SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2009 – 2010

Đề chính thức

Môn thi: TOÁN LỚP 9 - BẢNG A
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1. (4,5 điểm):
a) Cho hàm số f (x) = (x3 + 12x − 31)2010
Tính f (a) tại a = 3 16 − 8 5 + 3 16 + 8 5
b) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: 5(x 2 + xy + y 2 ) = 7(x + 2y)
Câu 2. (4,5 điểm):
a) Giải phương trình: x 2 =

x3 − x 2 + x2 − x

1 1 1
x + y + z = 2

b) Giải hệ phương trình: 
 2 − 1 =4
 xy z 2
Câu 3. (3,0 điểm):
Cho x; y; z là các số thực dương thoả mãn: xyz = 1
1
1
1
+ 3 3 + 3
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 3
3
x + y +1 y + z + 1 z + x 3+ 1
Câu 4. (5,5 điểm):
Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; R') cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Từ
một điểm C thay đổi trên tia đối của tia AB. Vẽ các tiếp tuyến CD; CE với đường tròn
tâm O (D; E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn tâm O'). Hai đường thẳng AD
và AE cắt đường tròn tâm O' lần lượt tại M và N (M và N khác với điểm A). Đường
thẳng DE cắt MN tại I. Chứng minh rằng:
a) MI.BE = BI.AE
b) Khi điểm C thay đổi thì đường thẳng DE luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 5. (2,5 điểm):
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, trung tuyến AD. Điểm M di động trên đoạn
AD. Gọi N và P lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB và AC. Vẽ NH ⊥ PD tại H.
Xác định vị trí của điểm M để tam giác AHB có diện tích lớn nhất.
- - - Hết - - Họ và tên thí sinh:.................................................................................................... Số báo danh:....................

1

25 0.25 0.5 ⇒ x3 − x 2 + x2 − x ≤ x2 0.SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 – 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 04 trang ) Môn: TOÁN .25  x 2 = x − 1 ⇔ Dấu "=" Xẩy ra  2  x − x = 1 0.25 0.25 0.5đ ) 5( x 2 + xy + y 2 ) = 7( x + 2 y ) (1) ⇒ 7( x + 2 y )M5 ⇒ ( x + 2 y ) M5 (t ∈ Z ) Đặt x + 2 y = 5t (2) (1) trở thành x 2 + xy + y 2 = 7t (3) Từ (2) ⇒ x = 5t − 2 y thay vào (3) ta được 3 y 2 − 15ty + 25t 2 − 7t = 0 (*) ∆ = 84t − 75t 2 b) 2 (2.5 0.( 3 16 − 8 5 + 3 16 + 8 5 ) 3 a) ⇒ a = 32 + 3.25 0.25 0.25 0.25 2 .5 0.25 0.25 0.25 0.0đ) ⇒ a 3 = 32 − 12a ⇒ a 3 + 12a − 32 = 0 ⇒ a 3 + 12a − 31 = 1 ⇒ f ( a) = 12010 = 1 1.25 Vì t ∈ Z ⇒ t = 0 hoặc t = 1 Thay vào (*) Với t = 0 ⇒ y1 = 0 ⇒ x1 = 0  y2 = 3 ⇒ x2 = −1  y3 = 2 ⇒ x3 = 1 Với t = 1 ⇒  2.25 0. a) ĐK x = 0 hoặc x ≥ 1 (4.25 0.25 0. (4.5 2 x 2 − x = 1( x2 − x) ≤ 1 2 ( x − x + 1) 2 0.5đ) Với x = 0 thoã mãn phương trình ) 1 Với x ≥ 1 Ta có x3 − x 2 = x2 ( x − 1) ≤ ( x2 + x − 1) 0.5đ) Để (*) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ 0 ⇔ 84t − 75t ≥ 0 ⇔0≤t ≤ 28 25 0.25 0.BẢNG A Câu Ý Nội dung Điểm a = 3 16 − 8 5 + 3 16 + 8 5 ⇒ a 3 = 32 + 3 3 (16 − 8 5)(16 + 8 5).a (2.25 0.5đ (2.(−4).25 0.

25 Thay vào hệ (I) ta được: ( x. z ) = ( .25 1 2 Mà x.25 ⇔ x 2 − xy + y 2 ≥ xy 0.25 0.25 Thế vào (2) ta được: 0. − ) (TM ) 0.0đ ) 0.25 0.25 2 1 1 1 1 ⇔  +  + +  = 0 x z  y z 1 1  x + z = 0 ⇔ ⇔ x = y = −z 1 1  + =0  y z 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0. y > 0 =>x+y>0 Ta có: x3 + y3 = (x + y)(x2 .25 2  x = x − 1 ⇔ 2 ⇒ x + 1 = x − 1 Vô lý  x = x + 1 Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = 0 1 1 1  x + y + z = 2 (1)  (I )  ĐK x.25 1 1 2 2 3. z ≠ 0  2 − 1 = 4 (2)  xy z 2 1 1 1 2 2 2 Từ (1) ⇒ 2 + 2 + 2 + + + = 4 x y z xy xz yz 0.25 3 . (3. y.0đ) 1 2 1 1 2 1 ⇔ ( 2 + + 2 )+( 2 + + 2 ) =0 x xz z y yz z 2 0.25 0.25 0.25 0.25 Ta có (x − y)2 ≥ 0 ∀x.25 0.25 2 1 1 1 1 2 2 2 − 2 = 2+ 2+ 2+ + + xy z x y z xy xz yz 1 1 2 2 2 b) ⇔ x 2 + y 2 + z 2 + xz + yz = 0 (2.25 0.0. y 0.xy + y2) ⇒ x3 + y3 ≥ (x + y)xy ⇒ x3 + y3 +1 = x3 + y3 +xyz ≥ (x + y)xy + xyz ⇒ x3 + y3 + 1 ≥ xy(x + y + z) > 0 Tương tự: y3 + z3 + 1 ≥ yz(x + y + z) > 0 z3 + x3 + 1 ≥ zx(x + y + z) > 0 1 1 1 + + xy(x + y + z) yz(x + y + z) xz(x + y + z) x+y+z ⇒A ≤ xyz(x + y + z) 1 =1 ⇒A ≤ xyz ⇒A ≤ Vậy giá trị lớn nhất của A là 1 ⇔ x = y = z = 1 0. .25 0. y.

25 0.50 0. H là giao điểm của AB và OO' ⇒ OO' ⊥ AB tại H.50 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.OQ = KO.25 0.50 0.50 4 .g) ⇒ KO OQ = ⇒ OC. (5.O µ chung Xét ∆ KQO và ∆ CHO có Q ⇒ ∆ KQO ~ ∆ CHO (g.BE = BI.OC = OD2 = R2 (1) Gọi K giao điểm của hai đường thẳng OO' và DE.5đ ) C M A D Q O E K O' H I B N · · Ta có: BDE (cùng chắn cung BE của đường tròn tâm O) = BAE · · (cùng chắn cung BN của đường tròn tâm O') BAE = BMN · · ⇒ BDE = BMN · · hay BDI ⇒ BDMI là tứ giác nội tiếp = BMN · · ⇒ MDI (cùng chắn cung MI) = MBI a) · · (cùng chắn cung AE của đường tròn tâm O) = ABE (3.AE AE BE b) Gọi Q là giao điểm của CO và DE ⇒ OC ⊥ DE tại Q (2.0đ) mà MDI · · ⇒ ABE = MBI · · mặt khác BMI (chứng minh trên) = BAE ⇒ ∆ MBI ~ ∆ ABE (g.25 0.5đ) ⇒ ∆ OCD vuông tại D có DQ là đường cao ⇒ OQ.25 0. µ =H µ = 900 .g) MI BI = ⇒ ⇔ MI.25 0.OH (2) CO OH 0.4.

Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa .OH = R 2 ⇒ OK = R2 OH Vì OH cố định và R không đổi ⇒ OK không đổi ⇒ K cố định 0.50 HH '.Điểm bài thi là tổng điểm không làm tròn.50 A H' N P O M B H D C E 5. AB/2) Ta có ANMP là hình vuông (hình chữ nhật có AM là phân giác) ⇒ tứ giác ANMP nội tiếp đường tròn đường kính NP · mà NHP = 900 ⇒ H thuộc đường tròn đường kính NP · · ⇒ AHN = AMN = 450 (1) Kẻ Bx ⊥ AB cắt đường thẳng PD tại E ⇒ tứ giác BNHE nội tiếp đường tròn đường kính NE Mặt khác ∆ BED = ∆ CDP (g. D cùng thuộc đường tròn đường kính AB 0.AB ⇒ SAHB lớn nhất ⇔ HH' lớn nhất 2 mà HH' ≤ OD = AB/2 (do H.50 0.25 0. AB/2) gọi H' là hình chiếu của H trên AB ⇒ SAHB = 0. 5 .Từ (1) và (2) ⇒ KO.50 0.g) ⇒ BE = PC mà PC = BN ⇒ BN = BE ⇒ ∆ BNE vuông cân tại B · · · ⇒ NEB (cùng chắn cung BN) = 450 mà NHB = NEB · ⇒ NHB = 450 (2) · Từ (1) và (2) suy ra AHB = 900 ⇒ H ∈ (O.25 0.50 và OD ⊥ AB) Dấu "=" xẩy ra ⇔ H ≡ D ⇔ M ≡ D Lưu ý:.5đ ) ∆ ABC vuông cân tại A ⇒ AD là phân giác góc A và AD ⊥ BC ⇒ D ∈ (O.c. (2.

Së GD&§T Thanh ho¸ §Ò xuÊt §Ò thi häc sinh giái líp 9 M«n: To¸n. 6 . B ®Õn ®êng th¼ng MN b»ng R 3 1) TÝnh ®é dµi ®o¹n MN theo R. N thay ®æi nh÷ng vÉn tháa m·n gi¶ thiÕt cña bµi to¸n. N. N lµ hai ®iÓm trªn nöa ®êng trßn (O) sao cho M thuéc cung AN vµ tæng c¸ckho¶ng c¸ch tõ A. M. 2) Gäi giao ®iÓm cña hai d©y AN vµ BM lµ I. x2. K cïng n»m trªn mét ®êng trßn. giao ®iÓm cña c¸c ®êng th¼ng AM vµ BN lµ K. 3) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña diÖn tÝch ∆ KAB theo R khi M.5 ®iÓm) T×m c¸c sè nguyªn x. x4 tháa m·n x14 + x24 + x34 + x44 = 32 Bµi 2: (4 ®iÓm) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh  2 x 2 + xy − y 2 − 5 x + y + 2 = 0  2 2  x + y + x + y − 4 = 0 Bµi 3: (3.5 ®iÓm) Sè thùc x thay ®æi vµ tháa m·n ®iÒu kiÖn x2 + (3 -x)2 ≥ 5. B¶ng A (Thêi gian lµm bµi: 150 phót ) Bµi 1: (4 ®iÓm) Cho ph¬ng tr×nh x4 + 2mx2 + 4 =0 T×m gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ph¬ng tr×nh cã 4 nghiÖm ph©n biÖt x1. Chøng minh r»ng 4 ®iÓm M. TÝnh b¸n kÝnh cña ®êng trßn ®ã theo R. x3. y tháa m·n ®¼ng thøc x2 + xy + y2 = x2y2 Bµi 4: (6 ®iÓm) Cho nöa ®êng trßn (O) ®êng kÝnh AB=2R (R lµ mét ®é dµi cho tríc). T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: P = x4 + (3-x)4 + 6x2(3-x)2. Bµi 5: (2. I.

t2 ∆ ' = m 2 − 4 > 0  ⇔ t1 + t2 = −2m > 0 ⇔ m < −2 t .5 4 HÖ ph¬ng tr×nh: 2 2  2 x + xy − y − 5 x + y + 2 = 0  2 2  x + y + x + y − 4 = 0  y 2 − ( x + 1) y − 2 x2 + 5 x − 2 = 0 ⇔ 2 2  x + y + x + y − 4 = 0 ( y + x − 2)( y − 2 x + 1) = 0 ⇔ 2 2 x + y + x + y − 4 = 0  y + x − 2 = 0  2 2  x + y + x + y − 4 = 0 ⇔ y − 2x +1 = 0     x 2 + y 2 + x + y − 4 = 0  x = 1   y = 1  ⇔  x = − 4   x=1 5   va   13  y=1  y = − 5  1 1 1. §Æt t = x2 Ph¬ng tr×nh (1) trë thµnh: t2+ 2mt +4 =0 (2) Ph¬ng tr×nh (1) cã 4 nghiÖm ph©n biÖt khi vµ chØ khi ph¬ng tr×nh (2) cã 2 nghiÖm d¬ng ph©n biÖt t1.2 = ± t1 .Híng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp 9 M«n: To¸n.5 Khi ®ã ph¬ng tr×nh (1) cã 4 nghiÖm lµ x1.4 = ± t2 Vµ x14 + x24 + x34 + x44 = 2 (t12 + t22) = 2[(t1 + t2)2 .16 Tõ gi¶ thiÕt ta cã 8m2 .5 0.t = 4 > 0 1 2 §iÓm 4 0.4] = 8m2 .5 1. B¶ng A C©u Bµi 1 Néi dung Ph¬ng tr×nh x4 + 2mx2 + 4 =0 (1).16 = 32 ⇔ m = − 6 .2 t1. VËy gi¸ trÞ cÇn t×m cña m lµ: m = − 6 Bµi 2 1. x 3.t2] = 2[(-2m)2 -2.5 7 .5 0. m= 6 (lo¹i).

5 0. 1). (-1.y + y2 = y2 hay 1. 0). (1.25 0.25 0. -1). 4  5 VËy hÖ ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm: (1.5 6 2 K O' A' M N H l A 2 O P Dùng AA' vµ BB' vu«ng gãc víi MN.25 0. Gäi H lµ trung ®iÓm cña MN ⇒ OH⊥ MN Trong h×nh thang AA'B'B ta cã: R 1 R 3 OH = (AA' + BB') = ⇒ MH= 2 2 2 ⇒ MN= R vµ ∆ OMN ®Òu.Víi x =1 thay vµo ph¬ng tr×nh ta ®îc 1 + y + y2 = y2 hay y = -1 .Víi x =2 thay vµo ph¬ng tr×nh ta ®îc 4 + 2y + y2 = 4y2 hay 3y2-2y -4 =0 ⇒ Ph¬ng tr×nh kh«ng cã nghiÖm nguyªn . B' B 0.5 ⇒ x2y2 ≥ 2 (x2 + y2) = x2 + y2 +x2 + y2≥ x2 + y2 + 2xy> x2 + y2 + xy * VËy x≤ 2 hoÆc y ≤ 2 .25 0.25 0.5 1. 1) Bµi 4 1 0.Víi x =-1 thay vµo ph¬ng tr×nh ta ®îc 1 .5 2 8 .  − .0 0. - 13   5 Bµi 3 3.75 0.Víi x =-2 thay vµo ph¬ng tr×nh ta ®îc 4 .2y + y2 = 4y2 hay 3y2+2y -4 =0 ⇒ Ph¬ng tr×nh kh«ng cã nghiÖm nguyªn .5  x y ≥ 4 x 2 2 2  x y ≥ 4 y 2 2 2 *Víi x≥ 2 vµ y≥ 2 ta cã:  0.Víi x = 0 thay vµo ph¬ng tr×nh ta ®îc y =0 Thö l¹i ta ®îc ph¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm nguyªn (x. y) lµ: (0.y = 0 ⇒ y =1 .

5 §Æt y =3-x bµi to¸n ®· cho trë thµnh: t×m GTNN cña biÓu thøc: P= x4 + y4 + 6x2y2 trong ®ã x.5 Do ®ã gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P b»ng 41 ®¹t ®îc ⇔ x=1 hoÆc x=2 9 .5 x + y = 3  2 2 x + y ≥ 5 Tõ c¸c hÖ thøc trªn ta cã: 2 2  x + y + 2 xy = 9 ⇒ (x2 + y2) + 4(x2 + y2 + 2xy) ≥ 5 + 4.0 2. N.75 0. I. I. lóc ®ã dt(KAB) = 0. N.5 0. y ) = (2.9  2 2  x + y ≥ 5 =41 ⇒ 5(x2 + y2) + 4(2xy) ≥ 41 MÆt kh¸c 16 (x2 + y2) 2 + 25(2xy)2 ≥ 40(x2 + y2)(2xy) (1) DÊu ®¼ng thøc x¶y ra ⇔ 4 (x2 + y2) =5(2xy). y lµ c¸c sè thùc thay ®æi tháa m·n: 0.DÔ thÊy c¸c ®iÓm M. Céng hai vÕ cña (1) víi 25 (x2 + y2) 2 + 16(2xy)2 ta ®îc: 41[ (x2 + y2) 2 + (2xy)2] ≥ [5(x2 + y2) + 4(2xy)]2 ≥ 412 hay (x2 + y2)2 + (2xy)2 ≥ 41 ⇔ x4 + y4+6x2y2 ≥ 41 §¼ng thøc x¶y ra x + y = 3  ( x.5 · ' N = 2 MKN · Gäi O' lµ trung ®iÓm cña IK ⇒ MO = 1200 MN 3 R 3 = ⇒ MN = MO ' 3 hay MO' = 3 3 R 3 Do ®ã b¸n kÝnh ®êng trßn qua M. 2)  ⇔  x2 + y2 = 5 ⇔  ( x.5 0. K lµ 3 3 §iÓm K n»m trªn cung chøa gãc 600 dùng trªn ®o¹n AB=2R nªn dt(KAB) lín nhÊt ⇔ ®êng cao KP lín nhÊt ⇔ ∆ KAB ®Òu. y ) = (1. K cïng n»m trªn ®êng trßn ®êng kÝnh IK ·AKN = 1 ( sd »AB − sd MN ¼ ) = 600 2 0.1) 4( x 2 + y 2 ) = 5(2 xy )  0.5 0.0 2 AB 3 = R2 3 4 Bµi 5 1.25 2 1.5 0.