P. 1
2. KTCT Noi Dung Cau Hoi Ve CNH HDH

2. KTCT Noi Dung Cau Hoi Ve CNH HDH

|Views: 639|Likes:
Được xuất bản bởikimlien0704

More info:

Published by: kimlien0704 on Jun 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

Câu3 : Tại sao Đảng ta xác định CNH-HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá

độ lên CNXH, trên cơ sở đó phân tích những đặc điểm của của cuộc CM KHKT và công nghệ hiện đại 1. CNH-HĐH. CNH-HĐH được Đảng ta xác định là quá trình chuyển đổi căn bản, tòan diện các hoạt động SXKD, dịch vụ và quản lý KT-XH từ sử dụng lao động thủ công là chính chuyển sang sử dụng 1 cách phổ biến SLĐ với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại dự trên sự phát triển của CN và tiến bộ KHCN, tạo ra NSLĐ xã hội cao. Đặc điểm CNH ở nước ta: Quan niệm về CNH,HĐH ở nước ta hiện nay có những đặc điểm sau: CNH gắn với HĐH; CNH phải nhằm mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Đ/v nước ta chủ yếu nhằm XD cơ sở vật chất cho CNXH, tăng cường sức mạnh để bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc. CNH-HĐH trong ĐK cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; CNH -HĐH nền KT quốc dân trong ĐK tòan cầu hóa, cần phải mở cửa hợp tác quốc tế là tất yếu. Tất yếu khách quan: Từ một nền kinh tế lạc hậu tiến lên CNXH, không qua chế độ TBCN tất yếu phải tiến hành CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân. Bởi vì, CNH,HĐH là một thách thức, là con đường mà các nước đang phát triển phải thách thức để đi nhanh và đuổi kịp các nước tiên tiến và phải tránh được tiêu cực XH và môi trường mà các nước đang gặp phải. Hơn nữa, trong ĐK, nước ta hiện nay CNH phải gắn với HĐH nên việc XD cơ sở VC kỹ thuật phải dựa trên cơ sở VC kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Bởi vì, chính sự XD cơ sở VC Kỹ thuật đó tạo ra cốt vật chất cho XH. Đặc điểm của cuộc Cm KHCN: Thế giới đã trải qua 2 cuộc CM kỹ thuật. Cuộc CM lần thứ nhất ra đời đầu tiên ở Anh vào những năm 30 (TK18) và hòan thành vào những năm 50 (TK20) với cơ khí hóa, thay thế LĐ thủ công thành LĐ máy móc. Cuộc CM lần thứ 2 còn gọi là cuộc CM KH- KT- CN hiện đại, xuất hiện vào những năm 50 (TK20), nó làm thay đổi to lớn trên lĩnh vực đời sống, XH. Vào những năm 80 p đồng thời làm xuất hiện những phát minh mới và làm thay thế phát minh cũ nhanh hơn và phát huy phát minh mới rộng hơn. Sự phát triển của LLSX đã dần đến quá trình tòan cầu hóa nền KT thế giới. Cuộc CM KH-CN tác độnh cơ cấu LĐ thay đổi và hướng vào nhu cầu, yêu cầu trí tuệ ngày càng cao. Từ đó, dẫn đến sự thay đổi trong quan niệm, nhận thức về sự phát triển KT-XH. Lợi thế LĐ giản đơn, tay nghề thấp sẽ mất ý nghĩa. Lợi thế tài nguyên, vị trí địa lý cũng không còn như trước nữa, bởi vì hàm lượng nguyên liệu thô giảm dần trong sp. Các hoạt động sx có xu hướng chuyển hình thức quy mô lớn sang quy mô vừa và nhỏ. Hoạt động nghiên cứu triển khai trở thành lĩnh vực đòi hỏi đầu tư lớn, khả năng sinh lời cao. Cùng với sự phát triển của cuộc CM KHCN đó là xuất hiện của nền của KT tri thức thì hệ thống giáo dục là chìa khóa của sự thay đổi đó. Hệ thống giáo dục đó phải có chức năng dạy phương pháp, bồi dưỡng cơ sở chung và tạo thuận lợi cho đào tạo lại nhiều lần trong cuộc đời nghề nghiệp của con người. Mục tiêu của CNH, HĐH: 1

nước ta phải thực hiện các nội dung cơ bản sau: .Dịch vụ) từ trình độ công nghệ thấp lên CN cao với các nội dung: Một là.) và thực hiện công bằng XH. Hai là. HĐH nền kinh tế quốc dân ở nước ta: Để làm được điều đó. tình trạng KT-XH phát triển và tăng trưởng chưa ổn định. tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển đời sống nhân dân (VH. công nghệ hiện đại. CNH. không ngừng phát triển.. Ba là. phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. đa dạng hóa. phải đẩy mạnh CNH nông nghiệp . các ngành CN. trình độ kỹ thuật. phát triển KT tri thức. Dựa vào nguồn lực trong nước là chính. thực hiện cơ khí hóa. DC. XD cơ sở VC-KT cho CNXH trên cơ sở thực hiện cơ khí hóa nền sx XH và áp dụng những thành tựu KH-KT hiện đại.. HĐH với nông nghiệp nông thôn và chú trọng nguồn LĐ dồi dào trong nước. Bốn là. đa phương hóa kinh tế quốc tế. Thực chất phát triển LLSX là quá trình chuyển đổi nền sx XH (Công nghiệp . Các quan hệ này phải xem xét trên nhiều góc độ. công nghệ và quy mô trình độ phát triển. XHCB.Phát triển LLSX. NM.XD 1 cơ cấu KT hợp lý đạt hiệu quả. CN sinh học. cơ cấu lĩnh vực kinh tế. Lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố căn bản động viên tòan dân cần kiệm để XD đất nước. Lấy hiệu quả KT-XH làm tiêu chuẩn cơ bản. VM” Mục tiêu tổng quát là sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. GD. cơ cấu vùng KT. HĐH ngành chế tao TLSX chiếm vị trí then chốt và XD ngành này còn có vai trò quan trọng để thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Cn năng lượng. Quan điểm của Đảng về CNH-HĐH: Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với hợp tác quốc tế. KHCN là động lực. đi đôi với tranh thủ nguồn lực nước ngòai. chúng ta phải CNH. đối với nước ta phải gắn CNH. tối ưu thì phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phải phản ánh đúng yêu cầu các quy luật khách quan của XH đặc biệt là các quy luật KT. tự động hóa nền sx XH mà trước hết cơ khí hóa là phổ biến. của mọi thành phần KT trong đó KTNN phải giữ vai trò chủ đạo. trong đó quan hệ nông nghiệp. đẩy mạnh CNH-HĐH. tranh thủ công nghệ hiện đại ở những khâu quyết định. trên cơ sở XD nên KTM hội nhập khu vực và thế giới. Cơ cấu kinh tế quốc dân theo nghĩa rộng là tổng thể các kinh tế ngành. Trước mắt. CNH.Nông nghiệp . đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương đi những bước đi thích hợp. tin học. Nội dung cơ bản của CNH.nông thôn. Trước hết là Cn thông tin. Do đó. công nghiệp và dịch vụ là quan trọng nhất. cải thiện đời sống vật chất và thực hiện “DG.HĐH là XD cơ sở vật chất của CNXH dựa trên 1 nền tảng KHCN tiên tiến tạo ra 1 LLSX mới với QHSX càng tiến bộ. dịch vụ. vùng kinh tế và kinh tế biển. HĐH là sự nghiệp của tòan dân. trong quá trình CNH. kết hợp công nghệ truyền thống. HĐH ở nước ta không thể tách rời với cuộc Cm KH-CN. trong ĐK khả năng về vốn về nhu cầu công ăn việc làm. Tạo nền tảng đưa nước ta thành 1 nước CN hiện đại vào năm 2020. Do đó. HĐH các ngành CN khác (Cn nhẹ. . điện khí hóa.XD 1 cơ cấu kinh tế hợp lý. . Đặc biệt. tích cực giải quyết việc làm và tăng cường sx phục vụ XK. CN thực phẩm).Mục tiêu lâu dài của CNH. đời sống nhân dân. Phải phù hợp với xu thế phát triển của KHCN trên thế giới và đảm bảo 2 . tích lũy cho đầu tư phát triển.

Ba là. phát triển thị tứ. phát các vùng cây công nghiệp. vừa áp dụng công nghệ tiến bộ. đẩy mạnh điện khí hóa. Bốn là. đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế . khu chế xuất đồng thời XD 1 số Khu CN cao. cơ cấu LĐ để hình thành kinh tế hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường và ĐK sinh thái trên từng vùng. cải tạo mở rộng. Đưa tiến bộ KHCN. cây ăn quả gắn liền với CN chế biến. XD cơ cấu KT hợp lý phải thực hiện 1 cách có KH. phù hợp với nền KT tri thức. Để thực hiện được điều đó chúng ta phải thực hiện CNH nông nghiệp. HĐH. Khu KTM. đi nhanh vào các ngành có lĩnh vực công nghệ cao. hóa chất. phải chuyển dịch cơ cấu ngành. bến cảng.sự hội nhập có hiệu quả. cơ khí. vươn lên làm giàu hàng đầu khu vực. Đại hội X của Đảng đã xác định những nội dung cụ thể và bước đi trong những năm trước mắt của CNH. nông lâm. XD hợp lý cơ cấu sx nông nghiệp nhằm hình thành các vùng sx nông nghiệp ổn định. Ưu tiên phát triển DN vừa và nhỏ và có sự liên kết các DN lớn. Phát triển nhanh các ngành có khả năng phát huy lợi thế trong cạnh tranh như may mặc. cơ giới hóa nông thôn. Tốc độ tăng LĐ trong ngành TMDV phát triển nhanh hơn tốc độ phát triển trong ngành sx vật chất. ường quốc lộ. vừa. thị trấn. sân bay. đặc biệt là CN sinh học. hàng dân dụng khác. chế tạo. tiếp tục coi CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn là 1 trọng điểm của CNH. có chiến lược và định hướng cụ thể. phát triển công nghiệp theo hướng vừa phát triển các ngành nhiều LĐ. Quá trình chuyển dịch cơ cấu KT đòi hỏi các ngành có vai trò trong việc XD cơ sở hạ tầng KT. Tỷ trọng LĐ trí óc. Trong CNH. Phát triển phi nông nghiệp.luyện kim. vật liệu XD. giày dép. hệ thống thông tin đa dịch vụ. Hai là. tạo thành ngành XK mũi nhọn. sử dụng tối đa lợi thế. HĐH nền KT quốc dân. Cho phép khai thác tối đa mọi tiềm năng của đất nước. nông thôn. nhỏ. Củng cố. dường sắt. điện tử. phát huy lợi thế ngành thủy sản. Nông nghiệp phát triển. XD chọn lọc 1 số cơ sở CN nặng như dầu khí. Phải gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu KT thì phải tiến hành phân công LĐXH theo quy luật: Tỷ trọng và số tuyệt đối LĐ nông nghiệp giảm. 3 . tiền đề cho bước đi tiếp theo. quản lý KT thị trường hiện đại góp phần giải quyết việc làm. lao động và từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm DL. quy hoạch dân cư. có khả năng cạnh tranh quốc tế. tài nguyên rừng nâng cao độ che phủ của rừng. liên kết công -nông . TM.kỹ thuật. nâng cấp và XD mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng KT của nền KT trong đó trọng điểm cần tập trung phát triển ngành năng lượng. phát triển tỷ rọng ngành chăn nuôi. ngày càng phát triển trong tổng số LĐXH. thủy sản. đó là quá trình chuyển dịch cơ cấu KT mới nó phù hợp với xu thế phát triển của CM KHCN. Quá trình XD và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chúng ta phải có bước đi phù hợp. và bước đi đó phải tạo ĐK. DV phải phát triển tương ứng nhằm tạo ĐK cho các ngành CN. chuyển dịch cơ cấu KT. tăng cường vị trí chủ đạo của QHSX XHCN tiến tới xác lập địa vị của QHSX XHCN trong tòan bộ nền KT quốc dân. DV có tầm cỡ. Hòan thiện nâng cấp các khu CN. phát triển mạnh các dịch vụ phù hợp với cơ cấu về phương thức hoạt động. tài nguyên của đất nước. CN tăng. HĐH: Một là. các ngành TM.dịch vụ trên từng địa bàn trong nước.

vay khác và các tổ chức phi chính phủ. HĐH phải theo đường lối của Đảng. Thứ hai là. Sáu là. tạo ra công ăn việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động. đồng thời phải giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc. Đào tạo nguồn nhân lực cho CNH. HĐH: Tiền đề thứ nhất là phải có môi trường KT-CT ổn định. Muốn vậy. Trong hai nguồn vốn. công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý. bảo đảm tốc độ tăng trưởng và rút ngắn khoảng cách phát triển. HĐH. Biện pháp cơ bản để tận dụng. Mở rộng quan hệ KT đối ngọai. bước đi thích hợp. Thực hiện CNH. có vai trò quyết định. Tạo đuợc vốn tích luỹ cần thiết: Có hai nguồn đẻ tích luỹ vốn. chúng ta cần phải xác định những tiền đề và điều kiện thực hiện CNH. Phát triển KHCN tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KH tự nhiên. XD nhà nước trong sạch vững mạnh. xét về lâu dài là nguồn chủ yếu. nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA). Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện công khai minh bạch các thiết chế quản lý theo quy định của WTO. Nguồn vốn bên ngoài được huy đọng từ các nước trên thế giới dưới nhièu hình thức khác nhau :vốn viện trợ của các nước. dài hạn.HĐH là phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong và ngòai nước. Tăng cường sự LĐ của Đảng và quản lý của nhà nước. qua đó tiếp nhận vốn. Tích luỹ vốn từ nội bộ nền kinh tế được thực hiện trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh. tiếp tục giữ vũng ổn định chính trị. Đảng phải là người LĐ duy nhất trực tiếp ổn định mọi hoạt động của XH. hiện đại hoá đất nước. XD các đoàn thể chính trị quần chúng. cần có những chính sách. nguồn tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế quốc dân. ĐK thực hiện CNH. Để thực hiện tốt các nội dung trên. Nguồn vốn từ bên ngoài cũng rất quan trọng. thật sự của dân. vốn vay ngắn hạn. Con đường cơ bản để giải quyết vấn đề tích luỹ vốn trong nước là tăng năng suất lao dộng xã hội trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. thực hiện công nghiệp hoá. thu hút vốn bên ngoài là: đẩy mạnh mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế. đổi mới cơ chế chính sách. phải có 1 môi trường quốc tế thuận lợi. chúng ta phải đổi mới hệ thống chính trị. Nhà nước phải có sứ mệnh tổ chức thực hiện đường lối.Năm là. lãnh thổ trên cơ sở khai thác các lợi thế và tiềm năng của từng vùng. Đây là tiền đề rất quan trọng để không những phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế trong nước mà còn thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. hội nhập thương mại. chuyển dịch cơ cấu vùng. môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng được cải thiện. mở rộng và nâng cao hiệu quả KT đối ngoại. nâng cao vai trò quản lý của nhà nước. KH công nghệ trong tất cả các ngành... các tổ chức kinh tế . nâng cao sức cạnh tranh. Liên kết hỗ trợ nhau làm cho các vùng cùng phát triển. do dân và vì dân. tạo môi trường đầu 4 . thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.xã hội. hoà bình và hợp tác quốc tế. đó là tích luỹ vốn từ nội bộ nền kinh tế quốc dân và tích luỹ vốn dựa vào thu hút đầu tư trực tiếp nứoc ngoài (FDI). Chủ động hội nhập làm bạn các quốc gia trên thế giới.

tập trung và phát triển VH tạo nền tảng tinh thần của XH. công nghệ) có tính quyết định. phát triển công nghệ. 5 trường cao đẳng. tăng 258% so với năm 1997. có tinh thần vượt khó và đã có những đóng góp nhất định làm cho KT-XH phát triển: Ở một số doanh nghiệp. Trình độ văn hoá của đội ngũ công nhân. nên tiến hành CNH rất nhanh. Lĩnh vực VH-GD.600 người có trình độ từ cao đẳng. sáng kiến đã góp phần nâng cao NSLĐ. có những hạn chế và bất cập. hầu hết đã qua THCS. đại học trở lên. không có năng lực nội sinh về KH. ở những nước không có hoặc không nhiều tài nguyên. đội ngũ CB khoa học CN có đủ trình độ. các sáng chế. vai trò của đội ngũ tri thức trong sự nghiệp GD-ĐT và KHCN. vận dụng tốt các thành tựu KH công nghệ thế giới. nhưng thời gian vừa qua nguồn lực trí tuệ của Tỉnh đã có ý thức vươn lên để tự khẳng định mình trên công việc được giao. phải có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực. Trái lại.tư thuận lợi cho các nhà sản xuất kinh doanh nước ngoài. chiếm 4. có 418 người có trình độ sau đại học. trên 17. những quan điểm của Đảng về VH-GD được nhận thức. chỉ có như thế mới đuổi kịp các nước trong khu vực và thế giới. Do vậy. chất lượng hiệu quả trong sx KD. muốn CNH-HĐH thì phải « đi tắt ». « đón đầu ». nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương Mặc dù. chiếm tỷ lệ 2. hướng dẫn. Trong những vấn đề đó không thể không kể đến nguồn nhân lực và đội ngũ CB khoa học.37% tổng số cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên. 5 . vì thiếu hoặc không có nguồn nhân lực. nhưng có và biết phát huy nguồn nhân lực. Trí thức trong lĩnh vực nônglâm . Với nước ta nói chung và Quảng Nam nói riêng là nước « đi sau » về phát triển kinh tế. chất lượng cây trồng. tìm hiểu và giải quyết. vận dụng để chỉ đạo thực tiễn đối với các lĩnh vực trên và đxa mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc CM KHCN hiện đại đã làm thay đổi vai trò của bốn yếu tố truyền thống có lợi thế cạnh tranh. từng địa phương trên địa bàn Tỉnh. phổ biến.ngư nghiệp đã tham gia XD chương trình.73%) tổng số lao động. Ngành công nghiệp đxa tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật.09% lực lượng lao động toàn tỉnh. trong đó. Phải tạo ra một năng lực nội sinh để có thể thực hiện thành công định hướng XD Quảng Nam trở thành tỉnh CN vào năm 2015. vật nuôi. để nghiên cứu. công nhân Quảng Nam đã dần dần đảm nhận các khâu công việc mà trước đây doanh nghiệp phải thuê công nhân ngoài tỉnh. tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế Liên hệ thực tế : Sự nghiệp CNH-HĐH đất nước đã và đang đặt ra cho cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng rất nhiều vấn đề cần quan tâm. nhất là ở các doanh nghiệp lớn. Trên địa bàn tỉnh có 2 trường đại học. công nghệ mới.000 người (chiếm 27. Hiện nay. kế hoạch nghiên cứu KH. nguồn nhân lực và CB khoa học tòan Tỉnh (30/9/2008) : số lượng công nhân trên 22. áp dụng các tri thức công nghệ mới nhằm nâng cao NS. Hiện nay. yếu tố trí tuệ(kỹ năng. Kinh nghiệm ở các nước cho thấy. tiếp thu những thành tựu công nghệ mới vào Đk cụ thể của từng ngành. tuy có nhiều tài nguyên nhưng không phát triển hoặc phát triển chậm. THPT và đã được đào tạo nghề. 3 trường trung học chuyên nghiệp và 40 cơ sở dạy nghề đang hoạt động góp phần tích cực trong công tác đào tạo.

Tính tất yếu khách quan của CNH. HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động SX. 1. HĐH là con đường thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước chung quanh. NM. tất cả vì mục tiêu DG. tăng truởng ktế gắn liền với  đời sống của x dân. CNH. HĐH là sự no của toàn dân. Thứ 2. HĐH tạo ra LLSX mới về chất. trên thực tế không thể không quan tâm tìm kiếm những giải pháp tích cực và hữu hiệu hơn nữa. KD. Đây là một sự nghiệp to lớn của toan Đảng. tạo tiền đề cho sự hình thành nhiều mối quan hệ mới về KT. Văn kiện giữa nhiệm kỳ VII của Đảng ta xác định: “CNH. HĐH: Từ một nền ktế lạc hậu tiến lên CNXH. 6 . XH từ chỗ SD sức LĐ thủ công là chính sang SD một cách phổ biến sức LĐ cùng với công nghệ. HĐH nền ktế quốc dân. GD và thực hiện công = XH. Bởi vì: Một là. Chính vì vậy. 0 ngừng tăng tích luỹ cho đầu tư . Tóm lại: Công nghiệp hoá. DC. Câu 2: CNH. hiện đại hoá đát nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự quản lý điều hành của Nhà nước. chỉ có CNH. Nhưng để lấp dần khoảng cách này. 0 qua chế độ TBCN tất yếu phải tiến hành CNH. VM. XH. động viên toàn dân cần kiệm để XD đất nước. đảng viên và nhân dân phải ra sức phấn đấu trong học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần quán triệt đầy đủ các chủ trương.  VH. mọi thành phần ktế trong đó ktế NN giữ vai trò chủ đạo. DV và quản lý ktế. chủ quyền và định hướng  XHCN”. chúng ta cần phải hội tụ đầy đủ những tiền đề và điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo cho sự thành công của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta. phương tiện và phương pháp tiên tiến. CNH. KH công nghệ là động lực. CNH. chính trị trong toàn XH. tạo ra năng suất LĐ cao. đa phương hoá quan hệ ktế quốc tế và dựa vào nguồn lực trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài trên cơ sở XD 1 nền ktế mở cửa hội nhập với khu vực và TG. toàn dân đòi hỏi một trình độ nhất định về khoa học công nghệ cũng như về kinh tế xã hội. XHCB. HĐH: Thứ 1. Quan niệm của Đảng ta về CNH. HĐH. hiện đại dựa trên sự của công no và tiến bộ KH công nghệ.Những kết quả trên đã góp phần từng bước để Quảng Nam phát triển và từng bước rút ngắn khoảng cách so với các tỉnh bạn và nhất là hai đầu đất nước. kết hợp CNo truyền thống với CNo hiện đại. hiện đại hoá là một cuộc cải biến cách mạng từ xã hội nông nghiệp trở thành xã hội công nghiệp. Hai là. đường lối của Đảng. lấy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản. giữ được ổn định chính trị. quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. HĐH mới có thể XD cơ sở vật chất-kỹ thuật cho chế độ mới. bảo vệ được độc lập. Thứ 4. XH. Mỗi cán bộ. Thứ 5. góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp Công nghiệp hoá. 2. đa dạng hoá. lấy hiệu quả KT-XH làm tiêu chuẩn cơ bản. giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế. Thứ 3.

HĐH nông no. công tác thú y.Ba là. coi ktế tri thức là yếu tố quan trọng của nền ktế và CNH. chú trọng 7 . Trên cơ sở đó Đại hội X của Đảng ta xác định: tiếp tục đẩy mạnh CNH. nông thôn và nông dân. giao rừng. thuỷ lợi hoá. đưa nhanh tiến bộ KH kỹ thuật và công nghệ sinh học vào SX. đánh bắt. thực hiện cơ khí hoá. làng nghề. HĐH gắn với  ktế tri thức. thống nhất giữa sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc XHCN là yêu cầu khách quan. Tăng cường các hoạt động khuyến nông-công-lâm-ngư. Thứ hai. chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.. tạo ra những SP có thị trường và hiệu quả ktế cao. giảm dần tỉ trọng SP và LĐ nông no. DN công no và dịch vụ gắn với hình thành các ngành nghề.HĐH là đưa nước ta thành một nước công n o có cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện đại. Cụ thể: Một là.  nông no mạnh mẽ. CNH. Thứ ba. trang trại. CNH. 76% dân số sống ở nông thôn. đồng thời nông no. chuyển đổi nền SX XH bao gồm cả NNo. HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên CNXH. bảo vệ thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ở nông thôn. Sớm khắc phục tình trạng manh mún về đất canh tác của các hộ nông dân. Thực hiện tốt chương trình bảo vệ và  rừng. HĐH còn là yêu cầu khách quan của việc củng cố và tăng cường khả năng quốc phòng. Đây là khu vực SX vật chất chủ yếu cung cấp các yếu tố đầu vào quan trọng như nguyên liệu. Chuyển giao nhanh và ứng dụng KH. HĐH: Thứ nhất. nông thôn luôn là vấn đề trọng yếu của mỗi quốc gia. đẩy mạnh CNH. khuyến khích việc dồn điền đổi thửa. có cơ cấu ktế hợp lý. Vì vậy. toàn diện là tiền đề quan trọng cho sự no CNH. giải quyết đồng bộ các vấn đề NNo. LĐ. củng cố. XD cơ cấu ktế hợp lý đạt hiệu quả. tư liệu tiêu dùng. đồng bộ và có hiệu quả nuôi trồng. mở rộng quan hệ ktế đối ngoại. 3. Mục tiêu lâu dài của CNH. gắn với công no chế biến và thị trường. Nội dung cơ bản của CNH.. công nghệ. QHSX tiến bộ phù hợp với trình độ  của LLSX.  các khu nông no công nghệ cao.  rừng nguyên liệu gắn với công no chế biến lâm sản có công nghệ hiện đại. HĐH NNo và nông thôn. DV từ trình độ CNo thấp lên trình độ CNo cao. nhất là công nghệ sinh học vào SX nông no. góp vốn cổ phần bằng đất. vốn. HTX. vùng trồng trọt và chăn nuôi tập trung. Sở dĩ phải đặt vấn đề CNH. HĐH đất nước Chuyển dịch cơ cấu nông no và ktế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao. Tăng nhanh tỉ trọng giá trị SP và LĐ các ngành công n o và dịch vụ. nông no. điện khí hoá. cho công no và các khu vực kinh tế khác. cho thuê. nông thôn lên hàng đầu bởi vì hiện nay ở nước ta. nông thôn là thị trường rộng lớn trong việc trao đổi vật tư hàng hóa. gần 70% lực lượng LĐ XH làm việc ở nông thôn và trong tiến trình phát triển của XH. tư liệu SX. HĐH. đổi mới chính sách giao đất..  LLSX XD cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH trên cơ sở thực hiện cơ khí hoá nền SX XH và áp dụng những thành tựu KHKT công nghệ hiện đại. CNo.. tăng cường vị trí chủ đạo của QHSX XHCN tiến tới xác lập địa vị thống trị của QHSX XHCN trong toàn bộ nền ktế quốc dân.

kỹ thuật canh tác. hải đảo. tạo động lực lan toả đến các vùng khác.  CNo năng lượng đi đôi với công nghệ tiết kiệm năng lượng. SX tư liệu SX quan trọng theo hướng hiện đại.  mạnh và nâng cao chất lượng một số ngành: vận tải. cảng biển. tăng tỉ trọng LĐ làm công no và dịch vụ. trạm y tế. mê tín dị đoan. Bốn là.. Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với XD nếp sống VH..các khâu giống. Đưa tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Khuyến khích. trường học. Thực hiện chương trình XD nông thôn mới. công nghệ sau thu hoạch và công nghệ chế biến. hải sản. Thu hút vốn trong và ngoài nước để thực hiện một số dự án về khai thác dầu khí. chú trọng  công nghệ cao để tạo đột phá và công nghệ SD nhiều LĐ để giải quyết việc làm.. tài chính. vùng xa. cơ cấu công nghệ. hủ tục. Đầu tư mạnh cho các chương trình xoá đói giảm nghèo. hạ tầng kỹ thuật . Thu hút những chuyên gia giỏi. sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về ktế biển trong khu vực.  ktế biển: XD và thực hiện chiến lược  ktế biển có trọng tâm. đặc biệt là các vùng biên giới. 8 . đường ven biển. chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng . điện. đường cao tốc. trật tự an toàn XH. tạo đk để các thành phần ktế tham gia  mạnh các ngành CNo SX hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.. Hình thành các khu dân cư đô thị hoá với kết cấu hạ tầng KTXH đồng bộ như: thuỷ lợi. nuôi trồng. gắn với bảo đảm quốc phòng. Huy động các nguồn lực để XD đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH. thương mại.  hệ thống cảng biển.  nguồn x lực. CNo phần mềm và CNo bổ trợ.. ngân hàng. đường đông tây. Có chính sách hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô. trọng điểm. nhất là sân bay quốc tế. mạng lưới cung cấp điện. giải quyết việc làm cho nông dân. Chú trọng dạy nghề. hoá chất cơ bản . đồng thời tạo đk  nhanh hơn cho các vùng ktế đang còn nhiều khó khăn..  ktế vùng: Có cơ chế. Hai là. cao cấp của nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. nước sạch. bài trừ các TNXH. chuyển dịch cơ cấu LĐ. cụm công no. khai thác và chế biến dầu khí. Khẩn trương XD các quy hoạch  nông thôn. biên giới. giao thông. CNo chế tác. đẩy nhanh ngành CNo đóng tàu biển và CNo khai thác. Chuyển dịch cơ cấu LĐ ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỉ trọng LĐ làm nông no. Ba là. lọc dầu và hoá dầu. nhất là ở các vùng sâu. du lịch. đồng thời tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng.. luyện kim.. bưu chính-viễn thông. an ninh và hợp tác quốc tế. dịch vụ biển. tỉ lệ LĐ trong khu vực NNo còn dưới 50% lực lượng LĐ XH.  nhanh CNo và XD. dịch vụ: Khuyến khích  CNo công nghệ cao. Tây Nguyên. Năm là.. Thúc đẩy  các vùng ktế trọng điểm. bảo đảm đến năm 2010 có nguồn x lực với cơ cấu đồng bộ và chất lượng cao. bảo đảm an ninh. vận tải biển.  KH và công nghệ.. cơ khí chế tạo.. bảo hiểm. chế biến hải sản. tư vấn.. hải đảo.

cơ chế quản lý. do dân. Môi trường quốc tế thuận lợi là tiền đề thứ 2 cho quá trình CNH. năng lượng sạch. khoáng sản và rừng. vì dân. vai trò quản lý của NN nhằm huy động và tập trung các nguồn lực. HĐH nói riêng. điều tra cơ bản. Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh thái bị phá huỷ. Tiếp tục phủ xanh đất trống. Có hai nguồn. dự báo khí tượng-thuỷ văn. nước. Đây là tiền đề rất quan trọng để nhằm phát huy tiềm năng của các thành phần ktế trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. chủ động phòng chống thiên tai.Sáu là. Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ktế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN và thực hiện công khai. XD NN pháp quyền XHCN của dân. minh bạch các thiết chế quản lý theo quy định của WTO. đô thị. 4. từng bước hình thành đồng bộ các yếu tố của ktế thị trường. tìm kiếm cứu nạn. nắm vững tài nguyên và tình hình KT-XH: 9 . nơi đông dân cư và có nhiều hoạt động ktế. đẩy mạnh  và giữ vững ổn định KT-XH. nhất là các tài nguyên đất. Chủ động hội nhập làm bạn các quốc gia trên TG. đồi núi trọc. cải thiện môi trường tự nhiên Tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia. Hai là. Để thực hiện tốt các nội dung định hướng trên. cả về đổi mới cơ chế quản lý. cần phải : Một là. qua đó tiếp nhận vốn. Từng bước SD công nghệ sạch. Từng bước HĐH công tác nghiên cứu. Đó là môi trường hoà bình và hợp tác quốc tế. phải có sự ổn định về chính trị-XH. phát huy đầy đủ khả năng. làng nghề. đó là tích luỹ vốn từ nội bộ nền ktế quốc dân và dựa vào thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). bảo vệ đa dạng sinh học. XD đội ngũ cán bộ và công x lành nghề: CNH. Ba là. Bốn là. Do vậy việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo là một trong những hướng chính của đầu tư  đồng thời phải có kế hoạch bố trí. tiến hành CNH. khu CNo. công nghệ SX và công nghệ quản lý. Hoàn chỉnh luật pháp. Ngăn chặn các hành vi huỷ hoại và gây ô nhiễm môi trường. trước hết phải có môi trường chính trị-XH ổn định. bảo vệ và SD có hiệu quả tài nguyên quốc gia. vay khác và các ToC phi chính phủ. đổi mới cơ cấu ktế. nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. khắc phục tình trạng xuống cấp môi trường ở các lưu vực sông. sở trường và nhiệt tình LĐ sáng tạo của họ. đổi mới quan hệ ktế đối ngoại và cải cách nền hành chính quốc gia. tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên. HĐH đòi hỏi phải có nguồn x lực đủ về số lượng. SD tốt nguồn x lực đã qua đào tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng we đang đổi mới hệ thống chính trị. nguồn viện trợ  chính thức (ODA). Muốn  Ktế nói chung. thực hiện dân chủ rộng rãi. phải tạo được vốn tích luỹ cần thiết: Đây là đk quan trọng nhất. ĐCS VN với bản chất CM và tư duy chính trị nhạy bén đã khởi xướng và tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh vực. môi trường KD của nước ta ngày càng được cải thiện. Gắn kết các nội dung đổi mới với quá trình hoàn thiện hệ thống luật pháp. HĐH ở nước ta. đảm bảo về chất lượng.

mở rộng quan hệ ktế đối ngoại: Cuộc CM KH-CN hiện đại và xu hướng toàn cầu hoá ktế ngày càng sâu rộng đã và đang tạo ra mối liên hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền ktế dân tộc. Có thể nói đây là đk rất quan trọng. công x kỹ thuật..57%. Đây là sự no to lớn của toàn Đảng. kịp thời. xem đây là mũi đột phá để thoát nghèo. Do đó công tác điều tra cơ bản. Song vấn đề hết sức quan trọng là phải phát huy tinh thần tự lực. cụ thể. tự cường và tự tôn dân tộc. kỹ thuật kinh no ToC quản lý.1% (năm 08). tạo tiền đề tăng tốc. công nghệ mới: KH công nghệ được xác định là động lực của CNH. Điều đó cho phép các nước chậm  mở rộng quan hệ ktế với các nước tiên tiến trên TG nhằm tranh thủ vốn.HĐH. tạo ra các tiền đề cần thiết cũng như các đk có liên quan đến đẩy nhanh quá trình CNH.9%/năm (NQ đề ra là 14%/năm). HĐH. 10 . đã có bước  toàn diện về KT-XH.. HĐH. 6 tháng đầu năm 08 tăng 12. chuẩn bị tốt các đk về mọi mặt ở trong nước là yêu cầu cơ bản để thu hút và SD có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. đào tạo cán bộ.. đồng thời cũng tạo ra khả năng và đk để các nước tham gia vào phân công LĐ quốc tế. toàn dân đòi hỏi 1 trình độ nhất định về KH công nghệ cũng như về KT-XH. tin học. Cơ cấu ktế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng CNo và DV trong GDP từ 69% (năm 05) tăng lên 74. Chính vì vậy. thổ nhưỡng.9% (năm 08). thông qua việc đa phương hoá các hình thức ktế đối ngoại trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. đến nay đã tạo chuyển dịch mạnh trong cơ cấu ktế địa phương và ktế vùng. sinh học vật liệu mới .. thời tiết khí hậu và tình hình KT-XH của đất nước phải đi trước nhiều bước. phải đạt chất lượng chính xác cao.Đây là một trong những căn cứ rất quan trọng để hoạch định chiến lược. HĐH là một cuộc cải biến CM từ XH NNo trở thành XH CNo. đồng thời nghiên cứu ứng dụng có trọng điểm một số công nghệ hiện đại thành những ngành mới với công nghệ cao hơn như công nghệ dầu khí. Sáu là. Liên hệ thực tế : Là 1 tỉnh có điểm xuất phát ktế thấp. Tóm lại: CNH. Vấn đề nghiên cứu KH công nghệ hiện nay. cần nghiên cứu những công nghệ thích hợp với đk của nước ta. chủ trương. we cần phải hội tụ đầy đủ những tiền đề và đk cần thiết nhằm đảm bảo cho sự thành công của quá trình CNH. Vì thế. Năm là. công tác nghiên cứu KH-công nghệ cần được xúc tiến mạnh mẽ nhằm vạch ra phương hướng chính xác cho việc lựa chọn những thành tựu của cuộc CM KH-công nghệ. Qua hơn 10 năm đầu tư XD kết cấu hạ tầng. hội nhập và thực hiện chiến lược  bền vững. nắm vững tài nguyên đất đai. điện tử. chủ yếu là thuần nông nhưng Quảng Nam vẫn giành sự quan tâm đặc biệt đối với  CNo. chính sách. hoá dầu.  CS vật chất. biện pháp XD và  CNo-NNo-DV và các ngành khác. tỷ trọng ngành NNo từ 31% (năm 05) giảm xuống còn 25. đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH. nếu biết khai thác và SD tốt các nguồn lực bên ngoài thì sẽ huy động được tối ưu nguồn lực và lợi thế bên trong. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 06 và 07 đạt 13.

DV. toàn tỉnh có trên 17. SX lắp ráp ô tô. áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các ngành CNo. Về LĐ và tạo việc làm.1%/năm. Về  các thành phần ktế: đến nay toàn tỉnh có 2. trong đó công tác phân trắc và phân tích môi trường. Giá trị SX NNo tăng bình quân 3. tăng quy mô vốn đầu tư. Công tác bảo vệ môi trường. ktế NN giữ vai trò chủ đạo.900 tỷ đồng. Khu KT mở Chu Lai giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến 2020… Về VH XH có bước tiến bộ quan trọng. đã góp phần quan trọng đổi mới bộ mặt nông thôn. tăng 25. đạt 59. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ người dân đến nay đạt tỷ lệ 5. chăm lo cho người có công thường xuyên được quan tâm.Các ngành CNo  nhanh như thuỷ điện.3 bác sỹ và 25. Các hoạt động thông tin truyền thông. có 71 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 628. Công tác đền ơn đáp nghĩa.950 DN đăng ký KD với tổng vốn đăng ký gần 14.2 nghìn tỷ đồng.73%) tổng số LĐ toàn tỉnh.600 người có trình độ từ cao đẳng trở lên. chiếm 29. tập trung đổi mới công nghệ. mức giảm sinh bình quân 0.. Đẩy mạnh công tác dân số KHHGĐ. dịch vụ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. hầu hết đã qua THCS. trong 3 năm 06-08. khai thác khoáng sản. THPT và đã được đào tạo nghề. Tính đến năm 2008. giá trị tăng thêm gần 15%/năm.2% kế hoạch 5 năm 2006-2010. Ktế trang trại . thông thuỷ lợi. báo chí  đa dạng hơn. Cơ cấu LĐ của tỉnh cũng chuyển dịch mạnh mẽ. 5%/năm. Về XD kết cấu hạ tầng KT-XH: hệ thống đường giao. nhất là LĐ có tay nghề cao. tăng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho x dân. Đến nay. do vậy việc tuyển chọn công x có tay nghề cao trở thành vấn đề khó khăn đối với các DN. quy hoạch  vùng Đông.8% so với 11 . tỷ lệ hộ nghèo giảm 26.4%/năm.1%/năm. giải quyết việc làm 106. Tổng thu NSNN tăng bình quân 19. chế biến đồ gỗ… Đến cuối năm 07 toàn tỉnh đã triển khai 05/07 Khu CNo với tổng S đất quy hoạch 1.5% (mục tiêu đề ra 5%).2 giường bệnh/1vạn dân. thu hút được 86 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 80 triệu USD và 2. DV và hoạt động SX KD có tính chất CNo. cấp điện.5%/năm).5 triệu USD.5 ngàn người. thẩm định. XĐGN.  đô thị. Khu vực DV tăng bình quân 17.5% GDP… Nguồn vốn đầu tư  toàn XH tăng bình quân 22. hiện nay có khoảng 1.6%/năm (NQ đưa ra là 18. Việc thu hút nguồn vốn ODA và FDI được chú trọng và đạt được kết quả. đánh giá thẩm định môi trường có nhiều tiến bộ. Công tác XĐGN đạt được những kết quả khả quan.. Công tác quy hoạch: đã rà soát.200 trang trại. trường học.000 người (chiếm 27. Đội ngũ trí thức của tỉnh tăng lên về số lượng và chất lượng. Trình độ VH của đội ngũ công x. Hiện nay cơ cấu LĐ ở Quảng Nam vẫn còn mang đặc thù NNo. giá trị tăng thêm bình quân 2.400ha. điều chỉnh quy hoạch tổng thể  KT-XH. trạm xá… được chú ý đầu tư = nhiều nguồn vốn. nhất là ở các DN lớn. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 20 công trình dự án thuộc nguồn vốn ODA tập trung các lĩnh vực  hạ tầng KT-XH. miền núi. đội ngũ công x trong các ngành CNo. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay đối với Quảng Nam đó là nguồn x lực. số lượng công x trên địa bàn tỉnh có trên 22.6% năm 06 xuống 22% năm 08 (NQ đề ra trên 18% năm 2010).

chiếm 4. trong đó.09% lực lượng LĐ toàn tỉnh. là nền tảng và x tố quyết định thắng lợi công cuộc CNH. chiếm tỷ lệ 2.vùng ktế trọng điểm của miền Trung. Đảng bộ và x dân Quảng Nam đoàn kết. Qua hơn 3 năm thực hiện NQ ĐH. Tăng cường khả năng lựa chọn. có 418 người có trình độ sau đại học. KHCN tỉnh nhà đã có những thành tựu đáng kể. Trong quá trình  đất nước. là động lực  KT-XH.năm 1997. giải pháp  KT-XH tỉnh nhà như việc nghiên cứu cơ sở KH cho việc hình thành khu công nghệ cao tại Khu KT mở Chu Lai. nhiệm vụ trước mắt còn quá nặng nề và đầy khó khăn thách thức. Đảng và NN ta luôn khẳng định :  KH và công nghệ cùng với GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. tiếp thu. chung sức chung lòng quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra và quyết tâm XD và  tỉnh nhà thành tỉnh CNo vào năm 2015-2020. ĐH XIX Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nêu rõ : «đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong SX và quản lý. 12 . làm chủ và ứng dụng các thành tựu công nghệ tiên tiến vào SX và DV ». nghiên cứu hoạch định hệ thống chính sách nhằm phục vụ quá trình XD nông thôn mới ở Quảng Nam… Để đưa 1 tỉnh thuần nông thành 1 tỉnh CNo 0 phải 1 sớm 1 chiều.37% tổng số cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên. Đã tập trung nghiên cứu nhằm tổng kết thực tiễn theo hướng tạo lập cơ sở KH cho việc hoạch định các chủ trương. HĐH đất nước. nhưng với truyền thống CM. trí tuệ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->