P. 1
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

|Views: 2,610|Likes:
Được xuất bản bởiduongthiqt

More info:

Published by: duongthiqt on Jun 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2014

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.

HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

NGUYỄN PHÚC NGUYỆN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2008

2

Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA”, do Nguyễn Phúc Nguyện, sinh viên khoá 30, Ngành Quản Trị Kinh Doanh, đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày .

LÊ VĂN MẾN Người hướng dẫn,

Ngày

tháng

năm 2008

Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo

Thư ký hội đồng chấm báo

Ngày

tháng

năm 2008

Ngày

tháng

năm 2008

Trường Đại Học Nông Lâm TP. tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Văn Mến.LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Hồ Chí Minh đã tận tâm truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo. trước hết con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba. những người đã giúp đỡ tôi về mặt tinh thần. Anh chị em trong gia đình đã nuôi nấng và ủng hộ để con có được như ngày hôm nay. Hồ Chí Minh. tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè. anh chị tại các phòng ban của Công ty đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. đặc biệt là quý thầy cô Khoa Kinh Tế. cũng như đóng góp những ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này. người đã tận tình giảng dạy. Sau cùng. TP. Đặc biệt. chỉ bảo và hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa cùng tất cả các cô chú. ngày 07 tháng 07 năm 2008 Sinh viên Nguyễn Phúc Nguyện . Đó sẽ là hành trang vững chắc cho tôi bước vào đời. Mẹ.

.NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN PHÚC NGUYỆN. so sánh. nhất là khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cũng như tạo ra nhiều thử thách cho các doanh nghiệp Việt Nam. NGUYEN PHUC NGUYEN. phần mềm Crystal Ball để phân tích rủi ro và cung cấp các thông tin dự báo nhằm hỗ trợ việc ước lượng hiệu quả của các chiến lược được lựa chọn. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay. thống kê đơn giản kết hợp với việc sử dụng phần mềm Excel. Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa. July 2008. từ đó nhận định những điểm mạnh cũng như những vấn đề còn tồn tại. Make Business Strategic For Bien Hoa Sugar Joint Stock Company. những cơ hội cũng như những thách thức để từ đó định hướng chiến lược kinh doanh cho phù hợp trong tình hình kinh doanh hiện nay. Tháng 07 năm 2008. đánh giá. Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp phân tích. Trong sự cạnh tranh khốc liệt này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh thích hợp để có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Đề tài Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa tập trung phân tích môi trường hoạt động của Công ty. tổng hợp. tính toán.

MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN AFTA BSJC CSH CLKD DN GDP KD LASUCO LĐ LNST LNTT Hiệp hội các nước Đông Nam Á Khu vực Thương mại tự do ASIAN Công ty cổ phần Đường Biên Hoà Chủ sở hữu Chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Products) Kinh doanh Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn Lao động Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế v .

... Opportunities.13 Bảng 2......... Lộ Trình Thực Hiện Cắt Giảm Thuế Nhập Khẩu Đường...36 Bảng 4....10 Bảng 2.....3...2..3...... Mô Hình Ma Trận Chiến Lược Chính....26 Bảng 4................. Cơ Cấu Chi Phí của SBT và BSJC qua 2 Năm: 2005 và 2006............................ đe dọa (Strenghts............. Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế của Việt Nam Giai Đoạn 2003 – 2007................1.....................................1..2...4....... Tình Hình Tài Sản Cố Định Hữu Hình của Công Ty vào 31/12/2007......11 Bảng 2.... Một Số Chỉ Tiêu Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2007........... Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh của SBT..........30 Bảng 4. Weaknesses..............26 Bảng 3..............................................................2....Ma trận IFE Ma trận EFE Ma trận IE Ma trận SWOT Ma trận QSPM PR R&D SP SX SXKD WTO Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – bên ngoài Ma trận điểm mạnh.............14 Bảng 3. Mô Hình Ma Trận SWOT............4........ cơ hội.... Threats) Ma trận định lượng các chiến lược hoạch định Quan hệ cộng đồng (Public Relations) Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm Sản xuất Sản xuất kinh doanh Tổ chức Thương mại thế giới SBT Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2...36 vi ...............30 Bảng 4.......................... điểm yếu.. Cơ Cấu Nguồn Vốn của Công Ty Năm 2006 – 2007...........1........ Tình Hình Lao Động của Công Ty Năm 2006 và 2007....

.................5...............24............... Kết Quả Hoạt Động KD Công Ty Cổ Phần Mía Đường Lam Sơn................... Phân Tích Độ Nhạy của Doanh Thu với Sự Biến Động của Giá Bán và Sản Lượng..............................9.........74 Bảng 4...........8........61 Bảng 4.21....... Kết Quả Phân Tích Hai Chiều.........16....... Ma Trận Đánh Giá các Yếu Tố Bên Ngoài (EFE) của Công Ty.22......Bảng 4.......41 Bảng 4.........................17..............46 Bảng 4............................52 Bảng 4....................................................42 Bảng 4.....39 Bảng 4.............................25....... Thu Nhập Bình Quân của Lao Động qua các Năm .... Các Thông Số Phân Tích Cơ Bản............................10...........47 Bảng 4.. Báo Cáo Tồn Kho Năm 2007.......................... 2007. Danh Sách các Khách Hàng Tiêu Biểu Sử Dụng Đường Tinh Luyện của Công Ty........54 Bảng 4....12....6....... Mô Hình Ma Trận Chiến Lược Chính.......................80 vii ......19..20...... Ma Trận SWOT Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa.............51 Bảng 4.........14................... Cơ Cấu Chi Phí của LASUCO và BSJC qua 2 Năm: 2005 và 2006........... Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh của Công Ty Đường Biên Hòa............................................77 Bảng 4........44 Bảng 4.............38 Bảng 4......11...................75 Bảng 4.......... Kết Quả Phân Tích Một Chiều................7...74 Bảng 4... Bảng Kết Quả Kinh Doanh Kỳ Vọng theo Tỷ Lệ Tăng Ước Lượng....................................................................................18............................. Tỷ Lệ Tăng Ước Lượng của Một Số Chỉ Tiêu.....59 Bảng 4....................76 Bảng 4....75 Bảng 4............13......... Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản so với LASUCO.....15.............23... Ma Trận Đánh Giá các Yếu Tố Bên Trong (IFE) của Công Ty...... Sản Lượng Sản Xuất và Tiêu Thụ 2006.... Phân Tích Độ Nhạy của Doanh Thu với Sự Biến Động của Giá Bán...............80 Bảng 4..........................38 Bảng 4. Các Thông Số Tính Toán Cơ Bản Thực Hiện Năm 2007.... Một Số Nhà Cung Cấp Nguyên Vật Liệu Chính cho Công Ty...........................................................

..........3................3................ Tiến Trình Phân Tích Đối Thủ Cạnh tranh.........4.........8 Hình 2..1..........17 Hình 3.............. Quy Trình Sản Xuất Đường Tinh Luyện..10 Hình 2....................12 Hình 3............................... Biểu Đồ Cơ Cấu Lao Động theo Trình Độ Văn Hóa..DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2........................ Porter.......................18 Hình 3............................. Mô Hình Năm Tác Lực của Michael E..... Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa..... Mô Hình Mối Quan Hệ giữa Công Ty với Các Nhân Tố trong Môi Trường Hoạt Động của Công Ty....20 Hình 3.....................................5......................................2..................21 Hình 3..... Mô Hình Quản Trị Chiến Lược Toàn Diện.....1......31 viii ............1..................2.......25 Hình 4..... Biểu Đồ Thể Hiện Tốc Độ Trưởng Kinh Tế Việt Nam qua Các Năm............. Mô Hình Ma Trận Bên Trong – Bên Ngoài (Ma Trận IE)...............

.....58 Hình 4.... Bảng Cân Đối Kế Toán Năm 2007 của LASUCO Phụ lục 7........ Giá Đường Bình Quân qua Các Năm. Báo Cáo các Thông Số Thống Kê (Mô Tả) của Biến Lợi Nhuận.....35 Hình 4.....11.....10.............Hình 4............. Sơ Đồ Hệ Thống Phân Phối Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa............6.............33 Hình 4................. Khai Báo Biến Lợi Nhuận.......................60 Hình 4.79 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.............33 Hình 4......... Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Tăng Trưởng Ổn Định Phụ lục 3... Khai Báo Số Lần Chạy Mô Phỏng....5..................78 Hình 4........... Phân Tích Mô Phỏng Lợi Nhuận Có Thể Đạt Được........... Khai Báo Biến Rủi Ro Doanh Thu Thuần.......... Thị Trường Tiêu Thụ trong Hai Mảng Trực Tiếp và Công Nghiệp................................. Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Hướng Ngoại và Hỗn Hợp Phụ lục 5..............................78 Hình 4......12..8....... Mô Hình Ma Trận Bên Trong – Bên Ngoài (Ma Trận IE) .............................. Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Tăng Trưởng Nhanh Phụ lục 2.2.... Dự Án Cụm Chế Biến Công Nghiệp Phía Tây Sông Vàm Cỏ Đông ix ... Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Đa dạng hóa Phụ lục 4........ Biểu Đồ Thị Phần Tổng Sản Lượng Đường ..........79 Hình 4...42 Hình 4...............4..3............................................................ Biểu Đồ Dân Số Việt Nam qua Các Năm... Bảng Cân Đối Kế Toán Năm 2007 của BSJC Phụ lục 6.................7........................................9...77 Hình 4..

x .

Đề ra. và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ”. trong thời gian qua ngành mía đường Việt Nam luôn biến động không ngừng. các chính sách. Việt nam là nước có diện tích trồng mía và SX đường lớn. Đặt vấn đề Quinn (1980): “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu. Công ty Mía đường Cần Thơ. Garry D.Đã góp phần thúc đẩy ngành mía đường trong nước phát triển và mở ra nhiều cơ hội cho nguời trồng mía.Tatte&Lyle. Johnson và Scholes: “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi. Công ty Mía đường Nghệ An . ngành mía đường đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam.CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1. hoạch định các mục tiêu tổ chức..1. thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai”. Trong quá trình hội nhập. Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh. Tuy nhiên. Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn. nhất là khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì các công ty . trong nhiều năm qua ngành mía đường đã không thể vươn lên trở thành ngành kinh tế quan trọng như yêu cầu. Ngày càng có nhiều công ty trong lĩnh vực SXKD mía đường được thành lập như: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Từ năm 2000. để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”. Công ty Mía đường Sóc Trăng.. Smith (1991) cho rằng: “Quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai..

2. .Sử dụng các công cụ phân tích như: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE. điểm yếu. Bất kỳ một Công ty hay một DN nào cũng cần có tầm nhìn chiến lược để không bị đối thủ cạnh tranh lấn áp. Mục tiêu cụ thể Phát hiện và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty bao gồm: . Từ đó. Hy vọng Công ty sẽ chinh phục và chiếm lĩnh thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra thị trường nước ngoài trong lĩnh vực SXKD đường và các SP khác. Mục tiêu nghiên cứu 1. tôi đã chọn đề tài: “Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa”. 1. kết hợp Ma trận SWOT. bên ngoài). Từ những phân tích trên sẽ đề ra giải pháp cho các chiến lược được lựa chọn.1. Với mong muốn có thể xây dựng một CLKD thích hợp cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. tận dụng những cơ hội cũng như hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến Công ty. cũng như những cơ hội và thách thức. 1.Phân tích môi trường bên ngoài để nhận diện những cơ hội và thách thức. 2 . Ma trận QSPM để xây dựng phương án và lựa chọn CLKD phù hợp cho Công ty. Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động KD và vị thế của Công ty trên thương trường nhằm phát hiện những điểm mạnh.Phân tích môi trường bên trong để phát hiện ra những điểm manh. Giúp Công ty đạt được vị thế cạnh tranh thuận lợi trên thương trường và thích ứng tốt với những biến động ngày càng phức tạp của môi trường KD. Ma trận IE (Ma trận bên trong. nếu chỉ dựa vào những ưu thế trước đây mà không thay đổi thì Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa khó có thể đứng vững ở vị trí hiện tại và phát triển trong lĩnh vực KD mía đường. có những bước đi phù hợp với môi trường KD. Từ đó. đề ra các CLKD thích hợp và các giải pháp để thực hiện CLKD cho Công ty. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE. Với việc môi trường KD ngày càng trở nên khó khăn hơn. .2.2. điểm yếu.mía đường Việt Nam nói chung cũng như Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thử thách mới.2.

Mua bán. Tỉnh Đồng Nai. vật tư ngành mía đường. địa bàn và đối tượng nghiên cứu). Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1. ký gởi hàng nông sản. Địa bàn. cấu trúc của khóa luận. từ đó định hình hướng phân tích và lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho đề tài. Nhận xét sơ bộ cách phân tích cũng như về phương pháp mà các tác giả trước đó đã nghiên cứu. nêu lên các khái niệm cơ bản về chiến lược. Biên Hòa. P. Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương này nêu lên nội dung nghiên cứu bao gồm cở sở lý thuyết trình bày những lý thuyết có liên quan đến đề tài. phế phẩm của ngành mía đường. nguyên liệu. phạm vi nghiên cứu (thời gian. thiết bị.2.3. đại lý. các đề tài về quản trị chiến lược nghiên cứu trước đó. 3 . Sửa chữa.4.…Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu đến các SP mía đường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 1. Cấu trúc của khóa luận Chương 1: Mở đầu Chương này nêu lên các vấn đề: Lý do chọn đề tài. 1.1. Mua bán máy móc. lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. thực phẩm công nghệ.1. vị thế hiện tại của Công ty. kết quả SXKD trong thời gian qua và những thành tích đạt được. An Bình. Thời gian nghiên cứu Từ 24/03/2008 đến 07/06/2008. Phạm vi nghiên cứu 1.3. mục tiêu nghiên cứu của đề tài (bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể). bảo dưỡng. Thi công các công trình xây dựng và công nghiệp.3. lắp đặt các thiết bị ngành mía đường. các SP SX có sử dụng đường. SP SX từ phụ phẩm. đối tượng nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu là Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Đối tượng nghiên cứu: Công ty hoạt động KD trong nhiều lĩnh vực như: SXKD các SP mía đường. vật tư ngành mía đường. Chuơng 2: Tổng quan Chương này bao gồm phần tổng quan về tài liệu liệu nghiên cứu: Nêu lên các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Chương này cũng nêu lên tổng quan về Công ty nghiên cứu bao gồm việc giới thiệu chung về Công ty.

ma trận QSPM để lựa chọn các chiến lược đề xuất. xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE). Trong chương này cũng sẽ đề xuất các giải pháp để thực hiện các chiến lược được lựa chọn. Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Đây là chương trình bày kết quả nghiên cứu được từ quá trình nghiên cứu bao gồm: Phân tích môi trường bên trong để phát hiện các điểm mạnh và điểm yếu. quy trình xây dựng chiến lược. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được sẽ đề ra các kiến nghị có liên quan. Crystal Ball để phân tích rủi ro và dự báo một vài chỉ tiêu quan trọng của công ty. từ đó làm căn cứ để xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE). các công cụ cần thiết để phân tích và lựa chọn chiến lược nhằm giúp người đọc dễ theo dõi và hiểu rõ hơn nội dung của đề tài. nhất là ở phần chương Kết quả nghiên cứu và thảo luận. sử dụng các công cụ như: Ma trận SWOT. ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – bên ngoài (Ma trận IE). Trong chương này sẽ đề ra các mục tiêu chiến lược. phân tích môi trường bên ngoài để phát hiện ra các cơ hội và đe dọa.quản trị chiến lược. Chương 5: Kết luận và kiến nghị Chương này trình bày những kết quả chính mà khóa luận đã đạt được trong quá trình thực hiện khóa luận là những nội dung đã thực hiện và phân tích trong chương 4. các ý nghĩa được rút ra từ các kết quả này. 4 . xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh. Chương này cũng nêu lên những mặt đạt đuợc và những hạn chế của khóa luận để giúp những người nghiên cứu tương tự sau này tiếp tục gải quyết. kết hợp với việc sử dụng các phần mềm như Excel.

Chuyên ngành Kinh tế. Đại học Nông Lâm. Trong đề tài này tôi sẽ đưa ra các chiến lược và sử dụng công cụ (Ma trận QSPM) để lựa chọn chiến lược. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 2. 2.có thể kể đến là: Nguyễn Văn Đức. 2005. Định hướng chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm gỗ của Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Gia Lai. Giới thiệu chung về Công ty Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA. 2006.2. thống kê. Việt Nam. Nghiên cứu định hướng chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗ tại Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn.1. . Trong các đề tài này.CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 2. Huỳnh Thị Mỹ Ngân.2. đề xuất các CLKD và các giải pháp thực hiện chiến lược. TP. Từ đó. Phương pháp chủ yếu được các tác giả sử dụng là phương pháp thu thập số liệu (sơ cấp và thứ cấp) và phương pháp xử lý số liệu (so sánh. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu Đề tài về CLKD trong thời gian gần đây được khá nhiều người nghiên cứu .1. Crystal Ball để dự báo một vài chỉ tiêu quan trọng của Công ty. Chuyên ngành Kinh tế. các tác giả đã tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động KD của công ty bao gồm phân tích môi trường bên trong (nhằm nhận biết các điểm mạnh và điểm yếu) và phân tích môi trường bên ngoài (để nhận biết những cơ hội và thách thức). tôi cũng sử dụng các phương pháp giống như các đề tài trước nhưng có phân tích độ nhạy và cung cấp các thông tin dự báo bằng các phần mềm đơn giản như Excel. Trong đề tài này. Việt Nam. Hồ Chí Minh. tính toán các chỉ số tài chính). Đại học Nông Lâm. TP. Hồ Chí Minh.

bienhoasugar.Tây 6 .vnn. rượu mùi. đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 17/10/2006. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được xây dựng từ năm 1969 với tiền thân là Nhà máy đường 400 tấn. bao đay.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đã phát hành đến năm 2007: 16.Tên tiếng Anh: BIEN HOA SUGAR JOINT STOCK COMPANY. bốn trăm bảy bảy triệu. Công ty Đường Biên Hòa tiến hành đầu tư mở rộng công suất SX đường luyện tại Biên Hòa từ 200 tấn/ngày lên 300 tấn/ngày và khởi công xây dựng nhà máy Đường Tây Ninh (hiện nay là Nhà máy Đường Biên Hòa . Đồng thời. Năm 1995. Mã chứng khoán: BHS Số lượng cổ phiếu niêm yết: 16. Tỉnh Đồng Nai. Năm 1994.2. Tp. Giấy CN ĐKKD: Số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho đăng ký lần đầu ngày 16/05/2001. đường gấp khúc cũng tạo nên hình chữ M – chữ cái đầu tiên trong chữ Mía của chữ “Mía Đường”. Điện thoại: (061) 3 836 199 Fax: (061) 3 836 213 Web site: http://www.270.477. SP chính lúc bấy giờ là đường ngà.com.727 cổ phiếu 2. Bóng của các biểu tượng đổ xuống thành chữ BH có ý nghĩa: Đó chính là thương hiệu “Đường Biên Hòa”.vn Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa hiện nay: 168.vn Email: bsc@hcm.847. Trụ sở: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1. Biên Hòa.000 VNĐ (Một trăm sáu tám tỷ.2. để mở rộng SX. Tên viết tắt: BSJC Logo Công ty: bên Hình tam giác cân lớn ngoài là biểu tượng của một ngôi nhà lớn với sự vững chảy. Phường An Bình.200. đầu tư Nhà máy đường tinh luyện. Bên trong là đường gấp khúc mà cụ thể là tam giác cân nhỏ với ống khói ở trên nóc là biểu tượng của các nhà máy đường đang SX. hai trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). Nhà máy Đường Biên Hòa đổi tên thành Công ty Đường Biên Hòa. Đến năm 1971-1972.

3. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ra đời. Ngày 30/08/2006. Ngày 27/03/2001. Năm 2006. quá trình cổ phần hóa Công ty đã diễn ra và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký KD vào ngày 16/05/2001. Hồ Chí Minh. Công ty đã có chi nhánh ở Tây Ninh. TP. Cần Thơ. đến năm 2001 đã đầu tư nâng công suất chế biến lên 3. 7 . nhận danh hiệu “Thương hiệu nổi tiếng” do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Bộ Văn hóa . Hà Nội. Năm 2005. Công ty đã đạt Cúp vàng “Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững”. theo Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DN Nhà nước Công ty Đường Biên Hòa thành Công ty cổ phần.477.000 đồng. Đà Nẵng. Đến nay. 2.Mạng thương hiệu Việt bình chọn.500 tấn mía/ngày.270.000 đồng lên 162.000. Năm 2004. vốn điều lệ của Công ty tăng từ 81. Công ty là đơn vị duy nhất trong toàn ngành đường có SP được bình chọn liên tục trong 10 năm liền là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (1997-2006).000.2.000 đồng và hiện nay đã lên 168. thi công và lắp đặt.500 tấn mía/ngày. Công ty đã phát hành bổ sung cổ phần để huy động vốn.000. Công ty được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới” vào ngày 07/11/2000. Công ty được bình chọn và được trao cúp vàng “Top Ten Thương Hiệu Việt” do Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam . Nhà máy Đường Tây Ninh đã chính thức đi vào hoạt động ngày 26/03/1998 với công suất chế biến là 2.Thông tin bình chọn. Sau hơn hai năm thiết kế. Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 51/UBCK-ĐKPH.000. Riêng năm 2006 nằm trong TOP 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức. 2005.Ninh). Thành tích đạt được Công ty được tổ chức BVQi cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào ngày 03/02/2000.

8 . là người đại diện hợp pháp theo pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả hoạt động KD của Công ty. Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa Nguồn: BSJC Chức năng. Phó Tổng Giám đốc – phụ trách KD: Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản lý. điều hành các công việc liên quan đến hoạt động KD mua bán của Công ty.Năm 2007. Nhãn hiệu cạnh tranh nổi tiếng. 2.4. trực tiếp thay mặt HĐQT để điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Công ty vinh dự nhận được 4 giải thưởng trong nước: Topten thương hiệu Việt. nhiệm vụ Ban Giám đốc và các phòng ban Ban Giám đốc Tổng Giám Đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tình trạng cơ bản của Công ty a) Cơ cấu tổ chức của Công ty Hình 2.2. Thương hiệu nổi tiếng.1. Doanh nghiệp Việt Nam Uy tín – Chất lượng năm 2007.

phân tích các hoạt động kinh tế. an toàn LĐ và thi đua. Phòng Kĩ thuật đầu tư: Thực hiện công tác quản lý thiết bị công nghệ SX. Phó Tổng Giám đốc SX – phụ trách SX: Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực phụ trách hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Xây dựng CLKD của Công ty. Các phòng ban chức năng Phòng Tài chính – Kế toán: Thực hiện các chức năng hạch toán. Phòng Kinh doanh: Thực hiện các hoạt động tiêu thụ SP. điều độ SX. phối hợp với các đơn vị giải quyết công việc chung.Phó Tổng Giám đốc nhà máy kiêm Giám đốc nhà máy: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các hoạt động có liên quan đến tài chính. KD ăn uống. xây dựng các kế hoạch KD và các chiến lược marketing. tập hợp thông tin. phòng vật tư và các phân xưởng SX. điều hành SX theo kế hoạch đã được phê duyệt và quản lý LĐ. Đồng thời. cũng là người có nhiệm vụ tổ chức. Các Phân xưởng SX: Thực hiện công tác tổ chức. các dự án đầu tư và đào tạo công nhân kỹ thuật. Phòng Xuất nhập khẩu: Thực hiện công tác mua bán xuất nhập khẩu. phòng quản lý chất lượng. Phòng Kế hoạch – thị trường: Xây dựng kế hoạch SXKD ngắn hạn và dài hạn. triển khai các đơn vị trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch. Phòng Nhân sự: Thực hiện công tác quản lý hành chính. kế toán. Phòng Dịch vụ: Tổ chức phục vụ. 9 . Quản lý và điều hành phòng kỹ thuật. Theo dõi. kỹ thuật. cũng thực hiện chức năng quản lý và điều hành phương tiện vận tải. văn thư. điều độ SX. bảo vệ an ninh kinh tế cùng với chức năng quản lý LĐ và tiền lương. Phòng KD có hai phòng ban trực thuộc là phòng bán hàng và phòng marketing. quản lý hoạt động của nhà máy đường Biên Hòa – Tây Ninh. quản lý kho hàng cùng với công tác nghiên cứu thị trường. bảo hiểm xã hội. Phòng Quản lý chất lượng (QM): Thực hiện công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng SP và kiểm tra chất lượng SP. hoạt động tài chính và thống kê. tài sản công cộng. điều hành.

2%) và Cao đẳng (18.2 17.7 24.0 5.7 0.Công nhân viên 2.8 6.b) Tình hình lao động của Công ty Bảng 2.7 26. Biểu Đồ Cơ Cấu Lao Động theo Trình Độ Văn Hóa 300 200 100 0 2 400 350 400 300 200 100 0 370 134 38 162 134 149 2 Trên đại học Cao đẳng Công nhân kĩ thuật 45 172 137 Trên đại học Cao đẳng Công nhân kĩ thuật Đại học Trung cấp Lao động phổ thông Đại học Trung cấp Lao động phổ thông 10 .Công nhân kĩ thuật . Phân theo cấp bậc .4 6 1.Trung cấp . Tình Hình Lao Động của Công Ty Năm 2006 và 2007 2006 Chỉ tiêu Tổng số 1.4%) là để đáp ứng nhu cầu trẻ hóa lực lượng LĐ.3 40.Cán bộ quản lý . Phân theo trình độ .2 20 10.1 19.4%) chứng tỏ Công ty đã cố gắng rất nhiều trong việc nâng cao trình độ tay nghề người LĐ.>=51 SL (người) 820 52 768 2 134 38 162 350 134 193 352 220 55 TT SL 2007 TT (%) 100.7 2.0 7.3 4.5%).9%).1. lực lượng LĐ trên 50 tuổi vẫn còn khá cao và tăng nhanh vào năm 2007 (tăng 45. luật Hình 2. Nguyên nhân là do Công ty không ngừng mở rộng SXKD và làm ăn có lãi trong những năm qua.3 23.7 4 1.Lao động phổ thông 3.5 0.9 25.1 (%) (người) 100. ứng dụng công nghệ mới trong SXKD.Từ 31 .6 19.5 42.7 42.2 16.7%). khuyến khích sự sáng tạo.6 9.7 66 809 2 149 45 172 370 137 213 358 224 80 So sánh 2006/2007 ±∆ 55 14 41 0 15 7 10 20 3 % 6. khi mà ngành đường đã vượt qua những khó khăn và bắt đầu có những bước phát triển khả quan.6 92.2 5.3 93.0 875 6.Dưới 30 .40 . Tuy nhiên.8 42.5 Nguồn: Phòng nhân sự Số lượng LĐ của Công ty tăng từ 820 người năm 2006 lên 875 vào năm 2007 (tăng 6. Các chỉ tiêu khác đều tăng nhẹ.3 15.2. các chỉ số về LĐ đều tăng từ năm 2006 đến 2007. đây là lực lượng lãnh đạo chủ yếu của Công ty và chuẩn bị bổ sung vào Năm 2006 Nhà máy đường Trị An mới được Công ty mua lại theo Năm 2007phá sản.2 18. Sự gia tăng đáng kể của cán bộ quản lý (tăng 26.50 .Trên đại học . Nhìn chung.Đại học .9 5.3 0 11. Phân theo độ tuổi .Từ 41 . Sự gia tăng đáng kể của LĐ trẻ dưới 30 tuổi (tăng 10.8 25 45.Cao đẳng .4 6.9 26.7 16. người LĐ có trình độ Đại học (tăng 11.

4 74.053 28. trên đại học không tăng.543 38.2% 669.510 161.6 3. Sự gia tăng đột biến của nguồn kinh phí và quỹ khác (tăng 581.779 So sánh 2006/2007 ±∆ % 376. Đội ngũ công nhân kỹ thuật tăng nhanh đáng kể nhằm đáp ứng với yêu cầu của công nghệ SX và máy móc thiết bị hiện đại. Các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều tăng do Công ty cần huy động vốn để mở rộng SX và trang trải việc mua lại nhà máy đường Trị An.644.869 3.2 ta thấy LĐ theo trình độ của Công ty tăng lên qua 2 năm.6 13.9%) đã làm cho nguồn vốn chủ sở hữu tăng đáng kể.301.203 6.424 triệu đồng năm 2007 (tăng 13.597 15.2.392 589. LĐ phổ thông có tăng nhưng tăng ít (năm 2007 tăng thêm 3 người so với 2006). Cơ Cấu Nguồn Vốn của Công Ty Năm 2006 – 2007 ĐVT: Triệu đồng Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí và quỹ khác Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng 2006 353.989 24.424 79. điều đó chứng tỏ công nghệ SX của Công ty ngày càng được hiện đại hóa nên LĐ phổ thông tăng ít mặc dù quy mô SX được mở rộng. d) Quy trình sản xuất đường tinh luyện 11 .Nguồn: Tổng hợp Qua biểu đồ 2. Trong đó. c) Vốn và nguồn vốn của Công ty Bảng 2.310 567.513 23.9 103. còn lại đều tăng nhằm đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty.3 185.5%).6 581.5 Nguồn: Phòng TC – KT 2007 Tổng nguồn vốn của Công ty đã tăng từ 589.779 triệu đồng năm 2006 lên 669.

Hình 2.3. Quy Trình Sản Xuất Đường Tinh Luyện Nguồn: Phòng Kỹ thuật Quy trình SX đường luyện trải qua sáu bước: Bước 1: Nhập máy Bước 2: Làm Affination Bước 3: Cacbonat hóa Bước 4: Tẩy màu Bước 5: Nấu đường ly tâm Bước 6: Sàng sấy và đóng bao 12 .

990 Máy móc.HCM.5.5 534.087 301. về cơ bản hầu hết các mục tiêu đề ra trong năm 2007 đã được 13 . Đường Biên Hoà (với mã chứng khoán là BHS) đã củng cố hệ thống quản lý tài chính phù hợp với công ty niêm yết theo đúng yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính. vật kiến trúc 81. dụng cụ quản lý 3. phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu SXKD.263 Thanh lý. và tổng giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tính đến ngày 31/12/2007 là 204.2.3.093 Tổng cộng 380.4 8. Tuy vậy. BSJC đang nắm giữ 700. Tình hình hoạt động SXKD Năm 2007. 2. 2.840 Thiết bị. Công ty đã tăng cường đầu tư mua mới máy móc. thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp.3 ta thấy trong năm 2007..2. Một lượng giá trị nhà cửa.093 Nguồn: Phòng TC . tất yếu ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty.111 Giá trị còn lại (*) 35.000 cổ phiếu.6 1. phương tiện vận tải cũ khấu hao gần hết cũng được Công ty thanh lý. Niêm yết chứng khoán Tham gia thị trường chứng khoán vào năm 2006 theo Giấy phép niêm yết số 79/UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/11/2006.528 Phương tiện vận tải 6. thiết bị.. thiết bị 288.786 1. Lên sàn từ tháng 12/2006..6. Tình Hình Tài Sản Cố Định Hữu Hình của Công Ty vào 31/12/2007 ĐVT: Triệu đồng Nguyên giá Nhà cửa.874 2.452 (*): Kết quả trên đã trừ khấu hao Mua sắm mới 5. máy móc thiết bị. và đang theo đuổi góp vốn với Tổng công ty Mía đường II tham gia xây dựng cao ốc cho thuê tại TP.615 163. Sacomreal 480. là công ty đầu tiên trong ngành mía đường tham gia thị trường chứng khoán. Về hoạt động chứng khoán.KT Qua bảng 2.555 3.000 cổ phiếu Ngân hàng STB.136 204. tình hình có nhiều biến động như giá nhiều hàng hóa tăng.e) Tình hình trang thiết bị của Công ty Bảng 2.093 triệu đồng.9 351. nhượng bán để mua mới. nhượng bán 224.

23% 160.00% 67.711.528. Công ty đang triển khai Dự án Cụm chế biến công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện Châu Thành tỉnh 14 .000 đồng 53.885.467 đồng 643. điều này thể hiện sự thành công trong hoạt động SXKD của Công ty và làm tăng lòng tin của nhà đầu tư vào Công ty.10% 100.649 tấn 482. Công ty đã đấu giá thành công mua lại Công ty mía đường Trị An với giá mua là 53.10% Vụ 20072008 đạt 36.300 tấn Nguồn: Phòng TC .000 đồng 16.124 tấn 24.hoàn thành với trách nhiệm cao đối với cổ đông và nhà đầu tư. Kế hoạch SX mía và đường thô không thực hiện đúng kế hoạch là do tình hình thời tiết bất thuận làm giảm năng suất.500 tấn mía/ngày khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp mỗi năm từ 15.514. Nhà máy Đường Biên Hòa .270.762.178 lít 75. Năm 2007.705 đồng 18%/VĐL 78.Trị An với công suất ép mía 1.513.026.00022.000 đồng. Một Số Chỉ Tiêu Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2007 Chỉ tiêu Vốn điều lệ Vốn chủ sở hữu Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản đã nộp ngân sách Lợi nhuận trước thuế Chia cổ tức (dự kiến) Sản lượng đường luyện SX Mía tự sản xuất Đường thô sản xuất Rượu mùi đóng chai Đầu tư XDCB thực hiện Đầu tư cơ bản hoàn thành Thực hiện 2007 So kế hoạch 2007 So với 2006 168.70% 83.633.23% kế hoạch và đáp ứng nhu cầu nguyên liệu SX.72% 104. tuy nhiên đường thô SX vẫn đạt 95.Trị An chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008. Mặt khác.000 đồng 106.56% 102.260 đồng 23.KT Năm 2007. Bảng 2. chất lượng mía.042.4.4.404. Kết quả đó được thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể trong bảng 2.00% 103.00% đồng 376. và quan trọng là vẫn đạt được kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.350.340.000 + 4.000 tấn đường thô hoặc đường kính trắng.77% + 6.17% 95.853 tấn 42.808. Nhà máy Đường Biên Hòa . hầu hết các chỉ tiêu Công ty đặt ra đều đã được hoàn thành vượt kế hoạch 2007 và tăng so với 2006.477.915.

15 . dự kiến sẽ hoàn tất trong nữa đầu quý II-2008. đến nay đang giai đoạn cuối của công tác đền bù giải phóng mặt bằng.Tây Ninh (xem phụ lục 7).

2. Phân bổ các nguồn lực cần thiết. hoạch định các mục tiêu tổ chức. thực hiện điều tra nghiên cứu để xác định các yếu tố ưu . mục đích cơ bản dài hạn. Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược a) Khái niệm chiến lược Chandler (1962): Xác định các mục tiêu. Áp dụng một chuỗi các hành động. các chính sách.1.1. 3. để đề ra các mục tiêu dài hạn và lựa chọn những chiến lược thay thế. b) Khái niệm quản trị chiến lược Garry D. Trong đó: Giai đoạn hình thành chiến lược là quá trình thiết lập nhiệm vụ KD. và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ”. . thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai”.1.CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. Nội dung nghiên cứu 3. Quy trình xây dựng chiến lược Theo Fred R. thực thi chiến lược. Đề ra.1. David. đánh giá chiến lược.khuyết điểm bên trong và những cơ hội cũng như đe doạ từ bên ngoài có ảnh hưởng đến DN. Smith (1991) cho rằng: “Quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai. Quinn (1980): “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu. quản trị chiến lược gồm 3 giai đoạn: Hình thành chiến lược.

thực hiện các hoạt động điều chỉnh. 2006. nguồn lực Đo lường. điểm yếu Lựa chọn các chiến lược theo đuổi Đề ra các chính sách Thông tin phản hồi Hình thành Chiến lược Thực hiện chiến lược Đánh giá chiến lược Nguồn: Lương Thể Mi. Hồ Chí Minh. Mô Hình Quản Trị Chiến Lược Toàn Diện Thông tin phản hồi Đánh giá môi trường bên ngoài xác định cơ hội. Hình 3. TP. đưa ra các chính sách và phân phối các nguồn tài nguyên. Và quy trình xây dựng chiến lược được mô tả tóm tắt qua sơ đồ mô hình 3. Việt Nam. Giai đoạn đánh giá chiến lược là giai đoạn cuối của quản trị chiến lược. Việc xem xét một cách toàn diện các yếu tố tác động đến hoạt động của công ty nhằm xây dựng chiến lược một cách chặt chẽ và đúng đắn hơn. xác định điểm mạnh. 17 . Phân tích môi trường hoạt động của công ty Phân tích môi trường hoạt động của công ty bao gồm việc phân tích môi trường bên ngoài (môi trường vĩ mô và môi trường tác nghiệp) và môi trường bên trong (môi trường nội bộ). Khoa Kinh tế. Giáo trình quản trị Chiến Lược.1. đo lường thành tích.3. mục tiêu và chiến lược hiện tại Thiết lập mục tiêu dài hạn Thiết lập mục tiêu hàng năm Phân bố tài nguyên. Ba hoạt động chính của đánh giá chiến lược là: Xem xét lại các yếu tố là cơ sở cho các chiến lược hiện tại. Đại học Nông Lâm. nguy cơ Xác định nhiệm vụ. đánh giá sự thực hiện Xét lại mục tiêu. 3.Giai đoạn thực thi chiến lược thường được gọi là giai đoạn hành động của quản trị chiến lược.1.1. nhiệm vụ Đánh giá các yếu tố bên trong. Ba hoạt động cơ bản của thực thi chiến lược là: Thiết lập các mục tiêu hàng năm.

ngoại giao của thể chế luật pháp. Mô Hình Mối Quan Hệ giữa Công Ty với Các Nhân Tố trong Môi Trường Hoạt Động của Công Ty Đối thủ cạnh tranh Đối thủ tiềm ẩn Sản phẩm thay thế Công ty Nhà cung cấp Người mua Nguồn: Tổng hợp a) Phân tích môi trường vĩ mô Áp dụng mô hình PEST để phân tích tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô. Các yếu tố đó là: Political (Thể chế. Các đạo luật liên quan: Luật đầu tư. Hình 3. luật lao 18 . luật DN.Luật pháp Sự bình ổn: Chúng ta sẽ xem xét sự bình ổn trong các yếu tố xung đột chính trị.Các yếu tố Thể chế .2.Luật pháp) Economics (Kinh tế) Sciocultural (Văn hóa – Xã hội) Technological (Công nghệ) .2.Mối quan hệ giữa ba cấp độ môi trường tác động đến công ty được thể hiện như hình 3.

phát triển kinh tế. tâm lý. môi trường 19 ....động. Các yếu tố tác động đến nền kinh tế: Lãi suất.Ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên luôn có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người cũng như hoạt động của DN.. rừng. Chính sách: Các chính sách thương mại. trợ cấp. các DN. Điều kiện tự nhiên bao gồm: Vị trí địa lí. mức gia tăng GDP. Triển vọng kinh tế trong tương lai: Tốc độ tăng trưởng. . và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó.. làm thay đổi các mối quan hệ cạnh tranh trong ngành. chống bán phá giá.. mỗi nhóm có những đặc điểm. tạo cơ hội cũng như đe dọa đối với các ngành.. các chiến lược phát triển kinh tế của chính phủ. vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội đặc trưng. vì thế nó mang đến cho DN rất nhiều cơ hội cũng như đe dọa. sông. kết quả là sự sinh sôi của những SP mới. . khác nhau. Ngoài các yếu tố cơ bản trên. những yếu tố xã hội sẽ chia cộng đồng thành các nhóm khách hàng..Các yếu tố kinh tế Tình trạng của nền kinh tế: Bất cứ nền kinh tế nào cũng có chu kỳ. Ít có ngành công nghiệp và DN nào lại không phụ thuộc vào công nghệ.Yếu tố công nghệ Công nghệ là yếu tố rất năng động. trong mỗi giai đoạn nhất định của chu kỳ nền kinh tế. Sự phát triển của công nghệ mới có thể làm nên thị trường mới.Các yếu tố văn hóa . khoáng sản trong lòng đất. khí hậu. các chính sách ưu đãi cho các ngành: Giảm thuế.. đất đai. Chắc chắn sẽ có nhiều công nghệ tiên tiến tiếp tục ra đời. khi phân tích môi trường vĩ mô cần chú ý đến một số yếu tố ảnh hưởng khác: . có sự thay đổi liên tục... chất lượng không còn phù hợp với yêu cầu mới.. lạm phát. dầu mỏ. . làm cho các SP hiện có trở nên lạc hậu.. Bên cạnh văn hóa. thuế. thu nhập. Các chính sách kinh tế của chính phủ: Luật tiền lương cơ bản.. ...xã hội Mỗi quốc gia. cảnh quan thiên nhiên. luật chống độc quyền.. biển. DN sẽ có những quyết định phù hợp cho riêng mình. các đặc điểm về xã hội cũng khiến các DN quan tâm khi nghiên cứu thị trường.. chính sách phát triển ngành.. .

không khí. khách hàng của các DN lúc này không chỉ là thị trường nội địa nơi DN đang KD mà còn các khách hàng đến từ khắp nơi. NXB Khoa học và Kỹ thuật. b) Phân tích môi trường tác nghiệp Áp dụng mô hình năm áp lực của Michael E. Porter được mô tả ở hình 3. Mô Hình Năm Tác Lực của Michael E. . Hà Nội. Quá trình hội nhập sẽ khiến các DN phải điều chỉnh phù hợp với các lợi thế so sánh.…Trong nhiều trường hợp.3 để phân tích cấu trúc ngành KD. Porter. phân công lao động của khu vực và thế giới. Chiến lược cạnh tranh (Bản dịch). các DN có cơ hội buôn bán với các đối tác ở cách xa khu vực địa lý.Đối thủ cạnh tranh 20 . Điều quan trọng là khi hội nhập.Yếu tố hội nhập Toàn cầu hóa tạo ra các sức ép cạnh tranh. chính điều kiện tự nhiên góp phần hình thành nên lợi thế cạnh tranh cho DN.nước. các rào cản về thương mại sẽ dần được gỡ bỏ. .3.1985. Hình 3. các đối thủ đến từ mọi khu vực. Porter Các đối thủ tiềm ẩn Rào cản của thị trường Quyền lực đàm phán Nhà cung cấp Sự tranh đua giữa các đối thủ hiện có trong ngành Thách thức của sản phẩm Dịch vụ thay thế Các sản phẩm thay thế Đe dọa của các đối thủ chưa xuất hiện Quyền lực đàm phán Khách hàng và nhà phân phối Cạnh tranh nội bộ ngành Nguồn: Michael . 1996.

4 cho thấy. Một vấn đề mấu chốt khác liên quan đến khách hàng là khả năng trả giá của họ. đối thủ tiềm ẩn là các DN hiện chưa có mặt trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai. số lượng khách hàng..… Tương tự như người mua. giảm chất lượng SP cung ứng. tiến trình phân tích đối thủ cạnh tranh bao gồm trước hết là xác định và đánh giá các đối thủ cạnh tranh và sau đó là chọn lọc đối thủ cạnh tranh nào để mà tấn công hay tránh né. thiết bị. số lượng DN trong ngành. mục tiêu phát triển của họ là gì?… Hình 3.Áp lực từ khách hàng Vấn đề khách hàng là một bộ phận không tách rời trong môi trường cạnh tranh. 21 .4. nguyên – nhiên vật liệu.Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn Theo M-Porter. chiến lược. áp lực của họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: Sức hấp dẫn của ngành: Yếu tố này được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỉ suất sinh lợi. Hình 3. Sự tín nhiệm của khách hàng có thể là tài sản có giá trị nhất của DN. Sự tín nhiệm đó đạt được do biết thỏa mãn tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh. ưu khuyết điểm của đối thủ cạnh tranh. Người mua có ưu thế có thể làm cho lợi nhuận của ngành hàng giảm bằng cách ép giá xuống hoặc đòi hỏi chất lượng cao hơn và phải làm nhiều công việc dịch vụ hơn. cùng các phương thức đối phó Chọn lựa nên tấn công hoặc né tránh đối thủ cạnh tranh nào .Áp lực từ nhà cung cấp Nhà cung cấp bao gồm các đối tượng: Người bán vật tư. thay đổi phương thức thanh toán. . . Những rào cản gia nhập ngành: Các đối thủ đang hoạt động trên thị trường sẽ cản trở hoặc hạn chế đối thủ tiềm ẩn bằng cách dựng lên rào cản gia nhập.. LĐ. người cung cấp vốn.Phân tích đối thủ cạnh tranh là trả lời các câu hỏi: Số lượng đối thủ cạnh tranh là bao nhiêu? Sức mạnh của họ như thế nào? Họ sử dụng chiến lược gì? Sản phẩm nào họ cung cấp. . nhà cung cấp có thể gây áp lực mạnh và tạo bất lợi cho DN bằng cách: Tăng giá bán. Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít. Tiến Trình Phân Tích Đối Thủ Cạnh tranh Xác định đối thủ cạnh tranh của công ty Đánh giá các mục tiêu.

nhưng nó lại tồn tại và tạo tiếng nói chung cho công tác quản lý và hành vi của nhân viên. . Thay thế bằng cường độ cạnh tranh. . c) Phân tích môi trường bên trong .những điều thực hiện bởi quản trị cao cấp . Con người là tài sản giá trị nhất của công ty và là dạng rất linh hoạt của vốn. Đây là một trong những tính chất mơ hồ khó đo lường hay mô tả chính xác. Văn hóa tổ chức là các giá trị. Lợi thế cạnh tranh có thể đạt được thông qua năng lực trong việc tăng vốn từ thị trường cổ phiếu và các nguồn vay mượn. phát triển và trả công (thưởng phạt) cho tất cả các cấp bậc của người LĐ.Áp lực từ các sản phẩm thay thế Là những SP có cùng công năng như các SP của ngành và có khả năng thay thế SP hiện tại của các DN cạnh tranh.Văn hóa tổ chức và lãnh đạo Các nhà quản trị ngày càng nhận ra tầm quan trọng của văn hoá của tổ chức trong việc đạt tới lợi thế cạnh tranh. huấn luyện. truyền thống và phong cách hoạt động của một Công ty. Hơn nữa.có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến việc hình thành và phát triển của văn hoá tổ chức và đến toàn bộ chỉ dẫn chiến lược của công ty. trong một môi trường thay đổi rất nhanh và không thể dự đoán cần phải phát triển lực lượng LĐ để họ có thể thích ứng một cách nhanh chóng với những thay đổi của môi trường. từ việc thiết lập ngân sách tinh vi.Marketing 22 . .. Điều này tạo ra áp lực thay thế và được thể hiện theo 2 hướng: Thay thế bằng giá rẻ. Chất lượng của lãnh đạo . và từ việc hiểu biết và thực hiện có hiệu quả các hệ thống kế toán chi phí phù hợp.Tài chính – kế toán Chức năng tài chính và kế toán đóng vai trò quan trọng trong quản lý công ty một cách có hiệu quả.Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động được thực hiện nhằm tuyển mộ. chất lượng và dịch vụ.

tất cả các hoạt động giá trị bị ảnh hưởng bởi các hệ thống thông tin. nâng cao chất lượng SP.Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE – External Factors Environment) Bước 1: Xác định và lập danh mục từ 10 đến 20 nhân tố (cơ hội và đe doạ) có vai trò quyết định đến sự thành công của DN. Quá trình quản trị marketing bao gồm các công việc cơ bản: Phân tích khả năng thị trường. Ngoài ra. những yếu tố này khác nhau tùy theo ngành nghề và môi trường. mong muốn của người tiêu dùng đối với SP và dịch vụ. Do vậy. phân phối và chiêu thị).Marketing được mô tả như là quá trình xác định.Sản xuất và tác nghiệp Chức năng SX và tác nghiệp trong hoạt động KD bao gồm tất cả các hoạt động nhằm biến đổi đầu vào thành hàng hóa và dịch vụ. cần xem xét hiệu quả công tác quản trị chất lượng của công ty. xử lý. xây dựng chương trình marketing – mix (4P: Sản phẩm. Quản trị SX tác nghiệp là quản trị đầu vào. và truyền các dữ liệu được đòi hỏi để thực hiện hoạt động. dự báo. . Quá trình quản trị SX và tác nghiệp được phân thành 5 loại chức năng: Quy trình. 3.Hệ thống thông tin Tất cả các hoạt động giá trị có hai thành tố hợp thành là các thành tố vật chất và quá trình xử lý thông tin. quá trình biến đổi và đầu ra. chất lượng. . lựa chọn thị trường mục tiêu. tiến hành hoạt động marketing.4. Thành tố quá trình xử lý thông tin bao gồm các hoạt động cần thiết để thu thập. Thành tố vật chất bao gồm tất cả các nhiệm vụ mang tính vật chất cần thiết để thực hiện hoạt động. hàng tồn kho. giá cả. công suất. thiết lập và thõa mãn các nhu cầu. . Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược a) Các công cụ để xây dựng chiến lược .Nghiên cứu và phát triển (R&D – Reasearch and Development) Hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm: Phát triển SP mới trước đối thủ cạnh tranh.1. lực lượng LĐ. kiểm soát tốt giá thành hay cải tiến quy trình SX để giảm chi phí. 23 . Nghiên cứu có thể được tiến hành trong nội bộ tổ chức hoặc thuê mướn bên ngoài thực hiện.

khuyết điểm đặc biệt của họ. Tổng mức độ quan trọng của tất cả các nhân tố này = 1.5 là giá trị trung bình. Bước 2: Xác định mức độ quan trọng của các yếu tố đó đến sự thành công đối với ngành đang xét. Bất kể số lượng các yếu tố trong ma trận. và tổng các mức độ quan trọng là 1.0 (Tốt) đến 1.0 (quan trọng nhất) đến 0.0 đến 1.0 (Kém) và 2. Như vậy.5. Bước 4: Nhân độ quan trọng của mỗi nhân tố với điểm xếp loại để xác định số điểm quan trọng của từng nhân tố. sự xếp loại này là riêng biệt của từng DN. 24 . Ma trận hình ảnh cạnh tranh được xây dựng như sau: Bước 1: Xác định các yếu tố có vai trò thiết yếu cho sự thành công của các công ty trong ngành.Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE – Internal Factors Environment) Cách lập Ma trận IFE cũng tương tự như Ma trận EFE với từ 10 đến 20 nhân tố (điểm mạnh và điểm yếu). trong khi đó sự xếp loại độ quan trọng ở bước 2 là riêng biệt dựa theo ngành. Mức độ quan trọng của các yếu tố đuợc cho điểm từ 0. tổng số điểm quan trọng cao nhất mà một công ty có thể có là 4. Bước 5: Cộng số điểm quan trọng của tất cả các nhân tố bên ngoài để xác định tổng số điểm quan trọng của DN.0. thời gian) của từng nhân tố đến vị thế chiến lược hiện tại của DN.Ma trận hình ảnh cạnh tranh (The Competitive Profile Matrix_CP Matrix) Ma trận hình ảnh cạnh tranh là ma trận nhận diện những nhà cạnh tranh chủ yếu cùng những ưu. thấp nhất là 1.0 và trung bình là 2.0 (không quan trọng) dựa vào ảnh hưởng (mức độ. Tổng số điểm quan trọng nằm từ 4. Bước 3: Đánh giá xếp loại cho mỗi nhân tố từ 4 (nổi bật) đến 1 (kém) căn cứ cách thức mà định hướng chiến lược hiện tại của DN phản ứng với các nhân tố này. .Bước 2: Đánh giá tầm quan trọng cho mỗi nhân tố này từ 1.0. .0.

Cột số điểm quan trọng được tính cho mỗi yếu tố trong bảng bằng cách nhân mức quan trọng của yếu tố đó với điểm phân loại tương ứng của công ty. DN từ nguồn lực bên trong (dựa trên tổng số điểm quan trọng của ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE). thích nghi của SBU hay DN đối với môi trường bên ngoài (dựa trên tổng số điểm quan trọng của ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE) và trục hoành là khả năng cạnh tranh của SBU. Hình 3. Việt Nam. 2 – 2. Mô Hình Ma Trận Bên Trong – Bên Ngoài (Ma Trận IE) Tổng Số điểm quan trọng từ ma trận EFE Phát triển Và xây dựng 4 Cao 3 Trung bình 2 Thấp 1 4 Mạnh 3 Trung Bình 2 Yếu 1 Thu hoạch và loại bỏ Nắm giữ và duy trì I II III IV V VI VII VIII IX Tổng số điểm quan trọng từ ma trận IFE Nguồn: Lương Thể Mi.5. Gồm có 2 cột nhỏ: Cột điểm phân loại có thang điểm được cho từ 1 đến 4. còn lại là yếu kém.: Là các bước phân tích về mức ứng phó hay vận dụng của một công ty với các yếu tố đó như thế nào. giá trị của trục hoành và trục tung chạy từ 1 đến 4.Bước 3 + 4 + 5. với 3 – 4 là mạnh nhất. với 1 là khả năng phản ứng yếu..5 là trung bình.99 là trung bình. cũng như xem xét khả năng cạnh tranh của công ty này trong ngành. Đại học Nông Lâm.Ma trận bên trong – bên ngoài IE (The Internal – External Matrix) Ma trận IE gồm trục tung là khả năng ứng phó. 2006. Hồ Chí Minh. Giáo trình quản trị Chiến Lược. b) Các công cụ để lựa chọn chiến lược . 2. 3 cho thấy sự phản ứng trên trung bình và 4 là khả năng đối phó tốt nhất. TP. Tổng điểm này sẽ có gá trị từ 1 đến 4. 25 . Biết rằng.. Khoa Kinh tế.

………. đòi hỏi phải có sự phán đoán tốt.O NGUY CƠ . ………. chiến lược điểm yếu – cơ hội (WO). ĐIỂM YẾU . ………. Mô Hình Ma Trận Chiến Lược Chính THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG NHANH Góc tư II 20% Góc tư I VỊ THẾ CẠNH TRANH YẾU (1) 1. 2. . Kết hợp về phía sau 6. Kết hợp về phía trước 5. 4. Kết hợp theo chiều ngang 7.T 1. 4. ………. Đa dạng hóa đồng tâm 10% (10) VỊ THẾ CẠNH TRANH MẠNH 26 . 3. 3. Phát triển thị trường 2. 2.. 3. CHIẾN LƯỢC ST 1. ……….1. chiến lược điểm mạnh – nguy cơ (ST) và chiến luợc điểm yếu – nguy cơ (WT). Bảng 3. 2.2. 2.W 1. CHIẾN LƯỢC WT 1. CHIẾN LƯỢC WO 1. ………. Ma trận SWOT có đặc điểm là: Kết hợp các yếu tố quan trọng bên trong và bên ngoài. 3. Kết hợp theo chiều ngang 5.S 1. 4. 3. 3. CHIẾN LƯỢC SO 1. Mang tính trừu tượng và cảm tính cao. ………. Thâm nhập thị trường 3. 4. 2. 4. 1. 2. 4. Phát trển sản phẩm 4.Ma trận chiến lược chính (Grand strategy matrix) Bảng 3. Kết quả chưa phải là lựa chọn cuối cùng. Phát triển sản phẩm 4. Mô Hình Ma Trận SWOT CƠ HỘI .Ma trận SWOT Ma trận SWOT là một công cụ kết hợp quan trọng có thể giúp các nhà quản trị phát triển 4 loại chiến lược sau: Các chiến lược điểm mạnh – cơ hội (SO). 3. SWOT ĐIỂM MẠNH . 4. Phát triển thị trường 2. do đó. 2. Thâm nhập thị trường 3. 3. Loại bớt 1. ………. 4. 2.

Ma trận QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix – Ma trận hoạch định chiến lược định lượng) Ma trận QSPM là công cụ để phân loại và phân tích tính hấp dẫn của các chiến lược khả thi có thể thay thế cho nhau. Liên doanh 5. Thu hẹp 1. Ma trận này đánh giá vị thế của các công ty dựa trên hai khía cạnh: Vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng trên thị trường. Tất cả các tổ chức đều có thể nằm ở một trong bốn góc vuông của ma trận chiến lược chính. đe dọa) và các yếu tốn bên trong (điểm mạnh. Hà Nội. Các bước thực hiện ma trận QSPM: Bước 1: Liệt kê các yếu tố thành công chủ yếu. Thanh lý 1% THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG CHẬM Nguồn: Khái luận về quản trị chiến lược (bản dịch). Ma trận này sẽ cho thấy một cách khách quan các chiến lược thay thế nào là tốt nhất. bao gồm các yếu tố bên ngoài (cơ hội. Bước 2: Cho điểm phân loại từng yếu tố theo thứ tự xếp hạng: 1 là yếu. Từ bỏ bớt hoạt động 6. Có thể lấy các thông tin này trực tiếp từ ma trận EFE và IFE. NXB Thống kê. Đa dạng hoá liên kết 4. Lưu ý rằng điểm phân loại của mỗi yếu tố này được đánh giá: Điểm phân loại 1 2 3 4 nhiều nhóm khác nhau trong một DN. điểm yếu) như xây dựng ma trận SWOT. Đa dạng hoá tập trung 2. Đa dạng hoá theo chiều ngang ngang 3. Các chiến lược thích hợp cho tổ chức được liệt kê theo thứ tự hấp dẫn trong mỗi góc vuông của ma trận. Đa dạng hoá kết khối 4. có thể có 27 . 2 là trung bình. . 1995. Các yếu tố bên trong Yếu Khá Mạnh Rất mạnh Các yếu tố bên ngoài Rất đe dọa Đe dọa Cơ hội khá tốt Cơ hội tốt Bước 3: Tập hợp các chiến lược thay thế thành từng nhóm riêng biệt. 3 là mạnh và 4 là rất mạnh. Đa dạng hoá theo chiều 3. Đa dạng hoá đồng tâm 2.Góc tư III Góc tư IV 1.

Bước 6: So sánh và chọn nhóm chiến lược có điểm TAS tổng cộng cao nhất là nhóm chiến lược thích hợp và sẽ mang lại hiệu quả KD. b) Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp thu được từ việc quan sát.. Phương pháp nghiên cứu 3. 28 . so sánh tương đối.2.1. Bước 5: Tính tổng số điểm hấp dẫn TAS (Total Attractiveness Score) của từng yếu tố cho mỗi nhóm chiến lược bằng cách nhân điểm phân loại với AS của từng yếu tố.2.2. hỏi một số nhân viên trong Công ty. b) Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp thống kê mô tả là phương pháp lập bảng biểu. diễn đạt dữ liệu.. 3. Điếm TAS tổng cộng của từng nhóm chiến lược là tổng của các TAS từng yếu tố của nhóm chiến lược đó. Phương pháp xử lý dữ liệu Có nhiều phương pháp. hiệu quả cạnh tranh cao nhất. qua đó xác định xu hướng biến động của chỉ tiêu cần phân tích. 3. Internet. nhưng ở đề tài này chủ yếu sử dụng các phương pháp sau: a) Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét một chỉ tiêu dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở. báo.2. 2: Ít hấp dẫn. tính chất và nội dung của các chỉ tiêu kinh tế mà ta có thể sử dụng các kỹ thuật so sánh thích hợp như so sánh tuyệt đối.. Bao gồm: Thu thập dữ liệu. 3: Khá hấp dẫn và 4: Rất hấp dẫn.Bước 4: Xác định điểm hấp dẫn AS (Attractiveness Score) của từng nhóm chiến lược phản ứng đến các yếu tố thành công chủ yếu.. vẽ đồ thị và tính toán số nhằm tóm tắt tổng hợp dữ liệu. Dữ liệu lấy từ sách. Có 4 mức tác động sau: 1: không hấp dẫn.. Tùy theo mục đích phân tích.. Phương pháp thu thập dữ liệu a) Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp được lấy từ nhiều nguồn như: Các dữ liệu do Công ty cung cấp. tóm tắt tổng hợp dữ liệu. sắp xếp dữ liệu. Mục đích là mô tả hiện trạng hiện tại.

29 .

Phân tích môi trường vĩ mô 4. Với những điều kiện thuận lợi trên. trong đó có chính sách thuế quan và phi thuế quan.CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4. . đường vẫn là SP được nhiều nước trên thế giới (đối với những nước có SX) đưa vào danh mục hàng nông sản nhạy cảm và được bảo hộ bằng nhiều chính sách.1. Quyết định số 28/2004/QĐ – TTg ngày 04/03/2004 về việc tổ chức lại SX và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường.40%).1. Các yếu tố thể chế .1. Trong nhiều năm qua. quyền dân chủ của người dân được phát huy mạnh mẽ. Chính phủ vẫn còn áp dụng giấy phép nhập khẩu đường. Việt Nam luôn thu hút được sự quan tâm đầu tư của nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta. Chính phủ cũng đã có những hổ trợ cụ thể để thúc đẩy ngành đường phát triển. Việt Nam đã được đánh giá là nước có tình hình chính trị ổn định.1. nhất là khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO.luật pháp Từ khi mở cửa. nhất là khi Việt Nam chuyển hướng phát triển theo kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa đã tạo điều kiện SXKD cho mọi thành phần trong xã hội. Đến nay. Và lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường theo Hiệp định thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) để tham gia khu vực Mậu dịch tự do khối ASEAN như bảng 4. ngoài giải pháp bảo hộ bằng thuế suất cao (30 . Cụ thể là: Chương trình đầu tư phát triển đưa năng suất SX đường lên 1 triệu tấn/năm.

mof. Lộ Trình Thực Hiện Cắt Giảm Thuế Nhập Khẩu Đường Mặt hàng Đường thô Đường tinh luyện 2005 30 40 2006 30 40 2007 30 30 2008 20 20 ĐVT: % 2009 2010 10 5 10 5 Nguồn: http://www.2.1 8.6 8.2. việc hoàn thiện hệ thống pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.org.vn và tổng hợp 30 . gia nhập WTO đã mở ra các cơ hội làm ăn mới thông thoáng hơn nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi những rủi ro về pháp lý mang lại: Luật Doanh nghiệp.6 Nguồn: http://www.gov. Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế của Việt Nam Giai Đoạn 2003 – 2007 ĐVT: % Năm Tốc độ tăng GDP Tỷ lệ lạm phát 2003 7. Hệ thống pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam chỉ dưới dạng Nghị định. trong khi đó đề án Luật Chứng khoán đang được xây dựng trong năm 2006. từ đó ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của Công ty khi Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu vào năm 2006.0 2004 2005 2006 2007 7.1.1. đã tạo điều kiện và mở ra nhiều cơ hội phát triển và thử thách mới cho ngành SX mía đường khi đang từng bước tham gia vào thị trường cạnh tranh thế giới. Luật đầu tư mới có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2006 đã tạo ra những biến động nhất định trong hoạt động SXKD của Công ty theo đúng tinh thần của luật.6 12. Do đó đây là những rủi ro pháp lý có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.vse.5 8.vn Mới đây nhất là Quyết định số: 26/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. kiểm toán mới được hoàn thiện để đảm bảo công tác hạch toán theo đúng luật.3 3. Công ty phải thường xuyên theo dõi.4 6.4 9. cập nhật các chuẩn mực kế toán. Các yếu tố kinh tế Bảng 4.4 8. Bên cạnh đó. 4.Bảng 4.

69%. dù tỷ lệ lạm phát có giảm nhẹ từ năm 2004 xuống còn 8.4 8 . đã khiến nền kinh tế đang 31 .4%.1. nhất là trong tình hình lạm phát cao như hiện nay. Sau khi niêm yết.7% (Nguồn: VnEconomy).4% vào năm 2005 và 6. 35% vay ngắn hạn. c) Lạm phát Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong những năm qua luôn biến động không ngừng và từ năm 2004 luôn giữ ở mức cao (năm 2004 là 9. trong đó 20% vay dài hạn với lãi suất ổn định 5. Vì vậy. Biểu Đồ Thể Hiện Tốc Độ Trưởng Kinh Tế Việt Nam qua Các Năm 8 T cđ ố ộ tn ăg tưn ( ) r ở g% 6 4 2 0 20 03 20 04 20 05 Nm ă 20 06 20 07 7 . các Ngân hàng trong nước đang cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động vốn đã khiến các nhà đầu tư phải thận trọng khi quyết định đầu tư để thu lợi nhuận cao nhất. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục tăng từ năm 2006: Năm 2006 là 8. GDP của Việt Nam trong 3 năm liên tục tăng: Năm 2003 là 7. b) Lãi suất Lãi suất là yếu tố quan trọng tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.17%. vốn vay của Công ty chiếm khoảng 5065%.4%/năm.3% và tăng lên mỗi năm.34%. lãi vay có tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.6 8 .1 8 .3 7 .6% từ 2007 (nguồn: vnexpress.a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hình 4. nhất là lãi vay (vay ngắn hạn và dài hạn). Đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư SXKD.5%). Đối với một DN SX thì rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí trả lãi vay của DN cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của DN và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay của các ngành đó.6% vào năm 2006 nhưng đã tăng nhanh lên 12. Năm 2007 là 8. Hiện nay.4% và theo dự báo của IDE thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2008 là 8.4 Nguồn: Tổng hợp Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua với mức tăng trưởng bình quân 7.net). Năm 2005 là 8. Năm 2004 là 7.

kết quả làm giảm lợi nhuận của Công ty. Điều đó đòi hỏi các DN phải có những phương án chi phí hợp lý để đối phó với tình trạng tăng giá liên tục của đầu vào hiện nay. tỷ lệ lạm phát của Việt Nam sau một năm tăng cao (2007) sẽ giảm xuống còn 8. Tỷ lệ lạm phát cao đã kích thích các Ngân hàng liên tục tăng lãi suất để theo kịp với lạm phát.1% mặc dù sức ép sẽ mạnh hơn từ sự bứt phá của nền kinh tế. làm mất khả năng cạnh tranh của DN trên thị trường. d) Tỷ giá hối đoái Rủi ro về ngoại hối là rủi ro khi có sự biến động bất lợi về tỷ giá ngoại hối đến giá thành các nguồn nguyên liệu đầu vào hoặc giá bán các thành phẩm. Tỷ lệ lạm phát cao luôn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của DN. Nhà nước ta đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình trạng lạm phát cao đến mức đáng lo ngại như hiện nay. Tình hình xuất nhập khẩu SP của Công ty chiếm tỷ trọng ít. giá đường bị sụt giảm trầm trọng làm các Công ty SX đường phải chịu thua lỗ nặng nề và nhiều công ty phải giải thể. Trong những năm 1999 đến năm 2001. sụt giảm như giai đoạn trước đây thì sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngành đường nói chung và Công ty nói riêng. Lạm phát cao làm gia tăng chi phí SX dẫn đến tăng giá thành SP. từ đó đến nay giá đường đang có dấu hiệu phục hồi dần và dự báo có chiều hướng ổn định và tăng trưởng tốt hơn theo những nhận định của các chuyên gia trong ngành. 32 . vì vậy biến động của tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty. Tỷ lệ lạm phát cao hơn lãi suất Ngân hàng sẽ làm cho người gửi tiết kiệm Ngân hàng bị thiệt thòi vì lãi suất thực bị âm và không bù đắp đủ chi phí lạm phát. Trên thực tế.tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo IDE. nếu tình hình biến động về giá đường trên thế giới không diễn ra như dự báo. e) Biến động giá cả Một trong những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động SXKD của các Công ty trong ngành đường trong thời gian qua đó là tình hình biến động về giá đường. Tuy nhiên. Tuy nhiên.

Biểu Đồ Dân Số Việt Nam qua Các Năm 10 0 8 0 D s (tr ân ố n ư i) g ờ 6 0 4 0 2 0 0 20 03 20 04 20 05 N ăm 20 06 20 07 8 .vse. thị trường xuất khẩu đường của Công ty là các nước ASEAN.3. Ngoài ra. Việt Nam là nước có dân số đông và có tốc độ tăng dân số nhanh.3.2 5 Nguồn: Tổng hợp 33 .2 triệu người.1. Các yếu tố văn hóa – xã hội Người dân Việt Nam từ rất lâu đã có thói quen sử dụng đường làm gia vị không thể thiếu trong các món ăn và các loại thức uống. Dân số tăng làm cho nhu cầu về lương thực thực phẩm nói chung gia tăng. Với dân số đông đã cung cấp một nguồn LĐ dồi dào cho các ngành SX và là lực lượng tiêu thụ SP lớn. cũng như gia tăng tiêu dùng đường nói riêng.1 4 1 8 . đến 2007 là khoảng 85.vn 4.org. Đường còn được người dân dùng để chế biến các loại bánh kẹo và rất được ưa chuộng.1 3 2 8 .2. Hình 4. Trung Quốc và IRAQ là các nước tiêu thụ đường lớn và có những điểm tương đồng với Việt Nam về văn hóa và ẩm thực (các nước ASEAN và Trung Quốc).9 0 8 .0 2 7 8 . Giá Đường Bình Quân qua Các Năm Nguồn: http://www.Hình 4. và đường đã trở thành một loại thực phẩm không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.

nhưng nhìn chung chất lượng giống mía và năng suất vẫn còn rất thấp. lũ lụt. Tuy nhiên. thiên tai.… nên tác động không nhỏ đến nguồn nguyên liệu mía của Công ty. chỉ khi nào giải quyết tốt vấn đề nguyên liệu mà cụ thể là nâng cao năng suất mía bằng cách đưa vào SX giống mía mới có năng suất và chất lượng cao thì mới hạ được giá thành đường. Năng suất mía cả nước chỉ đạt 54 tấn/ha thuộc hàng thấp nhất khu vực. Yếu tố công nghệ Mặc dù trong nhiều năm qua giống mía đã được cải thiện. các công ty đường trong nước. với tình hình điều kiện tự nhiên biến động phức tạp đã làm tăng quỹ phòng chống rủi ro. Hiện nay. hỏa hoạn và biến động thị trường. Yếu tố công nghệ đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần của các công ty đường trong nước. Công ty vừa có nguồn nguyên liệu mía từ các nông trường trực thuộc vừa có nguồn nguyên liệu mía đầu tư ngoài dân. 4. do điều kiện tự nhiên diễn biến phức tạp. điều đó hứa hẹn một tiềm năng tiêu dùng lớn trong tương lai. Ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên là yếu tố tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. khí hậu. Công ty còn tăng cường hỗ trợ kĩ thuật cho người trồng mía để đối phó với những biến động của điều kiện tự nhiên nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của cây mía với các cây trồng khác. nhất là các công ty đứng đầu trong ngành SX đường đang áp dụng các công nghệ SX tiên tiến trên thế giới. tốc độ thay đổi công nghệ của các nhà máy đường còn chậm. điều kiện tự nhiên (đất đai. hay xảy ra hạn hán. hầu hết các thiết bị được nhập từ nước ngoài và đưa vào SX khá lâu đến nay đã dần bị lạc hậu so với công nghệ mới trên thế giới. Nhưng nhìn chung. từ đó đã làm gia tăng năng lực SX và nâng cao chất lượng SP. Bên cạnh đó. sâu bệnh.1.Mặc dù thu nhập bình quân của người dân còn thấp nhưng trong thời gian qua đã tăng lên đáng kể và hứa hẹn trong tương lai sẽ còn tăng cao hơn nữa (thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2007 là 835USD). Ở nước ta.…) thuận lợi cho cây mía phát triển. nước. Vì vậy. 4.1.5. 34 . thiên tai.4.

liên hiệp Mía Đường II và liên hiệp Mía 35 . Công ty Cổ phần Mía Đường Bourbon Tây Ninh.vn b) Phân tích đối thủ cạnh tranh . Biểu Đồ Thị Phần Tổng Sản Lượng Đường 6. thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung trong các nước ASEAN.5 5.2. Đối thủ cạnh tranh a) Xác định đối thủ cạnh tranh Có nhiều công ty nhưng có thể kể đến là các công ty đang cạnh tranh mạnh nhất với Công ty hiện nay là: Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn. Nhà nước có động thái giảm thuế nhập khẩu đường cũng như đang dự định tiến đến xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường.6 Cty TNHH Nagajura Cty mía đường Lam Sơn Cty Đường Biên Hòa Nguồn: sbsc. SX ra SP đảm bảo cạnh tranh.2. 4.1. Vì vậy.0 58. Tuy nhiên.6 Cty Đường Bourbon Tây Ninh Cty mía đường Việt Nam-Đài Loan Cty liên doanh Nghệ An-Anh Các công ty khác 7.4.com. mặt hàng đường sẽ thuộc diện cắt giảm thuế nhập khẩu và sẽ có mức thuế nhập khẩu 5% vào năm 2010.4 5. nếu các DN SX đường không nhanh chóng ổn định nguồn nguyên liệu.6 7. Yếu tố hội nhập Ngành đường là một trong những ngành được bảo hộ cao của chính phủ bằng các chính sách thuế nhập khẩu (30% với đường thô và 40% với đường trắng). Đây là hai công ty chiếm thị phần lớn và cạnh tranh gay gắt trong ngành hiện nay.Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh (SBT): Đây là công ty 100% vốn nước ngoài từ 5/2000. Phân tích môi trường tác nghiệp 4. Hình 4.4.1. Hiện nay.6. đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước thì hội nhập sẽ trở thành nguy cơ hơn là thời cơ.3 9. với tiền thân là liên doanh giữa tập đoàn Sucrecries Bourbon (góp 70%).

000 tấn mật rỉ mỗi năm và 50 triệu Kwh điện.vn Doanh thu năm 2006 tăng 7.022 192. Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh của SBT ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu thuần Tỉ suất lợi nhuận gộp Lợi nhuận từ hoạt động KD Lợi nhuận sau thuế Tỉ lệ LNST/DT 2005 629.sbsc.7% Nguồn: http://www.4. Cơ Cấu Chi Phí của SBT và BSJC qua 2 Năm: 2005 và 2006 SBT 36 BSJC .2% 2006 31/8/2007 680.4% 119.066 120.956 22.2% so với 2005 do Công ty kiểm soát tốt yếu tố chi phí và giá nguồn nguyên liệu mía ổn định (do Công ty triển khai tốt các kế hoạch hỗ trợ nông dân trồng mía).3.9% 24. Với công suất ép 8. SBT được đánh giá là vượt khá xa Công ty Đường Biên Hòa về năng lực SX (nguồn: http://www. bên cạnh đó.vn). Nguyên liệu mía chiếm tỉ trọng khoảng 60% trên tổng chi phí của đường thành phẩm.org. năng lực SX đường thành phẩm lên đến 100. Nên có thể nói.012 450. Công ty chính thức trở thành Công ty Cổ phần vào tháng 3/2007 với mã giao dịch chứng khoán là SBT. SBT không phải chịu áp lực từ lãi vay. 50.1%.525 111.vse. mặc dù chỉ tăng gần 8% doanh thu trong năm 2006 nhưng lợi nhuận từ hoạt động KD đã tăng 61.000 tấn mía nguyên liệu/ngày.621 111. vì vậy giá mía ảnh hưởng đáng kể đến tình hình lợi nhuận của Công ty.9% so với năm 2005. giảm chi phí SX.222 28. Bảng 4. Nhìn chung. Chi phí SX của Công ty khá thấp nhờ áp dụng công nghệ hiện đại của Pháp tận thu tối đa lượng đường trong bã mía.961 19.000 tấn đường/năm. khoảng vay này là từ quỹ phát triển của Pháp với lãi suất ưu đãi chỉ 4.444 28.com. Tỉ lệ nợ chỉ chiếm 11% trên tổng tài sản so với 40% của BSJC trong năm 2006.3% 24.34% 192.000-120.Đường Tây Ninh.8% và lợi nhuận sau thuế tăng 59.62%/năm. Bảng 4. tỉ lệ các loại chi phí trên doanh thu giảm đáng kể qua các năm và thấp hơn nhiều so với BSJC. Tỉ lệ khoảng vay trên vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 2.

38% 2.3% 2006 31/08/07 86. Vốn chủ sở hữu của SBT khá lớn so với quy mô hoạt động hiện tại của Nhà máy.3% 1. Vị trí Nhà máy của SBT đặt ngay trong vùng trung tâm nguyên liệu của Tỉnh Tây Ninh.9% 2006 71. Cơ cấu tỷ lệ khoản vay trên vốn chủ sở hữu của SBT là rất thấp. Công ty được đánh giá kinh nghiệm chỉ bằng 1/4 so với BSJC.vn Hệ thống trang thiết bị và công nghệ đã khấu hao gần 50% nhưng vẫn hoạt động rất tốt là lợi thế lớn về giá thành SX trong tương lai. Các cổ đông lớn của SBT đặc biệt là cổ đông sáng lập Tập đoàn Bourbon đều có những thế mạnh và kinh nghiệm lâu năm trong các ngành nghề dịch vụ.%/Doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Điểm mạnh: 2005 77. Điểm yếu: Công suất nhà máy thiết kế khá lớn so với tình hình nguyên liệu trong những năm gần đây.8% 31/08/07 75. .8% 1.8% 2. do vậy không chịu áp lực về trả lãi vay Ngân hàng như các DN khác trong ngành. Tổ chức nhân sự của SBT tinh gọn. làm chi phí giá thành SP còn tương đối cao khi nhà máy phát huy hết công suất thiết kế.Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LASUCO): 37 .1% Nguồn: sbsc.0% 2. SBT hiện tại chỉ tập trung nhiều vào mảng bán sỉ mà bỏ qua khâu bán lẻ. đơn giản. do vậy vẫn chưa phát huy hết được tính hiệu quả của vốn đầu tư của các cổ đông.4% 2. Điều này làm giảm bớt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của SP của Công ty.0% 1.56% 2005 85.4% 2. thương mại và tài chính. Là công ty mới được sáp nhập từ năm 2000.5% 1. công nghiệp.9%. là khu vực có diện tích trồng trọt lớn và thuận lợi cho việc phát triển cây mía.6% 1. do vậy cũng giảm thiểu được rủi ro về nhân sự.com.7% 1. chỉ khoảng 1. chủ yếu tập trung về việc SX và phát triển vùng nguyên liệu.9% 86. Do vậy.0% 2. chưa phát huy hết những cơ hội tiềm năng của các SP khác liên quan đến cây mía. chưa phát huy hết được công suất SX của nhà máy. SP của SBT hiện tại mang tính tập trung vào một loại đường tinh luyện RE.

428. có khả năng tồn tại .45% 2. Điểm mạnh: Là công ty có thị phần đường lớn nhất so với các công ty khác trong ngành.52% tính đến 31/08/07).vn Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn là công ty được chuyển đổi từ Công ty Đường Lam Sơn (là DN Nhà nước) được thành lập theo Quyết định số 1133/QD – TTg ngày 06/12/1999 do Thủ tướng chính phủ cấp với vốn điều lệ khi thành lập là 150 tỷ đồng.815. Cơ Cấu Chi Phí của LASUCO và BSJC qua 2 Năm: 2005 và 2006 %/Doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý 2005 76. kí hợp đồng bao tiêu SP và nhanh chóng mở rộng diện tích trồng mía.810.945 63. Có nguồn nguyên liệu mía ổn định đã giúp Công ty giữ thị phần lớn trong SX đường cả nước.723.4% 2. cung cấp giống mía. nhất là tỷ trọng của chi phí quản lý cao đã thể hiện sự yếu kém trong khâu quản lý của LASUCO.46% 2.70% 2.972.8% 2. phân bón.0% đến 31/08/07 là 86.39% 83. Với 38 .hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý của LASUCO đều cao hơn BSJC. vốn điều lệ đăng kí KD thay đổi lần 5 là 300 tỷ đồng.47% 4.334 79.507.515. từng thôn.9% 86.4% 2.443.152 87.35% LASUCO 2006 31/08/07 75. Công ty chính thức có mặt trên thị trường chứng khoán với mã giao dịch là LSS.665. tuy nhiên vẫn còn thấp hơn BSJC (không giảm mà có xu hướng tăng từ 2005 là 85.829 72.46% năm 2005 lên 83.604 2006 837.407.3% 1.41% 3.5.4%). Kết Quả Hoạt Động KD Công Ty Cổ Phần Mía Đường Lam Sơn ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu BH&CCDV Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 2007 952.937.713 17.260.3% BSJC 2006 31/08/07 86.0% 2. Bảng 4.cạnh tranh .1% Nguồn: Tổng hợp LASUCO có giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ cao trong doanh thu và có xu hướng tăng (từ 76.044.106 116.027.Bảng 4. Công ty đã “kết nghĩa” với từng xã.vse.99% 2005 85. là công ty hàng đầu trong ngành mía đường của cả nước.426.phát triển .org.0% 2.6.52% 2.741 Nguồn: http://www.936. Ngày 24/09/2007.

do chi phí phân bổ cho hoạt động SX Cồn quá lớn nên hiệu quả KD chưa tốt. Công ty mở rộng hoạt động đầu tư vào các DN trong các lĩnh vực phụ trợ với ngành SX đường nhằm tạo nên mô hình công ty mẹ – công ty con có quy trình SX – thương mại khép kín. đầu ra trong quá trình SXKD được kiểm soát chặt chẽ hơn.công ty con. Công ty còn cung cấp nguyên liệu cho các công ty khác trong ngành. tuy vậy. Các yếu tố đầu vào. Cồn là SP chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu của Công ty. Bước đầu hình thành mô hình công ty mẹ . hiệu quả hơn. Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh của Công Ty Đường Biên Hòa Phân loại Phân loại Phân loại Mức độ TT Các yếu tố thành công quan trọng 39 BSJC Số điểm SBT Số điểm LASUCO Số điểm . Điểm yếu: SP đường chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu. trong đó có Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. đưa ra các quyết định kịp thời hơn. c) Ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 4. tiết kiệm hơn. chi phí tài chính của Công ty trong năm vừa qua tăng cao. Với nguồn vốn khá dồi dào.7. nhằm khai thác hết thế mạnh của “nhóm công ty” LASUCO. điều hành được cải tiến. Đặc biệt công tác quản trị. giúp lãnh đạo nắm chắc được các diễn biến trong quá trình SXKD. hiệu quả đầu tư chưa cao. Tuy thời gian ứng dụng chưa nhiều nhưng hệ thống bước đầu đã đem lại hiệu quả nhiều mặt cho Công ty: Hoạt động SXKD tăng trưởng rõ rệt. nộp ngân sách và cổ tức hàng năm tăng. hiệu quả hoạt động của các công ty con làm giảm hiệu quả hoạt động của “nhóm công ty” LASUCO khi hợp nhất báo cáo tài chính. Giá thành SP được tiết giảm đáng kể. lợi nhuận. Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý.nguồn nguyên liệu dồi dào và ổn định. Là Công ty mía đường đầu tiên nghiệm thu dự án ERP (Enterprise Resource Planning).

18 0.12 2. 4.06 0.16 0.20 0.24 0.12 0. Công ty cần khắc phục những hạn chế như: Tài chính.54). nguồn nguyên liệu.08 0. hiệu quả marketing.0 3 4 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 0.85 2 2 4 4 2 1 1 1 3 2 4 4 3 0.12 0. LASUCO có số điểm cao nhất (3.18 0.06 0. khi đề xuất chiến lược KD.36 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thị phần Uy tín thương hiệu Tài chính Khả năng cạnh tranh giá Sản xuất và chất lượng sản phẩm Lòng trung thành của khách hàng Nghiên cứu và phát triển Hiệu quả marketing Nguồn nguyên liệu 0.80 3.09 0.85).27 0. nhiên liệu.08 0.30 0.18 0.18 0.27 0. BSJC có số điểm trung bình khá (2.12 0.06 0. hương liệu.65).08 0. SBT đang nổ lực bắt kịp BSJC. bột trợ lọc. cồn tinh luyện. uy tín thương hiệu.… 40 .… Các nguyên vật liệu nhập khẩu: Đường thô.40 0.09 0.12 2.10 0.06 0.06 0.09 0.36 0.20 0.2. mật rỉ.06 0.27 0.27 0.10 0. bao bì.65 10 Kênh phân phối nội địa 11 Năng lực sản xuất 12 Trình độ công nghệ 13 Triển khai các dự án mới Tổng cộng Nguồn: Điều tra và tổng hợp Qua Ma trận hình ảnh cạnh tranh ở bảng 4.09 0.24 0.27 0. than hoạt tính.36 0. Áp lực từ nhà cung cấp Các nguyên vật liệu sử dụng trong nước: Đường thô.12 0.20 0.2.24 0.24 0.24 0.18 0.18 0. Trong tương lai. nâng cao năng lực SX và phát huy những thế mạnh như: Thị phần.24 0. lớn hơn SBT (SBT có số điểm là 2.40 0. Hiện tại.24 0.04 1. nghiên cứu và phát triển.27 0.7 ta thấy cả 3 công ty phân tích đều có số điểm trên trung bình.54 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 0. còn LASUCO vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành. SX và chất lượng SP để có thể cạnh tranh ngang ngửa với LASUCO và kéo dài khoảng cách với SBT. than hoạt tính.

siêu thị trực tiếp bán sỉ. Nguồn nguyên liệu mía bao gồm: Từ các nông trường trực thuộc và từ đầu tư ngoài dân. đây là một điểm yếu và cũng là một áp lực mà Công ty cần phải quan tâm khắc phục nhằm hạn chế sự lệ thuộc vào nguồn cung cấp mà nhất là lệ thuộc vào các Công ty cung cấp cùng ngành. Áp lực từ khách hàng Công ty có hệ thống phân phối trải đều trên cả nước. Trong đó.Ltd NÔNG DÂN TRỒNG MÍA TẠI TÂY NINH Nguồn: Phòng kinh doanh 4 5 6 Đường thô trong nước Đường thô nhập khẩu Mía Tuy nhiên. đại lý.2. bao gồm trên 100 đơn vị SX sử dụng đường làm nguyên liện đầu vào và trên 130 nhà phân phối.Tây Ninh (chiếm khoảng 60%) và nguồn nguyên liệu mua ngoài (40% trong nước và nhập khẩu). Một Số Nhà Cung Cấp Nguyên Vật Liệu Chính cho Công Ty STT Sản phẩm 1 2 3 Nhiên liệu Than Bao bì Nhà cung cấp CÔNG TY XĂNG DẦU KVII CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG NAI TẬP ĐOÀN THAN VIỆT NAM CÔNG TY SX-KD-XNK GIẤY IN VÀ BAO BÌ LIKSIN CÔNG TY BAO BÌ NHỰA THÀNH PHÚ CÔNG TY TNHH MÍA ĐƯỜNG VIỆT ĐÀI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ TẬP ĐOÀN CARGILL TẬP ĐOÀN CZANIKOW (Anh) ED & F MAN ASIA PTE. Hệ thống phân phối của Công ty gồm 2 kênh: 41 .Sự ổn định của nguồn cung cấp: Nguồn nguyên vật liệu chính (đường thô) để SX đường tinh luyện của Công ty được cung cấp ổn định từ hai nguồn chính: Nguồn nguyên vật liệu chính tự SX bởi Nhà máy Đường Biên Hòa . vì vậy áp lực từ nhà cung ứng là không đáng kể. Công ty cũng quan tâm phát triển KD xuất khẩu và trong các năm qua đã xuất khẩu đường tinh luyện đi một số nước trong khối ASEAN. 4. Công ty còn lệ thuộc một phần cung cấp nguyên liệu từ các Công ty khác trong ngành. Trung Quốc và IRAQ. với LASUCO là đối thủ cạnh tranh mạnh trên thương trường. bán lẻ trên thị trường tiêu dùng.3. Ngoài ra. Bảng 4.8.

nước giải khát Bánh kẹo KHÁCH HÀNG CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) VINACAFE. bia. Hình 4.… CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP PHÁT CÔNG TY CP BÁNH KẸO BIÊN HÒA 42 . TRIBECO. nhất là các khách hàng lớn như: Vinamilk.Phân phối vào lĩnh vực SX: Đường tinh luyện Biên Hòa được sử dụng làm nguyên liệu để SX các SP thực phẩm và dược phẩm cao cấp. các công ty SX khác thì chú trọng đến tiêu dùng trực tiếp hơn là công nghiệp nên tỷ trọng tiêu dùng lớn hơn so với Công ty. NESTLÉ… PEPSI. Siêu thị Hà Nội. luôn được Công ty quan tâm. Vì vậy. Vinamilk là khách hàng lớn và không chỉ sử dụng nguyên liệu đường từ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa mà còn nhiều Công ty đường khác ở Việt nam.9. Maximark. Coopmark. việc không ngừng gia tăng chất lượng và giảm giá thành SP nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng. nhất là các khách hàng lớn cần được quan tâm thường xuyên.. Bảng 4.. Danh Sách các Khách Hàng Tiêu Biểu Sử Dụng Đường Tinh Luyện của Công Ty STT NGÀNH HÀNG 1 Sữa 2 Cà phê 3 4 Rựu.. Thị Trường Tiêu Thụ trong Hai Mảng Trực Tiếp và Công Nghiệp Tỷ trọng (%) 80% 60% 40% 20% 0% B SJC Các nhà cung cấp khác Lĩnh vực Tiêu dùng trực tiếp Công nghiệp Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty chú trọng đến tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp nhiều hơn so với trong lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp và tỷ trọng tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp của Công ty hiện nay là 60% trong khi trong lĩnh vực tiêu dùng chiếm 40%. Phân phối tiêu dùng trực tiếp: Chủ yếu thông qua hệ thống các đại lý trên cả nước và qua các siêu thị như: BigC. Áp lực từ khách hàng. Cocacola từ nhiều năm nay dùng đường RE của Lam Sơn và là khách hàng của Đường Biên Hòa trong thời gian gần đây.5. COCA-COLA.. Ngược lại... Cocacola. Metro. Pepsi.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty là các nước Asean.5 Dược phẩm CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM Nguồn: Phòng kinh doanh Xuất khẩu hiện chiếm trên 10% doanh thu hàng năm và đang có xu hướng gia tăng. Theo đó. Trung Quốc. đây là một thử thách lớn cho ngành đường Việt Nam nói chung và BSJC nói riêng. quy trình SX. khu vực Trung Đông. chúng có vị ngọt gấp cả trăm lần đường.5. Đài Loan và Cambodia trị giá hơn 2 triệu USD chiếm 82% tổng khối lượng đường xuất khẩu của cả nước và bằng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2006. Tuy nhiên. trong đó có Việt Nam. ngay từ bây giờ. Đến hết QI/2007.. Công ty đã xuất khẩu 5.. Công ty phải hết mình cải tổ SX. Vì vậy. ví 43 . 4.000 tấn đường sang Indonesia. Tiêu biểu là sự ra đời của Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh (liên doanh giữa tập đoàn Sucrecries Bourbon (góp 70%) và liên hiệp Mía Đường II và liên hiệp Mía Đường Tây Ninh). trong thời gian qua các công ty đường đã sáp nhập lại với nhau. Bên cạnh đường thì ngày nay các chất hóa học thay thế đường đang tràn lan trên thị trường và chúng có mặt trong rất nhiều loại thức ăn và nước uống mà ta khó biết được. hình thành nên những công ty lớn hơn cạnh tranh trong ngành. Trong đó. thiết bị công nghệ. trong một thời gian không xa.4. khi cam kết mở cửa nhập khẩu có hiệu lực theo cam kết WTO và AFTA. Áp lực từ các sản phẩm thay thế Đường là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của người dân ở nhiều nước trên thế giới.. đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn lớn nhất vẫn là các công ty đường nước ngoài sẽ tràn vào nước ta từ năm 2008. đường nhập khẩu theo cam kết WTO và AFTA sẽ thật sự trở thành mối đe dọa cho đường nội nói chung và đường của BSJC nói riêng. để có thể tồn tại và cạnh tranh bình đẳng.2. Nga. đáng ngại nhất vẫn là đường Thái Lan vốn đã lan tràn vào Việt Nam từ nhiều năm nay theo đường nhập lậu với giá rẻ đã gây không ít khó khăn cho ngành đường trong nước. Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn Để tồn tại trong tình hình khó khăn của ngành mía đường.2. thuế nhập khẩu đường tinh luyện sẽ giảm xuống còn 20% vào năm 2008 và 5% vào năm 2010 theo cam kết AFTA. Bằng không. Đạt 33% kế hoạch xuất khẩu của cả năm 2007 (6 triệu USD) của Công ty. 4. và nhiều công ty khác đang có khuynh hướng sáp nhập hoặc thôn tính để hình thành nên công ty mới lớn mạnh hơn.

30 0. Spoonful...10 0. Sweet One. Mặc dù rẻ và tiện lợi nhưng người ta vẫn e ngại ảnh hưởng về lâu về dài của chúng đối với sức khoẻ.24 0. Bên cạnh các chất hóa học nói trên thì một vài chất khác có khả năng thay thế cho đường và được đánh giá là tốt cho sức khỏe như: Mật ong. các chất đường hóa học đã bị cấm sử dụng trong các loại thực phẩm.08 0.… Và với vị ngọt hơn cả đường trắng. và phổ biến nhất là chất Aspartame (NutraSweet. Equal.07 . Twin Sugar). Mật ong từ lâu đã được dùng làm phương thuốc hữu hiệu chữa phỏng. Sunnett).08 0.. và cũng để điều trị một số bệnh như béo phì.21 0. cao huyết áp.v… Bảng 4. tim mạch.…). Sodium cyclamate (Sucaryl.dụ một vài chất hóa học có vị ngọt thay thế đường như: Saccharin (Sweet N Low). Canderal. Bên cạnh mật ong thì cây cỏ ngọt từ rất lâu đã được các nước trên thế giới dùng để làm dịu ngọt các thức ăn thức uống có tính đắng. Ma Trận Đánh Giá các Yếu Tố Bên Ngoài (EFE) của Công Ty Mức STT Các yếu tố bên ngoài chủ yếu độ quan trọng 1 2 3 4 5 Sự hỗ trợ của Chính phủ cho sự phát triển của ngành đường Lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường và hội nhập kinh tế thế giới Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển khá Đường Thái Lan nhập lậu ngày càng nhiều Đường sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu 44 Số Phân điểm loại 3 2 3 2 3 quan trọng 0. một lượng mật ong thấp hơn đường có thể được dùng trong các bữa ăn. cây cỏ ngọt. và ở nước ta cũng như các nước trên thế giới.10. làm lành vết thương.20 0. làm giảm cân. AceSulfame potassium (Ace K.16 0. Sucralose (Splenda). ngon ăn và tiêu hóa tốt v.10 0.

0 3 2 3 3 4 3 3 2 0.03 0.6 7 8 9 10 11 12 13 Lãi suất Ngân hàng không ổn định Nhu cầu đường thế giới.04 0. Phân tích môi trường bên trong 4. Tuyển mộ Thực tập sinh từ các trường Đại học.27 0.06 0. đường Thái Lan nhập lậu.12 0.07 0. Tuy nhiên. còn nhiều thị trường chưa khai thác Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới trong ngành Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều Ngành đường mới thoát khỏi khủng hoảng Tỷ lệ lạm phát tăng cao Giá nguyên – nhiên liệu không ổn định Dân số và nhu cầu tiêu thụ đường trong nước ngày càng tăng Tổng cộng 0.07 0.27 0.09 1. Công ty đã không ngừng mở rộng việc tuyển mộ những người có năng lực vào làm việc.09 0.3. Cao đẳng.. a) Chính sách đối với người lao động Đảm bảo việc làm cho người LĐ.08 0.21 0.1..09 0. Quản trị nguồn nhân lực Nhận thức rõ nhân lực là nguồn lực rất quan trọng đối với sự phát triển của Công ty.18 2. nhu cầu tiêu thụ đường trong nước.. còn một số yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công mà Công ty phản ứng chưa tốt như: Hội nhập kinh tế thế giới.21 0. thu nhập của người LĐ ngày càng được cải thiện.78 Nguồn: Điều tra và tổng hợp Tổng số điểm quan trọng của Công ty là 2. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người LĐ theo đúng quy định của pháp luật.78 – là số điểm khá. 4. trong nhiều năm qua. 45 . và đào tạo họ để làm việc cho Công ty nếu họ có nhu cầu.3. điều này cho thấy khả năng phản ứng của Công ty trước những cơ hội và các đe dọa bên ngoài là khá tốt. khai thác thị trường thế giới.32 0.

Điều này thể hiện sự thành công trong KD của Công ty trong thời gian qua.071.650. Bảng 4. Trong năm 2007 cũng như nhiệm kỳ III.750. khen thưởng cho LĐ trong Công ty có thành tích tốt trong công việc. nhất là khi ngành đường thoát khỏi khủng hoảng. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực.000 3.11.000 1. Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người LĐ tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn. 46 . và thu nhập bình quân của LĐ trong Công ty được tăng lên trong những năm vừa qua cùng với sự gia tăng số lượng LĐ.000 Nguồn: Phòng nhân sự (Kế hoạch) Thu nhập bình của LĐ trong Công ty thuộc hàng khá cao trong ngành và tăng lên theo thời gian trong nhiều năm qua.150. nghiệp vụ. b) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2007 Nguồn nhân lực luôn là một trong các nguồn lực cơ bản của Công ty trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thế giới.000 2.000 2. lực lượng LĐ của Công ty tiếp tục được cũng cố và phát triển theo hai hướng cơ bản đó là đào tạo bổ sung kiến thức về chuyên môn. Kết hợp tuyển dụng. điều này được thể hiện qua việc trả lương. có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty. Thu Nhập Bình Quân của Lao Động qua các Năm Nội dung Thu nhập bình quân Năm 2004 2005 2006 2007 2008 Số lao động (người) 896 786 820 875 950 Số tiền (VNĐ) 1. Điều này thể hiện sự quan tâm đến nguồn lực con người và thể hiện hiệu quả hoạt động KD của Công ty trong thời gian qua.430.Trị An vừa được Công ty mua lại theo luật phá sản. Công ty luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên.Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có công lao đóng góp cho Công ty. Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty nhằm gia tăng về chất. bồi dưỡng nguồn nhân lực đủ khả năng quản trị điều hành hoạt động ngay cả sau khi có thêm nhà máy đường Biên Hòa . về ngoại ngữ và tuyển dụng mới.

62 2.72 . tuân thủ theo các quy định hiện hành.40 3. 4.3. tăng hiệu quả trong SX nông nghiệp.43 2.33 0. Văn hóa tổ chức và lãnh đạo Công ty được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần. quan hệ phối hợp giữa các phòng ban và giữa ban lãnh đạo với nhau. toàn thể nhân viên trong Công ty đã phấn đấu đưa Đường Biên Hòa trở thành “Thương hiệu mạnh của Việt Nam” trong thời gian qua. Nhận thức rõ điều này nên lãnh đạo Công ty thường xuyên phổ biến thông tin về giá trị và uy tín của Công ty. đề ra những chuẩn mực và phương châm hành động đến mọi thành viên để thực hiện nhằm giữ vững và nâng cao uy tín của Công ty.4 5 49.09 52.88 LASUCO 2006 2007 2. Ngoài ra. Với phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu” là quan niệm luôn được quán triệt bởi toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà.61 1.08 45.12.91 47. Tài chính – kế toán Bảng 4. 4. HĐQT cũng đã đề ra các chủ trương và chính sách SXKD theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đã nêu trong Điều lệ Công ty.92 54. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.5 5 55.28 44. Trong đó.Duy trì thường xuyên kế hoạch đào tạo bổ sung cập nhật kiến thức và nâng cao nghiệp vụ cho các cấp quản lý từ Công ty đến các nhà máy trực thuộc.62 50.27 0.3. đến nay BSJC đã tạo được uy tín lớn trên thương trường. Chú trọng tăng cường nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp chuẩn bị cho nhu cầu nâng cấp nông trại Thành Long với diện tích 960 ha thành Nông trường trực thuộc Công ty. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản so với LASUCO Chỉ tiêu Tỷ số về khả năng thanh toán Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn Tỷ số thanh toán nhanh Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn 47 ĐVT Lần Lần % % BSJC 2006 2007 4. quan hệ chức năng.3. các bộ phận trong bộ máy tổ chức có mối quan hệ qua lại với nhau theo chức năng bao gồm quan hệ trực tuyến từ trên xuống.2. Ra đời khá lâu.

54 7.00 43.01 8.18 10. nguồn vốn vay của LASUCO có xu hướng giảm (giảm 8.Nợ phải trả/Tổng ngồn vốn Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn Tỷ số hoạt động Số vòng quay hàng tồn kho (GVHB/TK) Vòng quay các khoản phải thu (DTT/Phải thu) Tỷ số về doanh lợi Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản Tỷ suất LNST/Tổng tài sản Tỷ suất LNST/Nguồn vốn CSH % % Lần Lần % % % % % 40.2% vào năm 2007) còn của BSJC thì có xu hướng tăng (tăng 3.5 1 13. Nhìn chung.36 8.20 42. tài sản dài hạn của cả hai Công ty đều có xu hướng tăng lên.81 60.74 8. Cơ cấu tài sản: Cả hai công ty đều có cơ cấu tài sản ngắn hạn lớn hơn tài sản dài hạn trong tổng tài sản và cơ cấu này lớn hơn đối với BSJC.4 7 7. Về hoạt động: 48 .04 7. Tuy nhiên.51 6. Nhưng các tỷ số này lại có xu hướng gảm dần đối với BSJC. điều này thể hiện sự quan tâm đầu tư của cả hai Công ty vào tài sản dài hạn mà cụ thể là máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại nhằm tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường.2% vào năm 2007).24 12.13 8.28 6.49 11. vì vậy lãi vay luôn tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.67 Nguồn: Tính toán từ bảng cân đối kế toán của BSJC và LASUCO Nhận xét: Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán của BSJC tốt hơn so với LASUCO cả vế tỷ số thanh toán nhanh và tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn.09 8.00 56.6 3 62.40 14.01 4.70 7.16 11.62 6.7 8 8.3 0 8.35 6.85 13.80 54. Nguồn vốn vay của BSJC tăng là do Công ty tăng nguồn vốn để mua lại Công ty mía đường Trị An và xây dựng Dự án Cụm chế biến công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. LASUCO thì hầu như không thay đổi qua 2 năm.94 34.56 8. Cơ cấu nguồn vốn: Cả hai công ty đều có nguồn vốn vay chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn.97 6.85 6. điều này thể hiện sự an toàn tài chính và hiệu quả đầu tư tài chính của BSJC tốt hơn LASUCO.36 8.43 7.

tuy nhiên. Marketing a) Quảng bá thương hiệu Thương hiệu là tài sản vô hình không thể thiếu được trong cơ chế thị trường để quảng bá và tiếp thị SP. Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu.16 vào năm 2007). SP của Công ty liên tục được bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 10 năm liền (1997-2006) do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức và Công ty hiện nằm trong danh sách 100 thương hiệu mạnh của Việt Nam. Số vòng quay các khoản phải thu của BSJC thấp hơn LASUCO nhưng không đáng kể và chỉ tiêu này đều có xu hướng giảm ở cả hai công ty. trong đó. 49 . Số vòng quay tồn kho của BSJC đã có xu hướng giảm trong khi của LASUCO có xu hướng tăng và lớn hơn của BSJC vào năm 2007. điều này thể hiện hàng tồn kho còn nhiều so với doanh số bán ra. nhất là LASUCO (giảm từ 7. Tuy nhiên.56 năm 2006 xuống còn 6. Vì vậy. Công ty thường xuyên củng cố và hoàn thiện tính chuyên nghiệp của các bộ phận nghiệp vụ. 4. Về doanh lợi: Nhìn chung. điều này thể hiện tính hiệu quả trong sử dụng vốn CSH của Công ty. So với LASUCO thì BSJC vẫn có nhiều chỉ tiêu tài chính tốt hơn. các chỉ tiêu khác thấp hơn nhưng chênh lệch không nhiều. LASUCO có nguồn vốn rất lớn so với BSJC (vốn điều lệ của LASUCO là 300 tỷ đồng). tình hình tài chính của Công ty nhìn chung là khá tốt.4. BSJC vẫn giữ mức cao hơn LASUCO.3. Các chỉ tiêu doanh lợi của LASUCO đều tăng trong khi các chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu của BSJC thì tăng nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản thì có xu hướng giảm.Số vòng quay tồn kho của cả hai công ty đều không cao. Công ty không ngừng củng cố và phát triển thương hiệu để giữ vững vị trí của mình trên thị trường. tăng lòng tin của nhà đầu tư. Tỷ suất LNST trên Nguồn vốn CSH của BSJC cao hơn so với LASUCO ở cả hai năm và có xu hướng tăng. Tóm lại. các tỷ số về doanh lợi trong năm 2007 của BSJC đều thấp hơn LASUCO nhưng không đáng kể. đặc biệt là bộ phận marketing có nhiệm vụ thiết lập chiến lược marketing và quản lý thương hiệu.

c) Chính sách giá cả Công ty xây dựng một chiến lược giá cả linh hoạt trên cơ sở giá thành hợp lý.Ngày 01.Tham gia đóng góp vào quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. hoạt động marketing của Công ty còn chưa mang tính chuyên nghiệp. tài trợ các chương trình giải trí đang thu hút nhiều khán giả xem truyền hình theo dõi như: Chương trình “Vui cùng Hugo” trên HTV7. BSJC đã được phong tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững”. An Bình. chủ yếu là chú trọng đến công tác PR. Vì những hoạt động và đóng góp tích cực này.Hợp tác cùng Trung tâm dinh dưỡng Tp. chương trình “Vượt lên chính mình” trên HTV7. đạt danh hiệu thương hiệu nổi tiếng năm 2005 do Bộ Văn hóa . b) Quảng cáo. Biểu tượng vàng Doanh nhân văn hoá năm 2006.com) bình chọn trong 02 năm 2004-2005. kết hợp với diễn biến giá trên thị trường để điều chỉnh chiến lược giá cho phù hợp với các yêu cầu như: 50 . chương trình “Âm vang tuổi trẻ” trên VTV1. Tham gia các hoạt động mang tính chất cộng đồng: . . BSJC tài trợ 1. Tuy nhiên. Tân Vạn. Bửu Long.02/12/2007.Ngoài ra Công ty còn đạt được nhiều giải thưởng khác. Hóa An.000 kg đường Sugar A cho 1. Tam Hiệp). Long Bình Tân. chưa có nhiều biện pháp marketing để quảng bá thương hiệu đến khách hàng một cách hiệu quả. Tết Nguyên đán và Tết Trung thu tại các địa phương. Trảng Dài. Hồ Chí Minh triển khai chương trình bổ sung Vitamin A cho bà mẹ và trẻ em.Thông tin trao tặng.Xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa và tình thương. Tân Hiệp.000 trẻ em từ 6 .. .Phụng dưỡng 19 bà mẹ Việt Nam anh hùng. . . Hố Nai. .Hỗ trợ trẻ em nghèo vào các dịp Lễ..thuonghieuviet.36 tháng tuổi trên các phường xã thuộc địa bàn Biên Hòa có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao (Tân Hạnh. tiếp thị và quan hệ cộng đồng Xây dựng và triển khai mạnh chiến lược chiêu thị cổ động: Tham gia quảng cáo. khẳng định giá trị thương hiệu như: Cúp vàng Top Ten Thương hiệu Việt do mạng Thương hiệu Việt (www.

Sản Lượng Sản Xuất và Tiêu Thụ 2006. mục tiêu năm 2008 Công ty sẽ tăng sản lượng rượu lên 500 tấn. đáp ứng nhu cầu SX.110 508. Chính điều đó góp phần làm gia tăng giá trị các SP và dịch vụ của Công ty. .476 Tiêu thụ 70.124 75. 4. Đường Biên Hòa là nhà máy có quy mô khá lớn trong ngành. Bảng 4. Đây là điểm yếu mà Công ty cần khắc phục nhằm hạn chế tối đa áp lực từ nhà cung cấp.593 2007 Sản xuất Tiêu thụ 78.. a) Năng lực sản xuất Với năng lực SX 5.Xây dựng chiến lược giá cho SP mới để thâm nhập. Sản lượng SX và tiêu thụ rượu giảm do tập trung SX SP chính là đường tinh luyện và nghiên cứu cho ra đời dòng rượu mới mang tên Vodka Vina.Xây dựng chiến lược giá hợp lý theo từng phân khúc thị trường.178 476.341 482. Sản xuất và tác nghiệp Để đảm bảo sự phát triển bền vững. Chênh lệch giữa 51 .Xây dựng chiến lược giá theo thị trường.000 tấn mía nguyên liệu/ngày và 100. mục tiêu KD của Công ty trong từng giai đoạn.3. Công ty vẫn được khách hàng chấp nhận. nguồn nguyên liệu đường thô tuy được đầu tư SX nhiều nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu SX nên Công ty còn phải nhập từ các công ty đường khác trong ngành. nâng cao uy tín và vị thế của thương hiệu BSJC. . Hiện nay. mức giá của Công ty cao hơn giá của các công ty khác từ 100 đồng đến 200 đồng nhưng với chất lượng và uy tín của mình.13. Tuy nhiên. mở rộng phát triển thị trường. mà nhất là nhà cung cấp cùng ngành. 2007 Sản phẩm Đường luyện Rượu ĐVT Tấn Lít 2006 Sản xuất 71.000 tấn đường/năm. Công ty luôn đặt sự quan tâm cao độ đến việc xây dựng và phát triển kĩ thuật công nghệ.693 Nguồn: Phòng KH – TT Sản lượng SX và tiêu thụ đường tinh luyện của Công ty gia tăng qua hai năm 2006 và 2007 do Công ty mở rộng quy mô SX và đầu tư đáng kể vào nguồn nguyên liệu mía.5. theo hệ thống phân phối.377 522.

do đang trong vụ SX nên số lượng dự trữ và giá trị dự trữ đường nguyên liệu thấp hơn các thời điểm khác trong năm.619.064. dụng cụ Sản phẩm dở dang Thành phẩm sản xuất Hàng hóa Hàng đang đi đường Cộng giá gốc hàng tồn kho Cuối năm 11.257 Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 626.138.909.811.720 đồng so với đầu năm).590.14.853.KT Mức tồn kho đầu năm và cuối năm của các khoản mục nhìn chung là có sự gia tăng.133.414.658. và sự gia tăng đột biến của hàng hoá tồn kho ở thời điểm cuối năm là do cung cầu trên thị trường và do nhu cầu dự trữ hàng hoá khi đến thời điểm tháng 03 – thời điểm kết thúc vụ mía sẽ có một lượng hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Nguồn: Phòng TC . tồn kho cuối năm này sẽ là tồn kho đầu năm sau.803 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (626. Vì vậy.948 Đầu năm 10. b) Hàng tồn kho Bảng 4.324 65.558.246.948 64.470.974.798.755.474.018 77.975 đồng so với đầu năm).297.474. đủ để dự trữ SX trong năm.619. Do tính thời vụ của ngành mía đường.571.546 đồng.sản lượng SX và tiêu thụ là không nhiều chứng tỏ tình hình tiêu thụ của Công ty khá tốt.658.953 45.760.307.058 172. Phân xưởng Đường luyện sẽ tạm ngưng hoạt động để lắp đặt bổ sung máy móc.647 305.299 12. SP dở dang (tăng 2.690 đồng so với đầu năm). Báo Cáo Tồn Kho Năm 2007 ĐVT: VNĐ Khoản mục Nguyên vật liệu Công cụ. tình hình tồn kho nguyên vật liệu có sự gia tăng (tăng 1. 52 . nguyên nhân chủ yếu là do ngày 01/06/2007.733 8.382.807.546) Giá trị thuần có thể thực hiện được 77.180.750.184 37. Tồn kho công cụ.018 6.010 đồng so với đầu năm) và thành phẩm SX (tăng 6. Vào thời điểm cuối năm.376. thiết bị nhằm nâng công suất SX đường luyện từ 300 tấn lên 350 tấn đường thành phẩm/ngày.045. dụng cụ tăng so với đầu năm (tăng 1.709.500.217.973.324 10. thông thường vụ SX bắt đầu từ tháng 11 năm trước và kết thúc vào tháng 03 hoặc tháng 04 năm sau.966.246. Tuy nhiên.512.193 44.

Kiểm soát các hoạt động SX và kiểm tra thử nghiệm. ban hành tài liệu (kể cả có nguồn gốc từ bên ngoài). . xử lý SP không phù hợp. Tùy theo cỡ hạt mà đường tinh luyện Biên Hòa có các SP khác nhau xuất hiện trên thị trường: RE tinh luyện. 53 . đánh giá nhà cung ứng. đào tạo.Chủ trì và phối hợp các hoạt động: Đánh giá nội bộ. Công ty luôn chú trọng quan tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển SP. Kiểm tra tổng thể và báo cáo kết quả trong từng thời điểm. . cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Theo dõi tiến độ thực hiện. c) Quản trị chất lượng Toàn bộ các hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 đã được tổ chức BVQi (Vương quốc Anh) cấp giấy chứng nhận vào ngày 03/02/2000.Phối hợp với Phòng KD thu thập thông tin phản hồi nhằm đánh giá và đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng đối với SP và dịch vụ của Công ty. đường tinh luyện được phân ra thành nhiều cỡ hạt khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. đăng ký chất lượng SP cho khách hàng có yêu cầu. hoạt động khắc phục phòng ngừa. Kiểm soát cập nhật. RE hạt nhuyễn. cấp chứng chỉ thư chất lượng. Theo dõi và phân tích các kết quả.Để chủ động cân đối cung . Đưa ra các hoạt động khắc phục. Tham gia theo dõi về mặt chất lượng các hoạt động mua hàng. 4. tiến trình thực hiện của hệ thống. RE hạt mịn. Công ty đã huy động tối đa năng lực. Theo dõi các hoạt động phân công trách nhiệm quyền hạn. tuyển dụng. thời gian để SX và dự trữ SP. Nhờ có các máy sàng đa tầng.đường tinh luyện Biên Hoà đã đạt được độ tinh khiết cao nhất hiện nay (Độ Pol: 99. Nghiên cứu và phát triển (R&D – Reasearch and Development) Để đảm bảo sự phát triển bền vững. Kiểm soát tình trạng bao bì. lưu kho và bán hàng.6.3. Do tính đặc thù SP của Công ty chủ yếu là đường tinh luyện . phòng ngừa và cải tiến. Nhiệm vụ của phòng QM có thể tóm tắt như sau: .Đề xuất và lập các phương án triển khai. vì vậy việc nghiên cứu chỉ tập trung đa dạng hoá SP đáp ứng nhu cầu của khách hàng. nhãn hiệu hàng hóa. ý kiến phản hồi của khách hàng. Phòng QM (Quality Management) chịu trách nhiệm quản lý và triển khai công tác của Hệ thống quản lý chất lượng. điều động nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.9).cầu trong thời gian tạm ngưng nói trên.

Hệ thống thông tin Các thông tin nội bộ được ban lãnh đạo công bố rộng rãi đến các phòng ban và đến với từng nhân viên trong Công ty.3. Công ty không chỉ chú trọng đến thông tin từ bên ngoài mà còn công bố thông tin qua hệ thống website của mình và các website khác.10 0. Bảng 4. nâng cao sự tin tưởng của nhà đầu tư và đối tác. Thiếu Vitamin A là nguyên nhân chính của tình trạng mù mắt và là yếu tố gây tử vong ở trẻ em.32 1 2 3 4 5 Là thương hiệu có uy tín lâu năm trong ngành Chất lượng đội ngũ nhân viên khá tốt Hoạt động PR khá tốt Triển khai các dự án mới Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới khá tốt 54 . Tuy nhiên.09 0.40 0. Công ty đã luôn cập nhật và xử lý thông tin để ứng phó kịp thời với sự biến động.05 0. Năm 2007 là năm kinh tế có nhiều biến động.7. xử lý theo chức năng. Đường Vitamin A là SP của sự hợp tác nghiên cứu cùng Tập đoàn Roche (Pháp) trong chương trình hành động tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.21 0. Thông tin bên ngoài sẽ được Ban lãnh đạo và các bộ phận phân tích.15. giải pháp tăng cường Vitamin A vào thực phẩm. cụ thể là vào SP đường là phù hợp và hữu hiệu nhất.Một trong những thành quả nghiên cứu nổi bật của Công ty là SX thành công Đường Vitamin A.15 0. Theo UNICEF thì Vitamin A được bổ sung dưới 3 hình thức: Bổ sung bằng cách uống trực tiếp (giải pháp tình thế) Tăng cường Vitamin A vào thực phẩm (giải pháp trung hạn) Đa dạng chế độ ăn uống của người dân (giải pháp lâu dài) Trong điều kiện hiện nay.07 0. nhất là thông tin về đối thủ cạnh tranh.08 Phân loại 4 3 3 3 4 Số điểm quan trọng 0. thể hiện sự minh bạch. 4. lạm phát tăng cao.27 0. công tác thu thập thông tin từ bên ngoài và xử lý thông tin còn hạn chế. tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên các phòng ban nắm bắt thông tin kịp thời nhằm gia tăng hiệu quả làm việc. Ma Trận Đánh Giá các Yếu Tố Bên Trong (IFE) của Công Ty Mức STT Các yếu tố bên trong chủ yếu độ quan trọng 0. Đầu tư nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng SP vì “Chất lượng làm nên thương hiệu” là quan niệm luôn được quán triệt bởi toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà.

là thuế nhập khẩu đường chỉ còn 5%. máy móc thiết bị tiên tiến.27 0. Đối với các nước có sản lượng SX và xuất khẩu đường đứng đầu thế giới như Brazil. Ấn độ là 20 kg/năm. trong khi đó tổng sản lượng đường cung cấp của 37 Nhà máy đường trên khắp cả nước chỉ đạt khoảng 970. Xây dựng các mục tiêu chiến lược a) Căn cứ xác định mục tiêu . Công ty cần khắc phục những điểm yếu như: Nguồn nguyên liệu. tài chính. ngay cả đến năm 2010.05 0.09 3 0. Úc.06 2 0.6 7 8 9 10 11 12 13 Công tác quản trị chất lượng khá tốt Máy móc.24 0.95 cho thấy BSJC có mội trường nội bộ khá tốt với những điểm mạnh quan trọng như: Uy tín thương hiệu. Việt Nam là 15 kg/năm.14 0.3 triệu tấn đến 1. hoạt động PR. Do đó.10 3 0. do vậy giá đường tinh luyện của các nước này dự báo trong tương lai 55 . Theo các số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. công nghệ tiên tiến Kênh phân phồi rộng khắp trên cả nước Chưa chủ động về nguồn nguyên liệu Nguồn vốn vay khá lớn trong cơ cấu vốn Công tác Marketing còn chưa chuyên nghiệp Hệ thống thông tin còn hạn chế Tình hình tài chính Tổng cộng 0.08 3 0.4.000 tấn đến 400.30 0. trong khi đó.27 0.12 0. Trong tương lai.Triển vọng của ngành Đường là một nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày của con người. Công ty còn những điểm yếu cần phải khắc phục.0 2.07 3 0. theo cam kết của Việt Nam về lộ trình hội nhập AFTA. Ấn Độ.05 1 0. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 4.95 Nguồn: Điều tra và tổng hợp Tổng số điểm quan trọng của Công ty là 2. Tuy nhiên. thiết bị.4. hệ thống thông tin. kênh phân phối. 4. hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu trung bình khoảng 300. cơ cấu vốn.1. nhu cầu tiêu thụ đường trên đầu người là 35 kg/năm. chất lượng đội ngũ nhân vên. Theo thống kê tại Châu Âu. nhu cầu đối với các SP của ngành đường Việt Nam rất là to lớn. Như vậy.4 triệu tấn đường/năm.21 1.…hiện tại đã bước vào giai đoạn thực hiện cắt giảm hỗ trợ xuất khẩu cho ngành đường.000 tấn.07 2 0.000 tấn đường/năm. để vươn xa hơn và nâng cao vị thế cạnh tranh của mình. Trung Quốc xấp xỉ 10kg/năm. thì nhu cầu đường trong nước hàng năm vào khoảng 1.09 3 0. Thái Lan. công tác nghiên cứu và phát triển.

Nếu tốc độ tăng dân số hàng năm bình quân thời kỳ (2000-2010) là 1. sản lượng đường dự kiến đạt 1. sẽ tồn tại và phát triển theo các qui luật kinh tế. dự kiến diện tích mía cả nước đạt 316 nghìn ha. Theo đó.cầu về đường trên thế giới. Dự kiến năng suất mía đạt 55 tấn/ha. một số nước như Brazil. dự kiến ép 13. Như vậy. Vụ 2007/08. ngành đường cũng sẽ không còn trợ cấp bằng cách từng bước giảm bỏ trợ giá cho việc trồng củ cải đường. Đây sẽ là nguồn tiêu thụ lớn trong tương lai.2020) là 1. Thêm vào đó. Thị trường thế giới: Theo hãng thống kê Đức F. Đối với các nước trong khối EU.4% và 1.7 triệu (nếu các chỉ số tăng tương ứng của 2 giai đoạn chỉ là 1.5 triệu tấn trong đó đường công nghiệp là 1.2%).3 triệu người. Hoặc sẽ là 98. Các nhà máy được yêu cầu tăng công suất thiết kế và không được xây dựng thêm nhà máy mới. tăng 6 nghìn ha so với vụ trước tại vùng nguyên liệu tập trung của các nhà máy. sản lượng mía cả nước dự kiến đạt trên 17.999 tấn mía/ngày.1 triệu tấn đến năm 2020.gần cũng sẽ có nhiều điều chỉnh.5 triệu người. Việc sử dụng nước mía vào SX Ethanol để bổ sung nhiên liệu sẽ tiếp tục có tác động lớn đến quan hệ cung . Diện tích trồng củ cải đường ở Châu Âu dự kiến sẽ giảm.4 triệu tấn năm 2010 và 2.4 triệu tấn đường/năm.5% và thời kỳ (2000 .… đang nghiên cứu chương trình năng lượng sạch trong đó sẽ sử dụng nhiên liệu mới là Ethanol được SX từ nước mía hoặc mật rỉ.2 triệu tấn.5 triệu tấn.4 triệu tấn mía. Colombia. Do vậy. nhu cầu đường trong nước hàng năm vào khoảng 1. Nguồn tiêu thụ nội địa: Dân số nước ta vào năm 2007 là 85. ngành đường thế giới sẽ tiến tới có sân chơi chung áp dụng cùng luật chơi.O.3% trong 3 năm tới. trong khi tiêu thụ đạt 154.Một số chỉ tiêu dự báo của ngành Nguồn nguyên liệu: Vụ 2007/08. . Licht thì dự báo sản lượng đường toàn cầu năm 2007-2008 sẽ đạt 169.3 triệu tấn đến 1. Mỹ. cả nước có 38 nhà máy đường hoạt động với tổng công suất thiết kế là 96. Theo quy hoạch tổng thể ngành mía đường Việt Nam đến 2010 và 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành vào đầu năm 2007.9 triệu 56 .3% thì đến năm 2020 dân số nước ta là 100. dự báo giá đường trên thế giới sẽ còn tiếp tục tăng và ngành đường sẽ có nhiều thuận lợi trong tương lai. ngành mía đường sẽ có tốc độ tăng trưởng 7.

4.533.Khai thác có hiệu quả năng lực tài chính kể cả góp vốn đầu tư liên doanh liên kết với các đối tác có tiềm năng.Các chỉ tiêu về tài chính: Doanh thu thuần: 766.2. Mía cây: 38.800 tấn) Đường thô: 50.497. 12 ha tại nhà máy Biên Hòa-Tây Ninh hiện hữu (thị xã Tây Ninh) theo tiến độ xây dựng Cụm chế biến công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.000 đồng Lợi nhuận trước thuế: 54. 4.000 tấn (trong đó mía giống 5.000 đồng Cổ tức theo định hướng trong nhiệm kỳ III (2007-2011) là 15%/VĐL (1. . song cho rằng sản lượng và nhu cầu sẽ tương đối cân bằng trong niên vụ 20082009.Tiếp tục cũng cố và nâng cao uy tín thương hiệu giữ vững danh hiệu hàng đầu của ngành. .Trị An.000 tấn Rượu mùi: 500. nhanh chóng tạo vùng nguyên liệu đủ.Triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng tiến tới xúc tiến xây dựng các cơ sở SX chế biến tại Cụm chế biến công nghiệp phía tây sông Vàm Cỏ Đông phù hợp với tình hình thực tế.500đ/CP). .212.000 lít .000 tấn ( trong đó xuất khẩu 20. kết hợp phấn đấu giảm giá thành mở rộng thị trường xuất khẩu đường tinh luyện để khai thác tốt các lợi thế so sánh tăng lợi nhuận cho Công ty. b) Mục tiêu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa .954. chất lượng mía phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện các dự án.tấn.Sản lượng sản phẩm: Đường luyện: 90.201.000 đồng Nộp ngân sách: 20. .Xúc tiến việc nghiên cứu và định hướng khai thác quỹ đất 19 ha tại Công ty (khu CN Biên hòa I) theo hướng chuyển đổi công năng của tỉnh Đồng Nai.208.000 tấn). Các chiến lược Công ty đang áp dụng 57 . ổn định và bền vững kể cả cho nhà máy Biên Hòa.Phát triển diện tích đồng thời với việc đầu tư thâm canh tăng năng suất. .

phát triển thị trường. Công ty cũng chú trọng đa dạng hóa bao bì. theo đặc tính SP. Công ty đã có những định hướng chiến lược cho mình. đại lý. Với hệ thống phân phối cồng CÔNG TY kềnh nên việc quản lý trong thời gian qua còn lỏng lẻo. không có hóa chất gây độc hại cho sức khỏe con người. Công ty đã có một chính giá hợp lý. đầu tư trang thiết bị mở rộng quy mô SX. được Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyên dùng. trong thời gian qua Công ty đã không ngừng tăng cường đầu tư. bồi dưỡng nguồn nhân lực và nâng cao trình độ công nghệ. b) Chiến lược giá cả Công ty quy định giá theo từng loại SP. Vì vậy. khi mà chất lượng SP đã không còn khoảng cách lớn giữa các Công ty thì giá cả sẽ là vấn đề người tiêu dùng quan tâm lựa chọn hàng đầu. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa luôn tự hào có được những SP sạch. Bên cạnh việc tao ra những SP chất lượng. mẫu mã nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng. Công ty định giá theo công thức: Giá bán = Giá thành + Lợi nhuận c) Chiến lược phân phối Công ty phân phối SP cho các nhà SX và người tiêu dùng thông qua một kênh phân phối gồm các nhà phân phối. Công ty cũng đã tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu SP và đã cho ra đời SP đường SugaA bổ sung Vitamin cho cơ thể. trong cạnh tranh ngày nay. Dựa vào chất lượng và uy tín thương hiệu có được. cao hơn đối thủ cạnh tranh chút ít nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận. phát triển SP. Tuy nhiên. chi nhánh. dễ sử dụng.Trong những năm qua. đổi mới trang thiết bị. Công ty cần có chính sách định giá hợp lý. dựa vào những biến động của tình hình SXKD mới. a) Chiến lược sản phẩm Với phương châm “chất lượng làm nên thương hiệu”. Hình 4. Các chiến lược được Công ty áp dụng trong thời gian qua là: Chiến lược tăng trưởng tập trung. Sơ Đồ Hệ Thống Phân Phối Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa Các chi nhánh Các đại lý Người bán lẻ 58 Kênh SX gồm các nhà SX dùng đường làm nguyên liệu Người tiêu dùng .6.

giảm giá. còn nhiều thị trường chưa khai thác 4. tăng hoa hồng cho các đại lý. Giá nguyên – nhiên liệu không ổn định SWOT 59 . còn chưa chú trọng đến hình thức quảng cáo. tuyên truyền và thông qua website của Công ty.4. Dân số và nhu cầu tiêu thụ đường trong nước ngày càng tăng ĐE DỌA (Threats – T) 1.Ma trận SWOT Bảng 4.16. Lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường và hội nhập kinh tế thế giới 2. Ma Trận SWOT Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa CƠ HỘI (Opportunities – O) 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh a) Xây dựng các phương án chiến lược . tham gia hội chợ triển lãm. 4. Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới trong ngành 4. quảng cáo. Nhu cầu đường thế giới. Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển khá 3. Trong đó. tổ chức Hội nghị khách hàng. Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều 5.3.Nguồn: Phòng kinh doanh d) Chiến lược chiêu thị cổ động Hình thức chiêu thị cổ động được Công ty áp dụng trong thời gian qua là khuyến mãi. Đường Thái Lan nhập lậu ngày càng nhiều 3. nếu có thì hiệu quả chưa cao. Sự hỗ trợ của Chính phủ cho sự phát triển của ngành 2.

3T1.3. Công Marketing còn chưa chuyên nghiệp 4. .3.4: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. công nghệ tiên tiến 7.4: Nâng cao hiệu quả marketing.4.2. thực hiện chiến lược phản ứng nhanh.: Mở rộng. liên kết.5. nắm bắt cơ hội. Chiến lược kết hợp về phía sau. Chất lượng đội ngũ nhân viên khá tốt 3.4. nâng cao sức cạnh tranh.2.T1.3.3.2. Chiến lược liên doanh.2. mua lại các công ty khác. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới khá tốt 5. Các chiến lược WO: Chiến lược kết hợp về phía sau. Các chiến lược ST: Chiến lược chi phí thấp. Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm. triển khai các hoạt động mới.2. đa dạng hoá sản phẩm. Hoạt động PR khá tốt 4. Chiến lược đa dạng hóa kết khối.4.3. W3. giảm chi phí. Vốn vay khá lớn trong cơ cấu vốn 3. Các chiến lược WT: Chiến lược kết hợp về phía trước. S4. Chiến lược phát triển thị trường.4.3. mở rộng thị trường hiện tại và từng bước thâm nhập thị trường xuất khẩu.2. nâng cao hiệu quả SXKD.5: Tận dụng tối đa nguồn lực. Chiến lược phản ứng nhanh. Chiến lược phát triển sản phẩm. S1.2.5: Điều chỉnh các hoạt động hiện tại.2. mở rộng và phát triển thị trường. Chưa chủ động về nguồn nguyên liệu 2. W1. Kênh phân phối rộng khắp trên cả nước ĐIỂM YẾU (Weaknesses – W) 1.6.7. Chiến lược kết hợp về phía trước.7O1. KẾT HỢP WT W1.ĐIỂM MẠNH (Strenghts – S) 1. Chiến lược phát triển thị trường.3. liên doanh. Chiến lược thâm nhập thị trường.2.6. Máy móc.Ma trận bên trong – bên ngoài (Ma trận IE) Hình 4.7O2.5: Gia tăng sự kiểm soát.4: Gia tăng quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. khai thác tốt thị trường nội địa nhằm giữ vững và gia tăng thị phần trong nước. Là thương hiệu có uy tín lâu năm trong ngành 2. KẾT HỢP ST S1.T1. gia tăng kiểm soát nguồn cung ứng đầu vào. Mô Hình Ma Trận Bên Trong – Bên Ngoài (Ma Trận IE) 60 .5. thiết bị.4.2.2O1. Nguồn: Phân tích – Tổng hợp Các chiến lược đề xuất trong ma trận SWOT Các chiến lược SO: Chiến lược thâm nhập thị trường. KẾT HỢP WO W1.3.2. Chiến lược liên doanh.4: Gia tăng sản lượng sản xuất.4O1. đa dạng hóa sản phẩm. Hệ thống thông tin còn hạn chế KẾT HỢP SO S1. Công tác quản trị chất lượng khá tốt 6.4. Chiến lược kết hợp về phía trước.6.7T1.

Kết hợp theo chiều ngang TRANH 5. Phát triển sản phẩm CẠNH 4.17. Công ty đang ở vị trí ô thứ V . Đa dạng hóa đồng tâm (10) VỊ THẾ CẠNH TRANH MẠNH 61 .ô nắm vững và duy trì. Như vậy. Thâm nhập thị trường THẾ 3.Ma trận chiến lược chính Bảng 4. Đa dạng hóa đồng tâm và Phát triển sản phẩm. Phát trển sản phẩm 4. Phát triển thị trường 2. Các chiến lược này đều đã được đề xuất ở ma trận SWOT. Phát triển thị trường 2. Như vậy.95. Kết hợp theo chiều ngang 7. . Kết hợp về phía sau 6.Tổng Số điểm quan trọng từ ma trận EFE 4 Cao 3 Trung bình 2 Thấp I II III IV V VI VII V VIII IX 1 4 Mạnh 3 Trung Bình 2 Yếu 1 Tổng số điểm quan trọng từ ma trận IFE Nhận xét: Trong hình ma trận IE. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa có tổng số điểm quan trọng của ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) là 2. Mô Hình Ma Trận Chiến Lược Chính THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG NHANH Góc tư II 20% Góc tư I 1. Loại bớt YẾU VỊ (1) 10% 1.78. Kết hợp về phía trước 5. Tổng số điểm quan trọng của ma trận các yếu tố bên trong (IFE) là 2. Thâm nhập thị trường 3. Công ty có thể thực hiện các chiến lược: Thâm nhập thị trường.

Chiến lược thâm nhập thị trường Công ty nên kết hợp điểm mạnh của mình (thương hiệu. Liên doanh 5.1). Kết hợp về phía sau. Sự trùng hợp giữa các chiến lược được đề xuất trong ma trận SWOT. Đa dạng hoá theo chiều 3.…) để giữ vững và tăng thị phần. Phát trển sản phẩm. Thu hẹp 1. môi trường bên trong. phân tích đối thủ cạnh tranh (như đã phân tích ở phần 4. ta có các kết quả sau: Thị trường ngành được coi là tăng trưởng nhanh và có triển vọng phát triển. Dự báo trong thời gian tới. Như vậy.4. Đa dạng hoá liên kết 4. 4. Đa dạng hóa đồng tâm. tận dụng thời cơ để từng bước thâm 62 . Từ bỏ bớt hoạt động 6. Đa dạng hoá kết khối 4. ta thấy ngành đường đã vượt qua được khủng hoảng và đang từng bước phát triển khả quan. Công ty đang ở góc tư I nên có thể lực chọn các chiến lược: Phát triển thị trường. Nhận xét: Qua phân tích môi trường bên ngoài. b) Giải thích các chiến lược . 4. Thanh lý 1% THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG CHẬM Nguồn: Khái luận về quản trị chiến lược (bản dịch).3) với việc phân tích triển vọng và một số chỉ tiêu dự báo của ngành (trong phần 4. Các chiến lược này đều được đề xuất trong ma trận SWOT.Góc tư III Góc tư IV 1. tăng trưởng kinh tế trong nước. Thâm nhập thị trường. nhu cầu tiêu thụ trong nước.1. ma trận IE. Cải thiện điểm yếu. Công ty có vị thế cạnh tranh mạnh trong ngành. Từ đó. thị phần. nếu phát triển đúng hướng thì ngành đường sẽ có những bước tiến cao hơn trong tương lai.…) với những cơ hội bên ngoài (sự hỗ trợ từ chính phủ. ma trận chiến lược chính cho thấy các chiến lược được đề xuất là hợp lý và thích hợp để ta tiến hành lựa chọn. Hà Nội. Đa dạng hoá theo chiều ngang ngang 3. Kết hợp về phía trước. Đa dạng hoá tập trung 2. NXB Thống kê. Kết hợp theo chiều ngang. khi chính thức tham gia thị trường thế giới với sự cạnh tranh bình đẳng. Đa dạng hoá đồng tâm 2. tăng quy mô tổng thể thị trường của mình.2. phát huy thế mạnh. 1995.

phát triển SP. những khách hàng trung thành để đa dạng hóa các SP có hay không liên hệ với SP cũ. DN có thể khai thác để tạo ra một thị trường hoàn toàn mới). thị hiếu.3. . quản trị chất lượng. từ thời cơ bên ngoài (còn chưa khai thác nhiều thị trường thế giới). Công ty có thể thực hiện các tác động: Tác động làm tăng thị phần (tăng sức mua.…) để cải tiến SP. kết hợp với sự hỗ trợ từ chính phủ. . . từ hoạt động PR. Tìm ra các giá trị sử dụng mới của SP (SP có nhiều công dụng.Chiến lược phát triển sản phẩm Với thế mạnh trong công tác nghiên cứu SP mới. . những thị trường mục tiêu mới với những khách hàng mới. phát triển thị trường theo kiểu da beo). từ Hiệp hội. Tăng qui mô tổng thể của thị trường bằng cách lôi kéo khách hàng mới sử dụng SP của Công ty. Công ty có thực hiện các tác động: Tìm thị trường trên những địa bàn mới (phát triển thị trường theo kiểu giọt dầu loang. . gia tăng hiệu quả marketing để tìm kiếm những địa bàn mới. lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh. nghiên cứu phát triển SP mới để tiêu thụ trên thị trường (qua phân tích môi trường bên trong mà cụ thể là phân tích hoạt động nghiên cứu và phát triển trong mục 4.Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm Với sự thành công từ SP hiện tại. Công ty nên dựa vào nhưng thế mạnh trong hoạt động nghiên cứu và phát triển. khách sẵn có. Tìm các thị trường mục tiêu mới (tìm khách hàng mục tiêu hoàn toàn mới trong thị trường hiện tại).Chiến lược kết hợp về phía trước 63 . ta thấy hoạt động nghiên cứu và phát triển của Công ty khá tốt).Chiến lược phát triển thị trường Công ty nên tận dụng nguồn lực.6. hoạt động mua lại). từ những thời cơ bên ngoài để triển khai các SP mới có liên hệ với SP mà Công ty hiện đang thành công.nhập thị trường trong nước và xuất khẩu.Chiến luợc đa dạng hóa theo chiều ngang Công ty dựa trên những thế mạnh về kênh phân phối. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ kết hợp nguồn lực mình đang có với cơ hội bên ngoài (nhu cầu. và với mỗi công dụng mới của SP. khắc phục yếu kém.

Sử dụng chi phí một cách hiệu quả. gia tăng khả năng đàm phán. Công ty cần liên doanh với các công ty khác trong nước (ngắn hạn và dài hạn) để tạo sức mạnh cạnh tranh khi tham gia thị trường thế giới mà dự đoán là rất khốc liệt cho ngành đường.. công nghệ tiên tiến hiện có. hoàn thiện SP hiện tại.Chiến lược liên doanh Được sử dụng để giảm tổn thất khi Công ty vào thị trường mới hay trong những thị trường cạnh tranh khốc liệt. đáp ứng nhanh nhạy và kịp 64 . . .Chiến lược kết hợp về phía sau Công ty tìm cách gia tăng sự kiểm soát và mở rộng nguồn nguyên liệu đầu vào thông qua các hoạt động mua lại. thiết bị. .Chiến lược chi phí thấp Công ty thực hiện việc giảm chi phí SX. Với những thách thức và cơ hội ngày càng gia tăng. giảm giá thành SP. đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu mới. thiết bị. Công ty có thể thực hiện các hoạt động như mua cổ phần. Kiểm soát nguồn nguyên liệu.. giảm chi phí SX thấp hơn đối thủ trong nước và sắp tới là đối thủ nước ngoài bằng cách sử dụng hết công suất máy móc.. . góp vốn. thể hiện sự năng động của Công ty nhằm giúp Công ty tránh được cạnh tranh đối đầu.Chiến lược phản ứng nhanh Công ty phản ứng nhanh qua việc phát triển SP mới. quan tâm đến yêu cầu của khách hàng. tạo nguồn lực cần thiết để cạnh tranh và phát triển trên thương trường. mua lại đối thủ cạnh tranh nhằm gia tăng sự kiểm soát và mở rộng quy mô thị trường. sự mở rộng và kiểm soát kênh phân phối sẽ giúp Công ty có thể đương đầu với đối thủ mới trên sân chơi mới. mua lại đối với các kênh tiêu thụ.Công ty tìm cách gia tăng sự kiểm soát đối với kênh phân phối để gia tăng và nâng cao hiệu quả kênh phân phối của mình. tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu đang có. Đầu tư máy móc. mua cổ phần.Trong đó. ra quyết định nhanh.. góp vốn.. tạo dựng mối quan hệ với người trồng mía (qua phân tích áp lực từ nhà cung cấp cho thấy Công ty còn chưa chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào). . tạo dựng mối quan hệ..Chiến lược kết hợp theo chiều ngang Công ty sẽ mua lại hay tăng cường sự kiểm soát đối với các công ty khác trong ngành. công nghệ mới.

65 . 3. chiến lược chi phí thấp (tổng điểm hấp dẫn TAS = 178). những người có năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn.4.1. Đối với nhóm chiến lược tăng trưởng ổn định: Các chiến lược được chọn là chiến lược kết hợp theo chiều ngang (tổng điểm hấp dẫn TAS = 201). Tổng hợp lại. Tuy nhiên. chiến lược kết hợp về phía trước (tổng điểm hấp dẫn TAS = 179). 4. Lựa chọn chiến lược (dùng Ma trận QSPM) Từ các ma trận QSPM của các nhóm chiến lược (xem phụ lục 1. các chiến lược sau đây sẽ được lựa chọn: ()1 Chiến luợc phát triển thị trường ()2 Chiến lược kết hợp theo chiều ngang ()3 Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm ()4 Chiến lược liên doanh Các chiến lược còn lại không được chọn vì có mức độ hấp dẫn thấp hơn. việc thực hiện chiến lược này rất khó khăn.5. căn cứ vào tổng số điểm hấp dẫn của các chiến lược ta có kết quả sau: Đối với nhóm chiến lược tăng trưởng nhanh: Các chiến lược được chọn là chiến lược phát triển thị trường (tổng điểm hấp dẫn TAS = 201). Đối với nhóm chiến lược hướng ngoại và chiến lược hỗn hợp: Các chiến lược được chọn là chiến lược liên doanh (tổng điểm hấp dẫn TAS = 182). Có thể tuyển mộ từ các trường Đại học. Cao đẳng hoặc từ các công ty cung cấp nhân sự. Đối với nhóm chiến lược đa dạng hóa: Chiến lược được chọn là đa dạng hóa đồng tâm (tổng điểm hấp dẫn TAS = 191). Các giải pháp triển khai chiến lược 4. 4. nhân viên có năng lực.thời những nhu cầu của khách hàng. chiến lược phát triển SP (tổng điểm hấp dẫn TAS = 181). Giải pháp về nhân lực Tiếp tục thực hiện việc tuyển mộ nhân sự. 4).5. 2.4. nâng cao năng lực KD các SP của Công ty. nhân viên kĩ thuật giỏi để phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển SP mới hiệu quả.

Phong cách. nghỉ ngơi. nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm đến đời sống của nhân viên và có những biện pháp giúp đỡ kịp thời.5. Thực hiện chế độ thưởng phạt công bằng nhằm khuyến khích và động viên tinh thần làm việc của nhân viên. Bộ phận marketing thường xuyên thu thập và xử lý thông tin về tình hình thị trường trong và ngoài nước. đúng việc. giữa lãnh đạo và nhân viên. nhất là khi tham gia cạnh tranh ở tầm vóc quốc tế thì vai trò của bộ phận marketing là rất quan trọng và cần thiết. 66 . Giải pháp về marketing Tiếp tục nâng cao năng lực. phát triển SP mới nhằm đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng và cạnh tranh trên thị trường. hiệu quả của bộ phận marketing. động viên tinh thần làm việc của nhân viên. giải trí. nhân viên marketing vì Công ty còn đang thiếu ở bộ phận này. a) Giải pháp về sản phẩm Tiếp tục tăng cường hoạt động SX và KD các SP hiện tại mà Công ty đang thành công. Có thể tổ chức những cuộc bỏ phiếu kín để nhân viên giải bày những ý kiến của mình về chế độ làm việc. thái độ làm việc của lãnh đạo và nhân viên Trong công ty.2. tạo điều kiện để nhân viên phát huy hết khả năng sáng tạo của mình và tránh sai sót khi làm việc. tìm kiếm thị trường mới để giúp cho Ban lãnh đạo và các bộ phận chức năng có những quyết định kịp thời và đúng đắn.Tăng cường đào tạo cán bộ. Qua phân tích môi trường bên trong cho thấy hiệu quả hoạt động marketing của Công ty còn chưa hiệu quả. Tạo điều kiện để nhân viên trong Công ty phát biểu những suy nghĩ. gia tăng lòng tin nơi nhân viên. duy trì kỉ luật của Công ty. Phân công đúng người. Nghiên cứu cải tiến SP hiện tại. Các nhu cầu về văn hóa. Xây dựng chế độ lương bổng hợp lý. nhất là nhân viên trẻ để phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân viên và Công ty. đóng góp ý kiến của mình. Tuyển mộ hoặc đào tạo cán bộ. vừa tạo được lòng tin của nhân viên tiếp tục làm việc cho Công ty nhưng cũng không tạo nên tiền lệ để nhân viên đòi hỏi quá cao về lương bổng. 4. vì vậy cần thực hiện các giải pháp để gia tăng hiệu quả marketing. vừa kích thích.

mở rộng và phát triển thị trường. hàng tồn kho đối với kênh phân phối. Chế độ kiểm soát giá. bán lẻ. Hiện nay. b) Giải pháp về giá Dựa vào hoạt động nghiên cứu thị trường kết hợp với việc tính toán chi phí hợp lý để thực hiện chiến lược giá linh hoạt theo thị trường. c) Giải pháp về phân phối Thị trường trong nước: Tiếp tục nâng cao năng lực kênh phân phối ở các đại lý của cả ba miền Bắc – Trung – Nam. tùy vào từng loại SP mà Công ty ấn định mức giá phù hợp với nhu cầu và đặc điểm thị trường. SP của Công ty vẫn được thị trường chấp nhận. Nếu cần.). thị trường xuất khẩu. Trong giai đoạn hiện nay. Công ty có thể tiến hành lựa chọn lại nhà phân phối trên cơ sở so 67 . Tăng cường khai thác thị trường miền Trung. Mở rộng việc phân phối trong các siêu thị trên cả nước.1 cho thấy cơ cấu chi phí của Công ty còn cao hơn so với đối thủ cạnh tranh). nếu có thể.2. Với hệ thống phân phối rộng lớn như đã phân tích. Công ty cần xem xét lại năng lực của các nhà phân phối và đưa ra các yêu cầu nhất định cho các nhà phân phối. giá theo phân khúc thị trường (phục vụ khách hàng bình dân. Phân phối trực tiếp qua các cửa hàng giới thiệu SP của Công ty. Tuy nhiên với chất lượng và uy tín của mình. khi mà chất lượng và công nghệ không còn là điều kiện cạnh tranh quan trọng đối với SP đường (các đối thủ cạnh tranh đều hiện đang hướng đến công nghệ tiên tiến. giá của Công ty cao hơn giá của các công ty khác từ 100 – 200 đồng (qua phân tích đối thủ cạnh tranh ở phần 4. Xây dựng chiến lược giá cho SP mới để thâm nhập. nhất là SBT. SX ra SP nào để phục vụ cho thị trường nào (trong nước hay xuất khẩu). Tăng cường kiểm soát đối với kênh phân phối. Phân phối gián tiếp ở các chợ cho những người buôn sỉ. Đặc biệt là kiểm soát giá ở các đại lý (bộ phận tiếp xúc thường xuyên với khách hàng) và nhà phân phối để tránh tình trạng tăng giá bừa bãi của các đại lý. người có thu nhập cao... Tây Nguyên. với thế mạnh về tài chính đang tăng cường đầu tư công nghệ mới như đã nêu trong phần phân tích đối thủ cạnh tranh) thì Công ty nên xem lại chính sách giá của mình cho hợp lý để có thể cạnh tranh trên thị trường. phục vụ cho phân khúc thị trường nào (bình dân hay người có thu nhập cao) để có chiến lược phân phối và định giá hợp lý. đưa ra các yêu cầu về huấn luyện kỹ năng bán hàng của nhân viên.Phân loại SP.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả của hoạt động quảng cáo. Xây dựng website Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa như là một cổng thông tin quan trọng để tuyên truyền. tất cả SP.sánh với các nhà phân phối và các đại lý khác và lựa chọn những nhà phân phối tốt nhất. Thị trường xuất khẩu: Trong thời gian tới Công ty cần chú trọng mở rộng ra thị trường thế giới để tạo thế chủ động về thị trường phân phối khi lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường chính thức có hiệu lực (xem phần 4.1). Internet. nhà đại đoàn kết. tác dụng của đường SugarA và quảng bá hình ảnh của Công ty. nhà tình thương. tăng cường quan hệ với nhà phân phối. giới thiệu SP đến với người tiêu dùng. Đường là thực phẩm cần thiết nhưng dùng nhiều và không điều độ sẽ làm tăng nguy cơ bị tiểu đường và có tác dụng không tốt đối với người bị tiểu đường.…nhằm đem thương hiệu đường Biên Hòa đến với đông đảo người tiêu dùng ở mọi miền đất nước. có thể tìm thị trường có tiềm năng nhất ở khu vực đó rồi từng bước phát triển ra các vùng lân cận theo kiểu giọt dầu loang.…). Một ý tưởng đề xuất về một kịch bản quảng cáo 68 . Đầu tư chi phí cho việc quảng cáo trên báo. nhất là SP mới khi tung ra thị trường đều có những hình thức quảng cáo rất rầm rộ và thường xuyên nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. d) Giải pháp về chiêu thị cổ động Tăng cường và nâng cao hiệu quả của hoạt động PR mà Công ty đã làm trong thời gian qua (duy trì thường xuyên các quan hệ cộng đồng. của khách hàng trong và ngoài nước. vì vậy cần tăng cường quảng bá SP đường vitamin A và có những lời khuyên. Tìm những nhà phân phối có uy tín ở thị trường nước ngoài. thông qua các nhà phân phối trung gian. xây dựng nhà tình nghĩa. đài. hướng dẫn tận tình đến người tiêu dùng nhằm gia tăng lòng tin vào SP của Công ty. Tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới có nhiều tiềm năng.1. Ngày nay. quỹ khuyến học. tham gia đóng góp vào các quỹ từ thiện. chăm lo đời đống vật chất và tinh thần các mẹ Việt Nam anh hùng mà Công ty nhận phụng dưỡng. Mở các văn phòng đại diện ở các thị trường chưa có nhà phân phối rồi từng bước mở rộng kênh phân phối. thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. trong đó chú trọng vấn đề an toàn trong việc sử dụng đường thực phẩm để qua đó tuyên truyền về vai trò. Nên thường xuyên mở các cuộc nói chuyện chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. nhất là đối với SP mới.

trong thời gian tới Công ty cần mạnh dạn đầu tư và khuyến khích người trồng mía đầu tư các phương tiện vận tải và cơ giới (từ khâu làm đất. Thực hiện tốt việc khôi phục.trên Tivi như sau: “Người chồng đi làm về thấy mệt. trong thời gian tới Công ty cần tăng cường quan hệ với người trồng mía không chỉ ở Tây Ninh và Đồng Nai mà cần mở rộng quan hệ với người trồng mía ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long – là nơi SX mía lớn. đặc biệt đối với nguyên liệu mía. nâng cao năng suất. Để khắc phục tình trạng thiếu LĐ và giảm chi phí. 4. Bà mẹ từ trong bếp đi ra và hỏi: Con tìm gì vậy? Đứa bé bảo tìm keo đường làm nước cho bố uống.5. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu.3. chăm sóc đến thu hoạch). thiết bị đã cũ để nâng cao năng suất và giảm chi phí. Nếu việc khôi phục. sưu tầm. chất lượng cao. đứa con yêu trong nhà chạy ra và bảo: Con làm nước chanh cho bố uống đỡ mệt nhé? Rồi con bé cứ tìm keo đường mãi mà không gặp. nâng cấp được tiến hành tốt thì nhà máy này sẽ khai thác tốt nguồn nguyên liệu mía ở hai huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom. ngày 15-02-2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cả khu vực Tây Ninh cũng như tại Đồng Nai. Giải pháp về sản xuất và tác nghiệp a) Về nguồn nguyên liệu Để tránh bị động về nguồn nguyên liệu mía. nếu thuận lợi thì Công ty có thể xây dựng các nông trường ở đây để đầu tư cho việc trồng mía (các đối thủ cạnh tranh của Công ty đều có nguồn nguyên liệu mía khá ổn định như đã phân tích trong phần phân tích đối thủ cạnh tranh). Người mẹ đưa túi đường Vitamin A và nói: Bây giờ đường không chỉ có tác dụng làm ngọt mà còn phải tốt cho sức khỏe nữa con à! Và cả gia đình cùng nhìn keo đường và cùng cười!!!”. nâng cấp nhà máy Đường Trị An vừa được Công ty mua lại theo luật phá sản và chính thức hoạt động vào năm 2008. chữ đường lớn để thay thế các giống mía cũ trong nước không còn phù hợp. 69 . Sữa chữa hoặc thay mới máy móc. thử nghiệm và cho trồng đại trà các giống mía năng suất cao. Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền Ban ngành địa phương để thúc đẩy việc thực hiện QĐ số 26/2007/QĐ-TTg. hạ giá thành mía.

nhất là SP đường SugarA được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia khuyên dùng. Để nâng cao hiệu quả KD. Tăng cường đầu tư cho phòng Kĩ thuật. Công ty có thể tăng cường đầu tư để xây dựng một thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng mang thương hiệu “Đường Biên Hòa” để phân phối trong nước và xuất khẩu nhằm thể hiện sự lớn mạnh và nâng cao khả năng tiêu thụ.. cồn. phòng QM. sữa chữa.… để phân tán rủi ro và gia tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia thị trường thế giới. khả năng cạnh tranh và KD SP đường của Công ty.Xúc tiến việc đầu tư trồng mía sang Campuchia (vùng giáp ranh với Nông trường Thành Long của Công ty) phù hợp Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 2510-2006 và thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29-6-2006 của bộ Tài chính về “Hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư.. khai thác tối đa công suất. Nâng cao khả năng sử dụng SP qua việc đa dạng hóa mẫu mã. trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước” bổ sung nguồn mía còn thiếu hụt trong vùng. nhất là bộ phận Nghiên cứu và phát triển để tạo ra những SP mới có chất lượng cao với chi phí thấp để có thể đủ sức cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài. Do máy móc. c) Quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới quy trình SX để tạo ra những SP mới đáp ứng nhu cầu KD hiện tại. bên cạnh việc tập trung SX SP chính là đường thì Công ty cần tập trung SX các SP khác như rượu.. thiết bị của Công ty đã được đầu tư khá lâu nên cần phải có kế hoạch bảo trì. bao bì. khôi phục và mua mới thiết bị công nghệ tiên tiến để phục vụ cho nhu cầu SX ngày càng tăng cao trong bối cảnh KD mới.dễ sử dụng cho người tiêu dùng. thực hiện đa dạng hóa SP trên cơ sở các SP đang thành công của Công ty. chủng loại. Để tạo nên sự cân bằng và đa dạng hóa SP thì trong thời gian tới. thực hiện đa dạng hóa SP để cạnh tranh trên thị trường. Quy định chế độ trích lập quỹ dự phòng và khấu hao tài sản cố định một cách hợp lý. 70 . b) Về sản phẩm Tiếp tục nâng cao khả năng tiêu thụ của các SP hiện tại của Công ty đang thành công.

đóng bao. Tăng cường việc kiểm soát hoạt động của các phòng ban. Giải pháp về tài chính – kế toán Giữ vững và phát huy khả năng huy động vốn. thu hút nhà đầu tư. tiếp tục. có chế độ quy định về định mức chi phí.5.Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng hiện tại mà Công ty đang áp dụng. từ khâu thu mua nguyên liệu đầu vào. Xúc tiến việc nghiên cứu và định hướng khai thác quỹ đất 19 ha tại Công ty (khu CN Biên hòa I) theo hướng chuyển đổi công năng của tỉnh Đồng Nai và đẩy nhanh việc triển khai Dự án Cụm chế biến công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông nhanh chóng hoàn thành đưa vào hoạt động để giảm áp lực lãi vay và nâng cao khả năng hoạt động SXKD của Công ty. nâng cao vai trò và năng lực của phòng QM. nghiệm thu. Giữ mức tồn kho hợp lý để giảm bớt chi phí tồn kho và gia tăng khả năng chu chuyển vốn. Vì vậy. Qua việc đánh giá này. 71 .4. Thường xuyên tổ chức việc đánh giá lại các hoạt động SXKD để có những biện pháp can thiệp nhằm nâng cao khả năng sử dụng vốn. tiếp tục tiến tới đạt được các tiêu chuẩn chất lượng mới để gia tăng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thị trường nước ngoài được coi là “khó tính”. Công ty sẽ có những bước điều chỉnh hợp lý về việc thu hẹp hay mở rộng. cần tăng cường việc kiểm soát ngay từ đầu. đến với người tiêu dùng. tạo nên một chu trình kiểm soát chất lượng toàn diện. Việc kiểm soát chất lượng SP không phải chỉ tiến hành ở một giai đoạn nào đó mà nó là cả một quá trình. nhà phân phối. gia tăng khả năng sinh lợi của đồng vốn. Và kiểm soát cả quá trình bán hàng từ lúc SP đến các chi nhánh. đại lý. hiệu quả hoạt động của từng phòng ban để có chế độ khen thưởng hay điều chỉnh. xử phạt hợp lý. tạm ngưng hay dừng hẵn một kế hoạch KD mà Công ty đang thực hiện. áp dụng các chính sách thu mua trả chậm để giảm bới gánh nặng lãi vay trong giai đoạn lãi suất đang biến động phức tạp như hiện nay (qua phân tích môi trường bên trong cho thấy nguồn vốn vay chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu vốn). 4. đến khâu SX.

tạo điều kiện để phát huy tối đa công suất SX. vừa phục vụ xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường. cồn. Thường xuyên theo dõi. áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật để hạn chế sự tác động của thời tiết trong việc SX mía. sử dụng thành thao công nghệ mới để gia tăng khả năng sáng tạo trong việc nghiên cứu và phát triển SP mới. tính năng của SP (đây là điểm mạnh và cũng là yếu tố cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh như đã phân tích). cập nhật các thông tin về công nghệ. thu thập những giống mía mới năng suất và chất lượng cao. có thể gia tăng SX rượu. nâng cao uy tín và cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. Giải pháp về R&D (nghiên cứu và phát triển) Tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển SP mới – một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 4. SP mới trên thế giới để có những bước đổi mới phù hợp. Công ty tiếp tục nghiên cứu các SP đường mới. Lãnh đạo thường xuyên trao đổi với bộ phận nghiên cứu và phát triển để có những nhận định và đóng góp kịp thời trong việc định hướng phát triển SP mới. Công ty cần đẩy mạnh việc đa dạng hóa SP. đào tạo những kỹ sư giỏi. thiết bị tiên tiến. Đầu tư cho phòng QM về máy móc. Công ty cần thúc đẩy việc nghiên cứu SP đường mới vừa dành cho người bị tiểu đường vừa 72 . Trong thời gian tới. Làm tốt những việc này sẽ nâng cao khả năng chủ động của Công ty về nguồn nguyên liệu.5. Tiếp tục nghiên cứu. Công ty có thể phát triển SP mới dựa trên các SP mà Công ty đã thành công trên cơ sở cải tiến.Xây dựng chính sách chia cổ tức rõ ràng đến với nhà đầu tư để gia tăng lòng tin và khuyến khích nhà đầu tư mạnh dạn góp vốn vào Công ty... tránh tụt hậu so với thế giới về công nghệ và khoa học kĩ thuật. bánh kẹo. nâng cao công dụng. Có những chính sách khen thưởng đối với bộ phận nghiên cứu và phát triển để kích thích khả năng sáng tạo trong việc phát triển SP mới. người bị bệnh tiểu đường đang có xu hướng gia tăng. Tuyển mộ. để nâng cao khả năng cạnh tranh và phân tán rủi ro trong bối cảnh KD ngày càng phức tạp. Vì vậy. Ngày nay.. Trong quá trình hội nhập và phát triển.5. bên cạnh SP chính là đường. nghiên cứu các SP rượu mới với chất lượng và hương vị có thể cạnh tranh với rượu ngoại vừa để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

cần xem xét các yếu tố kết quả và hiệu quả chủ yếu đạt được: Doanh thu và lợi 73 . trong đó. đề ra kế hoạch cho cấp dưới thực hiện thì không được cứng nhắc mà phải linh hoạt thay đổi các phương châm. lãnh đạo sẽ định hướng và đề ra tiêu chí hành động và những chuẩn mực để toàn thể nhân viên trong Công ty hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra.5. phát huy khả năng sáng tạo của nhân viên. đào tạo những nhân viên chuyên nghiệp. chế biến xuất khẩu đường tinh luyện. nhất là các đối tác nước ngoài. lãnh đạo với vai trò là người tổ chức. huấn luyện. nắm bắt. 4. vai trò của lãnh đạo có ý nghĩa quyết định trong việc đề ra và định hướng cho toàn thể nhân viên thực hiện. Có thể giao hẳn nhiệm vụ thu thập và xử lý thông tin cho bộ phận marketing hay một bộ phận chức năng khác. khi tham gia cạnh tranh trên thị trường thế giới thì một hệ thống thông tin mạnh là điều quan trọng và cần thiết không chỉ đối với Công ty mà đối với tất cả các DN Việt Nam. mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh của Công ty trên thương trường.6.7. kế hoạch thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.5. phát triển SP.làm giảm khả năng bị bệnh tiểu đường ở người bình thường.6. Điều quan trọng là trong tình hình cạnh tranh phức tạp hiện nay. nếu làm được việc này thì uy tín và khả năng tiêu thụ SP của Công ty sẽ tăng lên rất nhiều. phân tích để có những góp ý và điều chỉnh kịp thời để đi đến thắng lợi. trên cơ sở đó khai thác tốt nhất tiềm năng từ lĩnh vực SX đường luyện có tính đặc thù của Công ty. Tuy nhiên. am hiểu thị trường trong nước lẫn thị trường nước ngoài (có thể đào tạo các nhân viên trong Công ty để giảm chi phí tuyển dụng. Giải pháp về hệ thống thông tin Trong thời gian tới. Giải pháp về tổ chức và lãnh đạo Để làm được những việc trên đòi hỏi sự đồng lòng của toàn thể nhân viên trong Công ty. phương án. sẽ rất quan trọng khi tham gia thị trường xuất khẩu. 4. đào tạo). thu thập và xử lý thông tin để kịp thời lựa chọn và tận dụng tốt các cơ hội cho nhập khẩu nguyên liệu. để ước lượng hiệu quả thực hiện. Lãnh đạo phải thường xuyên theo dõi. kiểm soát nguyên liệu. Tăng cường hơn nữa việc hợp tác với các đối tác. 4. Ước lượng hiệu quả các chiến lược Các chiến lược và giải pháp trên nếu được thực hiện tốt sẽ đem lại hiệu quả về năng lực SX. Tuyển mộ.

18. độ nhạy về giá và sản lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố này.000.000 đồng/tấn. mỗi bước thay đổi là 500.1.96 đồng/kg.500. Muốn chủ động hơn trong việc định giá thì đòi hỏi Công ty phải có những biện pháp giảm chi phí. Một chính sách phát triển SP phải dựa trên cơ sở một chính sách giá hợp lý để đảm bảo vừa đạt được lợi nhuận mong muốn vừa được thị trường chấp nhận.000 đồng. Các Thông Số Phân Tích Cơ Bản Phân tích độ nhạy Sản lượng Đơn giá Doanh thu 90 7000 630000 B4=B3*B2 ĐVT:1000 đồng Đơn giá biến động từ 5.56 đồng/kg (Nguồn: Phòng Kinh doanh). Đơn giá bình quân Công ty đang áp dụng cho đường RE bao đặc biệt là 7. xét độ nhạy của Doanh thu  Lập bảng phân tích một chiều. Bảng 4. Theo mục tiêu và nếu thực hiện thành công các chiến lược thì năm 2008 sản lượng SP đường luyện sẽ đạt 90.000.51 đồng/kg đường Vitamin A loại 1kg là 8.6.  Giả sử lấy mức giá bình quân của đường tinh luyện là 7000 đồng/kg. Vậy.450. đường RE bao xuất khẩu là 5. Phân Tích Độ Nhạy của Doanh Thu với Sự Biến Động của Giá Bán 74 .000 tấn.nhuận. Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy về sự ảnh hưởng của giá bán và sản lượng đến doanh thu của Công ty. đơn giá bình quân cho 1 tấn là 7. Trong đó.946.19. 4.926.000 đồng/tấn. hạ giá thành SP một cách hợp lý.000 đồng/tấn đến 9. Bảng 4.

Kết Quả Phân Tích Một Chiều Bước 2: Data  Table Bước 4: OK Giá trị doanh thu cho bởi Data/Table… ở ô C16 bằng với doanh thu gốc: 630. Ta xem ô C16 là ô kiểm soát kết quả tính toán và những giá trị của doanh thu ở các mức giá < 7000 đều không đạt muc tiêu doanh thu.200 tấn. Giá bán biến động từ 8.000 tương ứng giá bán: 7000. Bảng 4.800 tấn đến 90.000 đồng/tấn đến 9.900.21.20. xét độ nhạy của Lợi nhuận  Lập bảng phân tích hai chiều. Phân Tích Độ Nhạy của Doanh Thu với Sự Biến Động của Giá Bán và Sản Lượng 75 . sản lượng biến động từ 89.000 đồng/tấn. còn >= 7000 là đạt.350.Chạy độ nhạy: Bước 1: Chọn B10:C18 Bước 3: Column input cell: $B$3 Bảng 4.

CChạy độ nhạy: Buớc 1: Chọn B10:K20 Bước 3: Row input cell: $B$2, Column input cell: $B$3 Bảng 4.22. Kết Quả Phân Tích Hai Chiều Bước 2: Data  Table Bước 4: OK

Giá trị doanh thu cho bởi Data/Table… ở ô G15 bằng với doanh thu gốc: 630000 tương ứng giá bán: 7000 và sản lượng: 90.000. Ta xem ô G15 là ô kiểm soát kết quả tính toán và những giá trị của doanh thu ở các mức phối hợp giữa giá bán và sản lượng cho doanh thu < 630.000 là không đạt mục tiêu, >= 630.000 là đạt. 4.6.2. Chạy mô phỏng bằng Crystal Ball
76

Ước lượng hiệu quả chiến lược bằng kỹ thuật chạy mô phỏng (Simulation Analysis) thông qua phần mềm hỗ trợ Excel và Crystal Ball như sau: Bảng 4.23. Các Thông Số Tính Toán Cơ Bản Thực Hiện Năm 2007
ĐVT: VNĐ
Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Chi phí Bán Hàng Chi phí quản lý Lợi nhuận 641379420936 564926925597 14635902024 17034010492 44782582823

Bước 1: Khai báo biến rủi ro (Define Assumtion) Thực hiện lệnh Cell/Define Assumption; Chọn kiểu phân phối xác suất (Normal); Nhập các thông số tương ứng. Khai báo biến rủi ro thứ nhất: Doanh thu thuần Hình 4.8. Khai Báo Biến Rủi Ro Doanh Thu Thuần

Các biến rủi ro khác khai báo tương tự Bước 2: Khai báo biến Lợi nhuận Chọn biến Lợi nhuận. Thực hiện lệnh Cell/Define Forecast

77

Hình 4.9. Khai Báo Biến Lợi Nhuận

Bước 3: Khai báo số lần chạy mô phỏng Thực hiện lệnh Run/Preferences  Khai báo 10.000 lần Trial Hình 4.10. Khai Báo Số Lần Chạy Mô Phỏng

Bước 4: Thực hiện chạy mô phỏng bằng lệnh Run: Thực hiện lệnh Run/Run

78

480 Median: Giá trị lợi nhuận nằm ở vị trí trung tâm = 42.450.02 > -0.6.05 > 3  Đường cong rất chóp  Ta có thể nói rằng đa số các giá trị lợi nhuận rất gần với nhau dù có một số ít mang giá trị rất nhỏ hoặc rất lớn.263.292.4. Kurtosis: Độ chóp = 3.068.5  nghiêng ít về bên trái  Ta có thể nói rằng đa số các giá trị lợi nhuận gần với lợi nhuận lớn nhất dù có một số ít mang giá trị nhỏ hơn hoặc rất nhỏ (ở bên trái). Báo Cáo các Thông Số Thống Kê (Mô Tả) của Biến Lợi Nhuận Các thông số chính: Mean: Giá trị trung bình của lợi nhuận = 43. Phân Tích Mô Phỏng Lợi Nhuận Có Thể Đạt Được 79 .118 Standard Deviation: Độ lệch chuẩn = 85.817 Skewness: Độ nghiêng = -0.12.237.574. Một số báo cáo của Crystal Ball Hình 4. Hình 4.11.3.

6 1. Do đó tôi kỳ vọng kết quả hoạt động KD của công ty trong hai năm 2008 và 2009 như bảng 4.14 ta có giá trị trung bình của lợi nhuận là 43. Sau năm nền kinh tế có nhiều biến động.1 Nguồn: Tính toán – tổng hợp Các tỷ lệ tăng ước lượng trong bảng 4. do đó các chỉ số hoạt động cũng sẽ tăng so với năm 2008. khi các chiến lược phát huy được hiệu quả và Công ty đã thích ứng tốt với điều kiện KD mới. Tỷ Lệ Tăng Ước Lượng của Một Số Chỉ Tiêu Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vốn hàng bán Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập khác Chi phí khác ĐVT: Lần 2008 2009 1. tận dụng tốt thời cơ thì hiệu quả hoạt động của Công ty được gia tăng.3 1.12 1.09%. Bảng 4. độ lệch chuẩn là 85. Các cơ sở dự báo: Năm 2008 là năm Việt Nam thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu và tham gia thị trường thế giới nên ngành đường sẽ đứng trước nhiều cơ hội cũng như thử thách. Bảng 4.25 được đưa ra với lý do như sau: Căn cứ vào kết quả chạy mô phỏng: Qua hình 4.24 1.1 1.480 đồng.24.25.263.21 1. năm 2008.2 1.5) và độ chóp (>3) đều đạt yêu cầu nên các kết quả dự kiến là có thể thực hiện được (mục tiêu của Công ty có thể đạt được).068. Năm 2009. kết quả hoạt động các năm sau phụ thuộc vào tình hình hoạt động KD mới và các bước chuyển hướng chiến lược của Công ty.237.24 và kết quả kinh doanh ky vọng trong bảng 4.5 1. Công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.3 1.07 1.292.2 1.2 1.4 0.Qua phân tích mô phỏng ta thấy khả năng lợi nhuận thuần của công ty có thể đạt từ 40 tỷ đến 200 tỷ là 48.09 1. Bảng Kết Quả Kinh Doanh Kỳ Vọng theo Tỷ Lệ Tăng Ước Lượng 80 .25.817 đồng.2 1.24 1. nhất là đối với ngành đường.9 1. các chỉ số về độ nghiêng (>-0. Nhưng với sức mạnh nội lực đang có và những bước chuẩn bị cần thiết.

Trong đó.373.610.328.533.695.852.874.746.277.ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 772.021.76.557 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu -2.000 đồng).509.893.510.018 Chi phí khác 3. còn lợi nhuận trước thuế đạt 59.607.652.584 98.556 đồng (so với mục tiêu đề ra là 766.454.000 đồng).95.956 Chi phí bán hàng 16392210267 19.259.910. 81 .883) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 769.626.430.640 35.208.670. doanh thu thuần đạt 769.561.824 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 59.669.556 946.130 17.290.910.208 Chi phí tài chính 14.599.212.014.321.509 Doanh thu hoạt động tài chính 26.352 65.579.201.320 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22.312 949.213.102.359.274 4.013 9.674 Giá vốn hàng bán 683.616 Thu nhập khác 697.899.741.098.236.643.102.474.933 Nguồn: Tính toán – tổng hợp Qua bảng kết quả kinh doanh kỳ vọng ta thấy năm 2008 các mục tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế Công ty đặt ra về cơ bản là thực hiện được.616.756 (2.091 đồng (so với mục tiêu đề ra là 54.590.537.995.34.805 39.091 66.701 Lợi nhuận trước thuế 59.165 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 86.168.144.154.666.454.819.972 847.852.212.

tận dụng được những cơ hội và vượt qua những thử thách từ bên ngoài tác động.2.1. Công ty đã tạo cho mình một sức mạnh nội lực đủ mạnh và ngày càng phát huy nó để có thể tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần. Về phía Nhà nước Nhà nước cần có những hỗ trợ nhằm thúc đẩy ngành đường phát triển để có thể là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước ta xác định từ năm 2000. Trong những năm qua. Công ty cũng đã chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển SP mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. BSJC đã không ngừng nổ lực để giữ vững và phát triển thương hiệu của mình. phân phối. trong nhiều năm qua Công ty đã không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng SP với nhận thức sâu sắc rằng chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của một SP. Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ xã hội của mình qua nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa. nhất là khi ngành đường tham gia thị . BSJC xứng đáng là “Thương hiệu mạnh của Việt Nam”. 5.CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5. trong nhiều năm qua. Tuy nhiên. … Công ty đã giữ vững được thị phần và ngày càng phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay. Bên cạnh việc lấy lợi nhuận làm mục tiêu. Với những chính sách hợp lý về giá. để đạt được điều đó. chiêu thị. Đề nghị 5.2. Với phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu”. SP. Bên cạnh đó. nhất là khi ngành đường vừa thoát khỏi khủng hoảng và sắp bước vào thị trường thế giới. Kết luận Trong bối cảnh KD ngày càng trở nên phức tạp.1.

nhằm tạo nên sự ổn định về nguồn nguyên liệu cho các công ty sử dụng mía làm nguyên liệu.trường thế giới thì Nhà nước cần có những tác động quan trọng nhằm thúc đẩy ngành đường phát triển. khắc phục những hạn chế. Có chính sách nhập khẩu đường hợp lý để ngành đường trong nước phát triển ổn định hơn và có thời gian cũng cố ngành đường trong nước để cạnh tranh với nước ngoài. có những biện pháp thúc đẩy việc thực hiện chiến lược và thường xuyên kiểm tra.2. nhưng tranh thủ sự hỗ trợ của những người chủ chốt. chiêu thị. hình thành các chiến lược KD và chuyển hướng chiến lược một cách linh hoạt.2. phân phối. Sự tham gia của các nhà quản lý cấp cao là cần thiết. nhất là chi phí quảng cáo. những người được người khác kính trọng cũng cần thiết không kém. Có những biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn đường Thái Lan nhập lậu vì điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành mía đường trong thời gian qua. nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thương trường. điều này rất quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. chiêu thị . Có những chính sách hỗ trợ người trồng mía để có thể gia tăng nguồn nguyên liệu mía. Công ty phải không ngừng cải tiến bộ máy tổ chức. có những chính sách hợp lý và linh hoạt về giá cả. đánh giá việc thực hiện chiến lược. Tổ chức thực hiện các chiến lược Chiến lược phát triển thị trường: Đây là chiến lược nhằm gia tăng thị phần và nâng cao sức cạnh tranh của Công ty. phân phối. thích ứng linh hoạt với sự tác động từ bên ngoài. Muốn vậy. Trong quá trình thực hiện chiến lược cần nhận thức đúng vai trò của yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất trong việc thực hiện chiến lược. nhằm ứng phó với những biến động từ bên ngoài tác động vào luôn tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thử thách. 5. Để chiến lược này được thực hiện tốt đòi hỏi phải phát huy hết sức mạnh nội lực của Công ty về SP. 83 .cổ động. Về phía Công ty Trong thời gian tới. Giữ cho các chiến lược đi đúng hướng trên cơ sở chuyển hướng linh hoạt theo bối cảnh KD mới. chiêu thị trong tổng chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập DN nhằm giúp các DN gia tăng quảng bá hình ảnh của mình. Một số kiến nghị: Quy định mức chi phí hợp lý đối với các khoản chi phí marketing. giá cả. cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt vì vậy Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa phải phát huy hết sức mạnh nội lực. SP.

Thiết lập các chính sách giá cả. Một điều quan trọng là việc thực hiện chiến lược này gắn với việc phải có nguồn vốn mạnh. không nóng vội vì đây là thị trường mới. nhất là trong bối cảnh KD mới – bối cảnh cạnh tranh vượt khỏi phạm vi quốc gia. Cần thiết lập một bộ phận chuyên nghiên cứu các đối tác và đối thủ trong nước và một bộ phận chuyên nghiên cứu các đối tác và đối thủ nước ngoài vì trong thời gian tới không chỉ cạnh tranh trong nước mà còn phải cạnh tranh gay gắt với nước ngoài. Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm: Đây là chiến lược nhằm đa dạng hóa SP của Công ty vì vậy điều then chốt trong chiến lược này là phải SP làm trung tâm. nghiên cứu kĩ càng và thận trọng để tránh tình trạng kiểm soát chưa hợp lý. phát triển SP hiện tại. từng bước thâm nhập và phát triển thị trường trên cơ sở nghiên cứu thị trường kĩ càng. định lượng rõ ràng giữa lợi và hại trong điều kiện lạm phát và lãi suất ngân hàng không ổn định như hiện nay. SP. phân phối hợp lý cho từng thị trường (nội địa hay xuất khẩu). chưa đúng đối tượng hay mua lại những Công ty đang trong giai đoạn suy thoái.bán hàng. nhất là thông tin về đối thủ cạnh tranh là quan trọng và rất cần thiết. cần nâng cao năng lực của bộ phận này. Chiến lược này đòi hỏi Công ty phải có những hiểu biết nhất định về đối tác hay đối thủ cạnh tranh. Trong quá trình phát triển thị trường. nhất là thị trường nước ngoài thì Công ty cần thận trọng. tránh xa rời và làm mất đi vai trò của SP chính – SP mà Công ty đang thành công. phòng QM. Một điều quan trọng nữa là trong quá trình liên doanh cần đề phòng âm 84 . phân phối và bán hàng. cân nhắc và có những bước điều tra. nếu dựa vào nguồn vốn vay thì Công ty nên thận trọng. chiến lược này đòi hỏi một tiềm lực mạnh về vốn. làm tăng chi phí khôi phục lại. Đa dạng hóa SP phải dựa trên nghiên cứu thị trường kĩ càng và có những chính sách hợp lý về giá cả. Để thực hiện tốt chiến lược này thì vai trò của phòng kĩ thuật. Chiến lược liên doanh: Đây là chiến lược để giảm thiểu rủi ro và gia tăng khả năng cạnh tranh của Công ty. Vì vậy. một hệ thống thông tin mạnh. phòng KD. Trong quá trình thực hiện cần có những bước điều tra.…Điều này không thể thực hiện trong thời gian ngắn mà phải có kế hoạch thực hiện chiến lược một cách hợp lý và có những bước chuyển biến linh hoạt. Cần chú ý rằng việc đa dạng hóa SP phải dựa trên cơ sở cải tiến. marketing. Chiến lược kết hợp theo chiều ngang: Đây là chiến lược nhằm gia tăng quy mô của Công ty. bộ phận marketing là rất quan trọng.

Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế.saga. Trần Huỳnh Huyền Anh.vn http://www. Huỳnh Thị Mỹ Ngân. Hồ Chí Minh. 2006. Hồ Chí Minh. Khoa Kinh tế. 85 . TP. 2006. nhất là các đối tác và đối thủ nước ngoài với tiềm năng tài chính rất mạnh.gov.mof. 1999. Việt Nam. Hồ Chí Minh. Đại học An Giang. Đại học Nông Lâm TP. TÀI LIỆU THAM KHẢO Lương Thể Mi. TP. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Nông nghiệp.mưu thôn tính của các đối tác và đối thủ của mình. Việt Nam. Việt Nam. Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Đại học Nông Lâm.com. Chuyên ngành Kinh tế. Phạm Thanh Bình.sbsc. Khoa Kinh tế. WEBSITE http://www. 2006. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch An Giang giai đoạn 2006 – 2010. Đại học Nông Lâm. Giáo trình quản trị Chiến Lược. Phân tích hoạt động doanh nghiệp. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Định hướng chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm gỗ của Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Gia Lai. 2000.org. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP. Giáo trình Quản trị học cơ bản. Hồ Chí Minh. Việt Nam.vn http://www. Việt Nam.vse. Nguyễn Tấn Bình.vn http://www.vn TÀI LIỆU CỦA CÔNG TY Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007.

86 .Báo cáo hoạt động năm 2007 và phương hướng năm 2008. 2007. Báo cáo tổng hợp doanh thu các loại đường năm 2006.

thiết bị. còn nhiều thị trường chưa khai thác Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới trong ngành Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều Ngành đường mới thoát khỏi khủng hoảng Tỷ lệ lạm phát tăng cao Giá nguyên – nhiên liệu không ổn định Dân số và nhu cầu tiêu thụ đường trong nước ngày càng tăng Tổng 4 4 1 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 4 2 3 1 3 2 3 2 2 4 1 2 4 3 1 3 3 4 2 1 2 3 2 3 2 4 12 2 9 3 12 4 3 4 6 8 3 4 16 176 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 16 4 9 2 12 4 9 6 4 12 2 4 12 201 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 12 6 6 3 9 2 9 6 8 12 2 6 12 181 . công nghệ tiên tiến Kênh phân phồi rộng khắp trên cả nước Chất lượng đội ngũ nhân viên khá tốt Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới khá tốt Chưa chủ động về nguồn nguyên liệu Nguồn vốn vay khá lớn trong cơ cấu vốn Triển khai các dự án mới Hệ thống thông tin còn hạn chế Tình hình tài chính Các yếu tố bên ngoài Sự hỗ trợ của Chính phủ cho sự phát triển của ngành đường Lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường và hội nhập kinh tế thế giới Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển khá Đường Thái Lan nhập lậu ngày càng nhiều Đường sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất Ngân hàng không ổn định Nhu cầu đường thế giới. Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Tăng Trưởng Nhanh Phân loại Thâm nhập thị trường AS TAS 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 12 12 3 6 9 9 9 8 2 4 6 4 6 Phát triển thị trường AS TAS 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 12 12 3 12 9 12 9 12 2 4 4 6 8 Phát triển sản phẩm AS TAS 3 2 3 3 3 2 2 4 3 1 2 2 3 12 8 3 9 9 6 6 16 3 2 4 4 6 Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên trong Là thương hiệu có uy tín lâu năm trong ngành Hoạt động PR khá tốt Công tác Marketing còn chưa chuyên nghiệp Công tác quản trị chất lượng khá tốt Máy móc.PHỤ LỤC Phụ lục 1.

Nguồn: Tính toán – tổng hợp 88 .

thiết bị. công nghệ tiên tiến Kênh phân phồi rộng khắp trên cả nước Chất lượng đội ngũ nhân viên khá tốt Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới khá tốt Chưa chủ động về nguồn nguyên liệu Nguồn vốn vay khá lớn trong cơ cấu vốn Triển khai các dự án mới Hệ thống thông tin còn hạn chế Tình hình tài chính Các yếu tố bên ngoài Sự hỗ trợ của Chính phủ cho sự phát triển của ngành đường Lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường và hội nhập kinh tế thế giới Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển khá Đường Thái Lan nhập lậu ngày càng nhiều Đường sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất Ngân hàng không ổn định Nhu cầu đường thế giới.Phụ lục 2. còn nhiều thị trường chưa khai thác Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới trong ngành Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều Ngành đường mới thoát khỏi khủng hoảng Tỷ lệ lạm phát tăng cao Giá nguyên – nhiên liệu không ổn định Dân số và nhu cầu tiêu thụ đường trong nước ngày càng tăng Tổng 4 4 1 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 3 3 4 TAS 12 8 2 9 6 12 6 8 2 8 6 6 8 Kết hợp về phía sau AS TAS 3 2 2 2 3 1 1 2 4 3 3 2 3 12 8 2 6 9 3 3 8 4 6 6 4 6 Kết hợp theo chiều ngang AS TAS 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 16 12 3 6 12 12 9 8 3 8 6 4 8 Các yếu tố quan trọng Phân loại 4 2 3 1 3 2 3 2 2 4 1 2 4 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 12 4 9 3 9 4 3 6 6 12 2 4 12 179 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 4 2 12 6 9 3 6 4 3 6 4 12 2 8 8 160 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 12 6 9 3 9 8 6 6 2 12 3 6 12 201 . Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Tăng Trưởng Ổn Định Kết hợp về phía trước AS Các yếu tố bên trong Là thương hiệu có uy tín lâu năm trong ngành Hoạt động PR khá tốt Công tác Marketing còn chưa chuyên nghiệp Công tác quản trị chất lượng khá tốt Máy móc.

Nguồn: Tính toán – tổng hợp 90 .

Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Đa dạng hóa Phân loại 4 4 1 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 Kết hợp về phía trước AS TAS 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 16 8 3 9 12 12 9 12 3 4 6 4 6 Kết hợp về phía sau AS TAS 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 12 12 3 6 12 9 9 12 2 4 6 4 6 Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên trong Là thương hiệu có uy tín lâu năm trong ngành Hoạt động PR khá tốt Công tác Marketing còn chưa chuyên nghiệp Công tác quản trị chất lượng khá tốt Máy móc. thiết bị. còn nhiều thị trường chưa khai thác Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới trong ngành Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều Ngành đường mới thoát khỏi khủng hoảng Tỷ lệ lạm phát tăng cao Giá nguyên – nhiên liệu không ổn định Dân số và nhu cầu tiêu thụ đường trong nước ngày càng tăng Tổng 4 2 3 1 3 2 3 2 2 4 1 2 4 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 12 4 9 3 9 2 6 6 6 12 2 4 12 191 3 2 3 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 12 4 9 2 6 2 6 6 8 8 2 6 8 176 . công nghệ tiên tiến Kênh phân phồi rộng khắp trên cả nước Chất lượng đội ngũ nhân viên khá tốt Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới khá tốt Chưa chủ động về nguồn nguyên liệu Nguồn vốn vay khá lớn trong cơ cấu vốn Triển khai các dự án mới Hệ thống thông tin còn hạn chế Tình hình tài chính Các yếu tố bên ngoài Sự hỗ trợ của Chính phủ cho sự phát triển của ngành đường Lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường và hội nhập kinh tế thế giới Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển khá Đường Thái Lan nhập lậu ngày càng nhiều Đường sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất Ngân hàng không ổn định Nhu cầu đường thế giới.Phụ lục 3.

Nguồn: Tính toán – tổng hợp Nguồn: Tính toán – tổng hợp 92 .

Phụ lục 4. thiết bị. Ma Trận QSPM của BSJC – Nhóm Chiến Lược Hướng Ngoại và Hỗn Hợp Phân loại Hướng ngoại Liên doanh AS Các yếu tố bên trong Là thương hiệu có uy tín lâu năm trong ngành Hoạt động PR khá tốt Công tác Marketing còn chưa chuyên nghiệp Công tác quản trị chất lượng khá tốt Máy móc. còn nhiều thị trường chưa khai thác Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới trong ngành Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều Ngành đường mới thoát khỏi khủng hoảng Tỷ lệ lạm phát tăng cao Giá nguyên – nhiên liệu không ổn định Dân số và nhu cầu tiêu thụ đường trong nước ngày càng tăng 4 4 1 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 TAS 12 8 2 9 6 12 9 8 2 6 6 4 6 Hỗn hợp Chi phí Phản ứng thấp nhanh AS TAS AS TAS 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 8 8 3 6 12 9 9 12 4 6 4 4 6 2 3 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 8 12 4 6 9 6 9 16 2 4 4 6 6 Các yếu tố quan trọng 4 2 3 1 3 2 3 2 2 4 1 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 12 8 6 3 9 4 9 6 4 8 2 6 12 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 12 6 6 4 6 4 6 6 6 12 3 8 8 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 8 4 6 2 9 4 6 4 6 8 2 4 12 . công nghệ tiên tiến Kênh phân phồi rộng khắp trên cả nước Chất lượng đội ngũ nhân viên khá tốt Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới khá tốt Chưa chủ động về nguồn nguyên liệu Nguồn vốn vay khá lớn trong cơ cấu vốn Triển khai các dự án mới Hệ thống thông tin còn hạn chế Tình hình tài chính Các yếu tố bên ngoài Sự hỗ trợ của Chính phủ cho sự phát triển của ngành đường Lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường và hội nhập kinh tế thế giới Nền kinh tế tăng trưởng và phát triển khá Đường Thái Lan nhập lậu ngày càng nhiều Đường sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất Ngân hàng không ổn định Nhu cầu đường thế giới.

Tổng 182 178 167 Nguồn: Tính toán – tổng hợp 94 .

303.042 669.348.770.Vốn khác của chủ sở hữu .Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 694.944.853 Nguồn: Phòng TC .335 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 589.780.404.890.669 276.000.045 17.695.045 .672.370.000 .467 .Vốn đầu tư của chủ sở hữu 162.279.431 92.348 .132.934.Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 589.000 .476.233.297.887.534.238.383.492 Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.913.Tài sản cố định hữu hình 227.900.135.648.646.853 Nợ phải trả 235.705 .000 hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 85.513.890.840.815 Vốn chủ sở hữu 353.Thặng dư vốn cổ phần 154.000 175.869.840.361.342 362.438 35.625.502.Cổ phiếu quỹ .348.392.510.392.259 380.963.901 Tiền và các khoản tương đương tiền 31.010.273 5.KT 3 4 5 III IV 1 2 V 1 2 VI .064.363.000 .477.576.Nguồn kinh phí .552 Tài sản dài hạn 259.422 .363.500. Bảng Cân Đối Kế Toán Năm 2007 của BSJC ĐVT: VNĐ STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 NỘI DUNG SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI NĂM Tài sản ngắn hạn 329.Lợi nhuận chưa phân phối 33.633 Hàng tồn kho 64.636 840.163.878.340.315.286 Vốn chủ sở hữu 353.093.810.537.948 Tài sản ngắn hạn khác 1.000.476.040 103.Tài sản cố định vô hình 3.Tài sản cố định thuê tài chính .617.752 Nợ dài hạn 161.310.596 204.780.800 66.783 289.902.447.Phụ lục 5.000 Tài sản dài hạn khác 636.033.270.648.483 376.514.042.240.000 168.426.512.257 77.000 154.226.136.832.426.866 12.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nguồn kinh phí và quỹ khác 567.231.Quỹ khen thưởng.178.869.612.392.Các quỹ 3.165.675.000.948.310.788 3.342.989.619.796.710.743 185.042 669.831.974.700 307.197 .952 Các khoản phải thu dài hạn 26.551.392.000.348 .635.000.420 Tài sản cố định 231.803.776 3.841.434.768 Các khoản đầu tư tài chính ngắn 147.038 Nợ ngắn hạn 74.974.246.158.053.000 17.395 12.703.776 3.010. phúc lợi 567.

96 .

060 213.237.563 Tiền và các khoản tương đương tiền 133.120 .901.427.685 495.000 .330.Tài sản cố định hữu hình 210. Bảng Cân Đối Kế Toán Năm 2007 của LASUCO ĐVT: VNĐ STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 NỘI DUNG SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI NĂM Tài sản ngắn hạn 499.148 Nợ phải trả 42.Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.636.769 Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 215.997.937.248 989.328 44.898.203.Tài sản cố định thuê tài chính .230.244.000.060 Nợ dài hạn 128.125.000.794.540.662.445 .000 913.279.961.073.782.Thặng dư vốn cổ phần 114.083 11.Nguồn kinh phí .067.000 hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 152.340.994.531.126 3.858.812.835.766.670.148 3 4 5 III IV 1 2 V 1 2 VI .828.757.648.402 107.489.349.913 77.000) .738.405 20.161.146.366.257.498.975 477.748.923.326.325 1.022.279 .656. phúc lợi 16.332.829 477.720.536.068.Lợi nhuận chưa phân phối 70.299.788.298.464 391.510.084.873.044.688.631.724 Vốn chủ sở hữu 595.301.075.145.187.022.192.508 Tài sản dài hạn 490.482.118.366.058.284.Cổ phiếu quỹ (2.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nguồn kinh phí và quỹ khác 22.304 142.585 Các khoản phải thu dài hạn 1.017 3.045 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 989.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12.617.052.951 130.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.773.917.840.425 913.000 260.587.067.491.Phụ lục 6.783 Hàng tồn kho 103.815.279.400.272 .150 385.000.853.022.854.404 180.850.862.542.000 .007 .640 Nợ ngắn hạn 213.766.290.773.975.897.894.705 91.504 Vốn chủ sở hữu 618.138.525 994.955 2.Vốn khác của chủ sở hữu .700.341.700.374 Tài sản cố định 266.Các quỹ 109.000 72.967.962 .160.000.205 .807.988 .093.450 436.Quỹ khen thưởng.097.382 343.799.952.Tài sản cố định vô hình 43.289.425 4.669 Tài sản ngắn hạn khác 14.785.603 Các khoản đầu tư tài chính ngắn 94.949.856 17.898.000.204 Tài sản dài hạn khác 6.392.124 55.898.149.289.642 38.531.062.

vn 2 .Nguồn: sbsc.com.

nhưng khi chứng kiến cảnh người dân ở đây hồ hởi nhận tiền đền bù. Ngày 9/10/2007 vừa qua.nhà đầu tư đầu tiên bước vào làm ăn ở xã này.28% <=> 29.2 tỷ đồng. Một nhà máy sản xuất Furfuril Alcohol với nguyên liệu từ bã mía dư. Dự Án Cụm Chế Biến Công Nghiệp Phía Tây Sông Vàm Cỏ Đông Dự án trên của BSJC có diện tích 38 ha. Một nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Một cảng sông phục vụ nội bộ và KD dịch vụ. Việc đầu tư dự án có tầm vóc lớn như Cụm Công nghiệp Chế biến phía Tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ giải quyết công ăn việc làm không chỉ cho các hộ nông dân tại xã Thành Long mà còn cho cả người dân tại Tỉnh Tây Ninh vì nhu cầu sử dụng lao động trong các nhà máy là khá lớn. cùng với đại diện Tập đoàn Fair Energy (Thụy Sĩ) hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư Nhà máy Ethanol. Nguồn: Tổng hợp . vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Sau khi giải phóng mặt bằng. Đến nay. dự kiến sẽ hoàn tất trong nữa đầu quý II – 2008. đang gặp khá nhiều thuận lợi. giai đoạn 1. Lâu nay. với tổng số tiền 10. hiện nay các đối tác nước ngoài đã khảo sát.65 ha diện tích đền bù). hoàn thành vào cuối năm 2009.<=> 797 tỷ đồng và 80. mới hay BSJC . BSJC đã tổ chức đợt chi tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho 67 hộ dân nằm trong dự án Cụm chế biến Công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. khả năng sẽ hoàn thành cuối năm 2008 và xây dựng nhà máy Đường. xây cảng ven sông Vàm Cỏ. giai đoạn đầu BSJC sẽ “rót” vào khoảng 500 tỷ đồng.Phụ lục 7. Tiếp đến là xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol.000 tỷ đồng. Ngày 15/8/2007 vừa rồi. Một nhà máy sản xuất Ethanol công suất 220. Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên. sẽ tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng. vấn đề đền bù và giải phóng mặt bằng thường là nổi ám ảnh của nhiều nhà đầu tư bởi họ khó tìm được sự đồng thuận từ người dân. bao gồm các tiểu dự án: Một nhà máy đường công suất 6000 tấn mía/ngày. giai đoạn cuối của công tác đền bù giải phóng mặt bằng (đến trung tuần tháng 3 – 2008 đạt 84. 25% giá trị .000 lít/ngày. nghiên cứu và đề xuất các phương án hợp tác đầu tư sản xuất Ethanol và Furfural. Furfuril tại đây. Sau hơn 2 năm xúc tiến triển khai. với tổng vốn đầu tư khoảng 1. Một nhà máy thức ăn gia súc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->