HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG

Viết Báo cáo Thực tập là bổn phận của mọi sinh viên, là một phần bắt buộc trong chương trình học và cũng là cơ hội để mọi sinh viên thể hiện trình độ thực về kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã gặt hái trong quá trình học và được áp dụng trong môi trường thực tế, củng cố lý thuyết cơ bản qua thực hành tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của chính mình. Nhằm giúp sinh viên khoa Quản Lý Du Lịch - Khách Sạn – Nhà Hàng của trường thực hiện báo cáo thực tập một cách đầy đủ và hữu dụng, kể từ ngày 12-2-2009, tất cả các Báo cáo Thực tập Khách sạn do sinh viên thực hiện phải đáp ứng đầy đủ các khoản mục trong bản HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG được quy định dưới đây:. I. Hình thức trình bày: 1. Đánh máy vi tính, font chữ Arial (Unicode), cỡ chữ (size)12, một mặt, khoảng cách giữa các dòng (line spacing)là 1.0 Mặt kia dùng để dán hình ảnh nơi thực tập phù hợp với nội dung của báo cáo. 2. Báo cáo phải được đóng thành tập, bìa cứng, ghi đầy đủ tên và địa chỉ trường, tên khách sạn thực tập, thời gian thực tập, giáo viên hướng dẫn, họ và tên sinh viên viết báo cáo, lớp học (ví dụ: Quản Lý 18), niên khoá (ví dụ: 2007-2009) 3. Toàn bộ báo cáo không được dưới 35 trang và không nhiều hơn 45 trang đánh máy, không tính trang bìa, trang Điểm và Nhận Xét của Giáo Viên, và các trang khác không mang tính báo cáo thực tập (ví dụ: Mục lục, Lời Mở đầu, Lời Cảm ơn, Nhận xét & Đánh giá của Đơn vị Thực tập,v.v…) 4. Báo cáo phải được trình bày theo thứ tự như sau: a) Trang Bìa b) Trang Điểm và Nhận xét của Giáo Viên c) Mục lục d) Nhật ký thực tập e) Các trang báo cáo f) Nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến đóng góp của sinh viên đối với khách sạn thực tập g) Lời cảm ơn đối với đơn vị thực tập. h) Trang Nhận xét và Đánh giá của Đơn vị thực tập (có ký tên và đóng dấu). i) (Các) Trang khác (nếu có, không bắt buộc) II. Nội dung Báo cáo Thực tập (bắt buộc)

Buồng (Housekeeping): Tối đa 8 trang) a. lost & found. beauty salon. v.v…) f. 7.v… của khách sạn thực tập. số lương phòng.v… – kèm theo ảnh đượcdán ở trang đối diện. d. suốt thời gian thực tập + Nhận xét thực tế. Các nguyên tắc và Quy trình làm phòng của khách sạn thực tập. parking.v… . b. Tối đa 1 trang. karaoke. Miêu tả chung (vị trí. v. Miêu tả (các) nhà hàng. các dịch vụ hỗ trợ (sauna. Nhận xét về mặt tổ chức và quy trình thực hiện: Sự khác biệt và tương đồng so với những gì đã học. loại phòng (phải kèm hình ảnh minh hoạ được dán ở trang đối diện có chú thích). Các công việc khác của housekeeping (giặt ủi.Nội dung Báo cáo Thực tập bắt buộc phải có. nhưng không hạn chế. .). Các quy trình phục vụ khách của nhà hàng đối với: Ăn sáng. massage. Tổ chức và quản trị của FO c. Miêu tả tiền sảnh (Lobby) và Quầy Tiếp Tân (Reception) – kèm theo ảnh. các loại tiệc. b. Tình hình kinh doanh của khách sạn thực tập (nếu có thể). 3. (nếu có). 8. 6. Tiền Sảnh (Front Office): Tối đa 8 trang a. tối thiểu các hạng mục sau đây: 1. 2. Vẽ sơ đồ tổ chức của khách sạn.v. public areas. kể từ lúc đến khách sạn đến giờ ra về. III. bar(s) và bếp (nếu có thể) c. F&B: Nhà hàng. bao gồm (các) nhà hàng. Nhận xét về mặt tổ chức và quy trình: Sự khác biệt và tương đồng so với những gì đã học..v. Tổ chức và quản trị của Housekeeping b. Tối đa 3 trang. Tối đa 3 trang. Homis. v. d. Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn thực tập. spa.v…) e. Nhật ký thực tập: Tóm tắt nội dung công việc được phân công thực hiện trong ngày. check-out của khách sạn thực tập.. 4. Phó Giám Đốc. Bar và Bếp: Tối đa 8 trang a. room service. fitness center. Tối đa 2 trang. e. v. Tối đa 3 trang. Tình hình du lịch của Việt Nam và địa phương vào thời điểm thực tập. Trang thiết bị và hệ thống quản trị hoạt động của khách sạn (thủ công hay sử dụng softwares như Fidelio. À la carte. trang thiết bị. các Trưởng Phòng (hoặc Trưởng Bộ phận). Smile. Tổ chức và quản trị của F&B. Business Center. Nhận xét về mặt tổ chức và quy trình: Sự khác biệt và tương đồng so với những gì đã học. ví dụ: Concierge. bao gồm tên của các (Tổng) Giám đốc. Quy trình check-in. bars. 5. d. Các Phòng Ban khác của khách sạn: Tối đa 5 trang. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận khác được bao gồm trong FO. Trang thiết bị c.v.

v. Các Báo cáo Thực tập không tuân theo các quy định và đáp ứng đầy đủ các khoản mục đã được nêu trong HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG này sẽ bị chấm điểm loại (0 điểm). Thông báo về các quy định trong HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG này sẽ chính thức được áp dụng cho mọi sinh viên Khoa Quản Lý Du Lịch – Khách Sạn – Nhà Hàng của trường Tiếp Thị và Du Lịch Quốc Tế kế từ ngày 15-02-2009. IV. đánh giá và đề xuất ý kiến đóng góp của sinh viên với khách sạn thực tập. không đi thực tập nhưng vẫn có Báo cáo Thực tập. Nhận xét.Sơ lược về tổ chức và hoạt động của các phòng chức năng khác của khách sạn thực tập. Tối đa 3 trang. Mọi hành vi thiếu trung thực hoặc gian lận trong Báo Cáo Thực Tập của các sinh viên như sao chép nội dung của nhau.v… nếu bị phát hiện sẽ dẫn đến hình thức phạt là tất cả các Báo cáo Thực tập đó bị chấm điểm loại (0 điểm) mà không cần xét ai sao chép của ai. TM Ban Giám Hiệu Hiệu Phó Thường Trực Đặng Văn Thạnh .