P. 1
Bai Tap on Chuong Halogen

Bai Tap on Chuong Halogen

Ratings:
(0)
|Views: 248|Likes:
Được xuất bản bởiTrí Minh

More info:

Published by: Trí Minh on May 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2015

pdf

text

original

Trường THPT Mỹ Quí

Nguyễn Thị Thiếp

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 6:

NHÓM HALOGEN. A. TỰ LUẬN.
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng: a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2. b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4. c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag. d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → K2SO4 → KNO3. 2. Xác định A,B,C, D,E,F,G: HCl + MnO2 → (A) ↑ + (B) rắn + (C) lỏng. (A) + Fe → FeCl3. (A) + (C)  a →s (D) + (E) ↑ (D) + Ca(OH)2 → (G) + (C). (F) + (E) t → (C) (F) + (A) t → (D). 3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính chất đó. 4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh? 5. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. 6. Viết các phương trình phản ứng cảu clo tác dụng với: Ca, K, Fe, FeCl2, ddNaOH, H2O.Gọi tên sản phẩm. 7. Cho các chất : KCl, CaCl2, MnO2, H2SO4đặc. Nêu tất cả các phương pháp điều chế khí hidroclorua. 8. Viết các phản ứng xảy ra giữa các chất(nếu có): a. Sắt tác dụng với clo. b. Sắt tác dụng với axit clohidric. c. Đồng tác dụng với axit clohidric. d. Đồng oxit tác dụng với axit clohidric. e. Sắt (II) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. f. Sắt (III) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. g. Canxi cacbonat với axit clohidric. h. Clo với kali hydroxyt đặc(100oC). Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử, xác định vai trò mỗi chất. 9. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ: a. HCl + ? → Cl2 + ? + ? b. ? + ? → CuCl2 + ? c. HCl + ? → CO2 + ? + ? d. HCl + ? → AgCl ↓+ ? e. KCl + ? → HCl + ? + ? f. Cl2 + ? → HClO + ? g. Cl2 + ? → NaClO + ? + ?
o o

1

K2SO4. 11. Lượng khí clo thu được có đủ để tác dụng hết với 1. Cl2 + KBr d.12g sắt không? 17. 2 . NaOH. HCl. Fe → FeCl2. axit hypoclorơ. g. b. NaOH. NaBr. 12. Cl2 → Br2. → FeCl3. KBr. i. 13. H2SO4. Cl2 + ? → CaOCl2 + ? i. NaOH. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na. a. KCl → AgCl → Cl2 → KClO3. NaCl. HCl. Na2SO4. H2SO4. NaBr. Ca(OH)2. Cho 30g hỗn hợp gồm Cu và Zn tác dụng hết với 200g dung dịch HCl thu được 5600ml khí (đktc). b. f. KCl. Nước giaven. HNO3. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong dung dịch? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? a. c. Tính khối lượng mỗi kim loại. 16. Cho 26. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO. NaNO3. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3. NaOH → NaCl. b. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học. CaCl2. MnO2 → Cl2 → nước javen → NaHCO3. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện). Clorua vôi. d. Ba(OH)2. NaCl. Na2CO3.1g MnO2tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc. c. e. k. c. Viết các phương trình phản ứng xảy ra: a. NaI. HCl. KF. a. f. KNO3. KCl. KCl. 15. Br2 → I2 → AgI. NaClO + → NaHCO3 + ? 10. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế: a. KCl + I2. Ca(NO3)2. NaCl + ZnBr2. KCl + AgNO3. CuCl2 → KCl. b. CuCl2 → ZnCl2. c. HNO3. b. d. CaOCl2 + ? → HClO + ? k. HCl → Cl2. Mangandioxit. Na2SO4 . Cl2+ KBr. CaOCl2 → CaCO3 → CO2 → HClO → NaClO. NaBr → Br2. h. KNO3. KCl. NaCl. a. Cu → CuCl2. CuCl2 + MgI2. f. Kali clorat. NaOH + KBr. 14. a. b.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp h. ` i. NaF. hodroclorua. Tính thể tích khí thoát ra đktc. NaI + HBr. e. g. h. c. d. Fe h. HNO3. KI. HCl. e. Tính nồng độ mol HCl. g. K2SO4. KOH. ZnCl2 → AgCl. j. c. Ba(OH)2.

Tính thể tích dung dịch HCl 0. d.3g MnO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%. 24. 18. a. b. a. Tính C% của mỗi muối trong dung dịch A. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thì được 57.Cu tác dụng vói dung dịch HCl dư thì thu được 7. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.(D = 0. b.Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu dược 11.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp b. Cho 1. Zn người ta cần vừa đúng 250 ml dung dịch HCl 2M. Hòa tan 10. Cho Cho 78. 3 . Tính nồng độ dung dịch muối thu được. 23. b. c.55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng. Hòa tan 7. Để hòa tan hoàn toàn 14. KCl vào nước thành 500g dung dịch A. 19. 25. Tính khối lượng sắt và clo (đktc) đã dung. a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. a. Cho 10g hỗn hợp Al. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng.9g hỗn hợp Fe. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7g. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại. Khí sinh ra cho tác dụng vói 250ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Hòa tan muối thu được vào 52.6% thu được 3360ml khí thu được (đktc). a. Cho 15g hỗn hợp gồm Fe. Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. Cho 500ml dung dịch AgNO3 0.25%. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại theo khối lượng. a.84 lít H2(đktc). Cho 29. Tính thể tích khí sinh ra (đktc). Tính nồng độ % HCl. Cho clo tác dụng với vừa đủ với Fe rồi hòa tan lượng muối sinh ra vào nước được 100g dung dịch muối có nồng độ 16. Tính nồng độ mol của NaOH phản ứng và của dung dịch thu được.2 lít khí (đktc). 27. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng và thể tích khí sinh ra.4g kết tủa. a.6g hỗn hợp hai muối NaCl. a.5g/ml).24 lít khí (đktc). Hòa tan 26. b. c. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.5g H2O.475%.8g hỗn hợp gồm Fe.Mg. 20. c. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. 26. Tính nồng độ mol HCl. b.Mg bằng dung dịch HCl dư. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. b. Cho khí trên tác dụng với sắt.5M tác dụng với 200g dung dịch HCl 5. b.5M đủ để tác dụng hết với các chất thu được trong phản ứng trên. b. 22. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Tình khối lượng muối trong dung dịch.4g sắt tác dụng với 840ml khí clo (đktc). 21. Tính nồng độ % của dung dịch muối.Ag tác dụng hết với dung dịch HCl 15. 28.8g hỗn hợp Al.

Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr . C. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất đó. C. 4 . 3. D. 7. 35. HClO. D. Cho 19g hỗn hợp KF. khí. |Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. ns2np3. Vì sao người ta có thể điều chế Cl2. dd Na2CO3. bromua. B. C.72 lít khí đktc.25g AgNO3 vào 500ml dung dịch HCl 1M. TRẮC NGHIỆM: 1.24 lít khí SO2(đktc). Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khới lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. công hóa trị không cực.1 M. HCl. b. ns2np6.81 ml dung dịch KBr đó (D = 1. C. HF. Tính thành phần % theo số mol của naCl trong hỗn hợp đầu. MgCl2. B. 33. ddAgNO3. 8. D. KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4đặc thu được 6. khử. 32. HI. C. Trạng thái đúng của brom là: A. liên kết ion. liên kết cho nhận. 7. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng 36. khử 6. a. clo là chất: A. 5. B. Trong phản ứng clo với nước. lỏng. Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút. Cho hỗn hợp gồm Cu.5% (D = 1. Ở trạng thái cơ bản các nguyên tố halogen có mấy e độc thân? A. C. Br2. CaSO4. người ta thu được 560 lít khí clo (đktc). Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4.48 lít khí clo đktc đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88. Cho lượng dư AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0. D. phenolphthalein. Cho cho 500 ml dung dịch chứa 4. 31.34g/ml).025g/ml) tác dụng với 300ml dung dịch HCl. oxi hóa. 1 B. HClO3. Dùng dung dịch H2SO4đặc nóng để hòa tan hoàn toàn chất rắn B thu được 2. CaCl2. Cho 200g dung dịch AgNO3 8. B. Hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu. D. B. HClO4. 5. Tính nồng độ các chất thu được sau phản ứng. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu? 37. 2. I2 bằng cách cho hỗn hợp H2SO4đặc và MnO2 tác dụng với muối clorua. không oxi hóa.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 29. ddNaOH. Thuốc thử của axit clohidric và muối clorua là: A. 3.6 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B. 34. B. 31. HBr. Xác định thành phần % theo khối lượng của hõn hợp muối. vừa khử. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. HClO2. Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là: A. D. B. Chất nào có tính khử mạnh nhất? A. tất cả sai. 30. rắn B. 4. C.05M và NaCl 0. D. D. Xác định nồng độ % của dung dịch KBr biết rằng 4. ns2p5. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5. ns2np4. cộng hóa trị có cực. vừa oxi hóa. Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì? A. iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế F2? Bằng cách nào có thể điều chế được F2? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. C.

Fe. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng: A. C. C. C. Đều là chất khí ở điều kiện thường. C. D. dd AgNO3. HF. chất oxi hóa. C. D. B.HI. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen? A. 19. tăng dần. HCl. D. tất cả đều đúng. NaCl. C. B. H2SO4.Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là: A. giảm. Tổng hợp từ H2 và Cl2. Fe. 12. KMnO4. clo tác dụng với H2O. C. 17. Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit. CuO.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 9. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric? A. Clo là chất: A oxi hóa. H2SO4. số e độc thân. 18. không thay đổi. Fe2O3. 16. vừa tăng. B. B. C. C. NaI. Fe. tính oxi hóa mạnh. HNO3 B. hồ tinh bột. NaCl tinh thể và H2SO4đặc. Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế từ hóa chất nào sau đây? A. 10. KClO3 B. Cho dãy axit: HF. Quì tím. 5 . 24. Clo và hồ tinh bột C. C. B. Chất nào sau đây được ứng dụng dung để tráng phim ảnh? A. C. D. B. giảm dần.D. 15. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau: A. HBr. KMnO4¸Fe. C. B. Đều có tính oxi hóa mạnh. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩnlà do: A. B. Khi mở vòi nước máy. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm: A. D. Ag 21. 23. AgNO3. không giảm. môi trường. AgBr. cấu hình e lớp ngoài cùng.HBr. AgCl. D. NaBr. Thuốc thử để phẩn biệt dung dịch KI là. D. khử. B. D. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. MnO2. clo độc nên có tính sát trùng. Thủy phân AlCl3. clo tác dụn với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh. một nguyên nhân khác. Cu. B. KMnO4. Không tăng. Khử năng tác dụng với nước giảm dần tử F2 đến I2. Clorua vôi là: A. vừa giảm. kim loại nào khi tá dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối? A. vừa khử. 20. AgNO3.Trong các kim loại sau đây. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim. C. B. NaF. vừa oxi hóa. D. CuO. D. D. vừa tăng. vừa giảm. Axit clohidric có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. Cu. nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Ag. 11. tăng. B. số lớp e. A. Fe. 13. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khả năng oxi hóa của các halogen đơn chất: a. NaBr. clo có tính oxi hóa mạnh. Zn. C. HCl. chất khử. Cu. D. Fe2O3. NaCl. H2SO4. Mg(OH)2. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. D. B. Mg(OH)2. Không oxi hóa khử 14. D. Dung dịch AgNO3không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A. HClO. 22.

MnO2+ 4 HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo. Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr → 2 NaCl + Br2. AgI.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp B. D. C. Vì flo có thể tan trong nước. phenolphthalein. Không bị oxi hóa. B. không bị khử. A. D. chỉ bị khử. B. HCl + NaOH → NaCl + H2O. AgF. 27. B. D. AgCl. Thuốc thử để nhậ ra iot là: A. nước brom. Chất nào sau đây có độ ta tốt nhất? A. NH3+ HCl → NH4Cl. Quì tím. Vì một lí do khác. AgBr. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit. hồ tinh bột. 28. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước. nguyên tố clo: A. D.Vì flo không tác dụng với nước. C. Clorua vôi không phải là muối. C. chỉ bị oxi hóa. B. 2HCl + Mg → MgCl2+ H2 . B. C. C. D. C. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit. D. 25. vừa bị oxi. 29 Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử? A. 6 . vừa bị khử. 26.

Hoạt động (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
truongyeunam liked this
Hung Ngo liked this
vanhieu013 liked this

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->