I Mục tiêu của công ty

Các dự án xây dựng chung cư nhằm mục đích tạo môi trường sống ổn định, văn minh văn hoá cho người dân thành phố chưa có điều kiện mua nhà hoàn chỉnh. Mục tiêu của công ty về lợi nhuận đạt được cao nhất dựa trên sự hài lòng và thoả mãn của khách hàng. Qua đó góp phần làm cho thương hiệu của công ty uy tín và vững mạnh trên thị trường xây nhà nói chung và kinh doanh chung cư nói riêng.

II Nhiệm vụ của công ty
Chiến lược của công ty là xây dựng chung cư cho người có thu nhập và ưu tiên cho những người có thu nhập trung bình. Để thực hiện chiến lược của công ty vạch ra, trước hết công ty tìm hiểu về khu đất để xây dựng chung cư với những căn hộ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sinh hoạt cơ bản của một hộ gia đình. Kế đến công ty tìm hiểu các khía cạnh về kỹ thuật, luật pháp, công ty đồ gỗ nội thất bằng cách liên hệ các nhà thầu, luật sư, chuyên gia thiết kế đồ gỗ nội thất có kinh nghiệm để thực hiện dự án. Công ty điều tra nghiên cứu thị trường để tìm hiểu sức cầu của thị trường, lấy ý kiến của khách hàng, tìm hiểu đối thủ cạng tranh để chào bán mức giá thích hợp. Công ty xác định các phương tiện truyền thông để quảng cáo và rao bán.Công ty xác định tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án để liên hệ và vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, công ty liên hệ với nhà nước, chính phủ để hỗ trợ về vốn, có những chính sách ưu đãi để người dân có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful