GVHDSP: Nguyễn Trường Thành

GVHDCM: MAI VĂN TỊNH

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay mục tiêu phát triển đất nước là mục hàng đầu của Đảng và
Nhà nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó thì đất nước ta cần phải có một đội ngũ
tri thức có tài có đức.Nền tảng ấy phần lớn chính là những con người đã và
đang ngồi trên ghế nhà trường.Để trở thành những học sinh, sinh viên ưu tú ấy
thì ai cũng đều phải trải qua quá trình học tập,tu dưỡng từ khi còn trên ghế nhà
trường.Và người thầy giáo nói chung chính là những con người luôn sát
cánh,truyền đạt lại tri thức cho thế hệ trẻ,nuôi dưỡng và phát triển những nhân
tài cho đất nước.
Môi trường sư phạm chính là nơi đào tạo ra những đội ngũ giáo
viên,giảng viên giàu tri thức góp phần vào công cuộc mang lại tri thức cho con
người.Và trường DẠY NGHỀ SỐ 8 là một môi trường chuyên đào tạo nguồn
giáo viên kỹ thuật cho các trường trung học chuyên chuyên nghiệp.
Trước khi trở thành giáo viên thì giáo sinh nào cũng có một khoảng thời
gian được thực tập tại môi trường sư phạm, đó là những trường phổ thông
,trung học chuyên nghiệp..Và dù thực tập ở môi trường nào thì người giáo
sinh cũng được làm quen với việc áp dụng những kiến thức đã học kết hợp với
phương pháp giảng dạy sư phạm,cùng với sư hướng dẫn của Giáo viên hướng
dẫn chuyên môn khi đứng trên bục giảng,làm vai trò của một người giáo viên
truyền đạt lại kiến thức cho học sinh.Từ đó người giáo sinh sẽ rút ra được
những kinh nghiệm cho bản thân trước khi trở thành nhà giáo tương lai.

Báo cáo Thực Tập Sư Phạm

1

GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG

GVHDSP: Nguyễn Trường Thành

GVHDCM: MAI VĂN TỊNH

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian 3 tuần thực tập sư phạm tại Trường trung cấp kĩ thuật
công nghiệp NHƠN TRẠCH, tuy không dài nhưng em đã có cơ hội vận dụng
những kiến thức đã được học trong nhà trường kết hợp với những kiến thức
thu nhận được dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn để đứng trên
bục giảng với vai trò là một người thầy,người truyền đạt lại kiến thức cho học
sinh.Quá trình thực tập đã giúp em có được những kinh nghiệm quý báu cho
bản thân trong hiện tại và trong tương lai khi trở thành một nhà giáo.
Và em xin trân thành càm ơn đến các :
Ban Giám Hiệu, các phòng ban Trường trung cấp kĩ thuật
NHƠN TRẠCH

Thầy Nguyễn Trường Thành – giáo viên hướng dẫn sư phạm
và quý thầy cô Trường Cao Đẳng Nghề số 8 đã trực tiếp liên hệ nơi thực tập,
tạo điều kiện cho em được thực tập tại trường trung cấp kĩ thuật NHƠN
TRẠCH.

Thầy MAI VĂN TỊNH – giáo viên hướng dẫn chuyên môn
khoa Cơ Khí Trường KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHƠN TRACH ĐỒNG
NAI .Thầy đã tận tình chỉ dẫn, sửa những sai xót trong việc soạn bài giảng,giáo
án cũng như việc truyền đạt lại những kinh nghiệm nghề giáo khi em làm quen
với bục giảng.


Các bạn giáo sinh cùng nhóm- đã góp ý kiến,chia sẻ kinh
nghiệm trong suốt quá trình thực tập.
Tuy nhiên, trong quá trình thực tập sư phạm tại trường, em không thể tránh
được những mặt hạn chế cũng như thiếu sót về chuyên môn và sư phạm. Rất
mong được sự thông cảm của quý thầy cô và các em học sinh Trường Trường
KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHƠN TRACH ĐỒNG NAI
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn.
Đồng Nai, ngày

tháng năm 2011

Giáo sinh

Báo cáo Thực Tập Sư Phạm

2

GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................... .............................................................................. .. ..................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................... ........................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ....... ........................................................................................................... .......................................................................... ................... ............... ........................................................................................................................................... ................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... .......................................... Đồng Nai............................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................. ngày … tháng … năm 2011 Chữ ký giáo viên Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 3 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG ........... ..................................GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH NHẬN XÉT CỦA GVHD CHUYÊN MÔN ......................................................................................................................................................................................................................................................... ............................ ........................................................... ....................................... ....................................................................... ......................................................................................... ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ................................................................. ............................................. ........................................ ....................................................................................................................................... .......................... ....................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................... .............GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH NHẬN XÉT CỦA GVHD SƯ PHẠM ...................................... ......................................................... ............................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 4 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................. ....................................................... ............................................................................................................................ ........................................... ..................................................

............................................................................................................................ Đồng Nai..GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH .......................................................................... ............... MỤC TIÊU ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM............ .........................................................PHẦN GIỚI THIỆU: 1............................................................ NỘI QUI THỰC TẬP SƯ PHẠM Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 5 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG ................................................................................................................................. ......................................................................................................................... ....................... ............................................................................................................................. 2...................................................................................................................................................... ngày … tháng … năm 2011 Chữ ký giáo viên MỤC LỤC A............................................................................ ..................................... .................................................................................

Chương trình đào tạo ngành đang tham gia TTSP.GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH 3.Qui mô đào tạo. KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM. TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH.4 . MỤC TIÊU CỦA ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM: 1. Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 6 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG . MỤC TIÊU CHUNG . 2. thực giảng.1 .2 .Giúp cho sinh viên làm quen với môi trường sư phạm. 3.Sơ đồ tổ chức nhà trường. mục tiêu đào tạo. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINH A – PHẦN GIỚI THIỆU: 1. làm quen với việc lên lớp.1.NỘI DUNG: 1.PHẦN KẾT LUẬN: 1.3 . GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ HOẠT DỘNG CỦA TRƯỜNG THAM GIA TTSP. 3. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY. đối tượng tuyển sinh.Giới thiệu tổng quan về hoạt động của trường tham gia TTSP. 2. C. thực hiện các thao tác sư phạm. 3. B. 3.

tài liệu giảng dạy Lập chương trình môn học. Mô hình sau khi làm xong phải đưa giáo viên hướng dẫn chuyên môn duyệt. học hỏi kinh nghiệm thực tế trong việc giảng dạy. nắm bắt các công việc trước khi lên lớp.1. kỹ năng về chuyên môn. ca 4 bắt đầu từ 14h30’ đến 17h.GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH Tạo điều kiện cho sinh viên có dịp cọ xát.2. Rèn luyện khả năng ứng đối nhanh nhạy cũng như cách cư xử tình huống sư phạm trong quá trình đứng lớp.2. − Biết làm và sử dụng đồ dùng dạy học 2. kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vào quá trình giảng dạy. Kiến thức : Củng cố. Trang bị những kiến thức cần thiết có thể giúp ích cho công việc đứng lớp của một giáo viên sau này. Đối với giáo sinh : Trang phục phải nghiêm chỉnh. vận dụng kiến thức. . thành thạo. giáo dục học sinh học nghề. 1. NỘI QUI THỰC TẬP SƯ PHẠM 2. Soạn giáo án. ca 2 bắt đầu từ 9h30 đến 11h45’. Cũng cố và vận dụng những kiến thức. Tiếp tục rèn luyện để hình thành và hoàn thiện những kỹ năng dạy học.2. Kỹ năng : − − − − Lập kế hoạch dạy học.1 .Nội qui vào cổng : Đối với học sinh : phải mặc đồng phục. 1. Sinh viên tự nỗ lực và rèn luyện những đức tính và phẩm chất của nhà giáo. phải mang bảng tên khi vào trường. Lập thời khóa biểu. Buổi chiều : ca 3 bắt đầu từ 12h đến 14h30’. phải đảm bảo dự được ít nhất một tiết lý Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 7 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG . 2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ: 1. nghiệp vụ sư phạm vào giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động dạy.Thời gian : Buổi sáng : ca 1 bắt đầu từ 7h đến 9h30’. Góp phần phát triển và hình thành lòng yêu nghề.2. Việc trải nghiệm thực tế giúp sinh viên nắm bắt và vận dụng những kiến thức đã học trong môi trường sư phạm một cách linh động. giáo dục cơ bản nhằm đảm bảo cho hoạt động dạy học và giáo dục đạt hiệu quả. góp phần hình thành nhân cách ở mỗi cá nhân. soạn tài liệu giảng dạy như thế nào để giúp cho việc truyền đạt tri thức có hiệu quả tốt nhất. xa lạ.Tham gia dự giờ các nhóm thực tập khác. Có niềm tin vào năng lực của chính bản thân và lòng tự tin để hòa nhập vào môi trường khác mà không cảm thấy bỡ ngỡ.

GVHDSP: Nguyễn Trường Thành Báo cáo Thực Tập Sư Phạm GVHDCM: MAI VĂN TỊNH 8 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .

.Họp với giáo viên chuyên môn sau mỗi lần lên lớp để rút kinh nghiệm cho những lần sau. .GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH . Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 9 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG . Giáo án biên soạn phải thông qua giáo viên hướng dẫn sư phạm và giáo viên hướng dẫn chuyên môn.thuyết và một tiết thực hành. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG THAM GIA TTSP. .Họp tổng kết đợt thực tập sư phạm để rút kinh nghiệm.

may . d. môi trường . điện tử. Có 06 phòng chức năng: o Phòng Đào tạo. Hội đồng thẩm định chương trình. Trường có 50 cán bộ. phẩm chất đạo đức tốt và tâm huyết với nghề nghiệp.thiết kế thời trang với 3 cấp trình độ: trung cấp nghề và sơ cấp nghề phục vụ nhu cầu lao động trong nước. giáo trình dạy nghề. + Tổ chức bộ máy quản lý trường: a.1.Hành chính . có bản lĩnh chính trị.bảo hộ lao động. c. o Phòng Tổ chức . điện. Ban Giám hiệu gồm có: 1 Hiệu trưởng và2 Phó hiệu trưởng. o Phòng Công tác sinh viên. b. Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 10 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .Tài vụ. học sinh. Hội đồng trường. trường có 04 giáo viên đạt giải cao. Trường đang đào tạo hệ chính quy với quy mô tuyển sinh năm 2010 đạt 800 học sinh sinh viên Hiện tại. e.Giới thiệu tổng quan về hoạt động của trường tham gia TTSP Trường Trường trung cấp kĩ thuật NHƠN TRẠCH đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đa ngành như: cơ khí. giáo viên cơ hữu (trong đó 3% trình độ sau đại học) có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.Quản trị.GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH 3. công nghệ thông tin. o Phòng Kế toán . Trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc. Các hội đồng tư vấn.

lớp học): Để phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của học sinh.GVHDSP: Nguyễn Trường Thành f.000 m2 phòng học lý thuyết. 3. sinh viên đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong học tập. Trên 14. Bảo trì và sửa chữa máy công cụ 9. sinh hoạt. xưởng. Lập trình phân tích hệ thống 5. Cơ khí Chế tạo máy 2. Ký túc xá 1000 chổ ở với đầy đủ tiện nghi và khu vui chơi giải trí. Trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. trường đã đầu tư xây dựng: 1. Kế toán doanh nghiệp sản xuất 7. trong đó có nhiều khoa được trang bị hiện đại. Kỹ thuật máy tính 4. thực hành đạt tiêu chuẩn 2. Công nghệ Ô tô 3. Điện công nghiệp 6. GVHDCM: MAI VĂN TỊNH Có 09 khoa chuyên môn: 1. Công nghệ Tự động hóa 8. Công nghệ Cơ – Điện lạnh + Cơ sở vật chất (nhà. Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 11 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .

sv Phòng công tác sv.hs Phòng kế toàn tài vụ Khoa cơ khí chế tạo.2 .quản trị Phòng tổ chức hành chính quản trị Phòng đào tạo Đoàn thanh niên CS HCM Hội cựu chiến binh PHÓ HIỆU TRƯỞNG Quản lý hs.GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH 3.cơ khí động lực Khoa điện điện lạnh điện tử Phòng thực tập sx. BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HĐ thẩm định chương trình giáo trình HIỆU TRƯỞNG Các hội đồng tư vấn ĐẢNG BỘ Công đoàn cơ sở PHÓ HIỆU TRƯỞNG hành chính . Sơ đồ tổ chức nhà trường.dv Khoa Tin học – Kế toán Khoa học căn bản HỌC SINH.SINH VIÊN Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 12 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .

Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 13 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG . mục tiêu đào tạo.GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH 3.3. đối tượng tuyển sinh.Qui mô đào tạo.

GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH 3.5 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT. Lập trình phân tích hệ thống 5. Công nghệ Ô tô 3. 1. 2. Cơ khí Chế tạo máy 2. Kế toán doanh nghiệp sản xuất Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 14 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .1.3. Kỹ thuật máy tính 4.Qui mô đào tạo và đối tượng tuyển sinh  TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Cấp bằng trung cấp nghề hệ chính quy.5 năm đối với học sinh tốt nghiệp THCS trở lên. a) Ngành nghề đào tạo: Thời gian đào tạo 1. Điện công nghiệp 6. Hình thức xét tuyển theo học bạ.

bào. tác phong công nghiệp. thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. có đạo đức. mài.4. 3. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ đào tạo với các nghề: Cắt gọt kim loại. b) c) Chỉ tiêu: 800 học sinh.3. Mục tiêu đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật theo cấp trình độ trung cấp nghề. 3. 01 xưởng phay. sơ cấp nghề phù hợp với yêu cầu sản xuất.4. được miễn các môn đã học phù hợp với chương trình đào tạo. kỹ thuật viên. xưởng thực tập.GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH 7. 01 xưởng hàn được thiết kế đạt chuẩn xưởng công nghiệp và 01 phòng CAD/CAM/CNC. 3. Khoa Cơ khí chế tạo đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao đáp ứng nhu cầu xã hội bằng cách tập trung đầu tư phát triển nhiều mặt: Đội ngũ giảng viên. kèm theo học bạ. lương tâm nghề nghiệp. Bảo trì và sửa chữa máy công cụ 9. liên kết với doanh nghiệp. Chức năng nhiệm vụ của khoa a) Chức năng: Tổ chức chỉ đạo thực hiện. dịch vụ. công nghệ hàn theo kế hoạch đào tạo.2. Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 15 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG . sinh viên. Công nghệ Tự động hóa 8. Chương trình đào tạo ngành đang tham gia TTSP KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Để đáp ứng nhu cầu của xã hội đào tạo nghề theo 02cấp trình độ. Lưu lượng học sinh trong khoa hiện nay khoảng 200 học sinh. Công nghệ Cơ – Điện lạnh Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên hoặc tương đương. Tốt nghiệp CNKT 3/7. chế tạo các thiết bị dạy nghề. Khoa hiện nay có 04 xưởng thực hành: 02 xưởng tiện.1.

quy mô và phương thức đào tạo. 02 cao đẳng và thợ bậc cao.2.Thực hiện kế hoạch giảng dạy. trang thiết bị tại các xưởng tiện. Trong đó: 02 thạc sỹ.3. sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất. 01đại học .Nghiên cứu phương hướng phát triển của khoa về mục tiêu đào tạo. xưởng hàn. Khoa có nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong hội thi giáo viên giỏi 3. B – PHẦN NỘI DUNG 1. cơ cấu các nghề thuộc nhóm nghề Cơ khí chế tạo. giáo trình các nguồn học liệu phục vụ cho đào tạo nghề cắt gọt kim loại và nghề công nghệ hàn .Quản lý. cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng đào tạo .Hệ trung cấp Mối quan hệ giữa Khoa và Doanh nghiệp Khoa đã liên kết với nhiều doanh nghiệp để gia công các mặt hàng cơ khí và tìm nguồn hàng phù hợp với các bài tập trong chương trình đào tạo để học sinh thực tập nâng cao tay nghề và tiết kiệm vật tư. học tập theo chương trình kế hoạch giảng dạy . Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên phát triển không ngừng về số lượng cũng như chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo nghề. xưởng phay.Tổ chức nghiên cứu. phòng CAD/CAM/CNC. phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo của khoa . KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM (Từ này / /2011 đến Tuần 1 Thứ Sáng 2 3 Gặp Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 4 Soạn giáo 16 5 Soạn / 6 Gặp /2011) 7 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH b) Nhiệm vụ: . 3. đổi mới nội dung.Thực hiện biên soạn và chỉnh sửa chương trình.4. Chương trình đào tạo .4. Tổng số giảng viên trong khoa hiện nay là 5 người.

GVHDCM: MAI VĂN TỊNH án . giảng lý thuyết Đứng lớp giảng dạy bài lý thu : ghi nội dung bài giảng lên bảng Dự giờ giáo sinh khác giảng dạy. 2 Sáng Gặp GVHD nhận xét. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Soạn giáo án Soạn Gặp và bài giảng giáo án GVHD lý thuyết: que và bài nhận hàn vonfram giảng lý xét. chỉnh sửa giáo án và bài giảng. 3 Sáng Đứng lớp dạy bài lý thuyết : que hàn vonfram trong khí trơ. chỉnh sửa giáo án và bài giảng. GVHD nhận xét.baì giảng thực hành bài que hàn vonfram trong khí trơ giáo án và bài giảng thực hành. sửa bài trơ. . Về kiến thức Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: Trình bày định nghĩa của que hàn trong khí trơ Trình bày được các loại khí hàn Được tầm quan trọng của khí hàn trong qua trình hàn 2.Đồ dùng học tập Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 17 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM trao đổi và nhận nhiệm vụ.chỉnh trong khí thuyết.tháng năm 2011… BÀI : QUE HÀN VONFRAM TRONG KHÍ TRƠ II..GIÁO ÁN LÝ THUYẾT GIÁO ÁN SỐ: 02 Tên chương: …HÀN TIG Thời gian thực hiện: 45 phú Thực hiện ngày . I.

......................................... .................................................. ................................................. .... Khí trơ đối với thép không hợp kim Ứng dụng hàn bàng tay: Ứng dụng hàn tự động : Trường hợp đặc biệt hàn tự động: Thời gian (2) 15 ph 10 ph Các hoạt động của giáo viên và học sinh Giáo viên (4) ........................................GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH ....................Nghe...................Giáo viên nhận xét 18 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG ...................Nhấn mạnh bước quan trọng nhất trong các bước trên để học sinh cần nắm ...........................Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện từng bước theo như trình tự đã nêu ở phần trên Học sinh (5) .................. ghi chép nội dung bài học vào tài liệu ..................................................................Nghe................................................................................................................................................................................................................................ Que hàn vonfam trong khí trơ 1............................................................................ 3......................Nghe. ...................................Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên .............. Vật liệu hàn 3.......................................... .................. II............................................................................ ghi chép vào tài liệu ......... Khí đối với thép không gỉ : Ứng dụng hàn bàng tay: Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 10 ph ...Ổn định lớp học Thời gian:.. Khí hàn II.........Quan sát lên bảng .......................... ..... ghi chép nội dung quan trọng vào tài liệu ............ THỰC HIỆN BÀI HỌC: Nội dung bài giảng (đề cương chi tiết bài học) (1) I....................................................................................................................................................................................Giáo viên nêu yêu cầu công nghệ và trường hợp ứng dụng trong thực tế ....Thuyết trình và diễn giải mục đích ........ .......... ............................Nghe... ......Nghe giáo viên hướng dẫn Nghe giáo viên hướng dẫn Nghe giáo viên hướng dẫn III....................................Diễn giải nội dung cần thực hiện của từng bước .......Thuyết trình và diễn giải ............................................................ .......Quan sát lên bảng ........ ghi chép nội dung yêu cầu vào tài liệu ..................................................... Định nghĩa 2...........................................

................................................ ........................................................................ – PHẦN KẾT LUẬN 1......năm.........Giáo viên nêu nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh 10 ph Giáo viên kết luận bài học ..GVHDSP: Nguyễn Trường Thành Ứng dụng hàn tự động : Trường hợp đặc biệt hàn tự động: IV.. em đã nhận được nhiều sự giúp Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 19 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG ................ Khí hợp kim nhẹ và đồng Ứng dụng hàn bàng tay: Trường hợp đặc biệt hàn tự động: Nguồn tài liệu tham khảo GVHDCM: MAI VĂN TỊNH ........ TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày................................ TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH Trong quá trình thực tập sư phạm tại Trường KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI ......Giáo viên nêu nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh ...... GIÁO VIÊN Ngày TRƯỞNG KHOA / GVHD tháng năm 2011 GSTT ...................... ....................................Chia nhóm thảo luận vật liệu .....................tháng ......

Ba tuần thực tập đã qua đi.Các trang thiết bị như máy chiếu projector..thành công cũng có những không tránh khỏi được các sai xót mong cô và các bạn học sinh thông cảm. Báo cáo Thực Tập Sư Phạm 20 GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG .Và nhửng những kinh nghiệm này sẽ rất có ích cho em sau này khi em trở thành nhà giáo. que hàn các trang thiet bị hàn. -Các bạn sinh viên chưa thực sự chú trọng việc học lý thuyết.giáo án…. thước đo chiều dày mối hànthước kẹp …để giảm chi phí cho sinh viên và tạo điều kiện cho các bạn được học tập được thuận lợi nhất. -Nhà trường đầu tư thêm cho bộ môn HÀN các dụng cụ cần thiết : may hàn .GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH đỡ của quý thầy cô và đặc biệt là Thầy MAI VĂN TỊNH. Là người luôn tạo điều kiện tốt cho em đứng trước lớp và sẻ chia kinh nghiệm của một nhà giáo mà cô đã có được. Sau đợt thực tập này em cảm thấy mình đã trau dồi thêm được kinh nghiệm sư phạm qua việc soạn bài giảng..các dụng cụ đo kiểm . 2. đứng lớp trực tiếp giảng dạy.vì vậy nhà trường nên tăng cường nâng cao lý thuyết cho sinh viên. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINH -Nhà trường cần trang bị thêm các phương tiện dạy học để việc học tập đạt được chất lượng cao hơn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful