SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK Địa chỉ: 31~33 Ngô Quyền

, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 39368547. Fax: 04 38241395 - 04 39365534

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC TẬP
Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chứng nhận: Sinh viên: Đặng Thị Thùy Dung Lớp : Nga 1 – K46C Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường : Đại học Ngoại Thương Đã thực tập tại phòng Thanh toán Quốc tế của Sở giao dịch trong khoảng thời gian từ 22/02~30/04/2011. Trong thời gian thực tập, sinh viên luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nghiệp vụ và chấp hành nghiêm túc các quy định do Sở giao dịch và Phòng đề ra. Xác nhận của Phòng TTQT Giao dịch Xác nhận của Sở