Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011
Năm học 2010 - 2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô
giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.
Với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ,
“Đề cao trách nhiệm của người Thầy trong kiểm tra và chấm điểm” của Sở và “Giáo dục
truyền thống cách mạng” của Phòng phát động.
Kết hợp đẩy mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường học xanh- sạch-đẹp-an
toàn”. Dựa vào mục tiêu trên, kế hoạch của trường, chuyên môn, toàn thể giáo viên và học
sinh khối 3 xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 như sau:
A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Giáo viên:
- Tổng số giáo viên: 5 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: 5 Đ/c đạt chuẩn.
Cụ thể:
STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Trình độ

1

Bùi Thị Thương

Chủ nhiệm 3A - KP

CĐSP

2

Đinh Thị Hà

Chủ nhiệm 3B

CĐSP

3

Văn Thị Ân

Chủ nhiệm 3C - KT

CĐSP

4

Lê Thị Hòa

Dạy tin học

CĐSP

5

Nguyễn Lợi

Điều tra phổ cập

ĐHSP

2. Học sinh:
- Tổng số học sinh: 76 em
Cụ thể:
Khuyết tật

Lớp

Tổng số

Nam

Nữ

3A

20

12

8

3B

19

10

9

3C

37

23

14

2

Khối

76

45

31

2

Nam

Nữ

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

• Chất lượng khảo sát đầu năm:
Môn

Tiếng Việt

Toán

Lớp

Tổng số
HS

Điểm
8,5 - 10
SL

TL

6,5 - 8
SL

TL

5-6
SL

TL

Dưới 5
SL

TL

3A

20

2

10.0

4

20.0

7

35.0

7 35.0

3B

19

2

10.5

5

26.3

6

31.6

6 31.6

3A

37

10

27.0

19

51.4

6

16.2

2

Khối

76

14

18.4

28

26.8

19

25.0

15 19.7

3A

20

1

5.0

9

45.0

8

40.0

2 10.0

3B

19

2

10.5

10

52.6

3

15.8

4 21.1

3C

37

16

43.2

14

37.8

4

10.8

3

Khối

76

19

25.0

33

43.4

15

19.7

9 11.8

5.4

8.1

* NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Ban lãnh đạo Trường quan tâm đến việc dạy học, nâng cao chất lượng.
- Đội ngũ giáo viên trong khối có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm, có nhiều kinh
nghiệm.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền địa phương và hội phụ huynh quan tâm.
2. Khó khăn:
- Do hai khu vực cách xa nhau, nên phân bố sĩ số giữa ba lớp không đồng đều, lớp 3C
có sĩ số khá đông ( 37 em)
- Có hai học sinh khuyết tật học hòa nhập: Đạt, Phước (Lớp 3C)
- Độ tuổi học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Giáo viên:
1. Tư tưởng chính trị:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Đề cao trách nhiệm của Người thầy trong kiểm tra và chấm điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.
- Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Duy trì số lượng:

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

a) Chỉ tiêu:
- Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em)
b) Biện pháp:
- Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
- Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tập và các hoạt động
khác.
- Tôn trọng nhân cách học sinh.
3. Chuyên môn:
Giảng dạy:
Chỉ tiêu: Giáo viên đạt dạy giỏi cấp Trường: 4 Đ/c
Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ chương trình SGK, mục tiêu của từng bài dạy để soạn giảng.
- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Ra đề kiểm tra phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo có tính
sáng tạo cho học sinh khi làm bài.
- Trả bài kiểm tra đúng quy định về thời gian, có nhận xét cụ thể.
- Lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh vào các giờ học.
Hồ sơ giáo án:
o Chỉ tiêu: hồ sơ xếp loại tốt: 5 bộ.
o Biện pháp:
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẹp về hình thức và sâu về nội dung.
- Soạn giáo án bằng vi tính.
- Kế hoạch cần phải cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của lớp.
- Khối tổ phải kí duyệt giáo án hằng tuần.
- Kiểm tra chéo hồ sơ để đúc rút kinh nghiệm.
- Sổ điểm cập nhật điểm và các thông tin khác kịp thời.
Thao giảng, dự giờ
o Chỉ tiêu:
- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm (có một tiết chuyên đề).
- Các tiết thao giảng xếp loại tốt.
- Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng.
o Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ bài dạy, mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.
- Ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Dự giờ trong khối và tổ bạn để đúc rút kinh nghiệm.

. .Cuối năm không có học sinh yếu kém.Ra đề kiểm tra phải phát huy được tính sáng tạo của học sinh.  Đồ dùng dạy học: . .Nắm rõ trình độ. .Hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng Internet.Mượn đồ dùng dạy học về ở các tủ lớp. .  Công tác rèn chữ giữ vở: .Tự thiết kế và sử dụng bài giảng của mình.Trong các tiết dạy.Trường Tiểu học Hải Phú  Kế hoạch khối 3 .Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu vào các chiều Thứ 6 của Tuần thứ 2. . . Trong đó 3A: 4 em 3B: 3 em 3C: 10 em.Giáo viên lên kế hoạch cụ thể về việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học theo hàng tuần.Chọn tài liệu phù hợp với chương trình. trình độ H/c để bồi dưỡng học sinh giỏi. . học sinh khuyết tật. . tháng.Năm học: 2010 . soạn 2 giáo án điện tử/ học kỳ. . phân hóa đối tượng học sinh ngày từ đầu năm. .Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tâm và các hoạt động khác. Công tác bồi dưỡng H/s giỏi. BHTT 100 % o Biện pháp: Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. . Công tác chủ nhiệm: Chỉ tiêu: Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em) Thu BHYT.Tôn trọng nhân cách học sinh.Giải toán qua mạng: 2 em . phụ đạo H/s yếu: o Chỉ tiêu: H/s giỏi cấp trường: 17 em.2011 . 4 của tháng. tuyên dương khen thưởng kịp thời vào các giờ sinh hoạt lớp chào cờ đầu tuần. o Biện pháp: . Bàn giao chất lượng lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm mới.Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả vào các giờ học. kiến thức phải phù hợp với 3 đối tượng để phát triển tư duy học sinh giỏi.Thực hiện tốt 2 tiết thao giảng/ năm. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực để gần gũi các em.Làm thêm một số đồ dùng dạy học đơn giản.

. .Cần học tập tốt chuyên đề “Nâng cao ý thức. trách nhiệm của mình đối với học sinh. giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc.… .. bồi dưỡng thường xuyên. tự rèn luyện: . Lần 2: Nội dung dự hội giảng.Nhắc nhở học sinh cách bảo quản sách vở khi đi học về mùa đông.. thao giảng. Quỹ Vì người nghèo. rút kinh nghiệm. .Thực hiện tốt cuộc vận động “phát huy truyền thống giữ vững kĩ cương sống và tình thương.  Kế hoạch hội họp: Họp Tổ chuyên môn 2 lần/ tháng. . .Trong khối cần phải đoàn kết thương yêu. o Tham gia phong trào quần chúng và hoạt động khác.Các tiết luyện buổi chiều đều chú trọng vào việc rèn chữ viết. hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc nhân dân” của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .Trường Tiểu học Hải Phú o Kế hoạch khối 3 ..Cuối tuần phải kiểm tra sách vở để động viên. cỡ chữ viết các chữ cái.Các bài kiểm tra đều có thang điểm “Trình bày và chữ viết” để cho các em cố gắng. góp ý bài dạy.Trong các tiết học đều chú ý nhắc nhở các em cách trình bày vở.Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm.Là giáo viên đứng lớp cần phát huy tốt vai trò. đưa ra kế hoạch tháng tới. nâng cao trách nhiệm”.Thăm hỏi động viên kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn hay khi ốm đau. . . giữ vở sạch không quăn góc.Năm học: 2010 .  Công tác tự học.Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn. .Hưởng ứng tốt các hoạt động của cấp trên như Qũy đền ơn đáp nghĩa. Loại A: 30 em. loại B: 36 em Biện pháp: . Trong đó Lần 1: Đánh giá hoạt động tháng qua. ..  Kế hoạch Công Đoàn: o Xây dựng năng lực đội ngũ: . trách nhiệm. học tin học để phục vụ giảng dạy.. . .2011 Chỉ tiêu: Thi VSCĐ cấp Huyện: 1 em. cá nhân đăng kí để xây dựng kế hoạch.Tìm tòi sách báo các thông tin để nâng cao chuyên môn.Mỗi học sinh phải có vở rèn chữ ở nhà.. Thi VSCĐ cấp Trường: 3 em. .Mỗi chị em cần có một việc làm mới có tính sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. . uốn nắn các em kịp thời.

. lối sống nhà giáo mẫu mực.6 8 42. .Rèn kĩ năng sống và bảo vệ môi trường cho H/s. . 2. trong nhà trường. đạo đức nghề nghiệp.1 5 26.2 SL 13 TL 17.Học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác dạy. Chú trọng công tác giáo dục chính trị.Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Hạnh kiểm: a) Chỉ tiêu: thực hiện đầy đủ 100% (76 em) b) Biện pháp: .6 0 . có lối sống lành mạnh.Tăng cường tự học. . Xây dựng tốt mối đoàn kết trong nhà trường. nhà trường và xã hội. .Mỗi đoàn viên phải thực sự gương mẫu. tư tưởng.2011 - Tham gia tốt các hoạt động nhân các ngày lễ do cấp trên phát động. tự bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ. .3 0 3C 35 18 51. Tham gia các phong trào ở khu dân cư. Tổ chức tốt phong trào thi đua “2 tốt” o Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh .6 0 Khối 74 32 43.4 14 40 3 8. II.Mỗi đoàn viên cần xây dựng chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử nhà giáo.2 29 39. đề ra chương trình hành động để rèn luyện phẩm chất chính trị. . đoàn kết thân ái. .Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.Nêu gương Người tốt việc tốt vào các buổi sinh hoạt và chào cờ đầu tuần.Giáo dục H/s thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của H/s tiểu học. xây dựng tổ công đoàn vững mạnh. Học sinh: 1. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong khối.Mỗi chị em tự liên hệ.Năm học: 2010 . Học lực a) Chỉ tiêu: Giỏi SL TL Khá SL TL TB Yếu SL TL Lớp Sĩ số 3A 20 8 40 7 35 5 20 0 3B 19 6 31.

3% 3 8.1% 14 40% 29 39. Thường xuyên kiểm tra và chấm chữa bài ở lớp.4% 30 41% K 7 35% 8 42. Xây dựng đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập. Học hỏi tham gia dự thi giải toán qua mạng Internet. ở nhà.6% 18 51. TB 5 25% 5 26. có đầy đủ sách vở. G 8 40% 6 31. Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong các giờ học.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .2011 Từng môn cụ thể như sau Toán Tiếng Việt Lớp 3A (20 em) 3B (19 em) 3C ( 35 em) KHỐI ( 74 em) 1.1% 14 40% 29 39% b) Biện pháp: Giáo dục học sinh đi học chuyên cần. III.6% 20 57% 34 45.Năm học: 2010 .6% 15 20% . Đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên: Giáo viên 2.3% 1 3% 11 15% Danh hiệu thi đua Văn Thị Ân Lao động Tiên tiến Bùi Thị Thương Lao động Tiên tiến Đinh Thị Hà Lao động Tiên tiến Lê Thị Hòa Lao động Tiên tiến Nguyễn Lợi Lao động Tiên tiến Học sinh: Lớp Danh hiệu thi đua 3A Tiên tiến 3B Tiên tiến TB 7 35% 5 26.9% K 7 35% 8 42.1% G 6 30% 6 31.

ngày 30 tháng 9 năm 2010 Khối trưởng Văn Thị Ân . Hải Phú. Đăng kí mỗi giáo viên có một việc làm mới có tính sáng tạo: Giáo viên Tên việc làm mới Văn Thị Ân Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Bùi Thị Thương Kế hoạch làm một việc làm mới Đinh Thị Hà Phụ đạo học sinh yếu kém Lê Thị Hòa Sử dung có hiệu quả các phần mềm dạy học Nguyễn Lợi Hoàn chỉnh sơ đồ số liệu điều tra phổ cập Trên đây là kế hoạch năm học 2010 .Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .2011 3C Tiên tiến xuất sắc IV.2011 của Khối 3. Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BGH Nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh Khối 3 để hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Học Bồi dưỡng thường xuyên Hè 2010 .Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới. Công tác khác .Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh . Công tác chủ nhiệm .Tìm hiểu hòan cảnh của từng học sinh. . cá nhân.Sinh hoạt khối đúng quy định.Xây dựng mối đoàn kết trong toàn. 4. . Soạn giảng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng. Tư tưởng .Thực hiện nghiêm túc kỉ cương nề nếp dạy và học.Giáo viên nhận lớp ổn định tốt mọi nề nếp. . .Học sinh tích cực” . . .Hoàn thành chương trình tuần 2 .Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới.Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.Xây dựng phong trào “Trường học thân thiện .Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Thống nhất các loại hồ sơ tổ khối.Tham gia tốt các hoạt động .Năm học: 2010 .Triển khai học BDTX. .Triển khai chủ đề năm học.Tổ chức tốt các buổi lao động làm sạch trường lớp . 2.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 8 Trọng tâm: . Chuyên môn . 1. 3. .Xây dựng phong trào rèn chữ giữ vở của lớp .Kỉ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám . yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc.

.Phổ biên nội quy trường lớp.Bàn giao học sinh lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới. . .30/8: Hoàn thành chương trình tuần 2. Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh. .Quy định sách vở ( 5 quyển. .Giáo viên trả phép đúng thời hạn.Bầu ban cán sự lớp 3 (17/8-22/8) .Đã phát động được phòng trào rèn chữ giữ vở ở các lớp. . .Sinh hoạt tổ khối đều đặn. . + 23 . . nhận lớp.Kiểm tra nề nếp sách vở các lớp.Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh.Tham gia học BDTX đầy đủ và viết bài thu hoạch.06/8: Học BDTX Hoàn thành tốt. 2 (10/8-15/8) + 12/8: Họp chuyên môn. .Hoàn thành chương trình tuần 2. Hoàn thành. + 09/8: Tập trung học sinh ở hai khu vực.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/8) Nội dung công việc Kết quả + 02/8: Họp hội đồng đầu năm + 04 . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 . soạn giảng đầy đủ. + 13/8: Sinh hoạt khối. + 10/8: Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh. + 31/8: Sinh hoạt khối.Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh.21/8: Hoàn thành chương trình Tuần 1. + Nguyên cứu tài liệu viết bài thu hoạch nộp phòng.Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh. . viết mực tím). 4 (24/8-31/8) + CN: .Đã nhận lớp mới và ổn định được nề nếp. .Trang hoàng lớp. + CN: . + 30/8: Thi khảo sát. + CM: nghiên cứu bài. + 16 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Thực hiện tốt.Năm học: 2010 .

Kiểm tra sách vở. trường.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Trọng tâm: - . Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. 3. 2. Trang hoàng lớp. Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Bước đầu hoàn thiện kế hoạch tổ khối. Tham gia đại hội phụ huynh học sinh.Phát động tháng khuyến học..Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 05/9/2010 . 1. Tăng cường chấm chữa bài Sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. Tham gia tốt các Đại hội CBCNVC. Tập huấn chuẩn bị khai giảng. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Kiểm tra giáo án hàng tuần. . . tháng ATGT. Hoàn thiện các loại hồ sơ. thực hiện tốt ATGT và rèn chữ giữ vở. phong trào tự quản của lớp. Chuyên môn: Hoàn thành chương trình từ tuần 3 đến tuần 6.Hoàn thành hội nghị CBCNVC. Công tác chủ nhiệm: Phân loại đối tượng học sinh. Nhắc nhở học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp.Năm học: 2010 . 4. Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Học 2 buổi/ ngày (từ 13/9). Công tác khác: Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Sinh hoạt khối đều đặn. tháng ATGT Thực hiện tốt ba cuộc vận động và nhiệm vụ năm học. . Tư tưởng: Tuyên truyền trong HS tháng khuyến học.. Thao giảng: Đ/c Hòa.

+ Đi thực tế gia đình học sinh khó khăn ở các lớp. + 22/9: Sinh hoạt khối.Phân loại đối tượng HS.18/9: Hoàn thành chương trình Tuần 4 + Dạy 2 buổi/ngày. + Kiểm tra nề nếp tự quản. + 15/9: Sinh hoạt khối: Thảo luận các chỉ tiêu và thông qua tham luận. Kiểm tra được nề nếp các lớp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . + 22/9: Đ/c Hòa thao giảng. + Viết giấy mời để chuẩn bị họp phụ huynh. + 18/9: Họp phụ huynh trường và các lớp. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 G/v và học sinh tham gia tốt buổi lễ khai giảng. Đã sinh hoạt khối thống nhất các chỉ tiêu năm học.Năm học: 2010 . Hoàn thành tốt.30/9: Soạn giảng chương trình Tuần 6 + 28/9: Kiểm tra nề nếp lớp 3A và 3B. + 06 . + 27 .10/9: Hoàn thành chương trình Tuần 3.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/9) 2 (13-18/9) 3 (20-25/9) 4 (27-30/9) - Kết quả Nội dung công việc + 01 . + 23/9: Hướng dẫn học sinh vệ sinh môi trường.25/9: Hoàn thành chương trình Tuần 5.Họp hội đồng. + 13 . Phụ đạo HS yếu. Đã triển khai được tiết thao giảng và xếp loại tốt. + 05/9: Dự lễ khai giảng. Thực hiện tốt. Hoàn thành các loại hồ sơ. Đã tiến hành phụ đạo học sinh yếu. . + 08/9: . Đã hoàn thành. + G/v chủ nhiệm cùng tổ chức Tết Trung Thu cho HS. + 20 . Hoàn thành tốt. Các lớp đã tiến hành họp phụ huynh và bầu ban chấp hành hội. .04/9: Tham gia tập huấn Đội. bầu ban chấp hành hội phụ huynh các lớp. + 17/9: Tham gia trang hoàng hội trường. + 29/9: Tham gia hội nghị CNVC + Kiếm tra giáo án cuối tuần.  Tồn tại: thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc.

. .Soạn giảng thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh.Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bao nilon để đựng sách vở khi trời mưa lũ.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 20/11. . Công tác chủ nhiệm: .Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. 20/11 .Hoàn thành chương trình từ tuần 7 đến tuần 10. .Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. 3.Sinh hoạt khối đều đặn. .Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. .Kiểm tra chữ viết và nề nếp lớp 3C. .Giáo viên đến lớp phải có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.Chú ý đến phong trào giải toán qua mạng Internet và rèn chữ giữ vở. Tư tưởng. Chuyên môn: . dạy con ngoan” .Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 10 Trọng tâm: .Bầu học sinh đi dự Đại hội Liên đội (2 em/lớp) 4.Tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động. . . .Thi giữa kỳ I. .Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 20/10 và ngày 20/11 .Thi vở sạch chữ đẹp ở các lớp để chọn học sinh dự thi khối.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . . của Phòng và điểm nhấn của Sở “ Đề cao trách nhiệm của người Thầy về việc kiểm tra và chấm điểm 2. chính trị: .. Đ/c Ân chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe.Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. . thi GVDG cấp trường: đ/c Thương.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh. chấm bài và nộp báo cáo chất lượng. . .Ôn tập chuẩn bị tốt cho đợt thi giữa kỳ I.Thực hiện tốt chủ đề năm học của Bộ GD. Công tác khác: .Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 1.Đi thực tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh yếu.Tham gia tọa đàm 20/10 đầy đủ.Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kỳ I. . .Năm học: 2010 . . . ..Phát động trong học sinh phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/10.Thao giảng.

(25-30/10) . hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Uyên. .13/10: Dự giờ thao giảng ( Đ/c Thương) tới.8/10: Họp hội đồng. dạy con ngoan” (18-23/10) -19/10: Dự giờ Đ/c Thương + Hòa.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . chấm thì và nộp chất lượng : Kết quả khá cao so với chất lượng khảo sát đầu năm. -9/10: Họp tổ khối. .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc Kết quả 1-8/10: Hoàn thành CT tuần 7 .Bầu học sinh dự ĐHLĐ. -30-31/10: Học bù bài T5+ T6 ( Tuần 10).họp C/môn) Thực hiện tốt. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 .Tham gia ĐHLĐ và Tọa đàm 20/10. 11-15/10: Dạy và học CT tuần 8. . thi VSCĐ cấp . ( Đ/c Ân + Thương).Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Đã thao giảng 2 tiết và xếp loại tốt. . (1-9/10) . nề nếp lớp 3C. khối.Tham gia tập huấn KNS.Rèn chữ viết cho học sinh.Chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe. 3 .Tham gia thi VSCĐ cấp Trường. VSCĐ cấp khối. . chuyến vào tuần (11-16/10) .Kiếm tra chữ viết. . . Chưa thao giảng 2 . .Năm học: 2010 .27/10: Thi giữa kì + chấm thi + thi VSCĐ cấp Trường.28-29/10: Tập huấn rèn KNS ở Trường TH Hải Thượng hoạch đề ra.Tổ chức kiếm tra định kì nghiêm túc.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh. .Tăng cường ôn tập 2 môn Toán + TV.Đã chọn 3 em .Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi VSCĐ cấp Huyện. .20/10: Tọa đàm ngày HLHPNVN.Thi VSCĐ ở các lớp để chọn 3 em dự thi khối. Hoàn thành tốt. Trường . . Nương) 18-22/10: Hoàn thành CT tuần 9. . chọn 1 em dự thi cấp Huyện ( Uyên / lớp 3C) . 25-29/10: Hoàn thành CT tuần 10.Bổ sung.Ôn tập học sinh thi giữa kì I. 4 -26/10: Các lớp nộp danh sách BHYT.6/10: Dự giờ đổi mới PPDH(Cô Linh + Hà. . .23/10: Dự ĐHLĐ.15/10: Sinh hoạt khối + kiểm tra chéo hồ sơ và thi ( Dương.Hưởng ứng tốt 3 cuộc vận động. 1 . Thực hiện tốt kế .

Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.Giữ vững phong trào rèn chữ giữ vở.Thực hiện tốt kế hoạch đổi mới PPDH.Tham gia tọa đàm 20/11.Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động và chủ đề năm học của Bộ. KẾ HOẠCH THÁNG 11 Trọng tâm: . (Đ/c Ân) .Hoàn thành chương trình Tuần 11-14. .Sinh hoạt tổ khối đều đặn. .Sở-Phòng-Trường. . .Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt. c) Chủ nhiệm: . . .Dạy đạt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định.Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh. . kiểm tra dân chủ.Kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thường xuyên kiểm tra việc tự học và vệ sinh cá nhân.Học sinh trang phục đẹp phù hợp với mùa đông. . Giáo viện: a) Tư tưởng: .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.Hoàn thiện hồ sơ. .Triển khai chuyên đề giáo dục kĩ năng sống môn TNXH.Vận động các Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch Nhà trường đề ra. 2. 3. . . . . . Công đoàn: .Tuyền truyền và giáo dục ý nghĩa ngày 20/11.Năm học: 2010 .Mỗi đồng chí soạn một giáo án mẫu.2011 .Thu dứt điểm các loại quỹ của học sinh. b) Chuyên môn: .Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi Huyện.Tăng cường chấm chưa bài. . • Nội dung công việc: 1. (Đ/c Ân). Học sinh: . .Tiết kiệm điện nước.Tuyên truyền trong học sinh ý nghĩa 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

.Giáo dục tuyên truyền học sinh ý nghĩa ngày 20/11.5-6/11: Triển khai giáo dục KNS môn TNXH. .22-30/11: Soạn giảng chương trình tuần 14.Bồi dưỡng HS dự thi VSCĐ Huyện. Khoa học.24/11: sinh hoạt khối .Năm học: 2010 . 15-19/11: Soạn giảng chương trình tuần 13 . góp ý thi GV DGH (15-20/11) + Kiểm tra hồ sơ dân chủ. 1 . . Khá).Đã thống nhất và ra đề thi cuối HK I và kì II nộp về CM. * Tồn tại: .19/11: Tọa đàm 20/11.Thông báo tình hình học tập của HS qua sổ liên lạc.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.Đã tuyên truyền cho HS ý nghĩa ngày NGVN 20/11. 3 . kiểm tra giáo án cuối tuần.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện (Đ/c Ân). .Lồng ghép GD KNS vào các tiết học. (Đ/c Hòa) .17/11: + Dự giờ. .11/11: Thao giảng Đ/c Hà.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Kết quả Hoàn thành tốt. (1-6/11) .Tham gia tọa đàm 20/11.xếp loại Tốt. . triển khai chuyên đề GD KNS môn TN_TN-XH. ( Đ/c Ân + Hà .. .Thao giảng chào mừng 20/11. ( môn TNXH). . .Mỗi Đ/c soạn 1 giáo án mẫu. . + sinh hoạt Khối.Đã thanh tra toàn diện Đ/c Hà – xếp loại khá. 8-12/11: Soạn giảng chương trình tuần 12 .10/11: thao giảng. .Tăng cường rèn chữ giữ vở ở các lớp. Thực hiện tốt. .Đã soạn giáo án mẫu chào mừng 20/11. TV.Chiều 12/11: Các lớp phụ đạo HS yếu. (8-13/11) . ( Đ/c Ân). 15 .Duy trì công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi ở các lớp. .Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh. . ĐĐ. . . 2 .Tăng cường phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc 1-5/11: Hoàn thành chương trình Tuần 11. .3/11: Họp Hội đồng + chuyên môn. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 . 4 (22-30/11) .Thu các loại quỹ đang còn chậm.Tiếp tục rèn chữ viết học sinh dự thi Huyện (Đ/c Ân) . . Hoàn thành tốt.Bồi dưỡng học sinh giải Toán qua mạng. Hoàn thành kế hoạch đề ra. .Đã tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề GD KNS.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện.

. .tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lương. Học sinh: .Vân động công đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra. .Tiếp tục dự giờ thăm lớp đúng chỉ tiêu.Phát động phong trào thi đua Hai Tốt chào mừng 22/12. b) Chuyên môn: . .Xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .và phong trào xây dưng trường học thân thiện.Thu dứt điểm các loại quỹ. ứng công nghệ thông tin.Bồi dưỡng HS dự thi Huyện vào ngày 17/12.Hoàn thành chường trình tuần 18 vào ngày 25/12.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 12 • Trọng tâm: .Năm học: 2010 . .Công đoàn: .Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuần bị kiểm tra cuối HK I. .Sinh hoạt theo chủ điểm : “ Tiếp bước cha anh” .Tăng cường sử dụng ĐDDH. học sinh tích cực.Kiểm tra thường xuyên vệ sinh cá nhân và môi trường.( Đ/c Ân) . ở nhà.Nghiên cứu kĩ những bài dạy có GD KNS để soạn và giảng dạy tốt.Tuyên truyền về ý nghĩa ngày 22/12.Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học của Bộ.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu ở các lớp. . c) Chủ nhiệm: ..Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và lồng ghép vào các cuộc vận động của Ngành.Các lớp chuẩn bị nội dug họp phụ huynh HS sau khi kết thúc Hk I. giúp đỡ lẫn nhau. . .học tốt chào mừng ngày 22/12.Tổ chức tuyên truyền trong HS về ý nghĩa lỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12. . . . * Nội dung công việc: 1 Giáo viên: a) Tư tưởng chỉnh trị: .Kỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12. .Sở. .Phòng. ôn tập kiểm tra HK I. . . vủa dạy bài mới vừa ôn bài cũ. 2. .Phát động phong trào thi đua dạy tốt. . 3.Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.Duy trì phong trào vở sạch chữ đẹp ở các lớp..Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng ( Đ/c Hòa) .Tuyên truyền và thực hiện tốt nội dung đã cam kết câu lạc bộ không sinh con thứ 3.Thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12.Tuyên truyền HS mua bảo hiểm YT đợt 2. .

Rèn HS yếu ở các lớp. xếp loại các môn ít tiết .Ôn tập tốt cho HS thi HK I.Các lớp tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.31/12: Nghỉ bù Tết dương lịch. 20-24/12: Soạn giảng chường trình tuần 18. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 . . .Đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 66 năm ngày TLQĐNDVN. .29/12: sinh hoạt khối. .Tăng cường ôn tập để HS thi HK I. Kết quả Hoàn thành tốt. .Bồi dưỡng HS dự thi vở sách chữ đẹp Huyện ( Đ/c Ân) .Tiếp tục bồi dưỡng HS thi VSCĐ Huyện. . . (Đ/c Ân).2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/12) 2 (13-18/12) 3 (20-24/12) 4 (27-31/12) Nội dung công việc 1-10/12: Soạn giảng chương trình Tuần 15+16. . . . . Đã tập trung phụ đạo HS yếu. 3B.Do thời tiết mưa rét kéo dài nên việc xây dựng không gian lớp học chưa thực hiện.Phụ đạo HS yếu để nâng cao chất lượng.8/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Phước + Phú).Tăng cường phụ đạo học sinh yếu.Năm học: 2010 .Đã tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động. .3/12: Sinh hoạt khối.Các lớp đã ôn tập tốt cho HS.thông qua thông tư 32 về ĐGXLHS.Duy trì phong trào VSCĐ ở các lớp.17/12: Đưa HS dự thi Huyện ( Đ/c Ân).VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần chưa làm được.15/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Thúy + Hiếu). . . . -10/12: Hướng dẫn HS lao động VSMT cả hai khu vực 13-17/12: Hoàn thành chương trình tuần 17. .Đã ứng dụng CNTT vào dạy học. Hoàn thành . -Kiểm tra nề nếp lớp 3A. Hoàn thành xuất sắc ( Uyên/3C đạt giải Nhì VSCĐ cấp Huyện).hoàn thành đánh giá. .Đã tham gia thi ( Nói hay-Viết đẹp) đạt giải Nhì cấp Huyện. . • Tồn tại: . .Ôn tập cho HS để thi HK I. . . . 27-31/12: tiếp tục ôn tập HK I. . .Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 22/12.Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng ( Đ/c Hòa).Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .

Thường xuyên quan tâm HS yếu.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1 • Trọng tâm: . . .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Công tác khác: .Phát động phong trào thi đua Dạy tốt. Chủ nhiệm: .Nghiên cứu kĩ thông tư 32 về đánh giá xếp loại. 4. . Chuyên môn: .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. chính trị: . bảo vệ của công.Xây dựng đoàn kết nội bộ. Tư tưởng. • Nội dung công việc: 1. .Năm học: 2010 . .Giáo dục HS ý thức tự giác. .Đối chiếu điểm thi HK I và chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II.Học tốt. .Vận động các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào trường đề ra. .Triền khai chủ điểm “Vòng tay bè bạn”.Kiểm tra chất lượng và sơ kết HK I.Tiếp tục giữ vưng KCNN Dạy học. .Duy trì tốt phong trào VSCĐ.Kỉ niệm ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam 9/1. 2.Hoàn thành điểm HK I và sơ kết lớp.Phát động thi đua chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN 3/2.Chuẩn bị họp phụ huynh HS lớp. . có hoàn cảnh khó khăn. . . 3. .Dạy chương trình kì II vào ngày 10/1. thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. . sơ kết tổ. .Sử dụng tốt đồ dùng dạy học.Tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN.

2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/1) 2 (10-15/1) 3 (17-22/1) 4 (24-31/1) Nội dung công việc . . .1/1: Nghỉ Tết dượng lịch. . Đã họp phụ huynh ở các lớp.Điểm thi ở 2 lớp 3A. ( 8 em) . 10 -14/1: Học chương trình kì II ( Tuần 19) . • Tồn tại: . Kết quả Hoàn thành sổ điểm và sơ kết khối. . .Đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp trường và Olympic Tiếng Anh. . vạch ra phương hướng ở kì II. .6/1: Chấm thi theo tổ. 3B so với kế hoạch đề ra chưa đạt.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. .Nhắc nhở HS đón Tết an toàn. tổ.15/1: Họp phụ huynh lớp.Đối chiếu điểm thi với chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 24.Đã sơ kết lớp. .Năm học: 2010 .5. . coi và chấm thi HK I. . Thực hiện tốt. viết giấy mời họp phụ huynh.Phát sổ liên lạc.Đã tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 3/2.12/1: Họp hội đồng.Ôn tập. . . .Sơ kết lớp.4 -5/1: Coi thi lớp 1.Chữa bài thi cho HS. -28/1: Sơ kết giáo viên HK I. . .Tiến hành họp phụ huynh các lớp.Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.VSMT ở 2 khu vực. Hoàn thành . .7/1: Sáng: Hoàn thành sổ điểm + Chiều: Sơ kết tổ. .Tiếp tục ổn định kỉ cương nề nếp dạy học.28/1: Soạn giảng chương trình Tuần 21. 17-21/1: Học chương trình Tuần 20. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 .3/1: Ôn tập 2 môn: Toán + Tiếng Việt.29 -31/1: Nghỉ Tết Nguyên Đán + trực Tết theo phân công. điểm yếu nhiều.

sắp xếp lại phòng học ngăn nắp. 3.Nhanh chóng ổn định nề nếp sau Tết. 3B. . • Nội dung công việc: 1.Soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng.Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. .Kiểm tra toàn diện lớp 3C. . . VSCĐ lớp 3A. . .Thường xuyên quan tâm giúp đỡ HS yếu. phát huy phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo.Nghiên cứu kĩ bài dạy trước khi lên lớp. Chuyên môn: .Năm học: 2010 . khuyết tật.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 2 • Trọng tâm: .Nhắc nhở HS tập luyện các trò chơi dân gian. 2.Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Trang trí. .Duy trì phong trào VSCĐ các lớp.Hướng dẫn HS VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần. 4.Thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. . xây dựng gia đình hạnh phúc. cá nhân có nội dung và hình thức.Xây dựng đoàn kết nội bộ. . .Thực hiện 15 phút đầu giờ tốt.Soạn một G/án điện tử đề đưa lên trang web của trường. Chính trị.Đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà. .Thu dứt điểm các loại quỹ.Hoàn thiện tốt các loại hồ sơ khối.Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và của ngành cùng với việc xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2. giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN. . Chủ nhiệm: .Kiểm tra G/án vào cuối tuần. . Công tác khác: . . .Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng (Đ/c Hòa). . . tư tưởng: .

. 14 -18/2: Soạn chương trình Tuần 23. .19/2) 4 (21-28/2) Nội dung công việc 1. . .12/2) 3 (14. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 Kết quả Trực Tết nghiêm túc.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-5/2) 2 (7.đón Tết an toàn.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . ( Đ/c Hòa) .Phát động phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng. . .15/2: Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.Chiều 12/2: VSMT 2 khu vực.5/2: Nghỉ Tết Nguyên đán. .Kiểm tra G/án cuối tuấn. . 21 -25/2: Hoàn thành chương trình tuần 24.8 -12/2: Hoàn thành CT Tuần 22.Soạn một giáo án điện tử đề đưa lên trang web của trường.Chiều 19/2: phụ đạo HS yếu các lớp.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng.7/2: Nghỉ Tết.Quan tâm HS yếu.Ổn định nề nếp sau Tết.Kiếm tra toàn diện lớp 3C. Hoàn thành kế hoạch. . . . .Năm học: 2010 . khuyết tật.

đúng quy chế. 2. sơ kết lớp.khối.CM -Nộp kịp thời các biểu mẫu -Sinh hoạt khối XLGV -Thi đua dạy tốt. Phát động thi đua mừng 80 năm ngày thành lập Đảng. Công tác chủ nhiệm .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 1.Chuyên môn: -Thi HKI-hoàn thành chất lượng. học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 -Rà soát chất lượng. Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS-SV ý nghĩa ngày 9/1. xây dựng kế hoạch HKII -Củng cố nề nếp dạy và học -Nộp sổ điểm về CM-kiểm tra 3. xếp loại HS.Năm học: 2010 .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 Trọng tâm: Kỉ niệm ngày HS-SV 9/1. -GD học sinh thi nghiêm túc. Kiểm tra chất lượng và sơ kết HKI. ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.

vệ sinh trường lớp -Chuẩn bị tốt các hoạt động của đội chào mừng 3/2ư CỤ THỂ Tuần Nội dung Kế công t việc qu ả . Công tác khác -Nhắc HS nộp giấy vụn: 1kg/1Hs -HS viết thư UPU -HS lao động chăm sóc cây.Năm học: 2010 . đúng quy chế -Hoàn thành sổ liên lạc-báo cáo phụ huynh -Xếp loại HS theo thông tư mới (thông tư 32) -Sơ kết lớp -Hoàn thành kế hoạch (HS hoà nhập) -Các lớp rà soát kế hoạch HKI để có điều chỉnh kịp thời cho HKII -Kiểm tra nề nếp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . xếp loại đoàn viên nộp về CM -Tăng cường khối đoàn kết để bước vào HKII đạt kết quả tốt 5. Công đoàn -Sơ kết khối. sách vở và đồ dùng học tập HKII -Soạn giảng chương trình HKII nghiêm túc -Tăng cương BDHS giỏi để dự thi huyện -GVCN lớp 5A tổ chức họp phụ huynh đội tuyển HSG để lên kế hoạch mới -Dự giờ theo quy định 4.2011 -Nhắc nhở HS thi nghiêm túc.

9% 24.5% 22.6% 37.1% T 62.6% 23. đúng quy chế -08-09/1: Họp hội đồng và chấm thi HKI10.1% 97.6% 2.7% 2.Năm học: 2010 .6% 97.9% 97.5% 46.7% 31.4% 97.5% Thi T+ 44.3% 97.5% 95% K SL 8 9 9 1 27 9 19 16 4 50 1 1 1 3 4 7 1 3 15 1 3 1 5 N 5 5 4 0 14 5 5 7 1 18 0 1 1 3 2 1 6 1 1 2 % 21.5% 11%nghiêm túc.8% 18.1% 97.1% 25% 43.3% 92.3% 37.6% 34.2011 1(4-9/1) Lớp TS(nữ) Môn G SL 5A:37(13) TOÁN 24 5B:38(14) 12 5C:35(15) 13 5D:8(4) 2 TK:118(46) 51 5A TIẾNG 28 VIỆT 12 5B 5C 12 5D 3 TK 55 5A KHOA 36 5B 37 5C 34 5D 8 TK 115 5A SỬ 33 5B 27 5C 34 5D 5 TK 99 5A ĐỊA 36 5B 35 5C 34 5D 7 TK 112 2(11-16/1) N 7 3 6 1 17 8 9 8 3 28 13 14 14 0 45 10 10 15 3 38 12 13 15 4 44 % 64.2% 1 N 1 6 5 3 15 0 2 -04-05/1: Các lớp tăng cường ôn tập % -07/1: 13.1% 100% 97.9% 31.8% -Soạn giảng chương trình tuần 19 (HKII) -11/1: .5% 0.9% 2.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .9% 37.7% TV (buổi sáng) 37.4% 50% 42.3% 75.1% 87.5% 89.7% 25.1% 62.4% -GV coi 14.5% 0 12.3% thi 12.5% hi K-S-Đ 33.4% 4 2.7% 7.9% TB SL 5 17 13 5 40 0 7 5 1 13 2.8% 12.9% 1 4.5% 83.5% Nộp chất lượng thi 2 10.9% (buổi chiều) 18.5% 10.4% 2.2% 71.5% 12.7% 4 2.3% 50% 51.

Trường Tiểu học Hải Phú 3(18-23/1) Kế hoạch khối 3 .Năm học: 2010 .2011 Nộp các biểu mẫu -13/1: Sơ kết khối. bình bầu xếp loại GV GV các lớp rà soát chất lượng để lên kế hoạch HKII.HS học thêm môn tin học -Soạn giảng chương trình tuần 20 -Tăng cường BDHS giỏi -Kiểm tra sách vở+ đồ dùng học tập của HS -19/1: Nộp sổ điểm -20/1: Sinh hoạt CM+khố .

8 10.2 KĨ THUẬT 4 A 31 7 97 33 88. 4 86. 5 21 1 1 3 15. 8 3 5 1 0 82.2011 i-kí giáo án -Soạn giảng chương trình tuần thứ 21 -27/1: Kiểm tra dự giờ phương pháp tích cực (Hải Hoà) 29/1: Đ/c Long dạy trẻ hoà nhập 4(25-29/1) nữ ĐIỂM THI HKI (2009-2010) CÁC MÔN ÍT TIẾT Môn A+ ÂM NHẠC 5 A 32 1 3 13. 5 10 9 32 Môn A+ 1 0 1 4 1 4 4 86.5 89.2 .Năm học: 2010 .2 4 4 2 1 0 92.6 32 37 8 MĨ THUẬT 9 4 7.6 5 3 13.6 3 1 8.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 4 12. 4 91. 4 100 10 4 27 27 9 73 6 4 32 2 1 1 1 0 1 3 3 84.6 87. 8 11. 5 17. 5 0 2. ĐẠO 5 ĐỨC 97.

6 3 1 2 6 10. 6 1 5.6 87. 4 15 8 42. 2 2 0 6 91.2011 34 89. 7 Y SL N % 92. 4 45.9 35 4 2 1 0 10 6 4 0 89.Năm học: 2010 . 7 5 1 1 12.8 9 TB 2 1 .Trường Tiểu học Hải Phú 4 2 10. 5 59. 6 29 1 1 78.1 88. 3 10 0 ANH VĂN G 29 7 106 K 8 3 1 0 78. 2 33 1 3 86. 8 12 7 11.5 0 3 5 2 4. 2 31 8 1 2 1 4 4 42 THỂ DỤC 8 2 21.6 32 1 3 2 1 25 6 1 8 6 15. 5 . 5 47. 7 70 2 8 37. 5 10. 9 47. 6 5 4 1 11. 8 3 2 8. 5 1 8. 4 18 8 47.2 6 .5 3 89. 9 1 6 6 3 75 3 0 4 3 4 0 84. 4 12. 5 91.3 2 14. 4 40 TB SL N 5 1 18 6 16 5 % 13. 3 4 8 1 8 CHẤT LƯỢNG HAI MẶT Lớ p 5A 5B 5C Các G mặt SL HỌC 18 LỰC 2 5 N % 5 48. 2 Kế hoạch khối 3 . 4 5 1 13. 4 100 3 2 7. 3 1 2 1 3 4 K SL N 14 7 18 7 14 8 % 37. 6 5 2 .4 4 .

3 100 100 100 100 0 100 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Trọng tâm: Thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2. CỤ THỂ Nội dung công việc -Soạn giảng chương trình tuần 22 -Nâng cao chất lượng dạy và học Kết quả .2011 12. 5 22 2 0 25 48 22 40.n -05) Trường Tiểu học Hải Phú 5D 1 1 TK 26 9 5A 37 5B 38 5C 35 5D TK 8 11 8 Đ 1 3 1 4 1 5 4 4 6 Kế hoạch khối 3 .Kế hoạch công đoàn -Tăng cường khối đoàn kết -Cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch đề ra 5.Năm học: 2010 . 1.Tư tưởng: Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2. 5 44 15 37.Mừng Đảng. 7 CĐ 5 3 62.Vận động chị em tham gia thi cầu lông cụm. 2.Công tác chủ nhiệm -Ổn định duy trì tốt trước và sau tết -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Kiểm tra nề nếp HS -Nhắc nhở HS nghỉ tết an toàn 4. mừng xuân Canh Dần.Công tác khác -HS lao động làm sạch trường lớp -Chuẩn bị tốt kế hoạch tháng 3.Chuyên môn: -Nâng cao chất lượng dạy và học -Ổn định nề nếp dạy và học trước và sau tết -Tăng cường BDHS giỏi lớp 5 3.

Chuyên môn: -Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ -Sinh hoạt khối.19/3.Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS ý nghĩa các ngày lễ trong tháng -Phát động phong trào thi đua trong học tập 2.Năm học: 2010 .2011 -Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -Soạn giảng chương trình tuần 23 -Ổn định nề nếp HS trước tết -Dặn dò HS nghỉ tết an toàn -10-19/2:Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán -Soạn giảng chương trình tuần 23+24 -Kiểm tra nề nếp sau tết -Kiểm tra ĐDHT của HS -Tăng cường chấm chữa bài -Nâng cao chất lượng -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Tăng cường BDHS giỏi chuẩn bị cho thi HS giỏi huyện -27/2: Đ/c Long thi cầu lông tại cụm KẾ HOẠCH THÁNG 3 Trọng tâm: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 8/3.Công tác khác .26/3. Thi HSG huyện.Kế hoạch công đoàn -Tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Hoàn thành kế hoạch đề ra 5. Ôn tập tốt thi giữa HKII 1.12) -19) -26/2) Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Công tác chủ nhiệm -Các lớp phát động thi đua và viết khẩu hiệu trên bảng lớp để chào mừng các ngày lễ -Tập văn nghệ chào mừng 26/3 -Động viên HS tham gia tốt hội khoẻ Phù Đổng huyện -Tập các trò chơi dân gian -Hoàn thành các loại hồ sơ 4. thống nhất chương trình -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện-tỉnh -Thao giảng đúng quy định -Dạy kết hợp ôn tập để thi giữa HKII -Hoàn thành tốt hồ sơ để kiểm tra 3.

chiều Toán.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . -Tổng kết đợt thi huyện.Năm học: 2010 .Các lớp triển khai tập văn nghệ -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -07/3: Tổng vệ sinh 3) -Soạn giảng chương trình tuần 25 -08/3: tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Chiều 08/3: HS giỏi thi huyện gặp mặt trường dặn dò -09/3: HS giỏi thi huyện tại TH Thị Trấn. -19/3: Tham gia hoạt động 19/3 tại huyện -Soạn giảng chương trình tuần 27 -22/3: Kiểm tra nộp đề thi giữa HKII -Chiều 23/3: Thi giữa HKII -Chiều 24: chấm -Tăng cường BDHS giỏi tỉnh -26/3: Tham gia hoạt động 26/3 - Kết quả -Soạn giảng chương trình tuần 28 -30/3: Thi HSG tỉnh -Tăng cường nâng cao chất lượng -Duy trì tốt mọi nề nếp CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII G K TB . Sáng thi TV.2011 -HS lao động vệ sinh trường lớp -Tham gia tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ -HS tham gia các trò chơi nhân ngày 26/3 CỤ THỂ Nội dung công việc 3) -Soạn giảng chương trình tuần 24+25 -03/3: Họp hội đồng -04-05: HS dự thi hội khoẻ Phù Đổng tại huyện. kí giáo án -Kiểm tra đề thi giữa HKII. Tăng cường BDHS giỏi. lên kế hoạch cho đợt thi tỉnh -Soạn giảng chương trình tuần 26 -Nộp hồ sơ (16/3) -17/3: Cô Oanh thao giảng khối+ sinh hoạt khối.

. 4. Kể chuyện làm theo tấm gương Bác. .Năm học: 2010 . .Trang hoàng lớp học và vệ sinh trường lớp sạch sẽ.Trang hoàng lớp học chuẩn bị đón đoàn thanh tra của phòng. .Tăng cường chấm chữa bài cho học sinh.Sinh hoạt khối.Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi học kì II. Kế hoạch công đoàn . Công tác chủ nhiệm . . .Chú ý: “việc làm mới”.Xây dựng phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ 30/4 và 01/5.Tăng cường công tác dạy học. 1. Kỉ niệm ngày lễ:30/4 và 01/5.Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập. kí duyệt giáo án. chuyên đề. nâng cao chất lượng .Trường Tiểu học Hải Phú TOÁN TIẾNG VIỆT Kế hoạch khối 3 .Tăng cường khối đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. .Công tác khác -Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ -Nộp các khoản tiền còn lại CỤ THỂ Tuần Nội dung công việc Kết quả 1(05-10) -Soạn giảng chương trình tuần 29 Tốt -Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5 -07/4: Dư. Chuyên môn: . .Giáo dục học sinh truyền thống yêu nước. 2. 5. Tư tưởng: . giỡ thao giảng cô Đào+ sinh hoạt khối . . 3.Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày 30/4 và 01/5.Tham gia tốt các hội thi: gia đình và pháp luật. lòng tự hào dân tộc.Tiếp tục thao giảng.2011 5A 5B 5C 5D TK 5A 5B 5C 5D TK KẾ HOẠCH THÁNG 4 Trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.

24/4: Nghỉ lễ 10/3(âm lịch) Giỗ tổ Hùng Vương 4(26-1/5) .Chuẩn bị tốt hồ sơ. xét thi đua khen thưởng cuối năm 1. bổ ích 2..Chuyêm môn . coi và chấm thi đúng quy chế . Đánh giá đổi mới phương pháp dạy học tích cực .Thực hiện tốt kỉ cương trường học .Thi HKII. Tổng kết năm học.Dạy xong chương trình tuần 32+ tuần 33 . 02/5: Đ/c Vĩnh dự thi “ kể chuyện làm theo tấm gương đạo đứ HCM” Tốt Tốt Tốt ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐÔNG THÁNG 4 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Chấm thi-vào sổ điểm-viết phiếu liên lạc-hộc bạ .Nghỉ lễ 30/4 và 1/5.xét hoàn thàng CTTH .Tăng cường chấm chữa bài cho HS .Tổng kết khối lớp xếp loại thi đua cuối năm.Năm học: 2010 .Dặn dò HS thi HKII đạt kết quả tốt .Đã ôn tập tốt chuẩn bị cho thi HKII KẾ HOẠCH THÁNG 5 Trọng tâm: Hoàn thành chương trình.Hoàn thành các bảng biểu thống kê. thi HKII.đón đoàn thanh tra của sở GD-ĐT 3. vệ sinh trường học.GD học sinh nghỉ hè an toàn.Hoàn thành tốt hồ sơ. hồ sơ.GV toàn khối cùng hợp tác tốt hoàn thành kế hoạch năm học ..Soạn giảng chương trình tuần 30 17/4) .Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình . trang hoàng lớp học .Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi HKII . công đoàn.2011 kí giáo án -Đăng kí việc làm mới(07/4) 2(12.Công tác chủ nhiệm .Soạn giảng chương trình tuần 31 .Soạn giảng chương trình tuần 32+ 33 .Trang hoàng lớp-vệ sinh lớp học sạch sẽ .Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS .Làm báo tường chào mừng ngày khuyết tật VN 18/4 3(19-24) .chuyên môn.Nhắc HS nộp các khoản tiền .Hoàn thành chương trình tuần 35. học bạ .Tăng cường chấm chữa bài cho HS . Tư tưởng: ..Tổng kết lớp. trường .

Bàn kế hoạch tham quan hè 2010 5.sáng T+TV.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .thu lại nộp về trường .Nộp SKKN và hồ sơ khối 4.chiều K-S-Đ coi thi theo sự phân công của chuyên môn .Tổng kết chuyên môn (28/5).Hoàn thành hồ sơ.Dặn học sinh tham gia tốt ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) .KT dự giờ dạy tầm nhìn .07/5: Chấm thi nghiêm túc đúng quy chế .Bàn kế hoạch tham gia hè 2010 .Nộp danh sách khen thưởng ..Nộp các biểu mẫu về khối-về chuyên môn 3(17-22) .Năm học: 2010 .2011 .Giáo dục học sinh nghỉ hè an toàn bổ ích KẾ HOẠCH THÁNG 9 Kết quả .Nộp chất lượng thi về CM 2(10-15) .Xét hoàn thành chương trình tiểu học .Chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của sở (18/5) .Hoàn thành học bạ-nộp chuyên môn duyệt .Kế hoạch công đoàn .Tổng kết trường .Vào sổ điểm nộp cho CM duyệt(13/5) .Trả sách và thiết bị dạy học .21/5: Tổng kết lớp-thu lại phiếu liên lạc 4(24-28) .Soạn giảng chương trình tuần 35 . hồ sơ đội . phiếu liên lạc.Nộp bản đánh giá phương pháp đổi mới dạy học tích cực .HS lao động làm sạch trường lớp .Thi HKII(06/5). phát phiếu liên lạc.Công tác khác .Họp khối bình bầu xếp loại thi đua .Hoàn thành chương trình .Soạn giảng chương trình tuần 34 .20/5: Tổng kết khối xếp loại thi đua cuối năm .Tổng kết lớp.Hoàn thành hồ sơ đội CỤ THỂ Tuần Nội dung cụ thể 1(4-8/5) . Cđoàn .19/5: dự tổng kết ở huyện: Đồng chí Long .

.2011 I.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới.Tuyên truyền trong học sinh tháng khuyến học. 2. Hoàn thành các hội nghị. tháng ATGT.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . vận động tháng khuyến học tháng ATGT 1.Vận động trong nhân dân và học sinh công tác phòng chống đại dịch cúm AH1N1. Trọng tâm: .Đi sâu vào công tác giảng dạy nâng cao chất lượng . ham thích đến trường. Tư tưởng .Năm học: 2010 . đại hội cnvc. .GD học sinh lòng yêu quê hương đất nước.Chuyên môn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful