P. 1
BT ancol theo dang

BT ancol theo dang

|Views: 1,271|Likes:
Được xuất bản bởicatrunghieu

More info:

Published by: catrunghieu on Apr 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

GV: Cà Trung Hiếu BÀI TẬP ANCOL THEO DẠNG Một số công thức tổng quát của ancol *> Ancol

no đơn chức mạch hở: CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (n ≥ 1) *>Ancol no đa chức mạch hở: CnH2n+2-x (OH)x hay CnH2n+2Ox với n ≥ 1 và n ≥ x ≥ 1 *>Ancol no đơn chức mạch vòng: CnH2n-1OH hay CnH2nO (n ≥ 3) *>Ancol không no đơn chức mạch hở có 1 nối đôi: CnH2n-1OH hay CnH2nO (n ≥ 3) *>Ancol thơm đơn chức: CnH2n-7OH hay CnH2n-6O (n ≥ 7) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Dạng 1: Bài toán Ancol tác dụng với Na
<B1> Cho 9,4 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 2,8 lit khí H2 (đktc). a) Xác định CTPT của 2 ancol. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp. <B2> Một ancol no X mạch hở có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Cho 9,3g ancol X tác

dụng với natri dư thu được 3,36 lít khí. Xác định công thức cấu tạo của ancol đó. <B3> Cho 11g hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với natri dư thu được 3,36 lít khí –đktc a. Xác định CTPT và CTCT của các ancol. Gọi tên các ancol b. Tính % khối lượng mỗi ancol <B4> Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp của nhau tác dụng với natri vừa đủ thu được 2,18g chất rắn và V lít khí hiđro – đktc. a. Tính V? b. Tìm CTPT và phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp <B5> Chia m(g) hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol metylic tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2 – đktc. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp trên thu được 2,24 lít CO2- đktc. Tìm CTPT của 2 ancol và tính m. <B6> Cho 12,4 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). a) Xác định CTPT của 2 ancol. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp <B7> Cho 16,6 gam một hỗn hợp 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng của metanol phản ứng với Na dư được 3,36 lit H2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo và tính % khối lượng mỗi ancol. <B8> Cho 4,6g ancol no mạch hở tác dụng vừa đủ với Na thu được 6,8g muối khan. Tìm CTPT ancol? <B9> Có 100g dung dịch ancol đơn chức no A nồng độ 46%. Thêm vào dd này 60g một ancol no đơn chức B đồng đẳng kế tiếp của A tạo ra dd M. Cho toàn bộ dd M tác dụng Na dư được 56 lit H2 (đktc). Tìm công thức phân tử 2 ancol? <B10> Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol đơn chức . Cho 20,3g A tác dụng với Na lấy dư thu được 5,04 lit H2 (đktc). Mặt khác 8,12g A hòa tan vừa hết 1,96g Cu(OH)2. Xác định CTCT có thể có, tên và % khối lượng của ancol đơn chức trong hỗn hợp A.
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

1

<B5> Chất A là ancol no mạch hở.9g hỗn hợp 3 ancol no. <B3> Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 ancol A. Xác định CTPT. mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 15. CTCT và gọi tên A? <B6> Chất X là một ancol không no đơn chức phân tử có một nối đôi.8 lít hiđro a.16 lit CO2 (đktc) và 22.6g.2g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. đơn chức. <B3> Đun hỗn hợp 2 ancol no đơn chức mạch hở với H 2SO4 ở 1400C thu được 72g hỗn hợp 3 ete với số mol bằng nhau. CTCT của các ancol. viết CTCT của 2 ancol b. đun nóng hỗn hợp A với H2SO4 đặc ở 1800C thì thu được hỗn hợp khí chỉ gồm 2 olefin a. Tính phần trăm khối lượng mỗi ancol. B b.36 lít oxi (đktc).72 lít khí CO2 và 7.35 mol A phải dùng vừa hết 31.651. B thuộc cùng dãy đồng đẳng và kế tiếp nhau. Để đốt cháy hoàn toàn 0.45g X cần dùng vừa hết 2.8g kim loại bạc. a) Xác định CTPT của 2 ancol. mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 20.6g hỗn hợp X cần dùng vừa hết 63. Xác định CTPT của các ancol b. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp. Để đốt cháy hoàn toàn 35. m(g) hỗn hợp X tác dụng hết với Na thu được 2. Khối lượng nước tách ra trong quá trình tạo ete là 21. Tính % khối lượng mỗi ancol c. có tỉ khối so với hỗn hợp ancol ban đầu là 0. mạch hở tham gia phản ứng tách nước ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp X gồm 2 khí là đồng đẳng kế tiếp.9g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. thu được 6. sản phẩm thu được cho tác dụng với lượng dư ddAgNO3/NH3 dư thu được 37.48 lít khí CO2 và 4. Xác định CTCT của A. Tìm CTPT. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp.95g nước . coi H = 100% b. Xác định công thức phân tử viết CTCT và gọi tên X? <B7> Hỗn hợp X chứa 2 ancol no đơn chức mạch hở là đồng đẳng kế tiếp.GV: Cà Trung Hiếu Dạng 2: Bài toán đốt cháy ancol BÀI TẬP ANCOL THEO DẠNG <B1> Đốt cháy hoàn toàn 15. a. Mặt khác.6g hỗn hợp A gồm 3 ancol.84 lítO2(đktc).65g nước Mặt khác.Nếu ancol có x nhóm chức: R(OH)x + xNa---> R(ONa )x + x/2 H2 2 => nacol = 2/x nH2 .5g H2O. đơn chức với H2SO4 đặc ở 140 0C thu được 13. a.24 lít O2(đktc).9g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Xác định CTCT 2 ancol và khối lượng mỗi ancol tham gia phản ứng Trắc nghiệm Dạng 1: Xác định CTPT của ancol khi cho ancol tác dụng với Na . Tính % thể tích mỗi olefin trong hỗn hợp thu được <B2> Cho 12.68 lit CO2 (đktc) và 18g H2O. Xác định CTPT và % khối lượng mỗi ancol? ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< Dạng 3: Bài toán tách nước <B1> Đun nóng 16. a) Xác định CTPT của 2 ancol. Xác định phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu. Tính phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp <B4> Đốt cháy hoàn toàn 18. c) Hỗn hợp 2 ancol tách nước thu được bao nhiêu anken? Viết phương trình phản ứng <B2> Đốt cháy hoàn toàn p (g) hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 4. Nếu cho toàn bộ lượng ancol trên phản ứng với CuO đun nóng. Để đốt cháy hoàn toàn 1. Xác định CTPT.

Nếu ancol đơn chức: nancol = 2nH2 mancol M − 18 => CnH2n+1OH = M = => 14n + 18 = M => n = nếu cho hh ancol liên tiếp thì sử dụng nancol 14 CT trung bình. 2. . C3H8O.672 CTPT của 2 ancol là: A.896 D.GV: Cà Trung Hiếu BÀI TẬP ANCOL THEO DẠNG . CTPT của ancol đó là: A. C4H10O. 2.35g hh X gồm 2 ancol no.6g chất rắn và V(l) khí H2 (đktc).24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X. C6H13OH <B3> Cho 2.0g H2O.56 lit H2 (đktc). C4H10O <B2> Cho 3. C2H6O D. đơn chức X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích VCO : VH O = 4 : 5 . sau pư thu được 2.32g. Đó là 2 ancol: A. là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4. C2H5OH. C3H8O B.84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no. CH4O B. C5H12O D. C2H6O2 . CTPT của ancol là : A.24 lit(đktc) H2. C3H5OH và C4H7OH D.Nếu nH2O > nCO2 => ancol no. CTPT của X là: A. C4H8O2 . C2H6O C. Khối lượng muối natri ancolat thu được là: A.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4. C2H5OH và C3H7OH C. Hai ancol đó lần lượt là: A. C4H10O <B2> Oxi hoá 0.0.52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. C5H11OH D. B. đơn chức: CnH2n+2O + 3n/2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O nO2(pư) = 3/2nCO2 . C2H5OH và C3H7OH.448 C. C3H8O2 . C5H10O2 3 2 2 .C3H7OH và C4H9OH C. C2H6O . C4H10O <B3>Đốt cháy hoàn toàn hh 2 ancol đơn chức mạch hở. CTPT của X là: A.Nếu hh 2 ancol thì sử dụng CT trung bình <B1> Đốt cháy một ancol no. C3H5OH và C4H7OH D. CTCT thu gọn của 2 ancol đó là: A.4 gam. Y.6 gam Na được 12.48l CO2 (đkc) và 4.CH3OH và C2H5OH B.896 lít <B7> Cho Na tác dụng vừa đủ với 1.25 gam chất rắn. Khối lượng bình 1 tăng 0. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Dạng 2: Xác định CTPT của ancol và hh ancol dựa vào phản ứng cháy (tính nhanh theo số C) .9 gam.18g chất rắn. 0. C2H6O. C. C3H8O D. C3H8O C. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 4. C3H7OH B. C2H6O C. C3H7OH và C4H9OH <B5>Cho 7. số C = nCO2 / nancol . 0. C3H8O D. sau đó dẫn sản phẩm qua bình 1 đựng H2SO4 đặc.2g một ancol no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2. đơn chức .6 gam một ancol đơn chức bằng oxi không khí.792 lít D.ĐLBTKL: mancol + mNa = mmuối + mH2 <B1> Cho 9. 2.Nếu là ancol no. C. CH4O. 3. D. <B6> Cho 2. C5H12O D. D. C4H9OH C. 1. C5H11OH.24 lít B. CH3OH và C2H5OH B.72g. C2H6O B. <B5> Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng m H 2O : m CO 2 = 27 : 44 . Giá trị của V là: A. B. CH4O B. 0. C.8 gam. C4H9OH. V có giá trị là: A. C2H5OH và C3H7OH D.95g H2O. đơn chức X thu được 8. C3H6O C. Z thấy thoát ra 0.84g hh X gồm 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau td vừa đủ với Na tạo ra 4. CTPT của X là: A. bình 2 đựng KOH dư.6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0. nancol = nH2O – nCO2. 0. 1. CH4O C.12 lít C. 1. C3H7OH. bình 2 tăng 1.224 B.336 lít khí H2 (đkc). C4H10O B. C3H7OH và C4H9OH. C4H10O <B4> Cho 1.85 gam. CH3OH và C2H5OH B. C4H9OH và C5H11OH <B4> Khi đốt cháy một ancol no. CTPT của 2 ancol là: : A.96 lit CO2 (đktc) và 9.

8g một ancol thu được 11. Chia a gam ancol etylic thành hai phần bằng nhau: .2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC.Khi tách H2O từ ancol no. C3H7OH .1 <B3>.2 C.GV: Cà Trung Hiếu BÀI TẬP ANCOL THEO DẠNG ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Dạng 3: Phản ứng tách H2O từ ancol thành anken .36 lit CO2 . 15. 1. B.8. 6. CH4O. C3H7OH và C4H9OH <B5>.Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn thu được V lit CO2 (đktc). Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) no đơn chức. Đun nóng 132.2gam. C. Đun nóng hỗn hợp X gồm 0. thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1.7 gam. Giá trị của V là? A.36 C. CH3OH và C2H5OH.4 gam.2 B. C3H7OH . C5H12O D.6g H2O và 72g hỗn hợp 3 ete. C3H8O. D. mạch hở.1 mol CH3OH và 0. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1. C3H8O C. <B6>. đơn chức thành anken thì: nancol = nanken = nH2O mancol = manken + mH2O . khối lượng ete thu được là: A. Tính m? A. C2H6O B. CH3OH .2g anken. CnH2n + 1OH D.72 o <B3>.3 C. Đun nóng a gam một hỗn hợp gồm 2 ancol no. xác định X A. B.mancol = mete + mH2O nete = nH2O nancol = 2nete = 2nH2O <B1>. 0. 140oC thu được hỗn hợp các ête có số mol bằng nhau và có tổng khối lượng 111.1 gam.Phần 1 đem đun nóng với H2SO4 đặc ở 180oC thu được khí etilen. C. 0. C. C4H10O <B4>. C3H7OH và A.8g B. Khử nước hoàn toàn hỗn hợp hai ancol ở 180 C ta thu được hỗn hợp 2 anken đồng đẳng liên tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 23. B. C4H9OH . 9.6 B.Khi đun ancol (H2SO4đ. C4H9OH. B. D. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. 5. 7 gam. Đề hidrat hóa 14. 3. Công thức 2 ancol nói trên là A. 2. C2H5OH và C3H7OH. C. . CTPT của ancol là A.8g H2O.6g C. C2H5OH và C3H7OH. 1. 69. D. CH3OH và C2H5OH. <B2>. Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no (có H2SO4 đặc làm xúc tác) ở 140oC. Đốt cháy hoàn toàn lượng etilen này thu được 1. C2H5OH .6 gam nước và 72 gam ba ete có số mol bằng nhau. 12.5 D. C4H9OH . C2H5OH và C3H7OH.4g <B2>. Giá trị của a là? A.4375. 93. Sau khi phản ứng được hỗn hợp Y gồm 21.48 D. C4H10O.8 gam nước. đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21. Sau khi các phản ứng kết thúc. C2H5OH . ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Dạng 5:Phản ứng tách H2O từ ancol thành ete . 96. đơn chức với H2SO4đ.7g D.3 <B4>.Phần 2 tách nước hoàn toàn thành etilen. C2H6O. 140oC) tính số ete thu được theo công thức: n( n + 1) Số ete thu được= với n là số ancol đem phản ứng 2 . C3H5OH và C4H7OH. Số mol của mỗi ete là? A.Khi đốt ancol và anken: nCO2 (ancol) = nCO2(anken) <B1>. Đốt cháy hết lượng etilen thu được m gam H2O. 0. CTPT của 2 ancol là: A. Khi đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 1400C thu được Y. 4 . D.Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3. Công thức phân tử của hai rượu trên là C. 4.9 D. B.8g hỗn hợp 3 ancol no. 63. 3. 2. Chia a gam ancol etylic thành hai phần bằng nhau .24 B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->