ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CHÀO ĐỒNG CHÍ 2010 ------------------Tp.

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2010

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Cuộc thi “Chào đồng chí” – Năm 2010
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ ĐOÀN – HỘI - TRƯỜNG I. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua các tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng. Lần lượt các tên gọi đó là gì? 2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra ở đâu? 3. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ I là ai? 4. Người vẽ huy hiệu Đoàn là ai? 5. Thông tin nào không đúng khi nói về cờ Đoàn? 6. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì? 7. Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” trở thành bài ca chính thức của Đoàn vào thời gian nào? 8. Bí thư thứ I Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX là ai? 9. Ai là người phổ nhạc cho bài Đoàn ca? 10. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? II. THÀNH ĐOÀN TP.HCM 1. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ VIII là ai? 2. Tiền thân của Thành Đoàn là đơn vị nào? 3. Hai thủ lĩnh thanh niên đầu tiên của Thành Đoàn TP.HCM là ai? 4. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ I là ai? 5. Khẩu hiệu “Học tập, hành động vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội” là khẩu hiệu của? 6. Phong trào nào sau đây không nằm trong chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM qua các thời kỳ? 7. Trường Đoàn Lý Tự Trọng nằm ở đâu? 8. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM 9. Xưởng phim truyền thống Thành đoàn – TP.HCM là tên gọi trước đây của đơn vị nào? 10. Nhà văn hóa thanh niên nằm ở đâu? III. ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 1. Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 2. Đoàn trường hiện nay có bao nhiêu Bí thư, Phó Bí thư, UVTV? 3. Đoàn trường có bao nhiêu Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc? 4. Các Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 5. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu đồng chí? 6. Nhiệm kỳ của Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM kéo dài bao lâu? 7. Chương trình nào sau đây không phải là chương trình của Đoàn trường hiện nay? 8. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chương trình hệ thống mã vạch của Đoàn trường? 9. Chuyên mục nào sau đây không phải của website Đoàn - Hội trường? 10. Danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc trường Đại học Kinh tế TP.HCM hàng năm do ai bình chọn? IV. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

đó là: 10.HCM có bao nhiêu đồng chí thường trực? VII. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai? 2. Ngày thành lập của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII diễn ra vào thời gian nào? 5.Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đặt tại đâu? 8.HCM 1.HCM sẽ tổ chức Đại hội lần thứ mấy? 3. Điều nào sau đây sai khi nói về nhiệm vụ Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường? 5. Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai? 3. Chiến dịch tình nguyện hè của Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh có tên là gì? 7. Đại hội lần thứ nhất Hội sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội được xem là bước ngoặt mở đầu cho sự phát triển của phong trào sinh viên Việt Nam vì kết quả nào? 7. Nhiệm kỳ của Hội Sinh viên trường kéo dài mấy năm? 7. HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã thông qua quyết định quan trọng nhất nào? 9. Công trình thanh niên Đại Hội Đại biểu Hội sinh viên Tp. Trong tháng 12/2010 Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần I diễn ra vào thời gian nào? 4. Ngày 09/01 được chọn làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam vào thời gian nào? 6. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I là ai? 3. Các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” là ? 4. Phong trào nào hiện nay Hội sinh viên trường đang triển khai thực hiện theo kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam? 5. Miss Kinh tế 2006 là ai? 2. Quỹ học bổng do Hội sinh viên trường phát động và quản lý có tên gì? 4. Cơ sở chính Trung tâm hỗ trợ Sinh viên thành phố đặt tại đâu? 6. tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại Hội? 2. Số lượng Câu lạc bộ/Đội/Nhóm cấp trường và cấp khoa hiện nay đang hoạt động chính thức là bao nhiêu? 2. Công dụng lớn nhất của thẻ Hội là gì? 8. Ngoài Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam là gì? 10.HCM nhiệm kỳ III (2005. Công trình thanh niên “Lầu học tự quản” đã có mặt tại mấy cơ sở? 6. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2008 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? 7.2010) Hội sinh viên Thành phố là gì? VI.1. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2010 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? .HCM 1. Tính đến tháng 10/2008. Hội sinh viên thành phố có bao nhiêu cơ sở Hội sinh viên cấp trường? 9.2010) đề ra? 4.HCM gồm bao nhiêu đồng chí? 6.HCM là ngày mấy? 8. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Khẩu hiệu hành động nhiệm kì III (2005. HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên trường hiện nay mang tên gì? 3. Từ khi thành lập đến nay. Cơ cấu Ban chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Tác giả bài ca chính thức của Hội sinh viên Việt Nam là ai? V. Hội sinh viên thành phố còn có 1 đơn vị thành viên trực thuộc. Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân từ tổ chức nào? 5.

HCM hiện nay là một trong bao nhiêu trường trọng điểm của quốc gia? 10. Học chế tín chỉ bắt đầu áp dụng từ khóa nào của đại học chính quy? PHẦN 2: KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM I. Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM tổ chức cuộc vận động với chủ đề “Giảng viên. Chương trình liên kết đào tạo DBA giữa Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với nước nào sau đây? 14. Hiến máu tình nguyện được tổ chức trong khoảng thời gian nào? 11. viện đào tạo? 3. Lễ tuyên dương thường niên cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trường ĐH Kinh Tế TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. Chiến dịch giải phóng miền Nam được đặt tên là chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày nào? . Hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc vào ngày. chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Tế TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. tháng.HCM hiện nay có bao nhiêu khoa. Hiệu trưởng trường. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày. Điểm chuẩn trúng tuyển khóa 36 – Đại học chính quy của trường Đại học Kinh Tế TP. Năm 2010. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? 10. Theo quy định của nhà trường. Nguồn chủ yếu của học bổng Điểm sáng tương lai là nguồn nào? 14. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. phân khoa tiếng Pháp là DELF B1 trở lên? 8. Phong trào Đồng Khởi nổ ra đầu tiên ngày tháng năm nào và tại đâu? 8. bầu ra Quốc hội và Quốc hội thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam vào ngày. cán bộ công chức. Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Tổng hợp TP. tháng.HCM vào năm nào? 7.HCM có bao nhiêu ban chuyên môn? 5. Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM là gì? VIII. Thủ tướng Chính phủ đã tách ĐH Kinh Tế ra khỏi ĐH Quốc gia TP. năm nào? 6.HCM vào năm nào? 9. SỰ KIỆN LỊCH SỬ 1.HCM là 15.HCM. chuyên ngành nào bắt buộc sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt TOEIC 550. Trường ĐH Kinh Tế TP. Hịch tướng sĩ được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết vào thời điểm nào? 9. tháng.HCM tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian nào? 12.HCM. Cổng thông tin chính thức của Đoàn – Hội trường là: 9. Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM tuyên dương đối tượng nào? 15. Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2010 diễn ra tại mặt trận nào? 10. Hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh vào ngày tháng năm nào? 2. Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM 1.HCM hiện nay là ai? 6. Hệ thống nhà trọ sinh viên trực tuyến ra đời vào thời gian nào? 13.HCM có tổng cộng bao nhiêu phó hiệu trưởng? Kể tên? 11. năm nào? 5. sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Hiện nay trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu cơ sở được sử dụng làm giảng đường học tập cho SV hệ ĐHCQ tập trung? 13.HCM trở thành trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Chủ tịch nước trao tặng: 4. Trường ĐH Kinh Tế TP. Nước ta chính thức mang tên Việt Nam vào thời điểm nào? 4. Khẩu hiệu chương trình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Kinh Tế TP. năm nào? 7. Trường ĐH Tài chính Kế toán TP.8.HCM được thành lập ngày tháng năm nào? 2.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường ĐH Kinh Tế TP. Tổng tuyển cử tự do trong cả nước được tổ chức.

NHÂN VẬT LỊCH SỬ 1. Anh hi sinh ở tuổi 17. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm bài thơ điếu bằng chữ Hán và Người đã tự dịch như sau: “Than ôi Bể Đà Nẵng triều thảm Đèo Hải Vân mây sầu Tháng Tư tin buồn đến Huỳnh Bộ trưởng đi đâu . Ai được mệnh danh là “Bố cái đại vương”? 9. Ông từng giữ các chức vụ: ủy viên Bộ Chính trị. Thủ tướng nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976. cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh là ai? 2. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào tháng 2/1930 do tổ chức nào lãnh đạo? 19. Ông là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Chiến dịch Tây Bắc diễn ra trong thời gian nào? Với mật danh là gì? 18. Trần Quang Khải đã làm bài thơ sau mừng trận thắng nào? “Chương Dương cướp giáo giặc Hàm Tử bắt quân thù Thái Bình nên gắng sức Non nước ấy nghìn thu” 15. phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. một trong “tứ hổ” của đất Quảng. Dương Hoài Nam là 1 bí danh của ông.11. giật 12 quả mìn. bí thư Quân ủy Trung ương. nước sông phải cạn Đánh một trận. “Trận Ninh Kiều máu chảy thành sông. tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. thối để nghìn thu” Hai câu trên ghi lại chiến thắng oanh liệt của quân dân ta trong trận chiến nào? 20. Tên ông được đặt cho chiến dịch từ ngày 10/01 – 31/03/1950. tan tác chim muông” 13. Ông là ai? 8. tháng. Ông sinh năm 1876. ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976. diệt 88 tên địch trong đó có 4 tên xâm lược Mỹ khi mới 15 tuổi. Trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Khi mất. Anh được tặng danh hiệu anh hùng quân đội với thành tích đánh 30 trận. Ông là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất. Học sinh – Sinh viên Sài Gòn biểu tình chống chính quyền bù nhìn ngày. Ai được mệnh danh là “Bình Tây đại nguyên soái”? 10. Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ với câu nói: “Quyết hi sinh … vì Đảng … vì dân”: 4. Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Anh là ai? 3. năm nào? 17. đá núi cũng mòn Voi uống nước. Anh là 1 trong 7 thiếu niên được Bác Hồ trực tiếp bồi dưỡng ở Quảng Châu – Trung Quốc. Nguyễn Trãi viết những câu thơ sau để miêu tả khí thế áp đảo. mãnh liệt của quân ta đối với giặc trong trận đánh nào? “Gươm mài đá. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 được mở đầu vào ngày nào và bằng sự kiện gì? 12. Ông có một bí danh là Tô. lật nhào 8 xe cơ giới. Tác giả của lá cờ đỏ sao vàng là ai? 5. sạch không kình ngạc Đánh hai trận. ông là học trò. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông diễn ra trong thời gian nào? 16. Nguyễn An Ninh là người đã khởi xướng và tổ chức phong trào gì? II. Ông là ai? 7. “Vạn Thắng Vương” là biệt hiệu dùng để chỉ ai? 6. hôi tanh muôn dặm Trận Tốt Động thây phơi đầy nội. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 20 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỷ Dậu (1789) diễn ra như thế nào? 14.

Cây phải có gốc. Phan Thiết trong thời gian nào? 3. không có nguồn thì sông cạn.Trông vào Bộ Nội vụ Tài đức tiếc thương nhau Đồng bào ba chục triệu Đau đớn lệ rơi châu” Ông là ai? PHẦN 3: KIẾN THỨC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn câu: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” trong dịp nào? 5. Vậy qua năm mới các cháu phải xung phong thực hành đời sống mới …”. Nguyễn Sinh Cung được sinh ra ở đâu? 2. Yêu tổ quốc. Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh có tất cả bao nhiêu bài thơ? 10. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Trên đường vào Sài Gòn. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân về xin có một bài ca Gửi chúc đồng bào cả nước ta Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi Tin mừng thắng trận nở như hoa” 6. Bác Hồ tham gia Đảng Cộng sản Pháp năm nào? Tại đâu? 17. Đoạn văn sau Bác Hồ nói trong dịp nào: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. mà phải tự hỏi mình đã làm những gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hi sinh phấn đấu đến chừng nào? 14. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Giai đoạn 1931 – 1933. Thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc (1992) mang tên gì? 4. đánh cho ngụy nhào Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp. Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh. Bác Hồ lấy tên là Văn Ba trong khoảng thời gian nào? 9. Đoạn văn sau của Bác nằm ở đâu: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Năm qua thắng lợi vẻ vang. cây không có gốc thì cây héo. Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam ở đâu? 16. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to Vì Độc lập. vì Tự do Đánh cho Mỹ cút. Tuần báo TIME của Hoa Kỳ đã bình chọn cho chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? 11. Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy trong dịp nào? 13. Người cách mạng phải có đạo đức. xuân nào vui hơn!” 7. Câu nói trên của Bác Hồ ở trong dịp nào? 12. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”? Với bút danh gì? 15. yêu đồng bào . Bác Hồ viết thư dặn các cháu 5 điều trong dịp nào? Thời gian nào? 1. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” 8.

“Hai mươi năm trước ở hang này Đảng vạch con đường đánh Nhật. dũng cảm 18. Tờ báo do Bác xuất bản tại Pháp là tờ báo gì? Xuất bản năm nào? 22. rau măng vẫn sẵn sang Bàn đá chông chênh lịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật là sang” Đây là bài thơ nào? Viết vào thời gian nào? 35. Các nhiệm vụ chính của toàn dân được Hồ Chủ Tịch đề ra trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (1946) là gì? 28. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Tôi chỉ có một sự …… tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc.2. không chịu làm nô lệ …” Đoạn văn trên trích ở đâu? 23. chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận để cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu. Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công và xây dựng xong vào thời gian nào? 34. “Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt 3 sẵn sang xung phong hiến tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước cho tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”. lao động tốt 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu? 27. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951). dân ta được hoàn toàn tự do. Sài Gòn được vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian nào? 25. 20. “Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là Người giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân nô lệ. mà còn là một nhà hiền triết vĩ đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho những người . Nguyễn Ái Quốc đã nói câu nói sau ở đâu? “Cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực của chúng ta vào vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác để thực hiện trong thực tế những lời giáo huấn của Lênin” 19. chứ nhất định không chịu mất nước. Câu nói của Bác Hồ: “… Người là ngọn Hải đăng soi đường cho toàn thể nhân loại bị áp bức đi tới giải phóng …” đang nói đến ai? 24. đ/c Nguyễn Ái Quốc lúc này lấy tên là Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam trong suốt khoảng thời gian nào? 36. làm cho dân giàu nước mạnh. ai cũng được học hành. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5. thật thà. Người đã có mặt trong chiến dịch nào? 30. Bộ chính trị BCH TW Đảng Lao động Việt Nam thông qua quyết định giữ gìn thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng Chủ tịch vào thời gian nào? 37. đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 31. “Chúng ta thà hy sinh tất cả. Học tập tốt. Tập thơ “Nhật ký trong tù” được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian nào? 26. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói những lời trên vào ngày nào? 32. Khiêm tốn. Hãy điền từ còn thiếu vào câu trên: 21. “Sáng ra bờ suối tối vào hang Cháo bẹ. Trong năm 1950. kỷ luật tốt 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “… trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Trên đường đi công tác ở Trung Quốc. “Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là học … học để phụng sự tổ quốc. Tây Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu Non sông gấm vóc có ngày nay” Bài thơ Bác viết vào thời gian nào? Nhân dịp gì? 38. Đó là nội dung bức thư kêu gọi thanh niên được chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời điểm nào? 33. Đoàn kết tốt. phụng sự nhân dân. tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 29.

Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của APEC vào tháng năm nào? 5. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam quý I/2009 là bao nhiêu ? 9. “Nam thiên đệ nhất động” là tên gọi của địa danh nào sau đây? 2. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày mấy ? 10. là một tổ chức của bao nhiêu quốc gia? 4. GS Đặng Phong được giới khoa học gọi là gì? 14. Tên gọi khác của Tết Thượng Nguyên là gì ? . tuy nhiên các chuyên gia kinh tế nói rằng giá trị xuất khẩu café của Việt nam ngày càng giảm. Việt Nam có những danh nhân văn hóa thế giới nào? 8. Siêu lừa Phố Wall là ai ? 17. Cuốn sách “Của cải của các dân tộc” là của tác giả nào? 3. Nhận định này có nghĩa là gì? 20. viết tắt WTO là một tổ chức quốc tế có trụ sở đặt ở đâu? 11. VĂN HÓA 1. “Cha đẻ” của Marketing hiện đại là ai? 2.VĂN HÓA – CHÍNH TRỊ . Lần đầu tiên Bác Hồ đến Liên Xô vào thời gian nào? Bằng phương tiện gì? PHẦN 4: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ KINH TẾ . “Đây là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Đó là lời nhận định của đ/c Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức nào? 40. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hiện nay là ai? 8. Nơi bắt nguồn ngày lễ Valentine? 14. Hồ lớn nhất thế giới là hồ nào? 13. IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế). Giá của một sản phẩm và dịch vụ được quyết định là dựa trên điều gì? 6. KINH TẾ 1. Hãy cho biết năm nào Việt nam khám phá ra mỏ dầu sư tử nâu ? 18. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trụ sở chính đặt tại đâu? 15. Nền giáo dục đương đại của Việt nam hiện nay chịu ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền văn hóa? 3. Ai đã phát biểu những suy nghĩ của mình về Bác như vậy? 39.đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công. OECD là tên viết tắt của cái gì ? 12. Lễ hội trọi trâu của Việt Nam diễn ra hằng năm. sự kiện quan trọng thứ 4 trong 10 sự kiện kinh tế nổi bật 2009 là gì ? 19. bất bình đẳng khỏi Trái đất này”. Tổ chức Thương mại Thế giới. Năm 2007. Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) được thành lập vào ngày nào? 7.XÃ HỘI I. Xuất khẩu café nhân của Việt nam đứng thứ hai thế giới. hàm ý của nhận định này là gì? II. đó là di sản nào? 12. được tổ chức ở địa phương nào? 6. Hang động băng lớn nhất thế Giới ở đâu? 10. Cầu vượt đại dương dài nhất thế giới nằm ở nước nào? 11.“Mãi mãi tuổi 20 “ là nhật kí của liệt sĩ nào? 7. Tác giả của tác phẩm “Rich Dad. Khi một chuyên gia kinh tế nói rằng “ thị trường bất động sản đang hiện tượng bong bong”. Việt Nam được UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào? 4. Poor Dad” là ai? 13. Năm 2003 UNESCO công nhận 1 khu di tích thiên nhiên nào sau đây của Việt nam là “di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N1”? 5. Trang web chính thức của Tổng cục thống kê Việt Nam là gì? 16. Đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) là gì ? 9. Theo bình chọn của thesaigontimes.

năm nào? 2. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp? 5. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là gì ? 16. XÃ HỘI 1. ĐIỀU LỆ ĐOÀN 1. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1. Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 là: 5. bao nhiêu nhiệm vụ? 10. nằm trong 10 phát minh làm thay đổi cà thế giới được công bố trên Popular Mechanics là gì? 7. Bộ trưởng Bộ văn hóa – Du lịch – Thể thao Việt Nam hiện nay là ai? 9. Ngày dân số Việt Nam hàng năm là ngày nào? 3. Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 2. CHÍNH TRỊ 1. Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay là ai? 4. Thành An Thổ . Bộ trưởng Tài chính Mỹ là 7.15. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì? 2. Tết Cả là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. “Hành trình cam 2009” của nhóm Cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến Việt Nam là cuộc đi bộ ngắn nhằm vận động tham gia kí tên “Vì công lý” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn các cấp có thời gian: 11. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì? 3. đã được phóng vào không gian vào thời gian nào? PHẦN 5: KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU LỆ ĐOÀN – ĐIỀU LỆ HỘI I. tháng.HCM với sản phẩm nào? 8. Tết Cả là tên gọi khác của tết gì? 20. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì? 7. Bức tranh nổi tiếng "Thiếu nữ bên hoa huệ" là của họa sĩ nào? III. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay là ai? 5. Giải nhất cuộc thi sản phẩm phần mềm “ Trí tuệ Việt Nam 2007” thuộc về nhóm”Lá bốn cánh” TP. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì? 4. Độ tuổi được xét kết nạp đoàn viên? 9. được tổ chức vào ngày 30/04/2009 tại đâu ? 10. Người Đoàn viên có bao nhiêu quyền. Bộ trưởng Bộ công thương Việt Nam hiện nay là ai? IV. Tết Thanh Minh còn được gọi là gì ? 17. Cơ sở Đoàn có bao nhiêu quyền. Giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng gì? Thuộc lĩnh vực nào? 9. Việt Nam bắt đầu hưởng ứng ngày môi trường thế giới vào ngày. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam hiện nay là ai? 10. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hiện nay là ai? 8. bao nhiêu nhiệm vụ? 8. Ben Sexson. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì? 6. . Thiết kế của Rudy Roy. Daniel Oliver và Charles Pyott lúc còn là sinh viên. Khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam hiện nay? 6. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với cán bộ đoàn viên. Thủ tướng Mỹ đương nhiệm là ai? 6. Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á có tên viết tắt là gì? 19.Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thuộc tỉnh nào? 18. Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 3. “Bà đầm già thành Turin” là biệt danh của đội bóng nào? 4.

Khi xây dựng cơ cấu các thành viên Ban chấp hành Hội Sinh viên các cấp phải đảm bảo các yêu cầu gì? 6. ĐIỀU LỆ HỘI 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội sinh viên Việt Nam được qui định trong Điều lệ Hội như thế nào? 14. Việc thu nộp Đoàn phí do tổ chức nào quy định? 14. đối tượng nào sau đây được xem là Hội viên của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam? 10. số lượng ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên được qui định thế nào? 5. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” Đây là lời bài hát nào? 2. Điều nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ của Hội sinh viên Việt Nam? 18. Phạm vi hoạt động của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam được qui định như thế nào trong Điều lệ Hội: 13. Hệ thống tổ chức Hội bao gồm mấy cấp? 4. Ngoài sinh viên. 13. Điều nào sau đây không đúng khi đề cập đến công tác kiểm tra của Hội? 15. Tổ chức có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật gồm tổ chức nào? 19. Đại hội. làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 16.000. Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Hội sinh viên Việt Nam? 2.12. Điều nào sau đây chưa chính xác khi nói về nhiệm vụ của Ban chấp hành Đoàn các cấp? II. Hội Sinh viên Việt nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? 7. bao nhiêu nhiệm vụ? 3. Theo Điều lệ Hội. Điều kiện cơ bản để Câu lạc bộ Đội nhóm được phép thành lập? PHẦN 6: KIẾN THỨC VỀ BÀI HÁT ĐOÀN – HỘI 1. Theo Điều lệ Hội qui định về nhiệm kỳ của Đại hội Hội sinh viên các cấp. Các cấp Hội vi phạm Điều lệ Hội. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với tổ chức Đoàn. Hội viên vi phạm Điều lệ Hội. điều nào sau đây không đúng với quyền lợi của Hội viên Hội sinh viên Việt Nam? 11. Người Hội viên có bao nhiêu quyền. Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn? 20. “Sinh viên Việt Nam! Sinh viên Việt Nam Như những cánh chim tung bay tiến quân vào khoa học Cho ánh mắt sáng long lanh khát khao về tương lai” Đây là lời bài hát nào? 3. bổ sung và thông qua Điều lệ Đoàn” 16. Cán bộ. Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn khi nói về Ủy ban kiểm tra của Đoàn? 18. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào? 15. Hội nghị Hội Sinh viên Việt nam các cấp có giá trị khi nào? 8. “Lên rừng xuống biển Dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới Không ngại gian khổ . làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 17. Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh? 17. Đối với các trường có số lượng sinh viên trên 10. điều nào sau đây không đúng? 12. Đối tượng nào được xem xét kết nạp Hội viên Hội sinh viên Việt Nam theo điều lệ Hội? 9. Điền từ thích hợp vào dấu…: “… có quyền sửa đổi.

“Mặt trời rực sáng trên đồng Một ngày mới với bao niềm vui Một màu áo xanh ngang trời Mùa hè ơi quê hương gọi mời” Đây là lời bài hát nào? 6. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng? 6. Tác giả bài hát “Thanh niên tình nguyện” là ai? 10. Tín hiệu "UEH" trong Semaphore được phát thế nào ? 5. SEMAPHORE 1. Bài hát chính thức của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam là bài hát nào sau đây? 4. Bài hát chính thức đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần 6 (2010 – 2015) là bài hát nào? 2. Theo điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy nhiệm vụ? 7. Tác giả bài hát “Hành trình nối vòng tay lớn” là ai? 7.Những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao Những dấu chân tình nguyện gợi những ước mơ xa” Đây là lời bài hát nào? 4. Tác giả bài hát “Sức sống tuổi trẻ” là ai? PHẦN 7: KIẾN THỨC VỀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 1. Tiền thân của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức nào? 5. Cụng cụ để phát Semaphore gồm những thứ gì? III. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Morse là gì ? 4. Khẩu hiệu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì? PHẦN 8: KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG I. Lều chữ A là lều nào sau đây? 2. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV đã đề ra mấy cuộc vận động? 8. “Về đồng bằng phương nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn Dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng” Đây là lời bài hát nào? 5. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Semaphore là gì ? 4. Tín hiệu "UEH" trong Morse được phát thế nào ? 5. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Morse là gì ? 3. Số 10 trong Morse được phát thế nào ? II. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Semaphore là gì ? 3. MORSE 1. Tín hiệu SOS trong Morse được phát thế nào? 2. Để dựng lều chữ A cơ bản thì cần ít nhất là bao nhiêu người? . Ngôi sao trong biểu trưng của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thể hiện ý nghĩa gì? 3. LỀU TRẠI 1. Tác giả bài hát “Thanh niên Việt Nam” là ai? 8. Tín hiệu SOS trong Semaphore được phát thế nào? 2. Tác giả bài hát “Mãi là người thanh niên Việt Nam” là ai? 9. Lều bánh bao dùng để ở là lều nào sau đây ? 3.

Nút ghế đơn là nút nào sau đây? 5. Nút thòng lọng là nút nào sau đây? 4. Lều chữ A cơ bản gồm các bộ phận nào? IV. Nút chạy là nút nào sau đây? 3. NÚT DÂY 1. Nút thuyền chài là nút nào sau đây? 2. loại dây thích hợp nhất để dựng lều là dây gì? 5.4. Nút nối chỉ câu là nút nào sau đây? BAN TỔ CHỨC CUỘC THI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful