Trường Đại học Sài Gòn Khoa Khoa học môi trường

Tiểu luận môn học: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Đề tài: TÌM HIỂU MÁY HPLC

Nhóm: 2 Lớp: DKM1091 Thành viên thực hiện: Mã sinh viên: Đỗ Hồng Vân 3109340144 Nguyễn Thị Như Mai 3109340073 Huỳnh Trần Chiến Công 3109340015 Trương Thị Tâm Tâm 3109340 GV Hướng dẫn: GS.TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến

1

TỔNG QUAN
2 3 4

HPLC

CẤU TẠO NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY HPLC

I. Phương pháp này ra đời từ năm 1967-1968 trên cơ sở phát triển và cải tiến từ phương pháp sắc ký cột cổ điển. Và nó hiện là công cụ đắc lực trong phân tích các thuốc đa thành phần cho phép định tính và định lượng . Trước kia gọi là phương pháp sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography). Hiện nay nó áp dụng rất lớn trong nhiều ngành kiểm nghiệm đặc biệt là ứng dụng cho nghành kiểm nghiệm thuốc . TỔNG QUAN HPLC ( High Performance Liquid Chromatography) là phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. .

Phương pháp sắc ký (Được phát minh bởi nhà sinh vật học người Nga – Mikhail Tswest ) :  Kỹ thuật tách (seperation) các cấu tử trong một hệ đồng thể (khí hoặc lỏng)  Cân bằng nồng độ của các cấu tử trong hai pha tiếp xúc nhau: pha tĩnh (stationary phase) và pha động (mobile phase)  Sự phân tách dựa trên tốc độ kéo theo (elution) khác nhau của các cấu tử trong cột (column)  Một đầu dò (detector) ở đầu ra của cột cho phép định lượng liên tục các cấu tử trong hỗn hợp đầu .

Sắc ký phân tách (Elution chromatography) Phân tách sắc ký: Các chất tan bị rửa qua một pha tĩnh nhờ sự chuyển động của pha động qua nó Mẫu Pha động Detector t0 t1 t2 t3 t4 Tín hiệu detector t0 t1 t2 t3 t4 Thời gian .

Đầu dò tương thích với các chất cần phát hiện Sắc ký đồ: Biểu diễn sự biến thiên của tín hiệu ra theo thời gian hoặc theo thể tích tiêu hao của pha động .Đầu dò (Detector) được lắp đặt ở điểm cuối của cột .Sắc ký đồ (Chromatogrames) Điều kiện để thu được sắc ký đồ: .

Thể tích mẫu phân tích nhỏ (1-100µ L) .Độ nhạy cao (ppm-ppb) nhờ đầu dò .Ưu điểm của phương pháp sắc ký - Có thể phân tích đồng thời nhiều hợp chất Không cần làm bay hơi mẫu .Độ phân giải cao nhờ quá trình tách trên cột .

hay một chất mang đã được biến đổi bằng liên kết hoá học với các nhóm chức hữu cơ .Khái niệm về kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao Sắc ký lỏng hiệu năng cao là một phương pháp chia tách trong đó pha động là chất lỏng và pha tĩnh chứa trong cột là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một chất lỏng phủ lên một chất mang rắn. Mobile phase (Pha động) Stationary phase (Pha tĩnh) .

vật lý và hóa lý của các chất.- Quá trình tách dựa vào tính chất hóa học. giữ chất phân tích Pha động: chất lỏng (1 chất hoặc hỗn hợp nhiều chất). hòa tan và di chuyển chất phân tích - .Sắc ký lỏng chia thành 2 nhóm Sắc ký lỏng áp suất thường (sắc ký cổ điển) Sắc ký lỏng áp suất cao (Sắc ký lỏng hiệu năng cao: HPLC) . Dựa trên 2 quá trình: Hấp phụ Giải hấp phụ Xảy ra liên tục giữa 2 pha: Pha tĩnh: chất rắn hoặc lỏng.

Dựa vào bản chất của quá trình sắc ký. HPLC chia thành: SK phân bố SK ghép cặp ion SK pha thường HPLC SK pha đảo Sk trao đổi ion .

Khi nối với đầu do (detector). HPLC cho phép: - Định tính: dựa vào thời gian lưu Định lượng: dựa vào chiều cao hoặc diện tích peak .

8.Bộ phận khử khí 3.II.Bộ phận tiêm mẫu ( bằng tay hay Autosample) 5. .Detector ( nhận tín hiệu ) 7.Cột sắc ký ( Pha tĩnh ) ( để ngòai môi trường hay trong bộ điều nhiệt ) 6.In dữ liệu .Hệ thống máy tính gắn phần mềm nhận.CẤU TẠO MÁY HPLC Trong đó : 1.tín hiệu và sử lý dữ liệu và điều khiển hệ thống HPLC.Bơm cao áp 4.Bình chứa dung môi pha động 2.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì chúng ta ít khi sử dụng 04 đường dung môi cùng một lúc mà chúng ta chi sử dụng tối đa là 3 và 2 đường để cho hệ pha động luôn được pha trộn đồng nhất hơn. .1 .Hiện 04 đường dung môi phục vụ chủ yếu cho việc rửa giải Gradial dung môi theo thời gian và công tác xây dựng NGUỒN CUNG CẤP PHA ĐỘNG (MOBILE PHASE): LÀ BÌNH ĐỰNG DUNG MÔI HOẶC DUNG MÔI CHẠY MÁY .Bình đựng dung môi . .hệ pha độüng đơn giản hơn để quá trình rửa giải ổn định .Hiện tại máy HPLC thường có 04 đường dung môi vào đầu bơm cao áp .Cho phép chúng ta sử dụng 04 bình chứa dung môi cùng 1 lần để rửa giải theo tỷ lệ mong muốn và tổng tỷ lệ dung môi của 4 đường là 100 % .

.Trong trường hợp bọt quá nhiều bộ khử khí không thể loại trừ hết được thì có thể Pump sẽ không hút được dung môi khi đó áp suất không lên và máy sắc ký sẽ ngừng hoạt động . .2 Bộ khử khí Degasse : Mục đích của bộ khử khí nhằm loại trừ các bọt nhỏ còn sót lại trong dung môi pha động . Nếu như trong quá trình phân tích mà dung môi pha động còn sót các bọt khí thì một số hiện tượng sau đây sẽ sảy ra: .Tỷ lệ pha động của các đường dung môi lấy không đúng sẽ làm cho thời gian lưu của Peak thay đổi .

áp suất của pha động .1-9. CÒN GỌI LÀ HỆ THỐNG CUNG CẤP DUNG MÔI: LC PUMP .Điểu khiển tốc độ dòng.98Bar). HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT HOẶC TỐC ĐỌ DÒNG PHA ĐỘNG.Bơm pha động vào cột tách .3.Bơm cao áp (hệ thống cung cấp dung môi): . Tốc độ dòng 0.999 ml/phút .Máy sắc ký lỏng của chúng ta hiện nay thường có áp suất tối đa 412 Bar (1at = 0.

4 Bộ phận tiêm mẫu ( injection valve): Để đưa mẫu vào cột phân tích theo phương pháp không ngừng dòng chảy . Có 02 cách lấy mẫu vào trong cột : Bằng tiêm mẫu thủ công (tiêm bằng tay) và tiêm mẫu tự động (Autosample) . BƠM MẪU BẰNG TAY BƠM MẪU TỰ ĐỘNG (AUTO SAMPLE) . Với dung tích của l bóp là 5 .100µ l .

Đường kính: 2 – 5mm .Cột tách có kích cỡ khác nhau . Cột tách (Colume) LÒ CỘT (COLUME OVEN): DÙNG ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CỘT TÁCH CỘT TÁCH: LÀ NƠI XẢY RA CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH CHẤT.Chiều dài: 10 – 25cm .5. GỒM CỘT PHÂN TÍCH VÀ CỘT BẢO VỆ .

chất trao đổi ion.8 -5 µ m có thể dùng cột ngắn ( 3-10 cm ) và nhỏ (đường kính trong 1-4. .Với chất nhồi cột cỡ φ = 1. * * Đối với một số phương pháp phân tích đòi hỏi phải có nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ phòng thì cột được đặt trong bộ phận điều nhiệt (Oven column) .Cột pha tĩnh thông thường làm bằng thép không rỉ .đường kính trong 1-10mm .hạt chất nhồi cỡ φ = 5-10 µ m.chiều dài cột khoảng 10 -30cm .Chất nhồi cột tùy theo lọai cột và kiểu sắc ký .) .6 mm) loại cột này có hiệu năng tách cao.. ngoài ra người ta còng dùng các loại hạt khác như : Nhôm Oxit..5 Cột tách : Cột chứa pha tĩnh được coi là trái tim của hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao.Thông thường chất nhồi cột là Silicagel (pha thuận) hoặc là Silicagel đã được Silan hóa hoặc được bao một lớp mỏng hữu cơ ( pha đảo ) .. .Polyme xốp.(ngoài ra còn có một số trường hợp đặc biệt về kích thước và kích cỡ hạt.

6 . HUYØNH QUANG. ÑOÄ DAÃN. KHOÁI PHOÅ … . DUØNG ÑEÅ PHAÙT HIEÄN CHAÁT VAØ ÑÒNH LÖÔÏNG : UV-VIS.ÑAÀU DOØ (DETECTOR): COÙ NHIEÀU LOAÏI KHAÙC NHAU TUØY THEO MUÏC ÑÍCH PHAÂN TÍCH. ÑIEÄN HOÙA.

HEÄ THOÁNG GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ TÍN HIEÄU (INTERFACE.7. . PC) : DUØNG ÑEÅ THU THAÄP VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC KEÁT QUAÛ. SOFTWARE.

chúng di chuyển với tốc độ khác nhau và tách ra khỏi nhau. . . có khả năng hấp thu chất phân tích gọi là pha tĩnh.III. Do các cấu tử chất phân tích có ái lực khác nhau với pha tĩnh. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG MÁY HPLC . trong đó pha động luôn chảy qua cột tách với một tốc độ nhất định  Hiệu quả của quá trình tách phụ thuộc rất nhiều vào tương tác giữa các chất trong pha tĩnh và pha động  Mục đích chính của sắc ký là tách và định tính các chất trong hỗn hợp chất phức tạp .Dựa trên sự phân bố liên tục các cấu tử chất phân tích lên hai pha: một pha thường đứng yên. một pha di chuyển qua pha tĩnh gọi là pha động.Các quá trình tách trong sắc ký lỏng:  Quá trình quan trọng nhất trong phương pháp sắc ký  Những cân bằng động xảy ra giữa pha tĩnh và pha động trong cột sắc ký  Là sự vận chuyển và phân bố liên tục của chất phân tích từ đầu cột đến cuối cột  Chất phân tích luôn phân bố giữa 2 pha.Mẫu chất lỏng được đưa vào buồng bơm mẫu sau đó được bơm tự động vào cột tách.

5µ m . Quá trình tách diễn ra trong cột sắc ký column Vật liệu nhồi cột 3.

Quá trình tách mixed sample Mobile phase column .

Hỗn hợp chất tách khỏi nhau thế nào ? Flow Pha tĩnh .

Còn diện tích peak là thước đo định lượng cho chất cần phân tích. -Thời gian chất phân tích bị pha tĩnh lưu giữ (thời gian lưu) quyết định bởi:  Bản chất của pha tĩnh. Tín hiệu này được khuyếch đại rồi chuyển sang bộ ghi.. . sẽ có các tín hiệu ứng với các cấu tử được tách gọi là peak. Các tín hiệu được xử lý ở đó rồi chuyển sang bộ phận in và lưu kết quả. . Thời gian lưu của peak là đại lượng đặc trưng (định tính) cho chất cần tách.  Bản chất và thành phần của pha động dùng để rửa giải chất phân tích ra khỏi cột sắc ký (pha tĩnh). cấu trúc và tính chất của chất phân tích. tại đó chúng được chuyển thành tín hiệu điện.Trên sắc đồ nhận được.Sau khi các cấu tử tách ra khỏi nhau sẽ lần lượt đi vào detector.

chất lưu giữ kém sẽ ra trước • Tuỳ từng chất cần nghiên cứu và các điều kiện phân tích để chọn các detector khác nhau. .Sắc ký đồ phản ánh quá trình tách sắc ký trong cột tốt hay không tốt. • Tách tốt: hỗn hợp có bao nhiêu chất  có bấy nhiêu peak riêng biệt không chập nhau • Chất nào bị lưu giữ mạnh sẽ được rửa giải ra sau cùng. .Đặc điểm của peak phân tích :  Các peak có thể tách rời nhau hoàn toàn  Chập nhau một phần  Chập nhau hoàn toàn .Ghi lại toàn bộ quá trình tách sắc ký của hỗn hợp chất phân tích  sắc ký đồ gồm nhiều peak..

.

Ứng dụng của HPLC - Chủ yếu xác định các hợp chất hữu cơ khó bay hơi trong nhiều đối tượng khác nhau: + Amino acid + Acid hữu cơ + Thuốc trừ sâu + …. .