ĐẠI HỌC MỞ TP.

Hồ Chí Minh KHOA XÃ HỘI HỌC --------------ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN HỌC: Xã Hội Học tôn giáo (môn tự chọn) *** I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN: 1. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa 2. Địa chỉ liên lạc: 361 Bùi Đình Tuý, P. 24, Bình Thạnh 3. Điện thoại: 899.7382(nhà); 0908890504 Email: nguyenxnghia@yahoo.com II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC 1. Tên môn học : Xã hội học tôn giáo 2. Mục tiêu môn học: a) Cung cấp những khái niệm căn bản của xã hội học tôn giáo, giới thiệu một số chủ đề, lý thuyết, phương pháp cơ bản của xã hội học tôn giáo. b) Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản, những luận điểm cơ bản của các lối tiếp cận xã hội học, để có thể vận dụng lý giải một số hiện tượng tôn giáoở VN. 3. Số đơn vị học trình : ả 4. Phân bổ thời gian: 30.15.00 5. Các kiến thức căn bản cần học trước: Nhập mộn xã hội học 6. Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết; thảo luận; làm bài tập nhỏ trong lớp. 7. Giáo trình, tài liệu : a) Tài liệu chính: (i) Nguyễn Xuân Nghĩa, Xã hội học tôn giáo và một số vấn đề tôn giáo ở miền Nam VN, ĐHMBC TPHCM, 2005 (ii) - Sabino Acquaviva, Xã hội học tôn giáo, (bản dịch tiếng Việt của Lê Diên), NXB KHXH, Hà Nội, 1998. ( b) Tài liệu tham khảo: - Sabino Acquaviva, Xã hội học tôn giáo, (bản dịch tiếng Việt của Lê Diên), NXB KHXH, Hà Nội, 1998. - J. Baubérot, La laicité, quel heritage? De 1789 à nos jours, Genève, Labor et Fides,, 1990. - P. Berger (sous la direction), Le réenchantement du monde , Paris, Bayard éd., 2001 - L. Cadière, Croyances et pratiques religieuses chez les vietnamiens, EFEO,1992 - W.H Capps, Religious Studies - The making of a discipline, Fortress Press, Minneapolis, - G. Coulet, Les sociétés secrètes en terre d’Annam, Sai gon , 1926. - G. Davie et D. Hervieu-Léger, Les identités religieuses en Europe, Paris, La Découverte, 1996. - J. Delumeau (éd.), Le fait religieux, Fayard, Paris, 1993. - E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Le Livre de Poche, 1991. 1

Viện Văn Hóa. .Đặng Nghiêm Vạn (cb). Weber. 1994. . trong Kỷ yếu 10 năm thành lập Viện Dân tộc học. 4. mà sinh viên cũng có thể tham khảo nhằm tìm hiểu tôn giáo dưới các góc độ dân tộc học và xã hội học. Willaime. Hà Nội.A. 1981. Le pèlerin et le converti – La religion en mouvement. 3. Vigot. NXB KHXH. Phê bình tôn giáo qua các tác giả.Viện Nghiên cứu tôn giáo.F. 1977. Paris. Những vấn đề tôn giáo hiện nay. . 1993. Hà Nội.Đặng Nghiêm Vạn (cb). Graz. NXB KHXH. 2001. . Hà Nội. 1986.Karl. Nxb. Koln. Hà Nội. 1995. Nxb. 1984. 1978. Những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam.Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng.Viện Nghiên cứu tôn giáo. Flammarion. 1999. Tìm hiểu tôn giáo. . . . * Sinh viên cần tham khảo các bài viết trên các tạp chí: . 1990.A.S. 1989. (bản dịch tiếng Việt) . NXB ĐHTHCN. 2. Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam bộ.Heinz Weger.A.“Giao hoán tín ngưỡng ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Khoa Học Xã Hội. Hậu Giang. L’ Harmattan. NXB Chính trị quốc gia.Tổng Cục Chính trị. NXB KHXH.Nghiên cứu tôn giáo . 1994. Paris. Hà Nội. . Paris. Nxb Khoa học xã hội. Những vấn đề tôn giáo hiện nay. Hà Nội. Boston. le Cerf. Le Cerf. 1992. Mác và Ph. 1998. NXB KHXH. PUF. Angghen về tôn giáo (Nguyễn Đức Sự chủ biên. Le Seuil.D. trong sách: Hội nghị Khoa học về quan hệ Việt Nam Campuchia trong lịch sử” Viện Khoa Học Xã Hội TPHCM. Những hình thức tôn giáo sơ khai. 2 . Hervieu-Léger.D. Woodrow. . Về tôn giáo – tập 1.Viện Nghiên cứu tôn giáo. Hà nội. Vers un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du christianisme occidental. .D. 1981. Khoa Học Xã Hội. Hà Nội. 6.“Giao hoán tín ngưỡng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Văn hóa. Paris. 1991. Houtart et al.C. Hervieu-Léger. Rochefort-Turquin. . P. The Sociology of Religion. Hà Nội. Hervieu-Léger. in Jean-Pierre Durand. . 1980. Nxb Khoa học xã hội.Đỗ Quang Hưng (cb). 1994. Ruptures sociales et Religion. 2001. “Sociologie religieuse”. . Verlag Styria.J. . . 1996. Neak tà ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”.“Tìm hiểu ý nghĩa xã hội của các tín ngưỡng cộng đồng ở người Hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Mấy đặc điểm văn hóa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 5. 1963. Sociologie contemporaine. 1979.“Tàn dư tín ngưỡng Arăk. La religion pour mémoire.M. hà Nội. 1996. số 3. . Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo tại Việt Nam. 1993. Beacon Press. Wien... NXB KHXH. Sử học số 2.“Quan hệ văn hóa Việt Nam Campuchia trong lịch sử qua vài cứ liệu tín ngưỡng và tôn giáo”. Sociologie des religions. TC Dân tộc học. Nxb Quân đội nhân dân. .Đặng Nghiêm Vạn (cb). văn nghệ truyền thống của người Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Les nouvelles sectes. Tokarev. .Dân tộc học * Một số công trình nghiên cứu về tín ngưỡng và tôn giáo của Nguyễn Xuân Nghĩa đã công bố trong các sách và tạp chí khoa học (1978-2002). 1998. Hà nội. Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam hiện nay. 1-“Tổng quan về tín ngưỡng trước Phật giáo và Phật giáo Tiểu thừa ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Hà nội . Robert Weil.

Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo.“Tôn giáo và quá trình thế tục hóa”.asp?id=2932 25. TC Dân tộc học. Social Compass . TC Dân tộc học. 16. 15. 9. “Xã hội học tôn giáo của M. 22007 III.“Lễ hội nông nghiệp cổ truyền ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”.asp?id=2723 24.vn/news_detail.“Vài suy nghĩ về văn hóa Chăm trong bối cảnh văn hóa Việt Nam”. « Phụ nữ. Raglai Thuận Hải và các dân tộc miền núi Nam Tây Nguyên”.vn/news_detail. tôn giáo và vấn đề phát triển ».vn/news_detail. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. số 782. 1985. “Các khía cạnh của tính tôn giáo”. 17-“Người giáo dân thành phố với vấn đề hôn nhân và gia đình”.org. 20. “Religion and process of secularization”.“Vài nhận xét về các phong trào tôn giáo cứu thế ở đồng bằng sông Cửu Long từ cuối thế kỷ 19 đến trước 1975”. 42(3) 1995. 1990. “Định nghĩa về tôn giáo và những hệ luận trong nghiên cứu quá trình thế tục hoá – từ góc độ xã hội học”. số 4.asp?id=864 22. Tạp chí XHH. « Phụ nữ. no 3-1997. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. 1985. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. Sở VHTT Thuận Hải. tôn giáo và vấn đề phát triển ». số 1 .“Biến chuyển trong đời sống tôn giáo của người công giáo TPHCM” (Điều tra xã hội học). 1-2006 http://www.org. TC Dân tộc học. Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.http://www.“Một số tư liệu về quan hệ văn hóa Chăm. Vietnam . 21.7.vae. TC Dân tộc học.Revue Internationale de la Sociologie de la religion. 8.. 1987.“Người giáo dân nhìn về vai trò của linh mục. 13. số 2. 12005. trong Người Chăm Thuận Hải. 6-2005. số 784. Tạp chí nghiên cứu tôn giáo. số 3. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC: Chương 1: Tôn giáo và định nghĩa tôn giáo Tôn giáo trong quan điểm văn hoá Tây phương và Đông phương Một số quan niêm không chính xác về tôn giáo Một số đặc điểm chung của các tôn giáo Hai lối định nghĩa cổ điển về tôn giáo: định nghĩa bản chất và chức năng Một lối định nghĩa mới của D. được công bố trong “Một cuộc thăm dò xã hội học về đời sống đạo của người công giáo TPHCM” Công giáo và Dân tộc.Social Sciences. 1989. Công giáo và Dân tộc 1990. 12. 18-” Les mouvements messianiques du delta du Mekong de la fin du 19 ème siècle à 1975”. số 1.org. của ban chấp hành giáo xứ và của chính mình” . số 760. 14.“La culture Chăm au Sud Viet Nam”. 1987. 1990. Études Vietnamiennes 1989. Văn hóa dân gian.org. 22003. số 4. 317-328. 1989. Công giáo và Dân tộc. 11.1996. 19.“Một số ý kiến về việc xây dựng tổ chuyên đề dân tộc học tôn giáo”. 10.“Thiên chúa giáo và đạo Tin lành ở các dân tộc ít người Tây Nguyên”. 1989.vae.“Đạo Phật Tiểu Thừa Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” Tập Văn Phật Đản.vn/news_detail. “Tôn giáo trong thời hiện đại: thế tục hoá hay phi thế tục hoá?” Tạp chí nghiên cứu tôn giáo.vae. Hervieu-Léger Chương 2: Các lối tiếp chính về tôn giáo 3 .asp?id=1427 23. no 22.vae. http://www. Weber và tính thời sự của nó””. 2-2002. http://www.

phi thế tục hoá Sự ra đời của các khuynh hường bảo thủ Các phong trào tôn giáo mới (NRM) Tôn giáo trong thời đại kỹ thuật số Chương 7: Tôn giáo và một số vấn đề xã hội. Durkheim Quan điểm của T.• • • • • - Lối tiếp cận chức năng về tôn giáo Quan điểm của Malinowski Quan điểm của É. giáo phái. phái. Berger Lối tiếp cận mâu thuẫn xã hội: quan điểm của Marx-Engels Chương 3: Các loại hình tôn giáo sơ khai (cf Tokarev) Chương 4: Tôn giáo và tính tôn giáo . Hervieu-Léger Chương 5: Các loại hình tổ chức tôn giáo Phân loại của M.Weber và E. huyền bí Chương 6: Tôn giáo trong xã hội hiện đại • • • Quá trình thế tục hoá tôn giáo Phản ứng đối với quá trình thế tục hoá: Giải thế tục hoá. Troelstch Các hình thức giáo hội. Parsons Lối tiếp cận hệ thống của Luhmann Lối tiếp cận hành động xã hội về tôn giáo Quan điểm của M.Các chiều kích của tính tôn giáo theo quan điểm c ủa D.Các chiều kích của tính tôn giáo theo quan điểm của Glock . Mối quan hệ tôn giáo và định chế kinh tế Mối quan hệ tôn giáo và chính trị Vấn đề giới trong tôn giáo Chương 8: Một số vấn đề thực tiễn về tôn giáo tại Việt Nam Giới thiệu một số tôn giáo chính ở Việt Nam (kể cả các tôn giáo địa phương vùng đồng bằng sông Cửu long) Tôn giáo ở vùng dân tộc ít người 4 .Weber Quan điểm của P.

ngày 20 tháng 8 năm 2007 Người soạn đề cương Nguyễn Xuân Nghĩa 5 .IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (Tỷ lệ điểm) Dự lớp Thảo luận(không tính điểm) Bài tập Thuyết trình Báo cáo Thi giữa học kỳ Thi cuối học kỳ Khác ……% % % …40% ……% ……% 60% …% (cách dánh giá kết quả học tập có thể thay đổi tuỳ trình độ sinh viên) TPHCM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful