P. 1
[www.vnmath.com]- Tuyen tap De thi vao lop 10 truong Hanoi-AMSva Chu Van AN -LoiGiail

[www.vnmath.com]- Tuyen tap De thi vao lop 10 truong Hanoi-AMSva Chu Van AN -LoiGiail

|Views: 312|Likes:
Được xuất bản bởiquochung102

More info:

Published by: quochung102 on Apr 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

WWW.VNMATH.COM - WWW.VNMATH.COM- WWW.VNMATH.

COM

DỊCH VỤ TOÁN HỌC

ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN VÀ TRƯỜNG AMSTERDAM- HÀ NỘI

WWW.VNMATH.COM
WWW.VNMATH.COM
0

VNMATH. Chứng minh ba điểm A.WWW. và N thẳng hàng.Lớp khoa học tự nhiên Bài 1 ( 3 điểm ) Cho biểu thức: a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của P c/ Tìm x để biểu thức Bài 2 ( 3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. cho parabol (P): I(0. M. đường tròn ngoại tiếp tam giác COH cắt (O) tại điểm thứ hai là N.WWW.VNMATH. chứng minh rằng c/ Chứng minh tam giác OAB vuông.WWW.COM ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG CHU VĂN AN VÀ AMSTERDAM.COM 1 . WWW. Trên lấy một điểm M ( khác A và O).COM. (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.HÀ NỘI NĂM 2003 – 2004 Ngày thứ nhất. Bài 3 ( 4 điểm ) Cho đoạn thẳng AB = 2a có trung điểm là O. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB dựng nửa đường tròn (O) đường kính AB và nửa đường tròn đường kính AO. a/ Viết phương trình của đường thẳng (d).VNMATH. gọi D là giao điểm thứ hai của CA với . và đường thẳng (d) đi qua điểm nhận giá trị là số nguyên. -1) có hệ số góc k. Chứng minh với mọi giá trị của k.VNMATH. c/ Đường thẳng AM cắt tia OD tại H. tia OM cắt (O) tại C.COM . b/ Gọi hoành độ của A và B là và . a/ Chứng minh rằng tam giác ADM cân b/ Tiếp tuyến tại C của (O) cắt tia OD tại E. xác định vị trí tương đối của đường thẳng EA đối với (O) và .

Gọi H là hình chiếu của A trên BC.COM. E và F lần lượt là hình chiếu của B và C trên dường kính a/ Chứng minh rằng HE vuông góc với AC.VNMATH. trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Câu 6 (2 điểm) Cho x.WWW.VNMATH. Biết diện tích của tứ giác là 1. chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF cố định.WWW. 2 . hãy tính độ dài đoạn thẳng OM theo a. chứng minh rằng nếu hết cho 3.COM .5 điểm ) Cho hai số tự nhiên a và b. c/ Khi A di chuyển. chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 8 điểm đã cho có diện tích không vượt quá . lớn nhất của biểu thức .COM d/ Tại vị trí của M sao cho ME // AB. C và điểm chính giữa của cung). Câu 7 (3 điểm) Cho đường tròn (O) với dây BC cố định (BC<2R) và điểm A trên cung lớn BC (A không trùng với B. b/ Chứng minh tam giác HEF đồng dạng với tam giác ABC.COM . Ngày thứ hai .WWW. y là các số nguyên dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất.5 điểm) Lấy 4 điểm ở miền trong của một tứ giác để cùng với 4 đỉnh ta được 8 điểm. Câu 5 ( 2 điểm ) chia hết cho 3 thì a và b cùng chia Cho phương trình: a/ Giải phương trình với m = 15 b/ Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.Lớp chuyên Toán Tin Câu 4 ( 1.VNMATH. Câu 8 (1.VNMATH. WWW.

COM .WWW.COM.WWW.COM Tổng quát hóa bài toán cho n giác lồi với n điểm nằm ở miền trong của đa giác đó.VNMATH.VNMATH.COM 3 .VNMATH.VNMATH. WWW.WWW.

VNMATH. Chứng minh rằng khi đó A. 2/ Gọi u.COM .Lớp khoa học tự nhiên Câu 1 (2 điểm ) Cho biểu thức: a/Rút gọn P b/Tìm x để Câu 2 ( 2 điểm ) Cho bất phương trình (m là tham số) a/ Giải bất phương trình với b/ Tìm m để bất phương trình nhận mọi giá trị x > 1 là nghiệm.HÀ NỘI NĂM 2005 – 2006 Ngày thứ nhất.VNMATH.COM. B.COM ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG CHU VĂN AN VÀ AMSTERDAM.VNMATH.VNMATH. Câu 3 ( 2 điểm ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): ( a là tham số dương ) và parabol (P): 1/ Tìm a để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A.WWW.COM 4 . B nằm về bên phải trục tung.WWW. v theo thứ tự là hoành độ của A.WWW. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Câu 4 ( 3 điểm ) WWW. B.

COM .VNMATH.COM. Chứng minh rằng nếu chia hết cho 4 thì P chia hết cho 4.WWW. b/ Chứng minh rằng không tồn tại giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất.VNMATH.WWW. c là các số nguyên. Câu 7 ( 2 điểm ) Cho hệ phương trình: a/ Giải hệ phương trình với m = -10. Chứng minh rằng: . . b. y.WWW.COM Đường tròn tâm O có dây cung AB cố định và I là điểm chính giữa cung lớn AB.VNMATH. Câu 5 ( 1 điểm ) Cho tam giác ABC vuông ở A có AB < AC và trung tuyến AM. Ngày thứ hai . a/ Chứng minh các tam giác AIB và AMC là tam giác cân. z thỏa mãn hệ thức Xét hệ thức . Câu 8 ( 2 điểm ) Ba số dương x. b/ Khi điểm M di động trên cung lớn AB chứng minh rằng điểm C di chuyển trên một cung tròn cố định.VNMATH.COM . dựng tia Ax vuông góc với đường thẳng MI tại H và cắt tia BM tại C. c/ Xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác AMC đạt giá trị lớn nhất.Lớp chuyên Toán Tin 05-06 Câu 6 ( 2 điểm ) Cho với a. Lấy điểm M bất kỳ trên cung lớn AB. 5 WWW.

và hai tam giác DEF.DC.DP=DB. a/ Chứng minh rằng tứ giác ABPC nội tiếp.VNMATH. F theo thứ tự trên các cạnh BC.VNMATH.VNMATH. Chứng minh rằng trong 2005 đường thẳng đó có ít nhất 502 đường đồng quy.COM 6 . AB sao cho AEDF là tứ giác nội tiếp. lấy ba điểm D.WWW. Chứng minh: Câu 10 ( 1 điểm ) Cho hình vuông ABCD và 2005 đường thẳng đồng thời thỏa mãn hai điều kiện: a/ Mỗi đường thẳng đều cắt hai cạnh đối của hình vuông.COM. Câu 9 ( 3 điểm ) Cho tam giác ABC. CA. E. PCB đồng dạng với nhau. WWW.WWW.5.VNMATH.COM a/ Chứng minh rằng b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của P. Trên tia AD lấy điểm P (D nằm giữa A và P) sao cho DA.WWW. b/ Gọi S và lần lượt là diện tích hai tam giác ABC và DEF.COM . b/ Mỗi đường thằng đều chia hình vuông thành hai phần có tỉ số diện tích là 0.

WWW.COM.COM 7 .WWW.WWW.COM .VNMATH.VNMATH.VNMATH.VNMATH.COM WWW.

COM WWW.COM .VNMATH.VNMATH.WWW.VNMATH.COM 8 .WWW.WWW.VNMATH.COM.

COM 9 . Bài 5 ( 1 điểm ) WWW. Người ta điền vào mỗi ô của lưới một trong các số -1. Bài 3 ( 1 điểm ) Tìm số nhỏ nhất trong các số nguyên dương là bội của 2007 và có bốn chữ số cuối cùng là 2008.VNMATH. y) của phương trình (1) thỏa mãn b/ Tìm nghiệm nguyên của phương trình (1) Bài 2 ( 4 điểm ) Cho điểm A di chuyển trên đường tròn tâm O đường kính BC = 2R (A không trùng với B và C). Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BC và I là trung điểm của HC a/ Chứng minh rằng M chuyển động trên một đường tròn cố định b/ Chứng minh rằng c/ Chứng minh rằng MH vuông góc với AI d/ MH cắt đường tròn (O) tại E và F. Chứng minh rằng tổng các bình phương các cạnh của tứ giác AEGF không đổi.WWW. Chứng minh rằng trong tất cả các tổng đó luôn tồn tại hai tổng có giá trị bằng nhau. AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai G. Bài 4 ( 1 điểm ) Cho một lưới hình vuông kích thước 5 x 5.COM .WWW. 1. 0.VNMATH.VNMATH. Trên tia AB lấy điểm M sao cho B là trung điểm của AM.VNMATH. theo từng hàng và theo từng đường chéo.COM.COM ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN AMSTERDAM VÀ CHU VĂN AN HÀ NỘI NĂM 2007 – 2008 Bài 1 ( 3 điểm ) Cho phương trình: (1) a/ Tìm nghiệm (x.WWW. Xét tổng của các số được tính theo từng cột.

Chứng minh ba điểm A. hãy tính độ dài đoạn thẳng OM theo a. Bài 3 ( 4 điểm ) Cho đoạn thẳng AB = 2a có trung điểm là O. -1) có hệ số góc k.VNMATH.5 điểm ) Cho hai số tự nhiên a và b. và N thẳng hàng. gọi D là giao điểm thứ hai của CA với .Lớp khoa học tự nhiên Bài 1 ( 3 điểm ) Cho biểu thức: a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của P c/ Tìm x để biểu thức nhận giá trị là số nguyên.WWW. a/ Viết phương trình của đường thẳng (d).VNMATH. Ngày thứ hai .COM Tính tổng sau theo n ( n thuộc tập hợp số tự nhiên khác 0) __________________ Ngày thứ nhất.Lớp chuyên Toán Tin Câu 4 ( 1. chứng minh rằng c/ Chứng minh tam giác OAB vuông.COM. c/ Đường thẳng AM cắt tia OD tại H. d/ Tại vị trí của M sao cho ME // AB. đường tròn ngoại tiếp tam giác COH cắt (O) tại điểm thứ hai là N. (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Chứng minh với mọi giá trị của k. cho parabol (P): và đường thẳng (d) đi qua điểm I(0. tia OM cắt (O) tại C. Bài 2 ( 3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Trên lấy một điểm M ( khác A và O).VNMATH.COM . a/ Chứng minh rằng tam giác ADM cân b/ Tiếp tuyến tại C của (O) cắt tia OD tại E. chứng minh rằng nếu hết cho 3.WWW. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB dựng nửa đường tròn (O) đường kính AB và nửa đường tròn đường kính AO. M.COM 10 . Câu 5 ( 2 điểm ) chia hết cho 3 thì a và b cùng chia WWW.WWW. xác định vị trí tương đối của đường thẳng EA đối với (O) và . b/ Gọi hoành độ của A và B là và .VNMATH.

trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.VNMATH. lớn nhất của biểu thức .COM Cho phương trình: a/ Giải phương trình với m = 15 b/ Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.COM .VNMATH. chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 8 điểm đã cho có diện tích không vượt quá .5 điểm) Lấy 4 điểm ở miền trong của một tứ giác để cùng với 4 đỉnh ta được 8 điểm.VNMATH. Tổng quát hóa bài toán cho n giác lồi với n điểm nằm ở miền trong của đa giác đó. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Biết diện tích của tứ giác là 1.VNMATH. Câu 8 (1.COM 11 . c/ Khi A di chuyển. WWW. b/ Chứng minh tam giác HEF đồng dạng với tam giác ABC. .WWW. chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF cố định.COM.WWW. E và F lần lượt là hình chiếu của B và C trên dường kính a/ Chứng minh rằng HE vuông góc với AC. Câu 7 (3 điểm) Cho đường tròn (O) với dây BC cố định (BC<2R) và điểm A trên cung lớn BC (A không trùng với B. y là các số nguyên dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất. Câu 6 (2 điểm) Cho x.WWW. C và điểm chính giữa của cung).

WWW.WWW.VNMATH.VNMATH.COM WWW.WWW.COM.COM 12 .COM .VNMATH.VNMATH.

COM .WWW.WWW.COM.VNMATH.COM 13 .WWW.VNMATH.VNMATH.VNMATH.COM WWW.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->