Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011
Năm học 2010 - 2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô
giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.
Với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ,
“Đề cao trách nhiệm của người Thầy trong kiểm tra và chấm điểm” của Sở và “Giáo dục
truyền thống cách mạng” của Phòng phát động.
Kết hợp đẩy mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường học xanh- sạch-đẹp-an
toàn”. Dựa vào mục tiêu trên, kế hoạch của trường, chuyên môn, toàn thể giáo viên và học
sinh khối 3 xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 như sau:
A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Giáo viên:
- Tổng số giáo viên: 5 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: 5 Đ/c đạt chuẩn.
Cụ thể:
STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Trình độ

1

Bùi Thị Thương

Chủ nhiệm 3A - KP

CĐSP

2

Đinh Thị Hà

Chủ nhiệm 3B

CĐSP

3

Văn Thị Ân

Chủ nhiệm 3C - KT

CĐSP

4

Lê Thị Hòa

Dạy tin học

CĐSP

5

Nguyễn Lợi

Điều tra phổ cập

ĐHSP

2. Học sinh:
- Tổng số học sinh: 76 em
Cụ thể:
Khuyết tật

Lớp

Tổng số

Nam

Nữ

3A

20

12

8

3B

19

10

9

3C

37

23

14

2

Khối

76

45

31

2

Nam

Nữ

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

• Chất lượng khảo sát đầu năm:
Môn

Tiếng Việt

Toán

Lớp

Tổng số
HS

Điểm
8,5 - 10
SL

TL

6,5 - 8
SL

TL

5-6
SL

TL

Dưới 5
SL

TL

3A

20

2

10.0

4

20.0

7

35.0

7 35.0

3B

19

2

10.5

5

26.3

6

31.6

6 31.6

3A

37

10

27.0

19

51.4

6

16.2

2

Khối

76

14

18.4

28

26.8

19

25.0

15 19.7

3A

20

1

5.0

9

45.0

8

40.0

2 10.0

3B

19

2

10.5

10

52.6

3

15.8

4 21.1

3C

37

16

43.2

14

37.8

4

10.8

3

Khối

76

19

25.0

33

43.4

15

19.7

9 11.8

5.4

8.1

* NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Ban lãnh đạo Trường quan tâm đến việc dạy học, nâng cao chất lượng.
- Đội ngũ giáo viên trong khối có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm, có nhiều kinh
nghiệm.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền địa phương và hội phụ huynh quan tâm.
2. Khó khăn:
- Do hai khu vực cách xa nhau, nên phân bố sĩ số giữa ba lớp không đồng đều, lớp 3C
có sĩ số khá đông ( 37 em)
- Có hai học sinh khuyết tật học hòa nhập: Đạt, Phước (Lớp 3C)
- Độ tuổi học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Giáo viên:
1. Tư tưởng chính trị:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Đề cao trách nhiệm của Người thầy trong kiểm tra và chấm điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.
- Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Duy trì số lượng:

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

a) Chỉ tiêu:
- Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em)
b) Biện pháp:
- Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
- Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tập và các hoạt động
khác.
- Tôn trọng nhân cách học sinh.
3. Chuyên môn:
Giảng dạy:
Chỉ tiêu: Giáo viên đạt dạy giỏi cấp Trường: 4 Đ/c
Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ chương trình SGK, mục tiêu của từng bài dạy để soạn giảng.
- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Ra đề kiểm tra phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo có tính
sáng tạo cho học sinh khi làm bài.
- Trả bài kiểm tra đúng quy định về thời gian, có nhận xét cụ thể.
- Lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh vào các giờ học.
Hồ sơ giáo án:
o Chỉ tiêu: hồ sơ xếp loại tốt: 5 bộ.
o Biện pháp:
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẹp về hình thức và sâu về nội dung.
- Soạn giáo án bằng vi tính.
- Kế hoạch cần phải cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của lớp.
- Khối tổ phải kí duyệt giáo án hằng tuần.
- Kiểm tra chéo hồ sơ để đúc rút kinh nghiệm.
- Sổ điểm cập nhật điểm và các thông tin khác kịp thời.
Thao giảng, dự giờ
o Chỉ tiêu:
- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm (có một tiết chuyên đề).
- Các tiết thao giảng xếp loại tốt.
- Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng.
o Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ bài dạy, mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.
- Ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Dự giờ trong khối và tổ bạn để đúc rút kinh nghiệm.

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu vào các chiều Thứ 6 của Tuần thứ 2.Ra đề kiểm tra phải phát huy được tính sáng tạo của học sinh.Nắm rõ trình độ. Bàn giao chất lượng lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm mới.Tự thiết kế và sử dụng bài giảng của mình. kiến thức phải phù hợp với 3 đối tượng để phát triển tư duy học sinh giỏi.Chọn tài liệu phù hợp với chương trình.Mượn đồ dùng dạy học về ở các tủ lớp. phụ đạo H/s yếu: o Chỉ tiêu: H/s giỏi cấp trường: 17 em. . BHTT 100 % o Biện pháp: Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  Công tác rèn chữ giữ vở: . . o Biện pháp: . Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực để gần gũi các em. học sinh khuyết tật.Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tâm và các hoạt động khác. phân hóa đối tượng học sinh ngày từ đầu năm. . . . Công tác bồi dưỡng H/s giỏi.Năm học: 2010 . trình độ H/c để bồi dưỡng học sinh giỏi. 4 của tháng.Trong các tiết dạy. . soạn 2 giáo án điện tử/ học kỳ.Tôn trọng nhân cách học sinh. Công tác chủ nhiệm: Chỉ tiêu: Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em) Thu BHYT.Cuối năm không có học sinh yếu kém. . .2011 .  Đồ dùng dạy học: . . tuyên dương khen thưởng kịp thời vào các giờ sinh hoạt lớp chào cờ đầu tuần.Làm thêm một số đồ dùng dạy học đơn giản. tháng. .Thực hiện tốt 2 tiết thao giảng/ năm.Giáo viên lên kế hoạch cụ thể về việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học theo hàng tuần.Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả vào các giờ học. Trong đó 3A: 4 em 3B: 3 em 3C: 10 em.Trường Tiểu học Hải Phú  Kế hoạch khối 3 . .Hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng Internet.Giải toán qua mạng: 2 em . .

.Năm học: 2010 . đưa ra kế hoạch tháng tới.Trong khối cần phải đoàn kết thương yêu. Trong đó Lần 1: Đánh giá hoạt động tháng qua..Cuối tuần phải kiểm tra sách vở để động viên.. . . tự rèn luyện: .Nhắc nhở học sinh cách bảo quản sách vở khi đi học về mùa đông.  Kế hoạch hội họp: Họp Tổ chuyên môn 2 lần/ tháng. nâng cao trách nhiệm”.Cần học tập tốt chuyên đề “Nâng cao ý thức. . giữ vở sạch không quăn góc. trách nhiệm.Thăm hỏi động viên kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn hay khi ốm đau.Là giáo viên đứng lớp cần phát huy tốt vai trò. o Tham gia phong trào quần chúng và hoạt động khác. Quỹ Vì người nghèo.2011 Chỉ tiêu: Thi VSCĐ cấp Huyện: 1 em.Mỗi học sinh phải có vở rèn chữ ở nhà. .  Kế hoạch Công Đoàn: o Xây dựng năng lực đội ngũ: . góp ý bài dạy. . hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc nhân dân” của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .. .Tìm tòi sách báo các thông tin để nâng cao chuyên môn. cá nhân đăng kí để xây dựng kế hoạch.… . cỡ chữ viết các chữ cái. thao giảng. uốn nắn các em kịp thời.Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm.Trong các tiết học đều chú ý nhắc nhở các em cách trình bày vở. .. loại B: 36 em Biện pháp: . ..Các tiết luyện buổi chiều đều chú trọng vào việc rèn chữ viết. bồi dưỡng thường xuyên.Trường Tiểu học Hải Phú o Kế hoạch khối 3 . rút kinh nghiệm.Hưởng ứng tốt các hoạt động của cấp trên như Qũy đền ơn đáp nghĩa. giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. . . Thi VSCĐ cấp Trường: 3 em. học tin học để phục vụ giảng dạy. trách nhiệm của mình đối với học sinh. . Loại A: 30 em.Thực hiện tốt cuộc vận động “phát huy truyền thống giữ vững kĩ cương sống và tình thương. ..Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn. Lần 2: Nội dung dự hội giảng.Mỗi chị em cần có một việc làm mới có tính sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.Các bài kiểm tra đều có thang điểm “Trình bày và chữ viết” để cho các em cố gắng.  Công tác tự học.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị.6 0 Khối 74 32 43.4 14 40 3 8. lối sống nhà giáo mẫu mực.Rèn kĩ năng sống và bảo vệ môi trường cho H/s. 2. đề ra chương trình hành động để rèn luyện phẩm chất chính trị. . đoàn kết thân ái. . Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong khối. .Mỗi đoàn viên phải thực sự gương mẫu.Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình.Tăng cường tự học.Năm học: 2010 . II. xây dựng tổ công đoàn vững mạnh. Học lực a) Chỉ tiêu: Giỏi SL TL Khá SL TL TB Yếu SL TL Lớp Sĩ số 3A 20 8 40 7 35 5 20 0 3B 19 6 31. tự bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ. nhà trường và xã hội.Giáo dục H/s thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của H/s tiểu học.Học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác dạy. có lối sống lành mạnh.3 0 3C 35 18 51. đạo đức nghề nghiệp. tư tưởng. Tổ chức tốt phong trào thi đua “2 tốt” o Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh .2 29 39. .2 SL 13 TL 17.Mỗi chị em tự liên hệ. Xây dựng tốt mối đoàn kết trong nhà trường. .1 5 26.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Tham gia các phong trào ở khu dân cư. .2011 - Tham gia tốt các hoạt động nhân các ngày lễ do cấp trên phát động.Mỗi đoàn viên cần xây dựng chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử nhà giáo.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.6 8 42. . trong nhà trường. Học sinh: 1. Hạnh kiểm: a) Chỉ tiêu: thực hiện đầy đủ 100% (76 em) b) Biện pháp: . .Nêu gương Người tốt việc tốt vào các buổi sinh hoạt và chào cờ đầu tuần.6 0 .

3% 3 8.Năm học: 2010 .1% G 6 30% 6 31.2011 Từng môn cụ thể như sau Toán Tiếng Việt Lớp 3A (20 em) 3B (19 em) 3C ( 35 em) KHỐI ( 74 em) 1. Xây dựng đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập. G 8 40% 6 31. TB 5 25% 5 26. ở nhà. Học hỏi tham gia dự thi giải toán qua mạng Internet. Thường xuyên kiểm tra và chấm chữa bài ở lớp.9% K 7 35% 8 42. Đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên: Giáo viên 2. III.6% 18 51.3% 1 3% 11 15% Danh hiệu thi đua Văn Thị Ân Lao động Tiên tiến Bùi Thị Thương Lao động Tiên tiến Đinh Thị Hà Lao động Tiên tiến Lê Thị Hòa Lao động Tiên tiến Nguyễn Lợi Lao động Tiên tiến Học sinh: Lớp Danh hiệu thi đua 3A Tiên tiến 3B Tiên tiến TB 7 35% 5 26.1% 14 40% 29 39.6% 15 20% .6% 20 57% 34 45.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong các giờ học. có đầy đủ sách vở.4% 30 41% K 7 35% 8 42.1% 14 40% 29 39% b) Biện pháp: Giáo dục học sinh đi học chuyên cần.

Hải Phú. ngày 30 tháng 9 năm 2010 Khối trưởng Văn Thị Ân . Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BGH Nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh Khối 3 để hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.Năm học: 2010 .2011 của Khối 3. Đăng kí mỗi giáo viên có một việc làm mới có tính sáng tạo: Giáo viên Tên việc làm mới Văn Thị Ân Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Bùi Thị Thương Kế hoạch làm một việc làm mới Đinh Thị Hà Phụ đạo học sinh yếu kém Lê Thị Hòa Sử dung có hiệu quả các phần mềm dạy học Nguyễn Lợi Hoàn chỉnh sơ đồ số liệu điều tra phổ cập Trên đây là kế hoạch năm học 2010 .2011 3C Tiên tiến xuất sắc IV.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .

.Tham gia tốt các hoạt động .Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Tìm hiểu hòan cảnh của từng học sinh. .Xây dựng mối đoàn kết trong toàn. . Tư tưởng . Công tác chủ nhiệm . 4.Hoàn thành chương trình tuần 2 . yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc.Xây dựng phong trào “Trường học thân thiện .Triển khai chủ đề năm học.Học sinh tích cực” .Kỉ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 8 Trọng tâm: .Thực hiện nghiêm túc kỉ cương nề nếp dạy và học.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Giáo viên nhận lớp ổn định tốt mọi nề nếp. .Triển khai học BDTX. .Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh . . . . 3.Học Bồi dưỡng thường xuyên Hè 2010 .Thống nhất các loại hồ sơ tổ khối.Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới.Tổ chức tốt các buổi lao động làm sạch trường lớp .Năm học: 2010 .Xây dựng phong trào rèn chữ giữ vở của lớp . Soạn giảng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng.Sinh hoạt khối đúng quy định. 1. Công tác khác .Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới. cá nhân. 2. Chuyên môn .Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.

nhận lớp. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 . 4 (24/8-31/8) + CN: .06/8: Học BDTX Hoàn thành tốt.Bầu ban cán sự lớp 3 (17/8-22/8) .Phổ biên nội quy trường lớp. + 13/8: Sinh hoạt khối. + 16 .Quy định sách vở ( 5 quyển. . . . + 30/8: Thi khảo sát.Kiểm tra nề nếp sách vở các lớp. Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh. . . + CM: nghiên cứu bài. .Bàn giao học sinh lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới.Năm học: 2010 . viết mực tím). .Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh. . + 23 .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/8) Nội dung công việc Kết quả + 02/8: Họp hội đồng đầu năm + 04 . .Đã nhận lớp mới và ổn định được nề nếp.Tham gia học BDTX đầy đủ và viết bài thu hoạch. . Hoàn thành.Trang hoàng lớp.Hoàn thành chương trình tuần 2.Sinh hoạt tổ khối đều đặn. + CN: . 2 (10/8-15/8) + 12/8: Họp chuyên môn. .30/8: Hoàn thành chương trình tuần 2.Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh.21/8: Hoàn thành chương trình Tuần 1. soạn giảng đầy đủ.Giáo viên trả phép đúng thời hạn. + 31/8: Sinh hoạt khối.Đã phát động được phòng trào rèn chữ giữ vở ở các lớp. + 10/8: Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh.Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh. + Nguyên cứu tài liệu viết bài thu hoạch nộp phòng. + 09/8: Tập trung học sinh ở hai khu vực. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Thực hiện tốt.

3. tháng ATGT. 4. phong trào tự quản của lớp. Công tác chủ nhiệm: Phân loại đối tượng học sinh. 2. Tăng cường chấm chữa bài Sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. Sinh hoạt khối đều đặn. .. Kiểm tra giáo án hàng tuần. Tập huấn chuẩn bị khai giảng. Bước đầu hoàn thiện kế hoạch tổ khối. tháng ATGT Thực hiện tốt ba cuộc vận động và nhiệm vụ năm học.Hoàn thành hội nghị CBCNVC. thực hiện tốt ATGT và rèn chữ giữ vở. Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. Trang hoàng lớp. Kiểm tra sách vở. Chuyên môn: Hoàn thành chương trình từ tuần 3 đến tuần 6. Tham gia tốt các Đại hội CBCNVC. . Tư tưởng: Tuyên truyền trong HS tháng khuyến học. Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Thao giảng: Đ/c Hòa.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 05/9/2010 . Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.Phát động tháng khuyến học.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Trọng tâm: - .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. trường. 1. Hoàn thiện các loại hồ sơ. . Tham gia đại hội phụ huynh học sinh. Công tác khác: Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành.Năm học: 2010 . Nhắc nhở học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp.. Học 2 buổi/ ngày (từ 13/9).

+ 22/9: Đ/c Hòa thao giảng.Phân loại đối tượng HS. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 G/v và học sinh tham gia tốt buổi lễ khai giảng. + 23/9: Hướng dẫn học sinh vệ sinh môi trường.  Tồn tại: thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc. Thực hiện tốt.Họp hội đồng.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . + 05/9: Dự lễ khai giảng.Năm học: 2010 . + 22/9: Sinh hoạt khối.18/9: Hoàn thành chương trình Tuần 4 + Dạy 2 buổi/ngày. + 29/9: Tham gia hội nghị CNVC + Kiếm tra giáo án cuối tuần. Hoàn thành tốt. Hoàn thành các loại hồ sơ. Đã tiến hành phụ đạo học sinh yếu. bầu ban chấp hành hội phụ huynh các lớp. . Phụ đạo HS yếu.25/9: Hoàn thành chương trình Tuần 5. + Đi thực tế gia đình học sinh khó khăn ở các lớp. + G/v chủ nhiệm cùng tổ chức Tết Trung Thu cho HS. + 15/9: Sinh hoạt khối: Thảo luận các chỉ tiêu và thông qua tham luận. + 18/9: Họp phụ huynh trường và các lớp. Đã triển khai được tiết thao giảng và xếp loại tốt. + Viết giấy mời để chuẩn bị họp phụ huynh. + 20 . .10/9: Hoàn thành chương trình Tuần 3. + 17/9: Tham gia trang hoàng hội trường.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/9) 2 (13-18/9) 3 (20-25/9) 4 (27-30/9) - Kết quả Nội dung công việc + 01 . Các lớp đã tiến hành họp phụ huynh và bầu ban chấp hành hội.04/9: Tham gia tập huấn Đội.30/9: Soạn giảng chương trình Tuần 6 + 28/9: Kiểm tra nề nếp lớp 3A và 3B. + 08/9: . + 06 . + 27 . Kiểm tra được nề nếp các lớp. Đã sinh hoạt khối thống nhất các chỉ tiêu năm học. Đã hoàn thành. + Kiểm tra nề nếp tự quản. Hoàn thành tốt. + 13 .

Thi giữa kỳ I. . .Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh. Công tác khác: . . .Giáo viên đến lớp phải có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. .Ôn tập chuẩn bị tốt cho đợt thi giữa kỳ I.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 10 Trọng tâm: . .Sinh hoạt khối đều đặn.Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kỳ I. Đ/c Ân chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe.Bầu học sinh đi dự Đại hội Liên đội (2 em/lớp) 4. . .Soạn giảng thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh. .Năm học: 2010 . Công tác chủ nhiệm: .Kiểm tra chữ viết và nề nếp lớp 3C. 20/11 . .Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bao nilon để đựng sách vở khi trời mưa lũ.Phát động trong học sinh phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/10.Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 20/10 và ngày 20/11 . Chuyên môn: .Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.Thực hiện tốt chủ đề năm học của Bộ GD.Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. .Chú ý đến phong trào giải toán qua mạng Internet và rèn chữ giữ vở.Tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động. .Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 1. thi GVDG cấp trường: đ/c Thương. . .Đi thực tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh yếu. Tư tưởng.. . . dạy con ngoan” . 3. . của Phòng và điểm nhấn của Sở “ Đề cao trách nhiệm của người Thầy về việc kiểm tra và chấm điểm 2. .Thi vở sạch chữ đẹp ở các lớp để chọn học sinh dự thi khối.Thao giảng.. . .Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 20/11.Hoàn thành chương trình từ tuần 7 đến tuần 10.Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. . chính trị: .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Tham gia tọa đàm 20/10 đầy đủ. chấm bài và nộp báo cáo chất lượng.

chấm thì và nộp chất lượng : Kết quả khá cao so với chất lượng khảo sát đầu năm.Tham gia ĐHLĐ và Tọa đàm 20/10.28-29/10: Tập huấn rèn KNS ở Trường TH Hải Thượng hoạch đề ra.20/10: Tọa đàm ngày HLHPNVN. -9/10: Họp tổ khối. ( Đ/c Ân + Thương). . (1-9/10) .8/10: Họp hội đồng. 11-15/10: Dạy và học CT tuần 8.23/10: Dự ĐHLĐ.Tăng cường ôn tập 2 môn Toán + TV.Rèn chữ viết cho học sinh. .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc Kết quả 1-8/10: Hoàn thành CT tuần 7 .Đã thao giảng 2 tiết và xếp loại tốt.họp C/môn) Thực hiện tốt. chọn 1 em dự thi cấp Huyện ( Uyên / lớp 3C) . . nề nếp lớp 3C.13/10: Dự giờ thao giảng ( Đ/c Thương) tới. Nương) 18-22/10: Hoàn thành CT tuần 9.Tham gia thi VSCĐ cấp Trường. Uyên. . Chưa thao giảng 2 . chuyến vào tuần (11-16/10) .Ôn tập học sinh thi giữa kì I.Bổ sung. khối. 1 . (25-30/10) .6/10: Dự giờ đổi mới PPDH(Cô Linh + Hà.27/10: Thi giữa kì + chấm thi + thi VSCĐ cấp Trường.Đã chọn 3 em .Tổ chức kiếm tra định kì nghiêm túc. 3 . . dạy con ngoan” (18-23/10) -19/10: Dự giờ Đ/c Thương + Hòa. 25-29/10: Hoàn thành CT tuần 10. hoàn thiện hồ sơ cá nhân. . -30-31/10: Học bù bài T5+ T6 ( Tuần 10). Thực hiện tốt kế . .15/10: Sinh hoạt khối + kiểm tra chéo hồ sơ và thi ( Dương. Hoàn thành tốt. .Năm học: 2010 . Trường . .Chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe. . .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Bầu học sinh dự ĐHLĐ. .Kiếm tra chữ viết.Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi VSCĐ cấp Huyện. VSCĐ cấp khối.Thi VSCĐ ở các lớp để chọn 3 em dự thi khối. . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 . thi VSCĐ cấp .Hưởng ứng tốt 3 cuộc vận động.Tham gia tập huấn KNS.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh. 4 -26/10: Các lớp nộp danh sách BHYT. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .

Tham gia tọa đàm 20/11.Mỗi đồng chí soạn một giáo án mẫu.Thực hiện tốt kế hoạch đổi mới PPDH. Giáo viện: a) Tư tưởng: .Sinh hoạt tổ khối đều đặn. . KẾ HOẠCH THÁNG 11 Trọng tâm: .Thu dứt điểm các loại quỹ của học sinh.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . . .Kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Giữ vững phong trào rèn chữ giữ vở.Triển khai chuyên đề giáo dục kĩ năng sống môn TNXH.Tiết kiệm điện nước.Tăng cường chấm chưa bài. • Nội dung công việc: 1.Thường xuyên kiểm tra việc tự học và vệ sinh cá nhân. . kiểm tra dân chủ. 2. . . . (Đ/c Ân) . phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. . Công đoàn: . c) Chủ nhiệm: . .Dạy đạt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định. 3. Học sinh: .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt.Tuyên truyền trong học sinh ý nghĩa 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . b) Chuyên môn: .2011 . .Hoàn thiện hồ sơ.Năm học: 2010 . (Đ/c Ân).Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh.Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi Huyện. .Vận động các Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch Nhà trường đề ra.Hoàn thành chương trình Tuần 11-14.Học sinh trang phục đẹp phù hợp với mùa đông.Sở-Phòng-Trường. .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động và chủ đề năm học của Bộ.Tuyền truyền và giáo dục ý nghĩa ngày 20/11. . .

Khoa học. . kiểm tra giáo án cuối tuần. ĐĐ.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc 1-5/11: Hoàn thành chương trình Tuần 11. .Tăng cường rèn chữ giữ vở ở các lớp.Đã thống nhất và ra đề thi cuối HK I và kì II nộp về CM. 2 .Đã soạn giáo án mẫu chào mừng 20/11.Tăng cường phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi.11/11: Thao giảng Đ/c Hà.Tiếp tục rèn chữ viết học sinh dự thi Huyện (Đ/c Ân) .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . . .Mỗi Đ/c soạn 1 giáo án mẫu.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện (Đ/c Ân).22-30/11: Soạn giảng chương trình tuần 14.Thao giảng chào mừng 20/11.xếp loại Tốt. Thực hiện tốt.Tham gia tọa đàm 20/11. . (8-13/11) .Bồi dưỡng học sinh giải Toán qua mạng.17/11: + Dự giờ. Kết quả Hoàn thành tốt. . góp ý thi GV DGH (15-20/11) + Kiểm tra hồ sơ dân chủ. ( Đ/c Ân). TV. 3 . 4 (22-30/11) .Năm học: 2010 . * Tồn tại: .Lồng ghép GD KNS vào các tiết học.Đã tuyên truyền cho HS ý nghĩa ngày NGVN 20/11. + sinh hoạt Khối.Chiều 12/11: Các lớp phụ đạo HS yếu. . . . . . Hoàn thành tốt.Giáo dục tuyên truyền học sinh ý nghĩa ngày 20/11.Thông báo tình hình học tập của HS qua sổ liên lạc. 15-19/11: Soạn giảng chương trình tuần 13 .Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Khá). 8-12/11: Soạn giảng chương trình tuần 12 . (1-6/11) . . . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 .24/11: sinh hoạt khối . .Rèn chữ viết HS dự thi Huyện.Duy trì công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi ở các lớp. ( môn TNXH).19/11: Tọa đàm 20/11.3/11: Họp Hội đồng + chuyên môn. .Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh.Đã thanh tra toàn diện Đ/c Hà – xếp loại khá. . ( Đ/c Ân + Hà .Thu các loại quỹ đang còn chậm. . .Đã tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề GD KNS.10/11: thao giảng.5-6/11: Triển khai giáo dục KNS môn TNXH. triển khai chuyên đề GD KNS môn TN_TN-XH.. Hoàn thành kế hoạch đề ra.Bồi dưỡng HS dự thi VSCĐ Huyện. (Đ/c Hòa) . 1 . 15 .

.. . ứng công nghệ thông tin.tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lương.Kỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12.và phong trào xây dưng trường học thân thiện.Kiểm tra thường xuyên vệ sinh cá nhân và môi trường. 3.Các lớp chuẩn bị nội dug họp phụ huynh HS sau khi kết thúc Hk I. . . .Xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp. vủa dạy bài mới vừa ôn bài cũ.Tuyên truyền HS mua bảo hiểm YT đợt 2.Tổ chức tuyên truyền trong HS về ý nghĩa lỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12. .. ở nhà.Bồi dưỡng HS dự thi Huyện vào ngày 17/12.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . ôn tập kiểm tra HK I.Thu dứt điểm các loại quỹ.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu ở các lớp. . .Phát động phong trào thi đua dạy tốt. .Vân động công đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra.( Đ/c Ân) . . .học tốt chào mừng ngày 22/12.Sinh hoạt theo chủ điểm : “ Tiếp bước cha anh” . Học sinh: .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và lồng ghép vào các cuộc vận động của Ngành.Năm học: 2010 . . . .Tăng cường sử dụng ĐDDH.Hoàn thành chường trình tuần 18 vào ngày 25/12. học sinh tích cực.Phát động phong trào thi đua Hai Tốt chào mừng 22/12.Nghiên cứu kĩ những bài dạy có GD KNS để soạn và giảng dạy tốt. giúp đỡ lẫn nhau.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng ( Đ/c Hòa) .Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. . .Tiếp tục dự giờ thăm lớp đúng chỉ tiêu.Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuần bị kiểm tra cuối HK I. . * Nội dung công việc: 1 Giáo viên: a) Tư tưởng chỉnh trị: . c) Chủ nhiệm: . b) Chuyên môn: . .Phòng.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 12 • Trọng tâm: .Tuyên truyền và thực hiện tốt nội dung đã cam kết câu lạc bộ không sinh con thứ 3.Duy trì phong trào vở sạch chữ đẹp ở các lớp. 2.Sở. .Thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12.Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học của Bộ. .Tuyên truyền về ý nghĩa ngày 22/12.Công đoàn: .

Ôn tập cho HS để thi HK I. Đã tập trung phụ đạo HS yếu. Kết quả Hoàn thành tốt. 3B. .29/12: sinh hoạt khối.Bồi dưỡng HS dự thi vở sách chữ đẹp Huyện ( Đ/c Ân) .15/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Thúy + Hiếu).thông qua thông tư 32 về ĐGXLHS. Hoàn thành .8/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Phước + Phú). .Đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 66 năm ngày TLQĐNDVN. Hoàn thành xuất sắc ( Uyên/3C đạt giải Nhì VSCĐ cấp Huyện). .Các lớp tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. -10/12: Hướng dẫn HS lao động VSMT cả hai khu vực 13-17/12: Hoàn thành chương trình tuần 17.Ôn tập tốt cho HS thi HK I.Rèn HS yếu ở các lớp. . . .Phụ đạo HS yếu để nâng cao chất lượng. • Tồn tại: .3/12: Sinh hoạt khối. .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/12) 2 (13-18/12) 3 (20-24/12) 4 (27-31/12) Nội dung công việc 1-10/12: Soạn giảng chương trình Tuần 15+16. xếp loại các môn ít tiết . . .VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần chưa làm được.Năm học: 2010 .Các lớp đã ôn tập tốt cho HS.Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng ( Đ/c Hòa).17/12: Đưa HS dự thi Huyện ( Đ/c Ân). .Duy trì phong trào VSCĐ ở các lớp. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . .31/12: Nghỉ bù Tết dương lịch.Tăng cường ôn tập để HS thi HK I. .Đã ứng dụng CNTT vào dạy học. .Đã tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động.Tăng cường phụ đạo học sinh yếu. . 20-24/12: Soạn giảng chường trình tuần 18. -Kiểm tra nề nếp lớp 3A. (Đ/c Ân).hoàn thành đánh giá. .Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 22/12. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 . .Đã tham gia thi ( Nói hay-Viết đẹp) đạt giải Nhì cấp Huyện. . 27-31/12: tiếp tục ôn tập HK I. .Do thời tiết mưa rét kéo dài nên việc xây dựng không gian lớp học chưa thực hiện. . . . .Tiếp tục bồi dưỡng HS thi VSCĐ Huyện.

bảo vệ của công. .Kiểm tra chất lượng và sơ kết HK I.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1 • Trọng tâm: . . .Đối chiếu điểm thi HK I và chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II. . .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Phát động thi đua chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN 3/2.Kỉ niệm ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam 9/1. Tư tưởng. .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Nghiên cứu kĩ thông tư 32 về đánh giá xếp loại.Giáo dục HS ý thức tự giác. 2.Tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN. có hoàn cảnh khó khăn. . 4. • Nội dung công việc: 1. Chuyên môn: .Chuẩn bị họp phụ huynh HS lớp. Công tác khác: . Chủ nhiệm: .Thường xuyên quan tâm HS yếu.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt.Học tốt.Tiếp tục giữ vưng KCNN Dạy học. thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.Hoàn thành điểm HK I và sơ kết lớp. . chính trị: .Triền khai chủ điểm “Vòng tay bè bạn”. .Dạy chương trình kì II vào ngày 10/1.Duy trì tốt phong trào VSCĐ.Xây dựng đoàn kết nội bộ. . sơ kết tổ.Năm học: 2010 . . . . 3. . .Sử dụng tốt đồ dùng dạy học.Vận động các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào trường đề ra.

Thực hiện tốt.7/1: Sáng: Hoàn thành sổ điểm + Chiều: Sơ kết tổ.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. . .Đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp trường và Olympic Tiếng Anh. coi và chấm thi HK I.Năm học: 2010 . Đã họp phụ huynh ở các lớp. . ( 8 em) .Đã tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 3/2.3/1: Ôn tập 2 môn: Toán + Tiếng Việt.Đã sơ kết lớp.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/1) 2 (10-15/1) 3 (17-22/1) 4 (24-31/1) Nội dung công việc . .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .29 -31/1: Nghỉ Tết Nguyên Đán + trực Tết theo phân công. .Phát sổ liên lạc. Hoàn thành .5. .Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Điểm thi ở 2 lớp 3A. vạch ra phương hướng ở kì II.Ôn tập. • Tồn tại: . 3B so với kế hoạch đề ra chưa đạt. . . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 . .Tiến hành họp phụ huynh các lớp.1/1: Nghỉ Tết dượng lịch. .6/1: Chấm thi theo tổ. 24. viết giấy mời họp phụ huynh.Đối chiếu điểm thi với chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II.Nhắc nhở HS đón Tết an toàn. . 10 -14/1: Học chương trình kì II ( Tuần 19) . .4 -5/1: Coi thi lớp 1.Tiếp tục ổn định kỉ cương nề nếp dạy học.15/1: Họp phụ huynh lớp.VSMT ở 2 khu vực. điểm yếu nhiều. . .Chữa bài thi cho HS. Kết quả Hoàn thành sổ điểm và sơ kết khối. . tổ. .28/1: Soạn giảng chương trình Tuần 21. . 17-21/1: Học chương trình Tuần 20.12/1: Họp hội đồng.Sơ kết lớp. -28/1: Sơ kết giáo viên HK I. .

. VSCĐ lớp 3A. sắp xếp lại phòng học ngăn nắp. .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và của ngành cùng với việc xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2. • Nội dung công việc: 1.Nhanh chóng ổn định nề nếp sau Tết. . . Công tác khác: .Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. . .Thực hiện 15 phút đầu giờ tốt. 2. . . khuyết tật. xây dựng gia đình hạnh phúc. tư tưởng: .Xây dựng đoàn kết nội bộ.Năm học: 2010 .Duy trì phong trào VSCĐ các lớp. . .Kiểm tra G/án vào cuối tuần. 4. . .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 2 • Trọng tâm: .Thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.Kiểm tra toàn diện lớp 3C.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 3.Soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng. . Chủ nhiệm: . Chuyên môn: .Thường xuyên quan tâm giúp đỡ HS yếu.Soạn một G/án điện tử đề đưa lên trang web của trường.Hoàn thiện tốt các loại hồ sơ khối. . giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. 3B.Nhắc nhở HS tập luyện các trò chơi dân gian. . cá nhân có nội dung và hình thức. . . phát huy phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo.Đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà.Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng (Đ/c Hòa). Chính trị.Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.Hướng dẫn HS VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần.Thu dứt điểm các loại quỹ.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Trang trí. .Nghiên cứu kĩ bài dạy trước khi lên lớp.

Năm học: 2010 . .Ổn định nề nếp sau Tết. . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 Kết quả Trực Tết nghiêm túc.15/2: Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .7/2: Nghỉ Tết.Kiểm tra G/án cuối tuấn. . . . . 14 -18/2: Soạn chương trình Tuần 23. .5/2: Nghỉ Tết Nguyên đán.8 -12/2: Hoàn thành CT Tuần 22.Quan tâm HS yếu.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng.Chiều 12/2: VSMT 2 khu vực.đón Tết an toàn.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-5/2) 2 (7.Soạn một giáo án điện tử đề đưa lên trang web của trường.19/2) 4 (21-28/2) Nội dung công việc 1. . . .Kiếm tra toàn diện lớp 3C. . . ( Đ/c Hòa) . 21 -25/2: Hoàn thành chương trình tuần 24.12/2) 3 (14. Hoàn thành kế hoạch. khuyết tật.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng.Chiều 19/2: phụ đạo HS yếu các lớp.

Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS-SV ý nghĩa ngày 9/1. học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 -Rà soát chất lượng. Phát động thi đua mừng 80 năm ngày thành lập Đảng. 1. sơ kết lớp.khối. xây dựng kế hoạch HKII -Củng cố nề nếp dạy và học -Nộp sổ điểm về CM-kiểm tra 3.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 Trọng tâm: Kỉ niệm ngày HS-SV 9/1. -GD học sinh thi nghiêm túc. đúng quy chế.CM -Nộp kịp thời các biểu mẫu -Sinh hoạt khối XLGV -Thi đua dạy tốt. xếp loại HS.Năm học: 2010 . ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. Công tác chủ nhiệm . 2.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Kiểm tra chất lượng và sơ kết HKI.Chuyên môn: -Thi HKI-hoàn thành chất lượng.

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . xếp loại đoàn viên nộp về CM -Tăng cường khối đoàn kết để bước vào HKII đạt kết quả tốt 5. đúng quy chế -Hoàn thành sổ liên lạc-báo cáo phụ huynh -Xếp loại HS theo thông tư mới (thông tư 32) -Sơ kết lớp -Hoàn thành kế hoạch (HS hoà nhập) -Các lớp rà soát kế hoạch HKI để có điều chỉnh kịp thời cho HKII -Kiểm tra nề nếp. sách vở và đồ dùng học tập HKII -Soạn giảng chương trình HKII nghiêm túc -Tăng cương BDHS giỏi để dự thi huyện -GVCN lớp 5A tổ chức họp phụ huynh đội tuyển HSG để lên kế hoạch mới -Dự giờ theo quy định 4.Năm học: 2010 .2011 -Nhắc nhở HS thi nghiêm túc. vệ sinh trường lớp -Chuẩn bị tốt các hoạt động của đội chào mừng 3/2ư CỤ THỂ Tuần Nội dung Kế công t việc qu ả . Công tác khác -Nhắc HS nộp giấy vụn: 1kg/1Hs -HS viết thư UPU -HS lao động chăm sóc cây. Công đoàn -Sơ kết khối.

2% 71.5% 83.5% 12.4% 4 2.7% 2.9% 2.6% 97.9% 24.8% -Soạn giảng chương trình tuần 19 (HKII) -11/1: .9% 31.1% 25% 43.4% -GV coi 14.3% 75.5% hi K-S-Đ 33.5% Thi T+ 44.9% 37.1% 97.3% 92.2011 1(4-9/1) Lớp TS(nữ) Môn G SL 5A:37(13) TOÁN 24 5B:38(14) 12 5C:35(15) 13 5D:8(4) 2 TK:118(46) 51 5A TIẾNG 28 VIỆT 12 5B 5C 12 5D 3 TK 55 5A KHOA 36 5B 37 5C 34 5D 8 TK 115 5A SỬ 33 5B 27 5C 34 5D 5 TK 99 5A ĐỊA 36 5B 35 5C 34 5D 7 TK 112 2(11-16/1) N 7 3 6 1 17 8 9 8 3 28 13 14 14 0 45 10 10 15 3 38 12 13 15 4 44 % 64.5% 11%nghiêm túc.4% 97.4% 50% 42.7% 31.1% T 62. đúng quy chế -08-09/1: Họp hội đồng và chấm thi HKI10.8% 12.5% 89.7% 7.5% Nộp chất lượng thi 2 10.6% 37.5% 0.3% 37.Năm học: 2010 .1% 100% 97.7% TV (buổi sáng) 37.7% 4 2.9% 97.6% 34.5% 0 12.3% thi 12.5% 22.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .6% 23.1% 97.2% 1 N 1 6 5 3 15 0 2 -04-05/1: Các lớp tăng cường ôn tập % -07/1: 13.7% 25.1% 62.3% 97.9% 1 4.5% 10.5% 46.9% TB SL 5 17 13 5 40 0 7 5 1 13 2.5% 95% K SL 8 9 9 1 27 9 19 16 4 50 1 1 1 3 4 7 1 3 15 1 3 1 5 N 5 5 4 0 14 5 5 7 1 18 0 1 1 3 2 1 6 1 1 2 % 21.4% 2.9% (buổi chiều) 18.1% 87.6% 2.8% 18.3% 50% 51.

Năm học: 2010 . bình bầu xếp loại GV GV các lớp rà soát chất lượng để lên kế hoạch HKII.HS học thêm môn tin học -Soạn giảng chương trình tuần 20 -Tăng cường BDHS giỏi -Kiểm tra sách vở+ đồ dùng học tập của HS -19/1: Nộp sổ điểm -20/1: Sinh hoạt CM+khố .2011 Nộp các biểu mẫu -13/1: Sơ kết khối.Trường Tiểu học Hải Phú 3(18-23/1) Kế hoạch khối 3 .

8 11.5 89.2 .6 32 37 8 MĨ THUẬT 9 4 7. 4 100 10 4 27 27 9 73 6 4 32 2 1 1 1 0 1 3 3 84.2 4 4 2 1 0 92.6 5 3 13. 5 21 1 1 3 15. 4 12. 5 10 9 32 Môn A+ 1 0 1 4 1 4 4 86.2 KĨ THUẬT 4 A 31 7 97 33 88. 4 91.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 8 10. 4 86.6 3 1 8.6 87.2011 i-kí giáo án -Soạn giảng chương trình tuần thứ 21 -27/1: Kiểm tra dự giờ phương pháp tích cực (Hải Hoà) 29/1: Đ/c Long dạy trẻ hoà nhập 4(25-29/1) nữ ĐIỂM THI HKI (2009-2010) CÁC MÔN ÍT TIẾT Môn A+ ÂM NHẠC 5 A 32 1 3 13. 5 0 2. ĐẠO 5 ĐỨC 97. 8 3 5 1 0 82. 5 17.Năm học: 2010 .

4 5 1 13.3 2 14. 3 10 0 ANH VĂN G 29 7 106 K 8 3 1 0 78. 3 4 8 1 8 CHẤT LƯỢNG HAI MẶT Lớ p 5A 5B 5C Các G mặt SL HỌC 18 LỰC 2 5 N % 5 48.6 3 1 2 6 10.Năm học: 2010 . 6 1 5. 3 1 2 1 3 4 K SL N 14 7 18 7 14 8 % 37. 8 3 2 8. 7 70 2 8 37. 6 29 1 1 78. 2 Kế hoạch khối 3 . 5 59. 4 100 3 2 7.1 88. 7 Y SL N % 92. 4 18 8 47.6 32 1 3 2 1 25 6 1 8 6 15. 2 31 8 1 2 1 4 4 42 THỂ DỤC 8 2 21.2 6 . 9 47.Trường Tiểu học Hải Phú 4 2 10. 5 1 8. 6 5 4 1 11.9 35 4 2 1 0 10 6 4 0 89. 2 33 1 3 86. 2 2 0 6 91. 4 45. 5 10. 5 . 4 12.8 9 TB 2 1 . 5 91. 8 12 7 11. 5 47. 6 5 2 .6 87.2011 34 89. 7 5 1 1 12.5 3 89.5 0 3 5 2 4. 4 40 TB SL N 5 1 18 6 16 5 % 13. 4 15 8 42. 9 1 6 6 3 75 3 0 4 3 4 0 84.4 4 .

5 44 15 37. 5 22 2 0 25 48 22 40. CỤ THỂ Nội dung công việc -Soạn giảng chương trình tuần 22 -Nâng cao chất lượng dạy và học Kết quả .Vận động chị em tham gia thi cầu lông cụm.Công tác khác -HS lao động làm sạch trường lớp -Chuẩn bị tốt kế hoạch tháng 3.Kế hoạch công đoàn -Tăng cường khối đoàn kết -Cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch đề ra 5. 3 100 100 100 100 0 100 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Trọng tâm: Thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2. 1.Chuyên môn: -Nâng cao chất lượng dạy và học -Ổn định nề nếp dạy và học trước và sau tết -Tăng cường BDHS giỏi lớp 5 3. 2.Tư tưởng: Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2.Công tác chủ nhiệm -Ổn định duy trì tốt trước và sau tết -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Kiểm tra nề nếp HS -Nhắc nhở HS nghỉ tết an toàn 4.Năm học: 2010 .Mừng Đảng. 7 CĐ 5 3 62. mừng xuân Canh Dần.n -05) Trường Tiểu học Hải Phú 5D 1 1 TK 26 9 5A 37 5B 38 5C 35 5D TK 8 11 8 Đ 1 3 1 4 1 5 4 4 6 Kế hoạch khối 3 .2011 12.

19/3. Thi HSG huyện.Công tác khác . thống nhất chương trình -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện-tỉnh -Thao giảng đúng quy định -Dạy kết hợp ôn tập để thi giữa HKII -Hoàn thành tốt hồ sơ để kiểm tra 3.Chuyên môn: -Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ -Sinh hoạt khối.2011 -Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -Soạn giảng chương trình tuần 23 -Ổn định nề nếp HS trước tết -Dặn dò HS nghỉ tết an toàn -10-19/2:Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán -Soạn giảng chương trình tuần 23+24 -Kiểm tra nề nếp sau tết -Kiểm tra ĐDHT của HS -Tăng cường chấm chữa bài -Nâng cao chất lượng -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Tăng cường BDHS giỏi chuẩn bị cho thi HS giỏi huyện -27/2: Đ/c Long thi cầu lông tại cụm KẾ HOẠCH THÁNG 3 Trọng tâm: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 8/3.Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS ý nghĩa các ngày lễ trong tháng -Phát động phong trào thi đua trong học tập 2.26/3.Kế hoạch công đoàn -Tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Hoàn thành kế hoạch đề ra 5.Năm học: 2010 .12) -19) -26/2) Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Ôn tập tốt thi giữa HKII 1.Công tác chủ nhiệm -Các lớp phát động thi đua và viết khẩu hiệu trên bảng lớp để chào mừng các ngày lễ -Tập văn nghệ chào mừng 26/3 -Động viên HS tham gia tốt hội khoẻ Phù Đổng huyện -Tập các trò chơi dân gian -Hoàn thành các loại hồ sơ 4.

chiều Toán. Tăng cường BDHS giỏi. lên kế hoạch cho đợt thi tỉnh -Soạn giảng chương trình tuần 26 -Nộp hồ sơ (16/3) -17/3: Cô Oanh thao giảng khối+ sinh hoạt khối.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Năm học: 2010 .Các lớp triển khai tập văn nghệ -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -07/3: Tổng vệ sinh 3) -Soạn giảng chương trình tuần 25 -08/3: tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Chiều 08/3: HS giỏi thi huyện gặp mặt trường dặn dò -09/3: HS giỏi thi huyện tại TH Thị Trấn. -19/3: Tham gia hoạt động 19/3 tại huyện -Soạn giảng chương trình tuần 27 -22/3: Kiểm tra nộp đề thi giữa HKII -Chiều 23/3: Thi giữa HKII -Chiều 24: chấm -Tăng cường BDHS giỏi tỉnh -26/3: Tham gia hoạt động 26/3 - Kết quả -Soạn giảng chương trình tuần 28 -30/3: Thi HSG tỉnh -Tăng cường nâng cao chất lượng -Duy trì tốt mọi nề nếp CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII G K TB . kí giáo án -Kiểm tra đề thi giữa HKII.2011 -HS lao động vệ sinh trường lớp -Tham gia tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ -HS tham gia các trò chơi nhân ngày 26/3 CỤ THỂ Nội dung công việc 3) -Soạn giảng chương trình tuần 24+25 -03/3: Họp hội đồng -04-05: HS dự thi hội khoẻ Phù Đổng tại huyện. -Tổng kết đợt thi huyện. Sáng thi TV.

nâng cao chất lượng .Trang hoàng lớp học và vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Tư tưởng: . .Trang hoàng lớp học chuẩn bị đón đoàn thanh tra của phòng.Tăng cường khối đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kỉ niệm ngày lễ:30/4 và 01/5. . 2.2011 5A 5B 5C 5D TK 5A 5B 5C 5D TK KẾ HOẠCH THÁNG 4 Trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác chủ nhiệm .Xây dựng phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ 30/4 và 01/5. .Sinh hoạt khối. .Tăng cường chấm chữa bài cho học sinh.Giáo dục học sinh truyền thống yêu nước. 3.Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày 30/4 và 01/5.Tăng cường công tác dạy học.Công tác khác -Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ -Nộp các khoản tiền còn lại CỤ THỂ Tuần Nội dung công việc Kết quả 1(05-10) -Soạn giảng chương trình tuần 29 Tốt -Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5 -07/4: Dư.Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập.Tiếp tục thao giảng.Chú ý: “việc làm mới”.Tham gia tốt các hội thi: gia đình và pháp luật.Năm học: 2010 . Kế hoạch công đoàn . chuyên đề.Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi học kì II. lòng tự hào dân tộc. kí duyệt giáo án. 1. Chuyên môn: . 4. . giỡ thao giảng cô Đào+ sinh hoạt khối . . . Kể chuyện làm theo tấm gương Bác.Trường Tiểu học Hải Phú TOÁN TIẾNG VIỆT Kế hoạch khối 3 . 5. . .

24/4: Nghỉ lễ 10/3(âm lịch) Giỗ tổ Hùng Vương 4(26-1/5) . coi và chấm thi đúng quy chế . công đoàn.Soạn giảng chương trình tuần 30 17/4) .Hoàn thành tốt hồ sơ.Soạn giảng chương trình tuần 31 .Thực hiện tốt kỉ cương trường học .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Dạy xong chương trình tuần 32+ tuần 33 ..2011 kí giáo án -Đăng kí việc làm mới(07/4) 2(12.Làm báo tường chào mừng ngày khuyết tật VN 18/4 3(19-24) .Năm học: 2010 . Đánh giá đổi mới phương pháp dạy học tích cực . thi HKII.Tăng cường chấm chữa bài cho HS .Đã ôn tập tốt chuẩn bị cho thi HKII KẾ HOẠCH THÁNG 5 Trọng tâm: Hoàn thành chương trình.đón đoàn thanh tra của sở GD-ĐT 3.chuyên môn.Công tác chủ nhiệm .Tổng kết lớp..Dặn dò HS thi HKII đạt kết quả tốt .GD học sinh nghỉ hè an toàn. xét thi đua khen thưởng cuối năm 1. vệ sinh trường học.Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình .Hoàn thành chương trình tuần 35. 02/5: Đ/c Vĩnh dự thi “ kể chuyện làm theo tấm gương đạo đứ HCM” Tốt Tốt Tốt ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐÔNG THÁNG 4 .Tăng cường chấm chữa bài cho HS .Trang hoàng lớp-vệ sinh lớp học sạch sẽ .Thi HKII.Nghỉ lễ 30/4 và 1/5.Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi HKII .Chuẩn bị tốt hồ sơ.xét hoàn thàng CTTH . bổ ích 2.Nhắc HS nộp các khoản tiền . Tư tưởng: . Tổng kết năm học. hồ sơ. trang hoàng lớp học .Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS . trường ..GV toàn khối cùng hợp tác tốt hoàn thành kế hoạch năm học .Tổng kết khối lớp xếp loại thi đua cuối năm. học bạ .Hoàn thành các bảng biểu thống kê.Chấm thi-vào sổ điểm-viết phiếu liên lạc-hộc bạ .Soạn giảng chương trình tuần 32+ 33 .Chuyêm môn .

Tổng kết trường .Nộp bản đánh giá phương pháp đổi mới dạy học tích cực .Giáo dục học sinh nghỉ hè an toàn bổ ích KẾ HOẠCH THÁNG 9 Kết quả .Hoàn thành học bạ-nộp chuyên môn duyệt .Hoàn thành chương trình .Công tác khác .2011 .Nộp SKKN và hồ sơ khối 4.Vào sổ điểm nộp cho CM duyệt(13/5) . phiếu liên lạc.chiều K-S-Đ coi thi theo sự phân công của chuyên môn .Xét hoàn thành chương trình tiểu học .19/5: dự tổng kết ở huyện: Đồng chí Long .Tổng kết chuyên môn (28/5).KT dự giờ dạy tầm nhìn .Nộp các biểu mẫu về khối-về chuyên môn 3(17-22) .Thi HKII(06/5).Nộp chất lượng thi về CM 2(10-15) . hồ sơ đội .Bàn kế hoạch tham gia hè 2010 .Soạn giảng chương trình tuần 34 ..Tổng kết lớp.Năm học: 2010 .Chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của sở (18/5) .21/5: Tổng kết lớp-thu lại phiếu liên lạc 4(24-28) .sáng T+TV.HS lao động làm sạch trường lớp .Hoàn thành hồ sơ. Cđoàn .Soạn giảng chương trình tuần 35 .Hoàn thành hồ sơ đội CỤ THỂ Tuần Nội dung cụ thể 1(4-8/5) .Nộp danh sách khen thưởng .07/5: Chấm thi nghiêm túc đúng quy chế .Kế hoạch công đoàn .Bàn kế hoạch tham quan hè 2010 5.Trả sách và thiết bị dạy học .20/5: Tổng kết khối xếp loại thi đua cuối năm .Họp khối bình bầu xếp loại thi đua .Dặn học sinh tham gia tốt ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) .thu lại nộp về trường .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . phát phiếu liên lạc.

. vận động tháng khuyến học tháng ATGT 1. Trọng tâm: . 2.Năm học: 2010 .Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới. ham thích đến trường.Đi sâu vào công tác giảng dạy nâng cao chất lượng . . Hoàn thành các hội nghị.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Vận động trong nhân dân và học sinh công tác phòng chống đại dịch cúm AH1N1. Tư tưởng . đại hội cnvc. tháng ATGT.Chuyên môn .2011 I.GD học sinh lòng yêu quê hương đất nước.Tuyên truyền trong học sinh tháng khuyến học.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful