P. 1
bai tap lien ket hoan vi gen

bai tap lien ket hoan vi gen

|Views: 826|Likes:
Được xuất bản bởithanghoakbhb

More info:

Published by: thanghoakbhb on Apr 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

Bài tập liên kết gen và hoán vị gen

bài 1. Cây đậu lai F1 mang kiểu hình hoa tím – hạt phấn dài tương ứng với sự có mặt của 2 cặp gen dị hợp trên một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng. Giả sử có 1000 tế bào trải qua giảm phân để phát sinh hạt phấn, mà trong đó có 100 tế bào xảy ra hoán vị gen. Cây F1 được dùng làm dạng bố trong phép lai phân tích để cho ra thế hệ lai. Tính tỉ lệ % các kiểu hình khác nhau ở thế hệ lai nếu cho rằng tất cả hạt phấn được phát sinh nói trên đều tham gia vào quá trình thụ tinh? Biết rằng tính trạng hoa tím là trội hoàn toàn so với hoa đỏ, tính trạng hạt phấn dài là trội hoàn toàn so với hạt phấn tròn. bài 2. Ở ruồi giấm, gen B quy định tính trạng thân xám là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài là trội hoàn toàn so với gen v quy định tính trạng cánh ngắn. Hai gan này cùng nằm trên một cặp NST thường. _ Đem ruồi cái dị hợp về các tính trạng thân xám – cánh dài lai với ruồi đực thân đen – cánh ngắn, người ta thu được F1 gồm: _ 121 ruồi thân xám – cánh dài; _ 124 ruồi thân đen – cánh ngắn; _ 29 ruồi thân đen – cánh dài; _ 30 ruồi thân xám – cánh ngắn; a) Giải thích nguyên nhân sự có mặt của 4 kiểu hình nói trên và xác định tỷ lệ % từng loại giao tử hình thành ở cơ thể ruồi cái? b) Lập sơ đồ lai? bài 3. Từ một phép lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng, người ta nhận được F1 đồng loạt cây cao, quả đỏ, cho F1 thụ phấn với nhau được F2 phân li theo tỷ lệ 25% cây cao, quả vàng, 50% cây cao quả đỏ: 25% cây thấp quả đỏ. Cho F1 thụ phấn với cây thấp, quả vàng thu được thế hệ lai gồm 1048 cây cao, quả vàng; 199 cây cao quả đỏ; 1052 cây thấp quả đỏ; 201 cây thấp quả vàng. _ Biện luận và lập 1 sơ đồ lai cho mỗi trường hợp? biết rằng mỗi cặp tính trạng được xác định bởi 1 cặp gen. bài 4. Khi cho giao phấn giữa 2 cây cùng loại, người ta thu được F1 có tỷ lệ phân li sau: 70% cây cao, quả tròn; 20% cây thấp, quả bầu dục; 5% cây cao, quả bầu dục; 5% cây thấp, quả tròn; a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1? b) Cho cây cao, quả tròn và cây thấp, quả bầu dục ở F1 giao phấn với nhau, hãy xác định sự phân ly ở F2? Biết rằng mỗi loại tính trạng trên do một gen quy định.

_ _ _ _

_

bài 5. Cho những cây cà chua F1 cùng kiểu gen tự thụ phấn, kiểu hình của những cây đó là cây cao, quả màu đỏ. F2 thu được 30000 cây, trong đó có 48 cây thấp, quả màu vàng; những cây còn lại thuộc 3 kiểu hình khác nhau _ Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và mọi diễn biến nhiễm sắc thể trong giảm phân ở tế bào sinh noãn và sinh hạt phấn đều giống nhau. a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2? b) Tính số cây trong mỗi kiểu hình ở F2? bài 6. Cho một cây F1 giao phấn với 3 cây khác: _ Với cây thứ 1 được thế hệ lai gồm 375 cây quả tròn, ngọt; 371 cây quả bầu dục, chua; 124 cây quả tròn, chua; 127 cây quả bầu dục, ngọt. 1

quả vàng: 50% cây cao quả đỏ: 25% cây thấp quả đỏ _ Cho F1 thụ phấn với cây khác được thế hệ lai gồm: 460 cây cao quả vàng: 290 cây cao quả đỏ: 210 cây thấp quả đỏ: 40 cây thấp quả vàng _ Biện luận. Viết sơ đồ lai để minh họa sự phân li về kiểu gen và kiểu hình từ P đến F2. ở F2 thu được 10640 cây chia thành 4 kiểu hình. hạt phấn dài. 101 cây quả tròn. _ Với cây thứ 1 được thế hệ lai gồm 649 cây quả tròn. 2 . Cho F1 tự thụ phấn được F2 phân ly theo tỷ lệ 125 hạt vàng trơn: 47 hạt vàng nhăn: 43 hạt xanh trơn: 14 hạt xanh nhăn. quả tròn. a) Giải thích quy luật di truyền và viết sơ đồ lai của từng thí nghiệm b) So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 quy luật di truyền đã chi phối 2 thí nghiệm trên bài 9. ở một loài thực vật. người ta thấy thân cao là trội so với thân thấp. Cho F1 thụ phấn với nhau được F2 phân ly theo lỷ tệ: _ 25% cây cao. chua. F1 đồng loạt có kiểu hình là thân cao. ở 1 loài: P thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp gen đối lập. chua. Cho F1 tự thụ phấn. chua. quả tròn. * Từ một phép lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng. Cho biết các gen liên kết với nhau. bài 8. nếu để cây hoa đỏ thân cao trong phép lai tự thụ phấn. 99 cây quả bầu dục. Khi lai hai thứ đậu Hà Lan hoa đỏ. ngọt. Lai cây hoa đỏ thân cao với cây hoa trắng thân thấp. mỗi gen quy định 1 tính trạng thì tỷ lệ phân ly kiểu hình nhận được ở F2 là 9:3:3:1 có nhất thiết phải nghĩ rằng hai cặp gen đó di truyền độc lập với nhau hay không? Tại sao? bài 11. lập sơ đồ lai cho mỗi trường hợp. hạt phấn tròn với thứ đậu Hà Lan hoa trắng. Khi làm 2 thí nghiệm thu được kết quả như sau: _ Thí nghiệm 1: cho 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng đều có tính trạng trội giao phối với nhau được F1. ngọt. quả hình lê: 10 cây lùn. quả tròn giao phối với thứ cà chua có 2 tính trạng lặn tương ứng cây lùn.: 40 cây lùn. 495 cây quả tròn. quả hình lê: 10 cây cao. chua. quả tròn. trong đó có 3985 cây hoa đỏ. các gen tác động riêng rẽ. b) Tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình sẽ như thế nào. thân cao: 92 hoa trắng thân thấp: 11 hoa đỏ thân thấp: 9 hoa trắng thân cao _ Phép lai 2: F1: 21 hoa đỏ thân cao: 175 hoa đỏ thân thấp: 185 hoa trắng thân cao: 19 hoa trắng thân thấp a) Các tính trạng màu hoa và chiều cao của thân được di truyền như thế nào? Viết sơ đồ lai của mỗi phép lai.Bài tập liên kết gen và hoán vị gen _ Với cây thứ 1 được thế hệ lai gồm 700 cây quả tròn. a) Hãy xác định số lượng cá thể của mỗi kiểu hình? b) Trường hợp P thuần chủng. 298 cây quả bầu dục. kết quả thu được như sau: _ Phép lai 1: F1: 88 hoa đỏ. _ Thí nghiệm 2: cho thứ cà chua thuần chủng có 2 tính trạng trội hoàn toàn cây cao. bài 7. quả tròn: 25% thân thấp. hoa đỏ là trội so với hoa trắng. ở F1 thu được đồng loạt cây hoa đỏ. ngọt. hạt dài. biết rằng mỗi cặp tính trạng được xác định bởi 1 cặp gen. hạt phấn dài. giữa các gen tương ứng có hiện tượng trội hoàn toàn. bài 10. 299 cây quả bầu dục. ngọt. người ta nhận được F1 đồng nhất cây cao. Cho F1 lai với cá thể có kiểu gen chưa biết được F2 phân ly theo tỷ lệ 75% thân cao. 494 cây quả bầu dục. _ Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng _ Biện luận và viết sơ đồ laic ho mỗi trường hợp lai. hình quả lê được F1 lai phân tích được F2 phân ly theo lỷ lệ 40 cây cao. quả đỏ. quả tròn.

Cho biết F1-1 chứ hai cặp gen dị hợp tử quy định 2 tính trạng quả tròn. *Cho ruồi dấm mình xám. xác định kết quả phép lai? bài 15. _ Cây thứ 2 được thế hệ lai gồm 250 cây cho quả tròn. cấu trúc nhiễm sắc thể cây thứ 3 không đổi.5% ruồi mình đen. hoa _ trắng. _ Trường hợp 1: 75% ruồi mình xám.5% ruồi mình xám. Nếu mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong giảm phân của F1-1 và F1-2 giống nhau thì sơ đồ lai viết như thế nào? bài 14. màu trắng. cánh cụt. cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thì thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: _ 42% hoa kép. hoa trắng _ Cây thứ 3 được thế hệ lai gồm 10000 cây.5% ruồi mình xám. đốt thân dài giao phối với ruồi dấm mình đen. hoa hồng. hoa hồng. hoa đỏ. cánh dài. đốt thân dài: 1 mình đen. màu đỏ thì F1 gồm toàn cây hoa kép.Bài tập liên kết gen và hoán vị gen bài 12. cho F1 giao phối với nhau. cánh dài: 25% ruồi mình đen. cánh cụt. cánh dài. Cho các cây F1 có kiểu gen giống nhau lai với: Cây thứ 1: được thế hệ lai có 50% số cây cho quả bầu dục. cánh cụt. trong đó có 1288 ruồi mình đen. Cho lai phân tích ruồi đực F1 được thế hệ lai có tỷ lệ kiểu hình:1 mình xám. Khi cho giao phối 2 ruồi dấm đều thuần chủng thì ở F1 xuất hiện đồng loạt những con ruồi mình xám. 2 tính trạng lặn tương ứng là quả dài. Khi cho lai 2 thứ cây thầun chủng là hoa kép. màu trắng với hoa đơn. cánh ngắn: 4. cánh dài. cánh dài. cánh dài: 20. hoa đỏ. đốt thân ngắn. đốt thân ngắn. màu xanh. độ dài cánh và độ dài đốt thân. quả tròn trội so với quả dài. _ Tính số lượng mỗi loại kiểu hình cây sinh ra trong phép lai giữa cây F1 với cây thứ 3. _ Biện luận và viết sơ đồ lai. đốt thân ngắn. còn lại là các cây cho các kiểu hình khác nhau _ Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. màu trắng _ 16% hoa đơn màu đỏ _ 9% hoa kép màu đỏ _ 8% hoa đơn màu hồng _ 1% hoa đơn màu trắng _ Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau. 3 . Cho F1 lai với nhau được F2. _ F1-1 lai với F1-2 được thế hệ lai gồm 4 loại kiểu hình. màu hồng. 500 cây cho quả bầu dục.49%. Ở F1 thu được toàn ruồi dấm mình xám. hoa đỏ trội so với hoa trắng. _ Biện luận và viết sơ đồ lai hai trường hợp nói trên? bài 13. cánh ngắn _ Trường hợp 2: 70. 600 cây cho quả dài. đốt thân dài. cánh ngắn: 4. ở F2 thu được 5600 cá thể chia thành 4 kiểu hình. bài 16. a) Xác định đặc điểm di truyền các tính trạng màu sắc thân. a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2? b) Cho F2 lai phân tích. trong đó có 600 cây cho quả tròn. 250 cây cho quả dài. cánh dài. 50% số cây cho quả dài.5% ruồi mình đen. trong đó kiểu hình mang tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 0. hoa trắng. viết sơ đồ lai phân tích nói trên. màu hồng _ 24% hoa kép.

b) Lai 2 cây khác nhau về màu và chiều dài cuống hoa: cây hoa đỏ cuống ngắn (3) với cây hoa vàng cuống dài (4). thế hệ F1 toàn thỏ lông ngắn và trắng. (1) Kiểu hình của các cây F1-2 (2) Giải thích kết quả F2-2 c) Cây hoa thẳng cuống ngắn (5) lai với cây hoa cuộn. Lai giữa 2 nòi ruồi dấm thuẩn chủng: thân xám cánh dài mắt đỏ với thân đen cánh ngắn mắt nâu thu được F1 toàn thân xám cánh dài mắt đỏ. Cả 2 cây này đều dồng hợp tử. Hãy giải thích kết quả trên. (1) Kiểu hình của các cây F1-3 như thế nào? (2) Giải thích kết quả F2-3 d) Cho biết vị trí 3 gen nói trên. Thế hệ lai ký hiệu là F1-2 được đem lai với nhau thu được F2-2: 75 cây hoa đỏ cuống ngắn: 25 cây hoa vàng cuống dài. cánh thẳng. bài 18. bài 17. Tính số cây F2 đã chọn. đen. a) Lai 2 thứ cây khác nhau về màu và dạng cánh hoa: cây hoa đỏ. hoa có màu ở F2 cho tự thụ phấn thì thấy mỗi cây này đều cho F3 có kiểu hình thân thấp hoa trắng. Cả 2 cây này đều đồng hợp tử. trắng: 18 con lông ngắn. người ta biết: đối với tính trạng màu hoa: đỏ là trội so với vàng đối với tính trạng dạng cánh hoa: cánh thẳng là trội so với cánh cuộn đối với tính trạng chiều dai cuống hoa: cuống ngắn là trội so với cuống dài. trắng: 166 con lông dài. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 4 . hoa có màu. Cả 2 cây này đều đồng hợp tử. Thế hệ sau ký hiệu là F1-3 được đem lai với nhau thu được F2-3: 72 cây hoa thẳng cuống ngắn: 2 cây hoa thẳng cuống dài: 23 cây hoa cuộn cuống dài: 3 cây hoa cuộn cuống ngắn. Cho lai 2 thứ cây thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp gen đối lập thì được F1 đồng loạt tính trạng thân cao. _ _ _ bài 19. 4 cây hoa vàng cánh thẳng. Cho F1 giao phấn với cây thân cao hoa trắng thu được F2 1600 cây thuộc 8 kiểu tổ hợp giao tử. hãy giải thích kết quả. đen: 16 con lông dài.Bài tập liên kết gen và hoán vị gen b) Xác định tên và số lượng cá thể của mỗi kiểu hình trong phép lai F1 giao phối với nhau? Biết rằng các tính trạng độ dài cánh và đốt thân do một cặp gen quy định. cuống dài (6). 4 cây hoa đỏ cánh cuộn. _ Giải thích kết quả và lập bả n đồ di truyền về vi trí của 3 gen đó trên nhiễm sắc thể. 22 cây hoa vàng cánh cuộn. trong đó có 480 cây thân cao hoa trắng a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Người ta cho lai giữa 2 nòi thỏ thuẩn chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng đối lập: lông dài và đen với lông ngắn và trắng. cánh thẳng (1) lai với cây hoa vàng cánh cuộn (2). ở 1 loài cây. (1) Cho biết kiểu hình của cây mọc từ hạt thu được ở phép lai này như thế nào? Những cây này ký hiệu là F1-1 (2) Lai giữa những cây F1-1 với nhau. Cho ruồi cái F1 giao phối với ruồi đực thân đen cánh ngắn mắt nâu cho thế hệ sau gồm có: 1172 con thân xám cánh dài mắt đỏ: 1100 con thân đen cánh ngắn mắt nâu: 306 con thân đen cánh dài mắt đỏ: 535 con thân xám cánh dài mắt nâu: 503 con thân đen cánh ngắn mắt đỏ: 49 con thân xám cánh ngắn mắt đỏ: 55 con thân đen cánh dài mắt nâu. b) Chọn một số cây thân cao. Nếu mỗi cây F2 được chọn đều cho F3 800 cây thì tổng số cây thấp trắng thu được từ sự tự thụ phấn của các cây F2 (được chọn nói trên) là 256 cây. cho F1 tạp giao được F2 gồm có: 502 con lông ngắn. ( biết mỗi loại tính trạng do 1 gen quy định) bài 20. F2-1 của chúng gồm có 70 cây hoa đỏ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->