P. 1
2.Ma-truong-DVDKDT-nam-2011

2.Ma-truong-DVDKDT-nam-2011

|Views: 14,169|Likes:
Được xuất bản bởitu_anh425

More info:

Published by: tu_anh425 on Apr 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • 4. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • 11. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC KẠN
 • 12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN
 • 13. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI
 • 14. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA
 • 15. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ
 • 16. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH PHÚC
 • 17. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
 • 18. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC GIANG
 • 19. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH
 • 21. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƯƠNG
 • 22. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
 • 23. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH
 • 24. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ NAM
 • 25. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH
 • 27. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • 28. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HOÁ
 • 29. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN
 • 30. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • 31. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH
 • 32. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ
 • 33. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 • 34. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
 • 35. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI
 • 36. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KOM TUM
 • 37. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • 38. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI
 • 39. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN
 • 40. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK
 • 41. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HOÀ
 • 42. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
 • 43. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • 44. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • 45. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN
 • 46. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH
 • 47. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH THUẬN
 • 48. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
 • 49. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN
 • 50. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
 • 51. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG
 • 52. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RIẠ-VŨNG TÀU
 • 53. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG
 • 54. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG
 • 55. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 • 56. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE
 • 57. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG
 • 58. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH
 • 59. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
 • 60. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU
 • 61. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU
 • 62. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 63. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG
 • 64. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG

DANH MỤC

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂM 2011
CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PH HÀ N!I
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
1A 01 THPT Phan Đình Phùng 00
1A 01 THPT Nguyễn Trãi 01
1A 01 THPT Phạm Hồng Thái 02
1A 01 THPT Hà Nội-Amst!"am 0#
1A 01 THPT $% &iễu 'iai 0(
1A 01 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n $a Đình 0/
1A 02 THPT 0i1t - Đ2! 03
1A 02 THPT Tr4n Ph5- H*àn 6i7m 08
1A 02 THPT 9& :ari ;uyri 0<
1A 02 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n H*àn 6i7m 0=
1A 0# THPT Đ*àn 67t- Hai $à Tr>ng 10
1A 0# THPT Tr4n Nh?n T@ng 11
1A 0# THPT ThAng &*ng 12
1A 0# THPT 9& Hồng Hà 1#
1A 0# THPT 9& H*àng 9i1u 1(
1A 0# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n Hai $à Tr>ng 1/
1A 0( THPT ĐBng Đa 13
1A 0( THPT 6im &iCn 18
1A 0( THPT &C ;uD Đ@n- ĐBng Đa 1<
1A 0( THPT ;uang Trung- ĐBng Đa 1=
1A 0( THPT $% ĐBng Đa 20
1A 0( THPT $% Phan Huy %h5 21
1A 0( THPT 9& Đinh TiCn H*àng 22
1A 0( THPT 9& Hồ Tùng :.u 2#
1A 0( TH9& Hà Nội 2(
1A 0( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n ĐBng Đa 2/
1A 0/ THPT %hu 0An An 23
1A 0/ THPT T?y Hồ 28
1A 0/ THPT 9& Đ@ng Đ@ 2<
1A 0/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n T?y Hồ 2=
1A 03 THPT ECn H*à #0
1A 03 THPT $% Nguyễn TFt Thành #1
1A 03 THPT 9& Nguyễn $Gnh 6hiCm #2
1A 03 THPT %huyCn ĐH HP HN ##
1A 03 THPT %huyCn Ng*ại ngI-ĐH;' #(
1A 03 THPT %4u 'iFy #/
1A 03 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n %4u 'iFy #3
1A 08 THPT Tr4n H>ng Đạ*- Thanh Ju?n #8
1A 08 THPT Nh?n %hKnh #<
1A 08 THPT 9& &>Lng Th7 0inh #=
1A 08 THPT 9& Hồ Ju?n H>Lng (0
1A 08 THPT 9& Đà* 9uy TM (1
1A 08 THPT 9& Ng@ 'ia TN (2
1A 08 THPT %huyCn 6HTN-ĐH ;' Hà Nội (#
1A 08 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n Thanh Ju?n ((
1A 0< THPT Tr>Lng ĐOnh (/
1A 0< THPT 0i1t $a (3
1A 0< THPT H*àng 0An Th+ (8
1A 0< THPT 9& Ph>Lng Nam (<
1A 0< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n H*àng :ai (=
1A 0= THPT Nguyễn 'ia ThiPu /0
1A 0= THPT &D Th>Qng 6i1t /1
1A 0= THPT 9& 0ạn Ju?n /2
1A 0= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n &*ng $iCn /#
1A 10 THPT Ju?n ĐGnh /(
1A 10 THPT Nguyễn ThO :inh 6hai //
1A 10 THPT Đại :R /3
1A 10 THPT Th>Sng %át /8
1A 10 THPT Trung 0An /<
1A 10 THPT 9& &C Thánh T@ng /=
1A 10 THPT 9& &@ :@ N@ JBT 30
1A 10 THPT 9& TrK Đ2! 31
1A 10 THPT 9& T?y Đ@ 32
1A 10 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n TM &iCm 3#
1A 11 THPT NgU! Hồi 3(
1A 11 THPT Ng@ thì Nh.m 3/
1A 11 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Thanh Trì 33
1A 12 THPT %a* $á ;uát-'ia &?m 38
1A 12 THPT 9>Lng Já 3<
1A 12 THPT Nguyễn 0An %M 3=
1A 12 THPT ECn 0iCn 80
1A 12 THPT 9& &D Thánh T@ng 81
1A 12 THPT 9& &C NgU! H?n 82
1A 12 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n 'ia &?m 8#
1A 1# THPT %V &*a 8(
1A 1# THPT &iCn Hà 8/
1A 1# THPT 0?n Nội 83
1A 1# THPT Đ@ng Anh 88
1A 1# THPT 9& Phạm NgW &ã* 8<
1A 1# THPT 9& An 9>Lng 0>Lng 8=
1A 1# THPT 9& Ng@ TFt TB <0
1A 1# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Đ@ng Anh <1
1A 1( THPT Đa Ph5! <2
1A 1( THPT HX! HLn <#
1A 1( THPT 6im Anh <(
1A 1( THPT Trung 'iã </
1A 1( THPT 9& :ạ! ĐYnh %hi <3
1A 1( THPT Ju?n 'iang <8
1A 1( THPT :inh Ph5 <<
1A 1( THPT 9& &ạ! &*ng ;u?n <=
1A 1( THPT 9& ĐZng Thái :ai =0
1A 1( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n HX! HLn =1
1$ 1/ THPT Hà Đ@ng 01
1$ 1/ THPT %huyCn Nguyễn Hu1 02
1$ 1/ THPT &C ;uK Đ@n 0#
1$ 1/ THPT ;uang Trung- Hà Đ@ng 0(
1$ 1/ THPT Tr4n H>ng Đạ*- Hà Đ@ng 0/
1$ 1/ THPT Phùng H>ng 03
1$ 1/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* -u.n Hà Đ@ng 08
1$ 13 THPT HLn T?y 0<
1$ 13 THPT Ju?n 6hanh 0=
1$ 13 THPT Tùng Thi1n 10
1$ 13 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* thO [ã HLn T?y 11
1$ 18 THPT $a 0ì 12
1$ 18 THPT ;u\ng ]ai 1#
1$ 18 THPT $Ft $ạt 1(
1$ 18 THPT Ng@ ;uyPn- $a ,ì 1/
1$ 18 THPT Tr4n Ph5 13
1$ 18 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n $a 0ì 18
1$ 1< THPT Ph5! ThU 1<
1$ 1< THPT 0?n %B! 1=
1$ 1< THPT NgU! T\* 20
1$ 1< THPT Hồng Đ2! 21
1$ 1< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Ph5! ThU 22
1$ 1= THPT Thạ!h ThFt 2#
1$ 1= THPT Phùng 6h^! 6h*an- Thạ!h ThFt 2(
1$ 1= THPT Hai $à Tr>ng- Thạ!h ThFt 2/
1$ 1= THPT Ph5 $ình 23
1$ 1= THPT $^! &>Lng HLn 28
1$ 1= THPT Phan Huy %h5 - Thạ!h ThFt 2<
1$ 1= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Thạ!h ThFt 2=
1$ 20 THPT ;uB! ]ai #0
1$ 20 THPT :inh 6hai #1
1$ 20 THPT %a* $á ;uát- ;uB! ]ai #2
1$ 20 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n ;uB! ]ai ##
1$ 21 THPT %h>Lng :_ A #(
1$ 21 THPT %h>Lng :_ $ #/
1$ 21 THPT %h5! Động #3
1$ 21 THPT Ju?n :ai #8
1$ 21 THPT Ng@ H_ &iCn #<
1$ 21 THPT ĐZng Ti7n Đ@ng #=
1$ 21 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n %h>Lng :_ (0
1$ 22 THPT Đan Ph>Sng (1
1$ 22 THPT Hồng Thái (2
1$ 22 THPT T?n &.T (#
1$ 22 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Đan Ph>Sng ((
1$ 2# THPT H*ài Đ2! A (/
1$ 2# THPT H*ài Đ2! $ (3
1$ 2# THPT 0ạn Ju?n (8
1$ 2# THPT T> th+! $ình :inh (<
1$ 2# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n H*ài Đ2! (=
1$ 2( THPT Thanh ]ai A /0
1$ 2( THPT Thanh ]ai $ /1
1$ 2( THPT Nguyễn 9u /2
1$ 2( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Thanh ]ai /#
1$ 2/ THPT :_ Đ2! A /(
1$ 2/ THPT :_ Đ2! $ //
1$ 2/ THPT :_ Đ2! % /3
1$ 2/ THPT HST Thanh /8
1$ 2/ THPT Đinh TiCn H*àng /<
1$ 2/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n :_ Đ2! /=
1$ 23 THPT 2ng H*à A 30
1$ 23 THPT 2ng H*à $ 31
1$ 23 THPT Tr4n ĐAng Ninh 32
1$ 23 THPT Đại %>Qng 3#
1$ 23 THPT &>u H*àng 3(
1$ 23 THPT Nguyễn Th>Sng HiPn 3/
1$ 23 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n 2ng H*à 33
1$ 28 THPT Th>Qng TKn 38
1$ 28 THPT 0?n T\* 3<
1$ 28 THPT Nguyễn Trãi- Th>Qng TKn 3=
1$ 28 THPT T@ Hi1u- Th>Qng TKn 80
1$ 28 THPT &D T` TFn 81
1$ 28 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Th>Qng TKn 82
1$ 2< THPT Ph5 JuyCn A 8#
1$ 2< THPT Ph5 JuyCn $ 8(
1$ 2< THPT T?n 9?n 8/
1$ 2< THPT Đồng ;uan 83
1$ 2< THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm - Ph5 JuyCn 88
1$ 2< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Ph5 JuyCn 8<
1$ 2= THPT TiPn Ph*ng 8=
1$ 2= THPT TN &.T <0
1$ 2= THPT :C &inh <1
1$ 2= THPT ;uang :inh <2
1$ 2= THPT ECn &ãng <#
1$ 2= THPT Ti7n ThOnh <(
1$ 2= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n :C &inh </
1A 0( %Đ nghP %@ng nghi1T Hà Nội 2/
1A 01 %ĐnghP Hùng 0Lng 0/
1A 03 %ĐnghP Ph5 %h?u #3
1A 1# %Đ nghP ThAng &*ng <1
1A 03 %Đ nghP Tr4n Hng Đạ* #3
1A 10 %Đ nghP 0An &ang Hà Nội 3#
1A 10 %Đ nghP !@ng ngh1 !a* Hà Nội 3#
1A 0# %Đ nghP $á!h 6h*a Hà Nội 1/
1A 0# %Đ nghP ainh "*anh ,à !@ng ngh1 Hà Nội 1/
1A 10 T% nghP 'ia* th@ng %@ng !hKnh Hà Nội 3#
1A 1# T% nghP %L ahK 1 Hà Nội <1
1A 0( T% nghP may ,à thQi trang Hà Nội 2/
1A 0( T% nghP NFu An ,à Nghi1T ,+ ahá!h sạn Hà Nội 2/
1A 02 T% nghP bồng hồ - bi1n t` - tin hU! Hà Nội 0=
1A 11 T% nghP T th+! c*rma!h 33
1A 10 T% nghP 9?n d.T 6_ thu.t tVng hST Hà Nội 3#
1A 0< T% nghP 6_ thu.t ,à Nghi1T ,+ [?y "Nng Hà Nội (=
1A 10 T% nghP 9?n d.T 6_ ngh1 thN! hành T?y :R 3#
1A 0# T% nghP 9?n d.T %@ng ngh1 ThAng &*ng 1/
1A 10 T% nghP 9?n d.T ;uang Trung 3#
1A 1( T% nghP 9?n d.T %Q Đe =1
1A 0< T% nghP 'ia* th@ng 0.n t\i (=
1A 10 T% nghP 9?n d.T %@ng ngh1 ,à Nghi1T ,+ tVng hST Hà Nội 3#
1A 03 T% nghP 0i1t 5! #3
1A 0< T% nghP 9u dO!h Hà Nội (=
1A 0/ T% nghP 6_ ngh1 thN! hành HfPT 2=
1A 08 T% nghP 6inh t7 6_ thu.t ,inam*t*r ((
1A 0( T% nghP th@ng tin ,à truyPn th@ng hà nội 2/
1A 0# %Đ nghP a_ thu.t !@ng ngh1 &]9 - Ph?n hi1u Hà Nội 1/
1A 10 T% nghP -uB! t7 b@ng "Lng - Ph?n hi1u Hà Nội 3#
1A 1( %Đ nghP bi1n =1
1A 0( %Đ nghP 6_ thu.t thi7t gO y t7 2/
1A 1# %Đ nghP 6_ thu.t %@ng ngh1 <1
1A 0= %Đ nghP bQng s^t f /#
1A 03 %Đ nghP !L bi1n Hà Nội #3
1A 12 %Đ nghP 6_ thu.t :_ ngh1 0i1t Nam 8#
1A 0= %Đ nghP &*ng $iCn /#
1A 01 %Đ nghP 0f'&A%hiA 0/
1A 08 T% nghP sB 18 ((
1A 0( T% nghP %@ng b*àn 0i1t Nam 2/
1A 1( T% nghP %@ng trình f =1
1A 10 T% nghP 'ia* th@ng 0.n t\i ThAng &*ng 3#
1A 12 T% nghP %L ahK [?y "Nng 8#
1A 08 T% nghP %@ng ngh1 @t@ ((
1A 08 T% nghP sB 10 ((
1A 11 T% nghP sB 1< 33
1$ 2# %Đ nghP gá!h 6h*a (=
1$ 2( %Đ nghP a_ thu.t - !@ng ngh1 - ainh t7 Him%* H@ng Đà /#
1$ 1/ T% nghP TVng hST Hà Nội 08
1$ 2< T% nghP sB f Hà Nội 8<
1$ 2( T% T th+! Đi1n t` - %L ahK ,à J?y "Nng 0i1t Hàn /#
1$ 2# T% nghP Nh?n dN! ;uB! t7 (=
1$ 1= T% nghP t th+! ju 0i1t 2=
1$ 22 T% nghP %@ng ngh1 T?y An ((
1$ 13 T% nghP HLn T?y 11
1$ 2# T% nghP 0?n %anh (=
1$ 28 T% nghP 6_ thu.t ,à %@ng ngh1 82
1$ 13 T% nghP ThAng &*ng 11
1$ 1= T% nghP Phùng 6h^! 6h*an 2=
1$ 1= T% nghP T th+! AHhAN 2=
1$ 2= T% nghP 6_ thu.t ,à Nghi1T ,+ 9u dO!h ;uang :inh </
1$ 1/ T% nghP Đà* tạ* nh?n dN! 0ina!*n[ 08
1$ 28 T% nghP 0i1t Ti1T 82
1$ 18 %Đ nghP 'a* th@ng ,.n t\i Trung >Lng f 18
1$ 2< T% nghP %L bi1n ,à %h7 gi7n thN! Thkm Hà T?y 8<
1$ 2/ T% nghP a_ thu.t !@ng ngh1 ,ạn [u?n /=
1$ 2# T% nghP hội !Nu !hi7n ginh 0i1t Nam (=
2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PH H< CH= MINH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
02 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 00
02 01 THPT Tr>ng 0>Lng 01
02 01 THPT $ùi ThO Ju?n 02
02 01 THPT Tn &L :an 0#
02 01 THPT Tr4n Đại NghYa 0(
02 01 THPT &>Lng Th7 0inh 0/
02 02 THPT 'iồng mng TB 03
02 02 THPT %2-# Thn ThiCm 08
02 0# THPT &C ;uK Đ@n 0<
02 0# THPT Nguyễn ThO :inh 6hai 0=
02 0# THPT :ari%uri 10
02 0# TT 6TTHHN &C ThO Hồng 'Fm 11
02 0# THPT Nguyễn ThO 9i1u 12
02 0( THPT Nguyễn Trãi 1#
02 0( THPT Nguyễn HIu ThU 1(
02 0/ THPT &C Hồng Ph*ng 1/
02 0/ THPT Hùng 0>Lng 13
02 0/ THPT Tr4n 6hai NguyCn 18
02 0/ THPT nAng ahi7u ĐH 6h*a hU! TN 1<
02 0/ THPT ThN! hành ĐH H> Thạm 1=
02 0/ THPT Tr4n HIu Trang 20
02 03 THPT :ạ! Đình %hi 21
02 03 THPT $ình Ph5 22
02 08 THPT &C Thành T@n 2#
02 08 THPT Ng@ ;uyPn 2(
02 08 THPT T?n Ph*ng 2/
02 0< THPT &>Lng 0An %an 23
02 0< THPT Ng@ 'ia TN 28
02 0< THPT Tạ ;uang $`u 2<
02 0< THPT Nguyễn ThO ĐOnh 2=
02 0= THPT Nguyễn Hu1 #0
02 0= THPT Ph>o! &*ng #1
02 0= THPT &*ng Tr>Qng #2
02 10 THPT Nguyễn 6huy7n ##
02 10 THPT Nguyễn 9u #(
02 10 THPT Nguyễn An Ninh #/
02 10 THPT H>Lng Nguy1t Anh #3
02 10 THPT 9iCn Hồng #8
02 11 THPT Nguyễn HiPn #<
02 11 THPT Nam 6p 6hli NghYa #=
02 12 THPT 0q Tr>Qng T*\n (0
02 12 THPT Thạnh &ộ! (1
02 12 THPT Tr>Qng %hinh (2
02 1# THPT ') ,FT (#
02 1# THPT Nguyễn Trung TrN! ((
02 1# THPT Nguyễn %@ng Tr2 (/
02 1( THPT Nguyễn Th>Sng HiPn (3
02 1( THPT Nguyễn Thái $ình (8
02 1( THPT Nguyễn %hK Thanh (<
02 1( THPT &D TN TrUng (=
02 1/ THPT T?n $ình /0
02 1/ THPT Tr4n Ph5 /1
02 13 THPT Thanh Đa /2
02 13 THPT 0q ThO Háu /#
02 13 THPT Phan ĐAng &>u /(
02 13 THPT H*àng H*a Thám //
02 13 THPT 'ia ĐOnh /3
02 18 THPT Ph5 Nhu.n /8
02 18 THPT Hàn ThuyCn /<
02 1< THPT Nguyễn HIu Hu?n /=
02 1< THPT Hi1T $ình 30
02 1< THPT Thn Đ2! 31
02 1< THPT Tam Ph5 32
02 1= THPT An &ạ! 3#
02 20 THPT Đa Ph>o! 3(
02 20 THPT &C :inh Ju?n 3/
02 20 THPT $ình %hánh 33
02 21 THPT %n %hi 38
02 21 THPT Trung Ph5 3<
02 21 THPT ;uang Trung 3=
02 21 THPT Trung &.T 80
02 21 THPT An NhLn T?y 81
02 21 THPT T?n Th@ng Hội 82
02 21 THPT Ph5 H)a 8#
02 21 Thi7u sinh -u?n 8(
02 22 THPT &D Th>Qng 6i1t 8/
02 22 THPT Nguyễn HIu %4u 83
02 22 THPT $à ĐiCm 88
02 22 THPT Nguyễn 0An %M 8<
02 22 THPT Nguyễn HIu Ti7n 8=
02 2# THPT &*ng Thoi <0
02 2( THPT %4n Thạnh <1
02 2( THPT $ình 6hánh <2
02 6hBi 9?n &.T <#
02 1( THPT 9& Nguyễn 6huy7n <(
02 1( THPT 9& Tr>Lng 0Ynh 6D </
02 1/ THPT An 9>Lng 0>Lng <3
02 1# THPT 0i1t ju <8
02 6hBi $V t5! trung hU! <<
02 2( THPT An NghYa <=
02 11 THPT Tr4n ;uang 6h\i =0
02 1= THPT 0Ynh &ộ! =1
02 6hBi gồi ">rng ,An hXa =2
02 1# THPT &D Thei TV =#
02 0/ $90H ĐH Hài ')n =(
02 01 $90H ;u.n 1 =/
02 1/ THPT T?y Thạnh =3
02 1# THPT Tr4n H>ng Đạ* =8
02 ThK sinh ,ãng dai H1
02 ThK sinh ,ãng dai H2
>. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PH H?I PH@NG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&A$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
0# 01 0ãng &ai A2
0# 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* HP 00
0# 01 THPT &C Hồng Ph*ng 01
0# 01 THPT Hồng $àng 02
0# 01 THPT &>Lng Th7 0inh 0#
0# 0( THPT Hùng 0>Lng 0(
0# 01 TT '9TJ Hồng $àng 0/
0# 01 Ph)ng '9 ;u.n Hồng $àng 03
0# 02 THPT Ng@ ;uyPn 08
0# 02 THPT Tr4n NguyCn Hãn 0<
0# 02 THPT &C %h?n 0=
0# 02 THPT &D Thái TV 10
0# 02 TT '9TJ H\i Ph)ng 11
0# 02 Ph)ng '9 ;u.n &C %h?n 12
0# 0# THPT %huyCn Tr4n Ph5 1#
0# 0# THPT Thái PhiCn 1(
0# 0# THPT Hàng H\i 1/
0# 10 THPT Nguyễn 9u 13
0# 0# THPT ThAng &*ng 18
0# 0# THPT :ari %uri 1<
0# 0# THPT Hrmann 'minr 1=
0# 0# THPT Anh-Jtanh 20
0# 0# TT '9TJ Ng@ ;uyPn 21
0# 0# Ph)ng '9 ;u.n Ng@ ;uyPn 22
0# 0( THPT 6i7n An 2#
0# 0( THPT Phan ĐAng &>u 2(
0# 0/ THPT H\i An 2/
0# 0( TT '9TJ 6i7n An 23
0# 0( Ph)ng '9 ;u.n 6i7n An 28
0# 0/ THPT &C ;uD Đ@n 2<
0# 0/ THPT Phan %hu Trinh 2=
0# 0/ TT '9TJ H\i An #0
0# 0/ Ph)ng '9 ;u.n H\i An #1
0# 03 THPT Đồ HLn #2
0# 03 THPT Nội Tr5 Đồ HLn ##
0# 03 TT '9TJ Đồ HLn #(
0# 03 Ph)ng '9 ;u.n Đồ HLn #/
0# 08 THPT An &ã* #3
0# 08 THPT Tr4n H>ng Đạ* #8
0# 08 THPT T?n Trà* #<
0# 08 THPT Tr4n TFt 0An #=
0# 08 TT '9TJ Huy1n An &ã* (0
0# 08 Ph)ng '9 Huy1n An &ã* (1
0# 0< THPT 6i7n Th+y (2
0# 0< THPT Nguyễn Đ2! %\nh (#
0# 1/ TPPT :ạ! ĐYnh %hi ((
0# 0< THPT Nguyễn Hu1 (/
0# 0< TT '9TJ 6i7n Th+y (3
0# 0< Ph)ng '9 Huy1n 6i7n Th+y (8
0# 0= THPT Phạm NgW &ã* (<
0# 0= THPT $ạ!h Đsng (=
0# 0= THPT ;uang Trung /0
0# 0= THPT &D Th>Qng 6i1t /1
0# 0= THPT &C K!h :ộ! /2
0# 0= THPT Thny HLn /#
0# 0= THPT 2/t10 /(
0# 0= THPT Nam Tri1u //
0# 0= TT '9TJ Thny NguyCn /3
0# 0= Ph)ng '9 Huy1n Thny NguyCn /8
0# 10 THPT Nguyễn Trãi /<
0# 10 THPT An 9>Lng /=
0# 10 THPT T?n An 30
0# 10 THPT An H\i 31
0# 10 TT '9TJ An 9>Lng 32
0# 10 Ph)ng '9 Huy1n An 9>Lng 3#
0# 11 THPT TiCn &ãng 3(
0# 11 THPT T*àn Th^ng 3/
0# 11 THPT Hùng Th^ng 33
0# 11 THPT NhI 0An &an 38
0# 11 TT '9TJ TiCn &ãng 3<
0# 11 Ph)ng '9 Huy1n TiCn &ãng 3=
0# 12 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 80
0# 12 THPT T@ Hi1u 81
0# 12 THPT 0Ynh $\* 82
0# 12 THPT %ộng HiPn 8#
0# 12 THPT Nguyễn 6huy7n 8(
0# 12 TT '9TJ 0Ynh $\* 8/
0# 12 Ph)ng '9 Huy1n 0Ynh $\* 83
0# 1# THPT %át $à 88
0# 1# THPT %át H\i 8<
0# 0( THPT Đồng H)a 8=
0# 1# Ph)ng '9 Huy1n %át H\i <0
0# 0< THPT Nguyễn HIu %4u <1
0# 0< THPT Th+y H>Lng <2
0# 1# TT '9TJ %át H\i <#
0# 08 THPT ;uB! TuFn <(
0# 1/ THPT Tr4n Nh?n T@ng </
0# 02 TT '9TJ ;u.n &C %h?n <3
0# 0= THPT ;u\ng Thanh <8
0# 1/ Ph)ng '9 ;u.n 9>Lng 6inh <<
0# 01 %Đ nghP 0inashin 03
0# 01 %Đ 6inh t7- 6_ thu.t $^! $ộ 03
0# 01 T% nghP %@ng nghi1T Tàu thuu $ạ!h Đsng 03
0# 01 T% nghP 6_ thu.t Ji mAng 03
0# 01 T% nghP Nghi1T ,+ %\ng 03
0# 02 %Đ nghP Thuu s\n :iPn $^! 12
0# 02 T% 6_ thu.t Nghi1T ,+ H\i Ph)ng 12
0# 02 T% Nghi1T ,+ ,à %@ng ngh1 H\i Ph)ng 12
0# 02 T% $á!h 6h*a 12
0# 02 T% nghP Phát trivn n@ng th@n Thành Phát 12
0# 02 T% nghP 'T0T Đ>Qng thuu 12
0# 02 T% nghP %@ng nghi1T-9u dO!h ThAng &*ng 12
0# 0# %Đ nghP 9u dO!h ,à 9O!h ,+ 22
0# 0# T% %@ng ngh1 H\i Ph)ng 22
0# 0# T% 6inh t7 6_ thu.t ,à %@ng ngh1 H\i Ph)ng 22
0# 0# T% nghP Hạ &*ng 22
0# 0# T% 9u dO!h miPn trung %H2 tại H\i Ph)ng 22
0# 0# T% nghP Thuu s\n 22
0# 0( %Đ nghP 9uyCn H\i H\i Ph)ng 28
0# 0( %Đ nghP $^! Nam H\i Ph)ng 28
0# 0( T% nghP 'ia* th@ng ,.n t\i HP 28
0# 0( %Đ nghP sB # $ộ ;uB! Ph)ng 28
0# 0( T% nghP J?y "Nng 28
0# 0/ %Đ Hàng H\i f #1
0# 0/ %Đ %@ng ngh1 0ittr*ni!s #1
0# 03 T% Nghi1T ,+ ;u\n dD &>Lng thN! -ThN! Thkm #/
0# 0= T% nghP Thuu NguyCn /8
0# 0= T% nghP %@ng nghi1T Tàu thuu Phà iMng /8
0# 10 %Đ nghP %@ng nghi1T H\i Ph)ng 3#
0# 10 %Đ nghP 'ia* th@ng ,.n t\i Tw2 3#
0# 10 T% nghP An 9>Lng 3#
0# 1/ %Đ nghP $á!h ngh1 H\i Ph)ng <<
B. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PH ĐÀ NCNG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
0( 00 Hl '9-ĐT Đà Nxng 00
0( 01 THPT Nguyễn HiPn 01
0( 01 THPT Phan %h?u Trinh 02
0( 01 THPT Tr4n Ph5 0#
0( 01 THPT TT 9iCn Hồng 0(
0( 0# THPT %huyCn &C ;uD Đ@n 0/
0( 01 TT'9TJ-HN Hy%h?u z$T$6z %Đ%Nz THPT TT Hồng Đ2! 03
0( 02 THPT Thái PhiCn 08
0( 02 TT '9TJ-HN Thanh 6hC 0<
0( 02 THPT TT ;uang Trung 0=
0( 0# THPT H*àng H*a Thám 10
0( 0# THPT Ng@ ;uyPn 11
0( 0# TT '9TJ Thành PhB 12
0( 0# TT 6TTH-HN HLn Trà 1#
0( 0( THPT NgW Hành HLn 1(
0( 0( TT '9TJ-HN NyHyHLn z $T Đại hU! 6inh t7 1/
0( 0( 9?n &.T Hrmann 'minr 13
0( 0/ THPT Nguyễn Trãi 18
0( 0/ THPT TT 6hai TrK 1<
0( 0/ TT '9TJ - HN &iCn %hivu 1=
0( 08 THPT H)a 0ang 20
0( 03 THPT Phan Thành Tài 21
0( 03 THPT mng K!h 6hiCm 22
0( 03 THPT Phạm Ph5 Th2 2#
0( 08 TT '9TJ-HN %km &1 2(
0( 03 TT '9TJ-HN H)a 0ang 2/
0( 0/ THPT Nguyễn Th>Sng HiPn 23
0( 0# THPT T@n ThFt Tùng 28
0( 02 THPT Thanh 6hC 2<
0( 01 %a* Đ{ng Đ@ng á 2=
0( 01 %Đ Ph>Lng Đ@ng #0
0( 01 T% %6N 0i1t Ti7n #1
0( 01 T% 6TN0 ThAng &*ng #2
0( 0( T% 6T-6T :iPn Trung ##
0( 0/ T% 6T-N0 0i1t á #(
0( 08 T% 6T-6T Đ2! :inh #/
0( 0# %Đ nghP Đà Nxng #3
0( 02 %Đ ghP H*àng 9i1u #8
0( 01 %Đ nghP Nguyễn 0An TrRi #<
0( 01 %Đ nghP 9u &O!h Đà Nxng #=
0( 02 %Đ nghP 'ia* th@ng ,.n t\i Đ>Qng gộ (0
0( 0( T% nghP sB / (1
0( 02 T% nghP %@ng nghi1T Tàu thuu fff (2
0( 01 T% !FT nghP 'ia* th@ng %@ng !hKnh ĐN (#
0( 0# T% nghP 6_ thu.t %@ng ngh1 Đà Nxng ((
0( 01 T% !FT nghP %a* Th^ng Đà Nxng (/
0( 02 T% nghP %@ng nghi1T tàu thuu Đà Nxng (3
0( 02 T% nghP 0i1t - |! (8
D. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH HÀ GIANG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
0/ Hl '9}ĐT Hà 'iang 00
0/ 01 Ph)ng 'iá* "+! Thành ThB Hà 'iang 01
0/ 02 Ph)ng 'iá* "+! huy1n Đồng 0An 02
0/ 0# Ph)ng 'iá* "+! huy1n :~* 0ạ! 0#
0/ 0( Ph)ng 'iá* "+! huy1n ECn :inh 0(
0/ 0/ Ph)ng 'iá* "+! huy1n ;u\n $ạ 0/
0/ 03 Ph)ng 'iá* "+! huy1n 0O JuyCn 03
0/ 08 Ph)ng 'iá* "+! huy1n $^! :C 08
0/ 0< Ph)ng 'iá* "+! huy1n H*àng Hu Phì 0<
0/ 0= Ph)ng 'iá* "+! huy1n JKn :4n 0=
0/ 10 Ph)ng 'iá* "+! huy1n $^! ;uang 10
0/ 11 Ph)ng 'iá* "+! huy1n ;uang $ình 11
0/ 01 THPT %huyCn 12
0/ 01 THPT &C Hồng Ph*ng 1#
0/ 01 THPT NgU! Hà 1(
0/ 01 PT9T Nội tr5 tGnh 1/
0/ 10 THPT Đồng ECn 13
0/ 0# THPT :~* 0ạ! 18
0/ 0( THPT ECn :inh 1<
0/ 0/ THPT ;u\n $ạ 1=
0/ 03 THPT 0O JuyCn 20
0/ 03 THPT 0i1t &?m 21
0/ 08 THPT $^! :C 22
0/ 0< THPT H*àng Hu Phì 2#
0/ 0= THPT JKn :4n 2(
0/ 10 THPT 0i1t 0inh 2/
0/ 02 THPT Đồng 0An 23
0/ 11 THPT Ju?n 'iang 28
0/ 10 THPT Hùng An 2<
0/ 10 THPT &iCn Hi1T 2=
0/ 10 !FT 2-# T?n ;uang #0
0/ 0< THPT Th@ng NguyCn (1
0/ 03 !FT 2-# Ph>Lng Ti7n (#
0/ 11 THPT ;uang $ình ((
0/ 0( PT 9TNT !FT 2-# ECn :inh (/
0/ 10 PT 9TNT !FT 2-# $^! ;uang (3
0/ 08 TH%H ,à THPT :inh NgU! (8
0/ 03 TH%H}THPT &inh Hồ (<
0/ 0= TH%H}THPT Nà %hì (=
0/ 0( THPT :.u 9u1 /1
0/ 10 THPT 6im NgU! /2
0/ 01 T% NghP tGnh Hà 'iang /0
F. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH CAO "GNG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
03 00 Hl 'iá* "+! } Đà* tạ* %a* $sng 00
03 01 Ph)ng '9}ĐT ThO [ã %a* $sng 01
03 01 THPT 9TNT TGnh 02
03 01 THPT ThO [ã %a* $sng 0#
03 01 THPT %huyCn TGnh 0(
03 01 TT '9TJ ThO [ã %a* $sng 0/
03 01 TT 6TTH - HN TGnh 03
03 02 Ph)ng '9}ĐT $\* &ạ! 08
03 02 THPT $\* &ạ! 0<
03 0# Ph)ng '9}ĐT Th@ng N@ng 0=
03 0# THPT Th@ng N@ng 10
03 0( Ph)ng '9}ĐT Hà ;u\ng 11
03 0( THPT Hà ;u\ng 12
03 0( THPT Nà 'iàng 1#
03 0/ Ph)ng '9}ĐT Trà &Ynh 1(
03 0/ THPT Trà &Ynh 1/
03 0/ THPT ;uang Trung 13
03 03 Ph)ng '9}ĐT Trùng 6hánh 18
03 03 THPT Trùng 6hánh 1<
03 03 THPT P) TQu 1=
03 03 THPT Th@ngHuP 20
03 03 TT'9TJ Trùng 6hánh 21
03 08 Ph)ng '9}ĐT NguyCn $ình 22
03 08 THPT NguyCn $ình 2#
03 08 THPT Tinh T5! 2(
03 08 THPT Nà $a* 2/
03 0< Ph)ng '9}ĐT H*à An 23
03 0< THPT H*à An 28
03 0< THPT %a* $ình 2<
03 0< TT'9TJ H*à An 2=
03 0= Ph)ng '9}ĐT ;u\ng •yCn #0
03 0= THPT ;u\ng •yCn #1
03 0= THPT ĐBng Đa #2
03 0= TT '9TJ ;u\ng •yCn ##
03 10 Ph)ng '9}ĐT Thạ!h An #(
03 10 THPT Thạ!h An #/
03 10 THPT %anh T?n #3
03 11 Ph)ng '9}ĐT Hạ &ang #8
03 11 THPT Hạ &ang #<
03 11 THPT $àng %a #=
03 12 Ph)ng '9}ĐT $\* &?m (0
03 12 THPT $\* &?m (1
03 1# Ph)ng '9}ĐT Ph+! H*à (2
03 1# THPT Ph+! H*à (#
03 01 THPT $7 0An Đàn ((
03 1# THPT %á!h &inh (/
03 0/ TT'9TJ Trà &Ynh (3
03 0( TT'9TJ Hà ;u\ng (8
03 10 TT'9TJ Thạ!h An (<
03 1# TT'9TJ Ph+! H*à (=
03 12 TT'9TJ $\* &?m /0
03 11 TT'9TJ Hạ &ang /1
03 08 TT'9TJ NguyCn $ình /2
03 0# TT'9TJ Th@ng N@ng /#
03 0( THPT &+! 6hu /(
03 02 THPT $\n Ngà //
03 02 TT'9TJ $\* &ạ! /3
03 12 THPT &D $@n /8
03 01 T% nghP %a* $sng /=
H. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH IAI CHJK
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
08 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* TGnh &ai %h?u 00
08 01 THPT !huyCn &C ;uK Đ@n 01
08 01 THPT ThO [ã &ai %h?u 02
08 01 THPT ;uy7t Th^ng 0#
08 01 PhV th@ng 9?n tộ! Nội tr5 tGnh 0(
08 01 Trung t?m '9TJ tGnh &ai %h?u 0/
08 01 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ThO [ã 03
08 02 THPT $ình &> 08
08 02 Trung t?m '9TJ Tam Đ>Qng 0<
08 02 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Tam Đ>Qng 0=
08 0# THPT Ph*ng ThV 10
08 0# THPT :>Qng H* 11
08 0# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Ph*ng ThV 12
08 0( THPT Hìn Hồ 1#
08 0( Trung t?m '9TJ Hìn Hồ 1(
08 0( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Hìn Hồ 1/
08 0/ THPT :>Qng T~ 13
08 0/ Trung t?m '9TJ :>Qng T~ 18
08 0/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* :>Qng T~ 1<
08 03 THPT Than •yCn 1=
08 03 THPT :>Qng Than 20
08 03 Trung t?m '9TJ Than •yCn 21
08 03 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Than •yCn 22
08 08 THPT T?n •yCn 2#
08 08 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* T?n •yCn 2(
08 0# Trung T?m '9TJ Ph*ng ThV 2/
08 03 THPT :>Qng 6im 23
08 01 T% nghP &ai %h?u 28
L. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH IÀO CAI
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
0< Hl '9}ĐT &à* %ai 00
0< 01 Ph)ng '9 TT &à* %ai 01
0< 02 Ph)ng '9 Huy1n Hi :a %ai 02
0< 0# Ph)ng '9 Huy1n $át Ját 0#
0< 0( Ph)ng '9 Huy1n $\* Th^ng 0(
0< 0/ Ph)ng '9 Huy1n Ha Pa 0/
0< 03 Ph)ng '9 Huy1n 0An $àn 03
0< 08 Ph)ng '9 Huy1n $\* ECn 08
0< 0< Ph)ng '9 Huy1n $^! Hà 0<
0< 0= Ph)ng '9 Huy1n :>Qng 6h>Lng 0=
0< 01 THPT !huyCn tGnh &à* %ai 10
0< 01 THPT sB 1 TT &à* %ai 11
0< 01 THPT sB 2 TT &à* %ai 12
0< 01 THPT $% sB 1TT &à* %ai 1#
0< 01 THPT $% sB 2 TT &à* %ai 1(
0< 01 THPT 9TNT tGnh 1/
0< 01 TT6T-TH-HN-9N}'9TJ 13
0< 02 THPT sB 1 Hi :a %ai 18
0< 0# THPT sB 1 $át Ját 1<
0< 0( THPT sB 1 $\* Th^ng 1=
0< 0( THPT sB 2 $\* Th^ng 20
0< 0( THPT sB # $\* Th^ng 21
0< 0/ THPT sB 1 Ha Pa 22
0< 03 THPT sB 1 0An $àn 2#
0< 03 THPT sB 2 0An $àn 2(
0< 08 THPT sB 1 $\* ECn 2/
0< 08 THPT sB 2 $\* ECn 23
0< 0< THPT sB 1 $^! Hà 28
0< 0= THPT sB 1 :>Qng 6h>Lng 2<
0< 0= THPT sB 2 :>Qng 6h>Lng 2=
0< 08 THPT sB # $\* ECn #0
0< 0< THPT sB 2 $^! Hà #1
0< 01 Trung t?m '9TJ sB 1 TT &à* %ai #2
0< 01 Trung t?m '9TJ sB 2 TT &à* %ai ##
0< 02 Trung t?m '9TJ Hi :a %ai #(
0< 0# Trung t?m '9TJ $át Ját #/
0< 0( Trung t?m '9TJ $\* Th^ng #3
0< 0/ Trung t?m '9TJ Ha Pa #8
0< 03 Trung t?m '9TJ 0An $àn #<
0< 08 Trung t?m '9TJ $\* ECn #=
0< 0< Trung t?m '9TJ $^! Hà (0
0< 0= Trung t?m '9TJ :>Qng 6h>Lng (1
0< 0/ THPT sB 2 Ha Pa (2
0< 03 THPT sB # 0An $àn (#
0< 02 THPT sB 2 Hi :a %ai ((
0< 0# THPT sB 2 $át Ját (/
0< 03 THPT sB ( 0An $àn (3
0< 0< PT9T Nội tr5 TH%H ,à THPT huy1n $^! Hà (8
0< 01 T% NghP tGnh &à* %ai (<
M. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH TKNON -KANG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
0= 00 Hl '9}ĐT TuyCn ;uang 00
0= 01 ThO [ã TuyCn ;uang 01
0= 02 Huy1n Na Hang 02
0= 0# Huy1n %hiCm HXa 0#
0= 0( Huy1n Hàm ECn 0(
0= 0/ Huy1n ECn HLn 0/
0= 03 Huy1n HLn 9>Lng 03
0= 01 THPT 9?n tộ! nội tr5 tGnh 08
0= 01 THPT %huyCn tGnh 0<
0= 01 THPT T?n Trà* 0=
0= 01 THPT u &a 10
0= 01 THPT Nguyễn 0An HuyCn 11
0= 01 THPT H@ng &@ 12
0= 01 Trung t?m '9TJ tGnh 1#
0= 02 THPT Na Hang 1(
0= 02 THPT Th>Sng &?m 1/
0= 02 THPT ECn H*a 13
0= 0# THPT %hiCm HXa 18
0= 0# THPT 6im $ình 1<
0= 0# THPT :inh ;uang 1=
0= 0# THPT Hà &ang 20
0= 0# THPT Đ4m Hồng 21
0= 0# THPT H)a Ph5 22
0= 0( THPT Hàm ECn 2#
0= 0( THPT Phù &>u 2(
0= 0( THPT Thái H)a 2/
0= 0/ THPT Ju?n Huy 23
0= 0/ THPT Trung HLn 28
0= 0/ THPT Ju?n 0?n 2<
0= 0/ THPT Tháng 10 2=
0= 03 THPT HLn 9>Lng #0
0= 03 THPT 6im JuyCn #1
0= 03 THPT AT6 T?n Trà* #2
0= 03 THPT Đ@ng ThU ##
0= 03 THPT 6háng Nh.t #(
0= 03 THPT HLn Nam #/
10. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH IẠNG SƠN
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
10 Hl '9}ĐT &ạng HLn 00
10 01 THPT 0i1t $^! 01
10 01 THPT %hu 0An An 02
10 01 THPT 9TNT TGnh 0#
10 01 Trung !FT nghP 0i1t Đ2! 0(
10 01 Trung t?m '9TJ 1 tGnh &ạng HLn 0/
10 01 Ph)ng '9 Thành ThB &ạng HLn 03
10 01 THPT Ng@ Thì H_
08
10 02 Ph)ng '9 Tràng ĐOnh 0<
10 02 THPT Tràng ĐOnh 0=
10 02 Trung t?m '9TJ Tràng ĐOnh 10
10 02 THPT $ình Độ 11
10 0# Ph)ng '9 $ình 'ia 12
10 0# THPT $ình 'ia 1#
10 0# Trung t?m '9TJ $ình 'ia 1(
10 0# THPT Pá! 6hu@ng 1/
10 0( Ph)ng '9 0An &ãng 13
10 0( THPT 0An &ãng 18
10 0( Trung t?m '9TJ 0An &ãng 1<
10 0/ Ph)ng '9 $^! HLn 1=
10 0/ THPT $^! HLn 20
10 0/ THPT 0W &ễ 21
10 0/ Trung t?m '9TJ $^! HLn 22
10 03 Ph)ng '9 0An ;uan 2#
10 03 THPT &>Lng 0An Tri 2(
10 03 THPT 0An ;uan 2/
10 03 Trung t?m '9TJ 0An ;uan 23
10 08 Ph)ng '9 %a* &ộ! 28
10 08 THPT Đồng ĐAng 2<
10 08 THPT %a* &ộ! 2=
10 08 Trung t?m '9TJ %a* &ộ! #0
10 0< Ph)ng '9 &ộ! $ình #1
10 0< THPT &ộ! $ình #2
10 0< THPT Na 9>Lng ##
10 0< Trung t?m '9TJ &ộ! $ình #(
10 0= Ph)ng '9 %hi &Ang #/
10 0= THPT %hi &Ang #3
10 0= THPT H*à $ình #8
10 0= Trung t?m '9TJ %hi &Ang #<
10 10 Ph)ng '9}ĐT Đình &.T #=
10 10 THPT Đình &.T (0
10 10 Trung t?m '9TJ Đình &.T (1
10 11 Ph)ng '9 HIu &Wng (2
10 11 THPT HIu &Wng (#
10 11 THPT 0?n Nham ((
10 11 THPT 9?n d.T HIu &Wng (/
10 11 Trung t?m '9TJ 2 tGnh &ạng HLn (3
10 0< THPT T5 Đ*ạn (8
10 0= THPT Đồng $ành (<
11. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "PC KẠN
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
11 00 Hl '9}ĐT $^! 6ạn 00
11 01 $TH ThO Jã 01
11 02 $TH huy1n %hS Đồn 02
11 0# $TH huy1n $ạ!h Th@ng 0#
11 0( $TH huy1n Na ip 0(
11 0/ $TH huy1n Ng?n HLn 0/
11 03 $TH huy1n $a $v 03
11 08 $TH huy1n %hS :oi 08
11 0< $TH huy1n Pá! NZm 0<
11 01 THPT $^! 6ạn 0=
11 02 THPT %hS Đồn 10
11 08 THPT %hS :oi 11
11 0( THPT Na ip 12
11 0/ THPT Ng?n HLn 1#
11 01 PT9TNT tGnh 1(
11 0/ THPT Nà PhZ! 1/
11 0< THPT $ộ! $B 13
11 0# THPT Phn Th@ng 18
11 03 THPT $a $v 1<
11 01 THPT %huyCn 1=
11 08 THPT ECn H?n 20
11 01 Trung t?m '9TJ tGnh 21
11 01 THPT 9?n d.T Hùng ,>Lng 22
11 03 THPT ;u\ng 6hC 2#
11 02 THPT $ình Trung 2(
11 01 Trung t?m 6_ thu.t tVng hST - H>ong nghi1T $^! 6ạn 2/
11 03 Trung t?m 'iá* "+! Th>Qng [uyCn huy1n $a $v tGnh $^! 6ạn 23
11 01 T% nghP $^! 6ạn 28
12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH THÁI NGKNON
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
12 Hl giá* "+! bà* tạ* Thái nguyCn 00
12 01 TT'9TJ TP Thái NguyCn 01
12 02 TT'9TJ ThO [ã H@ng %@ng 02
12 0# TT'9TJ huy1n ĐOnh H*á 0#
12 0( TT'9TJ huy1n Ph5 &>Lng 0(
12 0/ TT'9TJ huy1n 0q Nhai 0/
12 03 TT'9TJ hu€1n Đại TM 03
12 08 TT'9TJ huy1n Đồng Hu 08
12 0< TT'9TJ huy1n Ph5 $ình 0<
12 0= TT'9TJ Huy1n PhV ECn 0=
12 01 THPT %huyCn •NAng ahi7u‚ 10
12 01 THPT &>Lng NgU! ;uy7n 11
12 01 THPT Ng@ ;uyPn 12
12 01 THPT 'ang ThƒT 1#
12 01 THPT %hu 0An An 1(
12 01 THPT 9>Lng TN :inh 1/
12 01 THPT 6hánh H*à 13
12 01 PT 9?n tộ! nội tr5 tGnh TN 18
12 01 THPTThái NguyCn 1<
12 01 THPT &C ;uD Đ@n 1=
12 02 THPT H@ng %@ng 20
12 0# THPT ĐOnh H*á 21
12 0# THPT $ình ECn 22
12 0( THPT Ph5 &>Lng 2#
12 0/ THPT 0q Nhai 2(
12 03 THPT Đại TM 2/
12 08 THPT Đồng Hu 23
12 08 THPT Trại %au 28
12 0< THPT Ph5 $ình 2<
12 0= THPT &C Hồng Ph*ng 2=
12 0= THPT $^! HLn #0
12 01 Thi7u Hinh ;u?n ;61 #1
12 01 THPT &>Lng Th7 0inh #2
12 01 PhV th@ng 0ùng %a* 0i1t $^! ##
12 0( THPT ECn Ninh #(
12 03 THPT Nguyễn Hu1 #/
12 0< THPT &>Lng Ph5 #3
12 0= THPT PhV ECn #8
12 01 %Đ HP Thái NguyCn #<
12 01 %Đ 6inh t7 Tài !hKnh Thái NguyCn #=
12 01 %Đ %L ahK duy1n aim (0
12 01 %Đ 'ia* th@ng 0.n t\i miPn n5i (1
12 01 %Đ E t7 Thái NguyCn (2
12 01 %Đ 0An h*á Ngh1 thu.t 0i1t $^! (#
12 01 %Đ Th>Lng mại ,à 9u dO!h ((
12 0( %Đ %@ng nghi1T Thái NguyCn (/
12 0= %Đ %@ng ngh1 ,à 6inh t7 %@ng nghi1T (3
12 02 %Đ %@ng nghi1T 0i1t Đ2! (8
12 01 0An h*á f $ộ %@ng An (<
12 0( %Đ NghP !@ng nghi1T 0i1t $^! T60 (=
12 01 TH $>u !hKnh 0iễn th@ng ,à %@ng ngh1 th@ng tin miPn n5i /0
12 01 %Đ 6inh t7-a_ thu.t - ĐH Thái NguyCn /1
12 01 %Đ nghP %L bi1n - &uy1n aim /2
12 0/ THPT Tr4n Ph5 0q Nhai /#
12 03 THPT &>u Nh?n %h5„ Đại TM /(
12 0/ THPT H*àng ;uB! 0i1t„0q Nhai //
12 01 T% nghP Thái NguyCn /3
12 0/ THPT Tr4n ;uB! TuFn„ Đồng Hu /8
12 0< THPT ĐiPm Thu€„ Ph5 $ình /<
12 01 Trung t?m '9TJ tGnh Thái NguyCn /=
12 01 THPT Đà* 9uy TM 30
12 0= T% NghP Nam Thái NguyCn 31
12 01 T% nghP sB 1 - $ộ ;uB! Th)ng 32
1>. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH NON "ÁI
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
1# 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ECn $ái 00
1# 01 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* TP ECn $ái 01
1# 01 THPT %huyCn Nguyễn TFt Thành 02
1# 01 THPT Nguyễn Hu1 0#
1# 01 THPT &D Th>Qng 6i1t 0(
1# 01 THPT 9?n tộ! nội tr5 0/
1# 01 THPT Đồng T?m 03
1# 01 THPT $án !@ng Phan $ội %h?u 08
1# 02 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ThO [ã NghYa &ộ 0<
1# 02 THPT NghYa &ộ 0=
1# 02 THPT $án !@ng Nguyễn Trãi 10
1# 0# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 0An ECn 11
1# 0# THPT %hu 0An An 12
1# 0# THPT Nguyễn &>Lng $sng 1#
1# 0( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ECn $ình 1(
1# 0( THPT %\m jn 1/
1# 0( THPT Tr4n Nh.t 9u.t 13
1# 0( THPT Thá! $à 18
1# 0( THPT %\m Nh?n 1<
1# 0/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* :ù %ang %h\i 1=
1# 0/ THPT :ù %ang %h\i 20
1# 03 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 0An %hFn 21
1# 03 THPT 0An %hFn 22
1# 03 THPT HLn ThOnh 2#
1# 08 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* TrFn ECn 2(
1# 08 THPT &C ;uK Đ@n 2/
1# 01 THPT H*àng ;uB! 0i1t 23
1# 08 PT &iCn !FT 2z# TrFn ECn ff 28
1# 0< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Trạm TFu 2<
1# 0< THPT Trạm TFu 2=
1# 0= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* &+! ECn #0
1# 0= THPT :ai HLn #1
1# 0= THPT H*àng 0An Th+ #2
1# 0= THPT Hồng ;uang ##
1# 01 TT '9TJ -HN9N Thành ThB ECn $ái #(
1# 02 TT '9TJ-HN9N ThO [ã NghYa &ộ #/
1# 0# TT '9TJ-HN9N Huy1n 0An ECn #3
1# 0( TT '9TJ-HN9N Huy1n ECn $ình #8
1# 0/ TT '9TJ -HN9N Hy :ù %ang %h\i #<
1# 03 TT '9TJ-HN9N Huy1n 0An %hFn #=
1# 08 TT '9TJ -HN9N Huy1n TrFn ECn (0
1# 0< TT '9TJ-HN9N Huy1n Trạm TFu (1
1# 0= TT '9TJ-HN9N Hồ Tùng :.u (2
1# 02 PT 9?n tộ! nội tr5 THPT :iPn T?y (#
1# 01 %Đ nghP ECn $ái ((
1# 01 %Đ NghP ju dạ! (/
1# 02 T% NghP NghYa &ộ (3
1# 0#
THPT Tr4n Ph5
(8
1B. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH SƠN IA
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
1( 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* HLn &a 00
1( 01 Trung t?m '9TJ Thành ThB HLn &a 01
1( 02 Ph)ng '9 - ĐT huy1n ;upnh Nhai 02
1( 0# Ph)ng '9 - ĐT huy1n :>Qng &a 0#
1( 0( Ph)ng '9 - ĐT huy1n Thu.n %h?u 0(
1( 0/ Ph)ng '9 - ĐT huy1n $^! ECn 0/
1( 03 Ph)ng '9 - ĐT huy1n Phù ECn 03
1( 08 Ph)ng '9 - ĐT huy1n :ai HLn 08
1( 0< Ph)ng '9 - ĐT huy1n ECn %h?u 0<
1( 0= Ph)ng '9 - ĐT huy1n H@ng :ã 0=
1( 10 Ph)ng '9 - ĐT huy1n :ộ! %h?u 10
1( 10 THPT :ộ! &€ - :ộ! %h?u 11
1( 10 THPT Th\* NguyCn - :ộ! %h?u 12
1( 10 Trung t?m '9TJ huy1n :ộ! %h?u 1#
1( 01 THPT T@ Hi1u 1(
1( 0( THPT Thu.n %h?u 1/
1( 03 THPT Phù ECn 13
1( 08 THPT :ai HLn 18
1( 0< THPT ECn %h?u 1<
1( 0= THPT H@ng :ã 1=
1( 01 THPT %hiPng Hinh 20
1( 01 THPT %huyCn 21
1( 01 PT9T nội tr5 tGnh 22
1( 10 THPT %hiPng 0 - :ộ! %h?u 2#
1( 11 THPT HBT %ộT 2(
1( 0< THPT PhiCng 6h*ài - ECn %h?u 2/
1( 02 THPT ;upnh Nhai 23
1( 0# THPT :>Qng &a 28
1( 0/ THPT $^! ECn 2<
1( 0( THPT T@ng &1nh - Thu.n %h?u 2=
1( 08 THPT %hu 0An ThOnh - :ai HLn #0
1( 03 THPT 'ia Phù - Phù ECn #1
1( 02 THPT :>Qng 'i@n - ;upnh Nhai #2
1( 0= THPT %hiPng 6h>Lng - H@ng :ã ##
1( 08 THPT %) N)i - :ai HLn #(
1( 11 Ph)ng 'iá* "+! bà* tạ* huy1n HBT %ộT #/
1( 10 THPT :ộ! Hạ- :ộ! %h?u #3
1( 01 THPT Nguyễn 9u - ThO Jã #8
1( 02 Trung t?m '9TJ huy1n ;upnh Nhai #<
1( 0# Trung t?m '9TJ huy1n :>Qng &a #=
1( 0( Trung t?m '9TJ huy1n Thu.n %h?u (0
1( 0/ Trung t?m '9TJ huy1n $^! ECn (1
1( 03 Trung t?m '9TJ huy1n Phù ECn (2
1( 08 Trung t?m '9TJ huy1n :ai HLn (#
1( 0< Trung t?m '9TJ huy1n ECn %h?u ((
1( 0= Trung t?m '9TJ huy1n H@ng :ã (/
1( 11 Trung t?m '9TJ huy1n HBT %ộT (3
1( 10 THPT T?n &.T„ :ộ! %h?u (8
1( 0( THPT %* :ạ (<
1( 0# THPT :>Qng $5 (=
1( 0= THPT :>Qng &4m /0
1( 03 THPT T?n &ang /1
1( 0( THPT $ình Thu.n /2
1( 01 T% nghP HLn &a /#
1D. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH PHQ THR
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
1/ Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Ph5 ThU 00
1/ 01 THPT 0i1t Trì 01
1/ 01 THPT Nguyễn TFt Thành 02
1/ 01 THPT %@ng nghi1T 0i1t Trì 0#
1/ 01 THPT %huyCn Hùng 0>Lng 0/
1/ 01 THPT &C ;uD Đ@n 0<
1/ 01 THPT Hrman 0=
1/ 01 Trung t?m '9TJ 0i1t trì 10
1/ 02 THPT Hùng 0>Lng 11
1/ 02 THPT ThO [ã Ph5 ThU 1#
1/ 02 THPT 9?n tộ! nội tr5 tGnh Ph5 ThU 1(
1/ 02 Trung t?m '9TJ thO [ã Ph5 ThU 1/
1/ 0# THPT Đ*an Hùng 13
1/ 0# THPT %h?n :ộng 1<
1/ 0# THPT ;u7 &?m 1=
1/ 0# Trung t?m '9TJ- HN Đ*an Hùng 20
1/ 0( THPT Thanh $a 21
1/ 0( Trung t?m '9TJ Thanh $a 2#
1/ 0( THPT Evn 6hC 2(
1/ 0/ THPT Hạ H*à 2/
1/ 0/ THPT 0Ynh %h?n 23
1/ 0/ THPT Ju?n …ng 28
1/ 0/ Trung t?m '9TJ Hạ H*à 2<
1/ 03 THPT %km 6hC 2=
1/ 03 THPT $án !@ng %km 6hC #0
1/ 03 THPT HiPn Đa #1
1/ 03 THPT Ph>Lng Já #2
1/ 03 Trung t?m '9TJ-HN %km 6hC ##
1/ 08 THPT ECn &.T #(
1/ 08 THPT &>Lng HLn #/
1/ 08 Trung t?m '9TJ ECn &.T #3
1/ 0< THPT Thanh HLn #8
1/ 1# THPT :inh Đài #=
1/ 0< THPT H>Lng %4n (0
1/ 1# THPT Thạ!h 6i1t (1
1/ 0< Trung T?m '9TJ † HN Thanh HLn (2
1/ 0= THPT Phù Ninh (#
1/ 0= THPT T` Đà (/
1/ 0= THPT Phan ĐAng &>u (3
1/ 0= THPT Trung 'iáT (8
1/ 0= Trung t?m '9TJ Phù Ninh (<
1/ 10 THPT &*ng %h?u Ha (=
1/ 10 THPT &?m Tha* /0
1/ 10 THPT Ph*ng %h?u /1
1/ 10 THPT $án !@ng Ph*ng %h?u /2
1/ 10 Trung t?m '9TJ &?m Tha* /#
1/ 11 THPT Tam N@ng /(
1/ 11 THPT $án !@ng Tam N@ng //
1/ 11 THPT :_ 0An /3
1/ 11 Trung t?m '9TJ Tam N@ng /8
1/ 12 THPT Thanh Thuu /<
1/ 12 THPT Trung NghYa /=
1/ 12 Trung t?m '9TJ Thanh Thuu 30
1/ 01 THPT 6Y thu.t 0i1t Trì 31
1/ 0< THPT 0An :i7u 32
1/ 01 THPT 0W Th7 &ang 3#
1/ 0/ THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 3(
1/ 08 THPT :inh H*à 3/
1/ 12 THPT T\n Đà 33
1/ 1# Trung t?m '9TJ-HN T?n HLn 38
1/ 11 THPT H>ng H*á 3<
1/ 02 THPT ThOnh 8#
1/ 0= THPT Nguyễn Hu1 8(
1F. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH VSNH PHQC
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
13 0An Th)ng Hl '9-ĐT 01
13 01 %Đ nghP 0i1t Đ2! 10
13 01 THPT Tr4n Ph5 11
13 01 THPT %huyCn0Ynh Ph5! 12
13 01 THPT 9?n d.T 0Ynh ECn 1#
13 01 THPT 0Ynh ECn 1(
13 01 THPT 9TNT TGnh 1/
13 01 THPT NguyễnThái HU! 13
13 01 TT'9TJ TGnh } ;u?n sN ;u?n ahu 2 18
13 01 %Đ 6inh t7 6_ Thu.t 0Ynh Ph5! 1<
13 01 T% 6_ thu.t 0Ynh Ph5! 1=
13 02 THPT Tam 9>Lng 21
13 02 TT'9TJ Tam 9>Lng 22
13 02 THPT Tr4n H>ng Đạ* 2#
13 02 THPT Tam 9>Lng 2 2(
13 0# TT 9ạy nghP &.T Thạ!h #0
13 0# THPT Ng@ 'ia TN #1
13 0# THPT &iễn HLn #2
13 0# THPT Tr4n NguyCn Hãn #(
13 0# THPT Tri1u Thái #/
13 0# TT'9TJ &.T Thạ!h #3
13 0# THPT Thái H*à #8
13 0# THPT 0An ;uán #=
13 0( THPT &C J*ay (1
13 0( THPT Nguyễn 0i7t Ju?n (2
13 0( THPT Đội %Fn (#
13 0( TT'9TJ 0Ynh T>Qng } TT "ạy nghP 0Ynh T>Qng ((
13 0( THPT 0Ynh T>Qng (/
13 0( THPT Nguyễn ThO 'iang (3
13 0( THPT Hồ Ju?n H>Lng (8
13 0/ THPT ECn &ạ! /1
13 0/ THPT ECn &ạ! 2 /2
13 0/ THPT Phạm %@ng $ình /#
13 0/ TT'9TJ ECn &ạ! /(
13 0/ THPT Đồng Đ.u //
13 03 THPT $ình JuyCn 31
13 03 THPT ;uang Hà 32
13 03 THPT 0q ThO Háu 3#
13 03 TT'9TJ $ình JuyCn } TT 9ạy nghP $ình [uyCn 3(
13 03 %Đ NghP !L ahK N@ng Nghi1T 3/
13 03 THPT Nguyễn 9uy Thì 33
13 08 THPT Háng HLn 81
13 08 THPT $ình HLn 82
13 08 THPT H@ng &@ 8#
13 0< TT 9ạy nghP Ph5! ECn <0
13 0< THPT $7n Tr <1
13 0< THPT Hai $à Tr>ng <2
13 0< THPT Ju?n H)a <#
13 0< THPT 9& %h?u Ph*ng <(
13 0< THPT Ph5! ECn </
13 0< TT'9TJ ThO [ã Ph5! ECn <3
13 0< %Đ %@ng nghi1T Ph5! ECn <8
13 0< %Đ NghP !L ahK [?y "Nng sB 1 <=
1= 0< T% NghP a_ thu.t ,à [?y "Nng =0
13 0= THPT Tam Đ\* =1
13 0= TT'9TJ Tam Đ\* =2
13 0= THPT Tam Đ\* 2 =#
1H. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH -K?NG NINH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
18 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ;u\ng Ninh 00
18 01 THPT %huyCn Hạ &*ng 01
18 01 Trung t?m H>ong nghi1T ,à '9TJ tGnh 02
18 01 Trung hU! 9?n tộ! Nội tr5 tGnh 0#
18 01 Trung hU! PhV th@ng Hồng 'ai 0(
18 01 Trung hU! ThV th@ng Ng@ ;uyPn 0/
18 01 Trung hU! ThV th@ng 0W 0An Hi7u 03
18 01 Trung hU! ThV th@ng $ãi %háy 08
18 01 TH%H-THPT &C Thánh T@ng 0<
18 01 THPT Hạ &*ng 0=
18 01 THPT Nguyễn $ình 6hiCm 10
18 01 Tivu hU!-TH%H-THPT 0An &ang 11
18 02 Trung hU! ThV th@ng %km Th\ 1(
18 02 Trung hU! ThV th@ng &C Hồng Ph*ng 1/
18 02 Trung hU! ThV th@ng %`a mng 13
18 02 Trung hU! ThV th@ng &C ;uD Đ@n 18
18 02 THPT :@ng 9>Lng 1<
18 02 THPT &>Lng Th7 0inh 1=
18 02 Trung hU! ThV th@ng Hùng 0>Lng 20
18 02 Trung t?m H>ong nghi1T ,à '9TJ %km Ph\ 21
18 0# Trung hU! ThV th@ng •@ng $K 2(
18 0# Trung hU! ThV th@ng H*àng 0An Th+ 2/
18 0# Trung t?m H>ong nghi1T - '9TJ •@ng $K 23
18 0# THPT Hồng Đ2! ,à Ph?n Hi1u 1 28
18 0# Ph)ng 'iá* "+! - Đà* tạ* TJ •@ng $K 2=
18 0( Trung hU! ThV th@ng Tr4n Ph5 #1
18 0( Trung hU! ThV th@ng &D Th>Qng 6i1t #2
18 0( TH%H ,à THPT %hu 0An An ##
18 0( Trung t?m HN}'9TJ TP :Xng %ái #(
18 0( Ph)ng 'iá* "+! - Đà* tạ* TPy :Xng %ái #/
18 0/ Trung hU! ThV th@ng $ình &iCu #8
18 0/ TH%H-THPT H*ành :@ #<
18 0/ Trung t?m HN}'9TJ $ình &iCu #=
18 03 Trung hU! ThV th@ng Đ4m Hà (0
18 03 TH%H-THPT &C &Si (1
18 03 Trung t?m HN}'9TJ Đ4m Hà (2
18 08 Trung hU! ThV th@ng ;u\ng Hà ((
18 08 THPT Nguyễn 9u (/
18 08 Trung t?m HN}'9TJ H\i Hà (3
18 0< Trung hU! ThV th@ng TiCn ECn (<
18 0< THPT H\i Đ@ng (=
18 0< THPT Nguyễn Trãi /0
18 0< Trung t?m HN}'9TJ TiCn ECn /1
18 0= Trung hU! ThV th@ng $a %h‡ /#
18 0= Trung t?m HN}'9TJ $a %h‡ /(
18 10 Trung hU! ThV th@ng Đ@ng TriPu /3
18 10 Trung hU! ThV th@ng H*àng ;uB! 0i1t /8
18 10 Trung hU! ThV th@ng H*àng H*a Thám /<
18 10 Trung hU! ThV th@ng &C %h?n /=
18 10 TH%H ,à THPT Tr4n Nh?n T@ng 30
18 10 TH%H ,à THPT Nguyễn $ình 31
18 10 Trung t?m H>ong nghi1T ,à '9TJ Đ@ng TriPu 32
18 10 Trung t?m $Ri ">rng bại hU! %@ng nghi1T ;u\ng Ninh 3#
18 11 Trung hU! ThV th@ng $ạ!h Đsng 33
18 11 Trung hU! ThV th@ng :inh Hà 38
18 11 Trung hU! ThV th@ng Đ@ng Thành 3<
18 11 THPT ECn H>ng 3=
18 11 THPT Tr4n ;uB! TuFn 80
18 11 THPT Ng@ 'ia TN 81
18 11 Trung t?m H>ong nghi1T ,à '9TJ ECn H>ng 82
18 11 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ECn H>ng 8#
18 12 Trung hU! ThV th@ng H*ành $ồ 8/
18 12 THPT ;u\ng &a 83
18 12 THPT ThBng NhFt 88
18 12 Trung t?m H>ong nghi1T ,à '9TJ H*ành $ồ 8<
18 1# Trung hU! ThV th@ng H\i Đ\* <0
18 1# THPT ;uan &ạn <1
18 1# Trung THPT Tr4n 6hánh 9> <2
18 1# Trung t?m H>ong nghi1T ,à '9TJ 0?n Đồn <#
18 1( Trung hU! ThV th@ng %@ T@ </
18 1( Trung t?m H>ong nghi1T ,à '9TJ %@ T@ <3
18 01 %Đ nghP me Hồng %km <8
18 01 T% nghP gia* th@ng !L bi1n <<
18 01 T% nghP %@ng nghi1T ,à J?y "Nng <=
18 01 T% nghP %@ng ngh1 Hạ &*ng =0
18 0# %Đ nghP :e hIu nghO =1
1L. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "PC GIANG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
1< Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh $^! 'iang 00
1< 01 ThO [ã $^! 'iang 01
1< 02 Huy1n ECn Th7 02
1< 0# Huy1n &+! Ngạn 0#
1< 0( Huy1n HLn Động 0(
1< 0/ Huy1n &+! Nam 0/
1< 03 Huy1n T?n ECn 03
1< 08 Huy1n Hi1T H*à 08
1< 0< Huy1n &ạng 'iang 0<
1< 0= Huy1n 0i1t ECn 0=
1< 10 Huy1n ECn 9Wng 10
1< 01 THPT Ng@ H_ &iCn 11
1< 01 THPT !huyCn $^! 'iang 12
1< 01 THPT Thái Thu.n 1#
1< 02 THPT ECn Th7 1(
1< 02 THPT $B Hạ 1/
1< 0# THPT &+! Ngạn 1 13
1< 0# THPT &+! Ngạn 2 18
1< 0# THPT &+! Ngạn # 1<
1< 0/ THPT &+! nam 1=
1< 0/ THPT %km &D 20
1< 0/ THPT Ph>Lng HLn 21
1< 0/ THPT T2 HLn 22
1< 03 THPT T?n ECn 1 2#
1< 03 THPT T?n ECn 2 2(
1< 03 THPT Nhã Nam 2/
1< 08 THPT Hi1T H*à 1 23
1< 08 THPT Hi1T H*à 2 28
1< 08 THPT Hi1T H*à # 2<
1< 08 THPT Hi1T H*à ( #<
1< 0< THPT &ạng 'iang 1 2=
1< 0< THPT &ạng 'iang 2 #0
1< 0< THPT &ạng 'iang # #1
1< 0= THPT 0i1t ECn 1 #2
1< 0= THPT 0i1t ECn 2 ##
1< 0= THPT &D Th>Qng 6i1t #(
1< 10 THPT ECn 9Wng 1 #/
1< 10 THPT ECn 9Wng 2 #3
1< 10 THPT ECn 9Wng # #8
1M. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "PC NINH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
1= Hl '9-ĐT $^! Ninhz0ãng dai 00 z $ =
1= 01 Ph)ng '9}ĐT TP $^! Ninh 01
1= 02 Ph)ng '9}ĐT ECn Ph*ng 02
1= 0# Ph)ng '9}ĐT ;u7 0q 0#
1= 0( Ph)ng '9}ĐT TiCn 9u 0(
1= 0/ Ph)ng '9}ĐT TJ TM HLn 0/
1= 03 Ph)ng '9}ĐT Thu.n Thành 03
1= 08 Ph)ng '9}ĐT 'ia $ình 08
1= 0< Ph)ng '9}ĐT &>Lng Tài 0<
1= 01 THPT %huyCn $^! Ninh 0=
1= 08 THPT 'ia $ình 1 10
1= 08 THPT &C 0An ThOnh •'$ 2‚ 11
1= 01 THPT H*àng ;uB! 0i1t 12
1= 01 THPT Hàn ThuyCn 1#
1= 0< THPT &>Lng Tài 1 1(
1= 0< THPT &>Lng Tài 2 1/
1= 0/ THPT &D Thái TV 13
1= 0/ THPT Ng@ 'ia TN 18
1= 0# THPT ;u7 0q 1 1<
1= 0# THPT ;u7 0q 2 1=
1= 0# THPT ;u7 0q # 20
1= 03 THPT Thu.n Thành 1 21
1= 03 THPT Thu.n Thành 2 22
1= 03 THPT Thu.n Thành # 2#
1= 0( THPT TiCn 9u 1 2(
1= 01 THPT &K Th>Qng 6i1t 2/
1= 02 THPT ECn Ph*ng 1 23
1= 01 THPT &K Nh?n T@ng 28
1= 01 THPT $^! Ninh 2<
1= 08 THPT 'ia $ình # 2=
1= 0< THPT &>Lng Tài # #0
1= 01 THPT Nguyễn 9u #1
1= 02 THPT Nguyễn Trãi #2
1= 0# THPT PhB :oi ##
1= 03 THPT ThiCn Đ2! #(
1= 0( THPT Tr4n Nh?n T@ng #/
1= 0/ THPT TM HLn #3
1= 01 Trung t?m '9TJ tGnh #8
1= 02 Trung t?m '9TJ ECn Ph*ng #<
1= 0# Trung t?m '9TJ tGnh sB 2 #=
1= 0( Trung t?m '9TJ TiCn 9u (0
1= 0/ Trung t?m '9TJ TM HLn (1
1= 03 Try t?m '9TJ Thu.n Thành (2
1= 08 Trung t?m '9TJ 'ia $ình (#
1= 0< Trung t?m '9TJ &>Lng Tài ((
1= 01 %Đ NghP 6inh t7 6Y thu.t $y Ninh (/
1= 01 %Đ NghP-%L bi1n-J9 $^! Ninh (3
1= 0# THPT Tr4n H>ng Đạ* (8
1= 0( THPT Nguyễn ĐAng Đạ* (<
1= 02 THPT ECn Ph*ng 2 (=
1= 01 THPT Hàm &*ng /0
1= 0( THPT &C ;5y Đ@n /1
1= 0< THPT T> th+! H\i … /2
1= 0/ THPT Nguyễn 0An %M /#
1= 03 THPT 6inh $^! /(
1= 0/ PTN6 Thv "+! TT ]dimTi! //
1= 0/ %a* b{ng Thny s\n /3
1= 0/ %Đ %@ng nghi1T H>ng ECn 2 /8
1= 01 T% NghP 6T 6T &iCn b*àn &Đ /<
21. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH H?I DTƠNG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
21 00 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh H\i 9>Lng 00
21 01 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* TPy H\i 9>Lng 01
21 02 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* TJy %hK &inh 02
21 0# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Nam Há!h 0#
21 0( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 6inh :@n 0(
21 0/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 'ia &ộ! 0/
21 03 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* T2 6p 03
21 08 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Thanh :i1n 08
21 0< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Ninh 'iang 0<
21 0= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* %km 'iàng 0=
21 10 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Thanh Hà 10
21 11 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 6im Thành 11
21 12 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* $ình 'iang 12
21 01 THPT Nguyễn Trãi 1#
21 01 THPT Hồng ;uang 1(
21 01 THPT Nguyễn 9u 1/
21 01 THPT H*àng 0An Th+ 13
21 01 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 18
21 02 THPT %hK &inh 1<
21 02 THPT Ph\ &ại 1=
21 0# THPT Nam Há!h 20
21 0# THPT :ạ! ĐYnh %hi 21
21 10 THPT Thanh Hà 22
21 10 THPT Hà Đ@ng 2#
21 10 THPT Hà $^! 2(
21 11 THPT 6im Thành 2/
21 11 THPT Đồng 'ia 23
21 0( THPT 6inh :@n 28
21 0( THPT NhO %hivu 2<
21 0( THPT Ph5! Thành 2=
21 03 THPT T2 6p #0
21 03 THPT %4u J #1
21 0/ THPT 'ia &ộ! #2
21 0/ THPT Đ*àn Th>Sng ##
21 0< THPT Ninh 'iang #(
21 0< THPT ;uang Trung #/
21 08 THPT Thanh :i1n #3
21 08 THPT Thanh :i1n 2 #8
21 0= THPT %km 'iàng #<
21 12 THPT $ình 'iang #=
21 12 THPT 6ˆ HZt (0
21 01 THPT Thành Đ@ng (1
21 0= THPT Tu1 TYnh (2
21 02 THPT Tr4n Ph5 (#
21 03 THPT H>ng Đạ* ((
21 0< THPT 6h5! ThMa 9+ (/
21 0# THPT Nam Há!h ff (3
21 0/ THPT 'ia &ộ! ff (8
21 10 THPT Thanh $ình (<
21 11 THPT 6im Thành ff (=
21 0< THPT Ninh 'iang ff /0
21 0( THPT 6inh :@n ff /1
21 08 THPT Thanh :i1n fff /2
21 0= THPT %km 'iàng ff /#
21 12 THPT Đ>Qng An /(
21 03 THPT T2 6p ff 82
21 11 THPT Ph5 Thái 8#
21 02 THPT $7n T^m 8(
21 0# THPT Phan $ội %h?u 8/
21 01 THPT …i ;uB! 83
21 0( THPT Tr4n ;uang 6h\i 88
21 0( THPT ;uang Thành 8<
21 0< THPT Hồng Đ2! 8=
21 01 THPT &>Lng Th7 0inh <0
21 01 THPT :ari %uri <1
21 12 THPT 0W NgU! Phan <2
22. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH HTNG NON
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
22 Hl '9}ĐT H>ng ECn 00
22 01 THPT !huyCn H>ng ECn 11
22 01 THPT TJ H>ng ECn 12
22 01 TT'9TJ TJ H>ng ECn 1#
22 01 Ph)ng '9 TJ H>ng ECn 1(
22 01 THPT T@ Hi1u 1/
22 02 THPT 6im Động 13
22 02 THPT Đ2! HST 18
22 02 TT'9TJ 6im Động 1<
22 02 Ph)ng '9 huy1n 6im Động 1=
22 0# THPT jn Thi 20
22 0# THPT Nguyễn Trung Ngạn 21
22 0# TT'9TJ jn Thi 22
22 0# TT 6T-TH jn Thi 2#
22 0# Ph)ng '9 huy1n jn Thi 2(
22 0# THPT &C ;uD Đ@n 2/
22 0# THPT Phạm NgW &ã* 23
22 0( THPT 6h*ái %h?u 28
22 0( THPT Nam 6h*ái %h?u 2<
22 0( TT'9TJ 6h*ái %h?u 2=
22 0( TT 6T-TH 6h*ái %h?u #0
22 0( Ph)ng '9 6h*ái %h?u #1
22 0( THPT Tr4n ;uang 6h\i #2
22 0( THPT Phùng H>ng ##
22 0/ THPT ECn :_ #(
22 0/ THPT Tri1u ;uang Ph+! #/
22 0/ TT '9TJ ECn :_ #3
22 0/ Ph)ng '9 H ECn :_ #8
22 0/ THPT Hồng $àng #<
22 03 THPT TiCn &I #=
22 03 THPT Tr4n H>ng Đạ* (0
22 03 THPT H*àng H*a Thám (1
22 03 TT '9TJ TiCn &I (2
22 03 TT 6T-TH TiCn &I (#
22 03 Ph)ng '9 H TiCn &I ((
22 08 THPT Phù %M (/
22 08 THPT Nam Phù %M (3
22 08 TT '9TJ Phù %M (8
22 08 Ph)ng '9 H Phù %M (<
22 0< THPT :_ Hà* (=
22 0< THPT Nguyễn Thi1n Thu.t /0
22 0< TT '9TJ :_ Hà* /1
22 0< Ph)ng '9 :_ Hà* /2
22 0= THPT 0An &?m /#
22 0= THPT Tr>ng 0>Lng /(
22 0= TT '9TJ 0An &?m //
22 0= Ph)ng '9 H 0An &?m /3
22 0= THPT Hùng 0>Lng <1
22 10 THPT Nguyễn %@ng H*an <2
22 10 THPT 0An 'iang /8
22 10 TT '9TJ 0An 'iang /<
22 10 Ph)ng '9 H 0An 'iang /=
22 10 THPT 9>Lng ;u\ng Hàm 30
22 02 THPT NghYa 9?n 8#
22 02 THPT Nguyễn Trãi 8(
22 08 THPT Nguyễn 9u 8/
22 0/ THPT :inh %h?u 83
22 0< THPT Hồng Đ2! 88
22 01 THPT ;uang Trung 8<
22 0( THPT Nguyễn HiCu 8=
22 03 THPT Ng@ ;uyPn <0
22 0= THPT Hùng 0>Lng <1
22 10 THPT Nguyễn %@ng H*an <2
22 10 T% !@ng ngh1„ ainh t7 0i1t Hàn <#
22 01 T% NghP H>ng ECn <(
22 0= T% 6inh t7 %@ng ngh1 &>Lng Tài </
2>. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH HOÀ "UNH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
2# 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh H)a $ình 00
2# 01 Ph)ng '9 - ĐT thành ThB H*à $ình 01
2# 02 Ph)ng '9 - ĐT Đà $^! 02
2# 0# Ph)ng '9 - ĐT :ai %h?u 0#
2# 0( Ph)ng '9 - ĐT T?n &ạ! 0(
2# 0/ Ph)ng '9 - ĐT &ạ! HLn 0/
2# 03 Ph)ng '9 - ĐT 6p HLn 03
2# 08 Ph)ng '9 - ĐT &>Lng HLn 08
2# 0< Ph)ng '9 - ĐT 6im $@i 0<
2# 0= Ph)ng '9 - ĐT &ạ! Thuu 0=
2# 10 Ph)ng '9 - ĐT ECn Thuu 10
2# 11 Ph)ng '9 - ĐT %a* Ph*ng 11
2# 01 THPT !huyCn H*àng 0An Th+ 12
2# 01 THPT &ạ! &*ng ;u?n 1#
2# 01 THPT Nguyễn 9u 1(
2# 01 THPT %@ng Nghi1T 1/
2# 01 PhV th@ng 9?n tộ! nội tr5 13
2# 01 THPT Ng@ ;uyPn 18
2# 02 THPT Đà $^! 1<
2# 02 THPT :>Qng %hiPng 1=
2# 0# THPT :ai %h?u A 20
2# 0# THPT :ai %h?u $ 21
2# 0( THPT T?n &ạ! 22
2# 0( THPT :>Qng $i 2#
2# 0( THPT Đ*àn 67t 2(
2# 0/ THPT &ạ! HLn 2/
2# 0/ THPT %ộng H*à 23
2# 0/ THPT Đại Đồng 28
2# 03 THPT 6p HLn 2<
2# 03 THPT Ph5 %>Qng 2=
2# 08 THPT &>Lng HLn #0
2# 08 THPT !@ng Nguyễn Trãi #1
2# 08 THPT $^! &>Lng HLn #2
2# 08 THPT Nam &>Lng HLn ##
2# 0< THPT 6im $@i #(
2# 0< THPT 1=t/ #/
2# 08 THPT %ù %hKnh &an #3
2# 0= THPT Thanh Hà #8
2# 0= THPT &ạ! Thuu A #<
2# 0= THPT &ạ! Thuu $ #=
2# 0= THPT &ạ! Thuu % (0
2# 10 THPT ECn Thuu A (1
2# 10 THPT ECn Thuu $ (2
2# 11 THPT %a* Ph*ng (#
2# 0( THPT &Wng 0?n (3
2# 10 THPT ECn Thuu % (8
2# 0/ THPT ;uy7t Th^ng (<
2# 11 THPT Thạ!h ECn (=
2# 02 THPT ECn H*à /0
2# 0< THPT $^! HLn /1
2# 0< THPT Hà* $áy /2
2# 01 %Đ nghP H)a $ình 01
2# 01
%Đ nghP H@ng Đà
01
2# 0= %Đ nghP %L bi1n T?y $^! 0=
2B. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH HÀ NAM
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
2( 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Hà Nam 00
2( 01 Ph)ng '9 - ĐT Thành ThB Phn &D 01
2( 02 Ph)ng '9 - ĐT huy1n 9uy TiCn 02
2( 0# Ph)ng '9 - ĐT huy1n 6im $\ng 0#
2( 0( Ph)ng '9 - ĐT huy1n &D Nh?n 0(
2( 0/ Ph)ng '9 - ĐT huy1n Thanh &iCm 0/
2( 03 Ph)ng '9 - ĐT huy1n $ình &+! 03
2( 01 THPT %huyCn $iCn H)a 11
2( 01 THPT Phn &D A 12
2( 01 THPT Phn &D $ 1#
2( 01 THPT 9 &.T &>Lng Th7 0inh 1(
2( 01 Trung t?m '9TJ TGnh Hà Nam 1/
2( 01 %Đ nghP Hà Nam 13
2( 02 THPT 9uy TiCn A 21
2( 02 THPT 9uy TiCn $ 22
2( 02 THPT 9uy TiCn % 2#
2( 02 THPT Nguyễn HIu Ti7n 2(
2( 02 Trung t?m '9TJ 9uy TiCn 2/
2( 0# THPT 6im $\ng A #1
2( 0# THPT 6im $\ng $ #2
2( 0# THPT 6im $\ng % ##
2( 0# Trung t?m '9TJ 6im $\ng #(
2( 0# THPT &D Th>Qng 6i1t #/
2( 0( THPT &D Nh?n (1
2( 0( THPT $^! &D (2
2( 0( THPT Nam &D (#
2( 0( THPT 9y d.T Tr4n H>ng Đạ* ((
2( 0( THPT Nam %a* (/
2( 0( Trung t?m '9TJ &D Nh?n (3
2( 0/ THPT Thanh &iCm A /1
2( 0/ THPT Thanh &iCm $ /2
2( 0/ THPT 9?n d.T Thanh &iCm /#
2( 0/ Trung t?m '9TJ Thanh &iCm /(
2( 0/ THPT Thanh &iCm % //
2( 03 THPT $ình &+! A 31
2( 03 THPT $ình &+! $ 32
2( 03 THPT $ình &+! % 3#
2( 03 THPT 9?n d.T $ình &+! 3(
2( 03 Trung t?m '9TJ $ình &+! 3/
2D. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH NAM ĐỊNH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
2/ Hl '9 ,à ĐT Nam ĐOnh 00
2/ 01 ThK sinh tN "* TT Nam ĐOnh 01
2/ 01 THPT &C Hồng Ph*ng 02
2/ 01 THPT Tr4n H>ng Đạ* 0#
2/ 01 THPT Nguyễn 6huy7n 0(
2/ 01 THPT Ng@ ;uyPn 0/
2/ 01 THPT Nguyễn Hu1 03
2/ 01 THPT 9&Nguyễn %@ng Tr2 08
2/ 01 THPT 9& Tr4n ;uang 6h\i 0<
2/ 01 THPT 9& Tr4n Nh.t 9u.t 0=
2/ 01 THPT 9& H*àng 9i1u 10
2/ 01 T'9TJ TT NamĐOnh 11
2/ 01 TT'9TJ Tr4n Ph5 12
2/ 01 TT'9TJ Nguyễn HiPn 1#
2/ 01 TT6TTH-HN-9N NĐ 1(
2/ 02 ThK sinh tN "* huy1n :_ &ộ! 1/
2/ 02 THPT :_ &ộ! 13
2/ 02 THPT Tr4n 0An &an 18
2/ 02 TT'9TJ :_ &ộ! 1<
2/ 0# ThK sinh tN "* huy1n Ju?n 1=
2/ 0# THPT Ju?n A 20
2/ 0# THPT Ju?n $ 21
2/ 0# THPT Ju?n % 22
2/ 0# THPT 9& Ju?n 2#
2/ 0# THPT Nguyễn ThuD 2(
2/ 0# TT'9TJ Ju?n 2/
2/ 0( ThK sinh tN "* huy1n 'ia* Thuu 23
2/ 0( THPT 'ia* Thuu A 28
2/ 0( THPT 'ia* Thuu $ 2<
2/ 0( THPT 'ia* Thuu % 2=
2/ 0( THPT 9& 'ia* Thuu #0
2/ 0( THPT ;uFt &?m #1
2/ 0( TT'9TJ 'ia* Thuu #2
2/ 0/ ThK sinh tN "* huy1n D ECn ##
2/ 0/ THPT TBng 0An Tr?n #(
2/ 0/ THPT Phạm 0An NghO #/
2/ 0/ THPT :_ Th* #3
2/ 0/ THPT 9& D ECn #8
2/ 0/ THPT Đại An #<
2/ 0/ TT'9TJ D ECn A #=
2/ 0/ TT'9TJ D ECn $ (0
2/ 0/ TT'9TJ ECn %hKnh (1
2/ 03 ThK sinh tN "* huy1n 0+ $\n (2
2/ 03 THPT H*àng 0An Th+ (#
2/ 03 THPT &>Lng Th7 0inh ((
2/ 03 THPT Nguyễn $Knh (/
2/ 03 THPT Nguyễn Đ2! Thu.n (3
2/ 03 TT'9TJ &iCn :inh (8
2/ 03 TT'9TJ Hy 0+ $\n (<
2/ 08 ThK sinh tN "* huy1n Nam TrN! (=
2/ 08 THPT Nam TrN! /0
2/
08 THPT &D TN TrUng /1
2/
08 THPT Nguyễn 9u /2
2/ 08 THPT 9& Phan $ội %h?u /#
2/ 08 THPT T> th+! ;uang Trung /(
2/ 08 THPT Tr4n 0An $\* //
2/ 08 TT'9TJ huy1n Nam TrN! /3
2/ 08 TT'9TJ 0W TuFn %hiCu /8
2/ 0< ThK sinh tN "* huy1n TrN! Ninh /<
2/ 0< THPT TrN! Ninh A /=
2/ 0< THPT Nguyễn Trãi 30
2/ 0< THPT TrN! Ninh $ 31
2/ 0< THPT &C ;uD Đ@n 32
2/ 0< THPT T> th+! Đ*àn 67t 3#
2/ 0< TT'9TJ A TrN! Ninh 3(
2/ 0< TT'9TJ $ TrN! Ninh 3/
2/ 0= ThK sinh tN "* huy1n NghYa H>ng 33
2/ 0= THPT NghYa H>ng A 38
2/ 0= THPT NghYa H>ng $ 3<
2/ 0= THPT NghYa H>ng % 3=
2/ 0= THPT 9& NghYa H>ng 80
2/ 0= THPT Tr4n Nh?n T@ng 81
2/ 0= TT'9TJ huy1n NghYa H>ng 82
2/ 0= TT'9TJ NghYa T?n 8#
2/ 10 ThK sinh tN "* huy1n H\i H.u 8(
2/ 10 THPT H\i H.u A 8/
2/ 10 THPT H\i H.u $ 83
2/ 10 THPT H\i H.u % 88
2/ 10 THPT 9& H\i Hlu 8<
2/ 10 THPT ThOnh &*ng 8=
2/ 10 THPT Tr4n ;uB! TuFn <0
2/ 10 THPT An Ph5! <1
2/ 10 TT'9TJ huy1n H\i H.u <2
2/ 10 TT'9TJ H\i %>Qng <#
2/ 10 THPT 0W 0An Hi7u <(
2/ 0= THPT NghYa :inh </
2/ 01 TT '9TJ 0inat[ <3
2/ 01 ĐH H> Thạm 6_ thu.t Nam ĐOnh <8
2/ 03 %Đ %@ng nghi1T Nam ĐOnh <<
2/ 01 %Đ J?y "Nng Nam ĐOnh <=
2/ 01 %Đ nghP Nam ĐOnh =0
2/ 01 %Đ nghP 6inh t7 - 6_ thu.t 0inat[ =1
2/ 01 T% %L Đi1n Nam ĐOnh =2
2/ 0< T% nghP 6inh t7 - 6_ thu.t %@ng nghi1T =#
2/ 0/ T% nghP Thn !@ng :_ ngh1 =(
2/ 01 T% nghP Đại &?m =/
2/ 01 T% nghP 'ia* th@ng 0.n t\i =3
2/ 01 T% nghP HB < =8
2/ 01 T% nghP HB 20 =<
2F. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH THÁI "UNH
"#$
%&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
23 00 Ph)ng 'iá* "+! %huyCn nghi1T 00
23 01 Ph)ng '9 - ĐT Thành ThB 01
23 01 THPT %huyCn 02
23 01 THPT &C ;uD Đ@n 0#
23 01 THPT Nguyễn Đ2! %\nh 0(
23 01 THPT Nguyễn %@ng Tr2 0/
23 01 THPT Nguyễn Thái $ình 03
23 01 TT'9TJ Thành ThB - Thái $ình 08
23 02 Ph)ng '9 - ĐT huy1n ;upnh Ph+ 0<
23 02 THPT ;upnh %@i 0=
23 02 THPT ;upnh ThU 10
23 02 THPT Ph+ 9N! 11
23 02 THPT Nguyễn Hu1 12
23 02 THPT $y% Tr4n H>ng Đạ* 1#
23 02 TT'9TJ ;upnh Ph+ f 1(
23 02 TT'9TJ ;upnh Ph+ ff 1/
23 0# Ph)ng '9 - ĐT huy1n H>ng Hà 13
23 0# THPT H>ng Nh?n 18
23 0# THPT $^! 9uyCn Hà 1<
23 0# THPT Nam 9uyCn Hà 1=
23 0# THPT Đ@ng H>ng Hà 20
23 0# THPT Tr4n ThO 9ung 21
23 0# TT'9TJ H>ng Hà 22
23 0( Ph)ng '9 - ĐT huy1n Đ@ng H>ng 2#
23 0( THPT TiCn H>ng 2(
23 0( THPT $^! Đ@ng ;uan 2/
23 0( THPT Nam Đ@ng ;uan 23
23 0( THPT :C &inh 28
23 0( THPT $án !@ng Đ@ng H>ng 2<
23 0( THPT T> th+! Đ@ng H>ng 2=
23 0( TT'9TJ Đ@ng H>ng #0
23 0/ Ph)ng '9 - ĐT huy1n 0W Th> #1
23 0/ THPT Nguyễn Trãi #2
23 0/ THPT 0W TiCn ##
23 0/ THPT &D $@n #(
23 0/ THPT $án !@ng 0W Th> #/
23 0/ THPT Phạm ;uang Thkm #3
23 0/ TT'9TJ 0W Th> #8
23 03 Ph)ng '9 - ĐT huy1n 6i7n J>Lng #<
"#$
%&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
23 03 THPT Nguyễn 9u #=
23 03 THPT $^! 6i7n J>Lng (0
23 03 THPT %hu 0An An (1
23 03 THPT $ình Thanh (2
23 03 THPT $y% 6i7n J>Lng (#
23 03 TT'9TJ 6i7n J>Lng ((
23 08 Ph)ng '9 - ĐT huy1n TiPn H\i (/
23 08 THPT T?y TiPn H\i (3
23 08 THPT Nam TiPn H\i (8
23 08 THPT Đ@ng TiPn H\i (<
23 08 THPT $án !@ng TiPn H\i (=
23 08 TT'9TJ TiPn H\i /0
23 0< Ph)ng '9 - ĐT huy1n Thái Thu€ /1
23 0< THPT Đ@ng Th+y Anh /2
23 0< THPT T?y Th+y Anh /#
23 0< THPT Thái Ninh /(
23 0< THPT Thái Ph5! //
23 0< THPT 9?n d.T 9iCm ĐiPn /3
23 0< TT'9TJ Thái Th+y f /8
23 0< TT'9TJ Thái Th+y ff /<
23 01 T% nghP !h* ng>Qi ahuy7t t.t Thái $ình /=
2H. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH NINH "UNH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
28 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Ninh $ình 00
28 01 Thành ThB Ninh $ình 01
28 02 ThO [ã Tam Đi1T 02
28 0# Huy1n Nh* ;uan 0#
28 0( Huy1n 'ia 0iễn 0(
28 0/ Huy1n H*a &> 0/
28 03 Huy1n ECn :@ 03
28 08 Huy1n 6im HLn 08
28 0< Huy1n ECn 6hánh 0<
28 01 THPT !huyCn &>Lng 0An Tu€ 11
28 01 THPT Đinh TiCn H*àng 12
28 01 THPT Tr4n H>ng Đạ* 1#
28 01 THPT $% Ninh $ình 1(
28 01 THPT 9?n d.T Nguyễn %@ng Tr2 1/
28 01 Trung t?m '9TJ TP Ninh $ình 13
28 02 THPT Nguyễn Hu1 21
28 02 THPT Ng@ Thì Nh.m 22
28 02 Trung t?m '9TJ Tam Đi1T 2#
28 0# THPT Nh* ;uan A #1
28 0# THPT Nh* ;uan $ #2
28 0# THPT 9?n tộ! Nội tr5 ##
28 0# Trung t?m '9TJ Nh* ;uan #(
28 0# THPT Nh* ;uan % #/
28 0( THPT 'ia 0iễn A (1
28 0( THPT 'ia 0iễn $ (2
28 0( THPT 'ia 0iễn % (#
28 0( Trung t?m '9TJ 'ia 0iễn ((
28 0/ THPT H*a &> A /1
28 0/ THPT 9?n d.T H*a &> /2
28 0/ Trung t?m '9TJ H*a &> /#
28 03 THPT ECn :@ A 31
28 03 THPT ECn :@ $ 32
28 03 Trung t?m '9TJ ECn :@ 3#
28 03 THPT Tạ •yCn 3(
28 08 THPT 6im HLn A 81
28 08 THPT 6im HLn $ 82
28 08 THPT $ình :inh 8#
28 08 Trung t?m '9TJ 6im HLn 8(
28 08 THPT 6im HLn % 8/
28 0< THPT ECn 6hánh A <1
28 0< THPT ECn 6hánh $ <2
28 0< THPT 0W 9uy Thanh <#
28 0< Trung t?m '9TJ ECn 6hánh <(
28 0< THPT 9& ECn 6hánh </
28 02 Tr>Qng !a* b{ng nghP %L bi1n - J?y "Nng Tam Đi1T 2(
28 02
Tr>Qng !a* b{ng nghP %L gioi Ninh $ình
2/
28 01 Tr>Qng !a* b{ng nghP &i&a:a 1 18
28 02
Tr>Qng trung !FT nghP sB 1#
23
28 02 Tr>Qng trung !FT nghP sB 1( 28
28 02
Tr>Qng trung !FT nghP 0i1t %an
2<
28 01 Tr>Qng trung !FT nghP Thành Nam 1<
28 01
Tr>Qng trung !FT nghP :_ thu.t Thanh $ình
1=
28 0# Tr>Qng trung !FT nghP Nh* ;uan #3
2L. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH THANH HOÁ
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
2< Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Thanh H*á 00
2< 01 Ph)ng 'iá* "+! Thành ThB Thanh H*á 01
2< 01 %Đ T9TT Thanh HXa 01
2< 01 %Đ E t7 Thanh HXa 01
2< 01 %Đ 0HNT Thanh HXa 01
2< 01 %Đ nghP %N Thanh HXa 01
2< 01 T% Thny H\n Thanh HXa 01
2< 01 T% Th>Lng mại T‰/ 01
2< 01 T% nghP 6_ ngh1 Thanh HXa 01
2< 02 Ph)ng 'iá* "+! ThO [ã $Gm HLn 02
2< 0# Ph)ng 'iá* "+! ThO [ã H4m HLn 0#
2< 0( Ph)ng 'iá* "+! huy1n ;uan HXa 0(
2< 0/ Ph)ng 'iá* "+! huy1n ;uan HLn 0/
2< 03 Ph)ng 'iá* "+! huy1n :>Qng &át 03
2< 08 Ph)ng 'iá* "+! huy1n $á Th>o! 08
2< 0< Ph)ng 'iá* "+! huy1n Th>Qng Ju?n 0<
2< 0= Ph)ng 'iá* "+! huy1n Nh> Ju?n 0=
2< 10 Ph)ng 'iá* "+! huy1n Nh> Thanh 10
2< 11 Ph)ng 'iá* "+! huy1n &ang %hánh 11
2< 12 Ph)ng 'iá* "+! huy1n NgU! dZ! 12
2< 1# Ph)ng 'iá* "+! huy1n Thạ!h Thành 1#
2< 1( Ph)ng 'iá* "+! huy1n %km Thny 1(
2< 1/ Ph)ng 'iá* "+! huy1n ThU Ju?n 1/
2< 13 Ph)ng 'iá* "+! huy1n 0Ynh &ộ! 13
2< 18 Ph)ng 'iá* "+! huy1n Thi1u HXa 18
2< 1< Ph)ng 'iá* "+! huy1n Tri1u HLn 1<
2< 1< T% N@ng &?m Thanh HXa 1<
2< 1= Ph)ng 'iá* "+! huy1n N@ng %Bng 1=
2< 20 Ph)ng 'iá* "+! huy1n Đ@ng HLn 20
2< 21 Ph)ng 'iá* "+! huy1n Hà Trung 21
2< 22 Ph)ng 'iá* "+! huy1n H*sng HXa 22
2< 2# Ph)ng 'iá* "+! huy1n Nga HLn 2#
2< 2( Ph)ng 'iá* "+! huy1n H.u &ộ! 2(
2< 2/ Ph)ng 'iá* "+! huy1n ;u\ng J>Lng 2/
2< 2/ T% nghP Thát thanh ,à truyPn hình Thanh HXa 2/
2< 23 Ph)ng 'iá* "+! huy1n TYnh 'ia 23
2< 28 Ph)ng 'iá* "+! huy1n ECn ĐOnh 28
2< THPT 9?n tộ! nội tr5 TGnh 2<
2< THPT %huyCn &am HLn 2=
2< 01 THPT Đà* 9uy TM #0
2< 01 THPT Hàm iồng #1
2< 01 THPT Nguyễn Trãi #2
2< 01 THPT &D Th>Qng 6i1t ##
2< 02 THPT $Gm HLn #(
2< 02 THPT &C Hồng Ph*ng #/
2< 08 THPT $á Th>o! #3
2< 08 THPT Hà 0An :a* #8
2< 0< THPT %4m gá th>o! #<
2< 01 THPT T@ Hi7n Thành #=
2< 10 THPT Nh> Thanh (0
2< 11 THPT &ang %hánh (1
2< 12 THPT NgU! &Z! (2
2< 12 THPT &C &ai (#
2< 1# THPT Thạ!h Thành 1 ((
2< 1# THPT Thạ!h Thành 2 (/
2< 1( THPT %km Thny 1 (3
2< 1( THPT %km Thny 2 (8
2< 1/ THPT &C &Si (<
2< 1/ THPT &C H*àn (=
2< 1/ THPT &am 6inh /0
2< 1/ THPT &C 0An &inh /1
2< 13 THPT 0Ynh &ộ! /2
2< 13 THPT TBng 9uy T?n /#
2< 13 THPT Tr4n 6hát %h?n /(
2< 18 THPT Thi1u HXa //
2< 18 THPT Nguyễn ;uán Nh* /3
2< 18 THPT &C 0An H>u /8
2< 18 THPT 9>Lng Đình Ngh1 /<
2< 1< THPT Tri1u HLn 1 /=
2< 1< THPT Tri1u HLn 2 30
2< 1< THPT Tri1u HLn # 31
2< 1< THPT Tri1u HLn ( 32
2< 1= THPT N@ng %Bng 1 3#
2< 1= THPT N@ng %Bng 2 3(
2< 1= THPT N@ng %Bng # 3/
2< 1= THPT N@ng %Bng ( 33
2< 1= THPT Tri1u ThO Trinh 38
2< 20 THPT Đ@ng HLn 1 3<
2< 20 THPT Nguyễn :ộng Tu?n 3=
2< 21 THPT Hà Trung 80
2< 21 THPT H*àng &1 6ha 81
2< 21 THPT Nguyễn H*àng 82
2< 22 THPT &>Lng Đ^! $sng 8#
2< 22 THPT H*sng HXa 2 8(
2< 22 THPT H*sng HXa # 8/
2< 22 THPT H*sng HXa ( 83
2< 22 THPT &>u Đình %hFt 88
2< 2# THPT $a Đình 8<
2< 2# THPT :ai Anh TuFn 8=
2< 2# THPT Tr4n Ph5 <0
2< 2( THPT H.u &ộ! 1 <1
2< 2( THPT H.u &ộ! 2 <2
2< 2( THPT Đinh %h>Lng 9>Lng <#
2< 2/ THPT ;u\ng J>Lng 1 <(
2< 2/ THPT ;u\ng J>Lng 2 </
2< 2/ THPT ;u\ng J>Lng # <3
2< 2/ THPT ;u\ng J>Lng ( <8
2< 2/ THPT Nguyễn Ju?n NguyCn <<
2< 2/ THPT ĐZng Thai :ai <=
2< 23 THPT TYnh 'ia 1 =0
2< 23 THPT TYnh 'ia 2 =1
2< 23 THPT TYnh 'ia # =2
2< 23 THPT TYnh 'ia / =#
2< 28 THPT ECn ĐOnh 1 =(
2< 28 THPT ECn ĐOnh 2 =/
2< 28 THPT ECn ĐOnh # =3
2< 28 THPT Tr4n jn %hiCm =8
2M. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH NGHV AN
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
2= 00 Hl '9-ĐT Ngh1 An 00
2= 01 Tuyvn Hinh Thành PhB 0inh 01
2= 01 THPT Hupnh Th5! 6háng 02
2= 01 THPT Hà Huy T.T 0#
2= 01 THPT &C 0i7t Thu.t 0(
2= 01 THPT 9& Nguyễn Tộ 0/
2= 01 THPT %huyCn Phan $ội %h?u 03
2= 01 %huyCn T*án ĐH 0inh 08
2= 01 THPT 9TNT TGnhz THPT 9& Nguyễn Trãi 0<
2= 01 THPT 9& &C ;uK Đ@n 0=
2= 01 THPT 9& Nguyễn Hu1 10
2= 01 THPT 9& Hr :an 11
2= 01 THPT 9& HIu NghOz TT'9TJ 0inh 12
2= 02 THPT $% %`a &)z TH ThO Jã %`a d) 1#
2= 02 THPT TJ %`a d)zTT'9TJ2 1(
2= 0# Tuyvn sinh Huy1n ;up %h?u 1/
2= 0# THPT ;up %h?u 13
2= 0( THPT ;up HST 2 18
2= 0( THPT ;up HST 1z9TNT ;up HST 1<
2= 0( Tuyvn sinh Huy1n ;up HST 1=
2= 20 THPT 9& H@ng Hi7u z TT'9TJ Thái H)a 20
2= 20 THPT Đ@ng Hi7u 21
2= 0/ Tuyvn Hinh huy1n NghYa Đàn 22
2= 20 THPT Thái H*à z Tuyvn sinh thO [ã Thái H*à 2#
2= 0/ THPT 1t/ 2(
2= 20 THPT T?y Hi7u Thái H)a 2/
2= 0/ THPT %Q Đe 23
2= 03 THPT 9& $^! ;upnh &>u 28
2= 03 Tuyvn Hinh huy1n ;upnh &>u 2<
2= 03 THPT ;upnh &>u 1 2=
2= 03 THPT ;upnh &>u 2 #0
2= 03 THPT ;upnh &>u # #1
2= 03 THPT ;upnh &>u ( #2
2= 03 THPT Nguyễn Đ2! :.u ##
2= 03 THPT H*àng :ai #(
2= 03 THPT 9& %ù %hKnh &anz&TTrUngzTT'9TJ; &>u #/
2= 08 Tuyvn sinh huy1n 6p HLn #3
2= 08 THPT 6p HLnz TT'9TJ 6p HLn #8
2= 0< Tuyvn sinh huy1n T>Lng 9>Lng #<
2= 0< THPT T>Lng 9>Lng 1zTT'9TJ T>Lng 9>Lng #=
2= 0< THPT T>Lng 9>Lng 2 (0
2= 0= Tuyvn sinh huy1n %*n %u@ng (1
2= 0= THPT %*n %u@ngzTT'9TJ !*n %u@ng (2
2= 0= THPT :>Qng ;uạ (#
2= 10 THPT T?n 6pzTT'9TJ T?n ap ((
2= 10 THPT 9TNT T?n 6p (/
2= 10 Tuyvn sinh huy1n T?n ap (3
2= 10 THPT T?n 6p # (8
2= 11 THPT ECn Thành 2 (<
2= 11 THPT Phan Th5! TrN!zTHPT Nam ECn Thành (=
2= 11 THPT $^! ECn Thànhz9& Tr4n Đình Ph*ng /0
2= 11 THPT 9& &C 9*ãn Nhã TT'9TJ ECn Thành /1
2= 11 THPT ECn Thành # /2
2= 11 Tuyvn sinh Huy1n ECn Thành /#
2= 11 THPT Phan ĐAng &>u /(
2= 12 THPT 9iễn %h?u 2z THPT T> Th+! Nguyễn 9u //
2= 12 THPT 9iễn %h?u #z9& ;uang Trung /3
2= 12 THPT 9iễn %h?u ( /8
2= 12 THPT 9& Nguyễn 0An TB /<
2= 12 THPT 9& Ng@ TrK H*àzTT'9TJ 9iễn %h?u /=
2= 12 Tuyvn sinh huy1n 9iễn !h?u 30
2= 12 THPT Nguyễn Ju?n mn 31
2= 12 THPT 9iễn %h?u / 32
2= 1# THPT Anh HLn # 3#
2= 1# THPT Anh HLn 1zTT'9TJ Anh HLn 3(
2= 1# THPT Anh HLn 2 3/
2= 1# Tuyvn sinh huy1n Anh HLn 33
2= 1( THPT Đ@ &>Lng # z THPT Đ@ &>Lng ( 38
2= 1( THPT Đ@ &>Lng 1zTT'9TJ Đ@ &>Lng 3<
2= 1( THPT Đ@ &>Lng 2 3=
2= 1( Tuyvn sinh Huy1n Đ@ d>Lng 80
2= 1( THPT 9& Đ@ &>Lng 1 81
2= 1( THPT 9& Đ@ &>Lng 2 82
2= 1/ THPT Thanh %h>Lng #z$% %át Ngạn 8#
2= 1/ THPT Nguyễn H_ Há!h 8(
2= 1/ THPT ĐZng Th5! H2a 8/
2= 1/ THPT $% Thanh %h>Lng zTT'9TJ Thanh %h>Lng 83
2= 1/ Tuyvn sinh huy1n Thanh !h>Lng 88
2= 1/ THPT Thanh %h>Lng 1 8<
2= 1/ THPT ĐZng Thai :ai 8=
2= 13 THPT Nghi &ộ! # <0
2= 13 THPT Nghi &ộ! 1 <1
2= 13 THPT Nghi &ộ! 2 z THPT Nghi &ộ! / <2
2= 13 Tuyvn sinh huy1n Nghi &ộ! <#
2= 13 THPT Nguyễn Th2! TN zTT'9TJ Nghi &ộ! <(
2= 13 THPT Nghi &ộ! ( </
2= 18 Truyvn Hinh huy1n Nan bàn <3
2= 18 THPT Nam Đàn 1 z THPT T> th+! :ai H^! Đ7 <8
2= 18 THPT Nam Đàn 2 <<
2= 18 THPT 6im &iCn <=
2= 18 THPT 9& Hà* NamzTT'9TJ Nam Đàn =0
2= 18 Tuyvn sinh huy1n H>ng nguyCn =1
2= 1< THPT &C Hồng Ph*ng =2
2= 1< THPT Phạm Hồng =#
2= 1< THPT Thái &ã* z THPT Nguyễn Tộ =(
2= 1< THPT Đinh $ạt T+yzTT'9TJ H>ng NguyCn =/
2= 1= Tuyvn sinh huy1n ;u7 Ph*ng =3
2= 1= THPT ;u7 Ph*ngz TT'9TJ ;u7 Ph*ng =8
2= 01 %a* b{ng NghP 6_ thu.t - %@ng nghi1T 0i1t Nam - Hàn ;uB! 01
2= 01 %a* b{ng NghP 6_ thu.t 0i1t - Đ2! 01
2= 02 %a* b{ng NghP 9u dO!h - Th>Lng mại Ngh1 An 1#
2= 01 Trung !FT NghP 6inh t7 - 6_ thu.t HB 1 01
2= 01 Trung !FT NghP 6inh t7 - 6_ thu.t - %@ng nghi1T 0inh 01
2= 20 Trung !FT NghP 6inh t7 - 6_ thu.t :iPn T?y 2#
2= 11 Trung !FT NghP 6_ thu.t %@ng - N@ng nghi1T ECn Thành /#
2= 03 Trung !FT NghP 6inh t7 - 6_ thu.t $^! Ngh1 An 2<
2= 1( Trung !FT NghP 6inh t7 - 6_ thu.t Đ@ &>Lng 80
2= 01 Trung !FT NghP sB ( - $ộ ;uB! Th)ng 01
2= 01 Trung !FT NghP 6inh t7 - %@ng nghi1T - Tivu Thn %N Ngh1 An 01
2= 2= Trung !FT NghP 9?n tộ! - :iPn n5i Ngh1 An (1
2= 13 Trung !FT NghP 6inh t7 - 6_ thu.t Nghi &ộ! <#
>0. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH HÀ TSNH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#0 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Hà TYnh 00
#0 10 TT'9TJ-HN-9N 6p Anh 01
#0 10 THPT 6p Anh 02
#0 10 THPT Nguyễn Hu1 0#
#0 10 THPT 6p &?m 0(
#0 0= TT'9TJ %km JuyCn 0/
#0 0= THPT %km JuyCn 03
#0 0= THPT %km $ình 08
#0 0= THPT Hà Huy T.T 0<
#0 01 TT'9TJ tGnh Hà TYnh 0=
#0 01 THPT Phan Đình Phùng 10
#0 01 THPT T> th+! !hFt d>Sng !a* H*àng Ju?n Hãn 11
#0 0< TT'9TJ-6TTHHN Thạ!h Hà 12
#0 0< THPT &D TN TrUng 1#
#0 0< THPT Nguyễn Trung ThiCn 1(
#0 03 TT'9TJ %an &ộ! 1/
#0 03 THPT %an &ộ! 13
#0 03 THPT Đồng &ộ! 18
#0 03 THPT Ngh~n 1<
#0 12 THPT Nguyễn 0An TrRi 1=
#0 08 TT'9TJ-6TTHHN H>Lng 6hC 20
#0 08 THPT H>Lng 6hC 21
#0 08 THPT Hàm Nghi 22
#0 08 THPT Ph5! Trạ!h 2#
#0 0# TT'9TJ H>Lng HLn 2(
#0 0# THPT9& Nguyễn 6h^! 0i1n 2/
#0 0# THPT H>Lng HLn 23
#0 0# THPT &C HIu Trá! f 28
#0 0# THPT &C HIu Trá! ff 2<
#0 0# THPT %a* Th^ng 2=
#0 0( TT'9TJ- 6TTHHN Đ2! ThU #0
#0 0( THPT9& Đ2! ThU #1
#0 0( THPT :inh 6hai #2
#0 0( THPT Tr4n Ph5 ##
#0 0( THPT Đ2! ThU #(
#0 02 TT'9TJ Hồng &Ynh #/
#0 02 THPT Hồng &Ynh #3
#0 0/ TT'9TJ Nghi Ju?n #8
#0 0/ THPT Nguyễn 9u #<
#0 0/ THPT Nguyễn %@ng Tr2 #=
#0 01 THPT %huyCn Hà TYnh (0
#0 0< THPT &C ;uD Đ@n (1
#0 03 THPT 9& %an &ộ! (2
#0 0= THPT9& %km JuyCn (#
#0 10 THPT Nguyễn ThO $K!h %h?u ((
#0 12 THPT :ai Th5! &*an (/
#0 11 THPT 0W ;uang (3
#0 11 TT'9TJ 0W ;uang (8
#0 12 THPT Nguyễn ĐVng %hi (<
#0 0< THPT :ai 6Knh (=
#0 0/ THPT Nghi Ju?n /0
#0 02 THPT Hồng &am /1
#0 01 TT '9TJ - HN9N Thành ThB Hà TYnh /2
#0 0= THPT Nguyễn Đình &iễn /#
#0 10 THPT &C ;u\ng %hK /(
#0 08 THPT 'ia PhB //
#0 03 Trung t?m 6TTH-HN %an &ộ! /3
#0 0= Trung t?m 6TTH-HN %km [uyCn /8
#0 01 THPT !@ng d.T Thành Hn /<
#0 0# Trung t?m 6TTH-HN H>Lng HLn /=
#0 01 Trung !FT NghP Hà TYnh 30
#0 01 %Đ nghP 0i1t Đ2! Hà TYnh 31
#0 03 THPT 9?n d.T Nguyễn Thi7T 3#
>1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH -K?NG "UNH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#1 Hl 'iá* "+! - Đà* tạ* ;u\ng $ình 00
#1 01 Thành ThB Đồng Hoi
#1 01 Ph)ng 'iá* "+! - Đà* tạ* Đồng Hoi 01
#1 01 THPT Đà* 9uy TM„ Đồng Hoi 02
#1 01 THPT Đồng Hoi 0#
#1 01 THPT %huyCn ;u\ng $ình 0(
#1 01 THPT $án !@ng - Đồng Hoi 0/
#1 01 ThV th@ng "?n tộ! nội tr5 tGnh 03
#1 01 Trung t?m '9TJ Đồng Hoi 08
#1 02 Huy1n TuyCn H*á
#1 02 Ph)ng 'iá* "+!-Đà* tạ* TuyCn H*á 0<
#1 02 THPT TuyCn H*á 0=
#1 02 THPT &C TrN!-TuyCn H*á 10
#1 02 THPT Phan $ội %h?u- Ty H*á 11
#1 02 TH%H ,à THPT $^! HLn 12
#1 02 Trung t?m '9TJ TuyCn H*á 1#
#1 0# Huy1n :inh H*á
#1 0# Ph)ng 'iá* "+!-Đà* tạ* :inh H*á 1(
#1 0# THPT :inh H*á 1/
#1 0# TH%H ,à THPT H*á Ti7n 13
#1 0# Trung t?m '9TJ :inh H*á 18
#1 0( Huy1n ;u\ng Trạ!h
#1 0( Ph)ng 'iá* "+!-Đà* tạ* ;u\ng Trạ!h 1<
#1 0( THPT sB 1 ;u\ng Trạ!h 1=
#1 0( THPT sB 2 ;u\ng Trạ!h 20
#1 0( THPT sB # ;u\ng Trạ!h 21
#1 0( THPT sB ( ;u\ng Trạ!h 22
#1 0( Trung t?m '9TJ ;u\ng Trạ!h 2#
#1 0/ Huy1n $B Trạ!h
#1 0/ Ph)ng 'iá* "+!-Đà* tạ* $B Trạ!h 2(
#1 0/ THPT sB 1 $B Trạ!h 2/
#1 0/ THPT sB 2 $B Trạ!h 23
#1 0/ THPT sB # $B Trạ!h 28
#1 0/ THPT sB / $B Trạ!h 2<
#1 0/ TH%H ,à THPT 0i1t Trung 2=
#1 0/ THPT sB ( $B Trạ!h #0
#1 0/ Trung t?m '9TJ $B Trạ!h #1
#1 03 Huy1n ;u\ng Ninh
#1 03 Ph)ng 'iá* "+!-Đà* tạ* ;u\ng Ninh #2
#1 03 THPT ;u\ng Ninh ##
#1 03 THPT Ninh %h?u - ;u\ng Ninh #(
#1 03 Trung t?m '9TJ ;u\ng Ninh #/
#1 03 THPT Nguyễn HIu %\nh #3
#1 08 Huy1n &1 Thuu
#1 08 Ph)ng 'iá* "+! - Đà* tạ* &1 Thuu #8
#1 08 THPT &1 Thuu #<
#1 08 THPT H*àng H*a Thám - &1 Thuu #=
#1 08 THPT Tr4n H>ng Đạ* - &1 Thuu (0
#1 08 THPT Nguyễn %hK Thanh (1
#1 08 Trung t?m '9TJ &1 Thuu (2
#1 08 THPT 6T &1 Thuu (#
#1 0( THPT sB / ;u\ng Trạ!h ((
#1 08 TH%H ,à THPT 9>Lng 0An An (/
#1 0# TH%H ,à THPT Trung H*á (3
#1 0( THPT $% $^! ;u\ng Trạ!h (8
#1 01 Trung t?m 6TTH-HN Đồng Hoi (<
#1 01 T% nghP ;u\ng $ình /0
#1 01
T% nghP sB =
/1
>2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH -K?NG TWỊ
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#2 Hl '9-ĐT ;u\ng TrO 00
#2 08 THPT Nam H\i &Ang 11
#2 08 THPT H\i &Ang 12
#2 08 THPT Tr4n ThO T?m 1#
#2 08 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 1(
#2 08 Ph)ng '9}ĐT H\i &Ang 1/
#2 02 THPT TJ ;u\ng TrO 13
#2 02 THPT 9T Nội Tr5 TGnh 18
#2 02 THPT Nguyễn Hu1 1<
#2 02 Ph)ng '9}ĐT TJ ; TrO 1=
#2 03 THPT Tri1u Ph*ng 20
#2 03 THPT %hu 0An An 21
#2 03 THPT 0Ynh ĐOnh 22
#2 03 Ph)ng '9}ĐT Tri1u Ph*ng 2#
#2 01 THPT %huyCn &;Đ@n 2(
#2 01 THPT Đ@ng Hà 2/
#2 01 THPT &C &Si Đ@ng Hà 23
#2 01 THPT Phan %h?u Trinh 28
#2 01 TT6TTH-HN tGnh 2<
#2 01 Ph)ng '9}ĐT TPy Đ@ng Hà 2=
#2 0/ THPT T?n &?m #0
#2 0/ THPT %am &ộ #1
#2 0/ THPT &C Th7 Hi7u #2
#2 0/ Ph)ng '9}ĐT %am &ộ ##
#2 0< THPT H>ong H*á #(
#2 0< THPT &a* $\* #/
#2 0< Ph)ng '9}ĐT H>ong HXa #3
#2 0= THPT Đaar@ng #8
#2 0= Ph)ng '9}ĐT Đaa i@ng #<
#2 0( THPT %ồn TiCn #=
#2 0( THPT 'i* &inh (0
#2 0( THPT Nguyễn 9u (1
#2 0( Ph)ng '9}ĐT 'i* &inh (2
#2 0# THPT 0Ynh &inh (#
#2 0# THPT %`a Tùng ((
#2 0# THPT Nguyễn %@ng Tr2 (/
#2 0# THPT $7n ;uan (3
#2 0# Ph)ng '9}ĐT 0Ynh &inh (8
#2 0< TT'9TJ H>ong H*á (<
#2 0= TT'9TJ Đaai@ng (=
#2 0/ TT'9TJ %am &ộ /0
#2 01 TT'9TJ Đ@ng Hà /1
#2 08 TT'9TJ H\i &Ang /2
#2 02 TT'9TJ TJ ;u\ng trO /#
#2 03 TT'9TJ Tri1u Ph*ng /(
#2 0( TT'9TJ 'i* &inh //
#2 0# TT'9TJ 0Ynh &inh /3
#2 02 TT6TTH-HN TJ ;u\ng trO /8
#2 0# TT6TTH-HN 0Ynh &inh /<
#2 0< THPT H>ong Phùng /=
#2 0< THPT HB 2 Đaar@ng 30
#2 0= THPT A T5! 31
#2 03 THPT Nguyễn HIu Th.n 32
#2 01 T% nghP ;u\ng TrO 3#
>>. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH THXA THION HKY
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
## 01 THPT !huyCn ;uB! HU! 01
## 01 THPT Hai $à Tr>ng 02
## 01 THPT Nguyễn Hu1 0#
## 01 THPT 'ia Hội 0(
## 01 THPT $ùi ThO Ju?n 0/
## 01 THPT $% ĐBng Đa • TT 6TTH -HN Hu7 ‚ 03
## 01 THPT Nguyễn Tr>Qng Tộ 08
## 0# THPT H*á %h?u 0<
## 01 TT '9TJ TP Hu7 0=
## 01 6hBi !huyCn ĐH6H Hu7 10
## 02 THPT Ph*ng ĐiPn 11
## 02 THPT Tam 'iang 12
## 02 THPT Nguyễn Đình %hivu 1#
## 0# THPT Nguyễn %hK Thanh 1(
## 0( THPT ĐZng Huy Tr2 1/
## 0/ THPT Phan ĐAng &>u 13
## 0/ THPT Nguyễn Hinh %ung 18
## 03 THPT H>Lng Thny 1<
## 03 THPT Ph5 $ài 1=
## 08 THPT An &>Lng Đ@ng 20
## 08 THPT 0inh &ộ! 21
## 08 THPT Ph5 &ộ! 22
## 0< THPT Nam Đ@ng 2#
## 0= THPT A &>oi 2(
## 01 THPT 9?n tộ! Nội tr5 TGnh 2/
## 08 THPT ThMa &>u 23
## 0( THPT H>Lng 0inh 28
## 01 Ph)ng '9%N Hl '9-ĐT TT Hu7 2<
## 01 THPT ĐZng Tr4n %@n 2=
## 0( THPT $ình ĐiPn #0
## 0/ THPT 0inh Ju?n #1
## 01 Trung !FT Ph.t HU! Hu7 #2
## 01 Tr ĐH Ngh1 thu.t-Hu7 •h1 T%‚ ##
## 01 %Đ %@ng nghi1T Hu7 #(
## 0/ THPT Thu.n An #/
## 01 6hBi !huyCn ĐHNN Hu7 #3
## 02 THPT Tr4n 0An 6u #8
## 01 THPT 9& Tr4n H>ng Đạ* #<
## 0= THPT H>Lng &?m #=
## 0= THPT Hồng 0?n (0
## 0( THPT H>Lng Trà (1
## 01 THPT %a* Th^ng (2
## 0< THPT H>Lng 'iang (#
## 0# THPT TB HIu ((
## 08 THPT TT Th7 h1 :oi (/
## 03 THPT Nguyễn Trãi (3
## 0/ THPT Hà Trung (8
## 01 TH 0HNT„ ThMa ThiCn Hu7 (<
## 0# TT'9TJ ;u\ng ĐiPn (=
## 0/ TT'9TJ Ph5 0ang /0
## 03 TT'9TJ H>Lng Thny /1
## 01 %Đ NghP 9u dO!h Hu7 /2
## 02 %Đ NghP Nguyễn Tri Ph>Lng /#
## 01 T% NghP sB 10 /(
## 03 T% NghP TT Hu7 //
## 01 T% NghP sB 2# $ộ ;uB! Th)ng /3
## 0# T% NghP ;u\ng ĐiPn /8
## 01 T% NghP Hu7 /<
>B. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH -K?NG NAM
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#( 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh ;u\ng Nam 00
#( 01 Ph)ng '9}ĐT Tam 6p 01
#( 01 THPT Phan $ội %h?u 02
#( 01 THPT Tr4n %a* 0?n 0#
#( 01 THPT &C ;uD Đ@n 0(
#( 01 THPT 9& Hà Huy T.T 0/
#( 01 TTy '9TJ tGnh ;u\ng Nam 03
#( 01 THPT %huyCn Nguyễn $Gnh 6hiCm 08
#( 02 TTy '9TJ-HN Hội An 0<
#( 02 THPT Tr4n ;uD %áT 0=
#( 02 Ph)ng '9}ĐT Hội An 10
#( 02 PT9T Nội tr5 tGnh ;u\ng Nam 11
#( 02 THPT NguyễnTrãi 12
#( 0# THPT Hà* Nam 1#
#( 0# THPT &C Hồng Ph*ng 1(
#( 0# TTy '9TJ-HN 9uy JuyCn 1/
#( 0# THPT Nguyễn HiPn 13
#( 0( THPT Nguyễn 9uy Hi1u 18
#( 0( THPT H*àng 9i1u 1<
#( 0( THPT Phạm Ph5 Th2 1=
#( 0( THPT &>Lng Th7 0inh 20
#( 0( THPT Nguyễn 6huy7n 21
#( 0( TTy '9TJ-HN Đi1n $àn 22
#( 0/ THPT Hupnh NgU! Hu1 2#
#( 0/ THPT %hu 0An An 2(
#( 0/ THPT ĐR ĐAng Tuyvn 2/
#( 0/ THPT &>Lng Th5! 6p 23
#( 0/ TTy '9TJ-HN Đại &ộ! 28
#( 0/ Ph)ng '9}ĐT Đại &ộ! 2<
#( 03 THPT ;u7 HLn 2=
#( 03 THPT Nguyễn 0An %M #0
#( 1< THPT N@ng HLn #1
#( 03 THPT Tr4n Đại NghYa #2
#( 03 TTy '9TJ-HN ;u7 HLn ##
#( 03 THPT 9& Phạm 0An Đồng #(
#( 08 THPT Hi1T Đ2! #/
#( 08 TTy '9TJ-HN Hi1T Đ2! #3
#( 0< THPT Tivu &a #8
#( 0< THPT Nguyễn Thái $ình #<
#( 0< THPT Thái PhiCn #=
#( 0< THPT &D TN TrUng (0
#( 0< TTy '9TJ-HN ThAng $ình (1
#( 0= THPT N5i Thành (2
#( 0= THPT %a* $á ;uát (#
#( 0= THPT Nguyễn Hu1 ((
#( 0= TTy '9TJ-HN N5i Thành (/
#( 10 THPT Hupnh Th5! 6háng (3
#( 10 THPT Phan %h?u Trinh (8
#( 10 TTy '9TJ-HN TiCn Ph>o! (<
#( 11 THPT $^! Trà :y (=
#( 11 TTy '9TJ-HN $^! Trà :y /0
#( 12 THPT ;uang Trung /1
#( 1# THPT Nam 'iang /2
#( 1( THPT 6h?m Đ2! /#
#( 18 THPT Tr4n 0An 9> /(
#( 18 TTy '9TJ-HN Ph5 Ninh //
#( 1/ THPT Nam Trà :y /3
#( 13 THPT T?y 'iang /8
#( 18 THPT Nguyễn 9+! /<
#( 11 PT 9T Nội tr5 N>o! ]a /=
>D. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH -K?NG NGZI
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#/ 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh ;u\ng Ngãi 00
#/ 01 Ph)ng 'iá* "+! Thành ThB ;u\ng Ngãi 01
#/ 02 Ph)ng 'iá* "+! huy1n &D HLn 02
#/ 0# Ph)ng 'iá* "+! huy1n $ình HLn 0#
#/ 0( Ph)ng 'iá* "+! huy1n Trà $ồng 0(
#/ 0/ Ph)ng 'iá* "+! huy1n HLn TOnh 0/
#/ 03 Ph)ng 'iá* "+! huy1n HLn Hà 03
#/ 08 Ph)ng 'iá* "+! huy1n T> NghYa 08
#/ 0< Ph)ng 'iá* "+! huy1n NghYa Hành 0<
#/ 0= Ph)ng 'iá* "+! huy1n :inh &*ng 0=
#/ 10 Ph)ng 'iá* "+! huy1n :ộ Đ2! 10
#/ 11 Ph)ng 'iá* "+! huy1n Đ2! PhV 11
#/ 12 Ph)ng 'iá* "+! huy1n $a TL 12
#/ 1# Ph)ng 'iá* "+! huy1n HLn T?y 1#
#/ 1( Ph)ng 'iá* "+! huy1n T?y Trà 1(
#/ 01 THPT Tr4n ;uB! TuFn 1/
#/ 01 THPT &C Trung Đình 13
#/ 0# THPT $ình HLn 18
#/ 0# THPT 0ạn T>Qng 1<
#/ 0# THPT $% &C ;uK Đ@n 1=
#/ 0/ THPT HB 1 HLn TOnh 20
#/ 0/ THPT $a 'ia 21
#/ 0/ THPT HLn :_ 22
#/ 0/ THPT $% Hupnh Th5! 6háng 2#
#/ 08 THPT HB 1 T> NghYa 2(
#/ 08 THPT HB 2 T> NghYa 2/
#/ 08 THPT $% %hu 0An An 23
#/ 0< THPT HB 1 NghYa Hành 28
#/ 0< THPT HB 2 Nghiã Hành 2<
#/ 10 THPT Phạm 0An Đồng 2=
#/ 10 THPT HB 2 :ộ Đ2! #0
#/ 10 THPT $% Nguyễn %@ng Tr2 #1
#/ 11 THPT HB 1 Đ2! PhV #2
#/ 11 THPT HB 2 Đ2! PhV ##
#/ 11 THPT $% &>Lng Th7 0inh #(
#/ 01 THPT 9?n tộ! nội tr5 tGnh #/
#/ 02 THPT &D HLn #3
#/ 0( THPT Trà $ồng #8
#/ 03 THPT HLn Hà #<
#/ 0= THPT :inh &*ng #=
#/ 12 THPT $a TL (0
#/ 01 Trung t?m '9TJ - HN tGnh ;u\ng Ngãi (1
#/ 0< THPT $% Nguyễn %@ng Ph>Lng (2
#/ 10 THPT Tr4n ;uang 9i1u (#
#/ 08 THPT Thu Jà ((
#/ 0# THPT Tr4n 6p Ph*ng (/
#/ 01 THPT 9& H*àng 0An Th+ (3
#/ 0/ THPT 9& Tr>Lng ĐOnh (8
#/ 10 Trung t?m 6TTH - HN :ộ Đ2! (<
#/ 12 THPT Phạm 6i1t (=
#/ 01 THPT %huyCn &C 6hi7t /0
#/ 1# THPT Đinh TiCn H*àng /1
#/ 1( THPT T?y Trà /2
#/ 01 THPT T> Th+! Nguyễn $Gnh 6hiCm /#
#/ 03 THPT ;uang Trung /(
#/ 0# %ĐN a_ thu.t !@ng ngh1 9ung -uFt 81
#/ 08 %ĐN %L gioi 82
#/ 01 T%N ainh t7- %@ng ngh1 9ung -uFt 8#
#/ 0/ T%N tGnh ;u\ng Ngãi 8(
#/ 11 T%N Đ2! PhV 8/
>F. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH KOM TKM
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#3 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh 6*n Tum 00
#3 01 THPT 6*nTum 01
#3 01 THPT-9TNT tGnh 02
#3 01 THPT %huyCn Nguyễn TFt Thành 0#
#3 01 Trung t?m 6TTH-HN9N 0(
#3 0/ THPT-9TNT Ha Th4y 0/
#3 08 THPT-9TNT ĐAa Hà 03
#3 0( THPT-9TNT ĐAa T@ 08
#3 02 Ph)ng 'iá* "+! huy1n ĐAagdi 0<
#3 0# Ph)ng 'iá* "+! huy1n NgU! Hồi 0=
#3 0( Ph)ng 'iá* "+! huy1n ĐAa T@ 10
#3 08 Ph)ng 'iá* "+! huy1n ĐAa Hà 11
#3 0/ Ph)ng 'iá* "+! huy1n Ha Th4y 12
#3 01 Ph)ng 'iá* "+! ThO [ã 6*nTum 1#
#3 03 Ph)ng 'iá* "+! huy1n 6*nPd@ng 1(
#3 01 %ĐHP 6*nTum 1/
#3 01 TH 6inh t7-6TTH 13
#3 03 THPT-9TNT 6*nTd@ng 18
#3 01 Trung t?m '9TJ tGnh 1<
#3 01 TH E t7 1=
#3 01 THPT 9uy T?n 20
#3 0# THPT-9TNT NgU! Hồi 21
#3 02 THPT-9TNT ĐAagdi 22
#3 0< Ph)ng 'iá* "+! huy1n 6*n iŠy 2#
#3 0< THPT-9TNT 6*n iŠy 2(
#3 01 THPT &C &Si 2/
#3 0(
THPT Nguyễn 0An %M
23
#3 0#
THPT Nguyễn Trãi
28
#3 08 Trung t?m '9TJ huy1n ĐAa Hà 2<
#3 08 Ph)ng 'iá* "+! huy1n Tu :L i@ng 2=
#3 08 THPT Tr4n ;uB! TuFn #0
#3 0= PT-9TNT Huy1n Tu :L i@ng #1
#3 08
THPT Nguyễn 9u
#2
#3 02
THPT &>Lng Th7 0inh
##
#3 0/
THPT ;uang Trung
#(
#3 0<
THPT %hu 0An An
#/
#3 01
THPT Ng@ :?y
#3
#3 02 TT '9TJ Huy1n ĐAa 'di #8
#3 01 T% nghP 6*n Tum #<
#3 0( TT "ạy nghP ĐAa T@ #=
#3 03 TT "ạy nghP :Ang Đn (0
>H. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "UNH ĐỊNH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#8 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh $ình ĐOnh 00
#8 01 THPT ;uB! hU! 01
#8 01 THPT Tr>ng 0>Lng 02
#8 01 THPT !huyCn &C ;uD Đ@n 0#
#8 01 THPT Hùng 0>Lng 0(
#8 01 THPT 9TNT TGnh 0/
#8 01 THPT Tr4n %a* 0?n 03
#8 01 THPT NgyTháf HU! 08
#8 01 THPT %hu 0An An 0<
#8 01 THPT ;uy NhLn 0=
#8 11 THPT HB 1 Tuy Th>o! 10
#8 11 THPT HB 2 Tuy Th>o! 11
#8 11 THPT Nguyễn 9iCu 12
#8 11 THPT Ju?n 9i1u 1#
#8 0= THPT 9TNT 0?n %anh 1(
#8 10 THPT HB 1 An NhLn 1/
#8 10 THPT HB 2 An NhLn 13
#8 10 THPT HB # An NhLn 18
#8 10 THPT H*à $ình 1<
#8 10 THPT NgyĐình %hivu 1=
#8 10 THPT Ngy Tộ 20
#8 0< THPT ;uang Trung 21
#8 0< THPT T?y HLn 22
#8 0< THPT 0q &ai 2#
#8 0< THPT Nguyễn Hu1 2(
#8 08 THPT 0Ynh Thạnh 2/
#8 03 THPT HB 1 Phù %át 23
#8 03 THPT HB 2 Phù %át 28
#8 03 THPT HB # Phù %át 2<
#8 03 THPT Ng@ :?y 2=
#8 03 THPT NgyHIu ;uang #0
#8 0/ THPT HB 1 Phù :_ #1
#8 0/ THPT HB 2 Phù :_ #2
#8 0/ THPT An &>Lng ##
#8 0/ THPT NgyTrung TrN! #(
#8 0/ THPT $ình 9>Lng #/
#8 0( THPT TAng $ạt HV #3
#8 0( THPT Nguyễn Tr?n #8
#8 0( THPT Nguyễn 9u #<
#8 0( THPT &D TN TrUng #=
#8 0( THPT Phan $ội %h?u (0
#8 0( THPT Tam ;uan (1
#8 0# THPT H*ài jn (2
#8 0# THPT 0q 'iI (#
#8 0# THPT Ngy $Gnh 6hiCm ((
#8 02 THPT An &ã* (/
#8 02 THPT HB 2 An &ã* (3
#8 0# THPT Tr4n ;uang 9i1u (8
#8 08 THPT 9TNT 0Ynh Thạnh (<
#8 0= THPT 0?n 0anh (=
#8 01 %Đ nghP ;uy NhLn /0
#8 01 %Đ nghP !L bi1n [?y "Nng ,à N@ng d?m Trung gộ /1
#8 03 THPT Nguyễn Hồng Đạ* /0
#8 01 Trung t?m '9TJ TGnh /1
#8 11 Trung t?m '9TJ-HN Tuy Ph>o! /2
#8 10 Trung t?m '9TJ-HN An NhLn /#
#8 03 Trung t?m '9TJ-HN Phù %át /(
#8 01 %Đ nghP ;uy NhLn //
#8 01 %Đ nghP !L bi1n [?y "Nng ,à n@ng d?m Trung gộ /3
>L. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH GIA IAI
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#< 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 00
#< 01 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Pdiau 01
#< 01 THPT Pdiau 02
#< 01 THPT Phan $ội %h?u 0#
#< 01 THPT 9?n tộ! Nội tr5 tGnh 0(
#< 01 THPT &C &Si 0/
#< 01 THPT %huyCn Hùng 0>Lng 03
#< 01 THPT H*àng H*a Thám 08
#< 01 Trung t?m 'iá* "+! th>Qng [uyCn tGnh 0<
#< 01 THPT Nguyễn %hK Thanh 0=
#< 01 TH„ TH%H„ THPT Nguyễn 0An &inh 10
#< 02 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* %h> PAh 11
#< 02 THPT :ạ! ĐGnh %hi 12
#< 02 THPT fa &y 1#
#< 02 THPT Phạm Hồng Thái 1(
#< 0# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* :ang Eang 1/
#< 0# THPT Tr4n H>ng Đạ* 13
#< 0# TH%H}THPT 6TA 6dLng 18
#< 0( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 6‹$ang 1<
#< 0( THPT &>Lng Th7 0inh 1=
#< 0( THPT Anh hùng N5T 20
#< 0/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* An 6hC 21
#< 0/ THPT ;uang Trung An 6hC 22
#< 0/ THPT Nguyễn 6huy7n 2#
#< 0/ THPT Nguyễn Trãi 2(
#< 03 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 6@ng %hr* 2/
#< 03 THPT Hà Huy T.T 23
#< 08 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Đ2! %L 28
#< 08 THPT &C H*àn 2<
#< 08 THPT Nguyễn Tr>Qng Tộ 2=
#< 0< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* %h> Pr@ng #0
#< 0< THPT &C ;uD Đ@n #1
#< 0< THPT Tr4n Ph5 #2
#< 0= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* %h> HC ##
#< 0= THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm #(
#< 0= THPT Nguyễn 0An %M #/
#< 0= THPT Tr>Qng %hinh #3
#< 10 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Ayun Pa #8
#< 10 THPT &C Thánh T@ng #<
#< 10 THPT &D Th>Qng 6i1t #=
#< 11 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 6r@ng Pa (0
#< 11 THPT %hu 0An An (1
#< 11 THPT Nguyễn 9u (2
#< 11 THPT Đinh TiCn H*àng (#
#< 12 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* fa 'rai ((
#< 12 THPT Hupnh Th5! 6háng (/
#< 12 THPT Phạm 0An Đồng (3
#< 1# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ĐAa Đ*a (8
#< 1# THPT Nguyễn Hu1 (<
#< 1# THPT &C Hồng Ph*ng (=
#< 1( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* fa Pa /0
#< 1( THPT Nguyễn TFt Thành /1
#< 1( THPT Phan %hu Trinh /2
#< 1/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ĐAa PL /#
#< 1/ THPT E Đ@n /(
#< 13 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Ph5 Thi1n //
#< 13 THPT Tr4n ;uB! TuFn /3
#< 18 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* %h> P>h /8
#< 18 THPT Nguyễn Thái HU! /<
>M. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH PHQ NON
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
#= 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Ph5 ECn 00
#= 01 THPT Nguyễn Hu1 01
#= 0< THPT Tr4n ;uB! TuFn 02
#= 01 THPT 9?n tộ! nội tr5 0#
#= 01 THPT 9& 9uy T?n 0(
#= 01 THPT %huyCn &>Lng 0An %hánh 0/
#= 08 THPT &C Trung 6iCn 03
#= 01 THPT Ng@ 'ia TN 08
#= 0= THPT &C Hồng Ph*ng 0<
#= 0= PT !FT 2„# HLn Thành 0=
#= 0( THPT &C Thành Ph>Lng 10
#= 0( THPT Tr4n Ph5 11
#= 0# THPT Phan Đình Phùng 12
#= 0# PT !FT 2„# Phan %hu Trinh 1#
#= 02 THPT &C &Si 1(
#= 0/ THPT Phan $ội %h?u 1/
#= 03 THPT Nguyễn 9u 13
#= 01 THPT Nguyễn Trãi 18
#= 01 THPT Nguyễn Tr>Qng Tộ 1<
#= 01 THPT 9& Nguyễn $Gnh 6hiCm 1=
#= 08 THPT Nguyễn %@ng Tr2 20
#= 0= THPT Nguyễn ThO :inh 6hai 21
#= 01 Trung t?m '9TJ TGnh Ph5 ECn 22
#= 01 Trung t?m 6TTH-HN HyTuy H)a 2#
#= 0< THPT Tr4n $ình TrUng 2(
#= 0( PT !FT 2„# 0q ThO Háu 2/
#= 0/ Trung t?m 6TTH-HN Hy HLn H)a 23
#= 02 PT !FT 2„# Ju?n Ph>o! 28
#= 02 Trung t?m 6TTH-HN Hy Đồng Ju?n 2<
#= 0< THPT Tr4n HuyPn 2=
#= 08 THPT 9& &C Thánh T@n #0
#= 01 %Đ nghP Ph5 ECn #2
#= 03 Trung t?m 6TTH-HN huy1n H@ng Hinh ##
#= 0( Trung t?m 6TTH-HN huy1n Tuy An #(
#= 08 THPT Nguyễn 0An &inh #8
#= 03 PhV th@ng !FT 2-# T?n &.T #<
#= 0# Trung t?m 6TTH-HN huy1n H@ng %4u #=
#= 0/ TH%H}THPT Nguyễn $á NgU! (0
#= 0( TH%H}THPT Nguyễn 0i7t Ju?n (1
#= 02 TH%H}THPT %hu 0An An (2
#= 01 %Đ %@ng nghi1T Tuy H)a (#
B0. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH ĐĂK IĂK
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(0 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh ĐAa &Aa 01
(0 01 THPT $u@n :a Thuột 02
(0 01 THPT %hu 0An An 0#
(0 08 THPT ;uang Trung 0(
(0 01 THPT Tr4n Ph5 0/
(0 01 THPT 9TNT NL Trang &Lng 03
(0 01 Trung T?m '9TJ TGnh 08
(0 08 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 0<
(0 08 THPT &C Hồng Ph*ng 0=
(0 1/ THPT $u@n Hồ 10
(0 03 THPT %> :Œ'ar 11
(0 10 THPT 6r@ng Ana 12
(0 1( THPT 0i1t Đ2! 1#
(0 0( THPT Phan $ội %h?u 1(
(0 0< THPT Ng@ 'ia TN 1/
(0 0< THPT Tr4n ;uB! T*\n 13
(0 11 THPT 6r@ng $@ng 18
(0 0= THPT NguyễnTFt Thành 1<
(0 02 THPT ha HŒd* 1=
(0 12 THPT &Aa 20
(0 0/ THPT ha HuT 21
(0 01 THPT Hồng Đ2! 22
(0 03 THPT Nguyễn Trãi 2#
(0 01 THPT %huyCn Nguyễn 9u 2(
(0 01 THPT %a* $á ;uát 2/
(0 08 THPT Phan Đình Phùng 23
(0 1# THPT $u@n Đ@n 28
(0 10 TT '9TJ 6r@ng Ana 2<
(0 08 TT '9TJ 6r@ng P^a 2=
(0 1/ TT '9TJ $u@n Hồ #0
(0 12 TT '9TJ &Aa #1
(0 03 TT '9TJ %> :Œ'ar #2
(0 02 TT '9TJ ha HŒ&* ##
(0 0( TT '9TJ 6r@ng NAng #(
(0 1/ THPT Hai $à Tr>ng #/
(0 08 THPT Nguyễn %@ng Tr2 #3
(0 1( THPT E •5t #8
(0 03 THPT &C HIu Trá! #<
(0 0< THPT Tr4n Nh?n T@ng #=
(0 01 THPT &C ;5y Đ@n (0
(0 0= TT '9TJ :Œ9rAa (1
(0 0< TT '9TJ ha 6ar (2
(0 1/ THPT Hupnh Th5! 6háng (#
(0 11 TT'9TJ 6r@ng $@ng ((
(0 01 TT'9TJ $u@n :a Thuột (/
(0 10 THPT Hùng 0>Lng (3
(0 01 T% nghP ĐAa dAa (8
(0 01 %Đ NghP TN 9?n Tộ! ĐAa dAa (<
(0 01 THPT Ph5 Ju?n (=
(0 02 THPT Phan %hu Trinh /0
(0 0= THPT Nguyễn Tộ /1
(0 0( THPT &D TN TrUng /2
(0 1# TT '9TJ $u@n Đ@n /#
(0 0/ TT '9TJ ha H5T /(
(0 01 T% 6inh t7 6_ thu.t Đ^a &^a //
(0 01 0HNT Đ^a &^a /3
(0 01 0An HXa # /8
(0 01 THPT 9TNT T?y NguyCn /<
(0 01 THPT ThN! hành %a* NguyCn /=
(0 0( THPT Nguyễn Hu1 30
(0 0# THPT Nguyễn 0An %M 31
(0 01 THPT &C 9ukn 32
(0 08 THPT Nguyễn ThO :inh 6hai 3#
(0 01 nAng ahi7u Thv "+! Thv tha* 3(
(0 0# THPT Phan ĐAng &>u 3/
(0 02 THPT %hinh 33
(0 03 THPT Tr4n ;uang 6h\i 38
(0 0< THPT Nguyễn Thái $ình 3<
(0 1# THPT Tr4n Đại NghYa 3=
(0 1( TT'9TJ %> 6uin 80
(0 10 THPT Phạm 0An Đồng 81
(0 0/
THPT ha iBa
82
(0 11
THPT Tr4n H>ng Đạ*
8#
B1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH KHÁNH HOÀ
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(1 01 Hl '9}ĐT 6hánh H*à 00
(1 01 %Đ nghP 6H 01
(1 01 Trung hU! 6inh t7 6hánh H)a 02
(1 08 TT'9TJ 6hánh HLn 08
(1 02 THPT Hupnh Th5! 6háng 0=
(1 02 THPT T@ ,An Ln 10
(1 02 THPT $% Nguyễn ThO :inh 6hai 11
(1 0# THPT Nguyễn Trãi 12
(1 0# THPT Tr4n ;uD %áT 1#
(1 0# THPT $% Tr4n %a* 0?n 1(
(1 01 THPT &D TN TrUng 1/
(1 01 THPT Nguyễn 0An TrRi 13
(1 01 THPT %huyCn &C ;uD Đ@n 18
(1 01 THPT Hà Huy T.T 1<
(1 01 THPT H*àng 0An Th+ 1=
(1 01 THPT $% Nguyễn Tộ 20
(1 01 THPT $% %hu 0An An 21
(1 01 THPT 9& Nguyễn Thi1n Thu.t 22
(1 01 THPT 9& &C Thánh T@n 2#
(1 0( THPT H*àng H*a Thám 2(
(1 0( THPT $% &C &Si 2/
(1 0( THPT $% Nguyễn $Gnh 6hiCm 23
(1 03 THPT Nguyễn Hu1 28
(1 03 THPT $% Tr4n H>ng Đạ* 2<
(1 0= THPT Tr4n $ình TrUng 2=
(1 03 THPT Phan $ội %h?u #0
(1 01 THPT Hrmann 'minr #1
(1 01 $T Nha Trang 2 #2
(1 0# TT'9TJ Ninh H*à ##
(1 01 TT'9TJ Nha Trang #(
(1 0( TT'9TJ 9iCn 6hánh #/
(1 03 TT'9TJ %am ianh #3
(1 02 TT'9TJ 0ạn Ninh #8
(1 0# THPT Nguyễn %hK Thanh #<
(1 01 PT9T Nội tr5 6hánh H*à #=
(1 0/ THPT &ạ! &*ng ;u?n (0
(1 03 THPT Ng@ 'ia TN (1
(1 08 %FT 2„# 6hánh HLn (2
(1 0( THPT Nguyễn Thái HU! (#
(1 0/ TT'9TJ 6hánh 0Ynh ((
(1 0# THPT T@n Đ2! Th^ng (/
(1 0= TT'9TJ %am &?m (3
(1 03 BTVH t¹i THPT Ng« Gia Tù (8
(1 02 THPT Lª Hång Phong (<
(1 0( THPT §oµn ThÞ §iÓm (=
(1 01 %a* b{ng nghP ;uB! t7 Nam 0i1t /0
(1 0# Trung !FT nghP Ninh H)a /1
(1 03 Trung !FT nghP %am ianh /2
(1 01 Trung !FT nghP Nha Trang /#
(1 01 %a* b{ng NghP Nha Trang 01
B2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH IJM Đ<NG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(2 01 Hl 'iá* "+! - Đà* tạ* 00
(2 01 Ph)ng '9-ĐT TPy Đà &ạt 01
(2 01 THPT Tr4n Ph5 - Đà &ạt 02
(2 01 THPT $ùi ThO Ju?n 0#
(2 01 THPT %hi &Ang 0(
(2 01 THPT Ju?n Tr>Qng 0/
(2 01 THPT ĐBng Đa 03
(2 01 9TNT TGnh 08
(2 01 THPT !huyCn ThAng &*ng- Đà &ạt 0<
(2 01 THPT Nguyễn 9u -Đà dạt 0=
(2 01 THPT 9?n &.T Phù ĐVng 10
(2 01 THPT T?y HLn 11
(2 01 Hrman 'minr 12
(2 0/ Ph)ng '9-ĐT ĐLn 9>Lng 1#
(2 0/ THPT &ạ! Nghi1T 1(
(2 0/ THPT ĐLn 9>Lng 1/
(2 0/ THPT Ng@ 'ia TN 13
(2 0# Ph)ng '9-ĐT Đ2! TrUng 18
(2 0# THPT Đ2! TrUng 1<
(2 0# THPT Nguyễn Trãi - Đ2! TrUng 1=
(2 0( Ph)ng '9-ĐT 9i &inh 20
(2 0( THPT 9i &inh 21
(2 0( THPT Phan $ội %h?u - 9i &inh 22
(2 11 Ph)ng '9-ĐT $\* &?m 2#
(2 11 THPT $\* &?m 2(
(2 02 Ph)ng '9-ĐT $\* &ộ! 2/
(2 02 THPT $\* &ộ! 23
(2 02 THPT &ộ! Thanh 28
(2 02 9?n d.T &C &Si - $\* &ộ! 2<
(2 08 Ph)ng '9-ĐT Đạ Hu*ai 2=
(2 08 THPT Đạ Hu*ai #0
(2 0< Ph)ng 'Đ- ĐT Đạ Tˆh #1
(2 0< THPT Đạ Tˆh #2
(2 0= Ph)ng '9-ĐT %át TiCn ##
(2 0= THPT %át TiCn #(
(2 10 Ph)ng '9-ĐT &?m Hà #/
(2 10 THPT &?m Hà #3
(2 10 THPT ThAng &*ng - &?m Hà #8
(2 03 Ph)ng '9-ĐT &ạ! 9>Lng #<
(2 01 TT '9TJ Đà &ạt #=
(2 02 TT '9TJ &?m Đồng (0
(2 0( THPT &C Hồng Ph*ng (1
(2 08 THPT Đạmri - Đạ Hu*ai (2
(2 10 THPT T?n Hà - &?m Hà (#
(2 0= THPT 'ia 0iễn - %át TiCn ((
(2 02 THPT Nguyễn 9u - $\* &ộ! (/
(2 02 THPT &C ThO Pha - $\* &ộ! (3
(2 02 THPT Nguyễn Tri Ph>Lng - $\* &ộ! (8
(2 11 THPT &ộ! Thành - $\* &?m (<
(2 11 THPT $% &ộ! An (=
(2 0# THPT %hu 0An An - Đ2! TrUng /0
(2 0# THPT Đà &*an - Đ2! TrUng /1
(2 0# THPT Nguyễn Thái $ình - Đ2! TrUng /2
(2 03 THPT &ang $iang - Jã &át /#
(2 12 THPT Đạ T@ng - Đam i@ng /(
(2 0/ THPT PrX - ĐLn 9>Lng //
(2 0( THPT Nguyễn 0i7t Ju?n /3
(2 0= TT'9TJ %át TiCn /8
(2 11 TT'9TJ $\* &?m /<
(2 0= THPT ;uang Trung - %át TiCn /=
(2 0/ THPT &C &Si - ĐLn 9>Lng 30
(2 10 THPT &C ;uD Đ@n - &?m Hà 31
(2 0< THPT &C ;uD Đ@n - Đạ Tˆh 32
(2 02 TT 6TTH-HN $\* &ộ! 3#
(2 0# TT 6TTH-HN Đ2! TrUng 3(
(2 0( TT 6TTH-HN 9i &inh 3/
(2 0/ TT 6TTH-HN ĐLn 9>Lng 33
(2 08 TT 6TTH-HN Đạ Hu*ai 38
(2 0< TT 6TTH-HN Đạ Tˆh 3<
(2 10 TT 6TTH-HN &?m Hà 3=
(2 01 %Đ 6T-6T &?m Đồng 80
(2 02 THPT &ộ! Phát - $\* &ộ! 81
(2 0# THPT H*àng H*a Thám - ĐyTrUng 82
(2 0( THPT Nguyễn Hu1 - 9i &inh 8#
(2 03 THPT Đạ Har- &ạ! 9>Lng 8(
(2 12 Ph)ng 'iá* "+! Đam i@ng 8/
(2 12 THPT Phi &iCng - Đam i@ng 83
(2 01 THPT Tà Nung - Đà &ạt 88
(2 01 THPT 9?n &.T Ersin- Đà &ạt 8<
(2 10 THPT Hupnh Th5! 6háng - &yHà 8=
(2 11 THPT &ộ! $^! - $\* &?m <0
(2 0( THPT H)a Ninh † 9i &inh <1
(2 0< THPT TT Nguyễn 6huy7n - Đạ Tˆh <2
(2 02 THPT TT 9uy T?n † $\* &ộ! <#
(2 0< TH%H}THPT 9TNT &iCn huy1n ThKa nam <(
(2 03 Trung t?m '9TJ &a! 9>Lng </
(2 12 Trung t?m '9TJ Đam i@ng <3
(2 01 %Đ NghP 9adat <8
(2 01 %Đ E t7 &?m Đồng <<
(2 01 T% 9u &O!h 9adat <=
(2 0# T% 6T-6T ;uB! 0i1t =0
(2 01 Ph?n hi1u T% 0An th> d>u trI T‰ =1
(2 02 %Đ %@ng ngh1 } 6inh t7 $\* &ộ! =2
B>. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "UNH PHT[C
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(# Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh $ình Ph>o! 00
(# 01 Ph)ng '9}ĐT Đồng J*ài 01
(# 01 THPT Đồng J*ài 02
(# 01 THPT Nguyễn 9u 0#
(# 01 THPT !huyCn ;uang Trung 0(
(# 02 Ph)ng '9}ĐT Đồng Ph5 0/
(# 02 THPT Đồng Ph5 03
(# 0# Ph)ng '9}ĐT %hLn Thành 08
(# 0# THPT %hLn Thành 0<
(# 0# THPT %hu 0An An 0=
(# 0( Ph)ng '9}ĐT $ình &*ng 10
(# 0( THPT $ình &*ng 11
(# 0( THPT Nguyễn Hu1 12
(# 0= THPT Nguyễn HIu %\nh 1#
(# 0/ Ph)ng '9}ĐT &ộ! Ninh 1(
(# 0/ THPT &ộ! Ninh 1/
(# 0/ THPT &ộ! Thái 13
(# 03 Ph)ng '9}ĐT $ù ĐBT 18
(# 03 THPT Thanh H)a 1<
(# 08 Ph)ng '9}ĐT Ph>o! &*ng 1=
(# 08 THPT Ph>o! &*ng 20
(# 08 THPT Ph>o! $ình 21
(# 10 THPT Ph5 iiPng 22
(# 0< Ph)ng '9 $ù ĐAng 2#
(# 0< THPT $ù ĐAng 2(
(# 0< THPT &C ;uD Đ@n 2/
(# 0< Tr>Qng %FT 2„ # Th7 0inh 23
(# 01 PT9TNT TGnh 28
(# 10 THPT Nguyễn 6huy7n 2<
(# 0< THPT ThBng NhFt 2=
(# 10 Tr>Qng %FT 2„# 9Aa Ž #0
(# 01 '9TJ TGnh #1
(# 08 '9TJ Ph>o! &*ng #2
(# 0( '9TJ $ình &*ng ##
(# 0< '9TJ $ù ĐAng #(
(# 0/ '9TJ &ộ! Ninh #/
(# 0# '9TJ %hLn Thành #3
(# 03 '9TJ $ù ĐBT #8
(# 02 TT '9TJ Đồng Ph5 #<
(# 01 THPT Hùng 0>Lng #=
(# 0( THPT Tr4n Ph5 (0
(# 02 Tr>Qng %FT 2„# Đồng Ti7n (1
(# 10 Tr>Qng %FT 2„# Đa 6ia (2
(# 0/ Tr>Qng %FT 2„# &ộ! Hi1T (#
(# 0= Ph)ng '9}ĐT Hon ;u\n ((
(# 10 Ph)ng '9}ĐT $ù 'ia :.T (/
(# 0< Tr>Qng %FT 2„# ĐAng Hà (3
(# 03 Tr>Qng %FT 2„# T?n Ti7n (8
(# 0# T% NghP T@n Đ2! Th^ng (<
(# 10 %FT 2„# 0q ThO Háu (=
(# 0# %FT 2„# Nguyễn $Gnh 6hiCm /0
BB. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "UNH DTƠNG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(( 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 00
(( 01 Trung t? m 'iá* "+! th>Qng [uyCn - 6THN tGnh $ình 9>Lng 01
(( 01 THPT !huyCn Hùng 0>Lng 02
(( 01 THPT 0q :inh Đ2! 0#
(( 01 THPT An :_ 0(
(( 01 THPT Nguyễn Đình %hiễu 0/
(( 01 T> th+! Trung Tivu hU! PhTi•H -6E 03
(( 02 Trung t? m 'iá* "+! th>Qng [uyCn - 6THN huy1n $7n %át 08
(( 02 THPT $ình Ph5 0<
(( 02 THPT $7n %át 0=
(( 02 THPT T?y Nam 10
(( 02 THPT &ai •yCn 11
(( 02 Trung t? m 'iá* "+! th>Qng [uyCn - 6THN huy1n T?n •yCn 12
(( 0# THPT Hupnh 0An Ngh1 1#
(( 0# THPT T?n Ph>o! 6hánh 1(
(( 0# THPT Thái H*à 1/
(( 0# THPT T?n $ình 13
(( 0# THPT Th>Qng T?n 18
(( 0# THPT &C &Si 1<
(( 0# Trung t? m 'iá* "+! th>Qng [uyCn - 6THN huy1n Thu.n An 1=
(( 0( THPT TrOnh H*ài Đ2! 20
(( 0( THPT Nguyễn Trãi 21
(( 0( THPT Tr4n 0An Žn 22
(( 0( Trung t? m 'iá* "+! th>Qng [uyCn - 6THN huy1n 9Y An 2#
(( 0/ THPT 9Y An 2(
(( 0/ Trêng THPT Ngu!n "n Ninh 2/
(( 0/ Trêng THPT $ình An 23
(( 0/ Trung t?m 'iá* "+! th>Qng [uyCn - 6THN huy1n Ph5 'iá* 28
(( 03 Trêng THPT Ph>o! 0Ynh 2<
(( 03 THPT Nguyễn Hu1 2=
(( 03 THPT T?y HLn #0
(( 03 Trung t?m 'iá* "+! th>Qng [uyCn - 6THN huy1n 94u Ti7ng #1
(( 08 THPT 94u Ti7ng #2
(( 08 THPT Thanh TuyPn ##
(( 08 THPT Phan $ội %h?u #(
(( 0# Trêng T th$% Trung TiÓu h&% Hoµng 'i(u #(
(( 0( Tr>Qng %ĐN 0i1t Nam - HingaT*r #3
(( 0/
Tr>Qng %ĐN Đồng An #8
(( 0/ Tr>Qng %ĐN %@ng ngh1 ,à N@ng &?m Nam $ộ #<
(( 0/
Ph?n hi1u %ĐN Đ>Qng s^t ThKa Nam #=
(( 01 Tr>Qng T%N tGnh $ình 9>Lng (0
(( 0(
Tr>Qng T%N 6Y thu.t ,à nghi1T ,+ %@ng b*àn tGnh $ình 9>Lng (1
(( 0/ Tr>Qng T%N 9Y An (2
(( 01
Tr>Qng T%N 0i1t Hàn $ình 9>Lng (#
(( 0# Tr>Qng T%N T?n •yCn ((
(( 01
Tr>Qng T%N Thn 94u :ột (/
(( 0/ Tr>Qng T%N 6hu %@ng nghi1T (3
(( 01
T%N Nghi1T ,+ $ình 9>Lng (8
BD. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH NINH THK\N
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(/ 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Ninh Thu.n 00
(/ 01 THPT Nguyễn Trãi 01
(/ 02 THPT Nguyễn 9u 02
(/ 0# THPT Ninh H\i 0#
(/ 0( THPT An Ph>o! 0(
(/ 01 Trung T?m '9TJ Ninh Thu.n 0/
(/ 01 THPT 9?n tộ! nội tr5 Ninh Thu.n 03
(/ 01 THPT TháT %hàm 08
(/ 01 THPT $án %@ng Tr4n ;uB! T*\n 0<
(/ 01 THPT %hu 0An An 0=
(/ 0( THPT $án %@ng Nguyễn Hu1 10
(/ 0( Trung t?m 6TTH-HN Ninh Ph>o! 11
(/ 02 Trung t?m 6TTH-HN Ninh HLn 12
(/ 02 THPT Tr>Qng %hinh 1#
(/ 01 Trung t?m 6TTH - HN Phan iang 1(
(/ 0( THPT Phạm 0An Đồng 1/
(/ 0# THPT T@n Đ2! Th^ng 13
(/ 01 THPT !huyCn &C ;uK Đ@n 18
(/ 0/ THPT $á! ái 1<
(/ 02 THPT &C 9ukn 1=
(/ 08 THPT Nguyễn 0An &inh 20
(/ 01 T% NghP Ninh Thu.n 21
BF. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH TJN NINH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(3 01 THPT T?y Ninh 11
(3 01 THPT Tr4n Đại NghYa 12
(3 01 TT '9TJ ThO Jã 1#
(3 03 THPT &K Th>Qng 6i1t 1(
(3 03 THPT Nguyễn %hK Thanh 1/
(3 01 THPT &C ;uK Đ@n 13
(3 03 Trung t?m '9TJ H*à Thành 18
(3 0< THPT ;uang Trung 1<
(3 0< THPT Nguyễn 0An TrVi 1=
(3 0< THPT Tr4n ;uB! Đại 20
(3 0= THPT Nguyễn Trãi 21
(3 0= THPT Tr\ng $àng 22
(3 08 THPT Nguyễn Hu1 2#
(3 02 THPT Tr4n Ph5 2(
(3 0( THPT 9>Lng :inh %h?u 2/
(3 0/ THPT H*àng 0An Th+ 23
(3 0# THPT T?n %h?u 28
(3 03 TT'9TJ tGnh 2<
(3 ThK sinh tN "* T?y Ninh 2=
(3 0= TT'9TJ Tr\ng $àng #0
(3 0< TT'9TJ ') 94u #1
(3 0/ TT'9TJ %h?u Thành #2
(3 0( TT'9TJ 9>Lng :inh %h?u ##
(3 0# TT'9TJ T?n %h?u #(
(3 02 TT'9TJ T?n $iCn #/
(3 0< THPT Ng@ 'ia TN #3
(3 01 THPT !huyCn H*àng &C 6ha #8
(3 03 THPT Nguyễn Trung TrN! #<
(3 0= THPT &ộ! H>ng #=
(3 08 TT'9TJ $7n %4u (0
(3 0= THPT $ình Thạnh (1
(3 01 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm (2
(3 0( THPT Nguyễn Đình %hivu (#
(3 0( THPT Nguyễn Thái $ình ((
(3 0# THPT &C 9ukn (/
(3 02 THPT Nguyễn An Ninh (3
(3 0/ THPT %h?u Thành (8
(3 08 THPT $7n %4u (<
(3 0# THPT T?n H>ng (=
(3 0/ T% 6inh t7 6_ thu.t T?y Ninh /0
(3 01 T% E t7 T?y Ninh /1
(3 01 9ạy nghP T?y Ninh /2
(3 0/ THPT &C Hồng Ph*ng /#
(3 0# THPT T?n Đ@ng /(
(3 02 THPT &>Lng Th7 0inh //
(3 01 T% nghP T?y Ninh /3
(3 08 T% nghP ahu ,N! Nam T?y Ninh /8
(3 01 T% nghP T?n $á!h 6h*a /<
BH. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "UNH THK\N
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(8 00 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh $ình Thu.n 00
(8 01 THPT Phan $ội %h?u 01
(8 02 THPT Tuy Ph*ng 02
(8 0# THPT $^! $ình 0#
(8 0( THPT Hàm Thu.n $^! 0(
(8 0/ THPT Hàm Thu.n Nam 0/
(8 10 THPT &D Th>Qng 6i1t 03
(8 08 THPT Đ2! &inh 08
(8 0< THPT Tánh &inh 0<
(8 02 THPT H)a Đa 0=
(8 0( THPT 9?n tộ! Nội tr5 tGnh 10
(8 10 THPT Nguyễn Hu1 11
(8 01 THPT Phan %hu Trinh 12
(8 01 THPT %huyCn Tr4n H>ng Đạ* 1#
(8 03 THPT Đ2! T?n 1(
(8 0# THPT Nguyễn ThO :inh 6haiy 1/
(8 08 THPT %hu 0An An 13
(8 01 THPT 9?n &.T &C &Si 18
(8 0= THPT Ng@ ;uyPn 1<
(8 08 THPT Hùng 0>Lng 1=
(8 02 THPT $án !@ng &C ;uK Đ@n 20
(8 02 THPT $án !@ng Nguyễn 6huy7n 21
(8 01 TH$T Phan $ội %h?u 22
(8 08 Trung t?m '9TJ-H>ong nghi1T Đ2! &inhy 2#
(8 10 Trung t?m '9TJ-H>ong nghi1T &agi 2(
(8 08 THPT ;uang Trung 2/
(8 0< THPT Nguyễn 0An TrRi 23
(8 0# Trung t?m '9TJ-H>ong nghi1T $^! $ình 28
(8 0< Trung t?m '9TJ † H>ong nghi1T Tánh &inh 2<
(8 10 THPT Nguyễn Tr>Qng Tộ 2=
(8 0/ THPT &>Lng Th7 0inh #0
(8 0( THPT Nguyễn 0An &inh #1
(8 01 THPT $ùi ThO Ju?n #2
(8 03 THPT Hàm T?n ##
(8 01 T% NghP 6inh t7-6_ thu.t %@ng b*àn $ình Thu.n #(
(8 01 Trung !FT NghP $ình Thu.n #/
BL. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH Đ<NG NAI
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(< Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Đồng Nai 00
(< 01 THPT %huyCn &>Lng Th7 0inh 01
(< 01 $V T5! 0An H*á TGnh 02
(< 01 THPT Ng@ ;uyPn 0#
(< 01 THPT Nam Hà 0(
(< 01 THPT Tam Hi1T 0/
(< 01 THPT Nguyễn Trãi 03
(< 01 THPT &C Hồng Ph*ng 08
(< 01 THPT %hu 0An An 0<
(< 10 THPT 9?n Tộ! Nội Tr5 TGnh 0=
(< 0/ Ph)ng 'iá* 9+! HyThBng NhFt 10
(< 10 THPT ThBng NhFt A 11
(< 0/ THPT ThBng NhFt $ 12
(< 10 THPT Ng@ HY &iCn 1#
(< 0/ THPT 6i1m T?n 1(
(< 03 Trung T?m '9TJ ThO Jã &*ng 6hánh 1/
(< 03 THPT &*ng 6hánh 13
(< 03 THPT Tr4n Ph5 18
(< 0/ THPT 94u 'i?y 1<
(< 03 THPT 9& 0An Hi7n 1=
(< 08 Ph)ng 'iá* 9+! HyJu?n &ộ! 20
(< 08 THPT Ju?n &ộ! 21
(< 0< Trung T?m '9TJ &*ng Thành 22
(< 0< THPT &*ng Thành 2#
(< 0< THPT &*ng Ph>o! 2(
(< 0< THPT Nguyễn Đình %hivu 2/
(< 0= Trung T?m '9TJ NhLn Trạ!h 23
(< 0= THPT NhLn Trạ!h 28
(< 0( Ph)ng 'iá* 9+! HyĐOnh ;uán 2<
(< 0( THPT T?n Ph5 2=
(< 0( THPT Đivu %\i #0
(< 0( THPT ĐOnh ;uán #1
(< 0# Trung T?m '9TJ T?n Ph5 #2
(< 0# THPT Đ*àn 67t ##
(< 0# THPT Thanh $ình #(
(< 02 THPT 0Ynh %`u #/
(< 02 THPT TrO An #3
(< 11 THPT Ju?n :_ #8
(< 0# TH%H-THPT NgU! &?m #<
(< 02 Trung T?m '9TJ 0Ynh %`u #=
(< 0< THPT Tam Ph>o! (0
(< 01 THPT T> Th+! Nguyễn 6huy7n (1
(< 01 THPT t> th+! Đ2! TrK (2
(< 01 THPT Nguyễn HIu %\nh (#
(< 01 THPT T> Th+! &C ;uD Đ@n ((
(< 03 THPT 9& Nguyễn Hu1 (/
(< 11 THPT H@ng iay (3
(< 01 THPT 9& $ùi ThO Ju?n (8
(< 0= THPT Ph>o! ThiPn (<
(< 01 Trung T?m '9TJ $iCn H)a (=
(< 10 THPT 9& 0An &ang /0
(< 08 THPT 9& Hồng $àng /1
(< 10 THPT 9& Tr4n ;uB! TuFn /2
(< 01 THPT TrFn $iCn /#
(< 0< THPT $ình HLn /(
(< 0( THPT Ph5 NgU! //
(< 10 Ph)ng 'iá* 9+! HyTr\ng $*m /3
(< 11 Ph)ng 'iá* 9+! Hy%km :_ /8
(< 03 THPT 9& Tr>Lng 0Ynh 6D /<
(< 08 THPT Ju?n H>ng /=
(< 0# THPT Đ^! &ua 30
(< 02 TH%H-THPT Hupnh 0An ngh1 31
(< 11 THPT 0q T*\n 32
(< 0# THPT T@n Đ2! Th^ng 3#
(< 10 THPT TrOnh H*ài Đ2! 3(
(< 10 TH%H † THPT $àu Hàm 3/
(< 10 THPT Tr4n Đại NghYa 33
(< 01 THPT Đinh TiCn H*àng 38
(< 08 THPT Ju?n ThU 3<
(< 01 PT NAng 6hi7u Thv Tha* 3=
(< 01 %ĐN Đồng Nai 80
(< 01 %ĐN :iPn Đ@ng Nam $ộ 81
(< 0< %ĐN &i&a:a2 82
(< 10 %ĐN %L gioi - Thny dSi 8#
(< 01 T%N 'T0T Đồng Nai 8(
(< 01 T%N 23t# 8/
(< 01 T%N 6inh t7 - 6_ thu.t sB 2 83
(< 01 T%N Đinh TiCn H*àng 88
(< 0< T%N 60 &*ng Thành - NhLn Trạ!h 8<
(< 0< T%N Tri Th2! 8=
(< 10 T%N T?n :ai <0
(< 10 T%N H)a $ình <1
(< 02 T%N %L Đi1n Đ@ng Nam $ộ <2
BM. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH IONG AN
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
(= 01 THPT &C ;uD Đ@n 01
(= 01 THPT T?n An 02
(= 10 THPT Nguyễn Th@ng 0#
(= 11 THPT T?n Tr+ 0(
(= 0= THPT Thn ThMa 0/
(= 0< THPT Nguyễn HIu ThU 03
(= 12 THPT %4n Đ>o! 08
(= 12 THPT iạ!h 6i7n 0<
(= 1# THPT Đ@ng Thạnh 0=
(= 1# THPT %4n 'iuộ! 10
(= 08 THPT Đ2! H*à 11
(= 08 THPT H.u NghYa 12
(= 03 THPT Đ2! Hu1 1#
(= 0/ THPT Thạnh H*á 1(
(= 0( THPT T?n Thạnh 1/
(= 0# THPT :ộ! H*á 13
(= 02 THPT 0Ynh H>ng 18
(= 01 THPT Hùng 0>Lng 1<
(= 10 THPT %h?u Thành 1=
(= 11 THPT T?n Tr+ 2 20
(= 0= THPT Thn 6h*a ThMa 21
(= 0< THPT fH %H]]& 22
(= 12 THPT %hu 0An An 2#
(= 12 THPT &*ng H)a 2(
(= 08 THPT 0q 0An T4n 2/
(= 08 THPT Nguyễn %@ng Tr2 23
(= 1# THPT Nguyễn Đình %hivu 28
(= 01 THPT Hupnh NgU! 2<
(= 1# TH%H } THPT &*ng Th>Sng 2=
(= 0( TH%H } THPT H.u Thạnh Đ@ng #0
(= 08 THPT An Ninh #1
(= 1( THPT T?n H>ng #2
(= 0< THPT ') Đn ##
(= 0= TH%H } THPT :_ &ạ! #(
(= 01 TTy'9TJ TP T?n An #/
(= 02 TTy'9TJ 0Ynh H>ng #3
(= 0# TTy'9TJ :ộ! H*á #8
(= 0( TTy'9TJ T?n Thạnh #<
(= 0/ TTy'9TJ Thạnh H*á #=
(= 03 TTy'9TJ Đ2! Hu1 (0
(= 08 TTy'9TJ Đ2! H*à (1
(= 0< TTy'9TJ $7n &2! (2
(= 0= TTy'9TJ Thn ThMa (#
(= 10 TTy'9TJ %h?u Thành ((
(= 11 TTy'9TJ T?n Tr+ (/
(= 12 TTy'9TJ %4n Đ>o! (3
(= 1# TTy'9TJ %4n 'iuộ! (8
(= 1( TTy'9TJ T?n H>ng (<
(= 01 TTy6TTH-HN TGnh (=
(= 08 6TTH-HN 0q 0An T4n /0
(= 01 T9TT TGnh /1
(= 01 TTy'9TJ TGnh &*ng An /2
(= 01 TH%H } THPT Hà &*ng /#
(= 10 TH%H } THPT Thu.n :_ /(
(= 12 TH%H } THPT &*ng %ang //
(= 12 TH%H } THPT &*ng HNu Đ@ng /3
(= 03 TH%H } THPT :_ ;uD /8
(= 0# TH%H } THPT $ình Ph*ng Thạnh /<
(= 0< TH%H } THPT &>Lng H)a /=
(= 01 THPT !huyCn &*ng An 30
(= 02 TH%H } THPT 6hánh H>ng 31
(= 01 %ĐN 6_ thu.t %@ng ngh1 &A9h% 32
(= 01 %ĐN &*ng An 3#
(= 0< %ĐN T?y Ha•i '*•n 3(
(= 08 T%N Đ2! H)a 3/
(= 0# T%N Đồng TháT :>Qi 33
(= 1# TTy9ạy nghP %4n 'iuộ! 38
(= 01 TTyNN-TH TGnh 3<
D0. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH Đ<NG THÁP
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/0 10 THPT &ai 0ung 1 01
/0 10 THPT &ai 0ung 2 02
/0 10 THPT Phan 0An $\y 0(
/0 10 TT '9TJ &ai 0ung 0/
/0 11 THPT %h?u Thành 1 03
/0 11 THPT %h?u Thành 2 08
/0 11 THPT Nha :?n 0<
/0 11 TT '9TJ %h?u Thành 0=
/0 01 THPT TPy %a* &ãnh 11
/0 01 THPT Tr4n ;uB! T*\n 12
/0 01 THPT 6_ thu.t 1#
/0 01 THPT ĐR %@ng T>Qng 1(
/0 01 TT '9TJ † 6THN tGnh Đồng TháT 1/
/0 01 THPT ThiCn Hộ 9>Lng 13
/0 01 T% NghP 'T0T 1<
/0 02 THPT ThO [ã Ha Đƒ! 21
/0 02 THPT Nguyễn 9u 22
/0 02 Tr>Qng %Đ NghP Đồng TháT 23
/0 02 THPT %huyCn Nguyễn Đình %hivu 2#
/0 02 TT '9TJ TJ Ha Đƒ! 2/
/0 0# THPT T?n Hồng #1
/0 0# THPT 'iồng ThO Đam #2
/0 0# THPT T?n Thành ##
/0 0# TT '9TJ T?n Hồng #/
/0 12 THPT Hồng NgN 1 (1
/0 0( THPT Hồng NgN 2 (2
/0 0( THPT Hồng NgN # (#
/0 12 THPT %hu 0An An ((
/0 0( TT '9TJ Huy1n Hồng NgN (/
/0 0( THPT &*ng 6hánh A (3
/0 12 TT '9TJ ThO [ã Hồng NgN (8
/0 0/ THPT Tam N@ng /1
/0 0/ THPT Tràm %him /2
/0 0/ TT '9TJ Tam N@ng //
/0 0/ TH%H † THPT H)a $ình /3
/0 03 THPT Thanh $ình 1 31
/0 03 THPT Thanh $ình 2 32
/0 03 THPT Tr4n 0An NAng 3(
/0 03 TT '9TJ Thanh $ình 3/
/0 08 THPT %a* &ãnh 1 81
/0 08 THPT %a* &ãnh 2 82
/0 08 THPT 6i7n 0An 8(
/0 08 THPT ThBng &inh 8#
/0 08 TT '9TJ Hy%a* &ãnh 8/
/0 08 TH%H † THPT Nguyễn 0An 6h\i 83
/0 0< THPT &FT 0) 1 <1
/0 0< THPT &FT 0) 2 <2
/0 0< THPT &FT 0) # <#
/0 0< THPT Nguyễn Trãi <(
/0 0< TT '9TJ &FT 0) </
/0 0= THPT TháT :>Qi =1
/0 0= THPT Tr>Qng Ju?n =2
/0 0= THPT Ju?n =2
/0 0= THPT :_ ;uK =#
/0 0= THPT ĐB! $ình 6iPu =(
/0 0= TT '9TJ TháT :>Qi =/
/0 0= THPT Ph5 ĐiPn =3
/0 01 NAng ahi7u th7 "+! thv tha* Đồng TháT 18
/0 12 T% NghP Hồng NgN (<
/0 0= T% NghP TháT :>Qi =8
D1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH AN GIANG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/1 Hl '9-ĐT An 'iang 00
/1 01 THPT &*ng JuyCn 01
/1 01 THPT Th*ại NgU! H4u 02
/1 01 THPT iH%H]]& &*ng JuyCn 0#
/1 01 THPT :_ Thoi 0(
/1 01 TT '9TJ tGnh 03
/1 01 THPT 9?n d.T %h>lng $inh &ễ 08
/1 02 THPT Thn 6h*a Nghiã 0<
/1 02 THPT 0q ThO Háu 0=
/1 0# THPT An Ph5 10
/1 0# THPT An Ph5 2 11
/1 0# THPT ;uB! Thái 12
/1 0( THPT T?n %h?u 1#
/1 0( THPT Đ2! TrK 1(
/1 0( THPT 0Ynh J>Lng 1/
/1 0/ THPT %hu 0An An 13
/1 0/ THPT Ti7n $ộ 18
/1 0/ THPT Nguyễn %hK Thanh 1<
/1 0< THPT Tr4n 0An Thành 1=
/1 0< THPT %h?u Ph5 20
/1 0< THPT Thạnh :_ T?y 21
/1 0< THPT $ình :_ 22
/1 0< THPT Đ*àn 67t 2#
/1 03 THPT TOnh $iCn 2(
/1 03 THPT %hi &Ang 2/
/1 03 THPT Ju?n T@ 23
/1 08 THPT Nguyễn Trung TrN! 28
/1 08 THPT 9?n Tộ! Nội Tr5 2<
/1 08 THPT $a %h5! 2=
/1 0= THPT Nguyễn HIu %\nh #0
/1 0= THPT %h?u 0An &iCm #1
/1 0= THPT Hupnh ThO H>lng #2
/1 0= THPT &*ng 6i7n ##
/1 0= THPT :_ Hi1T #(
/1 10 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm #8
/1 10 THPT 0Ynh $ình #=
/1 11 THPT Nguyễn 0An Th*ại (0
/1 11 THPT Nguyễn 6huy7n (1
/1 11 THPT 0Ung ThC ((
/1 01 TH E T7 (/
/1 0/ THPT H*à &ạ! (3
/1 0= :_ Hội Đ@ng (8
/1 11 THPT 0Ynh Trạ!h (<
/1 0= THPT H)a $ình (=
/1 0( THPT %h?u Ph*ng /0
/1 01 THPT $ình 6hánh /1
/1 0/ THPT $ình Thạnh Đ@ng /2
/1 10 THPT %4n ĐAng /#
/1 02 THPT 9?n d.T Ng@i Ha* /(
/1 02 TTy '9TJ %h?u ĐB! //
/1 0( TTy '9TJ T?n %h?u /3
/1 0/ TTy'9TJ Ph5 T?n /8
/1 0= TTy '9TJ %hS :oi /<
/1 0= TTy '9TJ :_ &u@ng /=
/1 11 TTy '9TJ Th*ại HLn 30
/1 0< TTy'9TJ %h?u Ph5 31
/1 0# TTy '9TJ An Ph5 32
/1 10 TTy '9TJ %h?u Thành 3#
/1 03 TTy '9TJ TOnh $iCn 3(
/1 08 TTy '9TJ Tri T@n 3/
/1 0# THPT 0Ynh &ộ! 33
/1 0( THPT Nguyễn ;uang 9iCu 38
/1 01 NAng ahi7u thv tha* 3<
/1 01 THPT :_ H)a H>ng 3=
/1 01 %Đ NghP An 'iang 0/
/1 01 T% NghP 6inh t7 a_ thu.t %@ng Đ*àn An 'iang 80
/1 02 T% NghP %h?u ĐB! 81
/1 0( T% NghP T?n %h?u 82
/1 08 T% NghP 9?n tộ! Nội tr5 An 'iang 8#
D2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "À WIẠ]V^NG TÀK
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/2 00 THT9 0Wng Tàu 00
/2 01 THPT 0Wng Tàu 01
/2 01 THPT Tr4n NguyCn Hãn 02
/2 01 THPT Đinh TiCn H*àng 0#
/2 01 THPT %huyCn &C ;uK Đ@n 0(
/2 0( THPT Tr4n 0An ;uan 0/
/2 0< THPT 0q ThO Háu 03
/2 02 THPT %h?u Thành 08
/2 08 THPT Nguyễn 9u 0<
/2 02 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 0=
/2 08 THPT Nguyễn Trãi 10
/2 0# THPT JuyCn :ộ! 11
/2 0/ THPT 0q ThO Háu • % Đ\*‚ 12
/2 01 THPT Nguyễn Hu1 1#
/2 03 THPT Ph5 :_ 1(
/2 0# THPT$% Ph>o! $`u 1/
/2 0# THPT H)a $ình 13
/2 01 THPT 9& &C Hồng Ph*ng 18
/2 0( THPT$% &*ng H\i 1<
/2 08 THPT 9TNT tGnh 1=
/2 08 THPT Ng@ ;uyPn 20
/2 0# TT'9TJ JuyCn :ộ! 21
/2 03 THPT H^! 9O!h 22
/2 03 THPT Tr4n H>ng Đạ* 2#
/2 08 THPT Tr4n Ph5 2(
/2 01 $T0H %FT 2-# Nguyễn Thái HU! 2/
/2 02 TT'9TJ $à iOa 23
/2 0( TT'9TJ &*ng ĐiPn 28
/2 03 TT'9TJ T?n Thành 2<
/2 08 TT'9TJ %h?u Đ2! 2=
/2 01 TT'9TJ-HN 0Wng Tàu #0
/2 02 TT H>ong nghi1T "ạy nghP $à iOa #1
/2 08 THPT Nguyễn 0An %M #2
/2 0< Trung t?m '9TJ„ Huy1n ĐFt Đe #(
/2 0# THPT H*à Hội #/
/2 0( THPT Tr4n ;uang 6h\i #3
/2 0< THPT 9>Lng $ạ!h :ai #8
/2 0/ TT '9TJ ,à h>ong nghi1T huy1n %@n Đ\* #<
/2 02 THPT $à iOa #=
/2 01 THPT Nguyễn ThO :inh 6hai (0
/2 01 TH%H } THPT H*ng ngI (1
/2 01 %Đ nghP 94u ahK #)
/2 01 %Đ nghP 9u dO!h 0Wng Tàu #*
/2 0+ %Đ nghP tGnh $à iOa- 0Wng Tàu ##
/2 01 T% nghP 'ia* th@ng ,.n t\i #,
/2 0- T% nghP -uB! t7 Hồng &am #-
/2 01 T% nghP 6inh t7 a_ thu.t %@ng b*àn $à iOa- 0Wng Tàu #.
/2 01 T% %@ng ngh1 th@ng tin T:y %]:P•Thi #+
D>. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH TI_N GIANG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/# 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 00
/# 0# THPT %ái $~ 01
/# 0# THPT Phạm Thành Trung 02
/# 0# THPT ThiCn Hộ 9>Lng 0#
/# 0# THPT Hupnh 0An H?m 0(
/# 0# THPT &C Thanh HiPn 0/
/# 0( THPT ĐB! $inh 6iPu 03
/# 0( THPT &>u TFn Phát 08
/# 0( THPT :_ Ph>o! T?y 0<
/# 0( THPT T2 6i1t 0=
/# 0/ THPT T?n Hi1T 10
/# 0/ THPT 0Ynh 6im 11
/# 0/ THPT 9>rng ĐiPm 12
/# 0/ THPT Nam 6p 6hli NghYa 1#
/# 0/ THPT iạ!h '4m-J*ài :5t 1(
/# 01 THPT Nguyễn Đình %hivu 1/
/# 01 THPT %huyCn 13
,* 01 THPT Tr/n Hng §¹o 1.
,* 01 THPT 01 B2% 1+
,* 0- THPT 3h4 G¹o 15
,* 0- THPT Th6 7hoa Hu8n )0
,* 0- THPT Tr/n V9n Hoµi )1
,* 0. THPT V:nh B;nh ))
,* 0. THPT Long B;nh )*
,* 0. THPT Ngu!n V9n Th;n )#
,* 0) THPT Tr<ng §Þnh ),
,* 0) THPT G= 3«ng )-
,* 0+ THPT Ngu!n V9n 3«n ).
,* 0+ THPT G= 3«ng §«ng )+
,* 05 THPT T8n Ph>% )5
,* 05 THPT Ngu!n V9n Ti?1 *0
,* 0# THPT Phan Vi(t Th@ng *1
,* 0) THPT B;nh §«ng *)
,* 0- THPT B;nh Ph$% NhAt **
,* 10 THPT PhB Th¹nh *#
,* 01 THPT N7 ThÓ C$% thÓ thao *,
,* 01 Trung t8m G'TD EF Tho *-
,* 0) Trung t8m G'TD TD G= 3«ng *.
,* 0* Trung t8m G'TD 3Gi BH *+
,* 0# Trung t8m G'TD 3ai LI *5
,* 0, Trung t8m G'TD 3h8u Thµnh #0
,* 0- Trung t8m G'TD 3h4 G¹o #1
,* 0. Trung t8m G'TD G= 3«ng T8 #)
,* 0+ Trung t8m G'TD G= 3«ng §«ng #*
,* 05 Trung t8m G'TD T8n Ph>% ##
,* 01 Trung t8m B'7T §HTG #,
DB. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH KION GIANG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/( Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh 6iCn 'iang 00
/( 01 THPT Nguyễn Trung TrN! 01
/( 01 THPT Hupnh :Šn Đạt 02
/( 01 THPT Nguyễn Hùng HLn 0#
/( 01 THPT fH%H]]& iạ!h 'iá 0(
/( 01 Trung t?m 6TTH HN TGnh 0/
/( 02 THPT ThO Jã Hà TiCn 03
/( 0# THPT 6iCn &>Lng 08
/( 0( THPT H)n ĐFt 0<
/( 0/ THPT T?n Hi1T 0=
/( 0/ THPT $% T?n Hi1T 10
/( 0/ THPT Thạnh Đ@ng 11
/( 03 THPT %h?u Thành 12
/( 01 THPT 9?n Tộ! Nội Tr5 TGnh 1#
/( 08 THPT 'iồng iiPng 1(
/( 0< THPT ') ;ua* 1/
/( 0= THPT An $iCn 13
/( 10 THPT An :inh 18
/( 11 THPT 0Ynh Thu.n 1<
/( 12 THPT Ph5 ;uB! 1=
/( 12 THPT An Thoi 20
/( 1# THPT 6iCn H\i 21
/( 01 Trung t?m 'iá* "+! Th>Qng [uyCn tGnh 22
/( 01 Ph)ng '9 Thành ThB iạ!h 'iá 2(
/( 02 Ph)ng '9 ThO Jã Hà TiCn 2/
/( 0# Ph)ng '9 Huy1n 6iCn &>Lng 23
/( 0( Ph)ng '9 Huy1n H)n ĐFt 28
/( 0/ Ph)ng '9 Huy1n T?n Hi1T 2<
/( 03 Ph)ng '9 Huy1n %h?u Thành 2=
/( 08 Ph)ng '9 Huy1n 'iồng iiPng #0
/( 0< Ph)ng '9 Huy1n ') ;ua* #1
/( 0= Ph)ng '9 Huy1n An $iCn #2
/( 10 Ph)ng '9 Huy1n An :inh ##
/( 11 Ph)ng '9 Huy1n 0Ynh Thu.n #(
/( 12 Ph)ng '9 Huy1n Ph5 ;uB! #/
/( 1# Ph)ng '9 Huy1n 6iCn H\i #3
/( 0( THPT HX! HLn #<
/( 08 THPT H)a Thu.n #=
/( 08 THPT &*ng Thạnh (0
/( 01 THPT T> th+! PhX %L ĐiPu (1
/( 0= THPT Đ@ng Thái (2
/( 1/ THPT Th*ại NgU! H4u (#
/( 0( THPT $ình HLn ((
/( 0/ THPT %?y 9>Lng (/
/( 08 THPT Thạnh &ộ! (3
/( 1( THPT • :inh Th>Sng (8
/( 10 THPT Nguyễn 0An Ji1n (<
/( 11 THPT 0Ynh $ình $^! (=
/( 01 THPT Ng@ H_ &iCn /0
/( 0( THPT Phan ThO iàng /1
/( 08 THPT H*à H>ng /2
/( 0< THPT ĐOnh An /#
/( 0< THPT 0Ynh Th^ng /(
/( 10 THPT 0?n 6hánh //
/( 03 THPT :*ng ThU /3
/( 0= THPT Nam ECn /8
/( 08 THPT $àn T?n ĐOnh /<
/( 0< THPT 0Ynh H*à H>ng $^! /=
/( 1( Ph)ng 'iá* "+! - Đà* tạ* • :inh Th>Sng 30
/( 0( THPT Nguyễn Hùng Hi1T 31
/( 0< THPT Thoi ;u\n 32
/( 1( THPT :inh Thu.n 3#
/( 1# THPT &ại HLn 3(
/( 0/ THPT Thạnh T?y 3/
/( 0# THPT $a H)n 33
/( 0( THPT Nam Thái HLn 38
/( 1( THPT 0Ynh H*à 3<
/( 1/ Ph)ng 'iá* "+! - Đà* tạ* 'iang Thành 3=
/( 01 %Đ NghP tGnh 6iCn 'iang 80
DD. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PH C`N THƠ
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
// 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* TPy%4n ThL 00
// 01 ThK sinh tN "* %4n ThL 01
// 01 THPT %h?u 0An &iCm 02
// 01 THPT Nguyễn 0i1t Hồng 0#
// 01 THPT Phan NgU! Hivn 0(
// 01 THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 03
// 01 THPT Thái $ình 9>Lng 08
// 01 TT '9TJ Ninh 6iPu 0<
// 01 TT Ng*ại ngI - Tin hU! TPy%4n ThL 0=
// 01 Trung t?m '9TJ-6TTH-H>ong nghi1T %T 10
// 01 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ;yNinh 6iPu 11
// 02 THPT $ùi HIu NghYa 12
// 02 THPT %huyCn &D TN TrUng 1#
// 02 THPT Trà NX! 1(
// 0# THPT Tr4n Đại NghYa 1/
// 02 TT '9TJ $ình Thny 13
// 02 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ;y$ình Thuu 18
// 0# THPT Nguyễn 0i1t 9Wng 1<
// 0# TT '9TJ %ái iAng 1=
// 0# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ;y%ái iAng 20
// 0( THPT &>u HIu Ph>o! 21
// 0( THPT Thoi &*ng 22
// 0( THPT 6_ thu.t Tr4n NgU! H*sng 2#
// 0( PhV th@ng 9?n tộ! Nội tr5 2(
// 0( THPT &>Lng ĐOnh %na 2/
// 0( Trung t?m '9TJ-6TTH-H>ong nghi1T m:@n 23
// 0( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ;ym :@n 28
// 0/ THPT Phan 0An TrO 2<
// 0/ TT '9TJ Ph*ng ĐiPn 2=
// 0/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* HyPh*ng ĐiPn #0
// 0= THPT Thoi &ai #1
// 03 THPT Hà Huy 'iáT #2
// 0= TT'9TJ Thoi &ai ##
// 03 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Hy%Q Đe #(
// 08 THPT Thạnh An #/
// 08 TT '9TJ 0Ynh Thạnh #8
// 08 Ph)ng '9 ,à Đà* tạ* Hy0Ynh Thạnh #<
// 0< THPT ThBt NBt #=
// 03 THPT Trung An (0
// 0< THPT Thu.n H>ng (1
// 0< TT '9TJ ThBt NBt (2
// 0< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* ;yThBt NBt (#
// 01 T% $á!h Ngh1 %4n ThL ((
// 0= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* HyThoi &ai (/
// 01 T% 6inh t7 - 6_ thu.t TPy%4n ThL #-
// 01 T% 6inh t7 - 6_ thu.t Nam Tr>Qng HLn TPy%4n ThL #.
// 08 THPT 0Ynh Thạnh (<
// 01 %Đ nghP %4n ThL /0
// 01 %Đ nghP 0i1t :_„ Ph?n hi1u %4n ThL /1
// 01 %Đ nghP fHPA%h„ Ph?n hi1u %4n ThL /2
// 01 T% nghP %4n ThL /#
// 01 T% nghP sB =„ !L sl 2 /(
// 0* T% nghP Đ@ng 9>Lng //
// 05 T% nghP Thoi &ai /3
DF. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "YN TWa
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/3 00 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* 00
/3 01 Ph)ng 'iá* "+! - Đà* tạ* Thành ThB 01
/3 01 THPT Nguyễn Đình %hivu 02
/3 02 Ph)ng 'iá* "+! %h?u Thành 0#
/3 02 THPT Tr4n 0An Žn 0(
/3 02 THPT %h?u Thành $ 0/
/3 0# Ph)ng 'iá* "+! %hS &á!h 03
/3 0# THPT %hS &á!h A 08
/3 0# THPT Tr>Lng 0Ynh 6D 0<
/3 0( Ph)ng 'iá* "+! :e %ày g^! 0=
/3 0= THPT %hgu,ara 10
/3 0= THPT An Thoi 11
/3 0/ Ph)ng 'iá* "+! 'iồng Tr@m 1#
/3 0/ THPT Phan 0An TrO 1(
/3 0/ THPT Nguyễn NgU! ThAng 1/
/3 03 Ph)ng 'iá* "+! $ình Đại 13
/3 03 THPT $ình Đại A 18
/3 03 THPT Hupnh TFn Phát 1<
/3 08 Ph)ng 'iá* "+! $a Tri 1=
/3 08 THPT Phan Thanh 'i\n 20
/3 0< Ph)ng 'iá* "+! Thạnh Ph5 21
/3 0< THPT &C H*ài Đ@n 22
/3 0( THPT Ng@ 0An %Fn 2(
/3 03 THPT &C ;uD Đ@n 2/
/3 01 THPT !huyCn $7n Tr #0
/3 08 THPT Tán 67 #<
/3 01 THPT 0q Tr>Qng T*\n (0
/3 0= THPT An Thạnh (2
/3 0< THPT 'ia* Thạnh (#
/3 0< THPT Đ*àn ThO Đivm ((
/3 0= THPT Nguyễn ThO :inh 6hai (3
/3 08 THPT H>Lng Nguy1t Anh (8
/3 0( THPT &C Anh Ju?n (<
/3 02 THPT :ạ! ĐGnh %hi (=
/3 01 THPT Hrmann 'minr /0
/3 0/ THPT Nguyễn ThO ĐOnh 31
/3 0/ THPT Nguyễn Trãi 3#
/3 08 THPT Phan NgU! T)ng 3(
/3 0= Ph)ng 'iá* "+! :e %ày nam 3/
/3 01 THPT &ạ! &*ng ;u?n 33
/3 02 THPT Nguyễn Hu1 38
DH. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH VSNH IONG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/8 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh 0Ynh &*ng 00
/8 01 THPT &>u 0An &i1t 01
/8 01 THPT Nguyễn Th@ng 02
/8 01 THPT 0Ynh &*ng 0#
/8 02 THPT Phạm Hùng 0(
/8 0# THPT :ang ThKt 0/
/8 0# THPT Nguyễn 0An Thi1t 03
/8 08 THPT 0q 0An 6i1t 08
/8 08 THPT Hi7u Ph+ng 0<
/8 0( THPT $ình :inh 0=
/8 0< THPT T?n ;uoi 10
/8 0/ THPT Tr4n Đại NghYa 11
/8 0/ THPT &*ng Ph5 12
/8 03 THPT Trà mn 1#
/8 03 THPT HNu Thành 1(
/8 01 THPT %huyCn Nguyễn $Gnh 6hiCm 1/
/8 01 $V T5! 0An H*á Tại !h2! 13
/8 02 THPT $% &*ng Hồ 18
/8 0/ THPT Tam $ình 1<
/8 03 THPT &C Thanh :Mng 1=
/8 03 THPT 0Ynh Ju?n 20
/8 0( THPT H*àng Thái Hi7u 21
/8 08 THPT Nguyễn Hi7u TN 22
/8 0# THPT :_ Ph>o! 2#
/8 01 THPT Tr>ng 0>Lng 2(
/8 0< THPT T?n &>S! 2/
/8 0/ PTy 9?n Tộ! Nội tr5 23
/8 0/ THPT Ph5 ThOnh 28
/8 0/ THPT Phan 0An H)a 2<
/8 02 THPT Ph5 ;uoi 2=
/8 03 THPT H*à $ình #0
/8 08 THPT Hi7u NhLn #1
/8 01 TTy'9TJ TPy0Ynh &*ng #2
/8 02 TTy'9TJ Huy1n &*ng Hồ ##
/8 0# TTy'9TJ Huy1n :ang Thit #(
/8 0( TTy'9TJ Huy1n $ình :inh #/
/8 0/ TTy'9TJ Huy1n Tam $ình #3
/8 03 TTy'9TJ Huy1n Trà mn #8
/8 08 TTy'9TJ Huy1n 0Wng &iCm #<
/8 0< THPT :_ Thu.n #=
/8 0< TTy'9TJ Huy1n $ình T?n (0
/8 02 THPT H)a Ninh (1
/8 01
Tr>Qng nAng ahi7u T9TT
(2
DL. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH TWÀ VINH
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/< Hl 'iá* 9+! } Đà* Tạ* tGnh Trà 0inh 00
/< 01 THPT Phạm Thái $>Qng 01
/< 02 THPT Nguyễn Đáng 02
/< 02 THPT Nguyễn 0An Hai 0#
/< 0# THPT %4u 6~ 0(
/< 0( THPT Tivu %4n 0/
/< 0/ THPT 0W Đình &i1u 03
/< 03 THPT Trà %5 08
/< 03 THPT Đại An 0<
/< 08 THPT 9>Lng ;uang Đ@ng 0=
/< 0< THPT 9uyCn H\i 10
/< 01 ThV th@ng 9?n Tộ! N@i Tr5 THPT tGnh Trà 0inh 11
/< 01 THPT %huyCn 12
/< 02 Trung T?m '9TJ †HN9N huy1n %àng &*ng 1#
/< 02 THPT Hồ ThO Nh?m 1(
/< 02 THPT T?n An 1/
/< 01 Trung T?m '9TJ †HN9N Thành PhB Trà 0inh 13
/< 01 THPT Thành PhB Trà 0inh 18
/< 03 THPT &*ng Hi1T 1<
/< 0( THPT %4u ;uan 1=
/< 02 THPT $ùi Hi7u NghYa 20
/< 0/ THPT H)a :inh 21
/< 08 THPT %4u Ngang A 22
/< 08 THPT %4u Ngang $ 2#
/< 03 THPT Hàm 'iang 2(
/< 0# THPT Ph*ng Ph5 2/
/< 03 THPT T.T HLn 23
/< 0/ Trung T?m '9TJ- HN9N huy1n %h?u Thành 28
/< 0( Trung T?m '9TJ- HN9N huy1n Tivu %4n 2<
/< 0< THPT &*ng 6hánh 2=
/< 0/ THPT H)a &Si #0
/< 0( THPT Hi7u T` #1
/< 08 THPT NhO #2
/< 03 THPT Đ@n %h?u ##
/< 0< THPT &*ng HIu #(
/< 0# THPT Tam Ngãi #/
/< 0# Trung T?m '9TJ- HN9N huy1n %4u 6~ #3
/< 08 Trung T?m '9TJ †HN9N %4u Ngang #8
/< 03 Trung T?m '9TJ †HN9N Trà %5 #<
/< 01 T% nghP Trà 0inh #=
/< 0ãng &ai Trà 0inh '<
DM. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH SbC TWĂNG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
/= 01 Hl 'iá* "+! - Đà* tạ* tGnh HX! TrAng 01
/= 01 THPT H*àng 9i1u 02
/= 01 THPT %huyCn Nguyễn ThO :inh 6hai 0#
/= 01 THPT &C &Si 0(
/= 01 Trung t?m '9TJ tGnh HX! TrAng 0/
/= 01 THPT 9TNT Hupnh %>Lng 03
/= 01 Trung !FT Pady Nam $ộ 08
/= 02 THPT 67 Há!h 0<
/= 02 THPT An &ạ! Th@n 0=
/= 02 THPT Phan 0An Hùng 10
/= 0# THPT :_ H>Lng 11
/= 10 THPT Ph5 T?m 12
/= 0( THPT :_ JuyCn 1#
/= 0( THPT 0An NgU! %hKnh 1(
/= 03 THPT &>Lng ĐOnh %na 1/
/= 11 THPT &O!h Hội Th>Sng 13
/= 03 THPT Đại Ngãi 18
/= 0/ THPT Tr4n 0An $\y 1<
/= 0= THPT :ai Thanh Th7 1=
/= 08 THPT Nguyễn 6huy7n 20
/= 0# THPT Hupnh HIu NghYa 21
/= 0< THPT Đ*àn 0An TB 22
/= 0( THPT NgU! TB 2#
/= 10 THPT Thu.n H)a 2(
/= 02 THPT ThiPu 0An %hei 2/
/= 0= THPT &C 0An Tám 23
/= 10 THPT An Ninh 28
/= 08 THPT 0Ynh H\i 2<
/= 0< THPT An Thạnh # 2=
/= 0/ Trung t?m NghP ,à '9TJ huy1n Thạnh trO #0
/= 0# Trung t?m NghP ,à '9TJ huy1n :_ T5 #1
/= 02 Trung t?m NghP ,à '9TJ huy1n 67 Há!h #2
/= 0( THPT H)a T5 ##
/= 08 Trung t?m '9TJ huy1n 0Ynh %h?u #(
/= 10 Trung t?m NghP ,à '9TJ huy1n %h?u Thành #/
/= 01 TH%H}THPT &C Hồng Ph*ng #3
/= 0# TH%H}THPT :_ Thu.n #8
/= 0/ TH%H}THPT Thạnh T?n #<
/= 01 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* Thành ThB HX! TrAng (0
/= 02 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n 67 Há!h (1
/= 0# Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n :_ T5 (2
/= 0( Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n :_ JuyCn (#
/= 0/ Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Thạnh TrO ((
/= 03 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n &*ng Ph5 (/
/= 08 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n 0Ynh %h?u (3
/= 0< Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n %ù &a* 9ung (8
/= 0= Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Ngã NAm (<
/= 10 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n %h?u Thành (=
/= 11 Ph)ng 'iá* "+! ,à Đà* tạ* huy1n Tr4n ĐP /0
/= 01
%Đ nghP HX! TrAng
#=
F0. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH "ẠC IIOK
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
30 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh $ạ! &iCu 01
30 01 THPT $ạ! &iCu 02
30 08 THPT &C ThO iiCng 0#
30 01 THPT Phan NgU! Hivn 0<
30 01 THPT %huyCn $ạ! &iCu 0=
30 01 Trung t?m '9TJ tGnh $ạ! &iCu 10
30 01 THPT Hi1T Thành 21
30 01 Ph)ng '9}ĐT thành ThB $ạ! &iCu 22
30 02 THPT &C 0An Đku 0(
30 08 THPT 9?n tộ! nội tr5 11
30 02 Trung t?m '9TJ 0Ynh &Si 18
30 02 THPT 0Ynh H>ng 20
30 02 Ph)ng '9}ĐT huy1n 0Ynh &Si 2#
30 0# THPT Ngan 9Ma 08
30 0# THPT Ninh ;uoi #0
30 0# Trung t?m '9TJ Hồng 9?n 1=
30 0# Ph)ng '9-ĐT huy1n Hồng 9?n 2(
30 0( THPT 'iá iai 0/
30 0( THPT Nguyễn Trung TrN! 1#
30 0( Trung t?m '9TJ 'iá iai 13
30 0( Ph)ng '9}ĐT 'iá iai 2/
30 0/ THPT Ph>o! &*ng 03
30 0/ THPT Tr4n 0An $\y 12
30 0/ Trung t?m '9TJ huy1n Ph>o! &*ng 1/
30 0/ Ph)ng '9-ĐT Ph>o! &*ng 23
30 03 THPT ĐiPn H\i 1(
30 03 Trung t?m '9TJ Đ@ng H\i 1<
30 03 Ph)ng '9}ĐT huy1n Đ@ng H\i 28
30 03 THPT 'ành Hà* 2=
30 03 THPT ĐOnh Thành 2<
30 0# THPT Ninh Thạnh &Si #1
30 08 Ph)ng '9}ĐT huy1n H)a $ình #2
30 08 TT'9TJ huy1n H)a $ình ##
30 01 Trung hU! 6inh t7 - 6_ thu.t $ạ! &iCu #(
30 01 T% 0An hXa - Ngh1 thu.t $ạ! &iCu #/
30 01 %Đ E t7 $ạ! &iCu #8
30 01 %a* b{ng NghP $ạ! &iCu #3
30 01 T% nghP $ạ! &iCu #<
F1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH CÀ MAK
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+* M, 23$ 45
ĐKDT
31 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh %à :au 01
31 01 THPT Hồ ThO 6u 02
31 01 THPT T^! 0?n 0#
31 02 THPT Thoi $ình 0(
31 02 THPT &C %@ng Nh?n 0/
31 0# THPT • :inh 03
31 0( THPT Tr4n 0An ThQi 08
31 0( THPT Hupnh Phi Hùng 0<
31 03 THPT Đ4m 9Li 0=
31 03 THPT Thái Thanh H*à 10
31 0/ THPT %ái N>o! 11
31 0/ THPT Nguyễn :ai 12
31 0= THPT Nguyễn ThO :inh 6hai 1#
31 0< THPT Phan NgU! Hivn 1(
31 01 THPT %à :au 1/
31 01 THPT %huyCn Phan NgU! Hivn 13
31 01 TT'9TJ Thành ThB %à :au 18
31 0( THPT 6hánh H>ng 1<
31 01 PT 9?n tộ! nội tr5 1=
31 01 THPT Nguyễn 0i1t 6hái 20
31 0( THPT H@ng ĐB! 21
31 02 TT'9TJ Thoi $ình 22
31 0# TT'9TJ • :inh 2#
31 0( TT'9TJ Tr4n 0An ThQi 2(
31 0/ TT'9TJ %ái N>o! 2/
31 03 TT'9TJ Đ4m 9Li 23
31 0< TT'9TJ NAm %An 28
31 02 THPT Nguyễn 0An Nguyễn 2<
31 0/ THPT Ph5 H>ng 2=
31 01 PhV th@ng Hrmann 'minr #0
31 0# THPT 6hánh &?m #1
31 08 Trung t?m '9TJ NgU! Hivn #2
31 0= Trung t?m '9TJ Ph5 T?n ##
31 03 THPT T?n Đ2! #(
31 08 THPT 0iCn An #/
31 0= THPT Ph5 T?n #3
31 01 THPT %hu 0An An #8
-1 0. THPT Ng&% HiÓn *+
-1 0# THPT VJ ThÞ Hång *5
31 01 T% nghP tGnh %à :au (0
F2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH ĐIVN "ION
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
32 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh Đi1n $iCn 00
32 01 THPT thành ThB Đi1n $iCn Phn 01
32 01 THPT %huyCn &C ;uK Đ@n 02
32 01 THPT Phan Đình 'iXt 0#
32 01 THPT 9T Nội Tr5 TGnh 0(
32 01 Trung T?m '9TJ TGnh 0/
32 01 Ph)ng '9}ĐT TP Đi1n $iCn Phn 03
32 02 THPT TJ :>Qng &ay 08
32 02 Ph)ng '9}ĐT TJ :>Qng &ay 0<
32 0# THPT Huy1n Đi1n $iCn 0=
32 0# THPT Thanh %hAn 10
32 0# Ph)ng '9}ĐT huy1n Đi1n $iCn 11
32 0( THPT Tu4n 'iá* 12
32 0= THPT :>Qng •ng 1#
32 0( Ph)ng '9}ĐT huy1n Tu4n 'iá* 1(
32 0/ THPT :>Qng %hà 1/
32 0/ Ph)ng '9}ĐT huy1n :>Qng %hà 13
32 03 THPT Tna %hùa 18
32 03 Ph)ng '9}ĐT huy1n Tna %hùa 1<
32 08 THPT Tr4n %an 1=
32 08 Ph)ng '9}ĐT huy1n Đi1n $iCn Đ@ng 20
32 0< Ph)ng '9}ĐT huy1n :>Qng Nhƒ 21
32 0# THPT :>Qng Nhà 22
32 08 THPT :>Qng &u?n 2#
32 0# THPT Nà TFu 2(
32 0= THPT $5ng &a* 2/
32 08 Trung t?m '9TJ huy1n Đi1n $iCn Đ@ng 23
32 0# Trung t?m '9TJ huy1n Đi1n $iCn 28
32 0/ Trung t?m '9TJ huy1n :>Qng %hà 2<
32 03 Trung t?m '9TJ huy1n Tna %hùa 2=
32 0( Trung t?m '9TJ huy1n Tu4n 'iá* #0
32 0< THPT Huy1n :>Qng Nhƒ #1
32 0= Ph)ng '9}ĐT Huy1n :>Qng •ng #2
32 0( THPT :ùn %hung ##
32 0= Trung t?m '9TJ :>Qng •ng #(
32 0< THPT %hà %ang #/
32 03 THPT T\ Hìn Thàng #3
32 0< Trung t?m '9TJ Huy1n :>Qng Nhƒ #8
32 01 Tr>Qng 9ạy nghP TGnh Đi1n $iCn #<
F>. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH ĐĂK NcNG
"#$ %&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
3# 01 Hl 'iá* "+! ,à Đà* tạ* tGnh ĐAa N@ng 00
3# 01 THPT %hu 0An An 01
3# 01 THPT 9?n tộ! nội tr5 tGnh 02
3# 02 THPT Phạm 0An Đồng 0#
3# 02 THPT Nguyễn TFt Thành 0(
3# 0/ THPT ĐAa H*ng 0/
3# 0# THPT ĐAa :id 03
3# 0# THPT Tr4n H>ng Đạ* 08
3# 0( THPT Phan %hu Trinh 0<
3# 03 THPT 6r@ng N@ 0=
3# 02 Trung t?m '9TJ 9Aa idFT 10
3# 0# Trung t?m '9TJ ĐAa :id 11
3# 03 Trung t?m '9TJ 6r@ng N@ 12
3# 0( Trung t?m '9TJ %> •5t 1#
3# 0( THPT Phan $ội %h?u 1(
3# 0# THPT ;uang Trung 1/
3# 03 THPT Hùng 0>Lng 13
3# 02 THPT %hinh 18
3# 08 THPT &C ;uD Đ@n 1<
3# 0( THPT Nguyễn $Gnh 6hiCm 1=
3# 0/ Trung t?m '9TJ ĐAa H*ng 20
3# 03 THPT Tr4n Ph5 21
3# 01 THPT 'ia NghYa 22
3# 08 THPT ĐAa 'd*ng 2#
3# 08 Trung t?m '9TJ tGnh ĐAa N@ng 2(
3# 0/ THPT Phan Đình Phùng 2/
3# 0( THPT Đà* 9uy TM 23
3# 0# THPT Nguyễn 9u 28
3# 01 T% NghP ĐAa N@ng 2<
FB. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TENH H\K GIANG
"#$
%&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
3( 01 Hl '9 ,à ĐT H.u 'iang 01
3( 01 THPT 0O Thanh 02
3( 02 THPT 0O Thny 0(
3( 0# THPT &*ng :_ 0/
3( 0# THPT T?y Đ@ 03
3( 0( THPT &>Lng Th7 0inh 0=
3( 0( THPT %?y 9>Lng 10
3( 08 THPT Nguyễn :inh ;uang 11
3( 0/ THPT Ngã Háu 12
3( 03 THPT T4m 0u 1 1#
3( 03 THPT T4m 0u 2 1(
3( 03 THPT T4m 0u # 1/
3( 0( THPT T?n &*ng 18
3( 01 Ph)ng 'iá* "+! thành ThB 0O Thanh 1<
3( 02 Ph)ng 'iá* "+! Huy1n 0O Thny 1=
3( 0# Ph)ng 'iá* "+! Huy1n &*ng :_ 20
3( 0( Ph)ng 'iá* "+! Huy1n Ph+ng Hi1T 21
3( 0/ Ph)ng 'iá* "+! Huy1n %h?u Thành 22
3( 03 Ph)ng 'iá* "+! Huy1n %h?u Thành A 2#
3( 08 Ph)ng 'iá* "+! ThO [ã Ngã $\y 2(
3( 0# PhV th@ng 9?n tộ! nội tr5 2/
3( 0# THPT T?n Ph5 23
3( 02 THPT &C Hồng Ph*ng 28
3( 01 THPT %hiCm Thành TFn 2<
3( 01 TT '9TJ thành ThB 0O Thanh 2=
3( 02 TT '9TJ huy1n 0O Thuu #0
3( 0# TT '9TJ huy1n &*ng :_ #1
3( 0( TT '9TJ huy1n Ph+ng Hi1T #2
3( 0/ TT '9TJ huy1n %h?u Thành ##
3( 03 TT '9TJ huy1n %h?u Thành A #(
3( 08 TT '9TJ thO [ã Ngã $\y #/
3( 0( THPT H)a An #3
3( 0# THPT &>Lng T?m #8
3( 0/ THPT Ph5 HIu #<
3( 01 THPT !huyCn 0O Thanh #=
3( 08 THPT &C ;uD Đ@n (0
3( 03 THPT Tr>Qng &*ng T?y (1
DANH MỤC ĐƠN VỊ ĐKDT NĂM 2010 CỦA -KJN Đ!I
"#$
%&'($
)*$+
M,
-&.$/
+&'0$
T1$ 23$ 45 26$7 89 :; %+*
M, 23$ 45
ĐKDT
&2 ;u?n ahu 1 1
&# ;u?n ahu 2 2
&( ;u?n ahu # #
&/ ;u?n ahu ( (
&3 ;u?n ahu / /
&8 ;u?n ahu 8 3
&< ;u?n ahu = 8
&= $T& Thn b@ Hà Nội <
:1 ;u?n b*àn 1 =
:2 ;u?n b*àn 2 10
:# ;u?n b*àn # 11
:( ;u?n b*àn ( 12
:/ ;u?n !hnng Ph)ng ah@ng - 6h@ng -u?ny 1#
:3 ;u?n !hnng H\i -u?n 1(
N1 $inh !hnng Phá* ginh 1/
N2 $inh !hnng Thi7t giáT 13
N# $inh !hnng ĐZ! !@ng 18
N( $inh !hnng Th@ng tin 1<
N/ $inh !hnng %@ng ginh 1=
N3 $inh !hnng HXa hU! 20
P1 $ộ TVng Tham m>u 21
P2 TVng !+! %hKnh trO 22
P# TVng !+! H.u !4n 2#
P( TVng !+! 6_ thu.t 2(
P/ TVng !+! %@ng nghi1T ;P ,à 6inh t7 2/
P3 TVng !+! 2 23
P8 TVng %@ng ty HLn 28
P< $ộ T> d1nh =3= 2<
P= $ộ %@ng an 2=
;1 $ộ t> d1nh $ộ bội $iCn Th)ng #0
;2 $inh b*àn 11 #1
;( $inh b*àn 1/ #2
;/ $inh b*àn 13 ##
;# Trung t?m 6h*a hU! 6_ thu.t - %N;H$;P #(
HP HU! ,i1n ;uB! Th)ng #/
H& HU! ,i1n &+! -u?n #3
Hh HU! ,i1n H.u !4n #8
HA HU! ,i1n %hKnh trO #<
E; HU! ,i1n ;u?n y #=
6; HU! ,i1n 6_ thu.t ;u?n sN (0
&A HY -u?n &+! -u?n 1 (1
&$ HY -u?n &+! -u?n 2 (2
&% sY -uan !hKnh trO (#
:N %Đ nghP sB < ((
‘N ĐH 0An hXa Ngh1 thu.t -u?n bội (/
;3 0i1n ;u?n y 10< (3
;8 0i1n ;u?n y 18/ (8
;< 0i1n E hU! !V truyPn -u?n bội (<
Đ$ TVng !@ng ty Than Đ@ng g^! (=
0T TVng !@ng ty 0itd -u?n bội /0
:’% &’%
HTT TCn Hl
:ã THPT
,à t>Lng b>Lng
Trang
ĐLn ,O Đ69T
Trang
1 Hà Nội
2 Hồ %hK :inh
# H\i Ph)ng
( Đà Nxng
/ Hà 'iang
3 %a* $sng
8 &ai %h?u
< &à* %ai
= TuyCn ;uang
10 &ạng HLn
11 $^! %ạn
12 Thái NguyCn
1# ECn $ái
1( HLn &a
1/ Ph5 ThU
13 0Ynh Ph5!
18 ;u\ng Ninh
1< $^! 'iang
1= $^! Ninh
20 H\i 9>Lng
21 H>ng ECn
22 H*à $ình
2# Hà Nam
2( Nam ĐOnh
2/ Thái $ình
23 Ninh $ình
28 Thanh H*á
2< Ngh1 An
2= Hà TYnh
#0 ;u\ng $ình
#1 ;u\ng TrO
#2 ThMa ThiCn-Hu7
## ;u\ng Nam
#( ;u\ng Ngãi
#/ 6*n Tum
#3 $ình ĐOnh
#8 'ia &ai
#< Ph5 ECn
#= Đ^a &^a
(0 6hánh H*à
(1 &?m Đồng
(2 $ình Ph>o!
(# $ình 9>Lng
(( Ninh Thu.n
(/ T?y Ninh
(3 $ình Thu.n
(8 Đồng Nai
(< &*ng An
(= Đồng TháT
/0 An 'iang
/1 $à iOa-0Wng Tàu
/2 TiPn 'iang
/# 6iCn 'iang
/( %4n ThL
// $7n Tr
/3 0Ynh &*ng
/8 Trà 0inh
/< HX! TrAng
/= $ạ! &iCu
30 %à :au
31 Đi1n $iCn
32 ĐAa N@ng
3# H.u 'iang
3( THPT !na ;u?n bội

1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mã Quận/ huyện 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10

Ban tuyển sinh 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Tên đơn vị đăng ký dự thi THPT Phan Đình Phùng THPT Nguyễn Trãi THPT Phạm Hồng Thái THPT Hà Nội-Amstecdam THPT BC Liễu Giai Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình THPT Việt - Đức THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm THPT DL Mari Quyri Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm THPT Đoàn Kết- Hai Bà Trưng THPT Trần Nhân Tông THPT Thăng Long THPT DL Hồng Hà THPT DL Hoàng Diệu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng THPT Đống Đa THPT Kim Liên THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa THPT Quang Trung- Đống Đa THPT BC Đống Đa THPT BC Phan Huy Chú THPT DL Đinh Tiên Hoàng THPT DL Hồ Tùng Mậu THDL Hà Nội Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa THPT Chu Văn An THPT Tây Hồ THPT DL Đông Đô Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ THPT Yên Hoà THPT BC Nguyễn Tất Thành THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm THPT Chuyên ĐH SP HN THPT Chuyên Ngoại ngữ-ĐHQG THPT Cầu Giấy Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy THPT Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân THPT Nhân Chính THPT DL Lương Thế Vinh THPT DL Hồ Xuân Hương THPT DL Đào Duy Từ THPT DL Ngô Gia Tự THPT Chuyên KHTN-ĐH QG Hà Nội Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân THPT Trương Định THPT Việt Ba THPT Hoàng Văn Thụ THPT DL Phương Nam Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai THPT Nguyễn Gia Thiều THPT Lý Thường Kiệt THPT DL Vạn Xuân Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên THPT Xuân Đỉnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Mã đơn vị ĐKDT 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->