BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẤN YÊN

Họ và tên: Trịnh Thị An Đơn vị công tác: Trường tiểu học số 2 xã Lương Thịnh Câu 1: Qua nghiên cứu Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Trấn Yên đồng chí tâm đắc nội dung gì? Theo đồng chí cần phải có giải pháp gì để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống của nhân dân? Qua học tập nghị quyết đại Hội Đảng bộ Tỉnh Yên Bái Và Huyện Trấn Yên bản thân tôi cảm thấy rất tâm đắc với tất cả nội dung Nghị quyết của Đại Hội tuy nhiên tôi thấy tâm đắc nhất một số phương hướng nhiệm vụ và giải pháp mà Đại Hội đã đưa ra sau: Phương hướng, nhiệm vụ: - Tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, có tính liên kết cao giữa các vùng trong tỉnh, các tỉnh trong khu vực và hành lang kinh tế Vân Nam - Hải Phòng, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, xây dựng mới tuyến đường ngang Lục Yên - Văn Yên - Văn Chấn - Mù Cang Chải, đường vành đai III thành phố Yên Bái - Trấn Yên, cầu Cổ Phúc vượt sông Hồng. Kiên cố hoá đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo đi lại được 4 mùa. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, thoát nước, các công trình xử lý chất thải và hạ tầng các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Phát triển mạng lưới đô thị và kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II vào năm 2020. - Tiếp tục quan tâm lãnh đạo và ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho phát triển vùng cao. Nâng cao ý thức tự lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là hệ thống giao thông; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tập trung thực hiện giao đất, giao rừng, phát triển kinh tế đồi rừng, đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây lương thực và cây ăn quả đặc sản. Phát triển văn hoá - xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Một số giải pháp chủ yếu: - Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường.Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. . . xây dựng xã hội học tập. lãng phí. nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. chất lượng. phổ thông đạt ngang bằng các chỉ số trung bình của cả nước. không xa hoa. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội.Quan tâm hơn nữa tới giáo dục trong toàn tỉnh. công tác với tinh thần lao động sáng tạo.Bản thân tích cực lao động. dám làm. . Câu 2: Sau khi nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” với cương vị. giáo viên. .Nâng cấp và cải tạo tốt các mạng lưới giao thông đặc biệt là giao thông nông thôn để thúc đẩy kinh tế ở các vùng nông thôn làm cho nhân dân thêm tin tưởng.. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể.Nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ cấp cơ sở. của nhân dân. . nguyện vọng của nhân dân nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết. Bản thân tôi cảm thấy một giải pháp để Nghị quyết đi vào cuộc sống của nhân dân ngoài việc tuyên truyền và tổ chức học tập Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến giải phấp sau: . góp phần xây dựng quê hương đất nước? Bản thân tôi thấy cần phải phấn đấu để có hiệu quả cuộc vận động trên: . xây dựng các trường phổ thông dân tộc bán trú. đẩy mạnh khuyến học.Các cấp lãnh đạo học tập hình thức “Vi hành” của các Đức vua thời xưa hoặc Bí thư tỉnh uỷ” trong phim Bí thư tỉnh uỷ để đi vào nhân dân lắng nghe trực tiếp ý kiến của nhân dân.Tuyên truyền tốt cho nhân dân thấy tầm quan trọng của giáo dục để nhân dân tạo điều kiện cho con em đi học. . hiệu quả đào tạo chuyên nghiệp và đào tạo nghề. học tập. xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành trung tâm đào tạo nghề của khu vực Tây Bắc. có năng suất. nói đi đôi với làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý. đồng chí liên hệ bản thân để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. dám chịu trách nhiệm. khuyến tài. Phát triển gắn với nâng cao chất lượng. lớp học. nhân viên trường học. hiệu quả cao. phấn đấu đến năm 2015 các chỉ tiêu cơ bản về giáo dục mầm non. đổi mới cơ chế quản lý giáo dục.Tiếp tục đẩy mạnh phát triển. .Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. huyện đặc biệt là các xã còn nhiều khó khăn. nhiệm vụ được giao. tăng cường trách nhiệm cá nhân.

ở cơ quan cũng như nơi cư trú luôn được mọi người tin tưởng. tâm huyết với công việc: Đối với mỗi một người giáo viên công việc chính là phải giáo dục.Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học. rèn luyện cho học sinh về cả đức và tài tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. chân thành. nói không đi đôi với làm. .Tham gia tốt tuyên truyền giáo dục người thân đặc biệt là học sinh tham gia “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Người viết thu hoạch Trịnh Thị An .Kiên quyết chống bệnh lười biếng. vụ lợi.Có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân. trong cơ quan. luôn gần gũi với mọi người. chia rẽ Đảng với nhân dân. hoà nhã với mọi người. chia rẽ. không bao che. không chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. tự đại trong mọi trường hợp. lôi kéo. có trách nhiệm với những người xung quanh.Bản thân cần nghiêm túc tự đánh giá.Về ý thức trách nhiệm.Về ý thức tự rèn luyện. không chạy theo chủ nghĩa thành tích.Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức. sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. hạn chế. miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng. khiêm tốn. quan điểm của Đảng. nói nhiều. đơn vị. cư xử đúng mực. rút kinh nghiệm đối với những điểm còn tồn tại. . tình cảm và việc làm mang nặng đầu óc cá nhân. bảo vệ chân lý. tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó. vị kỷ.. . trau dồi về phẩm chất đạo đức.Lối sống thẳng thắn. bảo vệ đường lối.. bảo vệ người tốt. làm ít. biết kính trên nhường dưới. tự cao. đoàn kết trong Đảng. ..Có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. . trong tập thể. không kiêu căng. từ đó tự điều chỉnh bản thân. đả kích. phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. trung thực. giấu giếm khuyết điểm. . . lối sống hưởng thụ. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Nhận thức được điều đó bản thân luôn tự rèn luyện. . Tôi luôn xác định cho bản thân mình phải đóng góp được một phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người. quý mến. làm rối nội bộ. .