P. 1
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐẨY KIM LOẠI

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐẨY KIM LOẠI

|Views: 768|Likes:
Được xuất bản bởituan_tu_tu823958

More info:

Published by: tuan_tu_tu823958 on Jun 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Chuyên đề: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI Dạng 1: Một kim loại tác dụng với một

muối Câu 1.Nhúng một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4, chờ cho phản ứng xong lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch ,rửa nhẹ, lau khô,thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam.Tính khối lượng sắt đã phản ứng và nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng. Câu 2.Ngâm một lá Zn nhỏ trong một dung dịch có chứa 2,24 g ion kim loại có điện tích 2+, phản ứng xong ,thấy khối lượng lá Zn tăng thêm 0,94 gam. Hãy xác định tên của ion kim loại trong dung dịch. Câu 3.Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 15 g trong 340 g dung dịch AgNO3 6%. Sau một thời gian lấy ra thấy lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Xác định khối lượng của vật sau phản ứng. Câu 4: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO4 đến khi dung dịch hết màu xanh thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Nếu lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thấy có m gam kết tủa tạo thành. Tính giá trị của m. BTVN Câu 1: Nhúng một thanh kẽm có khối lượng 20 gam vào dung dịch Cu(NO3)2 một thời gian thấy khối lượng thanh kẽm giảm 1% so với khối lượng ban đầu. Tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng. Câu 2: Hoà tan hoàn toàn một lượng Zn trong dung dịch AgNO3 loãng dư thấy khối lượng chất rắn tăng 3,02 gam so với khối lượng kẽm ban đầu. Cũng lấy lượng Zn như trên cho tác dụng hết với oxi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m bằng bao nhiêu? Câu 3: Nhúng một thanh kim loại M (hoá trị 2) có khối lượng 20 gam vào dung dịch AgNO3 một thời gian thấy khối lượng thanh M tăng 15,1% so với khối lượng ban đầu. Nếu lấy lượng M bằng lượng M tham gia phản ứng trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,448 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M

Gv. Dương Văn Tuấn

1

Đem nung C trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. b.Cho 8. (4.16 g b.4 gam bột Zn với 400 ml dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2.2 gam chất rắn .m1 = 2. Cho 2.1M và Cu(NO3)2 0. Cho dung dịch C tác dụng với NaOH dư thu được 3. Tính số gam chất rắn A. ( 0.2M ) Câu 2.2M. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 17.82 gam kết tủa. Fe(NO3)2 thu được chất rắn có khối lượng 13. a. Dương Văn Tuấn 2 . nồng độ mỗi muối là 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn D nặng 15. Câu 3.16 g c. Thêm vào dung dịch B một lượng NaOH dư thu được kết tủa C.Tính m. Biện luận tìm khả năng xảy ra của vài toán. b. Tính % khối lượng các chất trong A.1 M.08g) b. a. m1 = 8.5M. Câu 2. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m1 gam chất rắn A và dung dịch B. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B. Khi phản ứng kết thúc thu được 3.5M.24 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0. Tính m và khối lượng chất rắn D khi: a.05 gam Al vào dung dịch A chứa 2 muối Cu(NO3)2. Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 8.125M và 0. b.68 gam kết tủa của 2 hiddroxit kim loại. Lắc 10.44 gam chất rắn B và dung dịch C.Tính a.Cho a gam bột Fe vào 200 ml dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. a. a. Cho 4.84 gam chất rắn B và dung dịch C.04 g Câu 3. Cho m gam Mg vào 300 ml dung dịch X chứa AgNO3 0.Dạng 2: Một kim loại tác dụng với hỗn hợp 2 muối Câu 1.( 0.35M và 0. Tính nồng độ mol các muối trong dung dịch A BTVN Câu 1. Nung C ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3. Sau phản ứng thu được chất rắn A và dung dịch B.8 gam chất rắn B và dung dịch C gồm 2 muối.Tính nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch X.1 M và CuSO4 0. Biết B không tác dụng với dung dịch NaOH.Xác định thành phần chất rắn E và khối lượng của E. Sau phản ứng thu được chất rắn A và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa C.1 g bột Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1.28 gam và dung dịch b.Cho m gam bột Fe vào 1 lít dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. m1 = 5.5M ) Câu 4. Cho Gv.

168 g chất rắn C. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0.2 lít dung dịch AgNO3 . Tính nồng đọ mol của dunhg dịch AgNO3. Nung C ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam oxit. Cho 2. Dương Văn Tuấn 3 . Sau khi kết thúc các phản ứng. Câu 5. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. Câu 4. Cho 24.144 gam hỗn hợp A gồm Fe. a. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 7. lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Đem kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2.7g chất rắn T gồm 2 oxit kim loại. b. Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch ban đầu. Nung D trong bình kín đến khối lượng không đổi thu được 1. Cho hỗn hợp X gồm 0.Tính % khối lượng Mg trong A và nồng độ mol của dung dịch CuCl2 ban đầu.2 mol CuCl2 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Câu 4.1 mol Al tác dụng với dung dịch chứa 0. Câu 2. Cho X tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Tính thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu. Dạng 3: Hỗn hợp 2 kim loại tác dụng với một muối Câu 1.dung dịch C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa D.92g chất rắn Y. Tính khối lượng mỗi muối trong dung dịch A.58 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 125ml dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1.6 gam so với khối lượng ban đầu.1 mol Fe và 0. Tính khối lượng của Fe đã tham gia phản ứng. Cho 8. Cho 1.8 gam chất rắn. Cho dung dịch B tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa C. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Cu tác dụng với 0.2 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe (với tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với CuSO4 một thời gian thấy khối lượng chất rắn tăng 0.4 gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được chất rắn A có khối lượng 24.56 gam chất rắn. Câu 3. Tính giá trị của m.8 gam và dung dịch B. Gv.

36 gam chất rắn E.Dung dịch B cho tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa C.8g chất rắn.56g chất rắn. Tính % khối lượng 2 kim loại trong A.22M. tính V ? Câu 4. Cho 12.7 gam hh A gồm Fe và Mg vào 400ml dd CuSO4 aM. sau phản ứng thu dược dung dịch B và 7. Cho dung dịch B tác dụng với NaOH dư. Thêm NaOH dư vào dd C. Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra. Fe tác dụng với 100 gam dung dịch CuSO4 48% . thu được rắn A và dung dịch B. Tính % về khối lượng các chất trong A và CM của dung dịch AgNO3 Câu 5.Tính khối lượng rắn D.14g hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 0.BTVN. Câu 1.Tính thành phần % Mg và Fe trong hỗn hợp và nồng độ mol của dung dịch AgNO3 Câu 6. Cho 1.08g chất rắn.5 gam chất rắnD.88g hỗn hợp gồm Mg và Fe vào 700ml dung dịch AgNO3.96g X trên vào 2 lít dung dịch AgNO3 cùng nồng độ thì tạo 28. Câu 2.96g hh X gồm kim loại Zn và Fe vào 1 lít dung dịch AgNO3 thì thu đc 16. Câu 3. Nung C ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được rắn D.Cho 5.1M thu được 3.72 g dung dich D. Dương Văn Tuấn 4 . Nồng độ của dung dịch AgNO3 là bao nhiêu? Gv.Cho NaOH dư vào D rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 14g chất rắn.3 gam chất rắn B và dd C. b. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 1.96 lít NO2 (đktc). phản ứng xong thu được 2. b. lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 2.92g chất rắn Y.Hoà tan hết A vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo ra 8. thu kết tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 1.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.1 gam hỗn hợp gồm Zn.36 gam hh bột A tác dụng với V ml AgNO3 0.Cho 12. Tính % khối lượng của Cu trong hỗn hợp và Tổng nồng độ mol của muối trong dung dịch X. Cho 15.2 lít dung dịch AgNO_3. a.Cho 2. a. Tính % khối lượng trong E.28 gam hỗn hợp A gồm Cu và Fe vào 1 lít dung dịch Fe2(SO4)3 0. Cho 1.168g chất rắn C. Nếu cho cũng 5.sau khi phản ứng thu được chất rắn C nặng 48.

3 M.57gam hỗn hợp A gồm Zn và Al vào 100 ml dung dịch B gồm Cu(NO3)2 0. a. Cho 1.81 gam Al vào 500 ml dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 8.672 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và nồng độ mol các muối trong dung dịch thu được. Gv. Câu 2.1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn Y và dung dịch X chỉ chứa 2 muối. a. Câu 3. c.1M và AgNO3 0. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0. Hỏi những chất nào phản ứng hết sau phản ứng.8 g Fe vào 500 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0. b. Tính giá trị của m. Tính giá trị của m.8 gam Fe và 0.12 g chất rắn Y gồm 3 kim loại.Cho 0. Số lượng chất phản ứng hết khi cho A tác dụng với B là bao nhiêu chất? b.54 g Al và 2.thu được dung dịch A và hỗn hợp kim loại B. c. Coi thể tích dung dịch không đổi. Tính nồng độ các chất trong dung dịch X.Dạng 4: Nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối Câu 1. Cho hỗn hợp A gồm 2. Dương Văn Tuấn 5 . Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch B. Ngâm Y trong H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra.3M và AgNO3 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->