P. 1
FEM

FEM

|Views: 444|Likes:
Được xuất bản bởiHieu Hoang

More info:

Published by: Hieu Hoang on Apr 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN I.

Giới thiệu
1. Phương pháp FEM Phương pháp phần tử hữu hạn là một công cụ chuẩn để giải các phương trình vi phân trong nhiều lĩnh vực, như điện từ trường, kỹ thuật kết cấu cơ khí, chuyển động fluid, dẫn nhiệt. Jin [38, 39] và Peterson [51] đưa ra những nguyên nhân cho việc sử dụng FEM cho trường điện từ. Nhiều vấn đề về toán học trong cùng chủ để trong [45, 11]. Chương này nhằm đưa ra lời giới thiệu chung về FEM và sử dụng FEM để giải các phương trình Maxwell. Những vấn đề thực tế, như là cách điều khiển lưới phi cấu trúc và viết cấc chương trình FEM sẽ được thảo luận chi tiết. Một điểm rất mạnh của FEM, và lí do chính tại sao phương pháp này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật , đó là khả năng giải quyết với những cấu trúc hình học phức tạp. Một các điển hình, nó sử dụng lưới phi cấu trúc. Những mạng lưới này bao gồm các hình tam giác (trong không gian 2 chiều) hoặc các hình tứ diện (trong không gian 3 chiều). Tuy nhien, có một vài kiểu điển hình của hình dạng các phần tử, như trong hình 6.1: tam giác, tứ giác, tứ diện, kim tự tháp, hình trụ … Các lưới phi cấu trúc, với tứ diện cho phép biểu diễn tốt các vật thể có bề mặt cong (khó biểu diễn trong lưới Cartesian sử dụng bởi phương pháp FDTD). Trong khi đó, các lưới phi cấu trúc cho phép đạt được độ phân giải cao nhằm giải quyết các cấu trúc tinh vi và những biến thể nhanh của lời giải. Một tính chất khác của FEM đó là nó cung cấp biểu diễn của hàm sought xuất hiện khắp nơi trong miền nghiệm. Nó tạo khả năng cho việc áp dụng nhiều công cụ toán học và chứng minh những tính chất quan trọng lien quan đến sự ổn định và hội tụ. Một nhược điểm của FEM so với FDTD dó là: những công thức cho việc cập nhật các trường trong những mô phỏng miền thời gian không thể đạt được trong trường hợp chung. Thay vào đó, hệ thống tuyến tính các phương trình cần được giải để cập nhật các trường này. Kéo theo đó, với cùng một số lượng các phần tử được sử dụng trong 2 phương phá, FEM yêu cầu nhiều tài nguyên máy tính hơn (về thời gian CPU và bộ nhớ).

Chúng ta sử dụng các phương trình Maxwell dạng này cho phương pháp FEM. s là nguồn.1 2. ở đó j là đơn vị ảo và ω là tần số góc. Những điều kiện đầu cho hệ phương trình này là các trường E và H thỏa mãn (1. Phương trình được viết: L[f] = s. ở đây L là toán tử.Hình 6. Các điều kiện đầu cho phương trình curl-curl là trường E và đạo hàm theo thời gian của nó. Hệ phương trình Maxwell và phương trình curl-curl Hệ phương trình Maxwell: Dạng này của phương trình Maxwell được sử dụng trong phương pháp FDTD để tính toán E và H theo thời gian.4) Hai phương trình đầu của các phương trình bậc 1 có thể kết hợp cho ra một phương trình bậc 2 cho E: Phương trình này được gọi là phương trình curl-curl hoặc phương trình sóng vector. Cụ thể. FEM thường được sử dụng để giải phương trình trong miền tần số của phương trình curlcurl. Phương pháp chung Chúng ta bắt đầu bằng việc đưa ra phương pháp chung để giả phương trình vi phân sử dụng FEM. Chia miền nghiệm Ω thành các phần tử. miền 2D có thể chia thành các hình tam giác hoặc tứ giác . II. ở đó exp(jωt) phụ thuộc thời gian. Xấp xỉ lời giải bằng các mở rộng trong một số hữu hạn các hàm cơ bản: . và f là hàm chưa biết cần được tính trong miền Ω.3) và (1. . vì thế đạo hàm được thay bởi jω. Ví dụ.

. như hình 6. tuyến tính trên mỗi khoảng con. mở rộng trong các hàm cơ bản: . i = 1. các tính chất: α = α(x) và β = β(x) và nguồn s = s(x) là các hàm đã xác định của x. Chọn các hàm test. Những hàm cơ bản này được gọi là các “hàm lều” (“tent functions”). bằng 1 tại node i và 0 tại các node khác. gọi là phương tình Helmholtz 1D: ở đây. Theo công thức chung của phương pháp FEM.…. Có rất nhiều hệ thống vật lý được biểu diễn bởi (6. đây chính là phương pháp Galerkin. hoặc weighting. nhân với các hàm cơ bản φi(r). Định nghĩa này ít khi được dùng trong kỹ thuật điện. nhưng chúng ta yêu cầu nó bằng 0 bằng cách thiết lập một giá trị đo trung bình của nó tiến tới 0. khác 0 chỉ trong một số phần tử kề nhau. ωi. Các hàm cơ bản là các đa thức bậ thấp. tạo phần dư r = L[f] –s. f = f(x) là hàm cần xác định. Chúng ta tìm lời giải xấp xỉ. ví dụ giải các tập phương trình: Trong các định nghĩa toán học. chúng có tọa độ xi = i – 3. Đặt các phần dư đo được bằng 0 và giải các hệ số chưa biết fi. đầu tiên chia khoảng xác định thành các khoảng con (các phần tử).n (bằng với số các hệ số chưa biết) nhằm đánh giá phần dư r. s(x) = -jωJz(x) Chúng ta tìm hàm f(x) trong khoảng a < x <b. Thông thường các hàm đo giống như các hàm cơ bản. ví dụ. thuật ngữ phần tử hữu hạn thường tham chiếu đến một phần tử (ví dụ 1 tam giác) cùng với một không gian đa thức định nghĩa trong phần tử này ( không gian của các hàm tuyến tính) và một tập các bậc tự do định nghĩa trên không gian này (các giá trị của các hàm tuyến tính tại các góc (nodes) của tam giác). như lan truyền song ánh sang và phản xạ trong các lớp dielectric. điều chúng t among muốn đó là r càng bé càng tốt.8. Giả sử a = -2. Nó không thể bằng 0 một cách chính xác. Trong trường hợp này chúng ta có f(x) = Ez(x). Phân tích phần tử hữu hạn 1D Vấn đề đầu tiên. và các hệ số là ở đây ω là tần số góc. I = 1. chủ yếu tập trung vào các hàm cơ bản III. .ở đó. Chúng ta gọi các đầu cuối của mỗi phần tử là các node. chúng ta chọn phương trình vi phân bậc 2.2.1).2. Xét các hàm node cơ bản φi(x). fi là các hệ số chưa biết. ωi = φi.…. b=5 và chia trục x thành 7 phần tử bằng nhau.2. sóng truyền trong môi trường 1 chiều.

2. i = 2.3. biểu thức [ωiαf’]ba triệt tiêu do ωi(a) = ωi(b) = 0. Các hệ số f1 và f8 đã biết từ các điều kiện biên. Kết quả là: ѡ Ở đây. chúng ta đặt f1 = a và f8 = b. Chúng ta nhân phần dư (6. cứ như vậy chúng ta có 6 phương trình 6 ẩn số. Trừ (6. do đó có thể chuyển các hệ số này sang vế phải: Ma trận A ở vế trái là ma trận vuông và đối xứng (Aij = Aji).1) với hàm test ωi(x) và lấy tích phân từ x = a đến x = b. …. Để chuyển một đạo hàm của f thành đạo hàm của hàm test ωi.3. A có 8 cột và 6 hàng.5) và chọn ω2(x) = φ2(x).8 (cho các hệ số). . chúng ta có một phương trình với 6 ẩn số: các hệ số fj cho các node xj. Tiếp theo.3. Bước tiếp theo.….…. vì thế các hệ số mở rộng là những giá trị của f tại các node. chúng ta sử dụng tích phân từng phần. đặt ω3(x) = φ3(x) để có phương trình thứ 2. z có 8 hàng và b có 6 hàng. theo phương pháp Galerkin và chọn hàm test ωi(x) = φi(x).7 (cho các phương trình) và j = 1. j = 2. Viết hệ phương trình đó như sau: Az = b với: Ở đây.4) cho (6. và f(b) = fb đã biết. Vì f(a) = fa.7 (loại trừ các điểm đầu cuối vì hàm tương ứng có giá trị đã biết).7.Chú ý rằng f(xi) = fi.…. i = 2.

dày trên biên là 10 V.9 được gọi là điều kiện biên Dirichlet 6. dày. Chúng ta nhân (6.9) hoặc f’(a) + γf(a) = q.10) 6.13).3). Với các điều kiện Neumann và Robin thì f(a) là một giá trị chưa biết. (6.3 Tấm phẳng dẫn điện 2D. chúng ta có thể áp dụng các điều kiện dạng chuẩn như: f(a) = p (6. Miền tính toán S được chia thành các phần tử hình tam giác. Trong trường hợp này. trong khi đó các điều kiện biên Neumann và Robin được gọi là natural.3) chỉ ra giá trị của hàm f(x) tại biên. Trên phần này. Tại mỗi biên. Dọc theo đường nét đứt. chúng ta sử dụng điều kiện biên Neumann. Tương tự bài toán mô hình 1D. ví dụ tại x = a. tuy nhiên f vẫn là hàm vô hướng: Biên của miền nghiệm S có 2 phần.11) với hàm test ωi.11).1) cho 2 chiều. L1 và L2. Điều kiện biên Diriechlet được gọi là essential. Điện thế dọc theo dây đặc. Chúng ta tiếp tục với đạo hàm dựa trên bài toán mô hình chung Hình 6. Biên này chia thành 2 phần L1 và L2 với các điều kiện biên khác nhau theo (6. β = 0 và s = 0. . nếu p hoặc q bằng 0.Điều kiện (6. Biên của S được rời rạc thành các đoạn thẳng. Phần còn lại của biên là chất cách điện. và Robin khi γ ≠ 0. và tích phân theo mặt S: . nghĩa là không có dòng điện xuyên qua biên. điện thế bằng 0 V.2) và (6.12) và (6. Những loại khác của các điều kiện biên có thể xác định đạo hàm của f(x) hoặc sự kết hợp tuyến tính của f(x) và đạo hàm của nó. Thêm nữa. có nhiều hiện tượng vật lý có thể mô hình bởi (6. với hai kiểu khác nhau của điều kiện biên. α là dẫn suất. chúng ta tạo thêm một phương trình với hàm test ω1(x) = φ1(x). điều kiện biên Dirichlet f = 10. các điều kiện biên được gọi là thuần nhất (homogeneous).10 được gọi là điều kiện biên Neumann khi γ = 0. Phân tích phần tử hữu hạn 2D Chúng ta mở rộng bài toán mô hình (6. f là điện thế. III. Ví dụ: Tính toán điện trở giữa cạnh trái và đáy của tấm phẳng dẫn điện (như hình 6.

một ở biên và một ở trong miền nghiệm. Chúng ta khai triển nghiệm f(r) theo các hàm cơ bản: Tiếp theo.16) cho (6. theo hiệu quả của nó. 2.4. trừ (6. Ta thu được hệ phương trình tuyến tính Az = b. Điều này cho phép chúng ta sử dụng khả năng tính toán hợp lý. Do độ phân giải cao được sử dụng khi yêu cầu. ví dụ gần các điểm kì dị và các chức năng hình học tinh vi.4 Thích nghi (Adaptivity) Các phần tử hình tam giác cho phép tinh chỉnh lưới một cách cục bộ. i quét các node mà hàm f chưa biết. tạo nên sự chính xác toàn bộ. 6. Các phần tử hữu hạn ánh xạ với các hàm node cơ bản được gọi là các phần tử node. Nn. chọn ωi(r) = φi(r) cho tất cả các node mà tại đó f chưa biết. Cac biến được xắp xếp lại để nhóm các hàm f chưa biết thành vector ze. với φi(ri) = 1 và φj(rj) = 0 khi i ≠ j. chỉ số j quét tất cả các node. trong đó: Ở đây. hai trong số đó trong hình 6.15) và sử dụng phương pháp Galerkin. chúng ta chọn tuyến tính từng đoạn. Hình 6. . trong khi zn biểu diễn những ẩn số còn lại.4 Minh họa hai hàm node cơ bản. Các hàm node cơ bản la tuyến tính trong mỗi tam giác. Mỗi hàm cơ bản ánh xạ với mỗi node. Các phần tử là các tam giác. với I = 1. tính tích phân từng phần: Theo định lý Gauss: Với Do đó ta có: Các node được gán nhãn bởi các số nguyên I và đặt tại vị trí ri.…. các hàm cơ bản φi(r) với chỉ số i tham chiếu tới node tương ứng với hàm cơ bản. Độ phân giải thấp được sử dụng tùy trường hợp.Tiếp theo.

Tinh chỉnh lưới bằng cách chia các phần tử với lỗi lơn nhất thành các phần tử nhỏ hơn.13 biểu diễn tent function và top-hat function cùng với các đạo hàm của chúng. chúng ta bàn về phương trình vector: phương trình curl-curl của điện từ trường. ví dụ phương trình bậc 2 cho trường điện E theo 1 hướng: Phương trình bậc 2 có thể chia thành 2 phương trình bậc 1 bao gồm trường từ H (thừa số j được loại bỏ nhằm loại đi các biến phức): Để giải cặp phương trình bậc 1 này. .45]). Ta có: Phương trình (6. 6. Ta có: Ở đây: nếu xi < x < xi+1. Các thuật toán để chia nhỏ các phần tử khá phức tạp. 1. Tuy nhiên. Một thuật toán thích nghi điển hình lặp các bước sau cho đến khi thu được nghiệm thỏa mãn.5. Trong phần 2 chúng ta đã nói về bài toán mô hình (6. 6.1 Mixed-Order FEM cho các hệ thống với các phương trình bậc 1. đầu tiên chúng ta xem xét việc chọn các phần tử cho các phương trình Maxwell 1D.Thông thường. Tính toán các dấu hiệu lỗi quy nạp cho tất cả các phần tử riêng biệt 3. với các hằng số từng đoạn (“top-hat” functions). chúng ta tìm biểu diễn phần tử hữu hạn cho E và H.32) dẫn đến việc chúng ta khai triển H với cùng lớp các hàm của dE/dx. với hai biến E và H. Vì vậy.1). Chúng ta khai triển E theo các hàm tuyến tính từng đoạn li(x) (các hàm lều). còn lại Hình 6.5 Các phương trình Vector Mục này. các lược đồ thích nghi thường dựa trên việc đánh giá lỗi quy nạp hoặc các chỉ định lỗi (error indications – xem [66. Tính toán nghiệm trên lưới hiện tại 2. Tuy nhiên các phần mềm tạo lưới thường bao gồm chức năng này. chúng ta không biết làm thế nào để tinh chỉnh lưới nhằm đạt được hiệu suất tối ưu.

32) với các hàm weighting hằng số từng đoạn ci+1/2 và lấy tích phân theo x. Sau đó chia theo bước có độ dài h ta có: Phương trình (6.32)-(6. Để thấy rõ sự tương tự giữa phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp vi phân hữu hạn. 6. . phương trình FEM tương ứng với hệ phương trình (6.32) chứa H và dE/dx.Để giải tập các phương trình bậc 1 (6. Tuy nhiên hướng tiếp cận này dẫn đến những nghiệm phi vật lý. Chúng ta đã xét các hàm cơ bản cho các phương trình vô hướng. H được khai triển bởi hằng số từng đoạn. chúng ta sử dụng phương pháp Galerkin. sử dụng các hàm test giống với các hàm cơ bản.38) sử dụng công thức: Thì (4Ei + Ei-1 + Ei+1)/6  Ei. trung tâm tại node: lưới nguyên.33) với lưới staggered. Để thao tác với các đại lượng vector. do đó. Do (6. Các hàm cơ bản cho các phần tử cạnh được xây dựng sao cho các thành phần tiếp tuyến của nó là liên tục dọc theo biên của phần tử. và phương pháp FEM trở nên đồng nhất với phương pháp vi phân hữu hạn.32)-(6.33) chứa E.37) ta thu được: Tính tích phân và chia cho h thu được: Do đó. chúng ta nhân (6.35) vào (6.5.32)-(6. Chúng ta cũng có thể thấy ở đây đã sử dụng phương pháp Galerkin. Điều này có thể loài trừ nhờ việc sử dụng các phần tử cạnh (edge element).2 Phương trình Curl-Curl và các phần tử cạnh (edge element). rất thích hợp cho việc xấp xỉ các trường điện từ. như trong điện trường. Điều này là do: E được khai triển bởi các hàm tuyến tính từng đoạn.34) và (6. trong khi đó các thành phần khác có thể không liên tục. hằng số từng đoạn. chúng ta nhân nó với hàm weighting tuyến tính từng đoạn và lấy tích phân theo x: Thay thế (6.33) của hệ phương trình bậc 1 là: Hệ phương trình FEM rời rạc này tương tự như xấp xỉ vi phân hữu hạn (6. trung tâm tại trung điểm: lưới ½ (half gried). sử dụng các hàm tuyến tính từng đoạn. là các hằng số từng đoạn. chúng ta có thể khai triển mỗi thành phần vector bởi các hàm node cơ bản. chúng ta để ý rằng: nếu tích phân (6. từ trường.33).

11)-(6. chúng ta sẽ sử dụng các hàm cơ bản Ni(r) thay cho các hàm node cơ bản φi. chúng ta phải đánh số tất cả các cạnh trong lưới và gán hướng cho chúng. Các phần tử cạnh ánh xạ các bậc tự do với cạnh của lưới chứ không phái với các node.13).3 Các phần tử cạnh trên lưới Cartesian .…. thay thế (6. Lấy tích vô hướng của (6. sử dụng: Sử dụng định luật Gauss: Chúng ta có dạng của phương trình vector Helmholtz: Khác nhau cơ bản với bài toán vô hướng đó là việc chọn các hàm cơ bản. Sử dụng phương pháp Galerkin.5. theo hướng của cạnh đó.46. Do đó. Các cạnh được đánh số bởi 1.2. chọn các hàm test Wi(r) = Ni(r).Chúng ta sẽ sử dụng các phần tử cạnh để giải phương trình curl-curl của E: Tiến hành các bước tương tự như trong bài toán vô hướng (6.42) và hàm test Wi và tích phân trên miền S.47) và hàm test vào biểu thức 6. ta thu được hệ phương tình tuyến tính Az=b với: Chỉ số j đánh số tất cả các cạnh và i đánh số cạnh mà E chưa biết. Chúng ta thảo luận chi tiết hơn về các hàm cơ bản sau. như tất cả các cạnh nằm ngoài biên L1 6. Khai triển E(r) theo các hàm cơ bản: Ở đây Ej là điện trường tiếp tuyến của cạnh thứ j.Ne.

.14 và . Do vậy.23 biểu diễn đánh số các node và các cạnh của một tam giác. với biên xác định như sau: các node và cạnh như trong hình 6.5.15.5 Các phần tử cạnh trên các phần tử tam giác Các phần tử cạnh có thể công thức hóa trên tam giác. Tuy nhiên các thành phần khác có thể không liên tục. chúng ta có thể ánh xạ các hàm cơ bản với giá trị của điện trường dọc theo các cạnh: 6. chúng ta xét một ví dụ về các hàm cơ bản Ni. …Hình 6. biểu diễn bởi các công thức: Hình 6. tứ diện. kim tự tháp. chúng ta xét phần tử hình chữ nhật.Ở đây.14 Các hàm cơ bản Nie cho phần tử hữu hạn chữ nhật như trong hình 6.15 Các hàm cơ bản được chọn sao cho các thành phần tiếp tuyển của E liên tục dọc theo biên của phần tử. Để đơn giản. Đánh só Hình 6.

Một hàm global cơ bản cạnh chỉ ra trong hình 6. r và phi là hệ tọa độ cực xung quanh node đối diện của cạnh. Các thành phần khác có thể không liên tục. Tương tự như với phần tử hình chữ nhật.24 biểu diễn các hàm cơ bản.Các hàm phần tử cạnh trên một tam giác có thể biểu diễn theo các hàm node cơ bản: φie: Hình 6. . và bằng 0 dọc theo các cạnh khác của tam giác. thành phần tiếp tuyến của E liên tục theo cạnh của phần tử. Thành phần tiếp tuyến là hằng số dọc theo cạnh. Những hàm này tỉ lệ với trường vector Ở đây. Để ý rằng các thành phần thong thường không liên tục trên các cạnh.25.

điều đó có nghĩa là mắt lưới cực nhỏ. trong đó mắt lưới được tự động “cải tiến” trong các vùng con quan trọng. Sau đó. HFSS sẽ thoát khỏi quy trình lặp. gọi là phân tích thích nghi (adaptive analysis). Trước tiên. toàn bộ cấu trúc được chia tự động thành một số lượng lớn các khối tứ diện. là công cụ để tính toán trường điện từ. Một trong những phần mềm tính toán nổi tiếng đó là HFSS. TÀI LIỆU THAM KHẢO . Một cách tổng quát. Tập hợp toàn bộ các khối tứ diện này gọi là hệ thống mắt lưới phần tử hữu hạn. FEM). nó chia toàn bộ không gian của bài toán thành hàng ngàn vùng con nhỏ hơn (gọi là phần tử mắt lưới) và biểu diễn trường trong mỗi phần tử mắt lưới theo một hàm cơ sở riêng cho phần tử đó.7. Chúng ta luôn mong muốn đạt được độ chính xác tối đa. Khi các tham số đã chọn hội tụ trong một giới hạn mong muốn. Nhưng rất có thể dẫn đến tràn bộ nhớ và vượt quá khả năng xử lí của máy vi tính. độ chính xác mong muốn và tài nguyên (bộ nhớ) mà máy vi tính sẵn có. nó “cải tiến” mắt lưới trong các vùng có tỷ trọng lỗi cao và tạo ra lời giải mới. Ứng dụng phương pháp FEM Phương pháp FEM được ứng dụng rộng rãi. Kỹ thuật mô phỏng được sử dụng trong HFSS để tính toán trường điện từ 3D bên trong một cấu trúc đã dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method. Ta phải chọn lựa giữa kích thước mắt lưới. Để tạo ra hệ thống mắt lưới tối ưu. HFSS sử dụng quy trình lặp. nó đưa ra một lời giải dựa trên một hệ thống mắt lưới được khởi tạo “thô”. Trong HFSS.

HFSS là phần mềm mô phỏng trường điện từ theo phương pháp toàn sóng (full wave) để mô hình hóa bất kỳ thiết bị thụ động 3D nào. Lý thuyết và kỹ thuật anten – Phan Anh 3. ảo hóa. mô hình hóa 3D và tự động hóa (tự động tìm lời giải) trong một môi trường dễ dàng để học. Ansoft HFSS document HFSS là viết tắt của Hight Frequency Structure Simulator. trong đó lời giải . Nó tích hợp mô phỏng. Computational electromagnetics – Anders Bondeson.1. Thomas Rylander. Ưu điểm nổi bật của nó là có giao diện người dùng đồ họa. Par Ingelstrom 2.

bao gồm các bước sau: 1. Bạn luôn mong muốn đạt được độ chính xác tối đa. tần số cộng hưởng.cho các bài toán điện từ 3D thu được một cách nhanh chóng và chính xác. . Ansoft là công ty tiên phong sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để mô phỏng trường điện từ bằng các kỹ thuật như: phần tử hữu hạn.1. Chu trình thiết kế được minh họa trong hình 4. nó đưa ra một lời giải dựa trên một hệ thống mắt lưới được khởi . toàn bộ cấu trúc được chia tự động thành một số lượng lớn các khối tứ diện. trong đó phần tử mắt lưới cơ bản là một tứ diện. 3. độ chính xác mong muốn và tài nguyên (bộ nhớ) mà máy vi tính sẵn có. Nhưng rất có thể tràn bộ nhớ và vượt quá khả năng xử lí của máy vi tính. Kỹ thuật mô phỏng được sử dụng trong HFSS để tính toán trường điện từ 3D bên trong một cấu trúc dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method. tham số γ. HFSS sẽ chia toàn bộ cấu trúc thành các tứ diện nhỏ (gọi là mắt lưới). 4. điều đó có nghĩa là mắt lưới cực nhỏ. HFSS là một hệ thống mô phỏng tương tác. gọi là phân tích thích nghi (adaptive analysis). Tập hợp toàn bộ các khối tứ diện này gọi là hệ thống mắt lưới phần tử hữu hạn. Đặc biệt là đối với các cấu trúc có dạng cong phức tạp. FEM). phương pháp FEM chia toàn bộ không gian của bài toán thành hàng ngàn vùng con nhỏ hơn (gọi là phần tử mắt lưới) và biểu diễn trường trong mỗi phần tử mắt lưới theo một hàm cơ sở riêng cho phần tử đó.. chia lưới thích nghi. Hiển thị kết quả: đưa ra các báo cáo và đồ thị trường 2D. trong đó mắt lưới được tự động “cải tiến” trong các vùng con quan trọng. Vẽ mô hình với các tham số cho trước: vẽ mô hình thiết bị. … Ansoft HFSS cung cấp một giao diện trực giác và dễ dàng sử dụng để phát triển các mô hình thiết bị RF thụ động. Điều này cho phép bạn có thể tìm lời giải cho bất kỳ vật thể 3D nào. Hệ thống mắt lưới sẽ lấp kín toàn bộ cấu trúc. Trong quá trình thực hiện phân tích. Thiết đặt các thông số để phân tích: thực hiện thiết đặt các thông số để tìm lời giải. Trước tiên. kỹ thuật chia lưới thích nghi (adaptive meshing) và kỹ thuật đồ họa. Ansoft HFSS sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method.. Ansoft HFSS có thể được sử dụng để tính toán các tham số chẳng hạn như: tham số S. Ta phải chọn lựa giữa kích thước mắt lưới. các điều kiện biên và nguồn kích thích. giản đồ trường. Còn trong HFSS. Để tạo ra hệ thống mắt lưới tối ưu. Một cách tổng quát. Chạy mô phỏng: quá trình này hoàn toàn tự động. FEM). 2. HFSS sử dụng quy trình lặp.

tạo “thô”. nó “cải tiến” mắt lưới trong các vùng có tỷ trọng lỗi cao và tạo ra lời giải mới. Khi các tham số đã chọn hội tụ trong một giới hạn mong muốn. . HFSS sẽ thoát khỏi quy trình lặp. Sau đó.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->