P. 1
3_Le Cong Triem

3_Le Cong Triem

|Views: 380|Likes:
Được xuất bản bởidrgiaphuc

More info:

Published by: drgiaphuc on Apr 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

Đơn vị trực thuộc: SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN Trung tâm NCGD &BDGV 1) Họ và tên khai

sinh: Lê Công Triêm 2) Ngày sinh: 15 tháng 11 năm 1952 3) Ngày vào ngành: tháng 9 năm 1979 4) Chức danh: Phó giáo sư, năm 1996 5) Trình độ chuyên môn: - Năm bảo vệ Tiến sĩ: 1989 ; Trong nước: - Năm bảo vệ Thạc sĩ:.........; Trong nước: Nam, nữ: Nam

 

Nước ngoài: Nước ngoài:

 

- Trình độ Ngoại ngữ: Nga C, Đức C, Anh A, Pháp A - Địa chỉ liên hệ: 311 Điện Biên Phủ, Tp. Huế - Điện thoại: 0903 506 245; 054 3823512 (CQ); 054 3825778 (NR) - Email: Dr.lecong triem@gmail.com; lecongtriem@dhsphue.edu.vn 6) Các học phần và chuyên đề đã và đang trực tiếp giảng dạy - L ý luận dạy học vật lý - Lý luận dạy học đại học - Phân tích chương trình vật lý phổ thông - Nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Thiết kế bài dạy học vật lý - Sử dụng máy vi tính trong dạy học bộ môn - Một số vấn đề cơ bản của giáo dục trung học phổ thông 7) Lĩnh vực nghiên cứu - Sử dụng máy vi tính trong dạy học - Lý luận dạy học đại học - Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông 8) Các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế đã thực hiện - Các đề tài nghiên cứu khoa học 1. Lê Công Triêm (chủ trì) Tin học và sử dụng máy tính điện tử vào dạy học, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Mã số B91-28-01, Huế tháng 12/1995

Huế tháng 12/2008 . Eva-Mria Stange Erste Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Wirksamkeit von Computerprogrammen . báo cáo khoa học: 1. mô hình xử lý tri thức và ứng dụng vào việc thiết kế sản phẩm phần mềm dạy học. Mã số B2007-DHH03-29-MT. Lê Công Triêm. Lê Công Triêm Cơ sở thiết kế các phần mềm dạy học . Huế tháng 1/2001 4. Huế tháng 7/2002 5. Mã số B2001-09-01. Lê Công Triêm (chủ trì) Nghiên cứu phương pháp.in: Unterrichsplanung und Unterrichtshilfen . Lê Công Triêm (chủ trì) Nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm khu vực Bắc Tây Nguyên. Lê Công Triêm Tin học và sử dụng máy tính điện tử trong nhà trường phổ thông Việt Nam . Le Cong Triem.2. Lê Công Triêm (chủ trì) Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Đại học Sư phạm Huế trong tình hình hiện nay.PH Dresden 5/’87 2. Lê Công Triêm (chủ trì) Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft PowerPoint và Microsoft Frontpage. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.Các bài báo.in: Unterrichsplanung und Unterrichtshilfen .PH Dresden 1/’89 3. Huế tháng 5/2006 6. Mã số B2004-0905. Huế tháng 7/2000 3.Tập san KH ĐHSP Huế 12/1992 5. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.2. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp Bộ.NCGD 1/1992 . Nguyễn Quang Lạc Một số điểm về cơ lý luận dạy học của việc sử dụng máy tính điện tử . Le Cong Triem Untersuchungen zur Wirksamkeit des Einsatzes von Kleincomputern im fakultativen Kurs “Technische Anwendung der Physik” am Beispiel der Elektrodynamik .3/98. Mã số B96-09-02. Mã số 2. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp Bộ.Tập san KH ĐHSP Huế 8/1991 4. Lê Công Triêm (chủ trì) Điều tra và đánh giá thực trạng dạy học trong các trường trung học phổ thông khu vực Bình Trị Thiên.

Lê Công Triêm Một số định hướng về đổi mới phương pháp dạy học phổ thông . Phan Gia Anh Vũ Ứng dụng phần mềm hệ tác giả trong dạy học vật lý .Tạp chí Giáo dục .5/1993 7. Lê Công Triêm Một số đánh giá và định hướng về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học ở trường ĐHSP . Lê Công Triêm Quan niệm về giáo dục đại học trong những năm đầu thế kỷ 21 và một số nhân tố tác động đến phương pháp dạy học đại học .NCGD .Tháng 3/1997 11.Báo cáo tại Hội nghị khoa học quốc tế về lý luận giáo dục tại Nam Ninh Trung Quốc .9/1994 9. Phan Gia Anh Vũ Sử dụng computer để mô phỏng và minh hoạ trong dạy học vật lý . Phan Gia Anh Vũ Một số kết quả bước đầu sử dụng máy vi tính trong dạy học vật lý .5/1993 8.ĐHSP Huế 1/2001 15. Lê Công Triêm.1/1996 10. tự nghiên cứu cho sinh viên đại học . Lê Công Triêm. Mai Văn Trinh Computer trong hệ đo vật lý.8/1998 12.NCGD .3/2001 17. Phan Gia Anh Vũ Ứng dụng máy vi tính trong dạy học vật lý ở trường phổ thông .In trong NCGD . Lê Công Triêm Một số định hướng cho việc đổi mới phương pháp dạy học đại học .Thông báo khoa học . Lê Công Triêm Bồi dưỡng năng lực tự học.NCGD .ĐHSP Huế .8 (7/2001) 16.Thông báo khoa học .Hội thảo khoa học quốc gia về “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên” tại ĐH Thái nguyên tháng 3/2000 . Lê Công Triêm. Lê Công Triêm Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo giáo viên phổ thông hệ chính quy tại Trường Đại học sư phạm Huế trong những năm tới .phụ bản số chuyên đề quý I/2000 13. Lê Công Triêm. Nguyễn Quang Lạc. Nguyễn Quang Lạc.NCGD -7/2000 14. cơ sở tự động hoá các thí nghiệm trong dạy học NCGD . Lê Công Triêm .Thông báo Khoa học và Giáo dục ĐHSP Huế . Lê Công Triêm.6.

Lê Công Triêm Sự hỗ trợ của máy vi tính với hệ thống Multimedia trong dạy học. Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn quốc lần thứ 4. Tạp chí Khoa học.Công nghệ giáo dục. Lê Công Triêm. Hội nghị khoa học quốc tế về nâng cao chât lượng đào tạo giáo viên thích ứng với nền kinh tế tri thức trong thế kỷ XXI. Lê Công Triêm Tiếp cận phương pháp thuyết trình theo hướng đề cao vai trò chủ thể của sinh viên.Ban liên lạc các trường ĐHSP toàn quốc năm 2004 27. Trần Huy Hoàng Sử dụng máy vi tính hỗ trợ thí nghiệm đo chu kỳ dao động của con lắc lò xo. Lê Công Triêm. Đại học Huế. ĐHHuế. Lê Công Triêm . Hà Nội tháng 5/2003 25. Hội thảo khoa học ứng dụng CNTT và Truyền thông trong giáo dục phổ thông . Tạp chí Giáo dục. Tạp chí Khoa học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới nội dung phương pháp dạy học ở các trường đại học sư phạm". Huế. tháng 12/2001 18.1/12/2001 19. Lê Công Triêm. tháng 4/2002 23. số 9/2001 20. chương trình và phương pháp đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học. Tạp chí Giáo dục. 52 (Quý 1/2003) 24. Lê Công Triêm. số 19/2003 26. Vương Đình Thắng Sự phát triển của công nghệ máy tính và vai trò của nó trong việc đổi mới phương pháp dạy học vật lý. Hà Nội 30/11/2001 . Lê Công Triêm Phương pháp thuyết trình với việc bồi dưỡng năng lực tự học. Tạp chí Giáo dục. 26 (3/2002) 22. tự nghiên cứu cho sinh viên. Lê Công Triêm Hệ thống các phương pháp dạy học đại học và xu thế đổi mới hiện nay. ĐH Huế. Nguyễn Đức Vũ Đổi mới nội dung. Vương Đình Thắng Xây dựng bài giảng điện tử cho sách giáo khoa vật lý lớp 6 cải cách giáo dục cấp trung học cơ sở. 21 (1/2002) 21. Bộ Giáo dục và Đào tạo . Nguyễn Tưởng.Đổi mới phương pháp dạy học đại học thích ứng với nền kinh tế tri thức. Lê Công Triêm Một số vấn đề làm cơ sở lý luận cho việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đại học trong các trường sư phạm hiện nay. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất.

Lê Đình Đổi mới phương pháp dạy học đại học theo hướng đề cao vai trò chủ thể của người học. Huế tháng 4/2004 28. Hồ Chí Minh. Huế tháng 5/2005 33. Lê Công Triêm Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. số 1(73)/2005 32. Nguyễn Hoàng Nam Khai thác và sử dụng Internet trong việc thiết kế bài dạy học vật lý. Lê Công Triêm. ĐHSP Huế. Lê Công Triêm Sử dụng thí nghiệm ảo và thí nghiệm mô phỏng trong dạy học vật lý. Tạp chí Khoa học ĐHSP TP. Tạp chí Phát triển Giáo dục. số 5 (39). 01/2007 . tháng 4/2005 36. Lê Công Triêm Phương pháp thuyết trình ở đại học theo ba giai đoạn. Lê Công Triêm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của phương tiện kỹ thuật". số 113 (5/2005) 34. Lê Công Triêm. sách giáo khoa mới trung học cơ sở ở các tỉnh khoa khăn thuộc miền Trung và Tây Nguyên. số 5(77)/2005 35. Lê Công Triêm. Lê Công Triêm Một số biện pháp hỗ trợ. Nguyễn Đức Vũ Kỹ thuật chọn mẫu và xây dựng phiếu điều tra trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Lê Công Triêm. Tạp chí Phát triển Giáo dục. Tạp chí Giáo dục. Nguyễn Đức Vũ. Huế tháng 4/2004 29. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp kiểm tra.Bài giảng điện tử và quy trình thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên". đánh giá trong dạy học". Nguyễn Đức Vũ Chọn đề tài trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội. tăng cường đầu tư cho việc thực hiện chương trình. Trần Huy Hoàng Sử dụng máy vi tính hỗ trợ thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của phương tiện kỹ thuật". Tạp chí Giáo dục. 133 (3/2006) 37. Vương Đình Thắng Xây dựng Website dạy học vật lí lớp 6. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Hà Nội tháng 10/2004 30. Lê Công Triêm. số 6/2004 31.

Lê Công Triêm. Lê Công Triêm Sử dụng máy vi tính trong dạy học vật lí. Lê Thúc Tuấn Một số vấn đề về phương pháp dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông. Lê Công Triêm. Lê Công Triêm. Lê Công Triêm. số 46 (6/2009) . Nguyễn Đức Vũ Trực trạng về đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tại trường ĐHSP . NXB Giáo dục.Sách. NXB Giáo dục.. Trần Thị Tú Anh Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học. Lê Văn Giáo Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan trong dạy học vật lí. Lê Công Triêm (chủ biên). 2005 5. NXB GD.ĐH Huế. 2006 7. Kỷ yếu Hội thảo "Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học" Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Công Triêm. 166 (3/2007) 40. Nguyễn Đức Vũ Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí THPT. Tạp chí Thiết bị giáo dục. năm 2009 41. Lê Văn Giáo. Lê Văn Giáo. ĐH Quảng Nam. 2005 4. Lê Công Triêm. Lê Công Triêm Một số cơ sở lý luận thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường sư phạm. NXB Đại học Sư phạm. Nguyễn Đức Vũ. giáo trình: 1. Nguyễn Đức Vũ Cơ sở khoa học của việc xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên THPT. 2002 2. 6/2007 39. đánh giá đối với các yếu tố của quá trình dạy học môn Vật lí. Nguyễn Đình Hoa Cương Kết hợp e-learning và dạy học truyền thống vào đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông. Lê Thúc Tuấn. Lê Thanh Huy.38. 2006 6. năm 2009 42. NXB Giáo dục. Lê Công Triêm.. Lê Thúc Tuấn. Tạp chí Giáo dục. Vật lí 10. Lê Thúc Tuấn Ảnh hưởng của kiểm tra. Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học. Lê Công Triêm. Kỷ yếu Hội thảo "Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học" Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục. 2004 3. Lê Công Triêm. Nguyễn Đức Vũ .

NXB Giáo dục. 2006 8. ĐHSP Huế. Nguyễn Thị Ánh Hà Nghiên cứu.Đã hướng luận văn cao học: 1. Lê Công Triêm. Võ Thị Thu Ân Nghiên cứu tổ chức các hình thức dạy học nhằm tích cực hóa người học. ĐHSP Huế. Lê Thúc Tuấn. NCS thực hiện và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. Mai Tấn Sanh Nghiên cứu và sử dụng phần mềm PAKMA trong việc giảng dạy Vật lý phổ thông trung học. Hồ Thân em Nghiên cứu một số biện pháp hướng dẫn học sinh tích cực. 2003 9. ĐHSP Huế. 2001 8. 2007 9) Đã hướng dẫn học viên. ĐHSP Huế.Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Trần Thị Cát Điều tra quan niệm của học sinh về các khái niệm vật lý thuộc phần Điện học và Quang học ở trường trung học cơ sở. ĐHSP Huế. 1999 5. 1999 2. Quang hình học và việc giảng dạy chúng trong trường trung học cơ sở. khai thác Microsoft PowerPoint để thiết kế bài giảng điện tử cho phần Động học và Động lực học Vật lý lớp 10 trung học phổ thông. Huỳnh Trọng Dương Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm vật lý nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. luận án Tiến sĩ . 2001 7. 2003 . Nguyễn Văn Cần Nghiên cứu khai thác Microsoft FrontPage để thiết kế bài giảng điện tử vật lý lớp 7. ĐHSP Huế. Đồng Thị Diện Nghiên cứu quan niệm ban đầu của học sinh về một số khái niệm cơ bản trong phần Điện. 1999 3. tự lực giải quyết vấn đề trong quá trình dạy chương “Dao động cơ học” lớp 12 trung học phổ thông. NXB Giáo dục. Nguyễn Thế Phương Nghiên cứu tổ chức tình huống dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh khi dạy chương “Mở đầu” và chương “Chuyển động cơ học” lớp 7 trung học cơ sở. 1999 4. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. 2001 6. ĐHSP Huế. Trần Huy Hoàng 20 bộ đề thi trắc nghiệm khách quan môn Vật lí.

2004 14. ĐHSP Huế. Lê Thị Tường Vi Đổi mới phương pháp dạy học vật lý ở trường cao đẳng sư phạm với việc sử dụng công nghệ thông tin. Hoàng Trọng Phú Nghiên cứu khai thác Working Model để thiết kế dạy học cơ học Vật lý 10 trung học phổ thông. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Lê Thị Ngọc Thủy . đánh giá kỹ năng thực hành vật lý của học sinh bậc trung học cơ sở. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. 2004 18. ĐHSP Huế. 2005 21. 2004 17. 2005 19. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. 2005 20. xây dựng bài tập thí nghiệm và thí nghiệm vật lý ở nhà nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. Nguyễn Trúc Anh Thiết kế bài giảng điện tử cho phần “Cơ học” Vật lý lớp 10 trung học phổ thông. Nguyễn Đức Phước Khai thác. 2004 15. Nguyễn Thị Kim Thu Nghiên cứu sử dụng Microsoft PowerPoint trong giảng dạy bài tập vật lý nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở trường trung học cơ sở. Lê Thị Thu Hà Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm tra. ĐHSP Huế. Vũ Thúy Hằng Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học chương “Quang học” Vật lí lớp 7. 2003 13.10. 2004 16. Lê Thị Vân Đổi mới phương pháp dạy học phần “Điện học” theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên cao đẳng sư phạm. 2003 11. 2003 12. Nguyễn Hoàng Nam Thiết kế bài giảng điện tử phần “Dao động” và “Sóng cơ học” Vật lý 12 trung học phổ thông trên Maicrosoft FronPage. Nguyễn Thị Thiên Nga Nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông thông qua các biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho học sinh. Nguyễn Đình Chính Nghiên cứu xây dựng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy tính trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. ĐHSP Huế.

2006 27. ĐHS Huế. 2006 28. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. Nguyễn Thị Hoàng Hậu Nghiên cứu xây dựng Website dạy học vật lý và sử dụng chúng trong dạy học phần “Cám ứng điện từ” lớp 11 trung học phổ thông 29. Nguyễn Việt Dũng . 2005 24. Nguyễn Thanh Hải Nghiên cứu sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lý 11 trung học phổ thông. 2005 23. Võ Lê Phương Dung Hình thành năng lực tự học vật lý cho học sinh THPT thông qua việc sử dụng sách giáo khoa. ĐHSP Huế. 2006 31. Nguyễn Tú Linh Thiết kế bài dạy học Vật lí cho phần cơ học lớp 10 THPT theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh. ĐHSP Huế. Nguyễn Phương Loan Thiết kế bài giảng điện tử phần quang học Vật lý 11 trung học phổ thông. Trần Minh Hùng Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ. Hồ Hùng Linh Nghiên cứu thiết kế tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học Vật lý 10 trung học phổ thông. Huỳnh Thị Đức Hạnh Khai thác và sử dụng phần mềm Working Model trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. 2006 25. Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. Hồ Chí Minh. 2007 32. chủ động. ĐHSP Huế. giảng viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. ĐHSP Huế. 2005 22. ĐHSP Huế.Khai thác và sử dụng phần mềm Crocodile Physics trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. ĐHSP Tp. 2006 26. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. 2006 30. Lê Thị Kim Chi Nghiên cứu tổ chức hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực.

ĐHSP Huế. Hoàng Văn Luận Nghiên cứu sử dụng Macromedia Flash trong dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lý 10 THPT. Hồ Vũ Thường Nghiên cứu thiết kế bài dạy học phần điện từ vật lý lớp 9 với sự hỗ trợ của máy vi tính. Nguyễn Thanh Bình Trực quan hóa thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học phần Quang hình học Vật lý 11 nâng cao THPT. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Nguyễn Văn Trung Thiết kế bài giảng điện tử phần cơ học Vật lý lớp 8 THCS trên Microsoft FrontPage. ĐHSP Huế. Phạm Vân Điệp Khai thác và sử dụng internet trong dạy học Điện học lớp 11 trung học phổ thông. 2007 33.Các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của Giám đốc Sở đối với trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 -2020. Lục Thành Hổ . ĐHSP Huế. Nguyễn Phú Đồng Nghiên cứu sử dụng bài tập vật lý theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần "Dòng điện không đổi" Vật lý 11 THPT. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. Võ Văn Tài Nghiên cứu thiết kế website hỗ trợ dạy học chương “Chất khí” Vật lý 10 trung học phổ thông nâng cao. 2007 37. Đỗ Thị Hương Giang Tổ chức dạy học chương từ trường Vật lý 11 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của Elearning. ĐHSP Huế. Trần Ngọc Anh Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. ĐHSP Huế. 2008 39. 2008 40. 2007 34. ĐHSP Huế. Hồ Đắc Vinh Nghiên cứu thiết kế và sử dụng website hỗ trợ dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lý 10 nâng cao THPT. ĐHSP Huế. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2007 35. 2008 43. 2008 42. 2008 41. 2007 36. 2007 38.

ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Trần Khánh Duy Khai thác và sử dụng internet trong dạy học phần "Từ trường và cảm ứng điện từ" Vật lý lớp 11. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. Nguyễn Thanh Vũ Tổ chức dạy học chương Dòng điện trong các môi trường. Lương Thị Lệ Hằng Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học phần từ trường và cảm ứng điện từ vật lí 11 THPT với sợ hỗ trợ của máy vi tính. 2008 46. 2009 54. Chuyên ngành Quản lý giáo dục. Nguyễn Thanh Huy Vận dụng e-learning trong dạy học phần Nhiệt học Vật lý 10 nâng cao THPT. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế.HCM. Trương Thị Song Hương Tổ chức dạy học tự chọn phần động lực học vật rắn Vật lý lớp 12 với sự hỗ trợ của đa phương tiện. 2008 47. 2008 45. 2009 49. ĐHSP Huế.Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay. ĐHSP Tp. ĐHSP Huế. Nguyễn Hoài Ân Tổ chức dạy học theo chủ đề phần "Từ vi mô đến vĩ mô' chương trình nâng cao Vật lý nâng cao Vật lý 12 với sự hỗ trợ của blog.HCM. Lê Phạm Liên Chi : Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương "Dòng điện không đổi" Vật lí 11 nâng cao. 2009 51. 2009 52. Võ Khắc Sanh Trực quan hóa thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học cơ học trung học phổ thông. Phan Nhật Khánh . 2009 53. Trần Mạnh Quân Xây dựng và sử dụng website dạy học chương "Động lực học chất điểm" Vật lý 10 THPT. ĐHSP Huế. 2009 50. ĐHSP Tp. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Vật lý 11 với sự trợ giúp của máy vi tính. 2009 48. Đặng Công Hầu Các biện pháp quản lý việc sử dụng phương tiện dạy học của hiệu trưởng trường THPT tỉnh Tây Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện nay. 2008 44.

Phan Gia Anh Vũ Nghiên cứu xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học cho chương trình Động học và động lực học lớp 10 phổ thông trung học. ĐHSP Huế. 2007 6. 2009 7. Vương Đình Thắng Nghiên cứu sử dụng máy vi tính với multimedia thông qua việc xây dựng và khai thác website dạy học nhằm năng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý lớp 6 ở trường trung học cơ sở. Trần Huy Hoàng Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với sợ hỗ của máy vi tính trong dạy học một số kiến thức Cơ học và Nhiệt học trung học phổ thông. ĐHSP Huế. Điện học và việc giảng dạy các khái niệm đó ở trường trung học cơ sở. ĐHSP Huế. ĐHSP Huế. Nguyễn Thanh Hải Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập định tính trong dạy học Cơ học Vật lý 10 trung học phổ thông. ĐHSP Vinh.Đã hướng dẫn luận án tiến sỹ: 1.Thiết kế và sử dụng tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học phần Nhiệt học Vật lý 10 THPT. Trần Văn Thạnh Nghiên cứu sử dụng phối hợp thí nghiệm vật lý với các phương tiện nghe nhìn trong dạy học vật lý lớp 9 trung học cơ sở. 2009 . 1999 2. 2003 4. ngày 15 tháng 01 năm 2010 Lê Công Triêm . 2006 5. ĐHSP Vinh. 2010 Huế. ĐHSP Vinh. Lê Văn Giáo Nghiên cứu quan niệm của học sinh về một số khái niệm vật lý trong phần Quang học. Huỳnh Trọng Dương Nghiên cứu xy dựng và sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học cơ sở. 2001 3. ĐHSP Vinh.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->