P. 1
10 de Thi Ve Halogen Luu Huynh Hay

10 de Thi Ve Halogen Luu Huynh Hay

|Views: 481|Likes:
Được xuất bản bởiMai Anh Tran

More info:

Published by: Mai Anh Tran on May 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

(A)=NaCl .K.(E) A.X2 =Br2 .NaF D.KCl B.2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X.(C) =Fe3O3. (D) =Cl2 . Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31.KBr C. mLi = 0.Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g.Fe.Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 .Zn. (B)=NaClO .5 gam KClO3 .KXOy =KClO3 .(E).NaCl Câu 36:Nung 24.7g . (B)=NaBrO .5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A.(A) =KCl . (D) .xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A.1.7 g.Na. Xác định A. (D) =FeCl2 . (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A).(C).42.X2 =Cl2 .Xác định công thức của muối AX.8 gam .Li .(C) =FeCl3.Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2. 3 D.B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10.2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.(B) =O2 .Ca. A. (E)= FeCl3 C.1 D.38g D.(B) =O2 . 3. mNa = 9.(A) .3 g C.9g 1. (B)=NaFO.(F) A.Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) . Na.A.Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D.(E) =AgCl .X2 =F2 . 2.6 g.(B) .(E) =Ag2O . mK = 8.Na.B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên .X2 =Cl2 . K .(A) =KCl .(B) =Cl2 . y . (F) =Ag(OH)2 D. (F) =[Ag(NH3)]2Cl C.(D). (D) =FeCl2 .(C).Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4. mNa = 9. (A)=NaBr . (E)= FeCl3 D.1.X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11. mNa = 4.(A) =KCl .273 0 C ) .9 gam muối NaX thu được 2. B.A.KXOy =KClO4 . (D) =O2 . (D) =Cl2 .KXOy =KClO3 . mNa = 2. Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl. mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C. (E)= FeCl3 B.(E) =AgCl .22g C.Mg.(A) =KCl .3 o o B.(C) =FeO. (D) =FeCl2 .Li . (F) =[Ag(NH3)]2Cl B.KXOy =KClO3 . (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11. Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl. mLi =0.(C) =Fe3O4. (B)=NaClO .9g.3 g.(B) =O2 . (A)=NaCl . (D) =Cl2 .24g B. (A)=NaF .2 g Na . (D) =FeCl2 .(E) =AgCl .24 lit khí X 2 bên anôt (1atm .(B).6 g .

Cl2 <F2< N2 B.Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn . NaOH.mBr2 =18.6 M .Sắp các nguyên tử F .5 M B.O . Na2CO3.N2 <Cl2< F2 D.H2S A.Br .2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D.475 M . NaCl. NaCl.4g B. mF2 =5.HBr .6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 .mCl2 =14.H2S .HBr. F .mCl2 =7.So sánh tính oxi hóa của F2 .A.24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1.2g .B. Na2CO3 Na2CO3 B. Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A.N2 .7g .mCl2 =11. .mCl2 =19.FeO + Cl2  FeCl3  D. F.mBr2 =11.NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất .CNaCl =CNaClO = 0.80% C.HBr .B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133.75% B. CNaOH dư= 0. S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2.B2 chứa trong hỗn hợp X .A. NaBr.Xác định A.O<S<F B. NaCl.A.C là các chất rắnvà B.Cl.Cl.2g A.5M .CNaCl =0.S<F<O D.CNaCl =CNaClO = 0.Fe + 2NaCl Câu 40.Cho kết quả theo thứ tự :A.4g .CNaClO = 0.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi .05M Câu 38:25. B. A.Cl. NaOH D. CNaOH dư= 0. NaBr.Trong các hợp chất sau : HF .Br .1g .H2S B. Cl2 . C đều chứa Natri.F<O<S C. NH3 C.9g C.mCl2 =14.05 g/ml) .5g B.Fe + Cl2 C.CNaCl =CNaClO = 0.50% D.6g .B và khối lượng A2 .HF.F2 <Cl2 < N2 C.N2 <F2<Cl2 D. HBr Câu 41. NaOH.H2S .5 M . CNaOH dư= 0.Cl.100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2.O<S<F Câu 42. Trong đó A.Na2CO3 C. C có thể là các chất sau: A.06M D.0476M C.

36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3.Al.Al. H2. 31. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C.Cu.5g muối. P2O5 A. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A. Y có thể là: A.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A. Cl C. Flo A.FeO C. dd NaOH B.Pb. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C. Câu 15: Hòa tan 4. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32. Cl và Br C. H2. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH.H2SO4 A.<IB. dd NaBr D. 3.H2O.86g B.25g B.Au.Al2O3.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10. 4. Cu(OH)2.68g . X là: Câu 8:Chọn câu sai: A. 18. Br và I C. Y với Natri.Al.7175g kết tủa. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X. NaOH rắn B.<Br. CuO D.88g kết tủa. dd NaI B. HI D.CuO. NaBr B. HH A có chứa 2 muối X. 18. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C. Na. X. Câu 3:Brôm có lẫn clo.CuSO4. I B.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A. 21.Na2SO4.O2. không xác định được. Na. m1 > m2 A. HBr D. Muối đã dùng là:A.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư. nước A.<Cl. Hãy so sánh m1 và m2: A. ddNaOH A. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C. muốn có brôm tinh khiết. 8. Br D. CaCl2 khan D. C. dd HF là axit yếu D. dd HCl C.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A. Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối.96g C. m1 < m2 B.Fe B.67g B. CaO.Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc. 12. 63. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C. Để kết tủa hoàn toàn 2. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0. NaOH. H2SO4đặc C. KCl D.86g D.875g D.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0. 5.75g D.2M.Ca C. Lượng KMnO4 cần dùng là: A.15g D.Zn. F B.25g Câu 9:Để thu được 3.5M. D. I và At D. F và Cl B. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1. Tất cả đều đúng. 18. dd Ca(OH)2 C.Tính oxi hóa của F.45g B. NaOH.CaCO3. H2O. dd HF hòa tan được thủy tinh.NaBr. Clo B. m1 = m2 C.N2. 19. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A.

ZnO B.064lit C. 1. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A. Cu.05M thêm vài giọt quỳ tím vào. Công Câu 22:Hòa tan 104. 0. 65. 35 D. 4. AgNO3. 2 : 3 C. 3. Cl2 HCl X Vậy X là: D.48lit khí H2 (đktc). KClO3.4g A. 6. A.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư). C. sau đó chuyển sang đỏ. Xđ CT của muối KClOx.73. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2.25g hh NaCl. Nếu nung 24.125gKClO4. NaBr D.8g D. 5. 72.8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. MgO C. FeCl2 B. 2 : 1 B. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0. 4gKCl C. NaCl C.6g B. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A. 2.15.336lit Câu 28:Cho 2. KClO. B đều sai. 15. 1 : 2 B. 11.504lit B. Giá tri của m: A. 50. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A. 71. không hiện tượng C. 21.4g C. Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh. Câu 24: Cho 8. Quỳ tím chuyển sang xanh B. Hiện tượng xảy ra là: A.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư. 6 D.37. 36. 29.5g muối KClOx đến khối lượng không đổi.4g A. 1.9g.5g B. CaO D. Vậy A là: A. NaOH.55g C.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2.5g KClO34. Quỳ tím mất màu.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. 20.56lit D. 8. D. 5. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4.375gKCl B. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn. thì thu được một kết tủa . 8 . NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1. B đều đúng B.8g D. %m hh 2 muối ban đầu: A.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6. Kết quả khác. 3. Sau pư khối lượng dd tăng 4. thu được chất rắn có khối lượng là 14.2g khí thoát ra. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi.725gKCl thu được sau pư là: A. 70. 50 Câu 23:Nung 24. %khối lượng Fe. 0. C.94 C.4g B.16g bạc. KClO2. kết quả khác. NaI vào nước. 0.2M. 40. Ag2O. Khối lượng hh muối khan thu được: A.85 B.5g. D. 20.72lit khí H 2(đktc)thoát ra. Fe. 6.43 79. 28.775g KClO4. 27. chất rắn còng lại nặng 58.5 B. 4. sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd. 59. Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0. thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A.25gKCl C.5g.27 D. 1 : 1 C. 5 C.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20.8g. 10.5g D. A. 20. 2. 20.1g D.25g KClO3. KClO3.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0.5g thức oxit: A. thu được 448ml khí (đktc). 7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg.24lit khí (đktc). 4.5.8g D. B. FeO Câu 21:Hòa tan 11. KCl. 63. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. 4. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl.06.57.

11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo.4g. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. NaI. HBr C. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A.56lit khí clo tác dụng với 0.3g A.12lit A. HCl B. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A. 1.Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven. dd BaCl2 C. 2M D. Cl.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4. I) nồng độ 14.4g. X3 là: A. I2 B. Br. là chất oxi hóa C. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF. Tất cả đều đúng D. 4M Câu 36: Cho 1. NaCl.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3. 2. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 21. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. 1. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo. Giấy quì tim tẩm ướt B. Cô cạn dd thu được 26.33% ĐỀ 3 D. BaCl2 C. HF A. NaCl D. Br2.33% C. Kết quả khác. Br2 C.C D. Cl2. 7. HCl.B.11lit B. AgNO3 B. DD axit trên là: A. Cl2 B. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3. A. FeCl2. FeCl2. 0. Cl2. 15. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g. 21. 15. A. Câu 32: Cho 0. 8M D.42% B.3g D.12lit D. Cl2. 5. HCl C.008lit C. HBr D. I2 có: A. Câu 45:Ở đktc.3g. 2. X2. HCl .2M.21lit C. màu xanh C. Bán kính nguyên tử tăng D. không xác D.12lit C. 1. FeCl2. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. 1. màu đỏ định được. 0. 1M Câu 35:Cho 4. Cl2. Kết quả khác. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng. dd Ca(OH)2 B. HCl D. Tính nồng độ mol/lit dd A: A. Cl2.4g B. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. 2. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. A. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F. D. F2.12lit C. F2. 1. 10. Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX.75g hợp chất MgX2. Vậy X1. Cl2. HCl A. 23. Năng lượng ion hóa giảm dần .7g chất rắn khan.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. không đổi màu D. NaBr. dd H2SO4 C. 2.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A. hidroclorua và oxi.448lit B. NaCl.896lit C. NaCl B. H2SO4 C.042% B.448lit khí hiđro. 1. 1. dư: D. là môi trường B.11lit B. là chất khử B.

C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A. B=SO3. Fe C. B=Cl2.A=HCl . Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi. H2SO4.Câu 1:Hấp thụ 2. H2SO4. B=SO2.2SO3 D. FeSO4 . KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . E=S C©u9:. D=Cl2O. H2SO4. Cu B. Zn C. chất nào chỉ có tính khử A.HCl tan trong nước ít hơn H2S D. Ca D. dd NaCl Câu 5: Cho 6. Na2SO3 và NaHSO3 D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng .4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. D=H2SO4. E=S D. Sr. Na2SO3 B. 70% C.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. Hai kim loại đó là: A.CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A. H2S.A=H2S. HNO3 .H2S chỉ có tính khử D.H2S chỉ có tính khử C. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A. chất nào chỉ có tính oxi hóa .HNO3.to E + H2 → khí A A.24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A.84 gam muối sunfat. H2SO4. Mg B.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y. Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2. Zn. Na2CO3. Fe.A=HCl. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M.Cl2. Ca C. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  . Mg. Hßa tan 33.3SO3 B. E=S C. dd BaCl2 D. KMnO4 . Be. B. Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B. Ag. FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B. Ba Câu 6: Cho 2. E=S B. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A.2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit.FeSO4 chỉ có tính khử . Fe D. Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH. C đều đúng.A=H2S. Dd KOH C. dd HNO3 B. Sr D. 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67. 60% D. Đó là kim loại nào trong số sau:A. 90% B.C.H2S là axit mạnh hơn HCl C.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6. VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A. B=SO3. Caû C. Al. Ca. A. ddKMnO 4. B.5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . H2SO4.48lit H2 (đktc). NaHSO3 C.H2S chỉ có tính khử B. Mg.HNO3 chỉ có tính oxi hóa .Al. D=H2SO4. D=H2SO4. Mg B.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Chất tan trong dd A là: A. D. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển. HCl.

C. Na2SO3 SO2  K2SO3 e. NaOH. FeSO4. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b. d. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  . HCl. FeCl2.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c. 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0. NaNO3.12 lit khí (ñkc). Ba(OH)2 c. a.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. HNO3 b.36 lit SO2 (ñktc). Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a.7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4. Na2S. NaNO3. KCl.04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc).Neáu cho 1. HCl. H2SO4 Câu 15:Cho 4. NaCl. H2SO4. K2SO4.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH. Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1. Na2SO4. Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3. e. Na2S. Na2SO4. Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2. HNO3. MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH. FeCl3. K2S.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M . trong hh ban ñaàu? a.Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2. d. Na2CO3. a.

72 lít SO2 (ñkc). FeS2 C. Caâu 2: Cho 19. FeS B. Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A.72lit khí SO2 (ñktc). Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. D. H2S B. A hoặc B hoặc C. Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. CaCl2 khan B. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. B hoặc C C. Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn . khuếch tán lớn hơn. H2SO4đặc B. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c.a.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. C. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A. Na2S A. Trong dãy halogen. B. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.5M. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước. S D. Caâu 3:Cho 30. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A. Axit H2SO4mạnh hơn H2S C. D. có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D. NaHS Câu 11: Dẫn 3. H2S D. pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. C. D. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi).b. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6. NaHS và Na2S E. Chứng tỏ: A. CaO D.Trong túi phổi t o và tốc độ B.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Na2S C. C.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi).3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm.36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M. C. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều .4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO). pư oxi hoa khử xảy ra. F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất.Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện. (NH4)2S B. CuSO4khan a.

Sản phẩm là Fe2(SO4)3.5%.18%. 31.4g D : 12. 40%SO2 D.16% thu được kết C. đồng. H2O B. CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn. Vậy R là:A. Không xảy ra phản ứng D. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. B.Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4. 30%SO2 C.36 lit khí SO2(đktc). 20%SO2 . 36. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc.Ca D. đồng. 36. Sản phẩm là Fe2(SO4)3.688 lít là: A.Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0. 32. X: FeS2. Y: SO3 C. .40g hợp kim X gồm sắt. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư .Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A. 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A.6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3. 60%CO2 .18%. Dung dịch Ca(OH)2 D. 30ml B.80%CO2 . 1548kg D.3 M(loãng) .03% C. D. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước. Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C. Thể tích dung dịch C.8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A .98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C.nóng:A.Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9.6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A.Ca C. H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0.Zn C. 1568kg B.5 M . 35. 9. Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A.B 70%CO2 .44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A.40g Câu 19:Cho 17. 32. 120ml D. Tất cả đều sai loãng. 33.Mg Câu 15: Cho 6. X: H2S. Y: SO3 B. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt. tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2. Dung dịch nước Br2 C.48 lít H 2(đktc) . X: S. SO2.Be B.Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9.Mg (đktc). A và B đều được.79%. Sản phẩm là FeSO4. SO2.856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1.. 1558kg và 1atm. xác định các chất X.32% B. nhôm phản ứng hết với chất rắn.18%. Y: SO3 B. H2. 50%CO2 . 30. Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B.6g 16g C : 6. Kim loại đó là:A.79%. 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1. 32. Ba D.03% D. dư ta được 6.4g hỗn hợp Mg .

C.tủa X và dung dịch Y.6 gam. P2O5. S: 77%. ZnO trong 500ml axit H2SO4 0.16M.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. 23.4 gam.06M D. A. Fe2O3 A.24l CO2 (đktc) .0 g. 3.9g Câu 10.22%.81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4.81 gam C.08M. Mg. 4.2 g.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S.23. H2O2 D. CNaHCO3= 0. Zn. C C.02M C.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3.66 gam và 0. A.8 g. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y . 4. C.CNa2CO3 = 0.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX. KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4. O2 B. Cu. D. Fe: 22.24 lít khí hiđro (ở đktc). Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2. dung dịch X và m gam kim loại không tan. ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2.494% 0. CNaHCO3= 0. Na2SO3 B. CNaHCO3= 0. NaHSO3.48lit khí thoaùt ra ôû ñktc. C. Giá trị của m là A. Fe: 77%.18. C. O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B. 6.66 gam và 0. 6.494% D. 4. CNaHCO3= 0.78%. NaOH D. S.24M B. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A.Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A.CNa2CO3 = 0. A. S: 23%.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A . S: 77. Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B. 23. 4. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa . MgCO3.9g D.594%.1M (võa ®ñ) . 5. 20.78%.4 gam. dư.66 gam và 0.25. SO2. Fe: 23%.22%. NaHSO3 D. Au. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A.4 gam. 4.9 g. Al2O3 C. MgO. B. C. FeO. 24g. Fe. S: 22.81 gam B.CNa2CO3 = 0.66 gam và . Fe: 77. Sau phản ứng thu được 2. Hấp thụ 3. A. 4. Na2CO3 C. Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.CNa2CO3 = 0. D. 5.81 gam D.04M.24 lit khí ôû ñktc.32M. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2. Na2CO3. B. 24g. HI.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2. 3.

32 M.3. Fe D.CNa 2 CO 3 = 0.AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B. CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2.4 D. KMnO4 . Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .05M.0075M.75M.06g C.Xác định kim loại M?A. HNO3 .1.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.16 M.05M C.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3.2.Chỉ có 1.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .H2S chỉ có tính khử D.500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15. A.3. H2S.18.3 B.26g D.H2O là chất khử D.KI là chất bị khử 2.Cl2 là chất bị oxi hóa .CNa 2 CO 3 = 0.Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44.1. tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.1. CBaCl 2 =0. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B.HNO3 chỉ có tính oxi hóa .50M B.17. FeSO4 .Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa .KI là chất khử 2.75M.Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m.Tính khối lương của hỗn hợp X.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1.Cl2 + H2O  → HCl + HClO A. CBaCl 2 =0.CMgCl 2 = 0.6g.24 lít CO2 (đktc) .C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A.Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2.08M .Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng.16. chất nào chỉ có tính oxi hóa .Cl2 là chất oxi hóa .H2O là chất khử B.H2O là chất oxi hóa . A.H2S chỉ có tính khử C.18.HNO3.CNa 2 CO 3 = 0.Cl2 là chất oxi hóa .3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22.18g C.1) Cl2 là chất oxi hóa . CNaHCO 3 = 0.75M D.CNa 2 CO 3 = 0.4 C.24g B.CMgCl 2 = 0.02M C.Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g. CNaHCO 3 = 0. CNaHCO 3 = 0.Mg B.2. CNaHCO 3 = 0.08 M.KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.CMgCl 2 = 0.0004M D. CBaCl 2 =0.Câu 12:Cho 2 phản ứng :1.1) KI là chất oxi hóa .Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 .76g kết tủa.8g.Ca B. chất nào chỉ có tính khử A.H2S chỉ có tính khử B.0016 M. A.136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A.CMgCl 2 = 0.Cl2.

X2= Br2 . O = 16 . 1. 3.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D. Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B. A. Z2 = I2 D.Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy.X2= Cl2 .Mg. 1.B. Y2 = Cl2 .2g Ba và 2g BaO D. H = 1 ) . H2SO4 + CuO.Y.Z là 3 halogen.X2= F2 . H2SO4 ®Æc + Cu.X tan vừa đủ trong 0. khối lượng M và MO trong hỗn hợp X. D. 4. Y2 = Br2 . Chaát khöû D. Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B. Y2 = Cl2 . C. 28% C. 2. 1. (A) =MnF2 .X2= F2 . Y2 = Cl2 . Z2 = Br2 B.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A.D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A.X2= Cl2 .(C)=HOBr .H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1. Xác định X. 1. Xác định X. A. B.(B)=H2O .(B)=H2O . (A) =MnCl2 .2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A . Xác định M.X2= Cl2 . D.2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X.Ba. Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 .2g Cu và 2g A.O3(ozon)ñoùng vai troø? A.biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0. X2 + 2KY 2. Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A. H2SO4 + Cu(OH)2.5 M cho ra 1. Z2 là chất rắn ở đktc. Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY. B.(C)=HOCl . 1. C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2. 3.(C)=H2 .(B)=H2O . 24% D.X2= F2 .(B)=H2O . Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11. (A) =MnCl2 .Cu.(C)=O2 .2 lít dung dịch H 2SO4 0. Chaát oxi hoaù 2. 3. (A) =MnBr2 .Ca.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi .huùt H2O còn HCl là chất .H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C. 4. Biết rằng : 1.(D)=Na2O (D)=NaClO C.X2= Br2 .6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy.Y.2g Ca và 2g CaO C. H2SO4 + CuCO3.A.Z B.12 lít khí H2 (đktc).C. 16% Câu 10. Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C. 32% B. Z2 = I2 C.

B.66 g C. 0.6 gam. Sau phản ứng thu được 39. Khoâng xñ. HCl. FeS. nung (B) ôû .3 mol Mg. 60ml B. 22. D. Chất tan có trong dung dịch Y là : A. Cho 12. Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. 120ml C. 0.6 gam.1 mol mçi khÝ SO2. MgSO4. Fe2(SO4)3 và FeSO4. 0. MgSO4.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. 2. Cl2. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc. Cl2 NaCl. 10.dd +  A→ D. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn. 26. +  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B).1 mol C. NaCl tinh theå. MgSO4 và Fe2(SO4)3.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0.1M B. Zn. SO2 B. Giá trị m là : A. NaCl tinh theå. Mg. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A.4 gam kết tủa. B. E.25M thu dd muoái coù CM laø: A. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B.61g keát tuûa. C. 40ml C.33 g B. Dung dịch H2SO4 loãng C. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. K2SO4. H2S + Br2  S + 2HBr D. 0. Mg baèng dd HCl 0. 20. 0. Lọc kết tủa. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc). C. 0. 80ml D. S. H2 O2 Câu 11.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. N2O. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A.A.167M C. H2SO4ñ.2 mol Mg.C. 0.2 mol Al vµ 0. Câu 12. 6. O2 D.2 mol Al vµ 0. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. 30. HNO3 D. NO. Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al. FeS. G laàn löôït laø: A. H2SO4ñ. P2O5.2 mol Mg vµ 0.5M baèng dd HCl 0. FeS.2M D.1 mol Al vµ 0. B. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0. SO3. H2O B. Na2SO4. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A. Câu 15: Cho 24. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13.26 gam.66 gam.3 mol Al. B.99 g D. FeS. MgSO4 và FeSO4.

(C). Tính khối lượng kết tủa thu được. KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO. b. a.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C.26 D. NaHCO3. Na2CO3.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17. NaHCO3. NaOH. (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B). NaOH. CO2 C.Kieàm C. 50 : A.hut H2O còn HCl là chất B. H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D. Tính nồng độ mol/lit dd thu được.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B.Axit B.1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y.5M thì moâi tröôøng . a. dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24. 59. Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2.NaHCO3. Câu 9:Cho 13. 35. b.4g khí. (B). Na2CO3. c. FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3. dd thu ñöôïc laø: A.Trung tính D. Câu 10: Cho 10. CO2 . KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10. b. a. (A).Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27. Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . D. Tính %m từng chất trong hh đầu. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. Tính nồng độ % các chất trong dd X. Na2CO3. Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y.8g kết tủa đen. Na2CO3. (D) laàn löôït laø: A. CO2 .NaOH .08lit khí (đktc)và 100ml dd A. NaHCO3.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. NaOH. CO2 . Cho dd thu được vào dd BaCl2.5 C. Tính %m từng chất trong hh. Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A. b.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C).

Không điều chế trong công nghiệp C. c. (1) gấp đôi (2) C. Tính %m hh. Tính %m moãi kim loaïi trong hh. B. dd A vaø 0. Tính %m hh. A. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6. Al. Fe.C. B hoaù trò II thu ñöôïc 1. Để D. b.Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A. 500 ml Câu 14. Al.66g hh 2 kim loaïi A.16g khí SO2 thoaùt ra.46g hôïp kim Cu. đôi (1) D.784lit khí H2 bay ra( ñktc). Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A. Để hòa tan cùng một lượng Fe. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0. Al C. Câu 17.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6. Zn D. 150 ml C. H2S + Br2  S + 2HBr 0. A.64g moät chaát raén khoâng tan. Hãy chọn đáp án đúng. Fe. A. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. 250 ml D.12lit khí (00C. dung dịch Y chứa NaOH 1. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A. Mg Câu 16. Dung dịch KOH D. Tính theå tích dd KMnO4 0. Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0.1M và FeSO4 0. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15. Zn H2SO4 đặc. 300ml B. a.5M.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. Al.5g. Caâu 3: Cho 1. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B. Khí Cl2 C. . nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B. a.2M. Cho FeS tác dụng với HCl D. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0. b.86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra.

Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö . Xaùc ñònh M. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A.5g X tan heát trong nöôùc.4M. FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b.72lit khí SO2(ñktc).5M. Tính V.08lit khí SO2(ñktc).Tính m moãi kim loaïi.1M ñöôïc dd A. B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. Al.1M. Xñ A.54g Al trong 0.9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg.3lit dd H2SO4 0. Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6. Xaùc dònh %mhh. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5. Cu. Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a.6lit hiñro.8at.Caâu 4: Hoaø tan 0.5l dd H2SO4 0. Theâm Vlit dd NaOH 0. Caâu 6: Cho 15. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: . Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0. Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4.4g hh Al. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3.86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Caâu 9: Hoaø tan 0.2g chaát raén. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. Caâu 7: Khi hoaø tan 29. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng.54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c.36lit hiñro(ñktc). Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0. Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0.1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn.51g. Al.48lit khí (ñktc) vaø dd A. Caâu 8: Hoaø tan 4.

t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc. H2SO4. . ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5. b.07g KMnO4 ta được 10. Giải thích.672lit C. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A. H2O (không theo thứ tự trên). O3. Xác định khối lượng các chất trong hh A.08g S trong môi trường kín không có không khí. CO2.a. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa.C. H2S. N2. SO2. B. c. được sản phẩm là hh rắn A. C. Tìm A. HCl. thu được hh khí B. B. D. D chứa các chất NaOH. CO2. HCl. Kết quả khác. 0. H2S. SO2. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa. 0. B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa.97g Al và 4. Câu 5: Khi ñun noùng 11. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng. Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2.224lit D. H2. Ngâm A trong dd HCl dư.11g bã rắn A và khí B. a.336lit B. to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A.0. SO2.O2. Viết ptpư.

A. H 2:2. 22.2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư.856lit.856lit. Al2S3: 6. Kết quả b. H 2: 0.6lit D. H2: 0.38g oleum A vào nước được dd X.56g C. Al: 6.9g kết tủa đen.464lit hh khí (đktc). H2S:2.1M. Thể tích mỗi khí: C. Nung chất B với sắt thì được chất C. Tất cả B.6M D. Al: 0. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A. Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1. thu được 2. 1. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A.8g D.224lit. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a.856lit D.33) thì được muối trung tính duy nhất. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư.72lit C. Kết quả khác.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.2M trên? A. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1.84lit B. H2S:2.44ml C. H2S: 0. Tính thể tích khí sinh ra? A. FeS: 0. B. Tìm CTPT của oleum.8g pư vừa đủ a.A. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A. 2. b.1g/ml).375g khác.84lit. H2S:2.4lit B.856lit D. 6. a.96lit C.675g C.8g. a. Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B.56g.Viết các ptpư xảy ra. Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0. 0.856lit cả sai. Fe:0.24lit sai. Al2S3:0. Câu 10: Khi cho 36. b.4M D. H2: 0. H2S: 0. 5. FeS: 8. 872. Câu 11: Hòa tan 3. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc. A.44lit B. Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc. H2:2. Tất c. Kết quả khác b.73ml B. Tính %m từng chất trong hh. Al2S3: 6.675g .224lit. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng. FeS: 8.375g D. 13. b. H2: 0. Câu 8: Đun 11.224lit. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư. b. Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 . Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X. Fe:1. H2S:2.84lit C. Fe:8.375g.12g. thu được 23. a.48lit chất khí (đktc). 8. 13.

Xác định %m từng chất trong hh. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23. Xác định M? b.2%.8g kết tủa đen không tan.3%. (đktc).nóng thu được 2. Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc. Mặt khác 7.S: %NaCl: 48. $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3. 18.72lit Đ/S: 52. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13. Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28.125M.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. 3.97%. b. Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A. Cho 28. 11. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69.2M. 60%. Đ/s: 54. Na2S: Đ/s: 45.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A.35%CaCO3. Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B.93%.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4. 4.6g hh gồm FeS và CaCO3.2lit khí A và chất rắn B.25% mới hòa tan hoàn toàn 47. Tính: a. Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0.2M. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71. Sau đó.48lit chất khí .7g kết tủa trắng. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn.48lit.77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5.4M.72%. cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28.7%.Tính %m các chất trong hh X. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A.25M.69%.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11. a.7g kết tủa đen. a. Tính nồng độ % các muối trong dd A. HCl : 0.3g kết tủa trắng không tan. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A. Na2SO4: 0.38% Câu 2:Khi cho 36. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36.8M Câu 6: Khi cho 54. CaCl2 0. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0.14g X tác dụng vừa đủ với 21.6cm3 dd KOH 0. Đ/S: 1:3.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. Tính nồng độ % các muối trong dd A. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH. NaHSO3 và Na2SO4.6g kết tủa vàng.9g kết tủa trắng. 50. 11. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A. 6.

14. Na2S. c) Fe. b) Flo. nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a). 2. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng. b)0.147g/ml).4M.8%. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2. d) c) OF2. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11. Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng.92lit khí A.24dm3 B. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A. 23.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. b) Cu(OH)2. Câu 7: Trong các phản ứng sau đây. Al. (NH4)2SO4. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A.04M. Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46. Đ/s: 70%.12lit D. Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O.3g. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6. c) Cacbon.08g H2O và 1. coù tính oxi hoaù.3M. 1. b) H2O2.6g. 22.72lit khí B.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû.25M với 40ml dung dịch NaOH 0.344lit SO2 (đktc). ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1. Zn. d) Lưu huỳnh. Na2CO3. C12H22O11. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D. ñeàu sai. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47. thu được 1. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. Xác định CTPT hợp chất A? b.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17.2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A.95ml dd KOH 28% ( d= 1.6g kết tủa trắng. c)0.12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g.2M. MgO.1g.04g hợp chất A.4lit.5M. 1. d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0.0. a.5g. d) Cu. 1. Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh. Ca. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 . S. 1. B. Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2.Axit sunfuric .b. C.12lit C. thì khoái löôïng cuûa löu A.8g kết tủa đen.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13.

nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây.CaCO 3. S. d. Fe và Fe(OH)3. 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O. H2SO4 ñaëc . Oxi khoâng b. Câu 14: tìm pư sai:a.5 mol NaOH. d) FeSO4. cho dung dịch bay hơi đến khô. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2. b) 2. d) Taát caû ñeàu sai.Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a. Ag.4 lít.b. Cl2. coù muøi vaø vò. KMnO4. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1. c) 44.c.S + Zn → ZnS.d.12 lít. c.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 .S + Na2SO3 →Na2S2O3. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl.8 lít.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù.Zn .a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây. H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b.C và CO2.48 lít. c) O3.S + O2 →SO2. Câu 13: trong các phản ứng sau. a. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4. HF < HCl < HBr < HI b.HI < HCl < HBr < HF d.S và H2S. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a. Mg c. SO3. b) O2.64 lít.Cu và Cu(OH)2.54 lít. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4. c. d) 8. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc.Fe. d. c) 3. a) 18. b) 22. Na2SO4 và NaOH. c) Muối Na2SO4. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. c. c. Fe a. Cu d.60 lít. b. pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a. d. a) 4. b. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a.

95g 15.8 g b. Hoà tinh boät. Xaùc ñònh A. -2. 3.I2+2KBr=2KI+Br2 d. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a.Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình.D bieát X2 ôû theå khía.Flo c. Ñaåy nöôùc. H2O.C. c. d. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c.Fe b.Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a. HClO. c. yeáu cho söï chaùy. Clo b. – 2.c. Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a. +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö. -2. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? . Phenolphtalein. c.KOH d. H2O. 1. MnBr2. + 2 c. b. Br2. – 1 .Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d. -2 a. d. -1.5 g d. – 2. MnCl2.-4 . Cl2. a. Quyø tím.Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a.Oxi d.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom.Au c. NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. B vaø C ñeàu ñuùng. H2O.KClb. 39. OF2 töông öùng: b.6 lít Cl2 ( ñktc). Thuyû phaân muoái AlCl3 b. Clo taùc duïng vôùi nöôùc. Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi. -1. Na2O2. NaClO c. Na2O b.CaCO3 d. O2.B. b. HBrO. -2 . MnCl2.Al c. -1. CO2 . ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a. b. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d.58g c.Cl2. -2.Ioât a. – 2 d. -2.Cu Caâu 26: a. c.

Dung dòch NaOH aåm d. Cl2 rieâng bieät.S Ñ. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c. F. Fe(OH)2.Taát caû ñeàu ñuùng b.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a. AgNO3 c. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. Taát caû ñeàu ñuùng c. AgNO3.MnO2. Ag.86g c.S Ñ. 0. Zn. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. Cu. Cl. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d. Br. Br d.Fe.0.NaOH. F. 1. a. NaOH d. Br. Cl.435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ.87g d.B b. KMnO4. I.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen. 0.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B.74g b. coù theå duøng thuoác b. MgCl2.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a. Tính khoái löôïng B Cho 8. Fe b. daãn toaøn .S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a. Cl. I c.S Ñ. Cl.448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b.11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. BaCO3. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a. F. Axit cloric c. CaCO3. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e. Caû A. F. I Br.

08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. Tính khoái löôïng B .7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.Caâu 39: Cho 9.448 lit khí SO2(ñkc)a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->