Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011
Năm học 2010 - 2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô
giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.
Với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ,
“Đề cao trách nhiệm của người Thầy trong kiểm tra và chấm điểm” của Sở và “Giáo dục
truyền thống cách mạng” của Phòng phát động.
Kết hợp đẩy mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường học xanh- sạch-đẹp-an
toàn”. Dựa vào mục tiêu trên, kế hoạch của trường, chuyên môn, toàn thể giáo viên và học
sinh khối 3 xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 như sau:
A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Giáo viên:
- Tổng số giáo viên: 5 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: 5 Đ/c đạt chuẩn.
Cụ thể:
STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Trình độ

1

Bùi Thị Thương

Chủ nhiệm 3A - KP

CĐSP

2

Đinh Thị Hà

Chủ nhiệm 3B

CĐSP

3

Văn Thị Ân

Chủ nhiệm 3C - KT

CĐSP

4

Lê Thị Hòa

Dạy tin học

CĐSP

5

Nguyễn Lợi

Điều tra phổ cập

ĐHSP

2. Học sinh:
- Tổng số học sinh: 76 em
Cụ thể:
Khuyết tật

Lớp

Tổng số

Nam

Nữ

3A

20

12

8

3B

19

10

9

3C

37

23

14

2

Khối

76

45

31

2

Nam

Nữ

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

• Chất lượng khảo sát đầu năm:
Môn

Tiếng Việt

Toán

Lớp

Tổng số
HS

Điểm
8,5 - 10
SL

TL

6,5 - 8
SL

TL

5-6
SL

TL

Dưới 5
SL

TL

3A

20

2

10.0

4

20.0

7

35.0

7 35.0

3B

19

2

10.5

5

26.3

6

31.6

6 31.6

3A

37

10

27.0

19

51.4

6

16.2

2

Khối

76

14

18.4

28

26.8

19

25.0

15 19.7

3A

20

1

5.0

9

45.0

8

40.0

2 10.0

3B

19

2

10.5

10

52.6

3

15.8

4 21.1

3C

37

16

43.2

14

37.8

4

10.8

3

Khối

76

19

25.0

33

43.4

15

19.7

9 11.8

5.4

8.1

* NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Ban lãnh đạo Trường quan tâm đến việc dạy học, nâng cao chất lượng.
- Đội ngũ giáo viên trong khối có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm, có nhiều kinh
nghiệm.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền địa phương và hội phụ huynh quan tâm.
2. Khó khăn:
- Do hai khu vực cách xa nhau, nên phân bố sĩ số giữa ba lớp không đồng đều, lớp 3C
có sĩ số khá đông ( 37 em)
- Có hai học sinh khuyết tật học hòa nhập: Đạt, Phước (Lớp 3C)
- Độ tuổi học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Giáo viên:
1. Tư tưởng chính trị:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Đề cao trách nhiệm của Người thầy trong kiểm tra và chấm điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.
- Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Duy trì số lượng:

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

a) Chỉ tiêu:
- Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em)
b) Biện pháp:
- Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
- Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tập và các hoạt động
khác.
- Tôn trọng nhân cách học sinh.
3. Chuyên môn:
Giảng dạy:
Chỉ tiêu: Giáo viên đạt dạy giỏi cấp Trường: 4 Đ/c
Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ chương trình SGK, mục tiêu của từng bài dạy để soạn giảng.
- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Ra đề kiểm tra phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo có tính
sáng tạo cho học sinh khi làm bài.
- Trả bài kiểm tra đúng quy định về thời gian, có nhận xét cụ thể.
- Lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh vào các giờ học.
Hồ sơ giáo án:
o Chỉ tiêu: hồ sơ xếp loại tốt: 5 bộ.
o Biện pháp:
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẹp về hình thức và sâu về nội dung.
- Soạn giáo án bằng vi tính.
- Kế hoạch cần phải cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của lớp.
- Khối tổ phải kí duyệt giáo án hằng tuần.
- Kiểm tra chéo hồ sơ để đúc rút kinh nghiệm.
- Sổ điểm cập nhật điểm và các thông tin khác kịp thời.
Thao giảng, dự giờ
o Chỉ tiêu:
- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm (có một tiết chuyên đề).
- Các tiết thao giảng xếp loại tốt.
- Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng.
o Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ bài dạy, mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.
- Ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Dự giờ trong khối và tổ bạn để đúc rút kinh nghiệm.

Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tâm và các hoạt động khác. soạn 2 giáo án điện tử/ học kỳ.Ra đề kiểm tra phải phát huy được tính sáng tạo của học sinh.Thực hiện tốt 2 tiết thao giảng/ năm. . trình độ H/c để bồi dưỡng học sinh giỏi.  Công tác rèn chữ giữ vở: . o Biện pháp: . . . kiến thức phải phù hợp với 3 đối tượng để phát triển tư duy học sinh giỏi. . 4 của tháng. phụ đạo H/s yếu: o Chỉ tiêu: H/s giỏi cấp trường: 17 em. .Tự thiết kế và sử dụng bài giảng của mình.Trong các tiết dạy. Trong đó 3A: 4 em 3B: 3 em 3C: 10 em. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực để gần gũi các em.  Đồ dùng dạy học: . tháng.Giải toán qua mạng: 2 em . . Công tác bồi dưỡng H/s giỏi.Trường Tiểu học Hải Phú  Kế hoạch khối 3 .Giáo viên lên kế hoạch cụ thể về việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học theo hàng tuần.Hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng Internet.Mượn đồ dùng dạy học về ở các tủ lớp.Năm học: 2010 . học sinh khuyết tật. BHTT 100 % o Biện pháp: Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. . Công tác chủ nhiệm: Chỉ tiêu: Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em) Thu BHYT.2011 . .Cuối năm không có học sinh yếu kém.Tôn trọng nhân cách học sinh.Nắm rõ trình độ. phân hóa đối tượng học sinh ngày từ đầu năm. Bàn giao chất lượng lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm mới. . .Chọn tài liệu phù hợp với chương trình.Làm thêm một số đồ dùng dạy học đơn giản. tuyên dương khen thưởng kịp thời vào các giờ sinh hoạt lớp chào cờ đầu tuần.Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu vào các chiều Thứ 6 của Tuần thứ 2. .Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả vào các giờ học. .

góp ý bài dạy. o Tham gia phong trào quần chúng và hoạt động khác.. Thi VSCĐ cấp Trường: 3 em. giữ vở sạch không quăn góc.Năm học: 2010 .  Kế hoạch Công Đoàn: o Xây dựng năng lực đội ngũ: .Nhắc nhở học sinh cách bảo quản sách vở khi đi học về mùa đông.  Công tác tự học.. cá nhân đăng kí để xây dựng kế hoạch. rút kinh nghiệm. loại B: 36 em Biện pháp: .Trường Tiểu học Hải Phú o Kế hoạch khối 3 .Thăm hỏi động viên kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn hay khi ốm đau.Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm. Trong đó Lần 1: Đánh giá hoạt động tháng qua. Quỹ Vì người nghèo. nâng cao trách nhiệm”.Trong các tiết học đều chú ý nhắc nhở các em cách trình bày vở.2011 Chỉ tiêu: Thi VSCĐ cấp Huyện: 1 em.  Kế hoạch hội họp: Họp Tổ chuyên môn 2 lần/ tháng. Loại A: 30 em.Là giáo viên đứng lớp cần phát huy tốt vai trò. hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc nhân dân” của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . thao giảng.Tìm tòi sách báo các thông tin để nâng cao chuyên môn. trách nhiệm.Mỗi chị em cần có một việc làm mới có tính sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.Trong khối cần phải đoàn kết thương yêu.Hưởng ứng tốt các hoạt động của cấp trên như Qũy đền ơn đáp nghĩa.Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn. . . giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. . . học tin học để phục vụ giảng dạy. uốn nắn các em kịp thời.. Lần 2: Nội dung dự hội giảng.Mỗi học sinh phải có vở rèn chữ ở nhà. tự rèn luyện: . bồi dưỡng thường xuyên. cỡ chữ viết các chữ cái.Các bài kiểm tra đều có thang điểm “Trình bày và chữ viết” để cho các em cố gắng. .… . ...Thực hiện tốt cuộc vận động “phát huy truyền thống giữ vững kĩ cương sống và tình thương.Các tiết luyện buổi chiều đều chú trọng vào việc rèn chữ viết. . . trách nhiệm của mình đối với học sinh. đưa ra kế hoạch tháng tới. .Cuối tuần phải kiểm tra sách vở để động viên.Cần học tập tốt chuyên đề “Nâng cao ý thức. .. . ..

Mỗi chị em tự liên hệ. Tham gia các phong trào ở khu dân cư.3 0 3C 35 18 51.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Mỗi đoàn viên phải thực sự gương mẫu.6 8 42. đoàn kết thân ái.Mỗi đoàn viên cần xây dựng chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử nhà giáo. . Học sinh: 1.Nêu gương Người tốt việc tốt vào các buổi sinh hoạt và chào cờ đầu tuần.6 0 . 2. Tổ chức tốt phong trào thi đua “2 tốt” o Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh . . . II. . Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong khối.Rèn kĩ năng sống và bảo vệ môi trường cho H/s. Xây dựng tốt mối đoàn kết trong nhà trường.2 SL 13 TL 17. Chú trọng công tác giáo dục chính trị. . . đạo đức nghề nghiệp. xây dựng tổ công đoàn vững mạnh. Học lực a) Chỉ tiêu: Giỏi SL TL Khá SL TL TB Yếu SL TL Lớp Sĩ số 3A 20 8 40 7 35 5 20 0 3B 19 6 31. tư tưởng.4 14 40 3 8. nhà trường và xã hội. tự bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ. . . Hạnh kiểm: a) Chỉ tiêu: thực hiện đầy đủ 100% (76 em) b) Biện pháp: .Năm học: 2010 .Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình.6 0 Khối 74 32 43. trong nhà trường.Tăng cường tự học.2011 - Tham gia tốt các hoạt động nhân các ngày lễ do cấp trên phát động.1 5 26.2 29 39.Học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác dạy. có lối sống lành mạnh.Giáo dục H/s thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của H/s tiểu học. đề ra chương trình hành động để rèn luyện phẩm chất chính trị. lối sống nhà giáo mẫu mực.

có đầy đủ sách vở. III.2011 Từng môn cụ thể như sau Toán Tiếng Việt Lớp 3A (20 em) 3B (19 em) 3C ( 35 em) KHỐI ( 74 em) 1.Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .1% G 6 30% 6 31.6% 18 51.9% K 7 35% 8 42. G 8 40% 6 31. TB 5 25% 5 26. ở nhà.4% 30 41% K 7 35% 8 42.6% 15 20% .1% 14 40% 29 39% b) Biện pháp: Giáo dục học sinh đi học chuyên cần. Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong các giờ học.6% 20 57% 34 45. Đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên: Giáo viên 2. Xây dựng đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập.1% 14 40% 29 39. Học hỏi tham gia dự thi giải toán qua mạng Internet.3% 3 8.3% 1 3% 11 15% Danh hiệu thi đua Văn Thị Ân Lao động Tiên tiến Bùi Thị Thương Lao động Tiên tiến Đinh Thị Hà Lao động Tiên tiến Lê Thị Hòa Lao động Tiên tiến Nguyễn Lợi Lao động Tiên tiến Học sinh: Lớp Danh hiệu thi đua 3A Tiên tiến 3B Tiên tiến TB 7 35% 5 26. Thường xuyên kiểm tra và chấm chữa bài ở lớp.

Hải Phú. ngày 30 tháng 9 năm 2010 Khối trưởng Văn Thị Ân .2011 của Khối 3. Đăng kí mỗi giáo viên có một việc làm mới có tính sáng tạo: Giáo viên Tên việc làm mới Văn Thị Ân Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Bùi Thị Thương Kế hoạch làm một việc làm mới Đinh Thị Hà Phụ đạo học sinh yếu kém Lê Thị Hòa Sử dung có hiệu quả các phần mềm dạy học Nguyễn Lợi Hoàn chỉnh sơ đồ số liệu điều tra phổ cập Trên đây là kế hoạch năm học 2010 .2011 3C Tiên tiến xuất sắc IV.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Năm học: 2010 . Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BGH Nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh Khối 3 để hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.

. .Xây dựng mối đoàn kết trong toàn.Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Thống nhất các loại hồ sơ tổ khối.Hoàn thành chương trình tuần 2 .Triển khai chủ đề năm học. . .Học sinh tích cực” . cá nhân. Soạn giảng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng. Chuyên môn .Tham gia tốt các hoạt động . yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc.Tìm hiểu hòan cảnh của từng học sinh.Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới.Triển khai học BDTX.Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới.Kỉ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 8 Trọng tâm: . .Thực hiện nghiêm túc kỉ cương nề nếp dạy và học. Tư tưởng . Công tác khác .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 2.Sinh hoạt khối đúng quy định. .Học Bồi dưỡng thường xuyên Hè 2010 .Xây dựng phong trào rèn chữ giữ vở của lớp .Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh .Giáo viên nhận lớp ổn định tốt mọi nề nếp. .Năm học: 2010 .Xây dựng phong trào “Trường học thân thiện . Công tác chủ nhiệm . 3. 1.Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành. .Tổ chức tốt các buổi lao động làm sạch trường lớp . 4.

. .Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh.Tham gia học BDTX đầy đủ và viết bài thu hoạch. . . + 23 .Bầu ban cán sự lớp 3 (17/8-22/8) . .Kiểm tra nề nếp sách vở các lớp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .21/8: Hoàn thành chương trình Tuần 1.Hoàn thành chương trình tuần 2. + CN: . Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh. 2 (10/8-15/8) + 12/8: Họp chuyên môn.Phổ biên nội quy trường lớp. . + 10/8: Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh.Sinh hoạt tổ khối đều đặn.Đã nhận lớp mới và ổn định được nề nếp.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/8) Nội dung công việc Kết quả + 02/8: Họp hội đồng đầu năm + 04 .30/8: Hoàn thành chương trình tuần 2. + 16 . + Nguyên cứu tài liệu viết bài thu hoạch nộp phòng.Năm học: 2010 .Quy định sách vở ( 5 quyển. Hoàn thành. viết mực tím). soạn giảng đầy đủ. + 13/8: Sinh hoạt khối. Thực hiện tốt. + 31/8: Sinh hoạt khối. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 . . nhận lớp. .Giáo viên trả phép đúng thời hạn. + 30/8: Thi khảo sát. .Bàn giao học sinh lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới. + CM: nghiên cứu bài. + 09/8: Tập trung học sinh ở hai khu vực. . . 4 (24/8-31/8) + CN: . .Đã phát động được phòng trào rèn chữ giữ vở ở các lớp.Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh.06/8: Học BDTX Hoàn thành tốt.Trang hoàng lớp.

Năm học: 2010 . Kiểm tra giáo án hàng tuần. 4. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Tư tưởng: Tuyên truyền trong HS tháng khuyến học. Hoàn thiện các loại hồ sơ. Kiểm tra sách vở. Nhắc nhở học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp. trường.Hoàn thành hội nghị CBCNVC. .. Công tác khác: Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. tháng ATGT Thực hiện tốt ba cuộc vận động và nhiệm vụ năm học.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Trọng tâm: - . Sinh hoạt khối đều đặn. Thao giảng: Đ/c Hòa. Tham gia tốt các Đại hội CBCNVC. Bước đầu hoàn thiện kế hoạch tổ khối.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Trang hoàng lớp. 1. 3. phong trào tự quản của lớp. Chuyên môn: Hoàn thành chương trình từ tuần 3 đến tuần 6. Tham gia đại hội phụ huynh học sinh. Tăng cường chấm chữa bài Sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. Học 2 buổi/ ngày (từ 13/9).Phát động tháng khuyến học. Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. . Tập huấn chuẩn bị khai giảng. thực hiện tốt ATGT và rèn chữ giữ vở. Công tác chủ nhiệm: Phân loại đối tượng học sinh. Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.. 2.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 05/9/2010 . . tháng ATGT.

+ 13 . . + 23/9: Hướng dẫn học sinh vệ sinh môi trường. Đã hoàn thành.10/9: Hoàn thành chương trình Tuần 3. + Đi thực tế gia đình học sinh khó khăn ở các lớp. Đã sinh hoạt khối thống nhất các chỉ tiêu năm học. Đã tiến hành phụ đạo học sinh yếu. Kiểm tra được nề nếp các lớp.  Tồn tại: thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 G/v và học sinh tham gia tốt buổi lễ khai giảng.04/9: Tham gia tập huấn Đội.25/9: Hoàn thành chương trình Tuần 5. Phụ đạo HS yếu. + G/v chủ nhiệm cùng tổ chức Tết Trung Thu cho HS. + 15/9: Sinh hoạt khối: Thảo luận các chỉ tiêu và thông qua tham luận. Hoàn thành tốt. + 20 .Năm học: 2010 . + 06 . + 22/9: Sinh hoạt khối. + 27 . Hoàn thành tốt.18/9: Hoàn thành chương trình Tuần 4 + Dạy 2 buổi/ngày. .Họp hội đồng. Đã triển khai được tiết thao giảng và xếp loại tốt. + Viết giấy mời để chuẩn bị họp phụ huynh. bầu ban chấp hành hội phụ huynh các lớp.30/9: Soạn giảng chương trình Tuần 6 + 28/9: Kiểm tra nề nếp lớp 3A và 3B. + 22/9: Đ/c Hòa thao giảng.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Phân loại đối tượng HS. + 29/9: Tham gia hội nghị CNVC + Kiếm tra giáo án cuối tuần. + 17/9: Tham gia trang hoàng hội trường. Hoàn thành các loại hồ sơ. + 05/9: Dự lễ khai giảng. Thực hiện tốt. + 18/9: Họp phụ huynh trường và các lớp.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/9) 2 (13-18/9) 3 (20-25/9) 4 (27-30/9) - Kết quả Nội dung công việc + 01 . Các lớp đã tiến hành họp phụ huynh và bầu ban chấp hành hội. + Kiểm tra nề nếp tự quản. + 08/9: .

Chuyên môn: . .Ôn tập chuẩn bị tốt cho đợt thi giữa kỳ I. . thi GVDG cấp trường: đ/c Thương.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 20/11.. . Đ/c Ân chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe. .Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. . . .Năm học: 2010 .Soạn giảng thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh. . .Phát động trong học sinh phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/10.Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 20/10 và ngày 20/11 .Tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 10 Trọng tâm: . Công tác chủ nhiệm: . Công tác khác: .Thao giảng.Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt.Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bao nilon để đựng sách vở khi trời mưa lũ.Giáo viên đến lớp phải có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 1. chính trị: .Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kỳ I. .Thi giữa kỳ I.Tham gia tọa đàm 20/10 đầy đủ. Tư tưởng. . dạy con ngoan” .Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 20/11 .Thực hiện tốt chủ đề năm học của Bộ GD. chấm bài và nộp báo cáo chất lượng.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. của Phòng và điểm nhấn của Sở “ Đề cao trách nhiệm của người Thầy về việc kiểm tra và chấm điểm 2.Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.Sinh hoạt khối đều đặn. 3.. . .Chú ý đến phong trào giải toán qua mạng Internet và rèn chữ giữ vở. .Đi thực tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh yếu. . .Kiểm tra chữ viết và nề nếp lớp 3C. . .Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh. . .Bầu học sinh đi dự Đại hội Liên đội (2 em/lớp) 4.Thi vở sạch chữ đẹp ở các lớp để chọn học sinh dự thi khối.Hoàn thành chương trình từ tuần 7 đến tuần 10.

4 -26/10: Các lớp nộp danh sách BHYT.6/10: Dự giờ đổi mới PPDH(Cô Linh + Hà.27/10: Thi giữa kì + chấm thi + thi VSCĐ cấp Trường.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh.Chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe. . Hoàn thành tốt.Ôn tập học sinh thi giữa kì I. 11-15/10: Dạy và học CT tuần 8.13/10: Dự giờ thao giảng ( Đ/c Thương) tới.Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi VSCĐ cấp Huyện.Kiếm tra chữ viết. . Nương) 18-22/10: Hoàn thành CT tuần 9.Rèn chữ viết cho học sinh.họp C/môn) Thực hiện tốt. Uyên.Tham gia thi VSCĐ cấp Trường. nề nếp lớp 3C. VSCĐ cấp khối.Bầu học sinh dự ĐHLĐ.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Đã chọn 3 em . . . (25-30/10) . khối. .Tổ chức kiếm tra định kì nghiêm túc.Hưởng ứng tốt 3 cuộc vận động. Trường . chấm thì và nộp chất lượng : Kết quả khá cao so với chất lượng khảo sát đầu năm.Tăng cường ôn tập 2 môn Toán + TV.Bổ sung. thi VSCĐ cấp . .Năm học: 2010 . 3 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Thực hiện tốt kế . chuyến vào tuần (11-16/10) . chọn 1 em dự thi cấp Huyện ( Uyên / lớp 3C) . 25-29/10: Hoàn thành CT tuần 10. . .20/10: Tọa đàm ngày HLHPNVN.Đã thao giảng 2 tiết và xếp loại tốt. Chưa thao giảng 2 .Tham gia tập huấn KNS.Tham gia ĐHLĐ và Tọa đàm 20/10.28-29/10: Tập huấn rèn KNS ở Trường TH Hải Thượng hoạch đề ra. .Thi VSCĐ ở các lớp để chọn 3 em dự thi khối. . dạy con ngoan” (18-23/10) -19/10: Dự giờ Đ/c Thương + Hòa. 1 . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 . .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc Kết quả 1-8/10: Hoàn thành CT tuần 7 .23/10: Dự ĐHLĐ. -9/10: Họp tổ khối. . hoàn thiện hồ sơ cá nhân. . ( Đ/c Ân + Thương).8/10: Họp hội đồng.15/10: Sinh hoạt khối + kiểm tra chéo hồ sơ và thi ( Dương. . -30-31/10: Học bù bài T5+ T6 ( Tuần 10). (1-9/10) .

Thường xuyên kiểm tra việc tự học và vệ sinh cá nhân. b) Chuyên môn: .Học sinh trang phục đẹp phù hợp với mùa đông.Hoàn thiện hồ sơ. Học sinh: . Giáo viện: a) Tư tưởng: . . KẾ HOẠCH THÁNG 11 Trọng tâm: .Mỗi đồng chí soạn một giáo án mẫu. . . .Tuyên truyền trong học sinh ý nghĩa 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . . . .Dạy đạt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định.2011 . 3. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Tiết kiệm điện nước.Tuyền truyền và giáo dục ý nghĩa ngày 20/11.Hoàn thành chương trình Tuần 11-14. . .Vận động các Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch Nhà trường đề ra. .Thực hiện tốt kế hoạch đổi mới PPDH. (Đ/c Ân) . . .Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.Sinh hoạt tổ khối đều đặn. (Đ/c Ân).Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt.Sở-Phòng-Trường.Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi Huyện.Giữ vững phong trào rèn chữ giữ vở. c) Chủ nhiệm: . Công đoàn: .Kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . 2.Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động và chủ đề năm học của Bộ.Thu dứt điểm các loại quỹ của học sinh.Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh.Tăng cường chấm chưa bài.Năm học: 2010 . • Nội dung công việc: 1.Tham gia tọa đàm 20/11.Triển khai chuyên đề giáo dục kĩ năng sống môn TNXH. phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. kiểm tra dân chủ. .

Đã tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề GD KNS. .xếp loại Tốt.Tăng cường rèn chữ giữ vở ở các lớp.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện. ( Đ/c Ân). . . . . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 . .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc 1-5/11: Hoàn thành chương trình Tuần 11.24/11: sinh hoạt khối . .Đã thanh tra toàn diện Đ/c Hà – xếp loại khá. .Mỗi Đ/c soạn 1 giáo án mẫu.10/11: thao giảng.Đã tuyên truyền cho HS ý nghĩa ngày NGVN 20/11. Kết quả Hoàn thành tốt. Khoa học. . Khá). .Đã soạn giáo án mẫu chào mừng 20/11. ( môn TNXH). triển khai chuyên đề GD KNS môn TN_TN-XH. (8-13/11) . góp ý thi GV DGH (15-20/11) + Kiểm tra hồ sơ dân chủ.Duy trì công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi ở các lớp.17/11: + Dự giờ. kiểm tra giáo án cuối tuần. . .Đã thống nhất và ra đề thi cuối HK I và kì II nộp về CM. .Thu các loại quỹ đang còn chậm.Năm học: 2010 .Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.Chiều 12/11: Các lớp phụ đạo HS yếu.Tiếp tục rèn chữ viết học sinh dự thi Huyện (Đ/c Ân) . Hoàn thành tốt. .Bồi dưỡng HS dự thi VSCĐ Huyện. . 3 . Hoàn thành kế hoạch đề ra. 4 (22-30/11) . Thực hiện tốt.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .11/11: Thao giảng Đ/c Hà. ĐĐ.Bồi dưỡng học sinh giải Toán qua mạng. .5-6/11: Triển khai giáo dục KNS môn TNXH. (Đ/c Hòa) .Tham gia tọa đàm 20/11.. 2 . TV. ( Đ/c Ân + Hà . 15 .Thông báo tình hình học tập của HS qua sổ liên lạc. + sinh hoạt Khối.Giáo dục tuyên truyền học sinh ý nghĩa ngày 20/11.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện (Đ/c Ân). 15-19/11: Soạn giảng chương trình tuần 13 .Tăng cường phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi. 1 . 8-12/11: Soạn giảng chương trình tuần 12 .3/11: Họp Hội đồng + chuyên môn.19/11: Tọa đàm 20/11. .Thao giảng chào mừng 20/11. . * Tồn tại: .Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh.22-30/11: Soạn giảng chương trình tuần 14.Lồng ghép GD KNS vào các tiết học. (1-6/11) . .

.Nghiên cứu kĩ những bài dạy có GD KNS để soạn và giảng dạy tốt. .Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuần bị kiểm tra cuối HK I. học sinh tích cực.Thu dứt điểm các loại quỹ. vủa dạy bài mới vừa ôn bài cũ. .Sinh hoạt theo chủ điểm : “ Tiếp bước cha anh” .. . ở nhà.Phòng. . giúp đỡ lẫn nhau. .và phong trào xây dưng trường học thân thiện.Công đoàn: .Tuyên truyền HS mua bảo hiểm YT đợt 2. * Nội dung công việc: 1 Giáo viên: a) Tư tưởng chỉnh trị: . Học sinh: .Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. .Năm học: 2010 .Hoàn thành chường trình tuần 18 vào ngày 25/12.học tốt chào mừng ngày 22/12. ôn tập kiểm tra HK I. b) Chuyên môn: . .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 12 • Trọng tâm: . .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu ở các lớp.. ứng công nghệ thông tin. c) Chủ nhiệm: . . . 3.( Đ/c Ân) .Vân động công đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra.Phát động phong trào thi đua dạy tốt.Tuyên truyền về ý nghĩa ngày 22/12. .Các lớp chuẩn bị nội dug họp phụ huynh HS sau khi kết thúc Hk I.Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và lồng ghép vào các cuộc vận động của Ngành.Tăng cường sử dụng ĐDDH.Sở.Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng. . .Tiếp tục dự giờ thăm lớp đúng chỉ tiêu.Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học của Bộ.Duy trì phong trào vở sạch chữ đẹp ở các lớp.Kiểm tra thường xuyên vệ sinh cá nhân và môi trường.Thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12. . . .Tổ chức tuyên truyền trong HS về ý nghĩa lỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12. . 2. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Tuyên truyền và thực hiện tốt nội dung đã cam kết câu lạc bộ không sinh con thứ 3.Phát động phong trào thi đua Hai Tốt chào mừng 22/12.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng ( Đ/c Hòa) .tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lương.Xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp.Kỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12.Bồi dưỡng HS dự thi Huyện vào ngày 17/12.

. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Phụ đạo HS yếu để nâng cao chất lượng. 20-24/12: Soạn giảng chường trình tuần 18. .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/12) 2 (13-18/12) 3 (20-24/12) 4 (27-31/12) Nội dung công việc 1-10/12: Soạn giảng chương trình Tuần 15+16.Đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 66 năm ngày TLQĐNDVN.Đã tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động. .Ôn tập cho HS để thi HK I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 . Hoàn thành xuất sắc ( Uyên/3C đạt giải Nhì VSCĐ cấp Huyện).Bồi dưỡng HS dự thi vở sách chữ đẹp Huyện ( Đ/c Ân) . . Kết quả Hoàn thành tốt.thông qua thông tư 32 về ĐGXLHS. (Đ/c Ân). .hoàn thành đánh giá. .29/12: sinh hoạt khối.15/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Thúy + Hiếu). • Tồn tại: . . .8/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Phước + Phú).Các lớp tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Tăng cường phụ đạo học sinh yếu. .Tiếp tục bồi dưỡng HS thi VSCĐ Huyện. . xếp loại các môn ít tiết . . . . -10/12: Hướng dẫn HS lao động VSMT cả hai khu vực 13-17/12: Hoàn thành chương trình tuần 17.Ôn tập tốt cho HS thi HK I.Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng ( Đ/c Hòa). 3B.VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần chưa làm được. . .Đã tham gia thi ( Nói hay-Viết đẹp) đạt giải Nhì cấp Huyện.Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 22/12.Đã ứng dụng CNTT vào dạy học. 27-31/12: tiếp tục ôn tập HK I.Do thời tiết mưa rét kéo dài nên việc xây dựng không gian lớp học chưa thực hiện.Tăng cường ôn tập để HS thi HK I. .17/12: Đưa HS dự thi Huyện ( Đ/c Ân). -Kiểm tra nề nếp lớp 3A.Duy trì phong trào VSCĐ ở các lớp. . Hoàn thành .Rèn HS yếu ở các lớp.Các lớp đã ôn tập tốt cho HS. . .Năm học: 2010 .3/12: Sinh hoạt khối. Đã tập trung phụ đạo HS yếu. .31/12: Nghỉ bù Tết dương lịch. . .

Nghiên cứu kĩ thông tư 32 về đánh giá xếp loại. .Năm học: 2010 . 2.Thường xuyên quan tâm HS yếu.Tiếp tục giữ vưng KCNN Dạy học.Giáo dục HS ý thức tự giác.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. .Phát động thi đua chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN 3/2. Chuyên môn: . Chủ nhiệm: . • Nội dung công việc: 1. . .Duy trì tốt phong trào VSCĐ. thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. 4. có hoàn cảnh khó khăn. .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1 • Trọng tâm: . 3.Tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN.Hoàn thành điểm HK I và sơ kết lớp.Kỉ niệm ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam 9/1.Kiểm tra chất lượng và sơ kết HK I.Dạy chương trình kì II vào ngày 10/1. sơ kết tổ. . .Học tốt.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt. . . chính trị: . bảo vệ của công.Chuẩn bị họp phụ huynh HS lớp. Công tác khác: . . .Xây dựng đoàn kết nội bộ.Triền khai chủ điểm “Vòng tay bè bạn”. Tư tưởng. .Vận động các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào trường đề ra. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Đối chiếu điểm thi HK I và chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II. . .

29 -31/1: Nghỉ Tết Nguyên Đán + trực Tết theo phân công.Phát sổ liên lạc.Đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp trường và Olympic Tiếng Anh. Hoàn thành .Chữa bài thi cho HS.6/1: Chấm thi theo tổ.Năm học: 2010 . tổ. .Tiến hành họp phụ huynh các lớp.Đã sơ kết lớp. .Ôn tập.Nhắc nhở HS đón Tết an toàn.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. -28/1: Sơ kết giáo viên HK I. .12/1: Họp hội đồng. .7/1: Sáng: Hoàn thành sổ điểm + Chiều: Sơ kết tổ. .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/1) 2 (10-15/1) 3 (17-22/1) 4 (24-31/1) Nội dung công việc . điểm yếu nhiều.5.Đã tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 3/2.1/1: Nghỉ Tết dượng lịch. .Đối chiếu điểm thi với chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II.15/1: Họp phụ huynh lớp. 17-21/1: Học chương trình Tuần 20. . . Thực hiện tốt. 10 -14/1: Học chương trình kì II ( Tuần 19) . coi và chấm thi HK I. 3B so với kế hoạch đề ra chưa đạt.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . . . . .Sơ kết lớp.Điểm thi ở 2 lớp 3A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 .28/1: Soạn giảng chương trình Tuần 21. . . 24. Đã họp phụ huynh ở các lớp.4 -5/1: Coi thi lớp 1.3/1: Ôn tập 2 môn: Toán + Tiếng Việt.Tiếp tục ổn định kỉ cương nề nếp dạy học. . vạch ra phương hướng ở kì II.Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. .VSMT ở 2 khu vực. viết giấy mời họp phụ huynh. Kết quả Hoàn thành sổ điểm và sơ kết khối. . ( 8 em) . • Tồn tại: . .

Thanh tra toàn diện Đ/c Ân. xây dựng gia đình hạnh phúc. 2. . .Hoàn thiện tốt các loại hồ sơ khối.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Thực hiện 15 phút đầu giờ tốt. Chính trị. . • Nội dung công việc: 1. .Thu dứt điểm các loại quỹ. Công tác khác: . 4.Hướng dẫn HS VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần.Thường xuyên quan tâm giúp đỡ HS yếu. . .Duy trì phong trào VSCĐ các lớp. Chuyên môn: . phát huy phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo.Soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng. .Soạn một G/án điện tử đề đưa lên trang web của trường.Kiểm tra G/án vào cuối tuần. . khuyết tật.Thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và của ngành cùng với việc xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2. . .Kiểm tra toàn diện lớp 3C.Nhanh chóng ổn định nề nếp sau Tết. . . cá nhân có nội dung và hình thức. tư tưởng: .Xây dựng đoàn kết nội bộ.Trang trí. . 3B.Năm học: 2010 . . . .Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng (Đ/c Hòa).Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN. sắp xếp lại phòng học ngăn nắp. VSCĐ lớp 3A. 3.Nhắc nhở HS tập luyện các trò chơi dân gian.Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. Chủ nhiệm: . giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.Nghiên cứu kĩ bài dạy trước khi lên lớp.Đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 2 • Trọng tâm: .

. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Năm học: 2010 . . .8 -12/2: Hoàn thành CT Tuần 22. . 14 -18/2: Soạn chương trình Tuần 23.Chiều 19/2: phụ đạo HS yếu các lớp. . 21 -25/2: Hoàn thành chương trình tuần 24.5/2: Nghỉ Tết Nguyên đán.Ổn định nề nếp sau Tết.đón Tết an toàn.Kiếm tra toàn diện lớp 3C.7/2: Nghỉ Tết. Hoàn thành kế hoạch. .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-5/2) 2 (7. . . khuyết tật.15/2: Thanh tra toàn diện Đ/c Ân. .Kiểm tra G/án cuối tuấn.Soạn một giáo án điện tử đề đưa lên trang web của trường.19/2) 4 (21-28/2) Nội dung công việc 1.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng.Chiều 12/2: VSMT 2 khu vực.Quan tâm HS yếu. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 Kết quả Trực Tết nghiêm túc.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng. ( Đ/c Hòa) .12/2) 3 (14. .

Chuyên môn: -Thi HKI-hoàn thành chất lượng. đúng quy chế.Năm học: 2010 .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 Trọng tâm: Kỉ niệm ngày HS-SV 9/1. xếp loại HS. xây dựng kế hoạch HKII -Củng cố nề nếp dạy và học -Nộp sổ điểm về CM-kiểm tra 3.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS-SV ý nghĩa ngày 9/1. Phát động thi đua mừng 80 năm ngày thành lập Đảng. sơ kết lớp. Công tác chủ nhiệm . ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 -Rà soát chất lượng. -GD học sinh thi nghiêm túc.CM -Nộp kịp thời các biểu mẫu -Sinh hoạt khối XLGV -Thi đua dạy tốt.khối. Kiểm tra chất lượng và sơ kết HKI. 1. 2.

Công đoàn -Sơ kết khối. sách vở và đồ dùng học tập HKII -Soạn giảng chương trình HKII nghiêm túc -Tăng cương BDHS giỏi để dự thi huyện -GVCN lớp 5A tổ chức họp phụ huynh đội tuyển HSG để lên kế hoạch mới -Dự giờ theo quy định 4. đúng quy chế -Hoàn thành sổ liên lạc-báo cáo phụ huynh -Xếp loại HS theo thông tư mới (thông tư 32) -Sơ kết lớp -Hoàn thành kế hoạch (HS hoà nhập) -Các lớp rà soát kế hoạch HKI để có điều chỉnh kịp thời cho HKII -Kiểm tra nề nếp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . vệ sinh trường lớp -Chuẩn bị tốt các hoạt động của đội chào mừng 3/2ư CỤ THỂ Tuần Nội dung Kế công t việc qu ả .Năm học: 2010 . xếp loại đoàn viên nộp về CM -Tăng cường khối đoàn kết để bước vào HKII đạt kết quả tốt 5.2011 -Nhắc nhở HS thi nghiêm túc. Công tác khác -Nhắc HS nộp giấy vụn: 1kg/1Hs -HS viết thư UPU -HS lao động chăm sóc cây.

1% 62.2011 1(4-9/1) Lớp TS(nữ) Môn G SL 5A:37(13) TOÁN 24 5B:38(14) 12 5C:35(15) 13 5D:8(4) 2 TK:118(46) 51 5A TIẾNG 28 VIỆT 12 5B 5C 12 5D 3 TK 55 5A KHOA 36 5B 37 5C 34 5D 8 TK 115 5A SỬ 33 5B 27 5C 34 5D 5 TK 99 5A ĐỊA 36 5B 35 5C 34 5D 7 TK 112 2(11-16/1) N 7 3 6 1 17 8 9 8 3 28 13 14 14 0 45 10 10 15 3 38 12 13 15 4 44 % 64.5% 46.5% Nộp chất lượng thi 2 10.3% 97.1% T 62.4% 2.7% TV (buổi sáng) 37.8% 12.5% 89.1% 100% 97.6% 34.7% 7.5% 22.5% hi K-S-Đ 33.5% 12.6% 37.3% 37.9% 24.9% 37.5% 95% K SL 8 9 9 1 27 9 19 16 4 50 1 1 1 3 4 7 1 3 15 1 3 1 5 N 5 5 4 0 14 5 5 7 1 18 0 1 1 3 2 1 6 1 1 2 % 21.8% -Soạn giảng chương trình tuần 19 (HKII) -11/1: .1% 97.9% 97.5% 0 12.2% 71.5% Thi T+ 44.6% 23.Năm học: 2010 .4% 50% 42.3% 75.3% thi 12.7% 4 2.9% TB SL 5 17 13 5 40 0 7 5 1 13 2.4% 97.9% (buổi chiều) 18.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .2% 1 N 1 6 5 3 15 0 2 -04-05/1: Các lớp tăng cường ôn tập % -07/1: 13.3% 50% 51.5% 83.7% 2.6% 97.1% 87.5% 10.8% 18.9% 31.7% 25. đúng quy chế -08-09/1: Họp hội đồng và chấm thi HKI10.4% -GV coi 14.1% 97.6% 2.9% 1 4.9% 2.3% 92.4% 4 2.7% 31.5% 0.1% 25% 43.5% 11%nghiêm túc.

bình bầu xếp loại GV GV các lớp rà soát chất lượng để lên kế hoạch HKII.HS học thêm môn tin học -Soạn giảng chương trình tuần 20 -Tăng cường BDHS giỏi -Kiểm tra sách vở+ đồ dùng học tập của HS -19/1: Nộp sổ điểm -20/1: Sinh hoạt CM+khố .Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú 3(18-23/1) Kế hoạch khối 3 .2011 Nộp các biểu mẫu -13/1: Sơ kết khối.

Năm học: 2010 .2 4 4 2 1 0 92.6 87. ĐẠO 5 ĐỨC 97.6 5 3 13. 5 17.2 . 4 12.2011 i-kí giáo án -Soạn giảng chương trình tuần thứ 21 -27/1: Kiểm tra dự giờ phương pháp tích cực (Hải Hoà) 29/1: Đ/c Long dạy trẻ hoà nhập 4(25-29/1) nữ ĐIỂM THI HKI (2009-2010) CÁC MÔN ÍT TIẾT Môn A+ ÂM NHẠC 5 A 32 1 3 13.5 89.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 8 3 5 1 0 82. 8 11. 4 91.2 KĨ THUẬT 4 A 31 7 97 33 88.6 32 37 8 MĨ THUẬT 9 4 7. 5 21 1 1 3 15. 4 100 10 4 27 27 9 73 6 4 32 2 1 1 1 0 1 3 3 84. 5 0 2.6 3 1 8. 4 86. 5 10 9 32 Môn A+ 1 0 1 4 1 4 4 86. 8 10.

6 1 5. 9 47. 4 12.5 3 89. 2 2 0 6 91. 5 91. 8 12 7 11. 7 Y SL N % 92. 8 3 2 8. 6 29 1 1 78. 5 . 4 100 3 2 7. 6 5 4 1 11.6 3 1 2 6 10. 5 1 8.4 4 . 6 5 2 .9 35 4 2 1 0 10 6 4 0 89. 4 40 TB SL N 5 1 18 6 16 5 % 13. 4 45. 5 47.6 87. 2 33 1 3 86.1 88.Trường Tiểu học Hải Phú 4 2 10. 7 5 1 1 12. 4 18 8 47.5 0 3 5 2 4.6 32 1 3 2 1 25 6 1 8 6 15. 5 10.8 9 TB 2 1 . 4 5 1 13.2 6 . 3 4 8 1 8 CHẤT LƯỢNG HAI MẶT Lớ p 5A 5B 5C Các G mặt SL HỌC 18 LỰC 2 5 N % 5 48. 2 31 8 1 2 1 4 4 42 THỂ DỤC 8 2 21.3 2 14. 3 10 0 ANH VĂN G 29 7 106 K 8 3 1 0 78. 3 1 2 1 3 4 K SL N 14 7 18 7 14 8 % 37. 7 70 2 8 37.2011 34 89. 4 15 8 42.Năm học: 2010 . 9 1 6 6 3 75 3 0 4 3 4 0 84. 5 59. 2 Kế hoạch khối 3 .

Vận động chị em tham gia thi cầu lông cụm.n -05) Trường Tiểu học Hải Phú 5D 1 1 TK 26 9 5A 37 5B 38 5C 35 5D TK 8 11 8 Đ 1 3 1 4 1 5 4 4 6 Kế hoạch khối 3 . 3 100 100 100 100 0 100 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Trọng tâm: Thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.Năm học: 2010 . 1.Tư tưởng: Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2.Mừng Đảng.Công tác khác -HS lao động làm sạch trường lớp -Chuẩn bị tốt kế hoạch tháng 3. 7 CĐ 5 3 62. 5 22 2 0 25 48 22 40. 5 44 15 37.Công tác chủ nhiệm -Ổn định duy trì tốt trước và sau tết -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Kiểm tra nề nếp HS -Nhắc nhở HS nghỉ tết an toàn 4.Kế hoạch công đoàn -Tăng cường khối đoàn kết -Cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch đề ra 5. mừng xuân Canh Dần.Chuyên môn: -Nâng cao chất lượng dạy và học -Ổn định nề nếp dạy và học trước và sau tết -Tăng cường BDHS giỏi lớp 5 3. CỤ THỂ Nội dung công việc -Soạn giảng chương trình tuần 22 -Nâng cao chất lượng dạy và học Kết quả .2011 12. 2.

2011 -Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -Soạn giảng chương trình tuần 23 -Ổn định nề nếp HS trước tết -Dặn dò HS nghỉ tết an toàn -10-19/2:Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán -Soạn giảng chương trình tuần 23+24 -Kiểm tra nề nếp sau tết -Kiểm tra ĐDHT của HS -Tăng cường chấm chữa bài -Nâng cao chất lượng -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Tăng cường BDHS giỏi chuẩn bị cho thi HS giỏi huyện -27/2: Đ/c Long thi cầu lông tại cụm KẾ HOẠCH THÁNG 3 Trọng tâm: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 8/3.Chuyên môn: -Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ -Sinh hoạt khối. thống nhất chương trình -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện-tỉnh -Thao giảng đúng quy định -Dạy kết hợp ôn tập để thi giữa HKII -Hoàn thành tốt hồ sơ để kiểm tra 3.Năm học: 2010 .12) -19) -26/2) Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Công tác chủ nhiệm -Các lớp phát động thi đua và viết khẩu hiệu trên bảng lớp để chào mừng các ngày lễ -Tập văn nghệ chào mừng 26/3 -Động viên HS tham gia tốt hội khoẻ Phù Đổng huyện -Tập các trò chơi dân gian -Hoàn thành các loại hồ sơ 4.19/3. Ôn tập tốt thi giữa HKII 1. Thi HSG huyện.Công tác khác .Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS ý nghĩa các ngày lễ trong tháng -Phát động phong trào thi đua trong học tập 2.Kế hoạch công đoàn -Tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Hoàn thành kế hoạch đề ra 5.26/3.

Các lớp triển khai tập văn nghệ -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -07/3: Tổng vệ sinh 3) -Soạn giảng chương trình tuần 25 -08/3: tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Chiều 08/3: HS giỏi thi huyện gặp mặt trường dặn dò -09/3: HS giỏi thi huyện tại TH Thị Trấn. -Tổng kết đợt thi huyện.Năm học: 2010 .2011 -HS lao động vệ sinh trường lớp -Tham gia tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ -HS tham gia các trò chơi nhân ngày 26/3 CỤ THỂ Nội dung công việc 3) -Soạn giảng chương trình tuần 24+25 -03/3: Họp hội đồng -04-05: HS dự thi hội khoẻ Phù Đổng tại huyện. lên kế hoạch cho đợt thi tỉnh -Soạn giảng chương trình tuần 26 -Nộp hồ sơ (16/3) -17/3: Cô Oanh thao giảng khối+ sinh hoạt khối. kí giáo án -Kiểm tra đề thi giữa HKII.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Sáng thi TV. Tăng cường BDHS giỏi. chiều Toán. -19/3: Tham gia hoạt động 19/3 tại huyện -Soạn giảng chương trình tuần 27 -22/3: Kiểm tra nộp đề thi giữa HKII -Chiều 23/3: Thi giữa HKII -Chiều 24: chấm -Tăng cường BDHS giỏi tỉnh -26/3: Tham gia hoạt động 26/3 - Kết quả -Soạn giảng chương trình tuần 28 -30/3: Thi HSG tỉnh -Tăng cường nâng cao chất lượng -Duy trì tốt mọi nề nếp CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII G K TB .

5. 4. . . nâng cao chất lượng . . . Kỉ niệm ngày lễ:30/4 và 01/5.Công tác khác -Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ -Nộp các khoản tiền còn lại CỤ THỂ Tuần Nội dung công việc Kết quả 1(05-10) -Soạn giảng chương trình tuần 29 Tốt -Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5 -07/4: Dư. giỡ thao giảng cô Đào+ sinh hoạt khối .Trang hoàng lớp học chuẩn bị đón đoàn thanh tra của phòng. . lòng tự hào dân tộc.Sinh hoạt khối. .Năm học: 2010 .2011 5A 5B 5C 5D TK 5A 5B 5C 5D TK KẾ HOẠCH THÁNG 4 Trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.Chú ý: “việc làm mới”. Kể chuyện làm theo tấm gương Bác. Kế hoạch công đoàn . kí duyệt giáo án.Tăng cường chấm chữa bài cho học sinh.Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập.Tham gia tốt các hội thi: gia đình và pháp luật.Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi học kì II. Tư tưởng: .Giáo dục học sinh truyền thống yêu nước. . Công tác chủ nhiệm .Trường Tiểu học Hải Phú TOÁN TIẾNG VIỆT Kế hoạch khối 3 . chuyên đề.Tăng cường công tác dạy học. 3.Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày 30/4 và 01/5. .Tăng cường khối đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.Xây dựng phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ 30/4 và 01/5.Tiếp tục thao giảng.Trang hoàng lớp học và vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Chuyên môn: . . 1. 2.

24/4: Nghỉ lễ 10/3(âm lịch) Giỗ tổ Hùng Vương 4(26-1/5) .GD học sinh nghỉ hè an toàn.Hoàn thành chương trình tuần 35.Hoàn thành tốt hồ sơ..Soạn giảng chương trình tuần 30 17/4) ..Trang hoàng lớp-vệ sinh lớp học sạch sẽ .Thi HKII.Hoàn thành các bảng biểu thống kê.Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS . xét thi đua khen thưởng cuối năm 1.Soạn giảng chương trình tuần 32+ 33 .2011 kí giáo án -Đăng kí việc làm mới(07/4) 2(12. công đoàn.Chuyêm môn .Soạn giảng chương trình tuần 31 . bổ ích 2.Tăng cường chấm chữa bài cho HS .Dặn dò HS thi HKII đạt kết quả tốt .Thực hiện tốt kỉ cương trường học .đón đoàn thanh tra của sở GD-ĐT 3.Năm học: 2010 .Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi HKII . Tư tưởng: .Tổng kết lớp.Chấm thi-vào sổ điểm-viết phiếu liên lạc-hộc bạ . trường .Đã ôn tập tốt chuẩn bị cho thi HKII KẾ HOẠCH THÁNG 5 Trọng tâm: Hoàn thành chương trình..GV toàn khối cùng hợp tác tốt hoàn thành kế hoạch năm học . trang hoàng lớp học . Đánh giá đổi mới phương pháp dạy học tích cực .Nhắc HS nộp các khoản tiền .Dạy xong chương trình tuần 32+ tuần 33 .Công tác chủ nhiệm .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Tăng cường chấm chữa bài cho HS . hồ sơ.Làm báo tường chào mừng ngày khuyết tật VN 18/4 3(19-24) .xét hoàn thàng CTTH .Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình . coi và chấm thi đúng quy chế .Tổng kết khối lớp xếp loại thi đua cuối năm. học bạ . 02/5: Đ/c Vĩnh dự thi “ kể chuyện làm theo tấm gương đạo đứ HCM” Tốt Tốt Tốt ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐÔNG THÁNG 4 .chuyên môn.Chuẩn bị tốt hồ sơ. vệ sinh trường học. thi HKII.Nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tổng kết năm học.

Thi HKII(06/5).21/5: Tổng kết lớp-thu lại phiếu liên lạc 4(24-28) .07/5: Chấm thi nghiêm túc đúng quy chế .Vào sổ điểm nộp cho CM duyệt(13/5) .Nộp danh sách khen thưởng .HS lao động làm sạch trường lớp .2011 .chiều K-S-Đ coi thi theo sự phân công của chuyên môn .Soạn giảng chương trình tuần 35 .Giáo dục học sinh nghỉ hè an toàn bổ ích KẾ HOẠCH THÁNG 9 Kết quả .Nộp bản đánh giá phương pháp đổi mới dạy học tích cực .Họp khối bình bầu xếp loại thi đua .Tổng kết lớp.Bàn kế hoạch tham gia hè 2010 .Bàn kế hoạch tham quan hè 2010 5.Nộp các biểu mẫu về khối-về chuyên môn 3(17-22) .Nộp SKKN và hồ sơ khối 4.KT dự giờ dạy tầm nhìn . phiếu liên lạc.Hoàn thành hồ sơ. hồ sơ đội .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Soạn giảng chương trình tuần 34 .Trả sách và thiết bị dạy học .Nộp chất lượng thi về CM 2(10-15) . phát phiếu liên lạc.Hoàn thành chương trình .Tổng kết chuyên môn (28/5).Hoàn thành học bạ-nộp chuyên môn duyệt .Công tác khác .Hoàn thành hồ sơ đội CỤ THỂ Tuần Nội dung cụ thể 1(4-8/5) .20/5: Tổng kết khối xếp loại thi đua cuối năm .Dặn học sinh tham gia tốt ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) .thu lại nộp về trường .Năm học: 2010 .Chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của sở (18/5) .Kế hoạch công đoàn . Cđoàn .sáng T+TV..19/5: dự tổng kết ở huyện: Đồng chí Long .Tổng kết trường .Xét hoàn thành chương trình tiểu học .

2. vận động tháng khuyến học tháng ATGT 1.2011 I.Chuyên môn .Năm học: 2010 . ham thích đến trường.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Tư tưởng . . Trọng tâm: .Tuyên truyền trong học sinh tháng khuyến học. đại hội cnvc.Đi sâu vào công tác giảng dạy nâng cao chất lượng . . Hoàn thành các hội nghị.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới. tháng ATGT.Vận động trong nhân dân và học sinh công tác phòng chống đại dịch cúm AH1N1.GD học sinh lòng yêu quê hương đất nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful