P. 1
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

|Views: 1,277|Likes:
Được xuất bản bởikieuphuonggvb
Phiếu trả lời trắc nghiệm
Phiếu trả lời trắc nghiệm

More info:

Published by: kieuphuonggvb on Apr 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Học sinh chú ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.
Phần trả lời : Số thứ tự các câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu
trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.


01. ; / = ~ 08. ; / = ~ 15. ; / = ~ 22. ; / = ~

02. ; / = ~ 09. ; / = ~ 16. ; / = ~ 23. ; / = ~

03. ; / = ~ 10. ; / = ~ 17. ; / = ~ 24. ; / = ~

04. ; / = ~ 11. ; / = ~ 18. ; / = ~ 25. ; / = ~

05. ; / = ~ 12. ; / = ~ 19. ; / = ~

06. ; / = ~ 13. ; / = ~ 20. ; / = ~

07. ; / = ~ 14. ; / = ~ 21. ; / = ~

Trường THPT Gia Viễn B Kiểm tra 45 phút môn: Hóa học 12
---------------- -------------

Cho biết: H= 1; O=16, Mg=24, Al=27, Ba=137, S=32, K=39, Na=23, Li= 7
Lưu ý: Không dùng bảng HTTH và các tài liệu liên quan môn hóa học.
Không viết, vẽ lên đề kiểm tra!
--------------------------------------------------------- Chúc các em làm bài thật tốt!..............................................
Đáp án mã đề: 145

01. - - = - 08. - - - ~ 15. - / - - 22. ; - - -

02. - - - ~ 09. - - = - 16. - - = - 23. - - - ~

03. - - = - 10. - - = - 17. - / - - 24. - / - -

04. - / - - 11. - - = - 18. - - - ~ 25. - / - -

05. ; - - - 12. ; - - - 19. - - = -

06. - - = - 13. - - = - 20. - / - -

07. - - = - 14. ; - - - 21. - - - ~
Đáp án mã đề: 179


01. - - = - 08. - - - ~ 15. - / - - 22. - - = -

02. ; - - - 09. - - = - 16. - - = - 23. ; - - -

03. - - = - 10. - - = - 17. - - = - 24. - - - ~

04. ; - - - 11. ; - - - 18. - - = - 25. - - = -

05. - - = - 12. - - - ~ 19. - - - ~

06. ; - - - 13. - / - - 20. - - - ~

07. - / - - 14. - / - - 21. - / - -


Đáp án mã đề: 213


01. - - = - 08. ; - - -15. - - = - 22. - / - -

02. ; - - - 09. - - - ~16. - - = - 23. - - = -

03. - - = - 10. - / - -17. - - = - 24. - - - ~

04. - - - ~ 11. - / - -18. ; - - - 25. - - = -

05. - - = - 12. - - = -19. - - = -

06. - - = - 13. - - = -20. - - - ~

07. - / - - 14. ; - - -21. - - - ~


Đáp án mã đề: 247

01. - / - - 08. - / - - 15. ; - - - 22. - - = -

02. - - = - 09. - - = - 16. - - = - 23. ; - - -

03. - / - - 10. - - = - 17. - - - ~ 24. - - - ~

04. - - = - 11. - - = - 18. - - = - 25. ; - - -

05. ; - - - 12. - - - ~ 19. - - - ~

06. - - = - 13. - - = - 20. - - - ~

07. - / - - 14. ; - - - 21. - - = -Đáp án mã đề: 281


01. - - = - 08. - - = - 15. - / - - 22. - - = -

02. - - = - 09. - - = - 16. - - = - 23. - / - -

03. - / - - 10. ; - - - 17. - - = - 24. - - - ~

04. - - - ~ 11. - - = - 18. - - - ~ 25. ; - - -

05. ; - - - 12. - - - ~ 19. - - = -

06. ; - - - 13. - - = - 20. - - - ~

07. - / - - 14. ; - - - 21. - / - -


Đáp án mã đề: 315

01. - - = - 08. - / - - 15. - / - - 22. - - = -

02. - - - ~ 09. - - = - 16. - - - ~ 23. - - = -

03. - - - ~ 10. - - = - 17. ; - - - 24. - - = -

04. - / - - 11. ; - - - 18. ; - - - 25. - - - ~

05. - - - ~ 12. - - = - 19. - - = -

06. - - = - 13. - - = - 20. - / - -

07. - - = - 14. ; - - - 21. - - - ~


You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->