P. 1
Ham So Ham Luong Giac Nguoc Ham Hyperbol 2598

Ham So Ham Luong Giac Nguoc Ham Hyperbol 2598

|Views: 260|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Van Cuong

More info:

Published by: Nguyen Van Cuong on May 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

Hàm số – Hàm lượng giác ngược – Hàm hyperbol

Nguồn: thunhan.wordpress.com

I. Các khái niệm cơ bản: 1. Định nghĩa hàm số 1 biến: Cho Hàm số f từ tập hợp D vào R là một ánh xạ (quy tắc) tương ứng với mỗi giá trị với duy nhất 1 giá trị . Ký hiệu

- D được gọi là miền xác định của hàm số. Tập hợp tất cả cá giá trị y ( thỏa y = f(x) ) được gọi là tập giá trị của hàm số. Ký hiệu: 2. Đơn ánh: - Nếu với mỗi phần tử y thuộc miền giá trị T, tồn tại duy nhất 1 giá trị x X sao cho y = f(x) thì f được gọi là đơn ánh (ánh xạ 1-1). Nghĩa là: (

3. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến: Cho hàm số 1. Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số tăng nghiêm ngặt (đồng biến) trên D khi và chỉ khi:

2. Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số giảm nghiêm ngặt (nghịch biến) trên D khi và chỉ khi:

3. Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên X được gọi là hàm đơn điệu trên X. 4. Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số không giảm trên X khi và chỉ khi:

Hàm số tuần hoàn: Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số tuần hoàn trên D nếu tồn tại số T khác 0 sao cho: (*) Số dương bé nhất trong số các giá trị T thỏa mãn (*) được gọi là chu kỳ của hàm số tuần hoàn. Hàm số y = c = const (hằng số) là 1 hàm tuần hoàn nhưng không có chu kỳ 6.Hàm số y = f(x) bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại sao cho . Ví dụ: y = sinx là hàm số tuần hoàn với chu kỳ T = 2π.Đồ thị hàm số chẵn đối xứng qua trục tung.Hàm số y = f(x) được gọi là hàm lẻ trên D nếu: X đối xứng qua 0 và . 5. hàm số lẻ: . Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số không tăng (nghịch biến) trên X khi và chỉ khi: 4.5.Hàm số y = f(x) được gọi là hàm chẵn trên D nếu: D đối xứng qua 0 và . Hàm số bị chặn: . .Hàm số y = f(x) bị chặn dưới khi và chỉ khi tồn tại sao cho là tập đối xứng qua 0. đồ thị hàm số lẻ đối xứng qua gốc tọa độ. Hàm số chẵn.Tập X đối xứng qua 0: D được gọi là tập đối xứng qua 0 nếu: Ví dụ: Thật vậy: .

Khi đó.. nếu miền giá trị của f thuộc miền xác định được gọi là hàm hợp của g và f. Định nghĩa hàm số ngược: Hàm số g gọi là hàm ngược của hàm số f và kí hiệu nếu: là . ta ký hiệu: . hàm số là hàm ngược của hàm số . hàm số là hàm ngược b. Hàm số ngược: a. xét hàm số Ví dụ: Ta có: là một hàm số thì ứng với mỗi giá trị y chỉ tương ứng thì hàm số này được gọi là hàm số ngược của hàm . .Ta có: của hàm số . Ảnh ngược: Từ hàm số y = f(x) với y là hàm theo biến số x. Hàm số hợp: Cho ánh xạ và của g thì hàm số g(f(x)) Khi đó. Khi đó. Ký hiệu: Ví dụ: Khi đó: Nhận xét: 8. Khi đó. ta biểu diễn x theo y. Khi đó.Để ảnh ngược với 1 giá trị x.Hàm số y = f(x) bị chặn khi và chỉ khi tồn tại sao cho 7. giả sử x = g(y) thì ánh xạ g được gọi là ảnh ngược của y cho bởi ánh xạ f.

2009 Để lại phản hồi Go to comments 1 Lượt bình chọn II. vì có ảnh không duy nhất nên không có hàm số ngược. Khi đó: . Nói cách khác: Điểm (a. .Mọi hàm số đơn ánh đều có hàm ngược.a) thuộc đồ thị hàm số Hàm số – Hàm lượng giác ngược – Hàm hyperbol 23. hàm lượng giác ngược: 1.a) thuộc đồ thị hàm ngược Thật vậy.Hàm ngược là một đơn ánh. Ví dụ: Hàm ngược hàm ngược d.Hàm ngược của hàm số (nếu có) là duy nhất.b) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) thì f(a) = b.Hàm số g là hàm ngược của f khi và chi khi f là hàm ngược của g.Rõ ràng.Tính chất: .với mọi x thuộc miền xác định của g với mọi x thuộc miền xác định của f Lưu ý: . c. Hàm số y = arcsinx. .09. nếu (a. Mọi hàm số đơn điệu nghiêm ngặt đều có hàm số ngược. Tuy nhiên. Vậy Hay điểm (b.b) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) khi và chỉ khi điểm (b. . không là hàm đơn điệu trên toàn bộ miền xác định.Đồ thị hàm số ngược: Đồ thị của hai hàm số ngược nhau đối xứng qua đường phân giác thứ nhất. hàm số là 1 đơn ánh và có ảnh ngược là nên hàm số có là hàm ngược của vì: .

Và Do đó hàm ngược của y = sinx là (y là cung mà sin bằng x) Vậy: .Hàm số y = sinx không là đơn ánh trên toàn bộ miền xác định. và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arcsiny (đọc là ác-sin y. Tuy nhiên.Miền giá trị: .Miền xác định: D: . nếu xét trên đoạn thì hàm số y = sinx là hàm đồng biến nên tồn tại duy nhất ảnh ngược. nghĩa là x là cung mà sin bằng y).1] Tính chất: Ví dụ: .Hàm đồng biến trên [-1.

Ta không thể kết luận Do Tuy vậy: Nên: 2. (vì: và ) Xét hàm số y = cosx trên đoạn thì hàm số y = cosx là hàm giảm nên tồn tại duy nhất ảnh ngược. Vậy . Ta có: Do đó: Vd2. nghĩa là x là cung mà cosin bằng y).Vd1. Hàm số y = arccosx. và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arccosy (đọc là ác-cos y.

Do đó hàm ngược của y = cosx là (y là cung mà cosin bằng x) Vậy: .Hàm nghịch biến trên [-1.1] Tính chất: Ví dụ: Vd1. .Miền xác định: D: . Ta có: Nên: Vd2.Miền giá trị: .

4 . Suy ra cosy = cos(arccos0. Hàm số y = arccotgx Hàm y = arccotgx là hàm ngược của hàm y = cotgx. Hàm số y = arctanx (do . Đặt y = arccos0.4 Khi đó: Vậy: 3.Ta cần xác định arccos0. nên ) Hàm y = arctanx là hàm ngược của hàm y = tanx. Một số tính chất của hàm lượng giác ngược: và miền giá trị . Hàm ngược y = arctanx có miền xác định 4. Hàm ngược y = arccotgx có miền xác định và miền giá trị 5.4.4) = 0.

4. 8. 6. . 7. 3. 5. Bài tập áp dụng: 1. 2.6.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->