Nội dung cơ bản đối với thuyết minh, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy

Thứ năm, 02 Tháng 7 2009 15:05

1. Đối với dự án quy hoạch - Bản vẽ và nhiệt, khói, bụi, địa điểm xây dựng công trình, cụm công khu vực dâncác khu đất, trìnhlô nhà quanh; đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của thuyết minh về khí độc do đám cháy sinh ra đối với các trình, bố trí cư và công các xung phải bảo - Bản cháy; hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa vẽ về - Bản chữa cháy,minh hệ thống cháy; động vẽ, thuyết thông tin báo cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt - Bản vẽ, thuyết minh chotrí địa điểm xây thường trực sẵn sàng chiến chữatập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiệnthông, cháy theoliên lạc vàcủa đủ diện tích bảo đảm bố các hoạt động dựng đơn vị phòng cháy và đấu, cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao chữa thông tin quy định có Bộ Công an; - Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy. 2. Đối với chấp thuận địa điểm gồm: Tài liệu xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh. dự kiến hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình 3. Đối với thẩm duyệt các phương tiện giao thông cơ giới: - Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung sau: + Giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các chất cháy dự kiến bố trí trên phương tiện; + Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan; + Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; + Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; + Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; + Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ; - Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thiết kế lắp đặt và trang bị. 4. Đối với thẩm duyệt về PCCC các công trình gồm: a) Thuyết minh thiết kế: - Khái quát về địa điểm xây dựng, quy mô, tính chất của công trình; - Các tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết kế về PCCC của công trình; - Giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục công trình; - Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; giải pháp ngăn cháy và chống cháy lan; - Thuyết minh về tính chất nguy hiểm cháy, nổ của dây chuyền công nghệ sản xuất; - Thuyết minh về hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; - Hệ thống thoát nạn gồm: thoát nạnnạn, thiết bị chiếu toàn khi xảy dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu….. bảo đảm cho việc Lối thoát nhanh chóng, an sáng và chỉ ra cháy; - Thuyết phương tiện chữapháp thiết kế hệđảm sốPCCC bảotrí lắp đặttrình, trong đósố kỹkhái quát và tính toán hệ thống báo cháy,hoạt hệ thống chữa cháy và minh, về các giải cháy khác bảo thống lượng, vị vệ công và các thông nêu thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất các động của công trình. b) Bản vẽ thiết kế + Bản vẽ mặt an toàn PCCC (Trong đóhạnghiện khoảng cách an toàn về phòng cháy bộ, chữa cháy đối với các công thốngkế cậnnạn); hàng rào, khoảng cách bằng tổng thể giữa các thể mục công trình, hệ thống giao thông nội và nguồn nước chữa cháy, hệ trình thoát ngoài - Bản vẽ kiến trúc cầu thang mục công trình (thể hiện giải phápchiếu sáng và chỉ dẫn lốilan; hệ thiết bị thoát nạn gồm cửa, lối thiết bị cứu người…); chung, cửa, lối đi các hạng dành riêng cho thoát nạn, thiết bị ngăn cháy, chống cháy thoát, thống thông gió và hút khói, đi, hành lang, cầu thang - Bản vẽ nguyênyêu cầu an chuyền công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các lý về: Dây toàn về phòng cháy và chữa cháy; - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng hệ thống thông gió, thoát khói; hệ thống điều áp; hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn….; - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng các hệ thống báo cháy, các hệ thống chữa cháy; - Bản vẽ bố trí phương tiện chữa cháy di động như xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động, các loại bình chữa cháy. Theo Điều 16 - Nghị định 35/2003/NĐ-CP. 1. Dự án, công trình hay hạng mục là về phòng cháy định tại cháy do Nghị định đủ thuộc mọi nguồn vốn đầu khi xây dựng mới,về phòng cháy và chữacông trình (sau đây gọi chung kế công trình) quy và chữaphụ lục 4cơ quan cónày năng lực thiết kế và phải tư được thẩm duyệt cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết cháy trước khi thi công. Công quy và chữa cháy 4 Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính duyệt về phòng cháy có thiết kế bảotrình không thuộc danh mục cháyđịnh tại phụ lụctheo quy định của pháp luật nhưng không bắt buộc phải thẩm chất sử dụng vẫn phảivà chữa cháy. đảm các yêu cầu về phòng Căn cứ vào tình hình phát diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy quy định tại phụ lục 4 Nghị định này cho phù hợp. mục các dự án, công trình thuộctriển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung chỉnh lý danh 2. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có khoản 1 Điều này trách nhiệm thẩm duyệt về phòng cháy vàPhòngcháy đối với cháy và quy chữa cháy và chữa hoạch, dự án xâycủa Nghị định này. Văntrình thẩm duyệt thẩm quyền chịuvà theo nội dung một trong tại Điều 15 Luậtđể cơ quan có thẩmcác dự án Điều công bản 13 hoặc Điềuthiết dựng và thiết kếxây dựng. quy định tại về phòng cháy chữa cháy là quy định những căn cứ quyền phê duyệt dự án, 14 kế và cấp phép 3. Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm: a) Văn bản đề nghị kèm theo; phải có văn bản uỷ quyềnthẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì b) Bản sao giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; c) Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 13 hoặc Điều 14 của Nghị định này. Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và toàn bộ hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư. gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo chữa 4. Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được được quy đồngnhư với việc thẩm duyệt về xây dựng. Thời hạn thẩm duyệt về phòng cháy và cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và tiến hành định thời sau: a) Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng; b) Không quá 30 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A; không quá 20 ngày làm việc đối với công trình thuộc nhóm B, C. Phân nhóm A, B, C tại điểm này thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. 5. Kinh phí cho việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được xác định trong vốn đầu tư của dự án, công trình. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công an để ban hành lệ phí thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.