P. 1
PPdạyToán

PPdạyToán

|Views: 187|Likes:
Được xuất bản bởiphnhongmot

More info:

Published by: phnhongmot on Apr 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

III.

DẠY HỌC ĐẶT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : MỘT PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC
Như đã nói, trong phương pháp tích cực người ta không chỉ quan tâm đến yêu cầu thông hiểu, ghi nhớ, tái hiện các kiến thức theo sách giáo khoa, lặp lại đúng và thành thạo các kỹ năng đã được tập dượt, mà còn đặc biệt chú ý phát triển các năng lực nhận thức, rèn luyện các kỹ năng và phẩm chất tư duy phù hợp với môn học, với nội dung bài học. Theo tinh thần này, người ta xem dạy học môn toán là dạy học hoạt động nhận thức toán học. Nói cách khác, trong dạy học toán phải có sự phối hợp một cách hợp lý giữa việc dạy học các tri thức toán học với việc dạy học hoạt động nhận thức để đạt được các tri thức ấy. Quá trình dạy học môn toán vì thế mà ở một mức độ nào đó phải được mô phỏng theo quá trình nghiên cứu toán học, sao cho hoạt động của học sinh từng lúc giống với hoạt động của nhà nghiên cứu, mặc dầu học sinh không nhằm mục đích phát hiện điều chưa ai biết mà nhằm lĩnh hội những tri thức loài người đã tích lũy được. Lịch sử phát triển của toán học đã chỉ ra rằng các tri thức toán luôn nảy sinh trong quá trình giải quyết những vấn đề nào đó và với mục đích giải quyết vấn đề, nghĩa là luôn gắn liền với hoạt động của con người trong những tình huống khác nhau. Chính là trong hoạt động như vậy mà tri thức lấy được nghĩa của nó. Thừa nhận quan điểm đó dẫn đến chỗ thừa nhận rằng việc học tập môn toán cần được diễn ra trong hoạt động và bằng hoạt động. Các phương pháp dạy học toán cũng vì thế mà phải tính đến đặc trưng của hoạt động toán học : giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn hoặc từ chính bản thân toán học. Dạy học đặt và giải quyết vấn đề là một phương pháp dạy học tích cực có tính đến đặc trưng này. • Về phương pháp dạy học này, đã có nhiều cách gọi khác nhau, mà thường gặp là : - Dạy học nêu vấn đề - Dạy học gợi vấn đề - Dạy học giải quyết vấn đề - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề - Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề - Dạy học đặt và giải quyết vấn đề Về bản chất, dường như các thuật ngữ trên đã đều được dùng để chỉ cùng một xu hướng sư phạm hay một phương pháp dạy học, trong đó học sinh đứng trước một tình huống có vấn đề và tri thức được kiến tạo qua quá trình giải quyết vấn đề ấy. Tuy nhiên, về hình thức thì từ mỗi tên gọi người ta có thể suy ra được một kiểu dạy học ứng với một điểm mấu chốt cần nhấn mạnh. Do đó, nếu không giải thích rõ ràng thì có thể dẫn đến chỗ hiểu không đầy đủ về xu hướng sư phạm hay phương pháp dạy học này. Chẳng hạn, các thuật ngữ nêu vấn đề, gợi vấn đề không nói rõ vai trò của học sinh trong quá trình giải quyết vấn đề. Chúng có thể dẫn tới lầm tưởng rằng việc dạy học chỉ tập trung ở khâu tạo tình huống có vấn đề để gây động lực tâm lý, thu hút học sinh vào nhiệm vụ nhận thức. Hơn nữa, thuật ngữ nêu vấn đề còn có thể gây ra cách hiểu là vấn đề do thầy giáo nêu lên chứ không phải nảy sinh từ logic bên trong của tình huống. Thuật ngữ gợi vấn đề tránh được cách hiểu lầm thứ hai nhưng vẫn còn có thể gây nên cách hiểu lầm thứ nhất. Trái lại, thuật ngữ giải quyết vấn đề thì lại có thể làm hiểu rằng việc dạy học chỉ tập trung vào khâu giải quyết vấn đề. Các cụm từ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề, Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, Dạy học đặt và giải quyết vấn đề thể hiện đầy đủ một quan điểm sư phạm hiện đại về dạy học toán đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới : “Học toán là học phát hiện, học trình bày và giải quyết các bài toán ” (Lê Văn Tiến, 2005, tr.15).

33

Nếu dạy cho học sinh tự phát hiện vấn đề, sau đó trình bày và giải quyết vấn đề thì sẽ phát huy cao độ tính tích cực và tư duy sáng tạo của họ. Thế nhưng, do hoạt động dạy học bị chi phối bởi nhiều ràng buộc khác nhau, thực hiện điều này không mấy dễ dàng. Vì thế ta có thể tính đến hai cấp độ thấp hơn là giáo viên dùng phương pháp vấn đáp – gợi mở để giúp học sinh phát hiện vấn đề, hoặc chính giáo viên trình bày quá trình phát hiện này. Thuật ngữ “đặt vấn đề” có thể bao hàm được cả hai nghĩa - phát hiện vấn đề và trình bày vấn đề, đồng thời có tính đến hai cấp độ trên.

III.1. Những khái niệm cơ bản a. Vấn đề
Trước hết cần phải phân biệt hai khái niệm bài toán và vấn đề. • Bài toán được hiểu là “tất cả những câu hỏi cần giải đáp về một kết quả chưa biết cần tìm bắt đầu từ một số dữ kiện, hoặc về một phương pháp cần khám phá, mà theo phương pháp này sẽ đạt được kết quả đã biết” (từ điển Petit Robert, trích theo Lê văn Tiến, 2005). • Xét tình huống có chứa đựng một bài toán mà chủ thể ý thức được nó và tiếp nhận nó để giải quyết. Khi đó có hai khả năng xẩy ra : - Chủ thể có thể giải quyết được bài toán mà không gặp khó khăn gì, chỉ cần đơn thuần áp dụng trực tiếp vốn kiến thức sẵn có. - Chủ thể chưa có trong tay một thuật giải nào cho phép giải quyết ngay bài toán. Muốn giải quyết, chủ thể phải tích cực suy nghĩ để biến đổi đối tượng cho phù hợp với mô hình kiến thức cũ của mình (Piaget gọi đây là hoạt động đồng hóa đối tượng nhận thức), hoặc để điều chỉnh lại phương thức hành động hay kiến thức cũ, tức là phải kiến tạo nên kiến thức mới (theo cách nói của Piaget thì đây là hoạt động điều tiết). Trong trường hợp thứ hai này ta nói bài toán là một vấn đề đối với chủ thể. Như thế, hai khái niệm bài toán và vấn đề không đồng nhất. Một bài toán chỉ được xem là vấn đề nếu nó đặt chủ thể trước những khó khăn nhận thức, những mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, mà chủ thể ý thức được một cách mơ hồ hay rõ ràng, nhưng chưa có một phương pháp mang tính thuật toán nào để giải quyết. Hiểu như vậy thì bài toán có phải là vấn đề hay không sẽ phụ thuộc vào mỗi chủ thể và phụ thuộc cả vào thời điểm mà chủ thể gặp bài toán đó. Cùng môt bài toán, có thể là vấn đề đối với chủ thể này nhưng không là vấn đề đối với chủ thể kia, là vấn đề đối với một chủ thể ở thời điểm này song lại không còn là vấn đề đối với chính chủ thể đó ở thời điểm khác. Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng để một bài toán là vấn đề đối với một chủ thể thì trước hết chủ thể phải có ý thức về nó và tiếp nhận (tự nguyện hay bắt buộc) giải quyết nó. Vài ví dụ : - Bài toán “giải phương trình sin 2 x + 2s inx.cosx + 3cos 2 x = 0 ” là một vấn đề đối với học sinh khi chỉ mới nghiên cứu cách giải các phương trình lượng giác cơ bản, nhưng không còn là vấn đề khi đã học cách giải phương trình thuần nhất bậc 2 đối với sinx và cosx. Sau khi đã biết thuật toán giải các phương trình dạng này, bài toán “giải phương trình (m − 1)sin 2 x + s inx.cosx + 2m.cos 2 x = 0 ” không còn là vấn đề đối với những học sinh khá, song vẫn có thể là vấn đề đối với một học sinh yếu vì không tìm thấy ngay thuật toán để giải quyết nó.

34

- Bài toán tính diện tích hình thang cong không phải là vấn đề đối với học sinh sau khi đã học khái niệm tích phân xác định (bằng con đường kiến thiết chứ không phải bằng cách được giáo viên thông báo một định nghĩa hình thức của khái niệm này qua công thức Newton – Leibniz), nhưng trước đó lại là một vấn đề đối với họ. Sau khi giải quyết xong bài toán, học sinh sẽ lĩnh hội được một phương pháp mới có thể sử dụng để giải nhiều bài toán khác của Giải tích (phương pháp xấp xỉ nhờ khái niệm giới hạn) và thu được một khái niệm mới.

b. Tình huống có vấn đề và tình huống gợi vấn đề
Tình huống có vấn đề là tình huống trong đó tồn tại một vấn đề. Tình huống gợi vấn đề là tình huống gợi ra cho học sinh những khó khăn về lý luận hay thực tiễn mà họ thấy cần thiết và có khả năng vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc nhờ áp dụng trực tiếp một thuật giải có sẵn, mà phải trải qua quá trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để đồng hóa chúng hay để điều chỉnh hệ thống kiến thức sẵn có của mình. Như vậy, một tình huống gợi vấn đề phải thỏa mãn các điều kiện sau : • Là một tình huống có vấn đề • Gợi nhu cầu nhận thức : nếu tình huống có vấn đề nhưng vì một lý do nào đó mà học sinh không thấy có nhu cầu tìm hiểu, suy nghĩ để tìm cách giải quyết, chẳng hạn họ thấy vấn đề xa lạ, không có ích gì cho mình, … thì đó cũng không phải là một tình huống gợi vấn đề. Tình huống gợi vấn đề phải là tình huống tạo ra được cho học sinh sự hứng thú, mong muốn giải quyết vấn đề. • Gây niềm tin ở khả năng : vấn đề rất hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, gợi ở học sinh nhu cầu giải quyết, nhưng nếu họ cảm thấy vấn đề quá khó, vượt quá khả năng của mình thì hứng thú cũng nhanh chóng tiêu tan và họ không sẵn sàng tham gia giải quyết vấn đề. Để điều này không xẩy ra, tình huống phải tự bộc lộ mối quan hệ (có thể chỉ mờ nhạt) giữa vấn đề cần giải quyết với vốn kiến thức sẵn có của họ, gây cho họ niềm tin là tuy chưa có ngay lời giải, nhưng nếu tích cực suy nghĩ thì có nhiều khả năng tìm ra cách giải quyết. Ví dụ về tình huống có vấn đề Để dạy định lý về Tứ giác nội tiếp đường tròn, giáo viên nêu vấn đề : bất kỳ tam giác nào cũng nội tiếp được trong đường tròn. Vậy có phải bất kỳ tứ giác nào cũng nội tiếp được không ? Ví dụ : hình bình hành ? hình chữ nhật ? hình thoi ? Tứ giác như thế nào thì nội tiếp được ? Đây là một tình huống có vấn đề, vì tồn tại trong đó một vấn đề mà cho đến thời điểm ấy học sinh chưa có sẵn một kiến thức nào cho phép giải quyết ngay. Tuy nhiên, nó có thể chưa phải là tình huống gợi vấn đề, vì tình huống đặt ra như vậy chưa đảm bảo chắc chắn sẽ tạo ra ở học sinh sự hứng thú và nhu cầu muốn tiến hành giải quyết vấn đề. Ví dụ về tình huống gợi vấn đề : Bài toán chu vi tam giác cụt1 Mô tả tình huống : Bài toán được đặt ra cho học sinh một lớp Quatrième của Cộng hòa Pháp (tương ứng với lớp 8 trong hệ thống giáo dục Việt nam). Lớp học chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm khoảng 4 em. Giáo viên phát cho mỗi nhóm một bản phôtô trên giấy A4 hình vẽ của một tam giác bị cắt đi một mảnh có chứa một đỉnh, mà ta gọi là tam giác cụt (hình vẽ dưới). Tam giác cụt của tất cả các nhóm đều giống nhau. Dụng cụ và vật liệu mà mỗi nhóm được sử dụng là 2 thước đo độ, 2 thước kẻ, 2 êke, 2 compa, 4 bút bi, 1 máy tính bỏ túi chỉ cho phép thực hiện bốn phép toán Cộng, Trừ, Nhân, Chia và nhiều tờ giấy trắng A4 không trong suốt.
Tình huống này được lấy từ nghiên cứu của Balacheff (Một nghiên cứu về các quá trình chứng minh trong toán học ở học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ, Đại học Joseph Fourier, Grenoble 1, Cộng hòa Pháp).
1

35

còn đối với bậc Trung học phổ thông thì dạy học toán chỉ chú trọng vào việc rèn luyện khả năng suy luận và phương pháp tư duy cho họ. chỉ dẫn họ những việc cần làm để tính chu vi của một tam giác cụt bất kỳ. điều chỉnh cách giải quyết. như đã nói trên. Thứ hai. Chẳng hạn : tìm phần bị thiếu bằng cách “nối dài thêm tờ giấy A4” nhờ những tờ giấy A4 khác. Các áp phích này sẽ được dán lên bảng và là đối tượng của cuộc thảo luận để từ đó chọn ra một thông báo tập thể. nó được đặt trong tình huống phải thi đua giữa các nhóm. vì hai lý do sau : 36 . tình huống này thỏa mãn ba điều kiện của một tình huống gợi vấn đề : . Thứ ba.Tồn tại một vấn đề : cho đến thời điểm ấy học sinh chưa có một phương pháp có tính thuật toán nào cho phép tính chu vi các tam giác cụt như vậy. thú vị và khác lạ so với những bài toán tính chu vi mà học sinh thường gặp.Tình huống tạo ra ở học sinh sự tò mò. đối với học sinh Trung học phổ thông ta vẫn có thể (và nhiều khi cần thiết) dựa vào các hoạt động quan sát. chỉ có duy nhất một tờ giấy) họ mới nhận ra tính không khả thi của các cách chiến lược này và buộc phải suy nghĩ. thực nghiệm. bản hướng dẫn sẽ được học sinh của một lớp khác sử dụng. Bình luận : Như Lê Văn Tiến (2005) đã phân tích. Điều này ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của lớp. Chính sự tồn tại các chiến lược cơ sở cùng với cảm giác quen thuộc về bài toán tính chu vi tam giác là một trong những nhân tố góp phần tạo nên niềm tin ở khả năng giải quyết được vấn đề đặt ra. quy nạp.Dù khác lạ. Một số cách tạo ra tình huống có vấn đề Ta sẽ xem xét dưới đây một số cách tạo ra tình huống “có vấn đề”. thực nghiệm để hình thành dự đoán Thật sai lầm nếu nghĩ rằng kiểu hoạt động quan sát.Giáo viên thông báo nhiệm vụ : “Từng nhóm hãy thảo luận và nhất trí với nhau để viết thông báo cho các bạn học sinh một lớp Quatrième khác. bài toán khá độc đáo. … Ta nói rằng tồn tại những chiến lược cơ sở cho phép học sinh đưa ra những lời giải đáp ban đầu. Không ai phủ nhận rằng quá trình dạy học toán qua từng bậc học phải từng bước nâng cao yêu cầu về khả năng suy luận diễn dịch. thực nghiệm chỉ phù hợp với học sinh Tiểu học và các lớp đầu cấp Trung học cơ sở. vì ba lý do : thứ nhất. Chỉ khi hiểu rõ các ràng buộc của tình huống (tam giác cụt bất kỳ. dựng lại tam giác bằng cách đo một cạnh và hai góc đã được vẽ nguyên vẹn trên tờ giấy.” Các nhóm viết bản chỉ dẫn của mình trên một tờ giấy khổ lớn (áp phích). hứng thú và nhu cầu muốn giải quyết vấn đề.2. Lưu ý rằng các bạn học sinh nhận chỉ dẫn này cũng có những dụng cụ giống như các em. ngoài ra không có thêm tờ giấy A4 nào khác. chứ không phải tình huống “gợi vấn đề”. III. Quan sát. nhưng thoạt tiên học sinh không cảm thấy quá khó phải bó tay. . từ đó phát triển tư duy logic cho học sinh. mà họ có thể tính đến nhiều phương án giải quyết khác nhau. . Thế nhưng. a. cần phải đảm bảo rằng chúng gợi ra ở học sinh nhu cầu nhận thức và niềm tin ở khả năng giải quyết vấn đề. nhưng chỉ có một tờ giấy A4 trên đó có vẽ một tam giác cụt như nhóm em đã có. hay nhờ phép đối xứng trục. Để chúng trở thành các tình huống “gợi vấn đề” thì.

Cho c thay đổi trong (P). . không phải là pha duy nhất của hoạt động toán học. • Ví dụ : Tình huống nhằm hình thành định lý mở đầu để dẫn tới khái niệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Hình học 11). nếu cho trước một giá trị a tùy ý thì liệu có tồn tại hay không một giá trị của x sao cho sinx = a ? nếu có thì có bao nhiêu giá trị của x ? Xác định chúng như thế nào ? Nói cách khác. hoạt động toán học đòi hỏi nhiều năng lực : xác định vấn đề cần giải quyết. phỏng đoán kết quả. Nhưng để khắc phục điều này. thực nghiệm đòi hỏi nhiều thời gian nên khó thực hiện nó thường xuyên.Thứ hai.Thứ nhất. nắm được nghĩa của tri thức mà việc dạy học nhắm đến. Yêu cầu học sinh quan sát Có dự đoán gì về góc giữa ∆ và c. năng lực tự học cho họ. nếu không thành công trong việc bác bỏ thì mới tìm cách chứng minh. .v. giúp học sinh thấy được mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn.Tình huống có vấn đề : Quan hệ giữa ∆ và các đường thẳng thuộc P ? Thử chứng minh dự đoán đó. Những phần mềm này mang lại cho học sinh một sự trợ giúp quan trọng. Chẳng hạn. về mặt sư phạm. quy nạp. Thông thường việc dạy học dựa vào pha quan sát. . . … cũng góp phần quan trọng vào việc phát triển năng lực tư duy cho học sinh. b. cần tận dụng những hoạt động này vào mục đích tạo ra tình huống có vấn đề. Thật vậy. Tìm sinx. kiểm chứng trên các ví dụ. giải phương trình sinx = a ra sao ? 37 . thực nghiệm. trình bày lời giải. đánh giá tính thỏa đáng của nó tùy theo vấn đề cần nghiên cứu. máy tính bỏ túi. Lật ngược vấn đề • Ví dụ : Cho x lần lượt nhận các giá trị π π π π . . . hầu như trong mọi nghiên cứu đều có một pha thực nghiệm cho phép hình thành các phán đoán. … Pha chứng minh. dù ở lứa tuổi nào. nếu ta mong muốn đào tạo năng lực khoa học. bác bỏ này cũng cần có mặt trong hoạt động của học sinh. lập luận.. 3 4 5 6 Mục đích chủ yếu là đi tới khẳng định rằng nếu cho trước một giá trị bất kỳ của x thì luôn luôn tìm được giá trị (có thể gần đúng của sinx) nhờ vào bảng giá trị lược giác của các góc đặc biệt. việc sử dụng những phần mềm hình học động (như Cabrie-géomètre. có thể tận dụng một số phần mềm dạy học. dù là pha cơ bản. Geometer’s sketchpad) luôn đem lại một công cụ có hiệu quả cao trong nghiên cứu các quỹ tích hình học. Đường thẳng ∆ vuông góc với a và b. Ngay cả với các nhà toán học.Trong (P) kẻ một đường thẳng c tùy ý. Như thế thì pha phỏng đoán. nếu nhìn nhận bản chất của hoạt động toán học một cách toàn diện. sau đó xem xét việc bác bỏ chúng – bằng suy luận. thì quan sát. v.Cũng dùng phần mềm Cabrie-géomètre để vẽ hình : hai đường thẳng a. . Dưới đây là hai ví dụ về tình huống có vấn đề được hình thành từ quan sát.Xác định góc giữa ∆ và c. kiểm chứng. kiểm tra kết quả nhận được. hay đường tròn lược giác. mà cũng có thể bằng thực nghiệm để tìm một phản ví dụ. ở chỗ nó đảm bảo tính chính xác cho kết quả. b cắt nhau và cùng thuộc mặt phẳng (P). Từ đó giáo viên đặt vấn đề cần giải quyết : Ngược lại. − . thực nghiệm. Dán kết quả lên màn hình (90°). .

Sau đây là lời giải của một học sinh lớp 10 : u u u u uu ur ur ur uu r ur Ta có : NJ = NA + AJ . hình lăng trụ.NJ = EB ( NA + AJ ) u r uu uu ur Mà EB ⊥ AJ nên từ đẳng thức trên suy ra : uuuu uuuu ur ur ur ur (1) EB. N lần lượt là trung điểm của CE và AD. khiếm khuyết. Nhân hai vế với EB ≠ 0 ta được : uu u u uu u u uu ur ur ur ur ur EB. . Xem xét vấn đề tương tự • Ví dụ : Trong mặt phẳng ta có hai tính chất sau về mối quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc : . số đỉnh d và số cạnh c của một hình chóp. Sau mỗi lần đếm trên một hình lại tính giá trị số của biểu thức m + d – c. Phát hiện sai lầm. nếu hai đường thẳng a. giáo viên còn phải làm sao cho tình huống gợi nhu cầu nhận thức. b song song với nhau và một trong hai đường thẳng đó vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng còn lại cũng vuông góc với c. . vì nói chung không có thuật giải để phát hiện sai lầm.NJ = EB. BE vuông góc với AC. gây hứng thú ở học sinh. kỹ năng sẵn có của mình.Nếu hai đường thẳng a.c.Vấn đề : hai tính chất đó còn đúng trong không gian nữa hay không ? Từ hai tính chất đó có thể phát biểu được những mệnh đề tương tự nào ? Mệnh đề nào đúng ? mệnh đề nào sai ? Chứng minh hay bác bỏ chúng ra sao ? d. • Ví dụ 1 : Cho hình chữ nhật ABCD. Sau khi phát hiện thấy sai lầm. • Ví dụ 2 : Tình huống có vấn đề cho Định lý sin trong tam giác Trong tam giác vuông ABC hãy tìm mối liên hệ giữa tỉ số một cạnh và sin của góc đối diện a b c = = = 2R ) với (câu trả lời mong đợi : sin A sin B sin C Tình huống có vấn đề : Kết quả trên còn đúng không nếu tam giác ABC không phải là tam giác vuông ? e. Chứng minh rằng BJ vuông góc với NJ. b cùng vuông góc với một đường thẳng c thì song song với nhau. từ đẳng thức : EB.BJ = EB ( BA + AJ ) u u uu u u u u ur u ur u r r ta có EB. vì họ hiểu lời giải có sai lầm chỉ liên quan tới tri thức đã học. Để có một tình huống gợi vấn đề. Có nhận xét gì về giá trị của biểu thức ấy ? Đây là một tình huống cho phép đi đến công thức về đặc số Euler của hình đa diện (m + d = c – 2). khiếm khuyết.BJ = EB.Ngược lại. khiếm khuyết trong một lời giải (có thật hoặc hư cấu) do thầy đưa ra là tình huống có vấn đề.BA (2) 38 A N E J D B C . khiếm khuyết và sửa chữa Tình huống mà học sinh được yêu cầu tìm những sai lầm. học sinh đứng trước một nhiệm vụ nhận thức : tìm nguyên nhân sai lầm và sửa chữa. Tình huống đó thường gây cho người học niềm tin ở khả năng huy động tri thức. J.NA u u uu u u u u u u ur u r ur u u r r Tương tự. Khái quát hóa • Ví dụ 1 : Cho học sinh tiến hành hoạt động : Đếm số mặt m.

AI ⊥ SC. tức là NJ ⊥ BJ Tận dụng lời giải trên.BJ = 0 . Từ A ta kẻ các đường cao AH ⊥ SB. N lần lượt là trung điểm của CE và AD”.BJ = EB . Tình huống : Nếu là người chấm bài thì em cho bạn học sinh đó bao nhiêu điểm ? Giải thích vì sao. nên BC ⊥ mp(SAB) Suy ra : BC ⊥ AH Theo giả thiết : AH ⊥ SB Vậy AH ⊥ HI hay AHI = 1v Chứng minh tương tự ta có AKI = 1v Vậy : AHI + AKI = 2v (3) A (1) (2) S Từ (1) và (2) suy ra AH ⊥ mp(SBC) Từ (3) suy ra tứ giác AHIK nội tiếp được trong một đường tròn. 2 • Ví dụ 3 : Tính : ∫ ( x + 1) dx −2 0 Lời giải của một học sinh : Đặt u = (x + 1)2. nhu cầu tìm sai lầm trong lời giải trên và nguyên nhân của sai lầm đó. • Ví dụ 2 : Cho hình chóp S. Chứng minh rằng tứ giác AHIK nội tiếp được trong một đường tròn. u u uu ur u u u uu ur u r r Mà NA .NA. Một học sinh lớp 11 giải bài toán như sau : Vì SA ⊥ mp (ABCD) và AB ⊥ BC. học sinh hiểu đầy đủ hơn về các phép toán vectơ.BJ = NA. giáo viên có thể nêu theo mệnh lệnh của thầy giáo. Vậy có thể kết luận rằng BJ ⊥ NJ.NJ . giáo viên có thể tạo ra một tình huống có vấn đề bằng cách khẳng định I K lời giải trên là sai yêu cầu học sinh tìm sai lầm trong lời giải. u u uu ur u r u u uu ur u r Vậy : NJ . Muốn tạo ra một tình huống gợi vấn H câu hỏi : Lời giải này không sử dụng đến giả thiết “J. từ đó xuất hiện hứng thú. Tuy nhiên.BA . Cạnh SA vuông góc với mặt đáy. Tình huống cũng có thể gây niềm tin ở khả năng vì học sinh hiểu rằng sai lầm chỉ quanh quẩn quanh các hệ thức vectơ đưa ra trong lời giải. AK ⊥ SD.BA u u uu u u u u ur u r ur u r uu ur uu ur Vì EB 2 =  EB  2 ≠ 0 nên từ (3) suy ra NJ . với x = 0 thì u = 1 du du = 2( x + 1) 2 u 39 . tình huống này chưa phải là tình huống gợi vấn đề vì nó chưa gợi nhu cầu nhân thứcD học sinh : họ hoạt động cho C D đề. BA = 0 (do NA ⊥ BA ). Khi đã tìm ra nguyên nhân sai lầm.ABCD. với mọi điểm N thuộc đường thẳng AB và mọi điểm J B thuộc đường thẳng AC ? Học sinh sẽ nhanh chóng nhận ra sự vô lý của kết luận này. Ta có : du = 2 (x + 1) dx => dx = Đổi cận : với x = -2 thì u = 1 . đáy ABCD là một hình chữ nhật.Nhân vế theo vế các đẳng thức (1) và (2) : u u2 u u uu u u2 u u u u ur ur u r ur ur u r (3) EB .

2004. mà có thể còn có phương thức hành động mới. tình huống đó là một tình huống có vấn đề nhưng chưa phải là một tình huống gợi vấn đề. học sinh đứng trước một tình huống có vấn đề. Vì thế. tr. Dạy học đặt và giải quyết vấn đề a. Ngược lại. III. vướng mắc cần tháo gỡ với kiến thức và kinh nghiệm sẵn có đã làm nảy sinh nhu cầu tư duy. học sinh bị ép buộc làm theo yêu cầu của giáo viên chứ không phải tự bản thân họ nhận ra mâu thuẫn và có nhu cầu giải quyết mâu thuẫn. Chính mâu thuẫn giữa nhiệm vụ cần giải quyết. . gây nên sự ngạc nhiên và nhu cầu muốn tìm hiểu xem sai lầm ở đâu. Một cách cụ thể hơn. . cả lớp cho rằng lời giải đúng thì giáo viên có thể thực hiện một trong ba cách sau : . kiểm tra và đánh giá kết quả cũng như phương pháp giải quyết vấn đề. thúc đẩy học sinh tích cực. Nói cách khác. Bản chất và cơ sở lý luận của dạy học đặt và giải quyết vấn đề • Cốt lõi của dạy học đặt và giải quyết vấn đề là điều khiển học sinh tự thực hiện hoặc hòa nhập vào quá trình phát hiện và nghiên cứu vấn đề. Trong trường hợp giáo viên nhận thấy có một số học sinh trong lớp có thể phát hiện ngay ra sai lầm thì chỉ có thể tạo ra tình huống có vấn đề đối với một bộ phận học sinh của lớp mà thôi. 198). trong dạy học đặt và giải quyết vấn đề.3. y = (x + 1)2 không thể bằng 0 – điều đó thể hiện rất rõ trên hình vẽ. học sinh không chỉ có kiến thức mới. Mục tiêu của dạy học đặt và giải quyết vấn đề “không phải chỉ là làm cho học sinh lĩnh hội kết quả của quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Họ sẽ được phát triển khả năng phát hiện và trình bày vấn đề. 40 . học sinh nhận ra sự bất hợp lý của kết quả nhận được : diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường x = . tr. 194). trước hết giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét lời giải trên. khám phá. Nếu sau khi xem xét. theo hai cách sau thì giáo viên có nhiều khả năng đạt được một tình huống gợi vấn đề.Cách 2 : giáo viên đề nghị : Hãy thử tìm một cách khác để tính tích phân trên. chủ động tìm tòi. tạo động lực. Ở tình huống thứ ba. 2004.Cách 1 : giáo viên khẳng định lời giải sai và yêu cầu tìm chỗ sai. mà ở cách tính 3 −2 này không thấy có sai lầm nào cả.0 −2 2 ∫ ( x + 1) dx = ∫ 1 udu dx = 2 u 1 11 ∫ udu = 0 21 Để tạo ra tình huống có vấn đề. Nói cách khác. Như thế.2.Cách 3 : giáo viên nêu câu hỏi : Tích phân vừa tính được biểu thị đại lượng nào ? Ở tình huống thứ hai. tìm kiếm cách giải quyết vấn đề. những tình huống tạo ra bằng cách cho học sinh phát hiện sai lầm chỉ là tình huống có vấn đề đối với cả lớp khi không có học sinh nào nhận ra sai lầm của lời giải được xem xét. … Thế cho nên Rubinstein đã nói : “Tư duy sáng tạo luôn bắt đầu bằng một tình huống gợi vấn đề” (trích theo Nguyễn Bá Kim. Tất nhiên. tổ chức quá trình giải quyết vấn đề. học sinh tìm ra cách tính khác không mấy khó khăn và nhanh chóng 0 2 2 nhận ra mâu thuẫn : kết quả thu được theo cách tính khác là ∫ ( x + 1) dx = . tình huống tạo theo hai cách sau dễ gây ở học sinh sự hứng thú : mâu thuẫn xuất hiện một cách tự nhiên. tự giác. mà còn ở chỗ làm cho họ phát triển khả năng tiến hành những quá trình như vậy” (Nguyễn Bá Kim. nghĩa là trước những bài toán nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái phải tìm. trong tình huống tạo ra theo cách thứ nhất. x = 0.

… Từ đó đề xuất một phương hướng giải quyết vấn đề. giữa chúng với những tri thức toán học đã có. nhấn mạnh các tri thức phương pháp có thể rút ra từ quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề. 200-201.Về phương diện Giáo dục học : dạy học đặt và giải quyết vấn đề được đặt trên cơ sở của nguyên tắc về tính tự giác và tích cực. Phân tích phương hướng được đề xuất. và Lê Văn Tiến. . 2004. làm rõ mối liên hệ giữa các dữ kiện đã có với cái cần đạt được. theo đó thì mâu thuẫn là động lực thúc đẩy quá trình phát tiển. phát biểu nó dưới dạng một định nghĩa.• Dạy học đặt và giải quyết vấn đề có cơ sở Triết học. . cần phải làm cho học sinh hiểu đúng vấn đề được đặt ra và mục đích giải quyết vấn đề. Ở mức độ thấp hơn. Tâm lý học và Giáo dục học của nó. Về cơ bản. ý nghĩa của kết quả đạt được. Giáo viên đánh giá vai trò. v. nếu cần thì phải điều chỉnh. giữa các dữ kiện đó với nhau.v.3. thậm chí bác bỏ và tìm hướng giải quyết thích hợp hơn.Trình bày lời giải theo giải pháp đã lựa chọn.Trước hết phải tìm giải pháp giải quyết vấn đề. • Bước 4 : Thể chế hóa kiến thức cần lĩnh hội. cũng như đặc trưng của tri thức đạt được mà người ta phân biệt ba hình 2 Mục c. . đồng thời được bồi dưỡng những đức tính cần thiết của người lao động sáng tạo. b. 2005. Trong hai trường hợp sau. và d. 211-212. giáo viên chỉ nêu vấn đề cần giải quyết. phát triển năng lực trí tuệ và bồi dưỡng phẩm chất. những cách phân chia này đều thừa nhận rằng dạy học đặt và giải quyết vấn đề gồm những bước chủ yếu sau : • Bước 1 : Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề Ở bước này tình huống gợi vấn đề được tạo ra : chính học sinh phát hiện vấn đề (có thể với sự giúp đỡ của giáo viên bằng vấn đáp gợi mở). tr. được trình bày theo các tác giả Nguyễn Bá Kim. hoặc giáo viên trình bày quá trình phát hiện vấn đề.Về mặt Tâm lý học : dạy học đặt và giải quyết vấn đề dựa trên nguyên tắc được các nhà tâm lý học thừa nhận là con người chỉ bắt đầu tư duy tích cực khi nảy sinh nhu cầu tư duy. của phần III. chuyển kiến thức mang tính chất cá nhân thành kiến thức chung. Nó cũng thể hiện sự thống nhất giữa kiến tạo tri thức. hay chọn giải pháp tối ưu nhất trong những giải pháp đã nêu ra. Cụ thể là nó nhằm khêu gợi hoạt động học tập mà chủ thể đã được hướng đích. những nhân vật chủ chốt của hệ thống dạy học. căn cứ vào vai trò của giáo viên và học sinh. • Bước 3 : Kiểm tra. Các bước chủ yếu của dạy học đặt và giải quyết vấn đề Người ta đã đề nghị những cách khác nhau để phân chia quá trình điều khiển hoạt động của học sinh trong dạy học đặt và giải quyết vấn đề. c. . gợi động cơ. định lý hay công thức có thể được vận dụng về sau cho nhiều trường hợp khác. đánh giá lời giải. tr.Về mặt Triết học : phương pháp dạy học này dựa trên quy luật cơ bản của triết học duy vật biện chức. Các hình thức dạy học đặt và giải quyết vấn đề2 Như bảng dưới chỉ ra. 41 . tức là khi đứng trước một khó khăn về nhận thức cần phải khắc phục. Muốn thế cần phải phân tích vấn đề. phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khoa học. Nhưng mọi sự phân chia một quá trình dạy học đều chỉ là tương đối (và nó không phải là đối tượng xem xét của chúng ta). • Bước 2 : Giải quyết vấn đề . Học sinh sẽ học được cách khám phá. kết quả và cả cách thức tìm kiếm lời giải. 34-37.

Thực hiện tất cả các khâu của hình thức dạy học này : tạo ra tình huống gợi vấn đề. . thực hiện cả bước kiểm tra và đánh giá kết quả cũng như cách thức tìm kiếm lời giải Tri thức Tự nghiên cứu giải quyết vấn đề Tri thức không được cho dưới dạng có sẵn. . mà xuất hiện trong quá trình hình Tùy theo tình hình mà công thành và giải việc của học sinh có thể được quyết vấn đề. các nghi vấn. và giải Ở mức độ thấp hơn thì chính quyết giáo viên thực hiện việc phát vấn đề hiện vấn đề và trình bày vấn đề.Làm việc cá nhân.Đan xen giữa hai hình thức làm việc trên. trình bày lời giải. họ cũng trải qua những thời điểm. Tri thức không được trực tiếp cho dưới dạng có sẵn mà xuất hiện trong quá trình giải quyết vấn đề. Hình thức Giáo viên . tự mày mò tìm kiếm các phương án giải quyết rồi tự trả lời. trình bày vấn đề (có thể cùng học sinh phát hiện vấn đề). Thuyết trình đạt và giải quyết vấn đề. tổ chức dưới các hình thức được khám phá bởi chính học khác nhau như : sinh. dẫn dắt của giáo viên mà tích cực nghiên cứu. Trong quá trình này. . vấn đề Đóng vai trò một học sinh đang tìm cách phát hiện và giải quyết vấn đề : tự đặt ra cho mình các câu hỏi. được khám phá nhờ quá trình tương tác giữa thầy và trò.Thực hiện pha thể chế hóa sau khi vấn đề đã được giải quyết. dẫn dắt học sinh thực hiện tất cả các bước của Vấn dạy học đặt và giải quyết vấn đáp đặt đề.Không can thiệp vào quá trình giải quyết vấn đề của học sinh. trình bày và giải quyết vấn đề. . những cảm xúc và thái độ khác nhau như một học sinh đang thực sự tham gia quá trình nghiên cứu. trình bày trình quá trình suy nghĩ tìm kiếm đặt cách thức giải quyết vấn đề và giải (chứ không đơn thuần trình quyết bày lời giải). .Làm việc theo nhóm. Học sinh Độc lập tìm cách giải quyết vấn đề. Dùng một hệ thống câu hỏi để gợi ý. mặc dù không được khám phá bởi chính học sinh.thức chủ yếu của dạy học đặt và giải quyết vấn đề : Tự nghiên cứu giải quyết vấn đề. cũng không được truyền thụ dưới dạng có sẵn mà nảy sinh trong quá trình đặt và giải quyết vấn đề của giáo viên. nhưng không trực tiếp giải quyết vấn đề. Tri thức. trừ pha thể chế hóa.Tạo ra tình huống gợi vấn đề. Nhờ vào hệ thống câu hỏi gợi ý. Vấn đáp đặt và giải quyết vấn đề. phát hiện. ■ Lưu ý : 42 . Thuyết trình bày vấn đề. … Theo dõi quá trình nghiên cứu đặt và giải quyết vấn đề do giáo viên trình bày. trong đó trò đóng vai trò chính.

Do vậy dạy học đặt và giải quyết vấn đề dưới hình thức thuyết trình không thuộc vào nhóm phương pháp dạy học tích cực. đối tượng học sinh và hoàn cảnh cụ thể. giáo viên thực hiện tất cả các bước của quá trình. có kỹ năng giải quyết vấn đề. 43 . • Mức độ hoạt động một cách độc lập. học sinh chỉ theo dõi. Chính với học sinh trung bình hay yếu. nó cũng cho phép phát huy được tính tích cực của học sinh. tỷ trọng đó phải đủ để người học biết cách thức. Ở cấp độ thấp nhất. điều mấu chốt là phải tạo ra các tình huống gợi vấn đề. thì việc áp dụng đúng các bước đã nêu của dạy học đặt và giải quyết vấn đề cũng mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với cách dạy học lấy giáo viên làm trung tâm. Dạy học đặt và giải quyết vấn đề có thể chỉ xuất hiện trong một số công đoạn của tiết học. học sinh luôn được đặt trong những tình huống khó khăn. được lựa chọn khéo léo và có cơ sở mới trở thành đối tượng của dạy học đặt và giải quyết vấn đề. lắng nghe và lĩnh hội tri thức (kể cả tri thức phương pháp) được truyền thụ trực tiếp từ giáo viên. ngay cả khi chỉ tạo được tình huống có vấn đề. ta vẫn có thể vận dụng dạy học đặt và giải quyết vấn đề dưới hình thức thuyết trình. • Việc tạo ra một tình huống gợi vấn đề không phải là dễ dàng.• Cần phân biệt hình thức vấn đáp đặt và giải quyết vấn đề với phương pháp đàm thoại (hay vấn đáp). 1976).5 5 6. nói chung người ta không sử dụng độc nhất một phương pháp dạy học.Trong dạy học đặt và giải quyết vấn đề. giáo viên thường chỉ mới dừng lại ở mức độ tạo ra tình huống có vấn đề chứ chưa phải là tình huống gợi vấn đề.Học sinh không chỉ lĩnh hội được kiến thức mới như là kết quả của quá trình giải quyết vấn đề. Việc xác định tỷ trọng phần tri thức cần tổ chức cho người học kiến tạo qua phát hiện và giải quyết các vấn đề so với toàn bộ chương trình phải tùy thuộc vào đặc điểm mỗi môn học. . sáng tạo của học sinh tùy thuộc vào hình thức dạy học đặt và giải quyết vấn đề. • Trong một giờ lên lớp. nghi vấn. Tuy nhiên.Kiến thức xuất hiện trong quá trình đặt và nghiên cứu giải quyết vấn đề. Như vậy. . Tổ 2 ● 4 4. như Okon đã viết : “Nét bản chất của dạy học nêu vấn đề không phải là đặt ra những câu hỏi mà là tạo ra các tình huống gợi vấn đề” (Okon. tích cực. nhưng điều ngược lại chưa chắc đúng. Tuy nhiên. • Hơn nữa. dạy học đặt và giải quyết vấn đề dưới hình thức vấn đáp (hay thuyết trình) cũng là một kiểu dạy học theo phương pháp đàm thoại (thuyết trình). mà có thể cho cả các đối tượng học sinh khác. tích cực suy nghĩ. trong thực tế dạy học ở trường phổ thông . việc áp dụng hình thức này một cách thích hợp và hệ thống mới giúp họ dần dần thoát khỏi cách học thụ động và lĩnh hội kiến thức một cách tích cực hơn. Chính vì thế. cần tránh quan điểm cực đoan cho rằng phải áp dụng hình thức dạy học này với mọi nội dung được đem ra giảng dạy. Tuy nhiên. Chỉ có một số tri thức nhất định.5 7 d. vì trong quá trình đặt và giải quyết vấn đề của giáo viên. Một số lưu ý trong thực hành dạy học • Ta có thể áp dụng dạy học đặt và giải quyết vấn đề không chỉ cho đối tượng học sinh khá giỏi. Trong hình thức thuyết trình. hình thức thuyết trình đặt và giải quyết vấn đề với phương pháp thuyết trình. Những điểm khác biệt cơ bản nhất là : . với học sinh yếu. mà còn có thể lĩnh hội được những tri thức phương pháp.

Các loại câu hỏi • Câu hỏi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. nhưng câu hỏi do giáo viên đặt ra với mục đích dạy học khác với câu hỏi được sử dụng trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Như thế. học sinh nào cũng có khả năng khám phá ra nó. một tổ chức dạy học trong đó học sinh phải khám phá lại tất cả những điều mà loài người đã biết trước đây và được quy định trong chương trình học. Trong nhóm này. 69). tr. lời của trò. dạy học là sự truyền thụ kinh nghiệm do xã hội tích lũy cho thế hệ trẻ. học sinh được trực tiếp thao tác trên đối tượng dưới sự tướng dẫn của giáo viên. trong cuộc sống. không phải đối với mọi tri thức. người ta phân các phương pháp dạy học truyền thống thành ba nhóm : nhóm các phương pháp dùng lời. Thứ hai. Thứ nhất. hay con đường để tạo ra một câu trả lời. quy tắc. phương pháp vấn đáp có nhiều thuận lợi để phát huy tính tích cực của học sinh. Sử dụng câu hỏi trong phương pháp vấn đáp a. hoặc biết chưa đầy đủ. có không ít hoạt động chỉ đòi hỏi người ta biết vận dụng những tri thức của nhân loại chứ không cần phải là tự bản thân mình khám phá ra các tri thức đó. Những câu hỏi giáo viên đưa ra mang yếu tố nhận biết.2. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG IV. Đó là chức năng sư phạm của câu hỏi. không có đủ thời gian để làm điều đó. “do bản chất xã hội của nó. đặc biệt quan trọng là lời của thầy. thì điều ấy là điều người ta chưa biết. Như vậy. mọi môn học. khám phá bằng cách tìm ra mối liên hệ. Khi đặt câu hỏi. IV. trong quá trình dạy học ta không thể đòi hỏi học sinh tự khám phá lại toàn bộ tri thức có trong chương trình. quá trình học tập và tương tác giữa thầy giáo với học sinh được thực hiện thông qua hoạt động trả lời hệ thống câu hỏi do thầy giáo đưa ra. Cho nên. Thường trong cuộc sống. Còn trong nhóm các phương pháp dùng lời (lời của thầy. chức năng cơ bản nhất của câu 44 . gợi mở. IV.1. rõ ràng. lời của sách giáo khoa) thì “lời” đóng vai trò là “nguồn” tri thức chủ yếu. Sự cần thiết Rõ ràng. giáo viên đã biết trước câu trả lời. nhóm các phương pháp thực hành. Còn trong dạy học thì không phải như vậy.IV. 1977. trong dạy học. khi người ta hỏi nhau một điều gì đó. Thứ ba. Trong nhóm phương pháp trực quan thì các phương tiện trực quan là “nguồn” chủ yếu dẫn đến kiến thức mới. là một điều kỳ quái” (Lecne. các phương pháp trực quan lại tích cực hơn các phương pháp dùng lời. không thể sử dụng phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề cho mọi nội dung dạy học và loại bỏ hoàn toàn các phương pháp dạy học truyền thống. tính tích cực thường được phát huy trong pha vận dụng nội dung vừa lĩnh hội vào việc giải quyết những bài toán toán học hay thực tế. Ở phương pháp vấn đáp. • Trong nhóm các phương pháp thực hành. nhóm các phương pháp trực quan.3. các phương pháp thực hành tích cực hơn các phương pháp trực quan. Phát huy tính tích cực trong các phương pháp dạy học truyền thống • Dựa vào nguồn cung cấp kiến thức và sự tri giác thông tin. Đúng như Lecne đã nói. Vấn đề là phải tìm cách khai thác các phương pháp dạy học ấy sao cho vẫn phát huy được tính tích cực của học sinh. từ đó khám phá ra tri thức mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể phát huy tính tích cực của học sinh ở pha dạy học nội dung mới. Nếu xét về mặt hoạt động nhận thức. Trong trường hợp này.

hệ thống hóa. mà còn phải phân tích. suy nghĩ và giải quyết vấn đề. nội dung bài học. có khi gữa trò với trò. nhưng cùng tham gia vào từng bước của quá trình khám phá (dưới sự điều khiển của giáo viên) chứ không phải là hoàn toàn thụ động. quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh. Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi Sự thành công của việc phát huy tính tích cực học tập trong phương pháp vấn đáp phụ thuộc nhiều vào hệ thống câu hỏi do thầy giáo nêu ra. tranh luận giữa thầy với cả lớp. kích thích ham muốn hiểu biết và sự tích cực tìm tòi ở học sinh.hỏi là tổ chức quá trình lĩnh hội. 45 . Câu hỏi sự kiện nhằm thu được thông tin rõ ràng về sự kiện. tìm tòi cách giải quyết vấn đề. • Khi xây dựng hệ thống câu hỏi và sử dụng phương pháp vấn đáp ta cần phải chú ý những điểm sau : . giáo viên đóng vai trò người tổ chức sự tìm tòi. Hệ thống câu hỏi được sắp đặt hợp lý. Ở đây. khái quát hóa các sự kiện. những liên hệ nhất định có liên quan đến mục đích và nội dung câu hỏi. phân tích. Các hình thức vấn đáp Trong phương pháp vấn đáp (nhóm phương pháp dùng lời) thì câu hỏi được giáo viên sử dụng với những mục đích khác nhau. Cuối giai đoạn đàm thoại. Kết thúc cuộc đàm thoại học sinh có được niềm vui của sự khám phá. Như thế. • Người ta có thể xếp các hỏi thành nhiều loại khác nhau. Câu hỏi vấn đề nhắm đến những câu trả lời có tính chất suy luận. giữa học sinh với các sự vật và hiện tượng. Nếu câu hỏi đặt ra không có hiệu quả sư phạm cao thì dễ rơi vào kiểu vấn đáp hình thức (hỏi cho có hỏi). tìm kiếm câu trả lời. • Vấn đáp tìm tòi (còn được gọi là vấn đáp phát hiện hay đàm thoại ơristic) : là hình thức dạy học mà trong đó giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến. giải quyết vấn đề. Hình thức này thường được sử dụng khi cần đặt mối liên hệ giữa kiến thức đã học với kiến thức sắp học. Nói cách khác. ở những pha khác nhau của quá trình dạy học. giáo viên khéo léo vận dụng các ý kiến của học sinh để kết luận. tổng hợp. tìm tòi. lựa chọn. không cần suy luận. Vì có mục đích nên các câu hỏi bao giờ cũng có tính chất định hướng. Để trả lời. Để trả lời những câu hỏi thuộc loại này. chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ. yêu cầu. có chỉnh lý.Câu hỏi phải thích hợp với mục đích. Qua hệ thống hỏi – đáp mà học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. phát hiện . người ta thừa nhận là phương pháp vấn đáp có thể có những hình thức sau : • Vấn đáp tái hiện : câu hỏi sử dụng là loại câu hỏi sự kiện. giữa học sinh với nhau. hoặc tranh luận với nhau và cả với giáo viên. học sinh không tự khám phá ra kiến thức mới. đánh giá. ta chú ý đến hai loại câu hỏi : câu hỏi sự kiện và câu hỏi vấn đề. học sinh chỉ cần nhớ lại các kiến thức đã biết có liên quan đến sự kiện được đề cập trong câu hỏi. loại câu hỏi này vẫn có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt học sinh từng bước thu thập sự kiện. Căn cứ vào loại câu hỏi được sử dụng. học sinh không phải chỉ cần tái hiện kiến thức đã biết. còn học sinh thì tích cực phát hiện kiến thức mới. bổ sung nếu cần thiết (thực hiện pha thể chế hóa). Tuy không thể đáp ứng được hết các mục tiêu dạy học. hoặc khi củng cố kiến thức vừa mới học. thông qua đó học sinh nắm được tri thức mới. tổng hợp. Chủ thể tiếp nhận câu hỏi vì thế cũng bị thu hút vào việc nghiên cứu. b. c. Giáo viên đặt ra một hệ thống câu hỏi để học sinh lần lượt trả lời. nhưng khó sử dụng nhất là ở pha khám phá kiến thức mới. hướng sự suy nghĩ vào những sự kiện.

chính xác. tiếp theo là những câu hỏi vấn đề. Bây giờ cũng làm như vậy. Cũng nên dự kiến những câu trả lời học sinh có thể đưa ra để chủ động điều khiển quá trình tìm tòi trong giờ lên lớp.. . kỹ năng. chỉ có điều là mục tiêu đề ra phải bám sát yêu cầu tích cực hóa hoạt động học 46 .Câu hỏi phải được diễn đạt trong sáng. CHUẨN BỊ BÀI DẠY THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI VÀ THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP Mỗi nội dung toán học đều gắn liền với những hoạt động nhất định. cuối cùng giáo viên bổ sung. nâng cao dần yêu cầu về tư duy.Có thể cho học sinh nhận xét câu trả lời do một vài học sinh khác đưa ra. Nội dung vấn đề học tập chính là đáp án của câu hỏi. Đối với mỗi loại đối tượng. câu hỏi phải vừa sức. Quán triệt quan điểm trên. Cần quan tâm đến trình tự logic của hệ thống câu hỏi. khó hiểu. • Để thiết kế hệ thống câu hỏi. có hai khâu quan trọng sau đây cần phải đặc biệt chú ý : xác định mục tiêu học tập và dự kiến các hoạt động học tập. . mà đã cố gắng đưa ra một số hoạt động gắn liền nó.Xác định những câu hỏi then chốt. khi xác định mục tiêu học tập giáo viên phải hình dung sau khi học xong bài đó học sinh cần có được những kiến thức. Đó là những hoạt động đã được thực hiện trong quá trình lịch sử hình thành và ứng dụng các tri thức được chứa đựng trong nội dung ấy. Ở giai đoạn đầu có thể đưa ra các câu hỏi sự kiện. Đó là tri thức toán học nào. không mập mờ. kèm theo nó là các câu hỏi phụ để hướng dẫn học sinh tìm tòi. rồi lựa chọn từ hỏi thích hợp.Các câu hỏi phải nhắm đến những loại đối tượng học sinh khác nhau trong lớp (khá. yếu). thái độ gì. dữ kiện cần cho biết và yêu cầu của câu hỏi (để tránh việc đưa ra thừa hay thiếu các dữ kiện cần thiết). sách giáo khoa mới không trình bày những nội dung cần giảng dạy theo kiểu truyền thống nữa. vấn đề cơ bản của phương pháp dạy học là khai thác những hoạt động tương trích với nội dung dạy học. V. giỏi. tìm tòi. Những hoạt động ấy được gọi là hoạt động tương thích với nội dung. chứa đựng những yếu tố gây hứng thú. trung bình. khích lệ học sinh tìm câu trả lời. . Phát hiện được những hoạt động như vậy tiềm tàng trong nội dung là vạch ra được một con đường để giúp người học chiếm lĩnh nội dung đó và đạt được những mục tiêu dạy học khác. ở mức độ nào. Xác định mục tiêu học tập Theo truyền thống. Cho nên. • Khi sử dụng hệ thống câu hỏi : . đánh giá câu trả lời và nhấn mạnh ý chính cần phải khắc sâu. Để soạn bài dạy theo sách giáo khoa mới và theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. đó cũng chính là những hoạt động để người học có thể kiến tạo và ứng dụng các tri thức này. Nói cách khác. nhưng sau khi nêu câu hỏi vẫn phải để một “khoảng lặng” cho học sinh suy nghĩ. như đã nói ở chương 1. tri thức phương pháp nào ? Sau đó phải tách lọc các thông tin. Trong dạy học. trước hết phải xác định rõ nội dung của vấn đề học tập.1.Cũng có thể tự giáo viên trả lời câu hỏi. nội dung là phương tiện hay là kết quả của hoạt động. V.

để cùng với kiến thức mới họ còn học được cách tìm ra kiến thức đó. suy diễn hay kiến thiết để tiếp cận khái niệm. hoạt động theo nhóm hay hoạt động tập thể. định lý hay phương pháp) và những những con đường khác nhau để dạy học từng dạng nội dung (chẳng hạn. nếu như trước kia mục tiêu học tập chỉ tập trung vào tri thức sự vật và kỹ năng sử dụng nó. Nói cách khác.2. Các hoạt động này có thể được thể hiện qua các phiếu học tập. mọi đối tượng. Thực hiện xong các hoạt động thành phần thì mục đích chung của cả tiết học cũng được thực hiện. Tùy theo tình hình cụ thể. Sách giáo khoa đã đưa ra một số hoạt động. con đường thuần túy suy diễn hay có cả suy đoán để dạy học định lý). thầy giáo phải dự kiến cách thức tổ chức cho học sinh hoạt động. dạy toán là dạy hoạt động nhận thức toán học. con đường quy nạp. xác định vị trí chủ thể của người học. trò với thầy để tìm cách giải quyết vấn đề được đặt ra. Có thể là hoạt động cá nhân. Cũng có thể được thể hiện qua sản phẩm yêu cầu đối với mỗi nhóm. Mỗi hoạt động học tập gồm nhiều hoạt động thành phần với mục đích riêng. V. khi soạn bài giáo viên có thể thay đổi cho phù hợp với trình độ học sinh của mình. mỗi phiếu ứng với một hoạt động học tập hoặc một hoạt động thành phần. 47 . thì bây giờ còn phải chú ý đến những tri thức phương pháp gắn liền với nó. Thầy giáo phải xác định được những hoạt động tương thích với nội dung dạy học. Dự kiến các hoạt động học tập và cách tổ chức hoạt động Trọng tâm của bài soạn là dự kiến các hoạt động của học sinh trong tiết học. Đó là những hoạt động được thực hiện trong quá trình hình thành hoặc vận dụng nội dung đó. Sau khi đã xác định dãy các hoạt động.tập của người học. Điều đó có nghĩa là mục tiêu bài học phải gắn liền với yêu cầu cho học sinh kiến tạo nên kiến thức mới qua quá trình hoạt động. Việc phát hiện các hoạt động này phải căn cứ vào dạng nội dung cần dạy (khái niệm. hay qua sự tương tác giữa trò với trò. nhưng giáo viên cần lưu ý rằng đối với các hoạt động này không nhất thiết phải thực hiện giống nhau cho mọi lớp.

. Phân tích các ý kiến sau : Phương pháp dạy học của giáo viên sẽ là phương pháp tích cực nếu giáo viên trình bày bài giảng trong môi trường powerpoint với việc sử dụng các phần mềm dạy học (như Cabrie-géomètre. Thử đề nghị những chỉnh sửa. . HOẠT ĐỘNG 2 (Làm việc tập thể) Xem băng hình và phân tích giờ dạy HOẠT ĐỘNG 3 Pha 1 : Làm việc theo nhóm 1.) Giáo viên đã áp dụng phương pháp tích cực nếu trong giờ lên lớp họ khuyến khích được nhiều học sinh tích cực phát biểu và dành nhiều thời gian cho học sinh làm bài tập.5 8 9 10 . . Trong phương pháp tích cực.THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG 1 (Làm việc theo nhóm) Nghiên cứu những giáo án được cung cấp trong Phụ lục 1. 1. nghĩa là làm rõ sự hợp lý (đặt trong mục đích tích cực hóa hoạt động học tập) của : mỗi hoạt động được đề nghị mỗi phương pháp dạy học được sử dụng 2. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1.Bước 2 : Học sinh chứng minh định lý (có thể có sự giúp đỡ của giáo viên nhờ vàp phương pháp vấn đáp gợi mở) 48 1 2 3 5. - - 3. Phân tích tính thỏa đáng của tình huống được thiết kế. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ? 2. Phương pháp dạy học theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm làm suy giảm vai trò của giáo viên. giáo viên « đứng ngoài ». Xét tiến trình dạy học một định lý toán học gồm các bước sau đây : Bước 1 : Trình bày định lý (giáo viên phát biểu định lý hoặc học sinh đọc định lý có sẵn trong sách giáo khoa). Lựa chọn một nội dung dạy học 2. Thiết kế một tình huống dạy học nội dung đó theo định hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. thay đổi đối với tình huống được thiết kế trong giáo án. hoàn toàn không can thiệp vào quá trình học tập của học sinh. Maple. Pha 2 : Làm việc tập thể Các nhóm trình bày tình huống do nhóm xây dựng để toàn lớp phân tích. Géometrie S’ketpat.

Một tình huống lạ đối với học sinh là tình huống gợi vấn đề. Một tình huống hấp dẫn học sinh là tình huống gợi vấn đề. Cho ví dụ minh họa.- Bước 3 : Học sinh làm bài tập củng cố. 8. 9. Trong dạy học đặt và giải quyết vấn đề. Phân tích các ý kiến sau : Một vấn đề là một bài toán lớn. mốt. vận dụng định lý (có thể có sự giúp đỡ của giáo viên nhờ vào phương pháp vấn đáp gợi mở). Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (1 tiết .Đại số 10). tự giác và sáng tạo. Dạy học theo phương pháp truyền thống chỉ cung cấp cho học sinh tri thức sự vật chứ không cung cấp cho họ tri thức phương pháp. Cho ví dụ minh họa. Nếu dạy học theo phương pháp truyền thống thì học sinh không thể hoạt động tích cực. Các cách tạo tình huống có vấn đề ? Cho ví dụ minh họa. Số trung bình cộng. 4.Đại số 10). 6. số trung vị (1 tiết . Phân biệt tình huống có vấn đề và tình huống gợi vấn đề.Hình học 10). Phân biệt các khái niệm bài tập. Xây dựng một hình thức dạy học đặt và giải quyết vấn đề các nội dung sau : Định lý hàm số sin trong tam giác (1 tiết . 5. ● Tổ 1 Trong dạy học đặt và giải quyết vấn đề.Đại số 10). bài toán và vấn đề. 49 . điều quan trọng nhất là học sinh lĩnh hội được kết quả của quá trình giải quyết vấn đề.Hình học 10). Mục đích chính của dạy học đặt và giải quyết vấn đề là làm cho học sinh giải quyết được vấn đề đặt ra. Phương pháp thuyết trình và phương pháp đàm thoại (còn gọi là phương pháp vấn đáp) không thể hiện tinh thần của dạy học đặt và giải quyết vấn đề. Định lý đảo về dấu tam thức bậc hai (1 tiết . học sinh luôn hoạt động một cách độc lập. Định lý hàm số cosin trong tam giác (1 tiết . Cho ví dụ minh họa. Các phương pháp dạy học được sử dụng bởi giáo viên ứng với tiến trình dạy học này có phải là phương pháp dạy học tích cực không ? Giải thích vì sao.

2004. 11. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu giáo dục. 3. 15. Probabilité au lycée. Ia. 50 . 1976. Cách mạng về phương pháp sẽ đem lại bộ mặt mới. 1988. Nguyễn Sĩ Đức. 2. Lê Thái Bảo Thiên Trung. Dạy và học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn. số 9. Lê Văn Tiến. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. NXB Đại học sư phạm Hà nội. 2000. số 102. 16. Brochure APMEP n°143 Coulange L. NXB Đại học sư phạm Hà nội. Lecne I. số 10. Trần Thị Ngọc Diệp. Áp dụng dạy và học tích cực trong môn toán học. Phương pháp dạy học môn toán. Lê Thị Hoài Châu. Nguyễn Hữu Châu. Nguyễn Đình Khuê. Une étude sur la modélisation dans la classe de mathématique en seconde : un double point de vue à partir de l’écologie et du contrat didactique. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục. 2005. Luận văn thạc sĩ. Bernard PARZYSZ. 2004. 2004. Grenoble 1. Tính giải quyết vấn đề trong toàn bộ quá trình dạy học. Phạm Tất Đắc dịch. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Phương pháp giáo dục tích cực. sức sống mới cho giáo dục ở thời đại mới. NXB Giáo dục. 18. 1995.. Dạy học nêu vấn đề. Commission Inter-IREM Statistique et Probabilités. 20. 14. Nguyễn Thu Hằng. Luận án tiến sĩ. Nguyễn Lan Phương. 4. 1998. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 2005. Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề. Université Joseph Fourier. 6. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục. 1991. Đào Như Trang. NXB ĐHSP Nguyễn Bá Kim. L'enseignement des probabilités et de la statistique en France: évolution au cours d’une carrièe d’enseignant (période 1965-2002). 1995. Trần Hồng Quân. 2003. mémoire de DEA.TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. France. Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục. 19. Đặng Văn Đức. Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Máy tính bỏ túi trong dạy học toán : trường hợp hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ở lớp 10. lấy người học làm trung tâm. Hà nội. Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục. 2004. 13. Nguyễn Thị Như Hà. Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục. 17. Vương Dương Minh. Chính xác hóa một số khái niệm về giải quyết vấn đề. Une étude des processus de preuve en mathématiques chez des élèves de collège. NXB Giáo dục. Cải tiến phương pháp dạy học toán với yêu cầu tích cực hóa hoạt động học tập theo hướng giúp học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề. Luận văn tốt nghiệp. 2004. NXB Giáo dục. 2004. Thèse d’Etat. 9. Nguyễn Bá Kim. 2004. Dạy học giải quyết vấn đề trong môn toán. 1997. Nguyễn Bá Kim. 1995. 12. 7. 1-1995. Nguyễn Kỳ. Luận văn thạc sĩ. 5. Dạy học định lý theo hướng tích cự hóa hoạt động của học sinh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Phương pháp dạy học môn toán ở trường phổ thông. 10. Nghiên cứu về khái niệm giới hạn hàm số trong dạy học toán : đồ án didactic trong môi trường máy tính bỏ túi. số 66. 1977. Phương pháp dạy học địa lý theo hướng tích cực. Phương pháp dạy học hình học ở trường trung học phổ thông. Balacheff. 8. Université Jpseph Fourier. Trần Bá Hoành. Trần Bá Hoành. Okon.

Một nghiên cứu sư phạm về dạy học Thống kê mô tả ở trường phổ thông. Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở Trung học phổ thông. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 2005. Vũ Như Thư Hương.21. 22. Luận văn tốt nghiệp. 2005. Quách Hồng Hạnh. Luận văn thạc sĩ. 51 .

Do khuôn khổ có hạn của giáo trình. thấy được ứng dụng của toán học trong thựctiễn. b. Về kỹ năng : Hình thành. b. • Nêu vấn đề : so sánh trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm a. Hoạt động 1 : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Thực hiện các hoạt động sau : • Yêu cầu vài học sinh đọc các cặp • Chọn một cặp số không âm a. chỉ nêu lên các hoạt động chính cho phép thấy rõ cách tổ chức và tiến trình của giờ dạy. . Phần bài mới : • Giáo viên nêu khái niệm trung bình cộng của hai số và trung bình nhân của hai số không âm.Tổ chức quá trình giải quyết vấn đề . MỤC TIÊU : Về kiến thức : Học sinh nắm được bất đẳng thức Cô-si.Toán học hóa các tình huống thực tế. rồi so sánh số của mình và toàn lớp làm việc trên các cặp số đó. II. a +b và ab 2 • Điều chỉnh và xác nhận kết quả • Thay một trong hai số đã chọn bởi số 0 rồi so sánh của học sinh • Thay cả hai số bởi số 0 rồi so sánh • Hướng dẫn học sinh chứng minh • Thử đưa ra một phán đoán về quan hệ giữa trung bất đẳng thức Cô-si bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm a. bồi dưỡng kỹ năng : . GIÁO ÁN 1 : BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI (CAUCHY) I. 2. sáng tạo. chúng tôi không trình bày những giáo án hoàn chỉnh.Sử dụng bất đẳng thức Cô-si vào việc giải các bài toán cực trị và chứng minh bất đẳng thức. Về tư duy : Góp phần bồi dưỡng tư duy logic và năng lực tìm tòi. • Trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm có thể bằng nhau không ? Khi nào ? 52 . b tùy ý. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT HỌC 1. Kiểm tra bài cũ : Nêu các tính chất của bất đẳng thức.PHỤ LỤC 1 Một số chất liệu tạo nên các giáo án dưới đây được lấy từ bài soạn của vài giáo viên Trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính.

. có thể cho học sinh thực hiện hoạt động khái quát hóa. Để thuận lợi cho việc so sánh. Sau mỗi trận lũ lụt như vậy người đám ruộng hình chữ nhật ta phải phân chia lại ruộng đất. +∞) • Hoạt động 5 : Mở rộng bất đẳng thức cho ba số không âm Tùy trình độ học sinh của lớp. hàng năm.000 m2. nước sông Nil dâng cao lại xóa sạch mọi biên Mỗi người được nhận một giới về đất đai hai bên bờ. cũng có thể chính giáo viên trình bày.Hoạt động 2 : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên • Giải bài toán « chia • Kể chuyện và nêu bài toán : Từ thời Ai cập cổ.. Chọn như thế nào thì có lợi nhất (có nhiều đất để trồng trọt => có diện tích lớn nhất) • Phát biểu kết quả bằng lời (Hệ quả 1 và Ý nghĩa hình học của nó) • Trong trường hợp không có học sinh nào giải được bài toán thì hướng dẫn học sinh quan sát các cách chọn khác nhau do một số em đã đề nghị để đi đến nhận xét là hai kích thước càng gần nhau thì diện tích càng lớn.000. từ đó hình thành dự đoán . đất » : cứ vào mùa lũ. Hoạt động 3 : Hoạt động của học sinh • Giải bài toán « chia đất » thứ hai : Hoạt động của giáo viên • Kể chuyện và nêu bài Mỗi người được nhận một đám ruộng hình chữ nhật có toán « chia đất » thứ hai kích thước tùy thích... học của nó) • Hoạt động 4 : Hoạt động của học sinh • Giải bài toán: Cho hàm số: y = x + Hoạt động của giáo viên • Hướng dẫn học sinh giải bài toán 2 x −3 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trong (3. có thể yêu cầu học sinh lập bảng dạng sau Chiều dài Chiều rộng Diện tích 400 100 40000 350 150 52500 300 200 60000 270 230 62100 . 53 . . miễn là diện tích đám ruộng bằng • Trong trường hợp không có 10. Chọn như thế nào thì có lợi nhất (tốn ít học sinh nào giải được bài toán công đắp đất be bờ => có chu vi nhỏ nhất) thì hướng dẫn học sinh quan sát • Phát biểu kết quả bằng lời (Hệ quả 1 và Ý nghĩa hình như ở hoạt động 2. miễn là chu vi của đám ruộng bằng 1000m.. … có kích thước tùy thích.. .

Tổ 2 : 4 . CHUẨN BỊ : Nếu có máy chiếu thì chuẩn bị bằng Power Point để trình chiếu. Khoa học Thống kê cung cấp cho ta công cụ để làm điều đó. phân tích các nhận định rút ra từ mẫu thống kê). 54 . => Phải biết phân tích. Về tư duy : Góp phần bồi dưỡng « trực quan thống kê » và « tư duy thống kê » (biết phê phán.10.5 .Để xin giảm tiền thuế mà xí nghiệp phải đóng trong năm 2005. có nhận xét gì về độ lệch so với điểm trung bình của điểm số học sinh trong mỗi tổ ? => Số trung bình rất quan trọng trong thống kê. Thế nhưng giá bán chỉ tăng thêm được 10%. nhưng nhiều khi nếu chỉ căn cứ vào nó thì không giải quyết được nhiều vấn đề của thực tế. 8 . 6. II. 4. 5 .5 Thành tích hai tổ như nhau Giáo viên nêu câu hỏi : kết luận trên có chính xác không ? Một cách trực giác. MỤC TIÊU : Về kiến thức : Học sinh nắm được khái niệm. 2 . công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn. 9 . nếu không thì kẻ sẵn các bảng phục vụ cho hoạt động 2 và 3. 7. hiểu được ý nghĩa của các tham số này trong thống kê. phê phán (nếu cần thiết) những nhận định rút ra từ số liệu thống kê. 5. 5. Hoạt động 1 : Hoạt động của học sinh Giải quyết vấn đề sau : Kết quả kiểm tra môn toán của hai tổ học sinh là : Tổ 1 : 1 .5 . III.5 . Về kỹ năng : Hình thành kỹ năng tính phương sai. Giám đốc lập luận : Do giá cả tăng nên giá thành sản phẩm tăng 20%.5 . Vậy lợi nhuận đã giảm.TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT HỌC • Giáo viên kể một câu chuyện về sử dụng « thống kê » và cho học sinh bình luận : . độ lệch chuẩn và sử dụng chúng vào việc phân tích số liệu thông kê. 3 .GIÁO ÁN 2 : PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN I. • Em nhận định thế nào về thành tích của mỗi tổ đối với bài kiểm tra đó ? Căn cứ vào đâu để đưa ra nhận định ấy ? Hoạt động của giáo viên Kết quả mong đợi • Điều chỉnh và xác nhận kết quả của học sinh • Kết quả mong đợi : x1 = x 2 = 5.

tính 2 được S 2 • So sánh và .25 6.25 4.75 =1. • Giáo viên thể chế hóa : trung bình cộng của bình phương các độ lệch cho ta một tham số để phân tích số liệu (đo mức độ phân tán của chúng).Tính trung bình cộng của các độ lệch bình phương độ lệch (ký hiệu 2 Tổ 2 S1 • Làm tương tự với tổ 2.Tính độ lệch của điểm số mỗi Điểm số xi 1 2 3 học sinh so với điểm trung bình.125 6 Độ phân tán của điểm số lớn hơn thì trung bình cộng của các bình phương độ lệch cũng lớn hơn.07 7 2 và S 2 = 6.5 2.5 6.4.5 3.5 0.Hoạt động 2 : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Kết quả mong đợi • Để kiểm tra điều đó. Sơ đồ 1 Mức độ phân tán điểm số của tổ 1 lớn hơn • Thực hiện những nhiệm vụ • Kết quả mong đợi sau : Tổ 1 • Xét điểm số của tổ 1 : .5 2.25 Điểm số xi Độ lệch xi x 4 1.5 2.Tính và lập bảng bình phương x các độ lệch Bình phương 20.25 12.25 .5 10 4. 55 . Độ lệch xi .5 1 1 5 0.25 12. hãy biểu • Điều chỉnh và xác nhận kết quả của học sinh diễn điểm số học sinh của từng • Kết quả mong đợi tổ trên trục số. Có nhận xét gì về quan hệ giữa độ phân tán của điểm số và trung bình cộng của các bình phương độ lệch ? 2 S1 2 S2 5.25 5.5 .5 ≈11 .25 20.5 0 0 8 2.5 0 0 6.25 Bình phương độ lệch 2 S1 = 77 .5 9 3.5 1 1 7 1.

Có Máy B nhận xét gì về quan hệ giữa Trọng lượng xi 3 độ phân tán của trọng lượng 7 và trung bình cộng của các Tần số ni 4 bình phương độ lệch ? Độ lệch xi . Để đánh giá nhận kết quả của học chất lượng của máy.3 3 8 8 2 4 3 9 1 6 1 1 4 0 4 2 0 0 4 1 2 1 1 1 4 2 5 2 4 4 3 3 3 9 44 1 4 13 x Bình phương độ lệch 9 2 2 S A = 2. • Thử nêu một phương pháp cho phép đánh giá chất lượng các máy ? Hoạt động của học sinh Thực hiện các yêu cầu sau : • Nêu các bước cần thực hiện để tính trung bình cộng các bình phương độ lệch. Đối với mỗi máy : . B.Hoạt động 3 : Hoạt động của học sinh Hoạt động của GV Kết quả mong đợi Giải quyết vấn đề sau : • Điều chỉnh và xác Nhà máy thuốc lá có hai máy đóng gói tự động A. 2 và S B = 1. Vậy bảng số liệu nên trình bày thế nào ? • Kết quả mong đợi Máy A Trọng lượng xi 3 3 3 4 4 4 4 44 7 8 9 0 1 2 3 Tần số ni 6 1 1 3 2 5 5 2 0 5 7 0 Độ lệch xi .Tính trung bình cộng của các bình phương độ lệch (ký 2 2 hiệu S A và S B ) Hoạt động của giáo viên . 65 56 .3 2 1 0 1 2 3 4 x Bình phương độ lệch 9 4 1 0 1 4 9 13 2 2 • So sánh S A và S B .Tính độ lệch của mỗi loại gói so với trọng lượng trung bình.Lập bảng bình phương các độ lệch . • Tính trọng lượng trung bình của gói thuốc lá do mỗi máy đóng. .Kết quả mong đợi • Điều chỉnh và xác nhận kết quả của học sinh Sau khi học sinh nêu các bước thì đặt vấn đề : mỗi máy có 100 gói thành phẩm và nhiều gói có trọng lượng giống nhau. người ta cân lần lượt 100 thành phẩm của mỗi sinh máy và có kết quả sau : • Kết quả mong đợi : Trọng lượng (gam) 37 38 39 40 41 42 43 44 Số gói máy A đóng 6 10 15 37 20 5 5 2 Số gói máy B đóng 4 8 16 42 21 5 3 1 x A = x B = 40 => Không thể dựa vào số trung bình cộng để đánh giá chất lượng máy => Phải tính trung bình cộng của các bình phương độ lệch.

x + 2 sx] Mẫu điểm trên có « bình thường » không ? Hoạt động 5 : Tìm một công thức khác để tính phương sai : Giáo viên nêu định lý. 14. 8. 7. Nêu rõ ý nghĩa của các khái niệm mới : phương sai và độ lệch chuẩn đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê (so với số trung bình cộng). 13. quả của học sinh 6.. còn đơn vị đo của phương sai là bình phương của đơn vị đo của dấu hiệu X đó. sau đó dùng phương pháp truyền thống hướng dẫn học sinh chứng minh. 5. độ lệch chuẩn cho 2 trường hợp (bảng phân phối thực nghiệm rời rạc và bảng phân phối thực nghiệm ghép lớp). 7. • Giáo viên : Từ hoạt động 2 và 3. • Một mẫu điểm được xem là “bình thường” nếu khoảng 30% các điểm của mẫu rơi vào đoạn [ x . 14. 11. 4.Mức độ phân tán của trọng lượng thành phẩm của máy A lớn hơn. 16. 10. 8. 11. 6. 4. • Điều chỉnh và xác nhận kết 8. 8. .sx. 7. 8. 6. 8. Độ lệch chuẩn. giáo viên thực hiện tổng quát hóa và khái quát hóa để đưa vào các khái niệm Phương sai. 18. 12. 6. 11. 9. 9. 7. 9. 10.2 sx . 13. 12. • Tính số trung bình x và độ lệch chuẩn sx của số liệu thống kê. 12. 7. 14. x + sx] và 5% nằm ngoài đọan [ x .Độ phân tán của trọng lượng lớn hơn thì trung bình cộng của các bình phương độ lệch cũng lớn hơn. 10. 7. Sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống để hướng dẫn học sinh viết các công thức tính phương sai. 57 . Nhưng độ lệch chuẩn có cùng đơn vị đo với dấu hiệu X được nghiên cứu. 10. Hoạt động của học sinh Tìm tòi và giải quyết vấn đề sau : Hoạt động của giáo viên - Hoạt động 4 : • Hướng dẫn học sinh (khi Một giáo viên chấm bài thi viết tiếng Anh của 40 học sinh cần thiết) giải bài toán và có được kết quả sau : 11.

+ các tỉ số đều bằng cạnh huyền. vẽ một tam giác bất kỳ ● Sử dụng macro đã lập sẵn để tính tỉ số giữa mỗi cạnh và sin góc đối diện ● Làm cho hình dạng tam giác thay đổi. AB/sinC. AB/sinC. qua đó bồi dưỡng tư duy logic. HS có thể nêu nhận xét ban đầu: + các tỉ số đều bằng BC. + các tỉ số đều bằng đường kính đường tròn (ABC) ● Nêu câu hỏi : đối với tam giác thường. CHUẨN BỊ : Đối với học sinh : không có gì đặc biệt Đối với giáo viên : Sử dụng phần mềm Cabrie – Géomètre để lập sẵn một macro cho phép tính tỉ số a/sinA với a là một cạnh và A là một góc của một tam giác. Về tư duy : Rèn luyện năng lực tìm tòi. kết luận này còn đúng không ? Hoạt động 2 : Hoạt động của học sinh ● Quan sát giá trị của 3 tỉ số BC/sinA. Tính các ● Điều chỉnh khi cần thiết và xác nhận kết tỉ số BC/sinA. Yêu cầu học sinh quan sát sự thay đổi của các tỉ số và mối quan hệ giữa chúng ● Nêu câu hỏi : đối với tam giác thường. kết luận này còn đúng không ? 58 .GIÁO ÁN 3 ĐỊNH LÝ HÀM SỐ SIN I. MỤC TIÊU : Về kiến thức : Nắm được định lý hàm số sin Về kỹ năng : Vận dụng định lý vào giải tam giác. phát hiện và giải quyết vấn đề. AC/sinB quả của học sinh ● Cho nhận xét. PHẦN BÀI MỚI Hoạt động 1 : Hoạt động của học sinh ● Giải bài toán : Hoạt động của giáo viên ● Giao nhiệm vụ Cho tam giác ABC vuông tại A. AC/sinB ● Cho nhận xét về quan hệ giữa chúng Hoạt động của giáo viên ● Sử dụng phần mềm Cabri-Géomètre. + các tỉ số đều bằng cạnh lớn nhất. II.

Hoạt động 4 : Hoạt động của học sinh ● Giải bài toán Hoạt động của giáo viên ● Hướng dẫn khi cần thiết Hoạt động của giáo viên ● Sử dụng phương pháp vấn đáp. gợi mở để hướng dẫn học sinh Cho tam giác ABC có BC = 6 và A=45o. Tính AC ? Hoạt động 5 : Hoạt động của học sinh ● Giải bài toán Hoạt động của giáo viên ● Hướng dẫn khi cần thiết Chứng minh rằng trong một tam giác.Hoạt động 3 : Hoạt động của học sinh ● Chứng minh định lý ● Liệt kê các đẳng thức có thể viết được từ định lý. đối ● Điều chỉnh và xác nhận kết quả diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất 59 . ● Điều chỉnh và xác nhận kết quả B=60o.

Tính chẵn. Q. ∃ . Khái niệm hàm số Định nghĩa. ∃ . Tập rỗng. y = x3 . Phương trình quy về phương trình ax + b = 0. Khái niệm tập hợp Tập con. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học. Tính gần đúng nghiệm của phương trình (dùng máy tính bỏ túi) 2. Mệnh đề Khái niệm mệnh đề. Z. Đại cương về phương trình Định nghĩa. Tập con. x Chương 3 : Phương trình và bất phương trình bậc nhất 1. lẻ. Điều kiện cần. Phương trình hệ quả. R). Các tập hợp số Số tự nhiên. nghịch biến. Điều kiện đủ. Các ký hiệu ∀. Phương trình tương đương. 2. Phương trình Khái niệm phương trình. hợp của hai tập hợp. Các tập hợp số thường dùng (N. Chương 2 : Hàm số bậc nhất và bậc hai 1. hàm số y = [x] 3. Sự biến thiên của hàm số. số thập phân vô hạn (số thực). 3. Phần bù của một tập con. Phép biến đổi tương đương. Đồ thị của hàm số. 60 . Phủ định của các mệnhđề chứa các ký hiệu ∀. số hữu tỉ. Phương trình nhiều ẩn 2. Phép chứng minh phản chứng. Hàm số cho bởi công thức. Giao. 2. 2. Điều kiện đủ. Phương trình tương đương. Phủ định của một mệnh đề. Các phép toán về tập hợp Giao. Điều kiện cần và đủ. Phép kéo theo và phép tương đương. Phương trình hai ẩn ax + by = c Ban KHXHNV Chương 1 : ● Số tiết : 10 Ít hơn 4 tiết so với ban KHTN ● Không xét các phép toán về số gần đúng Chương 2 : Hàm số 1. Phép kéo theo và phép tương đương. Hàm số bậc hai 4. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học. Định lý. Định lý. Mệnh đề chứa biến. Phép chứng minh phản chứng. Hàm số y = ax + b và đồ thị của nó. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất Phương trình ax + b = 0. ● Không chứnh minh các định lý về phép biến đổi tương đương ● Không dùng định thức cấp hai. Tập hợp bằng nhau. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Hàm số y = | x | . Nghiệm của phương trình. Hàm số đồng biến. Khái niệm tập hợp Tập hợp bằng nhau. hàm số y = | ax + b| . Điều kiện cần và đủ. Phương trình chứa tham số. 3. Các phép toán về số gần đúng. 2. Các phương trình đưa về phương trình ax + b = 0. y = Chương 2 : ● Số tiết : 8 Ít hơn 3 tiết so với ban KHTN ● Không xét các hàm số y = | ax + b| . Sai số và số gần đúng. Định lý đảo. Mệnh đề chứa biến. hiệu của hai tập hợp. Hàm số Cách cho hàm số. cấp 3. 3. Hàm số chẵn. Hàm số y = ax2 + bx + c và đồ thị của nó. Định lý đảo. Vài hàm số khác y = | x | . Phương trình ax + b = 0.Tập hợp 1. lẻ. Chương 3 : Phương trình và hệ phương trình 1. Hàm số y = ax + b 3. Các phép biến đổi tương đương. Đồ thị của hàm số. Mệnh đề toán học Phủ định của một mệnh đề. y = [x] Chương 3 : ● Số tiết : 10 Ít hơn 6 tiết so với ban KHTN ● Không nêu định nghĩa chính xác về phương trình. Điều kiện cần.PHỤ LỤC 2 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM MÔN TOÁN – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Đại số lớp 10 Chương trình hiện hành Chương 1 : Tập hợp – Mệnh đề 1. số nguyên. hợp. Chương trình mới Ban KHTN Chương 1 : Mệnh đề .

3. Sơ lược về hệ bất phương trình bậc hai 5. Phương trình và bất phương trình bậc nhất chứa giá trị tuyệt đối. Các công thức lượng giác Ban KHXHNV . Minh họa bằng đồ thị. Số gần đúng. Phương trình trùng phương. Bất phương trình bậc hai. Bất phương trình bậc nhất và các bất phương trình đưa về bất phương trình bậc nhất. Bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối. Chữ số chắc trong một số gần đúng. Địnhlý Viét và các ứng dụng. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Bất phương trình Khái niệm bất phương trình. Dấu của nhị thức bậc nhất. Chương 4 : Phương trình và bất phương trình bậc hai 1. 3. Phép biến đổi tương đương. Hệ phương trình bậc hai một ẩn và hai ẩn. Sai số tuyệt đối. Bất phương trình bậc hai Dấu của tam thức bậc hai. Số trung vị và mốt. Sai số tương đối. Chương 5 : Thống kê 1. ● Không xét tam thức bậc hai có chứa tham số. Định lý Viét. Bất đẳng thức về trung bình cộng và trung bình nhân. 5. Bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối. ● Không nêu định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai. Góc và cung lượng giác. Bất phương trình ax + b > 0.Không xét hệ phương trình có chứa tham số. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình bậc hai. 2. Bất đẳng thức Bất đẳng thức. Chương 4 : ● Số tiết : 15 Ít hơn 11 tiết so với ban KHTN ● Chỉ nêu bất đẳng thức Cô-si của hai số. 4. 6. Bảng phân phối thực nghiệm ghép lớp tần suất. 1. Áp dụng vào một bài toán kinh tế. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (hệ hai phương trình hai ẩn và hệ ba phương trình ba ẩn). ● Không xét dấu nhị thức có chứa tham số. ● Không xét hệ số biến thiên. phương trình bậc hai chứa tham số. Hệ phương trình bậc hai 3. Tính chất. 2. Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. 1. Bất đẳng thức Cô-si. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Số quy tròn. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Bất phương trình bậc hai. Nghiệm của bất phương trình. Số gần đúng trong các kết quả thực nghiệm. ● Không xét bất phương trình. 4. Bất phương trình bậc nhất Đại cương về bất phương trình. Chương 6 : Góc lượng giác và công thức lượng giác. Hệ số biến thiên. 4. Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức. Biểu đồ tần suất và đa giác tần suất. Bất đẳng thức Số thực dương. Phương trình bậc hai Định nghĩa. 2. Công thức tính nghiệm. Phương trình và bất phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai. Chương 4 : Bất đẳng thức. Định lý đảo về dấu tam thức bậc hai 6. Phương sai và độ lệch chuẩn. Các phép toán về sai số. số thực âm. 2. Chương 6 : ●Số tiết : 10 Ít hơn 2 tiết so với ban KHTN ● Không nêu công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng. Dấu của tam thức bậc hai. Công thức nghiệm. Một ví dụ áp dụng vào bài toán kinh tế. Bất phương trình tương đương. Minh họa bằng đồ thị. Bảng các giá trị lượng giác thường gặp 4. Bất phương trình. Ý nghĩa hình học. Phương trình và bất phương trình quy về bậc hai Phương trình trùng phương. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 5. Số trung bình cộng. hệ bất phương trình mà hệ số của ẩn có chứa tham số. Chương trình mới Ban KHTN 4. Dấu của nhị thức bậc nhất. 2. Các giá trị lượng giác của một góc. Bất đẳng thức. Cách viết chuẩn các số gần đúng. Hạn chế các bài tập phức tạp về biến đổi lượng giác 61 . 5.Đại số lớp 10 (tiếp theo) Chương trình hiện hành 3. 4. 6. Chương 5 : Số tiết : 7 ●Ít hơn 1 tiết so với ban KHTN ● Không cần nói kỹ về số trung bình cộng và mốt (đã giới thiệu ở lớp 7). Chương 5 : Sai số 1.

quát. Phương 3. Sơ lược về hệ phương trình lượng giác đơn giản khác. Biểu diễn hình học của dãy số. số hạng tổng có phân phối nhị thức. tổ hợp. nhưng giảm nhẹ yêu cầu. Bất phương trình lượng giác đơn giản. Dãy số Định nghĩa. 1. Cấp số cộng. Một số phương trình lượng giác đơn bản. Nhị cộng. giảm. Minh họa trên phương trình lượng giác đường tròn lượng giác. 1. Công thức cộng Biểu diễn hình học của dãy và công thức nhân xác suất. Các công thức lượng giác. Định nghĩa. Cấp số cộng sai và độ lệch chuẩn. Các tính chất cơ bản của xác suất. Cấp số nhân. chặn. 2. Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng. Công thức biến đổi asinx + bcosx. Số hạng tổng quát. Quy luật phân dãy số. Xác suất học Phép thử và biến cố. tính chất đặc trưng. Các hàm số lượng giác 3. lượng giác. công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng. Cung và góc lượng giác. Phương trình và bất phương trình lượng giác. Cách cho quát. tính chất đặc trưng. 4. Số hạng tổng quát. số hạng tổng Định nghĩa. tổng dãy số. Các phương trình lượng giác cơ bản. PHẦN 2 1. bị độc lập. cấp số nhân. Công thức cộng. Phương trình lượng giác cơ 4. Định nghĩa xác 2. công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng. 3. Khái niệm về xác suất. Sự biến thiên. 2. nhân. Công thức cộng. Dãy số suất. asinx + bcosx = c. 4. Một số phương trình lượng hàm số lượng giác. Kỳ vọng toán. 3. bị chặn. Chương 2 : ●Số tiết : 16 Ít hơn 4 tiết so với ban KHTN ● Không nêu định nghĩa thống kê của xác suất (đưa vào bài đọc thêm) ● Không xét xác suất có điều kiện và công thức nhân xác suất Chương 3 : ● Số tiết : 11 Ít hơn 2 tiết so với ban KHTN ● Nội dung giống như ban KHTN. Chương trình mới Ban KHTN Ban KHXHNV Chương 1 : ● Số tiết : 20 Ít hơn 4 tiết so với ban KHTN ● Phần bất phương trình chuyển thành bài đọc thêm Chương 1 : Hàm số lượng giác. Cấp số nhân Định nghĩa. 1. phối xác suất. Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác. Phương pháp quy nạp toán học 4. cấp số n số hạng đầu của một cấp số nhân.Đại số và Giải tích lớp 11 Chương trình hiện hành PHẦN 1 Chương 1 : Hàm số lượng giác 1. Sơ lược về bất đẳng thức và bất phương trình lượng giác. Biến cố số. giản : Phương trình bậc hai đối với một 2. Đại số tổ hợp : Quy tắc cộng. Các công thức lượng giác. Phương trình giác thường gặp. Một số phương trình 3. 1. n số hạng đầu của một cấp số Dãy số tăng. 62 . Các hàm số lượng giác Định nghĩa. Dãy số tăng. Biến ngẫu nhiên Định nghĩa. Biến ngẫu nhiên rời rạc. Tính chất. Chỉnh hợp. Phương pháp quy nạp toán 2. 5. Tổng n số hạng đầu của cấp số nhân. Dãy số hữu hạn. giảm. Xác suất có điều kiện. quy tắc Chương 1 : Dãy số. cộng. Chương 2 : Tổ hợp. 4. Cấp số cộng Định nghĩa. Cách cho dãy số. Tính tuần hoàn. thức Newton. Chương 2 : Phương trình và bất Công thức nghiệm. Tính chất. Đồ thị. Các phép toán trên các 2. Cấp số nhân 2. tổng Chương 3 : Dãy số. hoán vị.

Một số định lý về hàm số liên tục. ● Không xét khái niệm hàm số liên tục trên một đoạn Chương 5 : ●Số tiết : 13 Ít hơn 1 tiết so với ban KHTN ● Không xét đạo hàm một bên 63 . Phương trình lôgarit. Mở rộng khái niệm lũy thừa. Hàm số liên tục. Đạo hàm của hàm hợp. Bất phương trình mũ và lôgarit. Lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên. thương các hàm số. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số. δ ). Định nghĩa. Các tính chất cơ bản của lôgarit. Dãy số dần tới vô cực. trên một khoảng. Đạo hàm cấp cao. 2. giới hạn tại vô cực. giới hạn một phía). Chương 3 : Hàm số mũ 1. Một số định lý về giới hạn của hàm số. Chương 5 : Đạo hàm 1. Vi phân Định nghĩa. Các dạng vô định. không dùng ngôn ngữ ε . Lũy thừa với số mũ thực. N). Chương 4 : Hàm số lôgarit 1. Hàm số mũ : Định nghĩa. Đạo hàm của hàm số hữu tỉ và của các hàm số lượng giác. Hàm số lôgarit Định nghĩa. Hàm số liên tục tại một điểm. 2. 3. Phương trình và bất phương trình mũ và lôgarit Phương trình mũ. Giới hạn của hàm số Định nghĩa (thông qua giới hạn của dãy số. Một số định lý về giới hạn của dãy số.Ý nghĩa hình học và ý nghĩa vật lý của khái niệm đạo hàm. δ ). không dùng ngôn ngữ ε . 5. Đạo hàm trên một khoảng. Các dạng vô định. Dãy số dần tới vô cực. hiệu. Điều kiện đủ để có hàm số ngược. 3. 2. Số e. Các định lý về giới hạn của dãy số. Giới hạn của hàm số Định nghĩa (thông qua giới hạn của dãy số. Lũy thừa với số mũ nguyên âm. Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn. Ứng dụng vào phép tính gần đúng. Hàm số ngược Định nghĩa. Lũy thừa với số mũ nguyên dương. Sự biến thiên và đồ thị. Ban KHXHNV Chương 4 : ● Số tiết : 14 Ít hơn 2 tiết so với ban KHTN ● Không xét giới hạn một bên. Tính chất. trên một đoạn. 4. 3. Tổng của một cấp số nhân vô hạn có công bội q với | q| < 1. Khái niệm đạo hàm Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm. Hàm số lũy thừa.Đại số và Giải tích lớp 11 (tiếp theo) Chương trình hiện hành Chương 2 : Giới hạn của dãy số và của hàm số 1. y = x ). Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai. 2. Mở rộng khái niệm giới hạn (hàm số dần tới vô cực. 3. Đồ thị của hai hàm số ngược nhau. Đạo hàm của tổng. Hàm số liên tục. Hệ phương trình mũ và lôgarit. 2. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Một số định lý về hàm số liên tục trên một đoạn (thừa nhận các định lý và giải thích trên đồ thị). Mở rộng khái niệm giới hạn của hàm số. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm. Hàm số liên tục tại một điểm. Các quy tắc tính đạo hàm Đạo hàm của một số hàm số đơn giản (y = xn. tích. Chương trình mới Ban KHTN Chương 4 : Giới hạn 1. Giới hạn của dãy số Định nghĩa (không dùng ngôn ngữ ε . Các định lý về giới hạn của hàm số. trên một khoảng. Giới hạn của dãy số Định nghĩa (không dùng ngôn ngữ ε . N). Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa. trên một đoạn.

Chương 2 : Hàm số lũy thừa. Định nghĩa. giá trị nhỏ nhất của hàm số 4. Quan hệ giữa đạo hàm và tính liên tục của hàm số. Cách tính đạo hàm theo định nghĩa. Điểm tới hạn. hàm số lôgarit. đạo hàm và đồ thị. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm. ● Không nêu tiệm cận xiên ● Không xét các hàm số mà đồ thị của chúng có tiệm cận xiên ● Chương 2 : Số tiết : 20 Ít hơn 4 tiết so với ban KHTN ● Thừa nhận công thức về đạo hàm của hàm số ex và lnx ● Giảm nhẹ yêu cầu đối với phần phương trình. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Sự tương giao giữa hai đồ thị. Số e và lôgarit tự nhiên 3. tính chất. Giá trị lớn nhất. Tiệm cận 6. Các định lý cơ bản về đạo hàm Đạo hàm của một số hàm số đơn giản (y = c. Ứng dụng vào phép tính gần đúng. 4. hệ phương trình mũ và lôgarit 64 . Hệ phương trình mũ và lôgarit. bất phương trình mũ và lôgarit Phương trình mũ. tiệm cận ngang. Các tính chất cơ bản của lôgarit. Chương trình mới Ban KHTN Chương 1 : Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 1. hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa). Sự liên quan giữa tính đơn điệu của hàm số và dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó 2. Quan hệ giữa các điểm cực trị và điểm tới hạn. Đạo hàm một phía. Lũy thừa. số mũ hữu tỉ. Vi phân Định nghĩa. 6. giá trị nhỏ nhất 4. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Bài toán tìm vận tốc tức thời. hàm số mũ và hàm số lôgarit 1. Phương trình. hiệu. Định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên. hàm số mũ. Đạo hàm cấp cao. Lôgarit. 2. Cực đại. Điều kiện đủ để có cực trị. Tính lồi lõm và điểm uốn đồ thị một hàm số 5. Lôgarit thập phân. 3. số mũ thực. Mở rộng điều kiện đủ. Vi phân của hàm số hợp. y = x2. Bất phương trình mũ và lôgarit. y = x. Ý nghĩa hình học và cơ học của đạo hàm cấp hai. 4. Điều kiện đủ của sự đồng biến hay nghịch biến. thương các hàm số. Chương 2 : Ứng dụng đạo hàm vào khảo sát hàm số 1. Ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm. 3. bất phương trình. hệ phương trình. Định nghĩa lôgarit cơ số a của một số. Các tính chất. y = x ).Giải tích lớp 12 Chương trình hiện hành Chương 1 : Đạo hàm 1. Hàm số lũy thừa. 2. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số Định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận đứng. tích. Hàm số hợp và đạo hàm của nó. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số Sơ đồ tổng quát. Đạo hàm của tổng. Một số ví dụ cụ thể. Phương trình lôgarit. Cực trị của hàm số Định nghĩa. cực tiểu Định nghĩa. 2. Ban KHXHNV Chương 1 : ● Số tiết : 20 Ít hơn 3 tiết so với ban KHTN ● Không nêu định lý về giá trị trung bình. Điều kiện đủ của sự đồng biến hay nghịch biến Định lý Lagrange. Đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản (hàm số lượng giác. Định nghĩa. Giá trị lớn nhất. 3. Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. hàm số mũ. Đạo hàm trên một khoảng. Biểu diễn hình học. 5. Hàm số lũy thừa. Các điều kiện đủ của điểm cực trị. tiệm cận xiên.

bằng số tiết dành cho ban KHTN 65 . 2. Chương 4 : Đại số tổ hợp 1. Phép trừ Phép cộng và trừ hai vectơ. Chương 4 : Số phức 1. Vectơ cùng phương. Bảng các nguyên hàm cơ bản. Tích phân Bài toán tìm diện tích hình thang cong. Ban KHXHNV Chương 1 : ● Số tiết : 15. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp. Các tính chất. tích phân và ứng dụng 1. Các phép toán vectơ và tính chất 2. quy tắc nhân. Những ví dụ đơn giản về tìm nguyên hàm nhờ đổi biến số. Nguyên hàm Định nghĩa. Nguyên hàm Định nghĩa. Một số ứng dụng của tích phân Tính diện tích hình phẳng. Phép nhân một số với nhân một số với vectơ. hướng của hai vectơ. Nhị thức Newton Chương trình mới Ban KHTN Chương 3 : Nguyên hàm. Dạng lượng giác của số phức. Áp dụng để tính vài nguyên hàm đơn giản trên những ví dụ cụ thể. Vectơ Vectơ. Quy tắc cộng.Giải tích lớp 12 (tiếp theo) Chương trình hiện hành Chương 3 : Nguyên hàm và tích phân 1. Vectơ của vectơ. phương. Ban KHXHNV Chương 3 : ● Số tiết : 16 Ít hơn 2 tiết so với ban KHTN ● Không đề cập bất đẳng thức tích phân. Căn bậc hai của số phức. 2. 3. 2. Định nghĩa tích phân từ a đến b của một hàm số liên tục trên [a. Hệ trục tọa độ Đềcac vuông góc. hoán vị. Các phép tính. 3. b] (bằng công thức Newton-Leibniz). Độ dài. Định nghĩa và các tính chất của tích phân. Chương 4 : ● Số tiết : 10 Ít hơn 5 tiết so với ban KHTN ● Không xét dạng lượng giác của số phức và công thức Moivrre Hình học lớp 10 Chương trình hiện hành Chương trình mới Ban KHTN Chương 1 : Vectơ Chương 1 : Vectơ 1. Tích vô vectơ. Các phương pháp tính tích phân 4. 2. 2. 3. Giải phương trình bậc hai với hệ số phức. tính thể tích các vật thể. Phép hai vectơ. Tích phân Diện tích hình thang cong. Số phức Dạnng đại số của số phức. Các phép toán vectơ và tính chất của chúng của chúng Phép cộng các vectơ. Các tính chất. Những ví dụ đơn giản về tính tích phân từng phần và tích phân nhờ đổi biến số. Công thức Moivre. Vectơ bằng nhau. Vectơ bằng nhau. Chỉnh hợp. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Vectơ-không. Ứng dụng hình học của tích phân Tính diện tích hình phẳng. 3. Độ dài của vectơ. tổ hợp. cùng hướng. Vectơ 1. ứng dụng vào vật lý. Vectơ-không. tính thể tích các vật thể. hướng Vectơ. Trục – tọa độ trên trục. Biểu diễn hình học của số phức.

Độ dài vectơ. Tâm vị tự của hai đường tròn. Tọa độ của điểm và của vectơ. Ba đường cônic Elip : Định nghĩa. Phép đối xứng trục Định nghĩa. 2. Phương trình chính tắc. 3. Tính chất. Hệ thức lượng trong đường tròn Phương tích của một điểm đối với một đường tròn. 2. Độ dài đường trung tuyến của tam giác. Tính chất. 2. Góc giữa hai đường thẳng. Hệ trục tọa độ. Hình dạng của hypebol. 66 . 5. Tứ giác nội tiếp đường tròn. Tính chất. Ba đường cônic : Giao tuyến của một mặt phẳng với mặt nón tròn xoay. Tích vô hướng của hai vectơ 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Hệ thức lượng trong tam giác Định lý cosin. Tính chất. Trục đẳng phương của hai đường tròn. Các công thức tính diện tích tam giác. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng. Hypebol : Định nghĩa. Giải tam giác . Địnhlý sin. 4. Hình dạng của elip. Khái niệm hai hình đồng dạng. Các hệ thức lượng trong tam giác Định lý cosin. Địnhlý sin. Đường tròn Phương trình đường tròn. bằng số tiết dành cho ban KHTN Chương 3 : ● Số tiết : 17 Ít hơn 5 tiết so với ban KHTN ● Không xét các nội dung về Hypebol và Parabol. Tỉ số lượng giác của góc bất kỳ 2.Hình học lớp 10 (tiếp theo) Chương trình hiện hành Chương 2 : Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn 1. Trục đẳng phương của hai đường tròn. Trục đối xứng của hình. Chương trình mới Ban KHTN Chương 2 : Hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn 1. Phép đồng dạng Định nghĩa. Phép dời hình Định nghĩa. Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc. Đường chuẩn của ba đường cônic. Phương trình tham số. Chương 3 : Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 1. Phép đối xứng tâm Định nghĩa. 6. Các công thức tính diện tích tam giác. Phương trình chính tắc. 3. Độ dài đường trung tuyến của tam giác. Phép tịnh tiến Định nghĩa. Tính chất chung của ba đường conic. Đường thẳng. 3. Phép vị tự Định nghĩa. Hệ thức lượng trong đường tròn Phương tích của một điểm đối với một đường tròn. 4. Khái niệm hai hình bằng nhau. Khoảng cách giữa hai điểm. Phương trình chính tắc. Ban KHXHNV Chương 2 : ● Số tiết : 10. Chương 3 : Các phép dời hình và phép đồng dạng 1. Hình dạng của parabol. Đường tiệm cận của hypebol. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Liên hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc bù nhau. Tâm đối xứng của hình. Dạng chính tắc của phép dời hình. Đường chuẩn. Phép đối xứng trượt. Tính chất. Vectơ chỉ phương. Tính chất. Các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác Các hệ thức cơ bản. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Phương trình tổng quát. Phương trình chính tắc. Phép quay quanh một điểm. Parabol : Định nghĩa. Dạng chính tắc của phép đồng dạng.Ứng dụng thực tế 6. 5.

điểm thuộc mặt phẳng). Phép đối xứng tâm Định nghĩa. Hai đường thẳng vuông góc. Các tiên đề của hình học không gian 2. 4. Biểu thức tọa độ. Tính chất. Hai mặt phẳng song song Định nghĩa. Biểu thức tọa độ. Tâm vị tự của hai đường tròn. 3. Hình lăng trụ và hình hộp 6. Hình lăng trụ đều. Ban KHXHNV Chương 1 : ● Số tiết : 11 Ít hơn 3 tiết so với ban KHTN ● Không chú trọng áp dụng các phép biến hình để giải toán Chương 2 : ●Số tiết : 16. Tính chất. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng. 2. Phép chiếu vuông góc Chương trình mới Ban KHTN Chương 1 : Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 1. bằng số tiết dành cho ban KHTN ● Không nêu định lý Thalès đảo Hình học lớp 11 (tiếp theo) Chương trình hiện hành Chương trình mới Ban KHTN Ban KHXHNV 67 . Tương giao của hình chóp và mặt phẳng. Tính chất. Góc giữa hai mặt phẳng 7. Hình chóp đều. 4. Hai mặt phẳng song song Định nghĩa. Đường thẳng và mặt phẳng song song Định nghĩa. Phép chiếu vuông góc. Tâm đối xứng của hình. Phép đối xứng qua mặt phẳng. Hình chóp cụt 7. Định nghĩa. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Phép đối xứng trục Định nghĩa. 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Định nghĩa. Hình lăng trụ đứng. Tính chất. Ba cách xác định mặt phẳng. Tính chất. 3. Vị trí tương đối giữa các đường thẳng và mặt phẳng 3. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Mặt phẳng trung trực. Chương 2 : Quan hệ song song 1. Biểu thức tọa độ. Định lý Thalès trong không gian. Hình biểu diễn của một hình không gian. Các tính chất thừa nhận. Đường thẳng và mặt phẳng song song Định nghĩa. Khái niệm về phép quay 5. Phép chiếu song song Chương 3 : Quan hệ vuông góc 1. 5. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau. Khái niệm về phép đồng dạng và hai hình đồng dạng. Tính chất. Quan hệ song song 1. Hình chóp Định nghĩa. Phép chiếu song song. Trục đối xứng của hình. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Hình chóp và hình tứ diện. Chương 2 : Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Phép tịnh tiến Định nghĩa. Tính chất. Hai đường thẳng vuông góc Góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Hình chóp cụt đều. thiết diện. Biểu thức tọa độ. Hình lăng trụ và hình hộp 6. Tính chất. Xác định đường thẳng và mặt phẳng. 5.Hình học lớp 11 Chương trình hiện hành Chương 1 : Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 1. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 3. Khoảng cách 6. 2. Dạng chính tắc của phép đồng dạng. 6. 3. Hai đường thẳng song song Định nghĩa. 7. Tính chất. Góc Góc giữa hai đường thẳng. Khái niệm mở đầu (mặt phẳng. 2. Hai mặt phẳng vuông góc 4. 4. Phép vị tự Định nghĩa. Tính chất. 4.

5. Hai mặt phẳng vuông góc Góc giữa hai mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc. Khái niệm về phép dời hình trong không gian và hai hình bằng nhau. có tâm đối xứng. Khoảng cách Chương 3 : ● Số tiết : 15. Phép đối xứng tâm. Thể tích khối hộp chữ nhật. Diện tích mặt cầu. Khối nón cụt tròn xoay và hình nón cụt tròn xoay. Phương trình tham số của đường thẳng. 2. Phép quay quanh một trục. khối nón. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian. Vectơ trong không gian Vectơ. Hình có mặt phẳng đối xứng. Tính chất. Ít hơn 2 tiết so với ban KHTN ● Giới thiệu đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau nhưng không chứng minh sự tồn tại và duy nhất Hình học lớp 12 Chương trình hiện hành Chương 1 : Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 1. 2. khối lăng trụ. Ban KHXHNV Chương 1 : ● Số tiết (8) và yêu cầu giống như ban KHTN 68 . Mặt phẳng trung trực. Chương trình mới Ban KHTN Chương 1 : Phép dời hình và phép đồng dạng trong không gian 1.Chương 4 : Mặt cầu và mặt tròn xoay 1. hình nón. Vectơ chỉ phương của đường thẳng. Mặt trụ tròn xoay. Phương trình tổng quát của đường thẳng 3. mặt nón tròn xoay. Định nghĩa mặt cầu 2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thể tích các khối trụ. hình nón cụt. Hình chóp cụt đều 6. Hình đa diện và khối đa diện. Phương trình chính tắc của đường thẳng. khối chóp. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Cộng vectơ. Khối nón tròn xoay và hình nón tròn xoay. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng. Hai đường thẳng vuông góc Vectơ chỉ phương của đường thẳng. 3. có trục đối xứng. Phép tịnh tiến. Thể tích các khối đa diện Khái niệm thể tích. Diện tích các hình tròn xoay Diện tích xung quanh của hình trụ. Tâm đối xứng của hình. 3. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc. 4. Phép chiếu vuông góc Định lý ba đường vuông góc. Định nghĩa. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và lăng trụ 5. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Quan hệ vuông góc trong không gian 1. Mặt tròn xoay Khái niệm. Chương 5 : Diện tích và thể tích 1. khối chóp cụt. Hệ tọa độ. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng 3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng 4. Hai đường thẳng vuông góc. Phân chia một khối đa diện. Hình lăng trụ đứng. Phép nhân vectơ với một số. Phép đối xứng qua một mặt phẳng. khối nón cụt. Hình chóp đều. Sự đồng phẳng của ba vectơ. khối cầu Chương 3 : Vectơ trong không gian. 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Định nghĩa. Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng. 4. Tọa độ của vectơ và của điểm 2.

Mặt trụ. Hình dạng của hypebol. Góc 10. 10. nhau. Tiếp tuyến của mặt cầu. Mặt nón 1. Tọa độ của vectơ và của điểm. Tâm sai của elip. Phương trình mặt cầu. 6. Khoảng cách 9. Phương trình tổng quát của mặt phẳng. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Phương tích. Khái niệm về phép đồng dạng và hai hình đồng dạng. cắt nhau. Chương 3 : Mặt cầu. Đường tròn Phương trình. Giao của mặt cầu và mặt phẳng Chương trình mới Ban KHTN 3. Phương trình đường thẳng trong không đường thẳng. khối chóp. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng. Đường tiệm cận của hypebol. giữa một gian Phương trình tổng quát. Chương 2 : Phương pháp tọa độ trong không gian 1. vuông hai thẳng chéo góc với một mặt phẳng. khoảng cách một Khoảng cách từ một điểm đến một mặt giữa điểm và một phẳng. Phương trình mặt phẳng Phương trình tổng quát. 2. Góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách giữa hai điểm. Phương trình chính tắc. Vectơ đồng phẳng. Thể tích khối hộp chữ nhật. song song. Về các đường cônic Đường chuẩn của các đường cônic. Chùm mặt phẳng. Hệ tọa độ Đềcac trong không gian. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng. Phương trình chính tắc. Khái niệm về khối đa diện Khối lăng trụ. 6. khối lăng trụ. Giới thiệu khối đa diện đều Định nghĩa. Khái niệm về thể tích khối đa diện. 9. 2. tọa độ của các phép toán vectơ. Phương trình tiếp tuyến của đường conic. 3. Khái niệm về mặt tròn xoay Mặt nón tròn xoay : Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay. Chương 2 : Khối đa diện 1. Hình dạng của elip. Ban KHXHNV Chương 2 : ● Số tiết (9) và yêu cầu giống như ban KHTN Chương 3 : ●Số tiết (9) và yêu cầu giống như ban KHTN Chương 4 : ● Số tiết : 14. Chùm đường thẳng. Khối đa diện. Phép vị tự. 2. Hình dạng của parabol. 8. Trục đẳng phương. tham số. Giao của mặt cầu với đường thẳng. nhưng 4. Hypebol Định nghĩa. Hệ tọa độ Đềcac trong không gian. Diện tích mặt cầu. Giao của mặt trụ và mặt phẳng. chính đường thẳng tắc. giữa đường một đường thẳng cắt. 69 . Tọa phương trình tổng quát của độ của điểm và của vectơ.Hình học lớp 12 (tiếp theo) Chương trình hiện hành 4. Điều kiện để tổng quát về hai mặt phẳng song song. Khối chóp. Phương trình chính tắc. Năm loại khối đa diện đều 3. Elip Định nghĩa. Mặt trụ tròn xoay : Hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay. Biểu thức đường thẳng. 5. Diện tích xung quanh của hình nón. Góc giữa hai vectơ. Điều kiện để phẳng. Diện tích xung quanh của hình trụ. Parabol Định nghĩa. Mặt cầu Giao của mặt cầu và mặt phẳng. Khoảng cách có nêu bài tập bằng số. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện. 5. Tâm sai của hypebol. vuông góc. Giao của mặt nón và mặt phẳng. song song. Vị trí tương đối của các đường thẳng và các mặt phẳng 8. Điều kiện để hai đường thẳng chéo và một mặt nhau. Phương trình của đường thẳng 7. 3. 7. công thức 2. Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng. Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian. Ít hơn 4 tiết so với ban Chương 4 : Phương pháp tọa độ trong KHTN ● Không nêu không gian 1. Tích ● Không nêu vectơ. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng. 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->