Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011
Năm học 2010 - 2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô
giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.
Với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ,
“Đề cao trách nhiệm của người Thầy trong kiểm tra và chấm điểm” của Sở và “Giáo dục
truyền thống cách mạng” của Phòng phát động.
Kết hợp đẩy mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường học xanh- sạch-đẹp-an
toàn”. Dựa vào mục tiêu trên, kế hoạch của trường, chuyên môn, toàn thể giáo viên và học
sinh khối 3 xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 như sau:
A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Giáo viên:
- Tổng số giáo viên: 5 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: 5 Đ/c đạt chuẩn.
Cụ thể:
STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Trình độ

1

Bùi Thị Thương

Chủ nhiệm 3A - KP

CĐSP

2

Đinh Thị Hà

Chủ nhiệm 3B

CĐSP

3

Văn Thị Ân

Chủ nhiệm 3C - KT

CĐSP

4

Lê Thị Hòa

Dạy tin học

CĐSP

5

Nguyễn Lợi

Điều tra phổ cập

ĐHSP

2. Học sinh:
- Tổng số học sinh: 76 em
Cụ thể:
Khuyết tật

Lớp

Tổng số

Nam

Nữ

3A

20

12

8

3B

19

10

9

3C

37

23

14

2

Khối

76

45

31

2

Nam

Nữ

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

• Chất lượng khảo sát đầu năm:
Môn

Tiếng Việt

Toán

Lớp

Tổng số
HS

Điểm
8,5 - 10
SL

TL

6,5 - 8
SL

TL

5-6
SL

TL

Dưới 5
SL

TL

3A

20

2

10.0

4

20.0

7

35.0

7 35.0

3B

19

2

10.5

5

26.3

6

31.6

6 31.6

3A

37

10

27.0

19

51.4

6

16.2

2

Khối

76

14

18.4

28

26.8

19

25.0

15 19.7

3A

20

1

5.0

9

45.0

8

40.0

2 10.0

3B

19

2

10.5

10

52.6

3

15.8

4 21.1

3C

37

16

43.2

14

37.8

4

10.8

3

Khối

76

19

25.0

33

43.4

15

19.7

9 11.8

5.4

8.1

* NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Ban lãnh đạo Trường quan tâm đến việc dạy học, nâng cao chất lượng.
- Đội ngũ giáo viên trong khối có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm, có nhiều kinh
nghiệm.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền địa phương và hội phụ huynh quan tâm.
2. Khó khăn:
- Do hai khu vực cách xa nhau, nên phân bố sĩ số giữa ba lớp không đồng đều, lớp 3C
có sĩ số khá đông ( 37 em)
- Có hai học sinh khuyết tật học hòa nhập: Đạt, Phước (Lớp 3C)
- Độ tuổi học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Giáo viên:
1. Tư tưởng chính trị:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Đề cao trách nhiệm của Người thầy trong kiểm tra và chấm điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.
- Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Duy trì số lượng:

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

a) Chỉ tiêu:
- Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em)
b) Biện pháp:
- Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
- Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tập và các hoạt động
khác.
- Tôn trọng nhân cách học sinh.
3. Chuyên môn:
Giảng dạy:
Chỉ tiêu: Giáo viên đạt dạy giỏi cấp Trường: 4 Đ/c
Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ chương trình SGK, mục tiêu của từng bài dạy để soạn giảng.
- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Ra đề kiểm tra phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo có tính
sáng tạo cho học sinh khi làm bài.
- Trả bài kiểm tra đúng quy định về thời gian, có nhận xét cụ thể.
- Lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh vào các giờ học.
Hồ sơ giáo án:
o Chỉ tiêu: hồ sơ xếp loại tốt: 5 bộ.
o Biện pháp:
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẹp về hình thức và sâu về nội dung.
- Soạn giáo án bằng vi tính.
- Kế hoạch cần phải cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của lớp.
- Khối tổ phải kí duyệt giáo án hằng tuần.
- Kiểm tra chéo hồ sơ để đúc rút kinh nghiệm.
- Sổ điểm cập nhật điểm và các thông tin khác kịp thời.
Thao giảng, dự giờ
o Chỉ tiêu:
- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm (có một tiết chuyên đề).
- Các tiết thao giảng xếp loại tốt.
- Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng.
o Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ bài dạy, mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.
- Ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Dự giờ trong khối và tổ bạn để đúc rút kinh nghiệm.

Hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng Internet.  Đồ dùng dạy học: .Trong các tiết dạy. . phụ đạo H/s yếu: o Chỉ tiêu: H/s giỏi cấp trường: 17 em.Tự thiết kế và sử dụng bài giảng của mình.Trường Tiểu học Hải Phú  Kế hoạch khối 3 . . . . .Nắm rõ trình độ.  Công tác rèn chữ giữ vở: .Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu vào các chiều Thứ 6 của Tuần thứ 2. Trong đó 3A: 4 em 3B: 3 em 3C: 10 em. Công tác chủ nhiệm: Chỉ tiêu: Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em) Thu BHYT. . tuyên dương khen thưởng kịp thời vào các giờ sinh hoạt lớp chào cờ đầu tuần. o Biện pháp: .Cuối năm không có học sinh yếu kém. kiến thức phải phù hợp với 3 đối tượng để phát triển tư duy học sinh giỏi.Giải toán qua mạng: 2 em . BHTT 100 % o Biện pháp: Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 4 của tháng.Chọn tài liệu phù hợp với chương trình. trình độ H/c để bồi dưỡng học sinh giỏi.Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tâm và các hoạt động khác. . . Công tác bồi dưỡng H/s giỏi. Bàn giao chất lượng lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm mới. .Năm học: 2010 . . soạn 2 giáo án điện tử/ học kỳ.Giáo viên lên kế hoạch cụ thể về việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học theo hàng tuần. .Thực hiện tốt 2 tiết thao giảng/ năm.Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả vào các giờ học.Mượn đồ dùng dạy học về ở các tủ lớp. phân hóa đối tượng học sinh ngày từ đầu năm.Tôn trọng nhân cách học sinh.Làm thêm một số đồ dùng dạy học đơn giản. tháng. học sinh khuyết tật.Ra đề kiểm tra phải phát huy được tính sáng tạo của học sinh. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực để gần gũi các em.2011 . .

. giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. tự rèn luyện: . Loại A: 30 em. . .Trong khối cần phải đoàn kết thương yêu.Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm. cỡ chữ viết các chữ cái.Trường Tiểu học Hải Phú o Kế hoạch khối 3 . . Trong đó Lần 1: Đánh giá hoạt động tháng qua..Các tiết luyện buổi chiều đều chú trọng vào việc rèn chữ viết.  Kế hoạch Công Đoàn: o Xây dựng năng lực đội ngũ: . loại B: 36 em Biện pháp: . .2011 Chỉ tiêu: Thi VSCĐ cấp Huyện: 1 em. đưa ra kế hoạch tháng tới.. thao giảng.Thực hiện tốt cuộc vận động “phát huy truyền thống giữ vững kĩ cương sống và tình thương. .Cuối tuần phải kiểm tra sách vở để động viên. Lần 2: Nội dung dự hội giảng. hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc nhân dân” của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .Trong các tiết học đều chú ý nhắc nhở các em cách trình bày vở..Hưởng ứng tốt các hoạt động của cấp trên như Qũy đền ơn đáp nghĩa.Là giáo viên đứng lớp cần phát huy tốt vai trò. .. học tin học để phục vụ giảng dạy. . rút kinh nghiệm..Thăm hỏi động viên kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn hay khi ốm đau. bồi dưỡng thường xuyên.Cần học tập tốt chuyên đề “Nâng cao ý thức.  Công tác tự học. góp ý bài dạy. . nâng cao trách nhiệm”.Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn. trách nhiệm. . cá nhân đăng kí để xây dựng kế hoạch.… .Các bài kiểm tra đều có thang điểm “Trình bày và chữ viết” để cho các em cố gắng.Nhắc nhở học sinh cách bảo quản sách vở khi đi học về mùa đông.Mỗi học sinh phải có vở rèn chữ ở nhà. Thi VSCĐ cấp Trường: 3 em. o Tham gia phong trào quần chúng và hoạt động khác.. Quỹ Vì người nghèo.. .  Kế hoạch hội họp: Họp Tổ chuyên môn 2 lần/ tháng.Mỗi chị em cần có một việc làm mới có tính sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. giữ vở sạch không quăn góc. trách nhiệm của mình đối với học sinh. uốn nắn các em kịp thời.Năm học: 2010 . .Tìm tòi sách báo các thông tin để nâng cao chuyên môn.

4 14 40 3 8.2011 - Tham gia tốt các hoạt động nhân các ngày lễ do cấp trên phát động. .6 0 Khối 74 32 43.Mỗi đoàn viên phải thực sự gương mẫu. lối sống nhà giáo mẫu mực. 2. Hạnh kiểm: a) Chỉ tiêu: thực hiện đầy đủ 100% (76 em) b) Biện pháp: . . . đoàn kết thân ái. trong nhà trường. Xây dựng tốt mối đoàn kết trong nhà trường.2 29 39. Tổ chức tốt phong trào thi đua “2 tốt” o Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh .6 0 . .Mỗi đoàn viên cần xây dựng chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử nhà giáo.Tăng cường tự học.Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình. .Mỗi chị em tự liên hệ. . Học sinh: 1.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.Nêu gương Người tốt việc tốt vào các buổi sinh hoạt và chào cờ đầu tuần.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . đạo đức nghề nghiệp. tư tưởng.3 0 3C 35 18 51. Học lực a) Chỉ tiêu: Giỏi SL TL Khá SL TL TB Yếu SL TL Lớp Sĩ số 3A 20 8 40 7 35 5 20 0 3B 19 6 31. xây dựng tổ công đoàn vững mạnh.2 SL 13 TL 17. II.6 8 42.Học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác dạy. đề ra chương trình hành động để rèn luyện phẩm chất chính trị. Tham gia các phong trào ở khu dân cư. nhà trường và xã hội. .1 5 26. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong khối.Rèn kĩ năng sống và bảo vệ môi trường cho H/s.Giáo dục H/s thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của H/s tiểu học. . tự bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ.Năm học: 2010 . có lối sống lành mạnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị.

1% 14 40% 29 39% b) Biện pháp: Giáo dục học sinh đi học chuyên cần. có đầy đủ sách vở.2011 Từng môn cụ thể như sau Toán Tiếng Việt Lớp 3A (20 em) 3B (19 em) 3C ( 35 em) KHỐI ( 74 em) 1.Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên: Giáo viên 2. ở nhà.4% 30 41% K 7 35% 8 42. Học hỏi tham gia dự thi giải toán qua mạng Internet.6% 15 20% .3% 1 3% 11 15% Danh hiệu thi đua Văn Thị Ân Lao động Tiên tiến Bùi Thị Thương Lao động Tiên tiến Đinh Thị Hà Lao động Tiên tiến Lê Thị Hòa Lao động Tiên tiến Nguyễn Lợi Lao động Tiên tiến Học sinh: Lớp Danh hiệu thi đua 3A Tiên tiến 3B Tiên tiến TB 7 35% 5 26. G 8 40% 6 31. Thường xuyên kiểm tra và chấm chữa bài ở lớp.3% 3 8. Xây dựng đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập.9% K 7 35% 8 42.1% 14 40% 29 39. III. TB 5 25% 5 26.6% 18 51. Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong các giờ học.1% G 6 30% 6 31.6% 20 57% 34 45.

Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BGH Nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh Khối 3 để hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.2011 của Khối 3.Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Hải Phú.2011 3C Tiên tiến xuất sắc IV. ngày 30 tháng 9 năm 2010 Khối trưởng Văn Thị Ân . Đăng kí mỗi giáo viên có một việc làm mới có tính sáng tạo: Giáo viên Tên việc làm mới Văn Thị Ân Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Bùi Thị Thương Kế hoạch làm một việc làm mới Đinh Thị Hà Phụ đạo học sinh yếu kém Lê Thị Hòa Sử dung có hiệu quả các phần mềm dạy học Nguyễn Lợi Hoàn chỉnh sơ đồ số liệu điều tra phổ cập Trên đây là kế hoạch năm học 2010 .

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới. Công tác chủ nhiệm .Tham gia tốt các hoạt động . Công tác khác . 1.Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới.Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh .Triển khai chủ đề năm học. 3. .Xây dựng phong trào “Trường học thân thiện .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 8 Trọng tâm: .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Sinh hoạt khối đúng quy định. .Kỉ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám .Thống nhất các loại hồ sơ tổ khối.Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành. 4.Triển khai học BDTX. .Giáo viên nhận lớp ổn định tốt mọi nề nếp. .Năm học: 2010 . yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc. 2. . . .Xây dựng phong trào rèn chữ giữ vở của lớp . Soạn giảng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng. cá nhân.Xây dựng mối đoàn kết trong toàn.Học sinh tích cực” .Học Bồi dưỡng thường xuyên Hè 2010 .Tổ chức tốt các buổi lao động làm sạch trường lớp .Thực hiện nghiêm túc kỉ cương nề nếp dạy và học. Chuyên môn . Tư tưởng .Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. .Hoàn thành chương trình tuần 2 .Tìm hiểu hòan cảnh của từng học sinh.

soạn giảng đầy đủ. + CM: nghiên cứu bài.Trang hoàng lớp. . + 09/8: Tập trung học sinh ở hai khu vực.Quy định sách vở ( 5 quyển.Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 . nhận lớp. . .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/8) Nội dung công việc Kết quả + 02/8: Họp hội đồng đầu năm + 04 . .Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh.Đã nhận lớp mới và ổn định được nề nếp. Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh. + 13/8: Sinh hoạt khối. . Hoàn thành.Năm học: 2010 . + 30/8: Thi khảo sát. + 16 . . . viết mực tím). + CN: . 4 (24/8-31/8) + CN: .21/8: Hoàn thành chương trình Tuần 1.Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh. + 23 . Thực hiện tốt.Tham gia học BDTX đầy đủ và viết bài thu hoạch.Bầu ban cán sự lớp 3 (17/8-22/8) . + Nguyên cứu tài liệu viết bài thu hoạch nộp phòng. + 10/8: Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh. 2 (10/8-15/8) + 12/8: Họp chuyên môn.30/8: Hoàn thành chương trình tuần 2.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Phổ biên nội quy trường lớp.Hoàn thành chương trình tuần 2.Bàn giao học sinh lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới.Giáo viên trả phép đúng thời hạn.06/8: Học BDTX Hoàn thành tốt. . . .Đã phát động được phòng trào rèn chữ giữ vở ở các lớp. .Kiểm tra nề nếp sách vở các lớp. . + 31/8: Sinh hoạt khối.Sinh hoạt tổ khối đều đặn.

Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Bước đầu hoàn thiện kế hoạch tổ khối. Trang hoàng lớp. 4.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Trọng tâm: - . thực hiện tốt ATGT và rèn chữ giữ vở. tháng ATGT Thực hiện tốt ba cuộc vận động và nhiệm vụ năm học.Phát động tháng khuyến học. Kiểm tra giáo án hàng tuần. Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. Chuyên môn: Hoàn thành chương trình từ tuần 3 đến tuần 6. 2. Nhắc nhở học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Tham gia tốt các Đại hội CBCNVC. . tháng ATGT. .Hoàn thành hội nghị CBCNVC. Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Công tác chủ nhiệm: Phân loại đối tượng học sinh. Sinh hoạt khối đều đặn. Hoàn thiện các loại hồ sơ. Thao giảng: Đ/c Hòa. Tham gia đại hội phụ huynh học sinh. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. 1... trường.Năm học: 2010 . Kiểm tra sách vở. . Tư tưởng: Tuyên truyền trong HS tháng khuyến học. Công tác khác: Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. phong trào tự quản của lớp. Tập huấn chuẩn bị khai giảng. Học 2 buổi/ ngày (từ 13/9). 3.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Tăng cường chấm chữa bài Sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 05/9/2010 .

+ Kiểm tra nề nếp tự quản.Năm học: 2010 . + 15/9: Sinh hoạt khối: Thảo luận các chỉ tiêu và thông qua tham luận. Phụ đạo HS yếu. + 23/9: Hướng dẫn học sinh vệ sinh môi trường.Họp hội đồng. + 06 . Đã sinh hoạt khối thống nhất các chỉ tiêu năm học.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .30/9: Soạn giảng chương trình Tuần 6 + 28/9: Kiểm tra nề nếp lớp 3A và 3B. + 20 . + 29/9: Tham gia hội nghị CNVC + Kiếm tra giáo án cuối tuần.Phân loại đối tượng HS.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/9) 2 (13-18/9) 3 (20-25/9) 4 (27-30/9) - Kết quả Nội dung công việc + 01 . Hoàn thành tốt. + 22/9: Sinh hoạt khối. Đã hoàn thành.18/9: Hoàn thành chương trình Tuần 4 + Dạy 2 buổi/ngày.10/9: Hoàn thành chương trình Tuần 3. bầu ban chấp hành hội phụ huynh các lớp. Thực hiện tốt. + 27 . + Viết giấy mời để chuẩn bị họp phụ huynh. + 18/9: Họp phụ huynh trường và các lớp. . + Đi thực tế gia đình học sinh khó khăn ở các lớp.04/9: Tham gia tập huấn Đội. Hoàn thành các loại hồ sơ. + 22/9: Đ/c Hòa thao giảng. + 08/9: . + 17/9: Tham gia trang hoàng hội trường. Đã tiến hành phụ đạo học sinh yếu. + 05/9: Dự lễ khai giảng. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 G/v và học sinh tham gia tốt buổi lễ khai giảng. . Các lớp đã tiến hành họp phụ huynh và bầu ban chấp hành hội. Đã triển khai được tiết thao giảng và xếp loại tốt. Kiểm tra được nề nếp các lớp. + G/v chủ nhiệm cùng tổ chức Tết Trung Thu cho HS.25/9: Hoàn thành chương trình Tuần 5. Hoàn thành tốt. + 13 .  Tồn tại: thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc.

. .Hoàn thành chương trình từ tuần 7 đến tuần 10. dạy con ngoan” . .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 10 Trọng tâm: .Tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động. chính trị: .Đi thực tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh yếu. Tư tưởng.Phát động trong học sinh phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/10. . chấm bài và nộp báo cáo chất lượng. Chuyên môn: . của Phòng và điểm nhấn của Sở “ Đề cao trách nhiệm của người Thầy về việc kiểm tra và chấm điểm 2. . thi GVDG cấp trường: đ/c Thương. .Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 1.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Thi vở sạch chữ đẹp ở các lớp để chọn học sinh dự thi khối. Công tác chủ nhiệm: .Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 20/10 và ngày 20/11 . . Đ/c Ân chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe. Công tác khác: .Kiểm tra chữ viết và nề nếp lớp 3C. .Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. 20/11 .Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. .. . .Tham gia tọa đàm 20/10 đầy đủ.Thi giữa kỳ I.Thao giảng. . .Chú ý đến phong trào giải toán qua mạng Internet và rèn chữ giữ vở.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 20/11.Soạn giảng thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh. .Ôn tập chuẩn bị tốt cho đợt thi giữa kỳ I.Năm học: 2010 .Bầu học sinh đi dự Đại hội Liên đội (2 em/lớp) 4.Thực hiện tốt chủ đề năm học của Bộ GD. . .Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. . 3.Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh.Sinh hoạt khối đều đặn.Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bao nilon để đựng sách vở khi trời mưa lũ. ..Giáo viên đến lớp phải có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. . . .Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kỳ I.

Chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe.Tổ chức kiếm tra định kì nghiêm túc. nề nếp lớp 3C. chọn 1 em dự thi cấp Huyện ( Uyên / lớp 3C) . hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Trường . chấm thì và nộp chất lượng : Kết quả khá cao so với chất lượng khảo sát đầu năm.Ôn tập học sinh thi giữa kì I. . . -9/10: Họp tổ khối.28-29/10: Tập huấn rèn KNS ở Trường TH Hải Thượng hoạch đề ra. . (25-30/10) . Uyên. .Năm học: 2010 .20/10: Tọa đàm ngày HLHPNVN. . Hoàn thành tốt.Tham gia ĐHLĐ và Tọa đàm 20/10. Chưa thao giảng 2 . ( Đ/c Ân + Thương).Thi VSCĐ ở các lớp để chọn 3 em dự thi khối.Tham gia thi VSCĐ cấp Trường.họp C/môn) Thực hiện tốt. .Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi VSCĐ cấp Huyện. 1 .Bầu học sinh dự ĐHLĐ. Thực hiện tốt kế .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Hưởng ứng tốt 3 cuộc vận động. .Đã thao giảng 2 tiết và xếp loại tốt.Tham gia tập huấn KNS. . (1-9/10) . .23/10: Dự ĐHLĐ. .27/10: Thi giữa kì + chấm thi + thi VSCĐ cấp Trường. Nương) 18-22/10: Hoàn thành CT tuần 9.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc Kết quả 1-8/10: Hoàn thành CT tuần 7 .Kiếm tra chữ viết.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh. chuyến vào tuần (11-16/10) . . . thi VSCĐ cấp . 4 -26/10: Các lớp nộp danh sách BHYT.6/10: Dự giờ đổi mới PPDH(Cô Linh + Hà. . 11-15/10: Dạy và học CT tuần 8. . dạy con ngoan” (18-23/10) -19/10: Dự giờ Đ/c Thương + Hòa.Rèn chữ viết cho học sinh.13/10: Dự giờ thao giảng ( Đ/c Thương) tới.15/10: Sinh hoạt khối + kiểm tra chéo hồ sơ và thi ( Dương.Tăng cường ôn tập 2 môn Toán + TV. -30-31/10: Học bù bài T5+ T6 ( Tuần 10).Đã chọn 3 em . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 .8/10: Họp hội đồng.Bổ sung. khối. 25-29/10: Hoàn thành CT tuần 10.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 3 . VSCĐ cấp khối.

Hoàn thiện hồ sơ.Học sinh trang phục đẹp phù hợp với mùa đông. .Năm học: 2010 .Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi Huyện.Sở-Phòng-Trường. .Sinh hoạt tổ khối đều đặn. .Vận động các Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch Nhà trường đề ra. Công đoàn: . .Hoàn thành chương trình Tuần 11-14. c) Chủ nhiệm: .Thu dứt điểm các loại quỹ của học sinh. • Nội dung công việc: 1. Giáo viện: a) Tư tưởng: .Giữ vững phong trào rèn chữ giữ vở.Thường xuyên kiểm tra việc tự học và vệ sinh cá nhân. kiểm tra dân chủ.Tuyên truyền trong học sinh ý nghĩa 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . KẾ HOẠCH THÁNG 11 Trọng tâm: . .Tăng cường chấm chưa bài.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . . . .Tiết kiệm điện nước.Tuyền truyền và giáo dục ý nghĩa ngày 20/11.Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh. Học sinh: .Tham gia tọa đàm 20/11.Dạy đạt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định. (Đ/c Ân) . 3. 2. phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.Mỗi đồng chí soạn một giáo án mẫu. .Triển khai chuyên đề giáo dục kĩ năng sống môn TNXH.Kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11. . b) Chuyên môn: . .2011 .Thực hiện tốt kế hoạch đổi mới PPDH.Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt. (Đ/c Ân). .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động và chủ đề năm học của Bộ. .

+ sinh hoạt Khối. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Đã tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề GD KNS.Tăng cường phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi. .Đã thống nhất và ra đề thi cuối HK I và kì II nộp về CM. . .Thu các loại quỹ đang còn chậm. * Tồn tại: .Rèn chữ viết HS dự thi Huyện. . ( môn TNXH). 15 . triển khai chuyên đề GD KNS môn TN_TN-XH. . . . kiểm tra giáo án cuối tuần..Tăng cường rèn chữ giữ vở ở các lớp. 2 .Duy trì công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi ở các lớp.24/11: sinh hoạt khối .Bồi dưỡng học sinh giải Toán qua mạng. . ( Đ/c Ân). 15-19/11: Soạn giảng chương trình tuần 13 .19/11: Tọa đàm 20/11.11/11: Thao giảng Đ/c Hà. TV.Bồi dưỡng HS dự thi VSCĐ Huyện. ĐĐ.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. (8-13/11) . Thực hiện tốt. Kết quả Hoàn thành tốt. 4 (22-30/11) . .Tiếp tục rèn chữ viết học sinh dự thi Huyện (Đ/c Ân) . Hoàn thành kế hoạch đề ra. Khá).Chiều 12/11: Các lớp phụ đạo HS yếu.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện (Đ/c Ân).Lồng ghép GD KNS vào các tiết học. . .Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh. 1 . . (1-6/11) . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 .Đã soạn giáo án mẫu chào mừng 20/11.10/11: thao giảng.Đã thanh tra toàn diện Đ/c Hà – xếp loại khá. . .17/11: + Dự giờ. . 8-12/11: Soạn giảng chương trình tuần 12 . . 3 .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc 1-5/11: Hoàn thành chương trình Tuần 11.Thông báo tình hình học tập của HS qua sổ liên lạc.Giáo dục tuyên truyền học sinh ý nghĩa ngày 20/11.3/11: Họp Hội đồng + chuyên môn.Tham gia tọa đàm 20/11. .Mỗi Đ/c soạn 1 giáo án mẫu. ( Đ/c Ân + Hà . (Đ/c Hòa) . góp ý thi GV DGH (15-20/11) + Kiểm tra hồ sơ dân chủ.22-30/11: Soạn giảng chương trình tuần 14.Đã tuyên truyền cho HS ý nghĩa ngày NGVN 20/11.Năm học: 2010 . .xếp loại Tốt.5-6/11: Triển khai giáo dục KNS môn TNXH. Khoa học. Hoàn thành tốt.Thao giảng chào mừng 20/11.

và phong trào xây dưng trường học thân thiện.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 12 • Trọng tâm: .Hoàn thành chường trình tuần 18 vào ngày 25/12.Phát động phong trào thi đua Hai Tốt chào mừng 22/12.Tăng cường sử dụng ĐDDH.Phòng. giúp đỡ lẫn nhau.Bồi dưỡng HS dự thi Huyện vào ngày 17/12. .Duy trì phong trào vở sạch chữ đẹp ở các lớp.Tổ chức tuyên truyền trong HS về ý nghĩa lỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12.học tốt chào mừng ngày 22/12. Học sinh: .Kiểm tra thường xuyên vệ sinh cá nhân và môi trường. . c) Chủ nhiệm: . 2. học sinh tích cực. ở nhà.Sở. .Tuyên truyền HS mua bảo hiểm YT đợt 2.Công đoàn: .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lương. . ôn tập kiểm tra HK I.Các lớp chuẩn bị nội dug họp phụ huynh HS sau khi kết thúc Hk I. 3. .Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và lồng ghép vào các cuộc vận động của Ngành. . .Phát động phong trào thi đua dạy tốt.Thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng ( Đ/c Hòa) .( Đ/c Ân) . .Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuần bị kiểm tra cuối HK I.Tiếp tục dự giờ thăm lớp đúng chỉ tiêu. .Sinh hoạt theo chủ điểm : “ Tiếp bước cha anh” . .Năm học: 2010 . . ..Thu dứt điểm các loại quỹ. .Tuyên truyền và thực hiện tốt nội dung đã cam kết câu lạc bộ không sinh con thứ 3. .Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học của Bộ. ứng công nghệ thông tin. vủa dạy bài mới vừa ôn bài cũ. . . .Kỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12. * Nội dung công việc: 1 Giáo viên: a) Tư tưởng chỉnh trị: .Xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp.Nghiên cứu kĩ những bài dạy có GD KNS để soạn và giảng dạy tốt.Vân động công đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra. .Tuyên truyền về ý nghĩa ngày 22/12. b) Chuyên môn: ..Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu ở các lớp. .

Các lớp đã ôn tập tốt cho HS. . Kết quả Hoàn thành tốt. .Đã ứng dụng CNTT vào dạy học. .Ôn tập tốt cho HS thi HK I. . . . . .31/12: Nghỉ bù Tết dương lịch.17/12: Đưa HS dự thi Huyện ( Đ/c Ân). . . Hoàn thành . . . .hoàn thành đánh giá.Đã tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động. (Đ/c Ân). -Kiểm tra nề nếp lớp 3A. Đã tập trung phụ đạo HS yếu. 27-31/12: tiếp tục ôn tập HK I.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/12) 2 (13-18/12) 3 (20-24/12) 4 (27-31/12) Nội dung công việc 1-10/12: Soạn giảng chương trình Tuần 15+16. • Tồn tại: . . .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Phụ đạo HS yếu để nâng cao chất lượng. . -10/12: Hướng dẫn HS lao động VSMT cả hai khu vực 13-17/12: Hoàn thành chương trình tuần 17.Năm học: 2010 . 20-24/12: Soạn giảng chường trình tuần 18.3/12: Sinh hoạt khối.Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng ( Đ/c Hòa).Duy trì phong trào VSCĐ ở các lớp.Rèn HS yếu ở các lớp.thông qua thông tư 32 về ĐGXLHS. Hoàn thành xuất sắc ( Uyên/3C đạt giải Nhì VSCĐ cấp Huyện).Do thời tiết mưa rét kéo dài nên việc xây dựng không gian lớp học chưa thực hiện.Đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 66 năm ngày TLQĐNDVN.Tiếp tục bồi dưỡng HS thi VSCĐ Huyện.15/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Thúy + Hiếu). .Các lớp tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.8/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Phước + Phú). .Tăng cường phụ đạo học sinh yếu.Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 22/12.Bồi dưỡng HS dự thi vở sách chữ đẹp Huyện ( Đ/c Ân) .VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần chưa làm được. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 . xếp loại các môn ít tiết . . . .Ôn tập cho HS để thi HK I.Đã tham gia thi ( Nói hay-Viết đẹp) đạt giải Nhì cấp Huyện. .Tăng cường ôn tập để HS thi HK I. 3B. . .29/12: sinh hoạt khối.

. sơ kết tổ. Chủ nhiệm: .Vận động các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào trường đề ra.Tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN. . .Chuẩn bị họp phụ huynh HS lớp. • Nội dung công việc: 1. Tư tưởng. 3.Thường xuyên quan tâm HS yếu. bảo vệ của công. .Phát động thi đua chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN 3/2. Chuyên môn: . 4. Công tác khác: .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . có hoàn cảnh khó khăn.Triền khai chủ điểm “Vòng tay bè bạn”. . . .Duy trì tốt phong trào VSCĐ.Đối chiếu điểm thi HK I và chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1 • Trọng tâm: . thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.Kiểm tra chất lượng và sơ kết HK I.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt. . .Dạy chương trình kì II vào ngày 10/1.Năm học: 2010 . .Kỉ niệm ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam 9/1. .Học tốt.Hoàn thành điểm HK I và sơ kết lớp. 2. . .Nghiên cứu kĩ thông tư 32 về đánh giá xếp loại. .Tiếp tục giữ vưng KCNN Dạy học.Giáo dục HS ý thức tự giác.Xây dựng đoàn kết nội bộ.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. chính trị: .

. • Tồn tại: .4 -5/1: Coi thi lớp 1. .29 -31/1: Nghỉ Tết Nguyên Đán + trực Tết theo phân công. . 10 -14/1: Học chương trình kì II ( Tuần 19) . . .Sơ kết lớp. 17-21/1: Học chương trình Tuần 20. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 .Đã sơ kết lớp. .1/1: Nghỉ Tết dượng lịch. coi và chấm thi HK I.12/1: Họp hội đồng.Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. . tổ.Đã tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 3/2. điểm yếu nhiều. Kết quả Hoàn thành sổ điểm và sơ kết khối.Đối chiếu điểm thi với chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/1) 2 (10-15/1) 3 (17-22/1) 4 (24-31/1) Nội dung công việc . .6/1: Chấm thi theo tổ. Đã họp phụ huynh ở các lớp. .5.Điểm thi ở 2 lớp 3A. Thực hiện tốt.Năm học: 2010 . 24. vạch ra phương hướng ở kì II.7/1: Sáng: Hoàn thành sổ điểm + Chiều: Sơ kết tổ.Đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp trường và Olympic Tiếng Anh.3/1: Ôn tập 2 môn: Toán + Tiếng Việt. viết giấy mời họp phụ huynh. .Chữa bài thi cho HS.28/1: Soạn giảng chương trình Tuần 21.Ôn tập. . . . .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .15/1: Họp phụ huynh lớp. 3B so với kế hoạch đề ra chưa đạt.VSMT ở 2 khu vực. .Tiến hành họp phụ huynh các lớp. . -28/1: Sơ kết giáo viên HK I. ( 8 em) .Tiếp tục ổn định kỉ cương nề nếp dạy học. .Nhắc nhở HS đón Tết an toàn.Phát sổ liên lạc. .Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. Hoàn thành .

3.Nhanh chóng ổn định nề nếp sau Tết.Soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng. tư tưởng: . . Chuyên môn: .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 2 • Trọng tâm: .Xây dựng đoàn kết nội bộ. . Chính trị. • Nội dung công việc: 1. Công tác khác: . giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.Thu dứt điểm các loại quỹ. khuyết tật. .Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng (Đ/c Hòa). .Soạn một G/án điện tử đề đưa lên trang web của trường.Hướng dẫn HS VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần. .Trang trí. 3B. cá nhân có nội dung và hình thức.Thường xuyên quan tâm giúp đỡ HS yếu. sắp xếp lại phòng học ngăn nắp. .Thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Hoàn thiện tốt các loại hồ sơ khối.Kiểm tra toàn diện lớp 3C.Kiểm tra G/án vào cuối tuần. .Đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà. .Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Nhắc nhở HS tập luyện các trò chơi dân gian. . . . .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và của ngành cùng với việc xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2. . .Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Thanh tra toàn diện Đ/c Ân. . VSCĐ lớp 3A. 4.Thực hiện 15 phút đầu giờ tốt. phát huy phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo. Chủ nhiệm: . .Duy trì phong trào VSCĐ các lớp. . . 2.Nghiên cứu kĩ bài dạy trước khi lên lớp.Năm học: 2010 . xây dựng gia đình hạnh phúc.

8 -12/2: Hoàn thành CT Tuần 22.Năm học: 2010 .Quan tâm HS yếu. .Soạn một giáo án điện tử đề đưa lên trang web của trường. . . .Kiểm tra G/án cuối tuấn.5/2: Nghỉ Tết Nguyên đán. ( Đ/c Hòa) . khuyết tật.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng. . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 Kết quả Trực Tết nghiêm túc.Chiều 19/2: phụ đạo HS yếu các lớp.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-5/2) 2 (7.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Ổn định nề nếp sau Tết.15/2: Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.12/2) 3 (14.7/2: Nghỉ Tết. 21 -25/2: Hoàn thành chương trình tuần 24.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng. .đón Tết an toàn. . .19/2) 4 (21-28/2) Nội dung công việc 1. .Chiều 12/2: VSMT 2 khu vực. . .Kiếm tra toàn diện lớp 3C. . Hoàn thành kế hoạch. 14 -18/2: Soạn chương trình Tuần 23.

đúng quy chế. học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 -Rà soát chất lượng. xây dựng kế hoạch HKII -Củng cố nề nếp dạy và học -Nộp sổ điểm về CM-kiểm tra 3. Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS-SV ý nghĩa ngày 9/1. Kiểm tra chất lượng và sơ kết HKI.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 Trọng tâm: Kỉ niệm ngày HS-SV 9/1.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . sơ kết lớp.Chuyên môn: -Thi HKI-hoàn thành chất lượng. 2. Công tác chủ nhiệm . 1.Năm học: 2010 . ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. -GD học sinh thi nghiêm túc. xếp loại HS.khối. Phát động thi đua mừng 80 năm ngày thành lập Đảng.CM -Nộp kịp thời các biểu mẫu -Sinh hoạt khối XLGV -Thi đua dạy tốt.

vệ sinh trường lớp -Chuẩn bị tốt các hoạt động của đội chào mừng 3/2ư CỤ THỂ Tuần Nội dung Kế công t việc qu ả . đúng quy chế -Hoàn thành sổ liên lạc-báo cáo phụ huynh -Xếp loại HS theo thông tư mới (thông tư 32) -Sơ kết lớp -Hoàn thành kế hoạch (HS hoà nhập) -Các lớp rà soát kế hoạch HKI để có điều chỉnh kịp thời cho HKII -Kiểm tra nề nếp.Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . xếp loại đoàn viên nộp về CM -Tăng cường khối đoàn kết để bước vào HKII đạt kết quả tốt 5. Công tác khác -Nhắc HS nộp giấy vụn: 1kg/1Hs -HS viết thư UPU -HS lao động chăm sóc cây. Công đoàn -Sơ kết khối.2011 -Nhắc nhở HS thi nghiêm túc. sách vở và đồ dùng học tập HKII -Soạn giảng chương trình HKII nghiêm túc -Tăng cương BDHS giỏi để dự thi huyện -GVCN lớp 5A tổ chức họp phụ huynh đội tuyển HSG để lên kế hoạch mới -Dự giờ theo quy định 4.

8% -Soạn giảng chương trình tuần 19 (HKII) -11/1: .1% 25% 43.1% 100% 97.6% 97.9% 24.5% 89.1% 97.5% 83.9% 97.1% 62.2011 1(4-9/1) Lớp TS(nữ) Môn G SL 5A:37(13) TOÁN 24 5B:38(14) 12 5C:35(15) 13 5D:8(4) 2 TK:118(46) 51 5A TIẾNG 28 VIỆT 12 5B 5C 12 5D 3 TK 55 5A KHOA 36 5B 37 5C 34 5D 8 TK 115 5A SỬ 33 5B 27 5C 34 5D 5 TK 99 5A ĐỊA 36 5B 35 5C 34 5D 7 TK 112 2(11-16/1) N 7 3 6 1 17 8 9 8 3 28 13 14 14 0 45 10 10 15 3 38 12 13 15 4 44 % 64.3% 50% 51.5% 10.7% 25.6% 2.8% 18.6% 37.4% 2.3% 37.5% 12.5% Thi T+ 44.7% TV (buổi sáng) 37.3% 75.9% 2.1% 87.4% 50% 42.6% 23.1% 97.7% 4 2.4% 4 2.6% 34.9% TB SL 5 17 13 5 40 0 7 5 1 13 2.7% 2.4% -GV coi 14.1% T 62.5% 95% K SL 8 9 9 1 27 9 19 16 4 50 1 1 1 3 4 7 1 3 15 1 3 1 5 N 5 5 4 0 14 5 5 7 1 18 0 1 1 3 2 1 6 1 1 2 % 21.2% 1 N 1 6 5 3 15 0 2 -04-05/1: Các lớp tăng cường ôn tập % -07/1: 13.3% thi 12.9% (buổi chiều) 18.5% 11%nghiêm túc.3% 97.5% 46.4% 97. đúng quy chế -08-09/1: Họp hội đồng và chấm thi HKI10.5% 22.5% Nộp chất lượng thi 2 10.Năm học: 2010 .5% 0 12.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .2% 71.9% 31.7% 31.7% 7.5% hi K-S-Đ 33.5% 0.3% 92.9% 1 4.8% 12.9% 37.

2011 Nộp các biểu mẫu -13/1: Sơ kết khối. bình bầu xếp loại GV GV các lớp rà soát chất lượng để lên kế hoạch HKII.HS học thêm môn tin học -Soạn giảng chương trình tuần 20 -Tăng cường BDHS giỏi -Kiểm tra sách vở+ đồ dùng học tập của HS -19/1: Nộp sổ điểm -20/1: Sinh hoạt CM+khố .Trường Tiểu học Hải Phú 3(18-23/1) Kế hoạch khối 3 .Năm học: 2010 .

8 3 5 1 0 82. 5 17.2011 i-kí giáo án -Soạn giảng chương trình tuần thứ 21 -27/1: Kiểm tra dự giờ phương pháp tích cực (Hải Hoà) 29/1: Đ/c Long dạy trẻ hoà nhập 4(25-29/1) nữ ĐIỂM THI HKI (2009-2010) CÁC MÔN ÍT TIẾT Môn A+ ÂM NHẠC 5 A 32 1 3 13. 4 86.5 89. 4 91.Năm học: 2010 . 8 11. 5 0 2.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .6 87.2 4 4 2 1 0 92.2 KĨ THUẬT 4 A 31 7 97 33 88.6 32 37 8 MĨ THUẬT 9 4 7.6 3 1 8.2 . 5 21 1 1 3 15. 5 10 9 32 Môn A+ 1 0 1 4 1 4 4 86. ĐẠO 5 ĐỨC 97. 8 10.6 5 3 13. 4 12. 4 100 10 4 27 27 9 73 6 4 32 2 1 1 1 0 1 3 3 84.

6 5 2 . 5 47. 2 2 0 6 91. 4 40 TB SL N 5 1 18 6 16 5 % 13. 2 33 1 3 86. 3 4 8 1 8 CHẤT LƯỢNG HAI MẶT Lớ p 5A 5B 5C Các G mặt SL HỌC 18 LỰC 2 5 N % 5 48. 4 5 1 13.6 3 1 2 6 10.1 88.Trường Tiểu học Hải Phú 4 2 10. 3 10 0 ANH VĂN G 29 7 106 K 8 3 1 0 78. 4 12. 8 12 7 11. 5 . 9 47. 7 Y SL N % 92. 6 29 1 1 78. 3 1 2 1 3 4 K SL N 14 7 18 7 14 8 % 37.3 2 14. 2 31 8 1 2 1 4 4 42 THỂ DỤC 8 2 21.5 0 3 5 2 4.2011 34 89.2 6 .8 9 TB 2 1 . 4 18 8 47. 7 5 1 1 12.6 87.9 35 4 2 1 0 10 6 4 0 89.6 32 1 3 2 1 25 6 1 8 6 15. 6 5 4 1 11. 4 15 8 42. 9 1 6 6 3 75 3 0 4 3 4 0 84. 5 10. 8 3 2 8.4 4 . 6 1 5.Năm học: 2010 . 7 70 2 8 37. 4 45. 5 1 8. 2 Kế hoạch khối 3 . 5 91. 4 100 3 2 7.5 3 89. 5 59.

Công tác khác -HS lao động làm sạch trường lớp -Chuẩn bị tốt kế hoạch tháng 3. 5 22 2 0 25 48 22 40.Mừng Đảng.2011 12.n -05) Trường Tiểu học Hải Phú 5D 1 1 TK 26 9 5A 37 5B 38 5C 35 5D TK 8 11 8 Đ 1 3 1 4 1 5 4 4 6 Kế hoạch khối 3 .Công tác chủ nhiệm -Ổn định duy trì tốt trước và sau tết -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Kiểm tra nề nếp HS -Nhắc nhở HS nghỉ tết an toàn 4.Năm học: 2010 .Tư tưởng: Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2.Kế hoạch công đoàn -Tăng cường khối đoàn kết -Cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch đề ra 5. CỤ THỂ Nội dung công việc -Soạn giảng chương trình tuần 22 -Nâng cao chất lượng dạy và học Kết quả . 5 44 15 37. 1. 7 CĐ 5 3 62. mừng xuân Canh Dần.Vận động chị em tham gia thi cầu lông cụm.Chuyên môn: -Nâng cao chất lượng dạy và học -Ổn định nề nếp dạy và học trước và sau tết -Tăng cường BDHS giỏi lớp 5 3. 2. 3 100 100 100 100 0 100 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Trọng tâm: Thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

19/3.Công tác khác . Ôn tập tốt thi giữa HKII 1.2011 -Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -Soạn giảng chương trình tuần 23 -Ổn định nề nếp HS trước tết -Dặn dò HS nghỉ tết an toàn -10-19/2:Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán -Soạn giảng chương trình tuần 23+24 -Kiểm tra nề nếp sau tết -Kiểm tra ĐDHT của HS -Tăng cường chấm chữa bài -Nâng cao chất lượng -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Tăng cường BDHS giỏi chuẩn bị cho thi HS giỏi huyện -27/2: Đ/c Long thi cầu lông tại cụm KẾ HOẠCH THÁNG 3 Trọng tâm: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 8/3.Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS ý nghĩa các ngày lễ trong tháng -Phát động phong trào thi đua trong học tập 2.26/3. thống nhất chương trình -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện-tỉnh -Thao giảng đúng quy định -Dạy kết hợp ôn tập để thi giữa HKII -Hoàn thành tốt hồ sơ để kiểm tra 3.Chuyên môn: -Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ -Sinh hoạt khối.Công tác chủ nhiệm -Các lớp phát động thi đua và viết khẩu hiệu trên bảng lớp để chào mừng các ngày lễ -Tập văn nghệ chào mừng 26/3 -Động viên HS tham gia tốt hội khoẻ Phù Đổng huyện -Tập các trò chơi dân gian -Hoàn thành các loại hồ sơ 4.Năm học: 2010 .Kế hoạch công đoàn -Tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Hoàn thành kế hoạch đề ra 5.12) -19) -26/2) Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Thi HSG huyện.

-Tổng kết đợt thi huyện. Sáng thi TV. -19/3: Tham gia hoạt động 19/3 tại huyện -Soạn giảng chương trình tuần 27 -22/3: Kiểm tra nộp đề thi giữa HKII -Chiều 23/3: Thi giữa HKII -Chiều 24: chấm -Tăng cường BDHS giỏi tỉnh -26/3: Tham gia hoạt động 26/3 - Kết quả -Soạn giảng chương trình tuần 28 -30/3: Thi HSG tỉnh -Tăng cường nâng cao chất lượng -Duy trì tốt mọi nề nếp CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII G K TB . lên kế hoạch cho đợt thi tỉnh -Soạn giảng chương trình tuần 26 -Nộp hồ sơ (16/3) -17/3: Cô Oanh thao giảng khối+ sinh hoạt khối. Tăng cường BDHS giỏi. chiều Toán.Năm học: 2010 .Các lớp triển khai tập văn nghệ -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -07/3: Tổng vệ sinh 3) -Soạn giảng chương trình tuần 25 -08/3: tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Chiều 08/3: HS giỏi thi huyện gặp mặt trường dặn dò -09/3: HS giỏi thi huyện tại TH Thị Trấn.2011 -HS lao động vệ sinh trường lớp -Tham gia tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ -HS tham gia các trò chơi nhân ngày 26/3 CỤ THỂ Nội dung công việc 3) -Soạn giảng chương trình tuần 24+25 -03/3: Họp hội đồng -04-05: HS dự thi hội khoẻ Phù Đổng tại huyện.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . kí giáo án -Kiểm tra đề thi giữa HKII.

5. . kí duyệt giáo án. .Xây dựng phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ 30/4 và 01/5. Kỉ niệm ngày lễ:30/4 và 01/5. 3. Kế hoạch công đoàn . Công tác chủ nhiệm .Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi học kì II.Tăng cường công tác dạy học. Tư tưởng: .Trang hoàng lớp học chuẩn bị đón đoàn thanh tra của phòng. lòng tự hào dân tộc.Tham gia tốt các hội thi: gia đình và pháp luật. Kể chuyện làm theo tấm gương Bác.Công tác khác -Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ -Nộp các khoản tiền còn lại CỤ THỂ Tuần Nội dung công việc Kết quả 1(05-10) -Soạn giảng chương trình tuần 29 Tốt -Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5 -07/4: Dư. . 1.2011 5A 5B 5C 5D TK 5A 5B 5C 5D TK KẾ HOẠCH THÁNG 4 Trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.Chú ý: “việc làm mới”. . 2. . nâng cao chất lượng . . 4.Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập.Trang hoàng lớp học và vệ sinh trường lớp sạch sẽ.Sinh hoạt khối.Năm học: 2010 . . .Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày 30/4 và 01/5. . Chuyên môn: .Tăng cường chấm chữa bài cho học sinh.Tăng cường khối đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.Giáo dục học sinh truyền thống yêu nước. giỡ thao giảng cô Đào+ sinh hoạt khối . chuyên đề.Trường Tiểu học Hải Phú TOÁN TIẾNG VIỆT Kế hoạch khối 3 .Tiếp tục thao giảng.

Đã ôn tập tốt chuẩn bị cho thi HKII KẾ HOẠCH THÁNG 5 Trọng tâm: Hoàn thành chương trình.Tổng kết khối lớp xếp loại thi đua cuối năm. xét thi đua khen thưởng cuối năm 1. trang hoàng lớp học .Công tác chủ nhiệm .Tăng cường chấm chữa bài cho HS .. vệ sinh trường học.Chuẩn bị tốt hồ sơ. coi và chấm thi đúng quy chế .GD học sinh nghỉ hè an toàn. Tổng kết năm học. trường .Nghỉ lễ 30/4 và 1/5.Trang hoàng lớp-vệ sinh lớp học sạch sẽ .Chấm thi-vào sổ điểm-viết phiếu liên lạc-hộc bạ .Làm báo tường chào mừng ngày khuyết tật VN 18/4 3(19-24) .Chuyêm môn .GV toàn khối cùng hợp tác tốt hoàn thành kế hoạch năm học .Năm học: 2010 ..Dạy xong chương trình tuần 32+ tuần 33 .Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi HKII .Soạn giảng chương trình tuần 32+ 33 .Hoàn thành tốt hồ sơ.xét hoàn thàng CTTH . công đoàn. bổ ích 2.Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình .đón đoàn thanh tra của sở GD-ĐT 3.Thực hiện tốt kỉ cương trường học .2011 kí giáo án -Đăng kí việc làm mới(07/4) 2(12. thi HKII.Hoàn thành chương trình tuần 35.Dặn dò HS thi HKII đạt kết quả tốt . hồ sơ. 02/5: Đ/c Vĩnh dự thi “ kể chuyện làm theo tấm gương đạo đứ HCM” Tốt Tốt Tốt ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐÔNG THÁNG 4 .Hoàn thành các bảng biểu thống kê. Đánh giá đổi mới phương pháp dạy học tích cực .Soạn giảng chương trình tuần 30 17/4) .Nhắc HS nộp các khoản tiền ..Soạn giảng chương trình tuần 31 .Thi HKII.24/4: Nghỉ lễ 10/3(âm lịch) Giỗ tổ Hùng Vương 4(26-1/5) .Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS .Tổng kết lớp. học bạ .Tăng cường chấm chữa bài cho HS .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .chuyên môn. Tư tưởng: .

hồ sơ đội .Trả sách và thiết bị dạy học .Bàn kế hoạch tham gia hè 2010 .Nộp SKKN và hồ sơ khối 4.Tổng kết lớp.Thi HKII(06/5).Nộp bản đánh giá phương pháp đổi mới dạy học tích cực .Công tác khác .Họp khối bình bầu xếp loại thi đua .Soạn giảng chương trình tuần 34 .Hoàn thành hồ sơ đội CỤ THỂ Tuần Nội dung cụ thể 1(4-8/5) .2011 .20/5: Tổng kết khối xếp loại thi đua cuối năm .21/5: Tổng kết lớp-thu lại phiếu liên lạc 4(24-28) .07/5: Chấm thi nghiêm túc đúng quy chế .Chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của sở (18/5) .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Bàn kế hoạch tham quan hè 2010 5.Hoàn thành hồ sơ.HS lao động làm sạch trường lớp .KT dự giờ dạy tầm nhìn .Vào sổ điểm nộp cho CM duyệt(13/5) ..Hoàn thành chương trình .Giáo dục học sinh nghỉ hè an toàn bổ ích KẾ HOẠCH THÁNG 9 Kết quả . phát phiếu liên lạc.Hoàn thành học bạ-nộp chuyên môn duyệt .sáng T+TV.Kế hoạch công đoàn .Dặn học sinh tham gia tốt ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) .Xét hoàn thành chương trình tiểu học .Tổng kết trường .chiều K-S-Đ coi thi theo sự phân công của chuyên môn .19/5: dự tổng kết ở huyện: Đồng chí Long . Cđoàn .Nộp chất lượng thi về CM 2(10-15) .Năm học: 2010 . phiếu liên lạc.Soạn giảng chương trình tuần 35 .thu lại nộp về trường .Nộp các biểu mẫu về khối-về chuyên môn 3(17-22) .Nộp danh sách khen thưởng .Tổng kết chuyên môn (28/5).

Năm học: 2010 .GD học sinh lòng yêu quê hương đất nước. ham thích đến trường. Trọng tâm: . Tư tưởng . 2.Tuyên truyền trong học sinh tháng khuyến học. tháng ATGT.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới. . đại hội cnvc.Chuyên môn .2011 I. vận động tháng khuyến học tháng ATGT 1.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Đi sâu vào công tác giảng dạy nâng cao chất lượng .Vận động trong nhân dân và học sinh công tác phòng chống đại dịch cúm AH1N1. . Hoàn thành các hội nghị.