P. 1
Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép

|Views: 104,968|Likes:
Được xuất bản bởilysxinh

More info:

Published by: lysxinh on Jun 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: - Ban Giám đốc công ty
-Phòng Hành chính nhân sự
Tôi tên: .........................................................................................................................................
Bộ phn.........................................................................................................................................
!in đ"#c ngh$ ph%p:.........................ngày.
&' t(: ...............................................đ)n......................................................................................
*+ ,-:...........................................................................................................................................
Th.i gian ngh$ ph%p đ"#c tính /à- ph%p n0m:..............................................................................
&ính m-ng Ban giám đốc 1%t ,2y3t /à gi4i 52y)t.
!in chân thành c4m 6n7
Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHA !I"T NAM
Đ#$ %&'(T) *+(H,-. './$

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->