P. 1
Cac Phuong Phap Giai de thi Dai Hoc Mon Toan

Cac Phuong Phap Giai de thi Dai Hoc Mon Toan

|Views: 19,999|Likes:
Được xuất bản bởihungchng

More info:

Published by: hungchng on Apr 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

Công thức:

b

b

a

a

b
udv uv vdu
a

(1)

Cách lấy phần các tích phân:

Kí hiệu P(x) là đa thức. Khi gặp hai dạng nguyên hàm sau đây, ta thường dùng phương pháp tích phân
từng phần:

Dạng 1:

ln

P x xdx

ta đặt u=ln x (Do lnx không có nguyên hàm)

Dạng 2:

. sin( )
cos( )

ax b

e

P x ax b dx

ax b

ta đặt u=P(x)

Với cách ấy khi lấy công thức 1 ta sẽ được bài toán dẫn tới nguyên hàm đồng dạng với bậc của P(x)
thấp hơn…

GIẢI CÁC VÍ DỤ:

VD 1. Tính tích phân: 2
0

I (x 1)sin2xdx.

(đề dự bị khối D 2005)

Giải:

Đặt:

2

0

1

1

1

cos2

cos2

1

2

1

2

2

4

sin2

cos2

0

2

u x du dx

x

I

x

xdx

dv xdx v

x


VD 2. Tính tích phân: 2
1

I (x 2)lnx dx.

(đề dự bị khối D 2006)

Giải:

Đặt:

2

1

ln

2

2

2

du dx

u x

x

dv x dx

x

v

x


2

2

1

2

5

2 ln

2

ln4

1

2

2

4

x

x

I

x x

dx


VD 3. Tính tích phân:

2

4

0

sin xdx

Giải:

Đặt t=

2

2

x t x tdt dx

X

0

2

4

t

0

2

22

2

0

2 sin

B t tdt

Tính 2
0

sin

I t tdt

Đặt:

sin

cos

u t

du dt

dv tdt v t

2

0

cos cos

cos 0cos0 sin 1

2

2

2 2

0

0

I t t

tdt

t

B=2I=2

VD 4. Tính tích phân: A= 2
0

cos

x

e xdx

Giải:

Đặt:

sin

cos

x

x

u e

du e dx

dv xdx v

x

2

2

2

0

2

0

0

0

cos

cos

cos cos0 cos 1 cos

2

2

0

x

x

x

x

A e x e xdx e

e

e xdx e xdx

(1)

Tính

2

0

cos

x

K e xdx

Đặt:

cos

sin

x

x

u e

du e dx

dv xdx v x

2

2

0

sin

sin

2
0

x

x

K e x e xdx e A

Thay vào (1):

2

2

2

1

1

2 1

2

e

A e A A e A

VD 5. Tính tích phân: A=

2

0

sin cos

x x xdx

Giải:

Đặt:

2

2

sin cos

sin cos

du dx

u x

v x xdx

dv x xdx

Tính:

2

sin cos

v x xdx

Đặt : cos

sin

t x dt xdx

23

V=

3

3

2

cos

3

3

t

x

t dt C

C


Chọn C=0

3

cos
3

x

v

Vậy

3

3

0

cos 1

1

cos

0
3 3

3 3

x

A x

xdx

K

(1)

Tính

3

2

0

0

cos

1 sin cos

K

xdx

x xdx

Đặt t=sin(x)

cos

dt xdx

X

0

t

0

0

0

2

0

1

0

K

t dt

Thay vào (1):

1
3 3 3

A

K

VD 6. Tính tích phân:

2

3

sin
1 cos

x x

D

dx

x

Giải:

2

2

3

sin

2cos

2

x x

D

x

Đặt:

2

sin

1 cos

1

tan

2cos

2

2

u x x

du

x dx

dv

dx

x

x

v


Vậy:

2

3

3 3

2

sin tan

1 cos tan

1

2

2 2

3 2 3

3

x

x

D x x

x dx

K(3)

Với:

2

2

2

2

3

3

3

1 cos tan

2cos tan

sin

2

2 2

x

x x

K

x dx

dx xdx

1

2

cos

2

3

x

Thay vào (3) ta có: D=

9 2 3

18

Lời bình:Ở tích phân từng phần ta có cách nhớ đặt u như sau: nhất “log” – nhì “đa” (đa thức) – tam
“Lượng” (Lượng giác) – Tứ “mũ”. Trong phép tính tích phân từng phần, gặp phép nào đứng trước trong 4
phép trên, hãy đặt u bằng phép đó!

24

Bài tập tự luyện

Tính tích phân: 3

2

0

sin .

I

xtgxdx

Tính tích phân: 7

3

0

2

1

x

I

dx

x

Tính tích phân:

2

0

ln

e

I x xdx

Tính tích phân: 4

sin

0

(

cos )

x

I tgx e x dx

Tính tích phân:

0

cos sin

I x xdx

Tính tích phân: 3

2

2

6

tan cot 2

I

x x dx

Tính tích phân:

2

2

2 1 cos2

I

x dx

Tính tích phân: 3

6

sin4 sin3
tan cot2

x x

I

dx

x x

Tính tích phân: 10
5

dx

I

x 2 x 1

Tính tích phân:

e

1

3 2lnx

I

dx.

x 1 2lnx

Tính tích phân:

2

0

sin
1 sin

x x

I

x

Tính tích phân:

3

6

0

sin sin
cos2

x x

I

x

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol

2

P :y x x 3

và đường thẳng

d:y 2x 1.

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

2

2

27

1 ; 2

; 3

27

x
C y x C y C y

x

25

Bài V:Các bài toán liên quanđến ứng dụng
của đạo hàm và
đồ thị hàm số.

Lưu ý trước khi giải đề thi:
Các bài toán dạng này là câu chiếm 1 điểm, thường nằm ở câu thứ 2 sau phần khảo sát hàm số trong đề
thi đại học. Muốn giải được dạng toán này ta cần nắm vững các lí thuyết về sự tăng, giảm hàm số, các
vấn đề về cực trị, sự tương giao giữa hai đồ thị (điều kiện tiếp xúc của hai đường cong)… Các ví dụ dưới
đây sẽ trình bày một cách có hệ thống các vấn đề nêu trên và cách giải đơn giản và dễ hiểu nhất. Các
bạn tham khảo các ví dụ sau đây:

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->