Cổ Phiếu Thưởng, Thưởng Bằng Cổ Phiếu Với Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Với hai khái niệm cổ phiếu thưởng và thưởng bằng cổ phiếu làm cho chúng ta thấy được nếu cá nhân nào được hưởng giá trị từ hai khái niệm trên sẽ có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với nguồn thu nhập nhận được này. Cổ phiếu thưởng là khái niệm sẽ liên quan đến loại thu nhập từ đầu tư vốn. Cá nhân nào đã đầu tư vào một công ty cổ phần dưới dạng có sở hữu một số cổ phiếu của công ty đó. Và đến thời điểm cuối năm khi kết thúc một năm tài chính, sau khi tính toán lợi nhuận công ty quyết định cổ đông nào đang sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 cổ phiếu thưởng. Vậy rõ ràng từ đây bắt đầu phát sinh thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân, theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân thì cá nhân phải nộp Thuế TNCN với thuế suất 5% trên giá trị nhận được cổ phiếu thưởng tại thời điểm chi trả. Tuy nhiên Bộ Tài chính đã có Thông tư bổ sung về vấn đề này, tức khi nhận được cổ phiếu thưởng thì tạm thời cá nhân đó chưa phải nộp ngay thuế TNCN, mà chỉ nộp khi cá nhân đó tiến hành sang nhượng cổ phiếu đó. Khi sang nhượng sẽ phát sinh hai nguồn thu nhập là thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất thuế TNCN phải nộp là 5% trên mệnh giá và thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu (nếu có) với thuế suất thuế Thu nhập cá nhân là 0,1 % trên giá chuyển nhượng hoặc 20 % trên chênh lệch. Ở đây chúng ta thấy có thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá có được áp dụng không? Và tính hợp lý của nó? Giả sử là cá nhân đó đã làm đầy đủ các thủ tục để được tính với thuế suất 20 %. Vì đã là cổ phiếu thưởng tức khi đó theo công thức: Chênh lệch=Gía thực tế chuyển nhượng- Mệnh giá, mệnh giálúc này bằng không vì là cổ phiếu thưởng cá nhân không bỏ tiền mua. Vậy thuế TNCN lúc này nếu tính với thuế suất 20% sẽ bằng giá thực tế chuyển nhượng nhân với 20%. Có hợp lý chăng? Còn khái niệm thưởng bằng cổ phiếu cho chúng ta thấy ngay đây là thu nhập từ tiền lương tiền công đã được khẳng định trong Thông tư của Bộ Tài chính được xem là một khoản thưởng nhưng không phải bằng tiền đồng Việt Nam mà bằng cổ phiếu. Việc quy đổi ra tại thời điểm nhận để tính thuế TNCN cũng đã được quy định rõ trong Thông tư hướng dẫn là theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng và đơn vị trả thưởng có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào ngân sách, theo đúng quy định Luật Thuê TNCN. Nhưng mới đây Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu chưa phải nộp thuế Thu nhập cá nhân ngay cho khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công này, mà chỉ nộp khi cá nhân đó chuyển nhượng cổ phiếu có được từ thưởng bằng cổ phiếu. Và khi chuyển nhượng cũng sẽ phát sinh hai nguồn thu nhập là: thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Khi đó việc tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn cũng tương tự như cổ phiếu thưởng và như vậy việc tính thuế suất 20% cũng có hợp lý chăng? Còn việc tạm thời chưa thu thuế TNCN khi cá nhân nhận tiền thưởng bằng cổ phiếu mà không sang nhượng nói về tính nhân đạo thì rất đúng, bởi vì tôi chưa có tiền thực sự mà chỉ có cổ phiếu nhưng xét về tính hợp lý và công bằng so với các loại thu nhập khác thì không hợp lý. Bởi lẽ một cá nhân khi có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản (ngoài mối quan hệ gia đình được miễn thuế) thì chưa biết cá nhân đó có bán hay không khi trước bạ sang tên phải thực hiện nghĩa

) vẫn chưa phải nộp thuế.000đ/CP. Khoản thu nhập này độc lập với phạm trù đánh thuế đối với chứng khoán. doanh nghiệp chi trả. nên không ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường. cá nhâncó thu nhập chưa đến mức chịu thuế thì không nộp. Chúng ta tạo điều kiện.Tôi cho rằng. hiện nay chúng ta chưa đánh thuế vào cổ tức. Thuế Thu nhập cá nhân thể hiện quan điểm xuyên suốt cá nhân có thu nhập nhiều thì đóng thuế . nên hoàn toàn đúng theo quy định pháp luật hiện hành. * Có ý kiến cho rằng việc thu thuế từ cổ phiếu thưởng tại thời điểm này sẽ có những tác động tiêu cực đến sự phát triển của TTCK. Đây là đánh thuế vào khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ cơ quan. số cổ phiếu này có thể quy ra trị giá tiền và đây cũng là một khoản thu nhập. ngân hàng A thưởng Tết cho nhân viên. tiền công..vụ thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ thừa kế. Giả sử cá nhân này rất nghèo không phải là cá nhân từ đầu tư vốn có được cổ phiếu thưởng hay cá nhân có công ăn việc làm có thu nhập từ tiền lương tiền công được thưởng bằng cổ phiếu. cá nhân có thu nhập nhiều nhưng có hoàn cảnh khác nhau thì nộp thuế khác nhau. doanh nghiệp. Trên thực tế. Hoặc doanh nghiệp B.. Do vậy. Nếu không thu thuế thu nhập đối với cổ phiếu thưởng thì chính là không bình đẳng giữa những người phải tự bỏ vốn của mình. Tổng cục Thuế đã có đề xuất nào về việc đánh thuế đối với thu nhập từ chứng khoán ? . các khoản thu khác từ cổ phiếu (như cổ tức.. Để giải đáp băn khoăn này. Từ quan điểm Thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng và thưởng bằng cổ phiếu chắc rằng sẽ có điều chỉnh hợp lý để mọi cá nhân khi nộp thuế sẽ thấy mình có đóng góp nhất định cho đất nước. Cổ phiếu thưởng thực chất là thu nhập thực tế của người lao động do doanh nghiệp chi trả. chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Cúc. các khoản thu nhập của người lao động từ tiền lương. ổn định và đúng pháp luật. lại thưởng xe máy thay vì thưởng tiền thì chiếc xe này cũng sẽ phải quy đổi ra trị giá tiền tương đương và cũng phải chịu thuế thu nhập.. Vậy ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào ? . quà tặng. xin bà cho biết thu nhập từ cổ phiếu được thưởng có phải chịu thuế hay không ? Bà Nguyễn Thị Cúc: Theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Ví dụ. khuyến khích cho TTCK phát triển nhưng cũng phải đảm bảo bền vững. việc thu thuế từ cổ phiếu được thưởng là thực hiện đúng quy định trong Pháp lệnh bởi cổ phiếu thưởng thực chất là một hình thức thưởng tiền. lãi chuyển nhượng cổ phiếu. * Những khoản thu nhập khác từ cổ phiếu đã phải chịu thuế chưa. * Tới thời điểm này. hoặc vay mượn để đầu tư với những người đựợc thưởng của công ty. Rõ ràng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính): PV: Thưa bà. tiền thưởng (bằng tiền hoặc hiện vật) thì đều phải chịu thuế. thay vì tháng lương thứ 13 (trị giá 15 triệu đồng chẳng hạn) thì đã thưởng 150 cổ phiếu có mệnh giá 100. Dương Anh Minh/TNO Nhiều nhà đầu tư chứng khoán băn khoăn và lo lắng vì ngay sau khi Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung khẳng định chưa đánh thuế thu nhập từ chứng khoán thì lại có những thông tin về việc Cục Thuế TP HCM tiến hành thu thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng. việc tính thuế thu nhập đối tuơng ứng với giá trị cổ phiếu thưởng không thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của TTCK. thưa bà ? .Đến thời điểm này.

Cả doanh nghiệp và NĐT đều không được lợi. trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các nước. đồng thời tăng thu cho ngân sách. tương ứng 230 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ. Đó là giá trị DN không thay đổi và giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu được nhận. Tuy nhiên. việc chia cổ phiếu thưởng thường tạo ra hiệu ứng tích cực với giá cổ phiếu. Những NĐT tổ chức không mấy mặn mà do hiểu bản chất của vấn đề chia cổ phiếu thưởng. theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). CTCK SSI.. thu như thế nào.. nhưng giá trị cổ phiếu bị giảm xuống tương ứng. từ năm 2010 này. Vậy nhưng. bao giờ thực hiện. quản lý ra sao. giám sát. đây là một vấn đề lớn. xem xét điều kiện cụ thể tại Việt Nam. ITC dự kiến phát hành 23 triệu cổ phiếu thưởng. Nhiều DN khác cũng đã có thông tin về việc chia cổ phiếu thưởng như CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm. bởi khối lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên. cũng có nhiều ý kiến cho rằng cùng với hàng loạt các biện pháp quản lý. phần lớn các cổ phiếu này có chu kỳ tăng giá rất ngắn và thường giảm giá trước ngày chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên. nếu quy định này vẫn được thực hiện. Tổng cục Thuế vẫn chưa đề xuất phương án cụ thể liên quan đến vấn đề này. Chỉ là vấn đề tên gọi? . Việc này có thể ví với hành động dồn tiền từ hai túi vào làm một (DN gộp thặng dư vốn vào vốn điều lệ). Do vậy. đến thời điểm này. vì giá trị tài sản giữ nguyên.5 tỷ đồng. như có thu thuế hay không. cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. cổ phiếu tăng vốn… Nhu cầu của DN CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà (ITC) vừa chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1. nhận thưởng cổ phiếu chính là loại thu nhập khác từ đầu tư vốn và NĐT phải nộp thuế với thuế suất 5%. Còn đối với NĐT. * Xin cảm ơn bà ! Bất hợp lý thu thuế cổ phiếu thưởng DN tăng vốn điều lệ bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn là nhu cầu chính đáng. CTCP nhựa Bình Minh… Thực tế.. các NĐT sẽ phải nộp thuế TNCN lên đến 11. nó giống việc chia một túi tiền ra làm hai. Theo quy định tại Luật Thuế TNCN. DN sẽ “lách” bằng cách gọi đó là cổ phiếu chia tách. Nếu việc phát hành cổ phiếu thưởng của ITC được thông qua. Một số DN cho biết. việc đánh thuế đối với thu nhập từ chứng khoán sẽ góp phần điều chỉnh để thị trường phát triển ổn định. NĐT nhận cổ phiếu thưởng sẽ bị đánh thuế 5%. thì để đảm bảo quyền lợi cho NĐT.Trong bối cảnh TTCK phát triển “nóng” như hiện nay.

đều đánh vào thu nhập của NĐT. bởi lúc NĐT nhận cổ phiếu thưởng chỉ là nhận trên giấy. Thực chất. còn giá trị DN thì không thay đổi. vì sao phải nộp thuế?”.Chuyên gia chứng khoán Huy Nam cho biết. nhất là khi đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng là các DN có hoạt động đầu tư chứng khoán. giá cổ phiếu đã được điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ thưởng. Do đó. nên thay từ cổ phiếu thưởng bằng một từ khác để thể hiện đúng bản chất. NĐT không bị đánh thuế thu nhập. suy cho cùng. Phó chủ tịch Câu lạc bộ Các DN niêm yết đề xuất. Số cổ phiếu được tách không phải đóng thuế. ông Tâm đặt vấn đề và kiến nghị. nhưng trên thị trường. Thực chất. đánh thuế sai. vì cả hai loại thuế. Còn nếu không thì cơ quan thuế không nên thu thuế đối với cổ phiếu thưởng. NĐT sẽ phải nộp 5%. chứ chưa có thu nhập thực”. . trên thế giới chưa có nước nào dùng từ “cổ phiếu thưởng” để chỉ việc tách (chia) cổ phiếu của DN. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) nên chỉnh sửa cho phù hợp khái niệm cổ phiếu thưởng. Đồng tình với quan điểm này. “Chúng tôi sẽ cân đối. Trao đổi với ĐTCK. trong đó có UBCK. tài sản họ vẫn vậy. Cổ đông nhận được gì đâu. cổ phiếu thưởng thuộc về loại “thu nhập khác” và theo quy định của Luật Thuế TNCN. họ cũng phải chịu thêm thuế này trong khi họ đã phải chịu thuế thu nhập DN. lợi nhuận chưa phân phối thành vốn cổ phần. đây là hình thức tăng vốn điều lệ của DN bằng cách chuyển thặng dư vốn. một quan chức của Tổng cục Thuế cho biết. Sự bất hợp lý nêu trên có lẽ là lý do khiến Bộ Tài chính đến nay vẫn chưa ra văn bản hướng dẫn về việc thu thuế đối với cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn. Tuy nhiên. vị quan chức này nói. gây thiệt hại cho giới đầu tư. ông Nguyễn Băng Tâm. nếu mọi người cứ dùng mãi từ “cổ phiếu thưởng” (thay vì cổ phiếu tách) như một khái niệm thu nhập thì sẽ dẫn đến nhận thức khập khiễng về chứng khoán. việc này là chia tài sản DN ra nhiều phần hơn để thuận lợi cho thanh khoản. mặt khác. HCM hướng dẫn việc thu thuế TNCN từ cổ phiếu thưởng dành cho người lao động trong DN. Giả sử NĐT vẫn phải nộp thuế TNCN từ cổ phiếu thưởng thì vấn đề đặt ra là nộp khi nào. để cân nhắc kiến nghị cơ quan quản lý có thu thuế cổ phiếu thưởng từ chia tách cổ phiếu hay không. Hiện mới chỉ có Công văn số 14169/BTC-TCT của Bộ Tài chính gửi Tổng cục Thuế TP. “Số lượng cổ phiếu của cổ đông tăng lên. Tổng cục Thuế sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan.

ít có trường hợp chia cổ tức bằng CP vì thực chất đây là một hình thức chia nhỏ CP.Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ ngày 1.9. Không có hướng dẫn cách thu Theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30. Ông Chí đặt vấn đề: “Khi nào thì tính thuế và mức thuế cho CP được chia thêm này là bao nhiêu? Nếu thu thuế ngay lúc CP về đến tài khoản của NĐT thì không đúng vì nó chưa phát sinh thu nhập cho NĐT. Nếu chỉ thu thuế 0. Đối với cổ tức được chia bằng tiền mặt thì việc thu rõ ràng và không có gì tranh cãi.2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì lợi tức. Ông Lê Đạt Chí cũng cho biết. NĐT Nguyễn Ngọc Anh trên sàn SSI thắc mắc không biết sẽ phải nộp thuế cho phần CP được chia cổ tức như thế nào? Theo thông lệ. thu nhập từ cổ phiếu thưởng. Như vậy. Quy định này gây băn khoăn cho các nhà đầu tư cá nhân.ktdt. NĐT đang sở hữu CP của doanh nghiệp này không hề phát sinh thu nhập do dù số lượng CP tăng lên nhưng tổng giá trị không thay đổi. cổ tức trả bằng cổ phiếu đều phải chịu thuế. “Do đó chúng ta nên tiếp cận vấn đề giống như nước ngoài là không đánh thuế trên CP được chia vì không có cách xác định. ở nhiều nước trên thế giới.1% trên giá trị giao dịch lúc NĐT bán ra thì lại quay về việc thu thuế trên lãi vốn từ hoạt động kinh doanh chứng khoán chung mà thôi”.com. Riêng đối với cổ phiếu (CP) trả thay cho tiền mặt thì thông tư này không hướng dẫn chi tiết về cách tính thuế.vn – 2 năm trước Hanoinet. khi doanh nghiệp chia CP cho cổ đông thì giá tham chiếu CP đó sẽ được tính lại với mức giảm tương ứng với tỷ lệ được chia trong ngày giao dịch không hưởng quyền. việc Thông tư 84 không hướng dẫn rõ cách tính thuế cho phần CP thưởng đã gây hoang mang cho NĐT. Theo nhà phân tích chứng khoán Lê Đạt Chí. cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần của nhà đầu tư (NĐT) phải chịu thuế TNCN với thuế suất 5%. ông Chí nói. Còn nếu thu thuế lúc NĐT bán CP ra thì sẽ không xác định được đó là số CP được chia thêm hay là số CP NĐT mua vô lúc chưa được chia CP. Doanh nghiệp chia thêm CP để tăng vốn điều lệ nhưng vốn chủ sở hữu lại không thay đổi. Chỉ đánh thuế thu nhập trên lãi vốn NĐT bỏ ra như phương pháp tính thuế thu nhập chứng khoán đã có hướng dẫn”.2009. không dễ! Theo www.1. Hiểu thế nào mới đúng? .Tính thuế cổ phiếu thưởng.

Ông Huỳnh Anh Tuấn . Hơn nữa. như vậy các NĐT sẽ tránh bị chịu thuế mà vẫn đảm bảo sự thanh khoản của CP. việc chia cổ tức bằng tiền mặt hay bằng CP thì về nguyên tắc đó vẫn là lợi nhuận mà cổ đông nhận được cho nên việc tính thuế TNCN cũng sẽ xảy ra.000 đ/CP). nếu NĐT được chia cổ tức theo tỷ lệ 1:1 thì giá CP được xác định lại là 50. Mục đích của việc trả CP thưởng là nhằm tăng tính thanh khoản. TS Thuận cho rằng có thể tính thuế trên cơ sở khi NĐT bán ra số CP đó.000 đồng/CP chứ không phải mua bằng mệnh giá (10. khi số lượng CP phát hành thêm được đưa vào giao dịch. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng: . Ví dụ CP đang được giao dịch có thị giá 100.HCM.Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJC: Cơ sở nào để tính thuế? Tôi cũng không thể hiểu cơ sở nào dùng để tính thuế phần CP trả cổ tức cho NĐT. các doanh nghiệp sẽ phát hành một lượng CP ở mức hợp lý bằng mệnh giá. Điều 7. Vì khi chia cổ tức bằng tiền mặt thì giá CP cũng được điều chỉnh giảm xuống với tỷ lệ tương ứng vào ngày giao dịch không hưởng quyền giống như chia CP thưởng. Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) khi gửi thông báo về việc thực hiện Luật Thuế TNCN cho các NĐT vào cuối tháng 11 đã ghi rõ cổ tức được chia bằng CP sẽ chịu mức thuế 5% (cách tính là 5% x giá trị cổ tức). Thời gian chuẩn bị để thực hiện Luật Thuế TNCN không còn nhiều. Sau một thời gian. Theo TS Nguyễn Văn Thuận . Mục II. Vì vậy Vafi cho rằng thay vì áp dụng phương pháp chia CP thưởng. Khi đó.000 đồng/CP. Trong đó giá trị của cổ tức được xác định trên sổ sách kế toán và do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đặc biệt nếu NĐT chỉ mới bán bớt một phần số CP họ đang sở hữu thì làm thế nào để phân biệt được số lượng CP nào là CP được chia cổ tức và số CP nào là gốc để thu thuế theo hai suất khác nhau? Theo phân tích của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (Vafi). Thực chất là NĐT phải mua CP với giá 50.trường ĐH Mở TP. nếu tính trên mệnh giá thì mức thuế thu trên CP thưởng hay trên CP trả cổ tức sẽ bằng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt (là 5%). đồng thời hạn chế hình thức chi trả tiền mặt để giúp doanh nghiệp có vốn để tăng cường tái đầu tư. có lẽ doanh nghiệp sẽ không áp dụng hình thức này vì nó không hiệu quả mà ngược lại làm giảm giá trị CP mà các NĐT đang nắm giữ.1% giá trị lần chuyển nhượng. Bổ sung vào cuối khoản 2. Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn: 1.000 đ/CP và NĐT bán ra thì khi đó họ bị lỗ chứ không có lời. Nếu tính theo giá thị trường thì số tiền nộp thuế có thể lớn gấp nhiều lần so với mức nộp thuế khi nhận cổ tức bằng tiền mặt. nếu giá giảm còn 40. Nhiều NĐT và cả doanh nghiệp niêm yết mong muốn sẽ có những hướng dẫn cụ thể hơn để giải toả sự lo lắng này. Do đó.000 đồng/CP. việc tính thuế khi NĐT bán ra CP lại chồng lên với việc đánh thuế theo “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn” với mức thuế suất 20% thu nhập hoặc 0.

Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu có được từ nhận cổ tức. nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì phải khai và nộp thuế TNCN đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng ngay. cổ phiếu thưởng là giá thực tế tại thời điểm chuyển nhượng và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức. cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn. . Cá nhân chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự khai (theo Mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) và nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.1% trên giá thực chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán. .Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu.Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng. . Trường hợp giá trị vốn góp được rút khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng lần đầu ít hơn giá trị cổ tức nhận được thì sẽ kê khai và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần rút vốn hoặc chuyển nhượng sau cho tới khi hết. Sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đầu tư. . Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì không phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. nếu cá nhân rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốn thì phải khai và nộp thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức nhận được ngay.Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng. cổ phiếu thưởng với giá thấp hơn mệnh giá thì tính thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. 2. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu cao hơn mệnh giá thì cá nhân nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 0. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này. Trường hợp số lượng cổ phiếu chuyển nhượng lần đầu ít hơn số cổ phiếu nhận thay cổ tức hoặc số cổ phiếu thưởng thì sẽ tính và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần chuyển nhượng sau cho tới khi hết số cổ phiếu đó.