P. 1
51- De cuong Xa hoi hoc ton giao

51- De cuong Xa hoi hoc ton giao

|Views: 291|Likes:
Được xuất bản bởiBùi Việt Thành

More info:

Published by: Bùi Việt Thành on Mar 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

ĐẠI HỌC MỞ TP.

Hồ Chí Minh KHOA XÃ HỘI HỌC --------------ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN HỌC: Xã Hội Học tôn giáo (môn tự chọn) *** I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN: 1. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa 2. Địa chỉ liên lạc: 361 Bùi Đình Tuý, P. 24, Bình Thạnh 3. Điện thoại: 899.7382(nhà); 0908890504 Email: nguyenxnghia@yahoo.com II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC 1. Tên môn học : Xã hội học tôn giáo 2. Mục tiêu môn học: a) Cung cấp những khái niệm căn bản của xã hội học tôn giáo, giới thiệu một số chủ đề, lý thuyết, phương pháp cơ bản của xã hội học tôn giáo. b) Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản, những luận điểm cơ bản của các lối tiếp cận xã hội học, để có thể vận dụng lý giải một số hiện tượng tôn giáoở VN. 3. Số đơn vị học trình : ả 4. Phân bổ thời gian: 30.15.00 5. Các kiến thức căn bản cần học trước: Nhập mộn xã hội học 6. Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết; thảo luận; làm bài tập nhỏ trong lớp. 7. Giáo trình, tài liệu : a) Tài liệu chính: (i) Nguyễn Xuân Nghĩa, Xã hội học tôn giáo và một số vấn đề tôn giáo ở miền Nam VN, ĐHMBC TPHCM, 2005 (ii) - Sabino Acquaviva, Xã hội học tôn giáo, (bản dịch tiếng Việt của Lê Diên), NXB KHXH, Hà Nội, 1998. ( b) Tài liệu tham khảo: - Sabino Acquaviva, Xã hội học tôn giáo, (bản dịch tiếng Việt của Lê Diên), NXB KHXH, Hà Nội, 1998. - J. Baubérot, La laicité, quel heritage? De 1789 à nos jours, Genève, Labor et Fides,, 1990. - P. Berger (sous la direction), Le réenchantement du monde , Paris, Bayard éd., 2001 - L. Cadière, Croyances et pratiques religieuses chez les vietnamiens, EFEO,1992 - W.H Capps, Religious Studies - The making of a discipline, Fortress Press, Minneapolis, - G. Coulet, Les sociétés secrètes en terre d’Annam, Sai gon , 1926. - G. Davie et D. Hervieu-Léger, Les identités religieuses en Europe, Paris, La Découverte, 1996. - J. Delumeau (éd.), Le fait religieux, Fayard, Paris, 1993. - E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Le Livre de Poche, 1991. 1

Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam hiện nay. Verlag Styria. trong Kỷ yếu 10 năm thành lập Viện Dân tộc học. Nxb Quân đội nhân dân. Những vấn đề tôn giáo hiện nay.C. Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam bộ. Hậu Giang. . Những vấn đề tôn giáo hiện nay. 6. 5. Les nouvelles sectes. Flammarion. Boston. trong sách: Hội nghị Khoa học về quan hệ Việt Nam Campuchia trong lịch sử” Viện Khoa Học Xã Hội TPHCM.“Giao hoán tín ngưỡng ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”.Đỗ Quang Hưng (cb). Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo tại Việt Nam. .Viện Nghiên cứu tôn giáo. Nxb Khoa học xã hội. 1996. . Wien.D. 1998. 1991. Sử học số 2.Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng. .Viện Nghiên cứu tôn giáo.“Quan hệ văn hóa Việt Nam Campuchia trong lịch sử qua vài cứ liệu tín ngưỡng và tôn giáo”. hà Nội. 1989.Viện Nghiên cứu tôn giáo. Hà Nội. Houtart et al. Woodrow.. Angghen về tôn giáo (Nguyễn Đức Sự chủ biên. PUF.F. . Sociologie contemporaine. Vigot. 1995. 1998. 2. Willaime.A. . Hà nội . Graz. NXB KHXH. Paris. 1996. Paris. mà sinh viên cũng có thể tham khảo nhằm tìm hiểu tôn giáo dưới các góc độ dân tộc học và xã hội học. 1999.Đặng Nghiêm Vạn (cb). Tokarev. 1994. 2001. Hervieu-Léger. 1984. Robert Weil. Phê bình tôn giáo qua các tác giả. Le pèlerin et le converti – La religion en mouvement.A.“Tìm hiểu ý nghĩa xã hội của các tín ngưỡng cộng đồng ở người Hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Mấy đặc điểm văn hóa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. NXB KHXH. 1981. Về tôn giáo – tập 1. Neak tà ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. 1994. Những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam. 1980. The Sociology of Religion. Viện Văn Hóa. “Sociologie religieuse”. Nxb Khoa học xã hội.Tổng Cục Chính trị. le Cerf. . L’ Harmattan. Hà nội. . 3.. 1990. Rochefort-Turquin.“Giao hoán tín ngưỡng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Văn hóa. Hà Nội. 1986. Nxb. Ruptures sociales et Religion. Hà Nội. .A. 1993.Nghiên cứu tôn giáo . Tìm hiểu tôn giáo. 2001. .“Tàn dư tín ngưỡng Arăk. NXB ĐHTHCN. Beacon Press. số 3. 4. . 1992. 1979. * Sinh viên cần tham khảo các bài viết trên các tạp chí: . . 1994. P.Heinz Weger.M. văn nghệ truyền thống của người Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. NXB KHXH. 1981.Karl. Hervieu-Léger. Hà Nội. 1963. Sociologie des religions. Nxb. 1-“Tổng quan về tín ngưỡng trước Phật giáo và Phật giáo Tiểu thừa ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. 1993. . Mác và Ph. Hà Nội. 1977.Đặng Nghiêm Vạn (cb).J. Vers un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du christianisme occidental. Paris. (bản dịch tiếng Việt) . Le Cerf. Weber. Hà nội. . 2 .Dân tộc học * Một số công trình nghiên cứu về tín ngưỡng và tôn giáo của Nguyễn Xuân Nghĩa đã công bố trong các sách và tạp chí khoa học (1978-2002).Đặng Nghiêm Vạn (cb). La religion pour mémoire. NXB Chính trị quốc gia.D. . . Khoa Học Xã Hội. Khoa Học Xã Hội. Le Seuil. Hà Nội. Hervieu-Léger.S. Paris. 1978.D. Koln. Những hình thức tôn giáo sơ khai. Hà Nội. . in Jean-Pierre Durand. Hà Nội. TC Dân tộc học. . NXB KHXH. NXB KHXH.

Công giáo và Dân tộc 1990. được công bố trong “Một cuộc thăm dò xã hội học về đời sống đạo của người công giáo TPHCM” Công giáo và Dân tộc. TC Dân tộc học. 2-2002. 1987. http://www. số 4.asp?id=864 22. TC Dân tộc học. 10. Văn hóa dân gian. 1985. 22003. tôn giáo và vấn đề phát triển ».vae.“Đạo Phật Tiểu Thừa Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” Tập Văn Phật Đản. số 1.asp?id=1427 23.“Lễ hội nông nghiệp cổ truyền ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. 14. số 1 . 1989. 6-2005.“Tôn giáo và quá trình thế tục hóa”.“Một số tư liệu về quan hệ văn hóa Chăm. số 4. 1985. 1-2006 http://www. 15. no 22.asp?id=2723 24. Social Compass . “Các khía cạnh của tính tôn giáo”.org.asp?id=2932 25. số 3. 12005. « Phụ nữ. 1990. 13. Hervieu-Léger Chương 2: Các lối tiếp chính về tôn giáo 3 . Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. số 2. no 3-1997.“Vài nhận xét về các phong trào tôn giáo cứu thế ở đồng bằng sông Cửu Long từ cuối thế kỷ 19 đến trước 1975”.“Người giáo dân nhìn về vai trò của linh mục.“Vài suy nghĩ về văn hóa Chăm trong bối cảnh văn hóa Việt Nam”. 317-328. “Định nghĩa về tôn giáo và những hệ luận trong nghiên cứu quá trình thế tục hoá – từ góc độ xã hội học”. 12.vae. 8. Weber và tính thời sự của nó””.“Thiên chúa giáo và đạo Tin lành ở các dân tộc ít người Tây Nguyên”. tôn giáo và vấn đề phát triển ».. số 782. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. Công giáo và Dân tộc. 22007 III. Tạp chí nghiên cứu tôn giáo.org. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC: Chương 1: Tôn giáo và định nghĩa tôn giáo Tôn giáo trong quan điểm văn hoá Tây phương và Đông phương Một số quan niêm không chính xác về tôn giáo Một số đặc điểm chung của các tôn giáo Hai lối định nghĩa cổ điển về tôn giáo: định nghĩa bản chất và chức năng Một lối định nghĩa mới của D.Revue Internationale de la Sociologie de la religion. 1990. 18-” Les mouvements messianiques du delta du Mekong de la fin du 19 ème siècle à 1975”. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. 1987.vn/news_detail. Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.org. 1989. 16. 19.Social Sciences. “Xã hội học tôn giáo của M. TC Dân tộc học.vae. “Tôn giáo trong thời hiện đại: thế tục hoá hay phi thế tục hoá?” Tạp chí nghiên cứu tôn giáo. của ban chấp hành giáo xứ và của chính mình” . 17-“Người giáo dân thành phố với vấn đề hôn nhân và gia đình”.“Biến chuyển trong đời sống tôn giáo của người công giáo TPHCM” (Điều tra xã hội học). “Religion and process of secularization”. Tạp chí XHH.http://www. http://www. Vietnam . 9. số 784. Raglai Thuận Hải và các dân tộc miền núi Nam Tây Nguyên”.org.1996.“Một số ý kiến về việc xây dựng tổ chuyên đề dân tộc học tôn giáo”. 11. Sở VHTT Thuận Hải. Études Vietnamiennes 1989.“La culture Chăm au Sud Viet Nam”.7. 21. 1989.vn/news_detail. 20. số 760.vn/news_detail. trong Người Chăm Thuận Hải. TC Dân tộc học.vae. 42(3) 1995. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. « Phụ nữ.vn/news_detail.

• • • • • - Lối tiếp cận chức năng về tôn giáo Quan điểm của Malinowski Quan điểm của É. huyền bí Chương 6: Tôn giáo trong xã hội hiện đại • • • Quá trình thế tục hoá tôn giáo Phản ứng đối với quá trình thế tục hoá: Giải thế tục hoá.Weber và E.Weber Quan điểm của P. phi thế tục hoá Sự ra đời của các khuynh hường bảo thủ Các phong trào tôn giáo mới (NRM) Tôn giáo trong thời đại kỹ thuật số Chương 7: Tôn giáo và một số vấn đề xã hội.Các chiều kích của tính tôn giáo theo quan điểm của Glock . Mối quan hệ tôn giáo và định chế kinh tế Mối quan hệ tôn giáo và chính trị Vấn đề giới trong tôn giáo Chương 8: Một số vấn đề thực tiễn về tôn giáo tại Việt Nam Giới thiệu một số tôn giáo chính ở Việt Nam (kể cả các tôn giáo địa phương vùng đồng bằng sông Cửu long) Tôn giáo ở vùng dân tộc ít người 4 . Durkheim Quan điểm của T. Berger Lối tiếp cận mâu thuẫn xã hội: quan điểm của Marx-Engels Chương 3: Các loại hình tôn giáo sơ khai (cf Tokarev) Chương 4: Tôn giáo và tính tôn giáo . Hervieu-Léger Chương 5: Các loại hình tổ chức tôn giáo Phân loại của M. phái.Các chiều kích của tính tôn giáo theo quan điểm c ủa D. Troelstch Các hình thức giáo hội. giáo phái. Parsons Lối tiếp cận hệ thống của Luhmann Lối tiếp cận hành động xã hội về tôn giáo Quan điểm của M.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (Tỷ lệ điểm) Dự lớp Thảo luận(không tính điểm) Bài tập Thuyết trình Báo cáo Thi giữa học kỳ Thi cuối học kỳ Khác ……% % % …40% ……% ……% 60% …% (cách dánh giá kết quả học tập có thể thay đổi tuỳ trình độ sinh viên) TPHCM.IV. ngày 20 tháng 8 năm 2007 Người soạn đề cương Nguyễn Xuân Nghĩa 5 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->