COÂNG TY TNHH NGOCMINH METALS

Chuyên kinh doanh kim loại màu : Nhôm , đồng Địa chỉ : Thôn Mẫn Xá – xã Văn Môn – Yên phong – Bắc Ninh ÑT: 02413 684 470 Mobile : 0989 727 66 Fax: 0241 3 684 470 Email: ngocquangman@gmail.com . Web: www.ngocminhmetals.com

BAÛNG BAÙO GIAÙ
Kính göûi : ……………………… Ñòa chæ : ……………………… Ñieän thoaïi : ……………………… Fax:………………………….

Coâng ty TNHH NGỌC MINH METALS traân troïng baùo giaù nhö sau: STT 1 2 3 4 TÊN HÀNG Nhôm tái chế từ lon nhôm Nhôm tái chế từ thanh nhôm định hình Nhôm tái chế từ chi tiết máy Nhôm tái chế từ day cáp điện Hàm lượng Al , Fe , Cu , Mg ... ĐƠN VỊ Kg Kg Kg Kg SỐ LƯỢNG 01 01 01 01 GIÁ 38 000 vnđ 38 000 vnđ 38 000 vnđ 38 000 vnđ

Giaù treân chưa bao gồm thuế VAT.

Chi tiết : 1 – Nhôm thỏi tái chế từ lon nhôm có hàm lượng Al : % , Cu : % , Fe : % , Mg : % 2 – Nhôm thỏi tái chế từ lon nhôm có hàm lượng Al : % , Cu : % , Fe : % , Mg : % 3 – Nhôm thỏi tái chế từ lon nhôm có hàm lượng Al : % , Cu : % , Fe : % , Mg : % 4 – Nhôm thỏi tái chế từ lon nhôm có hàm lượng Al : % , Cu : % , Fe : % , Mg : % Phương thức bán hàng : - Bên bán vận chuyển đến nơi bên mua yêu cầu ( phí vận chuyển bên mua phải thanh toán ) - Bên mua đến tận nơi nhận hàng . Phương thức thanh toán : + Đợt 1 : Đặt cọc 50% giá trị hợp đồng ngay khi kí hợp đồng + Đợt 2 : Thanh toán tiếp 50% giá trị hợp đồng ngay khi bên mua đến nhận hàng Gửi tiền qua tài khoản ngân hàng Mã số tài khoản : Tại ngân hàng Agribank : Tại ngân hàng BIDV :
Bắc Ninh ngày 2 tháng 4 năn 2011

Kinh Doanh Phoøng .