ĐẠI HỌC MỞ TP.

Hồ Chí Minh KHOA XÃ HỘI HỌC --------------ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN HỌC: Xã Hội Học tôn giáo (môn tự chọn) *** I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN: 1. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa 2. Địa chỉ liên lạc: 361 Bùi Đình Tuý, P. 24, Bình Thạnh 3. Điện thoại: 899.7382(nhà); 0908890504 Email: nguyenxnghia@yahoo.com II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC 1. Tên môn học : Xã hội học tôn giáo 2. Mục tiêu môn học: a) Cung cấp những khái niệm căn bản của xã hội học tôn giáo, giới thiệu một số chủ đề, lý thuyết, phương pháp cơ bản của xã hội học tôn giáo. b) Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản, những luận điểm cơ bản của các lối tiếp cận xã hội học, để có thể vận dụng lý giải một số hiện tượng tôn giáoở VN. 3. Số đơn vị học trình : ả 4. Phân bổ thời gian: 30.15.00 5. Các kiến thức căn bản cần học trước: Nhập mộn xã hội học 6. Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết; thảo luận; làm bài tập nhỏ trong lớp. 7. Giáo trình, tài liệu : a) Tài liệu chính: (i) Nguyễn Xuân Nghĩa, Xã hội học tôn giáo và một số vấn đề tôn giáo ở miền Nam VN, ĐHMBC TPHCM, 2005 (ii) - Sabino Acquaviva, Xã hội học tôn giáo, (bản dịch tiếng Việt của Lê Diên), NXB KHXH, Hà Nội, 1998. ( b) Tài liệu tham khảo: - Sabino Acquaviva, Xã hội học tôn giáo, (bản dịch tiếng Việt của Lê Diên), NXB KHXH, Hà Nội, 1998. - J. Baubérot, La laicité, quel heritage? De 1789 à nos jours, Genève, Labor et Fides,, 1990. - P. Berger (sous la direction), Le réenchantement du monde , Paris, Bayard éd., 2001 - L. Cadière, Croyances et pratiques religieuses chez les vietnamiens, EFEO,1992 - W.H Capps, Religious Studies - The making of a discipline, Fortress Press, Minneapolis, - G. Coulet, Les sociétés secrètes en terre d’Annam, Sai gon , 1926. - G. Davie et D. Hervieu-Léger, Les identités religieuses en Europe, Paris, La Découverte, 1996. - J. Delumeau (éd.), Le fait religieux, Fayard, Paris, 1993. - E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Le Livre de Poche, 1991. 1

Ruptures sociales et Religion. Le Seuil. mà sinh viên cũng có thể tham khảo nhằm tìm hiểu tôn giáo dưới các góc độ dân tộc học và xã hội học. 1-“Tổng quan về tín ngưỡng trước Phật giáo và Phật giáo Tiểu thừa ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Vigot. Robert Weil. .Đặng Nghiêm Vạn (cb). Woodrow. NXB KHXH. . trong sách: Hội nghị Khoa học về quan hệ Việt Nam Campuchia trong lịch sử” Viện Khoa Học Xã Hội TPHCM. Hà Nội. .F. Le pèlerin et le converti – La religion en mouvement. Hà Nội. Hervieu-Léger.Nghiên cứu tôn giáo . 2. 1998. 1984. Mác và Ph. * Sinh viên cần tham khảo các bài viết trên các tạp chí: .Viện Nghiên cứu tôn giáo. Tokarev.Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng. Boston. Hà Nội. 6. Sociologie contemporaine. NXB Chính trị quốc gia. Rochefort-Turquin. 1977. 1996. NXB ĐHTHCN. Wien.. Flammarion. 1978. Neak tà ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”.Heinz Weger.Đặng Nghiêm Vạn (cb). Hà Nội. L’ Harmattan. .“Giao hoán tín ngưỡng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Văn hóa. . Nxb Khoa học xã hội. (bản dịch tiếng Việt) . Hervieu-Léger. 1996. . Houtart et al.. La religion pour mémoire. Koln. . 1963. Paris. 1994.Đặng Nghiêm Vạn (cb). văn nghệ truyền thống của người Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Paris. le Cerf. Weber. 1986. 2001. Viện Văn Hóa.Viện Nghiên cứu tôn giáo. NXB KHXH. số 3. . Những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam.A. 1980. .Dân tộc học * Một số công trình nghiên cứu về tín ngưỡng và tôn giáo của Nguyễn Xuân Nghĩa đã công bố trong các sách và tạp chí khoa học (1978-2002). .“Tìm hiểu ý nghĩa xã hội của các tín ngưỡng cộng đồng ở người Hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Mấy đặc điểm văn hóa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vers un nouveau christianisme? Introduction à la sociologie du christianisme occidental. NXB KHXH. Những vấn đề tôn giáo hiện nay. . Về tôn giáo – tập 1. trong Kỷ yếu 10 năm thành lập Viện Dân tộc học. Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam bộ. 1993. Hậu Giang.S.“Tàn dư tín ngưỡng Arăk. Hà nội. 1981. Sử học số 2. 1994. 1991.“Giao hoán tín ngưỡng ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Graz. 1995.Karl. Verlag Styria.J.M. NXB KHXH. . 1993. Les nouvelles sectes.Viện Nghiên cứu tôn giáo. Hà Nội.“Quan hệ văn hóa Việt Nam Campuchia trong lịch sử qua vài cứ liệu tín ngưỡng và tôn giáo”. in Jean-Pierre Durand. Hà Nội. 5. Beacon Press. Nxb Quân đội nhân dân. 1981. 1999. Angghen về tôn giáo (Nguyễn Đức Sự chủ biên. 1989.Tổng Cục Chính trị. PUF. Willaime.D. 1994. The Sociology of Religion.C. Những hình thức tôn giáo sơ khai.Đỗ Quang Hưng (cb). . . Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam hiện nay. Nxb. NXB KHXH. Phê bình tôn giáo qua các tác giả. Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Hervieu-Léger. 1979. 3.A. Tìm hiểu tôn giáo. hà Nội. P. . 1990. Khoa Học Xã Hội. . Hà nội.D. Paris. . Hà nội . Nxb. 1998. .A. Những vấn đề tôn giáo hiện nay. TC Dân tộc học. Khoa Học Xã Hội. 2001. 1992. “Sociologie religieuse”.D. 2 . 4. Hà Nội. Hà Nội. Nxb Khoa học xã hội. Paris. Sociologie des religions. Le Cerf.

Tạp chí XHH. Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. 1989. Hervieu-Léger Chương 2: Các lối tiếp chính về tôn giáo 3 . 1-2006 http://www. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. số 3.asp?id=1427 23. số 1. “Tôn giáo trong thời hiện đại: thế tục hoá hay phi thế tục hoá?” Tạp chí nghiên cứu tôn giáo. 19. Social Compass . 1989. TC Dân tộc học. 1990. 22003.“Thiên chúa giáo và đạo Tin lành ở các dân tộc ít người Tây Nguyên”.“Người giáo dân nhìn về vai trò của linh mục. số 4. http://www. « Phụ nữ.“Lễ hội nông nghiệp cổ truyền ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Vietnam . 42(3) 1995. số 4.vae. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. 6-2005.asp?id=2932 25. 1989.asp?id=864 22.vn/news_detail. 15. Raglai Thuận Hải và các dân tộc miền núi Nam Tây Nguyên”. TC Dân tộc học. số 782.org. 17-“Người giáo dân thành phố với vấn đề hôn nhân và gia đình”.“Vài suy nghĩ về văn hóa Chăm trong bối cảnh văn hóa Việt Nam”.“Một số tư liệu về quan hệ văn hóa Chăm. số 760. Văn hóa dân gian.“Một số ý kiến về việc xây dựng tổ chuyên đề dân tộc học tôn giáo”. số 784.Revue Internationale de la Sociologie de la religion. 1985. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC: Chương 1: Tôn giáo và định nghĩa tôn giáo Tôn giáo trong quan điểm văn hoá Tây phương và Đông phương Một số quan niêm không chính xác về tôn giáo Một số đặc điểm chung của các tôn giáo Hai lối định nghĩa cổ điển về tôn giáo: định nghĩa bản chất và chức năng Một lối định nghĩa mới của D.org. “Các khía cạnh của tính tôn giáo”.vae. 1987.org. 8. “Religion and process of secularization”. được công bố trong “Một cuộc thăm dò xã hội học về đời sống đạo của người công giáo TPHCM” Công giáo và Dân tộc. 16.vae. Tạp chí nghiên cứu tôn giáo. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. 21. 1990. Études Vietnamiennes 1989. no 3-1997. « Phụ nữ. “Xã hội học tôn giáo của M.“Vài nhận xét về các phong trào tôn giáo cứu thế ở đồng bằng sông Cửu Long từ cuối thế kỷ 19 đến trước 1975”.1996.asp?id=2723 24.vn/news_detail. no 22. 13. số 1 . 18-” Les mouvements messianiques du delta du Mekong de la fin du 19 ème siècle à 1975”. 14. http://www. TC Dân tộc học. Công giáo và Dân tộc 1990. Weber và tính thời sự của nó””.7.Social Sciences.“Tôn giáo và quá trình thế tục hóa”. trong Người Chăm Thuận Hải. TC Dân tộc học.. số 2. 2-2002. “Định nghĩa về tôn giáo và những hệ luận trong nghiên cứu quá trình thế tục hoá – từ góc độ xã hội học”. 12. 10. Công giáo và Dân tộc. tôn giáo và vấn đề phát triển ». 11. 1985. Sở VHTT Thuận Hải.“Đạo Phật Tiểu Thừa Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” Tập Văn Phật Đản.org.vae.“La culture Chăm au Sud Viet Nam”.vn/news_detail. của ban chấp hành giáo xứ và của chính mình” . 12005. 9. tôn giáo và vấn đề phát triển ». 1987.http://www.“Biến chuyển trong đời sống tôn giáo của người công giáo TPHCM” (Điều tra xã hội học). 317-328. 22007 III.vn/news_detail. 20.

phái. Troelstch Các hình thức giáo hội.• • • • • - Lối tiếp cận chức năng về tôn giáo Quan điểm của Malinowski Quan điểm của É. Mối quan hệ tôn giáo và định chế kinh tế Mối quan hệ tôn giáo và chính trị Vấn đề giới trong tôn giáo Chương 8: Một số vấn đề thực tiễn về tôn giáo tại Việt Nam Giới thiệu một số tôn giáo chính ở Việt Nam (kể cả các tôn giáo địa phương vùng đồng bằng sông Cửu long) Tôn giáo ở vùng dân tộc ít người 4 . Hervieu-Léger Chương 5: Các loại hình tổ chức tôn giáo Phân loại của M. phi thế tục hoá Sự ra đời của các khuynh hường bảo thủ Các phong trào tôn giáo mới (NRM) Tôn giáo trong thời đại kỹ thuật số Chương 7: Tôn giáo và một số vấn đề xã hội.Các chiều kích của tính tôn giáo theo quan điểm của Glock . Berger Lối tiếp cận mâu thuẫn xã hội: quan điểm của Marx-Engels Chương 3: Các loại hình tôn giáo sơ khai (cf Tokarev) Chương 4: Tôn giáo và tính tôn giáo .Weber và E. huyền bí Chương 6: Tôn giáo trong xã hội hiện đại • • • Quá trình thế tục hoá tôn giáo Phản ứng đối với quá trình thế tục hoá: Giải thế tục hoá. giáo phái.Weber Quan điểm của P. Parsons Lối tiếp cận hệ thống của Luhmann Lối tiếp cận hành động xã hội về tôn giáo Quan điểm của M. Durkheim Quan điểm của T.Các chiều kích của tính tôn giáo theo quan điểm c ủa D.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (Tỷ lệ điểm) Dự lớp Thảo luận(không tính điểm) Bài tập Thuyết trình Báo cáo Thi giữa học kỳ Thi cuối học kỳ Khác ……% % % …40% ……% ……% 60% …% (cách dánh giá kết quả học tập có thể thay đổi tuỳ trình độ sinh viên) TPHCM. ngày 20 tháng 8 năm 2007 Người soạn đề cương Nguyễn Xuân Nghĩa 5 .IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful