Họ và tên: ............

Lớp 8:..

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: GDCD 8
( Thời gian 45phút không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1. (0,5điểm)Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải?
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được
B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí
D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông
Câu 2: Nêu hai câu tục ngữ nói về giữ chữ tín (0.5đ)
Câu 3.( 0,5điểm)
Giữ chữ tín là :
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng
C. Coi trong lời hứa trong mọi trường hợp
D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ ®îc khách hµng lớn
Câu 4. ( 0,5điểm) Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn?
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp
C. Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp
D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới
Câu 5 ( 1điểm)
Hãy nối một ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải( B) sao cho đúng:
A
1. Không nói chuyện riêng trong giờ học
2. Giúp bạn cai nghiện ma tuý
3. Tìm hiểu phong tục, tập quán của nước
khác
4. Tham gia văn nghệ chào mừng ngày thành
lập Đoàn 26-3
5. Xây dựng bệnh viện mới để tăng cường
chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương

B
A. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
B. Hoạt động chÝnh trị - xã hội
C. Tôn trọng người khác
D. Tình bạn trong sáng lành mạnh

...........................................................nối với...........................................................
...........................................................nối với...........................................................
...........................................................nối với...........................................................
........................................................... nối với...........................................................
II. TỰ LUẬN ( 7điểm)
Câu 6. (2 điểm)
Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Nêu 4 ví dụ
về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
Câu 7. (2 điểm)
Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền,nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ ,ông bà ? Hãy kể
tóm tắt một gương sáng về việc thực hện tốt quyền nghĩa vụ này. Em rút ra bài học gì từ tấm gương đó
?
Câu 8. (3điểm) Cho tình huống sau:
Đã 23 giờ , Hoà vẫn bật nhạc to. Bác Trung chạy sang bảo:
- Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ.
Theo em, Hoà có thể có cáccách øng xử như thế nào? Nếu là Hoà,em sẽ chọn cách nào ? Vì sao?

( 2điểm) Yêu cầu học sinh nêu được: .5điểm.( 0. văn hóa.B Câu 5.5 điểm) .25đ) 3..( 1điểm . luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế.5 điểm) 1-C .5điểm) + Rút ra bài học từ tấm gương đó.5 điểm 1. 2-D . đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.Lấy được 4 ví dụ ®óng về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.5điểm) Ví dụ : 1/ Hoà vẫn tiếp tục nghe nhạc to như trước.25điểm) Ví dụ như: + Tìm hiểu lịch sử của dân tộc khác + Học ngoại ngữ + Tiếp thu kinh nghiệm sản xuất của một doanh nghiệp nước ngoài + Du học nước ngoài + Không bình phẩm. xã hội của các dân tộc. (2điểm) Yêu cầu học sinh nêu được : .5điểm) . 2/ Hoà vặn nhỏ âm lượng đĩa nhạc.v.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền. (3điểm) Học sinh có thể có c¸c cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau: .mỗi kết nối đúng 0. lợi ích và nÒn văn hoá của các dân tộc . . 3-A 4-B II.5điểm) Câu 8. 2.Nếu em là Hoà : sẽ chọn cách ứng xử thứ 3 .Vì làm như vậy. già yếu. ông bµ èm đau.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM GDCD LỚP 8 I.(0.mỗi ví dụ đúng 0.(1điểm) . 4. C .mỗi cách ứng xử cho 0. Câu 7.(0. tuy không được tiếp tục nghe nhạc nhưng lại không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và giữ gìn được sức khoẻ của bản thân.(1 điểm) . nuôi dưỡng cha mẹ. TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 6. chê bai trang phục dân tộc cuả nước khác +v. (0. + Có tấm gương cụ thể. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Mỗi đáp án đúng 0. (1điểm.Nêu được 3 cách ứng xử cơ bản có thể xảy ra : (1. ông bà.5điểm) + Kể đúng yêu cầu của đề (0.C . Nêu đúng câu tục ngữ theo yêu cầu ( mỗi câu 0.Pháp luật quy định: Con cháu có quyền nghĩa vụ chăm sóc..Kể lại được tóm tắt một gương sáng về việc thực hiện tốt bổn phận này. đặc biệt khi cha mẹ . 3/ Hoà tắt đĩa nhạc đi ngñ.