P. 1
ĐƯỜNG LỐI CNH, HĐH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

ĐƯỜNG LỐI CNH, HĐH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

|Views: 18,145|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Thái Hòa

More info:

Published by: Phạm Thái Hòa on Apr 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

A. GIỚI THIỆU.

Muốn cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đất nước từng bước tiến lên CNXH, đi đôi với việc củng cố, hoàn thiện QHSX tiên tiến, chúng ta nhất thiết phải phát triển LLSX với năng suất lao động xã hội ngày càng cao. Không có LLSX hùng hậu với năng suất lao động xã hội cao thì không thể nói đến CNXH. Mà muốn có LLSX hùng hậu và năng suất lao động cao thì không thể chỉ dựa vào nông nghiệp sử dụng lao động thủ công, trái lại phải phát triển mạnh công nghiệp cùng với đổi mới công nghệ ngày càng hiện đại, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nói cách khác chúng ta phải tiến hành CNH, HĐH với phát triển kinh tế tri thức. B. LÍ LUẬN. I. Một số khái niệm. 1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá. CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển cao của công nghiệp và sự tiến bộ khoa học- công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao hơn. Nó bao gồm 2 nội dung: - Trang bị kĩ thuật – công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp và các ngành khác của nền kinh tế quốc dân. - Tạo lập cơ cấu kinh tế mới mà nòng cốt là cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. 2. Kinh tế tri thức.

a. Khái niệm. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa ra khái niệm năm 1995: “Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sống”. b. Vai trò của nền kinh tế tri thức. - Kinh tế tri thức mang lại những cơ hội và thách thức lớn trong sự phát triển chưa từng thấy của nhân loại. Kinh tế tri thức có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển xã hội ngày nay. Phát triển kinh tế tri thức là cơ hội để rút ngắn khoảng cách lạc hậu. Từ những tri thức, công nghệ kỹ thuật mới, các tư liệu lao động mới, hệ thống máy móc thông minh, tự động hóa sẽ được tạo ra. Quá trình đó sẽ giúp phát hiện và sáng tạo ra nhiều đối tượng lao động mới, những nguyên liệu mới, năng lượng mới,…có thể trước đây chưa từng xuất hiện, tạo ra nhiều giá trị sử dụng mới, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu xã hội ngày càng tốt hơn, giảm bớt việc khai thác các nguồn tài nguyên hiện hữu. - KTTT là động lực thúc đẩy tiến trình xã hội hóa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, làm cho phân công lao động xã hội phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. KTTT được hình thành, phát triển trên cơ sở các ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao. Từ đó mà tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Nó thúc đẩy công nghiệp phát triển nhanh thông qua các cuộc cách mạng, cách mạng xanh, cách mạng sinh học.
- Nó thúc đẩy công nghiệp, không ngừng gia tăng hàm lượng khoa

học – kỹ thuật, công nghệ trong sản phẩm công nghiệp qua đó mà gia tăng giá trị sử dụng, giá trị trao đổi của sản phẩm công nghiệp.

Đặc trưng của nền kinh tế tri thức . làm thay đổi phương thức tổ chức và quản lý không chỉ trong các ngành đó mà còn tác động đến các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế. thông tin.Cơ cấu kinh tế kỹ thuật thay đổi một cách sâu sắc. Thông tin. làm cho năng xuất lao động ngày càng tăng. Đây là nguồn vốn cơ bản của quá trình sản xuất và tái sản xuất của xã hội. thương mại. kiến thức lao động có trình độ cao được sử dụng nhiều. tiền tệ… với nhiều hình thức phong phú. Do những thay đổi trong cơ cấu kinh tế .kỹ thuật sẽ làm thay đổi về chất trong cơ cấu sản phẩm. Đặc biệt tri thức khoa học và công nghệ cùng với lao động kỹ thuật cao là thành phần quan trọng của lực lượng sản xuất. hàm lượng tri thức. phong phú. Những trung tâm công nghệ cao được hình thành. làm thay đổi cơ cấu giá trị sản phẩm. các yếu vật chất cũng như hàm lượng vật chất trong các sản phẩm ngày càng giảm. thay vì chỉ là đất đai. lao động chất xám.Qui trình công nghệ trong sản xuất luôn luôn được thay đổi. là lợi thế phát triền kinh tế. giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cuộc sống… . tài nguyên và vốn tiền tệ như trước đây. Sự sáng tạo đổi mới trở thành yêu cầu thường xuyên đối với mọi người. Nguồn nhân lực nhanh chóng được tri thức hóa. . cường độ lao động ngày càng giảm. ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên. c. . điều này tất yếu dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu lao động xã hội. Trong nền KTTT.Nó thúc đẩy trí nghiệp ở các ngành dịch vụ.Trong nền KTTT. các sản phẩm trí tuệ dựa vào nguồn lực hàng đầu là tri thức. theo hướng tri thức hóa. chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng. Nó thúc đẩy việc nâng cao đời sống xã hội. hướng đến một nền văn minh cao hơn. chiếm tỷ trọng ngày càng cao lớn trong giá trị sản phẩm. chất lượng sản phẩm ngày càng cao. lao động trí óc tăng lên.

Sai lầm trong mục tiêu và bước đi: Quá ưu tiên cho công nghiệp nặng. .Bố trí cơ cấu kinh tế chua đạt hiệu quả và chưa hợp lý. hơn 70% cơ cấu vốn là vốn con người. . xã hội thông tin mà không có biên giới. II.Trong điều kiện của kinh tế tri thức. hơn 70% giá trị gia tăng là do trí tuệ mang lại. của sự tiến hóa xã hội và sự phát triển từ cái mới. Công nghiệp hoá. .sự cạnh tranh được tạo điều kiện đầy đủ. Các ngành kinh tế được tri thức hóa đều phải dựa vào công nghệ mới để đổi mới và phát triển. a. tạo ra lợi thế cho quốc gia. hiện đại hoá thời kì đổi mới. các thành tựu khoa học – công nghệ. có giá trị mới do tri thức đem lại chiếm trên 2/3 tổng giá trị thì kinh tế tri thức mới được tỏ rõ. Chỉ khi nào các ngành công nghệ cao. ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật hiện đại. trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. cái mới ngày càng nhiều. Đó là đặc trưng của sự phát triển. sự tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá. Siêu xa lộ thông tin sẽ tạo ra một xã hội tri thức. kinh tế và văn hóa. có ảnh hưởng to lớn đến lĩnh vực khoa học. . . Tiêu chí của kinh tế tri thức: hơn 70% GDP phải được tạo ra từ các ngành sản xuất dịch vụ áp dụng công nghệ cao. 1. hơn 70% công nhân tri thức trong cơ cấu lao động. quan hệ quốc tế. đặc biệt giúp mở rộng thị trường cho các nước… bởi vì nó đảm bảo sự tham gia đông đảo của tất cả các quốc gia trên thế giới. tác động lớn đến đời sống xã hội. nhất là công nghệ thông tin được phổ biến và ứng dụng hết sức nhanh chóng. Nền kinh tế và xã hội luôn luôn đổi mới.Siêu xa lộ thông tin trong hệ thống mạng toàn cầu được hình thành. Đại hội VI: Đánh giá về quá trình CNH từ 1960 đến 1986.

phù hợp với trình độ phát triển của . nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho CNH đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ mới. b. Đại hội VII: gắn CNH với HĐH. các lĩnh vực có lợi thế đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. quan hệ sản xuất tiến bộ. học hỏi kinh nghiệm. sản phẩm nông nghiệp. tiến hành CNH trong nền kinh tế mở. Mục tiêu của công nghiệp hoá. hiện đại hoá. các ngành.Con đường CNH: tiến hành CNH rút ngắn. hàng tiêu dung và hàng xuất khẩu. hướng ngoại.Không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại hội V: Vẫn chưa thực sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu.Đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.Đẩy mạnh CNH. Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá. công nghiệp nặng không phục vụ kịp thời nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. . chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội VIII: nhìn lại đất nước sau 10 năm đổi mới: Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Quá trình đổi mới tư duy về CNH từ Đại hội VI đến Đại hội X: Đại hội VI đưa ra 3 chương trình mục tiêu: Lương thực – thực phẩm. . Đại hội IX và Đại hội X Đảng ta tiếp tục bổ sung và nhấn mạnh một số điểm mới về CNH: . HĐH nông nghiệp nông thôn hướng vào việc nâng cao năng suất. có cơ cấu kinh tế hợp lý. HĐH ở nước ta: Phát triển nhanh và hiệu quả các sản phẩm. 2.. chất lượng. đẩy mạnh CNH. HĐH đất nước. hiện đại hoá là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. .Hướng CNH. đi tắt đón đầu.

công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá và công nghiệp hoá. hiện đai hoá. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.lực lượng sản xuất. . hiện đại hóa. nước ta cần phải và có thể tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn thời gian khi biết lựa chọn con đường phát triển kết hợp công nghiệp hóa với hiện đại hóa. . Bên cạnh đó xu thế hội nhập và tác động của quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với đất nước. Quan điểm công nghiệp hoá. xã hội công bằng. Vì vây. các nước Tây Âu đã tiến hành công nghiệp hóa. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. kinh té tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất”. mức sống vật chất và tinh thần cao. tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. quốc phòng. Khi đó công nghiệp hóa được biểu hiện là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa khi trên thế giới kinh tế tri thức đã phát triển. Từ thế kỷ XVII. coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và của công nghiệp hóa.Một là. XVIII. Nhưng trong thời đại ngày nay. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.an ninh vững chắc. đại hội X chỉ rõ: đẩy mạnh công nghiệp hóa. Đại hội X của Đảng xác định mục tiêu công nghiệp hoá. Chúng ta không cần thiết phải trải qua tất cả các bước phát triển rồi mới phát triển kinh tế tri thức. Đó là lợi thế của các nước đi sau. văn minh. Trong bối cảnh đó. 3. dân giàu nước mạnh. Ở đại hội Đảng X đã nhận định: “khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt.

Do đó. công nghiệp hoá. hạn chế đầu tư tràn lan. công nghệ sinh học. ở đâu. hiện đại hóa không phải chỉ là công việc của nhà nước mà là sự nghiệp của toàn dân. tất yếu phải hội nhập và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế. những ngành kinh tế có tác động to lớn tới sự phát triển là những ngành dựa vào tri thức. quy mô thế nào. Thời kỳ đổi mới. công nghiệp hóa. dịch vụ được ứng dụng khoa học công nghệ cao. khai thác thị trường thế . HĐH nền kinh tế nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. dựa vào các thành tựu mới của khoa học. . nhiều thành phần. công nghệ. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường không những khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế mà còn sử dụng chúng có hiệu quả để đẩy nhanh quá trình CNH. thu hút công nghệ hiện đại. Ở thời kỳ trước đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực để CNH được thực hiện bằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung. công nghiệp. tạo ra của cải. HĐH đất nước.Hai là. học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến. của mọi thành phần kinh tế. Ví dụ như: công nghệ thông tin. nâng cao chất lượng cuộc sống. công nghệ gì đều đòi hỏi phải tính toán cân nhắc kỹ càng. Trong nền kinh tế tri thức. CNH. CNH. Bởi vì khi đầu tư vào lĩnh vực nào. trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. sai mục đích. công nghiệp hóa. phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế. còn ở thời kỳ đổi mới được thực hiện chủ yếu bằng cơ chế thị trường. hiện đại hóa được tiền hành trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. kém hiệu quả và lãng phí thất thoát.Kinh tế tri thức (theo OECD): kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra.

lợi ích của con người nên con người biết cách tác động và chi phối. ứng dụng khoa học công nghệ. Mục đích của quá trình CNH là nâng cao năng suất lao động. Đó là cơ sở làm cho năng lực và nhận thức hoạt động thực tiễn của con người phát triển như một quá trình vô tận. . Trí tuệ con người có sức mạnh vô cùng to lớn một khi nó được vật thể hoá. . bồi dưỡng và khai thác hợp lý. khai thác của con người và nói đúng thì chúng đều phục vụ nhu cầu. Vì thế trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất. Bởi lẽ con người là nguồn lực duy nhất biết tư duy. Tính vô tận. bền vững. trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.Ba là. Trong khi đó nguồn lực con người mà cốt lõi là trí tuệ lại là nguồn lực vô tận. Trước hết các nguồn lực khác như vốn. chúng chỉ có tác dụng khi có sự tác động của con người. nếu biết chăm lo. có thể bị cạn kiệt khi khai thác. tài nguyên thiên nhiên. người lao động là yếu tố quan trọng nhất.giới để tiêu thụ các sản phẩm của nước ta… Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng khó phát triển. các nguồn lực khác gắn kết chúng lại với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp cũng tác động vào quá trình công nghiệp hoá. Thứ hai: Các nguồn lực khác là có hạn. lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh. các nguồn lực khác là những khách thể. hiện đại hoá. chịu sự cải tạo. có trí tuệ và ý chí biết lợi dụng. trí tuệ con người biểu hiện ở chỗ nó có khả năng không chỉ tái sinh mà còn tự sản sinh về mặt sinh học mà còn đổi mới không ngừng phát triển về chất trong con người xã hội. vị trí địa lý… tự nó chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng. Để thực hiện được phụ thuộc vào chất lượng của nguồn nhân lực.

Muốn đẩy nhanh quá trình CNH. rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng… Sự phát triển nhanh hiệu quả và bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Để thực hiện mục tiêu đó. hiệu quả và bền vững. Bảo vệ môi trường tự nhiên chính là bảo vệ điều kiện sống của con người và cũng là nội dung của sự phát triển bền vững. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá. . năng cao lợi thế cạnh tranhvaf tốc độ phát triển kinh tế nói chung. tăng trưởng kinh tế đi liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Khoa học công nghệ có vai trò quyết định đến tăng năng suất lao động. tinh thần của nhân dân. Nước ta tiến lên chủ nghĩatừ một nền kinh tế kém phát triển và tiềm lực khoa học. nâng cao đời sống vật chất. hiện đại hoá. phát triển nhanh. bảo tồn đa dạng sinh học. giảm chi phí sản xuất. phát triển văn hóa. Chỉ có vậy mới có khả năng xóa đói. . trước hất kinh tế phải phát triển nhanh hiệu quả và bền vững. công nghệ còn ở trình độ thấp. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức thì phát triển khoa học công nghệ là tất yếu và bức xúc phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập công nghệ. Xây dựng CNXH ở Việt Nam thực chất là nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu. giảm nghèo. Nếu không có con người thì quá trình CNH không diễn ra. Môi trường tự nhiên và sự đa dạng sinh học là môi trường sống và hoạt động kinh tế của con người. kết hợp và phát triển công nghệ nội sinh nhất là công nghệ thông tin. nước mạnh.Con người là một trong hai yếu tố cần thiết của quá trình CNH. giáo dục. Xã hội công bằng dân chủ văn minh. bảo vệ môi trường tự nhiên.Năm là. mua sáng chế. y tế. . công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới.Bốn là.

tạo ra việc làm cho tất cả các . Nhưng lúc đó đất đai. vì tài nguyên trở nên cạn kiệt.. sự lan truyền và quảng bá nhanh tri thức đưa vào ứng dụng là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. tức là những tri thức cơ bản về nông nghiệp. kinh tế công nghiệp cơ giới xuất hiện và phát triển mạnh. Nhưng để hình thành được thị trường hàng hóa của kinh tế công nghiệp cổ điển thì tài nguyên và vốn (tư bản) lại quan trọng hơn nên tri thức cơ học cổ điển cũng chỉ có vai trò thứ yếu. dựa vào các tri thức cơ học cổ điển để chế tạo ra máy móc cơ khí phục vụ sản xuất. với thuyết tương đối và thuyết lượng tử. khởi đầu cách đây khoảng mười ngàn năm. kinh tế công nghiệp cổ điển hết tiềm năng phát triển và bắt đầu suy thoái. Vì sao phải kết hợp công nghiệp hoá. hiện đại hoá với phát triển kinh tế tri thức. rất mới và vô cùng phong phú về thế giới vật chất vĩ mô và vi mô. Kinh tế nông nghiệp. Lao động sản xuất bao giờ cũng phải dựa vào tri thức. tạo ra của cải. lao động thủ công lại quan trọng hơn. nên tri thức chỉ đóng vai trò thứ yếu. dựa trên những khối tri thức khổng lồ. chiến tranh hủy diệt đe dọa thường xuyên. Đó là một nền kinh tế trong đó việc sáng tạo tri thức. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. chăn nuôi. chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất mới này đã dẫn tới một hình thái kinh tế mới. Trong bối cảnh đó cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại xuất hiện và phát triển bùng nổ. ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Đến khoảng giữa thế kỷ XX. phải dựa nhiều vào hiểu biết về canh tác. Đến khoảng giữa thế kỷ XVIII.III. thời tiết... Nội dung và định hướng công nghiệp hoá. Lực lượng sản xuất mới được hình thành dựa trên nguồn lực chủ yếu là tri thức. tạo nên hệ thống công nghệ cao với máy móc thông minh mà điển hình là máy tính điện tử (máy điện toán) mô phỏng não người. 1..

Tài nguyên và vốn dù quan trọng vẫn chỉ giữ vai trò thứ yếu. kinh tế tri thức . kinh tế tri thức là một lịch sử tất yếu... Máy móc thông minh kết hợp với tri thức sáng tạo trở thành nguồn lực của các công nghệ cao như: công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin và truyền thông.ngành kinh tế.Durker gọi đó là nền kinh tế tri thức và tên gọi này hiện nay đã trở thành phổ biến với việc sử dụng chính thức của Ngân hàng thế giới. Cũng như kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp. dẫn tới sự phát minh ra các máy móc.. công nghệ vật liệu tiên tiến . Trong nền kinh tế mới. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất mới đã thúc đẩy hình thành nền kinh tế tri thức trong nửa sau của thế kỷ XX. Bởi vậy.nano. đi sâu vào thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. công nghệ sinh học. Điển hình là máy điện toán. khoảng từ giữa thế kỷ XX. kinh tế tri thức sản xuất chủ yếu dựa vào nguồn lực tri thức.. do đó biết lao động sản xuất và tiến dần tới nền kinh tế dựa vào tri thức là chính. thuộc loại hoàn toàn mới. mô phỏng được những chức năng chủ yếu của não người: biết nhớ. Nhà kinh tế học P. Như vậy. trong đó công nghệ thông tin và truyền thông giữ vai trò dẫn đầu. Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.. biết tư vấn cho người dùng trong một số việc. trong tiến trình lịch sử phát triển của nhân loại con người là động vật duy nhất có năng lực sáng tạo tri thức. trong quá trình hình thành và phát triển cho thấy sự hình thành và xuất hiện nền kinh tế tri thức là một tất yếu lịch sử mang tính khách quan. biết thực hiện các lệnh. Như vậy. biết tính toán kể cả các bài toán rất phức tạp. đóng vai trò chính trong các hệ tự động hóa toàn phần của sản xuất và trong các mạng thông tin toàn cầu..F. gọi là máy móc thông minh. Hệ thống công nghệ cao là cốt lõi của lực lượng sản xuất mới. dựa trên những tri thức sáng tạo.

xã hội. quy hoạch phát triển nông thôn. về công nghiệp hoá. nhất là các ngành. . mà hoàn toàn tuân theo quy luật khách quan của sự phát triển lịch sử của xã hội loài người. từng dự án kinh tế . lĩnh vực có sức cạnh tranh cao. . gắn với công nghiệp chế biến và thị trường. lĩnh vực. Nội dung. giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp.Phát triển mạnh các ngành. hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. nông thôn và nông dân: Một là. từng địa phương. lĩnh vực và lãnh thổ. Định hướng. . a. 2.Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành. nông thôn: .Tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ: giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp. kết hợp sử dụng các nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại. Đẩy mạnh công nghiệp hoá. . 3. hiện đại hoá nông nghiệp. sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức.ra đời không phụ thuộc vào ý chí của một nhóm người nào.Giảm chi phí trung gian.Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước. . Hai là.Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn.Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao. . ở từng vùng. thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành. .

về giải quyết lao động. hải đảo. + Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung.Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựng nền sống văn hóa nâng cao trình độ dân trí. biên giới. dịch vụ. Phát triển nhanh hơn công nghiệp. bảo hiểm.xã hội đồng bộ như thủy lợi. công nghiệp chế tác..Đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xóa đói.Hình thành các khu dân cư đô thị với kết cấu hạ tầng kinh tế .. ngân hàng. việc làm ở nông thôn. đường. xây dựng và dịch vụ Đối với công nghiệp và xây dựng: + Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao. b. giao thông. đưa tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Ba là.. giảm nghèo.Chú trọng daỵ nghề. + Khẩn trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào một số dự án quan trọng như về khai thác dầu khí. lọc dầu và hóa dầu… Đối với dịch vụ: Tạo bước phát triển vượt bậc của ngành dịch vụ. trạm… . du lịch. công nghiệp phần mền và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh. nhất là ở vùng sâu vùng xa. + Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng một số ngành: vận tải. nhất là ngành dịch vụ có chất lượng cao. giải quyết việc làm cho nông dân . bưu chính viễn thông… + Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ công cộng. điện. trường. thương mại. tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động. . . tiềm năng lơn và sức cạnh tranh.

khai thác và chế biến dầu khí. đồng thời tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng. hải sản. + Đổi mới cơ bản quản lý khoa học và công nghệ.Tiếp tục phủ xanh đất trống đồi núi trọc. nhất là các tài ngyên đất nước. an ninh và hợp tác quốc tế. đặc biệt là cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro của hoạt động khao học và công nghệ. miền Trung và miền Nam thành những trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao để các vùng này có đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước. Sớm đưa đất nước ta thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong khu vực.cơ cấu công nghệ Phát triển nguồn nhân lực.hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức.Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh thái bị phá hủy. dịch vụ biển. + Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp xu thế phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ. cứu nạn. Ngăn chặn các hành vi hủy hoại và gây ô nhiễm môi trường. Chuyển dịch cơ cấu lao động. . f. trọng điểm.tạo động lực thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa. + Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả hệ thống cảng biển. chế biến hải sản. + Có cơ chế. khoáng sản và rừng.bảo đảm đến năm 2010 có nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và chất lượng cao. chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển. chủ động phòng chống thiên tai tìm kiếm. gắn với bảo đảm quốc phòng. vận tải biển. Phát triển kinh tế vùng.cải thiện môi trường tự nhiên + Tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia. d. có trọng tâm.c. Phát triển kinh tế biển. + Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu. + Xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc. + Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu. e. + Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện. tỉ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn khỏng 50% lực lượng lao động xã hội. dư báo khí tượng-thủy văn.Lựa chọn và đi ngay vào công nghệ hiên đại ơ một số lĩnh vực then chốt. Đẩy mạnh ngành công nghiệp đóng tàu biển và công nghiệp khai thác. Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia.

ứng dụng công nghệ cao. Nhiều nước phát triển như Trung Quốc. chú lý lĩnh vực.. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức".. tranh thủ thời cơ mà bối cảnh quốc tế tạo ra. HĐH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC CỦA ĐẢNG VÀO NGÀNH THƯƠNG MẠI TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI.+ Xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số. in-tơ-nét. Phần Lan. vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI).. phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. trong giai đoạn 2001 . kết hợp nội lực với các thuận lợi bước đầu về phát triển kinh tế tri thức.. phát triển và đổi mới công nghệ.. Căn cứ vào các chỉ số đánh giá về mức phát triển kinh tế tri thức của Ngân hàng thế giới. tăng sức cạnh tranh. Bảng dưới đây trình bày một số chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông trong một số năm qua. biết kết hợp phát triển kinh tế tri thức đều đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Do đó..2005 đã phát triển khá nhanh. . nếu so sánh nước ta với nhóm các nước công nghiệp phát triển cao (OECD) thì nước ta có một số ít chỉ số đạt khá như tăng trưởng GDP hằng năm. chỉ số phát triển con người (HDI). Thưc trạng vận dụng đường lối đó vào ngành thương mại trong thời kì đổi mới. Sau 20 năm đổi mới thế và lực của đất nước ta đã mạnh hơn nhiều. phát triển kinh tế và đô thị hóa với bảo vệ môi trường. +Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.. Ấn Độ. nhất là chỉ số phát triển nguồn nhân lực. điện thoại di động. VẬN DỤNG ĐƯỜNG LỐI CNH. tuy "từng bước phát triển" nhưng một số thành phần của kinh tế tri thức như công nghệ thông tin. Nhưng nhìn chung vẫn còn thấp kém so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. C. Đảng ta đã đề ra đường lối: "Đẩy mạnh công nghiệp hóa. bảo đảm phát triển bền vững. Hàn Quốc.. I.

. II. 42 30 .. kinh tế tri thức ở nước ta đã phát triển tương đối khá. chúng ta nhanh chóng vượt qua kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Theo kết quả đánh giá chỉ số kinh tế tri thức của Ngân hàng thế giới năm 2006 nước ta đạt mức 2.34 185 4. Giải pháp để vận dụng đường lối trên được hiệu quả.19 2. đã rút ngắn đáng kể được thời gian và bắt kịp nhịp của thời đại. Thực hiện thành công đường lối nêu trên của Đại hội X. 19 43 9.96 đthdđ/100 dân Số TV/100 dân Tỷ lệ số người sử dụng In-ter-net .85 9. sang năm 2007 tăng thêm 15% và đạt 3.Bảng các chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Năm 2001 Các chỉ số ICT Số vi tính/1000 dân Số điện thoại/100 dân Trong đó số 8..69/10.10/10. 2003 9. tiếp cận ngay với công nghiệp có trình độ hiện đại cao của kinh tế tri thức.5 190 12.18 0. tới năm 2020 kinh tế tri thức với công nghiệp công nghệ cao hiện đại sẽ trở thành chủ yếu. Như vậy. ..3 2005 (dự kiến) >11 ..9 32 >200 22.... nghĩa là nền kinh tế nước ta đã hòa quyện các yếu tố của kinh tế tri thức tới 31%.99 180 .9 4. Những số liệu trên đây cho thấy. các thành phần của kinh tế tri thức đã phát triển khá. Từ cuối 2006 sang 2007 bắt đầu thực hiện đường lối "đẩy mạnh công nghiệp hóa. tuy còn ở trình độ thấp. Với đà phát triển như hiện nay và cao hơn... hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức". 18.0 2007 Tháng 5 năm 2007 .

tài năng phát triển. nhằm khơi dậy các năng lực sáng tạo. kinh tế tri thức trên thế giới phát triển như ngày nay. tạo môi trường kinh doanh. định hướng phát triển. tạo ra. chuyển trọng tâm từ quản lý nguồn lực vật chất. chất lượng của sản xuất. biến nó thành giá trị. mở đường cho kinh tế tri thức phát triển. Đặc biệt coi trọng quản lý tri thức. cái vô hình. Phải thấy rằng nhờ có kinh tế thị trường mà khoa học và công nghệ. nâng cao trình độ tri thức. Sản xuất kinh doanh . đổi mới công nghệ. tạo môi trường kinh doanh sôi động.Để mở đường cho kinh tế tri thức phát triển. quản lý tri thức (CKO). Trong mọi tổ chức. nhân nhanh các nhân tố mới. hiện đại hóa. chăm lo việc ứng dụng công nghệ thông tin. yếu tố quan trọng nhất của sản xuất là tri thức. phát triển nguồn nhân lực tài năng. Quản lý trong thời đại kinh tế tri thức không phải là gò vào một khuôn khổ định sẵn mà chủ yếu phải là khơi dậy các khả năng sáng tạo. cần chú trọng các giải pháp sau đây: 1. Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường. tổ chức quản lý. cái hữu hình sang quản lý lực lượng tinh thần. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý. vun xới các khả năng. giải phóng các năng lực sản xuất. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy. Trong nền kinh tế tri thức. quảng bá và sử dụng tri thức. chính sách. Vai trò của nhà nước chuyển từ chỗ là người chỉ huy nền kinh tế sang người kiến trúc sư nền kinh tế mới. để cho sự cạnh tranh buộc phải sử dụng tri thức. giải phóng mọi khả năng sáng tạo. nâng cao hiệu quả. thể chế. Trọng tâm của quản lý kinh tế chuyển sang quản lý tri thức. nhân lên vốn tri thức và sử dụng có hiệu quả tri thức. tạo ra tri thức mới. tạo ra của cải phụ thuộc chủ yếu vào việc thu nhận. rút ngắn quá trình công nghiệp hóa. động viên mọi lực lượng tham gia. mọi doanh nghiệp cần có người quản lý thông tin (CIO). Sự phát triển kinh tế. chăm sóc. chỉ ra mục tiêu.

sử dụng các công cụ chính sách để hướng dẫn sản xuất. thu hút kinh tế tư nhân tham gia đầu tư. làm rối loạn nền kinh tế. phát triển quĩ đầu tư mạo hiểm. các quá trình đổi mới. có các định chế tài chính nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo. Phát triển thị trường vốn. dùng công cụ luật pháp để hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường. lo xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng. thực hiện chủ trương xã hội hóa kết hợp với sự quản lý và đầu tư của nhà nước. tạo môi trường cho sản xuất kinh doanh. . thực hiện công bằng xã hội. Đổi mới nhằm tăng tính cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường tài chính .v…) cần có chính sách khuyến khích. kiểm soát và can thiệp vào kinh tế vĩ mô không để cho các lực lượng thuần túy thị trường (nhất là về tài chính tiền tệ) lũng đoạn. Hoàn thiện và mở rộng nhanh hoạt động của thị trường chứng khoán để sớm trở thành một kênh huy động vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển. họ tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. hỗ trợ các "nhóm yếu thế".tín dụng. Nhà nước có chính sách điều tiết thu nhập. Các cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh (giao thông. Vai trò quản lý của Nhà nước là định hướng chiến lược phát triển. giữ định hướng xã hội xã hội chủ nghĩa. năng lượng v..phải do các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm. Kể cả phát triển các dịch vụ công (văn hoá. giảm hẳn cách làm sử dụng vốn ngân sách nhà nước giao cho doanh nghiệp nhà nước rất kém hiệu quả như lâu nay. thị trường công nghệ.. theo sự "điều khiển" của thị trường. giáo dục.) cũng cần có chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư. y tế. tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn vốn vay.. Nhanh chóng hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường.

chính sách để phát triển mạnh thị trường lao động. Khắc phục nạn “chạy dự án” bằng mọi cách. cần có sự phân công quyền hạn. trách nhiêm không biết thuộc về ai. tiến tới chính phủ điện tử để cho bộ máy nhà nước có hiệu lực hơn. nâng cao hiệu lực. trong các hội đồng tư vấn. Đó là hệ thống quản lý không dựa vào tri thức. trách nhiệm rõ ràng hơn giữa các cơ quan. bộ phận trong hệ thống đó. thẩm tra tuy có mời nhiều nhà khoa học tham gia. Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị cho phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế tri thức.Hoàn thiện cơ chế. thất thoát rất trầm trọng ở nước ta. chỉ cần được dự án. làm thui chột mọi khả năng sáng tạo. nhà nước quản lý. Chú trọng đổi mới thể chế. cản trở sự phát triển kinh tế tri thức. hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước các cấp. quyền hạn và trách nhiệm pháp lý của bộ máy tổ chức của Đảng. người ta vẫn có cách để chui lọt qua được. dân chủ công khai minh bạch. Cải cách hành chính gắn với tin học hóa. có các định chế tài chính nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo. vì hiệu quả cuối cùng không được đánh giá. mà không quan tâm hiệu quả. chuyển trọng tâm từ quản lý quá trình sang quản lý kết quả và hiệu quả cuối cùng. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ. để cho người dân được biết chính sách chủ . một việc mà nhiều nơi làm. của các cơ quan thuộc hệ thống lập pháp. trùng lắp. chủ dự án hầu như không chịu trách nhiệm gì. dân chủ. Theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo. các quá trình đổi mới. có trách nhiệm hơn. thậm chí còn tình trạng lựa chọn người vào hội đồng để phát biểu “vừa ý”. Thủ tục qui trình xét duyệt dù chặt chẽ tới đâu. nhanh nhạy hơn. tư pháp cũng như của các bộ phận khác nằm trong hệ thống chính trị. thực hiện công khai. Phải thay đổi cách quản lý. chồng chéo. xác định rõ chức năng. nhưng có nhiều cách để vô hiệu hóa họ. hành pháp. Sự yếu kém của hệ thống quản lý hiện nay là nguồn gốc sâu xa của nạn tham nhũng. không để lẫn lộn. lãng phí. nhân dân làm chủ.

được bàn về các chủ trương liên quan đến dân. vai trò của giáo dục thay đổi cơ bản. đưa tri thức vào trong các hoạt động xã hội của con người.trương. Sử dụng tri thức là quá trình đổi mới. Xây dựng cơ chế. Cho nên. Giáo dục đào tạo có chức năng tạo ra và nhân lên vốn tri thức Ngày nay tri thức trở nên lạc hậu rất nhanh chóng. Làm được như thế sẽ không còn đất cho các nạn tham ô. người lao động buộc phải luôn nâng cao tri thức. công nghệ mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Cải cách. được làm những gì có thể. 2. việc làm cũ mất đi được thay thế bằng việc làm mới. Giáo dục góp phần vào việc tạo ra tri thức đồng thời góp phần quảng bá tri thức. hiện đại hóa nền giáo dục. vốn tri thức trở thành yếu tố quan trọng nhất của sản xuất. biến tri thức thành giá trị. không ngừng bồi dưỡng. phiền nhiễu dân phát triển. động lực chủ yếu để phát triển đất nước trong tình hình mới. và được kiểm tra công việc của chính phủ. được cung cấp các dịch vụ công. nếu sau 1-2 năm không cập nhật tri thức thì sẽ khó đảm đương công việc. hơn cả lao động và tài nguyên. người sinh viên học xong đại học ra trường thì tri thức của những năm đầu đã bắt đầu lạc hậu rồi. . quá trình đổi mới diễn ra rất nhanh chóng. Việc làm của họ lại dễ dàng thay đổi. chính sách nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. nâng cao kỹ năng. tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế tri thức Trong nền kinh tế tri thức vị trí. chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước hết. Đặc biệt cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa để huy động lực lượng lớn trí thức người Việt Nam ở nước ngoài chuyển giao tri thức mới. không ổn định lâu dài như trong quá khứ. đào tạo.

Nhà nước cần có chính sách trọng dụng nhân tài. phát huy năng lực của những cán bộ giỏi. có chính sách tích cực để khuyến khích cán bộ khoa học tiến thân bằng những cống hiến bằng năng lực chuyên môn của mình. .Trong nền kinh tế tri thức con người phải biết tự đào tạo. hệ thống giáo dục. cách làm. không ngừng nâng cao kiến thức. luôn thích nghi với sự phát triển. phương thức tổ chức quản lý giáo dục . Phải chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến thức sang bồi dưỡng rèn luyện phương pháp. phương pháp. tiếp thu tri thức mới. Cần thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá trình độ và năng lực trong quá trình sử dụng. văn học-nghệ thuật. cần phải cải cách tổ chức chính sách đối với cán bộ. nội dung. Thực hiện việc đánh giá đúng và thù lao xứng đáng với kết quả lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức. đầu đàn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ. sâu sắc cả về mục tiêu. tổ chức giáo dục đào tạo phải thay đổi cơ bản. Có sử dụng tốt thì mới có giáo dục tốt. Xây dựng và thực hiện cơ chế đánh giá.. tạo điều kiện làm việc thuận lợi. sâu sắc trong giáo dục đào tạo: cải cách triệt để. kỹ năng. đạo đức. bồi dưỡng nhân tài. quản lý kinh doanh. Để khích lệ sự nghiệp giáo dục đào tạo. thích nghi sự phát triển.. có năng lực sáng tạo. sàng lọc hợp lý. sử dụng. tuyển chọn. xây dựng năng lực. phat huy năng lực sáng tạo. thường xuyên đổi mới cách nghĩ. phương pháp dạy học.. có chế độ đãi ngộ tương xứng sự cống hiến. các nghệ nhân "bàn tay vàng". cần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng.đào tạo. minh bạch trong một xã hội Nhiệm vụ cấp bách là tiến hành ngay một cuộc cách mạng toàn diện. thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. thực sự coi "hiền tài là nguyên khí quốc gia". thường xuyên giáo dục chính trị. không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ trí thức. Có trọng dụng người tài thì mới có nhiều người tài. Do đó nội dung.

Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con người có đủ khả năng. tuyển sinh (hiện nay chỉ nặng về kiến thức sách vở).. Tăng quyền chủ động cho các trường. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất. tăng cường thanh tra kiểm tra. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo. kể cả trường công lập cũng như các trường ngoài công lập. Tăng cường dạy công nghệ thông tin trong tất cả các bậc học. năng lực sáng tạo. Kiên quyết khắc phục phương pháp giảng dạy cũ kỹ lạc hậu. Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý giáo dục. Nội dung chương trình phải hiện đại nhưng tinh giản.. Bộ và các sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chức năng quản lý nhà nước. xoá bỏ cơ chế xin cho. phương pháp tư duy. hướng dẫn người học phương pháp tiếp thu tri thức mới. một chiều. trí sáng tạo. nhẹ quản lý đầu ra. không làm thay các công việc của trường. thông qua các trường hợp điển hình để bồi dưỡng phương pháp và năng lực giải quyết vấn đề. thay đổi cách tổ chức thi cử. nhất là thanh tra chất lượng giáo dục đối với tất cả các trường. nhất là công nghệ thông tin trong giảng dạy.. Tăng cường sự tương tác giữa thầy giáo và sinh viên. mà không quan tâm đến xây dựng năng lực. thầy giảng trò ghi. thích nghi sự phát triển. sử dụng công nghệ mới. Chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến thức sang bồi dưỡng rèn luyện phương pháp tư duy. khả năng tự đào tạo. khắc phục tình trạng nặng về quản lý đầu vào. tập trung vào vấn đề quản lý chất lượng. và giúp người học biết nhân lên vốn tri thức cho mình. bồi dưỡng cho họ những kỹ năng cần thiết. phương pháp giải quyết vấn đề. kiên quyết chống bệnh thành tích đang ngăn cản con đường đi tới chất lượng. Hãy để cho các trường chủ động tổ chức thực . phương pháp tự đào tạo. Kiên quyết khắc phục nạn đi học chỉ cốt để lấy bằng cấp. hiện đại hoá định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. thụ động. bản lĩnh thực hiện thành công công nghiệp hoá.

tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển KTTT. ngang tầm quốc tế. sinh viên đi học tập. nó bắt nguôn từ sự đổi mới tư duy về giáo dục. tiếp cận với những mô hình giáo dục tiên tiên nhất. đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các đại học quốc tế ở nước ta nhằm đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. nghiên cứu. chuyên gia nước ngoài vào nước ta giảng dạy. vừa có chính sách phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo. Có chính sách tuyển cử đông đảo giáo viên. đào tạo theo nhu cầu xã hội.hiện quá trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo. biến tri thức thành giá trị. Cải cách giáo dục là một cuộc cách mạng sâu sắc không chỉ trong ngành giáo dục mà là trong xã hội. Mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục đào tạo với nước ngoài. Mở rộng các hình thức hợp tác liên kết các đại học của ta với các đại học nước ngoài để đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. làm chủ các tri thức . yếu tố quyết định nhất đối với tăng trưởng kinh tế. và vận dụng sáng tạo vào nước ta. 3. những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. tạo điều kiện để cho người nghèo. Cần mở rộng giao lưu về giáo dục với các nước. trao đổi kinh nghiệm. huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục. Nhà nước thực hiện chính sách công bằng xã hội. tạo việc làm. Nhà nước vừa chăm lo xây dựng một số trường trọng điểm chất lượng cao. đều có cơ hội đi học để phát huy hết khả năng của mình. Do đó chính sách quốc gia ưu tiên quan trọng hàng đầu là nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia. nghiên cứu và làm việc ở các nước phát triển và thu hút nhiều giáo sư. nâng cao chất lượng cuộc sống là tạo ra tri thức và sử dụng tri thức. Trong nền kinh tế tri thức. được các trường có uy tín trên thế giới cấp bằng. Tăng cường năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. nhằm có đủ khả năng truy cập vào kho tri thức toàn cầu.

Do đó phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế quản lý kinh tế và quản lý khoa học công nghệ. tạo lập môi trường kinh doanh sôi động. khuyến khích và bắt buộc sử dụng tri thức vào tất cả các lĩnh vực của sản xuất và đời sống. thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng dựa vào tri thức và công nghệ và chất lượng con người. có nhiều sáng chế phát minh. Kết hợp hợp lý cơ chế tuyển chọn thông qua đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với cơ chế giao nhiệm vụ trực tiếp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh. chưa hẳn đã là quôc gia mạnh. có nền kinh tế phát triển nhanh. tự chịu trách nhiệm. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính cho khoa học theo hướng mở rộng quyền tự chủ. Đổi mới nhằm tạo điều kiện cung và cầu cho phát triển tri thức. Nhưng chỉ có như thế thì không đủ: Kinh nghiệm lịch sử cho thấy một quốc gia có năng lực khoa học mạnh. Để làm được điều đó cấn rất quan tâm công tác nghiên cứu cơ bản. có cơ chế chính sách buộc phải cạnh tranh dựa trên hiệu quả. hiệu quả và chất lượng. có đội ngũ cán bộ khoa học giỏi. Xoá bỏ tận gốc mọi hình thức biến tướng của cơ chế bao . tiến tới thiết lập được một hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu. cần có những chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt sau đây: Trước hết là đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế. chuyển hướng mạnh sang kinh tế thị trường. Đối với Việt Nam. nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. đồng thời có khả năng tạo ra những tri thức mới riêng biệt cần thiết cho sự phát triển đất nước mình. phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro trong hoạt động khoa học và công nghệ. nâng cao hàm lượng tri thức trong các sản phẩm. có trình độ công nghệ cao. để tiến đến một hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu. Vấn đề là phải có hệ thống kinh tế năng động.mới của thời đại và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước mình.

Mặt khác. phát triển năng lực sáng tạo. kinh doanh. năng lượng trong sản phẩm. thúc đẩy sự đổi mới công nghệ. các trường đại học thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoạt động tư vấn là cầu nối giữa khoa học và sản xuất.cấp trong việc triển khai các dự án. làm gia tăng giá trị sử dụng của sản phẩm. chính sách để phần lớn sản phẩm khoa học và công nghệ trở thành hàng hóa. nâng cao năng lực công nghệ. gắn khoa học. các hoạt động dịch vụ tư vấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng tri thức cho phát triển. khuyến khích các doanh nghiệp. đổi mới dịch vụ khách hàng. tổ chức và cá nhân đào tạo nhân lực và giải quyết việc làm. giảm tiêu hao vật tư. khoa học khó phát huy được vai trò động lực của mình. đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. đầu tư nghiên cứu khoa học. Khuyến khích doanh nghiệp thành lập các quỹ phát triển KH&CN và các bộ phận nghiên cứu. đổi mới sản phẩm. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức. Không có tư vấn. Trong hệ thống đổi mới quốc gia. Chuyển mạnh các viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. đào tạo với sản xuất. góp phần vào phát triển khoa học và công nghệ. Phát triển mạnh các dịch vụ tư vấn. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tổ chức các hình thức liên . Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Phát triển mạnh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. tri thức khoa học chậm được ứng dụng vào sản xuất. hoạt động tư vấn qua kiểm nghiệm trong thực tiễn sẽ không ngừng bổ sung tri thức khoa học. Phát triển thị trường công nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế. thực hiện yêu cầu phát triển bền vững. tiến hành thường xuyên đổi mới công nghệ. chương trình tiến bộ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách. Doanh nghiệp phải coi hoạt động R&D là nhiệm vụ hàng đầu. Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ.

. phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế. Tăng cường hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hợp lý. 4. Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) xác định rằng việc ứng dụng và phát triển CNTT sẽ góp phần giải phóng sức mạnh vật chất. phát triển những ngành công nghiệp mới có ý nghĩa chiến lược. nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan nghiên cứu. bảo đảm quyền lợi của người sáng tạo. Phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế . tiến vào kinh tế tri thức. các đại học. hỗ trợ hữu hiệu quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.xã hội – động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới và phát triển. các viện nghiên cứu theo ngành. Thúc đẩy việc hình thành các “Trung tâm tài năng”. liên kết để phát triển nhanh các ngành công nghiệp công nghệ cao. phân chia hợp lý lợi ích giữa những người thiết kế. tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới. thúc đẩy quá trình giao dịch sản phẩm trí tuệ. Công nghệ thông tin là chìa khoá để đi vào kinh tế tri thức. trừng phạt nghiêm khắc những hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ. giải quyết kịp thời và hiệu quả đối với các vi phạm và các tranh chấp. tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá.kết hợp tác giữa các doanh nghiệp. quốc phòng. đảm bảo an ninh. Thực hiện nghiêm Luật Sở hữu trí tuệ. hoặc nhóm sản phẩm để nhanh chóng hình thành. trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc. tác giả và những người sử dụng. có chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn để thu hút đầu tư nước ngoài về công nghệ cao. hiện đại hoá. đào tạo và các doanh nghiệp trong nước cùng hợp tác liên doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao. dựa trên công nghệ mới.

kết nôi mạng internet.. biện pháp khắc phục sự cách biệt về thông tin giữa các vùng. làm việc từ xa. kỹ năng của con người. các lĩnh vực để đổi mới và phát triển.v… Mạng có tác dụng xóa khoảng cách địa lý. Mạng còn là kho tri thức khổng lồ giúp nâng cao tri thức. vùng xa xôi hẻo lánh tiếp xúc với thông tin giá rẻ hoặc miễn phí. mọi hoạt động đều sử dụng ha tầng đó: chính phủ điện tử. Có chính sách. thương mại điện tử. hiệu suất các hoạt động.Để thực hiện chiến lược tăng tốc. phát huy năng lực sáng tạo. học tập từ xa. Các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ và sử dụng qua mạng diện rộng của Đảng. Các cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp huyện thực hiện điều hành tác nghiệp trên mạng để đổi mới phương thức làm việc. đó là kêt cấu hạ tầng quan trọng nhất. tạo phong cách làm việc năng động trong nền kinh tế tri thức. Trước mắt. phát huy tiềm năng con trí tuệ của người Việt Nam. cần đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng và phát triển CNTT. Nhà nước. ngân hàng điện tử. các đối tượng dân cư. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. rút ngắn thời gian. Cần ưu tiên trợ giúp cho các vùng nông thôn. Thực hiện sự hài hoà giữa việc kiểm soát với quyền tự do thông tin.. đa ngôn ngữ. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử của Đảng và Nhà nước. giữ gìn tính đa văn hoá. Đảm bảo điều kiện cho mọi người sử dụng thông tin như một nguồn tài nguyên quan trọng nhất để nâng cao tri thức và cải thiện chất lượng sống. phủ khắp cả nước. cần tập trung tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các công việc sau: Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong tất cả các ngành. chữa bệnh từ xa v. giảm đáng kể chi phí. xây dựng chính phủ điện tử gắn chặt với cải cách hành chính. tạo điều kiện để tự động hóa toàn bộ nền sản xuất. nâng cao năng suất. nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng mạng thông tin điện tử quốc gia đường truyền tốc độ cao. Hệ thống thông tin điện tử của Đảng .

đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo. . Các cơ quan trung ương và các tỉnh. thành phố thiết lập các website cung cấp thông tin cho công chúng. thuận lợi sẽ góp phần to lớn vào công cuộc cải cách hành chính. đây là yếu tố rất quyết định đối với nâng cao chất lượng dạy và học.và Nhà nước hoạt động thông suốt. an toàn. Nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin tiên tiến cho các trường học. tiến tới có các cổng giao dịch điện tử (Portal) tạo điều kiện cho hầu hết các dịch vụ hành chính cơ bản được thực hiện trực tuyến.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->