P. 1
BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP

|Views: 940|Likes:
Được xuất bản bởiNhuthuy Candy

More info:

Published by: Nhuthuy Candy on May 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1. Chức năng
  • 2.1/ Một số giống dứa tiêu biểu
  • 2.2/ Sản lượng dứa thu hoạch
  • 2.3.1/Khí hậu
  • 2.3.2/Đất đai
  • 2.3.3/Nhân giống:
  • 2.3.4/Thời vụ trồng
  • 2.3.5/Thu hoạch
  • 2.4/Thành phần dinh dưỡng của khoai môn
  • 3/ Qúa trình vận hành máy

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM

PHẦN 1:

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHÀ BÈ
I. •

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1. Khái quát về công ty Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè • Tên đối ngoại: Nha Be Export Import And Serirces Company Gọi tắc: NhaBeXims Địa chỉ: 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Q7, TP.HCM Diện tích đất sử dụng: 25.050 m2 Điện thoại: (08).37.731.687 Fax: (08).37.731.010 Tổng vốn điều lệ: 8.850.009.491 Doanh thu bình quân: 222.964.924 VNĐ E mail: nhabexims@nhabexims.com.vn 2. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Công Ty XNK Nhà Bè được thành lập ngày 15/04/1982, là một doanh nghịêp nhà nước trực thuộc Bộ Thương Mại chuyên ngành xuất nhập khẩu tống hợp và dịch vụ theo quyết định số QĐ-UB. Đến năm 1989 do qui mô của Công Ty phát triển mạnh hơn nhiều đơn vị trực thuộc nên chuyển đổi từ Công Ty cung ứng XNK Nhà Bè thành Liên Hợp Sản Xuất Kinh Doanh XNK Nhà Bè theo quyết định số 349/QĐ-UB ký ngày 18/06/1989, do Uy Ban Nhân Dân Thành Phố ký. Đơn vị được quyền sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu được trực tiếp XNK khi Bộ Thương Mại cho phép. Năm 1992 căn cứ quy chế thành lập và giải thể Doanh Nghiệp Nhà Nước theo nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 và nghị định 156/BĐBT, ngày 07/05/1992 của hội đồng bộ trưởng sửa và bổ sung nghị định 388, sau khi xem
1


• • • •

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM

xét và thành lập Doanh Nghiệp Nhà Nước, Bộ trưởng Thương Mại đã gởi thông báo số 403/TB, ngày 26/02/1992 đồng ý cho Công Ty thành lập Doanh Nghiệp Nhà Nước. Ngày 5/01/1993, Cty được quyết định chính thức hoạt động( quyết định số 07/QĐ-UB, ngày 05/10/1993), với tên gọi Công Ty XNK Nhà Bè. Hiện nay Công Ty đã cổ phần hóa theo quyết định số 124/QĐ-UB ngày 26/03/2003 cùa UBND TP.HCM về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công Ty XNK Nhà Bè thành Công Ty Cổ Phần XNK Nhà Bè. I. 1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY Công ty XNK Nhà Bè tổ chức sản xuất kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu, các sản phẩm thuộc hàng nông sản, thủy sản, lâm sản, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thực phẩm chế biến, hàng công nghệ may mặc, kinh doanh dịch vụ khách sạn, xây dựng các công trình dân dụng với quy mô vừa và nhỏ. 2. Nhiệm vụ Hoạt động SXKD trên cơ sở tăng cường bền vững và phát triển hài hòa trên lĩnh vực kinh doanh, sản xuất. Báo cáo trung thực, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động của Doanh Nghiệp cho các cấp quản lý, đồng thời cũng thực hiện đúng nghĩa vụ khai báo và nộp thuế đầy đủ cho Nhà Nước. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà Nước và các Nước liên quan trong lĩnh vực kinh doanh. Nỗ lực phấn đấu thành một doanh nghiệp có uy tín, hoạt động có hiệu quả của TP.HCM. 3. a. Trách nhiêm và quyền hạn của công ty: Trách nhiệm: Chức năng

 Đối với nhà nước Đóng góp vào ngân sách Nhà Nước dưới hình thức nộp thuế (thuế lợi tức, thuế doanh thu, thuế xuất nhập khẩu, thuế môn bài, thuế sử dụng đất…) góp phần tham gia gián tiếp cùng Nhà Nước tổ chức bộ máy quản lý, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng cơ sơ vật chất hạ tầng, phúc lợi, công cộng…
2

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM

 Đối với các tổ chức kinh tế và nghiên cứu khoa học bên ngoài Là pháp nhân hạch toán độc lập trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty còn chịu sự chi phối ràng buộc trong mối quan hệ giao dịch, trao đổi với các đơn vị kinh tế, các tổ chức nghiên cứu khoa học bên ngoài thông qua các hợp đồng đã được ký kết. Vì vậy, công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng, tôn trọng các mối quan hệ phân công tái sản xuất dã ký kết với các đối tác.  Đối với nội bộ công ty Đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu. Để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh trong nội bộ công ty hoạt động liên tục, có hiệu quả, nhất thiết công ty phải có trách nhiệm đầy đủ mọi yêu cầu mà chính bản thân của quá trình ấy đòi hỏi như nâng cao trình độ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý khoa học, đổi mới và hiện đại hoá máy móc thiết bị gắn liền với việc bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện nghiêm chỉnh tiến độ cung ứng các yếu tố đầu vào và trên từng khâu sản xuất. Khai thác nguồn tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm vào đúng kênh phân phối, giữ vững thị trường truyền thống và tiên liệu thị trường mục tiêu. Chú ý đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề. Quan tâm cải thiện điều kiện lao động nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Sử dụng đúng đắn mọi nguồn tài chính được huy động, phấn dấu tiết kiệm chi phí sản xuất. Định kỳ phân tích hoạt động kinh doanh và chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra tài chính. b. Quyền hạn của công ty  Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Lựa chọn thay đổi cơ cấu mặt hàng sản phẩm thích ứng với yêu cầu thị trường. Tổ chức khai thác và sử dụng đến mức cao nhất năng lực sản xuất. Duy trì bổ sung thiết bị tiên tiến. Tự xác định hình thức tổ chức quản lý, chỉ huy sản xuất thích hợp.
3

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM

Chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm thực hiện phương án phát triển sản xuất kinh doanh. Khai thác vật tư theo yêu cầu sản xuất kinh doanh. Khai thác vật tư theo yêu cầu sản xuất nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chủ động xây dựng giá cả, tổ chức các kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm. Được quyền quan hệ mở rộng giao dịch, tìm kiếm đối tác kinh doanh. Được phép ký các hợp đồng liên doanh liên kết với các đơn vị trực thuộc, các thành phần kinh tế thuộc các lĩnh vực hoạt động của công ty theo luật định.  Trong lĩnh vực tài chính Chủ đạo và tăng cường nguồn vốn tự có. Sử dụng các nguồn vốn của công ty, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác vào sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. Sử dụng trích lập các quỹ theo luật định. Thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế. Mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch.  Trong lĩnh vực sử dụng lao động Chủ động tuyển dụng, đào tạo bố trí và ký hợp đồng sử dụng lao động. Lựa chọn các hình thức trả lương (theo luật định). Khen thưởng, kỉ luật lao động, buộc thôi việc theo đúng qui định của bộ luật lao động.  Trong lĩnh vực quản lý Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, lựa chọn hình thức và phương pháp quản lý thích hợp. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty. II. QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 1. Qui trình tổ chức bộ máy tại Công Ty Công ty sử dụng mô hình cơ cấu tổ chức quản lý chức năng được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ tổ chức Công Ty CP XNK Nhà Bè:
4

Phó Giám Đốc Trợ tá tham mưu cho giám đốc trong việc điều hành quản lý Công Ty. Giám Đốc Là người đại diện cho cán bộ công nhân viên quản lý công ty.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Giám đốc Phó giám đốc P. Là người chịu trách nhiệm trước Nhà Nước và tập thể người lao động về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty. có quyền quyết định và điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng kế hoạch. chính sách quy định.TC HC XN May túi xách XK XN Chế biến TP XN Xây dựng KS Hương Tràm 2.KD XNK P.kế toán-tài vụ P. Chịu trách nhiệm về phần việc được Giám Đốc ủy quyền. chúc năng có liên quan. Nhiệm vụ của các phòng ban. Quản lý các phòng ban. Phòng Kinh Doanh XNK: 5 .

THƠM SẤY 1/ Đôi nét về sản phẩm Bằng phương pháp sấy chân không. ngày giờ. báo cáo tài chính theo quy định. ký kết hợp đồng kinh tế. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tài chính. đề xuất các chiến lược đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên chính. phân tích hoạt động kinh tế. phụ trách bảng lương. Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Bộ Luật Lao Động. đảm bảo an toàn vệ 6 . cung ứng vật liệu. ký duyệt các chứng từ kế toán. lập biểu mẫu. tiêu thụ sản xuất Thực hiện giao dịch với khách hàng. Phòng tổ chức hành chính: - Thực hiện việc tổ chức tuyển dụng lao động. Có nhiệm vụ điều độ sản xuất nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ hợp đồng.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM - Lập biểu kế hoạch sản xuất. Phòng kế toán tài vụ: - - PHẦN 2: TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM THƠM SẤY VÀ KHOAI MÔN SẤY I. Huớng dẫn thực hiện các chế độ. Xác định. dứa được sấy trên dây chuyền hiện đại. Hỗ trợ cho Ban Giám Đốc trong quá trình quản lý điều hành tình hình tài chính của Cty.

giúp giảm stress.72 0. hấp dẫn khẩu vị. ăn dứa giúp giảm cân ở người bị bệnh béo phì.  Chỉ tiêu chất lượng ở sản phẩm có khối lượng tịnh: 200g HL protein: (% KL) ≥ 0. có thể chữa một số bệnh khó tiêu. Đặc biệt sản phẩm không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất. dứa sấy chứa nhiều vitamin có lợi cho cơ thể. viêm dạ dày. viêm ruột. không có hàm lượng cholesterol.5 HL lipid: (% KL) 10-25 HL Glucid: (% KL) ≥ 50 Độ ẩm: (% KL) ≤9  Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm có khối lượng tịnh: 200g Thành phần dinh dưỡng Năng lượng (Kcal) Protein (g) Total fat (g) Total Cacbonhydrat (g) Xơ (g) Khối lượng 118. cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. hương vị tự nhiên của trái cây chín tươi.87 3. Dứa sấy thơm.09 2.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM sinh thực phẩm đạt độ dòn xốp cao. đồng thời có thể bảo quản được lâu dài.26 7 .  Thành phần: Thơm và dầu thực vật. nhưng vẫn giữ được màu sắc.88 20. sốt nóng.

quả mọng. thơm. khi chưa chín quả màu xanh đen. trồng được nơi đất chua xấu.2 8 17. • Dứa Cayen: lá chỉ có ít gai ở đầu mút lá. phẩm chất ngon. bầu dưới.1/ Một số giống dứa tiêu biểu • Dứa Victoria (dứa tây. mỗi hoa mọc ở kẽ một lá bắc màu tím. vườn cây lâm nghiệp. quả to hơn dứa hoa Phú Thọ. dứa hoa) có các giống:  Hoa Phú Thọ: thuộc nhóm Queen. mắt dứa to và nông.9 Loài dứa có giá trị kinh tế nhất là loài thuộc chi Ananas với danh pháp khoa học Ananas comosus (Merr. Loài dứa này là loại cây ăn quả nhiệt đới nổi tiếng. có thể trồng xen trong vườn quả. năng suất cao. quả to.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Sugars (g) iron (mg) Calcium (mg) Vitamin C (mg) 2/ Giới thiệu về nguyên liệu 17. • Dứa ta thuộc nhóm Red Spanish: chịu bóng rợp. 8 . Quả nhiều nước. Quả dứa là một quả phức.  Na hoa: lá ngắn và to.) với nhiều giống khác nhau. lá dài cong lòng máng. Hoa tập hợp quanh một trục lớn thành bông ngắn. vỏ mỏng.44 1. còn quả thật nằm trong các mắt dứa. thịt quả vàng đậm. thích hợp với đóng hộp. ít nước. quả nhỏ. Lá có nhiều gai và cúng. thịt vàng ngà. 2. giòn. khi chín chuyển màu da đồng. phần ăn được gồm trục hoa và các lá bắc mọng nước.

trồng nhiều ở Nghệ An và Thanh Hóa.000 tấn). Quả to nhưng vị ít ngọt.1/Khí hậu Dứa thích ấm áp. 9 .BÁO CÁO THỰC TẬP • GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Dứa ta (Ananas comosus var spanish hay Ananas comosus sousvar . Hà Nam (23. • • 2. Lạng Sơn. phân bố từ Phú Thọ đến Kiên Giang.100 tấn. dứa được trồng khá phổ biến. nhiệt độ bình quân năm là 22-27 °C. Năm 2007.3. thơm.Singapor spanish) có quả to.600 tấn).300 tấn. Rét 1-2 °C kéo dài cây dễ bị chết. Trồng dày. thiếu ánh sáng qua nhỏ. Tiền Giang là tỉnh có sản lượng dứa đứng đầu cả nước. Tổng sản lượng cả nước năm 2007 đạt 529. Ánh sáng ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất.400 tấn). Dứa tây hay dứa hoa (Ananas comosus queen) được nhập nội từ 1931. Quả bé nhưng thơm. có thể trồng ở dưới tán cây khác. sản lượng dứa của tỉnh Tiền Giang đạt 161. Nghệ An (30. lượng mưa hàng năm 1200-1500mm là thích hợp. 2. Quá nóng và quá rét cây ngừng sinh trưởng. ngon.red spanish) là cây chịu bóng tốt. Cây dứa ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng.2/ Sản lượng dứa thu hoạch Tại Việt Nam. không ngọt.000 tấn). Quảng Trị. Thanh Hoá (20.400 tấn). Long An (27. • Dứa mật (Ananas comosus sousvar .3/ Điều kiện trồng dứa 2. Dứa không gai (Ananas comosus cayenne) là cây ưa bóng được trồng ở Nghệ An. trồng nhiều ở các đồi vùng trung du. Tiếp theo là Kiên Giang (85.500 tấn). Ninh Bình (47. ngọt.

quả to cân đối. Độ chua thích hợp pH 4. 13.3g nước.6. Khi trồng bóc vỏ là vàng khô ở gốc. 0. diệt rệp sáp bằng các loại thuốc Lindafor. 85.2/Đất đai Cây dứa không kén đất.4g protein.7g hydrat cacbon. 16mg vitamin C (dứa tây).3.3/Nhân giống: Nhân giống bằng chồi. Ngoài ra trong quả dứa có chứa hàm lượng axit hữu cơ cao (axit malic và axit xitric). dễ thoát nước. 0.4/ Thành phần dinh dưỡng của dứa Trong 100g phần ăn được của quả dứa cho 25 kcal với 0. Thời gian ngâm trong dung dịch từ 1-3 phút. 0. Sau đó lấy ra để sấp cả bó xuống. tráng nắng. chọn những chồi nách ở những khóm dứa xanh tốt.4g xơ. 2.2g lipit.4/Thời vụ trồng • • Miền Bắc: vụ xuân hè (tháng 3-5) và thu đông (tháng 9-10). 2. đất đồi dốc.3.07mg đồng. 0. Các chất khoáng: 16mg canxi.08mg vitamin B1. Dứa là cây chịu hạn.02mg vitamin B2. chịu phèn.3.5. 0.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 2.03 mg caroten.5-5. Sevidol 26 hoặc Mocap 20C đều hiệu quả tốt. Đồng thời dứa cũng là nguồn cung cấp mangan dồi dào cũng như có hàm lượng Vitamin C và Vitamin B1 khá cao.3mg sắt.3% để trừ nấm.5.5/Thu hoạch Dứa ra hoa tự nhiên vào tháng 2-3 và thu hoạch vào tháng 4. Miền Nam: trồng vào tháng 4-5 (trước mùa mưa). 2. Đất phèn nhẹ ở Đồng bằng sông Cửu Long đều có thể trồng được. 11mg phospho.3. 0. nhúng gốc vào dung dịch Aliette nồng độ 0. 0. 2. 10 .

06 1. viêm khớp. trong quả dứa có chứa enzym bromelain. sưng hạch. thịt vịt xào để giúp thịt nhanh mềm và tạo hương vị đặc trưng. hấp dẫn khẩu vị. không có hàm lượng cholesterol. sản phẩm không dùng hóa chất trong quá trình sản xuất.  Chỉ tiêu chất lượng:  Hàm lượng Protein: (% KL) > 0.5  Hàm lượng Lipit : (% KL) 9-25  Hàm lượng Glucid : (% KL) > 50  Độ ẩm : (% KL) < 9  Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm có khối lượng tịnh: 200g Thành phần dinh dưỡng Năng lượng (Kcal) Protein (g) Total fat (g) Total Cacbonhydrat (g) Fiber (g) Khối lượng 136. khoai môn được sản xuất trên dây truyền hiện đại. Khoai môn sấy có mùi thơm. đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt độ dòn xốp cao. nhưng vẫn giữ được đặc tính tự nhiên của nguyên liệu. cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Do vậy. . II/ KHOAI MÔN SẤY 1/ Đôi nét về sản phẩm Bằng phương pháp sấy chân không. khai vị. muối khoáng cho cơ thể. quả dứa được sử dụng trong chế biến một số món ăn như thịt bò xào. chữa được các loại khối kết.44 1.4 6.59 17.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Đặc biệt. có thể phân huỷ protein. khoai môn sấy có tác dụng thông tiêu hạch ở cổ. viêm thận.49 11 . đồng thời có thể bảo quản được lâu dài. Đặc biệt. dầu thực vật.  Thành phần: Khoai môn. bạch huyết.

ít trồng ở vùng đồng bằng đất thấp bị ngập nước vì dễ sượng và ngứa. đồng bằng để bán cho các cơ sở xuất khẩu. dễ thoát nước và đặc biệt là lên luống cao như trồng khoai lang mới không bị sượng và ngứa. 2. tơi xốp. bở. Có nhiều giống khoai môn nổi tiếng như khoai ruột đỏ.5 đến trên 2 kg.86 0.2/Thời vụ 12 . ăn ngon. khoai Chũ (Bắc Giang) v. Văn Lâm. các tỉnh phía Nam như An Giang. Khoái Châu (Hưng Yên).v… Ở miền Bắc khoai môn chủ yếu được trồng ở các tỉnh miền núi và trung du. ít củ con. 2.6 18 1. nhiều tinh bột.1.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Sugars (g) ron (mg) Calcium (mg) Vitamin C (mg) 0. Cần Thơ… khoai môn được trồng nhiều ở vùng đất bãi. khoai sáp ruột vàng ở Ninh Bình.62 2/ Đôi nét về nguyên liệu Khoai môn có nhiều giống. Tuy nhiên.1/ Cách nhân giống Trước khi trồng 1 tháng nên chọn những củ nhánh nhỏ. các giống khoai môn miền núi vẫn có thể trồng được ở đồng bằng nhưng nên chọn các vùng đất cao. Khoai môn thường cho củ cái to từ 1.1/Điều kiện trồng khoai môn 2. Hòa Bình.1. chất lượng tốt. khoai sọ núi Lai Châu. Bến Tre. chủ yếu được phân làm 2 nhóm chính: Nhóm khoai sọ (Colocasia antiquorum) và nhóm khoai môn (Cocasia esculenta). Lục Yên (Yên Bái). đều nhau đem giâm trong cát ẩm nơi góc nhà ít ánh sáng cho mọc mầm rồi đem trồng ra ruộng thì tỷ lệ sống mới cao. ruột tím ở Bắc Kạn.

khoai sọ. Chú ý phát hiện và phòng trừ một số dịch hại như rệp. Các tỉnh miền Bắc do nhiều giống có thời gian sinh trưởng dài hơn (thường từ 812 tháng). ăn không sượng. vụ thu trồng tháng 8-9. Tủ rơm rạ dày 7-10cm rồi tưới nhẹ đủ ẩm. với khoai môn tốt nhất là trồng luống hẹp hơn: luống đôi 1. tơi xốp. giàu mùn.2-1.4m hoặc luống đơn 60cm.1. trung du mới khai hoang thường cho năng suất cao. đặc biệt vùng ĐBSH có 2 vụ trồng khoai môn: Vụ xuân trồng tháng 34. cát pha.1. Trộn đều phân với đất và trồng thấp hơn mặt đất 3-4cm. đất vườn miền núi. sau khi khoai đã lên cao có thể tưới rãnh nhưng không để ngập mặt luống. Những ngày đầu tưới nước 1 lần. không ngứa.000m2) để hạn chế cỏ mọc. cao 50-60cm. để ải ít nhất 15-20 ngày rồi bừa kỹ.4/Trồng và chăm sóc Trên mặt luống trồng các cây cách nhau 30-40cm. củ to và chất lượng tốt.2/Thu hoạch 13 . Các loại đất thịt nhẹ. cao ráo. nếu là luống đôi thì hàng cách hàng 60cm. 2. Trước khi thu hoạch 1-2 tháng hạn chế tưới nước và ngừng hẳn để củ chuyển hóa tinh bột hoàn toàn. bón nhiều phân hữu cơ và lên luống cao. nhất là thời gian sắp cho thu hoạch mà bị mưa nhiều hoặc đất ướt thì củ không hình thành bột được. 2. Nếu trồng khoai sọ nên lên luống rộng 2-3m để trồng thành băng. Đất được cày sâu. Ngược lại nếu đất thấp. Với các tỉnh phía Nam nên xuống giống từ tháng 10-12. thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6 năm sau. ăn sượng và rất ngứa.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Khoai môn là loại cây nhiệt đới nên có thể trồng được quanh năm. Khoai sọ có thể trồng tháng 11-12 và tháng 7 hàng năm. Nếu có điều kiện trước khi trồng 1 ngày nên phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Ronstar (100cc/1.3/Chuẩn bị đất trồng Chọn đất tốt. 2. Tuy nhiên thích hợp và cho năng suất cao nhất ở vụ đông xuân. dễ thoát nước để trồng khoai môn. nhện đỏ và bệnh thối củ do nấm gây nên. dễ bị ngập nước.

Atabron…nên luân phiên để tránh hiện tượng kháng thuốc. lá vàng úa. Rầy mềm: chích hút dinh dưỡng thân lá và truyền bệnh virus. Xử lý củ giống và xử lý đất bằng thuốc trừ nấm như:Derosal. Antracol. Vibamec.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Khi thấy cây khoai đã héo rũ. cây héo rồi chết. quanh gốc cây và trên củ có nhiều tơ nấm trắng và hạch nấm trắng. Bệnh thối mềm củ: do nấm pythium Spp. Mầm bệnh tấn công rễ và củ giống làm củ thối mềm và bốc mùi hôi. dập nát. Trị bệnh: Phun định kỳ 7-14 ngày/lần bằng các thuốc gốc đồng hoặcRidomyl. Phòng bệnh: Vệ sinh đồng ruộng. Chủ yếu gây hại vào mùa mưa. các tàu lá đã lụi dần. Bảo quản khoai thương phẩm và khoai giống nơi thoáng mát. Vi-BT. tránh các lây lan cơ học.3/Một số sâu hại gây bệnh và cách phòng trừ Sâu xanh: gây hại lá bằng cách ăn lủng lá làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Phòng bệnh: Luân canh. Copper B. củ thối. Atara..Trebon… Nhện đỏ: gây hại chủ yếu vào cuối mùa khô. Kumulus. Chúng gây hại chủ yếu vào cuối vụ. đốm nâu trên lá. đất ở gốc đã nứt nẻ nhiều thì tiến hành dỡ khoai nhẹ nhàng. Bệnh cháy lá: do nấm Phytophthora Colocasiae. Phun thuốc: Comite. sử dụng giống kháng hoặc ít nhiễm. màu hơi tím.Dithan. bệnh xuất hiện đầu tiên là các đốm lá tròn 1-2 cm. Daconil… Bệnh thối củ: Do nấm Sclerothium rolfsii. sử dụng thuốc: Admire. Abatin. Biocin…. Tách củ phân loại theo kích cỡ để tiêu thụ hoặc để làm giống. 14 .Nissorun. sủng nước. tránh xây xước.Manzate. đốm bệnh lớn dần làm cháy cả lá. làm lá héo rủ hoặc chết cây con. 2. cao ráo.hoặc Vertimec. Cây lùn. Chủ yếu sử dụng chế phẩm vi sinh như: Delfin. dùng củ giống lành bệnh.

Bệnh bướu rễ : do tuyến trùng Meloidogyne spp. 2.4/Thành phần dinh dưỡng của khoai môn Thành phần dinh dưỡng Năng lượng (Kcal) Protein (g) Lipid (g) Glucid (g) Xơ (g) Calci (mg) Phospho (mg) Sắt (mg) Vitamin B1 (mg Vitamin B2 (mg) Vitamin PP (Mg) Vitamin C (Mg) Khoai môn 109 1. Rễ và củ nổi bướu.09 0.2 44 44 0.CopperB. cây lùn.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Phòng bệnh: Khử đất và tưới thuốc trừ nấm khi bệnh xuất hiện như:Topcin M.5 0. méo mó.03 0..2 1..8 0. lá vàng như bị thiếu đạm. củ bị sần.1 4 15 .2 25. Ridomyl.

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM PHẦN 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI THÍCH QUY TRÌNH SẢN XUẤT THƠM VÀ KHOAI MÔN SẤY I/TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN THƠM SẤY 1/ QUY TRÌNH 16 .

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Thơm Lựa chọn Rửa Thành phẩm Gọt vỏ Lấy mắt Đóng gói nhỏ Cắt đôi Bảo ôn Đột lõi Đóng bao lớn Cân Lựa chọn Cắt lát Ly tâm lần 2 Chiên 17 Làm nguội Đảo dều Ly tâm lần 1 .

độ chín. Lựa chọn: chọn những trái thơm có mắt thơm nở khỏang 1/3 trái. đặc biệt là việc chuẩn hóa về khối lượng và thể tích. 18 .1000g để làm nguyên liệu sản xuất. đảm bảo nguyên liệu đạt độ đồng nhất về khối lượng.  Giúp chuẩn hóa nguyên liệu. Rửa: Nhằm mục đích làm sạch nguyên liệu. quá trình chiên được kiểm soát một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao. loại bỏ bụi bẩn bám trên quả.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 8mm 900C -90’ 2/ GIẢI THÍCH QUY TRÌNH 1. Sự đồng nhất về các tính chất này sẽ đảm bảo cho các công đoạn chế biến tiếp theo như quá trình cắt lát. Quá trình lựa chọn này nhằm các mục đích sau:  Tách ra các nguyên liệu không đạt yêu cầu về độ chín.  Sản phẩm đồng nhất sẽ đảm bảo bao gói được thuận lợi. khối lượng khoảng từ 800 . khối lượng để đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào. trên cơ sở đó đảm bảo chất lượng của sản phẩm luôn ổn định. 2.

quá trình chiên còn có tác dụng làm giảm độ ẩm của sản phẩm đặc biệt là giảm độ ẩm của lớp bề mặt thơm. đảm bảo độ đồng nhất về màu sắc của sản phẩm sau khi chiên. 7. 5.  Các quá trình biến đổi: nguyên liệu thay đổi hình dạng và kích thước. là môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển. hạn chế sự xâm nhập và phát triển của các vi sinh vật từ môi trường bên ngoài nhiễm vào thực phẩm. lớp vỏ bảo vệ đã bị gọt bỏ nên tốc độ hô hấp của trái tăng nhanh. Lấy mắt: loại bỏ những phần mắt khóm không ăn được nhằm tăng giá trị cảm quan. trái sẽ mau bị nhũn. Cắt đôi: nhằm mục đích tạo hình cho sản phẩm và taọ điều kiện thuận lợi cho quá trình đột lõi sau này.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 3. Do đó quá trình chiên còn có mục đích bảo quản sản phẩm. Cắt lát: nhằm tạo hình cho sản phâm. chuẩn bị cho các quá trình tiếp theo. Ngoài ra. sau khi gọt nguyên liệu phải được nhanh chóng đưa qua quá trình xử lí tiếp theo. tạo thuận lợi cho quá trình chiên. 9. 6. hình dạng thay đổi. 8. 4. Dịch bào tiết ra trên bề mặt trái thơm là nguyên nhân tăng cường phản ứng oxy hóa làm thâm bề mặt. Cân: thơm sau khi được đột lõi thì qua quá trình cân (1 rổ 10 kg) nhằm biết được lượng nguyên liệu thu được và cân để xác định lượng nguyên liệu cho vào quá trình chiên.  Các quá trình biến đổi: nguyên liệu bị thất thóat một khối lượng đáng kể.  Khi chiên ở nhiệt độ cao. thơm bị chảy dịch và có thể bị dập. Vì vậy. Chiên chân không: là một quá trình xử lí thơm trong dầu ở nhiệt độ cao ( 900C trong 90’) mỗi một lò chiên là 60 kg nhằm các mục đích sau:  Tạo màu sắc. Gọt vỏ: là quá trình loại bỏ vỏ nhằm làm tăng chất lượng sản phẩm. hầu hết các vi sinh vật và enzyme trong thực phẩm đều bị ức chế. mùi vị cho sản phẩm. đồng thời loại bỏ những vi sinh vật đang tồn tại trong mắt khóm. đảm bảo độ đồng nhất của sản phẩm sau khi chiên.  Các biến đổi xảy ra trong quá trình chiên: 19 . Đột lõi: là quá trình loại bỏ lõi cứng của trái thơm nhằm làm tăng chất lượng sản phẩm.

20 . Cac acid béo tự do rất dễ bị oxy hóa làm thay đổi sâu sắc giá trị dinh dưỡng và cảm quan của chất béo. Triglyceride sẽ bị thủy phân và lần lượt tạo ra các sản phẩm diglyceride. nhiệt độ cao sẽ làm cho nước trong thực phẩm chuyển pha.  Hóa lí: trong quá trình chiên. glucose…Phản ứng này làm cho thơm sau khi chiên có màu sậm hơn. do đó sự trao đổi chất của tế bào sẽ dừng lại. hiện tượng này làm cho thực phẩm sau khi chiên có độ ẩm thấp hơn trước khi chiên.  Hóa học: nhiệt độ cao trong quá trình chiên thực phẩm là tác nhân thúc đẩy nhiều phản ứng hóa học xảy ra.sự hòa tan và khuếch tán của một số chất từ nguyên liệu đi vào môi trường gia nhiệt. như sự gia tăng nhiệt độ. Quá trình chiên làm giảm mật độ các vi sinh vật trong thực phẩm. Những biến đổi trên làm cho khối lượng và thể tích của thơm giảm đi .  Các biến đổi của chất béo:  Hóa học: sự có mặt của nước trong thực phẩm là thành phần cần thiểt để xảy ra phản ứng thủy phân chất béo trong quá trình chiên. monoglyceride rồi đến glycerol và các acid béo tự do.  Sinh học và hóa sinh: nhiệt độ chiên cao sẽ làm vô hoạt bất thuận nghịch các enzyme. Phản ứng quan trọng ảnh hưởng đến giá trị cảm quan của thơm chiên là phản ứng caramel hóa là một hệ gồm nhiều phản ứng liên quan đến sự mất nước của các phân tử đường như saccharose. Do đó phản ứng thủy phân triglyceride có thể được xem là giai đoạn đầu trong quá trình chất béo bị hư hỏng. sự khuếch tán chất béo từ môi trương gia nhiệt vào bên trong sản phẩm.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM  Các biến đổi của nguyên liệu:  Vật lí: quá trình chiên làm xảy ra nhiều biến đổi vật lí trong nguyên liệu. Mức độ giảm sẽ phụ thuộc vào giá trị nhiệt độ và thời gian chiên.

Bảo ôn: hoàn thiện. màu sắc của dầu tăng lên trong quá trình chiên. 13. ổn định cấu trúc. Ly tâm lần 2: nhằm loại bỏ lượng dầu còn lại trong sản phẩm. 16.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM  Vật lí: sự thay đổi thành phần hóa học của chất béo trong quá trình chiên sẽ làm thay đổi một số tính chất vật lí của chất béo như độ nhớt. 15. 200g/gói. 17. gia tăng thời gian bảo quản. II/TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN KHOAI MÔN SẤY: 1/QUY TRÌNH 21 . 14. 1000g/gói. Đóng gói nhỏ: đóng gói sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng 100g/gói. Đảo đều: giúp cho nguyên liệu ở lớp dưới được nổi lên trên bề mặt thuận lợi cho quá trình ly tâm lần 2. có màu vàng sậm. khối lượng sản phẩm. Ly tâm lần 1: là quá trình sử dụng lực ly tâm (1000 vòng/phút) để loại bớt lượng dầu có trong sản phẩm sau khi chiên và để tạo cho sản phẩm có độ giòn. 12. 10. ẩm ướt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều về màu sắc. mềm. 500g/gói. Đóng gói lớn: nhằm mục đích bảo quản sản phẩm chờ đóng gói theo yêu cầu khách hàng. Làm nguội: do thơm có cấu trúc mềm xốp nên sau khi chiên thơm được đưa qua quá trình làm nguội nhằm làm cứng bề mặt thơm chuẩn bị cho quá trình ly tâm. Lựa chọn: loại những miếng thơm bị vụn nát. kích thước. xốp. 11.

6% Rửa muối 22 Hấp Chiên Cấp đông Để nguội .BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Khoai môn Rửa Thành phẩm Cắt 2 đầu Gọt vỏ Đóng gói nhỏ Cắt đôi Bảo ôn Ngâm nước muối Đóng gói lớn Cắt sợi Lựa chọn Lựa chọn Ly tâm Cân 0.

 Các biến đổi xảy ra trong quá trình cắt bỏ 2 đầu:  Hình dạng. Rửa: là quá trình tách tạp chất ra khỏi nguyên liệu. Trong quá trình ngâm. phần non của củ khoai môn. kích thước nguyên liệu thay đổi. chắc nên quá trình rửa hầu như không ảnh hưởng gì đến các tính chất của nguyên liệu. nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.-500C 2/ GIẢI THÍCH QUY TRÌNH 1. Do khoai môn có cấu trúc cứng. Mục đích của quá trình rửa là chuẩn bị cho các quá trình tiếp theo. 23 . khối lượng nguyên liệu giảm đi đáng kể.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM dày 8 mm 87 – 900C. 45 – 50’ 1 . Cắt 2 đầu: mục đích loại bỏ một phần vỏ. Nguyên liệu sau khi đưa về cơ sở sản xuất sẽ được cho vào bồn chứa nước và ngâm một khỏang thời gian. chuẩn bị cho quá trình tiếp theo.2% 5-7’ -30. 2.đất bám vào nguyên liệu trở nên mềm. một phần được tách ra cùng với cát đá và loại bỏ được một lượng vi sinh vật bám lên bề mặt.

Ngâm nước muối: khoai môn sau khi cắt đôi thì qua trình ngâm nước muối với nồng độ 0. tăng diện tích tiếp xúc khi chiên.  Hóa học: ngăn chặn một số phản ứng oxy hóa.  Các biến đổi xảy ra trong quá trình gọt vỏ:  Hình dạng.  Mục đích:  Giữ cho bề mặt khoai môn không bị thâm đen. giúp cho sản phẩm chín nhanh hơn. kích thước nguyên liệu thay đổi. vitamin… sẽ khuếch tán từ khoai môn vào môi trường nước. 6. 7.  Các biến đổi xảy ra trong quá trình ngâm nước muối:  Vật lí: do có sự chênh lệch nồng độ muối.  Khi cắt bỏ 2 đầu làm cho nguyên liệu có điều kiện tiếp xúc với oxy kích thích một số phản ứng xảy ra làm khoai môn bị thâm. Cắt đôi: nhằm làm tăng diện tích tiếp xúc với dung dịch muối sau này. 3. khối lượng nguyên liệu giảm đi đáng kể vì vậy quá trình này làm hao hụt gần 20% khối lượng nguyên liệu. tách những sợi 24 . tiêu diệt vi sinh vật.6%. Gọt vỏ: mục đích loại bỏ phần vỏ còn lại của củ khoai môn. Lựa chọn: mục đích chọn những sợi khoai đạt tiêu chuẩn để đưa qua các quá trình tiếp theo. loại bỏ những sợi vụn nát không đủ kích thước. Cắt sợi: sau khi ngâm nước muối khoai môn được đưa qua quá trình cắt sợi (dày 8mm) nhằm mục đích định hình sản phẩm. 5. Do đó sau khi gọt nguyên liệu cần được nhanh chóng đưa qua quá trình tiếp theo. các chất hòa tan nên muối từ dung dịch sẽ đi vào trong khoai môn. chuẩn bị cho quá trình tiếp theo. 4.  Làm sạch nguyên liệu. Và ngược lại một số chất khoáng.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM  Khi cắt bỏ 2 đầu làm cho nguyên liệu có điều kiện tiếp xúc với oxy kích thích một số phản ứng xảy ra làm khoai môn bị thâm. đưa về kích thước phù hợp cho quá trình cắt sợi.

Và ngược lại một số chất khoáng. Ngoài ra.  Làm sạch nguyên liệu. đảm bảo độ đồng nhất về kích thước hình dạng sản phẩm. Quá trình hấp sẽ làm vô hoạt enzyme trong nguyên liệu. hàm lượng vitamin giảm đi đáng kể. 10. dẻo hơn. đặc biệt là những biến đổi không có lợi cho sản phẩm.  Hóa học: dưới tác dung của nhiệt độ. tiêu diệt vi sinh vật. do đó góp phần kéo dài thời gian bảo quản. Cân: 1 rổ 5 kg nhằm biết được lượng nguyên liệu thu được và cân để xác định lượng nguyên liệu cho vào quá trình hấp. vitamin… sẽ khuếch tán từ khoai môn vào môi trường nước.  Các biến đổi xảy ra trong quá trình hấp:  Vật lý: do tác dụng của nhiệt độ cấu trúc của nguyên liệu bị thay đổi trở nên mềm.  Mục đích:  Bảo quản: sự có mặt của enzyme trong thực phẩm sẽ gây ra những biến đổi trong quá trình bảo quản sản phẩm. 9. Hấp: là một quá trình xử lí nguyên liệu ở nhiệt độ cao bằng hơi nước ( trong 3 – 7’). một số vitamin bị phân hủy.  Hóa lí: các hạt tinh bột sẽ bị hồ hóa dưới ảnh hưởng của nhiệt.  Mục đích:  Giữ cho bề mặt khoai môn không bị thâm đen.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM khoai còn dính lại với nhau. nhiệt độ cao còn tiêu diệt vi sinh vật kéo dài thời gian bảo quản. Rửa muối: những rổ khoai được đưa vào quá trình rửa muối với nồng độ 1 – 2% . 25 .  Chuẩn bị: hấp nhằm mục đích làm chín sơ bộ sản phẩm làm giảm thời gian của quá trình chiên chân không. chiên.  Hóa học: ngăn chặn một số phản ứng oxy hóa.  Các biến đổi xảy ra trong quá trình ngâm nước muối:  Vật lí: do có sự chênh lệch nồng độ muối. 8. các chất hòa tan nên muối từ dung dịch sẽ đi vào trong khoai môn.

11.  Sự thay đổi cấu trúc của nguyên liệu: do qúa trình đông đá nên cấu trúc của nguyên liệu trở nên cứng hơn.  Mục đích:  Khi hạ nhiệt độ xuống thấp. như sự gia tăng nhiệt độ. Chiên chân không: là một quá trình xử lí khoai môn trong dầu ở nhiệt độ cao ( 87 -900C trong 45 -50’ ) mỗi một lò chiên là 40 kg nhằm các mục đích sau:  Tạo màu sắc. Do đó quá trình chiên còn có mục đích bảo quản sản phẩm.  Khi chiên ở nhiệt độ cao. các phản ứng xấu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bị đình chỉ. Cấp đông: quá trình này được thực hiên ở -30 . mùi vị cho sản phẩm. quá trình chiên còn có tác dụng làm giảm độ ẩm của sản phẩm đặc biệt là giảm độ ẩm của lớp bề mặt khoai môn.  Các biến đổi xảy ra trong quá trình cấp đông:  Sự thay đổi thể tích của nguyên liệu: trong khoai môn tồn tại một lượng ẩm khi hạ xuống nhiệt độ thấp thì những phân tử nước trong khoai môn bị đông đá làm tăng thể tích của nguyên liệu. hạn chế sự xâm nhập và phát triển của các vi sinh vật từ môi trường bên ngoài nhiễm vào thực phẩm. 12. hầu hết các vi sinh vật và enzyme trong thực phẩm đều bị ức chế.  Làm chín hoàn toàn tinh bột.  Các biến đổi xảy ra trong quá trình chiên:  Các biến đổi của nguyên liệu:  Vật lí: quá trình chiên làm xảy ra nhiều biến đổi vật lí trong nguyên liệu. sự khuếch tán chất béo từ môi trương 26 .BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM  Sinh học: trong quá trình hấp. một số loài vi sinh vật bị ức chế hoặc bị tiêu diệt.  Chất lượng của sản phẩm được duy trì trong thời gian dài.  Ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Ngoài ra.-500C trong 4 – 5’. 13. Để nguội: nhằm để khoai môn bốc hơi nước tạo cấu trúc cứng hơn đồng thời hạ nhiệt độ xuống chuẩn bị cho quá trình cấp đông.

sự hòa tan và khuếch tán của một số chất từ nguyên liệu đi vào môi trường gia nhiệt. Quá trình chiên làm giảm mật độ các vi sinh vật trong thực phẩm. monoglyceride rồi đến glycerol và các acid béo tự do. do đó sự trao đổi chất của tế bào sẽ dừng lại. hiện tượng này làm cho thực phẩm sau khi chiên có độ ẩm thấp hơn trước khi chiên. glucose…Phản ứng này làm cho thơm sau khi chiên có màu sậm hơn. Mức độ giảm sẽ phụ thuộc vào giá trị nhiệt độ và thời gian chiên.  Hóa học: nhiệt độ cao trong quá trình chiên thực phẩm là tác nhân thúc đẩy nhiều phản ứng hóa học xảy ra. Cac acid béo tự do rất dễ bị oxy hóa làm thay đổi sâu sắc giá trị dinh dưỡng và cảm quan của chất béo.  Các biến đổi của chất béo:  Hóa học: sự có mặt của nước trong thực phẩm là thành phần cần thiểt để xảy ra phản ứng thủy phân chất béo trong quá trình chiên. nhiệt độ cao sẽ làm cho nước trong thực phẩm chuyển pha.  Vật lí: sự thay đổi thành phần hóa học của chất béo trong quá trình chiên sẽ làm thay đổi một số tính chất vật lí của chất béo như độ nhớt. Những biến đổi trên làm cho khối lượng và thể tích của khoai môn giảm đi .  Sinh học và hóa sinh: nhiệt độ chiên cao sẽ làm vô hoạt bất thuận nghịch các enzyme.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM gia nhiệt vào bên trong sản phẩm.Do đó phản ứng thủy phân triglyceride có thể được xem là giai đoạn đầu trong quá trình chất béo bị hư hỏng.  Hóa lí: trong quá trình chiên. màu sắc của dầu tăng lên trong quá trình chiên. 27 . Phản ứng quan trọng ảnh hưởng đến giá trị cảm quan của khoai môn chiên là phản ứng caramel hóa là một hệ gồm nhiều phản ứng liên quan đến sự mất nước của các phân tử đường như saccharose. Triglyceride sẽ bị thủy phân và lần lượt tạo ra các sản phẩm diglyceride.

III/MÔ TẢ THIẾT BỊ CHÍNH 1/ Thiết bị chiên chân không:  Một số thông số:  Áp suất hơi làm việc: 3-3. gia tăng thời gian bảo quản. Lựa chọn: loại những miếng khoai môn bị vụn nát. khối lượng sản phẩm. 1000g/gói. 500g/gói. 17. xốp. 15. ổn định cấu trúc. 18. kích thước.5kg/cm2  Áp suất chân không: -76mmHg  Nguồn cung cấp nhiệt: Hơi nước 750kg hơi/1h  Năng suất: 40-60kg/mẻ  Nhiệt độ làm việc: 87-900C  Cấu tạo:  1 lớp chứa dầu  1 lớp chứa hơi  Bình góp hơi  Ống hơi nước  Đồng hồ đo áp suất hơi  Đồng hồ đo áp suất chân không  Van thoát hơi  Van xả cặn  Đặc tính kỹ thuật: 28 . 16. có màu vàng sậm. 200g/gói. độ xốp. chai nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều về màu sắc. Bảo ôn: hoàn thiện. Đóng gói nhỏ: đóng gói sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng 100g/gói. Ly tâm: là quá trình sử dụng lực ly tâm (1000 vòng/phút) để loại bớt lượng dầu có trong sản phẩm sau khi chiên và để tạo cho sản phẩm có độ giòn. bị thâm đen.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 14. Đóng gói lớn: nhằm mục đích bảo quản sản phẩm chờ đóng gói theo yêu cầu khách hàng.

Bước 2: Hút dầu vào lò. Ảnh minh họa thiết bị chiên chân không 2/ Máy ly tâm:  Một số thông số: Số vòng quay của mô tơ: 1000 vòng/ phút 29 .3-7. Thiết bị chiên loại bỏ được nước trong nguyên liệu thô. Sau đó. Ngoài ra. hợp vệ sinh. mùi. Trong trường hợp áp suất vượt quá giới hạn thì lúc này van an toàn sẽ tự xả. Bước 3: Sau một khoảng thời gian chiên thích hơp ( tùy váo sản phẩm đem chiên). kiểm soát và điều khiển theo nhiệt độ theo từng sản phẩm. Đồng thời. cho nguyên liệu vào trong bộ lồng của thiết bị. rút không khí trong lò hơi.  Cách vận hành: Bước 1: Vệ sinh thiết bị. thiết bị thực hiện quá trình chiên ở nhiệt độ thích hợp: 87-900C và duy trì giá trị áp suất chân không trong khoảng: 7. cần kiểm tra thường xuyên lượng bọt trong quá trình chiên nhằm giúp kiểm soát tốt quá trình chiên vói khoảng thời gian chiên tối ưu nhất. Hệ thống kiểm soát và cấp hoàn toàn tự động. vị nguyên thủy như lúc ban đầu.6kg/cm2.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Thiết bị được chế tạo bằng inox. đảm bảo áp suất hơi không vượt quá 4kg/cm2. Do quá trình làm việc nhiệt độ nhỏ hơn1000C và áp suất chân không nên sản phẩm sau khi chiên sẽ giữ được màu. sản phẩm sẽ được lấy ra ngoài.

Nguyên liệu không đạt chất lượng. -  Cách xử lý: Để hạn chế những khó khăn nhằm giúp cho sản phẩm đồng nhất. kích thước.  Bước 2: Mở công tắc điện và máy sẽ thực hiện quá trình ly tâm liên tiếp 2 lần trong 5 phút. Cụ thể như: Khoai môn thường bị sượng. IV/CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT: 1/Qúa trình tiếp nhận nguyên liệu  Những khó khăn: - Nguyên liệu không đạt tiểu chuẩn về cân nặng. được cho vào thùng ly tâm.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM  Cấu tạo:  Khung dàn chân máy  Nắp thùng  Quạt  Thùng ly tâm  Mô tơ  Roto  Bộ khung  Bốn chiếc lồng  Thắng tay. thối rửa kịp thời nhằm hạn chế sự lây nhiễm vi sinh vật gây thối rửa.  Cách vận hành:  Bước 1: sản phẩm được cho vào bốn chiếc lồng. 30 . kích thước. Tiếp sau đó. thối.  Bước 3: Kết thúc quá trình ly tâm. Thơm thường bị dập úng. Sản phẩm được lấy ra ngoài. phẩm chất. loại bỏ những nguyên liệu bị hư hỏng. đạt chất lượng cao thì nguyên liệu đầu vào cần được kiểm tra chặt chẽ về cân nặng.

sản phẩm sẽ bị giảm giá trị dinh dưỡng như: thất thoát đáng kể vitamin. cấu trúc. tốc độ làm lạnh. 2/Qúa trình cấp đông  Những nguy cơ: Máy bị hư hỏng ảnh hướng đến quá trình sản xuất như phá vỡ kế hoạch sản xuất do những nguyên nhân sau:  Thời gian sử dụng lâu  Nhiệt độ tăng  Qúa trình cấp đông làm cho nguyên liệu không chỉ thay đổi về lượng ẩm mà còn làm thay đổi đáng kể cấu trúc tế bào do sự kết tinh các tinh thể đá. 3/ Qúa trình vận hành máy  Những mối nguy: - Trường hợp 1: Ron của thiết bị chiên bị bong ra. độ ẩm.  Biện pháp hạn chế: Để đảm bảo quá trình lạnh đông được thực hiện tốt thì ngoài việc điều chỉnh các thông số chế độ làm lạnh thích hợp như: nhiệt độ. Do vậy sản phẩm phải nhúng ngập trong dầu với thời gian dài. tốc độ không khí…thì cần phải thường xuyên thoi dõi. quá trình tiếp nhận nguyên liệu cần hạn chế tối đa sự dập nát và cần phải lưu giữ nguyên liệu nơi thoáng mát. mít sẽ gặp những khó khăn như:  Hao tốn nhiều nhiên liệu  Do thời gian chiên dài. cấp đông còn làm cho nguyên trở nên mềm sũng nước khi làm tan đông. bảo trì cũng như phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thòi.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Đồng thời. Bên cạnh đó. hơi cung cấp không đủ. ảnh hưởng đến gía trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan của sản phẩm. vệ sinh.  Cách khắc phục: 31 . - Trường hợp 2: Đối với một số nguyên liệu chứa nhiều nước như thơm. axít amin…Đồng thời giá trị cảm quan của sản phẩm cũng giảm do bị biến đổi màu sắc. dẫn đến không khí sẽ đi vào bên trong thiết bị làm quá trình chiên không thực hiện được trong môi trường chân không.

màu sắc trắng hay vàng nhạt…và các chỉ tiêu về mặt sinh hóa như: chỉ số axít. giá tri cảm quan cũng như bảo quản lâu trong điều kiện bình thường. Cụ thể là hiện tai Công ty đang trong giai đoạn thử nghiệm hai mặt hàng mới là: carốt và đậu cô-ve sấy. chỉ số xà phòng. Và đây cũng là lý do mà Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè ngoài việc tập trung sản xuất các sản phẩm hiện có như: mít.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Để quá trình chiên được thực hiện hoàn toàn trong môi trường chân không thì trong quá trình vận hành nồi chiên chân không cần tiến hành kiểm tra sự kín . khoai môn. Cụ thể. khổ qua. bí đỏ. không rò của hệ thống đặc biệt ở các vị trí lắp ghép. hạt điều thì bên cạnh đó Công ty cũng không ngừng nghiên cứu thử nghiệm các sản phẩm mới. để sản phẩm sau khi quá trình chiên đạt chất lượng về mặt giá trị dinh dưỡng như: giữ được lượng lớn vitamin đồng thời cũng đảm bảo được giá trị cảm quan như: giữ được màu và mùi tự nhiên của nguyên liệu thì quá trình chiên đó cần lưu ý những vấn đề sau:  Qúa trình chiên phải đảm bảo dược thực hiện trong môi trường chân không với áp suất và nhiệt độ cũng như thời gian chiên là tối ưu nhất nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm. hạt sen. không có mùi hôi. 32 . công nghệ cũng như sự đa dạng hóa các sản phẩm nông sản nhằm khẳng định vị trí thương hiệu trên thị trường.  Bên cạnh đó thì chất lượng của sản phẩm cũng chịu ảnh hưởng đáng kể của chất lượng nguyên liệu và chất lượng của dầu chiên. chỉ số iod… V/XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI: Chế biến sản phẩm khô ăn liền từ các sản phẩm nông nghiệp bằng phương pháp chiên chân không là một xu hướng đã và đang được phát triển mạnh mẽ đặc biệt được thị trường đánh giá cao với những lý do sản phẩm sau khi chiên sẽ tăng giá trị dinh dưỡng. xoài. chuối. các đầu nối ron…nhằm có biện pháp khắc phục kịp thời. Đây nguyên nhân chính dẫn đến các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm sấy không ngừng cải tiến thiết bị. củ sen. thơm. dầu sử dụng chiên phải đạt các yêu cầu về mặt cảm quan. khoai lang. mùi nồng. Tuy nhiên.

.nhằm góp phần làm phong phú sản phẩm sấy trên thị trường.. táo. cà tím. cà chua xanh. mận. Hình ảnh Càrốt sấy Đu đủ sấy 33 .BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM Hy vọng quá trình thử nghiệm sớm thành công và Công ty sẽ có thêm nhiều mặt hàng sấy như: đu đủ.

 Tổ chức muốn tăng lợi nhuận. Dưới đây là đôi nét về hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001: 2008. tài liệu bên ngoài. Đối tượng áp dụng:  Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.  Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. giảm lãng phí.Tiến hành xem xét của lãnh đạo 3-Quản lý nguồn lực .Hệ thống quản lý chất lượng . Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và thay thế TCVN ISO 9001:2000. Công ty đang áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001: 2008. và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban .Cam kết của lãnh đạo .Định hướng bởi khách hàng .Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ . tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng.Cung cấp nguồn lực 34 .Thiết lập chính sách chất lượng.  Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1-Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ.Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh .BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM VI/ TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG: Hiện nay.các yêu cầu. 2-Trách nhiệm của lãnh đạo . Ngày 26/12/2008.  Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu. và dữ liệu của công ty. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2885/QĐ-BKHCN v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 .

Đánh giá nội bộ .Hành động phòng ngừa 35 .Đào tạo .Hành động khắc phục .Cơ sở hạ tầng .Kiểm soát thiết bị đo lường 5-Đo lường phân tích và cải tiến .Kiểm soát thiết kế .Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng .Theo dõi và đo lường sản phẩm .Kiểm soát mua hàng .BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM .Tuyển dụng .Hoạch định sản phẩm .Theo dõi và đo lường các quá trình .Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng .Phân tích dữ liệu .Kiểm soát sản phẩm không phù hợp .Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ .Môi trường làm việc 4-Tạo sản phẩm .

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM VII/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 36 .

BÁO CÁO THỰC TẬP 1/ HÌNH ẢNH NGUYÊN LIỆU GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 2/ HÌNH ẢNH BÁN THÀNH PHẨM 37 .

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 3/HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 38 .

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 39 .

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM THIẾT BỊ CẤP ĐÔNG THIẾT BỊ CHIÊN CHÂN KHÔNG 40 .

Với tôn chỉ:”khách hàng là thượng đế” chính vì vậy mà công ty không ngừng cải tiến công nghệ và hoàn thiện sản phẩm để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. kinh doanh dịch vụ khách sạn. kết hợp việc đẩy mạnh kế hoạch sản xuất và marketing cho thương hiệu…nhằm tạo vị trí vững chắc trong lòng khách hàng. thủy sản. Để có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự nổ lực và cố gắng của toàn thể công ty. hàng thủ công mỹ nghệ. hàng thực phẩm chế biến. xây dựng các công trình dân dụng với quy mô vừa và nhỏ. Đa dạng các loại sản phẩm thông qua việc phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của khách hàng cũng là một việc làm cần thiết và 41 . 2. Đồng thời sau những ngày được tiếp xúc. hàng công nghệ may mặc. KẾT LUẬN Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè là một cơ sở sản xuất kinh doanh với đa dạng các sản phẩm thuộc hàng nông sản. sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên của công ty em tin rằng công ty sẽ đứng vững trên thị trường và ngày càng lớn mạnh.BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Trãi qua thời gian dài hoạt động thì Công ty đã khẳng định được uy tín cũng như thương hiệu đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước và đặc biêt là công ty đã được cấp chứng nhận ISO 9001: 2008. làm việc với phân xưởng sản xuất nhóm chúng em xin đóng góp một vài ý kiến sau nhằm mong sẽ hữu ích với chiến lược phát triển của công ty. thiết bị hiện đại. Với những gì mà công ty đã đạt được cùng với sự đầu tư phát triển vững mạnh của ban lãnh đạo công ty.Cụ thể: Công ty cần mở rộng quy mô sản xuất. lâm sản. dược liệu. đầu tư thêm máy móc. KIẾN NGHỊ Tuy khoảng thời gian thực tập không nhiều nhưng quá trình này đã giúp cho nhóm chúng em học hỏi được nhiều kiến thức thực tế rất là bổ ích.

42 .BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM quan trọng mà công ty cần đầu tư để ngày càng mở rộng thị trường và chiếm lĩnh thị phần. tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

BÁO CÁO THỰC TẬP PHẦN 5: PHỤ LỤC SƠ ĐỒ MẶT BẰNG NHÀ MÁY GVHD: TRẦN ĐÌNH NAM 43 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->