Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC

Tiết 1: Tin học là một ngành khoa học
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I. Mục đích, yêu cầu
1. Cung cấp cho học sinh
 Sự hình thành và phát triển của tin học.
 Đặc tính, vai trò máy tính điện tử.

 Thuật ngữ "Tin học".
2. Yêu cầu
 Học sinh nắm bắt được đặc tính, vai trò máy tính điện tử. Hiểu thuật ngữ tin học.
II. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức
 Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học.
2. Bài mới

1

Nội dung cần đạt

1. Sự hình thành và phát triển của tin học
1890

1920

1950

1970

Hoạt động của thầy và trò
- Hãy kể tên các ứng dụng của
tin học trong thực tiễn mà các
em biết?
Trả lời: Ứng dụng trong quản
lý, kinh doanh, giáo dục, giải
trí,...
- Vậy các em có biết ngành tin
học hình thành và phát triển như
thế nào không?
HS trả lời câu hỏi.

Đến nay

 1890 - 1920: Phát minh ra điện năng, radio, máy
bay...
 Cuối thập niên 40 đầu thập niên 50 của thế kỷ 20
là thời kỳ phát triển của máy tính điện tử và một
số thành tựu khoa học kỹ thuật khác.
 1970 - nay: Thời kỳ phát triển của thông tin toàn
cầu (Internet).
Với sự ra đời của máy tính điện tử nên con người
cũng từng bước xây dựng ngành khoa học tương ứng
để đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên
thông tin.
2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử
a. Đặc tính: 7 đặc tính
 Tính bền bỉ

HS ghi bài

Vì sao tin học được hình thành
và phát triển thành một ngành
khoa học?
HS trả lời câu hỏi.
Các em có thể kể tên những đặc
tính ưu việt của máy tính?

 Tốc độ xử lý nhanh
 Tính chính xác cao
 Lưu trữ nhiều thông tin trong không gian hạn
chế
 Giá thành hạ --> tính phổ biến cao
 Ngày càng gọn nhẹ
 Có khả năng liên kết thành mạng.
b. Vai trò
Máy tính điện tử chỉ là một công cụ lao động trong
kỷ nguyên thông tin và ngày càng có thêm nhiều khả
năng kỳ diệu.
3. Thuật ngữ tin học
Tin học là một ngành khoa học có:
Đối tượng nghiên cứu: Thông tin
Công cụ nghiên cứu: MTĐT
Vậy: Tin học là một ngành khoa học có mục2 tiêu là
phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên

HS ghi bài

3. Củng cố
 Sự hình thành và phát triển MTĐT.
 Đặc tính MTĐT
 Thuật ngữ tin học
4. Câu hỏi và bài tập

SGK trang 6

3

Tiết 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Ngày soạn:.. thi tốt nghiệp THPT.. Khái niệm thông tin và dữ liệu KN: Thông tin là sự hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. . sách giáo khoa. Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu các đặc điểm cơ bản của MTĐT? Vì sao tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học? 3. yêu cầu 1... Vậy làm thế nào để phân biệt giữa các sự vật hiện tượng? HS trả lời: Thuộc tính của đối tượng.. Yêu cầu  Nắm được khái niệm thông tin.... phương tiện Sử dụng bảng.. Mục đích  Khái niệm thông tin... Thông tin về một đối tượng là tập hợp các thuộc tính về đối tượng đó. III.  Mã hóa dữ liệu II.học 1. HS trả lời: thông tin Vậy thông tin là gì? HS ghi khái niệm Vd: Các thông tin về an toàn giao thông. đơn vị đo thông tin. Hoạt động dạy .... sơ đồ lớp 2.. được dùng để xác định đối tượng. Phương pháp. Mục đích. Bài mới Nội dung cần đạt 1.Ngày giảng. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. báo. đơn vị đo thông tin  Các dạng thông tin.. phân biệt đối tượng này với 4 Hoạt động của thầy và trò Các em biết được những gì qua sách. I. HS ghi bài . biểu diễn thông tin trong máy tính 2. ..

thông tin cần phải được biến đổi thành dãy bit... Bộ mã ASCII không mã hóa đủ được các bảng chữ cái của các ngôn ngữ trên thế giới. kg. tạ. HS ghi bài Vậy thông tin được đưa vào máy tính như thế nào? HS trả lời: Mã hóa HS ghi bài Vd: Thông tin gốc: ABC Thông tin mã hóa: 01000001 01000010 01000011 HS ghi bài. Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa và đưa vào máy tính. c. Vì vậy người ta xây dựng bộ mã Unicode sử 5 Hoạt động của thầy và trò Như chúng ta đã biết để xác định khối lượng một vật người ta sử dụng đơn vị: g. 2. Nhắc học sinh xem bộ mã ASCII . và tương tự như vậy để xác định độ lớn của một lượng thông tin người ta cũng sử dụng đơn vị đo.. bảng tin. Cách biến đổi như vậy gọi là mã hóa thông tin... Mã hóa thông tin trong máy tính Để máy tính có thể xử lý được.Nội dung cần đạt đối tượng khác. Các đơn vị đo thông tin 1 byte = 8 bit 1KB = 1024 byte 1MB = 1024 KB 1GB = 1024 MB 1TB = 1024 GB 1PB = 1024 TB 3. được lưu trữ trong băng từ. Đơn vị đo lượng thông tin Đơn vị đo thông tin là bit.. biển quảng cáo.. b. đĩa từ 4.. báo.. Dạng hình ảnh: biển báo. Bộ mã ASCII sử dụng 8 bit để mã hóa --> mã hóa được 28 = 256 kí tự. Dạng văn bản: sách.. tiếng sóng. Dạng âm thanh: tiếng nói của con người. Để mã hóa thông tin dạng văn bản ta chỉ cần mã hóa ký tự. Các dạng thông tin a. Bit là phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính lưu trữ một trong hai kí hiệu 0 hoặc 1.

44 MB lưu trữ được 150 trang sách. đơn vị đo thông tin. Hỏi 1 đĩa DVD có dung lượng 4 GB lưu trữ được bao nhiêu trang sách? 6 . Củng cố và dặn dò Khái niệm thông tin và dữ liệu.Nội dung cần đạt dụng 2 byte để mã hóa 216=65536 ký tự Hoạt động của thầy và trò cơ sở 4. Câu hỏi và bài tập Bài tập: 1 đĩa mềm có dung lượng là 1. Đọc trước phần Biểu diễn thông tin trong máy tính của bài Thông tin và dữ liệu 5.

C. yêu cầu 1..... 1. . hexa Cách biểu diễn số trong các hệ đếm? Vd: 125 có thể biểu diễn: 125 = 1x102 + 2x101 + 5x100 HS ghi bài Vd: 125 = 1x26+1x25+1x24+1x23+ ..... Hệ nhị phân: tương tự như hệ thập phân. D. I..  Cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số.. Yêu cầu  Nắm được hệ đếm được dùng trong máy tính. Phương pháp. B. Kiểm tra bài cũ Nêu khái niệm thông tin.. Mục đích. đơn vị đo thông tin? Giải bài tập về nhà 3. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. mọi số N có thể được biểu diễn dưới dạng: 7 Hoạt động của thầy và trò Con người thường dùng hệ đếm nào? HS trả lời: hệ thập phân Trong tin học dùng hệ đếm nào? HS trả lời: Hệ nhị phân.  Biết cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số... 2..Ngày giảng. 9 Trong tin học: Nhị phân: 0.học 1.  Hệ đếm dùng trong máy tính. Hoạt động dạy . 9..+a-m10-m. Biểu diễn thông tin trong máy tính a.. F Biểu diễn số trong các hệ đếm Hệ thập phân: Mọi số N có thể được biểu diễn dưới dạng: N = an10n + an-110n-1 +.Tiết 3: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiết 2) Ngày soạn:. 0 ≤ai ≤9. 2. sách giáo khoa. E.. II.+ a1101+a0100 + + a-110-1+. phương tiện Sử dụng bảng... nội vụ lớp 2.. A. Bài mới Nội dung cần đạt 5. Thông tin loại số * Hệ đếm Cuộc sống thường nhật: thập phân 0. . . 1.. 1 Hexa: 0. III.. Mục đích  Cách biểu diễn thông tin trong máy tính: số và phi số.

.127 đến 127.123456x104 Trong đó: M là phần định trị K là phần bậc Trong máy tính dùng 4 byte để biểu diễn số thực. dấu phần bậc và giá trị phần bậc.Nội dung cần đạt N = an2 + an-12n-1 +. Biểu diễn số thực: Mọi số thực đều có thể được biểu diễn dưới dạng ± Mx10 ± K 0.. B = 11. 16 Trong đó: .. 4 byte để biểu diễn số nguyên có dấu hoặc không dấu.007 = 0.. Hệ hexa: tương tự N = an16n + an-116n-1 +. F = 15 Biểu diễn số trong máy tính Biểu diễn số nguyên: Ta có thể chọn 1 byte. Máy tính sẽ lưu: dấu của số. n bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 Hoạt động của thầy và trò 1x22 + 0x21+1x20 = 11111012 HS ghi bài Vd: 125 = 7x161+13x160 = 7D16 HS ghi bài HS ghi bài bit 0 Một byte biểu diễn được các số từ .+ a121+a020 + + a-12-1+.0 là dấu phần định trị . 3 byte. .7x10-2 . phần định trị.1 ≤M<1 (dấu phẩy động) Vd: -127 = 111111112 127 = 11111112 HS ghi bài Vd: 1234.56 = 0. 1. E = 14. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 . 0 1 1 1 Chuyển đổi giữa các hệ đếm Chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ 2.000010 là giá trị phần bậc....+a-m2-m.+ a1161+a0160 + + a-116-1+.. D = 13. 0 ≤ai ≤15.phần còn lại là phần định trị Vd: đổi 45 hệ 10 sang hệ 2 và 16 8 HS ghi bài Vd: 0. ai = 0. Bit 7 là bit dấu trong đó: 0 là dấu dương 1 là dấu âm Bit thấp nhất là: 0 hoặc 1.+a-m16-m. C = 12. Các bit của 1 byte được đánh dấu từ phải sang bắt đầu từ 0.. Với quy ước: A = 10. 2 byte.1 là dấu phần bậc .

hình ảnh cũng phải mã hóa thành các dãy bit. Thông tin loại phi số Dạng văn bản: Mã hóa ký tự và thường sử dụng bộ mã ASCII hoặc Unicode. Thay mỗi nhóm 4 số nhị phân bởi một ký hiệu tương ứng ở hệ hexa. 1111 = F Vd: 4D16 = 0100 11012 HS ghi bài 4. 16 và ngược lại.Vì 16 là lũy thừa của 2 (16=24) vì vậy để chuyển đổi từ hệ 2 sang 16 thì ta gộp từng nhóm 4 chữ số từ phải sang trái đối với phần nguyên và từ trái sang phải đối với phần thập phân (nếu thiếu thì thêm số 0). Các dạng khác: âm thanh.Để chuyển từ hệ hexa sang hệ nhị phân ta chỉ cần thay từng ký hiệu ở hệ hexa bằng nhóm bốn chữ ở hệ nhị phân. 5. Củng cố Các hệ đếm dùng trong máy tính Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ 2. Câu hỏi và bài tập Trả lời câu hỏi và bài tập của bài Bài tập và thực hành 1 trang 16 9 . b.Nội dung cần đạt Lấy số cần đổi chia cho 2 hoặc 16 lấy phần dư ra rồi viết kết quả là phần dư theo chiều ngược lại. Các số dư phải viết trong hệ cơ số đó. Nguyên lý mã hóa nhị phân SGK 13 Hoạt động của thầy và trò sang hệ nhị phân 45 22 11 5 2 1 0 1 0 1 1 0 1 4510 = 1011012 Sang hệ hexa 45 2 0 13 2 4510 = 2D16 Vd: 1111112 ta sẽ chuyển thành 0011 11112 = 3F16 vì: 0011 = 3. Đổi hệ 2 sang 16 và ngược lại: . .

.Các đơn vị đo thông tin. Luyện tập Nội dung cần đạt 1. Các đơn vị đo thông tin: byte.học 1. 10 Hoạt động của thầy và trò Thông tin là gì? HS trả lời Để phân biệt đối tượng này với đối tượng khác người ta dựa vào đâu? HS trả lời: tập hợp các thuộc tính của đối tượng.. HS ghi bài Dữ liệu là gì? HS trả lời. Cách biểu diễn số nguyên và số thực trong máy tính? .Tiết 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 Ngày soạn:.. TB. 2. Mục đích.Ôn tập cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số. . .. nội vụ lớp. .Mã hóa dữ liệu (ký tự) sử dụng bộ mã ASCII. . dữ liệu.. GB.. Phương tiện phương pháp Sử dụng bảng. đơn vị đo thông tin. KB..Ngày giảng. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số..Hiểu khái niệm thông tin. PB. Mục đích . ⇒ Thông tin về một đối tượng là một tập hợp các thuộc tính về đối tượng. Yêu cầu . Hoạt động dạy .Thành thục cách chuyển đổi cơ số II. I. yêu cầu 1. MB.. 2. Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa và đưa vào máy tính.Ôn tập lại các khái niệm thông tin.. dữ liệu. sách giáo khoa. ... III. Để xác định độ lớn của một lượng thông tin người ta dùng gì? HS trả lời: đơn vị đo thông tin. Các khái niệm Thông tin là những hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. Tin học dùng hệ đếm nào? HS trả lời: hệ nhị phân và hexa.

Luyện tập Bài 1: 1 đĩa mềm có dung lượng 1.75 1111011. 11005. Tương ứng với dãy ký tự: Hoa. 127.127 đến 127. 1 GB = 1024 MB Vậy 12 GB = 12288 MB Số trang văn bản mà ổ đĩa cứng có thể lưu trữ được là: 3413333.000984 Bài 5: Đổi các số sau sang hệ 2 và 16: 7.25879x102 0. 15. HS làm bài 11005 = 0. 123.879 = 0.Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò HS trả lời.000984 = 0.984x10-3 HS làm bài Hệ Số 2 16 7 111 7 15 1111 F 22 10110 16 127 1111111 7F 97 1100001 61 123.75 HS suy nghĩ và làm bài.33 văn bản.44 MB lưu trữ được 400 trang văn bản. 97. 25. HS trả lời: Cần dùng ít nhất 1 byte vì 1 byte có thể mã hóa các số nguyên từ . 2. 22.11005x105 25. Quy tắc: lấy số cần chuyển đổi chia cho P lấy số dư ra rồi viết số dư theo chiều ngược lại. Vậy nếu dùng một ổ đĩa cứng có dung lượng 12GB thì lưu giữ được bao nhiêu trang văn bản? Bài 2: Dãy bit "01001000 01101111 01100001" tương ứng là mã ASCII của dãy ký tự nào? Bài 3: Để mã hóa số nguyên . 0.11 7B. HS tra phụ lục SGK trang 169 và trả lời.27 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte? Bài 4: Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu phẩy động. Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ P (P là hệ 2 hoặc 16).C HS làm bài 5D16 = 5x161 + 13x160 = 9310 11 .879.

1011 = 11=B ⇒ 11010112 = 6B16 Tương tự: 100010012 = 8916 11010012 = 6916 101102 = 1616 Bài 6: Đổi các số sau sang hệ cơ số 10 5D16. E = 14 = 11102 ⇒ 5E16 = 0101 11012 Tương tự: 2A16 = 0010 10102 4B16 = 0100 10112 6C16 = 0110 11012 b. Củng cố. 2A. 6C b. Đổi từ hệ nhị phân sang hệ hexa 1101011. 10001001. Đọc trước bài 3: Giới thiệu về máy tính 12 . 10110 4. 4B. 7D716. 1111112. 101101012 Bài 7: a. dặn dò Đọc lại cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số. Đổi từ nhị phân sang hexa 11010112: 0110 = 6. Đổi từ hệ hexa sang hệ nhị phân 5E. Đổi từ hệ hexa sang hệ nhị phân 5E16: 5 = 01012. 1101001.Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò 7D716 = 7x162 + 13x161 + 14x160 = 200710 1111112 = 1x25 + 1x24 + 1x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20 = 6310 101101012 = 1x27 + 0x26 + 1x25 + 1x24 + 0x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 = 18110 HS làm bài a.

Cấu trúc của một máy tính.1012 = EA.Nắm được các thành phần của hệ thống tin học.62510 KQ: 234. website. Vậy máy tính được cấu tạo như thế nào? Có nguyên lý hoạt động như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chúng. SGK. Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu hệ thống tin học. bộ xử lý trung tâm 2. I. nội vụ lớp học 2. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.. tin học là một ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu là thông tin và công cụ là máy tính. . 13 HS ghi bài Vd: phần mềm diệt virus. Mục đích yêu cầu 1.. phương tiện Sử dụng bảng..... III. Bài mới Lời vào bài: Như chúng ta đã biết.  Sự quản lý và điều khiển của con người. . . HS đọc khái niệm SGK.. II.  Phần mềm: Gồm các chương trình. Hoạt động dạy . Kiểm tra bài cũ Đổi số sau sang hệ nhị phân và hexa: 234.Các thành phần của bộ xử lý trung tâm.học 1. Mục đích Khái niệm tin học. Khái niệm hệ thống tin học Khái niệm: SGK trang 19.Ngày giảng.. 1..A 3..Tiết 5: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH Ngày soạn:.62510 = 11101010.... . phần mềm quản lý bán hàng. cấu trúc của một máy tính. Trong đó sự quản lý và điều khiển của con người là quan trọng nhất trong một hệ thống tin học. Hệ thống máy tính gồm ba thành phần:  Phần cứng: Máy tính và các thiết bị liên quan. Yêu cầu .. Phương pháp..

NOT (phủ định).CPU gồm 2 thành phần chính: Bộ điều khiển CU (Control Unit) và Bộ số học/lôgic ALU (Arithmetic/Logic Unit). + ALU: thực hiện hầu hết các phép tính quan trọng trong máy tính. bàn phím. HS ghi bài Các phép toán số học và lôgic? HS trả lời: Phép tính số học: + . HS đọc phần in nghiêng SGK trang 20... Thiết bị ra: Màn hình.Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò 2. máy in. > . . < Ngoài hai bộ phận nói trên. : Lôgic: OR (hoặc). x .. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Mọi máy tính đều có một sơ đồ cấu trúc như sau: Bộ nhớ ngoài Bộ xử lý trung tâm Bộ số học/lôgic Bộ điều khiển Thiết bị vào Bộ nhớ trong Thiết bị ra 3.. được sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh 14 HS vẽ cấu trúc của một máy tính Các mũi tên chỉ việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận..Central Processing Unit). máy quét. AND (và). bên trong CPU còn có một số thanh ghi (register) và bộ nhớ đệm (cache). .. + CU: quyết định các thao tác phải làm bằng cách tạo ra các tín hiệu điều khiển.Khái niệm: SGK trang 20 .. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể từng thành phần trong cấu trúc của máy tính. Thiết bị vào: Chuột. Thanh ghi (register): là các ô nhớ đặc biệt. . Quan hệ: = . Bộ xử lý trung tâm (CPU .

Củng cố. 15 . dặn dò Kiến thức trọng tâm: Sơ đồ cấu trúc của máy tính. 21. có tốc độ trao đổi thông tin gần như tức thời. Cache: là bộ nhớ đệm giữa bộ nhớ và các thanh ghi. Bộ xử lý trung tâm Đọc trước phần 4. Cache có tốc độ xử lý tương đối nhanh. Do đó Cache có dung lượng càng lớn thì càng cải thiện tốc độ của máy tính.Nội dung cần đạt và dữ liệu đang được xử lý. 4. 5 SGK trang 20. Hoạt động của thầy và trò Do tốc độ của CPU và tốc độ của truy cập dữ liệu ở các thiết bị lưu trữ là chênh nhau khá lớn vì vậy bộ nhớ cache có chức năng giúp cho tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn.

Hoạt động dạy . SGK và các vật mẫu cụ thể như RAM. HS ghi bài Thông tin trên ROM được lưu trữ cả khi tắt máy hoặc mất điện.Ngày giảng.. . Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. 2. II.. Kiểm tra bài cũ Hãy vẽ sơ đồ cấu trúc của máy tính? CPU gồm mấy thành phần cơ bản? GV nhận xét hình vẽ và câu trả lời. Bộ nhớ được chia thành hai loại: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.Tiết 6: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (Tiếp) Ngày soạn:. Mục đích Giúp học sinh biết về bộ nhớ máy tính. 3. ổ cứng. ROM. Mục đích yêu cầu 1....Bộ nhớ trong được chia làm hai loại là ROM và RAM... Lưu ở đâu? HS trả lời: Bộ nhớ của MT. a.. . Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài... 2. Yêu cầu Biết được bộ nhớ trong gồm RAM và ROM... I. * ROM (Read Only Memory): là bộ nhớ cố định chỉ cho phép người sử dụng 16 Hoạt động của thầy và trò Khi đang làm việc trên máy tính để giữ lại những kết quả đã làm được thì ta làm gì? HS trả lời: lưu lại (ghi lại).Bộ nhớ trong là bộ nhớ được dùng để ghi dữ liệu và chương trình trong thời gian xử lý. Bộ nhớ Là thiết bị có chức năng lưu trữ dữ liệu và chương trình. Bộ nhớ trong . nội vụ lớp. Bài mới Nội dung cần đạt 4.học 1. III.. bộ nhớ ngoài Phân biệt RAM. Phương pháp phương tiện Sử dụng bảng. Thông tin ...

đĩa CD. Phân biệt bộ nhớ trong với bộ nhớ ngoài.. đĩa mềm. Thông tin trên RAM sẽ bị mất nếu tắt máy hoặc mất điện. đĩa CD.Không thể xóa. USB. . Hoạt động của thầy và trò trên ROM do nhà sản xuất đưa vào do đó người sử dụng không thể xóa..Đọc.Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài và hỗ trợ cho bộ nhớ trong (thường là: đĩa cứng.Là bộ nhớ trong . 40 GB. 120 GB. * RAM (Random Access Memory): Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. .Nội dung cần đạt đọc dữ liệu ra mà không cho phép ghi dữ liệu vào. Phân biệt giữa RAM và ROM? HS trả lời: Phân biệt RAM và ROM ROM .Thông tin. không mất đi kể cả tắt máy hoặc mất điện RAM .Bộ nhớ ngoài có tốc độ truy xuất dữ liệu chậm so với bộ nhớ trong.. HS trả lời: . dữ liệu sẽ mất đi nếu mất điện hoặc tắt máy. . Máy tính hiện nay có bộ nhớ RAM tối thiểu là 128 MB. ghi dữ liệu trong thời gian xử lý (người sử dụng đưa vào).) . 17 Hãy kể tên những bộ nhớ ngoài mà các em biết? HS trả lời: Đĩa mềm.Là bộ nhớ trong .. HS ghi bài ..Thông tin do nhà sản xuất đưa vào. Bộ nhớ ngoài . b... Là bộ nhớ có thể đọc và ghi dữ liệu. Chỉ có thể đọc thông tin trên ROM . 80 GB.. Bộ nhớ ngoài dùng để làm gì? HS trả lời: lưu trữ thông tin lâu dài Vd: ổ đĩa cứng có dung lượng 10 GB.Bộ nhớ ngoài có dung lượng lớn hơn nhiều so với bộ nhớ trong.

5.Nội dung cần đạt Phân biệt bộ nhớ trong. Củng cố dặn dò Các đặc điểm RAM. .Là thiết bị lưu trữ dữ liệu và chương trình.Là thiết bị lưu trữ dữ liệu và chương trình. . . 24. bộ nhớ ngoài Bộ nhớ trong .Có dung lượng lớn.Có dung lượng nhỏ. Đọc trước phần 6. . bộ nhớ ngoài.Là nơi dữ liệu được xử lý. 7. Câu hỏi và bài tập Phân biệt RAM và ROM. ROM. HS ghi bài 4.Có tốc độ truy xuất chậm. 23. . 8 SGK trang 22.Lưu trữ dữ liệu lâu dài. Hoạt động của thầy và trò Bộ nhớ ngoài .Có tốc độ truy xuất nhanh. 18 . .

. chuột. Thiết bị vào Là thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.. nội vụ lớp..Tiết 7: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (Tiếp) Ngày soạn:.. loa. 2. .. 2. Thiết bị vào.. I. Phương pháp phương tiện Sử dụng bảng. Hoạt động của máy tính Nguyên lý điều khiển bằng chương trình: Máy tính hoạt động theo chương trình. Nguyên lý hoạt động của máy tính. Yêu cầu Phân biệt được các thiết bị vào ra. ý nghĩa nguyên lý Phôn nôi man. Thiết bị ra Là thiết bị dùng để đưa dữ liệu từ máy tính ra. ra. Hiểu được nội dung. loa.... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Thiết bị vào: Bàn phím... III. máy in. Kiểm tra bài cũ Phân biệt giữa RAM và ROM GV nhận xét và cho điểm... Mục đích yêu cầu 1. chuột.. Bài mới Nội dung cần đạt 5. máy chiếu.học 1. II. Mục đích Giới thiệu các thiết bị vào. 6.. Thiết bị ra: Màn hình. webcam. máy quét. SGK và các thiết bị như: Bàn phím... 3. 19 Hoạt động của thầy và trò Em hãy kể tên những thiết bị vào mà em biết? HS trả lời: Kể tên những thiết bị ra mà em biết? HS trả lời: ..Ngày giảng.. ra a. b. Hoạt động dạy .

Mã của thao tác .man 20 Hoạt động của thầy và trò Có 4 kiểu lệnh: .Xử lý dữ liệu: số học và lôgic .Lưu trữ dữ liệu: bộ nhớ .trang 26 4. ra .Di chuyển dữ liệu: vào. Thông tin về một lệnh bao gồm: . xử lý như những dữ liệu khác. Nguyên lý lưu trữ chương trình Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ. ra. Củng cố Nhắc lại các thiết bị vào.Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ . Nguyên lý Phôn nôi . Cộng A với b 3. Ghi A vào c .Nội dung cần đạt Mỗi một chương trình là một dãy các lệnh. Đọc a vào A 2.Địa chỉ các ô nhớ liên quan. Nguyên lý truy cập theo địa chỉ Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ.man SGK . Nguyên lý Phôn nôi .Điều khiển: phân nhánh và kiểm tra Vd: Tính giá trị của biểu thức: a + b 26 a A b 4 c Quá trình tính toán sẽ được thực hiện như sau: 1.

Tiết 8: BÀI THỰC HÀNH 2
Làm quen với máy tính
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I. Mục đích yêu cầu
Quan sát và nhận biết các bộ phận chính của máy tính và một số thiết bị khác
như máy in, cổng USB,...
II. Phương pháp phương tiện
Sử dụng máy tính.
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức lớp
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
Vẽ sơ đồ cấu trúc của máy tính.
GV nhận xét
3. Nội dung
Cho học sinh quan sát các bộ phận của máy tính.
+ Các thiết bị vào: bàn phím, chuột, webcam, ...
+ Các thiết bị ra: màn hình, máy in, máy chiếu,...
+ Thiết bị lưu trữ: đĩa mềm, đĩa CD, USB, ổ cứng
+ CPU, RAM, ROM, main board
4. Củng cố
Phân biệt các thiết bị của máy tính

21

Tiết 9: BÀI THỰC HÀNH 2
Làm quen với máy tính
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I. Mục đích yêu cầu
Làm quen và tập một số thao tác sử dụng bàn phím
II. Phương pháp phương tiện
Sử dụng máy tính
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp
2. Nội dung
Cho học sinh thực hiện các thao tác:
- Bật/tắt máy tính, màn hình,...
- Sử dụng bàn phím:
+ Phân biệt các nhóm phím: phím chức năng, phím ký tự.
+ Phân biệt gõ 1 phím và sử dụng tổ hợp phím.
+ Cách gõ 10 đầu ngón tay.
- Sử dụng chuột:
+ Phân biệt chuột trái chuột phải, nháy đơn và nháy kép.
+ Kéo thả chuột, cách di chuyển chuột.
3. Củng cố
Cách bật/tắt máy tính, sử dụng bàn phím, sử dụng chuột.

22

Tiết 10: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
Khái niệm bài toán
2. Yêu cầu
Biết cách xác định Input, Output.
II. Phương pháp phương tiện
Sử dụng bảng, SGK.
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp.
2. Bài mới
Nội dung cần đạt

1. Khái niệm bài toán
a. Khái niệm
Là việc nào đó mà ta muốn máy tính
thực hiện để từ thông tin đưa vào
(Input) tìm được thông tin ra (Output).
Vậy bài toán trong tin học gồm:
Thông tin, dữ liệu vào: Input
Thông tin ra, kết quả: Output
b.Ví dụ Xác định Input và Output của
các bài toán sau:
Vd1: Giải phương trình:
ax + b = 0
Input: Hai số nguyên a và b
23

Hoạt động của thầy và trò
Em hãy cho một ví dụ về bài toán
trong toán học?
HS cho ví dụ
Vậy em có nhận xét gì về bài toán
trong toán học?
HS trả lời: Cho giả thiết và tìm kết
luận.
Bài toán trong tin học cũng tương tự
như vậy.

HS ghi bài

HS làm bài và nhận xét

Đọc trước phần 2 trang 33 SGK.N). Củng cố dặn dò Xác định Input và Output của các bài toán. c với a ≠ 0. Output: Nghiệm của phương trình. Vd3: Tìm UCLN (M.N) Input: Hai số nguyên dương M.. b.. a2.. an 24 . a3. a4. Vd5: Tính tổng của N số nguyên dương đầu tiên. N Output: UCLN(M. S =1+ 1 1 1 1 + + + + 2 3 N −1 N 2. Vd2: Giải phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) Input: Số nguyên a.. Tìm Max của: a1. Vd4: Kiểm tra số nguyên dương N có phải là số nguyên tố không? Input: Số nguyên dương N Output: Kết luận N có phải là số nguyên tố không. .Nội dung cần đạt Output: Kết luận nghiệm của PT. Input: Số nguyên dương N. Câu hỏi và bài tập Xác định Input và Output của các bài toán sau: 1. 5. Output: Tổng của N số nguyên dương đầu tiên Hoạt động của thầy và trò HS làm bài và nhận xét HS làm bài và nhận xét HS làm bài và nhận xét HS làm bài và nhận xét 4.

Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.học 1.Nếu a = 0..Nếu a = 0. HS ghi bài. Nắm được cách biểu diễn thuật toán dưới hai dạng: Sơ đồ khối và liệt kê. SGK. nội vụ lớp. Yêu cầu Nắm được các tính chất của thuật toán. b ≠ 0 phương trình vô 25 .. Khái niệm thuật toán Vd: giải phương trình ax + b = 0 Cách giải: . b ≠ 0 phương trình có nghiệm x= −b a Em hãy trình bày cách giải của bài toán trên? HS trình bày cách giải. 2. Mục đích yêu cầu 1.. I. Hoạt động dạy . III...Ngày giảng. Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Trong toán học từ giả thiết làm sao ta tìm ra được kết luận? HS trả lời: tìm ra cách giải của bài toán. b = 0 phương trình có vô số nghiệm. Cách biểu diễn thuật toán. các tính chất của thuật toán.. . 2. 2.Tiết 11: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Ngày soạn:. ... Phương pháp phương tiện Sử dụng bảng.Nếu a ≠ 0 ... . II. Kiểm tra bài cũ Xác định Input và Output của bài toán: S =1+ 1 1 1 1 + + + + 2 3 N −1 N 3. Mục đích Khái niệm thuật toán...

Biểu diễn thuật toán a. . . Kết thúc. .Tính xác định: các bước giải phải rõ ràng không gây ra sự lẫn lộn hoặc nhập nhằng. Bằng sơ đồ khối : Bắt đầu hoặc kết thúc : Thể hiện phép tính toán. Khái niệm thuật toán SGK . Liệt kê các bước.Tính hiệu quả: + Phải sử dụng dung lượng bộ nhớ là nhỏ nhất. B4: Giữ nhỏ lửa. + Thuật toán dễ hiểu không? + Dễ khai báo trên máy tính. B5: Sau 5 phút kiểm tra cơm chín chưa? Nếu chưa chín quay lại B5 Nếu chín sang bước 6: B6: tắt lửa và bắc nồi cơm ra. nước vào nồi B3: Đun sôi cạn nước. b.Tính dừng: Thuật toán phải dừng lại sau một số bước giải. 3.Nội dung cần đạt nghiệm. + Số phép toán ít nhất.33 * Các tính chất của thuật toán: . 26 Hoạt động của thầy và trò HS ghi bài Vd: Thuật toán nấu cơm có thể viết như sau: B1: Lấy gạo theo định lượng cần thiết B2: Vo gạo và đổ gạo. .Tính đúng: Kết quả sau khi thực hiện thuật giải phải là kết quả đúng dựa theo một định nghĩa hoặc một kết quả cho trước.

Bài tập Tìm Input. c. Tìm max ba số nguyên a. Củng cố Trọng tâm: cách biểu diễn thuật toán dưới hai dạng: liệt kê và sơ đồ khối 5. 2. Output và biểu diễn thuật toán của các bài toán sau dưới hai dạng: 1. a ≠ 0 3. b. Giải phương trình: ax + b = 0. 27 . Giải phương trình: ax2 + bx + c = 0 .Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò : Thao tác so sánh : Quy trình thực hiện thao tác 4.

. B3: nếu max <= b thì max := b.. b. Thái độ Ham thích môn học. có tính kỷ luật cao II. Hoạt động dạy . Chuẩn bị của học sinh: SGK... . Biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ khối. b..học 1... phấn 2. I. 28 Hoạt động của thầy và trò Em hãy xác định Input và Output của bài toán này? HS suy nghĩ và trả lời: Em hãy cho biết cách tìm số lớn nhất trong 3 số? HS ghi bài . c Output: Max(a. B2: max := a. Viết thuật toán dưới hai dạng.Nếu b> max thì max = b . xác định Input và Output của bài toán.. 2.Cho max = a. Luyện tập Nội dung cần đạt Bài 1 Cho 3 số a. SBT. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. c bất kì... Tìm số lớn nhất trong ba số. SGV.c).b. Mục tiêu bài học 1. Kỹ năng Biết cách xác định Input và Output. Đồ dùng dạy học 1. Ý tưởng: . b. Lời giải Input: a. Kiến thức Luyện tập cách xây dựng ý tưởng. c. 3.. 2. Chuẩn bị của giáo viên: SGK... vở ghi III.Nếu c> max thì max = c Thuật toán Cách liệt kê B1: vào a.Tiết 12: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Ngày soạn:. nội vụ lớp.Ngày giảng. Biểu diễn thuật toán bằng hai cách thuần thục.

Ý tưởng . HS lên bảng vẽ sơ đồ khối. c Max := a - - + HS ghi bài. Em hãy phát biểu cách giải bài toán trên? . b Output: Kết luận nghiệm của phương trình. + Ngược lại phương trình vô nghiệm 29 Em hãy xác định Input và Output của bài toán. GV sửa chữa và giải thích Sơ đồ khối Bắt đầu Vào a. Max := b Max<=b + Max<=c Max := c Số lớn nhất là Max Kết thúc Bài 2: Giải phương trình ax + b = 0 Lời giải Input: a. B5: trả lời số lớn nhất là max Hoạt động của thầy và trò Hãy vẽ thuật toán trên dưới dạng sơ đồ khối.Nội dung cần đạt B4: nếu max <= c thì max := c.Nếu a = 0 thì: + Nếu b = 0 thì phương trình vô số nghiệm. b.

GV sửa chữa và giải thích. Củng cố Hệ thống lại các thao tác cơ bản khi xác định thuật toán 30 .Nếu a ≠ 0 phương trình có 1 nghiệm Hoạt động của thầy và trò x = -b/a Thuật toán Gọi 2 học sinh lên trình bày thuật toán bằng hai cách. b PT có 1 No x=-b/a a=0 - + b=0 + PTVN PTVSN Kết thúc 4. B3: Nếu a ≠ 0 kết luận phương trình có 1 nghiệm x = -b/a rồi KT Sơ đồ khối Bắt đầu HS ghi bài. Cách liệt kê B1: Vào a.Nội dung cần đạt . b B2: Nếu a = 0 B21: b = 0 kết luận PTVSN rồi KT B22: b ≠ 0 kết luận PTVN rồi KT. Vào a.

. Ý tưởng: . 2. SGV.. nội vụ lớp. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số..Tiết 13: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp) Ngày soạn:. HS nhận xét GV sửa chữa. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.Nếu N lớn hơn 2: S = S + i . Chuẩn bị của học sinh: SGK.. phấn 4.. 2. HS nhận xét GV sửa chữa HS nêu ý tưởng để giải bài toán. Hoạt động dạy . GV Gọi hai học sinh lên trình bày thuật toán bằng hai cách: Liệt kê và sơ đồ khối. Kiến thức Luyện tập cách xây dựng ý tưởng. HS lên bảng trình bày ..Nếu N <i thông báo S . Biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ khối. Mục tiêu bài học 1. Luyện tập Nội dung cần đạt Bài 1: Tính tổng S của N số nguyên dương đầu tiên. . Đồ dùng dạy học 3. Thái độ Ham thích môn học. xác định Input và Output của bài toán. vở ghi III. i = 1 . Bước đầu có thể biểu diễn thuật toán bằng hai cách.Tăng i kiểm tra i > N? + Nếu i < N thì S = S + i + Nếu i > N thì thông báo tổng S 31 Hoạt động của thầy và trò HS xác định Input và Output của bài toán. Lời giải Input: Số nguyên dương N. có tính kỷ luật cao II.. I.. 3.Ngày giảng.... Kỹ năng Biết cách xác định Input và Output. Output: Tổng S. SBT.học 1..Ban đầu cho S = 0.

i = 1.Tăng i kiểm tra i > N? + Nếu i < N thì S = S + i Gọi 2 HS lên bảng trình bày thuật toán dưới 2 cách HS nhận xét GV sửa chữa 32 .. Sau đó quay lại B3.. i = i + 1. HS ghi bài Bắt đầu Nhập N S := 0.+ 1/N Lời giải Input: Số nguyên dương N Output: Tổng S Ý tưởng: .Ban đầu cho S = 0.Nội dung cần đạt Thuật toán Liệt kê: B1: Nhập số nguyên dương N B2: Gán giá trị S = 0. B4: S = S + i.Nếu N <i thông báo S . Nếu sai chuyển sang B5. i := 1 i<= N + S := S + i i := i + 1 TB tổng S Kết thúc Bài 2: Tính tổng S = 1 + 1/2 + 1/3 + . B5: Thông báo S và kết thúc Sơ đồ khối Hoạt động của thầy và trò HS nhận xét GV nhận xét và sửa chữa. i = 1 . B3: Kiểm tra i <= N Nếu đúng chuyển sang B4.Nếu N lớn hơn 2: S = S + 1/i .

............. Tính tổng S = 12 + 22 + ................. + N*(N + 1)*(N + 2)............................................................................. Rút kinh nghiệm ................................................................. ...................................................................................................................................................................... 2....................... Tính tổng S = 1*2*3 + 2*3*4 + ................................... .......... ....................................................................................................................................................... 33 ............. .................. + N2.................................................................................................................................................................................................... 4........... Bài tập về nhà Xây dựng thuật toán và biểu diễn chúng dưới hai cách của các bài toán sau: 1............................................................................ IV................................................ ........................ .....................Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò + Nếu i > N thì thông báo tổng S HS ghi bài Thuật toán: Tương tự thuật toán bài 1 nhưng thay S = S + 1/i.........

.. So sánh giá trị của ai với Min.học 1. Biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ khối. B2: Min = a1. 2. 3. I.. Kiến thức Luyện tập cách xây dựng ý tưởng. Hoạt động dạy . có tính kỷ luật cao II. xác định Input và Output của bài toán. Thuật toán * Cách liệt kê B1: Nhập N và các số nguyên a1. .. a2. i = 2. Thái độ Ham thích môn học. Nếu ai<Min thì giá trị Min mới là ai.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Bước đầu có thể biểu diễn thuật toán bằng hai cách.. Đồ dùng dạy học 5. nội vụ lớp.... a2...Đặt Min = a1 . Kỹ năng Biết cách xác định Input và Output. Hoạt động của thầy và trò Gọi hai học sinh lên làm bài HS nhận xét GV nhận xét và sửa chữa 34 . aN Output: Số nhỏ nhất của dãy số Ý tưởng . SGV. aN .Ngày giảng. Chuẩn bị của học sinh: SGK.. Mục tiêu bài học 1. Lời giải Input: Dãy số nguyên a1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.Tiết 14: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp) Ngày soạn:.. phấn 6.Cho i lần lượt chạy từ 2 đến N. ..... Luyện tập Nội dung cần đạt Bài 1: Tìm số nguyên nhỏ nhất trong một dãy số nguyên. SBT. 2. vở ghi III. ..

. a2.. aN B2: Gán giá trị M = N Gọi 2 HS lên trình bày thuật toán bằng hai cách. Tiếp tục thực hiện khi không còn cặp nào trong dãy Thuật toán Cách liệt kê: B1: Nhập N và dãy a1. HS nhận xét GV sửa chữa 35 .... aN Output: Dãy số đã được sắp xếp. B4: B41: Nếu ai < Min thì Min = ai B42: tăng i = i + 1 rồi quay lại B3. . . i = 2 i>N - + TB Min ai<Min + Min = ai HS ghi bài KT i=i+1 Bài 2: Sắp xếp dãy số nguyên a1.. Lời giải Input: Dãy số nguyên a1. a2. Ý tưởng Với mỗi cặp số đứng liền kề trong dãy nếu số đứng trước nhỏ hơn số đứng đằng sau thì đổi vị trí hai số cho nhau. a2. aN Min = a1.. ... * Sơ đồ khối Hoạt động của thầy và trò HS ghi bài Bắt đầu Nhập a1. ... aN theo chiều giảm dần. a2..Nội dung cần đạt B3: Nếu i > N thông báo giá trị Min rồi kết thúc.

a2. a2. Sơ đồ khối Bắt đầu Hoạt động của thầy và trò HS ghi bài Nhập a1.. . Output: k có xuất hiện trong dãy không? Ý tưởng Ta sẽ đi so sánh lần lượt k với các giá HS làm bài. KT i=i+1 + i>M ai < ai+1 - + Tráo đổi ai và ai+1 Bài 3: Tìm giá trị k có xuất hiện trong dãy a1. a2...Nội dung cần đạt B3: Nếu M <2 thông báo dãy đã đc sắp xếp và kết thúc. . HS nhận xét.1. B4: Gán M = M .. B5: Gán i = i + 1 B6: Nếu i > M quay lại B3 B7: so sanh ai với ai + 1. Nếu ai < ai + 1 thì đổi ai cho ai + 1 B8: quay lai bước 5. aN và số nguyên k... aN không? * Tìm kiếm tuần tự Input: Dãy N số nguyên a1. aN M=N M<2 - + M = M . GV nhận xét và sửa chữa 36 .. .. i = 0. i=0 Dãy đã SX HS ghi bài..1.

Nội dung cần đạt
trị trong dãy cho đến khi ai = k. Nếu đã
xét hết các giá trị trong dãy mà không
có giá trị bằng k có nghĩa là giá trị k
không có mặt trong dãy.
Thuật toán
Cách liệt kê
B1: Nhập N, k và dãy a1, a2, ..., aN
B2: Gán i = 1
B3: Nếu ai = k thì thông báo k có mặt
trong dãy và kết thúc sai sang B4.
B4: i = i + 1.
B5: Nếu i > N thông báo k không có
mặt trong dãy rồi kết thúc. Sai quay lại
B3.
Sơ đồ khối
Bắt đầu

Hoạt động của thầy và trò

HS ghi bài

Nhập a1, a2, ..., aN
Nhập k; i = 1.

ai = k

+ k có trong

-

dãy ở vị trí i

i=i+1
-

i>N

+
K không có trong
dãy

KT

4. Bài tập
Cho dãy A gồm N số nguyên dương a1, a2,..., an và giá trị k. Kiểm tra xem k có
trong A không? Nếu có k xuất hiện bao nhiêu lần.
IV. Rút kinh nghiệm
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

37

Tiết 15: ÔN TẬP
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
Ôn lại các kiến thức đã học như:
- Khái niệm thông tin, dữ liệu
- Các hệ đếm dùng trong máy tính và cách chuyển đổi giữa các hệ đếm
- Khái niệm thuật toán, các tính chất của thuật toán và cách diễn tả thuật toán.
2. Kỹ năng
Học sinh cần nắm được
- Khái niệm thông tin, dữ liệu và cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
- Cách chuyển đổi giữa các hệ đếm.
- Các tính chất của thuật toán và cách diễn tả thuật toán.
3. Thái độ
Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao và có ý thức làm việc tập thể.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGK, SBT, phấn
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT, vở ghi
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp.
2. Ôn tập
Nội dung cần đạt
1. Lý thuyết
- Khái niệm thông tin:
- Khái niệm dữ liệu
- Đơn vị đo thông tin.
- Hệ đếm và cách chuyển đổi giữa các
hệ đếm
- Thuật toán, các tính chất của thuật
toán và cách biểu diễn thuật toán.
2. Bài tập
Bài 1: Một đĩa VCD có dung lượng 700
MB lưu trữ được 2000 trang sách. Hỏi

38

Hoạt động của thầy và trò

- HS nhắc lại các khái niệm

HS làm bài

Nội dung cần đạt
với 4.5 GB sẽ lưu trữ được bao nhiêu
trang sách?
KQ: 13 165.71 trang sách
Bài 2: Chuyển các số sau sang hệ nhị
phân và hexa
14510 ; 2610 ; 8510 ; 7410; 13310
KQ:
14510 = 100100012 = 9116
2610 = 110102 = 1A16
8510 = 10101012 = 5516
7510 = 10010112 = 4B16
13310 = 100001012 = 8516
Bài 3: Đổi các số sau sang hệ thập phân
và hexa: 101010102; 11100012;
100100102; 101100102; 1001001012
KQ:
101010102 = AA16 = 17010
11100012 = 7116 = 11310
100100102 = 9216 = 14610
101100102 = B216 = 17810
1001001012 = 12516 = 29310
Bài 4: Đổi các số sau sang hệ nhị phân
và thập phân
AF16 ; 12316; 5C16; 6E16; BD16
KQ:
AF16 = 1010 11112 = 17510
12316 = 0001 0010 00112 = 29110
5C16 = 0101 11002 = 9210
6E16 = 0110 11102 = 11010
BD16 = 1011 11012 = 18910
Bài 5:
Cho dãy A gồm N số nguyên dương a1,
a2,..., an và giá trị k. Kiểm tra xem k có
trong A không? Nếu có k xuất hiện bao

39

Hoạt động của thầy và trò
HS nhận xét
GV nhận xét và sửa chữa

HS lên bảng làm bài
HS nhận xét
GV nhận xét và sửa chữa

HS làm bài
HS nhận xét
GV nhận xét và sửa chữa

HS làm bài
HS nhận xét
GV nhận xét và sửa chữa

. a2.. Sai quay lại B3.. k và dãy a1. i = 1. a2. B6: Thông báo: nếu k có trong dãy thì đưa ra số lần xuất hiện ngược lại k không có mặt trong dãy Sơ đồ khối Bắt đầu Nhập a1. aN Nhập k. Nếu đúng chuyển sang B6 . Lời giải Input: Dãy N số nguyên a1... B5: Kiểm tra i > N. . aN và số nguyên k. aN B2: Gán i = 1.Nội dung cần đạt nhiêu lần. a2. Nếu đã xét hết các giá trị trong dãy mà không có giá trị bằng k có nghĩa là giá trị k không có mặt trong dãy.. Thuật toán Cách liệt kê B1: Nhập N. dem = 0. B3: Nếu ai = k thì dem = dem + 1 B4: i = i + 1. dem = 0 ai = k + dem = dem +1 i=i+1 - i>N + Đưa ra kết luận KT 40 Hoạt động của thầy và trò HS làm bài HS nhận xét GV nhận xét và sửa chữa HS ghi bài ... Output: k có xuất hiện trong dãy không? Ý tưởng Ta sẽ đi so sánh lần lượt k với các giá trị trong dãy nếu ai = k thì đếm số lần xuất hiện... .

. hợp ngữ. phấn 2.Ngày giảng. Mục tiêu bài học 1.4. ngôn ngữ bậc cao. 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK. SGV.. 3.. Vậy: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính. Ưu nhược điểm của các ngôn ngữ.. Kỹ năng Học sinh nắm được khái niệm lập trình... I. có tinh thần kỷ luật cao II. Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Sau khi chúng ta đã diễn tả thuật toán dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối máy tính vẫn chưa thể trực tiếp thực hiện thuật toán? Vì vậy chúng ta cần phải đi diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ để máy tính hiểu và thực hiện được. Thái độ Ham thích môn học. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. Ngôn ngữ máy 41 . . Ngôn ngữ lập trình được chia thành: Ngôn ngữ máy. Đồ dùng dạy học 1.học 1.. ưu nhược điểm của các ngôn ngữ. IV. Nhắc nhở và củng cố Dặn học sinh về nhà ôn bài tiết sau kiểm tra 1 tiết. Kiến thức Giúp học sinh nắm được khái niệm ngôn ngữ lập trình.. nội vụ lớp 2. Ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ lập trình.. Hoạt động dạy .. vở ghi III.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. 1. Rút kinh nghiệm Tiết 16: KIỂM TRA 1 TIẾT Tiết 17: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Ngày soạn:..

Vậy theo các em thì ngôn ngữ này có được dùng phổ biến không? HS trả lời Để máy tính có thể thực hiện được một chương trình viết bằng hợp ngữ thì chương trình đó phải dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình hợp dịch. dễ hiểu. ⇒ Ngôn ngữ này chỉ thích hợp với những nhà lập trình chuyên nghiệp 3. Visual Basic. C++. chương trình viết ngắn gọn.. Nhược điểm: vẫn còn phức tạp.Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Ưu điểm: Là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể hiểu trực tiếp và thực hiện. HS ghi bài. cho phép khai thác triệt để và tối ưu hoá khả năng của máy Nhược điểm: Ngôn ngữ phức tạp. HS ghi bài. chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao cũng cần phải dịch sang ngôn ngữ máy nhờ chương trình dịch 3.Là ngôn ngữ ít phụ thuộc vào loại máy. cồng kềnh và khó hiệu chỉnh ⇒ Ngôn ngữ này không thích hợp với số đông người lập trình 2.. dễ hiệu chỉnh. chương trình viết mất nhiều công sức.. phụ thuộc nhiều vào phần cứng. ⇒ Ngôn ngữ này thích hợp với phần đông người lập trình Một số ngôn ngữ bậc cao: Pascal. chương trình hợp dịch và chương trình dịch. Hợp ngữ Ưu điểm: là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên (thường là từ viết tắt của tiếng Anh) để thực hiện các lệnh. Và cũng như chương trình được viết bằng hợp ngữ. Củng cố. dặn dò Trọng tâm: Khái niệm ngôn ngữ lập trình. C. 42 . TASM.Các câu lệnh của chương trình gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên . các loại ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ bậc cao Ưu điểm: . Chương trình hợp dịch: MASM. nâng cấp.

. 3. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số..... Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Trong toán học trước khi giải một bài toán việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì? HS trả lời: Xác định bài toán Xác định những gì? HS trả lời: Xác định giả thiết và kết luận cần tìm 1....... Kiến thức Cung cấp cho học sinh các bước để giải một bài toán trên máy tính 2.... HS làm bài Input: a.... nội vụ lớp......... Rút kinh nghiệm .. Chuẩn bị của học sinh: SGK....... ........... Kiểm tra bài cũ Xác định Input và Output của bài toán tìm UCLN(M.... Mục tiêu bài học 1.... Input: đầu vào Output: đầu ra Ví dụ: Xác định Input và Output của bài toán: ax2 + bx + c = 0 với a ≠ 0.. I... 2.......... vở ghi III... 3..... có tính kỷ luật cao II.......... Yêu cầu Nắm được các bước để giải một bài toán trên máy tính...... SGV.....Đọc trước bài 6: giải bài toán trên máy tính IV.. Thái độ Ham thích môn học....... b. Hoạt động dạy ... 43 . phấn 2. c với a ≠ 0.học 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. Xác định bài toán Là việc đi xác định Input và Output.......... Đồ dùng dạy học 1............ Tiết 18: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH Ngày soạn:..N)............Ngày giảng........................

Sau khi đã xác định được giả thiết và kết luận thì công việc tiếp theo là gì? HS trả lời: Tìm cách giải của bài toán. bằng hai cách Chúng ta đã được học những cách diễn tả thuật toán nào? HS trả lời: liệt kê và sơ đồ khối Gọi hai HS lên bảng trình bày GV nhận xét. Sau khi đã có thuật toán bước tiếp theo để giải một bài toán trên máy tính là viết chương trình. b.Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Output: kết luận nghiệm của pt. 3. Lựa chọn thuật toán Là bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính Một bài toán có thể được giải bằng nhiều thuật toán khác nhau nhưng một thuật toán chỉ giải một bài toán nào đó. Nó tương đương với bước Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán để giải một bài toán trên máy tính. Giải bài toán trên máy tính a. Diễn tả thuật toán Có hai cách diễn tả thuật toán Liệt kê và sơ đồ khối VD: Diễn tả thuật toán giải phương trình: ax2 + bx + c = 0 với a ≠ 0. Viết chương trình Là việc lựa chọn ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ để lập trình . 4.Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và báo lỗi về mặt ngữ pháp chứ không thể phát hiện được cái sai của thuật toán. . Hiệu chỉnh 44 . 2.Khi chọn ngôn ngữ lập trình nào thì phải tuân theo các quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó. VD: Cũng tương tự khi ta trình bày văn bản bằng tiếng Anh nếu ta đi trình bày theo ngữ pháp của tiếng Việt thì người đọc sẽ không hiểu.

........ Câu hỏi và bài tập SGK trang 51 IV...................................................................... Rút kinh nghiệm ............. ............................................................................................................................. ............................................................................... .................................................... Hoạt động của thầy và trò VD: Kiểm tra thuật toán GPT bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a ≠ 0................................................... kết quả thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng... Xem thuật toán có đúng với mọi giá trị a......Đó chính là quá trình kiểm thử chương trình đã viết................................................................................. thuật toán......................................... 4.............................................................. chương trình................................. c không? HS kiểm tra với các bộ giá trị....................................... 5.................................................. ...................... 45 ............. 5.................... sửa sai về mặt ngữ pháp............................. ... Đọc trước bài 7 và 8........................................................ .. b...................... Từ tài liệu này............... Viết tài liệu Mô tả chi tiết về bài toán............ thuật toán................ Củng cố dặn dò Nắm được các bước cần phải thực hiện khi giải một bài toán trên máy tính...... người sử dụng đề xuất phương án để hoàn thiện thêm..........................Nội dung cần đạt .........................

I. Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu các bước cần thực hiện để giải một bài toán trên máy tính? Theo em thì bước nào là bước quan trọng nhất? Vì sao? 3. Chuẩn bị của học sinh: SGK.Tiết 19: PHẦN MỀM MÁY TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC Ngày soạn:.. Đồ dùng dạy học 1. . a.. có tinh thần kỷ luật cao II..... máy chiếu Projecter 2. Kiến thức Giới thiệu cho học sinh khái niệm phần mềm máy tính và những ứng dụng của tin học.. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. Thái độ Ham thích môn học. Kỹ năng Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng Biết được những ứng dụng của tin học 3. 2. Hoạt động dạy .. SGV.học 1.Ngày giảng. Dựa vào chức năng của phần mềm để người ta chia phần mềm làm hai loại: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Sản phẩm thu được sau khi giải một bài toán trên máy tính đó chính là một phần mềm. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Mục tiêu bài học 1. Vậy phần mềm là gì? 1. Máy tính... vở ghi III.. nội vụ lớp 2. Phần mềm hệ thống 46 .. Phần mềm máy tính Thuật toán + Cấu trúc dữ liệu = chương trình Phần mềm máy tính là các chương trình thu được sau khi thực hiện giải các bài toán trên máy tính và dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau.

phần mềm nghe nhạc.. thiết kế logo. Trong thực tế có những phần mềm ứng dụng được viết riêng cho một cá nhân hay tổ chức nào đó: quản lý điểm. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật VD: Thiết kế kiến trúc.Nội dung cần đạt Là những chương trình tạo ra môi trường làm việc và cung cấp dịch vụ cho các phần mềm khác trong quá trình hoạt động của máy. Photoshop... Phần mềm công cụ: là những phần mềm giúp để tạo ra những phần mềm khác. NC.... MS Access. b. quản lý. Phần mềm tiện ích: là những phần mềm giúp con người làm việc với máy tính thuận lợi hơn. Một số phần mềm được viết theo những yêu cầu chung như: MS Office. 2. Lunix.. .... QL bán hàng..... Tự động hoá điều khiển VD: Điều khiển tầu phóng tầu vũ trụ... c. Chia học sinh theo nhóm để thảo luận . tính tiền điện thoại. Hỗ trợ việc quản lý VD: QL điểm HS.... Phần mềm ứng dụng Là phần mềm được viết để giúp giải quyết những công việc thường gặp như: soạn thảo văn bản. Windows Server.. quản lý bán hàng. Theo các em thế nào là phần mềm ứng dụng? HS trả lời Em đã biết được những phần mềm ứng dụng nào? HS trả lời: MS Office. ASP (Active Server Pages). Windows 98.. 47 Hoạt động của thầy và trò Em đã biết những phần mềm hệ thống nào? HS trả lời GV: MS-DOS. Windows XP. VD: Visual Basic. b.... VD: Phần mềm diệt virus. Những ứng dụng của tin học a. .. bảng tính. Unix...

............. Giải trí VD: Nghe nhạc. ....................................................... d.......................................................................................................................... giáo án điện tử....................................... Giáo dục VD: Đào tạo từ xa..................................... .. ............................................................................................................................... f.......................................... Hoạt động của thầy và trò 4................... Công tác văn phòng VD: Lập kế hoạch.................................................... truyền hình trực tuyến................... Củng cố và dặn dò Phân biệt phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng Những ứng dụng tin học trong cuộc sống................. ..... 48 ........ e.......... tổng hợp phân tích...... ...................Nội dung cần đạt điều khiển dây truyền sản xuất................ Trí tuệ nhân tạo VD: tạo ra các robot thông minh.................. xem phim............................................. ........... Rút kinh nghiệm ...................................................... Truyền thông VD: Chính phủ điện tử........................ g................................................ Đọc trước bài 9: Tin học và xã hội IV......... h.........................................

Kiến thức Giới thiệu cho học sinh về vai trò của tin học đối với sự phát triển của xã hội. nội vụ lớp 2.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.....học 1. Kiểm tra bài cũ Thế nào là phần mềm máy tính? Phần mềm ứng dụng là gì? 3. trách nhiệm của bản thân trong xã hội tin học hoá..Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển.. II. Bài mới Nội dung cần đạt 1. . Hoạt động dạy .Sự phát triển của tin học làm cho con người có nhiều nhận thức mới về cách thức tổ chức hoạt động. .. Thái độ Có tính kỷ luật cao Ý thức. Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá. Kỹ năng Biết được vai trò của tin học đối với sự phát triển của xã hội 3. 49 . I.. Đồ dùng dạy học 1. Mục tiêu bài học 1.. 2.. .Tin học giúp phát triển kinh tế và nâng cao dân trí..Tin học được áp dụng trong mọi lĩnh vực của xã hội. vở ghi III.Tiết 20: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI Ngày soạn:.Ngày giảng. HS ghi bài. Chuẩn bị của học sinh: SGK. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội Hoạt động của thầy và trò Tin học được ứng dụng ở những đâu? HS trả lời . phấn 2. . SGV.

....... Rút kinh nghiệm ..... ý thức trách nhiệm của bản thân trong xã hội tin học.. điều luật để bảo vệ thông tin và xử lý nghiêm tội phạm phá hoại thông tin.... VD: Đề án 112 về chính phủ điện tử...Trong xã hội tin học hoá thì thông tin là tài sản chung của mọi người ⇒ con người cần có ý thức bảo vệ thông tin........ ....Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò 2. HS ghi bài............ 4....... Xã hội hoá tin học ..... liên kết các vùng lãnh thổ và giữa các quốc gia với nhau...Tạo ra phương thức giao dịch mới hiệu quả..... . IV. tác phong làm việc khoa học và có trình độ phù hợp với xã hội thông tin......................Làm thay đổi suy nghĩ tác phong làm việc của con người..... tiết kiệm thời gian.. con người tập trung vào lao động trí óc... .. 3....... ... Củng cố dặn dò Nắm được vai trò của tin học đối với sự phát triển xã hội... Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá ... đào tạo thế hệ mới có ý thức... VD: Làm việc theo các dây chuyền tự động hoá. Ý thức... trách nhiệm của các em trong xã hội thông tin? HS trả lời........... 50 .. năng suất lao động tăng. VD: Thương mại điện tử..... VD: Như các ngôi nhà thông minh..........Nâng cao chất lượng cuộc sống: vì các thiết bị dùng trong sinh hoạt đều hoạt động theo chương trình điều khiển.....Các hoạt động chính của xã hội trong tin học sẽ được điều hành với sự hỗ trợ của các mạng máy tính thông tin lớn. truyền hình trực tuyến....... ..Giáo dục...Cần phải có những quy định.

.. I. tài liệu. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.. Output. Giải bài toán trên máy tính. thảo luận để đóng góp ý kiến.Tiết 21: BÀI TẬP Ngày soạn:.Ngôn ngữ máy là gì? SGK . phấn 2.Ngày giảng..HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.. .Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. nội vụ lớp học. .Hãy nêu tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán. Nêu được các ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội. GV : Đặt câu hỏi theo nội dung của . khái niệm về hợp ngữ. Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò 1..Ngôn ngữ lập trình là gì? HS: Trao đổi. Phần mềm đó 51 . Đồ dùng dạy học 1. .Đưa ra được Input và Output của bài toán. .Chương trình dịch để làm gì? GV: Cần phân tích kỹ để học sinh hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ lập trình và về chương trình dịch 2.... Chuẩn bị của học sinh: Kiến thức. các ngôn ngữ bậc cao và về chương trình dịch. Viết thuật toán giải PT: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu. II.Nêu tên một phần mềm. 3. vở ghi III. 2.Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc hỏi của giáo viên và bổ xung ý kiến cao? khi các học sinh trả lời.Hiểu về khái niệm ngôn ngữ máy.Chỉ ra Input..Các nhóm học sinh dưới lớp trao đổi. Phần mềm máy tính.Có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần HĐH được không? . Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. .. trả lời câu . . . .ba học sinh lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài tập .. thảo luận. Hoạt động dạy . Ngôn ngữ lập trình.. Mục tiêu bài học .học 1.

.......................................Em thích học qua mạng hay học trên lớp có thầy và bạn? Tại sao? 3.. ..............................................................................................dùng để làm gì và nó thuộc loại nào? 4.................................................................................. .............. Củng cố dặn dò Đọc trước bài 10: Khái niệm về hệ điều hành IV...................HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi........................................................ 52 ...................................................................................................................................................... ............... Tin học và xã hội................................................ Rút kinh nghiệm ........................................................................ .......... ............Nếu có điều kiện em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào? ............................................................................ .....

Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.. nội vụ lớp. Window XP. chức năng và phân loại hệ điều hành. Hoạt động dạy ... Chuẩn bị của giáo viên: SGK... HS ghi bài. vở ghi III. HĐH đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người dùng và giữa thiết bị với các chương trình.Chương II: HỆ ĐIỀU HÀNH Tiết 22: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Ngày soạn:. Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Để sử dụng và khai thác máy tính có hiệu quả con người điều khiển máy tính nhờ một hệ thống chương trình có tên là hệ điều hành. Thái độ Ham thích môn học. Unix. Phân biệt được đâu là hệ điều hành đơn nhiệm và đa nhiệm. có tinh thần kỷ luật cao. chức năng của hệ điều hành... Window 98. Vậy hệ điều hành là gì? 1. Đồ dùng dạy học 1. Window 95. 2.. Khái niệm hệ điều hành (OS: Operating System) Khái niệm: SGK trang 62.. Lunix. . II. Chuẩn bị của học sinh: SGK. Mục tiêu bài học 1. . 2..Ngày giảng... SGV.. Kiến thức Cung cấp cho học sinh: Khái niệm hệ điều hành. phấn 2. I.. 53 Em hãy kể tên những hệ điều hành mà em biết? HS trả lời: MS-DOS..học 1. Kỹ năng Biết: khái niệm hệ điều hành. 3.

Phân loại hệ điều hành Có ba loại chính sau: . . biểu tượng. . b. VD: Nhận diện thiết bị ngoại vi.. . bảng chọn . .. cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin. dọn rác ổ cứng.Đơn nhiệm một người dùng 54 Hoạt động của thầy và trò HS ghi bài.Quản lý tài nguyên bao gồm phân phối và thu hồi tài nguyên.Cung cấp tài nguyên cho các chương tình và tổ chức thực hiện chúng. .Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. lưu trữ dự phòng.Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để khai thác chúng thuận tiện và hiệu quả.Nội dung cần đạt HĐH thường được lưu trữ dưới dạng modul độc lập trên bộ nhớ ngoài.Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài. Thành phần Là các chương trình tương ứng để đảm bảo thực hiện các chức năng trên.Tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài lưu trữ tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình xử lý khác.. Chức năng . Các chức năng và thành phần của hệ điều hành a. VD: sử dụng câu lệnh được thực hiện trong OS MS-DOS: Tạo thư mục: MD Trở về thư mục gốc: CD\ HS ghi bài. VD: Chống phân mảnh.. . Đơn nhiệm một người dùng: trong một thời gian cụ thể chỉ có một chương trình được thực hiện .Cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống thông qua một trong hai cách: Sử dụng câu lệnh hoặc thông qua cửa sổ. .Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.. 3. 2.

...................................................... ................... 55 .......Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò VD: MS-DOS Trong một thời gian có nhiều chương trình được thực hiện nhưng chỉ có một người được truy cập.............................................................................................................................. ....................... Lunix... Rút kinh nghiệm ..............................................................Đa nhiệm nhiều người dùng 4............... 98 Trong một thời gian có nhiều chương trình được thực hiện và có thể có nhiều người được truy cập................... ........................................ đa nhiệm..................................................... ..................................................... Unix..................................... VD: OS: Window 2000................................................................. IV..Đa nhiệm một người dùng .................................... VD: Window 95.............................................................................................................................. XP............................................... ............... .................................................................................. Củng cố dặn dò Nắm được khái niệm hệ điều hành và chức năng của nó................................................................. ................... Phân biệt được đâu là hệ điều hành đơn nhiệm.........

Thái độ Ham thích môn học. Toan 10.. Tệp và tên tệp Khái niệm: SGK .doc.. Hoạt động dạy .Ngày giảng. Thông tin lưu trữ trên bộ nhớ ngoài cũng sẽ được tổ chức. .. Chuẩn bị của giáo viên: SGK..doc.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.. Mục tiêu bài học 1. Đồ dùng dạy học 1. phân loại để quản lý. Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu khái niệm và các chức năng của hệ điều hành. 1. vở và đồ dùng học tập? HS trả lời: cặp sách. 3.. Để phân biệt giữa vở môn này và vở môn khác thì các em dùng gì? HS trả lời: Nhãn vở.. Vậy em hãy cho biết ở hai tệp trên đâu là phần tên và đâu là phần mở 56 . nội vụ lớp 2.64. Tên tệp gồm hai thành phần: Phần tên. phấn 2. Kiến thức Cách thức tổ chức. vở ghi III.. có tinh thần kỷ luật cao II. Kỹ năng Nắm được khái niệm tệp và thư mục Biết quy tắc đặt tên tệp và thư mục 3. Chuẩn bị của học sinh: SGK.học 1.Phần mở rộng VD: Tin hoc 10.. Tệp và thư mục a. SGV.. quản lý dữ liệu ở bộ nhớ ngoài 2. Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Hằng ngày khi đi học thì các em dùng gì để đựng sách.Tiết 23: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Ngày soạn:.... I..

..Phần mở rộng có thể có hoặc không. vi du. SETUP (D).com.. .Phần tên: không quá 255 ký tự . GIAI TRI HS ghi bài VD: Cùng trong thư mục gốc SETUP có thể có các thư mục con và tên tệp sau không? WinXP.< > | .txt. Nếu có không quá 3 ký tự.pas. .Không dùng các ký tự đặc biệt trong tên tệp như: \ / : * ? " ..Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ. nguyen.. ...Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò rộng? HS trả lời. . SETUP. toan1/5. Thư mục . a1?. VD: Em hãy cho biết trong những tên tệp sau tên nào đúng và tên nào đúng trong Window nhưng không đúng trong MS-DOS.Phần mở rộng có thể có hoặc không và được hệ điều hành dùng để phân loại tệp. nguyen.Bắt đầu tên tệp không được là một chữ số.Không dùng các ký tự đặc biệt trong tên tệp như: \ / : * ? " . b.txt.jpg. Trong MS-DOS .Phần tên: không quá 8 ký tự.Mỗi thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con.Tên tệp không được chứa dấu cách .com. tinhoc. GIAI TRI (E) thì theo các em đâu là tên thư mục gốc? HS trả lời: WIN.Để quản lý các tệp được dễ dàng. THPT lac thuy C. 57 HS ghi bài. .Trong một thư mục không chứa các tệp trùng tên và các thư mục con trùng tên.< > | . Mỗi đĩa có một thư mục tạo tự động gọi là thư mục gốc. anh dep. WinXP.doc HS trả lời: GV nhận xét VD: Một ổ cứng chúng ta chia thành 3 ổ logic có các tên tương ứng là: WIN (C).Trong mỗi một thư mục gốc lại có thể tạo các thư mục khác gọi là thư mục con. Quy tắc đặt tên tệp Trong Window . . .doc . hệ điều hành tổ chức lưu trữ tệp trong các thư mục.

......................................... ........................................doc....doc 4..........................................................doc HS trả lời: D:\Tin\Tin 10...txt............................Tên của thư mục được đặt theo quy tắc phần tên của tệp Chú ý: Tên tệp và thư mục nên đặt theo ý nghĩa gợi mở............................................................................... 58 ..........doc Hãy chỉ ra đường dẫn tới tệp Tin 10.................doc Lý Tin 10......................................... abc........................................................... Bài tập Cho biết các tên tệp sau đây tên nào đúng? Nguyen........................ tin hoc pho thong. ............................................................................................. .................................. Rút kinh nghiệm ........................ quit?............Nội dung cần đạt ....... c........com.......................... ................................... Đường dẫn (Path) Là phần chỉ dẫn đến tên tệp.......... 7xx.......pas........................ ........................doc IV.............................................................................................. Củng cố dặn dò Nắm được khái niệm tệp và thư mục Cách thức đặt tên tệp và thư mục 5..................... .................................................................................. Trong đó tên các thư mục và tệp phân cách nhau bởi "\" Hoạt động của thầy và trò HS trả lời HS ghi bài VD: D:\ Toán Tin Tin 11.......................................... thư mục theo đường đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp.................................

Đồ dùng dạy học 1. Kiến thức Cách thức tổ chức. Vậy hệ điều hành sẽ quản lý tệp như thế nào? 2. vở ghi III. cung cấp các dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài và đảm bảo cho chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể đồng thời truy cập các tệp. SGV. Bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Sau khi đã tìm hiểu về tệp và thư mục.... . 59 HS ghi bài.... quản lý dữ liệu ở bộ nhớ ngoài 2.học 1. phấn 2. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. Hoạt động dạy .... Chuẩn bị của học sinh: SGK.Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao. Hệ thống quản lý tệp Hệ thống quản lý tệp là một thành phần của hệ điều hành có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài.. có tinh thần kỷ luật cao. nội vụ lớp 2. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. . Thái độ Ham thích môn học. Mục tiêu bài học 1.Tiết 24: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Ngày soạn:..Ngày giảng. I. Các đặc trưng của hệ thống quản lý tệp . Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu khái niệm và cách đặt tên tệp trong windows 3. II. Kỹ năng Nắm được khái niệm tệp và thư mục Quy tắc đặt tên tệp và thư mục 3..

........................Nội dung cần đạt .... Củng cố dặn dò Nắm được các đặc trưng của hệ thống quản lý tệp và các thao tác quản lý tệp thường dùng. 60 ......Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin....... .............. Rút kinh nghiệm ..................................... ............................................................... xem nội dung tệp. 4............. tìm kiếm tệp/thư mục..................................... ................................................................... .................... Sao chép tệp/thư mục: Chọn tệp/thư mục cần sao chép sau đó nháy chuột phải và chọn Copy..... IV................................................................. Hoạt động của thầy và trò Vậy để thực hiện chức năng quản lý của mình thì theo các em hệ điều hành sẽ sử dụng các thao tác nào? HS trả lời: Vd: thao tác tạo thư mục Nháy chuột phải và chọn New Folder...........Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng lỗi kỹ thuật hoặc chương trình............ Các thao tác quản lý tệp thường dùng Tạo thư mục..................................Độc lập giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xử lý......... sao chép............... xóa.... ........... di chuyển tệp/ thư mục...................................................................... Để đổi tên tệp/thư mục: Nháy chuột phải vào tệp hay thư mục cần đổi tên sau đó chọn Rename và gõ tên mới vào....... đổi tên..................................

..Thực hiện một trong các thao tác sau: 61 Hoạt động của thầy và trò GV: Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm HĐH. 2. Thái độ Ham thích môn học. . Vậy một máy tính có thể hoạt động được không nếu không có HĐH? HS trả lời: GV: Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về cách nạp HĐH và giao tiếp với HĐH. làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. II. Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lý tệp và các thao tác quản lý tệp thường sử dụng.. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt 1. 2. Hoạt động dạy ..Tiết 25: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH Ngày soạn:. vở ghi III. 3. Mục tiêu bài học 1. Nạp hệ điều hành Muốn nạp hệ điều hành ta cần: . . Biết cách làm việc với hệ điều hành bằng bảng chọn. Kỹ năng Thành thạo mở và tắt máy tính.Có đĩa khởi động là đĩa chứa các chương trình phục vụ việc nạp hệ điều hành. máy chiếu Projecter 2. máy tính. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.. . có tính kỷ luật cao. nội vụ lớp... Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số..học 1. Chuẩn bị của học sinh: SGK.. HS nghe giảng và ghi bài..Ngày giảng. 3. Kiến thức Cách nạp. SGV.. I..

................................................................... đang hoạt động)....................................................................................................................... đĩa CD................................................................................ 62 ....................... HS quan sát......... .. 4....................... Quan sát vị trí phím nóng: Ctrl + Alt + Delete IV........................................ ..................................................................................... đĩa mềm............. ................................................................... Rút kinh nghiệm ......................................................................... + Tổ hợp phím Ctrl + Alt + HS ghi bài Delete nếu máy bị treo Để nạp HĐH máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự: ổ đĩa cứng................................................................. .................................................................... ................................... Tuy nhiên thứ tự này có thể thay đổi do người sử dụng thiết đặt.......................................................... ................................................................................. Củng cố dặn dò Phân biệt được các nút khi nạp HĐH..............................Nội dung cần đạt + Bật nguồn (nút Power) khi Hoạt động của thầy và trò máy đang tắt hoặc bị treo mà không nhận tín hiệu từ nút reset hoặc tổ hợp Ctrl + Alt + Delete + Nhấn nút Reset (nếu máy GV: trình chiếu các cách thức nạp hệ điều hành................................

Biết cách làm việc với hệ điều hành bằng bảng chọn. I.Ngày giảng. Kỹ năng Thành thạo mở và tắt máy tính. 2. làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống.. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số..Tiết 26: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (tiếp) Ngày soạn:. máy chiếu Projecter 2..học 1. Mục tiêu bài học 1. Cách làm việc với HĐH Người sử dụng có thể đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống bằng hai cách sau: Cách 1: Sử dụng các lệnh (command) HS nghe giảng và ghi bài VD: lệnh truy cập vào thư mục Tin hoc 10 được chứa ở ổ C C:\ cd Tin hoc 10 Lệnh Copy thư mục Tin hoc 10 từ ổ C sang ổ D Copy C:\Tin hoc 10 D:  Cách 2: Dùng bảng chọn hoặc cửa sổ VD: HS quan sát hình 31 SGK trang 69 63 ... Chuẩn bị của giáo viên: SGK. có tính kỷ luật cao. máy tính. Kiểm tra bài cũ: Có thể thực hiện những thao tác nào để có thể nạp hệ điều hành? 3. Kiến thức Cách nạp. 2. Quá trình làm việc đó người ta còn gọi là giao tiếp với HĐH. 3.. II. nội vụ lớp.. Chuẩn bị của học sinh: SGK. vở ghi III.... Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Hoạt động dạy . 2... Thái độ Ham thích môn học. . SGV. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Sau khi đã nạp HĐH thì người sử dụng sẽ làm việc trực tiếp với HĐH.

................................. nút lệnh........ .................................................................... biểu tượng........... Rút kinh nghiệm .............................Nội dung cần đạt chứa hộp thoại hoặc nút lệnh.......................................... ........................... Nhưng nó cho tốc độ thực hiện lệnh nhanh........................................................... nút lệnh.... 4........................................ người sử dụng sẽ khai thác hệ thống thuận lợi hơn.......................................................................................... hộp thoại........................................... Củng cố dặn dò Biết cách khai thác hệ thống thông qua nút lệnh.......................................... .................... biểu tượng.............................................. biểu tượng......................... GV: Sử dụng máy chiếu để chỉ cho HS biết đâu là nút chọn (hộp kiểm).................................................... Cách thứ hai: với các hộp thoại.......................................................................... HS quan sát.............. Đọc trước phần 3 bài 12: Ra khỏi hệ thống IV........................................ ........ Hoạt động của thầy và trò GV: Vậy theo các em thì cách nào có ưu điểm hơn? HS trả lời Với cách thứ nhất thì người sử dụng phải nhớ rất nhiều câu lệnh và phải thao tác nhiều....... 64 ............... .................................................

học 1. lưu các tham số cần thiết. làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống.. máy tính.... Ra khỏi hệ thống Là thao tác để HĐH dọn dẹp các tệp trung gian. mọi thay đổi trong thiết đặt hệ thống được lưu vào đĩa cứng trước khi nguồn được tắt. Chuẩn bị của học sinh: SGK. máy chiếu Projecter 2.. Mục tiêu bài học 1. I.. SGV. 2. ngắt kết nối mạng. vở ghi III.. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt 3. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.. Kiểm tra bài cũ: Theo em thì để làm việc tốt với hệ điều hành thì cách nào có ưu thế hơn? Tại sao? 3.Ngày giảng. nội vụ lớp. 2. Kỹ năng Thành thạo mở và tắt máy tính.Shutdown (Turn Off): là cách tắt máy an toàn.. Hoạt động dạy . Có 3 cách để ra khỏi hệ thống . Kiến thức Cách nạp. Hoạt động của thầy và trò GV: Sau khi đã thực hiện xong các công việc và muốn thoát khỏi hệ thống thì ta có thể làm những cách nào? HS ghi bài GV: Các em đã biết những cách nào để ra khỏi hệ thống? HS: chọn Shutdown. Biết cách làm việc với hệ điều hành bằng bảng chọn. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.. 3. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.. . để tránh mất mát tài nguyên và chuẩn bị cho phiên làm việc tiếp được thuận tiện hơn. Thái độ Ham thích môn học.Tiết 27: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (tiếp) Ngày soạn:.. tắt nguồn 65 ... có tính kỷ luật cao..

........ .................. Rút kinh nghiệm .........................................................................................................................................Nội dung cần đạt ...................................................... Làm bài tập SGK trang 71 IV... tiêu thụ ít năng lượng nhất nhưng đủ để hoạt động lại ngay............................... .................... GV: Thực hiện các thao tác ra khỏi hệ thống.......................................................... .................... Củng cố dặn dò Biết các cách để ra khỏi hệ thống............................................................Stand By: Máy tạm nghỉ................................................................................................................... ... 4...................................... Hoạt động của thầy và trò HS nghe giảng và ghi bài................. HS quan sát........................................................................ Nhưng nếu mất điện thì các thông tin trên RAM sẽ bị mất................................ Hibernate: Còn gọi là quá trình tắt và lưu tiến trình...................................... ..... 66 .........................................................................................................

. thư mục. setup.. anh!. .jpg. có tính kỷ luật cao. nội vụ lớp 2. thư mục Biết: mở máy. Các tên chỉ đúng trong MS-DOS: setup.học 1. ucln.cpp.dat. 3. Kiến thức Củng cố lại các quy tắc đặt tên tệp.. ucln. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Bài 1. tinhoc@. Lời giải Các tên đúng: Tin hoc 10.com.pas.pas. làm việc với HĐH.Tiết 28: BÀI TẬP Ngày soạn:.cpp. donxinnghiphep.DAT..exe. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. nguyen1. Cách giao tiếp với hệ điều hành. SBT. Thái độ Ham thích môn học...doc. phấn 2. Chuẩn bị của HS: SGK. Bài 2: Có các tệp sau: 67 Hoạt động của thầy và trò GV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài. Các tên tệp nào sau đây là đúng và tệp nào đúng trong windows nhưng không đúng trong MS-DOS Tin hoc 10.doc. II. 123.exe. tile%. setup.. HS lên bảng làm bài GV: Mời HS nhận xét GV: nhận xét và sửa chữa HS ghi bài .mpg.xls. ucln.doc. vở ghi III. Chuẩn bị của giáo viên: SGK... donxinnghiphep. Mục tiêu bài học 1. hanhkhucngayvadem.doc. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. hanhkhucngayvadem..jpg.. Hoạt động dạy .cpp. 123. SBT. I. nguyen1. nguyen1.Ngày giảng. tắt máy. 2.pas. Kỹ năng Hiểu quy tắc đặt tên tệp.exe..

C:\LOP10\HOCKY1\TOAN. kt 1 tiet. Em hãy tạo các thư mục để chứa các tệp trên sao cho khoa học nhất? Lời giải Ca nhac: hay hat len.mp3. anh dep. anh nen. phuong thuy.Nội dung cần đạt bai 1.jpg. my love.DOC 4.doc.doc.jpg. .DOC và A:\LOP10\HOCKY1\TOAN.jpg. . và C:\LOP10\HOCKY1\TOAN.doc.DOC Bài 4: Khi giao tiếp với HĐH Windows thì người ta sẽ đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống bằng cách nào? GV: Gọi hs đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.DOC Hoạt động của thầy và trò GV: Gọi HS lên bảng làm bài HS lên bảng làm bài GV: Gọi 1 HS khác nhận xét GV: nhận xét và sửa chữa HS ghi bài.doc.mp3 mai mai mot tinh yeu. C:\LOP10\HOCKY1\TOAN.DOC và C:\LOP10\HOCKY1\VAN. mai mai mot tinh yeu. Trong đó tệp có đuôi: .jpg là tệp ảnh.doc.mp3 là tệp ca nhạc. my love.doc Picture: anh nen.mp3.mp3. C:\LOP10\HOCKY1\TOAN. kt 1 tiet.jpg. khoa luan.jpg Bài 3: Em hãy cho biết liệu có tồn tại đồng thời 2 tệp sau được không? Không Có 1. khoa luan.DOC 2.DOC 3.mp3. 68 . anh dep. C:\LOP10\HOCKY1\TOAN. phuong thuy. HS trả lời câu hỏi GV nhận xét Bài 5: Làm bài 7 sách giáo khoa trang 71 GV: Gọi 1 HS lên bảng chỉ ra đường dẫn đến các tệp happybirthday.jpg. GV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài HS lên bảng làm bài GV: Gọi 1 HS khác nhận xét GV: Nhận xét và sửa chữa.DOC và C:\LOP10\TOAN.doc là tệp văn bản.mp3. hay hat len.mp3 Van ban: bai 1.

....................................................... ........................................................................................................................................................................................ .... Xác định được đường dẫn đến tệp và thư mục........................... ......................................................................................................................................................................................................................zip 4............................................. Củng cố dặn dò Biết cách đặt tên tệp........................................ thư mục................................................................................................................................................ ................................. ......................................... Rút kinh nghiệm .........................................................Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò EmHocToan. 69 ................................. ............................................. IV............................................................................................................................................................................ ........

..................... ................................. mềm.................................. cổng USB.... nháy phải......... bàn phím Làm quen với các ổ đĩa................. nội vụ lớp học... nháy đúp.... yêu cầu Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.................................... ........học 1................... ra khỏi hệ thống.......................... 2....................... 70 ............................Tiết 29: Bài tập thực hành 3 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH Ngày soạn:........................... CD.......... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số....... HS: Quan sát................................. HS: Quan sát và thực hiện Hoạt động 3: Quan sát ổ đĩa và cổng USB GV: Chỉ cho HS biết đâu là ổ đĩa: cứng........ ........................................................................................ ....... Hoạt động dạy ..... 2..................................................................... Thực hành các thao tác cơ bản với chuột...... II......................... ...................... máy chiếu Projecter.......................... Chuẩn bị của học sinh: SGK........... Mục đích.......... ...................................... Nội dung Hoạt động 1: Thực hiện thao tác vào ra hệ thống GV: Thực hiện mẫu các thao tác: đăng nhập hệ thống......................... Chuẩn bị của giáo viên: SGK... Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Củng cố dặn dò Kiến thức trọng tâm: Cách vào ra hệ thống.......................... HS: Quan sát và thực hiện theo............................................ Hoạt động 2: Thao tác với chuột và bàn phím GV: Thực hiện mẫu các thao tác di chuyển chuột..... vở ghi III............................................................... cổng USB...... máy tính............................................................ Rút kinh nghiệm ............... 3.................................. ............... các phím trên bàn phím... I................ nháy chuột.... các thao tác với chuột IV..........................Ngày giảng.......

............................................... 3......... làm việc với biểu tượng.................................................. Windows Xp.............................................................. . ............................................................ tài liệu.................... làm việc với: cửa sổ...................... như thao tác với cửa sổ................................. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số............................. . Chuẩn bị của giáo viên: SGK.. . máy chiếu Projecter.. bảng chọn............................................. Chuẩn bị của học sinh: SGK... HS: Quan sát và sau đó thực hiện các thao tác: thay đổi kích thước cửa sổ........ đâu là nút Start. ............. bảng chọn....... IV.................... biểu tượng.Ngày giảng..... đâu là thanh tác vụ....................................... III. nội vụ lớp học......................... 2. Nội dung GV: Mở máy...................... cửa sổ và cách thay đổi kích thước........ vở ghi.............. ....... biểu tượng........ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.. I. Hoạt động dạy ..................... Củng cố dặn dò Chú ý các thao tác làm việc với cửa sổ...... Mục tiêu bài học Làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với Windows 2000..Tiết 30: Bài tập và thực hành 4 GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Ngày soạn:............... 2...... 71 .... II..................... Rút kinh nghiệm ............... sau khi máy khỏi động xong thì chỉ cho HS đâu là màn hình Desktop....................................... biểu tượng....... bảng chọn................ Chuẩn bị trước bài tập và thực hành 5: đọc lại các quy tắc đặt tên tệp.học 1............ máy tính..... .. bảng chọn...... thư mục.

72 . Windows Xp. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. tài liệu.. di chuyển. Hoạt động 2.. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. máy tính. yêu cầu  Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows 2000. đổi tên tệp/thư mục Tạo: Mở thư mục sẽ chứa thư mục mới.1: Tạo và đổi tên thư mục GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện thao tác tạo.. I. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. Hoạt động dạy . sao chép..học 1. gõ tên mới rồi nhấn phím Enter (có thể thay bằng bấn phím F2 sau đó gõ tên mới rồi Enter) HS: Quan sát sau đó thực hiện Tạo thư mục Đổi tên thư mục mà mình vừa tạo...  Khởi động được một số chương trình đã cài đặt trong hệ thống. di chuyển tệp/thư mục GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện thao tác sao chép và di chuyển têp/thư mục Sao chép: chọn tệp. Chuẩn bị của học sinh: SGK. II.... 32: Bài tập và thực hành 5 THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC Ngày soạn:. đổi tên..2: Sao chép. Mục đích. máy chiếu Projecter. sau đó nháy chuột phải và chọn New.Ngày giảng. nội vụ lớp học. III. 2... 2. Nội dung Hoạt động 1: Xem nội dung đĩa/thư mục GV: Hướng dẫn các xem nội dung của một ổ đĩa/thư mục.. vở ghi.Tiết 31... thư mục cần di chuyển --> nháy chuột phải chọn Cut hoặc Edit chọn Cut (Ctrl + X) --> Chọn thư mục sẽ chứa tệp hoặc thư mục vừa di chuyển --> nháy chuột phải chọn Paste hoặc Edit chọn Paste (Ctrl + V) HS: Quan sát và thực hiện thao tác trên các thư mục mà mình vừa tạo trước đó. sau đó chọn Folder gõ tên thư mục sau đó Enter Đổi tên: Chọn thư mục muốn đổi tên sau đó nháy chuột phải chọn Rename.. HS: Quan sát và thực hiện Hoạt động 2: Tạo. .  Thực hiện một số thao tác với tệp và thư mục. thư mục cấn sao chép --> nháy chuột phải chọn Copy hoặc Edit chọn Copy (Ctrl + C)--> Chọn thư mục sẽ chứa tệp hoặc thư mục--> nháy chuột phải chọn Paste hoặc Edit chọn Paste (Ctrl + V) Di chuyển: Chọn tệp. xoá tệp/thư mục Hoạt động 2.

.........2: Khởi động một số chương trình đã cài đặt sẵn trong hệ thống GV: Hướng dẫn học sinh khởi động............. Lưu ý: Xoá tệp/thư mục bằng phím Delete thì tệp/thư mụcb sẽ chưa bị xoá hoàn toàn (còn lưu trong thùng rác Recycle Bin) tức là có thể lấy lại được........ 73 .................. Củng cố dặn dò Lưu ý các làm việc với tệp/thư mục.............................................................................................1: Xem nội dung tệp GV: Hướng dẫn cách xem một số tệp thông dụng: .................pdf HS: Quan sát và thực hiện Hoạt động 3..................... Hoạt động 3: Xem nội dung tệp và khởi động một số chương trình đã cài đặt sẵn trong hệ thống Hoạt động 3......................................... .................................. nhưng nếu xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete thì tệp/thư mục sẽ bị xóa thực sự....................................... .. HS: Quan sát và thực hiện Hoạt động 4: Tổng hợp GV: Cho học sinh thực hiện lại các thao tác liên quan đến tệp/thư mục HS: Thực hiện các thao tác... Disk Defragmenter............. ........................................................xls......... ............................. System Restore................................................................................................................. HS: Quan sát và thực hiện xóa tệp/thư mục bằng cả hai cách...........................doc.................. ........... ...................................... ........................................................ Rút kinh nghiệm ........................................... sử dụng một số chương trình đã cài đặt sẵn trong hệ thống như: Disk cleanup.... Ôn bài tiết sau kiểm tra thực hành 1 tiết IV....................................................Hoạt động 2.................. Làm bài tập SGK trang 84.................. 3.....................................................................3: Xoá tệp/thư mục GV: Hướng dẫn học sinh cách xoá tệp/thư mục Chọn tệp/thư mục cần xoá--> bấm Delete trên bàn phím hoặc dùng tổ hợp phím Shift + Delete.............................

đề kiểm tra 2.. Kiến thức Kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh qua các bài học Thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.học 1. máy chiếu Projecter.. Mục tiêu đánh giá 1. nội vụ lớp học 2.. Kiến thức 74 ... xoá. đổi tên. sao chép.Ngày giảng...Ngày giảng.. I. . I. Chuẩn bị của giáo viên: tài liệu. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.. Kỹ năng Thực hiện được các thao tác liên quan đến thư mục: Tạo. Thái độ Có thái độ nghiêm túc khi làm bài II.. Kiểm tra Hình thức: Lý thuyết (25') + thực hành (10') tỷ lệ 5:5 ----------------------------------------------- Tiết 34: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG Ngày soạn:...... Mục tiêu bài học 1. Chuẩn bị của học sinh: Kiến thức III. . di chuyển.....Tiết 33: KIỂM TRA 1 TIẾT Ngày soạn:... 3.. máy tính. khả năng của học sinh 2.. Hoạt động dạy ..

Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò ĐVĐ: Chúng ta đã biết khái niệm về HĐH và đã được nghe giới thiệu qua một số HĐH. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. SGV. HS nghe giảng và ghi bài GV: Nhưng hiện nay máy tính được trang bị HĐH nào? HS trả lời: HĐH Windows 2. thực hiện thông qua hệ thống lệnh. Hoạt động dạy .học 1. Hệ điều hành MS-DOS MS-DOS= MicroSoft Disk Operating System Là HĐH của hãng Microsoft trang bị cho máy tính cá nhân IBM PC Là HĐH đơn giản. Hệ điều hành Windows 75 . Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể một số HĐH thông dụng. vở ghi III. Là HĐH đơn nhiệm. tài liệu 2. có tính kỷ luật cao II. Vậy HĐH đơn nhiệm một người dùng là HĐH nào? HS trả lời: MS-DOS GV: Em có biết MS-DOS viết tắt của từ gì không? HS trả lời: 1.Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay 2. Kỹ năng 3. hiệu quả phù hợp với thiết bị trong thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Thái độ Ham thích môn học. nội vụ lớp 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK. GV: Như ở những bài trước chúng ta đã học về HĐH đơn nhiệm và đa nhiệm. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.

........ Rút kinh nghiệm .......... .....Có hệ thống quản lý tệp đơn giản và hiệu quả .....................................Có một hệ thống phong phú các modul và chương trình tiện ích hệ thống b............................................. . HS nghe giảng và ghi bài...... Củng cố dặn dò Biết các đặc trưng cơ bản của các hệ điều hành....... Windows Server............ Window 2000................ Về nhà ôn lại kiến thức từ chương I IV............ Hệ điều hành Linux Là HĐH có mã nguồn mở Được sử dụng phổ biến ở những trường đại học châu Âu Hoạt động của thầy và trò HS nghe giảng và ghi bài GV: ví dụ một số hệ điều hành windows Window 98..... Win me.......... Window XP....... 3...........Là HĐH đa nhiệm nhiều người dùng .... Hệ điều hành Unix ................................................ hình ảnh........Cung cấp nhiều công cụ xử lý đồ họa và đa phương tiện đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh........... GV: Với những đặc trưng cơ bản như trên nên HĐH Windows được sử dụng phổ biến hiện nay.............................................Chế độ đa nhiệm ...............Nội dung cần đạt Là HĐH của hãng Microsoft với nhiều phiên bản khác nhau...................................... ....... Tiết 35: ÔN TẬP 76 .........Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích .... 3.............. nâng cấp những tính năng mới mà không bị vi phạm về bản quyền...... sửa chữa... Các hệ điều hành Unix và Linux a.........................Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng........ song có một số đặc trưng chung: ..... GV: Mã nguồn mở có nghĩa là người sử dụng có thể bổ sung....

Hoạt động dạy . GV: Gọi 1 HS khác nhận xét GV: Cho HS nhắc lại quy tắc chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ 2 và 16 HS đứng tại chỗ trả lời GV: Gọi 1 HS khác nhận xét GV: Cho HS nhắc lại quy tắc chuyển đổi từ hệ 2 và 16 sang hệ 10 b. Mục tiêu bài học 1. Chuẩn bị của HS: Kiến thức.. Chuyển từ hệ 10 sang hệ 2 và 16 Hoạt động của thầy và trò GV: Cho HS nhắc lại các đơn vị đo thông tin. Chuẩn bị của GV: SGK. SGK.. Cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số a. Vở ghi III... tài liệu 2. Các thao tác liên quan đến tệp và thư mục 3. có tinh thần kỷ luật.. I. HS đứng tại chỗ nhắc lại các đơn vị đo thông tin.học 1. Đồ dùng dạy học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.Ngày giảng. Bài mới Nội dung cần đạt 1.Ngày soạn:. Kỹ năng Cách chuyển đổi giữa các hệ cơ số. nội vụ lớp học 2. 2.. Đơn vị đo thông tin Bit là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất 1byte = 8 bit 1KB = 1024 byte 1MB = 1024KB 1GB = 1024MB 1TB = 1024GB 1PB = 1024TB 2. Cách chuyển đổi từ hệ 2 và 16 sang hệ 10 77 . II... Kiến thức Ôn tập.. củng cố lại những kiến thức đã học để chuẩn bị cho bài thi kết thúc học kỳ I. ... Thái độ Ham thích môn học..

Phân biệt được RAM và ROM GV: Trong cấu tạo chung của máy tính phần nào là quan trọng nhất? HS: đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV: RAM và ROM đâu là bộ nhớ chỉ đọc và đâu là bộ nhớ vừa cho phép đọc vừa cho phép ghi. Tệp và quản lý tệp . 6.Quy tắc đặt tên tệp. .Đường dẫn đến tệp và thư mục GV: Quy tắc đặt tên tệp trong HĐH MS-DOS và HĐH Windows 78 .Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò HS đứng tại chỗ trả lời GV: Gọi 1 HS khác nhận xét GV: Cho HS nhắc lại quy tắc chuyển đổi từ hệ 2 sang hệ 16 và ngược lại HS đứng tại chỗ trả lời GV: Gọi 1 HS khác nhận xét c. Giải bài toán trên máy tính . Thiết bị vào.Các tính chất của thuật toán . Cách chuyển đổi từ hệ 2 sang hệ 16 và ngược lại 3. Bộ nhớ Phân biệt được bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Cấu tạo của máy tính a.Cách biểu diễn thuật toán: Liệt kê và sơ đồ khối 5.Bước thứ 2: lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là bước quan trọng nhất. ra Phân biệt được đâu là thiết bị vào và đâu là thiết bị ra 4.Hệ điều hành là phân mềm hệ thống .Phân loại hệ điều hành 7. Bài toán và thuật toán . Cấu trúc chung Nắm được cấu tạo chung của máy tính b. thư mục . Hệ điều hành . HS trả lời câu hỏi GV: Nhận xét và đính chính GV: Gọi 1 HS kể tên một số thiết bị vào và một số thiết bị ra HS: Đứng tại chỗ trả lời GV: Nhận xét và đính chính GV: Gọi 1 HS nhắc lại những tính chất của thuật toán và các quy ước để biểu diễn thuật toán dưới dạng sơ đồ khối HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV: Các bước để giải một bài toán trên máy tính? Tại sao nói bước lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là bước quan trọng nhất? HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV: Người ta phân HĐH thành mấy loại? HS trả lời câu hỏi c.Các bước để thực hiện giải một bài toán trên máy tính.

. ................................................................Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò HS trả lời quy tắc 8....................................................... đổi tên..................Các thao tác liên quan đến tệp và thư mục GV: Các thao tác: tạo............................................................. .... 79 ............................................... .......... Củng cố dặn dò Về nhà chuẩn bị tốt kiến thức để tiết sau làm bài kiểm tra kết thúc học kỳ I V.................................................................. Giao tiếp với HĐH ................................. xoá thư mục HS trả lời câu hỏi IV........... di chuyển....................... Rút kinh nghiệm ................................................................................................................................................................... sao chép........ ..................................................................................................................................

báo. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.HS hệ thống lại kiến thức. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.học 1.. 3.. vở. nội vụ lớp học... .. 2.học 1. vận dụng linh hoạt để đạt kết quả cao nhất II. Hoạt động dạy . máy chiếu Projecter. Chuẩn bị của GV: Đề kiểm tra 2. thông báo. Mục tiêu bài học 1. Kỹ năng Nhớ các quy ước để gõ tiếng Việt.. Chuẩn bị của học sinh: SGK. SGV. 2.. Kiến thức Biết chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản Biết các đơn vị xử lý trong văn bản Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt. Nội dung kiểm tra CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN Tiết 37: KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN I. tất cả người ta gọi 80 ... vở ghi III... Đồ dùng dạy học 1. có tính kỷ luật cao II.Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KỲ I Ngày soạn:. Mục đích yêu cầu .. 2. đánh giá những kiến thức mà học sinh đã học trong một học kỳ qua .Kiểm tra. Chuẩn bị của HS: Kiến thức III. I.. Thái độ Ham thích môn học.. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Trong cuộc sống thường nhật chúng ta tiếp xúc rất nhiều với sách. tài liệu. máy tính.Ngày giảng. Đồ dùng dạy .

c... khoảng cách các dòng. phông chữ. Sửa đổi văn bản Sửa đổi ký tự. a.. khoảng cách các đoạn.Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò chung là văn bản.... Định dạng trang giấy: Cỡ giấy... Trình bày văn bản Khả năng định dạng ký tự: Cỡ chữ. Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản Soạn thảo văn bản là công việc liên quan đến văn bản như: Đơn từ.. GV: Em hãy kể tên những hệ trợ giúp soạn thảo văn bản mà em biết? HS trả lời: Một số hệ trợ giúp soạn thảo văn bản: MS Word. trang giấy. GV: Em hãy so sánh văn bản soạn thảo bằng bằng máy và viết tay? HS trả lời: Vậy: Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản... kiểu chữ. Nhập và lưu trữ văn bản Cho phép đưa nội dung văn bản vào máy tính và cho phép lưu trữ nội dung vừa đưa vào. b. sách.. khoảng cách lề. 1. Notepad.. câu từ. chiều giấy. Vậy soạn thảo văn bản là gì? Hệ soạn thảo văn bản là gì? Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu. thông báo. HS nghe giảng và ghi bài GV: Theo các em thì nó sẽ cho sửa đổi những thành phần nào của văn bản? HS trả lời: toàn bộ GV: Cho HS quan sát SGK trang 93 và mời học sinh nhận xét HS nhận xét: trình bày văn bản có định dạng ký tự. mầu chữ.. cấu trúc. HS nghe giảng và ghi bài. đoạn văn.. MS Excel. GV: Ngoài một số chức năng đã giới thiệu ở trên thì hệ soạn thảo văn bản còn cung cấp cho chúng ta một số chức 81 . Định dạng đoạn văn bản: Căn lề...

Nội dung cần đạt
d. Một số chức năng khác
Tìm kiếm và thay thế, gõ tắt, tạo bảng
và tính toán, sắp xếp trên bảng, đánh
số trang, ....

Hoạt động của thầy và trò
năng nâng cao khác.
GV: trình chiếu và thao tác một số chức
năng của hệ soạn thảo đã nêu ở trên.
HS quan sát.

3. Củng cố dặn dò
HS nhắc lại: một số chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, một số hệ soạn
thảo thường dùng.
IV. Rút kinh nghiệm
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Tiết 38: KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN (tiếp)
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
Biết chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản
Biết các đơn vị xử lý trong văn bản
Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt.
2. Kỹ năng
Nhớ các quy ước để gõ tiếng Việt.
3. Thái độ
Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ
Hãy kể tên một số hệ trợ giúp soạn thảo văn bản và nêu một số chức năng
chung của chúng?
3. Nội dung bài mới

82

Nội dung cần đạt

Hoạt động của thầy và trò
GV: Để có thể soạn thảo đúng quy
cách, trình bày đẹp,... thì trước hết
chúng ta cần phải biết một số quy ước
trong việc gõ văn bản.

2. Một số quy ước trong việc gõ văn
bản
a. Các đơn vị xử lý trong văn bản
GV:Khi soạn thảo văn bản bằng tay
thì chúng ta có những đơn vị nào?
HS trả lời: ký tự, từ, câu, đoạn văn.
GV: tương tự như vậy khi soạn thảo
văn bản bằng máy tính cũng có các
đơn vị như trên.

Ký tự, từ, câu, dòng, đoạn văn, trang.

b. Một số quy ước trong việc gõ văn
bản
- Trước dấu phẩy (,), chấm (.), chấm
than (!)... Không có dấu cách nhưng sau
nó phải có dấu cách.
- Giữa các từ phân cách nhau bởi dấu
cách. Giữa các đoạn thì phải xuống dòng
bằng phím Enter.
- Các dấu mở ngoặc, đóng ngoặc, dấu
nháy phải được đặt sát với các ký tự.
3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản
a. Xử lý chữ Việt trong máy tính
- Nhập văn bản chữ Việt vào máy tính.
- Lưu trữ, hiển thị và in ấn văn bản chữ
Việt.
b. Gõ chữ Việt
- Cần có phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt.
- Có hai kiểu gõ cơ bản: TELEX và VNI
với mỗi kiểu gõ thì nó có các quy ước
riêng.

83

HS nghe giảng và ghi bài

GV: Việc xử lý chữ Việt trong máy
tính cũng tương tự như việc xử lý các
chữ của các quốc gia hay dân tộc
khác. Nó gồm có các công việc chính
sau:
GV: Để gõ được chữ tiếng Việt vào
máy tính chúng ta cần phải có những
phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt như:
Vietkey, Unikey, ABC,...

Nội dung cần đạt
Lưu ý: dùng phổ biến kiểu gõ TELEX.
c. Bộ mã chữ Việt
Bộ mã 8bit (ASCII): TCVN3 và VNI
Bộ mã 16bit Unicode: đã được quy định
để sử dụng trong các văn bản hành
chính.
d. Bộ phông chữ Việt
Với bộ mã 8bit: có .Vntime,
.VntimeH, ... hoặc VNI-Times, VNIArial,...
Với bộ mã Unicode: Times New
Roman, Arial, Verdana,...

Hoạt động của thầy và trò
GV: Cho HS ghi nhớ quy ước gõ tiếng
Việt theo kiểu gõ TELEX.
GV: Trước đây dùng phổ biến bộ mã
8bit: TCVN3 và VNI nhưng do nếu
văn bản sử dụng bộ mã này khi đưa
lên mạng sẽ bị lỗi phông chữ vì vậy
ngày nay người ta dùng phổ biến bộ
mã Unicode.

4. Củng cố dặn dò
Cho HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm: Quy ước trong việc gõ văn bản, gõ
chữ Việt.
IV. Rút kinh nghiệm
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

84

gõ tệp văn bản và lưu tệp văn bản 2. có tính kỷ luật cao.. I. lưu tệp. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. 1. Thái độ  Ham thích môn học. Hoạt động dạy . Đồ dùng dạy học 1.. vở ghi III. GV: Có thể khởi động Word bằng những cách nào? HS trả lời câu hỏi.. ..Tiết 39: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD Ngày soạn:... nội vụ lớp học. máy chiếu Projecter 2.Ngày giảng.. 2.. máy tính. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. đóng tệp. Kiến thức  Biết màn hình làm việc của Word  Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản. Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu những quy ước cơ bản trong việc gõ văn bản? Để gõ chữ Việt thì cần có những yếu tố gì? 3. 85 . tạo tệp mới 3. II.. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Như ở bài trước chúng ta đã học thì có rất nhiều phần mềm hỗ trợ soạn thảo văn bản nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một trong những phần mềm được sử dụng thông dụng nhất đó là Microsoft Word. Kỹ năng  Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản  Thực hiện được các thao tác: mở tệp. Chuẩn bị của học sinh: SGK.... Màn hình làm việc của Word Có 2 cách để khởi động Word Cách 1: Chọn biểu tượng của Word trên màn hình nền (nếu có). Mục tiêu bài học 1.học 1. SGV.

................................ View.............................................. 86 ....... ........... IV........... Thanh bảng chọn c..................................... HS quan sát GV: Chỉ cho HS một số thanh công cụ thường sử dụng: thanh công cụ chuẩn và thanh công cụ định dạng b.......... thanh bảng chọn và một số thanh công cụ thường sử dụng........ Thanh công cụ Có rất nhiều thanh công cụ khác nhau: như thanh công cụ chuẩn........................... thanh công cụ định dạng................................................................................................................................................................................................ Edit............................................................................................Nội dung cần đạt Cách 2: Start--> All Program -->Microsoft Word a.... ........... HS: Quan sát GV: Từ màn hình làm việc của Word chỉ cho HS quan sát cụ thể các bảng chọn trong thanh bảng chọn: File........... ........... Các thành phần chính trên màn hình làm việc của Word Hoạt động của thầy và trò HS nghe giảng và ghi bài.......... Rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................... ............................. Củng cố dặn dò HS nhắc lại các cách khởi động Word.................................................. 3........... GV: Trình chiếu màn hình làm việc của Word và chỉ các thành phần chính của màn hình soạn thảo................................................................................... .......

Thái độ  Ham thích môn học. Kiến thức  Biết màn hình làm việc của Word  Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản. Kỹ năng  Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản  Thực hiện được các thao tác: mở tệp.học 1. * Mở tệp văn bản có sẵn: có 3 cách . có tính kỷ luật cao.File chọn Open .. tạo tệp mới 3.. lưu tệp.Ngày giảng. Chuẩn bị của giáo viên: SGK. đóng tệp.. Mở tệp văn bản và lưu văn bản * Mở tệp văn bản mới: Có 3 cách . lưu tệp văn bản.Tổ hợp phím Ctrl + N. ..File chọn New . Nội dung bài mới Nội dung cần đạt 2.. Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu các cách có thể để khởi động Word. Hoạt động dạy . nội vụ lớp học.... 2.. máy chiếu Projecter 2. Đồ dùng dạy học 1. 3. Soạn thảo văn bản đơn giản a. 87 .Nháy biểu tượng Open trên thanh công cụ chuẩn.. I. Mục tiêu bài học 1. gõ tệp văn bản và lưu tệp văn bản 2. .. vở ghi III. máy tính.. Chuẩn bị của học sinh: SGK. SGV. Hoạt động của thầy và trò HS nghe giảng và ghi bài GV: Khởi động màn hình làm việc của Word và trình chiếu các cách mở tệp.Tiết 40: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD (tiếp) Ngày soạn:. II. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.Nháy vào biểu tượng New trên thanh công cụ chuẩn.

c. d. .Tổ hợp phím Ctrl + O tiếp theo chọn tệp văn bản cần mở. Con trở văn bản và con trở chuột Di chuyển chuột và di chuyển các phím mũi tên trên bàn phím.Biểu tượng Save trên thanh công cụ chuẩn.Biểu tượng 88 .Biểu tượng Hoạt động của thầy và trò GV: Trình chiếu cho HS quan sát và phân biệt hai loại trên.Ctrl + S b. HS nghe giảng và ghi bài GV: Thao tác cả 3 cách trên HS quan sát và ghi bài GV thao tác HS quan sát và ghi bài GV: thực hiện các thao tác di chuyển và sao chép HS: quan sát và ghi bài Sao chép .Ctrl + C .Con trỏ văn bản ở cuối dòng nó sẽ tự động xuống dòng. End Để chọn toàn bộ văn bản Ctrl + A Xóa văn bản Trước tiên chọn phần văn bản định xóa Sau đó dùng phím Delete hoặc Backspace.File chọn Save . Gõ văn bản .Edit -->Copy . * Lưu tệp văn bản . Di chuyển và sao chép Chọn phần văn bản định di chuyển hoặc sao chép sau đó có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau Di chuyển .Nội dung cần đạt .Ctrl + X . Lưu ý: hai chế độ gõ văn bản: chèn và đè. Các thao tác biên tập văn bản Chọn văn bản: Cách 1: Kéo thả chuột Cách 2: Giữ Shift và di chuyển phím mũi tên hoặc Home.Edit --> Cut .Kết thúc đoạn văn bản gõ Enter. .

..............Nội dung cần đạt ................. ........................................................................................... ........................................... di chuyển và sao chép văn bản.............................................................................................................................................................................Đưa con trỏ đến vị trí mới vị trí mới ............ 89 .............. ................................................................................ .................................Edit --> Paste ................Kích vào biểu tượng dấu X đỏ ở góc phải màn hình trên thanh tiêu đề GV: thực hiện thao tác HS: quan sát và ghi bài 4..... Củng cố dặn dò HS nhắc lại cách: mở tệp............File --> exit ............... chọn văn bản....................... Rút kinh nghiệm ....................................................... Kết thúc làm việc với Word ....... gõ văn bản............................................................Edit -->Paste (Ctrl + V) hoặc (Ctrl + V) hoặc Hoạt động của thầy và trò e................................................................................................ lưu tệp................................................................................................................... .......................... ........................................................... IV.......Đưa con trỏ đến .

Chuẩn bị của học sinh: SGK. Kiến thức Củng cố lại những kiến thức đã học ở bài 14 và 15 2. máy chiếu Projecter.học 1. II. 2... HS trình bày 2 cách khởi động HS nhận xét GV: Nhận xét và thực hiện ngay trên máy tính cho HS quan sát GV: Gọi HS đứng tại chỗ nói các thành phần chính trên màn hình của Word... SGV.Tiết 41: BÀI TẬP Ngày soạn:. nội vụ lớp học 2. Thái độ Ham thích môn học... . Hoạt động dạy . Màn hình làm việc của Word Cách 1: Nháy đúp biểu tượng trên màn hình (Nếu có) Cách 2: Start/ All Program/ Microsoft Word Hoạt động của thầy và trò GV: yêu cầu HS nói thao tác để khởi động Word. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. GV: Nhận xét và chỉ ngay trên màn hình cho HS quan sát. có tính kỷ luật cao. Chuẩn bị của giáo viên: SGK.. HS trả lời câu hỏi. Cách khỏi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt (Vietkey 2000) Tương tự như khởi động Word GV: Thực hiện thao tác khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt và chọn kiểu gõ Telex 90 .Ngày giảng... máy tính. 2. 3. vở ghi III.. Nội dung Nội dung cần đạt 1.. Đồ dùng dạy học 1.. Kỹ năng Biết các quy ước trong việc gõ văn bản Biết các quy ước để gõ tiếng Việt với kiểu gõ Telex Thực hiện được một số thao tác soạn thảo văn bản đơn giản. Mục tiêu bài học 1. I.

........... Một số quy ước trong việc gõ văn bản và các quy ước gõ tiếng Việt (kiểu gõ Telex) 4............. Củng cố dặn dò Về nhà ôn lại một số kỹ năng làm việc với Word và quy ước gõ tiếng Việt để tiết sau thực hành IV........ Rút kinh nghiệm ........................................................................................................ Một số thao tác làm việc với Word ................................................................................................Cách tạo một tệp mới ...................................................... ...................................... ......... ........... ...................... ..................................................Cách thoát khỏi Word GV: Gọi HS nhắc lại một số thao tác cơ bản HS trả lời câu hỏi GV: Nhận xét và thực hiện các thao tác trên máy tính HS quan sát 5................................................. 91 .............................Cách lưu văn bản mới ........................................................................................ Vận dụng GV: Trình chiếu một đoạn văn bản đã chuẩn bị trước và có một số lỗi trong quy ước gõ văn bản và yêu cầu HS tìm ra những lỗi đó HS quan sát và trả lời 3....................................................................... ................Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò HS: quan sát GV thực hiện thao tác và ghi bài GV: Gọi HS nhắc lại một số quy ước cơ bản trong việc gõ văn bản HS: Nhắc lại một số quy ước 3............................................................................................................................................Cách mở một tệp đã có ................................................................................................................................................................

.............. SGV.................. Các hoạt động chính GV: Khởi động màn hình làm việc của Word bằng cả 2 cách HS: Thực hiện việc khởi động word bằng cả hai cách GV: Tìm hiểu các thành phần chính trên màn hình làm việc của Word: thanh tiêu đề..................................................... máy tính... II............................................................................. I.................................................................. máy chiếu Projecter 2........ Hoạt động dạy ....................... thanh trạng thái................. Chuẩn bị của giáo viên: SGK..... thanh công cụ định dạng.....................Ngày giảng........................... ...................... lưu tệp văn bản.. nội vụ lớp 2..................................học 1.............. lưu văn bản sang một tên mới.................. ................... Đồ dùng dạy học 1............ mở tệp đã có................... thước dọc....... .... Chuẩn bị của HS: SGK.Tiết 42: Bài tập và thực hành 6 LÀM QUEN VỚI WORD Ngày soạn:. vở ghi III........ thanh công cụ chuẩn................................ tài liệu............. ............... thước ngang HS: Quan sát ngay trên máy tính của mình GV: Thực hiện một số thao tác: Tạo tệp mới. Mục tiêu bài học Khởi động/kết thúc khi làm việc với Word Tìm hiểu các thành phần trên màn hình làm việc của Word Bước đầu tạo một văn bản tiếng Việt đơn giản..... 92 .... Rút kinh nghiệm ................. thoát khỏi Word bằng 3 cách HS: Quan sát và thực hiện thao tác IV.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.......

.................................................................. máy chiếu Projecter 2.... HS: Quan sát và sửa chữa nếu có GV: Yêu cầu HS lưu lại văn bản vừa sửa bằng chính tên trước đó và với một tên khác nữa là tên văn bản trước + đã sửa sau đó thoát khỏi Word....................................... ..Tiết 43: Bài tập và thực hành 6 LÀM QUEN VỚI WORD Ngày soạn:.......................................................... vở ghi III..... Rút kinh nghiệm ........................................................ 3........... . HS: Thực hiện yêu cầu của GV......................................................... Đồ dùng dạy học 1....... HS: Thực hiện yêu cầu của GV GV: Yêu cầu HS quan sát văn bản mà mình vừa gõ xem có lỗi chính tả nào không? Nếu có thì yêu cầu sửa chữa..................... ....... Hoạt động dạy . máy tính........................ . Chuẩn bị của giáo viên: SGK............................ SGV......................................................................... Sau khi thấy khoảng 90% đã gõ xong thì yêu cầu HS lưu văn bản với tên của mình. tài liệu............................................................... Củng cố dặn dò HS về nhà đọc và chuẩn bị trước bài 16: Định dạng văn bản IV......................................................................................................... ............. Mục tiêu bài học Khởi động/kết thúc khi làm việc với Word Tìm hiểu các thành phần trên màn hình làm việc của Word Bước đầu tạo một văn bản tiếng Việt đơn giản.................................................... Chuẩn bị của HS: SGK..... 93 ......................................... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số....... II............ nội vụ lớp 2..Ngày giảng..... I.......................................học 1.... Các hoạt động chính GV: Cho HS gõ đoạn văn bản trong SGK trang 107 HS: Thực hiện thao tác GV: Quan sát và hướng dẫn HS................................................ ..

nhấn mạnh những phần quan trọng. định dạng đoạn văn bản và định dạng trang 2.. SGV. Đồ dùng dạy học 1. .. HS: Quan sát và nhận xét về cách trình bày của hai đoạn văn bản trên.. GV: Trình chiếu ký tự đã được định 94 .học 1. GV: Để giúp trình bày văn bản được đúng quy cách.. đoạn... Chuẩn bị của HS: SGK. Chuẩn bị của GV: SGK. có tính kỷ luật cao. trang văn bản và một đoạn chưa định dạng... GV: Có ba loại định dạng chính: Định dạng ký tự.. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp. Hoạt động dạy . Kỹ năng Bước đầu biết cách định dạng một số văn bản theo mẫu 3.. máy chiếu Projecter 2. máy tính. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự. I. có thẩm mỹ thì Microsoft Word cung cấp cho chúng ta các công cụ giúp định dạng văn bản. vở ghi III. định dạng đoạn và định dạng trang. 1.. II. Định dạng ký tự Hoạt động của thầy và trò GV: Trình chiếu 2 đoạn văn bản chuẩn bị sẵn một đoạn có định dạng ký tự.Ngày giảng. Thái độ-tư tưởng Ham thích môn học. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số nội vụ lớp 2..Tiết 44: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Ngày soạn:. giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

U): Để định dạng kiểu chữ đậm. mầu chữ và một số thuộc tính khác Các bước định dạng ký tự Chọn ký tự hoặc văn bảncần định dạng...Nội dung cần đạt Các thuộc tính của định dạng ký tự: Phông chữ. cỡ chữ. 95 . lề dòng đầu tiên. kiểu chữ. gạch chân hoặc tổng hợp các thuộc tính trên Ctrl + ]: Để tăng cỡ chữ Ctrl + [: Để giảm cỡ chữ 2. trong hộp thoại HS nghe giảng và ghi bài GV: Trình diễn các thao tác trên máy tính.. Sau khi chọn xong bấm OK Lưu ý: Nếu muốn định dạng cho tất cả các lần sau thì sau khi chọn xong thì chọn nút Default Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Một số phím tắt để định dạng kiểu chữ. HS: Quan sát  Khoảng cách giữa các dòng  Khoảng cách giữa các đoạn Các bước để định dạng đoạn văn Chọn đoạn văn bản muốn định dạng Cách 1: Chọn Format\Paragraph. Sau đó ta có thể thực hiện bằng các cách sau: Cách 1: Format\ Font (Ctrl + D) hộp thoại Font xuất hiện sau đó chọn các thuộc tính trong hộp thoại.. sau đó chọn các thuộc tính như: căn lề. Định dạng đoạn văn bản Các thuộc tính định dạng đoạn văn:  Căn lề  Lề dòng đầu tiên Hoạt động của thầy và trò dạng và cho HS nhận xét xem là ký tự đó có những thuộc tính gì? HS trả lời HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện các thao tác trên máy tính HS: Quan sát HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện các thao tác trên máy tính HS: Quan sát GV: Trình chiếu đoạn văn bản đã được định dạng sẵn. nghiêng. cỡ chữ Ctrl + B (I.

... hướng giấy................................................................ Định dạng trang Các thuộc tính cơ bản của định dạng trang: Hoạt động của thầy và trò HS: Quan sát GV: Là một phần không thể thiếu được trong định dạng văn bản  Cỡ giấy  Hướng giấy  Lề của trang Các bước để định dạng trang Chọn File\Page Setup hộp thoại Page setup xuất hiện Định dạng các thuộc tính trong hộp thoại HS nghe giảng và ghi bài GV: thực hiện thao tác định dạng trang: Lề trên.......................... ......................................... lề dưới............................... Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng............... Chuẩn bị trước kiến thức tiết sau thực hành trên máy.................. cỡ giấy HS quan sát 3.................. 3...Nội dung cần đạt Paragraph................. lề trái............................... lề phải...................................................... .................. ... 96 ................................................ trang văn bản................................... Rút kinh nghiệm ...................... IV............................ đoạn văn.................................................................. Củng cố dặn dò HS nhắc lại cách định dạng ký tự......................

..........................................Ngày giảng..................... nội vụ lớp học 2................................................ tài liệu........................................................ Củng cố dặn dò Nhắc HS cần chuẩn bị bài tốt hơn.......................................................................................Tiết 45: Bài tập và thực hành 7 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Ngày soạn:........... SGV......................... Rút kinh nghiệm ................................................................ vở ghi III........... 97 ......... Kỹ năng Áp dụng được các thuộc tính định dạng văn bản đơn giản Luyện kỹ năng gõ tiếng Việt 3......tư tưởng Ham thích môn học............................ Nội dung thực hành GV: Cho HS mở lại tệp văn bản đã soạn thảo hôm trước sau đó định dạng theo mẫu trong SGK trang 113 và lưu lại với tên cũ HS: Thực hiện các thao tác GV: Quan sát và giúp đỡ những HS còn lúng túng........... Thái độ ... Đồ dùng dạy học 1.......... Chuẩn bị của GV: SGK.....................học 1....... GV: Sau khi khoảng 90% đã hoàn thành công việc trên thì cho HS gõ tiếp phần cảnh đẹp quê hương vào trang văn bản đó và lưu lại. .. có tinh thần kỷ luật cao II......... ...... ...................................... Hoạt động dạy .................................... Mục tiêu bài học 1.. I....................... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số............ Chuẩn bị của HS: SGK....................................... máy tính... (Lưu ý: Chỉ nhập văn bản chưa cần trình bày) HS: thực hiện 3. IV........................ máy chiếu Projecter 2................. Kiến thức Ôn tập lại những kiến thức đã học về quy tắc gõ tiếng Việt......................... ............ định dạng văn bản 2........ ........

.....................................học 1............ 98 ........................................ Đồ dùng dạy học 1.................. có tinh thần kỷ luật cao II...... Nội dung thực hành GV: Cho HS mở lại tệp văn bản đã thực hiện hôm trước để hoàn thành nốt việc nhập văn bản Cảnh đẹp quê hương HS: Thực hiện thao tác GV: Quan sát HS thực hiện và giúp đỡ.............. ...................................... máy tính..................................... tài liệu.... nội vụ lớp học 2............................ I...................... Tiết 46: Bài tập và thực hành 7 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Ngày soạn:............ Chuẩn bị của HS: SGK......... vở ghi III........................................ ....... máy chiếu Projecter 2.......... ............tư tưởng Ham thích môn học............. Thái độ .......... HS: Thực hiện thao tác GV: Có thể hướng dẫn thêm HS thực hiện định dạng bằng các tổ hợp phím tắt 3.. định dạng văn bản 2................ Chuẩn bị của GV: SGK....................................................... Mục tiêu bài học 1......... Kỹ năng Áp dụng được các thuộc tính định dạng văn bản đơn giản Luyện kỹ năng gõ tiếng Việt 3... SGV......................... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Kiến thức Ôn tập lại những kiến thức đã học về quy tắc gõ tiếng Việt.................... Củng cố dăn dò HS về nhà chuẩn bị trước bài 17: Một số chức năng khác IV............................... Hoạt động dạy ...............................Ngày giảng............ Sau khi thấy 90% hoàn thành thì hướng dẫn các em định dạng theo mẫu........... Rút kinh nghiệm ...

Nếu định dạng kiểu số thứ tự chọn Numbering HS ghi bài 99 . máy chiếu Projecter 2.. HS quan sát và nhận xét 1.học 1.Ngày giảng. Thái độ .. Kỹ năng Thực hiện được định dạng kiểu danh sách theo mẫu Đánh được số trang trong văn bản và biết cách xem văn bản trước khi in 3. ngắt trang. GV: Trình chiếu hai loại định dạng đã được chuẩn bị sẵn.. Mục tiêu bài học 1. Chuẩn bị của HS: SGK. Định dạng kiểu danh sách Có hai loại: liệt kê dạng số thứ tự và liệt kê dạng ký hiệu Cách thực hiện Cách 1: Chọn Format\Bullet and Numbering.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.tư tưởng Ham thích môn học.. Đồ dùng dạy học 1.. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Ngoài những kiểu định dạng văn bản mà chúng ta đã được học thì Word còn cung cấp cho chúng ta một số kiểu định dạng văn bản khác.. Chuẩn bị của GV: SGK.. Hoạt động dạy . Nếu định dạng kiểu ký hiệu chọn Bullet.. đánh số trang và in văn bản 2. có tinh thần kỷ luật cao II.. . máy tính. vở ghi III. I. nội vụ lớp học 2... SGV.. Kiến thức Biết các thao tác để định dạng kiểu danh sách..Tiết 47: MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Ngày soạn:.

Nội dung cần đạt Cách 2: Chọn nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Lưu ý: Với cách thứ nhất chúng ta có thể định dạng lại kiểu ký tự. số trang trên màn hình b... In văn bản Có 3 cách để in văn bản 100 . HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện thao tác trên máy tính và giới thiệu thêm cho HS các kiểu xem: tỉ lệ thu nhỏ. căn lề đã được chưa. HS quan sát và ghi bài.. Xem trước khi in Có 3 cách: Cách 1: File\Print Preview Cách 2: Nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn (có biểu tượng kính lúp). HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện thao tác đánh số trang và giới thiệu thêm cho HS cách đánh số trang bắt đầu từ một số bất kỳ. GV: Trước khi in một văn bản ta cần xem văn bản đó đã được trình bày hợp lý chưa. HS quan sát GV: Với một văn bản có nhiều trang để tiện theo dõi ta có thể đánh số trang cho văn bản. HS quan sát GV: Thực hiện thao tác HS quan sát và ghi bài 2. Ngắt trang và đánh số trang a...hộp thoại Page Numbers xuất hiện  Chọn vị trí số trang: Position  Căn lề: Alignment  Đánh số trang đầu tiên: Show. Cách 3: Tổ hợp phím Ctrl + F2 HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện các thao tác trên máy tính.  Sau đó OK 3.ta có thể xem văn bản trước khi in bằng cách sau. Ngắt trang  Đặt con trỏ ở vị trí muốn ngắt trang  Insert\Break... rồi chọn Page Break\OK (Ctrl + Enter) b. In văn bản a.... Đánh số trang Cách thực hiện  Insert\ Page Numbers.. kiểu số Hoạt động của thầy và trò GV: thực hiện các thao tác trên máy tính.

................ ..................... IV........................................................................... Cách 3: Tổ hợp phím Ctrl + P Ta có thể chọn máy in trong mục Printer................... Lưu ý: Nếu chọn nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn thì máy in sẽ in theo những mặc định đã có sẵn........................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................. Hoạt động của thầy và trò HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện thao tác trên máy tính HS quan sát 3.... HS về nhà đọc trước bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo.......... số bản in.. ......................................................................................Nội dung cần đạt Cách 1: File\Print Cách 2: Nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn (biểu tượng máy in)................................ Củng cố dặn dò Làm lại các thao tác trên máy tính để HS quan sát.................. ................................................... chọn các trang để in................................................... 101 .................................................................................................................................. .............................................................. .............. Rút kinh nghiệm ..................................................................

máy tính.học 1..Ngày giảng.. II. Tìm kiếm Để thực hiện tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ ta có thể làm cách sau:  Edit\Find (Ctrl + F)  Gõ từ (cụm từ) cần tìm vào ô Find What  Nhấn nút Find Next Từ tìm được sẽ hiển thị dưới dạng bị bôi đen Hoạt động của thầy và trò GV: Ngoài việc hỗ trợ gõ và trình bày văn bản. nội vụ lớp học. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt 1. SGV.... 2. thay thế và định nghĩa gõ tắt.tư tưởng Ham thích môn học.. 3.. thay thế và định nghĩa gõ tắt. Hoạt động dạy . Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết các thao tác chính cần phải thực hiện để định dạng văn bản kiểu danh sách và đánh số trang? 3.. 2. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số chức năng như vậy HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện thao tác tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ trong một văn bản đã chuẩn bị trước HS quan sát GV: Nói thêm về chức năng tìm kiếm nâng cao 102 . Thái độ . Tìm kiếm và thay thế a. . I. III. 2. Mục tiêu bài học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. vở ghi. tài liệu... Đồ dùng dạy học 1. có tinh thần kỷ luật cao..Tiết 48: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Ngày soạn:. Chuẩn bị của GV: SGK.. Word còn cung cấp cho chúng ta các công cụ trợ giúp làm tăng hiệu quả công việc. Kiến thức Biết các thao tác tìm kiếm. Kỹ năng Thực hiện được tìm kiếm. máy chiếu Projecter. Chuẩn bị của HS: SGK.

.. để mở hộp thoại AutoCorrect  Tích vào ô kiểm Replace text as you type để gõ tắt  Gõ từ viết tắt vào ô Replace  Gõ từ đầy đủ vào ô With  Nháy vào nút Add  Để xóa mục không còn sử dụng đến thì chọn mục cần xóa và nháy vào nút delete Lưu ý: Word được viết trước hết là để soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh do đó đã có sẵn một số tiện ích khi soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh mà không phù hợp với soạn thảo bằng tiếng Việt như: Kiểm tra lỗi chính tả.. GV: Khi soạn thảo văn bản có những từ hay cụm từ ta phải lặp lại nhiều lần để làm tăng hiệu quả làm việc thì Word cung cấp cho chúng ta một công cụ giúp định nghĩa gõ tắt và tự động sửa lỗi. VD: Nếu chọn cho phép định nghĩa gõ tắt ta sẽ gặp trường hợp như sau: ĐạI. Thay thế Cách thực hiện Hoạt động của thầy và trò HS nghe giảng và ghi bài  Edit\ Replace... GV: Thực hiện thao tác thay thế một từ (cụm từ) nào đó trong văn bản có sẵn HS quan sát GV: Nói thêm sự khác biệt khi dùng Replace và Replace all và cách nhảy đến một trang bất kỳ trong văn bản. aI... ngữ pháp tiếng Anh.. tra từ đồng nghĩa.. HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện các thao tác định nghĩa gõ tắt HS quan sát HS ghi bài 103 . (Ctrl + H)  Gõ từ (cụm từ) cần tìm vào ô Find What  Gõ từ (cụm từ) mới vào ô Replace with  Bấm vào Replace hoặc Replace all để thay thế toàn bộ 2.Nội dung cần đạt b. Gõ tắt và sửa lỗi Cách thực hiện  Tool\AutoCorrect Options..

................... Định nghĩa gõ tắt một số cụm từ thường gặp trong các văn bản chuẩn........................................................................................................... IV.......... Củng cố dặn dò Cho HS nhắc lại các thao tác cần thiết để thực hiện tìm kiếm hoặc thay thế một từ (cụm từ)................................................ ...... 104 ..............................................................................................................................................................................................................................4............................................................................................................................................................................ .................. Rút kinh nghiệm ..... .................. ......................................................................................................................... .................................................................................

I. Đánh số trang 3.. HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV: Các thao tác cần phải thực hiện để đánh số trang cho một văn bản có nhiều trang? HS trả lời câu hỏi GV: Có mấy cách để xem một văn bản trước khi in? HS trả lời câu hỏi 2. . đánh số trang. nội vụ lớp học 2.Ngày giảng.. Chuẩn bị của GV: SGK. Thái độ . Kiến thức Củng cố lại một số kiến thức về: định dạng kiểu danh sách. vở ghi III.. SGV. Kỹ năng Thực hiện được một số thao tác đơn giản theo mẫu. Tìm kiếm và thay thế GV: Các thao tác cần phải thực hiện để thực hiện việc tìm kiếm hoặc thay thế một từ (cụm từ)? HS trả lời câu hỏi 105 . Đồ dùng dạy học 1. Nội dung bài tập Nội dung cần đạt 1. máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK. thay thế. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Mục tiêu bài học 1...học 1. tìm kiếm.. Định dạng kiểu danh sách Hoạt động của thầy và trò GV: Gọi HS nhắc lại một số thao tác cơ bản để định dạng văn bản kiểu danh sách.Tiết 49: BÀI TẬP Ngày soạn:. 3. có tinh thần kỷ luật cao. Hoạt động dạy . tài liệu. xem văn bản trước khi in.. gõ tắt và sửa lỗi 2. máy tính.. In văn bản 4..tư tưởng Ham thích môn học... II..

............................................. Gõ tắt và sửa lỗi 6.................................... ....... Làm thế nào để có thể định dạng đoạn văn bản sau theo mẫu? Hoạt động của thầy và trò GV: các thao tác cần thiết để thực hiện việc định nghĩa gõ tắt? HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV: Gọi các HS khác nhận xét GV: Tổng kết các nhận xét và thực hiện việc đánh số trang bắt đầu từ một số bất kỳ.. Một văn bản có nhiều trang được chia cho 2 người soạn thảo.............. Rút kinh nghiệm ........................ GV: Yêu cầu HS làm cách nào để sửa những lỗi đó một cách nhanh nhất HS trả lời GV: Nhận xét và thực hiện thao tác sửa chữa sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế 3......................................................................... Bài tập vận dụng 1........................................ GV: tổng kết và thực hiện thao tác cần thiết.................................................... 106 ......................... Người thứ 2 soạn từ trang 51 đến hết..... Người thứ nhất soạn từ trang 1 đến trang 50................................. ♦ Vè HS đứng tại chỗ để trả lời câu hỏi GV: Gọi các HS khác nhận xét................................................................................................. ................................................................................................................Nội dung cần đạt 5................ Phát hiện lỗi và sửa sai trong đoạn văn sau: 4................. Hãy định nghĩa gõ tắt cụm từ sau: Trường THPT Lạc Thủy C bằng từ gõ tắt là lt HS nêu các thao tác cần thiết GV: Nhận xét và thực hiện thao tác IV.... ............... Làm cách nào để người thứ 2 có thể đánh số trang từ 51? 2............................... ♦ Tục ngữ ♦ Ca dao ♦ Dân ca ♦ Đồng dao GV: Trình chiếu đoạn văn bản có sẵn đã bị một số lỗi về quy ước văn bản......................................... ...........

.Tiết 50: Bài tập và thực hành 8 SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Ngày soạn:... Đánh được số trang văn bản theo yêu cầu Bước đầu biết sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo để làm tăng hiệu quả công việc 3. II. SGV. Kỹ năng Định dạng được danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự theo mẫu. HS: Thực hiện thao tác GV: Cho HS gõ và trình bày theo mẫu SGK trang 122 HS: thực hiện thao tác 3. 2.học 1.. Tiết 51: Bài tập và thực hành 8 107 . Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.. máy chiếu Projecter 2.. Chuẩn bị của GV: SGK.. Kiến thức Củng cố lại các kiến thức về: định dạng danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự. I.. máy tính.. nội vụ lớp học 2. Chuẩn bị của HS: SGK. Mục tiêu bài học 1. HS thực hiện thao tác GV: Quan sát và giúp đỡ những HS còn lúng túng..tư tưởng Ham thích môn học. đánh số trang và sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo. định dạng kiểu danh sách. vở ghi III. Củng cố Thực hiện lại cho HS quan sát một số thao tác cơ bản của tìm kiếm và thay thế.Ngày giảng. Sau đó thay tên riêng trong đơn xin nhập học bằng tên của mình (sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế). Hoạt động dạy .. Đồ dùng dạy học 1. Khi 90% HS đã hoàn thành việc thay thế này thì yêu cầu HS sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để sửa những lỗi vi phạm quy ước soạn thảo văn bản. Nội dung thực hành GV: Yêu cầu HS mở tệp văn bản hôm trước đã gõ. có tinh thần kỷ luật cao.. Thái độ ..

........................SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Ngày soạn:........... Mục tiêu bài học 1.. Rút kinh nghiệm ..................... Hoạt động dạy ........................................................ vở ghi III....................... SGV..........tư tưởng Ham thích môn học... Kiến thức Củng cố lại các kiến thức về: định dạng danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự.. có tinh thần kỷ luật cao.....Ngày giảng.......................... đánh số trang và sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo....... Nội dung thực hành GV: Yêu cầu HS thực hiện đánh số trang cho văn bản của mình soạn thảo với lần 1 số trang bắt đầu từ 1 và lần 2 bắt đầu từ một số bất kỳ nào đó HS: Thực hiện thao tác cần thiết GV: Quan sát HS thực hiện và chỉ dẫn cho những HS còn lúng túng... ................................... Củng cố dặn dò HS về nhà đọc trước bài 19: Tạo và làm việc với bảng IV........ Đánh được số trang văn bản theo yêu cầu Bước đầu biết sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo để làm tăng hiệu quả công việc 3... ......... Thái độ ......... 2.......... nội vụ lớp học 2........................ I......................................học 1........................ 108 .... Chuẩn bị của GV: SGK........... II... Đồ dùng dạy học 1................................................................................ máy chiếu Projecter 2................. Sau khi 90% đã hoàn thành thì yêu cầu HS sử dụng công cụ định nghĩa và gõ tắt để hoàn thành nhanh nhất đoạn văn bản trong SGK trang 123 HS: Thực hiện các thao tác cần thiết 3. Chuẩn bị của HS: SGK. ..................... máy tính... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số...................................................... Kỹ năng Định dạng được danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự theo mẫu.........................................

. nội vụ lớp học 2. Nội dung kiểm tra 109 .. Thái độ .học 1. Chuẩn bị của GV: Bài kiểm tra. Kiến thức Kiểm tra khả năng nắm bắt kiến thức của HS 2. I. Đồ dùng dạy học 1.Tiết 52: KIỂM TRA THỰC HÀNH (1 tiết) Ngày soạn:.. Mục tiêu của bài 1.. Chuẩn bị của HS: Kiến thức III... máy tinh. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. .Ngày giảng..... Hoạt động dạy . máy chiếu Projecter 2. Kỹ năng Các thao tác cơ bản để soạn thảo một văn bản đơn giản 3.tư tưởng Có ý thức tự giác làm bài II...

Nhập số cột vào ô Number of columns và số hàng vào ô Number of Rows Cách 2: Nháy vào nút Insert table trên Hoạt động của thầy và trò GV: Trong soạn thảo văn bản đôi khi ta phải làm việc với văn bản được tổ chức dưới dạng bảng như: Danh sách. Thái độ . Đồ dùng dạy học 1. có tinh thần kỷ luật cao II.Tiết 53: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG Ngày soạn:. các thao tác liên quan đến bảng.Ngày giảng. Hoạt động dạy . Kỹ năng Thực hiện được tạo bảng.. hàng và cột Biết soạn thảo và định dạng bảng 2. Tạo bảng Có 2 cách tạo bảng: Cách 1: Table\Insert\ Table hộp thoại Insert table xuất hiện (hình 71a). vở ghi III.học 1.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số... I. nội vụ lớp học 2. soạn thảo văn bản trong bản 3..tư tưởng Ham thích môn học. tách.. máy chiếu Projecter 2. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt 1.. Chuẩn bị của HS: SGK.. chèn. máy tính. . Tạo bảng a. SGV..... Mục tiêu bài học 1. gộp các ô. xóa.. Chuẩn bị của GV: SGK.. thống kê. tài liệu. Vậy làm thế nào để có thể soạn thảo được văn bản có kiểu bảng? HS nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện cả hai thao tác tạo bảng trên máy tính HS: quan sát 110 . Kiến thức Biết các thao tác: tạo bảng. hay đơn giản hơn cái chúng ta thường gặp là thời khóa biểu.

Các thao tác với bảng a. hàng. Chọn hàng: nháy chuột bên trái hàng đó. Cách 1: Table\Select rồi sau đó chọn các thành phần Cell. b. GV: Để phù hợp với yêu cầu của từng bảng cụ thể người ta có thể thêm hoặc xóa ô. cột cần xóa hoặc 111 . Row. HS: Quan sát GV: Em có nhận xét về kích thước của các cột trong hình 70 SGK? HS: quan sát hình vẽ và nhận xét GV: Thế để thay đổi kích thước của hàng hoặc cột ta có những cách nào? HS: Nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện cả hai thao tác thay đổi kích thước của hàng (cột). Chọn bảng: Đặt chuột ở góc trên bên trái của bảng và nháy chuột c. Chọn các thành phần của bảng Có 2 cách để chọn các thành phần của bảng. Chọn cột: Nháy chuột trái ở phần đầu cột.Nội dung cần đạt thanh công cụ chuẩn rồi giữ chuột phải và kéo xuống dưới đến khi được số hàng và cột mong muốn. hàng và cột Cách thực hiện: Hoạt động của thầy và trò GV: Muốn thao tác với thành phần nào đó trong bảng thì trước hết ta phải chọn thành phần đó HS nghe giảng và ghi bài GV: Thao tác chọn các thành phần của bảng bằng cả hai cách. HS: quan sát GV: Có thể giới thiệu thêm cách thứ 3: Table\Table Properties. Cách 2: Dùng chuột để kéo thả các nút trên thước ngang hoặc dọc 2. Column hay table Cách 2: Dùng chuột chọn trực tiếp: Chọn ô: nháy chuột tại cạnh trái của nó. Chèn thêm hoặc xóa ô. cột.  Chọn ô. Thay đổi kích thước của cột hay hàng Có 3 cách: Cách 1: Đưa trỏ chuột vào biên của hàng (cột) khi trỏ chuột thành hình mũi tên 2 chiều thì kéo và thả chuột để được kích thước mong muốn. hàng.

.....Nội dung cần đạt nằm bên cạnh đối tượng cần chèn  Dùng lệnh Table\ Delete (Insert) sau đó chọn lệnh tương ứng cho ô................................. hoặc nút lệnh Split Cell trên thanh công cụ Table and Borders HS: Nghe giảng và ghi bài  Nhập số hàng................................... 112 ................................................................................................................................. Tách một ô thành nhiều ô Cách thực hiện: Hoạt động của thầy và trò HS: nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện thao tác thêm hoặc xóa: ô.......................................................................... ......................... ........ cột HS: Quan sát  Chọn ô muốn tách  Table\Split Cell.. ............ HS: Quan sát c............................................................ hàng hay cột b.................. Định dạng văn bản trong ô Cách thực hiện:  Chọn ô muốn định dạng  Nháy chuột phải chọn Cell Alignment hoặc chọn nút lệnh Cell Alignment trên thanh công cụ Table and Borders HS: nghe giảng và ghi bài GV: Thực hiện thao tác định dạng văn bản trong ô HS: Quan sát  Sau đó chọn kiểu định dạng mong muốn 3..... Củng cố dặn dò HS nhắc lại cách tạo bảng IV.............................................. Gộp nhiều ô thành 1 ô Cách thực hiện:  Chọn các ô muốn gộp  Table\marge cells hoặc nút lệnh merge cell trên thanh công cụ Table and Borders d........ hàng........... cột tương ứng GV: Thực hiện thao tác tách 1 ô thành nhiều ô và gộp nhiều ô thành 1 ô....... Rút kinh nghiệm ....................................................................................

. gộp ô e.Ngày giảng.. tài liệu.tư tưởng Ham thích môn học. có tính kỷ luật cao II. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Các thao tác với bảng a. Chọn thành phần của bảng b..Tiết 54: BÀI TẬP Ngày soạn:. cột c. Cách tạo bảng Có 2 cách tạo bảng 2. I. vở ghi III. Định dạng văn bản trong bảng Hoạt động của thầy và trò GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách tạo bảng HS: Đứng tại chỗ trình bày cách tạo bảng... Kỹ năng Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng 3. Tách. GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách chọn các thành phần của bảng HS: Trả lời GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách chọn các thành phần của bảng HS: Trả lời GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách chọn các thành phần của bảng HS: Trả lời GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách chọn các thành phần của bảng HS: Trả lời GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách chọn các 113 . Nội dung bài tập Nội dung cần đạt 1... Chuẩn bị của HS: SGK. Mục tiêu bài học 1. Chuẩn bị của GV: SGK. nội vụ lớp học 2.. máy tính. Chèn. Đồ dùng dạy học 1.. xóa ô. Hoạt động dạy . hàng cột d.. . máy chiếu 2.học 1. Kiến thức Củng cố kiến thức về tạo và làm việc với bảng 2.. Thay đổi kích thước của hàng.. Thái độ .

..................................................................... ................................................................................................................ HS ghi nhớ các thao tác 3......................................... Rút kinh nghiệm ............................. Vận dụng HS quan sát hình 70 SGK trang 124 sau đó cho biết các thao tác cần thiết để tạo được Thời khóa biểu như mẫu Trả lời Đầu tiên tạo một bảng có 7 cột và 6 hàng Sau đó gõ các thông tin chi tiết vào các ô tương ứng............................................................................................................................. in nghiêng và căn lề giữa Các ô còn lại định dạng văn bản với kiểu là căn lề giữa Hoạt động của thầy và trò thành phần của bảng HS: Trả lời HS quan sát.......................... Củng cố dặn dò Xem trước bài tập và thực hành 9 SGK trang 127 IV..... ................Nội dung cần đạt 3.................................................................................................................... 114 ......................................... ....................................................................... ............................................................................................. Chọn cột thứ nhất và hàng thứ nhất sau đó định dạng kiểu chữ đậm.......................................... ............ suy nghĩ và trả lời GV: Nhận xét và sửa chữa................................

...................................... Mục tiêu bài học Thực hành làm việc với bảng Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn thảo... ........................................ Rút kinh nghiệm ...................................................................Ngày giảng............. Hoạt động dạy ............................................ ................................ tài liệu.......................................................... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.... vở ghi III............................................. I................... ............... máy tính..............................................................................Tiết 55: Bài tập và thực hành 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP Ngày soạn:................................................................ 115 .............................................. máy chiếu Projecter 2.... Chuẩn bị của GV: SGK... II... nội vụ lớp học 2................................ Chuẩn bị của HS: SGK............ Nội dung thực hành GV: Yêu cầu HS tạo một thời khóa biểu cho chính mình theo mẫu trong SGK trang 127 HS: Thực hiện thao tác cần thiết GV: Quan sát và giúp đỡ những HS còn lúng túng GV: Quan sát khoảng 90% HS đã thực hiện xong tạo thời khóa biểu thì yêu cầu HS trình bày bảng theo mẫu a3 SGK trang 127 HS: Thực hiện thao tác cần thiết GV: Quan sát và giúp đỡ HS IV.... Đồ dùng dạy học 1............... ................học 1................................................ .............

................ máy chiếu Projecter 2...... ........................................... ......................................................................... nội vụ lớp học 2......... Chuẩn bị của HS: SGK....................................................... I...................... II....... Nội dung thực hành GV: Yêu cầu HS soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu trong SGK trang 128 HS: Thực hiện các thao tác cần thiết GV: Quan sát và giúp đỡ HS GV: Nếu HS đã soạn thảo và trình bày tương đối tốt theo mẫu mà còn nhiều thời gian thì có thể giới thiệu thêm cho HS cách tạo chữ lớn đầu dòng............. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số........... HS: Quan sát..............................Ngày giảng....................................................................................... Củng cố dặn dò HS về nhà chuẩn bị trước bài 20 Mạng máy tính IV........................... Đồ dùng dạy học 1............................................... Mục tiêu bài học Thực hành làm việc với bảng Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn thảo.. tạo chữ nghệ thuật............Tiết 56: Bài tập và thực hành 9 (tiếp) BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP Ngày soạn:........... tài liệu...... vở ghi III........................ Hoạt động dạy ............................................... máy tính. Rút kinh nghiệm ........................... .... Chuẩn bị của GV: SGK......... 116 ........................ .......................................................................................học 1.......... ghi bài và thực hiện thao tác 3...... ....

I...học 1. Đồ dùng dạy học 1. vở ghi III.. Kiến thức  Biết nhu cầu của mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.. Vì vậy việc kết nối mạng là một tất yếu. phần mềm.Ngày giảng. Hoạt động dạy ... Chuẩn bị của HS: SGK.. nội vụ lớp học 2. máy tính. Thái độ . 2.Sao chép. Do đó nhu cầu về trao đổi và xử lý thông tin tăng dần.  Biết khái niệm mạng máy tính... Chuẩn bị của GV: SGK. Kỹ năng  Có thể phân biệt được các mạng máy tính  Biết được một số thiết bị cần thiết để có một mạng máy tính 3. tài liệu. Vậy mạng máy tính là gì? GV: Theo các em việc nối mạng máy tính nhằm mục đích gì? HS trả lời câu hỏi GV: Nhận xét và sửa chữa 1.Chia sẻ tài nguyên: Phần cứng.. Mục tiêu bài học 1. .. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Máy tính ra đời và ngày càng làm được nhiều việc hơn..CHƯƠNG IV MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Tiết 57: MẠNG MÁY TÍNH Ngày soạn:. Mạng máy tính là gì? Nối mạng máy tính nhằm: . có tính kỷ luật cao II.  Biết một số loại mạng máy tính. SGV. truyền dữ liệu .tư tưởng Ham thích môn học. dữ liệu HS nghe giảng và ghi bài 117 . máy chiếu Projecter 2. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.

GV: Vậy mạng máy tính bao gồm những thành phần nào? HS trả lời GV: Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai thành phần còn lại để tạo nên mạng máy tính.Hub: là thiết bị kết nối dùng trong mạng LAN.Có dây . Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính a. nhược điểm của 3 cách nối trên. GV: Trong 3 loại cáp trên thì cáp quang có tốc độ.Kiểu hình sao GV: Tùy theo nhận thức của HS có thể nói thêm về ưu.Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính. Phương tiện truyền thông (Media) Có hai hình thức kết nối: .Kiểu đường thẳng .  Cách bố trí các máy tính trong mạng: . GV: Nói một cách đơn giản.Không dây HS nghe giảng và ghi bài * Kết nối có dây Sử dụng 3 loại cáp cơ bản: Cáp đồng trục. có chức năng sao chép tín hiệu đến từ cổng ra tất cả các cổng còn lại.Kiểu vòng . . 2. cáp xoắn đôi và cáp quang. GV: Trình chiếu cách bố trí của ba kiểu trên. .  Các thiết bị cần thiết .Bridge: Khác với Hub ở chỗ không truyền tín hiệu từ một cổng vào đến tất HS nghe giảng và ghi bài 118 .Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Mạng máy tính bao gồm ba thành phần: .Các máy tính . một số máy tính được kết nối với nhau và có thể trao đổi thông tin cho nhau gọi là mạng máy tính. thông lượng cao nhất nhưng có giá thành cao.Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau.

.................. Củng cố dặn dò HS nhắc lại khái niệm mạng máy tính..... Bridge chỉ có từ 2 đến 4 cổng còn Switch có nhiều cổng.....Mỗi máy tính tham gia mạng không dây đều phải có vỉ mạng không dây (card mạng không dây – Wireless Network Card)..................Nội dung cần đạt cả các cổng ra mà xác định địa chỉ đích và chuyển tín hiệu đến cổng ra duy nhất dẫn về đích......... ........................ ............. Rút kinh nghiệm ...... Hiện nay giao thức dùng phổ biến là TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 3....................Router: là thiết bị định hướng tuyến đường đi của các gói tin từ máy tính gửi đến máy nhận............................... nó phải quyết định gửi gói tin đó đến đầu ra thích hợp nào.............. Đọc trước phần 3 và 4 SGK trang 137.......Điểm truy cập không dây WAP (Wireless Access Point): là thiết bị có chức năng kết nối với máy tính trong mạng....... b.............. 139 IV.................................... .... GV: Để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau chúng ta phải sử dụng cùng một giao thức như một ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng............... các thành phần cơ bản đảm bảo kết nối giữa các máy tính............. Giao thức KN: SGK trang 137 Hoạt động của thầy và trò HS nghe giảng và ghi bài GV: Có thể nói thêm về ưu và nhược điểm của hai loại kết nối: có dây và không dây.... .. * Kết nối không dây .....Switch: là một Bridge nhiều cổng hiệu suất cao.. Khi một gói tin đến đầu vào của một Router.. 119 ... kết nối mạng không dây với mạng có dây...................

GAN LAN (Local Area Network): Mạng cụ bộ. có tính kỷ luật cao II... Kiến thức  Biết nhu cầu của mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông. I. Đồ dùng dạy học 1. SGV. trường học. Kỹ năng  Có thể phân biệt được các mạng máy tính  Biết được một số thiết bị cần thiết để có một mạng máy tính 3. MAN (Metropolitan Area Network): Kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố kết nối thông qua đường truyền thông Hoạt động của thầy và trò GV: Người ta phân loại mạng máy tính dựa vào phạm vi địa lý.Ngày giảng.. Chuẩn bị của HS: SGK. . Hoạt động dạy . MAN. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt 3...học 1.. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. nội vụ lớp học 2. Mục tiêu bài học 1.Tiết 58: MẠNG MÁY TÍNH (tiếp) Ngày soạn:.  Biết một số loại mạng máy tính.. công ty. 2. máy tính.tư tưởng Ham thích môn học... Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết mạng máy tính là gì và để có được một mạng máy tính thì cần những gì? Tại sao lại cần phải có giao thức truyền thông? 3. Phân loại mạng máy tính LAN.. WAN.. Thái độ . HS nghe giảng và ghi bài 120 . kết nối các máy tính trong khu vực có bán kính hẹp thường là trong một tòa nhà. máy chiếu Projecter 2...  Biết khái niệm mạng máy tính.. tài liệu. Chuẩn bị của GV: SGK. vở ghi III.

..Nội dung cần đạt WAN (Wide Area Network): Mạng diện rộng kết nối các máy tính trong một quốc gia hay khu vực GAN (Global Area Network): Kết nối các WAN với nhau 4........................................................................ lưu trữ được lượng thông tin lớn 4........ .......................... Mô hình khách chủ (Client Server) Máy chủ là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khác bằng cách điều khiển việc phân bổ các tài nguyên với mục đích sử dụng các tài nguyên do máy chủ cung cấp...........................to Peer) trong mô hình tất cả các máy đều bình đẳng như nhau............... Các máy đều có thể sử dụng tài nguyên của máy khác và ngược lại....... Các mô hình mạng a................................................................ 121 .................................... .................................... Hoạt động của thầy và trò GV: Xét theo chức năng của các máy tính trong mạng........... Rút kinh nghiệm ..chủ thì máy chủ là máy có cấu hình mạnh.................................. b............... có thể phân mạng thành 2 mô hình HS nghe giảng và ghi bài GV: Trong mô hình khách ......................... Mô hình ngang hàng (Peer ..... Củng cố dặn dò Kiến thức trọng tâm: Nắm được hai loại mạng: LAN và WAN.......... các mô hình mạng HS về nhà chuẩn bị trước bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet IV..............................

.học 1. Kiểm tra bài cũ Mạng máy tính là gì? Người ta dựa vào đâu để phân loại mạng máy tính? 3. Internet là gì? Khái niệm: SGK trang 141 GV: Em hãy kể tên những ứng dụng của Internet mà em biết? HS: suy nghĩ và trả lời câu hỏi. máy chiếu Projecter. 2.. Chuẩn bị của GV: SGK.  Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet.. vở ghi III. giải trí… Internet đảm bảo phương thức giao tiếp hoàn toàn mới giữa con người với con người. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Internet cung cấp nguồn tài nguyên thông tin hầu như vô tận. II.Ngày giảng. Internet được tài trợ bởi các chính phủ. nội vụ lớp học 2.. doanh nghiệp và hàng triệu người trên thế giới. nhiều người sử dụng nhất nhưng không có ai là chủ sở hữu của nó..  Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet. Chuẩn bị của HS: SGK. vui chơi. SGV... . máy tính..... Tài liệu.Tiết 59: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET Ngày soạn:. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. 122 . GV: Internet có thuộc quyền sở hữu của riêng ai không? .. Đồ dùng dạy học 1. giúp học tập. Hoạt động dạy . I. HS ghi bài các cơ quan khoa học và đào tạo.Internet là mạng máy tính lớn nhất HS: trả lời câu hỏi toàn cầu. Mục tiêu bài học  Biết khái niệm và lợi ích mạng thông tin toàn cầu Internet. Vậy Internet là gì? 1.

.......................... IV.......... vnn1269 HS nghe giảng và ghi bài GV: Người ta gọi cách kết nối này là Dial up (quay số) 4. Rút kinh nghiệm ............. GV: Vậy làm thế nào để kết nối Internet? Hai cách phổ biến kết nối máy tính với Internet là sử dụng modem qua đường điện thoại và sử dụng đường truyền riêng.............. GV: Modem là danh từ rút gọn của modulator/demodulator (điều biến/giải điều biến).... chỉ có một số công ty lớn của nước ngoài có đường thuê bao riêng.... Kết nối Internet bằng cách nào? a....Với sự phát triển của công nghệ...... GV: Internet ở Việt Nam trước năm 1997 đang ở giai đoạn thử nghiệm..... Sử dụng modem qua đường điện thoại Để kết nối Internet sử dụng modem qua đường dây điện thoại: ........................... gọi là mạng ARPANET (Advanced Research Projects Agency)................................. Củng cố dặn dò HS nhắc lại khái niệm Internet và cách kết nối sử dụng modem qua đường dây điện thoại...... 2............. vnn1268............................................ .............................. GV: Một số nhà cung cấp dịch vụ: vnn1260.Hợp đồng với nhà cung cấp dịch Modem trong (Internal) Modem ngoài (External) vụ Internet để được cấp quyền sử dụng và mật khẩu...Nội dung cần đạt ........ Internet phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng... Cách kết nối này có nhược điểm là tốc độ tối đa đường truyền dữ liệu không cao. một mạng thí nghiệm được thiết kế từ năm 1969 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác khoa học trong các công trình nghiên cứu quốc phòng.........Máy tính cần được cài đặt modem và kết nối qua đường điện thoại.... Hoạt động của thầy và trò GV: Nguồn gốc đầu tiên của Internet là hệ thống máy tính cuả Bộ Quốc Phòng Mỹ................. chi phí đắt.......... 123 ..

....... Đồ dùng dạy học 1. máy chiếu Projecter. Hoạt động dạy . công ty..... Sử dụng đường truyền ADSL 124 . tổ chức. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line) Để sử dụng đường truyền riêng: . sử dụng. trường học.. c.... Kiểm tra bài cũ Internet là gì? Làm thế nào để có thể kết nối Internet sử dụng modem qua đường dây điện thoại? Kể tên một số nhà cung cấp dịch vụ? 3......... II........ máy tính.......  Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet....... Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số............. vở ghi III. .. 2. Chuẩn bị của HS: SGK. ........học 1......................... Tài liệu...... Kết nối Internet bằng cách nào? a.......... HS nghe giảng và ghi bài riêng..Một máy chủ kết nối với đường truyền và chia sẻ cho các máy con........... Một số phương thức kết nối khác.... 2... Sử dụng modem qua đường điện thoại b.. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp các cách kết nối Internet. I...... nội vụ lớp học 2.Ngày giảng.. Mục tiêu bài học  Biết khái niệm và lợi ích mạng thông tin toàn cầu Internet...... Tiết 60: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET (tiếp) Ngày soạn:...... SGV.. Chuẩn bị của GV: SGK.....Người dùng thuê đường truyền GV: Cách kết nối này thường được các cơ quan......  Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet......... Ưu điểm lớn nhất của cách kết nối này là có tốc độ cao..

Trong công nghệ không dây. ADSL. Hoạt động của thầy và trò GV: Hiện nay kết nối Internet sử dụng đường truyền ADSL đang phát triển mạnh do nó có giá thành rẻ và tốc độ truy cập cao.Dữ liệu. Wi-Fi là một phương thức kết nối Internet thuận tiện. GV: Làm thế nào gói tin đến đúng máy của người nhận? HS: trả lời câu hỏi. Bộ giao thức TCP/IP 125 . . trong đó có hai giao thức cơ bản: TCP và IP. . địa chỉ nhận. trường cuối cùng bên phải thường là tên viết tắt của nước hay tổ chức quản lý: ví dụ Việt Nam là vn. GV: Tên miền có nhiều trường phân cách nhau bởi dấu chấm. Để thuận tiện thì người ta biểu diễn địa chỉ IP dưới dạng ký hiệu người ta hay gọi là tên miền.IP: Giao thức tương tác trong mạng. độ dài.TCP: Giao thức điều khiển truyền tin. HS nghe giảng và ghi bài GV: Để các máy tính có thể trao đổi thông tin được với nhau.Nội dung cần đạt (Asymmetric Digital Subscriber Line) đường thuê bao bất đối xứng.Bộ giao thức TCP/IP gồm nhiều giao thức. .Mỗi máy tính tham gia vào mạng đều phải có một địa chỉ duy nhất và được gọi là địa chỉ IP. .Địa chỉ gửi. phục hồi thông tin từ các gói tin nhận được và truyền lại các gói tin có lỗi. Giao thức này có chức năng phân chia thông tin thành các gói nhỏ. chịu trách nhiệm về địa chỉ và cho phép gói tin trên đường đến đích qua một số máy. Trong tên miền. 3. các máy tính trong Internet sử dụng bộ giao thức truyền thông thống nhất TCP/IP. Các mạng trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? . GV: Nội dung gói tin bao gồm các thành phần: . Củng cố dặn dò HS nhắc lại các kết nối Internet sử dụng đường truyền riêng.Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin khác. Trung Quốc là cn… 4. Hiện nay đã có nhiều nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet qua đường truyền hình cáp. .

................................ .................................................................... .................. 126 ...................................... ............................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................... Rút kinh nghiệm ..........................................................................................IV.............................................................................................................................................

. 3. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. 2. SGV. Chuẩn bị của GV: SGK. II.. tài liệu... ý thức.  Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin... Mục tiêu bài học 1. máy tính.  Biết chức năng trình duyệt Web.  Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử. Kỹ năng  Sử dụng được trình duyệt Web.Tiết 61: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET Ngày soạn:.Siêu văn bản là văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn HS nghe giảng và ghi bài 127 . . Đồ dùng dạy học 1. Hoạt động dạy .học 1.tư tưởng Ham thích môn học. Website... trách nhiệm của bản thân khi truy cập Internet. Chuẩn bị của HS: SGK.. Tổ chức và truy cập thông tin a.  Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Internet. Tổ chức thông tin .. Kiểm tra bài cũ Hiện nay người ta sử dụng cách kết nối Internet nào là nhiều nhất? Tại sao? 3. Kiến thức  Biết khái niệm trang Web. máy chiếu Projecter 2.. Thái độ ..Ngày giảng. nội vụ lớp học 2. I. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Em hãy kể tên một số dịch vụ của Internet mà em đã sử dụng? HS: Trả lời câu hỏi GV: Trong những dịch vụ trên không thể không kể đến dịch vụ tìm kiếm thông tin và thư điện tử GV: Các thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản. thư điện tử. 1. vở ghi III.

HS nghe giảng và ghi bài GV: Mỗi website có thể có nhiều trang web nhưng luôn có một trang được gọi là trang chủ (Homepage). Hoạt động của thầy và trò GV: Vậy em hiểu thế nào là trang web? HS trả lời câu hỏi. .Trang web là một siêu văn bản đã được gán địa chỉ truy cập. hình ảnh.… HS nghe giảng và ghi bài GV: Nhờ nó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dễ dàng. . Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer. GV: Em hiểu thế nào là Web tĩnh và Web động? HS: trả lời câu hỏi GV: Để truy cập đến trang web người dùng cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web. người ta sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web). Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó.Để tìm kiếm các trang web nói riêng. GV: Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt gọi là giao thức truyền tin siêu văn bản HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). b. . Có 2 loại trang web: web tĩnh và web động. tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet. tổ chức… Trang chủ: trang web chứa các liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến tất cả các trang còn lại. Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website. gõ 128 . âm thanh. Truy cập trang web Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: duyệt các trang web.Nội dung cần đạt bản. Netcape Navigator. FireFox. video… và liên kết với các văn bản khác.Trang web đặt trên máy chủ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng. các tài nguyên trên Internet nói chung và đảm bảo việc truy cập đến chúng.

.......................com. 129 .... Hoạt động của thầy và trò địa chỉ vào dòng địa chỉ (Address)....... thông tin được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web....... gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ (Address).......... Tìm kiếm thông tin trên Internet Có 2 cách thường được sử dụng: .. nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy.. 4......................... GV: Để sử dụng máy tìm kiếm................com HS nghe giảng và ghi bài...... Một số trang website cung cấp máy tìm kiếm: www...Yahoo.........Google........................ Củng cố dặn dò HS cần biết cách truy cập một trang web và tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm IV..............vinaseek............ Rút kinh nghiệm ....Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ... gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.................Tìm kiếm nhờ trên các máy tìm kiếm (Search Engine)......... .msn.Nội dung cần đạt Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó. Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ.com www..................... Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng...... GV: Một nhu cầu phổ biến của người dùng là: làm thế nào để truy cập được các trang web chứa nội dung liên quan đến vấn đề mình quan tâm? 2......... ...............com www...................................... nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy........vn www...

Kỹ năng  Sử dụng được trình duyệt Web. máy tính.. .. Chuẩn bị của GV: SGK....  Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Internet.. 2. thư điện tử. phải đăng ký hộp thư điện tử. ý thức. Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò GV: Một trong những dịch vụ không kém phần quan trọng của Internet là thư điện tử (E .Người dùng muốn sử dụng. Kiểm tra bài cũ Có mấy cách để tìm kiếm thông tin trên Internet? Em hãy kể tên một số trang web tìm kiếm? 3. trách nhiệm của bản thân khi truy cập Internet.  Biết chức năng trình duyệt Web..học 1.Ngày giảng..... Hoạt động dạy . SGV. Website. máy chiếu Projecter 2. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Thái độ . tài liệu. I.Tiết 62: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET\ Ngày soạn:. . Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của HS: SGK.mail: Electronic mail) 3.  Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử.Thư điện tử (Electronic Mail hay Email) là dịch vụ thực hiện việc chuyển thông tin trên Internet thông qua các hộp thư điện tử. nội vụ lớp học 2. Mỗi địa chỉ GV: Vậy làm thế nào để có thể gửi và nhận thư điện tử? HS trả lời câu hỏi 130 .tư tưởng Ham thích môn học. 3. Kiến thức  Biết khái niệm trang Web. vở ghi III.. Thư điện tử . Mục tiêu bài học 1. II.  Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin.

com...vn. b. c.. 131 . cả phần cứng lẫn phần mềm.Nội dung cần đạt thư là duy nhất. Vấn đề bảo mật thông tin a..com. GV: Ngoài việc khai thác dịch vụ trên Internet. đúng lúc. virus. hình ảnh.… Vấn đề bảo mật thông tin rất quan trọng trong thời đại Internet.. lời mời không rõ người gửi. Mã hóa dữ liệu Mã hóa dữ liệu được sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho các thông điệp mà chỉ người biết giải mã mới đọc được. hotmail.. GV: Nếu không được cấp quyền hoặc gõ không đúng mật khẩu thì sẽ không thể truy cập được nội dung của website đó. thư điện tử quảng cáo.com. Quyền truy cập website Người ta giới hạn quyền truy cập với người dùng bằng tên và mật khẩu đăng nhập. Một số nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí: yahoo. giải trí lành mạnh. hầu như mọi người đều nhận được đồng thời. chữ ký số.. GV: Khi truy cập Internet không nên kích vào những đường link lạ.com Hoạt động của thầy và trò GV: Sử dụng dịch vụ này ngoài nội dung thư có thể truyền kèm tệp (văn bản. chứng chỉ số. âm thanh.. Việc mã hóa được thực hiện bằng nhiều cách. Địa chỉ thư: <tên hộp thư>@<tên máy chủ nơi đặt hộp thư> VD: lacthuy@yahoo. Nguy cơ nhiễm virus khi sử dụng các dịch vụ Internet Lưu ý: chỉ nên sử dụng Internet vào các mục đích học tập. 4. vnn.. vì đó là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus hàng đầu.. HS nghe giảng và ghi bài GV: Người ta sử dụng nhiều thuật toán để mã hóa như thuật toán RSA. người dùng cần phải biết bảo vệ mình trước nguy cơ trên Internet như tin tặc. ta có thể gửi đồng thời cho nhiều người cùng lúc. gmail. video…). vui chơi.

. Bài 4: Hiện nay người ta sử dụng các kết nối Internet nào là phổ biến? Tại sao? Hoạt động của thầy và trò GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi HS trả lời câu hỏi GV: Gọi HS nhận xét câu trả lời và đính chính. GV: Gọi 2 HS lên làm bài tập HS lên bảng làm bài tập GV: Gọi HS nhận xét và chỉnh sửa. 416 Sách bài tập 132 . 2...... Nội dung bài mới Nội dung cần đạt Bài 1: (Câu 3 . Đồ dùng dạy học 1. IV.Ngày giảng.học 1. vở ghi III... GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi HS trả lời câu hỏi GV: Gọi HS nhận xét câu trả lời và đính chính... củng cố các kiến thức cơ sở về mạng máy tính Cách truy cập trang web Cách tìm kiếm thông tin trên Internet thông qua máy tìm kiếm II. nội vụ lớp học. Mục tiêu bài học Nhắc lại. SBT. Hoạt động dạy . ..SGK): Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN Bài 3: Làm các bài tập 46. HS trả lời câu hỏi Bài 5: Để có thể truy cập được một GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu Bài 2: (Câu 6 . 414. SBT. Củng cố dặn dò Nhắc lại cho HS biết khai thác và sử dụng thư điện tử đồng thời phải biết phòng tránh nguy cơ nhiễm virus khi sử dụng các dịch vụ của Internet.SGK): Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.140 . 413.4. GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.140 .. tài liệu 2. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Rút kinh nghiệm Tiết 63: BÀI TẬP Ngày soạn:. I. SGV... Chuẩn bị của HS: SGK. Chuẩn bị của GV: SGK.

.................................................................... ................................................................................. cụm từ tiếng Việt trên Internet............................................. biết cách truy nhập website và sử dụng trang web tìm kiếm IV...................................................................................................................................... GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.................................. ......................... Củng cố dặn dò Các cách kết nối Internet........................... 133 ..................................................................... cụm từ tiếng Việt trên Internet............................... .....................Nội dung cần đạt trang web thì ta cần phải có những gì? Hoạt động của thầy và trò hỏi HS trả lời câu hỏi Bài 6: Em hãy nêu cách để tìm kiếm thông tin trên Internet bằng máy tìm kiếm? Kể tên một vài website cung cấp máy tìm kiếm? Cách tìm kiếm từ.................... 4.................................................................................................... ............................ HS trả lời câu hỏi GV: Hướng dẫn HS cách tìm kiếm từ.. Rút kinh nghiệm .........

Web đó thực hiện theo các bước sau: Quản lí tốt các trang Web mà HS truy . . Để truy cập trang Hướng dẫn HS khi truy cập Internet.. IV.Làm quen với việc sử dụng trình duyệt IE . b) Truy cập trang Web bằng địa chỉ. c) Duyệt trang Web.. Thực hiện một trong số các thao tác sau: .vn .Nháy vào nút lệnh (Forward) để đến trang tiếp theo trong các trang đã duyệt qua. Có thể nhận biết các liên kết bằng việc con trỏ chuột chuyển thành hình bàn tay khi di chuột vào chúng.Nháy vào nút lệnh (Back) để quay về trang trước đã duyệt qua.. Học sinh: SGK 2. trình duyệt IE III.Tiết 64 Bài tập và thực hành 10 Sử dụng trình duyệt Internet Explorer Ngày soạn:. HS: Thực hành theo chỉ dẫn của GV http://www.. . lưu thông tin và duyệt các trang Web bằng các liên kết. Kĩ năng: .. Nội dung: .Nhấn phím Internet trên bàn phím (nếu có).. Kiến thức: 2. Chuẩn bị của GV và HS. Khi đã biết địa chỉ của một trang Web. Ngày giảng.. I. II. Giáo viên: Phòng máy. Củng cố: V. Trang Web được mở ra. Bài giảng: Nội dung Hoạt động của GV và HS a) Khởi động trình duyệt IE. . Mục tiêu 1.vn.Nhấn phím Enter.Nháy đúp chuột vào biểu tượng IE trên màn hình nền. cài sẵn HĐH Windows XP.. Dặn dò: 134 . Kiểm tra bài cũ: Hãy cho biết các cách thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin? .vtv.. Ổn định lớp: ..Làm quen với một số trang Web để đọc.Gõ vào ô địa chỉ: cập. 1.vtv. ví dụ: http://www.

Kĩ năng: . . Để in thông tin trên trang Web hiện thời. HS: Chú ý khi chọn vị trí lưu ảnh và 3. Chọn lênh File/Save as. Kiến thức: 2.. . Ổn định lớp: . lưu thông tin và duyệt các trang Web bằng các liên kết.. trình duyệt IE III. 4. Nháy chuột vào mục Save Picture Quản lí tốt các trang Web mà HS truy as. Giáo viên: Phòng máy. 3.. Mục tiêu 1. hộp thoại để ta lựa chọn vị trí lưu HS: Thực hành theo chỉ dẫn của GV. 1. 2. cài sẵn hdh Windows XP. Đặt tên tệp và chọn vị trí lưu tệp trong hộp thoại được mở ra... khi đó Windows sẽ hiển thị cập.. 2. Hướng dẫn HS khi truy cập Internet.. ảnh. Nháy chuột vào nút Save để hoàn tất. Kiểm tra bài cũ: . Học sinh: SGK 2. một bảng chọn được mở ra.. ta chọn lệnh File/Print... Nôi dung trên trang Web (đoạn văn bản hoặc ảnh hoặc cả ảnh và văn bản) có thể được in ra và lưu vào đĩa. Để lưu tất cả các thông tin trên trang Web hiện thời.Làm quen với việc sử dụng trình duyệt IE ..Ngày giảng. I. cho tệp ảnh. Bài giảng: Nội dung Hoạt động của GV và HS d) Lưu thông tin..Làm quen với một số trang Web để đọc. Để lưu hình ảnh trên trang Web đang mở. 135 ... Chuẩn bị của GV và HS. II. Nội dung: . Lựa chọn vị trí lưu ảnh và đặt tên thông tin.. Nháy chuột phải vào hình ảnh cần lưu.Tiết 65 Bài tập và thực hành 10 Sử dụng trình duyệt Internet Explorer (T) Ngày soạn:. ta thực hiện các thao tác sau: 1. ta thực hiện các thao tác: 1... Nháy chuột vào nút Save để hoàn tất việc lưu trữ.

Củng cố: V. Dặn dò: 136 .IV.

. . trình duyệt IE III. I.. 1. Kĩ năng: .Đăng kí một hộp thư điện tử mới. 4. Giáo viên: Phòng máy. Mục tiêu 1. điện tử theo từng bước... Nháy chuột vào phần chủ đề của thư muốn đọc. Học sinh: SGK 2. Nháy chuột vào nút Đăng Kí HS: Đọc SGK và làm theo chỉ dẫn của Ngay để mở trang Web đăng kí GV. Theo các chỉ dẫn tiếp để hoàn thành việc đăng kí hộp thư. Kiến thức: 2. Mở trang chủ của webside thư điện Hướng dẫn HS đăng đăng nhập hộp thư tử. Nháy chuột vào nút Đăng nhập để GV. Mở trang Web Hướng dẫn HS đăng kí một địa chỉ thư http://mail. Nội dung: .. . cài sẵn hdh Windows XP. Ngày soạn:. Chuẩn bị của GV và HS. 1.. 2. Gõ tên truy cập và mật khẩu. HS: Đọc SGK và làm theo chỉ dẫn của 3.. Khai báo các thông tin cần thiết vào mẫu đăng kí. mở hộp thư a3) Sử dụng hộp thư Đọc thư 1. 1. Bài giảng: Nội dung Hoạt động của GV và HS a) Thư điện tử. hộp thư mới.vn.Tiết 66 Bài tập và thực hành 11 Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin. Kiểm tra bài cũ: . a2) Đăng nhập hộp thư. 2.yahoo. Nháy chuột vào nút Hộp Thư để xem danh sách các thư. II..Đọc và soạn thư điện tử....yahoo. 137 .com.vn điện tử mới theo từng bước. a1) Đăng kí hộp thư: Ta sẽ thực hiện đăng kí hộp thư trên Webside của Yahoo Việt Nam thông qua địa chỉ http://mail. 3.Tìm kiếm thông tin đơn giản nhờ máy tìm kiếm thông tin. Ổn định lớp: .com.Ngày giảng.. 2..

Địa chỉ người nhận (To) .Nội dung thư (Main Body) . Dặn dò: 138 .Chủ đề (Subject) .Địa chỉ người gửi (From) . 2. Củng cố: V.Ngày tháng gửi (Date) .Tệp đính kèm (Attachments) . Soạn nội dung thư. Hướng dẫn HS sử dụng hộp thư điện tử.Gửi một bản sao đến địa chỉ khác (CC) IV. GV. Gõ địa chỉ người nhận vào ô Người Nhận. Nháy chuột vào nút Gửi để gửi thư.Soạn thư và gửi thư. Một số thành phần cơ bản của một thư điện tử: . 4. Nháy chuột vào nút Soạn thư để HS: Đọc SGK và làm theo chỉ dẫn của gửi thư mới. 3. Đóng hộp thư: Nháy chuột vào nút Đăng Xuất để kết thúc khi không làm việc với hộp thư nữa. 1.

3. Ngày soạn:... Ổn định lớp: .Tìm kiếm thông tin đơn giản nhờ máy tìm kiếm thông tin.vn. . 2.google. IV. cài sẵn hdh Windows XP. Bài giảng: Nội dung Hoạt động của GV và HS b) Máy tìm kiếm Google Làm quen với việc tìm kiếm thông tin Hướng dẫn HS sử dụng trang web tìm nhờ máy tìm kiếm thông tin Google – một kiếm để tìm kiếm những thông tin cần trong những máy tìm kiếm hàng đầu hiện thiết. http://www. Củng cố: V.Đăng kí một hộp thư điện tử mới.Tiết 67 Bài tập và thực hành 12 Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin (T).. Kiến thức: 2. Kiểm tra bài cũ: . Dặn dò: 139 . II. III.. Nội dung: .com. Máy tìm kiếm sẽ đưa ra danh sách các trang web liên quan mà nó thu thập được .. Mục tiêu 1. I. Khởi động: Mở trang web cách tìm kiếm hình ảnh.. ... Hướng dẫn HS cách tạo khóa tìm kiếm... Chuẩn bị của GV và HS. 1. 1. Sử dụng khóa tìm kiếm: Gõ khóa tìm kiếm liên quan đến vấn đề mình quan tâm vào ô tìm kiếm..Đọc và soạn thư điện tử. Nhấn Enter hoặc nháy chuột vào nút Tìm kiếm với Google. Giáo viên: Phòng máy. Kĩ năng: . HS: Làm theo chỉ dẫn của GV..Ngày giảng. Học sinh: SGK 2. nay. . trình duyệt IE.

2...Ngày giảng.. .học 1. Mục đích Đánh giá khả năng tiếp thu và nhận thức của học sinh..... Hoạt động dạy . Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. Yêu cầu HS thực hiện đúng các thao tác cần thiết II. Chuẩn bị của GV: Đề kiểm tra. nội vụ lớp học......Tiết 68 KIỂM TRA 1 TIẾT Ngày soạn:.. Chuẩn bị của HS: Kiến thức III. Đồ dùng dạy học 1. máy tính 2. Nội dung bài kiểm tra 140 .. I. 2. Mục tiêu bài học 1.

. Một số phím tắt thông dụng khi soạn thảo văn bản Hoạt động của thầy và trò HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV Mở một tài liệu mới: Ctrl + N Lưu một văn bản: Ctrl + S Mở một văn bản đã có: Ctrl + O Thoát khỏi Word: Alt + F4 Kiểu chữ đậm: Ctrl + B Kiểu chữ nghiêng: Ctrl + I Kiểu gạch chân: Ctrl + U Tăng cỡ chữ: Ctrl + ] Giảm cỡ chữ: Ctrl + [ Căn lề trái: Ctrl + L Căn lề phải: Ctrl + R Căn lề giữa: Ctrl + E Căn đều 2 bên: Ctrl + J 141 . Đồ dùng dạy học 1. Cách tạo. … 2.. Mục tiêu bài học 1.. lưu. Cách khởi động và thoát khỏi hệ soạn thảo MS Word 2. Kỹ năng Giới thiệu thêm cho học sinh kỹ năng sử dụng phím tắt khi soạn thảo văn bản.. nội vụ lớp học. . Hệ soạn thảo văn bản MS Word 1. mở một tệp văn bản Word 3... I.. Hoạt động dạy .Tiết 69: ÔN TẬP Ngày soạn:.Ngày giảng. II. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số.. Tiến trình bài học Nội dung cần đạt I.học 1. Chuẩn bị của HS: Kiến thức. Kiến thức Củng cố lại kiến thức cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2. Chuẩn bị của GV: Tài liệu 2..... vở ghi III.

.......................................................... II.............. Tổ chức và truy cập thông tin 7....................................................................................................................... Giao thức 5............................... Hs trả lời câu hỏi IV.......... Rút kinh nghiệm ..................................................................................................... Các cách để kết nối Internet 6.. ............. 142 ............................................ .......... ................................................................................................................................................ Củng cố dặn dò Về nhà chuẩn bị tốt kiến thức để tiết sau kiểm tra học kỳ V.................................................................................................. ........................ Một số dịch vụ cơ bản của Internet........................................................................Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Mở hộp thoại Font: Ctrl + D Thực hiện lệnh in: Ctrl + P ….............. Phân loại mạng máy tính 4........................................ Các kiểu bố trí trong mạng 3....................... . Mạng máy tính 1......... Khái niệm và các thành phần của mạng máy tính 2........

143 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful