Hò là hò lơ… hò là hò lờ…

Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ thủa nào Mà sao luôn luôn gắn bó cho dù mỗi chiếc một bên.

Tang tình tính tính tình tang…

Rồi cùng chung nhau gánh vác những nẻo đường ngược xuôi

Lá la là lá là la la…

Hai chiếc dép kia không lỗi thề bao giờ Vượt bao ngăn sông cách núi không hề trách cứ cùng ai.

Tang tình tính tính tình tang…

Dù trời mưa giông bão tố lối đi nào cũng có nhau

Lá la là lá là la la…

Hai chiếc dép kia theo tháng ngày hao mòn Dìu nhau qua bao sóng gió không nề kẻ

Tang tình tính tính tình tang…

Một lòng đi lên thảm gấm xuống cát bụi cùng có nhau

Lá la là lá là la la…

H

Hai chiếc dép kia lặng lẽ cùng song hành, Đường đi bao năm chung bước ân tình chất ngất người ơi.

Tang tình tính tính tình tang…

Đuờng đời ai ơi sẽ dứt nếu chỉ còn một mình ai

Lá la là lá là la la…

Hai chiếc dép kia trăm năm có ta có mình Ngàn năm bên nhau tha thiết không hề vắng bóng đời nhau

Tang tình tính tính tình tang…

Đường trần ta dong duỗi bước hát lên bài ca ngợi tình thương

Lá la là lá là la la…

Hò là hò lơ…hò là hò lờ…

Tang tình tính tính tình tang…

Tang tình tính tính tình tang…
Hình ảnh Dũng Lạc & Internet