ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CHÀO ĐỒNG CHÍ 2010 ------------------Tp.

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2010

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Cuộc thi “Chào đồng chí” – Năm 2010
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ ĐOÀN – HỘI - TRƯỜNG I. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua các tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng. Lần lượt các tên gọi đó là gì? 2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra ở đâu? 3. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ I là ai? 4. Người vẽ huy hiệu Đoàn là ai? 5. Thông tin nào không đúng khi nói về cờ Đoàn? 6. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì? 7. Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” trở thành bài ca chính thức của Đoàn vào thời gian nào? 8. Bí thư thứ I Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX là ai? 9. Ai là người phổ nhạc cho bài Đoàn ca? 10. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? II. THÀNH ĐOÀN TP.HCM 1. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ VIII là ai? 2. Tiền thân của Thành Đoàn là đơn vị nào? 3. Hai thủ lĩnh thanh niên đầu tiên của Thành Đoàn TP.HCM là ai? 4. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ I là ai? 5. Khẩu hiệu “Học tập, hành động vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội” là khẩu hiệu của? 6. Phong trào nào sau đây không nằm trong chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM qua các thời kỳ? 7. Trường Đoàn Lý Tự Trọng nằm ở đâu? 8. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM 9. Xưởng phim truyền thống Thành đoàn – TP.HCM là tên gọi trước đây của đơn vị nào? 10. Nhà văn hóa thanh niên nằm ở đâu? III. ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 1. Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 2. Đoàn trường hiện nay có bao nhiêu Bí thư, Phó Bí thư, UVTV? 3. Đoàn trường có bao nhiêu Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc? 4. Các Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai? 5. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu đồng chí? 6. Nhiệm kỳ của Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM kéo dài bao lâu? 7. Chương trình nào sau đây không phải là chương trình của Đoàn trường hiện nay? 8. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chương trình hệ thống mã vạch của Đoàn trường? 9. Chuyên mục nào sau đây không phải của website Đoàn - Hội trường? 10. Danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc trường Đại học Kinh tế TP.HCM hàng năm do ai bình chọn? IV. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Trong tháng 12/2010 Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Từ khi thành lập đến nay.Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đặt tại đâu? 8. Tác giả bài ca chính thức của Hội sinh viên Việt Nam là ai? V.HCM có bao nhiêu đồng chí thường trực? VII. Quỹ học bổng do Hội sinh viên trường phát động và quản lý có tên gì? 4. Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên trường hiện nay mang tên gì? 3. Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam là gì? 10. đó là: 10. Miss Kinh tế 2006 là ai? 2. Ngày thành lập của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP. Số lượng Câu lạc bộ/Đội/Nhóm cấp trường và cấp khoa hiện nay đang hoạt động chính thức là bao nhiêu? 2. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã thông qua quyết định quan trọng nhất nào? 9. Công dụng lớn nhất của thẻ Hội là gì? 8. Công trình thanh niên “Lầu học tự quản” đã có mặt tại mấy cơ sở? 6. Công trình thanh niên Đại Hội Đại biểu Hội sinh viên Tp.HCM 1. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2010 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? .2010) Hội sinh viên Thành phố là gì? VI.HCM sẽ tổ chức Đại hội lần thứ mấy? 3. Cơ sở chính Trung tâm hỗ trợ Sinh viên thành phố đặt tại đâu? 6. Ngoài Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” là ? 4. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Hội sinh viên thành phố còn có 1 đơn vị thành viên trực thuộc. HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I là ai? 3. Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.2010) đề ra? 4. Tính đến tháng 10/2008.1.HCM gồm bao nhiêu đồng chí? 6. Chiến dịch tình nguyện hè của Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh có tên là gì? 7. Cơ cấu Ban chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ III (2005. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần I diễn ra vào thời gian nào? 4. Khẩu hiệu hành động nhiệm kì III (2005. Điều nào sau đây sai khi nói về nhiệm vụ Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường? 5. Hội sinh viên thành phố có bao nhiêu cơ sở Hội sinh viên cấp trường? 9. Đại hội lần thứ nhất Hội sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội được xem là bước ngoặt mở đầu cho sự phát triển của phong trào sinh viên Việt Nam vì kết quả nào? 7.HCM 1.Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai? 3. Nhiệm kỳ của Hội Sinh viên trường kéo dài mấy năm? 7. Phong trào nào hiện nay Hội sinh viên trường đang triển khai thực hiện theo kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam? 5. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2008 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? 7.HCM là ngày mấy? 8. Ngày 09/01 được chọn làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam vào thời gian nào? 6. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII diễn ra vào thời gian nào? 5. HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai? 2. Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân từ tổ chức nào? 5. tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại Hội? 2.

Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2010 diễn ra tại mặt trận nào? 10. tháng. Trường ĐH Tài chính Kế toán TP. Thủ tướng Chính phủ đã tách ĐH Kinh Tế ra khỏi ĐH Quốc gia TP. năm nào? 5. Hiến máu tình nguyện được tổ chức trong khoảng thời gian nào? 11.HCM có bao nhiêu ban chuyên môn? 5.HCM 1. Lễ tuyên dương thường niên cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.HCM được thành lập ngày tháng năm nào? 2. Khẩu hiệu chương trình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Kinh Tế TP. Hiện nay. Nước ta chính thức mang tên Việt Nam vào thời điểm nào? 4. Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM hiện nay là ai? 6.HCM trở thành trường ĐH Kinh Tế TP. Phong trào Đồng Khởi nổ ra đầu tiên ngày tháng năm nào và tại đâu? 8. Trường ĐH Kinh Tế TP. chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Tế TP.HCM hiện nay là một trong bao nhiêu trường trọng điểm của quốc gia? 10.HCM Chủ tịch nước trao tặng: 4. Hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc vào ngày. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày. SỰ KIỆN LỊCH SỬ 1. Theo quy định của nhà trường.HCM vào năm nào? 7.HCM hiện nay có bao nhiêu khoa.HCM tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian nào? 12. Trường ĐH Kinh Tế TP. Chiến dịch giải phóng miền Nam được đặt tên là chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày nào? . Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh vào ngày tháng năm nào? 2. Chương trình liên kết đào tạo DBA giữa Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với nước nào sau đây? 14. Hịch tướng sĩ được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết vào thời điểm nào? 9. phân khoa tiếng Pháp là DELF B1 trở lên? 8. Tổng tuyển cử tự do trong cả nước được tổ chức. năm nào? 6. tháng.HCM tổ chức cuộc vận động với chủ đề “Giảng viên.HCM tuyên dương đối tượng nào? 15. Trường ĐH Kinh Tế TP. Năm 2010. Nguồn chủ yếu của học bổng Điểm sáng tương lai là nguồn nào? 14. bầu ra Quốc hội và Quốc hội thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam vào ngày.HCM là gì? VIII. sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.8. Học chế tín chỉ bắt đầu áp dụng từ khóa nào của đại học chính quy? PHẦN 2: KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM I.HCM vào năm nào? 9.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM là 15. Điểm chuẩn trúng tuyển khóa 36 – Đại học chính quy của trường Đại học Kinh Tế TP. năm nào? 7. Trường ĐH Kinh Tế TP. Trường ĐH Kinh Tế TP. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? 10. Trường ĐH Kinh Tế TP. chuyên ngành nào bắt buộc sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt TOEIC 550. Trường ĐH Kinh Tế TP. Cổng thông tin chính thức của Đoàn – Hội trường là: 9. Hiệu trưởng trường.HCM có tổng cộng bao nhiêu phó hiệu trưởng? Kể tên? 11. Hệ thống nhà trọ sinh viên trực tuyến ra đời vào thời gian nào? 13. Hiện nay trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu cơ sở được sử dụng làm giảng đường học tập cho SV hệ ĐHCQ tập trung? 13. tháng. Trường ĐH Kinh Tế TP. viện đào tạo? 3. cán bộ công chức.

phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. mãnh liệt của quân ta đối với giặc trong trận đánh nào? “Gươm mài đá. sạch không kình ngạc Đánh hai trận. bí thư Quân ủy Trung ương. Ai được mệnh danh là “Bình Tây đại nguyên soái”? 10. Khi mất. ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976. Trần Quang Khải đã làm bài thơ sau mừng trận thắng nào? “Chương Dương cướp giáo giặc Hàm Tử bắt quân thù Thái Bình nên gắng sức Non nước ấy nghìn thu” 15.11. Ông có một bí danh là Tô. Tác giả của lá cờ đỏ sao vàng là ai? 5. Học sinh – Sinh viên Sài Gòn biểu tình chống chính quyền bù nhìn ngày. tháng. một trong “tứ hổ” của đất Quảng. năm nào? 17. Ông là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Anh là 1 trong 7 thiếu niên được Bác Hồ trực tiếp bồi dưỡng ở Quảng Châu – Trung Quốc. Ông là ai? 7. Thủ tướng nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976. tan tác chim muông” 13. giật 12 quả mìn. Ai được mệnh danh là “Bố cái đại vương”? 9. Anh hi sinh ở tuổi 17. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm bài thơ điếu bằng chữ Hán và Người đã tự dịch như sau: “Than ôi Bể Đà Nẵng triều thảm Đèo Hải Vân mây sầu Tháng Tư tin buồn đến Huỳnh Bộ trưởng đi đâu . Ông là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất. Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ với câu nói: “Quyết hi sinh … vì Đảng … vì dân”: 4. Trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. nước sông phải cạn Đánh một trận. Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 20 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỷ Dậu (1789) diễn ra như thế nào? 14. “Vạn Thắng Vương” là biệt hiệu dùng để chỉ ai? 6. Ông từng giữ các chức vụ: ủy viên Bộ Chính trị. NHÂN VẬT LỊCH SỬ 1. Anh là ai? 2. lật nhào 8 xe cơ giới. Anh được tặng danh hiệu anh hùng quân đội với thành tích đánh 30 trận. Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông diễn ra trong thời gian nào? 16. Nguyễn Trãi viết những câu thơ sau để miêu tả khí thế áp đảo. “Trận Ninh Kiều máu chảy thành sông. Tên ông được đặt cho chiến dịch từ ngày 10/01 – 31/03/1950. Chiến dịch Tây Bắc diễn ra trong thời gian nào? Với mật danh là gì? 18. tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 được mở đầu vào ngày nào và bằng sự kiện gì? 12. hôi tanh muôn dặm Trận Tốt Động thây phơi đầy nội. Ông sinh năm 1876. ông là học trò. Ông là ai? 8. Dương Hoài Nam là 1 bí danh của ông. đá núi cũng mòn Voi uống nước. Nguyễn An Ninh là người đã khởi xướng và tổ chức phong trào gì? II. diệt 88 tên địch trong đó có 4 tên xâm lược Mỹ khi mới 15 tuổi. Anh là ai? 3. thối để nghìn thu” Hai câu trên ghi lại chiến thắng oanh liệt của quân dân ta trong trận chiến nào? 20. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào tháng 2/1930 do tổ chức nào lãnh đạo? 19.

Đoạn văn sau của Bác nằm ở đâu: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Đoạn văn sau Bác Hồ nói trong dịp nào: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Trên đường vào Sài Gòn. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to Vì Độc lập. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Năm qua thắng lợi vẻ vang. yêu đồng bào . Người cách mạng phải có đạo đức. Bác Hồ tham gia Đảng Cộng sản Pháp năm nào? Tại đâu? 17. đánh cho ngụy nhào Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp. Yêu tổ quốc. mà phải tự hỏi mình đã làm những gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hi sinh phấn đấu đến chừng nào? 14. Bác Hồ lấy tên là Văn Ba trong khoảng thời gian nào? 9. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” 8. Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam ở đâu? 16. xuân nào vui hơn!” 7. cây không có gốc thì cây héo. vì Tự do Đánh cho Mỹ cút. Bác Hồ viết thư dặn các cháu 5 điều trong dịp nào? Thời gian nào? 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn câu: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” trong dịp nào? 5. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc (1992) mang tên gì? 4. Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy trong dịp nào? 13.Trông vào Bộ Nội vụ Tài đức tiếc thương nhau Đồng bào ba chục triệu Đau đớn lệ rơi châu” Ông là ai? PHẦN 3: KIẾN THỨC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”? Với bút danh gì? 15. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì? “Xuân về xin có một bài ca Gửi chúc đồng bào cả nước ta Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi Tin mừng thắng trận nở như hoa” 6. Phan Thiết trong thời gian nào? 3. Vậy qua năm mới các cháu phải xung phong thực hành đời sống mới …”. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh có tất cả bao nhiêu bài thơ? 10. Tuần báo TIME của Hoa Kỳ đã bình chọn cho chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? 11. Câu nói trên của Bác Hồ ở trong dịp nào? 12. Cây phải có gốc. Giai đoạn 1931 – 1933. Nguyễn Sinh Cung được sinh ra ở đâu? 2. không có nguồn thì sông cạn.

Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công và xây dựng xong vào thời gian nào? 34. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Tôi chỉ có một sự …… tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951). “Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt 3 sẵn sang xung phong hiến tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước cho tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”. Tờ báo do Bác xuất bản tại Pháp là tờ báo gì? Xuất bản năm nào? 22. Khiêm tốn. mà còn là một nhà hiền triết vĩ đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho những người . đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. “Hai mươi năm trước ở hang này Đảng vạch con đường đánh Nhật. “Sáng ra bờ suối tối vào hang Cháo bẹ. thật thà. Học tập tốt. ai cũng được học hành. tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5. 20. chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận để cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu. Trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 29. Câu nói của Bác Hồ: “… Người là ngọn Hải đăng soi đường cho toàn thể nhân loại bị áp bức đi tới giải phóng …” đang nói đến ai? 24. rau măng vẫn sẵn sang Bàn đá chông chênh lịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật là sang” Đây là bài thơ nào? Viết vào thời gian nào? 35. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu? 27. Đoàn kết tốt. Sài Gòn được vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian nào? 25. đ/c Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 31. Trên đường đi công tác ở Trung Quốc. dân ta được hoàn toàn tự do. Nguyễn Ái Quốc đã nói câu nói sau ở đâu? “Cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực của chúng ta vào vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác để thực hiện trong thực tế những lời giáo huấn của Lênin” 19. Các nhiệm vụ chính của toàn dân được Hồ Chủ Tịch đề ra trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (1946) là gì? 28. không chịu làm nô lệ …” Đoạn văn trên trích ở đâu? 23. dũng cảm 18.2. Đó là nội dung bức thư kêu gọi thanh niên được chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời điểm nào? 33. “Chúng ta thà hy sinh tất cả. lao động tốt 3. “Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là học … học để phụng sự tổ quốc. Trong năm 1950. làm cho dân giàu nước mạnh. Bộ chính trị BCH TW Đảng Lao động Việt Nam thông qua quyết định giữ gìn thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng Chủ tịch vào thời gian nào? 37. Người đã có mặt trong chiến dịch nào? 30. Tây Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu Non sông gấm vóc có ngày nay” Bài thơ Bác viết vào thời gian nào? Nhân dịp gì? 38. Tập thơ “Nhật ký trong tù” được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian nào? 26. Hãy điền từ còn thiếu vào câu trên: 21. phụng sự nhân dân. đ/c Nguyễn Ái Quốc lúc này lấy tên là Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam trong suốt khoảng thời gian nào? 36. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “… trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói những lời trên vào ngày nào? 32. chứ nhất định không chịu mất nước. “Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là Người giải phóng cho Tổ quốc và Nhân dân nô lệ. kỷ luật tốt 4.

đó là di sản nào? 12. VĂN HÓA 1. IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế). Giá của một sản phẩm và dịch vụ được quyết định là dựa trên điều gì? 6.“Mãi mãi tuổi 20 “ là nhật kí của liệt sĩ nào? 7. Năm 2003 UNESCO công nhận 1 khu di tích thiên nhiên nào sau đây của Việt nam là “di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N1”? 5. Hồ lớn nhất thế giới là hồ nào? 13. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào? 4. Nền giáo dục đương đại của Việt nam hiện nay chịu ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền văn hóa? 3. tuy nhiên các chuyên gia kinh tế nói rằng giá trị xuất khẩu café của Việt nam ngày càng giảm. Năm 2007. Tên gọi khác của Tết Thượng Nguyên là gì ? . Đó là lời nhận định của đ/c Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức nào? 40. “Nam thiên đệ nhất động” là tên gọi của địa danh nào sau đây? 2. Hãy cho biết năm nào Việt nam khám phá ra mỏ dầu sư tử nâu ? 18. “Cha đẻ” của Marketing hiện đại là ai? 2. Poor Dad” là ai? 13. Ai đã phát biểu những suy nghĩ của mình về Bác như vậy? 39. Lần đầu tiên Bác Hồ đến Liên Xô vào thời gian nào? Bằng phương tiện gì? PHẦN 4: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ KINH TẾ . sự kiện quan trọng thứ 4 trong 10 sự kiện kinh tế nổi bật 2009 là gì ? 19. Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của APEC vào tháng năm nào? 5. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày mấy ? 10. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam quý I/2009 là bao nhiêu ? 9. “Đây là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. OECD là tên viết tắt của cái gì ? 12. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trụ sở chính đặt tại đâu? 15. viết tắt WTO là một tổ chức quốc tế có trụ sở đặt ở đâu? 11. Cuốn sách “Của cải của các dân tộc” là của tác giả nào? 3. Nơi bắt nguồn ngày lễ Valentine? 14.XÃ HỘI I. Hang động băng lớn nhất thế Giới ở đâu? 10. Siêu lừa Phố Wall là ai ? 17. GS Đặng Phong được giới khoa học gọi là gì? 14. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hiện nay là ai? 8. Nhận định này có nghĩa là gì? 20. là một tổ chức của bao nhiêu quốc gia? 4. Trang web chính thức của Tổng cục thống kê Việt Nam là gì? 16. Theo bình chọn của thesaigontimes. Lễ hội trọi trâu của Việt Nam diễn ra hằng năm. Tác giả của tác phẩm “Rich Dad. Việt Nam được UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể. Cầu vượt đại dương dài nhất thế giới nằm ở nước nào? 11.đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công. bất bình đẳng khỏi Trái đất này”. Xuất khẩu café nhân của Việt nam đứng thứ hai thế giới. Tổ chức Thương mại Thế giới. hàm ý của nhận định này là gì? II. Đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) là gì ? 9. KINH TẾ 1. Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) được thành lập vào ngày nào? 7. Việt Nam có những danh nhân văn hóa thế giới nào? 8. Khi một chuyên gia kinh tế nói rằng “ thị trường bất động sản đang hiện tượng bong bong”.VĂN HÓA – CHÍNH TRỊ . được tổ chức ở địa phương nào? 6.

tháng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ là 7. năm nào? 2. Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 2. Bức tranh nổi tiếng "Thiếu nữ bên hoa huệ" là của họa sĩ nào? III. Nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn các cấp có thời gian: 11. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam hiện nay là ai? 10. Việt Nam bắt đầu hưởng ứng ngày môi trường thế giới vào ngày. bao nhiêu nhiệm vụ? 10. CHÍNH TRỊ 1. Khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam hiện nay? 6. ĐIỀU LỆ ĐOÀN 1. Bộ trưởng Bộ văn hóa – Du lịch – Thể thao Việt Nam hiện nay là ai? 9. Ngày dân số Việt Nam hàng năm là ngày nào? 3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay là ai? 5. được tổ chức vào ngày 30/04/2009 tại đâu ? 10.Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thuộc tỉnh nào? 18. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với cán bộ đoàn viên. Thủ tướng Mỹ đương nhiệm là ai? 6. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là gì ? 16. Cơ sở Đoàn có bao nhiêu quyền. XÃ HỘI 1. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì? 7. Bộ trưởng Bộ công thương Việt Nam hiện nay là ai? IV. Ben Sexson. Tết Thanh Minh còn được gọi là gì ? 17. “Hành trình cam 2009” của nhóm Cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến Việt Nam là cuộc đi bộ ngắn nhằm vận động tham gia kí tên “Vì công lý” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì? 6. “Bà đầm già thành Turin” là biệt danh của đội bóng nào? 4. Giải nhất cuộc thi sản phẩm phần mềm “ Trí tuệ Việt Nam 2007” thuộc về nhóm”Lá bốn cánh” TP. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì? 3. Daniel Oliver và Charles Pyott lúc còn là sinh viên. Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 là: 5. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1. . Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì? 2. Tết Cả là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay.HCM với sản phẩm nào? 8. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì? 4. Người Đoàn viên có bao nhiêu quyền. Độ tuổi được xét kết nạp đoàn viên? 9. nằm trong 10 phát minh làm thay đổi cà thế giới được công bố trên Popular Mechanics là gì? 7. Thiết kế của Rudy Roy. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp? 5. Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á có tên viết tắt là gì? 19. đã được phóng vào không gian vào thời gian nào? PHẦN 5: KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU LỆ ĐOÀN – ĐIỀU LỆ HỘI I. bao nhiêu nhiệm vụ? 8. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hiện nay là ai? 8. Thành An Thổ . Giáo sư Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng gì? Thuộc lĩnh vực nào? 9. Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai? 3. Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay là ai? 4.15. Tết Cả là tên gọi khác của tết gì? 20.

Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn? 20. Hội Sinh viên Việt nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? 7. số lượng ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên được qui định thế nào? 5. Ngoài sinh viên. bao nhiêu nhiệm vụ? 3. Điều nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ của Hội sinh viên Việt Nam? 18. điều nào sau đây không đúng với quyền lợi của Hội viên Hội sinh viên Việt Nam? 11. bổ sung và thông qua Điều lệ Đoàn” 16. làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 16. Cán bộ. Đại hội. Điều kiện cơ bản để Câu lạc bộ Đội nhóm được phép thành lập? PHẦN 6: KIẾN THỨC VỀ BÀI HÁT ĐOÀN – HỘI 1. Điều nào sau đây không đúng khi đề cập đến công tác kiểm tra của Hội? 15. Điền từ thích hợp vào dấu…: “… có quyền sửa đổi. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào? 15. Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh? 17. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội sinh viên Việt Nam được qui định trong Điều lệ Hội như thế nào? 14. “Sinh viên Việt Nam! Sinh viên Việt Nam Như những cánh chim tung bay tiến quân vào khoa học Cho ánh mắt sáng long lanh khát khao về tương lai” Đây là lời bài hát nào? 3. Theo Điều lệ Hội qui định về nhiệm kỳ của Đại hội Hội sinh viên các cấp. Điều nào sau đây không đúng với Điều lệ Đoàn khi nói về Ủy ban kiểm tra của Đoàn? 18.000. Hội viên vi phạm Điều lệ Hội. Đối với các trường có số lượng sinh viên trên 10. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” Đây là lời bài hát nào? 2. Hình ảnh nào sau đây là biểu trưng của Hội sinh viên Việt Nam? 2. 13. Theo Điều lệ Hội. điều nào sau đây không đúng? 12. Điều nào sau đây chưa chính xác khi nói về nhiệm vụ của Ban chấp hành Đoàn các cấp? II. Sắp xếp thứ tự đúng mức kỷ luật đối với tổ chức Đoàn. Hội nghị Hội Sinh viên Việt nam các cấp có giá trị khi nào? 8.12. “Lên rừng xuống biển Dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới Không ngại gian khổ . Người Hội viên có bao nhiêu quyền. Khi xây dựng cơ cấu các thành viên Ban chấp hành Hội Sinh viên các cấp phải đảm bảo các yêu cầu gì? 6. đối tượng nào sau đây được xem là Hội viên của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam? 10. Đối tượng nào được xem xét kết nạp Hội viên Hội sinh viên Việt Nam theo điều lệ Hội? 9. Tổ chức có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật gồm tổ chức nào? 19. làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây? 17. Hệ thống tổ chức Hội bao gồm mấy cấp? 4. ĐIỀU LỆ HỘI 1. Việc thu nộp Đoàn phí do tổ chức nào quy định? 14. Các cấp Hội vi phạm Điều lệ Hội. Phạm vi hoạt động của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam được qui định như thế nào trong Điều lệ Hội: 13.

Để dựng lều chữ A cơ bản thì cần ít nhất là bao nhiêu người? . LỀU TRẠI 1. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Semaphore là gì ? 4. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Morse là gì ? 4. Theo điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy nhiệm vụ? 7. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV đã đề ra mấy cuộc vận động? 8. “Mặt trời rực sáng trên đồng Một ngày mới với bao niềm vui Một màu áo xanh ngang trời Mùa hè ơi quê hương gọi mời” Đây là lời bài hát nào? 6. Bài hát chính thức đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần 6 (2010 – 2015) là bài hát nào? 2. Lều chữ A là lều nào sau đây? 2. Tín hiệu "UEH" trong Morse được phát thế nào ? 5. “Về đồng bằng phương nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn Dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng” Đây là lời bài hát nào? 5. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Semaphore là gì ? 3. Lều bánh bao dùng để ở là lều nào sau đây ? 3. Cụng cụ để phát Semaphore gồm những thứ gì? III. Tác giả bài hát “Thanh niên Việt Nam” là ai? 8. Tín hiệu "UEH" trong Semaphore được phát thế nào ? 5. Tác giả bài hát “Mãi là người thanh niên Việt Nam” là ai? 9. Tác giả bài hát “Hành trình nối vòng tay lớn” là ai? 7. Khẩu hiệu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì? PHẦN 8: KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG I.Những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao Những dấu chân tình nguyện gợi những ước mơ xa” Đây là lời bài hát nào? 4. SEMAPHORE 1. Tín hiệu SOS trong Semaphore được phát thế nào? 2. Tác giả bài hát “Thanh niên tình nguyện” là ai? 10. Số 10 trong Morse được phát thế nào ? II. Bài hát chính thức của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam là bài hát nào sau đây? 4. Tín hiệu SOS trong Morse được phát thế nào? 2. Tiền thân của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức nào? 5. Tác giả bài hát “Sức sống tuổi trẻ” là ai? PHẦN 7: KIẾN THỨC VỀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 1. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Morse là gì ? 3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng? 6. Ngôi sao trong biểu trưng của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thể hiện ý nghĩa gì? 3. MORSE 1.

Lều chữ A cơ bản gồm các bộ phận nào? IV. Nút chạy là nút nào sau đây? 3. loại dây thích hợp nhất để dựng lều là dây gì? 5. Nút thòng lọng là nút nào sau đây? 4. Nút nối chỉ câu là nút nào sau đây? BAN TỔ CHỨC CUỘC THI . Nút ghế đơn là nút nào sau đây? 5.4. Nút thuyền chài là nút nào sau đây? 2. NÚT DÂY 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful