P. 1
Ngoại tác

Ngoại tác

|Views: 1,862|Likes:
Được xuất bản bởiTruong Quang Hien

More info:

Published by: Truong Quang Hien on May 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

A.

LÝ THUYẾT

1. Khái niệm: Ngoại tác xuất hiện khi sản xuất hay tiêu dùng của cá nhân (nhóm các cá nhân) này ảnh hưởng đến sản xuất hoặc tiêu dùng của cá nhân (nhóm các cá nhân) khác và không có sự đền bù hay thanh toán nào được thực hiện bởi cá nhân gây ảnh hưởng. Kết quả này tồn tại ngoài giao dịch thị trường và có thể là một lợi ích bên ngoài hay chi phí bên ngoài (ngoại phí). Trong các trường hợp này, ngoại tác làm biến đổi lợi ích ròng xã hội. Sự phân loại: 2. Tính hiệu quả: Các ngoại tác ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế dẫn đến các chênh lệch giữa chi phí hay lợi ích của cá nhân và xã hội bởi vì ngoại tác không phản ánh trong thị trường giá hàng hóa, không nhất thiết phản ánh đúng giá trị xã hội của nó. Do đó sự điều tiết của thị trường đã dẫn đến hoặc sản xuất quá nhiều hoặc sản xuất quá ít so với nhu cầu của xã hội, gây ra chi phí ngoài trong khi giá thị trường không phản ánh được tất cả các chi phí sản xuất ra nó thì diễn ra sự thất bại trên thị trường. 3. Ngoại tác tiêu cực và tính không hiệu quả của tác động ngoại tác tiêu cực a) Định nghĩa: Ngoại tác tiêu cực là là ngoại tác có tác động xấu đến đối tượng chịu tác động. b) Tính không hiệu quả của tác động ngoại tác tiêu cực: Vì các ngoại tác không được phản ánh trong giá thị trường nên chúng có thể là nguyên nhân gây ra tính phi hiệu quả kinh tế. Để thấy tại sao chúng ta hãy lấy ví dụ về nhà máy sản xuất đường Quãng Ngãi thải chất thải xuống dòng sông Trà Khúc. Hình bên dưới thể hiện các đường cung và đường cầu thị trường.
P MSC

B E’ P* E P1

Tổn thất kinh tế
MC

MEC

Q*

Q1

Q

mức sản lượng của nhà máy ( của ngành) có hiệu quả không? Trên đồ thị ta thấy. Vì đường cầu biểu thị lợi ích biên của người tiêu dùng. đạt tại điểm giao nhau giữa đường chi phí xã hội biên MSC và đường cầu D. Rõ ràng sản lượng của hãng (ngành) là quá cao. đạt tại giao điểm của đường cầu và đường cung MC. nên sản lượng hiệu quả là Q*. Chênh lệch đó gọi là chi phí ngoại sinh biên MEC. hãng sẽ tối đa hóa lợi nhuận khi sản xuất ở sản lượng Q1 khi giá bằng chi phí biên MC.Khi có các ngoại tác tiêu cực. Đường này thường dốc lên đối với hầu hết các dạng ô nhiễm vì khi hãng sản xuất thêm sản lượng và xả thêm chất thải xuống sông thì những thiệt hại tăng thêm đối với ngành đánh cá. Trong trường hợp này. Khi có ngoại tác. Lượng sản xuất hiệu quả xã hội là Q*. dù chúng ta xem xét ô nhiễm của bất kì hãng hay ngành nào thì tính phi hiệu . mức sản lượng hiểu quả của ngành là mức mà ở đó lợi ích biên của mỗi đơn vị sản lượng tăng thêm bằng chi phí xã hội biên. hãng đang sản xuất quá nhiều. chi phí xã hội biên MSC cao hơn chi phí tư nhân MC. tại đó giá cả bằng MSC. mỗi đơn vị sản lượng sẽ gây ra một lượng chất thải nhất định cần xả ra. Trên đồ thị đường chi phí xã hội biên được xác định bằng cách cộng chi phí biên và chi phí ngoại sinh biên tại mỗi mức sản lượng: MSC = MC + MEC Đường chi phí xã hội biên cắt đường giá ở mức sản lượng là Q*. Đường MC là chi phí sản xuất biên của một hãng điển hình. Khi sản xuất. Sản lượng hiệu quả là mức mà ở đó giá bằng chi phí xã hội biên của sản xuất – chi phí biên của sản xuất cộng với chi phí ngoại sinh biên của việc xả thải. Trên quan điểm của xã hội. Vì thế. nuôi trồng cũng tăng lên. Giá đường là P1. Nhưng mức sản lượng cạnh tranh của ngành là ở Q1. Chi phí ngoại sinh này được biểu thị bằng đường MEC. Khi sản lượng của hãng thay đổi thì chi phí ngoại sinh gây ra cho ngư dân ở hạ lưu cũng thay đổi. tại giao điểm giữa đường cung và đường cầu.

Nguyên nhân của tính phi hiệu quả là do việc định giá sản phẩm không chính xác. (2) QTT > QXH (sản lượng thị trường vượt quá sản lượng xã hội đòi hỏi) PTT < PXH (giá cả thị trường thấp hơn giá cả xã hội) (3) Vấn đề là cần phải đảm bảo hiệu quả chung cho xã hội (E’) chứ không chỉ nhằm mang lại hiệu quả riêng của thị trường (E). Cái giá phải trả đối với xã hội khi sản xuất quá mức: với mỗi đơn vị sản xuất cao hơn Q* cái giá đối với xã hội là chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và lợi ích biên. Chỉ ở mức giá P* cao hơn thì hãng ( ngành) sẽ sản xuất mức sản lượng hiệu quả. Nhận xét : Khi có ngoại tác tiêu cực đã dẫn đến tình trạng (1) Hiệu quả thị trường (E) duy trì vượt quá hiệu quả xã hội (E’) mong muốn do chi phí biên thị trường (MC) khác với chi phí xã hội (MSC) vì có ngoại tác tiêu cực nên cần có chi phí biên ngoại tác (MEC). 4. a) Ngoại tác tích cực và tính không hiệu quả của ngoại tác tích cực: Định nghĩa: Ngoại tác tích cực là là ngoại tác có tác động tốt đến đối tượng chịu tác động. gây ra tổn thát kinh tế do thị trường sản xuất vượt quá hiệu quả chung của xã hội tương ứng dt(E’BE). hiện nay chưa có biện pháp can thiệp thích hợp thì thị trường có khuynh hướng sản xuất vượt quá hiệu quả chung của xã hội đòi hỏi. b) Tính không hiệu quả của ngoại tác tích cực: . Điều đó. chứ không phải là chi phí xã hội biên. Giá của sản phẩm trên là quá thấp – nó phản ánh chi phí tư nhân biên của việc sản xuất của hãng. Do vậy.quả kinh tế vẫn là tình trạng sản xuất quá mức gây ra nhiều chất thải xả xuống sông.

lũ lụt. hiện nay chưa có biện pháp can thiệp thích hợp thì thị trường có khuynh hướng sản xuất dưới mức hiệu chung của xã . Đường MEB dốc xuống vì khi khối lượng rừng được trồng tăng thêm thì lợi ích ngoại tác tăng thêm ít hơn. ta xác định được mức sản lượng hiệu quả QE’ – tại đó. Do vậy.v. bảo vệ lưu vực sông. lợi ích xã hội biên từ việc trồng rừng bằng với chi phí biên của việc trồng rừng. ổn định đời sống của các hộ sử dụng nước sông… Đường chi phí biên của việc trồng rừng biểu hiện chi phí khi trồng nhiều rừng hơn – nó là một đừng nằm ngang vì chi phí này không bị ảnh hưởng của việc trồng thêm rừng. giảm hạn hán. Nhận xét : Khi có ngoại tác tích cực đã dẫn đến tình trạng : (1) Hiệu quả thị trường (E) duy trì dưới mức hiệu quả xã hội (E’) mong muốn do lợi ích biên thị trường (MB) khác với lợi ích biên xã hội (MSB) vì có ngoại ứng tích cực nên cần có lợi ích biên ngoại ứng (MEB). bảo vệ đa dạng sinh học… v. nhờ đó có thể cải thiện mùa màng. Đường lợi ích xã hội biên MSB được tính bằng tổng lợi ích biên của ngành lâm nghiệp với lợi ích từ ngoại tác tại mỗi mức sản lượng: MSB = D + MEB. biểu hiện bằng đường lợi ích ngoại tác biên – MEB. Ngành sẽ quyết định trồng rừng tại sản lượng QE tại giao điểm của đường cầu và chi và đường chi phí biên của ngành. tuy vậy. Với đường MSB và đường chi phí biên. việc có rừng lại tạo ra rất nhiều lợi ích khác cho xã hội như cải thiện khí hậu. Và việc trồng rừng này đã tạo ra lợi ích từ ngoại tác tích cực. làm tăng thu nhập của nông dân. hạn chế xói mòn rửa trôi đất.Giả sử ngành lâm nghiệp: rừng được trồng với mục đích chính là kinh doanh gỗ. (2) QTT < QXH (sản lượng thị trường dưới mức sản lượng xã hội) PTT < PXH (giá cả thị trường thấp hơn giá cả xã hội) (3) Vấn đề là cần phải đảm bảo hiệu quả chung cho xã hội (E’) chứ không chỉ nhằm mang lại hiệu quả riêng của thị trường (E).

Công ty đã thành lập một Trung tâm Giống mía để cung cấp giống mía có trữ lượng đường cao. NHÀ MÁY ĐƯỜNG QUÃNG NGÃI 1. manh mún. nhưng trồng phân tán. Trong thời kỳ đầu tư mở rộng. con liệt sĩ. đóng góp gần 2. góp phần cải thiện đời sống cho người nông dân. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.000 lao động chính. đến nay Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã có 4000 lao động (trong đó có hơn 3.5 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông phía bắc thị xã. đó là chưa kể vùng nguyên liệu ở Gia Lai. Đặc biệt.7 triệu đồng/người/ tháng. rất chặt chẽ. Công ty còn ra các quy định về giá mua mía. trong đó có hơn 500 người thuộc diện chính sách: thương binh. Riêng năm 2005 đạt mức 1. Ngoại tác tích cực: Từ một nhà máy có vài trăm công nhân. hệ thống giao thông. 2.Nguyên nhân là do nhà máy cồn rượu của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã thải trực tiếp . Công ty còn phụng dưỡng 40 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Kon Tum. có phương tiện sinh hoạt. Cùng với việc đầu tư cho vùng mía.000 lao động trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường. thủy lợi trong vùng nguyên liệu mía được Công ty rất chú trọng. đường đi Thạch Nham. giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và người trồng mía. Nay Công ty đã quy hoạch thành các vùng chuyên canh trong Tỉnh. nước ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc có màu đục. Công ty còn xây dựng 2 trạm điện hạ thế cho vùng mía. Quảng Ngãi có 250. làm cho cây mía cung cấp cho Công ty Đường Quảng Ngãi đã thật sự là ‘mía ngọt’ chứ không phải là ‘mía đắng’ như ở nhiều nơi khác Nhờ chăm lo tốt cho vùng nguyên liệu. giảm tối đa chi phí cho người trồng mía. gây tổn thất kinh tế do thị trường sản xuất dưới mức hiệu quả chung của xã hội tương ứng dt(EBE’). nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc vận chuyển nguyên liệu mía về các nhà máy sản xuất đường của Công ty. Mỗi năm Công ty đầu tư từ 40 đến 50 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng nguyên liệu mía. xóa dần cái nghèo. bộ đội phục viên chuyển ngành. xây cầu Bà Lãnh. xây dựng hơn 800 km đường giao thông liên thôn. mặc dù phải vay vốn ngân hàng.. hỗ trợ. còn lại là hợp đồng thời vụ).9 triệu đồng/người/ tháng.. Hầu hết người dân trong vùng trồng mía đều đã xây dựng nhà kiên cố. nhưng Công ty đã ứng vốn hàng chục triệu đồng cho mỗi hộ nông dân mà không hề lấy lãi để họ có vốn trồng mía làm nguyên liệu cho nhà máy. B.hội mong muốn. Công ty đã xây dựng 3 trường học cho học sinh ở các xã vùng nguyên liệu mía. sửa chữa đường Trà Bồng. đường xương cá vào các vùng mía. đi lại đầy đủ. tặng 150 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách. chính sách khuyến khích. sủi bọt và bốc mùi chua như hèm rượu và số lượng cá chết ước lượng khoảng hai tấn. nay là thành phố Quảng Ngãi. Ngoại tác tiêu cực: a) Vào tháng 5-2010. phù hợp với điều kiện thiên nhiên mưa nhiều bão lớn. đồng thời hướng dẫn những kỹ thuật trồng mới và chăm sóc mía cho người nông dân. cũng là nhằm giúp bà con xóa vĩnh viễn cái đói. Điều đó.5-1. với mức thu nhập ổn định từ 1. nên Công ty đã nâng cao được diện tích trồng mía và thu nhập của người nông dân. . Trước kia.

Tịnh Kỳ và thị trấn Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh) bị ảnh hưởng do nguồn thủy sản trên sông Trà Khúc cạn kiệt do ô nhiễm. Ước tính tổng thiệt hại cho ba địa phương TP Quảng Ngãi. Lãnh đạo Công ty Đường Quảng Ngãi báo cáo 14. Giải pháp khắc phục tác động ngoại vi tiêu cực của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi: b) Tính phi hiệu quả của phát sinh từ các ngoại ứng tiêu cực có thể được khắc phục thông qua các giải pháp sau: − Nhóm giải pháp tư nhân: thương lượng giữa các bên chịu ảnh hưởng.000m3 hèm chưa qua xử lý. rỗng đường kính khoảng 30cm.000 con vịt bị chết sau khi ăn cá chết trên sông.5m đã gây xả thải trực tiếp ra sông Trà Khúc với khoảng 1. Hàng trăm hộ gia đình sống bằng nghề chài lưới trên sông Trà Khúc lâm vào cảnh khó khăn do nguồn lợi thủy sản bị hủy diệt.3. Như vậy.5 tấn dầu FO thất thoát từ bồn chứa dầu tại nhà máy đường Quảng Phú ra môi trường. trên 25 ha nuôi tôm của 84 hộ dân ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc bị chết hàng loạt. các địa phương này còn có trên 10. Hiện nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được làm rõ. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 19-4-2011 và đến cuối giờ chiều 204-2011. cột A2 để bảo tồn động thực vật thủy sinh DO phải bảo đảm >5mg/l. chuyện này vẫn chưa được xử lý dứt điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng. chiều sâu 4 .8 mg/l.nơi Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi trực tiếp xả nước thải ra sông chỉ số DO đo được rất thấp có dao động từ 1. Tịnh An. có thể lượng dầu FO thất thoát nhiều hơn so với báo cáo của công ty.9 . Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ngãi báo cáo: Qua việc lấy mẫu nước bị ô nhiễm tại đoạn sông cá chết dày đặc đã phân tích nhanh cho thấy chỉ số dao động của DO từ 2.nguồn nước cực độc chưa qua xử lý ra sông Trà Khúc. Đoạn sông Trà Khúc .2 . 3. nguyên nhân cá chết nổi dày đặc trên sông Trà Khúc là do nguồn nước thải từ nhà máy làm ô nhiễm nguồn nước trên sông và không có lượng ôxy hòa tan cần thiết để duy trì sự sống cho cá… Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi.2. Gây ảnh hưởng trực tiêp cho 422 hộ dân vùng hạ lưu ven sông Trà Khúc. Tình trạng của hồ chứa hèm thải đã phát hiện phía bờ sông Trà Khúc có một lỗ bục. Tịnh Long.9mg/l. lực lượng chức năng cũng đã phát hiện phía bờ sông Trà Khúc. Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) một lần nữa lại bị bức tử bởi Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. ngoài 188 hộ làm nghề đánh bắt thủy sản ở các xã Tịnh Khê. Trong khi đó theo quy định QCVN 08/BTNMT về chất lượng nước mặt. Khi kiểm tra. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã chôn nhiều ống ngầm dẫn nước thải ra sông. Trong khi đó. … . khiếu kiện đòi bồi thường cho những thiệt hại mà mình phải gánh chịu. tổng dung tích của bồn dầu này lại được báo cáo chứa khoảng 20 đến 24 m3. Nhận định của các cơ quan chức năng. huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa khoảng 4.6 tỉ đồng.

… Trong đó tiêu chuẩn và phí xả thải là biện pháp thường được tiến hành và có thể nói là hiệu quả hơn cả. chúng tôi vẫn thành thật xin lỗi người dân vì những sự việc đáng tiếc trên”. Điều này cũng đồng nghĩa là chất thải hèm cồn rượu vẫn cứ tuồn ra môi trường. Đại diện công ty cũng đã làm việc với lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê để thỏa thuận hỗ trợ khó khăn cho người dân vùng bị ảnh hưởng theo hướng “an sinh xã hội”. giấy phép xả thải chuyển nhượng được. Đến nay. đến lúc này thì ông Võ Văn Nha.000m3 nước thải. ban đầu phủ nhận hành vi xả thải ra môi trường chưa qua xử lý. tháng 4/2011 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiếp tục làm tràn dầu FO bắt nguồn từ ống xả thải của nhà máy. 1. phí xả thải. công an tỉnh Quảng Ngãi đang . Phó tổng giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi cứ chối quanh và biện minh rằng công ty chỉ thải ra môi trường khoảng 3. UBND tỉnh ra quyết định ngừng sản xuất của nhà máy sản xuất cồn rượu. Những chứng cứ mà cơ quan công an. Trước đó. thế nhưng sau đó công ty không những không chấp hành mà tiếp tục xả nước thải độc hại chưa qua xử lý ra sông Trà Khúc và hậu quả là nhiều loại thủy sản trên sông Trà đã bị chết”. Trên thực tế khi Sở Tài nguyên môi trường đi vào lấy mẫu nước sông Trà Khúc xét nghiệm và công bố nhà máy thải ra sông trên 22. doanh nghiệp đã tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người dân xã Tịnh Khê.− Nhóm giải pháp từ phía chính phủ: áp dụng chuẩn thải.575 m3 chất thải độc hại từ hồ chứa hèm cồn rượu. Ông Võ Văn Nha. cơ quan chức năng đưa ra chưa thuyết phục. Trước những chứng cứ mà các cơ quan chức năng đưa ra. Việc nhà máy xả thải chủ yếu là dựa vào những lúc mực nước sông Trà Khúc dâng cao vào mùa mưa lũ. Gần đây nhất. Giám đốc nhà máy. Bên cạnh đó các lãnh đạo của công ty vẫn hoàn toàn chưa chịu trách nhiệm mà còn phó thác trách nhiệm cho cấp dưới.000 m3 là do bị bục hồ chứa hèm cồn rượu. Công ty không có chủ trương xả thải chất thải ra môi trường và đã ngưng sản xuất nhà máy cồn rượu từ lâu. Giám đốc nhà máy cồn rượu thừa nhận là mặc dù tháng 5/2009. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi vì hành vi gây ô nhiễm môi trường.000m3 do xúc rửa nhà máy cồn. ông Võ Thành Đàng. Trong khi đó nhà máy đang dự kiến sẽ dời nhà máy từ khu công nghiệp Quảng Phú lên khu công nghiệp Phổ Phong nhưng bị người dân kịch liệt phản đối. tuy nhiên từ tháng 5/2009-3/2010 Nhà máy vẫn tiếp tục cho sản xuất. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi xác nhận. ngày 11/5/2009. Sau đó đến tháng 9/2010 UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa có đưa ra những biện pháp phạt hành chính nhưng công ty vẫn không hề có động thái bồi thường và nộp phạt. nhưng chính quyền địa phương và người dân không chịu. Tuy nhiên sau đó ông này phát biểu: “Việc xả chất thải của nhà máy có ảnh hưởng đến nguồn thủy sản trên sông Trà Khúc nhưng chỉ một phần. “Tuy nhiên. tái sử dụng. a) Giải pháp từ phía nhà máy: Tại cuộc họp ngày 8/5/2010 ông Lê Văn Quang. trong đó 2. Hàng ngàn mét khối nước thải độc hại trong hồ chứa hèm cồn rượu đã bốc hơi chứ không phải nhà máy xả thải toàn bộ. Ngày 18/5.

Nếu hãng xả quá giới hạn thì nó có thể bị phạt tiền . Nó cho biết chi phí tăng thêm đối với hãng khi phải lắp đặt thiết bị kiểm soát ô nhiễm. b) Giải pháp và sự can thiệp của chính quyền địa phương: Hãy xem xét việc xả chất thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông của các nhà máy. biểu thị thiệt hại tăng lên khi mức xả thải của nhà máy tăng. Sự việc này càng làm tăng thêm tính nghiêm trọng của việc ô nhiễm sông Trà Khúc. ở đó chi phí xã hội biên của việc xả thải bằng với chi phí biên của việc giảm thải. Tổng phí mà hãng phải trả là diện tích hình chữ nhật T. Phí xả thải Phí xả thải là mức phí sẽ thu trên mỗi đơn vị chất thải mà hãng xả ra. Chuẩn thải đảm bảo rằng hãng sản xuất hiệu quả. hãng tối thiểu hóa chi phí bằng việc giảm thải từ Q1 xuống Q* đơn vị. Đường MSC .tiếp tục làm rõ nguyên nhân. Vì thế hãng sẽ giảm lượng xả thải để tránh trả mức phí t một đơn vị cho đến khi chi phí để giảm thải thêm một đơn vị bằng với mức phí t. Đường MAC là chi phí biên của việc giảm thải. và cao khi mức giảm là đáng kể. Chi phí giảm thải tăng lên sẽ làm cho đường chi phí trung bình của hãng tăng lên. xí nghiệp. Hãng xả ra chất thải gây tổn hại cho môi trường xung quanh. Đường MAC dốc xuống vì chi phí biên của việc giảm thải thấp khi mức giảm nhỏ.chi phí xã hội của việc xả thải. Phí xả thải t sẽ tạo ra hành vi hiệu quả của hãng. Tại E* tổng chi phí giảm thải của hãng và chi phí xã hội là tối thiểu. Hãng chấp hành chuẩn thải bằng việc lắp đặt thiết bị giảm thải. Theo như phía công ty cung cấp nguyên nhân là do trong khi tháo dỡ Nhà máy Đường Quảng Phú để chuyển địa điểm. Hãng có thể giảm lượng xả thải. hãng sẽ chấp nhận trả phí thay vì tiếp tục giảm thải vì lúc này chi phí giảm thải biên đã lớn hơn mức phí mà chính phủ quy định. Để thấy tại sao. Khi đó. Khi có ý định di rời nhà máy sang khu công nghiệp Phổ Phong và không được đồng thuận nhà máy đang có kế hoạch dời lên Gia lai với lý do nguồn nguyên liệu mía ở Quảng Ngãi đang dần thu hẹp . dốc lên. thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết). nếu không có ràng buộc gì thì lượng xả thải tự nhiên là E0. van xả đáy của bồn chứa dầu đen đã bị mất khiến dầu chảy tràn ra môi trường (ông Cao Minh Tuấn. Chuẩn thải Chuẩn thải là giới hạn hợp pháp về mức thải mà hãng được phép xả ra. Trong khi đó việc xả thải hèm cồn rượu ra sông đến nay nhà máy vẫn chưa đền bù thiệt hại cho người dân. Mức thải hiệu quả là E*. nhưng phải tốn chi phí. Với mức phí này. . lưu ý rằng từ đơn vị giảm thải thứ nhất (E0 – 1) có thể giảm với chi phí rất thấp. Các hãng sẽ thấy có lợi khi gia nhập ngành nếu giá sản phẩm lớn hơn chi phí sản xuất trung bình cộng thêm chi phí giảm thải – đó chính là điều kiện hiệu quả đối với ngành.

vn/news. Ước tổng thiệt hại cho ba địa phương TP Quảng Ngãi. Nguyễn Thuấn.htm http://www. Nhưng từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2010 khi người dân đem đơn kiện nhà máy mía đường lúc này sự việc mới có sự can thiệp mạnh mẽ của các cơ quan chức năng.575 m 3 hèm thải ra sông Trà Khúc chưa qua xử lý gây ô nhiễm.aspx? portalid=33&tabid=19&distid=2322 TS. nhà máy này xả thải hơn 20.asp?ID=22 http://phapluattp.detail. Ban đầu các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đưa ra con số xả thải của nhà máy cồn rượu khoảng hơn 3000 m3 chất thải hèm cồn rượu.vn/20110422123956523p0c1015/song-tra-khuc-o-nhiem-nang-do145-tan-dau-tran. Lý do truy thu là từ tháng 5-2009 đến ngày 4-4-2010. Ngoài ra UBND tỉnh cũng ra quyết định truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của Nhà máy cồn rượu với số tiền trên 270 triệu đồng. Ngày 22-9.qns.6 tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy cồn rượu thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. đồng thời bồi thường thiệt hại cho 422 hộ dân vùng hạ lưu ven sông Trà Khúc. cho đến tháng 5/2010 khi đo lường mức thiệt hại của người dân và gửi mẫu nước xét nghiệm mức thải lên tới trên 22.com.575 m3chất thải. Tổng số tiền mà UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt đối với Nhà máy cồn rượu là 150 triệu đồng do xả nước thải gây ô nhiễm trên sông Trà Khúc.moitruong. huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa khoảng 4. Nhà xuất bản thống kê. TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.vn/Home/Default. Kinh tế công cộng.com. 2005 .MSC $/đơn vị thải Tiêu chuẩn Lệ phí t T MAC Q E* E0 Tháng 5/2009 khi phát hiện việc xả thải của nhà máy mía đường Quảng Ngãi UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra mức phạt phí môi trường và yêu cầu công ty ngừng sản xuất.

Robert S. 1999. Nhà xuất bản thống kê. Kinh tế học vi mô. . Daniel L..Pindyck. và Rubinfeld.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->