BÀI 1: ĐỊNH TÍNH MỘT SỐ ION .......................................................................................

2
BÀI 5: XÁC ĐINH ĐỘ CỨNG TRONG NƯỚC ................................................................. 4
1. Lý thuyết ................................................................................................................... 4
2. Dụng cụ và thiết bị ................................................................................................... 4
3. Hóa chất .................................................................................................................... 4
4. Tiến hành .................................................................................................................. 4
4.1. Pha dung dịch ......................................................................................................... 4
4.2. Xác định độ cứng tạm thời ...................................................................................... 5
4.3. Xác định độ cứng tổng cộng ................................................................................... 5
5. Câu hỏi chuẩn bị ........................................................................................................ 5
BÀI 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI BẰNG PP KẾT TỦA OXALAT ...................... 6
1. Giới thiệu .................................................................................................................. 6
2. Các phương pháp xác định canxi ............................................................................... 6
BÀI 6: ĐỊNH LƯỢNG HÀM LƯỢNG NaCl TRONG NƯỚC MẮM ................................... 9
1. Nguyên tắc phương pháp ........................................................................................... 9
2. Những điều kiện chính............................................................................................... 9
3. Dụng cụ và hóa chất ................................................................................................ 10
4. Quá trình xác định ................................................................................................... 10
BÀI 3. XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT TRONG SỮA...................................................................... 12
1. Phạm vi áp dụng ...................................................................................................... 12
2. Dụng cụ ................................................................................................................... 12
3. Hoá chất .................................................................................................................. 12
4.Tiến hành ................................................................................................................. 12

1
Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn

- Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NO3-. 6. - Quan sát kết tủa vàng nâu tách ra. Thí nghiệm 4: Định tính ion NO3. Quan sát hiện tượng. lắc đều. đun nóng.BÀI 1: ĐỊNH TÍNH MỘT SỐ ION 1. Thí nghiệm 3: Định tính Borat bằng thuốc thử Cucumins - Cho vào ống nghiệm 5ml dung dịch Na2B4O7 5%. 2 Sưu tầm bởi: www.5ml NaOH 30%. - Thêm 0. - Thêm 1ml NH4OH 10%.bằng thuốc thử Diphenylamim - Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch Diphenylamine. - Quan sát hiện tượng. nếu có màu hồng xuất hiện. - Thêm 10ml nước cất.daihoc. - Quan sát của giấy. - Quan sát kết tủa xuất hiện. - Để khô tự nhiên trong tủ hút. Thí nghiệm 1: Định tính ion NH4+ bằng thuốc thử Nestler - Cho vào ống nghiệm vài giọt dung dịch NH4Cl 10 %.vn . Thí nghiệm 6: Định tính ion Cu2+ bằng thuốc thử NH3 - Cho vào ống nghiệm 3ml dung dịch Cu 2+ 5%. 5. - Nhúng giấy nghệ vàng (giấy có tẩm thuốc thử curcumin) vào ống nghiệm. - Pha loãng với 5ml nước cất.com. - Nhỏ từ từ từng giọt thuốc thử Nestler. - Thêm 1ml Formaldehyde 1%. - Nhỏ từng giọt Na2S 5%. - Thêm 5ml H2SO4 đậm đặc. 2. 3. Thí nghiệm 5: Định tính Formaldehyde - Cho vào ống nghiệm 3 ml dung dịch thuốc thử. Thí nghiệm 2: Định tính ion Pb2+ bằng thuốc thử Sulfua - Cho vào ống nghiệm vài giọt dung dịch thử Pb2+. tức là có mặt borat 4. - Quan sát hiện tượng.

com. Nêu ảnh hưởng của các chất trong từng thí nghiệm đến sức khỏe con người? 3 Sưu tầm bởi: www.daihoc. Trả lời câu hỏi: 1. Giải thích hiện tượng xãy ra? 3. - 5 giọt dung dịch Ag2SO4 20%. - Pha loãng với 3ml nước cất. Thí nghiệm 7: Định tính ion Mn2+ bằng thuốc thử K2S2O8 - Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch Mn2+ 1%. đun nóng.vn .7. - Thêm 1ml K2S2O8 10%. Viết phản ứng xảy ra cho từng thí nghiệm? 2. - Quan sát hiện tượng.

Giấy lọc băng xanh 1g Eriocrom black T 100g NaCl KCN 3% NaF 3%. Chỉ thị ETOO: Cân 1g Eriochrom black T + 100g NaCl.Các ion hóa trị 2 và 3 có ảnh hưởng đến quá trình do co sự tạo phức với EDTA. 4.01M.179 g EDTA. như Cu2+. Tiến hành 4. Vì vậy cần loại bỏ sự có mặt của các ion này bằng cách che. lưới amiang 1 pipet 25mL 1 pipet 10mL 1 bình định mức 100mL 3.2H2O 7. Mg2+ ảnh hưởng gì đến chất lượng của nước. 1.com.05N Dung dịch chuẩn HCl 0. Che là một quá trình tạo phức bền ở đây người ta cho các ion kim loại hóa trị 2 và 3 tạo phức với KCN và NaF.8g MgSO4. Từ thể tích tiêu tốn của EDTA. Nước có các ion này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thiết bị dùng trong sản xuất và ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm như thế nào? Nguyên lý của phương pháp kiểm: . Lý thuyết Tìm hiểu về độ cứng của nước: Ca2+. Hàm lượng Ca2+ và Mg2+ trong nước được xác định bằng cách cho tạo phức với EDTA ở pH 8-10. chỉ thị ETOO (Eryochroma Black T). 2.9 g NH4Cl + 143mL NH3 đđ..179 g EDTA. Điểm tương đương nhận được khi dung dịch chuyển từ màu vàng da cam sang màu hồng nhạt. Dụng cụ và thiết bị 3 becher 250mL 3 erlen 250mL 1 buret 25mL 1 phễu. . Fe3+. Al3+.Độ cứng tổng cộng: Độ cứng tổng cộng được xác định bằng tổng hàm lượng Canxi. Hóa chất Dung dịch chuẩn HCl 0. dung dịch chuyển từ đỏ nho sang xanh dương. Độ cứng tạm thời được tính theo đơn vị mĐg/l.9 g NH4Cl 143mL NH3đđ Dung dịch EDTA 0. Pha dung dịch Dung dịch tiêu chuẩn EDTA 0.7H2O + 50mL H2O + 16. nghiền và trộn đều.01N Chỉ thị MO 1% trong cồn.. ta tính được độ cứng tổng.BÀI 5: XÁC ĐINH ĐỘ CỨNG TRONG NƯỚC 1.1.Độ cứng tạm thời: Độ cứng tạm thời là số mdlgCanxi và Magie ở dạng Bicacbonat có trong một lít nước. Tại điểm tương đương. 4 Sưu tầm bởi: www. Dùng dung dịch HCl tiêu chuẩn để chuẩn trực tiếp mẫu nước có chứa độ cứng cabonat (mẫu trước và sau khi đun sôi) với chỉ thị MO.vn .daihoc.2H2O + 7. Định mức bằng nước cất đến 1000mL.7H2O 16.8g MgSO4. 1mĐg/l tương đương với 50mg CaCO3/l. trước khi chuẩn độ EDTA.05N Dung dịch đệm pH 10 gồm: 1. Magie và được biểu thị bằng mgCaCO3/l. Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả: . ống nhỏ giọt 1 đũa thủy tinh 1 cân phân tích 1 bếp điện.

Lấy chính xác 100mL dung dịch sau khi định mức chuyển vào erlen 250mL.com.2. C2.01N tới khi có sự chuyển màu như trên. để nguội. ghi thể tích của HCl 0. Ghi thể tích EDTA sử dụng Độ cứng tổng được tính theo đơn vị mg CaCO3/lít và theo công thức sau: 1000 Độ cứng tổng (mg CaCO3/lít) = md lg CaCO3.05N tới khi có sự đổi màu của dung dịch từ vàng cam sang màu hồng nhạt.05N tiêu tốn (V1 mL) Lấy 250mL mẫu nước chuyển vào beaker 250mL loại chịu nhiệt.3. Lắc đều Chuẩn độ trực tiếp mẫu bằng EDTA 0. lọc qua giấy lọc băng xanh. Độ cứng tạm thời được tính theo công thức sau: C  V  C2  V2 Độ cứng tạm thời (mdg/l) = 1 1  1000 Vm Trong đó: C1. Ghi thể tích của HCl 0.01N tiêu tốn (V2 mL). chuyển vào erlen 250mL Thêm 3-4 giọt MO 1% đem chuẩn bằng HCl 0.4. Cho thêm 5mL đệm pH =10. Câu hỏi chuẩn bị Trình bày tác động của Mg2 và Ca2+ đối với thực phẩm? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? Ý nghĩa của các phương pháp kiểm nghiệm trên trong thực tế? 5 Sưu tầm bởi: www. lắc đều. Xác định độ cứng tạm thời Lấy chính xác 100mL mẫu nước bằng bình định mức. EDTA Vm Trong đó: VEDTA : Thể tích của dung dịch EDTA NEDTA : Nồng độ của dung dịch EDTA sử dụng (0.vn . Vm: thể tích mẫu chuẩn độ (mL) 4. thêm 5 giọt KCN 3% và 5 giọt NaF 3% và ½ hạt bắp ETOO.05N) Vm : Thể tích mẫu chuẩn độ (50mL) mdlg CaCO3 = 100/2 = 50mg 5. Xác định độ cứng tổng cộng Dùng pipet lấy chính xác 50mL mẫu cho vào erlen. thêm 3 – 4 giọt MO 1% và chuẩn bằng dung dịch HCl 0.( NV ) . dùng nước cất để tráng rửa cặn trên giấy và định mức thành 250mL.daihoc. V1 là nồng độ và thể tích HCl sử dụng để chuẩn mẫu trước khi đun sôi. V2 là nồng độ và thể tích HCl sử dụng để chuẩn mẫu sau khi đun sôi.05N đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ nho sang màu xanh dương đậm (làm thêm 2 mẫu nữa để lấy kết quả trung bình). đun sôi mẫu nước 10 phút.

chắc.Cơ thể thừa hay thiếu canxi đều không tốt cho sức khỏe con người. việc tách các acid béo ra khỏi màng tế bào. Những người bị thiếu canxi thường gầy ốm. chiếm 1. nhưng làm cho xương yếu và dễ gẫy. magiê và kẽm.daihoc. bảo quản xương. Nếu hiện tượng này kéo dài. Murexid cho màu đỏ khi có Ca2+ tự do và màu lơ khi ion ấy ở dạng phức chất.vn . 2.Canxi là thành phần chính của xương và răng.Khi cơ thể không được tiếp tế đủ canxi (do ăn uống thiếu chất) các tuyến nội tiết sẽ tiết ra những hooc-môn có tác dụng điều động chất canxi của xương tan vào máu. xanh xao. nhịp đập của tim. máu chậm đông. vitamin B6.1. giúp xương phát triển và giữ được tính cứng. .Khi lượng canxi trong máu thấp quá mức bình thường. hay nhân tế bào có ảnh hưởng quyết định tới năng lượng của tế bào.Canxi còn có liên quan tới các hiện tượng co cơ. Tác dụng của canxi đối với cơ thể người: . Mg2+. và màu lơ khi những ion ấy ở dạng phức chất.BÀI 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI BẰNG PP KẾT TỦA OXALAT 1. xương sẽ bị yếu đi và dễ gẫy khi bị va chạm trong các tai nạn hoặc vấp ngã nhẹ. khiến cho tỷ lệ canxi trong máu không giảm. Tỷ lệ canxi ở màng tế bào. Chỉ vài chỉ thị màu đặc biệt mới phát hiện sự có mặt của Ca2+. đặc biệt với Ca. tránh hiện tượng đóng cặn tại các cơ quan nội tạng gây ra các bệnh sỏi. Giới thiệu Canxi là nguyên tố có nhiều nhất trong cơ thể của chúng ta. Do đó khi kiểm tra hàm lượng canxi trong thức ăn gia súc người ta dùng phương pháp định lượng dưới dạng oxalat. 98 – 99% canxi tập trung ở xương và răng. canxi có vai trò hàn gắn những điểm xương bị tổn thương. Phương pháp này có độ chính xác không cao do EDTA kết tủa không chọn lọc. tuyến thượng thận sẽ tiết ra một hoóc-môn để điều động lượng canxi của xương vào máu. .6% trọng lượng của mỗi người.com. Các phương pháp xác định canxi Có hai phương pháp xác định canxi: Phương pháp định lượng dưới dạng oxalate và phương pháp định lượng bằng Complexon III 2. . Cùng với phốtpho và magiê. bệnh tim mạch nên khi dùng thuốc để bổ sung thêm canxi cho người bệnh người ta thường dùng thêm các thuốc khác như: vitamin D. . 6 Sưu tầm bởi: www. Nhiều nhà khoa học còn cho rằng hện tượng thiếu canxi còn có liên quan cả tới bệnh cao huyết áp và ung thư đại tràng. thí dụ: Eriocrom den T cho màu đỏ khi có Ca2+. trong tế bào. Axit etylen – diamin – tetraxelic (trilon B) hoặc muối natri của nó ở môi trường kiềm. . cho với canxi một phức chất bền vững mà amoni oxalat cũng không phá hủy lấy Ca để cho tủa được. Phương pháp định lượng bằng Complexon III Nguyên lý: axit etylen – diamin – tetraxelic (trilon B) viết tắt là EDTA có khả năng tạo thành những phức chất với nhiều cation.Việc hấp thu canxi của cơ thể cần có sự kích thích và định hướng để canxi hoà nhập với các tế bào xương. Mg. sự đông đặc của máu. Mg2+ tự do. vitamin C.

Biết lượng oxalat có thể dễ dàng tính được hàm lượng canxi. kết tủa canxi dưới dạng canxi oxalat.Dung dịch HCl (1+3) . . Nguyên lý: Sau khi vô cơ hoá thực phẩm.KMnO4 0. được hòa tan từ kết tủa canxioxalat với thuốc thử pemanganat theo kỹ thuật chuẩn độ thay thế.Chuyển toàn bộ mẫu trong chén vào bình định mức 250 mL.Bình định mức dung tích 250 mL .5 g mẫu (đã được trộn và nghiền mịn) chính xác đến 0.Lắc đều và lọc.Dùng nước nóng rữa kết tủa.Thêm tiếp dung dịch NH4OH từng giọt cho đến pH = 5.Dung dịch (NH4)2C2O4 bão hòa (4.2. . không được màu cam.Thêm 40 mL HCl (1+3) và vài giọt HNO3.6 (dung dịch có màu cam nâu nhạt) . .Lọc qua giấy lọc định lượng .Thêm 2 giọt chỉ thị metyl red.2.Cốc dung tích 250 mL . Đun sôi.Nung ở nhiệt độ 6000C trong 2 giờ.Pha loãng dung dịch mẫu đến khoảng 150 mL. .0001g vào chén nung. thiết bị và hoá chất . Lọc.Thêm thật chậm (vừa thêm vừa khuấy đều) dung dịch (NH4)2C2O2 bão hòa (nếu màu đỏ chuyển thành cam hoặc vàng thì thêm từng giọt HCl (1+3) cho đến khi màu chuyển thành hồng nhạt.Chén nung . .vn .daihoc.0001g . Đun sôi.Dung dịch NH4OH (1+ 50) .Cân khoảng 2.Chỉ thị metyl red: hòa tan 1g metyl red trong 100 mL metanol Tiến hành thử Tiến hành thử nghiệm hai lần cho mỗi mẫu thử theo các bước sau: .2%) . Thêm 4 giọt HCl (1+3) thừa. . Lấy chén ra để nguội .com. Khi đó có một lượng tương đương kết tủa canxi oxalat bằng pemanganat.Tuỳ lượng canxi dự đoán có trong mẫu lấy 1 thể tích dịch lọc phù hợp vào cốc dung tích 250 mL.Cân phân tích chính xác đến 0. Định mức đến vạch.1N .Lò nung điều chỉnh nhiệt độ đến 6000C . mẫu phải có màu hồng nhạt.Dung dịch H2SO4 đậm đặc .Đũa thuỷ tinh . . để nguội. Phản ứng xảy ra như sau: Ca2+ + H2C2O4 → CaC2O4 + 2H+ CaC2O4 + H2SO4 → CaSO4 + H2C2O4 5H2C2O4 + 2KMnO4 + 4H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 + 8H20 Dụng cụ. 7 Sưu tầm bởi: www. rửa kết tủa và định lượng bằng KMnO4 ở môi trường H2SO4. Người ta cho vào dung dịch canxi cần phân tích một thuốc thử như amoni oxalat.Để qua đêm hoặc cho kết tủa hoàn toàn . Phương pháp định lượng dưới dạng oxalat Đặc trưng của phương pháp pemanganat xác định canxi: Hàm lượng Canxi sẽ được xác định thông qua quá trình chuẩn độ ion oxalat. đến khi nước rữa không còn ion Cl-.Thêm nước đến khoảng vừa đủ 100 mL. .Khi có lượng thừa NH4OH thêm tiếp dung dịch HCl (1 + 3) cho đến khi dung dịch có màu hồng.

mL VS: Thể tích dung dịch KMnO4 chuẩn mẫu thử.Thực hiện mẫu trắng với lượng thuốc thử và trình tự như trên nhưng thay mẫu thử bằng nước cất Tính kết quả Hàm lượng canxi được tính theo công thức: V  VB  * N * k * 2 X S M Trong đó: N: Nồng độ dung dịch KMnO4. dùng KMnO4 0.Hứng tất cả các dịch rửa vào cốc . mL k: Hệ số pha loãng M: Khối lượng mẫu. Nếu thực phẩm chứa ít canxi. gạn nước trong ở phía trên.Đục thủng giấy lọc rồi rửa giấy lọc bằng hỗn hợp 125 mL nước và 5 mL H2SO4 .Chuẩn độ dung dịch bằng mẫu KMnO4 0. chưa rữa hết ion Cl. g X: Hàm lượng Canxi.Do thao tác .05N hay 0.Khi rửa tủa canxi. .daihoc. kết tủa phía trong không hoà tan được và định lượng sẽ sai số thiếu. % Chú thích: . dùng KMnO4 0. .com.Đun đến 700C .1N.Nếu thực phẩm chứa nhiều canxi.1N đến màu hồng nhạt (thêm giấy lọc vào tiếp tục chuẩn độ nếu cần).Nên tránh đổ thẳng H2SO4 20% lên giấy lọc vì CaSO4 hình thành sẽ mau chóng làm màng bao bọc kết tủa. .Nếu có nhiều kết tủa có thể cho thêm một ít axit pecloric loãng để hòa tan trước khi chuẩn độ. cho nước vào rửa cặn rồi lại ly tâm). Kết quả có thể sai số do: . .Nếu ít kết tủa có thể rửa kết tủa theo cách ly tâm (ly tâm.02N.Do chuẩn độ 8 Sưu tầm bởi: www. N VB: Thể tích dung dịch KMnO4 chuẩn mẫu trắng..vn .

khi có xuất hiện kết tủa đỏ gạch: 2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2KNO3 %Clo = mdlg Cl. tại điểm tương đương. ít gây sai số. Còn môi trường kiềm sẽ tiêu tốn AgNO3 nhiều do sinh ra AgOH và AgOH thủy phân thành Ag2O kết tủa đen.vn . Nguyên tắc phương pháp Dựa trên cơ sở của phương pháp chuẩn độ kết tủa. dùng dung dịch AgNO3 tiêu chuẩn trực tiếp xuống mẫu muối ăn có chứa Cl-.(NV)AgNO3.5 – 7. b. độ nhạy của chỉ thị giảm.0355 gam 2.Liều lượng và nồng độ chỉ thị Theo tính toán mỗi lần chuẩn với 25ml dung dịch.2). thành phần chủ yếu là NaCl chiếm 89-90 %. 9 Sưu tầm bởi: www.2) vẫn đảm bảo AgCl hình thành hoàn toàn trước. phản ứng thực hiện trong môi trường trung tính (pH = 6. Những điều kiện chính a. một lượng tạp chất không tan và một lượng nhỏ muối CaCl2.daihoc. MgCl2.BÀI 6: ĐỊNH LƯỢNG HÀM LƯỢNG NACL TRONG NƯỚC MẮM Trong muối ăn. ít gây sai số. Vxd mbd Với mdlg Cl = 0. AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 Nhận biết điểm tương đương bằng chỉ thị K2CrO4.com.Hòa tan mẫu bằng nước cất nóng. Vdm 100 . cần cho 4 – 5 giọt K2CrO4 5% là thích hợp. Ag2CrO4 hình thành rõ rệt. kết quả chuẩn độ sẽ sai c.… thường dùng phương pháp Mohn để định lượng các muối Clorua trong muối ăn 1. cần lọc bỏ tạp chất không tan.Điều kiện môi trường chuẩn độ: Chuẩn trong môi trường sát trung tính (pH = 6-5 – 7. Nếu môi trường axit thì Ag2CrO4 dễ tan.

0  0. Quá trình xác định 1. Quá trình xác định Cân chính xác 1. luôn bảo quản trong bình hút ẩm.05N dùng thiết lập nồng độ cho dung dịch AgNO3 0.3 cốc 250 ml - Buret 25 ml - Bóp cao su .Nếu liều lượng chỉ thị nhiều hơn.vn . Thiết lập nồng độ cho dung dịch AgNO3 0. Nếu liều lượng chỉ thị ít.05N - Chỉ thị K2CrO4 5% 3.com.1.daihoc. Hòa tan bằng nước cất 10 Sưu tầm bởi: www. đã được nghiện mịn). thêm 4 – 5 giọt chỉ thị K2CrO4 5%.05N Sinh viên tính cân chính xác một lượng cân KCl để pha 250 ml KCl 0. chuyển vào bình nón 250ml. - Dụng cụ Đũa thủy tinh . sai lệch giữa ba lần chuẩn  0.1ml NAgNO3  ( NV ) KCl VAgNO3 2.2.0002g mẫu muối ăn (đã đuợc sấy kỹ ở 105 0C khoảng 2 giờ. đun sôi rồi chuẩn dung dịch bằng AgNO3 0.05N tới khi xuất hiện kết tủa đỏ gạch Ag2CrO4 Cần thí nghiệm 3 lần.3 erlen 250 ml .2 Pipet 10 ml 4.05N Hút chính xác 10-25 ml dung dịch KCl vừa pha. tại điểm tương đương màu vàng dung dịch sẽ đậm. nhận biết tương đương khó. ảnh hưởng việc nhận kết tủa đỏ gạch thường dẫn đến việc nhận điểm tương đương sớm hơn. 3. Hóa chất - Mẫu muối ăn - Dung dịch AgNO3 0. cũng gây sai số. Dụng cụ và hóa chất 3.

com. Câu hỏi 1.daihoc.05N tới khi xuất hiện kết tủa đỏ gạch Ag2CrO4 Cần thí nghiệm 3 lần. chuyển vào bình nón 150 – 250ml. Trình bày cơ sở của phương pháp Mohn? Phương pháp xác định bị ảnh hưởng bởi ion nào ? So sánh với phương pháp Vohlhard? Tại sao phải đun sôi trước khi chuẩn độ? 11 Sưu tầm bởi: www. dùng nước cất để tráng rửa sạch giấy lọc.1ml. lọc qua giấy lọc dày (loại tạp chất không tan).vn . 3. đun sôi rồi chuẩn dung dịch bằng AgNO3 0. sai lệch giữa ba lần chuẩn  0. 2. Hút chính xác 10-25 ml dung dịch. Kết quả được tính như công thức đã ghi 5. 4. Lắc trộn đều.nóng. thêm 4 – 5 giọt chỉ thị K2CrO4 5%. để nguội và định mức thành 250ml dung dịch.

mL Hàm lượng acid trong sữa tươi (% acid lactid) được tính thheo công thức: % Acid = V/20  Xác định theo đơn vị độ T: Trộn đều mẫu.1 mL. Thêm vào 3 – 5 giọt dung dịch Phenolphtalein.BÀI 3. Đọc thể tích dung dịch NaOH 0. Dụng cụ Pipet 10 mL có vạch chia 0.1 N cho đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt bền trong 30 giây. Định phân với dung dịch NaOH 0. lắc đều.1 mL. Hoá chất Dung dịch Phenolphtalêin 1%. lắc đều.1N cho đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt bền trong 30 giây.1 N 4. Thêm vào 3 – 5 giọt dung dịch Phenolphtalein.daihoc.vn . Dung dịch NaOH 0. mL Hàm lượng acid trong sữa tươi (độ T) được tính theo công thức: 0T = 10. Phạm vi áp dụng Áp dụng kiểm tra sữa tươi nguyên liệu và thành phẩm 2.V 12 Sưu tầm bởi: www.Tiến hành  Xác định theo đơn vị % acid lactic: Trộn đều mẫu. XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT TRONG SỮA 1.6 mL sữa tươi vào cốc thuỷ tinh. Định phân với dung dịch NaOH 0. dùng Pipet chuyển 10 mL sữa tươi vào cốc thuỷ tinh.1N tiêu tốn. Đọc thể tích dung dịch NaOH 0. dùng Pipet chuyển 17. Cốc thuỷ tinh 250 mL 3.1N tiêu tốn.com. Pipet hay Buret 10 – 25 mL có vạch chia 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful