P. 1
Bài tập môn nghiên cứu khoa học - Chỉnh

Bài tập môn nghiên cứu khoa học - Chỉnh

|Views: 2,566|Likes:
Được xuất bản bởijinboy_jin_boy

More info:

Published by: jinboy_jin_boy on May 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

--------------------------------------------------------------Họ và tên học viên: Vũ Văn Chỉnh Lớp: CH 18M Đề bài: Thuyết minh đề tài luận văn thạc sỹ.

Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN

----------------------------------------------------------------------Đề tài: Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp.
I. TÍNH CẤP THẾT CỦA ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong nhứng năm đổi mới đã thu được những thành tựu quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Từ giữa những năm 1990. đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế kéo dài và tạo tiền đề cho đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu kinh tế đạt được, công nghiệp hoá, hiện đại hoá vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế. Tăng trưỏng kinh tế nước ta chủ yếu vẫn dựa trên nhân tố chiều rộng, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm về môi sinh môi truờng. Thực tế cho thấy để hướng tới mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, vấn đề được đặt ra và cần phải giải quyết với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta là bảo vệ môi trường, trong đó có vấn đề khuyến khích, động viên các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sạch và sản xuất sạch, hỗ trợ tài chính cho hoạt động của các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố, thảm họa môi trường gây ra đối với các hoạt động sản xuất cả trong công nghiệp và nông nghiệp. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với bảo vệ môi trường là xu hướng tất yếu cho chiến lược phát triển bền vững ở nước ta. Cụ thể trong những năm gần đây Việt nam đang tích cực nghiên cứu xây dựng, ban hành mới hoặc bổ sung và hoàn thiện

cho các dự án phòng.Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ chưa thực sự hấp dẫn các doanh nghiệp đủ để khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới và nâng cấp công nghệ.hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.Nguồn vốn cho hoạtt động của Quỹ rất nhỏ bé so với nhiệm vụ và chủ yếu là từ ngân sách nhà nước. Đặc biệt là việc thành lập Cảnh Sát môi trường và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam được ví như là Việt Nam đang thực hiện chính sách "Cây gậy và củ cà rốt" đối với các doanh nghiệp trong quá trình phát sản xuất kinh doanh triển gắn với nghĩa vụ bảo vệ môi trường. song còn một số tồn tại như sau: . Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam được thành lập với mục đích nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sạch và sản xuất sạch. từ khi thành lập đến nay. chống. . một ngành hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ một khu công nghiệp. Thực trạng. đẩy mạnh áp dụng các công nghệ sạch và thân thiện với môi trường vào sản xuất của các doanh nghiệp . động viên các doanh nghiệp gắn bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tuy đạt được thành công nhất định. đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của nước ta. cơ chế chính sách có liên quan đến bảo vệ môi trường. suy thoái môi trường trên phạm vi cả nước thục chất là chính sách khuyến khích.Chưa có hoạt động hỗ trợ tài chính cần thiết cho việc tự đánh giá tác động môi trường ở nhiều khu công nghiệp hay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên. sản xuất sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. chưa đa dạng được nguồn vốn. khắc phục ô nhiễm. Đó chính là lý do học viên chọn đề tài nghiên cứu: "Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sạch. . kinh nghiệm và giải pháp".Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ chưa đủ tích cực để đạt hiệu quả cần thiết (như tác động đến cả một vùng. một khu sản suất của một doanh nghiệp nhưng có phạm vi ảnh hưởng lớn) .

. nguyên nhân của những tồn tại đó. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.Thực trạng đầu tư tài chính cho bảo vệ môi trường ở nước ta trong giai đoạn 2004 đến nay? Tổng nhu cầu vốn đầu tư tài chính cần thiết cho bảo vệ môi trường ở nước ta trong giai đoạn 2010 đến 2020? Các giải pháp đề xuất huy động các nguồn vốn của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam? . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . + Tài trợ cho các dự án đầu tư sản xuất sạch. dự án bảo vệ môi truờng. . những khó khăn và bất cập trong hoạt động. + Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án như trên. III. các dự án đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ sạch. là thời gian Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động đến nay.Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2004. .Câu hỏi nghiên cứu: . 2. Nội dung nghiên cứu: Thực trạng về hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ vệ môi truờng Việt Nam. bao gồm : + Cho vay ưu đãi các dự án đầu tư sản xuất sạch. Đồng thời luận văn còn kết hợp phương pháp phân tích kinh tế. dự án bảo vệ môi truờng.Luận văn sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic là những phương pháp mang tính đặc thù của chuyên ngành nghiên cứu. sản xuất sạch sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường ở nước ta. đối chứng so sánh.Hoạt động hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam từ năm 2004 đến nay đạt được những kết quả gì? Những vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện. phương pháp chuyên gia… để góp phần làm rõ nội dung nghiên cứu.Luận văn còn sử dụng phương pháp thống kê. phân tích tổng hợp. đối chứng so sánh để đi sâu nghiên cứu của đề tài. các dự án đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ sạch.Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam đối với các hoạt động sản xuất ứng dụng công nghệ sạch. II.

Đề xuất những giải pháp để làm tăng tính hiệu quả của Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam đối với hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ sạch.Làm rõ hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam đối với các doanh nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ sạch. . những bài học viết trên tạp chí nghiên cứu khoa học về nguồn vốn.Luận văn còn kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu của các luận văn. + Báo cáo tổng hợp tình hình cho vay ưu đãi. Đồng thời cần có sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường. các doanh nghiệp địa phương hàng năm của Bộ Tài nguyên và môi trường. Bộ Tài chính với các địa phương. . phát triển bền vững. tài trợ. khu chế xuất. . các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện. GIỚI HẠN CỦA LUẬN VĂN 1. Do thời gian và điều kiện không cho phép nên Luận văn không triển khai nghiên cứu thực trạng hoạt động hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước mà chỉ giới hạn ở một số địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn. IV. 2. sản xuất sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường. sản xuất sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường ở nước ta để rút ra những bài học kinh nghiệm. Một số giải pháp đưa ra trong luận văn sẽ thiếu tính khả thi nếu không có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương để đưa vào áp dụng trong thực tiễn. hỗ trợ giá sản phẩm đối với các dự án sản suất sạch và dự án bảo vệ môi trường của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam từ năm 2004 đến nay. V. làng nghề gây ô nhiễm trầm trọng. các vùng. Bộ công an. hỗ trợ lãi suất. về cơ chế tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. sản xuất sạch của các khu công nghiệp.Các dữ liệu sẽ thu thập: + Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai áp dụng công nghệ sạch. luận án. MỤC TIÊU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->