CÁC D NG M T TH

C NB N

QU C NG A J S AA = Â OW = OO = Ô B K T C L U UW = EE = Ê DD = D M V E N W AW = I N TÍN F O X G P Y H Q Z I R R: D U H I X: D U NGÃ S: D U S C F: D U HUY N J: D U N NG .

ph i và d ch theo h ng ó t ngoài vào trong. d i. .M T TH B n tin: THÁNH GIÁ CHÚNG I U HUYNH H T NG + YÊU LUÔN NG LÒNG TR NG NÀY TA I NH LUÔN LÀ PH I TH Chìa khóa: Nh làm d u thánh giá tr c khi n Cách gi i: Làm d u thánh giá nh th ng trên. trái.

lo i b các ch vi t th ng. .M T TH B n tin: CH HOA H ng hái Say s a và Ph c tùng là V án gi t M i Ng i và Là L bi n h cho cu c S ng C a Ng i l i bi ng Thi u niên hay phá phách Nhi ng thì ít h n. Chìa khóa: Hái vài bông Hoa t ng ng i mình thích Cách gi i: L y các ch hoa ghép l i.

T c là l y 2 ch . . b 3 ch ti p t c cho n h t. b m u s . Chìa khóa: 2/3 Cách gi i: Phân s l y t s .M T TH PHÂN S B n tin: T t c cùng nhau ca t p h p i ms vòng tròn gi a có tâm vui ch i và n bánh ca múa r i ra v v i m t b c bánh k o tâm h n s n sàng nh n n s .

M T TH B n tin: I TR NG n g p trai tr ng nhà Nhà anh t n cu i làng Th ông th bà kính tôn cho anh y h ng d n D cu c h p m t vui ch i L m ng kính b n m ng anh Chìa khóa: T p h p các i Tr ng l i nghe l nh. do ó l y các ch u ghép l i thành câu. Cách gi i: i tr ng ng u hàng. .

M T TH U UÔI B n tin : Tham lam ng có em gia c nh là m t ni m sinh ho t luôn t i vui ho t ng ph i bi t cho là em ích cho i Chìa hóa: Ch t ch t i e i cháo Cách gi i: L y các ch u hàng và cu i hàng c n tin. .

M T TH NG H B n tin: Nh t g ng hy sinh chút Chúa c nh i ít m i và + d th i ch i n u l gi vui ho t sinh n Chìa khóa: úng 12 gi ng h b t u ch y. Cách gi i: B t u t 12 gi và ch y xo n t trong ra. .

M T TH B n tin: N p hai vàng M UT trò ki n tìm cho b t con qu n Chìa khóa: t b h c k v n ch q tr Cách gi i: i chi u m u t v i b n tin s tin yêu c u. cb n .

r i t i c nh áy. . r i t i l n l t xen k t ng ch d ch t c a hai c nh bên. o ó nh xu ng.M T TH TAM GIÁC CÂN B n tin: T t c hãy t p h p vòng tròn Trong vòng trung tâm tr c nhà x Ngoài sân c p bên c nh nhà chung Th sinh ho t vui ch i nhé Chìa hóa: Tam giác c n t hai c nh bên b ng nhau Cách gi i: Tam giác c n n m trong m t th .

M T TH B n tin: B N i Phía th nhà vào trung t p T ng trên l u là phòng l p h c Có m t cung tên l y b n chim trong phòng thánh có nhi u ng Hãy bí m t ng h bi t R i sau ó ra sau c u tiêu Cha l y kinh m i c và nguy n Chìa khóa: B n Vi t Nam hình ch S Cách gi i: D ch các ch theo hình ch S s tin. cb n .

r i th vào ch A b t u là 1 cho n h t.M T TH A 1 J 10 S 19 B 2 K 11 T 20 C 3 L 12 U 21 D 4 M 13 V 22 S E 5 N 14 W 23 THAY CH F 6 O 15 X 24 G 7 P 16 Y 25 H 8 Q 17 Z 26 I 9 R 18 B n tin: 3-8-1-15-6 + 20-8-1-1-25-6 Chìa hóa: A=1 Cách gi i: Vi t b ng ch cái t A-Z. .

ti p cho n h t. r i th A thành C.M T TH A C J L S U B D K M T V C E L N U W CH D F M O V X E G N P W Y THAY CH F H O Q X Z G I P R Y A H J Q S Z B I K R T B n tin: ejcqh vjccah Chìa hóa: A=C Cách gi i: Vi t b ng ch cái A-Z. .