2 C u trúc v t lý c a 2.€ 2.4 C u trúc Logic € € .1 Khái ni m at am m a c ng a c ng € 2.3 C u trúc v t lý c a 2.

€ € . ch s Track (Cylinder) và ch s Sector. a t ch a thông tin trên các ng tròn ng tâm g i là: T o ( Track ). Trên b m t có ph l p v t li u có kh n ng nhi m t . Thông tin trên a c nh v theo a ch .€ a t là a làm b ng ch t d o ho c kim lo i. Trên m t Track l i c chia thành nhi u ph n nh g i là: Cung t (Sector). ch s m t a. xác nh qua tên a.

m i m t có 80 Tracks. có c u t o 2 m t a nh nhau.5 inchs ho c 5. m i track có 18 Sectors.€ Làm b ng ch t d o.25 inchs. c b o v bên trong m t l p v nh a c ng(Bao a).44 MB. Lo i thông d ng có dung l ng 1. ng kính c a a m m th ng là 3. € € .

V y dung l ng c a a ph thu c vào: ¾ S Byte/Sector ¾ S Sector/Track ¾ S Track/1 m t ¾ S m t a a .

không cho ghi lên a. L quay a: c ngàm ch t vào môtor trong a. u a. € € Khe ch ng ghi: Khi kéo ch t xu ng phí d i thì a ch cho ut c.€ Khe ghi/ c: Cho phép t ghi/ c s li u vào/ra Nhãn a: ghi thông tin c a ng i dùng (nên ghi b ng bút lông). cho phép quay a a s li u n v trí khe ghi/ c € .

5 inchs.Track ² Sector). Trên m t m t c a a c ng s u t >1 . t ng dung l ng cho a c ng ng i ta c u t o nhi u t m a x p ch ng lên nhau và cùng c g n ch t vào 1 tr c môtor. Cylinder: Là t p h p c a các Track có cùng s hi u. a c ng th ng là 3. Track.€ Th ng làm b ng kim lo i. Nh ng có s Side. Sector ánh s t 1. Sector l n h n. Side. Track ánh s t 0. ng kính c a Foot. Heads: c g n trên c n c a Môtor b c. Big € € € € € C u t o m t a c ng c ng gi ng v i a m m: (Side .

.

‡ Dung l ng c a a c ng c quy nh b i 3 thông s : Cylinder ± Heads ± Sector (C-H-S). ‡ Ví d : C 3390 9042 16383 H 16 15 16 S 63 63 63 Dung l ng 1.4 GB .7 GB 4. Th ng c ghi trên l ng a.3 GB 8.

.

.

.

E. . Các h i u hành c a MicroSoft dùng hai lo i phân khu c b n: ¾ Phân khu s € c p (Primary Partition): Phân khu b t bu c.Z). M i ph n g i là 1 phân khu (Partition).. ¾ Phân khu m . Có th ch a 1-23 a logic(D..€ M t a c ng v t lý có th chia ra nhi u ph n. có ch a 1 a logic duy nh t ( a C) r ng (Extended Partition): Không b t bu c.

.. Logic Drive (Z) .Primary Partition 1 Logic Drive duy nh t (C) v t lý Extended Partition Logic Drive (D) Logic Drive (E) ...

Me. ¾ NTFS (NT File System): Có th dùng cho Windows NT. 98. ¾ FAT 32 (File Allocation Table): Có th dùng cho Windows 98. . .€ a Logic có th nh n 1 trong nhi u ki u nh d ng khác nhau. . Xp . Xp . Xp . M i th h c a H i u hành có th s d ng 1 hay nhi u ki u nh d ng khác nhau. . 2K. € . 2K. ¾ FAT 16 (File Allocation Table): Có th dùng cho DOS. 2K. Me. . Windows 95. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful