Bắt đầu từ ngày 5/7/2010 cứ mỗi ngày tôi sẽ post lên 1tiết giảng dậy Toán 12 Bản đầy

đủ được lưu trên trang website : http://hocnuahocmai.wordpress.com/ Để xem được bài giảng các bạn hãy : Bước 1: Nhấn chuột trái vào tên bài giảng có chữ gạch chân Bước 2: Sau khi chuyển sang cửa sổ covideo bài giảng các bạn hãy thơm chuột vào chữ : play all video Mời các bạn cùng theo dõi:

Phần 1: Ôn Tập đầu năm học
Gồm: 1. Giải phương trình bậc ba bằng phương pháp nhẩm nghiệm 2. Giải phương trình vô tỉ bằng cách lũy thừa 2 vế 3. Giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhẩm nghiệm 4. Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ 5. Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ nửa vời 6. Giải phương trình vô tỉ bằng cách đưa về hệ 7. Giải phương trình bằng phương pháp đánh giá 8. Ôn tập về tam thức bậc hai 9. Ứng dụng định lí viet 10.Ôn tập về hệ phương trình tiết 1: hệ pt tích 11.Ôn tập về hệ phương trình tiết 2: Giải bằng cách đặt ẩn phụ 12.Ôn tập về hệ phương trình tiết 3 13.Ôn tập về hệ phương trình tiết 4: 14.Ôn tập về hệ phương trình tiết 5: Giải bằng cách Đánh giá 15.Ôn tập về bất phương trình tiết 1 : Giải bằng cách bình phương 2 vế 16.Ôn tập về bất phương trình tiết 2 : Giải bằng cách đặt ẩn phụ 17.Ôn tập về bất phương trình tiết 3 18.Ôn tập về bất phương trình tiết 4 19.Ôn tập về bất phương trình tiết 5 20.Ứng dụng bất đẳng thức côsi tiết 1 21.Ứng dụng bất đẳng thức côsi tiết 2 22.Ứng dụng bất đẳng thức côsi tiết 3 23.Giải phương trình lượng giác bằng cách làm gọn cung 24.Phương trình đại số trong các đề thi thử và HSG 25.Hệ pt đại số trong các đề thi thử và HSG 26.Bất phương trình đại số trong các đề thi thử và HSG 27.Bất đẳng thức trong các đề thi thử và HSG 28.Phương trình lượng giác trong các đề thi thử và HSG

Giải hệ phương trình bằng phương pháp hàm số 12. 5. Bài giảng lý thuyết Chuyên đề: 1. 8. Bài giảng lý thuyết 2. Chuyên đề : Tìm m để hàm số bậc ba có cực trị Chuyên đề : Tìm m để hàm số bậc bốn có cực trị Chuyên đề : Tìm m để đồ thị hàm số có cực trị thỏa mãn tính chất T Chuyên đề : Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 cực trị của đồ thị hàm số bậc ba Chuyên đề : Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị (tiết 2) Cực trị hàm phân thức Cực trị của đồ thị hàm số trùng phương: Cực trị của đồ thị hàm số bậc ba BÀI 3: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ GỒM: 1. Chuyên đề : Tìm m để phương trình có nghiệm bằng phương pháp hàm số 7. 2. Chuyên đề : Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng mọi thuộc tập số K 9. Chuyên đề : Tìm m để hệ phương trình có nghiệm bằng phương pháp hàm số 8. Chuyên đề : Tìm đường tiệm cận của đồ thị 3.Phần 2:CÁC BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ BÀI 1: Tính đơn điệu hàm số Gồm: 1. 6.Giải phương trình bằng phương pháp hàm số 11. Chuyên đề : Tìm m để hs đơn điệu bằng phương pháp tam thức bậc hai 5.Giải bất phương trình bằng phương pháp hàm số BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ GỒM : 1. 7. 4. Chuyên đề : Xét tính đơn điệu hàm số lượng giác 4. Chuyên đề:Chứng minh phương trình có nghiệm 10. Các bài toán về đường tiệm cận của đồ thị BÀI 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT . Chuyên đề : Xét tính đơn điệu hàm số: 3. Chuyên đề : Tìm m để hàm số đơn điệụ bằng phương pháp hàm số 6. Bài giảng lý thuyết 2. 3.

Bài giảng lý thuyết 2. 2. min hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối Chuyên đề :Tìm Max . Chuyên đè : Sự tương giao giữa đồ thị hàm bậc ba với đường thẳng 3.Giải pt mũ bằng phương pháp phân tích 12. Chuyên đề:Sựtương giao giao giữa đồ thị hàm phân thức với đường thẳng 4.Chuyên đề : Viết phương trình tiếp tuyến 15. Lũy thừa 2.Hệ số góc của tiếp tuyến 17.Giải bất pt mũ bằng phương pháp pháp hàm số . Sự tương giao giữa đồ thị hàm bậc bốn với đường thẳng 6. Giải pt mũ bằng phương pháp hàm số 8.Các bài toán phụ trong các đề thi thử và HSG Chương2: Lũy thừa – Mũ – Logarit 1. min hàm số 1 biến bằng pp khảo sát hs trực tiếp trên biến số nhân tạo Chuyên đề : Max .Ứng dụng phép đối xứng trục để vẽ đồ thị 13. min của hàm số .com/view_play_list?p=1358E67E6CE42FC5 7. biểu thức đa biến bằng pp hàm số Tìm max . Hàm số mũ 6.youtube.Sự tiếp xúc giữa hai đồ thị 18. min của hàm số .Khoảng cách 14.Giải pt mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ dạng 2 11. 5. Chuyên đề:Điểm có tọa độ nguyên 9. biểu thức đa biến bằng phương pháp hàm số ( tiếp ) Giá trị lớn nhất của tập các giá trị nhỏ nhất BÀI 5: KHẢO SÁT HÀM SỐ GỒM: 1. Phương pháp đồ thị 5. Chuyên đề : Tìm điểm cố định của họ đồ thị đồ thị 8.Chuyên đề : Các tính chất của tiếp tuyến 16. Giải pt mũ bằng phương pháp biến đổi tương đương 7. Logarit 4. http://www.Số tiếp tuyến kẻ từ 1 điểm đến đồ thị hs bậc ba 19. Hàm số lũy thừa 3. Tìm điểm thỏa mãn tính chất T nào đó 10.GỒM: 1. 3. Giải pt mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ dạng 1 10. Giải pt mũ bằng pp hàm số tiết 2 9. 7. Bài giảng lý thuyết Chuyên đề : Max .Chuyên đề:đối xứng trục 12. 6.Chuyên đề: đối xứng tâm 11. 4. min hàm số 1 biến bằng pp khảo sát hs trực tiếp trên biến số ban đầu Chuyên đề : Max .Giải bất pt mũ bằng phương pháp biến đổi tương đương 13. Hàm số logaritHàm số logarit: 5.

Giải bất pt logarit bằng phương pháp hàm số 21. Phương pháp tích phân từng phần tiết 1 5.Tích phân đặc biệt 18. Phương pháp đổi biến số loại 1 3.Hệ pt mũ – lôgảit trong các đề thi thử và HSG CHƯƠNG III TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 1.Tích phân hàmvô ti tiết 2 13.Tích phân hàmvô ti tiết 3 14. Tích phân hàm lương giác tiết 2 10.14.Các bài toán bất pt mũ – lôgảit trong các đề thi thử 24. 4.Tích phân hàm siêu việt tiết 1 15.Tính Diện tích hình phẳng bằng phương pháp đồ thị tiết 1 19. 6.Giải bất pt mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 15. Tích phân hàm lượng giác 9.Tính thể tích khối tròn xoay bằng phương pháp hình học tiết 1 21. 2. Phương pháp phân tích 2. 5.Tích phân hàm lượng giác tiết 3 11.Giải bất pt logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 22.Tính Diện tích hình phẳng bằng phương pháp đồ thị tiết 2 20. Tích phân hàm hữu tỉ tiết 2 8.Giải pt logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 18. Dạng đại số của số phức Ứng dụng dạng đại số của số phức vào giải toán Dạng lượng giác của số phức Ứng dụng dạng lượng giác của số phức vào giải toán Ý nghĩa hình học của số phức Mô đun của số phức và các bài toán liên quan .Tích phân hàm siêu việt tiết 2 16. Phương pháp đổi biến số loại 2 4.Tính thể tích khối tròn xoay bằng phương pháp hình học tiết 2 Chương 4: Số phức 1.Giải pt logarit bằng phương pháp phân tích 19.Tích phân : Đề thi thử của các trường THPT trên toàn quốc 17.Giải bất pt logarit bằng phương pháp biến đổi tương đương 20.Giải pt logarit bằng phương pháp hàm số 17. 3.Giải pt logarit bằng phương pháp biến đổi tương đương 16.Tích phân hàmvô ti tiết 1 12.Các bài toán pt mũ –lôgảit trong các đề thi thử và HSG 23. Tích phân hàm hữu tỉ tiết 1 7. Phương pháp tích phân từng phần tiết 2 6.

Tập hợp điểm biểu diễn số phức 10. Khoảng cách trong không gian Lập phương trình mặt cầu Lập pt đường thẳng Phương trình mặt phẳng ( tiết 1) Phương trình mặt phẳng tiết 2 Tính thể tích khối chóp Xác định tọa độ điểm Ứng dụng tích có hướng để lập pt đường thẳng 9. Phương trình với hệ số thực có nghiệm là số phức 8.Số phức trong các đề thi thử và HSG Hình học 1. 7.7. Bài toán tọa trong không gian ở các đề thi thử và HSG 11. THể tích trong các đề thi thử và HSG 10. 3. 5. 4. Tìm số phức thỏa mãn tích chất nào đó 9. 8. 2.Phương trình với hệ số phức 11. 6.Bài toán hình học phẳng trong các đề thi Thử và HSG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful