Mẫu 11 : Hóa đơn tự in

Khổ 297 x 210 mm (Giấy đục lỗ)

HÓA ĐƠN (GTGT)
Liên 1 : Lưu (1st copy: File)
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DAMI

VAT INVOICE

Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu (Serial): AA/11T Số (No.): Ngày (Date): 01/01/2010

0000000

24/3B Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh Tel: (08) 39 871 787 Fax: (08) 54 272 093 Mã số thuế (Vat code): 0 3 0 3 0 2 0 1 3 2 Tài khoản số (Bank A/C): 032001017520001 tại Ngân hàng TMCP Đông Á CN Gò Vấp - Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ (Place address): TP.Hồ Chí Minh Nơi xuất (Place at): Trụ sở chính

Họ tên người mua hàng : Phạm Thị Mỹ Hồng
(Buyer)

Tên đơn vị :
(Company)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY (SABECO) KCN Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ 042002017520001 tại NH TMCP Đông Á CN Cần Thơ - Tp.Cần Thơ 1800586579 Chuyển khoản 
(Bank transfer)

Địa chỉ :
(Address)

Số tài khoản :
(Bank A/C)

Mã số thuế :
(Vat code)

Hình thức thanh toán: Tiền mặt 
(Payment method)

Hạn thanh toán : 30 ngày
(Due date)

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

(Cash)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

A 1

B Phần mềm Kế toán SimSoft 7.0

C

1

2

3=1x2 100.000.000

Thuế suất GTGT (VAT rate):

-%

Cộng tiền hàng (Total amount): Tiền thuế GTGT (VAT): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):

100.000.000 100.000.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm triệu đồng chẵn. Người mua hàng (Buyer) Ký, ghi rõ họ tên
(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller) Ký, ghi rõ họ tên
(Sign & full name)

Thủ trưởng đơn vị (Director) Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên
(Sign, stamp & full name)

Phạm Thị Mỹ Hồng

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Vũ Văn Nam

In tại Công ty TNHH Phần Mềm DAMI - Mã số thuế: 0303020132 - In từ Phần mềm PubInvoice2011.

Liên 1: Lưu

Liên 2: Giao cho người mua

Liên 3: Nội bộ