P. 1
Bai Tap on Chuong Halogen

Bai Tap on Chuong Halogen

|Views: 248|Likes:
Được xuất bản bởiTrí Minh

More info:

Published by: Trí Minh on May 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2015

pdf

text

original

Trường THPT Mỹ Quí

Nguyễn Thị Thiếp

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 6:

NHÓM HALOGEN. A. TỰ LUẬN.
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng: a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2. b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4. c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag. d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → K2SO4 → KNO3. 2. Xác định A,B,C, D,E,F,G: HCl + MnO2 → (A) ↑ + (B) rắn + (C) lỏng. (A) + Fe → FeCl3. (A) + (C)  a →s (D) + (E) ↑ (D) + Ca(OH)2 → (G) + (C). (F) + (E) t → (C) (F) + (A) t → (D). 3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính chất đó. 4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh? 5. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. 6. Viết các phương trình phản ứng cảu clo tác dụng với: Ca, K, Fe, FeCl2, ddNaOH, H2O.Gọi tên sản phẩm. 7. Cho các chất : KCl, CaCl2, MnO2, H2SO4đặc. Nêu tất cả các phương pháp điều chế khí hidroclorua. 8. Viết các phản ứng xảy ra giữa các chất(nếu có): a. Sắt tác dụng với clo. b. Sắt tác dụng với axit clohidric. c. Đồng tác dụng với axit clohidric. d. Đồng oxit tác dụng với axit clohidric. e. Sắt (II) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. f. Sắt (III) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. g. Canxi cacbonat với axit clohidric. h. Clo với kali hydroxyt đặc(100oC). Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử, xác định vai trò mỗi chất. 9. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ: a. HCl + ? → Cl2 + ? + ? b. ? + ? → CuCl2 + ? c. HCl + ? → CO2 + ? + ? d. HCl + ? → AgCl ↓+ ? e. KCl + ? → HCl + ? + ? f. Cl2 + ? → HClO + ? g. Cl2 + ? → NaClO + ? + ?
o o

1

h. NaClO + → NaHCO3 + ? 10. Ba(OH)2. HNO3. b. KCl. g. axit hypoclorơ. f. Cl2+ KBr. Cl2 → Br2. Nước giaven. h. Na2SO4. CuCl2 → ZnCl2. NaCl.12g sắt không? 17. f. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO. CaOCl2 + ? → HClO + ? k. Mangandioxit. a. d. NaOH + KBr. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na. f. NaI. 15. 16. Cl2 + ? → CaOCl2 + ? i. NaBr → Br2. Fe → FeCl2. CaOCl2 → CaCO3 → CO2 → HClO → NaClO. → FeCl3. K2SO4. c. Cl2 + KBr d. hodroclorua. c. NaNO3. NaBr. KCl. 12. NaOH. NaCl. Kali clorat. NaF. e. c. NaI + HBr. d. 11. KCl + I2. Cu → CuCl2. NaOH. Cho 30g hỗn hợp gồm Cu và Zn tác dụng hết với 200g dung dịch HCl thu được 5600ml khí (đktc). KI. HCl. d. HNO3. ZnCl2 → AgCl. KBr. b. CuCl2 + MgI2. Ca(OH)2. Tính khối lượng mỗi kim loại. c. H2SO4. b. NaOH. KF. HCl. b. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3. 14. g. c. c. Br2 → I2 → AgI. HCl → Cl2. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong dung dịch? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? a. 13. Ba(OH)2.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp h. j. KCl. Na2SO4 . Ca(NO3)2. KOH. a. Tính thể tích khí thoát ra đktc. b. Cho 26. ` i. CuCl2 → KCl. g. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế: a. NaCl. Lượng khí clo thu được có đủ để tác dụng hết với 1. Na2CO3. HCl. KCl → AgCl → Cl2 → KClO3. a. NaBr. MnO2 → Cl2 → nước javen → NaHCO3. e. HCl. NaCl + ZnBr2. Fe h.1g MnO2tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc. Clorua vôi. HNO3. CaCl2. K2SO4. e. k. Viết các phương trình phản ứng xảy ra: a. KNO3. KCl. b. KCl + AgNO3. H2SO4. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện). i. NaOH → NaCl. a. 2 . Tính nồng độ mol HCl. KNO3.

Cho clo tác dụng với vừa đủ với Fe rồi hòa tan lượng muối sinh ra vào nước được 100g dung dịch muối có nồng độ 16. c.(D = 0.24 lít khí (đktc). a. Khí sinh ra cho tác dụng vói 250ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. b.3g MnO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%. Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. Cho 29. Để hòa tan hoàn toàn 14. Tính khối lượng sắt và clo (đktc) đã dung. KCl vào nước thành 500g dung dịch A.Ag tác dụng hết với dung dịch HCl 15. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.5g H2O.5g/ml). a.4g sắt tác dụng với 840ml khí clo (đktc). Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại theo khối lượng. b. Tình khối lượng muối trong dung dịch. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng. 19. Cho Cho 78. Tính thể tích khí sinh ra (đktc). 28. 24. Hòa tan muối thu được vào 52. 25. Cho khí trên tác dụng với sắt. b. Tính thể tích dung dịch HCl 0. Hòa tan 10. 22. c. Cho 15g hỗn hợp gồm Fe. a. Cho 1. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7g. a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. Hòa tan 26. 27.55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2.84 lít H2(đktc). 23. b. a. b. b. Zn người ta cần vừa đúng 250 ml dung dịch HCl 2M. 21. Tính C% của mỗi muối trong dung dịch A.Mg bằng dung dịch HCl dư. Tính nồng độ dung dịch muối thu được. 20. Tính nồng độ mol của NaOH phản ứng và của dung dịch thu được. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại.475%. b. 26. Tính nồng độ % HCl.2 lít khí (đktc). c.9g hỗn hợp Fe. a. a. d. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. Cho 500ml dung dịch AgNO3 0.6g hỗn hợp hai muối NaCl. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng.5M đủ để tác dụng hết với các chất thu được trong phản ứng trên.8g hỗn hợp Al. Tính nồng độ % của dung dịch muối. Hòa tan 7.4g kết tủa. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng và thể tích khí sinh ra. 18.Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu dược 11. Cho 10g hỗn hợp Al.8g hỗn hợp gồm Fe.Mg.25%. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.Cu tác dụng vói dung dịch HCl dư thì thu được 7. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thì được 57. Tính nồng độ mol HCl. 3 .Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp b. b.6% thu được 3360ml khí thu được (đktc). a.5M tác dụng với 200g dung dịch HCl 5.

48 lít khí clo đktc đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng 36. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4. D. HCl. 34. ns2np6. CaCl2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất đó. Chất nào có tính khử mạnh nhất? A. Xác định nồng độ % của dung dịch KBr biết rằng 4. HF. C. khí. bromua. iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế F2? Bằng cách nào có thể điều chế được F2? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b. D.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 29. 4. Cho 19g hỗn hợp KF. 1 B. 32.05M và NaCl 0. không oxi hóa. liên kết cho nhận. C. Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì? A. HBr. B. 3. B. B. liên kết ion. HClO. người ta thu được 560 lít khí clo (đktc). rắn B. oxi hóa. D. Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút. clo là chất: A. lỏng. D. 8. cộng hóa trị có cực.81 ml dung dịch KBr đó (D = 1. Trong phản ứng clo với nước. Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu. Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr . 31. Trạng thái đúng của brom là: A.5% (D = 1. C. MgCl2. CaSO4. Tính thành phần % theo số mol của naCl trong hỗn hợp đầu.72 lít khí đktc.25g AgNO3 vào 500ml dung dịch HCl 1M. 2. Br2. B. D. 30.025g/ml) tác dụng với 300ml dung dịch HCl. Cho 200g dung dịch AgNO3 8. TRẮC NGHIỆM: 1. 5. ns2np3. Vì sao người ta có thể điều chế Cl2. HClO3. KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4đặc thu được 6. B. vừa oxi hóa. ns2p5. 31. vừa khử. ns2np4. a. C.24 lít khí SO2(đktc). D. C.1 M. ddAgNO3. B. HI. Thuốc thử của axit clohidric và muối clorua là: A. Cho hỗn hợp gồm Cu. công hóa trị không cực. Cho lượng dư AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0. Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là: A. D. D. phenolphthalein. 4 . khử. ddNaOH. 35. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5. HClO2. C. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. C. Ở trạng thái cơ bản các nguyên tố halogen có mấy e độc thân? A. dd Na2CO3. tất cả sai. B. HClO4. 33. Dùng dung dịch H2SO4đặc nóng để hòa tan hoàn toàn chất rắn B thu được 2. |Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. khử 6. Xác định thành phần % theo khối lượng của hõn hợp muối.34g/ml). Tính nồng độ các chất thu được sau phản ứng. I2 bằng cách cho hỗn hợp H2SO4đặc và MnO2 tác dụng với muối clorua. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khới lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. C. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu? 37. Cho cho 500 ml dung dịch chứa 4. 7.6 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B. 5. Hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. 3. 7.

D. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. tăng. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khả năng oxi hóa của các halogen đơn chất: a. clo tác dụn với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh. Đều có tính oxi hóa mạnh. vừa tăng. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen? A. Clo là chất: A oxi hóa. HCl. nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. C. 19. 10. Clo và hồ tinh bột C. KMnO4.Trong các kim loại sau đây. NaF. 18. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau: A. D. Fe. Tổng hợp từ H2 và Cl2. Cho dãy axit: HF. Clorua vôi là: A. KClO3 B. 11. B. tất cả đều đúng. không thay đổi. B.HI. D. Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế từ hóa chất nào sau đây? A. D. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩnlà do: A. Ag. tính oxi hóa mạnh. C. AgNO3. cấu hình e lớp ngoài cùng. 23. vừa khử. B. Khử năng tác dụng với nước giảm dần tử F2 đến I2. 16.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 9. HNO3 B. không giảm. Mg(OH)2. 17. D. 5 . D. B. B. B.D. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. vừa giảm. chất oxi hóa. Khi mở vòi nước máy. C. B. C. B. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm: A. D. C. hồ tinh bột. D. CuO. giảm dần. D. chất khử. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng: A. C. AgBr. B. HF. 24. giảm. HBr. C. vừa giảm. C. AgNO3. HClO. 22. dd AgNO3. Axit clohidric có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. A. B. MnO2.HBr. KMnO4. NaCl. Fe2O3. NaCl. clo độc nên có tính sát trùng. C. KMnO4¸Fe. 12. clo tác dụng với H2O. 15. D. Cu. khử. NaBr. số lớp e. số e độc thân. kim loại nào khi tá dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối? A. Không oxi hóa khử 14. Fe. B. Zn. Fe. B. H2SO4. D. D. AgCl. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric? A. B. Đều là chất khí ở điều kiện thường. 20. Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit. C. C. D. vừa tăng. Cu. tăng dần. clo có tính oxi hóa mạnh. CuO. Quì tím. 13. Thủy phân AlCl3. HCl. D. Dung dịch AgNO3không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A. Cu. C.Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là: A. Fe. Chất nào sau đây được ứng dụng dung để tráng phim ảnh? A. Thuốc thử để phẩn biệt dung dịch KI là. NaBr. môi trường. NaCl tinh thể và H2SO4đặc. C. Fe2O3. H2SO4. Không tăng. C. một nguyên nhân khác. NaI. vừa oxi hóa. Ag 21. Mg(OH)2. H2SO4.

Vì flo có thể tan trong nước. B. 26. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit. 27. 25. C. D. 29 Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử? A. C. Quì tím. D. C. Chất nào sau đây có độ ta tốt nhất? A. D. chỉ bị oxi hóa. Vì một lí do khác. Không bị oxi hóa. vừa bị khử.Vì flo không tác dụng với nước. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo. C. 28. A. AgCl. C. nước brom. AgF. Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr → 2 NaCl + Br2. C. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước. phenolphthalein. chỉ bị khử. B. 6 . không bị khử. 2HCl + Mg → MgCl2+ H2 . HCl + NaOH → NaCl + H2O.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp B. AgBr. NH3+ HCl → NH4Cl. nguyên tố clo: A. D. B. B. Thuốc thử để nhậ ra iot là: A. vừa bị oxi. AgI. hồ tinh bột. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit. Clorua vôi không phải là muối. D. MnO2+ 4 HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O. D. B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->