ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CHÀO ĐỒNG CHÍ 2010 ------------------Tp.

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2010

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Cuộc thi “Chào đồng chí” – Năm 2010
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ ĐOÀN – HỘI - TRƯỜNG I. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua các tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng. Lần lượt các tên gọi đó là gì? 2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra ở đâu? 3. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ I là ai? 4. Người vẽ huy hiệu Đoàn là ai? 5. Thông tin nào không đúng khi nói về cờ Đoàn? 6. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì? 7. Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” trở thành bài ca chính thức của Đoàn vào thời gian nào? 8. Bí thư thứ I Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX là ai? 9. Ai là người phổ nhạc cho bài Đoàn ca? 10. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? II. THÀNH ĐOÀN TP.HCM 1. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ VIII là ai? 2. Tiền thân của Thành Đoàn là đơn vị nào? 3. Hai thủ lĩnh thanh niên đầu tiên của Thành Đoàn TP.HCM là ai? 4. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ I là ai? 5. Khẩu hiệu “Học tập, hành động vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội” là khẩu hiệu của? 6. Phong trào nào sau đây không nằm trong chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM qua các thời kỳ? 7. Trường Đoàn Lý Tự Trọng nằm ở đâu? 8. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM 9. Xưởng phim truyền thống Thành đoàn – TP.HCM là tên gọi trước đây của đơn vị nào? 10. Nhà văn hóa thanh niên nằm ở đâu? III. ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 1. Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 2. Đoàn trường hiện nay có bao nhiêu Bí thư, Phó Bí thư, UVTV? 3. Đoàn trường có bao nhiêu Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc? 4. Các Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 5. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu đồng chí? 6. Nhiệm kỳ của Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM kéo dài bao lâu? 7. Chương trình nào sau đây không phải là chương trình của Đoàn trường hiện nay? 8. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chương trình hệ thống mã vạch của Đoàn trường? 9. Chuyên mục nào sau đây không phải của website Đoàn - Hội trường? 10. Danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc trường Đại học Kinh tế TP.HCM hàng năm do ai bình chọn? IV. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

HCM là ngày mấy? 8. Đại hội lần thứ nhất Hội sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội được xem là bước ngoặt mở đầu cho sự phát triển của phong trào sinh viên Việt Nam vì kết quả nào? 7. Công dụng lớn nhất của thẻ Hội là gì? 8. Miss Kinh tế 2006 là ai? 2. HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Trong tháng 12/2010 Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Điều nào sau đây sai khi nói về nhiệm vụ Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường? 5. Nhiệm kỳ của Hội Sinh viên trường kéo dài mấy năm? 7. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I là ai? 3.HCM 1. Số lượng Câu lạc bộ/Đội/Nhóm cấp trường và cấp khoa hiện nay đang hoạt động chính thức là bao nhiêu? 2. Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Chiến dịch tình nguyện hè của Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh có tên là gì? 7. Cơ cấu Ban chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.2010) đề ra? 4. Tác giả bài ca chính thức của Hội sinh viên Việt Nam là ai? V.Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đặt tại đâu? 8. Từ khi thành lập đến nay. Cơ sở chính Trung tâm hỗ trợ Sinh viên thành phố đặt tại đâu? 6. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Phong trào nào hiện nay Hội sinh viên trường đang triển khai thực hiện theo kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam? 5.1.Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai? 3. Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân từ tổ chức nào? 5. Hội sinh viên thành phố còn có 1 đơn vị thành viên trực thuộc.HCM sẽ tổ chức Đại hội lần thứ mấy? 3. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2008 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? 7. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã thông qua quyết định quan trọng nhất nào? 9.2010) Hội sinh viên Thành phố là gì? VI.HCM nhiệm kỳ III (2005. Tính đến tháng 10/2008. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần I diễn ra vào thời gian nào? 4.HCM có bao nhiêu đồng chí thường trực? VII. Quỹ học bổng do Hội sinh viên trường phát động và quản lý có tên gì? 4. Các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” là ? 4. đó là: 10. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai? 2. Hội sinh viên thành phố có bao nhiêu cơ sở Hội sinh viên cấp trường? 9. Công trình thanh niên Đại Hội Đại biểu Hội sinh viên Tp. Ngày thành lập của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2010 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? . Khẩu hiệu hành động nhiệm kì III (2005. Ngày 09/01 được chọn làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam vào thời gian nào? 6. Ngoài Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại Hội? 2. Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên trường hiện nay mang tên gì? 3.HCM 1. Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam là gì? 10.HCM gồm bao nhiêu đồng chí? 6. Công trình thanh niên “Lầu học tự quản” đã có mặt tại mấy cơ sở? 6. HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII diễn ra vào thời gian nào? 5.

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? 10.HCM hiện nay là một trong bao nhiêu trường trọng điểm của quốc gia? 10. năm nào? 7. Lễ tuyên dương thường niên cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trường ĐH Kinh Tế TP. năm nào? 6.HCM tuyên dương đối tượng nào? 15. chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Tế TP. phân khoa tiếng Pháp là DELF B1 trở lên? 8.HCM hiện nay là ai? 6. tháng.HCM. Hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc vào ngày. chuyên ngành nào bắt buộc sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt TOEIC 550.HCM Chủ tịch nước trao tặng: 4. Chiến dịch giải phóng miền Nam được đặt tên là chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày nào? . Trường ĐH Kinh Tế TP. SỰ KIỆN LỊCH SỬ 1. Tổng tuyển cử tự do trong cả nước được tổ chức. sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Chương trình liên kết đào tạo DBA giữa Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với nước nào sau đây? 14. Hiện nay.HCM có tổng cộng bao nhiêu phó hiệu trưởng? Kể tên? 11. Trường ĐH Kinh Tế TP. cán bộ công chức. Nguồn chủ yếu của học bổng Điểm sáng tương lai là nguồn nào? 14. Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM được thành lập ngày tháng năm nào? 2. Năm 2010.HCM là gì? VIII. Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Tổng hợp TP. viện đào tạo? 3. Hiến máu tình nguyện được tổ chức trong khoảng thời gian nào? 11.HCM trở thành trường ĐH Kinh Tế TP. Hệ thống nhà trọ sinh viên trực tuyến ra đời vào thời gian nào? 13.8. tháng. Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2010 diễn ra tại mặt trận nào? 10. Trường ĐH Kinh Tế TP. Khẩu hiệu chương trình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Kinh Tế TP. Theo quy định của nhà trường.HCM vào năm nào? 7. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày. Phong trào Đồng Khởi nổ ra đầu tiên ngày tháng năm nào và tại đâu? 8.HCM vào năm nào? 9. Nước ta chính thức mang tên Việt Nam vào thời điểm nào? 4. Trường ĐH Tài chính Kế toán TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. Hiệu trưởng trường. Thủ tướng Chính phủ đã tách ĐH Kinh Tế ra khỏi ĐH Quốc gia TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. tháng. Học chế tín chỉ bắt đầu áp dụng từ khóa nào của đại học chính quy? PHẦN 2: KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM I. Cổng thông tin chính thức của Đoàn – Hội trường là: 9.HCM tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian nào? 12. Trường ĐH Kinh Tế TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. Điểm chuẩn trúng tuyển khóa 36 – Đại học chính quy của trường Đại học Kinh Tế TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường ĐH Kinh Tế TP. Hiện nay trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu cơ sở được sử dụng làm giảng đường học tập cho SV hệ ĐHCQ tập trung? 13.HCM 1.HCM là 15. bầu ra Quốc hội và Quốc hội thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam vào ngày. năm nào? 5. Hịch tướng sĩ được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết vào thời điểm nào? 9.HCM.HCM hiện nay có bao nhiêu khoa.HCM tổ chức cuộc vận động với chủ đề “Giảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh vào ngày tháng năm nào? 2.HCM có bao nhiêu ban chuyên môn? 5.

Anh là ai? 2. “Trận Ninh Kiều máu chảy thành sông. một trong “tứ hổ” của đất Quảng. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào tháng 2/1930 do tổ chức nào lãnh đạo? 19. Anh hi sinh ở tuổi 17. Ông là ai? 8. tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất. ông là học trò. diệt 88 tên địch trong đó có 4 tên xâm lược Mỹ khi mới 15 tuổi. phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông từng giữ các chức vụ: ủy viên Bộ Chính trị. giật 12 quả mìn. năm nào? 17. nước sông phải cạn Đánh một trận.11. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 được mở đầu vào ngày nào và bằng sự kiện gì? 12. Nguyễn Trãi viết những câu thơ sau để miêu tả khí thế áp đảo. thối để nghìn thu” Hai câu trên ghi lại chiến thắng oanh liệt của quân dân ta trong trận chiến nào? 20. Ai được mệnh danh là “Bình Tây đại nguyên soái”? 10. Thủ tướng nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976. tháng. Anh là 1 trong 7 thiếu niên được Bác Hồ trực tiếp bồi dưỡng ở Quảng Châu – Trung Quốc. Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tác giả của lá cờ đỏ sao vàng là ai? 5. Dương Hoài Nam là 1 bí danh của ông. Ông là ai? 7. Ông là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. hôi tanh muôn dặm Trận Tốt Động thây phơi đầy nội. “Vạn Thắng Vương” là biệt hiệu dùng để chỉ ai? 6. ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976. Tên ông được đặt cho chiến dịch từ ngày 10/01 – 31/03/1950. đá núi cũng mòn Voi uống nước. Chiến dịch Tây Bắc diễn ra trong thời gian nào? Với mật danh là gì? 18. NHÂN VẬT LỊCH SỬ 1. Trần Quang Khải đã làm bài thơ sau mừng trận thắng nào? “Chương Dương cướp giáo giặc Hàm Tử bắt quân thù Thái Bình nên gắng sức Non nước ấy nghìn thu” 15. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 20 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỷ Dậu (1789) diễn ra như thế nào? 14. lật nhào 8 xe cơ giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm bài thơ điếu bằng chữ Hán và Người đã tự dịch như sau: “Than ôi Bể Đà Nẵng triều thảm Đèo Hải Vân mây sầu Tháng Tư tin buồn đến Huỳnh Bộ trưởng đi đâu . bí thư Quân ủy Trung ương. mãnh liệt của quân ta đối với giặc trong trận đánh nào? “Gươm mài đá. sạch không kình ngạc Đánh hai trận. Nguyễn An Ninh là người đã khởi xướng và tổ chức phong trào gì? II. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông diễn ra trong thời gian nào? 16. Học sinh – Sinh viên Sài Gòn biểu tình chống chính quyền bù nhìn ngày. tan tác chim muông” 13. cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có một bí danh là Tô. Anh được tặng danh hiệu anh hùng quân đội với thành tích đánh 30 trận. Ông sinh năm 1876. Trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Ai được mệnh danh là “Bố cái đại vương”? 9. Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ với câu nói: “Quyết hi sinh … vì Đảng … vì dân”: 4. Khi mất. Anh là ai? 3.

Bác Hồ tham gia Đảng Cộng sản Pháp năm nào? Tại đâu? 17. mà phải tự hỏi mình đã làm những gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hi sinh phấn đấu đến chừng nào? 14. Vậy qua năm mới các cháu phải xung phong thực hành đời sống mới …”. Giai đoạn 1931 – 1933. Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy trong dịp nào? 13. vì Tự do Đánh cho Mỹ cút. không có nguồn thì sông cạn. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”? Với bút danh gì? 15. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Đoạn văn sau Bác Hồ nói trong dịp nào: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn câu: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” trong dịp nào? 5. Câu nói trên của Bác Hồ ở trong dịp nào? 12. Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh có tất cả bao nhiêu bài thơ? 10. cây không có gốc thì cây héo.Trông vào Bộ Nội vụ Tài đức tiếc thương nhau Đồng bào ba chục triệu Đau đớn lệ rơi châu” Ông là ai? PHẦN 3: KIẾN THỨC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1. Bác Hồ viết thư dặn các cháu 5 điều trong dịp nào? Thời gian nào? 1. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân về xin có một bài ca Gửi chúc đồng bào cả nước ta Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi Tin mừng thắng trận nở như hoa” 6. Cây phải có gốc. đánh cho ngụy nhào Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp. Trên đường vào Sài Gòn. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc (1992) mang tên gì? 4. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to Vì Độc lập. Nguyễn Sinh Cung được sinh ra ở đâu? 2. Phan Thiết trong thời gian nào? 3. Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam ở đâu? 16. xuân nào vui hơn!” 7. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” 8. yêu đồng bào . Đoạn văn sau của Bác nằm ở đâu: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Tuần báo TIME của Hoa Kỳ đã bình chọn cho chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? 11. Người cách mạng phải có đạo đức. Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh. Yêu tổ quốc. Bác Hồ lấy tên là Văn Ba trong khoảng thời gian nào? 9.

20. lao động tốt 3.2. “Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt 3 sẵn sang xung phong hiến tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước cho tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951). “Hai mươi năm trước ở hang này Đảng vạch con đường đánh Nhật. phụng sự nhân dân. Tập thơ “Nhật ký trong tù” được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian nào? 26. Khiêm tốn. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Tôi chỉ có một sự …… tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Trên đường đi công tác ở Trung Quốc. Học tập tốt. Bộ chính trị BCH TW Đảng Lao động Việt Nam thông qua quyết định giữ gìn thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng Chủ tịch vào thời gian nào? 37. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5. Trong năm 1950. Câu nói của Bác Hồ: “… Người là ngọn Hải đăng soi đường cho toàn thể nhân loại bị áp bức đi tới giải phóng …” đang nói đến ai? 24. đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 31. “Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là Người giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân nô lệ. Tây Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu Non sông gấm vóc có ngày nay” Bài thơ Bác viết vào thời gian nào? Nhân dịp gì? 38. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. đ/c Nguyễn Ái Quốc lúc này lấy tên là Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam trong suốt khoảng thời gian nào? 36. Các nhiệm vụ chính của toàn dân được Hồ Chủ Tịch đề ra trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (1946) là gì? 28. thật thà. Nguyễn Ái Quốc đã nói câu nói sau ở đâu? “Cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực của chúng ta vào vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác để thực hiện trong thực tế những lời giáo huấn của Lênin” 19. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu? 27. Đó là nội dung bức thư kêu gọi thanh niên được chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời điểm nào? 33. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói những lời trên vào ngày nào? 32. ai cũng được học hành. tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. kỷ luật tốt 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “… trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. “Chúng ta thà hy sinh tất cả. rau măng vẫn sẵn sang Bàn đá chông chênh lịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật là sang” Đây là bài thơ nào? Viết vào thời gian nào? 35. mà còn là một nhà hiền triết vĩ đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho những người . Hãy điền từ còn thiếu vào câu trên: 21. dân ta được hoàn toàn tự do. Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công và xây dựng xong vào thời gian nào? 34. Tờ báo do Bác xuất bản tại Pháp là tờ báo gì? Xuất bản năm nào? 22. làm cho dân giàu nước mạnh. “Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là học … học để phụng sự tổ quốc. Trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 29. chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận để cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu. Đoàn kết tốt. “Sáng ra bờ suối tối vào hang Cháo bẹ. chứ nhất định không chịu mất nước. không chịu làm nô lệ …” Đoạn văn trên trích ở đâu? 23. dũng cảm 18. Người đã có mặt trong chiến dịch nào? 30. Sài Gòn được vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian nào? 25.

Ai đã phát biểu những suy nghĩ của mình về Bác như vậy? 39. GS Đặng Phong được giới khoa học gọi là gì? 14.XÃ HỘI I. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày mấy ? 10. Nhận định này có nghĩa là gì? 20. IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế). “Cha đẻ” của Marketing hiện đại là ai? 2. Đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) là gì ? 9. Hang động băng lớn nhất thế Giới ở đâu? 10. Tác giả của tác phẩm “Rich Dad. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hiện nay là ai? 8. VĂN HÓA 1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trụ sở chính đặt tại đâu? 15. Giá của một sản phẩm và dịch vụ được quyết định là dựa trên điều gì? 6. được tổ chức ở địa phương nào? 6. sự kiện quan trọng thứ 4 trong 10 sự kiện kinh tế nổi bật 2009 là gì ? 19. Hồ lớn nhất thế giới là hồ nào? 13. bất bình đẳng khỏi Trái đất này”. Tên gọi khác của Tết Thượng Nguyên là gì ? . Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào? 4. Đó là lời nhận định của đ/c Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức nào? 40. Trang web chính thức của Tổng cục thống kê Việt Nam là gì? 16. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam quý I/2009 là bao nhiêu ? 9. Năm 2007. Hãy cho biết năm nào Việt nam khám phá ra mỏ dầu sư tử nâu ? 18. đó là di sản nào? 12. Cuốn sách “Của cải của các dân tộc” là của tác giả nào? 3.“Mãi mãi tuổi 20 “ là nhật kí của liệt sĩ nào? 7. Năm 2003 UNESCO công nhận 1 khu di tích thiên nhiên nào sau đây của Việt nam là “di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N1”? 5. Cầu vượt đại dương dài nhất thế giới nằm ở nước nào? 11. Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) được thành lập vào ngày nào? 7. Theo bình chọn của thesaigontimes. Poor Dad” là ai? 13. OECD là tên viết tắt của cái gì ? 12. Việt Nam được UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể. tuy nhiên các chuyên gia kinh tế nói rằng giá trị xuất khẩu café của Việt nam ngày càng giảm. Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của APEC vào tháng năm nào? 5. “Nam thiên đệ nhất động” là tên gọi của địa danh nào sau đây? 2.VĂN HÓA – CHÍNH TRỊ . Xuất khẩu café nhân của Việt nam đứng thứ hai thế giới. Lần đầu tiên Bác Hồ đến Liên Xô vào thời gian nào? Bằng phương tiện gì? PHẦN 4: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ KINH TẾ . Tổ chức Thương mại Thế giới. là một tổ chức của bao nhiêu quốc gia? 4.đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công. viết tắt WTO là một tổ chức quốc tế có trụ sở đặt ở đâu? 11. hàm ý của nhận định này là gì? II. Lễ hội trọi trâu của Việt Nam diễn ra hằng năm. Nền giáo dục đương đại của Việt nam hiện nay chịu ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền văn hóa? 3. Siêu lừa Phố Wall là ai ? 17. Khi một chuyên gia kinh tế nói rằng “ thị trường bất động sản đang hiện tượng bong bong”. KINH TẾ 1. “Đây là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Việt Nam có những danh nhân văn hóa thế giới nào? 8. Nơi bắt nguồn ngày lễ Valentine? 14.

Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 là: 5. Người Đoàn viên có bao nhiêu quyền. “Bà đầm già thành Turin” là biệt danh của đội bóng nào? 4. tháng. Nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn các cấp có thời gian: 11.Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thuộc tỉnh nào? 18. . Thiết kế của Rudy Roy. Bộ trưởng Tài chính Mỹ là 7. Bức tranh nổi tiếng "Thiếu nữ bên hoa huệ" là của họa sĩ nào? III. Bộ trưởng Bộ công thương Việt Nam hiện nay là ai? IV. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì? 7.HCM với sản phẩm nào? 8. nằm trong 10 phát minh làm thay đổi cà thế giới được công bố trên Popular Mechanics là gì? 7. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì? 3. Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hiện nay là ai? 8. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay là ai? 5. Tết Thanh Minh còn được gọi là gì ? 17. Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á có tên viết tắt là gì? 19. bao nhiêu nhiệm vụ? 10. Tết Cả là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng gì? Thuộc lĩnh vực nào? 9. Tết Cả là tên gọi khác của tết gì? 20. Việt Nam bắt đầu hưởng ứng ngày môi trường thế giới vào ngày. Thành An Thổ . Khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam hiện nay? 6. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì? 2. Cơ sở Đoàn có bao nhiêu quyền. năm nào? 2. bao nhiêu nhiệm vụ? 8. XÃ HỘI 1. Giải nhất cuộc thi sản phẩm phần mềm “ Trí tuệ Việt Nam 2007” thuộc về nhóm”Lá bốn cánh” TP. “Hành trình cam 2009” của nhóm Cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến Việt Nam là cuộc đi bộ ngắn nhằm vận động tham gia kí tên “Vì công lý” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Độ tuổi được xét kết nạp đoàn viên? 9. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1.15. ĐIỀU LỆ ĐOÀN 1. CHÍNH TRỊ 1. Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 2. được tổ chức vào ngày 30/04/2009 tại đâu ? 10. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì? 4. đã được phóng vào không gian vào thời gian nào? PHẦN 5: KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU LỆ ĐOÀN – ĐIỀU LỆ HỘI I. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với cán bộ đoàn viên. Ngày dân số Việt Nam hàng năm là ngày nào? 3. Daniel Oliver và Charles Pyott lúc còn là sinh viên. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là gì ? 16. Ben Sexson. Thủ tướng Mỹ đương nhiệm là ai? 6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp? 5. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì? 6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam hiện nay là ai? 10. Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay là ai? 4. Bộ trưởng Bộ văn hóa – Du lịch – Thể thao Việt Nam hiện nay là ai? 9.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” Đây là lời bài hát nào? 2.000. Hệ thống tổ chức Hội bao gồm mấy cấp? 4. bao nhiêu nhiệm vụ? 3. Tổ chức có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật gồm tổ chức nào? 19. Điền từ thích hợp vào dấu…: “… có quyền sửa đổi. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với tổ chức Đoàn. làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 16. Hội nghị Hội Sinh viên Việt nam các cấp có giá trị khi nào? 8. 13. Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh? 17. Cán bộ. điều nào sau đây không đúng với quyền lợi của Hội viên Hội sinh viên Việt Nam? 11. Các cấp Hội vi phạm Điều lệ Hội. Điều kiện cơ bản để Câu lạc bộ Đội nhóm được phép thành lập? PHẦN 6: KIẾN THỨC VỀ BÀI HÁT ĐOÀN – HỘI 1. Điều nào sau đây chưa chính xác khi nói về nhiệm vụ của Ban chấp hành Đoàn các cấp? II. Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Hội sinh viên Việt Nam? 2. Theo Điều lệ Hội. Ngoài sinh viên. Điều nào sau đây không đúng khi đề cập đến công tác kiểm tra của Hội? 15. Theo Điều lệ Hội qui định về nhiệm kỳ của Đại hội Hội sinh viên các cấp. làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 17. bổ sung và thông qua Điều lệ Đoàn” 16. Đối tượng nào được xem xét kết nạp Hội viên Hội sinh viên Việt Nam theo điều lệ Hội? 9. “Sinh viên Việt Nam! Sinh viên Việt Nam Như những cánh chim tung bay tiến quân vào khoa học Cho ánh mắt sáng long lanh khát khao về tương lai” Đây là lời bài hát nào? 3. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào? 15. Điều nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ của Hội sinh viên Việt Nam? 18. Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn? 20. Người Hội viên có bao nhiêu quyền. Hội viên vi phạm Điều lệ Hội. Khi xây dựng cơ cấu các thành viên Ban chấp hành Hội Sinh viên các cấp phải đảm bảo các yêu cầu gì? 6. “Lên rừng xuống biển Dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới Không ngại gian khổ . Đối với các trường có số lượng sinh viên trên 10. Hội Sinh viên Việt nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? 7. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội sinh viên Việt Nam được qui định trong Điều lệ Hội như thế nào? 14. điều nào sau đây không đúng? 12. Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn khi nói về Ủy ban kiểm tra của Đoàn? 18.12. đối tượng nào sau đây được xem là Hội viên của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam? 10. ĐIỀU LỆ HỘI 1. Đại hội. Phạm vi hoạt động của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam được qui định như thế nào trong Điều lệ Hội: 13. Việc thu nộp Đoàn phí do tổ chức nào quy định? 14. số lượng ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên được qui định thế nào? 5.

Tiền thân của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức nào? 5. Để dựng lều chữ A cơ bản thì cần ít nhất là bao nhiêu người? . Bài hát chính thức đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần 6 (2010 – 2015) là bài hát nào? 2. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Morse là gì ? 4. Tín hiệu "UEH" trong Morse được phát thế nào ? 5. Số 10 trong Morse được phát thế nào ? II. Bài hát chính thức của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam là bài hát nào sau đây? 4. Ngôi sao trong biểu trưng của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thể hiện ý nghĩa gì? 3. Khẩu hiệu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì? PHẦN 8: KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG I. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Morse là gì ? 3. Tín hiệu SOS trong Semaphore được phát thế nào? 2. Tác giả bài hát “Sức sống tuổi trẻ” là ai? PHẦN 7: KIẾN THỨC VỀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 1. MORSE 1. Tác giả bài hát “Mãi là người thanh niên Việt Nam” là ai? 9. Tác giả bài hát “Thanh niên Việt Nam” là ai? 8. SEMAPHORE 1. Tác giả bài hát “Hành trình nối vòng tay lớn” là ai? 7. LỀU TRẠI 1. “Mặt trời rực sáng trên đồng Một ngày mới với bao niềm vui Một màu áo xanh ngang trời Mùa hè ơi quê hương gọi mời” Đây là lời bài hát nào? 6. Cụng cụ để phát Semaphore gồm những thứ gì? III. “Về đồng bằng phương nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn Dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng” Đây là lời bài hát nào? 5. Tín hiệu "UEH" trong Semaphore được phát thế nào ? 5. Lều bánh bao dùng để ở là lều nào sau đây ? 3. Theo điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy nhiệm vụ? 7. Tín hiệu SOS trong Morse được phát thế nào? 2. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Semaphore là gì ? 4. Lều chữ A là lều nào sau đây? 2. Tác giả bài hát “Thanh niên tình nguyện” là ai? 10. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV đã đề ra mấy cuộc vận động? 8. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Semaphore là gì ? 3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng? 6.Những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao Những dấu chân tình nguyện gợi những ước mơ xa” Đây là lời bài hát nào? 4.

loại dây thích hợp nhất để dựng lều là dây gì? 5. NÚT DÂY 1. Lều chữ A cơ bản gồm các bộ phận nào? IV. Nút thuyền chài là nút nào sau đây? 2.4. Nút ghế đơn là nút nào sau đây? 5. Nút chạy là nút nào sau đây? 3. Nút thòng lọng là nút nào sau đây? 4. Nút nối chỉ câu là nút nào sau đây? BAN TỔ CHỨC CUỘC THI .