Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011
Năm học 2010 - 2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô
giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.
Với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ,
“Đề cao trách nhiệm của người Thầy trong kiểm tra và chấm điểm” của Sở và “Giáo dục
truyền thống cách mạng” của Phòng phát động.
Kết hợp đẩy mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường học xanh- sạch-đẹp-an
toàn”. Dựa vào mục tiêu trên, kế hoạch của trường, chuyên môn, toàn thể giáo viên và học
sinh khối 3 xây dựng kế hoạch năm học 2010-2011 như sau:
A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Giáo viên:
- Tổng số giáo viên: 5 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: 5 Đ/c đạt chuẩn.
Cụ thể:
STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Trình độ

1

Bùi Thị Thương

Chủ nhiệm 3A - KP

CĐSP

2

Đinh Thị Hà

Chủ nhiệm 3B

CĐSP

3

Văn Thị Ân

Chủ nhiệm 3C - KT

CĐSP

4

Lê Thị Hòa

Dạy tin học

CĐSP

5

Nguyễn Lợi

Điều tra phổ cập

ĐHSP

2. Học sinh:
- Tổng số học sinh: 76 em
Cụ thể:
Khuyết tật

Lớp

Tổng số

Nam

Nữ

3A

20

12

8

3B

19

10

9

3C

37

23

14

2

Khối

76

45

31

2

Nam

Nữ

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

• Chất lượng khảo sát đầu năm:
Môn

Tiếng Việt

Toán

Lớp

Tổng số
HS

Điểm
8,5 - 10
SL

TL

6,5 - 8
SL

TL

5-6
SL

TL

Dưới 5
SL

TL

3A

20

2

10.0

4

20.0

7

35.0

7 35.0

3B

19

2

10.5

5

26.3

6

31.6

6 31.6

3A

37

10

27.0

19

51.4

6

16.2

2

Khối

76

14

18.4

28

26.8

19

25.0

15 19.7

3A

20

1

5.0

9

45.0

8

40.0

2 10.0

3B

19

2

10.5

10

52.6

3

15.8

4 21.1

3C

37

16

43.2

14

37.8

4

10.8

3

Khối

76

19

25.0

33

43.4

15

19.7

9 11.8

5.4

8.1

* NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Ban lãnh đạo Trường quan tâm đến việc dạy học, nâng cao chất lượng.
- Đội ngũ giáo viên trong khối có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm, có nhiều kinh
nghiệm.
- Cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền địa phương và hội phụ huynh quan tâm.
2. Khó khăn:
- Do hai khu vực cách xa nhau, nên phân bố sĩ số giữa ba lớp không đồng đều, lớp 3C
có sĩ số khá đông ( 37 em)
- Có hai học sinh khuyết tật học hòa nhập: Đạt, Phước (Lớp 3C)
- Độ tuổi học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Giáo viên:
1. Tư tưởng chính trị:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Đề cao trách nhiệm của Người thầy trong kiểm tra và chấm điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.
- Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Duy trì số lượng:

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

a) Chỉ tiêu:
- Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em)
b) Biện pháp:
- Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.
- Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tập và các hoạt động
khác.
- Tôn trọng nhân cách học sinh.
3. Chuyên môn:
Giảng dạy:
Chỉ tiêu: Giáo viên đạt dạy giỏi cấp Trường: 4 Đ/c
Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ chương trình SGK, mục tiêu của từng bài dạy để soạn giảng.
- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Ra đề kiểm tra phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo có tính
sáng tạo cho học sinh khi làm bài.
- Trả bài kiểm tra đúng quy định về thời gian, có nhận xét cụ thể.
- Lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh vào các giờ học.
Hồ sơ giáo án:
o Chỉ tiêu: hồ sơ xếp loại tốt: 5 bộ.
o Biện pháp:
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẹp về hình thức và sâu về nội dung.
- Soạn giáo án bằng vi tính.
- Kế hoạch cần phải cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của lớp.
- Khối tổ phải kí duyệt giáo án hằng tuần.
- Kiểm tra chéo hồ sơ để đúc rút kinh nghiệm.
- Sổ điểm cập nhật điểm và các thông tin khác kịp thời.
Thao giảng, dự giờ
o Chỉ tiêu:
- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm (có một tiết chuyên đề).
- Các tiết thao giảng xếp loại tốt.
- Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng.
o Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ bài dạy, mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.
- Ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Dự giờ trong khối và tổ bạn để đúc rút kinh nghiệm.

. tuyên dương khen thưởng kịp thời vào các giờ sinh hoạt lớp chào cờ đầu tuần.Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả vào các giờ học.2011 . .Hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng Internet.  Đồ dùng dạy học: . trình độ H/c để bồi dưỡng học sinh giỏi. . .  Công tác rèn chữ giữ vở: . . Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực để gần gũi các em.Trường Tiểu học Hải Phú  Kế hoạch khối 3 . phụ đạo H/s yếu: o Chỉ tiêu: H/s giỏi cấp trường: 17 em.Năm học: 2010 . tháng. BHTT 100 % o Biện pháp: Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bồi dưỡng H/s giỏi.Chọn tài liệu phù hợp với chương trình. o Biện pháp: . . .Ra đề kiểm tra phải phát huy được tính sáng tạo của học sinh.Nắm rõ trình độ. .Mượn đồ dùng dạy học về ở các tủ lớp.Thực hiện tốt 2 tiết thao giảng/ năm.Giải toán qua mạng: 2 em . học sinh khuyết tật. Công tác chủ nhiệm: Chỉ tiêu: Duy trì sĩ số cuối năm 100% (76 em) Thu BHYT. . . soạn 2 giáo án điện tử/ học kỳ.Trong các tiết dạy. .Tôn trọng nhân cách học sinh. phân hóa đối tượng học sinh ngày từ đầu năm.Tự thiết kế và sử dụng bài giảng của mình. 4 của tháng. kiến thức phải phù hợp với 3 đối tượng để phát triển tư duy học sinh giỏi.Làm thêm một số đồ dùng dạy học đơn giản.Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu vào các chiều Thứ 6 của Tuần thứ 2. Trong đó 3A: 4 em 3B: 3 em 3C: 10 em.Cuối năm không có học sinh yếu kém. .Giáo viên lên kế hoạch cụ thể về việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học theo hàng tuần.Phụ đạo kèm cặp học sinh yếu để động viên các em tự tin trong học tâm và các hoạt động khác. Bàn giao chất lượng lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm mới.

trách nhiệm.Năm học: 2010 .. . .. cá nhân đăng kí để xây dựng kế hoạch. nâng cao trách nhiệm”. rút kinh nghiệm. .2011 Chỉ tiêu: Thi VSCĐ cấp Huyện: 1 em.Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn.. .Mỗi chị em cần có một việc làm mới có tính sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. cỡ chữ viết các chữ cái.Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm.. Quỹ Vì người nghèo.Trong các tiết học đều chú ý nhắc nhở các em cách trình bày vở.Hưởng ứng tốt các hoạt động của cấp trên như Qũy đền ơn đáp nghĩa.Các bài kiểm tra đều có thang điểm “Trình bày và chữ viết” để cho các em cố gắng. thao giảng. giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc..… .Là giáo viên đứng lớp cần phát huy tốt vai trò. học tin học để phục vụ giảng dạy. . . o Tham gia phong trào quần chúng và hoạt động khác.. hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc nhân dân” của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . loại B: 36 em Biện pháp: . giữ vở sạch không quăn góc. góp ý bài dạy.Cuối tuần phải kiểm tra sách vở để động viên. bồi dưỡng thường xuyên.Thực hiện tốt cuộc vận động “phát huy truyền thống giữ vững kĩ cương sống và tình thương. . . tự rèn luyện: . Lần 2: Nội dung dự hội giảng. . uốn nắn các em kịp thời.Trường Tiểu học Hải Phú o Kế hoạch khối 3 .Nhắc nhở học sinh cách bảo quản sách vở khi đi học về mùa đông.Cần học tập tốt chuyên đề “Nâng cao ý thức. Trong đó Lần 1: Đánh giá hoạt động tháng qua. Loại A: 30 em.Các tiết luyện buổi chiều đều chú trọng vào việc rèn chữ viết. đưa ra kế hoạch tháng tới. .  Kế hoạch Công Đoàn: o Xây dựng năng lực đội ngũ: . .Trong khối cần phải đoàn kết thương yêu. Thi VSCĐ cấp Trường: 3 em.Tìm tòi sách báo các thông tin để nâng cao chuyên môn.  Công tác tự học.Mỗi học sinh phải có vở rèn chữ ở nhà. trách nhiệm của mình đối với học sinh. .Thăm hỏi động viên kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn hay khi ốm đau..  Kế hoạch hội họp: Họp Tổ chuyên môn 2 lần/ tháng.

Mỗi chị em tự liên hệ. đề ra chương trình hành động để rèn luyện phẩm chất chính trị. Học lực a) Chỉ tiêu: Giỏi SL TL Khá SL TL TB Yếu SL TL Lớp Sĩ số 3A 20 8 40 7 35 5 20 0 3B 19 6 31.Rèn kĩ năng sống và bảo vệ môi trường cho H/s.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Mỗi đoàn viên phải thực sự gương mẫu. tư tưởng.Giáo dục H/s thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của H/s tiểu học.2 29 39. nhà trường và xã hội.2011 - Tham gia tốt các hoạt động nhân các ngày lễ do cấp trên phát động.Tăng cường tự học. xây dựng tổ công đoàn vững mạnh. đoàn kết thân ái. Chú trọng công tác giáo dục chính trị.2 SL 13 TL 17. Tổ chức tốt phong trào thi đua “2 tốt” o Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh . Tham gia các phong trào ở khu dân cư.6 8 42.3 0 3C 35 18 51. lối sống nhà giáo mẫu mực. . Học sinh: 1. .Năm học: 2010 . II. . Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong khối.Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình. có lối sống lành mạnh. Hạnh kiểm: a) Chỉ tiêu: thực hiện đầy đủ 100% (76 em) b) Biện pháp: .Nêu gương Người tốt việc tốt vào các buổi sinh hoạt và chào cờ đầu tuần.1 5 26. trong nhà trường. .Mỗi đoàn viên cần xây dựng chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử nhà giáo.4 14 40 3 8. . đạo đức nghề nghiệp.Học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác dạy. Xây dựng tốt mối đoàn kết trong nhà trường. . .6 0 Khối 74 32 43.6 0 . 2. . tự bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ.

Đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên: Giáo viên 2.4% 30 41% K 7 35% 8 42. Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong các giờ học. G 8 40% 6 31.3% 1 3% 11 15% Danh hiệu thi đua Văn Thị Ân Lao động Tiên tiến Bùi Thị Thương Lao động Tiên tiến Đinh Thị Hà Lao động Tiên tiến Lê Thị Hòa Lao động Tiên tiến Nguyễn Lợi Lao động Tiên tiến Học sinh: Lớp Danh hiệu thi đua 3A Tiên tiến 3B Tiên tiến TB 7 35% 5 26. có đầy đủ sách vở.Năm học: 2010 . ở nhà.2011 Từng môn cụ thể như sau Toán Tiếng Việt Lớp 3A (20 em) 3B (19 em) 3C ( 35 em) KHỐI ( 74 em) 1. III. TB 5 25% 5 26. Thường xuyên kiểm tra và chấm chữa bài ở lớp.1% 14 40% 29 39% b) Biện pháp: Giáo dục học sinh đi học chuyên cần.1% 14 40% 29 39. Học hỏi tham gia dự thi giải toán qua mạng Internet.1% G 6 30% 6 31. Xây dựng đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .6% 20 57% 34 45.6% 18 51.9% K 7 35% 8 42.3% 3 8.6% 15 20% .

2011 3C Tiên tiến xuất sắc IV. Đăng kí mỗi giáo viên có một việc làm mới có tính sáng tạo: Giáo viên Tên việc làm mới Văn Thị Ân Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Bùi Thị Thương Kế hoạch làm một việc làm mới Đinh Thị Hà Phụ đạo học sinh yếu kém Lê Thị Hòa Sử dung có hiệu quả các phần mềm dạy học Nguyễn Lợi Hoàn chỉnh sơ đồ số liệu điều tra phổ cập Trên đây là kế hoạch năm học 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Hải Phú.Năm học: 2010 .2011 của Khối 3. Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BGH Nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh Khối 3 để hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra. ngày 30 tháng 9 năm 2010 Khối trưởng Văn Thị Ân .

Xây dựng phong trào rèn chữ giữ vở của lớp . Tư tưởng .Học Bồi dưỡng thường xuyên Hè 2010 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới. 3.Thống nhất các loại hồ sơ tổ khối.Xây dựng mối đoàn kết trong toàn.Tham gia tốt các hoạt động .Thực hiện nghiêm túc kỉ cương nề nếp dạy và học.Xây dựng phong trào “Trường học thân thiện . 2.Giáo viên nhận lớp ổn định tốt mọi nề nếp.Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành. .Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh .Tìm hiểu hòan cảnh của từng học sinh. . . Công tác chủ nhiệm .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 8 Trọng tâm: .Triển khai học BDTX. cá nhân.Học sinh tích cực” . . Chuyên môn . yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc.Sinh hoạt khối đúng quy định. . Soạn giảng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng.Triển khai chủ đề năm học. .Kỉ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám . . Công tác khác . 1.Năm học: 2010 . 4.Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.Tổ chức tốt các buổi lao động làm sạch trường lớp .Hoàn thành chương trình tuần 2 .Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho khai giảng năm học mới. .

+ 13/8: Sinh hoạt khối. + 23 .Tham gia học BDTX đầy đủ và viết bài thu hoạch.Giáo viên trả phép đúng thời hạn.Bàn giao học sinh lớp cũ cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới.Kiểm tra nề nếp sách vở các lớp. + 31/8: Sinh hoạt khối. Thực hiện tốt.Sinh hoạt tổ khối đều đặn. soạn giảng đầy đủ. + Nguyên cứu tài liệu viết bài thu hoạch nộp phòng. .21/8: Hoàn thành chương trình Tuần 1. . + CN: . . .Bầu ban cán sự lớp 3 (17/8-22/8) . . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 .Đã nhận lớp mới và ổn định được nề nếp. + 30/8: Thi khảo sát.Phổ biên nội quy trường lớp. + 10/8: Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh. . nhận lớp.Đã phát động được phòng trào rèn chữ giữ vở ở các lớp.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Năm học: 2010 .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/8) Nội dung công việc Kết quả + 02/8: Họp hội đồng đầu năm + 04 .Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh. + 09/8: Tập trung học sinh ở hai khu vực. 4 (24/8-31/8) + CN: .30/8: Hoàn thành chương trình tuần 2. . 2 (10/8-15/8) + 12/8: Họp chuyên môn. .06/8: Học BDTX Hoàn thành tốt. . .Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.Quy định sách vở ( 5 quyển.Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh. + CM: nghiên cứu bài. Đã thi khảo sát và phân loại đối tượng học sinh. . Hoàn thành. viết mực tím). . + 16 .Trang hoàng lớp.Hoàn thành chương trình tuần 2.

Tham gia đại hội phụ huynh học sinh. phong trào tự quản của lớp. Học 2 buổi/ ngày (từ 13/9). Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. thực hiện tốt ATGT và rèn chữ giữ vở. tháng ATGT. Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. .. Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Công tác khác: Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 05/9/2010 . Kiểm tra sách vở. Tập huấn chuẩn bị khai giảng. trường. Trang hoàng lớp. Hoàn thiện các loại hồ sơ.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Thao giảng: Đ/c Hòa. Nhắc nhở học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Tham gia tốt các Đại hội CBCNVC. Kiểm tra giáo án hàng tuần.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Trọng tâm: - . Tư tưởng: Tuyên truyền trong HS tháng khuyến học.Năm học: 2010 . .Hoàn thành hội nghị CBCNVC. 3. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Tăng cường chấm chữa bài Sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. . Sinh hoạt khối đều đặn. Công tác chủ nhiệm: Phân loại đối tượng học sinh. 4. 2. Chuyên môn: Hoàn thành chương trình từ tuần 3 đến tuần 6.Phát động tháng khuyến học. Bước đầu hoàn thiện kế hoạch tổ khối. tháng ATGT Thực hiện tốt ba cuộc vận động và nhiệm vụ năm học. 1..

Hoàn thành các loại hồ sơ.04/9: Tham gia tập huấn Đội. + 17/9: Tham gia trang hoàng hội trường.10/9: Hoàn thành chương trình Tuần 3. + Đi thực tế gia đình học sinh khó khăn ở các lớp.Năm học: 2010 . + 13 . + Kiểm tra nề nếp tự quản. Đã hoàn thành. + 27 .18/9: Hoàn thành chương trình Tuần 4 + Dạy 2 buổi/ngày. + 18/9: Họp phụ huynh trường và các lớp. Các lớp đã tiến hành họp phụ huynh và bầu ban chấp hành hội.25/9: Hoàn thành chương trình Tuần 5. .Họp hội đồng. + 15/9: Sinh hoạt khối: Thảo luận các chỉ tiêu và thông qua tham luận.  Tồn tại: thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc. + 06 .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Đã tiến hành phụ đạo học sinh yếu. Hoàn thành tốt. + 22/9: Sinh hoạt khối. + 20 . . Thực hiện tốt.Phân loại đối tượng HS. Phụ đạo HS yếu. + G/v chủ nhiệm cùng tổ chức Tết Trung Thu cho HS. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 G/v và học sinh tham gia tốt buổi lễ khai giảng. + 08/9: . + Viết giấy mời để chuẩn bị họp phụ huynh. + 23/9: Hướng dẫn học sinh vệ sinh môi trường. + 05/9: Dự lễ khai giảng. Đã triển khai được tiết thao giảng và xếp loại tốt. Hoàn thành tốt. bầu ban chấp hành hội phụ huynh các lớp. Kiểm tra được nề nếp các lớp. Đã sinh hoạt khối thống nhất các chỉ tiêu năm học. + 22/9: Đ/c Hòa thao giảng.30/9: Soạn giảng chương trình Tuần 6 + 28/9: Kiểm tra nề nếp lớp 3A và 3B. + 29/9: Tham gia hội nghị CNVC + Kiếm tra giáo án cuối tuần.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/9) 2 (13-18/9) 3 (20-25/9) 4 (27-30/9) - Kết quả Nội dung công việc + 01 .

. . . .Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 20/11. .Năm học: 2010 . . của Phòng và điểm nhấn của Sở “ Đề cao trách nhiệm của người Thầy về việc kiểm tra và chấm điểm 2. Công tác khác: .Phát động trong học sinh phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/10.Sinh hoạt khối đều đặn.. . .Phát động phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo VN 1. chính trị: .Thi vở sạch chữ đẹp ở các lớp để chọn học sinh dự thi khối..Tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động. Chuyên môn: . . chấm bài và nộp báo cáo chất lượng.Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh.Ôn tập chuẩn bị tốt cho đợt thi giữa kỳ I.Soạn giảng thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Công tác chủ nhiệm: .Thi giữa kỳ I.Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kỳ I.Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. .Thực hiện tốt chủ đề năm học của Bộ GD.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . 20/11 .Tham gia tọa đàm 20/10 đầy đủ. dạy con ngoan” .Giáo viên đến lớp phải có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.Bầu học sinh đi dự Đại hội Liên đội (2 em/lớp) 4. .Kiểm tra chữ viết và nề nếp lớp 3C.Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 20/10 và ngày 20/11 .Chú ý đến phong trào giải toán qua mạng Internet và rèn chữ giữ vở. 3. . . .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 10 Trọng tâm: .Đầy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. . .Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bao nilon để đựng sách vở khi trời mưa lũ.Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. .Thao giảng. . . .Đi thực tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh yếu.Tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động của Công Đoàn ngành. Tư tưởng.Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đ/c Ân chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe.Hoàn thành chương trình từ tuần 7 đến tuần 10. . thi GVDG cấp trường: đ/c Thương.

Trường .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . nề nếp lớp 3C. . .Hưởng ứng tốt 3 cuộc vận động.Chuẩn bị tham luận “Nuôi con khỏe. . dạy con ngoan” (18-23/10) -19/10: Dự giờ Đ/c Thương + Hòa. . . . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 . khối. 3 .Ôn tập học sinh thi giữa kì I.Đã thao giảng 2 tiết và xếp loại tốt. Chưa thao giảng 2 . 1 . .27/10: Thi giữa kì + chấm thi + thi VSCĐ cấp Trường.6/10: Dự giờ đổi mới PPDH(Cô Linh + Hà. 11-15/10: Dạy và học CT tuần 8. 4 -26/10: Các lớp nộp danh sách BHYT.Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi VSCĐ cấp Huyện. chọn 1 em dự thi cấp Huyện ( Uyên / lớp 3C) .Thu dứt điểm các loại quỹ ở học sinh.Đã chọn 3 em . . Hoàn thành tốt. .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc Kết quả 1-8/10: Hoàn thành CT tuần 7 .Thi VSCĐ ở các lớp để chọn 3 em dự thi khối. -30-31/10: Học bù bài T5+ T6 ( Tuần 10).28-29/10: Tập huấn rèn KNS ở Trường TH Hải Thượng hoạch đề ra. . VSCĐ cấp khối.20/10: Tọa đàm ngày HLHPNVN. ( Đ/c Ân + Thương).Tham gia ĐHLĐ và Tọa đàm 20/10.Tăng cường ôn tập 2 môn Toán + TV. hoàn thiện hồ sơ cá nhân. .Kiếm tra chữ viết. . thi VSCĐ cấp .15/10: Sinh hoạt khối + kiểm tra chéo hồ sơ và thi ( Dương.Tham gia thi VSCĐ cấp Trường.họp C/môn) Thực hiện tốt. .Tham gia tập huấn KNS. 25-29/10: Hoàn thành CT tuần 10. chuyến vào tuần (11-16/10) . (25-30/10) . Uyên. (1-9/10) .8/10: Họp hội đồng.Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. Nương) 18-22/10: Hoàn thành CT tuần 9.13/10: Dự giờ thao giảng ( Đ/c Thương) tới.23/10: Dự ĐHLĐ.Tổ chức kiếm tra định kì nghiêm túc. -9/10: Họp tổ khối.Rèn chữ viết cho học sinh.Bổ sung. chấm thì và nộp chất lượng : Kết quả khá cao so với chất lượng khảo sát đầu năm. Thực hiện tốt kế . .Năm học: 2010 .Bầu học sinh dự ĐHLĐ.

Năm học: 2010 .Triển khai chuyên đề giáo dục kĩ năng sống môn TNXH.Sinh hoạt tổ khối đều đặn. c) Chủ nhiệm: . .Kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Vận động các Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch Nhà trường đề ra.2011 .Tiếp tục rèn chữ viết cho học sinh dự thi Huyện. 2.Tuyền truyền và giáo dục ý nghĩa ngày 20/11.Tiết kiệm điện nước.Tham gia tọa đàm 20/11.Sở-Phòng-Trường.Tuyên truyền trong học sinh ý nghĩa 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thu dứt điểm các loại quỹ của học sinh. . . .Giữ vững phong trào rèn chữ giữ vở.Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động và chủ đề năm học của Bộ. 3. .Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh.Thực hiện tốt kế hoạch đổi mới PPDH. . . . Học sinh: . KẾ HOẠCH THÁNG 11 Trọng tâm: .Mỗi đồng chí soạn một giáo án mẫu.Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11. .Hoàn thành chương trình Tuần 11-14. (Đ/c Ân).Dạy đạt theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . .Tăng cường chấm chưa bài. Công đoàn: . . (Đ/c Ân) . b) Chuyên môn: .Hoàn thiện hồ sơ. . . . Giáo viện: a) Tư tưởng: .Học sinh trang phục đẹp phù hợp với mùa đông.Thường xuyên kiểm tra việc tự học và vệ sinh cá nhân.Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt. phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi. • Nội dung công việc: 1. kiểm tra dân chủ. .

Phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh. Khá). . 2 .Đã thống nhất và ra đề thi cuối HK I và kì II nộp về CM. kiểm tra giáo án cuối tuần.Đã thanh tra toàn diện Đ/c Hà – xếp loại khá. .19/11: Tọa đàm 20/11.10/11: thao giảng. 15-19/11: Soạn giảng chương trình tuần 13 .Lồng ghép GD KNS vào các tiết học.Thu các loại quỹ đang còn chậm.Bồi dưỡng học sinh giải Toán qua mạng.Tham gia tọa đàm 20/11. 15 .22-30/11: Soạn giảng chương trình tuần 14. 1 .2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần Nội dung công việc 1-5/11: Hoàn thành chương trình Tuần 11.. (1-6/11) .Thông báo tình hình học tập của HS qua sổ liên lạc. . ĐĐ. Thực hiện tốt.Năm học: 2010 . 8-12/11: Soạn giảng chương trình tuần 12 .Tăng cường phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi. + sinh hoạt Khối.17/11: + Dự giờ.Đã soạn giáo án mẫu chào mừng 20/11.Tăng cường rèn chữ giữ vở ở các lớp. . * Tồn tại: . TV.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.11/11: Thao giảng Đ/c Hà. . ( Đ/c Ân).Thao giảng chào mừng 20/11. . .Bồi dưỡng HS dự thi VSCĐ Huyện. Kết quả Hoàn thành tốt. (Đ/c Hòa) . Hoàn thành tốt.3/11: Họp Hội đồng + chuyên môn.Duy trì công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi ở các lớp. triển khai chuyên đề GD KNS môn TN_TN-XH. . . (8-13/11) . . . Khoa học.Giáo dục tuyên truyền học sinh ý nghĩa ngày 20/11.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện (Đ/c Ân).24/11: sinh hoạt khối . ( môn TNXH).Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . .Đã tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề GD KNS. ( Đ/c Ân + Hà . . .Đã tuyên truyền cho HS ý nghĩa ngày NGVN 20/11. Hoàn thành kế hoạch đề ra. .Tiếp tục rèn chữ viết học sinh dự thi Huyện (Đ/c Ân) . . . 4 (22-30/11) .xếp loại Tốt.Chiều 12/11: Các lớp phụ đạo HS yếu. .Mỗi Đ/c soạn 1 giáo án mẫu.Rèn chữ viết HS dự thi Huyện.5-6/11: Triển khai giáo dục KNS môn TNXH. . góp ý thi GV DGH (15-20/11) + Kiểm tra hồ sơ dân chủ. 3 . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 .

Phòng.Công đoàn: .Các lớp chuẩn bị nội dug họp phụ huynh HS sau khi kết thúc Hk I. b) Chuyên môn: .Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng ( Đ/c Hòa) .Tuyên truyền HS mua bảo hiểm YT đợt 2. .Bồi dưỡng HS dự thi Huyện vào ngày 17/12. .Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. .Thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12.Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học của Bộ.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 12 • Trọng tâm: . 2.Phát động phong trào thi đua dạy tốt.Tiếp tục dự giờ thăm lớp đúng chỉ tiêu.và phong trào xây dưng trường học thân thiện. . ôn tập kiểm tra HK I.Hoàn thành chường trình tuần 18 vào ngày 25/12. . ứng công nghệ thông tin.Nghiên cứu kĩ những bài dạy có GD KNS để soạn và giảng dạy tốt.Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.Kỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12.Năm học: 2010 .Sở.Tăng cường sử dụng ĐDDH. .. * Nội dung công việc: 1 Giáo viên: a) Tư tưởng chỉnh trị: .Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và lồng ghép vào các cuộc vận động của Ngành. . .Tổ chức tuyên truyền trong HS về ý nghĩa lỉ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12. ở nhà.Tuyên truyền về ý nghĩa ngày 22/12. .Kiểm tra thường xuyên vệ sinh cá nhân và môi trường. . giúp đỡ lẫn nhau. Học sinh: . học sinh tích cực. . c) Chủ nhiệm: .. .( Đ/c Ân) . vủa dạy bài mới vừa ôn bài cũ. . .học tốt chào mừng ngày 22/12.Sinh hoạt theo chủ điểm : “ Tiếp bước cha anh” . . . .Thu dứt điểm các loại quỹ.Xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp. .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu ở các lớp.Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuần bị kiểm tra cuối HK I. .tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lương. .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Duy trì phong trào vở sạch chữ đẹp ở các lớp. 3.Tuyên truyền và thực hiện tốt nội dung đã cam kết câu lạc bộ không sinh con thứ 3.Vân động công đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra.Phát động phong trào thi đua Hai Tốt chào mừng 22/12.

hoàn thành đánh giá.Duy trì phong trào VSCĐ ở các lớp. -10/12: Hướng dẫn HS lao động VSMT cả hai khu vực 13-17/12: Hoàn thành chương trình tuần 17. Hoàn thành . .Bồi dưỡng HS dự thi vở sách chữ đẹp Huyện ( Đ/c Ân) . . .Đã tham gia thi ( Nói hay-Viết đẹp) đạt giải Nhì cấp Huyện. . 27-31/12: tiếp tục ôn tập HK I. 20-24/12: Soạn giảng chường trình tuần 18.15/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Thúy + Hiếu). .Ôn tập cho HS để thi HK I. • Tồn tại: . Kết quả Hoàn thành tốt. . .Năm học: 2010 .Rèn HS yếu ở các lớp.Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng ( Đ/c Hòa).17/12: Đưa HS dự thi Huyện ( Đ/c Ân). .Đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 66 năm ngày TLQĐNDVN.31/12: Nghỉ bù Tết dương lịch. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 .Các lớp tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.Ôn tập tốt cho HS thi HK I. . .Tiếp tục bồi dưỡng HS thi VSCĐ Huyện.Các lớp đã ôn tập tốt cho HS. .Tăng cường ôn tập để HS thi HK I. -Kiểm tra nề nếp lớp 3A.8/12: Dự giờ tổ bạn ( Đ/c Phước + Phú).3/12: Sinh hoạt khối. . . . .29/12: sinh hoạt khối.Do thời tiết mưa rét kéo dài nên việc xây dựng không gian lớp học chưa thực hiện. Hoàn thành xuất sắc ( Uyên/3C đạt giải Nhì VSCĐ cấp Huyện). (Đ/c Ân).Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Đã tập trung phụ đạo HS yếu. xếp loại các môn ít tiết .thông qua thông tư 32 về ĐGXLHS. . .Đã ứng dụng CNTT vào dạy học.Tăng cường phụ đạo học sinh yếu. . . . .Tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 22/12. .Đã tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động.VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần chưa làm được.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-10/12) 2 (13-18/12) 3 (20-24/12) 4 (27-31/12) Nội dung công việc 1-10/12: Soạn giảng chương trình Tuần 15+16. .Phụ đạo HS yếu để nâng cao chất lượng. 3B. .

.Thường xuyên quan tâm HS yếu. Tư tưởng. chính trị: . 4. . . .Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. sơ kết tổ.Vận động các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào trường đề ra.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1 • Trọng tâm: . Công tác khác: .Học tốt.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. . . .Năm học: 2010 .Hoàn thành điểm HK I và sơ kết lớp. Chuyên môn: . . . 2.Duy trì tốt phong trào VSCĐ.Dạy chương trình kì II vào ngày 10/1. có hoàn cảnh khó khăn. .Phát động thi đua chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN 3/2.Triền khai chủ điểm “Vòng tay bè bạn”.Kỉ niệm ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam 9/1.Tiếp tục giữ vưng KCNN Dạy học.Chuẩn bị họp phụ huynh HS lớp.Kiểm tra chất lượng và sơ kết HK I. Chủ nhiệm: .Xây dựng đoàn kết nội bộ. 3.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt.Đối chiếu điểm thi HK I và chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II. . . . thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.Nghiên cứu kĩ thông tư 32 về đánh giá xếp loại.Giáo dục HS ý thức tự giác. . . • Nội dung công việc: 1.Tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và thành lập Đảng CSVN. bảo vệ của công.

. 3B so với kế hoạch đề ra chưa đạt.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .3/1: Ôn tập 2 môn: Toán + Tiếng Việt. . Hoàn thành .Năm học: 2010 .Đối chiếu điểm thi với chất lượng HS để có kế hoạch ở HK II. 10 -14/1: Học chương trình kì II ( Tuần 19) .Đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp trường và Olympic Tiếng Anh.29 -31/1: Nghỉ Tết Nguyên Đán + trực Tết theo phân công.4 -5/1: Coi thi lớp 1.5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 . . Kết quả Hoàn thành sổ điểm và sơ kết khối.Ôn tập. . Thực hiện tốt. ( 8 em) .15/1: Họp phụ huynh lớp.1/1: Nghỉ Tết dượng lịch. .VSMT ở 2 khu vực.Điểm thi ở 2 lớp 3A.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-7/1) 2 (10-15/1) 3 (17-22/1) 4 (24-31/1) Nội dung công việc .Nhắc nhở HS đón Tết an toàn.12/1: Họp hội đồng. Đã họp phụ huynh ở các lớp. 17-21/1: Học chương trình Tuần 20. .Đã sơ kết lớp. điểm yếu nhiều. . . .Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. • Tồn tại: . .Đã tổ chức tuyên truyền trong HS ý nghĩa ngày 3/2.Sơ kết lớp. vạch ra phương hướng ở kì II.7/1: Sáng: Hoàn thành sổ điểm + Chiều: Sơ kết tổ. tổ. . .Phát sổ liên lạc.Sử dụng tốt đồ dùng dạy học.Chữa bài thi cho HS. . coi và chấm thi HK I. .Tiếp tục ổn định kỉ cương nề nếp dạy học. .28/1: Soạn giảng chương trình Tuần 21. viết giấy mời họp phụ huynh. . . -28/1: Sơ kết giáo viên HK I. . . 24.6/1: Chấm thi theo tổ.Tiến hành họp phụ huynh các lớp.

. phát huy phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo.Thường xuyên quan tâm giúp đỡ HS yếu.Hoàn thiện tốt các loại hồ sơ khối.Xây dựng đoàn kết nội bộ.Hướng dẫn HS VSMT vào chiều thứ sáu hàng tuần. . giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. .Nhanh chóng ổn định nề nếp sau Tết.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN.Duy trì phong trào VSCĐ các lớp. khuyết tật.Thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.Thực hiện 15 phút đầu giờ tốt. tư tưởng: . 3. Chính trị. . 3B.Soạn một G/án điện tử đề đưa lên trang web của trường. .Trang trí.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . . . sắp xếp lại phòng học ngăn nắp. .Kiểm tra G/án vào cuối tuần.Đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc trường đảm việc nhà. VSCĐ lớp 3A. . . xây dựng gia đình hạnh phúc. .Kiểm tra toàn diện lớp 3C. . • Nội dung công việc: 1.Năm học: 2010 .2011 KẾ HOẠCH THÁNG 2 • Trọng tâm: .Bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu. Công tác khác: . .Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của TW Đảng và của ngành cùng với việc xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2. 4. . .Soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng. cá nhân có nội dung và hình thức.Thu dứt điểm các loại quỹ. Chủ nhiệm: . . 2. .Bồi dưỡng HS giải Toán qua mạng (Đ/c Hòa).Nghiên cứu kĩ bài dạy trước khi lên lớp.Nhắc nhở HS tập luyện các trò chơi dân gian. . Chuyên môn: .

. .đón Tết an toàn.Bồi dưỡng HS giải toán qua mạng. ( Đ/c Hòa) .Kiểm tra G/án cuối tuấn.2011 KẾ HOẠCH TUẦN Tuần 1 (1-5/2) 2 (7. . Hoàn thành kế hoạch. 21 -25/2: Hoàn thành chương trình tuần 24. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 Kết quả Trực Tết nghiêm túc. . . . khuyết tật.7/2: Nghỉ Tết. . .19/2) 4 (21-28/2) Nội dung công việc 1.5/2: Nghỉ Tết Nguyên đán. . .Kiếm tra toàn diện lớp 3C.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Năm học: 2010 . . .Quan tâm HS yếu.15/2: Thanh tra toàn diện Đ/c Ân.12/2) 3 (14.Ổn định nề nếp sau Tết.Soạn một giáo án điện tử đề đưa lên trang web của trường. 14 -18/2: Soạn chương trình Tuần 23.Chiều 12/2: VSMT 2 khu vực.Chiều 19/2: phụ đạo HS yếu các lớp.8 -12/2: Hoàn thành CT Tuần 22.Phát động phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng.

Công tác chủ nhiệm . ngày thành lập Đảng CSVN 3/2. học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 -Rà soát chất lượng. 1.2011 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 Trọng tâm: Kỉ niệm ngày HS-SV 9/1. xây dựng kế hoạch HKII -Củng cố nề nếp dạy và học -Nộp sổ điểm về CM-kiểm tra 3. -GD học sinh thi nghiêm túc.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . sơ kết lớp. Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS-SV ý nghĩa ngày 9/1. xếp loại HS. Kiểm tra chất lượng và sơ kết HKI. đúng quy chế.khối.CM -Nộp kịp thời các biểu mẫu -Sinh hoạt khối XLGV -Thi đua dạy tốt. Phát động thi đua mừng 80 năm ngày thành lập Đảng.Năm học: 2010 . 2.Chuyên môn: -Thi HKI-hoàn thành chất lượng.

xếp loại đoàn viên nộp về CM -Tăng cường khối đoàn kết để bước vào HKII đạt kết quả tốt 5. Công đoàn -Sơ kết khối. Công tác khác -Nhắc HS nộp giấy vụn: 1kg/1Hs -HS viết thư UPU -HS lao động chăm sóc cây. sách vở và đồ dùng học tập HKII -Soạn giảng chương trình HKII nghiêm túc -Tăng cương BDHS giỏi để dự thi huyện -GVCN lớp 5A tổ chức họp phụ huynh đội tuyển HSG để lên kế hoạch mới -Dự giờ theo quy định 4.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . đúng quy chế -Hoàn thành sổ liên lạc-báo cáo phụ huynh -Xếp loại HS theo thông tư mới (thông tư 32) -Sơ kết lớp -Hoàn thành kế hoạch (HS hoà nhập) -Các lớp rà soát kế hoạch HKI để có điều chỉnh kịp thời cho HKII -Kiểm tra nề nếp. vệ sinh trường lớp -Chuẩn bị tốt các hoạt động của đội chào mừng 3/2ư CỤ THỂ Tuần Nội dung Kế công t việc qu ả .2011 -Nhắc nhở HS thi nghiêm túc.Năm học: 2010 .

7% 4 2.5% 46.9% 2.5% 0 12.7% 31.1% T 62.6% 23.5% 0.9% 1 4.2% 1 N 1 6 5 3 15 0 2 -04-05/1: Các lớp tăng cường ôn tập % -07/1: 13.5% 95% K SL 8 9 9 1 27 9 19 16 4 50 1 1 1 3 4 7 1 3 15 1 3 1 5 N 5 5 4 0 14 5 5 7 1 18 0 1 1 3 2 1 6 1 1 2 % 21. đúng quy chế -08-09/1: Họp hội đồng và chấm thi HKI10.1% 97.6% 2.5% Nộp chất lượng thi 2 10.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .5% 22.5% 12.5% hi K-S-Đ 33.6% 37.2% 71.7% 25.3% 50% 51.5% Thi T+ 44.3% 37.4% 97.1% 62.9% 97.1% 100% 97.6% 34.1% 97.7% TV (buổi sáng) 37.3% 75.4% 2.6% 97.4% -GV coi 14.9% 24.3% thi 12.9% 37.7% 2.1% 87.9% TB SL 5 17 13 5 40 0 7 5 1 13 2.3% 97.1% 25% 43.8% 18.3% 92.5% 11%nghiêm túc.9% 31.5% 83.8% 12.5% 89.9% (buổi chiều) 18.4% 4 2.5% 10.4% 50% 42.8% -Soạn giảng chương trình tuần 19 (HKII) -11/1: .2011 1(4-9/1) Lớp TS(nữ) Môn G SL 5A:37(13) TOÁN 24 5B:38(14) 12 5C:35(15) 13 5D:8(4) 2 TK:118(46) 51 5A TIẾNG 28 VIỆT 12 5B 5C 12 5D 3 TK 55 5A KHOA 36 5B 37 5C 34 5D 8 TK 115 5A SỬ 33 5B 27 5C 34 5D 5 TK 99 5A ĐỊA 36 5B 35 5C 34 5D 7 TK 112 2(11-16/1) N 7 3 6 1 17 8 9 8 3 28 13 14 14 0 45 10 10 15 3 38 12 13 15 4 44 % 64.Năm học: 2010 .7% 7.

2011 Nộp các biểu mẫu -13/1: Sơ kết khối.Năm học: 2010 .HS học thêm môn tin học -Soạn giảng chương trình tuần 20 -Tăng cường BDHS giỏi -Kiểm tra sách vở+ đồ dùng học tập của HS -19/1: Nộp sổ điểm -20/1: Sinh hoạt CM+khố .Trường Tiểu học Hải Phú 3(18-23/1) Kế hoạch khối 3 . bình bầu xếp loại GV GV các lớp rà soát chất lượng để lên kế hoạch HKII.

Năm học: 2010 .2 KĨ THUẬT 4 A 31 7 97 33 88. 8 3 5 1 0 82. 4 100 10 4 27 27 9 73 6 4 32 2 1 1 1 0 1 3 3 84.2 4 4 2 1 0 92.2011 i-kí giáo án -Soạn giảng chương trình tuần thứ 21 -27/1: Kiểm tra dự giờ phương pháp tích cực (Hải Hoà) 29/1: Đ/c Long dạy trẻ hoà nhập 4(25-29/1) nữ ĐIỂM THI HKI (2009-2010) CÁC MÔN ÍT TIẾT Môn A+ ÂM NHẠC 5 A 32 1 3 13.5 89.6 32 37 8 MĨ THUẬT 9 4 7. 8 10. 8 11. 5 21 1 1 3 15. 4 12. 4 91. 5 0 2. ĐẠO 5 ĐỨC 97.2 . 5 10 9 32 Môn A+ 1 0 1 4 1 4 4 86.6 87. 5 17. 4 86.6 5 3 13.6 3 1 8.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .

6 32 1 3 2 1 25 6 1 8 6 15.2011 34 89. 4 45. 2 31 8 1 2 1 4 4 42 THỂ DỤC 8 2 21.8 9 TB 2 1 . 3 4 8 1 8 CHẤT LƯỢNG HAI MẶT Lớ p 5A 5B 5C Các G mặt SL HỌC 18 LỰC 2 5 N % 5 48.1 88.4 4 . 8 12 7 11. 7 5 1 1 12. 3 10 0 ANH VĂN G 29 7 106 K 8 3 1 0 78. 6 5 4 1 11.5 0 3 5 2 4.Trường Tiểu học Hải Phú 4 2 10. 7 70 2 8 37. 5 59. 5 10. 5 1 8. 4 40 TB SL N 5 1 18 6 16 5 % 13.3 2 14. 6 29 1 1 78.6 3 1 2 6 10. 7 Y SL N % 92. 9 1 6 6 3 75 3 0 4 3 4 0 84. 3 1 2 1 3 4 K SL N 14 7 18 7 14 8 % 37. 4 18 8 47. 2 Kế hoạch khối 3 . 4 100 3 2 7. 5 47. 5 91. 4 15 8 42. 6 1 5.5 3 89.Năm học: 2010 . 2 33 1 3 86.6 87. 2 2 0 6 91. 4 12. 9 47.2 6 . 8 3 2 8.9 35 4 2 1 0 10 6 4 0 89. 4 5 1 13. 6 5 2 . 5 .

5 22 2 0 25 48 22 40. 1.Công tác chủ nhiệm -Ổn định duy trì tốt trước và sau tết -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Kiểm tra nề nếp HS -Nhắc nhở HS nghỉ tết an toàn 4. 7 CĐ 5 3 62. 2.Mừng Đảng.n -05) Trường Tiểu học Hải Phú 5D 1 1 TK 26 9 5A 37 5B 38 5C 35 5D TK 8 11 8 Đ 1 3 1 4 1 5 4 4 6 Kế hoạch khối 3 .Tư tưởng: Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2.Năm học: 2010 .Kế hoạch công đoàn -Tăng cường khối đoàn kết -Cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch đề ra 5.Vận động chị em tham gia thi cầu lông cụm. 3 100 100 100 100 0 100 KẾ HOẠCH THÁNG 2 Trọng tâm: Thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2. 5 44 15 37.Chuyên môn: -Nâng cao chất lượng dạy và học -Ổn định nề nếp dạy và học trước và sau tết -Tăng cường BDHS giỏi lớp 5 3. CỤ THỂ Nội dung công việc -Soạn giảng chương trình tuần 22 -Nâng cao chất lượng dạy và học Kết quả .2011 12. mừng xuân Canh Dần.Công tác khác -HS lao động làm sạch trường lớp -Chuẩn bị tốt kế hoạch tháng 3.

2011 -Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -Soạn giảng chương trình tuần 23 -Ổn định nề nếp HS trước tết -Dặn dò HS nghỉ tết an toàn -10-19/2:Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán -Soạn giảng chương trình tuần 23+24 -Kiểm tra nề nếp sau tết -Kiểm tra ĐDHT của HS -Tăng cường chấm chữa bài -Nâng cao chất lượng -Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình -Tăng cường BDHS giỏi chuẩn bị cho thi HS giỏi huyện -27/2: Đ/c Long thi cầu lông tại cụm KẾ HOẠCH THÁNG 3 Trọng tâm: Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 8/3.Năm học: 2010 .Kế hoạch công đoàn -Tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Hoàn thành kế hoạch đề ra 5. Thi HSG huyện.19/3. thống nhất chương trình -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện-tỉnh -Thao giảng đúng quy định -Dạy kết hợp ôn tập để thi giữa HKII -Hoàn thành tốt hồ sơ để kiểm tra 3.12) -19) -26/2) Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 . Ôn tập tốt thi giữa HKII 1.Công tác chủ nhiệm -Các lớp phát động thi đua và viết khẩu hiệu trên bảng lớp để chào mừng các ngày lễ -Tập văn nghệ chào mừng 26/3 -Động viên HS tham gia tốt hội khoẻ Phù Đổng huyện -Tập các trò chơi dân gian -Hoàn thành các loại hồ sơ 4.Chuyên môn: -Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ -Sinh hoạt khối.Công tác khác .26/3.Tư tưởng: -Tuyên truyền cho HS ý nghĩa các ngày lễ trong tháng -Phát động phong trào thi đua trong học tập 2.

chiều Toán.Các lớp triển khai tập văn nghệ -Tăng cường BDHS giỏi để dự thi huyện -07/3: Tổng vệ sinh 3) -Soạn giảng chương trình tuần 25 -08/3: tham gia tốt toạ đàm 08/3 -Chiều 08/3: HS giỏi thi huyện gặp mặt trường dặn dò -09/3: HS giỏi thi huyện tại TH Thị Trấn. -19/3: Tham gia hoạt động 19/3 tại huyện -Soạn giảng chương trình tuần 27 -22/3: Kiểm tra nộp đề thi giữa HKII -Chiều 23/3: Thi giữa HKII -Chiều 24: chấm -Tăng cường BDHS giỏi tỉnh -26/3: Tham gia hoạt động 26/3 - Kết quả -Soạn giảng chương trình tuần 28 -30/3: Thi HSG tỉnh -Tăng cường nâng cao chất lượng -Duy trì tốt mọi nề nếp CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII G K TB . Tăng cường BDHS giỏi.Năm học: 2010 . Sáng thi TV. -Tổng kết đợt thi huyện. lên kế hoạch cho đợt thi tỉnh -Soạn giảng chương trình tuần 26 -Nộp hồ sơ (16/3) -17/3: Cô Oanh thao giảng khối+ sinh hoạt khối. kí giáo án -Kiểm tra đề thi giữa HKII.2011 -HS lao động vệ sinh trường lớp -Tham gia tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ -HS tham gia các trò chơi nhân ngày 26/3 CỤ THỂ Nội dung công việc 3) -Soạn giảng chương trình tuần 24+25 -03/3: Họp hội đồng -04-05: HS dự thi hội khoẻ Phù Đổng tại huyện.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .

. .Năm học: 2010 . 5.Trang hoàng lớp học và vệ sinh trường lớp sạch sẽ.Sinh hoạt khối. .Tăng cường chấm chữa bài cho học sinh. .Tiếp tục thao giảng. . 4.Tăng cường công tác dạy học.Trang hoàng lớp học chuẩn bị đón đoàn thanh tra của phòng. chuyên đề. lòng tự hào dân tộc. 2. Kế hoạch công đoàn .Xây dựng phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ 30/4 và 01/5. kí duyệt giáo án.Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi học kì II.Tham gia tốt các hội thi: gia đình và pháp luật. nâng cao chất lượng .2011 5A 5B 5C 5D TK 5A 5B 5C 5D TK KẾ HOẠCH THÁNG 4 Trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục.Tăng cường khối đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.Công tác khác -Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ -Nộp các khoản tiền còn lại CỤ THỂ Tuần Nội dung công việc Kết quả 1(05-10) -Soạn giảng chương trình tuần 29 Tốt -Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5 -07/4: Dư. Kể chuyện làm theo tấm gương Bác. Tư tưởng: . Công tác chủ nhiệm .Trường Tiểu học Hải Phú TOÁN TIẾNG VIỆT Kế hoạch khối 3 .Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập. Chuyên môn: . . Kỉ niệm ngày lễ:30/4 và 01/5. . 1. .Giáo dục học sinh truyền thống yêu nước. giỡ thao giảng cô Đào+ sinh hoạt khối .Chú ý: “việc làm mới”.Tuyên truyền cho học sinh ý nghĩa ngày 30/4 và 01/5. 3. .

Hoàn thành chương trình tuần 35.Đã ôn tập tốt chuẩn bị cho thi HKII KẾ HOẠCH THÁNG 5 Trọng tâm: Hoàn thành chương trình.Soạn giảng chương trình tuần 30 17/4) .Năm học: 2010 .đón đoàn thanh tra của sở GD-ĐT 3.Nhắc HS nộp các khoản tiền .chuyên môn. Tư tưởng: .Công tác chủ nhiệm .GD học sinh nghỉ hè an toàn.Dạy kết hợp ôn tập tốt để thi HKII . Đánh giá đổi mới phương pháp dạy học tích cực .Làm báo tường chào mừng ngày khuyết tật VN 18/4 3(19-24) .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Tổng kết khối lớp xếp loại thi đua cuối năm.xét hoàn thàng CTTH .24/4: Nghỉ lễ 10/3(âm lịch) Giỗ tổ Hùng Vương 4(26-1/5) .Soạn giảng chương trình tuần 32+ 33 . học bạ .Chấm thi-vào sổ điểm-viết phiếu liên lạc-hộc bạ ..Tổng kết lớp. vệ sinh trường học.Chuyêm môn .Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS . bổ ích 2.Tăng cường chấm chữa bài cho HS . 02/5: Đ/c Vĩnh dự thi “ kể chuyện làm theo tấm gương đạo đứ HCM” Tốt Tốt Tốt ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐÔNG THÁNG 4 . xét thi đua khen thưởng cuối năm 1.Chuẩn bị tốt hồ sơ.Soạn giảng nghiêm túc đúng chương trình . công đoàn. trường .Soạn giảng chương trình tuần 31 . trang hoàng lớp học ..Nghỉ lễ 30/4 và 1/5.Dặn dò HS thi HKII đạt kết quả tốt ..Hoàn thành tốt hồ sơ.2011 kí giáo án -Đăng kí việc làm mới(07/4) 2(12.Thực hiện tốt kỉ cương trường học .Thi HKII. Tổng kết năm học.Hoàn thành các bảng biểu thống kê. thi HKII.GV toàn khối cùng hợp tác tốt hoàn thành kế hoạch năm học . coi và chấm thi đúng quy chế .Dạy xong chương trình tuần 32+ tuần 33 .Trang hoàng lớp-vệ sinh lớp học sạch sẽ .Tăng cường chấm chữa bài cho HS . hồ sơ.

Năm học: 2010 .KT dự giờ dạy tầm nhìn . phiếu liên lạc. hồ sơ đội .Tổng kết chuyên môn (28/5).chiều K-S-Đ coi thi theo sự phân công của chuyên môn .HS lao động làm sạch trường lớp .Kế hoạch công đoàn .Xét hoàn thành chương trình tiểu học . Cđoàn .Họp khối bình bầu xếp loại thi đua .Hoàn thành hồ sơ.Nộp bản đánh giá phương pháp đổi mới dạy học tích cực .Hoàn thành hồ sơ đội CỤ THỂ Tuần Nội dung cụ thể 1(4-8/5) . phát phiếu liên lạc.Thi HKII(06/5).Nộp các biểu mẫu về khối-về chuyên môn 3(17-22) .Trả sách và thiết bị dạy học .21/5: Tổng kết lớp-thu lại phiếu liên lạc 4(24-28) .Hoàn thành học bạ-nộp chuyên môn duyệt .20/5: Tổng kết khối xếp loại thi đua cuối năm .Nộp danh sách khen thưởng .Chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của sở (18/5) .Dặn học sinh tham gia tốt ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) .2011 .Soạn giảng chương trình tuần 35 .19/5: dự tổng kết ở huyện: Đồng chí Long .Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .Hoàn thành chương trình .07/5: Chấm thi nghiêm túc đúng quy chế .Tổng kết lớp.Nộp chất lượng thi về CM 2(10-15) .Bàn kế hoạch tham quan hè 2010 5.Soạn giảng chương trình tuần 34 .Tổng kết trường .Vào sổ điểm nộp cho CM duyệt(13/5) .Giáo dục học sinh nghỉ hè an toàn bổ ích KẾ HOẠCH THÁNG 9 Kết quả .thu lại nộp về trường ..Bàn kế hoạch tham gia hè 2010 .sáng T+TV.Công tác khác .Nộp SKKN và hồ sơ khối 4.

vận động tháng khuyến học tháng ATGT 1.Vận động trong nhân dân và học sinh công tác phòng chống đại dịch cúm AH1N1. đại hội cnvc.Tuyên truyền trong học sinh tháng khuyến học. Tư tưởng . . Hoàn thành các hội nghị.Chuyên môn .Đi sâu vào công tác giảng dạy nâng cao chất lượng . Trọng tâm: . ham thích đến trường.Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 .2011 I. tháng ATGT.Năm học: 2010 . . 2.GD học sinh lòng yêu quê hương đất nước.Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful