P. 1
Mẫu phiếu điều tra phỏng vấn

Mẫu phiếu điều tra phỏng vấn

|Views: 1,578|Likes:
Được xuất bản bởinewcome189

More info:

Published by: newcome189 on Apr 29, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Mâu phiêu diêu tra phong vân

Kinh gui anh(chi) :...............................
Chuc vu : ..................................
Dê hoan thiên chuyên dê tôt nghiêp ' hoan thiên chuong trinh quang cao tai công ty co
phân thuong mai diên tu Chotroi¨ em cân thu thâp môt sô du liêu. Em co môt sô câu hoi
mong anh(chi) giup dõ :
Câu 1 : Công ty co bao nhiêu may chu, may tinh ca nhân?...................................................
Câu 2 : Công ty co bao nhiêu nguoi tôt nghiêp vê linh vuc thuong mai diên tu ?................
Câu 3: Khach hang cua công ty trong linh vuc quang cao truc tuyên la gi?
O oanh nghiêp
O ha nuoc
O guoi tiêu dung
Câu 4 : Tâp khach hang công ty nhám toi la gi ?
Câu 5 : Công ty dã su dung nhung công cu quang cao truc tuyên nao?
O "uang cao qua email
O "uang cao trên website
O "uang cao text- link
O "uang cao khac
Câu 6 : Công ty co bô phân chuyên trach cho quang cao truc tuyên không ?
Co Không
Câu 7 : Sô luong nhân viên lam trong bô phân quang cao ?.................................................
Câu 8 : Cac công ty thuê quang cao voi muc dich gi ?
O "uang ba thuong hiêu
O an san phâm
O ioi thiêu san phâm
O Muc dich khac

Câu 9 : Danh gia muc dô hiêu qua quang cao truc tuyên cua công ty?
O iêu qua
O Chua hiêu qua
O Không hiêu qua
Câu 10 : Cac dôi thu canh tranh chinh cua công ty trong linh vuc quang cao?
...............................................................................................................................................
....................................
Câu 11 : Theo anh (chi) yêu tô nao anh huong nhât dôi voi viêc thuc hiên chuong trinh
quang cao cua công ty?
O a tâng công nghê
O hân luc
O Chiên luoc cua công ty
O â tâng phap ly
O Cac yêu tô khac
Câu 12 : hung kho khán ma công ty gáp phai khi thuc hiên chuong trinh quang cao truc
tuyên la gi ?
....................................
....................................
....................................
Câu 13 :Anh( chi ) co nhung sang kiên moi gi vê chuong trinh quang cao không ?
....................................
......................................

3.3997433.397K3 6:3. :9343.H3.. 9:3K  :3 ..397K36:3.E497..:9E.9:3.9..397K36:3..E497....E4   :%04. :3Og32. :6:6:3.E4....33 3.:6: O 3:6: : E.397. ....3 .:lE3E2..39 O :6: O .39 O O O O O 93.. 3....3..E43  ..J3.39g559.339 . 9.O338E332K..39 935E5  E.6:3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->