P. 1
Bai tap trac nghiem VL 12(Toan tap)

Bai tap trac nghiem VL 12(Toan tap)

|Views: 4,603|Likes:
Được xuất bản bởidollghost

More info:

Published by: dollghost on Mar 29, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
 • CON LẮC LÒ XO
 • CON LẮC ĐƠN
 • DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
 • *BÀI TOÁN CHƯƠNG I Bài 1:
 • Bài 2:
 • Bài 3:
 • Bài 4:
 • Bài 5:
 • Bài 6:
 • Bài 7:
 • Bài 8:
 • Bài 9:
 • SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
 • GIAO THOA SÓNG
 • SÓNG DỪNG
 • ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG XOAY CHIỀU
 • CÁC MẠCH XOAY CHIỀU
 • TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG – MÁY BIẾN ÁP
 • MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU-ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
 • MẠCH DAO ĐỘNG
 • ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
 • SÓNG ĐIỆN TỪ
 • NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN
 • TÁN SẮC ÁNH SÁNG
 • GIAO THOA ÁNH SÁNG
 • MÁY QUANG PHỔ, QUANG PHỔ LIÊN TỤC, QUANG PHỔ VẠCH
 • TIA HỒNG NGOẠI – TỬ NGOẠI – TIA X
 • LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
 • VẬT LÝ HẠT NHÂN
 • CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
 • SỰ PHÓNG XẠ
 • PHẢN ỨNG HẠT NHÂN – NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN
 • TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ HẠT SƠ CẤP
 • CẤU TẠO VŨ TRỤ

1

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA *Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa. *Định nghĩa dao động điều hòa. Viết phương trình, nêu ý nghĩa các đại lượng trong phương trình? *So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa dao động tuần hoàn và dao động điều hòa? 1. Một chất điểm dao động điều hòa có qũi đạo là đoạn thẳng dài 20cm. Biên độ dao động: A.10cm B.-10cm C.20cm D.-20cm 2. Tốc độ của vật dao động điều hòa đạt cực đại khi nào: A.khi t=0 B.khi t=T/4 C.khi t=T/2 D.khi vật qua VTCB 3. Tốc độ của vật dao động điều hòa bằng không khi: A.Vật qua vị trí cân bằng. B.Vật có li độ nhỏ nhất C.Vật ở vị trí biên. D.Vật ở vị trí biên dương 4. Gia tốc của vật dao động điều hòa đạt giá trị cực đại khi: A.Vật qua VTCB B.Vật ở vị trí biên. C.Vật ở vị trí biên âm D.Khi li độ bằng không. 5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4 cos(π t )cm . Tốc độ của vật đạt giá trị cực đại là: π A. 4π cm/s B. 8π cm/s C. π cm/s D. cm/s
4

6. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = A.cos( ω .t + ϕ ). Nếu chọn gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì giá trị pha ban đầu là: π π A. ϕ = π B. ϕ = − C. ϕ = D. ϕ = 0
2 2

7. Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của chất điểm là: A.-10cm B.-5cm C.5cm D.10cm 8. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2 cos(π t )cm Tốc độ dao động cực đại là: π A. 2π cm/s. B. 2cm/s. C. - 2π cm/s. D. cm/s.
π 9. Phương trình dao động điều hòa của một chất điểm là: x = A cos(ωt + )cm . Hỏi gốc thời
2 2

gian được chọn vào lúc nào? A. Lúc chất điểm ở vị trí biên âm x= -A. B. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm. C. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. D. Lúc chất điểm ở vị trí biên dương x = +A. π π 10. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4 cos(20 t + )cm. Tần số dao động của vật là: A. f=10Hz. B. f=20Hz. C. f=15Hz. D. f=25Hz. 11. Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi: A.lực tác dụng đổi chiều B.lực tác dụng bằng không. C.lực tác dụng có độ lớn cực đại D.lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011

Trang 1/46

π 12. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình: x = 6 cos(π t + )cm tại thời điểm t =
2

2

0,5s chất điểm có li độ: A.0cm B.2cm C.3cm D.- 6cm 13. Khi nói về dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây là đúng. A.Li độ của vật biến thiên điều hòa theo định luật hàm sin hay cos theo thời gian. B.Tần số dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động. C.Ở vị trí biên vận tốc đạt giá trị cực đại. D.Ở vị trí cân bằng gia tốc đạt giá trị cực đại. 14. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 8 2 cos(20π t + π )cm khi pha dao động π là − rad thì li độ của vật là:
6

A. −4 6cm B. 4 6cm C.8cm D.-8cm 15. Một vật dao động điều hòa có biên độ A=12cm, chu kì T=1s. Chọn gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,25s kể từ lúc vật dao động. Li độ của vật là: A.12cm B.-12cm C.6cm D.-6cm 16. Trong dao động điều hòa: A.vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ. B.vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ. π C.vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha với li độ góc .
2 π D.vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha với li độ góc . 2

17. Trong dao động điều hòa: A.gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với vận tốc. B.gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với vận tốc. π C.gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha với vận tốc.

2 π D.gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha với vận tốc. 2 π 18. Vật dao động điều hòa có phương trình x = 4 cos(2π t + )cm vận tốc và gia tốc cực đại? 4 2 2 A. −4 2π cm/s, 8π 2 cm/s B. −4 2π cm/s, - 8π 2 2 cm/s2 C. 8π cm/s, -16π 2 cm/s2 D. 8π cm/s, 16π 2 cm/s2

19. Phương trình tổng quát của dao động điều hòa có dạng? A. x = A.cotag( ω .t + ϕ ) B. x = A.tg( ω .t + ϕ ) C. x = A.cos( ω .t + ϕ ) D. x = A.cos( ω .t2 + ϕ ) 20. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5.cos( 2 π .t + ϕ ), chu kỳ dao động là: A. 1s B. 2s C. 0,5s D. 10s 21. Trình bày về li độ, biên độ, tần số, chu kỳ, pha, pha ban đầu là gì? Nhận xét về pha dao động giửa v và x; giữa a và x? 22. Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi: A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ. π π C. Lệch pha so với li độ D. Lệch pha so với li độ.
2 4
Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 2/46

π 23. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = −4 cos(5π t − )cm . Biên độ dao động và
3

3

pha ban đầu

π rad/s 3 4π C.4cm và rad/s 3

A.-4cm và

2π rad/s 3 π D.4cm và rad/s 3

B.4cm và

----------  --------- CON LẮC LÒ XO *Viết công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của con lắc lò xo? *Nếu khối lượng tăng 4 lần và biên độ giảm 2 lần thì cơ năng thay đổi như thế nào? 1. Một con lắc lò xo giãn ra một đoạn dài 2,5cm khi treo vào nó một vật có khối lượng 250g. Chu kì dao động của con lắc là bao nhiêu. Biết g = 10m/s2 A.0,31s B.10s C.1s D.126s. 2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100N/m. Vật có khối lượng m, khi li độ của vật 4cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc là: A.8J B.0,08J C.-0,08J D.-8J 3. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục nằm ngang. Lò xo có độ cứng k = 80N/m. Khi vật có khối lượng m của con lắc qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu? A. 0,016J. B. -0,016J. C. 16J. D. -16J. 4. Một con lắc lò xo có độ cứng 60N/m. Con lắc dao động với biên độ 5cm. khối lượng 0,5 kg Tốc độ con lắc khi qua VTCB: A.0,77m/s B.0,17m/s C.0m/s D.0,55m/s 5. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 200N/m, khối lượng 200g, dao động với biên độ A = 10cm. Tốc độ vật khi qua vị trí có li độ 2,5cm: A.86,6m/s B.3,06m/s C.8,67m/s D.0,0027m/s 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với vật dao động điều hòa theo phương ngang A.Chuyển động của vật là chuyển động thẳng. B.Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều. C.Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn. D.Chuyển động của vật là chuyển động điều hòa. 7. Con lắc lo xo dao động ngang, vận tốc của vật bằng không khi: A.con lắc qua VTCB B.con lắc có li độ cực đại. C.vị trí con lắc không biến dạng. D.vị trí con lắc có độ lớn lực kéo về bằng không. 8. Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm, tìm li độ của vật có thế năng bằng 1/3 động năng. A. ±3 2cm B. ±3cm C. ±2 2cm D. ± 2cm 9. Một con lắc lò xo dao động với biên độ 5cm. Xác định li độ khi thế năng bằng động năng A. ±5cm B. ±2,5cm C. ±
2,5 cm 2

D. ±2,5 2cm

10. Một con lắc lò xo có độ cứng 20N/m dao động trên qũi đạo dài 10cm. Tìm li độ của vật khi vật có động năng là 0,009J A. ±4cm B. ±3cm C. ±2cm D. ±1cm 11. Một con lắc lò xo gồm có quả nặng 1kg và lò xo có độ cứng 1600N/m. Khi vật qua VTCB, người ta truyền cho vật vận tốc 2m/s. Biên độ dao động của vật là: A.5m B.5cm C.0,125m D.0,125cm
Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 3/46

4

12. Con lắc lò xo dao động với biên độ 8cm, chu kì 0,5s. Khối lượng 0,4kg ( π 2 = 10 ).Giá trị cực đại của lực đàn hồi: A.525N B.5,12N C.256N D.0,25N 13. Một con lắc lò xo có độ cứng 40N/m, khối lượng 0,4kg. Khi kéo vật ra khỏi VTCB đoạn 4cm rồi cho vật dao động. Tốc độ cực đại của quả nặng là: A.160cm/s B.40cm/s C.80cm/s D.20cm/s 14. Một con lắc lò xo dao động điều hòa, chu kì dao động được tính theo biểu thức: A. T = 2π
1 2π m k m k

B. T = 2π
1 2π

k m k m

C. T =

1 2π

m k m k

D. T =

1 2π

k m k m

15. Tần số dao động: A. f = B. f = C. f = 2π D. f = 2π

16. Khi một vật dao động điều hòa, biểu thức nào sau đây sai: A. x = A cos(ωt + ϕ ) B. v = −ω A cos(ωt + ϕ ) C. a = −ω 2 A cos(ωt + ϕ ) D. ω =
k m

17. Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động: A.tăng lên 4 lần B.giảm đi 4 lần C.tăng lên 2 lần D.giảm đi 2 lần. 18. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100N/m. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm. Truyền cho vật động năng 0,125J vật dao động theo phương thẳng đứng, g= 10m/s2 , π 2 = 10 . Chu kì và biên độ dao động của vật là: A.0,4s;5cm B.0,2s;2cm C. π s; 4cm D. π s;5cm 19. Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với chu kì T. Độ cứng của lò xo là: 2π 2 m 4π 2 m π 2m π 2m A. k = 2 B. k = 2 C. k = 2 D. k = 2
T T 4T 2T

20. Một con lắc lò xo có khối lượng không đán kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với viên bi có khối lượng m. Con lắc này dao động điều hòa có cơ năng: A.tỉ lệ với khối lượng của viên bi B.tỉ lệ với bình phương biên dộ dao động C.tỉ lệ với bình phương chu kì dao động D.tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo 21. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Lực đàn hồi tác dụng lên viên bi luôn hướng: A.theo chiều âm qui ước B.theo chiều chuyển động của viên bi C.về vị trí cân bằng D.theo chiều dương qui ước. 22. Một vật dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, tần số f. Chọn gốc thời gian t 0 = 0 lúc vật ở vị trí x = A, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Li độ được tính theo biểu thức: π A. x = A cos(2π ft + ) B. x = A cos ft
2 π C. x = A cos( ft + ) D. x = A cos 2π ft 2 23. Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 250N/m, kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi truyền cho vật vận tốc 1,5m/s thì vật dao động với biên độ là: A.5cm B.10cm C.15cm D.20cm

Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011

Trang 4/46

2T B. Li độ dao động B. C. v = 2 gl (1 − cos α ) Trang 5/46 . Chu kì dao động: A. v = gl (cos α − cos α 0 ) C. B. f = B. * Định nghĩa con lắc đơn? Công thức tính lực kéo về của con lắc đơn? Lực kéo về phụ thuộc vào đại lượng nào? Viết phương trình li độ dài của nó? * Viết công thức tính chu kỳ. Một con lắc đơn gồm một vật có khối lượng m dao động điều hòa chu kì T.tất cả các câu trên đều đúng. 27. C. T = π 1 π l g g l D. Biên độ dao động.tổng động năng và thế năng của vật khi qua vị trí cân bằng. Một con lắc lò xo có khối lượng 2kg dao động điều hòa theo phương trình 5π π x = 8 cos(10t + ) cm. Động năng của vật đạt giá trị cực đại khi ở VTCB. Cứ mỗi chu kỳ dao động. B. Bình phương biên độ dao động D. C.8N B. Trong dao động điều hòa của một vật. tần số của con lắc đơn. Thế năng và động năng biến thiên cùng tần số với tần số của li độ. f = 3. B. f = C. Khi con lắc có li độ góc là α Tốc độ con lắc: A. T = 2π 1 2π g l g l C. v = 2 gl (cos α − cos α 0 ) B. Thế năng của vật đạt giá trị cực đại khi ở VTCB. Một con lắc dao động với li độ góc nhỏ. 1. Một con lắc đơn dao động với li độ góc nhỏ. Một con lắc được thả không vận tốc đầu từ vị trí biên có biên độ góc α 0 .không đổi. cơ năng của nó bằng: A. Tần số dao động. T 2 D. D.thế năng của vật nặng khi qua vị trí biên.12N D.Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng con lắc. v = 2 gl (cos α 0 − cos α ) Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 D. ----------  --------- CON LẮC ĐƠN *Thiết lập phương trình động lực của con lắc lò xo và con lắc đơn. 28. Phát biểu nào sau đây là sai: A. 4. Độ lớn của lực đàn hồi tại thời điểm t = s là: 6 10 A.5 24. 2T C. Nếu tăng khối lượng vật thành 2m thì chu kì của vật là: A. A. T = 2π 1 2π l g l g B. D.Chu kì phụ thuộc vào chiều dài con lắc.Chu kì phụ thuộc và biên độ dao động.Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc. Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với: A. Tần số dao động.động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.28N 25. phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa. 26. * Khảo sát định tính về sự biến đổi năng lượng trong dao động của con lắc lò xo. T = 2 1 2 l g g l 2. C. có bốn thời điểm thế năng bằng động năng. f = D. D. 8 3 N C.

Tại cùng một vị trí thì con lắc đơn dài 3m sẽ dao động với chu kì: A.8m/s2 thì độ dài con lắc là: A. A = A21 + A2 2 − 2 A1 A2 cos(ϕ2 − ϕ1 ) ϕ2 − ϕ1 ϕ −ϕ ) D.3.Cả ba phương án trên. A = A21 + A2 2 − 2 A1 A2 cos( 2 1 ) 2 2 1.Chu kì con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động. C. A = A21 + A2 2 + 2 A1 A2 cos( Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 6/46 .1.46s D. 8.Khi ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = (2k + 1)π hai dao động ngược pha π C.Chu kì con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng.Khi ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = 2kπ hai dao động cùng pha B. A.Cả ba đáp án trên đều đúng 1.5s 7.24s C.2.Động năng của nó tại VTCB C. Một con lắc đơn có độ dài 1m dao động với chu kì 2s. có phương trình lần lược là: x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 )cm .Tổng động năng và thế năng tại vị trí bất kì D. tan ϕ = A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2 A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2 A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ2 A1 sin ϕ1 − A2 sin ϕ2 C. A = A21 + A2 2 + 2 A1 A2 cos(ϕ2 − ϕ1 ) B.Khi ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = (2k + 1) hai dao động vuông pha pha 2 D.12m B.0.6s B.3 Kết luận nào sau đây là đúng.38Hz D.993m D.5s B.6s. Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại: A. cùng tần số.Chu kì con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi con lắc dao động.5Hz C.3.040m 6. Phát biểu nào sau đây đúng của con lắc đơn dao động điều hòa:Cơ năng ứng với: A. Một con lắc đơn có chu kì 2s. Tần số dao động của con lắc có độ dài bằng tổng độ dài hai con lắc trên.t=1s C.Chu kì con lắc dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài con lắc. 1. D.6m C.0. và x2 = A2 cos(ωt + ϕ2 )cm .2 Pha ban đầu của dao động tổng hợp A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ2 A1 sin ϕ1 − A2 sin ϕ2 A.1 đến 1. Phát biểu nào sau đây sai? A. tan ϕ = A1 cos ϕ1 − A2 cos ϕ2 A1 cos ϕ1 − A2 cos ϕ2 1. Một con lắc dao động với chu kì T= 4s.1 Biên độ dao động tổng hợp A. A.4.6 5.4 Kết luận nào sau đây đúng C. tan ϕ = B. tan ϕ = D. cùng pha có biên độ lần lược là A1 và A2 với A2 = 3A1.0.2s.t=2s 10.t=1. *Hai dao động điều hòa cùng phương.25Hz B. (Dùng cho câu 1.Thế năng của nó tại vị trí biên B.0.0.5s D. cùng tần số bằng phương pháp trên. cùng tần số. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9.t=0.4) 1. con lắc đơn có độ dài l2 có chu kì dao động T2 = 1.5Hz 9. -------------------TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA * Trình bày phương pháp giảng đồ Fre nen? Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương. B.Cho hai dao động điều hòa cùng phương. Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1=1. Tính biên độ tổng hợp của hai dao động trên.96.

cùng tần số. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC.Cả ba phương án trên đều đúng.lệch pha π 6. có phương trình x1 = A cos(ωt + )cm và x2 = A cos(ωt − 2π )cm là hai dao động: 3 π A. α = π rad C.Khi hai dao động vuông pha thì A = A21 + A2 2 D. α = rad D.Khi hai dao động ngược pha thì A = A1 − A2 C. dao động duy trì và dao động cưỡng bức? *Hiện tượng cộng hưởng là gì? Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng? Nêu vài ví dụ công hưởng có lợi và có hại? *Nêu định nghĩa. một phần cơ năng biến thành điện năng. Hai dao động điều hòa cùng phương.Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực tiểu khi: π π A. α = 0rad B. có phương trình x1 = 3cos(ωt − )cm và π x2 = 4co s(ωt + )cm biên độ dao động tổng hợp của hai dao động: 4 4 π 2 D. đặt điểm của dao động tắt dần. Hai dao động điều hòa cùng phương.ngược pha 3 3 4 4 C. α = π rad C. cùng tần số có phương trình x1 = 4sin(π t + α )cm và x2 = 4 3 cos(π t )cm . α = − rad 2 3. Hai dao động điều hòa cùng phương. B. α = rad D.7cm C.Tần số góc dao động tổng hợp ω = 2π rad / s π C. dao động tắt dần. Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 7/46 . Trong dao động tắt dần. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x2 = 4 2 cos(2π t )cm .Trong dao động tắt dần. Phát biểu nào sao đây là đúng A. nguyên nhân.12cm DAO ĐỘNG TẮT DẦN.Phương trình dao động tổng hợp x = 8cos(2π t − )cm π 5. C.cùng pha A. một phần cơ năng biến thành nhiệt năng. Kết luận nào sai? π x1 = 4 2 cos(2π t − )cm và 2 A. Trong dao động tắt dần. một phần cơ năng biến thành hóa năng.5cm -------------------- D. *Định nghĩa dao động riêng.Pha ban đầu dao động tổng hợp ϕ = rad π D.lệch pha B. cùng tần số có phương trình x1 = 4sin(π t + α )cm và x2 = 4 3 cos(π t )cm . 2.1cm B.Biên độ dao động tổng hợp là 8cm B. α = 0rad B.Khi hai dao động cùng pha thì A = A1+A2 B. cùng tần số. 1. Hai dao động điều hòa cùng phương.Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại khi: π π A. α = − rad 2 2 2 4.7 A.

biên độ giảm dần do ma sát.Biên độ dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu. Phát biểu sai khi nói về điều kiện có cộng hưởng A. B.10Hz C. Nguyên nhân gây ra do động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là: Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 8/46 . 3.độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ D. 2. tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ.Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta làm mất lực cản của môi trường. tần số dao động riêng của hệ phải là: A. 5π Hz D. 11. B. 8. một phần cơ năng biến thành quang năng.Dao động duy trì là dao động có chu kì bằng chu kì dao động riêng của hệ.chu kì lực cưỡng bức bằng chu kì dao động riêng. D. B.Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì. 9.Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng bức.tần số giảm theo thời gian. D.8 D.Biên độ dao động tắt dần gảm theo thời gian.pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ 7. Phát biểu đúng: A. C. Chọn câu sai. A.Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.Dao động duy trì là dao động tắt dần ma người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động. Trong dao động tắt dần. D. C. D. Phát biểu không đúng? A. D. Phát biểu sai A. Dao động tắt dần là dao động có: A.chu kì giảm dần theo thời gian D.tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hòa. B. C.Khi cộng hưởng dao động. C. 6.Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần. B.Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng bức.Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào? A. 10π Hz 10.biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng vào hệ C.5Hz B. C.Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. B.Biên độ dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động duy trì trong mỗi chu kì. B. C. Phát biểu đúng A.Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng.Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0 cos10π t thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng.tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng vào hệ.Dao động duy trì là dao động tất dần mà người ta kích thích lại dao động khi nó tắt hẳn. B.biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng.chu kì tăng tỉ lệ với thời gian. 5. D.tần số góc lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng. C. 4.

lấy g = π2 = 10 m/s2 chọn chiều dương ngược chiều lệch của vật. b. c. Khung xe ô tô sau khi qua chỗ đưởng giồng. Điều hòa B. Trong những dao động tắt dần sau. Khi hệ dao động cưỡng bức sẽ dao động với tần số riêng của hệ. trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi? A. Quả lắc đồng hồ B. C. chiều dài tự nhiên 20cm theo thẳng đứng. truyền cho vật vận tốc ban đầu 10 3 π cm/s theo phương thẳng đứng hướng lên. lò xo có độ cứng K. lấy g = π2 = 10 m/s2 a. 14. Chọn phát biểu sai: A. do lực căng của dây treo C.Viết phương trình dao động? b. lấy g = π2 = 10 m/s2 a. C. Tự do C. Bài 3: Một lò xo có độ cứng K = 20N/m. Viết phương trình dao động của con lắc. Treo vào lò xo vật nặng có khối lượng m = 100g.Tính động năng khi vật có ly độ 5cm? Bài 5: Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 9/46 .Tính lực hướng về cực đại. d. a. D. chiều dương hướng lên. Sự cộng hưởng thể hiện rõ nét nhất khi lực ma sát của môi trường ngoài là nhỏ nhất. B. gốc tọa độ tại VTCB. Tắt dần D.9 A. Con lắc đơn trong phòng thí nghiệm. Đưa vật lệch khỏi VTCB một đoạn x0 = 2cm rồi truyền cho vật vận tốc ban đầu v0 = 20π cm/s theo chiều dương trục tọa độ. gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động. do lực cản của môi trường D.Tính chiều dài lớn nhất của lò xo khi vật dao động.Tính lực cực đại và cực tiểu tác dụng lên lò xo.Tính cơ năng của con lắc? c. (lấy π2 = 10) Bài 2: Một lò xo được treo thẳng đứng. A. *BÀI TOÁN CHƯƠNG I Bài 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100N/m. Từ VTCB nâng vật lên đoạn 5cm rồi buông nhẹ.Viết phương trình dao động của vật. do trọng lực tác dụng lên vật. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến đổi tuần hoàn. Con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm D. 13. Bài 4: Một vật có khối lượng m = 100g được gắn vào đầu lò xo nằm ngang. kéo vật khỏi VTCB xuống dưới đoạn 2cm. 12. b. đầu dưới gắn vào vật có khối lượng m.Viết phương trình dao động của vật. chọn chiều dương hướng xuống. Chọn gốc thời gian lúc thả vật. dao động với chu kỳ 1s. đầu trên cố định.xác định vận tốc của vật khi qua vị trí lò xo giãn 1cm. khi vật ở VTCB thì giãn 4cm. Dao động cưỡng bức là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. B. Kéo vật cho lò xo giãn ra đoạn 10cm rồi buông nhẹ cho dao động. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ. do dây treo có khối lượng đáng kể. Cưỡng bức.

khí-lỏng B.10 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình lần lược là π 4 cos(100π t + )cm . D. Bài 7: Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo.khí-rắn 4. các đại lượng trong phương trình? 1.Sóng cơ là sự lan truyền dao động theo thời gian trong môi trường vật chất.6s.theo phương ngang D.song song với phương truyền sóng. 2 Viết phương trình dao động tổng hợp. cùng tần số 50Hz. B.Sóng cơ là quá trình lan truyền vật chất theo thời gian.lỏng-rắn C. π biên độ và pha ban đầu lần lược là A1 = A2 = 6cm. B.rắn và trên mặt môi trường nước C.rắn-lỏng B. C. Phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học A. Khi gắn đồng thời hai quả nặng thì vật dao động với chu kì là bao nhiêu? Bài 8: Người ta tiến hành thí nghiệm đo chu kỳ con lắc đơn dài 1m tại một nơi trên Trái đất. 5. Chọn phát biểu đúng.14 Bài 9: Dùng con lắc dài hay ngắn sẽ cho kết quả chính xác khi xác định gia tốc rơi tự do g tại nơi làm thí nghiệm? Hãy trình bày cách đo gia tốc trọng trường trên mặt đất bằng co lắc đơn? -------------------SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ *Định nghĩa sóng cơ học? Phân biệt sóng ngang và sóng dọc? *Phương trình sóng. Tính chu kỳ dao động của con lắc.chân không.Sóng cơ là sự lan truyền biên độ dao động theo thời gian trong môi trường vật chất.rắn-lỏng-khí D.vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang là sóng có phương dao động: A. khi con lắc thực hiện 10 dao động mất 20s. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương phương truyền sóng dao động cùng pha. 2.2s.Sóng cơ là sự lan truyền vật chất trong không gian.theo phương thẳng đứng. Khi thay bằng quả nặng có khối lượng m2 thì vật dao động với chu kỳ T2 = 1. Bài 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương. Sóng ngang truyền trong môi trường: A. 4 cos(100π t + π )cm . Xác định phương trình dao động tổng hợp và tốc độ của 3 vật khi qua VTCB. 3. Sóng dọc truyền trong môi trường: A.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha B.lỏng-khí D. C. vật dao động với chu kỳ T1 = 1. φ1 = 0. ϕ = − rad . A. lấy π = 3. Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 10/46 .

Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trên mặt nước. T λ = v = T f f 8.1000 D. Tần số sóng là: A.8m/s C. khí và chân không. năng lượng giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng.100 C. D.Sóng cơ học truyền trong các môi trường rắn. D. Tỉ số cường độ âm của chúng là: A. độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới 50cm là: 3π 2π π π A. rad C.102Hz 13. Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong nước với tốc độ 1500m/s. λ = = vf B.Nguồn âm và môi trường truyền âm B.103Hz C. Bước sóng là: A.Môi trường truyền âm và tai người nghe D. có bước sóng 70cm.6m/s λ = 4m .ngược pha 2 3 16.5. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau 10.10 B.2m/s D.Nguồn âm và tai người nghe C.10000 14. Một nguồn âm lan truyền trong môi trường với tốc độ 350m/s.B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình u = A cos100π t (cm) .1. C.Tai người nghe và thần kinh thị giác. λT = vf C.2m 9. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên phương dao động cùng pha. C.6m/s B.Hai dao động tại M do hai điểm A và B truyền đến là hai dao động: π 2π A. v λ v A. Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây sai A.30. rad B. tần số.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. Chọn phát biểu sai: A. rad 2 3 2 3 -------------------GIAO THOA SÓNG Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 11/46 .5m D.3. BM = 7cm. 7. Một sóng hình sin có tần số 110Hz truyền trong không khí theo phương ngang với tốc độ 340m/s.0.5m C. Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340m/s. rad D.9m và có 5 đỉnh sóng qua mặt trong vòng 6s.Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì. lỏng.5km 15.cùng pha B.4m 11.3km D.Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì. λ = = vT D.11 C. Tại hai điểm A.103Hz B. Cảm giác âm phụ thuộc vào những yếu tố nào A.4m C.lệch pha nhau góc C.50Hz D.Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.0.3m D.Đối với sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng. 17.2m C. B.1m B. Biểu thức liên hệ giữa bước sóng. A. 6. 5.75m B.lệch pha nhau D.7. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng nhất trên phương dao động ngược pha nhau là: A. 2. 12. Vận tốc sóng trên mặt nước là v = 40cm/s. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau là là 0.Cả B-C đúng.1m B. B.Sóng cơ học truyền trên mặt nước là sóng ngang.1. Xét tại điểm M trên mặt nước có AM = 9cm. Hai nguồn âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 40dB. chu kì và tốc độ truyền sóng. Tốc độ sóng trên mặt nước là: A.Hai điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động ngược pha. D.

B. 2.. λ .Giao thoa là sự tổng hợp hai hay nhiều sóng kết hợp. 4 cm B..) 2 D. Hai sãng cïng pha khi: A. tÇn sè dao ®éng lµ 50 Hz. vËn tèc ©m trong níc lµ 1530 m/s. λ C. 1.Năng lượng. vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 200 cm/s. 1. Δφ = ( 2k + 1 )π ( k = 0. λ /2.) D.Tần số C.25m B. D. d D. Δφ = ( k + 1 )π ( k = 0.) B.Quĩ tích những điểm có biên độ cực đại là họ các đường hyperbol D. A.. Biết MN = d. bụng sóng? *Điều kiện để có sóng dừng? viết các công thức tương ứng. Δφ = ( k + 1 )π ( k = 0. d B. 1. Sîi d©y cã sãng dõng. Δφ = ( 2k . Δφ = 2kπ ( k = 0. Δφ = ( 2k . 1 cm D.Điều kiện để có giao thoa sóng là các sóng phải là sóng kết hợp (cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian) C. C. Độ lệch pha ∆ ϕ của dao động tại hai điểm M và N là A.. B.5m 5.. Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước nằm ngang của hai sóng cơ học được truyền đi từ hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là A.. ∆ϕ = ∆ϕ = 2πd . C. H×nh d¹ng sãng. 1. 2. 2. 2.) B. 2. ∆ϕ = 2π λ . 1.. VËn tèc sãng phô thuéc: A. 4. Δφ = ( 2k + 1 )π ( k = 0.cùng tần số B. λ πλ . 3. 1. 2.. λ /4... 2. 1. 9. 2. B¶n chÊt m«i trêng truyÒn sãng. Δφ = 2kπ ( k = 0. D. B. bội số của λ /2. 1. B..Cả ba phương án trên đều đúng.) 2 8. 2 cm C.cùng biên độ C.. ∆ϕ = πd . Kho¶ng c¸ch gi÷a 1 bông vµ 1 nót kÕ cËn lµ: A..) C..12 *Hiện tượng giao thoa sóng? Điều kiện để có giao thoa sóng? *Viết các công thức xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa? 1. 2m C. Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N.. 3m D. 2.40 cm Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 12/46 . 1.1 )π ( k = 0..1 )π ( k = 0. Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi. Điều nào sau đây đúng khi nói về giao thoa sóng: A.Tốc độ sóng. Ngêi ta t¹o ®îc 1 nguån sãng ©m tÇn sè 612 Hz trong níc. 6. N¨ng lîng sãng. SÓNG DỪNG *Hiện tượng sóng dừng? nguyên nhân gây ra sóng dừng? *Định nghĩa nút sóng. Hai sãng ngược pha khi: A. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có: A. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ngîc pha b»ng: A. 1.) 7.Bước sóng D.cùng pha ban đầu D. TÇn sè sãng.) C.cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian. 2.

ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ nếu vật cản cố định. bước sóng bằng 4cm. Trªn d©y cã sãng dõng.không lan truyền được nữa do bị vật cản. đầu A dao động với tần số f.luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ B.8 C.6 A.luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ. D©y AB n»m ngang dµi 1. Một sợi dây có độ dài L.L/4 C. A. kể cả hai nút ở hai đầu dây.hai đầu dây cố định. Trên dây có A. sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là: A. D. Trên dây có: 14.hai lần khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng.7 B.16Hz D.sóng tạo thành giữa hai điểm cố định trong môi trường.5m.9 D. l = (2k + 1) D. l = (k + 1) 2 4 4 2 8. D. Sóng dừng xảy ra rên dây AB dài 11 cm. Vận tốc truyền sóng.2L B. thấy co 7 bụng sóng. Một dây dài 90cm một đầu cố định. 4.một phần tư bước sóng D. Trong hệ sóng dừng mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng? A.6 bụng và 5 nút C. đầu còn lại kích dao động có tần số 200Hz. đầu kia dao động với tần số 100Hz. B. C. D. với đầu B tự do. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 20 m/s.13 2. l = k B.15m/s 12. 10. Biết hai đầu dây cố định và tốc độ truyền sóng là 40m/s A.độ dài dây C. Sè bông sãng trªn d©y lµ: A. C. 3 C. 5 nút.L/2 11. đầu B cố định. B. ®Çu B cè ®Þnh cßn ®Çu A ®îc cho dao ®éng víi tÇn sè 40 Hz(A.05m một đầu cố định. 8 3.sóng tạo thành do sự giao thoa của hai sóng tới và sóng phản xạ.nửa bước sóng C. 5 nút.30m/s B. Trong hệ sóng dừng trên một dây. 5 bụng. Sóng dừng là sóng: A. 6 nút. Chọn câu đúng. Người ta đếm được trên dây có 3 nút sóng.36m/s D. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định λ λ λ λ A.L D. Một sợi dây dài 1. Một sợi dây AB dài 1. l = k C.hai lần bước sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Biết tần số sóng trên dây là 100Hz. Tần số sóng là: A.5 bụng và 6 nút 13.sóng trên sợi dây mà có hai đầu cố định.12Hz C.hai lần độ dài dây. bước sóng 4cm. 6 nút. 6.B là hai nút). 6 D.25m/s C.6 bụng và 6 nút D. D.một bước sóng B.24Hz 9. 5 bụng. Tính số bụng sóng trên dây. C.Sóng phản xạ A.8Hz B. 7 B.5 bụng và 5 nút B. Quan sát sóng dừng trên sợi dây. 6 bụng.ngược pha với sóng tới tại điểm phản xa nếu vật cản tự do 5.khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng B. người ta thấy khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100cm.25m. 7. tốc độ truyền sóng trên dây là: Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 13/46 . khoảng cách giữa hai nút liên tiếp nhau bằng: A. Sóng dừng xảy ra trên dây AB =11cm với đầu B tự do. 6 bụng.

Cường độ âm càng lớn tai nghe càng to. C. D.4. 2. Sóng âm trong hai môi trường đó có cùng: A.1.0ms. 10-1 W/m2. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước. Muốn dây rung thành 2 nút thì tần số dao động là: A.5Hz D.50Hz C. D.25m/s B. 5.Tần số âm càng thấp âm nghe càng trầm. độ to. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340m/s .140 D.B đúng 8. biên độ và liên quan đến đồ thị dao động âm C. tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây? A. nhanh hơn âm thanh thông thường.Sãng ©m truyÒn ®îc trong ch©n kh«ng. một đầu dao động với chi kì 1/50s.12.100m/s C. C.200Hz D. Trong sù truyÒn ©m vµ vËn tèc ©m.có cường độ rất lớn có thể gây điết vĩnh viễn.Âm sắc là đặc trưng sinh lý dựa vào tần số. C. C.bước sóng trong môi trường D.tần số B. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB. 6. chúng có chung. sóng siêu âm.10000 3. A. Siêu âm là âm thanh: A. Cho cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/m2.23 B.biên độ C.75m/s *Định nghĩa sóng âm.50m/s SÓNG ÂM D.Nguồn âm và tai người nghe C.có tần số lớn hơn tần số âm thanh thông thường B. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là 0.170Hz C. Người ta thấy có 5 nút (Đầu dao động coi như 1 nút).Môi trường truyền âm và tai người nghe D. B.VËn tèc ©m thay ®æi theo nhiÖt ®é.1820 11.85Hz B. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn.1000 D.Cả A. 4.0.âm sắc của âm? 1. Sóng cơ học có tần số 30kHz.75Hz 12. D.biên độ D.10 B.85m.Nguồn âm và môi trường truyền âm B. Hai nguồn âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 40dB. Tần số âm là: A. Sóng cơ học có tần số 10Hz. 7.Sãng ©m truyÒn ®îc trong c¸c m«i trêng r¾n. Sóng cơ học có chu kỳ 2.35 C. hạ âm? *Viết công thức tính mức cường độ âm? *Độ cao.VËn tèc ©m phô thuéc tÝnh ®µn håi vµ mËt ®é cña m«i trêng. t×m c©u sai: A. A.chu kì B.truyền được trong mọi môi trường. D. B. 10-3 W/m2.10-2 W/m2. B. láng vµ khÝ. B.14 A. 10-4 W/m2.Tai người nghe và thần kinh thị giác.tần số C.5Hz B. Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 14/46 .0μs. Một sợi dây dài 2m một đầu cố định.có tần số trên 20000Hz. Tỉ số cường độ âm của chúng là: A. Bước sóng của âm khi truyền từ không khí vào nước thay đổi bao nhiêu lần? Biết tốc độ truyền âm trong nước là 1480m/s. Cảm giác âm phụ thuộc vào những yếu tố nào? A. trong không khí là 340m/s A. Hai âm có cùng độ cao. Sóng cơ học có chu kỳ 2. Chọn phát biểu sai: A.100 C.255Hz 10. 9.vận tốc.

Hai âm Re và Sol của cùng một dây đàn ghi ta có thể cùng A.Tạp âm là các âm có tần số không xác định C. 20.Độ to của âm phụ thuộc vào mức cường độ âm D. i = 2 2 cos(100π t + ) A 4 4 Trang 15/46 .độ cao B.Cả ba đáp án đều đúng.cả độ cao và độ to.độ to D.tần số. 17. Để phân biệt âm thanh của nhạc cụ phát ra ở cùng một độ cao. I là cường độ âm tại thời một thời điểm. Gọi I0 là cường độ âm chuẩn.20dB D.độ to D.cả độ cao và độ to. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cho bỡi biểu thức: u = 40 cos(100π t )V .âm to hay nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âm và tính theo CT L(dB) = 10 lg I I0 13. tức thời.50( Hz ) B.âm sắc C.âm sắc C. D. L(dB) = 10 lg I I0 I0 I I0 I I I0 B.độ to D. L(dB) = lg D. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 100 cos(100π t )V . Phát biểu đúng khi nói về đặc tính sinh lý của âm: A.cả độ cao và độ to.độ to D. Phát biểu nào không đúng? A. Chọn câu sai: Âm La của đàn piano và ghi ta có thể cùng: A.Âm sắc phụ thuộc vào các đặc trưng vật lý của âm như biên độ. người ta dựa vào: A. i = 2 2 cos(100π t − ) A 4 π C.độ to của âm C. tần số và các thành phần cấu tạo.độ cao B. 40 2(V ). 19.Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra.100( Hz ) 2.độ to D.mức cường độ âm 21. L(dB) = lg 22. 40 2(V ). Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: A. L(dB) = 10 lg C.Độ cao của âm là một đặc tính của âm D.40dB 15. 20 2(V ).đồ thi dao động âm C.100( Hz ) C.biên độ dao động âm. 20 2(V ). i = 2 cos(100π t + ) A 4 π D. Chọn công thức mức cường độ âm L.âm sắc B.30dB C.độ cao B. π Biết cường độ dòng điện hiệu dụng là 2A và dòng điện nhanh pha hơn điện áp góc π A. Âm do hai nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về: A. C.âm sắc C. 18.mức cường độ âm C.cả độ cao và độ to. ----------  --------- ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG XOAY CHIỀU *Dòng điện xoay chiều là gì? Định nghĩa giá trị cực đại. Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với A. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời.Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm B. i = 2 cos(100π t − ) A 4 Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 π B. A.100dB B.15 D. 16.50( Hz ) D.Âm sắc là một đặc tính của âm 14.tần số B. Điện áp hiệu dụng và tần số của dòng điện là: A. B. Âm sắc là đặc trưng sinh lý gắn liền với A. hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều? 1.độ cao B.

I = 2( A) D. Z = 200 2Ω 1.Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hóa học của dòng điện.Hiệu điện thế B.Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng từ của dòng điện.Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở góc Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 16/46 . Z C = 200 2Ω.dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế.dòng điện ngược pha so với hiệu điện thế. đại lượng nào có giá trị hiệu dụng A. khi chọn pha dao động ban đầu của điện áp bằng không thì biểu thức hiệu điện thế có dạng: A. u = 220 2 cos(100π t )V C. 4. B.dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế B. D. Z = 200Ω C. I = 2 2( A) B. u = 220 cos(50t )V D. D. 5.dòng điện cùng pha với hiệu điện thế D. I = 4( A) C. Phát biểu nào sau là đúng. Trong các đại lượng sau. Z = 200 2Ω D. i = 2 cos(100π t )( A) C. Z C = 200Ω.180 lần D. Nếu dòng điện xoay chiều có tần số 60Hz. 41( A) 8. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. Z C = 200Ω. C. Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2 2 cos100π t ( A) .120 lần C.1.2. u = 220 2 cos(100t )V B.60 lần B. 6.240 lần 7. 100 2(V ) 4 1. 200 2(V ) B. u = 220 cos(50π t )V -------------------CÁC MẠCH XOAY CHIỀU *Phát biểu định luật Ôm cho từng loại đoạn mạch? *Định luật Ôm cho đoạn mạch RLC nối tiếp? *Hiện tượng cộng hưởng điện? Đặc trưng của hiện tượng cộng hưởng điện? 1.Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng quang học của dòng điện. Đoạn mạch gồm một điện trở R = 200Ω nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 1 F.1-1.16 3. Z = 200Ω B. Dung kháng và tổng trở của đọan mạch là: A. 200π đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 400 2 cos100π t (V ) .Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.4) 1.Tần số góc.(Dùng cho các câu 1.100(V) π .Chu kì D. 4 A. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch thì: A.200(V) 1.3. i = 2 cos(100π t + )( A) B.Tần số C. Điện áp giữa hai đầu điện trở là: A. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch : π π A. i = 2 cos(100π t )( A) D. thì trong mỗi giây nó đổi chiều mấy lần? A. Z C = 200 2Ω. C.4. i = 2 cos(100π t + )( A) 4 C. Một mạng điện xoay chiều 220V-50Hz. I = 1.

Cường độ dòng điện trong mạch nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc D. Đoạn mạch Đoạn mạch gồm một điện trở R = 200Ω nối tiếp với một cuộn cảm có L = đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200 2 cos100π t (V ) . i = 2 cos(100π t )( A) D.30 Ω C. Biểu thức cường động dòng điện tức thời trong mạch: π π A. đặt 3000π 3.1. Công thức các định cảm kháng của cuộn dây: 1 1 A Z L = 2π fL B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 60V (Dùng chung cho câu 3. 200 2(V ) B. i = U 0 Lω cos(ωt − )( A) Lω 2 2 U0 U0 π π cos(ωt + )( A) C. Điện áp giữa hai đầu điện trở là: A. Z C = D. i = cos(100π t − )( A) B. i = cos(ωt + )( A) D. (Dùng chung cho câu 2. Giá trị điện trở: A.100(V) 1 F .tăng lên 4 lần C. Công thức xác định dung kháng của tụ điện ở tần số f: 1 1 A Z C = 2π fC B. π 2.1-3. U π π A.3) 2. i = 2 cos(100π t − )( A) D.3.2) 3. i = 2 2 cos(100π t _ )( A) 4 4 4.50 Ω 3. D.20 Ω B.200(V) D. i = L 2 Lω 2 7.2. i = 2 2 cos(100π t + )( A) 4 4 π π C.17 B.1-2. i = 0 cos(ωt − )( A) B. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là: A.Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn điện áp giữa hai đầu điện trở góc π . 6. 4 C. 100 2(V ) C. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời.100(V) D. Khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm: Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 17/46 . Z C = 2π fC π fC 8.200(V) 2. Z L = 2π fL π fL 5. Đoạn mạch Đoạn mạch gồm một điện trở R nối tiếp với một tụ điện có C = vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 120 cos100π t (V ) . Z L = π fL C. π 4 2 H.tăng lên 2 lần. Z L = D. 100 5(V ) 4 2. i = 2 cos(100π t − )( A) 4 C.Cả ba phát biểu đều đúng. i = 2 cos(100π t + )( A) π B.2.giảm đi 4 lần. Z C = π fC C. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = U 0 cos ωt (V ) . 100 2(V ) B. i = cos(100π t )( A) C. Khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm: A. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời: π A.giảm đi 2 lần.1. Cho đoạn mạch có cuộn dây thuần cảm. B.40 Ω D.

biểu thức điện 10. i = Cω 2 1 0. Với ZL = ZC/2 = R thì điện áp giữa hai đầu R sẽ: A. i = 3cos(100π t − )( A) 4 10.1. Nối hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C vào một nguồn điện xoay chiều thì: A.1 .nhanh pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch.chậm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 70 2 (V) D.cường độ và điện áp tỷ lệ thuận với nhau và hệ số tỷ lệ bằng điện dung của tụ.C. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = U 0 cos ωt (V ) . Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần.2) 10. B. I 0 = U 0 LC B. i = U 0Cω cos(ωt + )( A) 2 U0 π C. i = 3 2 cos(100π t − )( A) 4 π B.chậm pha so với điện áp giữa hai đầu tụ điện 2 1 = 20Ω. 9.18 A.L nối tiếp R = 40Ω. i = 3cos(100π t + )( A) 4 π D. Gọi I0 là giá trị dòng điện cực đại. D. B. 4 π D. C. I 0 = U 0 D. C = 4000π π áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 90 2 cos100π t (V ) (Dùng cho câu10. ωC đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 240 2 cos100π t (V ) .1-10. Tính công thức liên hệ I0.cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. i = cos(ωt + )( A) C 2 2 U0 π cos(ωt + )( A) D. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời. Đặt vào hai đầu 14. i = 3 2 cos(100π t − )( A) 4 4 D.tăng lên 4 lần C. Một đoạn mạch xoay chiều R. 4 π C. i = U 0Cω cos(ωt − )( A) B. 7. i = 6 cos(100π t + )( A) B. i = 6 cos(100π t − )( A) D. U 0 = I 0 C C 13. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có R-C A.tăng lên 2 lần.2.dòng điện qua tụ càng dễ khi điện dung của tụ càng lớn. cuộn cảm L và tụ điện C nới tiếp nhau.giảm đi 2 lần. Cường độ dòng điện tức thời qua tụ điện là: π A. ω L = 60Ω . Biểu thức cường độ dòng điện tức thời π A. Cho mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp có R = 30Ω. Cho đoạn mạch có tụ điện. π 4 12.5 2 (V) 11.cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ có giá trị càng lớn khi điện dung càng nhỏ.cường độ dòng điện qua tụ luôn sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 18/46 .L = H . U0 là giá trị điện áp cực đại trên hai bản tụ điện trong mạch dao động LC. π B. π π A. U 0 = I 0 LC C. i = 3 2 cos100π t ( A) 4 π π C. U0? L L A. i = 3 2 cos(100π t + )( A) 4 π C.75 2 (V) B.75 (V) C.giảm đi 4 lần.

giảm rồi sau đó tăng. T = 2π C. Nếu f tăng thì công suất tiêu thụ của mạch sẽ: A.Dòng điện luôn nhanh pha hơn so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.trễ pha hơn điện áp một góc 2 18.Tổng trở đoạn mạch Z = R 2 + (ω L)2 B. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng là U không đổi và tần số f thay đổi. C.cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại. 17. Chọn phát biểu sai. C.Điện năng chỉ tiêu hao trên điện trở mà không hao phí trên tụ điện. Trong mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Nếu ω L > 1 thì cường độ dòng điện trong mạch ωC π A. Z = R+ZL+ZC 21.A.cách chọn gốc thời gian D.Dòng điện luôn nhanh pha hơn so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở và tụ điện ghép nối tiếp. T = 2π LC C L 16. Trong mạch RLC nối tiếp khi tốc độ góc thõa ω = 1 thì: LC A. Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 19/46 .hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. C.tính chất của mạch.Điện năng tiêu hao trên điện trở và cuộn dây.B.cường độ dòng điện B. Z = R 2 − ( Z L + ZC )2 D. T = B.không đổi B. Tổng trở của mạch RLC nối tiếp: A.cường độ dòng điện dao động cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi.giảm C.tăng D. độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện phụ thuộc vào: A. 20. Đặt một điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào giữa hai đầu tụ điện C và một cuộn dây thuần cảm L nồi tiếp. B.công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt giá trị cực đại. 19.C nối tiếp.sớm pha hơn điện áp một góc 2 π D.Tổng trở đoạn mạch Z = R 2 + ( 1 2 ) ωC B. Đoạn mạch xoay chiều R. D. Phát biểu nào đúng? A.C đều đúng. Z = R 2 + ( Z L − ZC )2 B. Phát biểu nào đúng? A.19 15. C. Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Z = R 2 + ( Z L + ZC )2 C.có thể sớm pha hay trễ pha hơn điện áp góc 2 π B. D. T = 2π LC D. Đoạn mạch xoay chiều R và cuộn dây thuần cảm nối tiếp. Khi cường độ dòng điện có giá trị cực đại thì chu kì của dòng điện được tính bởi công thức: 2π L C A. 22.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đọan mạch đạt giá trị cực đại.lệch pha so với điện áp một góc khác 2 π C.

02s C. tăng hay giảm phụ thuộc f trước khi thay đổi 26. Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 20/46 .giá trị hiệu dụng của dòng điện 2A π D.Dòng điện tức thời qua điện trở và cuộn dây là như nhau. LCR = ω 2 D. Góc lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện được tính theo biểu thức: A tan ϕ = A. tăng B. 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 240 2 cos100π t (V ) . Cho mạch điện xoay chiều RL nối tiếp.C.20 D. LCω 2 = 1 B. tan ϕ = D. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi f giảm thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ: A. Cường độ dòng điện trong mạch: A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch xoay chiều có U0 =100V. 1 =ω LC 1 2π LC 25.6A D. 50 2W 30.Tỉ số điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số các cường độ dòng điện hiệu dụng trong mỗi cuộn dây tương ứng đó. A. Điều chỉnh C để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. giá trị hiệu dụng thì khác nhau 23. P = UI cos ϕ B. 1 = ω2 LC D.Tụ điện có điện dung thay đổi. cos ϕ = Z L − ZC R R Z B. f = 1 2π LC C.chu kì dòng điện 0. giảm C. A. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi.5A C. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về máy biến áp? A.Cuộn sơ cấp của máy biến áp có số vòng dây ít hơn cuộn thứ cấp.41W C.tần số dòng điện bằng 100π Hz B. P = ui sin ϕ 27. Một đoạn mạch xoay chiềuR. cos ϕ = Z L − ZC Z Z R D. A. Hệ số công suất: R Z 29. C. cos ϕ = Z L + ZC R R R C.7A π 31. tần số dòng điện f thay đổi.82W D. không đổi D.i luôn nhanh pha so với điện áp xoay chiều mà động cơ này sử dụng 2 -------------------TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG – MÁY BIẾN ÁP *Định nghĩa máy biến áp? Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp? *Viết các công thức máy biến áp. Điều kiện để có hiện tưởng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp. Điều kiện để có hiện tưởng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp. f = 24. P = UI sin ϕ C. tan ϕ = B.9W B. R = L C B. ϕ = 600 A. Dòng điện xoay chiều chạy trong động cơ điện có biểu thức i = 2 cos(100π t + )( A) (t tính 2 bằng s) thì A.Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp có thể có số vòng dây như nhau B. . tan ϕ = C. Imax = 2A. sin ϕ = Z L + ZC Z 28. P = ui cos ϕ D.4A B.L nối tiếp R = 40Ω. LCω = R C.

Nguyên tắt hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên hiện tượng: A. B.cảm ứng điện từ Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 21/46 . ưu việt của dòng ba pha? *Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.10A C.20A D. 10. động cơ không đồng bộ ba pha? 1. U1 N 2 I1 = = U 2 N1 I 2 B. Một máy biến áp có hiệu suất 100%. Trong máy điến áp lí tưởng. Máy biến áp có thể: A. Nếu N1<N2 : là máy hạ thế C.20W D. ba pha? Các cách mắc mạch ba pha.hưởng ứng.tăng 100 lần B.40A 6. A.Nếu N1>N2 : là máy hạ thế B.biến đổi cường độ dòng điện.20kW B.21 D.cảm ứng điện từ D. 8. Cường độ dòng điện ở mạch thứ cấp. Máy biến thế này: A. U 2 N 2 I2 = = U1 N1 I1 4. là máy hạ thế. hệ thức nào sau đây đúng? A. Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 4000 vòng.tăng điện thế. Một máy biến áp lí tưởng có N1=2000 vòng.Khi ở chế độ làm việc không tải thì hầu như máy biếp áp không tiêu thụ điện năng. 2.Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải B.giam điện thế C. N2 = 2000 vòng. Trong quá trình truyền tải điện năng.tác dụng của từ trường lên dòng điện C.tác dụng của dòng điện lên nam châm 2. 9. N2 = 200 vòng.60V C.làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp lên 10 lần B. Công suất hao phí trên đường dây là: A. Hiện nay người ta thường dùng cách nào để làm giảm hao phí khi truyền tải điện năng A. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về máy biến áp.Có thể làm thay đổi cường độ dòng điện D.giảm 10000 lần.Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là 5A. Điệp áp ở mạch thứ cấp. Nguyên tắt hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng: A.100A B.80V C.Làm dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn D. U1 N1 I 2 = = U 2 N 2 I1 D.Không làm thay đổi tần số dòng điện -------------------MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU-ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ *Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều? *Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha. Dòng điện phát ra sau khi tăng thế lên đến 500kV được truyền đi xa bằng dây tải có điện trở 50 Ω .65V D. A. U1 N 2 I 2 = = U 2 N1 I1 C. tác dụng của từ trường lên dòng điện không đổi B.Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa.50V B. Nếu tăng điện áp lên 100 lần trước khi truyền tải thì công suất hao phí trên đường dây: A.tăng 10000 lần D.55V 5. là máy tăng thế C.thay đổi tần số dòng điệnD.làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần D. Điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 110V.Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ C.40kW 3. Một máy biến áp lí tưởng. Một máy phát điện xoay chiều có công suất 10MW. 7. có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. B.giảm 100 lần C. Phát biểu nào sau đây sai: A.

cả hai phần cảm và phần ứng đều đứng yên chỉ có bộ góp chuyển động D. Ud = Up C. tần số dòng điện phát ra là f. Số cặp cực của roto là: A. f = n. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Ud = Up 3 C. Phát biểu nào sau đây sai.Dòng điện trong dây trung hòa bằng không (tải đối xứng) B.f/p (vòng/s) C.Truyền tải điện năng bằng 4 dây. 7. 3000 voøng/phuùt D.Ip .60Wb C. Vôùi maùy phaùt ñieän ba pha maéc hình sao thì bieåu thöùc naøo ñuùng? A.p/f (vòng/s) 5.7 cặp 4.phần cảm là bộ phận chuyển động và phần ứng đứng yên. 11.1200 vòng/phút D.n/p. Maùy dao ñieän moät pha coù p caëp cöïc nam chaâm quay vôùi vaän toác n voøng/phuùt.Ip . Id = Ip . Maùy dao ñieän moät pha coù roâto laø moät nam chaâm ñieän goàm10 caëp cöïc.025m2. Dây trung hòa có tiết diện nhỏ nhất 14.n.4 cặp B. f = 60. Trong máy phát điện xoay chiều. A.n = 60.6 cặp D.p C.5 vòng/phút C.Điện áp pha bằng 3 điện áp giữa hai dây pha D. Một máy phát điện xoay chiều một pha có số cặp cực là p. Ud = Up B. f = 60.0.6T. Vôùi maùy phaùt ñieän ba pha maéc hình tam giaùc thì bieåu thöùc naøo ñuùng? A.50Wb D. Ud = Up 3 10. Trong cách mắc dòng điện xoay chiều hình tam giác đối xứng. 5 voøng/phuùt 8. A.phần ứng là phần tạo ra từ trường.phần cảm là phần tạo ra từ trường C.Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 22/46 . Ud = Up B.phần ứng được gọi là cổ góp D. đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây.Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây C. 12. Một máy phát điện xoay chiều tạo nên một suất điện động e = E0 2 cos100π t (V ) .0. Từ thông qua cuộn dây là: A.75Wb B. Ud = Up 3 9.Ip . Id = 3 .phần cảm là phần tạo ra dòng điện B. n = p/f (vòng/s) D.hưởng ứng tĩnh điện 3. p 6 0 B. Tần số dòng điện phát ra f = 50Hz.40Wb 13. Khi đó tốc độ quay của Roto là: A. diện tích 0. Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha hình sao. Ñeå phaùt ra doøng xoay chieàu coù taàn soá 50Hz thì vaän toác cuûa roâto phaûi baèng: A. Id = D. f = n.0. B = 0. Id = 3 .n = 60.0. Id = Ip .22 C.phần cảm là bộ phận đứng yên và phần ứng là bộ phận chuyển động B. C. Id = 3 . Id = Ip . Trong máy phát điện xoay chiều một pha A. Rôto của máy phát quay với tốc độ: A. 300 voøng/phuùt B. Một cuộn dây gồm 50 vòng dây.cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay D. Một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực. Id = Ip .Tùy thuộc cấu tạo của máy. Ud = Up 2 D.12.750 vòng/phút 6. n = f/p (vòng/s) B.5 cặp C. 500 voøng/phuùt C.Ip .p D. phần cảm và phần ứng có thể chuyển động hay đứng yên. Ud = Up 3 3 . Tốc độ quay của roto là 500 vòng/phút.200 vòng/phút B. Taàn soá doøng ñieän phaùt ra tính theo coâng thöùc naøo sau ñaây? A.

17.381V D. f = 1 π LC D.220V B. Stato của động cơ không đồng bộ ba pha gồm có 6 cuộn dây. Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T C.điện áp và cường độ dòng điện C. Với góc ϕ là π π A.Điện áp giữa hai đầu một pha bằng điện áp giữa hai đầu dây pha C. f = A.30A ----------  --------- MẠCH DAO ĐỘNG *Định nghĩa mạch dao động? Sự biến thiên giữa điện tích và cường độ dòng điện trong mạch dao động? *Dao động điện từ tự do? Năng lượng điện từ? Công thức tính chu kỳ mạch dao động? 1.B đúng 18. Cả A. T = C.Công suất tiêu thụ trên mỗi pha bằng nhau D. ϕ = − D.Công suất của ba pha bằng ba lần công suất một pha. điện áp hiệu dụng giữa hai dây pha A. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách: A. f = 1 LC 4.14.hai dây dẫn B. Trong cách mắc hình tam giác.3A D. T = 1 2π 1 2π LC LC Bf = 1 2π LC 1 LC C.311V C. ϕ = C.năm dây dẫn 16. Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều ba pha đi xa ta phải dùng ít nhất A.Cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của Stato của động cơ không đồng bộ ba pha C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mỗi dây pha là: A.3000 vòng/phút B.900 vòng /phút 19. Trong một mạch dao động lý tưởng điện tích trên một bản tụ điện biến thiên theo thời gian q = q0 cos ωt Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch i = I 0 cos(ωt + ϕ ) .ba dây dẫn C. Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T/2 Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 23/46 . Cường độ hiệu dụng trong một máy phát điện xoay chiều ba pha là 10A.điện tích và dòng điện D.Cho nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó B.điện trường và từ trường B. Trong mạch dao động LC có sự biến thiên tương hỗ giữa: A. Tần số dao động riêng của mạch dao động lý tưởng: A. Biểu thức năng lượng điện trường trong tụ điện W = Q2 .năng lượng điện trường và năng lượng từ trường 2. 15. ϕ = 0 B.bốn dây dẫn D. Trong cách mắc hình sao.Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 2T B.1500 vòng/phút C. T = 2 LC 5. Điện áp hiệu dụng giữa hai dầu một pha của một máy phát điện xoay chiều ba pha là 220V. cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz vào động cơ. T = 2π LC D.23 B. ϕ = π 2 2 3. Năng lượng điện trường trong tụ 2C điện của mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian A. Chu kì dao động riêng của mạch dao động lý tưởng B.1A C.660V 17.1000 vòng/phút D.10A B. Từ trường tại tâm Stato quay với tốc độ A.Cho dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của Stato của động cơ không đồng bộ ba pha D.

2MHz-5MHz 9.75kHz 17.075kHz C. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung biến thiên và cuộn cảm có độ tự cảm cũng biến thiên.tăng 4 lần 11. giảm hai lần D. ω = D.0.9MHz B.8MHz C. Cường độ tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0. Một mạch dao động LC gồm một tụ điện có điện dung 200pF.025pF 50 µ H .Năng lượng từ trường và năng lượng từ trường đều biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.10-2H.0.phụ thuộc vào L và C D.không đổi B.5MHz-2MHz C. Tụ điện có điện dung biến thiên từ 8.1.B. Một mạch dao động có tần số dao động riêng là 1MHz.5075kHz B. mạch có L = 0.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều B. và cuộn cảm có độ tự cảm 2.1.5MHz C. ω = C.tăng hai lần C.80MHz D. Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm và tụ điện dao động tự dao với tần số góc: 2π 1 1 A. Mạch dao động điện từ điều hòa có chu kì: A.7.250pF D.2. Cần lắp tụ có điện dung là bao nhiêu: A. không phụ thuộc vào C B.57. ω = LC 2π LC LC 14.1H.24 D. Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch dao động LC A.Năng lượng trong mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện và năng lượng từ trường tập trung trong cuộn dây B.phụ thuộc vào L.C đều đúng 13.318. Mạch dao động điện từ điều hòa gồm một cuộn cảm L và tụ điện C.Tần số góc của mạch dao động điện từ ω = 1 chỉ phụ thuộc vào những đặc tính LC của mạch D.08MHz B.2000rad/s D.Tăng thêm điện trở của mạch dao động. Gọi I0 là giá trị cực đại của dòng điện.25pF B. 05cos 2000t ( A) .1MHz 16. Tần số góc của mạch dao động là: A.5rad/s B.318.75. chọn công thức liên hệ I0 và U0 Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 24/46 .1Hz D.075kHz D.2.Dùng máy phát dao động điện từ điều hòa với các thông số phù hợp D.750.0.0. Khi tăng độ tự cảm của cuộn dây lên 2 lần và giảm điện dung của tụ 2 lần thì tần số mạch dao động: A. C = 300pF.Không biến thiên điều hòa theo thời gian 6.phụ thuộc vào C. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động A. 12.5Hz C.5Hz B.2000Hz 15. C.25pF C. Tần số của mạch: A.1. Điều chỉnh để L = 15mH.không phụ thuộc vào L và C 10. Cuộn cảm của mạch dao động LC có độ tự cảm 60pF-240pF.Cả A.8MHz 7. ω = LC B.5MHz-2.5MHz-4MHz D. không phụ thuộc vào L C. U0 là giá trị điện áp cực đại trên hai bản tụ điện trong mạch LC. Tần số mạch dao động là: A. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm 2mH và tụ điện có điện dung 2pF ( π 2 = 10 ).Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế một chiều C. Tần số dao động của mạch: A. Tần số dao động biến thiên từ: A.

electron chuyển động trong ống dây dẫn tròn. C=1. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện 1.25 A.có từ trường C.không có trường nào cả 2.200rad/s C.Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại D. Mạch dao động gồm có tụ điện có C biến thiên và cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên.6.Tại mọi điểm. tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi. Điện trường và từ trường tác dụng lực lên điện tích chuyển động.10-5Hz D. Phát biểu nào sau là đúng q2 1 qu = 0 cos 2 ωt A.C=17. Mạch dao động LC có C = 20nF và L = 8 µ F .Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn dây B.Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hòa với tần số của dòng điện xoay chiều C.10-10F B. điện trở không đáng kể. I 0 = U 0 18. Xung quanh điện tích dao động: Chọn phát biểu sai A. I 0 = U 0 LC .104rad/s -------------------ĐIỆN TỪ TRƯỜNG *Điện từ trường là gì? Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường? Điện trường xoáy? Từ trường xoáy? 1. C.5. Chọn phát biểu đúng. Chọn câu phát biểu sai A. Một dòng điện một chiều chạy qua dây dẫn thẳng.Điện trường và từ trường đều tác dụng lên điện tích điểm đứng yên.5.76.có điện từ trường D. D.10-10F D. D. Biết L = 10-6 H. Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây A. Điều chỉnh L và C để thu sóng vô tuyến có bước sóng 25m. nghĩa là năng lượng của mạch dao động bảo toàn 7.10-10F 20.có từ trường C. Mạch dao động này dùng trong máy thu vô tuyến.có điện trường B.Năng lượng tức thời của tụ Wđ = 2 2C Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 25/46 C L C.electron chuyển động trong dây dẫn tròn C. 3.quanh một quả cầu tích điện B.200Hz B. C=1.5.quanh hệ hai quả cầu tích điện trái dấu C. Tần số góc của mạch dao động A.Điện trường và từ trường đều tác dụng lên điện tích chuyển động. Cường động dòng điện hiệu dụng là: A.không có trường nào cả 4.quanh tia lửa điện 5.Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích đứng yên. Trong trường hợp nào sau đây xuất hiện điện từ trường A. B.53mA B.76.quanh ống dây điện D. Chọn phát biểu sai: A.5V. C=1. Điện dung của tụ là A.10-10F C.65mA D.có điện từ trường D. Mạch dao động điện từ tự do gồm C=16nF. U 0 = I 0 C L D. Xung quanh dây dẫn: A. U 0 = I 0 LC B.72mA 19.electron chuyển động trong dây dẫn thẳng B.48mA C.có điện trường B.electron trong đèn hình vô tuyến va chạm vào màn hình 6. L=25mH.

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về điện từ trường A. 6. B. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ A.Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.Sóng trung C.Là sóng ngang C. Chọn phát biểu đúng π A.C đều đúng 8.Năng lượng tức thời của cuộn cảm Wt = Li = Lω q 0 sin ωt 1 2 1 2 q 20 = co nst C.B.Sóng trung có thể truyền đi rất xa vào ban ngày.Điện từ trường lan truyền được trong không gian D. 9. C. Cả A. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các loại sóng vô tuyến A.Sóng trung 2 B. Chọn câu trả lời đúng. D.B. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường A.Sòng dài dùng chủ yếu trong thôn tin liên lạc dưới nước.Cả A. nó sinh ra một từ trường xoáy. độc lập nhau.Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện r r trường E đồng pha với dao động của cảm ứng từ B 3. Sóng điện từ có bước sóng 21 mét thuộc loại sóng nào dưới đây: A.C đều đúng.Sóng điện từ có thể phản xạ.vài chục mét D.Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín C. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng A. dao động từ trường trễ pha Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 26/46 . C. dao động từ trường trễ pha π so với dao động điện trường D.Sóng dài B. B. đặc điểm của sự truyền sóng điện từ trong khí quyển? 1.Năng lượng của mạch dao động W= 2C D.Sóng cực ngắn D. Trong sóng điện từ. Sóng điện từ nào sau đây có thể truyền qua tần điện li A.Sóng ngắn D.Bị nhiễu xã khi gặp vật cản D. dao động điện trường sớm pha so với dao động từ trường π so với dao động điện trường 2 C.B. nó sinh ra một điện trường xoáy.Trong sóng điện từ. D.Sóng điện từ mang năng lượng C.Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt.Truyền được trong chân không 2.Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung.Khi một từ trường biến thiên theo thời gian.Sóng dài B. -------------------SÓNG ĐIỆN TỪ *Sóng điện từ là gì? Đặc điểm của sóng điện từ? *Các loại sóng vô tuyến thường dùng. khúc xạ. Sóng cơ và sóng điện từ không có điểm chung nào sau đây: A. B.vài mét B.Cả A.Sóng ngắn C.26 2 2 2 2 B.vài mét 4.C đều đúng. Trong sóng điện từ.Sóng điện từ không truyền được trong chân không 7.Sóng cực ngắn 5. giao thoa D.Mang năng lượng B.vài trăm mét C.Sóng điện từ là sóng ngang B.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian.Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.

250m D. nêu chức năng của từng khối trongmáy phát và thu sóng vô tuyến cơ bản 1. 6.10-4s -------------------NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN *Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng điện từ? *Vẽ sơ đồ khối.Máy tính B. Trong sơ đồ khối của máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có: A. 10.vài mét B.2000m B.Mạch khuyếch đại 7.1000km 9. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ? A.vài nghìn mêgahéc 5.10-4s B.10-4s D.Sóng trung 9.4. giao thoa D.giao thoa sóng điện từ 8.C của mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến c 2π L LC A.2. người ta thường dùng sóng điện từ có tần số vào khoảng A.1000m D. có bước sóng là: A. λ = 2π LC c C Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 27/46 .Mạch biến điệu C.bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở C. λ = c 2π C.vài trăm mét D.Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số B. Trong sơ đồ khối của máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phần nào sau đây? A.Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất như sóng cơ: phản xạ.Xem truyền hình cáp C.vài kilohéc B.Giống như sóng cơ học sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền. Sóng điện từ nào sau đây phản xạ mạnh nhất ở tần điện li A. thiết bị nào có cả máy thu và máy phát sóng vô truyến? A.Mạch biến điệu C.2000km C. Trong các thiết bị sau.cộng hưởng điện trong mạch LC B. λ = c 2π LC D.100m B. Công thức liên hệ giữa bước sóng và các thông số L.Mạch tách sóng D.hấp thụ sóng điện từ của môi trường D.150m C.vài chục mêgahéc D.Máy điện thoại di động D. λ = B.vài nghìn mét 4.Mạch tách sóng D. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến có C = 880pF và L = 20 µ H . Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng: A. Sóng điện từ trong chân không có tần số 150kHz.Xem video D. người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin? A.Sóng điện từ là sóng ngang C.Điều khiển ti vi từ xa 2. Trong việc truyền thanh vô tuyến trên những khoảng cách hàng nghìn kilomet.Sóng ngắn C.Điều khiển tivi 3.27 8. khúc xạ.Máy điện thoại để bàn C.500m 10. Bước sóng máy thu được là: A. người ta dùng các sóng vô tuyến có bước sóng vào cỡ: A.10-4s C.Sóng cực ngắn D. Để truyền tín hiệu truyền hình vô tuyến.vài mêgahéc C.Mạch phát sóng điện từ B.Mạch thu sóng điện từ B. Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60km nhận tín hiệu phản hồi trở về từ mục tiêu sau khoảng thời gian là bao nhiêu? A.1.Mạch khuyếch đại 6.vài chục mét C.Nói chuyện bằng điện thoại để bàn B. Trong việc nào sau đây.Sóng dài B.

Tán sắc ánh sáng.80MHz D. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng: A.Khúc xạ ánh sáng.3m C.Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng 2. có giá trị như nhau đối với tất cả ánh sáng màu từ đỏ đến tím.ánh sáng đa sắc C.thay đổi. chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím. D. Phát biểu nào sau đây không đúng? A.Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu nhất định C. chàm.lăng kính không có khả năng tán sắc ánh sáng 3.không đổi. Một tia sáng qua lăng kính ló ra chỉ có một màu duy nhất không phải là màu trắng thì đó là: A.2m 12. C = 1 4π Lf 2 2 C.Khi chiếu một chùm sáng trắng đi từ môi trường trong suốt sang một môi trường trong suốt khác thì tia tím bị lệch về phía pháp tuyến nhiều hơn tia đỏ.áy thu vô tuyến chọn sóng có tần số f A. Tia sáng sẽ tách ra thành chùm tia có các màu khác nhau. C = 1 2π Lf 2 2 D.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính B. Công thức tính điện dung của tụ điện của mạch chọn sóng của một. C = 1 4π Lf 2 B. Hiện tượng này gọi là hiện tượng: A.thay đổi. vàng. Bước sóng của sóng này là: A. ánh sáng đơn sắc? 1. chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng lục và nhỏ đối với các ánh sáng khác 6.100MHz C. C. C. cam.thay đổi.tần số C.5m D.28 11. lục.ánh sáng đơn sắc B. Chọn câu phát biểu sai A. D. B. Chiếu một tia sáng qua lăng kính.Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính.tốc độ truyền D.Chiếc suất của lăng kính với ánh sáng đó. chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.Giao thoa ánh sáng. Một chương trình của đài tiếng nói Việt Nam trên sóng FM có tần số 100MHz. tím D.10m B. lam.Nhiễu xạ ánh sáng 5.90MHz B. B. 7. Nhận xét nào đúng? Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 28/46 . D.60MHz 13. Tần số sóng là: A.màu sắc B.Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau C. Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B. 4. C = 1 4π L f 2 2 -------------------TÁN SẮC ÁNH SÁNG *Định nghĩa hiện tượng tác sắc ánh sáng? Nêu thí nghiệm hiện tượng tác sắc ánh sáng trắng. Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất là: A. Một chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trên sóng FM có bước sóng 10/3m.ánh sáng bị tán sắc D.Ánh sáng trắng là tập hợp của bảy ánh sáng đơn sắc: đỏ.

x = D 2k λ a B. Khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Giao thoa ánh sáng.ánh sáng là sóng điện từ D. x = D kλ a D.có bước sóng xác định. D. ta thấy những vân màu sặc sỡ. Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4.Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi D.có bước sóng không x ác định. C.0.Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng B.ánh sáng có thể bị tán sắc 5. Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu.B. Chỉ ra phát biểu sai: A. Bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc là: A.Hai sóng phát ra từ một nguồn và được phân theo hai hướng khác nhau D. Chiếu vào hai khe bằng ánh sáng có bước sóng λ .Kết hợp C. dao động ngược pha.8125. Các sóng ánh sáng giao thoa triệt tiêu lẫn nhau (cho vân tối) nếu hai sóng tới : A.dao động đồng pha B.ánh sáng là sóng ngang C.Một vân sáng và một vân tối bất kì cách nhau một khoảng bằng lẻ nửa khoảng vân Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 29/46 .Nơi nào có giao thoa sóng thì nơi có có sóng D.C đều đúng. khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.5 mm. B. khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.ánh sáng có bản chất sóng B. 7. công thức nào dùng để xác định vị trí vân sáng trên màn trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng: A.Nơi nào có sóng thì nơi đó có giao thoa sóng C.Hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp B. π C.Cùng cường độ sáng 2.có bước sóng xác định. B.29 A. Phản xạ ánh sáng. Hai sóng kết hợp là: A.Bước sóng thay đổi chưng tần số không đổi B.dao động lệch pha nhau một lượng . x = D kλ 2a C. mỡ hoặc bong bóng xà phòng. độ lệch pha không đổi theo thời gian C.Cả A.5625µ m B. dao động cùng vận tốc 2 6.Đơn sắc B. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng: A. D.Hai sóng kết hơp là hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian 4.Bước sóng và tần số đều không đổi 8. C. Đó là hiện tượng: A. khi đi qua lăng kính không bị tán sắc -------------------GIAO THOA ÁNH SÁNG *Thí nghiệm Y-âng đối với ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc? *Công thức xác định vị trí vân tối. µ m D. x = D (k + 1)λ a 8. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng.Bước sóng và tần số đều thay đổi C.Tán sắc ánh sáng trắng. 0. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng A. khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc. Trong các công thức sau. 3.6000. vân sáng? 1.7778 µ m C.Nhiễu xạ ánh sáng. khi ánh sáng phát ra từ hai nguồn: A. 0. 0.có bước sóng không xác định.Hai sóng có cùng tần số. Nhận xét nào dưới đây về ánh sáng đơn sắc là đúng nhất: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng: A.Cùng màu sắc D. µ m 9.

55µ m 17.6mm D. ánh sáng tím 15.Cả A. Công thức tính khoảng vân giao thoa: λD λa A. δ = a x 2a D 12.Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Newton B. Vị trí của vân sáng bậc 5 so với vân sáng trung tâm: A.B. 6µ m B.3.5µ m D. ánh sáng vàng D.2. khoảng cách giữa hai khe hẹp với màn là 1.5mm B. Người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp nhau là 0. Người ta đo được khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp nhau là 16.Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe là 2m. i = λD D D. δ = B. i = 6.Vị trí vân tối trên màn được xác định bỡi biểu thức xt = (k + )λ a 2 1 B. QUANG PHỔ LIÊN TỤC. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khe I âng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 là: A.5mm C. khoảng cách từ màn đến hai khe là 1m.0.4mm C. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng đỏ có λ = 0. Hai khe I âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0. Vị trí vân tối thư ba trên màn kể từ vân sáng trung tâm xt = i 2 D. D: là khoảng cách từ hai khe đến màn. Khoảng vân là: A.vân tối thứ 2 D.2mm có: A. thí nghiệm nào có thể đo được bước sóng ánh sáng? A.vân tối thứ 3 20. x = 7. x = 6.x = 6i 14. khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 cùng bên so với vân sáng trung tâm là: A. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này là: A. λ = 0. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 là 2.C đều đúng 10. 75µ m .0mm B. Vị trí vân tối trên màn được xác định bỡi biểu thức xt = (k + )i 2 5 C. x = 10. phát biểu nào sau đây đúng? D 1 A. Trong các thí nghiệm sau.7mm 21. λ = 0. δ :hiệu đường đi của sóng ánh sáng ứng với điểm đó trên màn thì: xD aD λD xa A.6mm 16. QUANG PHỔ VẠCH Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 30/46 . Ánh sáng dùng trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng là λ = 0.i = 4. Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng. ánh sáng lục C.Hai vân sáng bất kì cách nhau một khoảng bằng số nguyên lần khoảng vân D.Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I âng D.x = 5i D.2m.Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C.5mm. i = 0.ánh sáng đỏ B. λ = 0. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng với khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Với a: là khoảng cách giữa hai khe. i = 0.4. Vị trí vân sáng thứ ba kể từ vân sáng trung tâm là: A. δ = D.4mm.5mm C.0.0. δ = C. x = 6mm D.6mm. -------------------- C. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng. i = a D 2a λa 13.5mm 18.0. i = MÁY QUANG PHỔ.x = 4i C.Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc 11.Ánh sáng này là: A. x: là vị trí một điểm trên màn.30 B.vân sáng bậc 2 B. Tại N cách vân sáng trung tâm 1. i = B.x = 3i B.0mm D.2mm 19. khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khe I-âng.vân sáng bậc 3 C. λ = 0.4mm B. Cả ba phát biểu trên đều đúng.8mm B. 60µ m .56µ m C.6mm C.2mm.5mm D.Hai vân tối bất kì cách nhau bằng một khoảng bằng số nguyên lần khoảng vân C. khoảng vân đo được là 0.526 µ m .5.

C. C. đặc điểm. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. D. B. 8. D.Các khí bay hơi ở áp suất thấp và bị kích thích phát ra ánh sáng.sóng vô tuyến có bước sóng khác nhau.Hiện tượng tán sắc ánh sáng. B.không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng 4. 5. 9. có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. đèn thuỷ ngân và những vật bị nung nóng trên 3000 0C đều là những nguồn phát ra tia tử ngoại . 2. Hiện tượng quang học nào sử dụng trong máy phân tích quang phổ: A. nguồn phát sinh của các loại quang phổ. 6. C. *Ứng dụng của phép phân tích quang phổ. Các hồ quang điện.Phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc ánh sáng Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 31/46 .không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 7.quang phổ liên tục C. Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác? A. tia Rơnghen và tia gamma đều là: A.sóng cơ học có bước sóng khác nhau. D. D. Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng? A. Nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục phải bằng nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ. Phép phân tích quang phổ là: A.quang phổ vạch phát xạ. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.Các vật rắn. C. Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là: A.31 *Định nghĩa. C. D. B.Những vật bị nung nóng trên 30000C. Nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục phải thấp hơn nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ. Quang phổ có dạng một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím là: A. B.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục phải lớn hơn nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ. Nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ vạch phải lớn hơn nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ.Hiện tượng phản xạ ánh sáng. D. Điều kiện phát sinh quang phổ hấp thụ là: A. D. B.quang phổ vạch hấp thụ. C.phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng.sóng điện từ có bước sóng khác nhau.Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra. ánh sáng nhìn thấy được. lỏng. 3. C.sóng ánh sáng có bước sóng giống nhau. Chỉ có những vật có nhiệt độ thấp mới phát ra tia hồng ngoại. B. B. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh và nước hấp thụ mạnh. khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được. có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được. B. D.phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhưng không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.quangphổ vạch.Hiện tượng giao thoa ánh sáng. Điều kiện phát sinh quang phổ vạch phát xạ là: A. tia tử ngoại. Nhận xét nào sau đây là đúng? Tia hồng ngoại. 1.

đỏ . C.chàm – tím D. ứng dụng của tia hồng ngoại và tử ngoại? So sánh tia hồng ngoại. B. C. màu sắc các vạch và khác nhau vị trí các vạch. D. màu sắc các vạch. Là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ.lục – chàm – tím C. ứng dụng của tia X? *Xây dựng thang sóng điện từ? 1.Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia tử ngoại? A. C. tử ngoại? *Định nghĩa. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Có khả năng tác dụng lên kính ảnh.đỏ . Điều nào sau đây sai khi so sánh tia tử ngoại và tia Rơnghen? A. Đều có bản chất sóng điện từ.Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng. độ sáng tỉ đối giữa các vạch màu là giống nhau B. -------------------TIA HỒNG NGOẠI – TỬ NGOẠI – TIA X *Định nghĩa. tính chất. Có khả năng hủy diệt tế bào. Là bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím D. B. chữa bệnh còi xương B. 12. vị trí và độ sáng tỉ đối của cách vạch quang phổ.Phép phân tích thành phần cấu tạo của một chất dựa vào việc nghiên cứu quang phổ do nó phát ra C.vàng – chàm – tím 11.đỏ . Đều có khả năng làm phát quang một số chất 4. đặc điểm.vàng. D.Khí hay hơi nóng sáng ở áp suất cao. độ sáng tỉ đối giữa các vạch và màu sắc các vạch 2. C. khác nhau về số vạch. Quang phổ vạch phát xạ của hydro có bốn vạch đặc trưng: A. B. vị trí các vạch. 3. phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát quang phổ vạch phát xạ. Có khả năng làm phát quang một số chất D. Phát biểu nào sau đây sai về tia hồng ngoại? A. ta phải nghiên cứu loại quang phổ nào của mẫu đó? Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 32/46 .Rắn B. Quang phổ vạch phát xạ của các chất khác nhau thì: A.Phép đo nhiệt độ của một vật dựa trên quang phổ của vật phát ra. Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái: A. tác dụng lên kính ảnh. Đều có khả năng gây ra hiện tượng quang điện D. giống nhau về số vạch. tính chất.đỏ .lam. Có bản chất sóng điện từ.32 B. nguồn phát sinh. Đều bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh C. đặc điểm.Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch màu nằm riêng rẽ trên nền tối.Khí hay hơi ở áp suất thấp D.Lỏng C. Để nhận biết các nguyên tố hóa học có trong mẫu vật. nguồn phát.Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím D. Có tác dụng nhiệt. 10. Dùng chữa bệnh ung thư sâu 5.lam – tím B.Phép đo vận tốc ánh sáng từ quang phổ.

Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 33/46 . Chọn câu sai: A. làm phát quang một số chất C.tia tử ngoại C.10 mm là bức xạ thuộc: A.đơn sắc có màu hồng B.55.Tia hồng ngoại có khả năng kích thích các chất phát quang C.ánh sáng khả kiến 13. Quang phổ vạch phát xạ D.làm phát quang một số chất D.pin nhiệt điện 16. Chọn phát biểu sai: Nguồn phát tia tử ngoại: A. vải.ánh sáng tím D.đèn cao áp thủy ngân D. H β . Quang phổ hấp thụ 6. Tia tử ngoại: Chọn câu đúng A. Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ A.Bức xạ tử ngoại có tần số lớn hơn bức xạ hồng ngoại. Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng người ta tránh tối đa tác dụng nào sau đây? A.quang phổ kế D. Các tính chất hay tác dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại? A.trên 0K 8.hồ quang điện C.mắt người C.đơn sắc.có bước sóng từ 750nm đến 2mm 9.Vật có nhiệt độ trên 30000C phát tử ngoại rất mạnh B.màn huỳnh quang B.cao hơn nhiệt độ môi trường B.Tia hồng ngoại là tia mà mắt người không nhìn thấy được. Chọn câu phát biểu đúng.không làm đen kính ảnh B.Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ lớn hơn 5000C D. Hγ của nguyên tử hydro C.đơn sắc.có khả năng gây ra hiện tượng quang điện B. Phát biểu nào sau đây không đúng với tia tử ngoại? A.không màu.có tác dụng ion hóa chất khí C.khả năng đâm xuyên B. Chọn phát biểu đúng với tia hồng ngoại A.tia X B. có màu tím B. Thân thể con người có thể phát ra được bức xạ nào? A. Quang phổ liên tục B.Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh B.tia hồng ngoại D.Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia Hα . 11.hủy diệt tế bào -3 12.Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng của bức xạ tử ngoại D.75 µ m đến cỡ vài mm 7. Cả ba loại quang phổ trên C. ngoài đầu màu tím của quang phổ C.Tia hồng ngoại có tần số cao hơn ánh sáng vàng B. Bức xạ có bước sóng 0.bị thạch anh hấp thụ rất mạnh D.33 A.4 µ m D.Có tác dụng sinh học 14.Có bước sóng từ 0.tia tử ngoại 18. Bức xạ tử ngoại là bức xạ: A.Mặt Trời B.bị lệch trong điện trường và từ trường D.trên 10000C D.truyền được qua giấy.kích thích. Tia hồng ngoại (bức xạ) là bức xạ: A.làm đen kính ảnh C.Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng cách dùng: A. Hδ . không màu ngoài đầu đỏ của quang phổ liên tục B.Có bước sóng nhò hơn 0.ánh sáng nhìn thấy C.có bước sóng từ 400nm đến vài nanômét D.tia hồng ngoại B. gỗ 10. 17.bóng đèn sợi đốt 15.trên 00C C.

tác dụng lên kính ảnh và được sử dụng trong phân tích quang phổ.Tia Rơnghen có tính đâm xuyên. f2 < f3 < f1 D.Có tác dụng sinh lý B. ε1 > ε 3 > ε 2 C. có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại và hồng ngoại B.Đều tác dụng lên kính ảnh D. bị đổi hướng và lan truyền trong từ trường và có tác dụng huỷ diệt các tế bào sống. So sánh hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong? *Hiện tượng quang phát quang và hiện tượng lân quang? Định luật Xtoc? *Nêu mẫu nguyên tử Bo? Các tiên đề của Bo về trạng thái dừng.Có bản chất sóng điện từ. Gọi f1. 22.Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại C. gây phát quang các màn huỳnh quang. ε 3 > ε 2 > ε1 D. iôn hoá và dễ bị lệch trong điện trường. Nhận định nào dưới đây về tia Rơnghen là đúng? A. hấp thụ năng lượng? *Laser? Nguyên tắc.Có khả năng đâm xuyên qua tấm chì dày vài cm 20.Tác dụng lên kính ảnh D. B. C. ánh sáng tím. tia gama thì sắp xếp nào sau đây là đúng? A. Gọi ε1 .Tia X không có khả năng đâm xuyên D. f2< f1 < f3 ----------  --------- LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG *Thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện? Định nghĩa hiện tượng quang điện? *Định luật giới hạn quang điện? Thuyết Plank? Thuyết lượng tử ánh sáng? Lượng tử năng lượng là gì? Photon là gì? *Giải thích định luật giới hạn quang điện bằng thuyết photon *Hiện tượng quang điện trong. f3 lần lược là tần số của các bức xạ tử ngoại. f1 < f2 < f3 B. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tia X A. tia gama thì sắp xếp nào sau đây là đúng? A. ứng dụng của Laser? Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 34/46 . tính chất. ánh sáng đỏ.Tia Rơnghen có tính đâm xuyên.Tia X không tác dụng lên kính ảnh 23. Điều nào sau đây sai khi so sánh tia hồng ngoại và tử ngoại A. ε 3 > ε1 > ε 2 24. D. bức xạ.kích thích làm phát quang một số chất C. có tính đâm xuyên và được sử dụng trong thăm dò các khuyết tật của các vật liệu. ε 2 .34 C.Tia Rơnghen có khả năng ion hoá.Tia Rơnghen mang điện tích âm. f2.Tia tử ngoại có bản chất sóng điện từ. ε 3 lần lược là năng lượng của các bức xạ hồng ngoại. ε1 > ε 2 > ε 3 B. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ D. Phát biểu nào sau đây là không đúng với tia tử ngoại A.Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt 19. f2 < f3 < f1 C.Những vật bị nung nóng đến nhiệt độ chừng 5000C phát ra tia X C.Cùng bản chất sóng điện từ B.Đều không nhìn thấy bằng mắt thường 21.

Khi ánh sáng truyền đi các ánh sáng phôtôn không đổi. Của phôtôn không phụ thuộc vào bước sóng. Theo thuyết phôtôn của Anhxtanh. B. Hiện tượng quang điện xảy ra bên ngoài một chất bán dẫn. D. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích.36. D. A. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là: A. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn. D. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống (đèn nêôn). Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây không đúng ? A.6.105m/s D. λ0 = A hc Trang 35/46 Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 .36µ m vào Na. B. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0. 9.18µ m vào catốt của một tế bào quang điện. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chùm. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện. 3.6. không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng D. C. C. C.105m/s 7.84.106m/s 8.5.56.105m/s B. Vận tốc ban đầu cưc đại của êlectron quang điện là. Công thoát của kim loại Na là 2.48eV. λ0 = h Ac C.105m/s C.85.105m/s C. C. Trong hiện tượng quang dẫn. Chùm sáng là một dòng hạt. Sự giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ. 10. λ0 = c hA D.6.30 µ m . Trong hiện tượng quang dẫn.7.5. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với tốc độ bằng nhau. Theo định nghĩa.84. thì năng lượng A. phát biểu nào sau đây khi nói về hiện tượng quang dẫn là đúng ? A.24.105m/s B. B.Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện2. giới hạn của kim loại dùng làm catốt là λo = 0.54. mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng.9. Để gây được hiệu ứng quang điện. Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0. λ0 = hc A B.35 1. Biểu thức tính giới hạn quang điện của một kim loại là: A. Của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A.24. B. Giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng. B. Hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫn. B.8. Của mọi phôtôn đều bằng nhau. C. C. bức xạ rọi vào kim loại được thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? A.106m/s D.Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện. D. 6. hiện tượng quang điện trong là: A. êlectron được giải phóng ra khỏi chất bán dẫn. năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron thành êlectron dẫn.5. D.Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc vào tần số của chùm sáng kích thích. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

D. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng. 15. n = 83 và p = 209 C. C. mà nguyên tử có thể tồn tại. 12. trạng thái chuyển động đều của một nguyên tử. B. trạng thái trong đó mọi êlectron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân. lực tương tác giữa các êlectron và hạt nhân nguyên tử. Sự phát quang là một dạng phát ánh sáng phổ biến trong tự nhiên. D.Z ptôtôn và A nơtron C. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích. Khi một vật hấp thụ năng lượng dưới dạng nào đó thì nó phát ra ánh sáng. hình dạng quỹ đạo của các êlectron. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích 16. Trạng thái dừng của một nguyên tử là A. Không hấp thu nhưng có thể bức xạ năng lượng. Các vật phát quang cho một quang phổ như nhau. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh áng kích thích. n = 209 và p = 83 B. Ánh sáng lân quang A.36 11.Nhiệt năng C. B. 17.Z ptôtôn và A-Z nơtron D. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh áng kích thích. trạng thái có năng lượng ổn định. Sau khi ngừng kích thích. D. Dựa vào sự phát xạ cảm ứng. C. B. D. n = 126 và p = 83 D. C. B. Điện năng B. nguyên tử A. C. Laze rubi hoạt động không dựa trên nguyên tắc nào dưới đây ? A. sự phát quang một số chất còn kéo dài một thời gian nào đó. Dựa vào sự tái hợp giữa êlectron và lỗ trống. Phát biểu nào sau đây là đúng?Hạt nhân nguyên tử ZAX được cấu tạo bỡi: A. có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích D. mô hình nguyên tử hạt nhân. 14. C.Tạo ra sự đảo lộn mật độ. C. một số trạng thái có năng lượng xác định.Quang năng 18. D. sau khi được kích thích bằng ánh sánh thích hợp. n = 83 và p = 126 Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 36/46 . C.Z nơtron và A+Z ptôtôn 2.Cơ năng D. phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Ánh sáng huỳnh quang A. trạng thái đứng yên của nguyên tử. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng. chất lỏng lẫn chất khí. Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng ? A.Sử dụng buồng cộng hưởng -------------------VẬT LÝ HẠT NHÂN CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 1. 13.Z nơtron và A ptôtôn B. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. B. B. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. B. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây ? A. D. Số nơtron và ptôtôn trong hạt nhân nguyên tử 83209Bi là: A. do các tinh thể phát ra. được phát ra bởi chất rắn. Ở trạng thái dừng.

Phát biểu nào sau đây là đúng? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bỡi: A.1446. Năng lượng liên kết hạt nhân này là: A.67MeV B. B.82. Hạt nhân nguyên tử chì có 82 ptôtôn và 125 nơtron.số ptôtôn bằng nhau. Năng lượng liên kết hạt nhân này là: A.Trong ion đơn nguyên tử số ptôtôn bằng số êlectrôn B. Hãy chọn phát biểu đúng? A.82125Pb B. Định nghĩa nào sau đây đúng khi nói về khối lượng nguyên tử? A.92 êlectrôn và tổng số ptôtôn và êlectrôn là 235 B.48.70.37 3. Phát biểu nào sau đây là đúng? A.0087u.Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các êlectrôn và hạt nhân nguyên tử.u bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cácbon 612C C.23MeV 14. 14.Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclôn liên kết nhau tạo thành hạt nhân C. Số ptôtôn trong 15.số nơtron bằng nhau và số ptôtôn khác nhau 10. 96. 4. Biết khối lượng của ptôtôn là 1. Biết khối lượng của ptôtôn là 1. 238p và 146n D.khối lượng bằng nhau D.u bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử Cácbon 612C 12.1. các ptôtôn và các nơtron và các êlectrôn 5. Đồng vị của một nguyên tử đã cho khác nguyên tử đó về: A.9949 gam 8 O là: A.Trong hạt nhân số ptôtôn bằng hay nhỏ hơn số nơtron D.Lực hạt nhân có bán kính tác dụng trong kích thước hạt nhân nguyên tử.0073u và khối lượng nơtron là 1. các ptôtôn B.92 ptôtôn và tổng số nơtron và êlectrôn là 235 C. 238p và 92n B.Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ B.027MeV D.u bằng khối lượng của nguyên tử hidro 11H.70.Số êlectrôn trên các quỹ đạo 11.0136u.1023 hạt D.u bằng 1/12 khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cácbon 612C D.2.1023 hạt C.2.0073u và khối lượng nơtron là 1.9MeV D. Hạt nhân 2760Co có khối lượng 58.4. Nó được kí hiệu là: A.45.34.số khối bằng nhau B.Số hạt nơtron trong hạt nhân và số êlectrôn trên các quỹ đạo B.92 nơtron và tổng số nơtron và ptôtôn là 235 D. Hạt nhân nguyên tử 92238U có cấu tạo gồm: A. 20782Pb D.92MeV -------------------SỰ PHÓNG XẠ Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 37/46 . Phát biểu nào sau đây là đúng? Đồng vị của các nguyên tử mà hạt nhân chúng có: A.940u.Số nơtron trong hạt nhân D. các nơtron C. 6.86MeV C. số nơtron khác nhau C.0.Số ptôtôn trong hạt nhân và số êlectrôn trên các quỹ đạo C. 92p và 146n 16 8.0087u .023.1024 hạt 9. Nguyên tử của đồng vị phóng xạ 92235U có: A.1024 hạt.5MeV B. các ptôtôn và các nơtron D. 82207Pb 6.Trong hạt nhân số ptôtôn phải bằng số nơtron C.92 nơtron và tổng số ptôtôn và êlectrôn là 235 7.4MeV C.Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn D. 12582Pb C. 13. 92p và 238n C. Hạt nhân Đơtêri 12D có khối lượng 2. B.

Hằng số phóng xạ và chu kì bán rã của chất phóng xạ tỉ lệ nghịch với nhau.Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện thì hai tia β + .Tia tử ngoại D.Tia γ Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 38/46 . β − có khối lượng như nhau B. B.1/2 số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã C.khối lượng chất phóng xạ tăng lên 2 lần so với khối lượng ban đầu.Chu kì bán rã đặc trưng cho chất phóng xạ C.ánh sáng Mặt Trời B.Có bản chất như tia X C.Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các sóng điện từ. γ C. β − lệch về hai phía khác nhau D. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó: A.Hằng số phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ. β .độ phóng xạ tăng gấp hai D. Sự phóng xạ là: A. A.tia α và β B. Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là: A.Tia hồng ngoại B.Hạt β + . Chỉ ra phát biểu sai: A. 7.Tia alpha ion hóa không khí mạnh. β − được phát ra từ một đồng vị phóng xạ C.Độ phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ B. D.Tia X D.Hạt β + . A.Tia alpha có khả năng đâm xuyên mạnh nên được dùng chữa bệnh ung thư.tia tử ngoại C. D.tia γ và tia Rơnghen D. 9.Làm ion hóa chất khí yếu hơn so với tia alpha 8.Tia alpha là dòng các hạt nhân nguyên tử 2He4 C. chất phóng xạ phải được kích thích bỡi: A. β .Tia phóng xạ α .Tất cả đều sai 4. D.Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các tia α .Tia alpha là dòng các hạt nhân nguyên tử 24He B. B. Kết luận nào sau đây về bản chất của các tia phóng xạ dưới dây là không đúng. Phát biểu nào sau đây sai? A. β − được phóng ra có tốc độ bằng nhau và gần bằng c.Có tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng D.Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.38 *Hiện tượng phóng xạ? Nêu các dạng phóng xạ.Mang điện tích âm B. γ có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau B. Muốn phát ra bức xạ.Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân hơn khi hấp thụ nơtron 2.Tia bêta là dòng các hạt mang điện D.tia γ và tia β C. Chỉ ra phát biểu sai khi nói về tia β − A. 6. viết phương trình tương ứng? *Định luật phóng xạ? Đặc tính của phóng xạ? 1.Hạt β + . Phát biểu nào sau đây sai? A.tia β và tia Rơnghen 10.Tia X C.hiện tượng phóng xạ lặp lại như cũ. Bức xạ nào sau đây có bước sóng nhỏ nhất.Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện thì tia alpha lệch về phía bản âm C. 5.Tia gama là sóng điện từ 3.

Trong phóng xạ β + .tiến 2 ô 16.11. Trong phóng xạ β . trong mẫu A. m0/25 C. biểu thức nào đúng với nội dung định luật phóng xạ? − λt A. m0 = m .còn lại 12.Mang năng lượng 12.108nguyên tử 25.916.e 1 2 19. Các biểu thức sau. γ 13.Có khả năng ion hóa B. N 0 = N . α D.lùi 1 ô B. C. Trong phóng xạ vị trí: A. Sau khoảng thời gian 3T.eλt D. 32 8 24. n → p + e− + υ 18. Trong phóng xạ β + . β − C. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày.4.5% N0 hạt nhân D. α .e− λt B. so với hạt nhân mẹ trong bảng phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí: A. Chất phóng xạ 84 Po phát ra phóng xạ alpha biến thành hạt nhân 82206Po.1g 22. Các biểu thức sau.548.Bị lệch trong điện trường và từ trường C. m0/32 D. Chu kì bán rã của một đồng vị phóng xạ là T. γ B. biến đổi thành hạt nhân 206 82 Pb. m = m0 .gần 0.45 ngày C.tiến 1 ô D. m = m0 .lùi 2 ô C.2. α . biểu thức nào đúng với nội dung định luật phóng xạ? A. β .e − λt B. N = N 0 .e − λt D. β + D. γ . N = N 0 .gần 0. p → n + e+ C. Tính chất nào không là tính chất chung của ba tia α . α .e− λt C.m0/5 B.đã phân ra 12.lùi 1 ô B. β .còn lại 25% B. γ 20. Đồng vị phóng xạ 92234U sau một chuỗi phóng xạ alpha và bêta trừ.tiến 2 ô − 15.lùi 2 ô C. Các tia được sắp xếp theo khả năng đâm xuyên tăng dần của ba tia này trong không khí là: A.7 phóng xạ alpha và 4 phóng xạ bê ta trừ B.85 ngày B. Sau 10 năm lượng chất phóng xạ có khối lượng 1g sẽ còn A.75g B.lùi 1 ô B.đã phân rã 25% N0 hạt nhân. m0/8 60 21.108 nguyên tử D.e λt C.28 ngày D. β .69 ngày. N = N 0 .Có khả năng tác ụng lên kính ảnh D. p → n + e+ + υ B.16.25g D. Số phóng xạ alpha và bêta trừ trong chuỗi là: A. γ . so với hạt nhân mẹ trong bảng phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí: A. 10 phóng xạ alpha và 8 phóng xạ bê ta trừ D.5% N0 hạt nhân 210 23. n → p + e − A.tiến 1 ô D. Trong nguồn phóng xạ 15 P với chu kì bán rã 14 ngày còn 10 nguyên tử. α B.gần 0. Ban đầu có 100gPo thì sau bao lâu lượng Po còn 1g A.tiến 2 ô α . β . 5 phóng xạ alpha và 5 phóng xạ bê ta trừ C. Một lượng chất phóng xạ có khối lượng m 0. 16 phóng xạ alpha và 12 phóng xạ bê ta trừ Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 39/46 . Tại thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân.5g C. β C.1012 nguyên tử B.834.gần 0.e− λt 1 2 39 17. m = m0 .653.tiến 1 ô D. Bốn tuần lễ trước đó trong nguồn phóng xạ có bao nhiêu nguyên tử: A. so với hạt nhân mẹ trong bảng phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có 14. hạt ptôtôn biến đổi theo phương trình nào dưới dây? % D.lùi 2 ô C. γ A.108 nguyên tử C. Đồng vị phóng xạ 1427Si chuyển thành hạt nhân 1327Al đã phóng xạ A. Sau 5 chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại: A. Chu kì bán rã của 27 CO bằng 5 năm.

27512.4. Phản ứng này: A.272. 1u=931MeV/c2.60132MeV B.2.2MeV 27.0026u. α B. mHe = 4.5.023.tỏa ra 4. β − C. Y lần lược là: A.10-19J 9. A=224 5. C.4MeV C.ptôtôn và đơtêri D. Trong đó Z.tỏa ra 2. mPo = 209. Chất phóng xạ Po phóng xạ alpha và biến thành hạt nhân 82206Pb.C đều đúng. Trong các phản ứng hạ nhân 12 25 Mg + X →11 22 Na + α và 5 10 B + Y → α + 4 8 Be .B.27512.s = 1 D. 2.Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó vỡ ra.95.n α . Biết khối lượng các hạt là: mPb = 205. mCl = 36.808.1023hạt B. hệ số nhân nơtron (s) có giá trị: A.423.6. 6. Khối lượng của hạt nhân mHe = 4.s > 1 B. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g khí hê li là A.562112.5.Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân. 2.1010J D.956563u.595.00867u. Chất phóng xạ 84210Po phóng xạ alpha và biến thành hạt nhân 82206Pb.8.tỏa ra 1.1023hạt. 2 4 He + 7 14 N → 8 17 O +1 1 H D. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hoàn toàn: A.808.triti và ptôtôn 3 2 7. 13 27 Al + α →15 30 P + 0 1 n 2. Số hạt nhân nguyên tử trong 100g Iốt phóng xạ 53131I là: A.9828u. thu vào 1. Biết khối lượng các hạt là: mPb = 205. Cho phản ứng hạt nhân 13 27 Al + α → 15 30 P + 0 1 n .1023hạt C. 92 238U + 0 1n → 92 239U B.8MeV B. khối lượng của các hạt nhân mAr = 36.1010J -------------------PHẢN ỨNG HẠT NHÂN – NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN *So sánh phản ứng phân hạch và nhiệt hạch 1. Năng lượng phản ứng? A.s < 1 C.1010J C. Cho phản ứng hạt nhân 9 F + p → 8 O + X .êlectrôn và đơtêri C. Trong phản ứng hạt nhân dây chuyền. với số Avogadro là 6.10-19J D. Cho phản ứng hạt nhân 1 H + 1 H → +α + n + 17. Trong các phản ứng hạt nhân sau.2.9828u. .Cả A.103J C.495.9MeV D.67197MeV -13 C.9744u.1023hạt Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 40/46 210 84 .109J 8.562112.97435u. mn = 1. mp = 29.40 26. mAl = 26.thu vào 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phản ứng hạt nhân. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân Po phân rã: A.007276u. 45.5. A là: 4.Z = 86.10 MeV D. 54. phản ứng nào không phải phản ứng hạt nhân nhân tạo? A.0015u. có phương trình 88 226 Ra → α + z A Rn .503. B.1023hạt D.tỏa ra 2.103J B.7. mPo = 209.Phản ứng hạt nhân là sự tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành những hạt nhân khác.503. Biết số Avogadro là 6.s >= 1 19 16 3.Z = 84. 2. Số nguyên tử trong một gam khí O2. X.023.Z = 84 A=224 D. thu vào 2.5.60132MeV C.10-13 MeV 10.423. 92 238U → 2 4 He + 90 234Th C.A=222 C. Chất Radi phóng xạ A.272. mHe = 4.1010J B.? A. 6MeV . X là hạt nhân nào sau đây A.Z = 86. mp = 1.67197MeV B.008670u.1023hạt 11.9744u.97005u. D.thu vào 2. A=222 B.ptôtôn và êlectrôn B. β + D.0026u.109J D. Cho phản ứng hạt nhân 17 37Cl + p →18 37 Ar + n .95.4. mn = 1.956889u.

Haàu heát caùc nguyeân toá ñeàu laø hoãn hôïp cuûa nhieàu ñoàng vò . 1 H C. Triti C . 10-6 − 10-9 m C . cuøng soá proâtoân vaø cuøng soá khoái. Haït nhaân nguyeân töû ñöôïc caáu taïo töø A . Caùc haït nhaân ñoàng vò coù A . Tính chaát hoùa hoïc cuûa moät nguyeân toá phuï thuoäc: A. khoái löôïng cuûa moät nguyeân töû hiñroâ . B . 20. 736. 14. 10-3 − 10-8 m B . 11 vaø 23 D.1020 hạt D. caùc nucloân D . D . löïc lieân keát giöõa caùc nucloân . 23 vaø 11 B. 12 vaø 11 1 19. C . 1 khoái löôïng 1 2 20 20 nguyeân töû cacbon 12 ( 12 C ). C . naêng löôïng lieân keát D. 1 H B. Heâli D. Nguyeân töû hiñroâ coù hai ñoàng vò laø ñôteâri vaø triti . caùc proâtoân B . khoái löôïng cuûa moät nguyeân töû cacbon . Haït α laø haït nhaân cuûa nguyeân töû: 2 3 3 4 A. Goàm Z proâtoân vaø ( A –Z) nôtroân. löïc tónh ñieän . Choïn caâu ñuùng veà caáu taïo cuûa haït nhaân nguyeân töû A X Z A. Choïn caâu sai A . 2 He 21. Ñöôøng kính cuûa caùc haït nhaân nguyeân töû côõ A . Ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû ( u ) coù giaù trò naøo sau ñaây? Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 41/46 . Goàm Z electroân vaø (A – Z) nôtroân D. 10-16 − 10-20 m 15. Ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû laø khoái löôïng cuûa moät nguyeân töû cacbon D .376. Goàm Z proâtoân vaø Z electoân B.10 hạt B.41 A. 367. Soá proâoân vaø soá nôtroân cuûa haït nhaân 23 Na laàn löôït laø 11 A. 18. 2 He D. 11 vaø 12 C. D. 23. nguyeân töû soá C.A. khoái löôïng cuûa moät nucloân . caùc nôtron C . C ñeàu ñuùng. cuøng soá proâtoân nhöng khaùc nhau soá nôtron . Löïc haït nhaân laø A . soá khoái B. 6 22. C. 16. B. A. Ñôteri B. cuøng soá khoái nhöng khaùc nhau soá nôtron .637. D . B . löïc lieân keát giöõa caùc nôtron . B . Ñôteâri keát hôïp vôùi pxi thaønh nöôùc naëng laø nguyeân lieäu cuûa coâng nghieäp nguyeân töû C .1020 hạt 12. soá caùc ñoàng vò 13. Ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû laø A . B . 10-14 − 10-15 m D . Ñoàng vò cuûa nguyeân töû 1 H laø nguyeân töû naøo sau ñaây? A . C .10 hạt C.B ñuùng . cuøng soá nôtron nhöng khaùc nhau soá proâtoân . löïc lieân keát giöõa caùc proâtoân . caùc eâlectroân 17.

Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 42/46 .10-27 kg C . haït nhaân con A . Laø thôøi gian sau ñoù ñoä phoùng xaï cuûa nguoàn giaûm coøn moät nöûa so vôùi ñoä phoùng xaï ban ñaàu. D . Caùc tia naøo khoâng bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø tröôøng? A . tieán hai oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn.1. D . Tia α coù tính ion hoaù maïnh vaø khoâng xuyeân saâu vaøo moâi tröôøng vaät chaát . Tia β -goàm caùc electron coù kí hieäu laø 0 e 0 C. B . B . Laø thôøi gian sau ñoù khoái löôïng chaát phoùng xaï coøn laïi baèng moät nöûa khoái löôïng chaát phoùng xaï ban ñaàu. Tia α laøm ion hoùa chaát khí D. 30. Choïn caâu sai A . 1 u = 1. 1 u = 1.66 .10-21 kg D . B .42 A . Tia α mang ñieän tích döông. Choïn caâu sai A. Tia α vaø tia γ 26. Tia γ thöïc chaát laø caùc soùng ñieän töø coù böôùc soùng daøi 25. Tia α vaø tia β . tia β vaø tia γ . tia γ vaø tia α . D . Tia α coù khaû naêng ñaâm xuyeân maïnh C. Tia α goàm caùc haït nhaân cuûa nguyeân töû 2 He − 1 B. 1 u = 9. tia β .tia hoàng ngoaïi 27. Tia α phoùng ra töø haït nhaân vôùi vaän toác khoaûng 107m/s 29.10-24 kg B . Choïn caâu ñuùng veà chu kyø baùn raõ cuûa moät chaát phoùng xaï. C . B . C ñeàu ñuùng 31. 1 u = 1. Caû A . Tia γ vaø tia Rônghen C . Tia γ coù vaän toác baèng vaän toác aùnh saùng D. luøi moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. B . C . Tia β + goàm caùc electron döông coù kí hieäu laø 1e D.66 . Trong cuøng moâi tröôøng tia γ chuyeån ñoäng vôùi vaän toác nhoû hôn vaän toác aùnh saùng .6 . D . B . Tia γ coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng cuûa tia Rônghen 28. Haõy choïn caâu ñuùng nhaát 3 A. Trong phoùng xaï α .10-31 kg 24. Laø thôøi gian sau ñoù soá haït nhaân phoùng xaï coøn laïi baèng soá haït nhaân bò phaân raõ. tieán moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Tia γ vaø tia β . Caùc tia coù cuøng baûn chaát laø A . luøi hai oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Thaønh phaàn caùc tia phoùng xaï goàm : tia α . Tia β ion hoaù yeáu vaø coù khaû naêng ñaâm xuyeân maïnh hôn tia α . Tia γ gaây nguy haïi cho cô theå B. B. Choïn caâu sai A. tia γ vaø tia hoàng ngoaïi C . C . tia α vaø tia Rônghen D . Tia γ coù khaû naêng ñaâm xuyeân maïnh C. A .

Choïn caâu ñuùng veà hieän töôïng phoùng xaï. A x = A – 4 226 A 37. D . B . A x A 35. A x = A B . Zx = Z – 2 . Khi vaøo töø tröôøng thì tia β + vaø tia β . Tia phoùng xaï qua töø tröôøng khoâng leäch laø tia γ . Ax = A C . Zx = Z – 2. A = 222 D . Xeùt phoùng xaï : Z Y → β + Zx X Trong ñoù Zx vaø Ax A . C . khoâng thay ñoåi vò trí so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Z x = Z + 1 . Döôùi aùp suaát raát cao thì hieän töôïng phoùng xaï xaûy ra maïnh hôn. 34. B . A x = A B . Z = 86 . Ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng C . A . Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng 40. A x = A – 2 D . - B . Zx = Z – 2 . Choïn caâu sai A . C . Döôùi nhieät ñoä raát cao thì hieän töôïng phoùng xaï xaûy ra maïnh hôn. Z = 82 . Ax = A – 4 A x A 36. B. tieán moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. C . tieán moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. tieán hai oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Khi vaøo töø tröôøng thì tia β + vaø tia α leäch veà hai phía khaùc nhau . Ñònh luaät baûo toaøn soá khoái D . trong ñoù Zx vaø Ax A . Zx = Z . Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 43/46 . D . Trong phoùng xaï β + haït nhaân con A . A. D .leäch veà hai phía khaùc nhau . 33. 39. A = 224 38. Hieän töôïng phoùng xaï do caùc nguyeân nhaân beân trong haït nhaân gaây ra. tieán moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaø. haït nhaân con A . Zx = Z – 2 . Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích B . tieán hai oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. luøi moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. C ñeàu ñuùng. luøi moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Trong phoùng xaï γ haït nhaân con A . D .43 32. luøi hai oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Phaûn öùng haït nhaân khoâng tuaân theo ñònh luaät baûo toaøn naøo sau ñaây? A . B .Ax = A C . Z = 84 . luøi moät oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. B . C . tieán hai oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Xeùt phoùng xaï Z Y → α + Zx X . Trong phoùng xaï β . A = 222 B . A x = A – 2 D . Zx = Z – 1. Zx = Z – 1 . C . A = 226 C . luøi hai oâ so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn. Phöông trình phoùng xa : 88 Ra →α +Z Rn Trong ñoù Z . Z = 86 . A laø : A .

8 haït α vaø 6 haït β C . H ( t ) = H o e λt λ λ A. A = 234 B . Trong haït nhaân soá proâtoân luoân luoân baèng soá nôtroân . Khoái löôïng cuûa haït nhaân baèng toång khoái löôïng cuûa caùc nucloân . Haït nhaân Uran 232 U sau khi phaùt ra caùc böùc xaï α vaø β cuoái 9 cuøng cho ñoàng vò beàn cuûa chì 206 Pb . 3200 naêm C. C . λ = T. Tia β bao goàm tia β . H ( t ) = H o e − t C. A. 4 8 C. D . Khoái löôïng cuûa proâtoân nhoû hôn khoái löôïng cuûa nôtroân . Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 44/46 . λ = T / 0. A laø A . H ( t ) = H o e −λt D. No No . Tia γ coù baûn chaát soùng ñieän töø . A = 238 2 38 47. C . Haït nhaân Uran 92 U phaân raõ cho haït nhaân con laø Thori 234 Th . 90 Phaân raõ naøy thuoäc loaïi phoùng xaï naøo? A . Phoùng xaï γ 8 48. 46. No No .693 D. 8 haït α vaø 8 haït β 49. D .44 D . D. Sau caùc khoaûng thôøi gian 2T. Phoùng xaï α B . Phoùng xaï β + D . o 2 4 6 16 238 U α → T hβ → P aβ → ZA X . T = ln 2 B . Z = 90 . B . A = 236 D . λ . Thôøi gian ñeå khoái 1 4 löôïng Radi coøn laïi baèng khoái löôïng ban ñaàu laø bao nhieâu? A. C ñeàu sai 44.963 T 43. Chu kyø baùn raõ cuûa 226 88 Ra laø 1600 naêm. 42. 3 B .λ =0. 8 haït α vaø 10 haït β B. Soá haït α vaø β phaùt ra laø 82 + A . 4200 naêm D. H ( t ) = H o e t 45. Z = 92 . Phoùng xaï β C . 4 9 B. 6400 naêm B. Choïn caâu ñuùng A . Z = 90 . Z = 90 . Choïn caâu sai A .vaø tia β +. A = 234 C . 3T soá haït nhaân coøn laïi laàn löôït laø: No No N N . Khi vaøo töø tröôøng thì tia β vaø tia α leäch veà hai phía khaùc nhau . Haèng soá phoùng xaï λ vaø chu kyø baùn raõ T lieân heä nhau bôûi heä thöùc A . 8 haït α vaø 2 haït β D.ln 2 C . Haït nhaân caøng beàn khi naêng löôïng lieân keát caøng lôùn . - 41. Trong ñoù Z . Moät nguoàn phoùng xaï coù chu kyø baùn raõ T vaø taïi thôøi ñieåm ban ñaàu coù No haït nhaân. Urain phaân raõ theo chuoãi phoùng xaï 9 2 A. o . Tia γ laø caùc phoâtoân coù naêng löôïng cao. Tia α bao goàm caùc haït nhaân cuûa nguyeân töû 2 He . Ñoä phoùng xaï sau thôøi gian t cuûa moät chaát phoùng xaï ñöôïc dieãn taû theo coâng thöùc naøo? B. B.

Caùc nguyeân toá nheï haáp thuï maïnh nôtron. Z = 58 . Z = 58 . Z = 44 . khoái löôïng cuûa nôtron laø 1.25 MeV 2 Bieát ñoä huït khoái cuûa 1 H laø ∆ mD = 0. khoái löôïng cuûa proâtoân laø 1.0691 (u) C .031(u). nhieät ñoä raát cao D. 0. Khoái löôïng 235 U phaûi lôùn hôn hoaëc baèng khoái löôïng tôùi haïn . C ñuùng . B. 0. Caùc nguyeân toá nheï haáp thuï yeáu nôtron. 3. D. Caùc nguyeân toá maïnh haáp thuï maïnh nôtron. D . D . Naêng löông lieân keát cuûa haït nhaân 3 Li laø A . 0.0087(u). Phöông trình phaûn öùng : 235 U + n→ZA X +41 Nb + 3n + 7 β − Trong ñoù Z . Choïn caâu sai A . C . 37. Khoái löôïng cuûa haït nhaân 4 Be laø 10. 3 Naêng löôïng lieân keát cuûa haït nhaân 2 He laø Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 45/46 .0160 (u). 52. Phaûn öùng nhieät haïch laø söï toång hôïp caùc haït nhaân nheï thaønh haït nhaân trung bình . Caùc nguyeân toá maïnh haáp thuï yeáu nôtron. A 92 laø : A . Phaûn öùng toång hôïp caùc haït nhaân nheï xaûy ra ôû: A. nhieät ñoä bình thöôøng B. 53. C . nôtron coù ñoäng naêng baèng vôùi ñoäng naêng trung bình cuûa chuyeån ñoäng nhieät .79 (MeV) C . nôtron chuyeån ñoäng vôùi vaän toác raát lôùn vaø toaûû nhieät .0494 (u) 7 57. Nôtron nhieät laø A . A = 140 D .0072(u). 0. Cho phaûn öùng haït nhaân sau : 1 H + 1 H → 2 He + 0 n + 3. A = 140 C . 51.0561 (u) B. 93 55.379 (MeV) D .9 (MeV) B . Söï phaân haïch laø hieän töôïng moät haït nhaân naëng haáp thuï moät nôtroân chaäm vaø vôõ thaønh hai haït nhaân trung bình . Phaûn öùng haït nhaân laø töông taùc giöõa caùc haït nhaân taïo thaønh caùc haït nhaân môùi. khoái löôïng cuûa proâtoân laø 1. khoái löôïng cuûa nôtron laø 1. Phaûi laøm chaäm nôtroân .0024 u vaø 1u = 931 MeV/e2 . D . C. Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân 10 Be laø 4 A . B . C . 379 (MeV) 1 2 2 3 58.0086(u). nôtron coù ñoäng naêng raát lôùn . Khoái löôïng cuûa haït nhaân 3 Li laø 7. 0. Quaù trình laøm chaäm caùc nôtron trong loø phaûn öùng haït nhaân laø do keát quaû va chaïm cuûa chuùng vôùi caùc haït nhaân cuûa caùc nguyeân toá naøo? A. nôtron ôû trong moâi tröôøng coù nhieät ñoä cao . vaø 1u = 7 931 MeV/c2 . A = 143 B . Heä soá nhaân nôtroân phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 1 . nhieät ñoä thaáp C.0073(u).0811 (u) D . aùp suaát raát cao 54. Z = 58 . Caâu A . B . A = 139 10 56. B .45 50. Haït nhaân coù ñoä huït khoái caøng lôùn thì caøng keùm beàn vöõng . Ñieàu kieän naøo ñeå coù phaûn öùng daây chuyeàn? A .

3200km C. 10 000 000 năm ánh sáng -------------------- CÁC ĐỀ THI THỬ TN-THPT.Tất cả các loại tương tác trên 3. 1 000 000 năm ánh sáng D. Đường kính của thiên hà khoảng chừng: A.1025kg D.Sao kềnh đỏ C.108km D.15. Khối lượng Mặt Trời khoảng chừng: A.Sao nơtron 8. 772 MeV ----------  --------- D .Mỗi hạt sơ cấp đều có phản hạt B.Hạt nhân hêli D. 7.23027’ 3. Phát biểu nào sau đây không đúng với hạt sơ cấp A. 77.22027’ D. Mặt Trời thuộc loại sao nào dưới đây? A. 100 000 năm ánh sáng C.40 đơn vị thiên văn C. Đường kính của hệ Mặt Trời khoảng chừng: A. 2.Các leptôn là những hạt sơ cấp có khối lượng trên 200 lần khối lượng electron D.2 MeV C .1030kg 6.Sao trung bình giữa Sao chắt trắng và Sao kềnh đỏ D.1024kg C.109km 4.1600km B. 6.Hađrôn là hạt sơ cấp có khối lượng trên 200 lần khối lượng của electron C. 15.1023kg B.12800km 2. Những hạt nào có thể xem là hạt sơ cấp? A.Tương tác hấp dẫn.Tương tác mạnh C.Nguyên tử hydro 2.2. 15. Hạt nào sau đây được xem là hạt sơ cấp? A.60 đơn vị thiên văn D. tương tác yếu D. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng: A.proton D. Các tương tác của các hạt sơ cấp: A. 15.hạt nhân nguyên tử Liti C. 10 000 năm ánh sáng B.1028kg B. 6. Khối lượng Trái Đất khoảng chừng: A. Đường kính của Trái Đất cỡ bao nhiêu? A.1029kg D. Trục quay của Trái Đất quanh mình nó nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là? A.1029kg C.80 đơn vị thiên văn B. 0.Hạt nhân hydro C.pôzitron B.6400km D.Hạt nơtrino là hạt sơ cấp có khối lượng gần bằng không và chuyển động với tốc độ ánh sáng 4.Cả A và C ----------  --------- CẤU TẠO VŨ TRỤ 1. 6. 2.21027’ C.êlectron B.Tương tác điện từ B.Sao chắt trắng B. Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 46/46 .1026kg 5.100 đơn vị thiên văn 7.46 A .72 MeV B . 2.107km C.20027’ B.6.772 MeV TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ HẠT SƠ CẤP 1.106km B.

47 ĐỀ THI TN THPT CÁC NĂM Tài liệu Ôn thi TN-THPT-năm học 2010-2011 Trang 47/46 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->