ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CHÀO ĐỒNG CHÍ 2010 ------------------Tp.

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2010

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Cuộc thi “Chào đồng chí” – Năm 2010
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ ĐOÀN – HỘI - TRƯỜNG I. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua các tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng. Lần lượt các tên gọi đó là gì? 2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra ở đâu? 3. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ I là ai? 4. Người vẽ huy hiệu Đoàn là ai? 5. Thông tin nào không đúng khi nói về cờ Đoàn? 6. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì? 7. Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” trở thành bài ca chính thức của Đoàn vào thời gian nào? 8. Bí thư thứ I Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX là ai? 9. Ai là người phổ nhạc cho bài Đoàn ca? 10. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? II. THÀNH ĐOÀN TP.HCM 1. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ VIII là ai? 2. Tiền thân của Thành Đoàn là đơn vị nào? 3. Hai thủ lĩnh thanh niên đầu tiên của Thành Đoàn TP.HCM là ai? 4. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ I là ai? 5. Khẩu hiệu “Học tập, hành động vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội” là khẩu hiệu của? 6. Phong trào nào sau đây không nằm trong chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM qua các thời kỳ? 7. Trường Đoàn Lý Tự Trọng nằm ở đâu? 8. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM 9. Xưởng phim truyền thống Thành đoàn – TP.HCM là tên gọi trước đây của đơn vị nào? 10. Nhà văn hóa thanh niên nằm ở đâu? III. ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 1. Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 2. Đoàn trường hiện nay có bao nhiêu Bí thư, Phó Bí thư, UVTV? 3. Đoàn trường có bao nhiêu Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc? 4. Các Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 5. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu đồng chí? 6. Nhiệm kỳ của Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM kéo dài bao lâu? 7. Chương trình nào sau đây không phải là chương trình của Đoàn trường hiện nay? 8. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chương trình hệ thống mã vạch của Đoàn trường? 9. Chuyên mục nào sau đây không phải của website Đoàn - Hội trường? 10. Danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc trường Đại học Kinh tế TP.HCM hàng năm do ai bình chọn? IV. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Công trình thanh niên Đại Hội Đại biểu Hội sinh viên Tp.Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai? 3. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần I diễn ra vào thời gian nào? 4. HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã thông qua quyết định quan trọng nhất nào? 9. Khẩu hiệu hành động nhiệm kì III (2005.HCM 1. Công trình thanh niên “Lầu học tự quản” đã có mặt tại mấy cơ sở? 6.HCM có bao nhiêu đồng chí thường trực? VII. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I là ai? 3.HCM 1. tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại Hội? 2. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai? 2. Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên trường hiện nay mang tên gì? 3. Miss Kinh tế 2006 là ai? 2. Tác giả bài ca chính thức của Hội sinh viên Việt Nam là ai? V.HCM sẽ tổ chức Đại hội lần thứ mấy? 3. Tính đến tháng 10/2008.HCM là ngày mấy? 8. Cơ cấu Ban chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII diễn ra vào thời gian nào? 5. Từ khi thành lập đến nay. Nhiệm kỳ của Hội Sinh viên trường kéo dài mấy năm? 7. Đại hội lần thứ nhất Hội sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội được xem là bước ngoặt mở đầu cho sự phát triển của phong trào sinh viên Việt Nam vì kết quả nào? 7. Hội sinh viên thành phố có bao nhiêu cơ sở Hội sinh viên cấp trường? 9. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2008 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? 7.1. Ngày thành lập của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Số lượng Câu lạc bộ/Đội/Nhóm cấp trường và cấp khoa hiện nay đang hoạt động chính thức là bao nhiêu? 2. Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân từ tổ chức nào? 5.HCM nhiệm kỳ III (2005. Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Ngoài Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam là gì? 10. Cơ sở chính Trung tâm hỗ trợ Sinh viên thành phố đặt tại đâu? 6.2010) đề ra? 4.2010) Hội sinh viên Thành phố là gì? VI. Điều nào sau đây sai khi nói về nhiệm vụ Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường? 5. Công dụng lớn nhất của thẻ Hội là gì? 8. đó là: 10.Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đặt tại đâu? 8. Ngày 09/01 được chọn làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam vào thời gian nào? 6. Chiến dịch tình nguyện hè của Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh có tên là gì? 7. Hội sinh viên thành phố còn có 1 đơn vị thành viên trực thuộc. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2010 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? . Trong tháng 12/2010 Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Phong trào nào hiện nay Hội sinh viên trường đang triển khai thực hiện theo kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam? 5. Quỹ học bổng do Hội sinh viên trường phát động và quản lý có tên gì? 4.HCM gồm bao nhiêu đồng chí? 6. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” là ? 4.

tháng.HCM là gì? VIII. Nguồn chủ yếu của học bổng Điểm sáng tương lai là nguồn nào? 14.HCM tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian nào? 12.HCM có tổng cộng bao nhiêu phó hiệu trưởng? Kể tên? 11.HCM trở thành trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Chủ tịch nước trao tặng: 4. SỰ KIỆN LỊCH SỬ 1. Điểm chuẩn trúng tuyển khóa 36 – Đại học chính quy của trường Đại học Kinh Tế TP. năm nào? 7. chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Tế TP. tháng. Cổng thông tin chính thức của Đoàn – Hội trường là: 9.8. Hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh vào ngày tháng năm nào? 2. Theo quy định của nhà trường. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày.HCM. Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM hiện nay là một trong bao nhiêu trường trọng điểm của quốc gia? 10. Trường ĐH Kinh Tế TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. Năm 2010. Hệ thống nhà trọ sinh viên trực tuyến ra đời vào thời gian nào? 13. bầu ra Quốc hội và Quốc hội thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam vào ngày.HCM là 15. chuyên ngành nào bắt buộc sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt TOEIC 550.HCM tuyên dương đối tượng nào? 15. tháng. Trường ĐH Kinh Tế TP. viện đào tạo? 3. Hiến máu tình nguyện được tổ chức trong khoảng thời gian nào? 11.HCM vào năm nào? 7. năm nào? 5. Thủ tướng Chính phủ đã tách ĐH Kinh Tế ra khỏi ĐH Quốc gia TP.HCM được thành lập ngày tháng năm nào? 2.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường ĐH Kinh Tế TP. năm nào? 6. Trường ĐH Kinh Tế TP. cán bộ công chức. Khẩu hiệu chương trình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Kinh Tế TP. Học chế tín chỉ bắt đầu áp dụng từ khóa nào của đại học chính quy? PHẦN 2: KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM I. Hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc vào ngày. Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2010 diễn ra tại mặt trận nào? 10. Phong trào Đồng Khởi nổ ra đầu tiên ngày tháng năm nào và tại đâu? 8. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? 10. Trường ĐH Kinh Tế TP. phân khoa tiếng Pháp là DELF B1 trở lên? 8. Trường ĐH Tài chính Kế toán TP.HCM 1.HCM. Chiến dịch giải phóng miền Nam được đặt tên là chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày nào? .HCM hiện nay là ai? 6. Hiện nay trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu cơ sở được sử dụng làm giảng đường học tập cho SV hệ ĐHCQ tập trung? 13. Trường ĐH Kinh Tế TP. Chương trình liên kết đào tạo DBA giữa Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với nước nào sau đây? 14. Nước ta chính thức mang tên Việt Nam vào thời điểm nào? 4.HCM có bao nhiêu ban chuyên môn? 5. sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Hiệu trưởng trường.HCM vào năm nào? 9. Hịch tướng sĩ được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết vào thời điểm nào? 9.HCM hiện nay có bao nhiêu khoa. Lễ tuyên dương thường niên cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trường ĐH Kinh Tế TP.HCM tổ chức cuộc vận động với chủ đề “Giảng viên. Tổng tuyển cử tự do trong cả nước được tổ chức. Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Tổng hợp TP.

ông là học trò. tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả của lá cờ đỏ sao vàng là ai? 5. Trần Quang Khải đã làm bài thơ sau mừng trận thắng nào? “Chương Dương cướp giáo giặc Hàm Tử bắt quân thù Thái Bình nên gắng sức Non nước ấy nghìn thu” 15. Anh là ai? 2. hôi tanh muôn dặm Trận Tốt Động thây phơi đầy nội. Anh là 1 trong 7 thiếu niên được Bác Hồ trực tiếp bồi dưỡng ở Quảng Châu – Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào tháng 2/1930 do tổ chức nào lãnh đạo? 19. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 20 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỷ Dậu (1789) diễn ra như thế nào? 14. đá núi cũng mòn Voi uống nước. Ông là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Nguyễn An Ninh là người đã khởi xướng và tổ chức phong trào gì? II. Ông từng giữ các chức vụ: ủy viên Bộ Chính trị. Ông là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất. nước sông phải cạn Đánh một trận. Dương Hoài Nam là 1 bí danh của ông. tháng. Học sinh – Sinh viên Sài Gòn biểu tình chống chính quyền bù nhìn ngày. mãnh liệt của quân ta đối với giặc trong trận đánh nào? “Gươm mài đá. Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ với câu nói: “Quyết hi sinh … vì Đảng … vì dân”: 4. Khi mất. NHÂN VẬT LỊCH SỬ 1. năm nào? 17. Nguyễn Trãi viết những câu thơ sau để miêu tả khí thế áp đảo. Ông là ai? 8. Ai được mệnh danh là “Bố cái đại vương”? 9. Ai được mệnh danh là “Bình Tây đại nguyên soái”? 10. giật 12 quả mìn. Trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm bài thơ điếu bằng chữ Hán và Người đã tự dịch như sau: “Than ôi Bể Đà Nẵng triều thảm Đèo Hải Vân mây sầu Tháng Tư tin buồn đến Huỳnh Bộ trưởng đi đâu . lật nhào 8 xe cơ giới.11. “Trận Ninh Kiều máu chảy thành sông. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông diễn ra trong thời gian nào? 16. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 được mở đầu vào ngày nào và bằng sự kiện gì? 12. diệt 88 tên địch trong đó có 4 tên xâm lược Mỹ khi mới 15 tuổi. sạch không kình ngạc Đánh hai trận. Thủ tướng nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976. một trong “tứ hổ” của đất Quảng. Anh được tặng danh hiệu anh hùng quân đội với thành tích đánh 30 trận. Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến dịch Tây Bắc diễn ra trong thời gian nào? Với mật danh là gì? 18. phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông có một bí danh là Tô. Anh hi sinh ở tuổi 17. tan tác chim muông” 13. thối để nghìn thu” Hai câu trên ghi lại chiến thắng oanh liệt của quân dân ta trong trận chiến nào? 20. Ông là ai? 7. Anh là ai? 3. “Vạn Thắng Vương” là biệt hiệu dùng để chỉ ai? 6. ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976. Ông sinh năm 1876. Tên ông được đặt cho chiến dịch từ ngày 10/01 – 31/03/1950. bí thư Quân ủy Trung ương.

không có nguồn thì sông cạn. Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh. Đoạn văn sau Bác Hồ nói trong dịp nào: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. đánh cho ngụy nhào Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” 8. mà phải tự hỏi mình đã làm những gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hi sinh phấn đấu đến chừng nào? 14. Yêu tổ quốc. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Đoạn văn sau của Bác nằm ở đâu: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.Trông vào Bộ Nội vụ Tài đức tiếc thương nhau Đồng bào ba chục triệu Đau đớn lệ rơi châu” Ông là ai? PHẦN 3: KIẾN THỨC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1. Tuần báo TIME của Hoa Kỳ đã bình chọn cho chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? 11. Bác Hồ tham gia Đảng Cộng sản Pháp năm nào? Tại đâu? 17. Cây phải có gốc. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”? Với bút danh gì? 15. Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam ở đâu? 16. Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy trong dịp nào? 13. vì Tự do Đánh cho Mỹ cút. cây không có gốc thì cây héo. Câu nói trên của Bác Hồ ở trong dịp nào? 12. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Người cách mạng phải có đạo đức. Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh có tất cả bao nhiêu bài thơ? 10. Giai đoạn 1931 – 1933. yêu đồng bào . Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn câu: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” trong dịp nào? 5. Vậy qua năm mới các cháu phải xung phong thực hành đời sống mới …”. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân về xin có một bài ca Gửi chúc đồng bào cả nước ta Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi Tin mừng thắng trận nở như hoa” 6. Trên đường vào Sài Gòn. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to Vì Độc lập. Bác Hồ viết thư dặn các cháu 5 điều trong dịp nào? Thời gian nào? 1. Nguyễn Sinh Cung được sinh ra ở đâu? 2. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Phan Thiết trong thời gian nào? 3. Thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc (1992) mang tên gì? 4. xuân nào vui hơn!” 7. Bác Hồ lấy tên là Văn Ba trong khoảng thời gian nào? 9.

ai cũng được học hành. Trên đường đi công tác ở Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “… trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. dũng cảm 18. Tập thơ “Nhật ký trong tù” được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian nào? 26. kỷ luật tốt 4. Sài Gòn được vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian nào? 25. thật thà. “Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là học … học để phụng sự tổ quốc. “Chúng ta thà hy sinh tất cả. “Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt 3 sẵn sang xung phong hiến tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước cho tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”. đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 31. Tờ báo do Bác xuất bản tại Pháp là tờ báo gì? Xuất bản năm nào? 22. phụng sự nhân dân. Đoàn kết tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói những lời trên vào ngày nào? 32. Câu nói của Bác Hồ: “… Người là ngọn Hải đăng soi đường cho toàn thể nhân loại bị áp bức đi tới giải phóng …” đang nói đến ai? 24. Hãy điền từ còn thiếu vào câu trên: 21. dân ta được hoàn toàn tự do. “Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là Người giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân nô lệ. Trong năm 1950. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu? 27. không chịu làm nô lệ …” Đoạn văn trên trích ở đâu? 23. Trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 29. chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận để cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu. đ/c Nguyễn Ái Quốc lúc này lấy tên là Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam trong suốt khoảng thời gian nào? 36. Đó là nội dung bức thư kêu gọi thanh niên được chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời điểm nào? 33.2. 20. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Tôi chỉ có một sự …… tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Tây Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu Non sông gấm vóc có ngày nay” Bài thơ Bác viết vào thời gian nào? Nhân dịp gì? 38. Khiêm tốn. Bộ chính trị BCH TW Đảng Lao động Việt Nam thông qua quyết định giữ gìn thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng Chủ tịch vào thời gian nào? 37. chứ nhất định không chịu mất nước. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5. Nguyễn Ái Quốc đã nói câu nói sau ở đâu? “Cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực của chúng ta vào vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác để thực hiện trong thực tế những lời giáo huấn của Lênin” 19. Học tập tốt. rau măng vẫn sẵn sang Bàn đá chông chênh lịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật là sang” Đây là bài thơ nào? Viết vào thời gian nào? 35. mà còn là một nhà hiền triết vĩ đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho những người . tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Người đã có mặt trong chiến dịch nào? 30. “Hai mươi năm trước ở hang này Đảng vạch con đường đánh Nhật. Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công và xây dựng xong vào thời gian nào? 34. Các nhiệm vụ chính của toàn dân được Hồ Chủ Tịch đề ra trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (1946) là gì? 28. làm cho dân giàu nước mạnh. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951). lao động tốt 3. “Sáng ra bờ suối tối vào hang Cháo bẹ.

Lần đầu tiên Bác Hồ đến Liên Xô vào thời gian nào? Bằng phương tiện gì? PHẦN 4: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ KINH TẾ .VĂN HÓA – CHÍNH TRỊ .đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công. viết tắt WTO là một tổ chức quốc tế có trụ sở đặt ở đâu? 11. VĂN HÓA 1. Năm 2003 UNESCO công nhận 1 khu di tích thiên nhiên nào sau đây của Việt nam là “di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N1”? 5. Tên gọi khác của Tết Thượng Nguyên là gì ? . Năm 2007. Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) được thành lập vào ngày nào? 7. đó là di sản nào? 12. Hồ lớn nhất thế giới là hồ nào? 13. là một tổ chức của bao nhiêu quốc gia? 4. KINH TẾ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam quý I/2009 là bao nhiêu ? 9. Ai đã phát biểu những suy nghĩ của mình về Bác như vậy? 39. Hãy cho biết năm nào Việt nam khám phá ra mỏ dầu sư tử nâu ? 18. Poor Dad” là ai? 13. Xuất khẩu café nhân của Việt nam đứng thứ hai thế giới. Việt Nam được UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể. Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của APEC vào tháng năm nào? 5. Cuốn sách “Của cải của các dân tộc” là của tác giả nào? 3. Khi một chuyên gia kinh tế nói rằng “ thị trường bất động sản đang hiện tượng bong bong”. Việt Nam có những danh nhân văn hóa thế giới nào? 8. Giá của một sản phẩm và dịch vụ được quyết định là dựa trên điều gì? 6.“Mãi mãi tuổi 20 “ là nhật kí của liệt sĩ nào? 7. Lễ hội trọi trâu của Việt Nam diễn ra hằng năm. Cầu vượt đại dương dài nhất thế giới nằm ở nước nào? 11. Trang web chính thức của Tổng cục thống kê Việt Nam là gì? 16. Nền giáo dục đương đại của Việt nam hiện nay chịu ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền văn hóa? 3. IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế). Siêu lừa Phố Wall là ai ? 17. Tác giả của tác phẩm “Rich Dad. “Cha đẻ” của Marketing hiện đại là ai? 2.XÃ HỘI I. Nhận định này có nghĩa là gì? 20. Tổ chức Thương mại Thế giới. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào? 4. Đó là lời nhận định của đ/c Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức nào? 40. Theo bình chọn của thesaigontimes. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hiện nay là ai? 8. được tổ chức ở địa phương nào? 6. hàm ý của nhận định này là gì? II. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trụ sở chính đặt tại đâu? 15. OECD là tên viết tắt của cái gì ? 12. “Nam thiên đệ nhất động” là tên gọi của địa danh nào sau đây? 2. Đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) là gì ? 9. bất bình đẳng khỏi Trái đất này”. GS Đặng Phong được giới khoa học gọi là gì? 14. Hang động băng lớn nhất thế Giới ở đâu? 10. Nơi bắt nguồn ngày lễ Valentine? 14. “Đây là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. tuy nhiên các chuyên gia kinh tế nói rằng giá trị xuất khẩu café của Việt nam ngày càng giảm. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày mấy ? 10. sự kiện quan trọng thứ 4 trong 10 sự kiện kinh tế nổi bật 2009 là gì ? 19.

Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì? 7. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì? 3. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì? 6. Bộ trưởng Bộ văn hóa – Du lịch – Thể thao Việt Nam hiện nay là ai? 9. Giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng gì? Thuộc lĩnh vực nào? 9. Daniel Oliver và Charles Pyott lúc còn là sinh viên. Tết Cả là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Độ tuổi được xét kết nạp đoàn viên? 9. Người Đoàn viên có bao nhiêu quyền. Việt Nam bắt đầu hưởng ứng ngày môi trường thế giới vào ngày. Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 2. Thủ tướng Mỹ đương nhiệm là ai? 6. Tết Cả là tên gọi khác của tết gì? 20. Tết Thanh Minh còn được gọi là gì ? 17.HCM với sản phẩm nào? 8. Ngày dân số Việt Nam hàng năm là ngày nào? 3. XÃ HỘI 1. Bộ trưởng Bộ công thương Việt Nam hiện nay là ai? IV. bao nhiêu nhiệm vụ? 10. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam hiện nay là ai? 10. Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 3. năm nào? 2. tháng. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với cán bộ đoàn viên. Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 là: 5. Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay là ai? 4. Nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn các cấp có thời gian: 11. CHÍNH TRỊ 1. “Hành trình cam 2009” của nhóm Cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến Việt Nam là cuộc đi bộ ngắn nhằm vận động tham gia kí tên “Vì công lý” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. ĐIỀU LỆ ĐOÀN 1. đã được phóng vào không gian vào thời gian nào? PHẦN 5: KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU LỆ ĐOÀN – ĐIỀU LỆ HỘI I. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì? 4. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp? 5. Ben Sexson. Khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam hiện nay? 6. Bức tranh nổi tiếng "Thiếu nữ bên hoa huệ" là của họa sĩ nào? III. Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á có tên viết tắt là gì? 19. . Tết Đoan Ngọ còn được gọi là gì ? 16. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hiện nay là ai? 8. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay là ai? 5. bao nhiêu nhiệm vụ? 8. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì? 2. Cơ sở Đoàn có bao nhiêu quyền. “Bà đầm già thành Turin” là biệt danh của đội bóng nào? 4. được tổ chức vào ngày 30/04/2009 tại đâu ? 10. Thiết kế của Rudy Roy. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1. Bộ trưởng Tài chính Mỹ là 7. Giải nhất cuộc thi sản phẩm phần mềm “ Trí tuệ Việt Nam 2007” thuộc về nhóm”Lá bốn cánh” TP. Thành An Thổ .15.Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thuộc tỉnh nào? 18. nằm trong 10 phát minh làm thay đổi cà thế giới được công bố trên Popular Mechanics là gì? 7.

12. Điều nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ của Hội sinh viên Việt Nam? 18. Phạm vi hoạt động của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam được qui định như thế nào trong Điều lệ Hội: 13. Cán bộ. Điều nào sau đây không đúng khi đề cập đến công tác kiểm tra của Hội? 15. điều nào sau đây không đúng? 12. Theo Điều lệ Hội. Điều kiện cơ bản để Câu lạc bộ Đội nhóm được phép thành lập? PHẦN 6: KIẾN THỨC VỀ BÀI HÁT ĐOÀN – HỘI 1. đối tượng nào sau đây được xem là Hội viên của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam? 10. Hội nghị Hội Sinh viên Việt nam các cấp có giá trị khi nào? 8. Đại hội. Khi xây dựng cơ cấu các thành viên Ban chấp hành Hội Sinh viên các cấp phải đảm bảo các yêu cầu gì? 6.000. Người Hội viên có bao nhiêu quyền. ĐIỀU LỆ HỘI 1. làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 17. Đối tượng nào được xem xét kết nạp Hội viên Hội sinh viên Việt Nam theo điều lệ Hội? 9. 13. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào? 15. Tổ chức có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật gồm tổ chức nào? 19. “Lên rừng xuống biển Dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới Không ngại gian khổ . Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh? 17. Hệ thống tổ chức Hội bao gồm mấy cấp? 4. “Sinh viên Việt Nam! Sinh viên Việt Nam Như những cánh chim tung bay tiến quân vào khoa học Cho ánh mắt sáng long lanh khát khao về tương lai” Đây là lời bài hát nào? 3. điều nào sau đây không đúng với quyền lợi của Hội viên Hội sinh viên Việt Nam? 11. làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 16. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với tổ chức Đoàn. số lượng ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên được qui định thế nào? 5. bổ sung và thông qua Điều lệ Đoàn” 16. Đối với các trường có số lượng sinh viên trên 10. Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn? 20. Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Hội sinh viên Việt Nam? 2. Việc thu nộp Đoàn phí do tổ chức nào quy định? 14. Hội viên vi phạm Điều lệ Hội. Ngoài sinh viên. Điều nào sau đây chưa chính xác khi nói về nhiệm vụ của Ban chấp hành Đoàn các cấp? II. Theo Điều lệ Hội qui định về nhiệm kỳ của Đại hội Hội sinh viên các cấp. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội sinh viên Việt Nam được qui định trong Điều lệ Hội như thế nào? 14. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” Đây là lời bài hát nào? 2. Hội Sinh viên Việt nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? 7. bao nhiêu nhiệm vụ? 3. Các cấp Hội vi phạm Điều lệ Hội. Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn khi nói về Ủy ban kiểm tra của Đoàn? 18. Điền từ thích hợp vào dấu…: “… có quyền sửa đổi.

Khẩu hiệu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì? PHẦN 8: KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG I. “Về đồng bằng phương nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn Dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng” Đây là lời bài hát nào? 5. Lều bánh bao dùng để ở là lều nào sau đây ? 3. Tín hiệu SOS trong Morse được phát thế nào? 2. Tín hiệu SOS trong Semaphore được phát thế nào? 2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng? 6. Tín hiệu "UEH" trong Morse được phát thế nào ? 5. Bài hát chính thức của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam là bài hát nào sau đây? 4. Để dựng lều chữ A cơ bản thì cần ít nhất là bao nhiêu người? . Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV đã đề ra mấy cuộc vận động? 8. Ngôi sao trong biểu trưng của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thể hiện ý nghĩa gì? 3. “Mặt trời rực sáng trên đồng Một ngày mới với bao niềm vui Một màu áo xanh ngang trời Mùa hè ơi quê hương gọi mời” Đây là lời bài hát nào? 6. Tác giả bài hát “Hành trình nối vòng tay lớn” là ai? 7. Theo điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy nhiệm vụ? 7. SEMAPHORE 1. Tác giả bài hát “Thanh niên Việt Nam” là ai? 8. Bài hát chính thức đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần 6 (2010 – 2015) là bài hát nào? 2. Số 10 trong Morse được phát thế nào ? II. Tác giả bài hát “Thanh niên tình nguyện” là ai? 10. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Morse là gì ? 3. Tác giả bài hát “Sức sống tuổi trẻ” là ai? PHẦN 7: KIẾN THỨC VỀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 1. LỀU TRẠI 1. MORSE 1. Cụng cụ để phát Semaphore gồm những thứ gì? III. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Semaphore là gì ? 3. Tiền thân của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức nào? 5. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Morse là gì ? 4. Tín hiệu "UEH" trong Semaphore được phát thế nào ? 5. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Semaphore là gì ? 4. Tác giả bài hát “Mãi là người thanh niên Việt Nam” là ai? 9. Lều chữ A là lều nào sau đây? 2.Những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao Những dấu chân tình nguyện gợi những ước mơ xa” Đây là lời bài hát nào? 4.

Nút thòng lọng là nút nào sau đây? 4. Nút thuyền chài là nút nào sau đây? 2. Nút nối chỉ câu là nút nào sau đây? BAN TỔ CHỨC CUỘC THI . Nút ghế đơn là nút nào sau đây? 5.4. Lều chữ A cơ bản gồm các bộ phận nào? IV. NÚT DÂY 1. Nút chạy là nút nào sau đây? 3. loại dây thích hợp nhất để dựng lều là dây gì? 5.