BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẤN YÊN

Họ và tên: Trịnh Thị An Đơn vị công tác: Trường tiểu học số 2 xã Lương Thịnh Câu 1: Qua nghiên cứu Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Trấn Yên đồng chí tâm đắc nội dung gì? Theo đồng chí cần phải có giải pháp gì để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống của nhân dân? Qua học tập nghị quyết đại Hội Đảng bộ Tỉnh Yên Bái Và Huyện Trấn Yên bản thân tôi cảm thấy rất tâm đắc với tất cả nội dung Nghị quyết của Đại Hội tuy nhiên tôi thấy tâm đắc nhất một số phương hướng nhiệm vụ và giải pháp mà Đại Hội đã đưa ra sau: Phương hướng, nhiệm vụ: - Tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, có tính liên kết cao giữa các vùng trong tỉnh, các tỉnh trong khu vực và hành lang kinh tế Vân Nam - Hải Phòng, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, xây dựng mới tuyến đường ngang Lục Yên - Văn Yên - Văn Chấn - Mù Cang Chải, đường vành đai III thành phố Yên Bái - Trấn Yên, cầu Cổ Phúc vượt sông Hồng. Kiên cố hoá đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo đi lại được 4 mùa. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, thoát nước, các công trình xử lý chất thải và hạ tầng các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Phát triển mạng lưới đô thị và kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II vào năm 2020. - Tiếp tục quan tâm lãnh đạo và ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho phát triển vùng cao. Nâng cao ý thức tự lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là hệ thống giao thông; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tập trung thực hiện giao đất, giao rừng, phát triển kinh tế đồi rừng, đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây lương thực và cây ăn quả đặc sản. Phát triển văn hoá - xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Một số giải pháp chủ yếu: - Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực văn hoá - xã hội.

chất lượng.Bản thân tích cực lao động.Quan tâm hơn nữa tới giáo dục trong toàn tỉnh. giáo viên. khuyến tài. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn. tăng cường trách nhiệm cá nhân. Phát triển gắn với nâng cao chất lượng. dám chịu trách nhiệm.. xây dựng xã hội học tập. không xa hoa. . có năng suất. Câu 2: Sau khi nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” với cương vị. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội. phấn đấu đến năm 2015 các chỉ tiêu cơ bản về giáo dục mầm non.Tiếp tục đẩy mạnh phát triển. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. nguyện vọng của nhân dân nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết. .Nâng cấp và cải tạo tốt các mạng lưới giao thông đặc biệt là giao thông nông thôn để thúc đẩy kinh tế ở các vùng nông thôn làm cho nhân dân thêm tin tưởng. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. đẩy mạnh khuyến học. . hiệu quả đào tạo chuyên nghiệp và đào tạo nghề. .Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. nhân viên trường học. góp phần xây dựng quê hương đất nước? Bản thân tôi thấy cần phải phấn đấu để có hiệu quả cuộc vận động trên: . lãng phí. xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành trung tâm đào tạo nghề của khu vực Tây Bắc. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý. Bản thân tôi cảm thấy một giải pháp để Nghị quyết đi vào cuộc sống của nhân dân ngoài việc tuyên truyền và tổ chức học tập Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến giải phấp sau: . . dám làm.Nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ cấp cơ sở.Các cấp lãnh đạo học tập hình thức “Vi hành” của các Đức vua thời xưa hoặc Bí thư tỉnh uỷ” trong phim Bí thư tỉnh uỷ để đi vào nhân dân lắng nghe trực tiếp ý kiến của nhân dân. huyện đặc biệt là các xã còn nhiều khó khăn. đồng chí liên hệ bản thân để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên. xây dựng các trường phổ thông dân tộc bán trú. học tập. nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo. lớp học. phổ thông đạt ngang bằng các chỉ số trung bình của cả nước. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. của nhân dân.Tuyên truyền tốt cho nhân dân thấy tầm quan trọng của giáo dục để nhân dân tạo điều kiện cho con em đi học. . . Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường. hiệu quả cao. nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. nói đi đôi với làm.Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học.

từ đó tự điều chỉnh bản thân. nói không đi đôi với làm. quý mến.Về ý thức trách nhiệm.Lối sống thẳng thắn.Có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân. bảo vệ đường lối. . phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Tôi luôn xác định cho bản thân mình phải đóng góp được một phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người.Về ý thức tự rèn luyện.Có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. ở cơ quan cũng như nơi cư trú luôn được mọi người tin tưởng. hạn chế. đả kích. khiêm tốn. rèn luyện cho học sinh về cả đức và tài tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Bản thân cần nghiêm túc tự đánh giá. trong tập thể. vụ lợi. trau dồi về phẩm chất đạo đức. bảo vệ chân lý. biết kính trên nhường dưới. vị kỷ. tự cao. đơn vị. trong cơ quan. không chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. làm rối nội bộ. tâm huyết với công việc: Đối với mỗi một người giáo viên công việc chính là phải giáo dục. .Kiên quyết chống bệnh lười biếng. bảo vệ người tốt. chia rẽ. rút kinh nghiệm đối với những điểm còn tồn tại.Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức. lôi kéo. . làm ít. . không kiêu căng. nói nhiều. giấu giếm khuyết điểm. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Nhận thức được điều đó bản thân luôn tự rèn luyện. hoà nhã với mọi người. chân thành. . sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. lối sống hưởng thụ. có trách nhiệm với những người xung quanh. tình cảm và việc làm mang nặng đầu óc cá nhân. tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó. luôn gần gũi với mọi người. .Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học. đoàn kết trong Đảng. miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng. . trung thực.Tham gia tốt tuyên truyền giáo dục người thân đặc biệt là học sinh tham gia “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Người viết thu hoạch Trịnh Thị An .. không bao che.. quan điểm của Đảng. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. chia rẽ Đảng với nhân dân. . tự đại trong mọi trường hợp. cư xử đúng mực. ..