P. 1
tư tưởng HCM về văn hoá và vận dụng

tư tưởng HCM về văn hoá và vận dụng

|Views: 2,800|Likes:
Được xuất bản bởiHằng Phạm

More info:

Published by: Hằng Phạm on Mar 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

DANH SÁCH NHÓM 3

1. 2. 3. 4. 5. 4 6. 2

Trần Thị Cẩm Hằng

: Vận dụng đề tài 2

Phạm Thị Minh Hằng (Nhóm trưởng) : Vận dụng đề tài 4 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Anh Hào Hoàng Thị Hải Hậu : Vận dụng đề tài 2 : Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Đào Hồng Hạnh

: Cơ sở lý thuyết đề tài

7. Trần Thị Mai Hạnh (Thư ký) biên bản 8. 9. 2 10. Nguyễn Thị Hiên (45D5) Nguyễn Thị Hiên (45D6)

: Tổng hợp, đánh máy, lập

: Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Tăng Thị Hiền

: Cơ sở lý thuyết đề tài 4

1

Mở đầu

Nền văn hóa cổ truyền của người Việt Nam được xây dựng trên vùng địa văn hóa gió mùa nhiệt đới, bán đảo. Trong cái nôi phát sinh của loài người, người Việt đã trải qua con người bộ lạc, con người của các mường Đông Nam Á rồi đến con người làng xã định cư, trồng lúa nước. Trải qua các quá trình hoàn thiện các công cụ lao động từ nền văn hóa đá cũ, đá mới đến thời đồ đồng, người Việt đã nhảy xuống đồng bằng khai phá đất đai hoang dại, ẩm thấp, sình lầy, quần cư, từ đó hình thành nên các làng, bản giống như các cư dân Nam Á khác. Nền văn hóa cổ truyền của người Việt đã kết tinh nhiều giá trị tốt đẹp. Chẳng hạn: Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa thích ứng, tình cảm vị tha, đức tính hiếu học, cần cù, tiết kiệm và sáng tạo gắn chặt với cộng đồng làng xã là biểu tượng văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Trong nền văn hóa cổ truyền có sự phát triển ưu trội của các quan hệ đạo đức. Con người phải có bổn phận với cộng đồng trên là vua, dưới là làng là cha mẹ, anh em và gia đình. Thiện ác, các tư tưởng bình quân ngấm rất sâu vào văn hóa lao động, giao tiếp, gia đình và nhân cách mỗi người. Bản chất kinh tế xã hội của nó thể hiện lợi ích cộng đồng. Cơ cấu của nó, như Hồ Chí Minh nhận dạng về chủ nghĩa Khổng Tử: làm cho “sự bình yên trong xã hội không bao giờ thay đổi” (Báo Ngọn lửa nhỏ - Liên Xô, số 39, ngày 23-12-1923). Bài thảo luận gồm 2 phần: PHẦN I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. PHẦN II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển văn hóa học đường của sinh viên đại học Thương Mại ngày nay.

2

Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Theo đó. phản ánh trình độ học vấn… Trên thực tế. nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống của sự sinh tồn” (Hồ Chí Minh. Xây dựng chính trị: dân quyền. văn hóa là mục đích sống của loài người. ăn ở và các phương thức sử dụng. H 2000. pháp luật. cách nghĩ. Hồ Chí Minh còn đưa ra Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc: “1. trong văn học nghệ thuật. loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ. nghệ thuật. Văn hoá là sự tổng hợp của các phương thức sinh hoạt. Nxb Chính trị quốc gia. bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Nói đến văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại. Toàn tập. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình làm lợi cho quần chúng. về mặc.tr 431). cách nói của Người luôn thể hiện cách cảm. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề tinh thần. Cùng với định nghĩa về văn hóa. cách nghĩ. 3 . cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra. cách nói của dân tộc. những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày. khoa học. chữ viết đạo đức. tôn giáo. Ngay từ tháng 8/1943. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường. văn hóa là động lực giúp con người sinh tồn. Với định nghĩa này. 3. đó là sự hài hoà của tinh hoa văn hoá dân tộc và văn hoá nhân loại. Tư tưởng về văn hoá của Người là cách cảm. văn hoá. Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về văn hoá như sau: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống. nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của con người. 2. 4.PHẦN I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ. văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra. văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng nhất. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề giáo dục.

Bài Tảo giải II là một thí dụ: “ Phương Đông màu trắng chuyển sang hồng Bóng tối đêm tàn. Ngay sau khi nước ta giành được độc lập. Đây là một quan điểm hoàn toàn mới mẻ. UNESCO mới tổng kết và coi đó như một quy luật phát triển của xã hội. “là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rằng nhà văn hóa thời nay khác với nhà văn hóa thời trước. còn ngày nay “thi gia dã yếu hội xung phong”. Xây dựng kinh tế. đưa những giá trị văn hóa đi sâu vào quần chúng. Các nhà thơ thời trước thường ngâm vịnh nhàn tản. Năm 1942. nhà thơ Sóng Hồng đã gắn toàn bộ sự nghiệp sáng tạo thơ ca với hiện thực cách mạng. đặt nền tảng cho quan niệm “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận.5. đã sớm đưa văn hóa váo chiến lược phát triển của đất nước. thi hứng bỗng thêm nồng”. khi coi văn hóa là toàn bộ những phát minh sáng tạo. nghệ sĩ là chiến sĩ” của Hồ Chí Minh gần 10 năm sau. dòng văn hóa cách mạng đã tạo ra nhiều nghệ sĩ . Hơi ấm bao la trùm vũ trụ. một mục tiêu. Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng một nền văn hóa mới ở Việt Nam. Nhà thơ Tố Hữu. một động lực. sớm sạch không. Tư tưởng “nhà thơ phải biết xung phong” là một tư tưởng mới và rất quan trọng.” Như vậy. 4 . Người đi. Cũng chính trong khoảng thời gian này. điều mà mãi đến những năm 80 của thế kỷ XX. những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một tâm hồn nghệ sĩ .chiến sĩ. Hồ Chí Minh xây dựng nề văn hóa Việt Nam trên cơ sở quan điểm “vượt truyền thống”. một hệ điều tiết xã hội trong quá trình phát triển. coi nó như một sức mạnh vật chất.chiến sĩ đã xuất hiện. Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnh của văn hóa. Vào những năm tiền khởi nghĩa.

Văn hóa có mối quan hệ mật thiết với kinh tế. kia núi Mác Hai tay xây dựng một sơn hà”.Về đến Pắc Pó hùng vĩ. mở đường cho văn hóa phát triển. Theo Hồ Chí Minh. thì văn nghệ cũng bị nô lệ. chính trị. . xã hội. Quan điểm của Hồ Chí Minh đã được thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Chính trị giải phóng mở đường cho văn hóa phát triển. là thuộc về kiến trúc thượng tầng. Từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . giải phóng xã hội. phải tiến hành cách mạng chính trị trước mà cụ thể ở Việt Nam là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc để giành chính quyền. Nào phải thênh thang mới gọi là Đây suối Lênin. “cơ sở hạ tầng xã hội có kiến thiết rồi.Chính trị. nước xa xa. xã hội. xây dựng kiến trúc thượng tầng.Văn hóa quan trọng ngang kinh tế.. Dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ. từ đó giải phóng văn hóa. từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.. Người cho rằng. của xã hội. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và được nhận thức như sau: . để nâng cao đời sống vật chất 5 . là nền tảng của việc xây dựng văn hóa. văn hóa được Hồ Chí Minh xác định là đời sống tinh thần của xã hội. vấn đề đặt ra là kinh tế phải đi trước một bước. bị đàn áp. Như vậy. thuộc kiến trúc thượng tầng. tình cảm nhà thơ chiến sĩ Hồ Chí Minh đã quyện cả chủ nghĩa Mác – Lênin với hồn thiêng sông núi và tương lai sáng lạn của cả dân tộc Việt Nam: “Non xa xa. chính trị.Lênin. văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được”. giải phóng chính trị.Xây dựng kinh tế để tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hóa. Theo hướng này. xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng. Tục ngữ có câu “có thực mới vực được đạo” cũng theo nghĩa như vậy. . không thể phát triển. Hồ Chí Minh đã tổng kết: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa.

bệnh tật đè nặng lên cuộc sống của nhân dân ta. của dốt nát. mà phải ở trong kinh tế và chính trị. nền văn hóa mới ra đời gắn liền với nước Việt Nam mới. đóng vai trò to lớn thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển như một động lực. thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Đặc điểm chung nhất của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xua tan bóng tối của chủ nghĩa thực dân. văn hóa kháng chiến đã diễn ra rất sôi động. thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tế.. Hồ Chí Minh đã quan tâm tới việc xây dựng nền văn hóa mới. Đây là một đòi hỏi chính đáng của văn hóa hiện đại. kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội.. phải có văn hóa. kiệm. văn hóa mới kiến thiết được”. kháng chiến hóa văn hóa”. Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị. “Văn hóa ở trong kinh tế và chính trị” cũng có nghĩa là chính trị và kinh tế phải có tính văn hóa. Như vậy. chống giặc dốt.. Văn hóa có tính tích cực chủ động. hoặc đường lối kháng chiến toàn diện. nhưng điều đó không có nghĩa là văn hóa “thụ động” chờ cho kinh tế phát triển xong rồi mới đến lượt mình phát triển. làm đồi trụy con người. một phong trào văn hóa cách mạng. thi đua trên mọi lĩnh vực.. Theo đó. . Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.. Tuy “kinh tế có kiến thiết rồi. “Văn hóa ở trong chính trị” tức văn hóa phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị. làm kinh tế. Trước đó ở nước ta là nền văn hóa nô dịch của thực dân phong kiến. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Văn hóa hóa kháng chiến. tham gia cách mạng. đế quốc. đói nghèo.. 6 . là với ý nghĩa như vậy. Làm chính trị.Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng nhưng không thể đứng ngoài. chính. tự do tín ngưỡng.và văn hóa của nhân dân ta (Hồ Chí Minh không bao giờ nói phát triển văn hóa trước kinh tế).. liêm. góp phần đắc lực vào thắnglợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. không hút thuốc phiện. Văn hóa mới là phải giáo dục nhân dân ta tinh thần cần. “Văn hóa ở trong kinh tế” tức là văn hóa phải phục vụ.

nền văn hóa mới là nền văn hóa dân chủ mới. tính khoa học phải thể hiện trên nhiều mặt: cơ sở hạ tầng. Tính chất dân tộc (hay còn gọi là đặc tính dân tộc. Người có bước phát triển trong tư duy lý luận khi khẳng địnhnền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc.đại chúng. Nội dung xã hội chủ nghĩa là thể hiện tính tiên tiến. không nhầm lẫn với văn hóa của các dân tộc khác. Tính chất dân tộc của nền văn hóa là biết giữ gìn. hiện đại. Nó là "căn cước" của một dân tộc. Tính chất đại chúng của nền văn hóa là phục vụ nhân dân. Nền văn hóa mới phải phục vụ trào lưu đó. đa dạng. phù hợp với nguyện vọng nhân dân.Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ. Muốn vậy. nền tảng kinh tế phải khoa học. mà nó có sự phát triển. phải có chiến lược văn hóa. phát triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với những điều kiện lịch sử mới của đất nước. kế thừa. thời kỳ đầu Hồ Chí Minh nói tính chất nền văn hóa mới phải "xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức". độc lập dân tộc. Đó là nền văn hóa do đại chúng nhân dân xây dựng. tiến bộ. Chức năng của văn hóa mới rất phong phú. đồng thời là nền văn hóa kháng chiến. khoa học. Nó phân biệt. phù hợp với trào lưu tiến hóa trong thời đại mới. văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau đây: 7 . xây dựng lý luận văn hóa mang tầm thời đại. biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. hiểu biết khoa học tiên tiến. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa phải có trí tuệ. đậm đà tính nhân văn. Tính chất khoa học của nền văn hóa phải thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại: hòa bình. dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ Đại hội III (tháng 9-1960). Hồ Chí Minh cho rằng.khoa học . bổ sung những tinh túy mới. Cốt cách dân tộc không phải "nhất thành bất biến". Nền văn hóa đó có ba tính chất: dân tộc . cốt cách dân tộc) là cái "cốt". Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa. cái tinh túy bên trong rất đặc trưng của nền văn hóa dân tộc. hiện đại.

phục vụ mục tiêu cách mạng trước mắt và lâu dài.. Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ. thương nhân loại bị đau khổ. Một khi con người đã phai nhạt lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì không còn ý nghĩa gì đối với cuộc sống cách mạng. kinh tế. thương dân.. với bạn bè.Lênin. quan hệ thầy trò. nhưng phải đặc biệt quan tâm tới những tư tưởng và tình cảm chi phối đời sống tinh thần của mỗi con người và cả dân tộc. quê hương. khoa học . Tư tưởng và tình cảm rất phong phú. văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân để thực hiện chức năng hàng đầu là bồi dưỡng nâng cao tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người. Lý tưởng là điểm hội tụ của tư tưởng lớn.. văn hóa. phải làm cho quốc dân "có tinh thần vì nước quên mình. vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng". tự cường.kỹ thuật. Tình cảm cao đẹp là con đường dẫn tới tư tưởng đúng đắn.. dân tộc. độc lập. theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước. Không có văn hóa không có dân trí. đồng chí. bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. Văn hóa luôn gắn với dân trí. Vì vậy.Văn hóa thuộc đời sống tinh thần của xã hội. làm cho con người ngày càng hoàn thiện. thủy chung. thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc.. Văn hóa nâng cao dân trí theo từng nấc thang. đề cao cái chân.Một là. Tình cảm đó thể hiện trong nhiều mối quan hệ: với gia đình.. Tiếp đến là sự hiểu biết các lĩnh vực khác nhau về chính trị. tin vào tiền đồ của cách mạng. tình cảm thấp hèn. Đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. tư tưởng đúng làm cho tình cảm cao đẹp hơn. nhân loại. tin ở bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác . Tư tưởng và tình cảm có mối quan hệ gắn bó với nhau. làm cho mọi 8 . biết viết. áp bức. thẳng thắn. Đó là quá trình bổ sung kiến thức mới. Từng bước nâng cao trình độ học vấn. Hai là. cái thiện. Nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho người dân biết đọc. theo Hồ Chí Minh. Đó là tính trung thực. giải phóng giai cấp. giải phóng con người... Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tinh thần của xã hội và con người. đồng thời loại bỏ những tư tưởng sai lầm. nâng cao dân trí. Tình cảm lớn. tự do. Văn hóa còn góp phần xây đắp niềm tin cho con người. chuyên môn nghiệp vụ. cái mỹ. tin vào nhân dân. thực tiễn Việt Nam và thế giới.

phong cách lành mạnh thì mới thúc đẩy sự nghiệp cách mạng đi lên. chính. Từ đó văn hóa hướng con người vươn tới cái chân. Bởi vì. tức là lối sinh hoạt. phẩm chất chuyên môn. cái thiện. Mục tiêu đó hiện nay Đảng ta chỉ rõ vì "dân giàu.. tham quyền cố vị dẫn tới sự tha hóa con người. Những phẩm chất tốt đẹp làm nên giá trị của con người. xử sự của con người. Mỗi người phải biến tư tưởng và tình cảm lớn thành phẩm chất cao đẹp. nhưng tất cả đều nhằm mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. kiệm. nước mạnh. không ngừng hoàn thiện bản thân mình. chống sự lạm dụng quyền lực. chính trị của cán bộ. mà hoạt động văn hóa đóng chức năng rất quan trọng. hoạt động. cái thiện. lười biếng. phù hoa.... 9 . những phong cách. đảng viên. Văn hóa phải tham gia chống được tham nhũng. biến một nước dốt nát. tự bản thân con người rèn luyện chưa đủ. Phẩm chất thường được biểu hiện qua phong cách. Văn hóa giúp cho con người phân biệt cái tốt với cái xấu. cái mỹ. nghiệp vụ. cực khổ thành một nước có văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc. cái lạc hậu và cái tiến bộ. làm việc. liêm. Có những phẩm chất đạo đức chung cho mọi người Việt Nam trong thời đại mới: cần. Ba là.người không chỉ là chuyển biến dân trí mà còn nâng cao dân trí. luôn hướng con người vươn tới cái chân. Lại có những phẩm chất đạo đức dành cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người: phẩm chất nhà giáo. lối sống lành mạnh. Tùy từng giai đoạn cách mạng mà mục đích của nâng cao dân trí có điểm chung và riêng. phẩm chất đạo đức. xã hội công bằng. chí công vô tư. nếu không có những phẩm chất đó thì không thể biến lý tưởng thành hiện thực. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất đạo đức. điều mà khi chính trị chưa được giải phóng thì không thể làm được. dân chủ. văn minh". Đó có thể là phẩm chất chính trị. xa xỉ. bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. cái mỹ. và chỉ khi nào con người có phẩm chất tốt đẹp. Phẩm chất và phong cách thường gắn bó với nhau. phẩm chất thầy thuốc. Muốn có được những phẩm chất và phong cách đó.

mở mang dân trí. chính trị. nguy hiểm hơn cả sự dốt nát). xây dựng nền giáo dục mới là một nhiệm vụ cấp bách. có tài. Người quan tâm xây dựng nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập. kế tục sự nghiệp cách mạng. phương pháp giáo dục: 10 . thời đại của cách mạng khoa học . xảo trá. Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục: . Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. đời sống.kỹ thuật.Đặc biệt. . . làm cán bộ. Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục phong kiến (kinh viện. lao động. làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu.Phương châm. Các nội dung đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. chuyên môn nghiệp vụ. Cách học phải sáng tạo. làm người.Cải cách giáo dục bao gồm xây dựng chương trình.. Học để nắm các quan điểm có tính nguyên tắc. Giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội... văn nghệ. phù hợp với các giai đoạn cách mạng.. đồi bại.Lênin. chính sách của Đảng và Nhà nước. Nền giáo dục này được hình thành từ những năm hai mươi. phương pháp luận. thực sự ra đời từ Cách mạng Tháng Tám thành công và phát triển cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. đường lối. Học khoa học kỹ thuật để đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới. xa thực tế. Học để làm việc. coi sách của thánh hiền là đỉnh cao của tri thức. Nội dung giáo dục phải toàn diện: văn hóa.Mục tiêu của văn hóa giáo dục để thực hiện cả ba chức năng của văn hóa bằng giáo dục: Dạy và học để bồi dưỡng lý tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã được thể hiện rất rõ ở 3 mảng lĩnh vực: giáo dục. Giáo dục nhằm đào tạo lớp người có đức. Hồ Chí Minh xác định. bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp cho con người. Đối với văn hóa giáo dục. không giáo điều. Học chính trị là học chủ nghĩa Mác . khoa học .công nghệ đang phát triển như vũ bão.) và nền giáo dục thực dân (ngu dân. vì nó góp phần làm cho dân tộc ta xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. nội dung dạy và học hợp lý. có ý nghĩa chiến lược.

mọi nơi. Văn nghệ là mặt trận được hiểu nó là một bộ phận của cách mạng. Giáo dục là một khoa học nên cách dạy phải phù hợp với lứa tuổi. học không bao giờ đủ. trong xây dựng xã hội mới. giáo dục phải gắn liền với thi đua. là văn nghệ cách mạng.xã hội. Coi trọng việc tự học. học tập kết hợp với lao động.gia đình . xây dựng nền văn nghệ cách mạng là nhiệm vụ chủ yếu. biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa. tin tưởng thực hiện thắng lợi chủ trương. thuần thục về phương pháp. chính sách của Đảng và Nhà nước. Có chính quyền. lý luận liên hệ với thực tế. lành mạnh. văn nghệ sĩ là chiến sĩ. Học ở mọi lúc. Phải xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất yêu nghề. phải giỏi về chuyên môn. phối hợp nhà trường . Phương pháp giáo dục phải xuất phát và bám chắc vào mục tiêu giáo dục. kết hợp học tập với vui chơi có ích.Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên vì không có giáo viên thì không có giáo dục. con người mới. giáo dục phải dùng phương pháp nêu gương. sáng tạo cho nền văn nghệ nước nhà. Người đi giáo dục cũng phải được giáo dục. về chiêu bài "công lý". định hướng. Bởi vì. . động viên dân chúng phấn khởi. "dân chủ". mà lại tăng lên. tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng. phải yên tâm công tác. Đồng thời văn nghệ có vai trò thức tỉnh.. phải có đạo đức cách mạng. tố cáo tội ác. Sau đây là một số quan điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ: . là "phò chính trừ tà". nặng nề hơn. là vạch trần. cổ vũ tinh thần đấu tranh. "Mặt trận" là thể hiện tính chất cam go. đường lối.Văn nghệ là một mặt trận. là đỉnh cao của đời sống tinh thần. Hồ Chí Minh là người khai sinh nền văn nghệ cách mạng và có nhiều cống hiến to lớn. bình đẳng trong giáo dục. Văn nghệ được hiểu là văn học và nghệ thuật. tự đào tạo và đào tạo lại. Đối với văn hóa văn nghệ. dạy từ dễ đến khó. tổ chức lực lượng. học suốt đời. quyết liệt. âm mưu của lực lượng thù địch đầu độc văn hóa. đoàn kết. còn sống còn phải học.Phương châm bao gồm: học đi đôi với hành. phải học thêm mãi. là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. Cho nên tác phẩm văn nghệ và ngòi bút của các văn nghệ sĩ phải là vũ khí sắc bén.. học mọi người. thực hiện dân chủ. lâu 11 . tính chất mặt trận của văn nghệ vẫn không giảm.

bóc trần những thói hư tật xấu như tham ô.. Bởi vì quần chúng cần những tác phẩm hay. Quần chúng là những người làm ra lịch sử. cần có lập trường vững. lãng phí. phải "từ quần chúng ra. vui tươi. tư tưởng đúng đắn. bản lĩnh. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. . Văn nghệ vừa tiếp tục tham gia kháng chiến. Văn nghệ góp phần định hướng tư tưởng đúng đắn theo quan điểm của Đảng. vì vậy. Văn nghệ sĩ có quyền hư cấu. Nội dung cần chân thực và phong phú. chính xác. là những lực cản trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn làm được điều đó. Văn nghệ sĩ là chiến sĩ. sinh hoạt.Phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân. sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần. khách quan. và đọc xong phải suy ngẫm và thấy có bổ ích. vừa xây dựng xã hội mới. đặt lợi ích và nhiệm vụ phụng sự nhân dân và Tổ quốc lên trên hết.. Mặt trận những người làm công tác văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng thựchiện nhiệm vụ "xây" và "chống". trở lại nơi quần chúng". Muốn phục vụ tốt quần chúng thì phải nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của tác phẩm. quan liêu. chân thật. ai đọc cũng hiểu được.dài. Họ là những người đánh giá tác phẩm văn nghệ trung thực. song phải xuất phát và trở về với cuộc sống thực tại của con người. hình thức phải trong sáng. là sinh khí vô tận cho văn nghệ sáng tác.. Họ phải nâng cao trình độ chính trị. nhũng lạm. chiến đấu. tức là phải tạo nên một tác phẩm hay.Phải có những tác phẩm xứng đáng với dân tộc và thời đại. hùng hồn. văn hóa. . tình cảm của quần chúng. tạo cho họ sự đam mê. con người mới.. đấu tranh thống nhất nước nhà. Nhân dân là người hưởng thụ các giá trị tinh thần. của nhân dân là chất liệu không bao giờ cạn. phải "liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân" để hiểu thấu tâm tư. Tác phẩm hay là tác phẩm cần diễn đạt vừa đủ những điều đáng nói. đặc biệt phải có phẩm chất. nguyện vọng. tình cảm. 12 . Thực tiễn đời sống nhân dân là những nguồn nhựa sống của văn hóa văn nghệ. tâm hồn. xây dựng. Đời sống lao động. Đây là một khía cạnh phản ánh văn nghệ phục vụ quần chúng. chuyển biến trong tư tưởng. sẽ góp phần to lớn đưa cách mạng đến thắng lợi. nghiệp vụ. tài năng để sáng tạo ra những sản phẩm tinh thần phục vụ cuộc sống. cái chân thật của sinh hoạt.

Trong quan hệ với nhân dân. bạn bè. nếp sống mới. Điều này đặc biệt cần thiết đối với cán bộ quản lý. cái ác.Tác phẩm văn hóa. quý trọng con người. Con người văn hóa trong lối sống là phải có một phong cách sống khiêm tốn.Đạo đức mới: Thực hành đời sống mới trước hết là thực hành đạo đức cách mạng. 13 . chừng mực. yêu lao động. Xây dựng đời sống văn hóa mới được Hồ Chí Minh chỉ ra ngay sau khi mới giành được chính quyền. và đạo đức mới lại được thể hiện trong lối sống và nếp sống. mặc. giàu lòng thương yêu. chân tình. giản dị. ngăn nắp. vệ sinh. cách mặc. tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. .dân chủ. lối sống mới. rồi nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi. vừa giáo dục nhắc nhở con cháu đời sau. cái sai. về chức quyền. tác phong tập thể . nếp sống mới. Hoạt động của con người gồm: ăn. Đối với văn hóa đời sống. tác phong khoa học. không thể đơn điệu. có dựa trên nền đạo đức mới thì mới xây dựng được lối sống mới. lãnh đạo. Những tác phẩm như vậy vừa làm gương mẫu cho các thế hệ hôm nay. danh lợi. kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại tạo nên lối sống văn minh. điều độ. đa dạng về thể loại. có đạo đức. trong đó đạo đức mới đóng vai trò chủ yếu nhất. ở. vừa phải ca ngợi cái chân thật người tốt. ít lòng ham muốn về vật chất. tế nhị. quý thời gian. đồng chí thì cởi mở. ân cần. độ lượng. tiên tiến. .. việc tốt. cách ở. Sửa đổi cách làm việc là phải có tác phong quần chúng. đối với mình thì nghiêm. mang được hơi thở của thời đại. làm việc. Tác phẩm văn nghệ phải phong phú. Chính món ăn tinh thần phong phú đó cũng sẽ mở ra con đường sáng tạo mới cho văn nghệ sĩ. văn nghệ hay là tác phẩm phản ánh được những giá trị truyền thống của dân tộc. vừa phải phê phán cái giả.Lối sống mới: Lối sống mới là lối sống có lý tưởng. đối với người thì khoan dung. đi lại. Bởi vì. Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới với ba nội dung: đạo đức mới. Tính văn hóa ở đây là biết cách ăn.. nghèo nàn.

quá trình đổi mới nếp sống phải rất cẩn thận. Phải dùng biện pháp nêu gương: người nêu gương. vẫn khác về căn bản với văn hóa tư sản hiện đại về cả bản chất tư tưởng lẫn chức năng xã hội. nhà làm gương. phức tạp. từng gia đình. chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Phải tuyên truyền. kế thừa và phát triển được những thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc.. Đó là tính nhân dân. phong cách làm việc hợp lòng dân. xây dựng thuần phong mỹ tục trong các vấn đề vệ sinh. ngay cả khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường.. chịu khó. hút xách. Văn hóa là một phạm trù lịch sử. Mới mà hay thì phải làm. Tất nhiên không phải cái gì cũ là bỏ hết. Xây dựng nếp sống mới rất khó khăn. chủ nghĩa tập thể. Vì vậy.. vì thói quen rất khó sửa đổi. chịu khó. của tinh hoa văn hóa nhân loại. xây dựng văn hóa đời sống chung cho cả xã hội. cưới hỏi.. giải thích một cách hăng hái. không thể dùng cách trấn áp thô bạo đối với cái cũ. Cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì sửa đổi. lạc hậu. cái gì cũng làm mới.Hồ Chí Minh yêu cầu ở đội ngũ cán bộ phải có phong cách sống. cái xấu mà quen. Văn hóa xã hội chủ nghĩa trong khi kế thừa các thành tựu tiến bộ của quá khứ.Nếp sống mới: Xây dựng nếp sống mới (nếp sống văn minh) là xây dựng những thói quen và phong tục tập quán tốt đẹp. tuyên truyền giáo dục. phải bắt đầu từ từng người. lâu dài. người ta có thể cho là thường. giỗ tết. ma chay. Cũ mà xấu thì bỏ. cái tốt mà lạ. . người ta có thể cho là xấu. thế giới quan khoa học.. Thực tế cho thấy. khôn khéo. xây dựng nếp sống mới khó đạt kết quả.. ưu tú của văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn ngày càng có vai trò chủ đạo trong xã hội Việt Nam hiện đại. Tóm lại. nó có sức ỳ cản trở ta. tính tư tưởng và tính đảng cộng sản chủ nghĩa. nếu không. bền gan. mềm mỏng. Cũ mà tốt thì phát triển thêm. phát triển phụ thuộc vào sự thay thế các hình thái kinh tế – xã hội. làng làm gương. đồng thời phải chống các hủ tục như cờ bạc.. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin coi quá trình sản xuất của cải vật chất là cơ sở và nguồn gốc để phát triển văn hóa tinh thần.. cẩn thận. Phải bổ sung. Nói đi đôi với làm. chủ nghĩa 14 . Những đặc điểm nổi bật.

bản sắc văn hóa dân tộc. văn hóa phải đóng vai trò là nguồn động lực quan trọng. nền văn hóa đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng cộng sản. thói quen. Hơn thế nữa. của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa. Văn hóa. Muốn thế. PHẦN II: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN NGÀY NAY. Nó là sự chắt lọc.yêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. sâu sắc của cuộc sống và hướng đến phục vụ cuộc sống. theo Hồ Chí Minh là phải “thay đổi triệt để những nếp sống. đổi mới là văn hóa ” . phương châm của mọi hoạt động văn hóa phải xuất phát từ cuộc sống. tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng. Vì vậy trong sự nghiệp đổi mới đầy khó khăn. Toàn bộ hoạt động văn hóa – giáo dục của nhà nước xã hội chủ nghĩa phải được diễn ra dưới tác động của Đảng cộng sản. của truyền thống và hiện đại. tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam. Nguồn động lực ấy sẽ trở thành dồi dào nếu nền văn hóa được xây dựng. theo Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi quốc gia dân tộc. Cách mạng XHCN ở nước ta. ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm… Chúng ta 15 . đi sâu phản ánh những cơ tầng đa diện. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng của xã hội. động lực của cách mạng. giữ gìn phát huy đúng hướng. Trước hết: văn hóa là mục tiêu. xã hội thực dân phong kiến và xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) tốt đẹp là mục tiêu của văn hóa. Như cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói “Văn hóa là đổi mới. vì vậy việc lật đổ chế độ xã hội cũ. của Phương Đông và Phương Tây.

cái gì tốt ta phải học lấy”(9). cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị. song con người là quyết định. “phát huy cốt cách dân tộc”. Chúng ta phải giữ gìn nó.phải biến một nước dốt nát. Theo Người: tiến lên CNXH phải có cả vật chất lẫn tinh thần. văn hóa không thể tách rời với quốc gia dân tộc. Người tự hào: “nghệ thuật của cha ông ta hay lắm”(4). Hồ Chí Minh cho rằng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa là linh hồn. để đưa đất nước đi lên. Học tập văn hóa hiện đại 16 . văn hóa trước hết là văn hóa của một dân tộc. “cần phải mở rộng kiến thức của mình về văn hóa thế giới”(8). song điều cốt yếu là “đừng biến ta thành kẻ bắt chước” (10). chính trị cũng nằm “trong văn hóa”. nhưng chủ thể của hoạt động kinh tế lại chính là con người và thước đo trình độ con người lại chính là văn hóa. “Phương Đông hay Phương Tây có cái gì hay. trong sáng tác nghệ thuật. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam”(7). văn hóa không thể đứng ngoài “mà phải ở trong kinh tế và chính trị” và ngược lại kinh tế. “lột cho hết tinh thần dân tộc” trong xây dựng văn hóa. và “đừng chịu vay mà không trả”(11) – “cái gốc của văn hóa mới là dân tộc” (12). Với văn hóa Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội. Với một cảm quan văn hóa trên bình diện rộng. cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”(1). xã hội”(3). Rất nhiều lần Người thường nhắc nhở phải “chăm lo đặc tính dân tộc”. kinh tế. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò động lực của văn hóa. văn hóa. đó chính là bản sắc dân tộc của văn hóa. Người nhấn mạnh: “trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề chú ý đến. làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”(6). Hồ Chí Minh coi Văn hóa là một mặt hợp thành toàn bộ đời sống xã hội. Từ đó. bản sắc dân tộc. nó mang tâm hồn. nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu duy nhất thì chẳng những môi trường văn hóa – xã hội bị hủy hoại mà mục tiêu kinh tế cũng không đạt được. không thể không đặt trọng tâm vào kinh tế. Khi chỉ rõ “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”(2). quý trọng nó. “âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo” (5) và “tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Vì thế. diện mạo dân tộc.

cam chịu. Toàn cầu hóa đang đưa lối sống Phương Tây vào nước ta. tự lập.của các nước phải phù hợp với điều kiện Việt Nam. Và sinh viên trường đại học Thương Mại cũng có rất nhiều hiện tượng đó. vị kỷ. nó là một xu thế khách quan mà mọi dân tộc. và hiện tượng “sống thử” cũng đang tồn tại khá phổ biến trong đời sống sinh viên. Ngày nay. Đó chính là biểu hiện của sự xuống cấp về lối sống của một bộ phận sinh viên. ký nợ để “sống chung” với games. Các công nghệ thông tin hiện đại đang truyền bá khắp thế giới lối sống sùng bái vật chất. cũng chính việc tiếp thu lối sống đó một cách thiếu định hướng mà dẫn đến việc xa rời lối sống theo chuẩn mực đạo đức dân tộc. sống trụy lạc.9% sinh viên đã vào các trang websex. Đáng lo ngại hơn. đối lập với quan niệm văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Điều đáng buồn là tỷ lệ sinh viên có những biểu hiện đó ngày càng nhiều hơn. toàn cầu hóa không còn là hiện tượng mới mẽ. một mặt. phù hợp với xu thế thời đại. họ tự nguyện đến với nhau như một kiểu “góp gạo thổi cơm chung”. đậm đà bản sắc dân tộc. Trong tình trạng “báo động đỏ” về lối sống của thanh niên. thanh niên Việt Nam. sinh viên hiện nay. thanh thiếu niên mà đặc biệt là sinh viên. thậm chí là những kết cục bi thảm đã xảy ra. phụ thuộc. Hội sinh viên cấp thiết cần phải trở về với tư 17 . ỷ lại vốn có của người Việt Nam sang một lối sống cởi mở. ăn chơi xa hoa. thác loạn. nhiều sinh viên cho rằng đó là chuyện bình thường. tác động tích cực đến việc làm thay đổi lối sống khép kín. là biểu hiện của quan niệm “lệch chuẩn”. đua đòi. kết hợp với văn hóa Việt Nam tạo ra những giá trị mới đóng góp vào việc phát triển văn hóa nhân loại. năng động. net. Lối sống ấy. dù muốn hay không cũng đều chịu sự tác động của nó. ưa dùng bạo lực… Lối sống đó đang tác động mạnh mẽ đến một bộ phận nhân dân. trong khi hậu quả là nhiều sự việc đáng tiếc. thực dụng. lãng phí. Đoàn thanh niên. cá nhân. 30. Tuy nhiên. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa từ lâu đã trở thành kim chỉ nam của Đảng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến. dám chịu trách nhiệm. Nhiều sinh viên bỏ học. toàn xã hội mà đặc biệt là nhà trường.

hội thảo… và nhất là việc nghiên cứu các đề tài khoa học về bộ môn Mác-Lenin. Về hoạt động này thì trường đại học Thương Mại đã có nhiều hành động thiết thực. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị. quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường. hiểu biết xã hội của sinh viên. phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng. chất lượng học ngày càng được nâng cao. Muốn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. giới thiệu về tổ chức và các hoạt động của Đoàn. Phải nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều bài viết của các sinh viên. đoàn thể và các phòng ban liên quan. tránh được âm mưu lôi kéo của kẻ thù. giúp họ tin tưởng vào công cuộc đổi mới hiện nay. Điều đáng vui mừng là thầy và trò trường ta đã có những thành công lớn. Thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa. chủ động.Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh. sáng tạo vô cùng đáng quý. mặc dù không phải là chuyên ngành song vẫn đạt được kết quả rất cao. chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp cụ thể sau: . chính sách pháp luật của Nhà nước. trường đã tổ chức nhiều buổi thảo luận. Vì thế nên. hình thành nhân cách. việc học tập các môn học này ngày càng nghiêm túc chặt chẽ hơn. Với việc triển khai học theo quy chế tín chỉ thi càng làm cho sinh viên năng động. với các nội dung: quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng. Có những bài đươc các thầy cô đánh giá rât tôt. Văn hóa và lối sống của sinh viên cũng từ đó mà trở nên tốt hơn. Ngày hôm nay. hoài bão tốt đẹp. tích cực tìm tòi nghiên cứu hơn. Trong phạm vi bài viết này.tưởng Hồ Chí Minh. đồng thời phải có hình thức tuyên truyền sâu rộng làm cho sinh viên hiểu rõ việc sinh hoạt chính trị vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của bản thân. Các bài khoa học của các nghiên cứu sinh có những tìm tòi. tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ. vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. để vận dụng và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên. Trường đại học Thương Mại đang tích cực và cố gắng nhiều hơn nữa 18 .

Tích cực đấu tranh chống các hình thức mê tín dị đoan. văn hóa văn nghệ. kết nghĩa với các đơn vị bên ngoài như bộ đội. tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội. phải bài trừ các tệ nạn xã hội. phù hợp với tâm lý tuổi trẻ như: sinh hoạt văn hóa. Các loại hình tổ chức giáo dục truyền thống cho sinh viên phải đa dạng. thỏa lòng mong ước của Bác. câu lạc bộ âm nhạc… 19 . đưa đất nươc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. tàng trữ sử dụng chất ma túy và sa vào các tệ nạn xã hội.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú lành mạnh. cam kết không mua bán. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thể thao. ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. ngày truyền thống học sinh sinh viên. các buổi tọa đàm. nhà bảo tàng. trên địa bàn mà sinh viên đang cư trú. phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới. Tổ chức các buổi hội thảo. để sinh viên hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của dân tộc. đoàn thanh niên địa phương và các trường bạn. trong ký túc xá. lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. gặp mặt giữa các thế hệ… vào các dịp lễ lớn của dân tộc. Trước hết. Mở rộng các loại hình văn hóa văn nghệ mang tính quần chúng. đăng ký thực hiện các quy chế về nếp sống văn hóa trong nhà trường. để sống. sử dụng văn hóa phẩm độc hại trong sinh viên.để đào tạo một thế hệ trẻ có đủ tài năng và nhân cách để làm chủ đất nước. “Sống và làm việc theo pháp luật”. đêm thơ. trường đại học Thương Mại đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống. . Tổ chức cho sinh viên đăng ký. văn nghệ. thành lập các câu lạc bộ theo sở thích: câu lạc bộ thơ. làm trong sạch học đường. Trong các năm học. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn bằng hình thức cho sinh viên tham quan các di tích lịch sử. chiến đấu. đặc biệt là những địa danh gắn liền với quá trình hoạt động cứu nước của Hồ Chí Minh. Bằng cách tổ chức. cổ vũ sinh viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp”. ngày thành lập Đoàn thanh niên. xây dựng chế độ tự quản trong sinh viên.

ý chí. tạp chí để làm tăng hiệu quả giáo dục văn hoá. bản lĩnh cá nhân. câu lạc bộ ngành học. câu lạc bộ nghiên cứu trẻ.Do đặc điểm lứa tuổi sinh viên có nhu cầu về sinh hoạt văn hóa tinh thần cao. Tổ chức. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. môn học. nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng trẻ. Qua đó. tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên bộc lộ tài năng thông qua hình thức nội san. trung thực khiêm tốn. vận động các tổ chức kinh tế . báo của chi đoàn cần được đóng thành tập lưu trữ năm này sang năm khác. sinh hoạt lớp thường xuyên. Nhà trường phải tạo môi trường và điều kiện cho sinh viên học tập: phát huy các phong trào vượt khó học tốt. nghị lực vượt khó.Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua các hoạt động xã hội từ thiện. trình độ nhận thức thẩm mỹ tốt. ủng hộ đồng bào lũ lụt và tham gia các hoạt động kinh tế . . lòng nhân ái. ý thức trách nhiệm cá nhân. ý thức chung sống trong cộng đồng của người sinh viên. Kêu gọi. đặc san. Quá trình học tập. ước mơ. Các chi đoàn cần phải tiến hành sinh hoạt đoc báo.xã hội. chuyên san. . 20 .xã hội góp phần phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu. phương pháp tư duy sáng tạo. vùng xa. hoài bão. nghiên cứu khoa học nghiêm túc đòi hỏi nhiều mặt ở sinh viên như: trí tuệ. những người tàn tật khó khăn. các nhà tài trợ hỗ trợ cho sinh viên học tập thông qua việc xây dựng “Quỹ học bổng vì bạn nghèo”. Tổ chức các kỳ thi Olimpic môn học để chọn các tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học. vận động sinh viên tham gia các hội nghị khoa học mang tính chất chuyên ngành. rèn luyện cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học. một phong cách hiện đại và một lối sống lành mạnh. qua đó giáo dục truyền thống cách mạng. Hoạt động từ thiện xã hội của sinh viên cần tập trung vào việc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc đẩy mạnh chương trình học tập. phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động hỗ trợ học tập. nên cần phải tăng thêm số đầu báo.

các cuộc thi về kinh doanh. xây dựng được môi trường văn hóa tiến bộ. các hoạt động văn hóa. cầu. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa mãi mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc ta trong quá trình xây dựng “nền tảng tinh thần của xã hội”. nơi căn cứ cách mạng. “Xóa nạn mù chữ”. chắc chắn sẽ tạo được cho sinh viên một lối sống lành mạnh. triển khai nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả.hàng loạt những hoạt động tình nguyện. Tóm lại: Lối sống là tiêu chí đầu tiên. thể hiện chất lượng văn hoá và trí tuệ của một con người. “Mùa hè xanh”. gây nhiều sự hưởng ứng và ủng hộ của sinh viên.những người trẻ tuổi.Để hoạt động này trở thành phong trào sâu rộng. Trong xu thế đối thoại giữa các nền văn hóa trên thế giới hiện nay. Hình thức tổ chức là phối hợp chặt chẽ giữa các ngành hữu quan để tổ chức chiến dịch “Ánh sáng văn hóa”. Mỗi mùa thi đến. các đợt lao động tình nguyện làm đường. Với sự hỗ trợ của các giảng viên. mở các hội chợ của sinh viên. tổ chức vào thời điểm phù hợp. cống. văn nghệ… được tổ chức rất hiệu quả. có hiệu quả cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. vùng xa. các khoa và nhất là sự nhiệt tình năng nổ của sinh viên. Thực hiện tốt hệ giải pháp trên. nhất là vùng sâu. nhà trẻ… ở các địa phương. tiêu chí tổng hợp nhất. sinh viên tình nguyện lại làm rất nhiều hoạt đông như hương dẫn đường đi cho các sỹ tử ơ các điểm chốt. góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. hay tham gia vào hoạt động coi thi ở các trường… Còn có các chương trình. Và hoạt động làm tình nguyện của sinh viên trường đại học Thương mại đã và đang được thực hiện rất tốt. nhũng chiến dịch lớn của trường và của thành phố đã được thực hiện. 21 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->