Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011
Năm học 2010 - 2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô
giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.
Với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ,
“Đề cao trách nhiệm của người Thầy trong kiểm tra và chấm điểm” của Sở và “Giáo dục
truyền thống cách mạng” của Phòng phát động.
Kết hợp đẩy mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường học xanh- sạch-đẹp-an
toàn”. Dựa vào mục tiêu trên, kế hoạch của trường, chuyên môn, toàn thể giáo viên và học
sinh khối 3 xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 như sau:
A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Giáo viên:
- Tổng số giáo viên: 5 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: 5 Đ/c đạt chuẩn.
Cụ thể:
STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Trình độ

1

Bùi Thị Thương

Chủ nhiệm 3A - KP

CĐSP

2

Đinh Thị Hà

Chủ nhiệm 3B

CĐSP

3

Văn Thị Ân

Chủ nhiệm 3C - KT

CĐSP

4

Lê Thị Hòa

Dạy tin học

CĐSP

5

Nguyễn Lợi

Điều tra phổ cập

ĐHSP

2. Học sinh:
- Tổng số học sinh: 76 em
Cụ thể:
Khuyết tật

Lớp

Tổng số

Nam

Nữ

3A

20

12

8

3B

19

10

9

3C

37

23

14

2

Khối

76

45

31

2

Nam

Nữ

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

• Chất lượng khảo sát đầu năm:
Môn

Tiếng Việt

Toán

Lớp

Tổng số
HS

Điểm
8,5 - 10
SL

TL

6,5 - 8
SL

TL

5-6
SL

TL

Dưới 5
SL

TL

3A

20

2

10.0

4

20.0

7

35.0

7 35.0

3B

19

2

10.5

5

26.3

6

31.6

6 31.6

3A

37

10

27.0

19

51.4

6

16.2

2

Khối

76

14

18.4

28

26.8

19

25.0

15 19.7

3A

20

1

5.0

9

45.0

8

40.0

2 10.0

3B

19

2

10.5

10

52.6

3

15.8

4 21.1

3C

37

16

43.2

14

37.8

4

10.8

3

Khối

76

19

25.0

33

43.4

15

19.7

9 11.8

5.4

8.1

* NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Ban lãnh đạo Trường quan tâm đến việc dạy học, nâng cao chất lượng.
- Đội ngũ giáo viên trong khối có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm, có nhiều kinh
nghiệm.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền địa phương và hội phụ huynh quan tâm.
2. Khó khăn:
- Do hai khu vực cách xa nhau, nên phân bố sĩ số giữa ba lớp không đồng đều, lớp 3C
có sĩ số khá đông ( 37 em)
- Có hai học sinh khuyết tật học hòa nhập: Đạt, Phước (Lớp 3C)
- Độ tuổi học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Giáo viên:
1. Tư tưởng chính trị:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Đề cao trách nhiệm của Người thầy trong kiểm tra và chấm điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.
- Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Duy trì số lượng:

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

a) Chỉ tiêu:
- Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em)
b) Biện pháp:
- Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
- Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tập và các hoạt động
khác.
- Tôn trọng nhân cách học sinh.
3. Chuyên môn:
Giảng dạy:
Chỉ tiêu: Giáo viên đạt dạy giỏi cấp Trường: 4 Đ/c
Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ chương trình SGK, mục tiêu của từng bài dạy để soạn giảng.
- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Ra đề kiểm tra phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo có tính
sáng tạo cho học sinh khi làm bài.
- Trả bài kiểm tra đúng quy định về thời gian, có nhận xét cụ thể.
- Lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh vào các giờ học.
Hồ sơ giáo án:
o Chỉ tiêu: hồ sơ xếp loại tốt: 5 bộ.
o Biện pháp:
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẹp về hình thức và sâu về nội dung.
- Soạn giáo án bằng vi tính.
- Kế hoạch cần phải cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của lớp.
- Khối tổ phải kí duyệt giáo án hằng tuần.
- Kiểm tra chéo hồ sơ để đúc rút kinh nghiệm.
- Sổ điểm cập nhật điểm và các thông tin khác kịp thời.
Thao giảng, dự giờ
o Chỉ tiêu:
- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm (có một tiết chuyên đề).
- Các tiết thao giảng xếp loại tốt.
- Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng.
o Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ bài dạy, mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.
- Ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Dự giờ trong khối và tổ bạn để đúc rút kinh nghiệm.

.Giáo viên lên kế hoạch cụ thể về việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học theo hàng tuần.Năm học: 2010 . tháng.Trường Tiểu học Hải Phú  Kế hoạch khối 3 . Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực để gần gũi các em. . Công tác bồi dưỡng H/s giỏi. 4 của tháng.Nắm rõ trình độ. . trình độ H/c để bồi dưỡng học sinh giỏi.  Công tác rèn chữ giữ vở: .Giải toán qua mạng: 2 em . phân hóa đối tượng học sinh ngày từ đầu năm. Công tác chủ nhiệm: Chỉ tiêu: Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em) Thu BHYT. .Tự thiết kế và sử dụng bài giảng của mình. . . kiến thức phải phù hợp với 3 đối tượng để phát triển tư duy học sinh giỏi.Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tâm và các hoạt động khác.2011 . phụ đạo H/s yếu: o Chỉ tiêu: H/s giỏi cấp trường: 17 em. .Chọn tài liệu phù hợp với chương trình. Trong đó 3A: 4 em 3B: 3 em 3C: 10 em. .  Đồ dùng dạy học: .Mượn đồ dùng dạy học về ở các tủ lớp.Làm thêm một số đồ dùng dạy học đơn giản. tuyên dương khen thưởng kịp thời vào các giờ sinh hoạt lớp chào cờ đầu tuần. Bàn giao chất lượng lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm mới. . soạn 2 giáo án điện tử/ học kỳ. BHTT 100 % o Biện pháp: Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. .Cuối năm không có học sinh yếu kém. .Thực hiện tốt 2 tiết thao giảng/ năm. học sinh khuyết tật.Hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng Internet.Ra đề kiểm tra phải phát huy được tính sáng tạo của học sinh.Trong các tiết dạy.Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu vào các chiều Thứ 6 của Tuần thứ 2. o Biện pháp: .Tôn trọng nhân cách học sinh. .Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả vào các giờ học.

.Tìm tòi sách báo các thông tin để nâng cao chuyên môn.. . giữ vở sạch không quăn góc. . o Tham gia phong trào quần chúng và hoạt động khác.Nhắc nhở học sinh cách bảo quản sách vở khi đi học về mùa đông. . đưa ra kế hoạch tháng tới. . góp ý bài dạy. hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc nhân dân” của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . cỡ chữ viết các chữ cái.Cuối tuần phải kiểm tra sách vở để động viên. Lần 2: Nội dung dự hội giảng. nâng cao trách nhiệm”.Trong các tiết học đều chú ý nhắc nhở các em cách trình bày vở.  Kế hoạch Công Đoàn: o Xây dựng năng lực đội ngũ: .… . Quỹ Vì người nghèo. loại B: 36 em Biện pháp: .  Công tác tự học.Thăm hỏi động viên kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn hay khi ốm đau.. Thi VSCĐ cấp Trường: 3 em. . .Năm học: 2010 . . cá nhân đăng kí để xây dựng kế hoạch..Thực hiện tốt cuộc vận động “phát huy truyền thống giữ vững kĩ cương sống và tình thương. Trong đó Lần 1: Đánh giá hoạt động tháng qua.  Kế hoạch hội họp: Họp Tổ chuyên môn 2 lần/ tháng. tự rèn luyện: ..Mỗi học sinh phải có vở rèn chữ ở nhà..Cần học tập tốt chuyên đề “Nâng cao ý thức. trách nhiệm của mình đối với học sinh.. trách nhiệm. .Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn. .Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm.Trong khối cần phải đoàn kết thương yêu. giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. .Là giáo viên đứng lớp cần phát huy tốt vai trò.Mỗi chị em cần có một việc làm mới có tính sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. bồi dưỡng thường xuyên.Hưởng ứng tốt các hoạt động của cấp trên như Qũy đền ơn đáp nghĩa.Các bài kiểm tra đều có thang điểm “Trình bày và chữ viết” để cho các em cố gắng. rút kinh nghiệm. học tin học để phục vụ giảng dạy.Các tiết luyện buổi chiều đều chú trọng vào việc rèn chữ viết. thao giảng.2011 Chỉ tiêu: Thi VSCĐ cấp Huyện: 1 em. .. uốn nắn các em kịp thời.Trường Tiểu học Hải Phú o Kế hoạch khối 3 . Loại A: 30 em.

đề ra chương trình hành động để rèn luyện phẩm chất chính trị. trong nhà trường.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Hạnh kiểm: a) Chỉ tiêu: thực hiện đầy đủ 100% (76 em) b) Biện pháp: . II. đạo đức nghề nghiệp.4 14 40 3 8.Rèn kĩ năng sống và bảo vệ môi trường cho H/s. . . . Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong khối.Mỗi đoàn viên cần xây dựng chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử nhà giáo.1 5 26.Học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác dạy.Năm học: 2010 .6 0 .3 0 3C 35 18 51.6 0 Khối 74 32 43.Giáo dục H/s thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của H/s tiểu học. Tham gia các phong trào ở khu dân cư. lối sống nhà giáo mẫu mực. tự bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ.6 8 42. có lối sống lành mạnh. tư tưởng.2 SL 13 TL 17. .2011 - Tham gia tốt các hoạt động nhân các ngày lễ do cấp trên phát động. Học sinh: 1. . xây dựng tổ công đoàn vững mạnh. . Học lực a) Chỉ tiêu: Giỏi SL TL Khá SL TL TB Yếu SL TL Lớp Sĩ số 3A 20 8 40 7 35 5 20 0 3B 19 6 31. Chú trọng công tác giáo dục chính trị. Tổ chức tốt phong trào thi đua “2 tốt” o Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh . đoàn kết thân ái.Mỗi chị em tự liên hệ.Nêu gương Người tốt việc tốt vào các buổi sinh hoạt và chào cờ đầu tuần. . Xây dựng tốt mối đoàn kết trong nhà trường. nhà trường và xã hội.Tăng cường tự học.Mỗi đoàn viên phải thực sự gương mẫu.2 29 39.Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình. . 2.

1% G 6 30% 6 31. Học hỏi tham gia dự thi giải toán qua mạng Internet.4% 30 41% K 7 35% 8 42. Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong các giờ học.6% 15 20% .2011 Từng môn cụ thể như sau Toán Tiếng Việt Lớp 3A (20 em) 3B (19 em) 3C ( 35 em) KHỐI ( 74 em) 1.1% 14 40% 29 39% b) Biện pháp: Giáo dục học sinh đi học chuyên cần. có đầy đủ sách vở.3% 3 8. Đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên: Giáo viên 2. ở nhà.1% 14 40% 29 39. Thường xuyên kiểm tra và chấm chữa bài ở lớp. III.6% 18 51.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Xây dựng đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập. TB 5 25% 5 26.9% K 7 35% 8 42.3% 1 3% 11 15% Danh hiệu thi đua Văn Thị Ân Lao động Tiên tiến Bùi Thị Thương Lao động Tiên tiến Đinh Thị Hà Lao động Tiên tiến Lê Thị Hòa Lao động Tiên tiến Nguyễn Lợi Lao động Tiên tiến Học sinh: Lớp Danh hiệu thi đua 3A Tiên tiến 3B Tiên tiến TB 7 35% 5 26.Năm học: 2010 . G 8 40% 6 31.6% 20 57% 34 45.

2011 của Khối 3.Năm học: 2010 . Hải Phú. Đăng kí mỗi giáo viên có một việc làm mới có tính sáng tạo: Giáo viên Tên việc làm mới Văn Thị Ân Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Bùi Thị Thương Kế hoạch làm một việc làm mới Đinh Thị Hà Phụ đạo học sinh yếu kém Lê Thị Hòa Sử dung có hiệu quả các phần mềm dạy học Nguyễn Lợi Hoàn chỉnh sơ đồ số liệu điều tra phổ cập Trên đây là kế hoạch năm học 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BGH Nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh Khối 3 để hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra. ngày 30 tháng 9 năm 2010 Khối trưởng Văn Thị Ân .2011 3C Tiên tiến xuất sắc IV.

.Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh .Thực hiện nghiêm túc kỉ cương nề nếp dạy và học. . .Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.Kỉ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám .Triển khai học BDTX. 3. Tư tưởng . Chuyên môn .Hoàn thành chương trình tuần 2 .Thống nhất các loại hồ sơ tổ khối.Xây dựng phong trào rèn chữ giữ vở của lớp . cá nhân.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 8 Trọng tâm: . 1. .Sinh hoạt khối đúng quy định. .Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới.Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới. . 4.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Tìm hiểu hòan cảnh của từng học sinh. Soạn giảng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng. Công tác chủ nhiệm .Xây dựng phong trào “Trường học thân thiện . yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc. .Tổ chức tốt các buổi lao động làm sạch trường lớp .Triển khai chủ đề năm học.Học sinh tích cực” .Xây dựng mối đoàn kết trong toàn.Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Học Bồi dưỡng thường xuyên Hè 2010 . Công tác khác .Năm học: 2010 . . 2.Tham gia tốt các hoạt động .Giáo viên nhận lớp ổn định tốt mọi nề nếp.

Năm học: 2010 . 4 (24/8-31/8) + CN: .Giáo viên trả phép đúng thời hạn. + 31/8: Sinh hoạt khối. + 09/8: Tập trung học sinh ở hai khu vực. . .Hoàn thành chương trình tuần 2. Thực hiện tốt. + CN: .Tham gia học BDTX đầy đủ và viết bài thu hoạch. viết mực tím).Trang hoàng lớp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 . + 16 . .Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh. .Đã phát động được phòng trào rèn chữ giữ vở ở các lớp. + 13/8: Sinh hoạt khối. Hoàn thành. nhận lớp. + Nguyên cứu tài liệu viết bài thu hoạch nộp phòng. .06/8: Học BDTX Hoàn thành tốt.Bầu ban cán sự lớp 3 (17/8-22/8) . . + 10/8: Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh.Bàn giao học sinh lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới.30/8: Hoàn thành chương trình tuần 2. soạn giảng đầy đủ.Sinh hoạt tổ khối đều đặn.Kiểm tra nề nếp sách vở các lớp.Đã nhận lớp mới và ổn định được nề nếp.Quy định sách vở ( 5 quyển.Phổ biên nội quy trường lớp.Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.21/8: Hoàn thành chương trình Tuần 1. . Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/8) Nội dung công việc Kết quả + 02/8: Họp hội đồng đầu năm + 04 . . + 30/8: Thi khảo sát. . . + CM: nghiên cứu bài. 2 (10/8-15/8) + 12/8: Họp chuyên môn. .Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh. . + 23 .

Hoàn thành hội nghị CBCNVC. tháng ATGT Thực hiện tốt ba cuộc vận động và nhiệm vụ năm học. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Sinh hoạt khối đều đặn. 1. Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. 4. Chuyên môn: Hoàn thành chương trình từ tuần 3 đến tuần 6. Kiểm tra giáo án hàng tuần. Học 2 buổi/ ngày (từ 13/9). 3.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Trọng tâm: - . Hoàn thiện các loại hồ sơ. Tập huấn chuẩn bị khai giảng. thực hiện tốt ATGT và rèn chữ giữ vở.Phát động tháng khuyến học. Tham gia đại hội phụ huynh học sinh.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 05/9/2010 . Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Tham gia tốt các Đại hội CBCNVC. Trang hoàng lớp.Năm học: 2010 . tháng ATGT. ... Tư tưởng: Tuyên truyền trong HS tháng khuyến học. Công tác chủ nhiệm: Phân loại đối tượng học sinh. trường. Kiểm tra sách vở. Tăng cường chấm chữa bài Sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 2. . Nhắc nhở học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. phong trào tự quản của lớp. . Bước đầu hoàn thiện kế hoạch tổ khối. Công tác khác: Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. Thao giảng: Đ/c Hòa.

Kiểm tra được nề nếp các lớp. + 23/9: Hướng dẫn học sinh vệ sinh môi trường. + 05/9: Dự lễ khai giảng.30/9: Soạn giảng chương trình Tuần 6 + 28/9: Kiểm tra nề nếp lớp 3A và 3B. + 06 .10/9: Hoàn thành chương trình Tuần 3. + 20 . + 27 .04/9: Tham gia tập huấn Đội. bầu ban chấp hành hội phụ huynh các lớp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Phụ đạo HS yếu. + Đi thực tế gia đình học sinh khó khăn ở các lớp. Các lớp đã tiến hành họp phụ huynh và bầu ban chấp hành hội. Hoàn thành tốt. Hoàn thành tốt. Đã sinh hoạt khối thống nhất các chỉ tiêu năm học. . + 22/9: Sinh hoạt khối.18/9: Hoàn thành chương trình Tuần 4 + Dạy 2 buổi/ngày.25/9: Hoàn thành chương trình Tuần 5. + 22/9: Đ/c Hòa thao giảng. + G/v chủ nhiệm cùng tổ chức Tết Trung Thu cho HS. + 13 . Thực hiện tốt.  Tồn tại: thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc.Họp hội đồng. Hoàn thành các loại hồ sơ. Đã triển khai được tiết thao giảng và xếp loại tốt. Đã tiến hành phụ đạo học sinh yếu. + Viết giấy mời để chuẩn bị họp phụ huynh. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 G/v và học sinh tham gia tốt buổi lễ khai giảng.Năm học: 2010 . Đã hoàn thành. + 18/9: Họp phụ huynh trường và các lớp. + 08/9: . + 17/9: Tham gia trang hoàng hội trường. + 29/9: Tham gia hội nghị CNVC + Kiếm tra giáo án cuối tuần. + Kiểm tra nề nếp tự quản.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/9) 2 (13-18/9) 3 (20-25/9) 4 (27-30/9) - Kết quả Nội dung công việc + 01 . + 15/9: Sinh hoạt khối: Thảo luận các chỉ tiêu và thông qua tham luận.Phân loại đối tượng HS. .

.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 1.Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. .Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Tư tưởng. .Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 20/10 và ngày 20/11 . .Thao giảng. .Phát động trong học sinh phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/10.Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bao nilon để đựng sách vở khi trời mưa lũ..Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Kiểm tra chữ viết và nề nếp lớp 3C. 20/11 .Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.Hoàn thành chương trình từ tuần 7 đến tuần 10.Thực hiện tốt chủ đề năm học của Bộ GD.Thi giữa kỳ I. .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 10 Trọng tâm: .Chú ý đến phong trào giải toán qua mạng Internet và rèn chữ giữ vở. . . 3. . dạy con ngoan” .Bầu học sinh đi dự Đại hội Liên đội (2 em/lớp) 4. . .Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kỳ I. . Chuyên môn: . thi GVDG cấp trường: đ/c Thương. . .Năm học: 2010 . .Giáo viên đến lớp phải có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Công tác khác: .Tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động. của Phòng và điểm nhấn của Sở “ Đề cao trách nhiệm của người Thầy về việc kiểm tra và chấm điểm 2.Thi vở sạch chữ đẹp ở các lớp để chọn học sinh dự thi khối.Soạn giảng thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh. .Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh.Sinh hoạt khối đều đặn. Đ/c Ân chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe..Đi thực tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh yếu. . chấm bài và nộp báo cáo chất lượng.Ôn tập chuẩn bị tốt cho đợt thi giữa kỳ I. Công tác chủ nhiệm: . . . chính trị: .Tham gia tọa đàm 20/10 đầy đủ.Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành.Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 20/11.

. khối. -30-31/10: Học bù bài T5+ T6 ( Tuần 10).Đã thao giảng 2 tiết và xếp loại tốt. .Tổ chức kiếm tra định kì nghiêm túc. nề nếp lớp 3C. ( Đ/c Ân + Thương).27/10: Thi giữa kì + chấm thi + thi VSCĐ cấp Trường.Tham gia thi VSCĐ cấp Trường. . .Tăng cường ôn tập 2 môn Toán + TV. .13/10: Dự giờ thao giảng ( Đ/c Thương) tới. chấm thì và nộp chất lượng : Kết quả khá cao so với chất lượng khảo sát đầu năm. (1-9/10) .Năm học: 2010 .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. Uyên. .15/10: Sinh hoạt khối + kiểm tra chéo hồ sơ và thi ( Dương. chọn 1 em dự thi cấp Huyện ( Uyên / lớp 3C) . 4 -26/10: Các lớp nộp danh sách BHYT.Kiếm tra chữ viết. .23/10: Dự ĐHLĐ.8/10: Họp hội đồng. thi VSCĐ cấp . 3 .Bầu học sinh dự ĐHLĐ. 11-15/10: Dạy và học CT tuần 8.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh. . .Bổ sung.họp C/môn) Thực hiện tốt. (25-30/10) .Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi VSCĐ cấp Huyện. . .Ôn tập học sinh thi giữa kì I. Nương) 18-22/10: Hoàn thành CT tuần 9.Tham gia tập huấn KNS. Hoàn thành tốt. Chưa thao giảng 2 . 25-29/10: Hoàn thành CT tuần 10. .20/10: Tọa đàm ngày HLHPNVN. .Chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe.Rèn chữ viết cho học sinh.Thi VSCĐ ở các lớp để chọn 3 em dự thi khối. VSCĐ cấp khối.Hưởng ứng tốt 3 cuộc vận động.Đã chọn 3 em . . dạy con ngoan” (18-23/10) -19/10: Dự giờ Đ/c Thương + Hòa. Trường . -9/10: Họp tổ khối.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc Kết quả 1-8/10: Hoàn thành CT tuần 7 . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 .6/10: Dự giờ đổi mới PPDH(Cô Linh + Hà.28-29/10: Tập huấn rèn KNS ở Trường TH Hải Thượng hoạch đề ra. hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Thực hiện tốt kế . chuyến vào tuần (11-16/10) . 1 .Tham gia ĐHLĐ và Tọa đàm 20/10.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .

Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động và chủ đề năm học của Bộ. .Tăng cường chấm chưa bài. .Năm học: 2010 .Giữ vững phong trào rèn chữ giữ vở.Sinh hoạt tổ khối đều đặn.Triển khai chuyên đề giáo dục kĩ năng sống môn TNXH. .Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt. kiểm tra dân chủ.Thực hiện tốt kế hoạch đổi mới PPDH.Vận động các Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch Nhà trường đề ra. Học sinh: .Dạy đạt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định. 2. . (Đ/c Ân). .Hoàn thành chương trình Tuần 11-14.Thường xuyên kiểm tra việc tự học và vệ sinh cá nhân.Thu dứt điểm các loại quỹ của học sinh. .Hoàn thiện hồ sơ. Giáo viện: a) Tư tưởng: . . . c) Chủ nhiệm: . .Tham gia tọa đàm 20/11. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Sở-Phòng-Trường. phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. .Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh. KẾ HOẠCH THÁNG 11 Trọng tâm: .Tuyên truyền trong học sinh ý nghĩa 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. . Công đoàn: . (Đ/c Ân) .Tiết kiệm điện nước.Mỗi đồng chí soạn một giáo án mẫu. .Học sinh trang phục đẹp phù hợp với mùa đông. . • Nội dung công việc: 1. 3. b) Chuyên môn: .Tuyền truyền và giáo dục ý nghĩa ngày 20/11.Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11. . .2011 .Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi Huyện.

17/11: + Dự giờ. .Tăng cường rèn chữ giữ vở ở các lớp. . 4 (22-30/11) .Lồng ghép GD KNS vào các tiết học. ĐĐ.xếp loại Tốt. TV. Khá). . . . 1 . ( Đ/c Ân). .Đã thống nhất và ra đề thi cuối HK I và kì II nộp về CM. . .Duy trì công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi ở các lớp.10/11: thao giảng.Mỗi Đ/c soạn 1 giáo án mẫu.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.Bồi dưỡng học sinh giải Toán qua mạng. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 .Đã thanh tra toàn diện Đ/c Hà – xếp loại khá.Thu các loại quỹ đang còn chậm. . 2 .Bồi dưỡng HS dự thi VSCĐ Huyện. (1-6/11) .Rèn chữ viết HS dự thi Huyện. + sinh hoạt Khối. .Giáo dục tuyên truyền học sinh ý nghĩa ngày 20/11. . Hoàn thành tốt. . ( Đ/c Ân + Hà . Kết quả Hoàn thành tốt.Chiều 12/11: Các lớp phụ đạo HS yếu.22-30/11: Soạn giảng chương trình tuần 14. 15 . .Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh.. (Đ/c Hòa) . .19/11: Tọa đàm 20/11. . kiểm tra giáo án cuối tuần.Tiếp tục rèn chữ viết học sinh dự thi Huyện (Đ/c Ân) .Tham gia tọa đàm 20/11. * Tồn tại: . ( môn TNXH).Đã tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề GD KNS. . .Thao giảng chào mừng 20/11. Hoàn thành kế hoạch đề ra. .Đã soạn giáo án mẫu chào mừng 20/11.3/11: Họp Hội đồng + chuyên môn. Thực hiện tốt.Đã tuyên truyền cho HS ý nghĩa ngày NGVN 20/11. Khoa học.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .24/11: sinh hoạt khối .Năm học: 2010 .Thông báo tình hình học tập của HS qua sổ liên lạc. (8-13/11) .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc 1-5/11: Hoàn thành chương trình Tuần 11. . triển khai chuyên đề GD KNS môn TN_TN-XH.5-6/11: Triển khai giáo dục KNS môn TNXH.Tăng cường phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi. 3 .11/11: Thao giảng Đ/c Hà. 8-12/11: Soạn giảng chương trình tuần 12 . góp ý thi GV DGH (15-20/11) + Kiểm tra hồ sơ dân chủ. 15-19/11: Soạn giảng chương trình tuần 13 .Rèn chữ viết HS dự thi Huyện (Đ/c Ân).

.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 12 • Trọng tâm: . . Học sinh: . 2.Bồi dưỡng HS dự thi Huyện vào ngày 17/12. . ứng công nghệ thông tin. .Vân động công đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra..tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lương. .Công đoàn: ..Sở. .Xây dựng mối đoàn kết nội bộ.Nghiên cứu kĩ những bài dạy có GD KNS để soạn và giảng dạy tốt. .Phát động phong trào thi đua Hai Tốt chào mừng 22/12.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng ( Đ/c Hòa) .học tốt chào mừng ngày 22/12.Sinh hoạt theo chủ điểm : “ Tiếp bước cha anh” . .Thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12.Phòng.( Đ/c Ân) .Kỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12. giúp đỡ lẫn nhau.Tuyên truyền HS mua bảo hiểm YT đợt 2. .Tuyên truyền về ý nghĩa ngày 22/12. . . học sinh tích cực.Tuyên truyền và thực hiện tốt nội dung đã cam kết câu lạc bộ không sinh con thứ 3. ôn tập kiểm tra HK I.Tăng cường sử dụng ĐDDH.Năm học: 2010 . . .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và lồng ghép vào các cuộc vận động của Ngành. c) Chủ nhiệm: . . b) Chuyên môn: .Các lớp chuẩn bị nội dug họp phụ huynh HS sau khi kết thúc Hk I.Phát động phong trào thi đua dạy tốt. ở nhà.Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng. .Thu dứt điểm các loại quỹ. vủa dạy bài mới vừa ôn bài cũ.và phong trào xây dưng trường học thân thiện. . * Nội dung công việc: 1 Giáo viên: a) Tư tưởng chỉnh trị: . 3.Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học của Bộ. .Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuần bị kiểm tra cuối HK I.Duy trì phong trào vở sạch chữ đẹp ở các lớp.Hoàn thành chường trình tuần 18 vào ngày 25/12.Xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp.Tiếp tục dự giờ thăm lớp đúng chỉ tiêu.Kiểm tra thường xuyên vệ sinh cá nhân và môi trường.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu ở các lớp. . .Tổ chức tuyên truyền trong HS về ý nghĩa lỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .

(Đ/c Ân). xếp loại các môn ít tiết . . . 3B. Đã tập trung phụ đạo HS yếu.Phụ đạo HS yếu để nâng cao chất lượng.Bồi dưỡng HS dự thi vở sách chữ đẹp Huyện ( Đ/c Ân) .Rèn HS yếu ở các lớp. .thông qua thông tư 32 về ĐGXLHS.29/12: sinh hoạt khối.Tăng cường phụ đạo học sinh yếu. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 .8/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Phước + Phú).Đã ứng dụng CNTT vào dạy học. .Các lớp tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần chưa làm được.Các lớp đã ôn tập tốt cho HS. . .Tăng cường ôn tập để HS thi HK I. . -Kiểm tra nề nếp lớp 3A. .Do thời tiết mưa rét kéo dài nên việc xây dựng không gian lớp học chưa thực hiện.Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 22/12.Ôn tập cho HS để thi HK I. 20-24/12: Soạn giảng chường trình tuần 18.Đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 66 năm ngày TLQĐNDVN. . . Kết quả Hoàn thành tốt. . .Đã tham gia thi ( Nói hay-Viết đẹp) đạt giải Nhì cấp Huyện. • Tồn tại: .31/12: Nghỉ bù Tết dương lịch. . 27-31/12: tiếp tục ôn tập HK I.Năm học: 2010 . . . .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/12) 2 (13-18/12) 3 (20-24/12) 4 (27-31/12) Nội dung công việc 1-10/12: Soạn giảng chương trình Tuần 15+16. .Tiếp tục bồi dưỡng HS thi VSCĐ Huyện. . Hoàn thành xuất sắc ( Uyên/3C đạt giải Nhì VSCĐ cấp Huyện). .hoàn thành đánh giá.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Ôn tập tốt cho HS thi HK I. . .Duy trì phong trào VSCĐ ở các lớp. . Hoàn thành .17/12: Đưa HS dự thi Huyện ( Đ/c Ân). . -10/12: Hướng dẫn HS lao động VSMT cả hai khu vực 13-17/12: Hoàn thành chương trình tuần 17.Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng ( Đ/c Hòa).Đã tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động.3/12: Sinh hoạt khối. .15/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Thúy + Hiếu).

Vận động các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào trường đề ra.Năm học: 2010 . . . .Kiểm tra chất lượng và sơ kết HK I.Thường xuyên quan tâm HS yếu.Kỉ niệm ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam 9/1. . 2.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. .Chuẩn bị họp phụ huynh HS lớp. sơ kết tổ. . bảo vệ của công.Tiếp tục giữ vưng KCNN Dạy học.Xây dựng đoàn kết nội bộ. .Phát động phong trào thi đua Dạy tốt.Tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN. . .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Duy trì tốt phong trào VSCĐ.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1 • Trọng tâm: . chính trị: . Tư tưởng.Dạy chương trình kì II vào ngày 10/1.Giáo dục HS ý thức tự giác. có hoàn cảnh khó khăn. .Đối chiếu điểm thi HK I và chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II. 3.Phát động thi đua chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN 3/2. Chủ nhiệm: .Hoàn thành điểm HK I và sơ kết lớp. • Nội dung công việc: 1. Chuyên môn: .Nghiên cứu kĩ thông tư 32 về đánh giá xếp loại. thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. . Công tác khác: . .Triền khai chủ điểm “Vòng tay bè bạn”.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. 4. . .Học tốt.

tổ.Phát sổ liên lạc. .29 -31/1: Nghỉ Tết Nguyên Đán + trực Tết theo phân công.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .15/1: Họp phụ huynh lớp. ( 8 em) . 17-21/1: Học chương trình Tuần 20. . .Nhắc nhở HS đón Tết an toàn. . . coi và chấm thi HK I. .Chữa bài thi cho HS. .6/1: Chấm thi theo tổ. vạch ra phương hướng ở kì II.Tiếp tục ổn định kỉ cương nề nếp dạy học. . .4 -5/1: Coi thi lớp 1. Thực hiện tốt. -28/1: Sơ kết giáo viên HK I.12/1: Họp hội đồng. 10 -14/1: Học chương trình kì II ( Tuần 19) . . Đã họp phụ huynh ở các lớp. Hoàn thành .Điểm thi ở 2 lớp 3A. . • Tồn tại: . điểm yếu nhiều.1/1: Nghỉ Tết dượng lịch. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 .Tiến hành họp phụ huynh các lớp.Năm học: 2010 . .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/1) 2 (10-15/1) 3 (17-22/1) 4 (24-31/1) Nội dung công việc . Kết quả Hoàn thành sổ điểm và sơ kết khối. . 24. .7/1: Sáng: Hoàn thành sổ điểm + Chiều: Sơ kết tổ.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học.5. . .Đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp trường và Olympic Tiếng Anh.Đã tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 3/2. . viết giấy mời họp phụ huynh.Đã sơ kết lớp. . 3B so với kế hoạch đề ra chưa đạt.Đối chiếu điểm thi với chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II. .Ôn tập.28/1: Soạn giảng chương trình Tuần 21.Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.3/1: Ôn tập 2 môn: Toán + Tiếng Việt.Sơ kết lớp.VSMT ở 2 khu vực.

Xây dựng đoàn kết nội bộ.Soạn một G/án điện tử đề đưa lên trang web của trường.Trang trí.Hoàn thiện tốt các loại hồ sơ khối. .Đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà. .Thu dứt điểm các loại quỹ.Soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng.Kiểm tra toàn diện lớp 3C. . . Chuyên môn: .Nhanh chóng ổn định nề nếp sau Tết. . tư tưởng: . . Chủ nhiệm: . . sắp xếp lại phòng học ngăn nắp. 2. 3B. Công tác khác: .Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng (Đ/c Hòa). .Thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.Thường xuyên quan tâm giúp đỡ HS yếu. VSCĐ lớp 3A. . . .Kiểm tra G/án vào cuối tuần. . .Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.Nghiên cứu kĩ bài dạy trước khi lên lớp. phát huy phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo. • Nội dung công việc: 1.Thực hiện 15 phút đầu giờ tốt.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . .Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN. cá nhân có nội dung và hình thức.Duy trì phong trào VSCĐ các lớp. 4. giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. . 3.Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và của ngành cùng với việc xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 2 • Trọng tâm: .Nhắc nhở HS tập luyện các trò chơi dân gian. . Chính trị. xây dựng gia đình hạnh phúc.Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Hướng dẫn HS VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần. . khuyết tật.Năm học: 2010 .

Chiều 12/2: VSMT 2 khu vực.5/2: Nghỉ Tết Nguyên đán.Kiểm tra G/án cuối tuấn. 14 -18/2: Soạn chương trình Tuần 23.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Năm học: 2010 . .Chiều 19/2: phụ đạo HS yếu các lớp.19/2) 4 (21-28/2) Nội dung công việc 1.7/2: Nghỉ Tết.Soạn một giáo án điện tử đề đưa lên trang web của trường. khuyết tật. ( Đ/c Hòa) . . Hoàn thành kế hoạch.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng. .Quan tâm HS yếu.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-5/2) 2 (7.Ổn định nề nếp sau Tết. . . .đón Tết an toàn.8 -12/2: Hoàn thành CT Tuần 22. . . . . . 21 -25/2: Hoàn thành chương trình tuần 24. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 Kết quả Trực Tết nghiêm túc.15/2: Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng.Kiếm tra toàn diện lớp 3C.12/2) 3 (14.

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Công tác chủ nhiệm . đúng quy chế.Năm học: 2010 . ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. Kiểm tra chất lượng và sơ kết HKI. 2.CM -Nộp kịp thời các biểu mẫu -Sinh hoạt khối XLGV -Thi đua dạy tốt. xếp loại HS. Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS-SV ý nghĩa ngày 9/1.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 Trọng tâm: Kỉ niệm ngày HS-SV 9/1.khối. Phát động thi đua mừng 80 năm ngày thành lập Đảng. học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 -Rà soát chất lượng. sơ kết lớp. 1. xây dựng kế hoạch HKII -Củng cố nề nếp dạy và học -Nộp sổ điểm về CM-kiểm tra 3.Chuyên môn: -Thi HKI-hoàn thành chất lượng. -GD học sinh thi nghiêm túc.

Năm học: 2010 . xếp loại đoàn viên nộp về CM -Tăng cường khối đoàn kết để bước vào HKII đạt kết quả tốt 5.2011 -Nhắc nhở HS thi nghiêm túc. đúng quy chế -Hoàn thành sổ liên lạc-báo cáo phụ huynh -Xếp loại HS theo thông tư mới (thông tư 32) -Sơ kết lớp -Hoàn thành kế hoạch (HS hoà nhập) -Các lớp rà soát kế hoạch HKI để có điều chỉnh kịp thời cho HKII -Kiểm tra nề nếp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . vệ sinh trường lớp -Chuẩn bị tốt các hoạt động của đội chào mừng 3/2ư CỤ THỂ Tuần Nội dung Kế công t việc qu ả . Công đoàn -Sơ kết khối. sách vở và đồ dùng học tập HKII -Soạn giảng chương trình HKII nghiêm túc -Tăng cương BDHS giỏi để dự thi huyện -GVCN lớp 5A tổ chức họp phụ huynh đội tuyển HSG để lên kế hoạch mới -Dự giờ theo quy định 4. Công tác khác -Nhắc HS nộp giấy vụn: 1kg/1Hs -HS viết thư UPU -HS lao động chăm sóc cây.

1% 97.3% 37.4% 50% 42.9% 1 4.6% 2.3% 75.1% T 62.5% 89.5% 10.6% 97.2% 1 N 1 6 5 3 15 0 2 -04-05/1: Các lớp tăng cường ôn tập % -07/1: 13.5% 95% K SL 8 9 9 1 27 9 19 16 4 50 1 1 1 3 4 7 1 3 15 1 3 1 5 N 5 5 4 0 14 5 5 7 1 18 0 1 1 3 2 1 6 1 1 2 % 21.1% 87.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .3% 92.Năm học: 2010 .7% TV (buổi sáng) 37.8% -Soạn giảng chương trình tuần 19 (HKII) -11/1: .2% 71.9% 37.5% 11%nghiêm túc.3% 97.5% Nộp chất lượng thi 2 10.5% hi K-S-Đ 33.5% 83.8% 12.7% 2.9% (buổi chiều) 18.1% 97.4% 2.6% 23.5% 12.5% 46.5% 22.7% 31.9% 2.6% 37.1% 62.3% thi 12.4% 97.3% 50% 51.9% 97.9% 24.5% 0 12.1% 25% 43.9% TB SL 5 17 13 5 40 0 7 5 1 13 2.9% 31.6% 34.1% 100% 97.4% -GV coi 14.5% 0.4% 4 2.7% 7.7% 4 2.8% 18.5% Thi T+ 44.7% 25.2011 1(4-9/1) Lớp TS(nữ) Môn G SL 5A:37(13) TOÁN 24 5B:38(14) 12 5C:35(15) 13 5D:8(4) 2 TK:118(46) 51 5A TIẾNG 28 VIỆT 12 5B 5C 12 5D 3 TK 55 5A KHOA 36 5B 37 5C 34 5D 8 TK 115 5A SỬ 33 5B 27 5C 34 5D 5 TK 99 5A ĐỊA 36 5B 35 5C 34 5D 7 TK 112 2(11-16/1) N 7 3 6 1 17 8 9 8 3 28 13 14 14 0 45 10 10 15 3 38 12 13 15 4 44 % 64. đúng quy chế -08-09/1: Họp hội đồng và chấm thi HKI10.

bình bầu xếp loại GV GV các lớp rà soát chất lượng để lên kế hoạch HKII.Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú 3(18-23/1) Kế hoạch khối 3 .HS học thêm môn tin học -Soạn giảng chương trình tuần 20 -Tăng cường BDHS giỏi -Kiểm tra sách vở+ đồ dùng học tập của HS -19/1: Nộp sổ điểm -20/1: Sinh hoạt CM+khố .2011 Nộp các biểu mẫu -13/1: Sơ kết khối.

4 86.5 89.Năm học: 2010 . ĐẠO 5 ĐỨC 97. 4 12.2 4 4 2 1 0 92.6 87.6 3 1 8.2 KĨ THUẬT 4 A 31 7 97 33 88.2011 i-kí giáo án -Soạn giảng chương trình tuần thứ 21 -27/1: Kiểm tra dự giờ phương pháp tích cực (Hải Hoà) 29/1: Đ/c Long dạy trẻ hoà nhập 4(25-29/1) nữ ĐIỂM THI HKI (2009-2010) CÁC MÔN ÍT TIẾT Môn A+ ÂM NHẠC 5 A 32 1 3 13.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 8 10. 5 21 1 1 3 15.6 5 3 13. 8 3 5 1 0 82. 5 0 2. 8 11. 5 10 9 32 Môn A+ 1 0 1 4 1 4 4 86.2 .6 32 37 8 MĨ THUẬT 9 4 7. 5 17. 4 91. 4 100 10 4 27 27 9 73 6 4 32 2 1 1 1 0 1 3 3 84.

8 9 TB 2 1 . 4 100 3 2 7. 5 59. 7 5 1 1 12. 5 10.6 87. 4 5 1 13. 6 5 4 1 11.6 32 1 3 2 1 25 6 1 8 6 15. 4 40 TB SL N 5 1 18 6 16 5 % 13. 4 15 8 42. 5 47.2 6 .5 3 89. 9 47. 5 1 8. 7 Y SL N % 92. 4 45.2011 34 89. 7 70 2 8 37.4 4 .5 0 3 5 2 4. 8 12 7 11. 3 1 2 1 3 4 K SL N 14 7 18 7 14 8 % 37.3 2 14. 2 2 0 6 91. 2 31 8 1 2 1 4 4 42 THỂ DỤC 8 2 21.Trường Tiểu học Hải Phú 4 2 10.1 88.9 35 4 2 1 0 10 6 4 0 89.6 3 1 2 6 10. 8 3 2 8.Năm học: 2010 . 6 29 1 1 78. 6 1 5. 3 10 0 ANH VĂN G 29 7 106 K 8 3 1 0 78. 9 1 6 6 3 75 3 0 4 3 4 0 84. 4 12. 2 Kế hoạch khối 3 . 3 4 8 1 8 CHẤT LƯỢNG HAI MẶT Lớ p 5A 5B 5C Các G mặt SL HỌC 18 LỰC 2 5 N % 5 48. 6 5 2 . 4 18 8 47. 5 91. 5 . 2 33 1 3 86.

Kế hoạch công đoàn -Tăng cường khối đoàn kết -Cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch đề ra 5.2011 12. 5 22 2 0 25 48 22 40. 3 100 100 100 100 0 100 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Trọng tâm: Thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.Công tác chủ nhiệm -Ổn định duy trì tốt trước và sau tết -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Kiểm tra nề nếp HS -Nhắc nhở HS nghỉ tết an toàn 4.Công tác khác -HS lao động làm sạch trường lớp -Chuẩn bị tốt kế hoạch tháng 3.Vận động chị em tham gia thi cầu lông cụm.Mừng Đảng. 2. mừng xuân Canh Dần. 1. CỤ THỂ Nội dung công việc -Soạn giảng chương trình tuần 22 -Nâng cao chất lượng dạy và học Kết quả .Chuyên môn: -Nâng cao chất lượng dạy và học -Ổn định nề nếp dạy và học trước và sau tết -Tăng cường BDHS giỏi lớp 5 3. 5 44 15 37.Tư tưởng: Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2.n -05) Trường Tiểu học Hải Phú 5D 1 1 TK 26 9 5A 37 5B 38 5C 35 5D TK 8 11 8 Đ 1 3 1 4 1 5 4 4 6 Kế hoạch khối 3 .Năm học: 2010 . 7 CĐ 5 3 62.

Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS ý nghĩa các ngày lễ trong tháng -Phát động phong trào thi đua trong học tập 2.Kế hoạch công đoàn -Tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Hoàn thành kế hoạch đề ra 5. Thi HSG huyện.2011 -Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -Soạn giảng chương trình tuần 23 -Ổn định nề nếp HS trước tết -Dặn dò HS nghỉ tết an toàn -10-19/2:Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán -Soạn giảng chương trình tuần 23+24 -Kiểm tra nề nếp sau tết -Kiểm tra ĐDHT của HS -Tăng cường chấm chữa bài -Nâng cao chất lượng -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Tăng cường BDHS giỏi chuẩn bị cho thi HS giỏi huyện -27/2: Đ/c Long thi cầu lông tại cụm KẾ HOẠCH THÁNG 3 Trọng tâm: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 8/3.Công tác khác . thống nhất chương trình -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện-tỉnh -Thao giảng đúng quy định -Dạy kết hợp ôn tập để thi giữa HKII -Hoàn thành tốt hồ sơ để kiểm tra 3.19/3.Chuyên môn: -Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ -Sinh hoạt khối.Năm học: 2010 . Ôn tập tốt thi giữa HKII 1.26/3.12) -19) -26/2) Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Công tác chủ nhiệm -Các lớp phát động thi đua và viết khẩu hiệu trên bảng lớp để chào mừng các ngày lễ -Tập văn nghệ chào mừng 26/3 -Động viên HS tham gia tốt hội khoẻ Phù Đổng huyện -Tập các trò chơi dân gian -Hoàn thành các loại hồ sơ 4.

Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . kí giáo án -Kiểm tra đề thi giữa HKII. Tăng cường BDHS giỏi. chiều Toán.2011 -HS lao động vệ sinh trường lớp -Tham gia tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ -HS tham gia các trò chơi nhân ngày 26/3 CỤ THỂ Nội dung công việc 3) -Soạn giảng chương trình tuần 24+25 -03/3: Họp hội đồng -04-05: HS dự thi hội khoẻ Phù Đổng tại huyện. Sáng thi TV. -Tổng kết đợt thi huyện. -19/3: Tham gia hoạt động 19/3 tại huyện -Soạn giảng chương trình tuần 27 -22/3: Kiểm tra nộp đề thi giữa HKII -Chiều 23/3: Thi giữa HKII -Chiều 24: chấm -Tăng cường BDHS giỏi tỉnh -26/3: Tham gia hoạt động 26/3 - Kết quả -Soạn giảng chương trình tuần 28 -30/3: Thi HSG tỉnh -Tăng cường nâng cao chất lượng -Duy trì tốt mọi nề nếp CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII G K TB . lên kế hoạch cho đợt thi tỉnh -Soạn giảng chương trình tuần 26 -Nộp hồ sơ (16/3) -17/3: Cô Oanh thao giảng khối+ sinh hoạt khối.Các lớp triển khai tập văn nghệ -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -07/3: Tổng vệ sinh 3) -Soạn giảng chương trình tuần 25 -08/3: tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Chiều 08/3: HS giỏi thi huyện gặp mặt trường dặn dò -09/3: HS giỏi thi huyện tại TH Thị Trấn.

nâng cao chất lượng . Kế hoạch công đoàn . 1.Tham gia tốt các hội thi: gia đình và pháp luật. Chuyên môn: . Tư tưởng: .Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày 30/4 và 01/5. 4.Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi học kì II. giỡ thao giảng cô Đào+ sinh hoạt khối . lòng tự hào dân tộc. .Trang hoàng lớp học và vệ sinh trường lớp sạch sẽ. . Công tác chủ nhiệm . chuyên đề. 5.Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập. . . .Giáo dục học sinh truyền thống yêu nước. 2.Xây dựng phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ 30/4 và 01/5. Kể chuyện làm theo tấm gương Bác. Kỉ niệm ngày lễ:30/4 và 01/5.2011 5A 5B 5C 5D TK 5A 5B 5C 5D TK KẾ HOẠCH THÁNG 4 Trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.Năm học: 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú TOÁN TIẾNG VIỆT Kế hoạch khối 3 . .Công tác khác -Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ -Nộp các khoản tiền còn lại CỤ THỂ Tuần Nội dung công việc Kết quả 1(05-10) -Soạn giảng chương trình tuần 29 Tốt -Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5 -07/4: Dư. .Tiếp tục thao giảng.Sinh hoạt khối.Tăng cường chấm chữa bài cho học sinh.Trang hoàng lớp học chuẩn bị đón đoàn thanh tra của phòng. kí duyệt giáo án. 3.Tăng cường khối đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.Tăng cường công tác dạy học. .Chú ý: “việc làm mới”. .

Hoàn thành chương trình tuần 35.Tổng kết lớp...Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi HKII . Đánh giá đổi mới phương pháp dạy học tích cực .Hoàn thành các bảng biểu thống kê.xét hoàn thàng CTTH .Nhắc HS nộp các khoản tiền .Chuyêm môn .Làm báo tường chào mừng ngày khuyết tật VN 18/4 3(19-24) .chuyên môn.Soạn giảng chương trình tuần 31 .GD học sinh nghỉ hè an toàn.Soạn giảng chương trình tuần 32+ 33 .Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình .Thi HKII.Trang hoàng lớp-vệ sinh lớp học sạch sẽ .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Thực hiện tốt kỉ cương trường học . xét thi đua khen thưởng cuối năm 1.GV toàn khối cùng hợp tác tốt hoàn thành kế hoạch năm học .Tổng kết khối lớp xếp loại thi đua cuối năm.Năm học: 2010 . vệ sinh trường học.Công tác chủ nhiệm . Tổng kết năm học. trường . thi HKII. hồ sơ.Nghỉ lễ 30/4 và 1/5..Hoàn thành tốt hồ sơ.2011 kí giáo án -Đăng kí việc làm mới(07/4) 2(12.Tăng cường chấm chữa bài cho HS . coi và chấm thi đúng quy chế . học bạ . bổ ích 2.Dạy xong chương trình tuần 32+ tuần 33 .Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS . công đoàn.Soạn giảng chương trình tuần 30 17/4) . 02/5: Đ/c Vĩnh dự thi “ kể chuyện làm theo tấm gương đạo đứ HCM” Tốt Tốt Tốt ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐÔNG THÁNG 4 .Chuẩn bị tốt hồ sơ.Tăng cường chấm chữa bài cho HS .Chấm thi-vào sổ điểm-viết phiếu liên lạc-hộc bạ .24/4: Nghỉ lễ 10/3(âm lịch) Giỗ tổ Hùng Vương 4(26-1/5) .Dặn dò HS thi HKII đạt kết quả tốt . trang hoàng lớp học .đón đoàn thanh tra của sở GD-ĐT 3.Đã ôn tập tốt chuẩn bị cho thi HKII KẾ HOẠCH THÁNG 5 Trọng tâm: Hoàn thành chương trình. Tư tưởng: .

Soạn giảng chương trình tuần 35 .Nộp các biểu mẫu về khối-về chuyên môn 3(17-22) .Trả sách và thiết bị dạy học .Bàn kế hoạch tham gia hè 2010 .Vào sổ điểm nộp cho CM duyệt(13/5) .Nộp danh sách khen thưởng .19/5: dự tổng kết ở huyện: Đồng chí Long .Tổng kết lớp.Hoàn thành hồ sơ.sáng T+TV.Nộp bản đánh giá phương pháp đổi mới dạy học tích cực . Cđoàn .07/5: Chấm thi nghiêm túc đúng quy chế .Hoàn thành học bạ-nộp chuyên môn duyệt .21/5: Tổng kết lớp-thu lại phiếu liên lạc 4(24-28) .Nộp SKKN và hồ sơ khối 4..Hoàn thành chương trình .Kế hoạch công đoàn .thu lại nộp về trường .Họp khối bình bầu xếp loại thi đua .Bàn kế hoạch tham quan hè 2010 5.Soạn giảng chương trình tuần 34 .Hoàn thành hồ sơ đội CỤ THỂ Tuần Nội dung cụ thể 1(4-8/5) .Năm học: 2010 .Nộp chất lượng thi về CM 2(10-15) . hồ sơ đội .HS lao động làm sạch trường lớp .20/5: Tổng kết khối xếp loại thi đua cuối năm .Tổng kết chuyên môn (28/5).Giáo dục học sinh nghỉ hè an toàn bổ ích KẾ HOẠCH THÁNG 9 Kết quả .Xét hoàn thành chương trình tiểu học .Dặn học sinh tham gia tốt ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) . phiếu liên lạc.KT dự giờ dạy tầm nhìn . phát phiếu liên lạc.Chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của sở (18/5) .Tổng kết trường .Công tác khác .2011 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .chiều K-S-Đ coi thi theo sự phân công của chuyên môn .Thi HKII(06/5).

ham thích đến trường. . .Đi sâu vào công tác giảng dạy nâng cao chất lượng .Vận động trong nhân dân và học sinh công tác phòng chống đại dịch cúm AH1N1.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Trọng tâm: . đại hội cnvc. tháng ATGT.Năm học: 2010 . 2.2011 I.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới. Tư tưởng .Tuyên truyền trong học sinh tháng khuyến học. vận động tháng khuyến học tháng ATGT 1.GD học sinh lòng yêu quê hương đất nước. Hoàn thành các hội nghị.Chuyên môn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful