P. 1
luat ngan sach

luat ngan sach

|Views: 552|Likes:
Được xuất bản bởiHa Khanh

More info:

Published by: Ha Khanh on Mar 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai. Giải thích ? 1- Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính NN. 2- Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách. 3- Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa phương nào thì cấp ngân sách đó được hưởng 100%. 4- Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP. 5- Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật NS hiện hành. 6- Mức bội chi NSNN được xác định bằng tổng mức bội chi của NSTW và NSĐP trong năm ngân sách. 7- Phát hành thêm tiền là một trong những biện pháp góp phần giải quyết bội chi NSNN. 8- Việc lập phê chuẩn dự toán NSNN do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là QH thực hiện. 9- Trong mọi trường hợp, dự toán NSNN phải được QH thông qua trước ngày 15/11 của năm trước. 10- UBND là cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán NSNN cấp mình. 11- Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị. 12- Quỹ dự trữ tài chính là quỹ tiền tệ được sử dụng để khắc phục hậu quả của thiên tai. 13- Số tăng thu NSNN được dùng để thưởng cho caác đơn vị dự toán NSNN theo quyết định của Chủ tịch UBND. 14- HĐND các cấp có thẩm quyền quyết định về mức thu phí trên địa bàn thuộc quyền quản lý. 15- Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực chấp hành NSNN. 16- Dự phòng ngân sách là khoản tiền được sử dụng để thực hiện những khoản chi khi nguồn thu chưa kịp đáp ứng. 17- Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.
1

Họat động của Đoàn TNCS HCMđược hưởng kinh phí từ NSNN.Nguồn vốn của các DN có thể hình thành từ việc phát hành cổ phiếu. 44. 31. 19. 23.Chi cho họat động quản lý NN là khoản chi không thường xuyên. 42. 29. 30. 41.Khoản vay nợ của nước ngòai là khoản thu NSNN.Pháp luật tài chính là tổng hợp các QPPL điều chỉnh các quan hệ XH phát sinh trong quá trình các chủ thể thực hiện họat động kinh doanh tiền tệ.Mọi tài sản có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng đều được xem là tài sản cố định. 33.Nguyên tắc thế quyền được áp dụng trong BH nhân thọ. 28. lệ phí. phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ.Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ pháp luật NSNN. 22. 46.Bộ trưởng bộ tài chính là chủ thể duy nhất được quyền quyết định các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương. 34. 26.Phương thức cấp phát hạn mức áp dụng đối với các đơn vị trúng thầu công trình xây dựng cơ bản.Chức năng giám đốc quyết định chức năng phân phối của tài chính.Khách thể của quan hệ pháp luật tài chính có thể là hành vi tạo lập. 20. 43. 21.Hệ thống tài chính gồm có 4 khâu. 32. 45.Bất kỳ cấp NS nào cũng có khoản thu bổ sung. 25. 40.Khoản thu 100% do cấp nào thu thì cấp đó được thụ hưởng.Cấp NSTW điều hành NSNN cấp Tỉnh.Các đơn vị dự toán được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ. 36.Mọi khoản chi có chứng từ hợp lệ đều được quyết toán.Kho bạc nhà nước là cơ quan có thẩm quyền thu NSNN.Tất cả các khoản thu NSNN đều phải tập trung vào kho bạc NN.Đối với BH trùng trong BH tài sản thì mọi thiệt hại trong các điều kiện BH đều được hoàn trả tương ứng với từng hợp đồng BH.Tất cả các cơ quan NN đều là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật chi NSNN.18. 24. 27. 35.Mọi DN đều có thể kinh doanh bảo hiểm.Ngân hàng NN và kho bạc NN là cơ quan quản lý quỹ NSNN của CP. 39.Các khâu tài chính trong hệ thống tài chính là hoàn toàn độc lập với nhau.Quan hệ vay tiền trong dân chúng của CP là quan hệ tín dụng. 37.Khoản thu điều tiết chỉ có ở cấp NS Tỉnh và Xã. 2 .Các khoản thu NSNN chỉ bao gồm các khoản thu phí.Dự toán NSNN do QH lập và phê chuẩn. 47.Đơn vị dự toán là cấp NSNN. 38.

Tín dụng NN là hình thức tạo lập nguồn thu cho NSNN. 64.Tài chính dân cư là 1 bộ phận cấu thành chủ yếu của khâu NSNN.Kho bạc nhà nước là cơ quan quản lý quỹ NSNN.Thị trường chứng khoán là thị trường mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành. 58. 55.48.Họat động kinh doanh BH là đối tượng điều chỉnh của Luật tài chính.Bộ tài chính là cơ quan điều hành thị trường ngoại hối. 56.Luật NS thường niên còn gọi là Luật NSNN. 62.Hình thức của hợp đồng BH chỉ có thể là giấy chứng nhận. 61.Thị trường tiền tệ chỉ được thực hiện giữa 2 chủ thể là tổ chức tín dụng có nhu cầu về vốn ngắn hạn.NSNN là đạo luật NS thường niên.Mọi DN đều là chủ thể của quan hệ PL NSNN. 3 . 53. 49.Mọi rủi ro khách quan ngẫu nhiên xẩy ra đều được bồi thường BH. 59.Các đơn vị dự toán được trích 50% kết dư để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị mình.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là BH đối với tài sản của người mua BH. 52. 50. 54.Ngân hàng nhà nước VN là cơ quan quản lý NSNN. 57. 60.Các đơn vị dự toán NSNN đều được lập quỹ dự trữ NSNN.Chủ thể của quan hệ PL tài chính là chủ thể của quan hệ PL NSNN. 51. 63.

5 xe chuyên dụng thuộc diện trong nước chưa sản xuất được. công ty đã bán hết số xe trên cho khách hàng trong nước. Cho ví dụ minh hoạ. Giữa năm. công ty nhập 100 chiếc xe về Việt Nam để bán. số còn lại là xe ôtô chở khách từ 4-16 chỗ ngồi.Hỏi: Công ty TNHH Minh Nguyệt phải nộp những loại thuế nào? Giải thích tại sao? Đề thi Luật tài chính Khoá 31 Khoa Kinh tế Thời gian: 90 phút ----------------------Câu 1: (3đ) Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống Ngân sách nhà nước. Đầu năm 2009. Câu 3: (4đ) Công ty TNHH Minh Nguyệt chuyên kinh doanh mặt hàng xe ôtô nhập khẩu. trong đó có 20 xe tải. Câu 2: (3đ) So sánh đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành. 4 .

QT32B Thời gian làm bài 75 ph sinh viên đựoc use tài liệu I/LÝ THUYẾT 1. Giao cho UBND tỉnh tiến hành phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để xây dựng phần đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh( con đường này thuộc nhiệm vụ chi của NS trung ương) c. d. Sử dụng 20% số tiền thưởng do thu vượt dự toán thuộc khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung ương và địa phương để lập quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh.DS32B .Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nứoc là gì? Việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nứoc đựoc thực hiện trong những trừong hợp nào? 3. vay 2 tỷ đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi khhi ngân sách tỉnh chưa tập trung kịp nguồn thu. .Nguồn vốn vay nợ của chính phủ có được sử dụng để đảm bảo hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước không? Vì seo? 4. Trích 3% tổng chi ngân sách huyện để đưa vào quỹ dự trữ tài chính Tỉnh. Các anh.Đơn vị dự toán ngân sách là j? Lúc nào thi đơn vị dự toan được chuyển khoản chi của năm trước chưa chi sang năm sau chi tiếp? Khoản chi này được hạch toán như thế nào? II/BÀI TẬP Trong dự toán ngân sách của tỉnh H có những nội dung sau: a.Kết dư ngân sách nhà nứơc là gì? Quỹ dự trữ tài chính đựoc tạo lập từ 1 phần kết dư ngân sách nhà nứoc sẽ đựoc ué như thế nào? 2 .Đề thi Luật ngân sách nhà nứoc lớp TM32B . chị cho biết theo quy định của pháp luật hiệnn hành. b. những nội dung trên trong dự toán của NS tỉnh H là đúng hay sai? Tại sao? 5 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->