P. 1
4- Noi Dung Cu the Mot So Khoa Hoc KY NANG

4- Noi Dung Cu the Mot So Khoa Hoc KY NANG

|Views: 51|Likes:
Được xuất bản bởixyz_arc

More info:

Published by: xyz_arc on Jun 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

KỸ NĂNG TƯ DUY HỆ THỐNG

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp; • Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức, doanh nghiệp; • Các chuyên viên, nhân viên trong các tổ chức, doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng tư duy hệ thống trong công việc. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Tổng quan về hệ thống: • Định nghĩa về hệ thống; • Ranh giới xác định phạm vi của hệ thống; • Môi trường bên trong và bên ngoài của hệ thống; • Các yếu tố đầu vào và đầu ra của hệ thống; • Các phần tử của hệ thống; • Cơ chế vận hành các phần tử của hệ thống. 2. Các lý về hệ thống: • Các đặc điểm của hệ thống; • Các nguyên tắc hệ thống; • Các chiều của hệ thống; • Phân loại hệ thống; • Tính qui luật của hệ thống; • Mô hình văn hóa- xã hội liên quan đến hệ thống. 3. Phương pháp luận về tư duy hệ thống: • Thế nào là khái niệm và định nghĩa về một thao tác; • Phương pháp luận xác định vấn đề; • Phương pháp về thiết kế giải pháp. 4. Tổng kết chương trình. PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm, mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng, lấy người học làm trung tâm. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc, sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh, tình huống, … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học, học viên có thể nắm vững phương pháp luận về tưu duy hệ thống từ đó giải quyết được mọi vấn đề dựa trên nền tảng phương pháp luận tư duy này.

KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp; • Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức, doanh nghiệp; • Các chuyên viên, nhân viên trong các tổ chức, doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng quản lý sự thay đổi trong công việc. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Tại sao phải thay đổi: • Cơ hội và thách thức của quá trình toàn cầu hóa; • Tầm quan trọng và sự cần thiết của thay đổi; • Nếu muốn khác trước, bắt buộc phải chủ động thay đổi. 2. Phân tích môi trường dẫn đến sự thay đổi: • Phân tích vĩ mô: mô hình PESTEL; • Phân tích vi mô: mô hình S.W.O.T. và mô hình BSC (Balanced Scorecard) về ngành nghề, đối thủ, và thực trang của doanh nghiệp; • Phân loại sự thay đổi; • Định hướng tương lai. 3. Qui trình thực hiện sự thay đổi: • Phương pháp xác lập mục tiêu cho sự thay đổi; • Lập kế hoạch hành động và thực thi việc thay đổi; • Truyền đạt và huấn luyện nhân viên về sự thay đổi; • Thể chế hóa các chương trình mới trong quá trình thay đổi; • Xây dựng và triển khai văn hóa mới về sự thay đổi; • Phương pháp giám sát và đánh giá sự thay đổi; • Phương pháp điều chỉnh kế hoạch thay đổi kịp thời. 4. Những rào cản đối với sự thay đổi: • Vì sao con người ngại thay đổi; • Phân loại nhân viên trong quá trình thay đổi; • Các rào cản phổ biến trong quá trình thay đổi và phương pháp vượt qua rào cản. 5. Điều gì đang xảy ra trong thực tế: • Sự thật về “thay đổi nửa vời”; • Tại sao các công ty thất bại khi thay đổi; • Những bài học đắt giá về sự thay đổi. 6. Làm thế nào để duy trì sự thay đổi: PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm, mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng, lấy người học làm trung tâm. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc, sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh, tình huống, … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học, học viên có thể: • Nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của sự thay đổi trong hoàn cảnh hiện nay. • Chủ động thay đổi và có phương pháp hoạch định sự thay đổi, kiểm soát và đánh giá sự thay đổi nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra.

A. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. Qui trình quản lý thời gian: • Phương pháp Pareto hay qui luật 20/80. 2. doanh nghiệp. • Phần 2: Quan trọng và không khẩn cấp. • Thực hành. tháng. Các công cụ hỗ trợ quản lý thời gian: • Các công cụ và phần mềm tiện ích hỗ trợ cho việc quản lý thời gian. • Bạn làm gì với thời gian một ngày 24 tiếng?. doanh nghiệp. 4. • Nâng cao hiệu suất làm việc. • Qui trình thiết lập kế hoạch & quản lý thời gian hiệu quả. Hiểu về “Thời gian”: • Liệu thời gian có là “vàng.KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. 3. • Ứng dụng phương pháp khoa học quản lý thời gian và xác lập mục tiêu công việc hiệu quả và tối ưu. bạc”?. • Tầm quan trọng của thời gian và quản lý thời gian. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.T. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. . • Các Giám đốc chức năng.R. • Thực hành. lấy người học làm trung tâm. học viên có thể: • Lập kế hoạch làm việc theo năm.). • Thực hành. tình huống. quý. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. Xác lập mục tiêu: • Xác lập mục tiêu: MBO (Management by Objectives & S. doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng thời gian trong công việc và cuộc sống hàng ngày. • Thực hành. PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. tuần và ngày. nhân viên trong các tổ chức.M. • Phần 3: Không quan trọng và khẩn cấp. • Mẫu biểu vận dụng vào thực tế. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. tuần. • Xác định và phân tích các nguồn lực. tháng. 5. • Phương pháp lên kế hoạch năm. • Nhận dạng “kẻ ăn cắp thời gian” và phương pháp loại trừ. Ma trận quản lý thời gian: • Phần 1: Quan trọng và khẩn cấp. • Phần 4: Không quan trọng và không khẩn cấp. quí. • Các chuyên viên. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. • Triển khai thực hiện và đánh giá kết quả. • Tại sao bạn làm theo cách như vậy?.

kỹ năng viết đúng chuẩn. chuyên nghiệp. 3. Phần kết thúc. doanh nghiệp. Thực hành PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. Thực hành. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. Kỹ năng nâng cao hiệu quả cho người thuyết trình: Tìm hiểu tâm lý khi thuyết trình trước mọi người. phong cách. đúng chuẩn các hình thức trình bày dưới dạng văn bản. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. • Hiểu biết và vận dụng chuyên sâu. 5. • Xác định. • Thực hành thực tế. đánh giá. Soạn thảo tài liệu. Thực hiện thuyết trình: Phần mở đầu. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Hiểu cách thức gia tăng sự tư tin khi thuyết trình. Phương pháp luyện tập khi thuyết trình hiệu quả. 2. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. chuẩn bị các dụng cụ. phân tích và phân loại thuyết trình. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC • Cung cấp số kiến thức tổng quát về thuyết trình. • Diễn tập. doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông. Xây dựng nội dung. Trình bày dưới dạng văn bản: • Tầm quan trọng của trình bày dưới dạng văn bản. nguồn tài liệu. • Rèn luyện khả năng nói trước đám đông sao cho có hiệu quả nhất. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. • Chuẩn bị tài liệu. 4. thực hành. • Giúp hình thành phong cách thuyết trình của riêng cá nhân và biết cách tạo các yếu tố thu hút cho bài thuyết trình của riêng mình. phân loại và phân tích các loại văn bản. nhân viên trong các tổ chức. Thực hành. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. • Xác định. Phần nội dung chính. doanh nghiệp. Chuẩn bị thuyết trình: • Tầm quan trọng của thuyết trình. • Các Giám đốc chức năng. . tình huống. Các kỹ năng và kỹ thuật để vượt qua “nỗi sợ hãi” khi thuyết trình. Soạn nội dung thuyết trình: Xác định mục tiêu. màu sắc và hình ảnh. • Các chuyên viên.KỸ NĂNG TRÌNH BÀY VÀ THUYẾT TRÌNH ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong tổ chức. viết tiêu bản. • Xác định và phân tích các công cụ truyền thông tin. • Xác định và phân tích môi trường giao dịch. lấy người học làm trung tâm. • Xác định và phân tích đối tượng giao dịch. Các kỹ năng và kỹ thuật để xử lý các “sự cố” phát sinh khi thuyết trình. • Xác định và phân tích người nghe. chuyên nghiệp cho từng loại. • Các loại hình văn bản.

Sử dụng các kỹ năng và kỹ thuậ t hiện đại để vượt qua “nỗi sợ hãi” và kiểm soát “người nghe” khi trình bày. Tạo sự ảnh hưởng. đối tác. .• • • Sử dụng thành thạo kỹ thuật trình bày hiện đại và với phong cách tự tin. thuyết phục. thuyết phục và tin tường đến khách hàng. nhân viên. lãnh đạo và tổ chức.

Đánh giá và tổng kết chương trình PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. Gây dựng niềm tin nơi người khác: Kỹ năng lắng nghe. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. Kế hoạch hành động cá nhân: Phương pháp tự mình phát triển các kỹ thuật xử ký stress hiệu quả. 4. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. học viên có thể hiểu các nguyên nhân gây ra stress để từ đó có các phương pháp nhằm giảm sự ảnh hưởng do stress gây ra. 2. tình huống. giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. Phương pháp xử lý các phản hồi. Thấu hiểu vị trí và công việc của người khác. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. • Nhận thức cá nhân về Stress như thế nào? • Thực hành. Stress là gì? • Stress tại nơi làm việc. • Xử lý các trường hợp “khó chịu”. doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng quản lý Stress trong công việc. nhân viên trong các tổ chức. • Các chuyên viên. Làm thế nào để áo dụng các kỹ thuật này vào thực tế của từng cá nhân. doanh nghiệp.KỸ NĂNG QUẢN LÝ STRESS ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong tổ chức. • Stress tại gia đình. 5. • Stress ở quan hệ xã hội. lấy người học làm trung tâm. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. 3. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. Phát triển sự tự tin của bản thân: • Phương pháp sử dụng ngôn ngữ hình thể và tất cả các giác quan. • Thực hành. doanh nghiệp. • Phương pháp vượt qua sự lo âu và sợ hãi. • Các Giám đốc chức năng. . Thực hành.

Phương pháp và công cụ để Quản lý Con người hiệu quả: • Đánh giá nhân viên. để lắng nghe nhân viên … hiệu quả. Tổng kết chương trình PHƯƠNG PHÁP Phương pháp giảng dạy hiện đại sẽ được sử dụng trong khóa học nhằm khuyến khích sự tham gia của học viên. • Giúp bạn nâng cao kỹ năng Quản lý Con người • Cung cấp cho bạn những tư duy và triết lý mới nhất về Quản lý Con người • Cung cấp các công cụ và phương pháp cần thiết có liên quan đến Quản lý Con người. Thảo luận nhóm. . • Giúp bạn trang bị những kỹ năng lãnh đạo để nâng cao năng lực của cả đội ngũ do mình quản lý. những nhân viên khác biệt về nhiều mặt. những nhân viên “khó chịu nhất”. để huấn luyện và phát triển nhân viên. Tư duy và Triết lý Con người: • Suy nghĩ về Quản lý Con người • Cá nhân người Quản lý 2. những phương pháp cần thiết để đánh giá nhân viên. Trong khóa học sẽ sử dụng: Giới thiệu các khái niệm. • Giúp quản lý và làm việc hiệu quả với mọi nhân viên. Bài tập tình huống. kể cả với nhân viên giỏi hơn mình. 6 phương pháp đánh giá nhân viên • Tạo động lực làm việc cho nhân viên • Sắp xếp và phát triển đội ngũ • Giao tiếp với nhân viên • Giải quyết mâu thuẫn và xung đột giữa nhân viên 3. phát huy tính chủ động và sáng tạo của học viên giúp họ kết hợp được giữa lý thuyết và thực hành. để sắp xếp.KỸ NĂNG QUẢN LÝ CON NGƯỜI ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Ban giám đốc • Các cấp Quản lý. bố trí công việc cho nhân viên.Thực hành KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC • Chương trình sẽ cung cấp những tư duy mới nhất về quản lý con người. để tạo động lực làm việc cho nhân viên. chuyên viên phòng hành chính Nhân sự • Những người muốn hệ thống lại và nâng cac kỹ năng Quản lý Con người NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.

• Cấu trúc buổi họp. • Công việc của người tham dự.KỸ NĂNG QUẢN LÝ CUỘC HỌP ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong tổ chức. phương pháp. 3. học viên có thể: • Chuẩn bị. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. • Kỹ thuật so sánh. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. tình huống. địa điểm. Đừng “Chết vì hội họp”: • Tại sao phải họp? • Có nhất thiết phải … họp? 2. • Lập chương trình họp. Tiến trình buổi họp: • Vai trò của người điều khiển. • Xử lý tình huống trong buổi họp. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng quản lý cuộc họp trong công việc hàng ngày. tài liệu. • Nguyên tắc ghi biên bản họp. Kết thúc cuộc họp: • Thông báo và triển khai kết quả cuộc họp. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. Thực hành PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. doanh nghiệp. • Các Giám đốc chức năng. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. Chuẩn bị cuộc họp: • Mục tiêu buổi họp. • Trình bày trong buổi họp. • Chuẩn bị: danh sách người tham dự. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Đánh giá kết quả cuộc họp. tổ chức và tham gia cuộc họp hiệu quả • Đạt được mục tiêu mà cuộc họp đề ra và triển khai thực hiện và đánh giá kết quả cuộc họp • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho cuộc họp . thư mời. doanh nghiệp. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. 5. 6. Giải quyết vấn đề trong buổi họp: • Kỹ thuật brainstorming trong buổi họp. • Quản lý thời gian trong buổi họp. • Qui trình của cuộc họp. 4. lấy người học làm trung tâm.

KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. • Nâng cao tính chuyên nghiệp của các cấp quản lý trong doanh nghiệp. . tình huống. • Khi nào áp dụng các phong cách lãnh đạo hiệu quả. Các nhân tố động viên bản thân. PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. Tiêu chuẩn để xây dựng một đội ngũ chiến thắng. Tự động viên. Động viên nhóm: Nguồn động viên. • Định hướng để trở thành lãnh đạo nhóm giỏi. doanh nghiệp. • Các Giám đốc chức năng. Các giai đoạn phát triển đội nhóm. lấy người học làm trung tâm. Xây dựng định hướng cho đội phát triễn (Team visioning): • Vision là gì? • Ý nghĩa tầm nhìn công ty của bạn và của nhóm bạn. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. Thỏa mãn nhu cầu động viên. • Lãnh đạo tình huống. học viên có thể: • Hiểu rõ năng lực lãnh đạo đội nhóm. doanh nghiệp. • Định hướng của đội. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. 2. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. Phong cách lãnh đạo: • Các phong cách lãnh đạo. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. • Các cơ hội để xây dựng định hướng. 4. • Hoàn thiện các kỹ năng xây dựng đội nhóm năng lực cao. Một số hạn chế trong đội nhóm. Năng lực lãnh đạo: • Năng lực lãnh đạo là gì? • Phẩm chất một nhà lãnh đạo nhóm thành công. Xây dựng & phát triển đội ngũ: Thế nào là đội nhóm? Lợi ích của đội nhóm năng lực cao. Các ý tưởng về động viên. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng quản lý đội nhóm trong công việc. Các lý thuyết động viên. 3. 5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.

Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra. bạn có thể: - Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn. when. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định.KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. tình huống. Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý viên khác. doanh nghiệp. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH - Xác định mục tiêu. doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng kế hoạch hóa trong công việc. • Các chuyên viên. who Xác định cách thức thực hiện 1H (how) Xác định phương pháp kiểm soát – 1C (control) Xác định phương pháp kiểm tra – 1C (check) Xác định nguồn lực thực hiện 5M PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. nhân viên trong các tổ chức. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. bạn có thể bỏ sót nhiều nội dung công việc. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. doanh nghiệp. . yêu cầu công việc 1W (why) Xác định nội dung công việc 1W (what) Xác định 3W: where. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khi hoàn tất chương trình này. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. Đó chính là một lỗ hổng trong hoạch định công việc. Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức. Khi bắt đầu một công việc mới. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. lấy người học làm trung tâm. • Các Giám đốc chức năng. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. làm thế nào để triển khai công việc đó hoàn hảo? Nếu bạn không có phương pháp để xác định đầy đủ các yếu tố.

Lập kế hoạch phỏng vấn: • Phương pháp thiết lập nội dung câu hỏi. Những điều nên tránh khi phỏng phấn và đánh giá ứng viên PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. • Đánh giá sau khi phỏng vấn. • Kết thúc cuộc phỏng vấn.KỸ NĂNG PHỎNG VẤN ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. • Kỷ luật nhân viên. • Đánh giá công việc. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. kiến thức. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Hỏi về kinh nghiệm. • Thực hành. • Các Giám đốc chức năng. • Thực hiện nội dung phỏng vấn. • Thời gian. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. • Hiểu và vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả và chuyên nghiệp. 6. thái độ. Tiến hành phỏng vấn: • Mở đầu cuộc phỏng vấn. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng phỏng vấn trong công việc. Đánh giá ứng viên: • Đánh giá theo tiêu chí định tính. 2. 3. học viên có thể: • Nhận rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn và phỏng vấn ứng viên tùy theo mục tiêu của buổi phỏng vấn. • Hỏi để tìm hiểu vấn đề. . • Đánh giá theo tiêu chí định lượng. Phương pháp đặt câu hỏi phỏng vấn: • Hỏi theo mục tiêu cuộc phỏng vấn. 5. • Hỏi về mục tiêu nghề nghiệp. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. doanh nghiệp. lấy người học làm trung tâm. doanh nghiệp. 4. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. • Phương pháp phỏng vấn. Xác định mục tiêu của cuộc phỏng vấn: • Tuyển dụng nhân viên. • Biết cách đánh giá ứng viên một cách khoa học và khách quan. • Hỏi theo vị trí tuyển dụng. • Tư vấn. • Địa điểm. • Phương pháp thu thập thông tin liên quan đến mục tiêu phỏng vấn. tình huống. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức.

W. tình huống.. • Kỹ thuật phỏng vấn đánh giá thành tích. • Các yếu tố thực hiện việc đánh giá. • Các chiến lược đào tạo và phát triển. • Phân tích nhu cầu về đào tạo. luân chuyển chức vụ. • Hiểu về “con người” trong công việc và vận dụng thành công trong thực tế. • Các kỹ năng không thể thiếu của nhà lãnh đạo. Hiểu con người trong công việc: • Suy nghĩ về quản lý con người trong công việc. • Kế hoạch huấn luyện và phát triển nhân viên. Tổng kết chương trình PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. lấy người học làm trung tâm. . • Hiểu được mỗi cá nhân và hệ giá trị của họ. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Nền tảng của việc tăng. • Có tiêu chuẩn khoa học để đánh giá thành tích làm việc của nhân viên. đánh giá kết quả công việc: • Tại sao phải đánh giá nhân viên? • Đánh giá thành tích là gì? • Xác định mục tiêu và các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên. học viên có thể: • Hiểu một cách đầy đủ và chính xác công việc lãnh đạo và năng lực lãnh đạo. phân tích BSC về nhu cầu đào tạo. • Vận dụng sự hiểu biết về con người vào thực tế công việc. doanh nghiệp. • Làm thế nào để đánh giá đúng năng lực thực sự của nhân viên. • Các phương pháp phát triển năng lực nhân viên. 3. • Phương pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và phát triển khả năng lãnh đạo. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng lãnh đạo trong công việc. 5. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. • Các phương pháp đánh giá thành tích và năng lực. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. doanh nghiệp. 4. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. hạ. Những thách thức cụ thể trong thực tế khi động viên người khác. tránh việc đánh giá nhân viên theo cảm tính. Kỹ năng lãnh đạo: • Lãnh đạo là gì? Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý. • Các kỹ thuật phân tích S. • Đối tượng lãnh đạo và công việc lãnh đạo.O. thăng. • Biết cách làm thế nào để phát triển khả năng lãnh đạo của mình. • Các Giám đốc chức năng.KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. Đào tạo và phát triển nhân viên: • Mục tiêu cho việc đầu tư cho đào tạo và phát triển. Đánh giá thành tích nhân viên. • Loại bỏ các rào cản khi đánh giá nhân viên. công việc của nhân viên. 2. Cách thức làm cho người khác muốn làm những gì mà họ phải làm. • Có phương pháp để phát triển năng lực cá nhân cho nhân viên. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. • Nắm vững và ứng dụng các kỹ năng lãnh đạo vào thực tế quản lý và điều hành doanh nghiệp. giảm lương.T.

… KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khi hoàn thành khoá học. • Nghệ thuật và phương pháp đặt câu hỏi. học viên sẽ thực hiện được: • Giao tiếp tự tin với khách hàng. 3. . phương pháp. • Kỹ năng lắng nghe chủ động. • Quy trình xử lý thông tin trong giao tiếp. Tổng kết chương trình: PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. • Giao tiếp qua điện thoại. • Các chuyên viên. Vai trò của giao tiếp trong công việc và kinh doanh: • Tầm quan trọng của giao tiếp. lấy người học làm trung tâm. nhân viên trong các tổ chức. • Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh. • Các phương pháp lắng nghe hiệu quả. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. • Ngoại hình chuyên nghiệp trong giao tiếp. nâng cao năng lực làm việc của mỗi cá nhân. • Thực hành 5. • Thực hành. • Giao tiếp qua email/fax. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Các rào cản trong giao tiếp và kỹ thuật phá vỡ rào cản. Các hình thức giao tiếp trong công việc và kinh doanh: • Giao tiếp bằng văn bản. Thái độ. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. kỹ thuật giao tiếp vào thực tế nhằm đạt kết quả cao. • Văn hóa giao tiếp hiện đại. • Văn hóa giao tiếp hiện đại. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. 4. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. vận dụng sáng tạo các kỹ năng. • Thực hành. • Nghệ thuật và phương pháp trả lời hiệu quả. doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng giao tiếp. doanh nghiệp. tình huống. • Nhận thức và liệt kê các nguyên nhân lắng nghe không hiệu quả. Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi trong giao tiếp: • Nghệ thuật lắng nghe. • Lắng nghe và hồi đáp khách hàng. • Các thói quen xấu trong lắng nghe và biện pháp khắc phục. • Tăng cường khả năng giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh nhằm nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp của mỗi cá nhân. nghệ thuật. • Vận dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp trong văn hóa ứng xử. 2. ngoại hình chuyên nghiệp: • Mô hình ASK (Attitude-Skills-Knowledge / Thái độ-Kỹ năng-Kiến thức). sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. • Các Giám đốc chức năng. giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. kỹ năng. doanh nghiệp. • Giao tiếp trực tiếp. • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp.

.

• Lặp lại (Repetition). • Nhân viên bán hàng. • Thảo luận: Các trở ngại trong trưng bày và cách khắc phục. Tâm lý khách hàng: • Hiểu biết về tâm lý khách hàng trong việc thực hiện trưng bày. 2.KỸ NĂNG TRƯNG BÀY HÀNG HÓA ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các Giám đốc bán hàng. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. 4. 3. cửa hàng trưởng • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng trưng bày hàng hóa. • Điều chỉnh các trưng bày hiện có. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Xin ý kiến. POSM mới. marketing trong doanh nghiệp. tình huống. • Hiểu biết về bản chất của trưng bày. thống nhất trưng bày cho sản phẩm. Qui trình thực hiện trung bày: • Đánh giá các cơ hội trưng bày. • Duy trì (Maintenance). Tổng quan về trưng bày: • Vai trò của trưng bày (Merchandizing) trong môi trường kinh doanh hiện đại. • Tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp. lấy người học làm trung tâm. • Tiêu chuẩn trưng bày POSM của doanh nghiệp. • Đánh giá kết quả. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. • Bảo vệ khu vực (Secure teritory). • Giao tiếp nắm tâm lý. • Thu hút (Eye catching). • Thành khối (Grouping). Các nguyên tắc và tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm: • Vị trí (Hot Spot). PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. Tổng kết. thông tin của khách hàng. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn trưng bày POSM: • Dễ nhìn (Visibility). 6. • Thực hành. đánh giá khóa học. cam kết của khách hàng. học viên có thể: • Nắm bắt tầm quan trọng và các tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm • Thống nhất tiêu chuẩn trưng bày cho sản phẩm • Hiểu và vận dụng quy trình trưng bày tại các điểm bán theo thực tế của doanh nghiệp . • Liên kết với sản phẩm (Product connectivity). • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. • Hàng trọng tâm (Monthly Focus). • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. 5. • Thực hành. • Trình bày.

Phương pháp hiểu tâm lý và mong muốn nói ra và không thể nói ra của khách hàng khi mua hàng 3. Trưng bày theo nhóm hàng 2. Xác định cảm xúc và hành vi của khách hàng than phiền hoặc cáu giận 2. mời khách hàng thử. Bán giá trị và lợi ích của từng loại nhãn hiệu. Những cử chỉ và hành vi thích hợp khi giao tiếp với người mua 3. Thái độ khi bán hàng và phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp 6C: o Chủ động o Chào o Cười o Chăm sóc o Cảm ơn o Cam kết 2. Các "kỹ xảo" biến "khách hàng khó chịu" thành khách hàng trung thành 5. lợi nhuận cao…Đừng nghĩ không có bằng cấp chuyên môn. Bán hàng là một Nghề. giao hàng 8. 3. Những điều nên và không nên tại cửa hàng/quầy hàng 4. bán hàng hay. Nhưng chưa đủ. không biết làm gì thì đi bán hàng. Loại bỏ những câu nói và cử chỉ. Nhận biết tín hiệu mua hàng và kết thúc cuộc bán hàng 5. Trưng bày theo tâm lý mua hàng . Chủ động chào mời và quan sát. ngày nay khách hàng không chỉ đến để mua hàng mà còn mong muốn được phục vụ nữa. có nhân viên phục vụ tốt sẽ nhanh chóng có khách hàng tốt và trung thành.KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ PHỤC VỤ TẠI CỬA HÀNG CHUYÊN NGHIỆP Điểm bán hàng (Siêu thị. 5 nguyên tắc giữ khách hàng và biến “khách hàng” thành “bạn hàng trung thành” Phần 2: Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 1. Những câu nói và giọng nói thích hợp khi giao tiếp với người mua 2. Bán hàng không phải là một công việc. Cửa Hàng) của bạn đẹp. Trung Tâm Phân Phối. Sẵn sàng các phương án xử lý các phản bác thuyết phục 6. Những nguyên tắc "giảm nhiệt độ" khi khách hàng than phiền hoặc cáu giận 4. NỘI DUNG ĐÀO TẠO Phần 1: Thái độ bán hàng và phục vụ khách hàng 1. Kết thúc cuộc bán hàng và thanh toán 7. Bảo đảm cách giải quyết các vấn đề của khách hàng theo chính sách của công ty/ cửa hàng Phần 5: Các nguyên tắc trưng bày hàng hoá tại cửa hàng 1. Học Nghề Để Hành Nghề Chuyên Nghiệp. yêu thích công việc. nhiều khách hàng trung thành và doanh thu tăng. hành vi không thích hợp thường xảy ra Phần 3: Thực hành cách bán hàng chuyên nghiệp tại cửa hàng 1. Người mua hàng mong muốn gì ở bạn? Quản Lý Bán Hàng mong muốn gì ở nhân viên của mình? Nhân viên có thái độ phục vụ tốt. Trưng bày theo giá cả 3. Tạo ấn tượng cuối cùng cuộc bán hàng Phần 4: Cách xử lý các tình huống hoặc sự cố tại cửa hàng/quầy hàng 1. Hoàn tất thủ tục bán hàng. trách nhiệm với công việc. mẫu mã sản phẩm 4. Có khách hàng tốt nhưng nhân viên bán hàng phục vụ không tốt rồi sẽ mất khách hàng. hỏi nhu cầu 2. Không tạo cơ hội khách hàng làm lớn chuyện khi có sự cố 3. hàng hóa chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Giới thiệu mẫu mã mới hoặc nhãn hiệu đang bán.

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 1.Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và biết cách tìm ra giải pháp thực tế trong công việc. quy trình bán hàng cho chính mình . 2.Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và trình bày bán hàng thuyết phục . .Nắm được quy trình bán hàng thành công 4.Đào tạo mang tính chất tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế về bán hàng và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.Giúp bạn trở thành một đại diện thương mại chuyên nghiệp. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO .Hiểu được nhu cầu của khách hàng .Lên kế hoạch bán hàng: o Quy trình o Mẫu biểu báo cáo lên kế hoạch o Thực tập sử dụng các mẫu biểu báo cáo .Xử lý một số tình huống bán hàng hay gặp .Công việc hàng ngày của nhân viên bán hàng .Hoàn thiện kỹ năng trưng bày hàng hóa . . MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi hoàn tất thành công chương trình này.Quy trình bán hàng: o Chuẩn bị o Xác định mục tiêu o Tiếp xúc o Kiểm hàng tồn o Lên đề nghị đặt hàng o Trình bày o Xử lý phản đối o Thống nhất đơn hàng o Ghi chép .Nhân viên bán hàng đang mong muốn trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một “Đại diện thương mại chuyên nghiệp”. .Học viên thực hành và làm bài tập tình huống thực tế.Hoàn thiện kỹ năng xử lý phản đối . . NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ 01: BÁN HÀNG HIỆU QUẢ .Nắm được những bí quyết chăm sóc khách hàng trong tiến trình bán hàng .Tìm hiểu về nghề bán hàng o Cấp độ bán hàng o Phân loại bán hàng o Vai trò và trách nhiệm của nhân viên bán hàng . ĐỐI TƯỢNG THAM GIA .Nắm được một số phương pháp xử lý những phản đối từ khách hàng .Khóa học sẽ trang bị cho bạn những kiến thức và kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế mà một đại diện thương mại cần phải có. 5. bạn có thể: .Đại diện thương mại đang mong muốn trang bị những kiến thức chuyên nghiệp để trở thành một “Đại diện thương mại chuyên nghiệp”. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO .Lên kế hoạch bán hàng. 3.

Các nguyên lý và nguyên tắc trong bán hàng .Đặc điểm và lợi ích của sản phẩm .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 04: TRÌNH BÀY BÁN HÀNG THUYẾT PHỤC .Các bước thực hiện việc trưng bày: o Tìm kiếm cơ hội o Trình bày thống nhất với cửa hàng o Đánh giá .Nhận dạng đúng khách hàng .Quy trình xử lý phản đối .Các tín hiệu đóng trong giao tiếp .Các kỹ thuật xây dựng và tạo sự cởi mở trong giao tiếp .Kết thúc thương vụ một cách thích hợp .Cách phát triển bản trình bày thuyết phục .Thực tập xử lý phản đối .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 06: KỸ NĂNG TRƯNG BÀY HÀNG HÓA .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 03: KỸ NĂNG GIAO TIẾP .Cấu trúc bản trình bày thuyết phục .Công thức F-A-B và cách chỉ ra lợi ích cho khách hàng .Một số phản đối hay gặp trong bán hàng .Các phương pháp xử lý phản đối .Trình bày và tư vấn khách hàng nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt nhất .Quy trình giao tiếp .Tạo ra mối quan hệ khách hàng tốt thông qua các kỹ năng truyền thông .Kỹ năng giao tiếp .Các nguyên tắc trưng bày .o Báo cáo o Giao hàng o Thu tiền o Trưng bày o Kết thúc o Phân tích kết quả .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 07: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & GIẢI QUYẾT THAN PHIỀN .Giới thiệu về phục vụ khách hàng .Xác định và thực hành các cách thức để khám phá nhu cầu của khách hàng .Các rào cản trong giao tiếp .Tầm quan trọng của trưng bày hàng hóa .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 05: KỸ NĂNG XỬ LÝ PHẢN ĐỐI .Kỹ năng cá nhân để lôi cuốn khách hàng .07 nguyên tắc quản lý vật liệu bày biện .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 02: TÌM HIỂU NHU CẦU KHÁCH HÀNG .Nhận dạng nhu cầu khách hàng bằng kỹ thuật xác định tiềm ẩn chính xác .Lợi ích của trưng bày đối với: o Người tiêu dùng o Cửa hàng o Nhân viên bán hàng .

Đáp ứng nhu cầu và giải quyết than phiền o Sản phẩm và dịch vụ của bạn o Chuẩn bị sẵn sàng cho việc phục vụ o Truyền đạt thông tin rõ ràng o Ngôn ngữ phục vụ khách hàng o Thõa mãn nhu cầu khách hàng o Giải quyết những nhu cầu thường có của khách hàng .Khi trao đổi thông tin .Khi thực hiện tác nghiệp bán hàng .Thái độ phục vụ khách hàng o Dáng vẻ bên ngoài o Ngôn ngữ không lời o Giọng nói o Điện thoại o Duy trì sự tích cực .Hiểu biết về môi trường kinh doanh hiện đại o Sự phát triển của nghề bán hàng và cham sóc khách hàng qua các giai đoạn lịch sử o Các thách thức trong kinh doanh hàng hóa và dịch vụ o Chân dung của khách hàng thời hiện đại o Hiểu biết về nghề bán hàng hiện đại và các cấp độ bán hàng và chăm sóc khách hàng .o Ai là khách hàng của bạn? o Phục vụ khách hàng là gi? o Các mong đợi của khách hàng o Đặc tính và thái độ của người phục vụ khách hàng thành công o Phục vụ khách hàng chất lượng .Xác định nhu cầu của khách hàng o Nhu cầu căn bản của khách hàng o Tính đúng lúc o Dự đoán nhu cầu của khách hàng o Phát hiện nhu cầu của khách hàng o Kỹ năng lắng nghe o Thu thập thong tin phản hồi .Mô hình xây dựng văn hóa bán hàng và văn hóa chăm sóc khách hàng o Nhận thức o Hành vi o Thói quen o Tính cách/ văn hóa .Các hoạt động duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng . CHUYÊN ĐỀ 08: NHỮNG BÍ QUYẾT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG TIẾN TRÌNH BÁN HÀNG . chăm sóc khách hàng đặc biệt . bán hàng.Mô hình phát triển khách hàng o Khách hàng o Bạn hàng o Đối tác o Cách tiếp cận.Khi thương lượng .Khi giao tiếp .Sau khi bán .Thực hành.Khi tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại .

Các kỹ thuật bán hàng o Đặc tính và lợi ích sản phẩm o Câu lợi ích và thăm dò o Xử lý phản đối và kết thúc .Giới thiệu bán hàng theo nhu cầu o Hệ thống 07 bước bán hàng o Tiêu chuẩn của kỹ năng bán hàng o Đặc tính của nhân viên bán hàng o Nhu cầu của khách hàng .Các bước tạo hình ảnh chuyên nghiệp .Kỹ năng giao tiếp .Thực hành CHUYÊN ĐẾ 11: 05 BƯỚC BÁN HÀNG THÀNH CÔNG .Cách thức xử lý đối với phản ứng của khách hàng .Chuẩn bị bán hàng o Xác định khách hàng tiềm năng o Sắp xếp cuộc hẹn o Kế hoạch bán hàng o Chuẩn bị bán hàng .Kỹ năng cá nhân cần cho các dịch vụ hoàn hảo .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 09: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HOÀN HẢO .Cách nắm bắt khách hàng và phương pháp khảo sát Xây dựng quy trình dịch vụ khách hàng hoàn hảo .Nguyên tắc dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp .Nhận dạng khách hàng (nội bộ và bên ngoài) .Hoạch định cá nhân o Tiến trình quản lý thời gian o Mục đích và mục tiêu SMART o Các bước hành động o Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc o Kế hoạch hành động .Bán hàng o Khám phá nhu cầu o Trình bày lợi ích và xử lý phản đối o Kết thúc và theo dỗi .Thực hành o Áp dụng các bước và kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp o Đánh giá và phản hồi thực hành o Tổng kết .Các vấn đề thường gặp trong quá trình cung cấp dịch vụ .Chuỗi dịch vụ chất lượng và 3 trụ cột của dịch vụ .Thực hành CHUYÊN ĐỀ 10: KỸ NĂNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG .Các mong muốn của khách hàng .Xây dựng thái độ tích cực trong công việc ..Tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ vượt trội .Kế hoạch phát triển bản thân .Xây dựng quan hệ tốt với khách hàng .Mong đợi của khách hàng .Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ .

Thực hành .Vai trò và nhiệm vụ của người quản lý bán hàng .Lập kế hoạch bán hàng .CHUYÊN ĐỀ 12: NHÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG .Vận hành tổ chức bán hàng .Thiết lặp một tổ chức bán hàng .Con đường bán hàng và chân dung nhà quản lý bán hàng thành công .Đánh giá bán hàng .

Cá nhân: • Tổng quan về công tác báo cáo. B. 3. • Thủ tục kiểm soát & đánh giá kết quả thực hiện. Ban và cho từng cá nhân trong doanh nghiệp. Hình thức & thời gian báo cáo. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức.O. Mô hình BCG. tình huống. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. yêu cầu đối với công tác báo cáo. • Quan hệ giữa mục tiêu & tiêu chuẩn.A. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Phương pháp lập báo cáo thực hiện. Người báo cáo & Người nhận báo cáo. • Kế hoạch là gì? Lý do của việc lập kế hoạch. • Lên lịch & phân bổ nguồn lực cho các hoạt động. • Các công việc chủ yếu & các hoạt động. Phương pháp quản trị bằng mục tiêu: • Khái niệm cơ bản. • Thời gian. • Các loại báo cáo phổ biến.W. • Thiết lập mục tiêu thông minh (S. • Lợi ích của việc lập kế hoạch. Phương pháp lập kế hoạch hành động cho Bộ phận. Tổng quan về lập kế hoạch trong doanh nghiệp: • Giới thiệu về lập kế hoạch.T. 5. lấy người học làm trung tâm. • Quan hệ giữa tiêu chuẩn và việc đánh giá kết quả thực hiện. doanh nghiệp • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển khả năng xây dựng kế hoạch hành động & báo cáo thực hiện trong công việc. • Mục tiêu báo cáo. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học.). . Các vấn đề lưu ý khi thực hiện việc đánh giá. • Mục tiêu của báo cáo.T. Trách nhiệm & kỳ đánh giá. 4. • Nắm vững các nội dung và trình tự thực hiện việc lập kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện hiệu quả trong doanh nghiệp. Cá nhân. 2. doanh nghiệp. Cá nhân: • Mục tiêu đánh giá. • Các loại kế hoạch. hoàn thành các hoạt động. • Công cụ S.. • Các chuyên viên. • Nội dung thông tin báo cáo. Sơ đồ xương cá (Fishbone). 6. PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.M. thành tích. Cá nhân: • Mục tiêu. tiến độ thực hiện. học viên có thể: • Hiểu biết một cách đầy đủ về việc lập kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện ở cấp Phòng. • Thiết lập tiêu chuẩn trong doanh nghiệp. Mẫu biểu liên quan đến kế hoạch hành động & báo cáo thực hiện và thực hành. • Kế hoạch chiến thuật và qui trình lập kế hoạch chiến thuật.KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các Giám đốc chức năng. • Các phương pháp đánh giá. • Các loại kế hoạch phổ biến trong doanh nghiệp.R. Phương pháp lập báo cáo thực hiện cho Bộ phận. Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện của Bộ phận. • Trình tự thực hiện. nhân viên trong các tổ chức. chỉ tiêu của Bộ phận. kế hoạch chiến lược. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh.

. • Thiết kế chương trình huấn luyện. giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. rèn luyện kỹ năng huấn luyện nhân viên. qui trình huấn luyện và dẫn dắt nhân viên. Thực hiện qui trình kèm cặp và huấn luyện: • Phân tích cơ hội và nhu cầu đào tạo. 2.KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN & DẪN DẮT NHÂN VIÊN ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong tổ chức. kèm cặp và phát triển con người. • Kỹ thuật phân tích SWOT trong đào tạo. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Đánh giá và so sánh kết quả kèm cặp với mục tiêu kèm cặp. Kèm cặp tại nơi làm việc: • Các ưu và nhược điểm của việc kèm cặp tại nơi làm việc. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. Các kỹ năng cần thiết cho đào tạo: • Kỹ năng trình bày. • Qui trình theo dõi. huấn luyện. • Các phương pháp kèm cặp hiệu quả tại nơi làm việc. • Các bước huấn luyện nhân viên. 4. • Sự khác biệt giữa giáo dục. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC • Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc huấn luyện và dẫn dắt nhân viên. • Kế hoạch kèm cặp và phát triển trong tương lai. • Các chiến lược huấn luyện. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. đào tạo. • Các Giám đốc chức năng. nhiệm vụ của huấn luyện. • Vai trò. lấy người học làm trung tâm. • Tiêu chuẩn đánh giá kết quả huấn luyện. 3. doanh nghiệp. • Áp dụng các bước trong huấn luyện. • Hiểu và áp dụng các kỹ năng. • Kỹ năng lắng nghe. • Các vấn đề sau đào tạo. doanh nghiệp. • Mục tiêu của việc đầu tư cho huấn luyện. Tổng quan về kèm cặp và huấn luyện: • Tầm quan trọng của huấn luyện. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng huấn luyện & dẫn dắt nhân viên trong công việc. và phát triển nhân viên. kèm cặp. ra câu hỏi. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. và phản hồi. • Kỹ năng soạn giáo trình và các công cụ hỗ trợ. • Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài để tăng hiệu quả làm việc của nhân viên. tình huống.

• Đánh giá kết quả. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. Các hình thức ủy thác công việc thông dụng tại doanh nghiệp: • Ủy thác công việc dưới mức có thể. • Tổng quan về “Bảng mô tả công việc” dành cho nhân viên. tình huống. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. • Xác định mục tiêu. • Tổng quan về “Qui chế tổ chức và hoạt động” dành cho Bộ phận. giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. • Hướng dẫn và giám sát công việc được ủy thác. • Hiểu đúng khái niệm của “ủy thác công việc” và các lợi ích của nó đối với việc quản lý và lãnh đạo. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC • Hiểu biết một cách đầy đủ về tầm quan trọng của phân công. 4. Tổng quan về phân công phân nhiệm và ủy thác công việc: • Tổng quan về “Phân công phân nhiệm” và “Sơ đồ cơ cấu tổ chức”. Ứng dụng ủy thác công việc trong quản lý PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. phân nhiệm & ủy thác trong công việc. 3. • Thực hiện đầy đủ và chính xác quy trình ủy thác công việc. • Phân biệt giao việc. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. phân công phân nhiệm trong doanh nghiệp. lấy người học làm trung tâm. • Quyền hạn và trách nhiệm liên quan đến việc ủy thác. ứng dụng phương pháp ủy thác công việc để quản lý hiệu quả. • Nắm vững các nội dung và trình tử thực hiện việc lập các mục tiêu và tiêu chí đánh giá. lập kế hoạch ủy thác. doanh nghiệp. • Chọn việc để ủy thác và làm rõ các vấn đề liên quan đến ủy thác. Ban và cho từng cá nhân trong doanh nghiệp.KỸ NĂNG PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM & ỦY THÁC ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. • Khái niệm và tầm quan trọng của ủy thác công việc. . • Ủy thác công việc quá mức có thể. 2. và ủy quyền. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng phân công. Qui trình ủy thác công việc hiệu quả: • Xem xét công việc để ủy thác. • Chọn lựa nhân sự thích hợp để tiến hành việc ủy thác. • Các Giám đốc chức năng. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. • Phương pháp ủy thác công việc hiệu quả. • Quan hệ gắn kết giữa phân công phân nhiệm và ủy thác công việc. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. phân nhiệm ở cấp Phòng. ủy thác.

học viên có thể: • Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc quy trình nhận ra xung đột và mâu thuẫn cũng như quy trình đề ra giải pháp giải quyết tối ưu. lấy người học làm trung tâm.KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. . mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. • Các biện pháp phòng ngừa xung đột hiệu quả. • Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc phòng ngừa và giải quyết dứt điểm xung đột và mâu thuẫn. doanh nghiệp. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng giải quyết xung đột trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tổng quan về xung đột & mâu thuẫn: • Vì sao phát sinh xung đột? • Tại sao “mâu” lại chọi với “thuẫn”? • Có nhất thiết phải tồn tại mâu thuẫn? 2. • Đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm. • Ai là người có khả năng giải quyết mâu thuẫn một cách tối ưu và giải quyết tận gốc rễ. • Các Giám đốc chức năng. • Thực hành. • Phương pháp xác định và phân tích tất cả các nguyên nhân gây ra mâu thuẫn. • Lựa chọn phương cách tốt nhất để giải quyết xung đột. doanh nghiệp. PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. • Phương pháp xác định “Phần chìm” của xung đột. • Thu thập thông tin để xác định ai là người gây ra mâu thuẫn. • Thực hành. • Phương pháp đưa ra tất cả các giải pháp để giải quyết xung đột. • Xây dựng tinh thần đoàn kết và làm việc nhóm hiệu quả. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau khóa học. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. Phân tích nguyên nhân gây ra mâu thuẫn: • Phân loại mâu thuẫn. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. Thực thi và đánh giá: • Triển khai thực hiện giải pháp đã chọn. tình huống. 3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.

• Phương pháp phân tích vấn đề theo sơ đồ xương cá (Fishbone). NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. doanh nghiệp. • Thực hành. tư duy phân tích và tư duy logic. tình huống. 4. Phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề: • Phân loại vấn đề. các Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong tổ chức. • Vấn đề phát sinh là gì? Phát sinh ở đâu? • Phát sinh khi nào và như thế nào? Tại sao? • Thực hành 2. • Phương pháp xác định và phân tích tất cả các nguyên nhân. Sự cố. mang tính thảo luận nhiều hơn thuyết giảng. lấy người học làm trung tâm.KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & SỰ CỐ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ • Các cấp lãnh đạo và quản lý của tổ chức. • Ai là người có khả năng giải quyết vấn đề một cách tối ưu. • Lựa chọn phương cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. thích nghi và tiếp cận một cách hệ thống trong giải quyết vấn đề. • Sáng tạo là nền tảng vững chắc để giải quyết các vấn đề về sự cố và rủi ro. • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và sự cố trong công việc. • Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định. • Rủi ro là gì? Triết lý và phương pháp ngăn ngừa rủi ro. Thực thi và đánh giá: • Triển khai thực hiện giải pháp đã chọn. • Đào tạo mang tính tư vấn và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. tư duy tổng hợp. khái niệm và kỹ thuật cần thiết để giải quyết vấn đề trong công việc. • Thừa nhận. • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc. . Xác định vấn đề: • Sử dụng nguyên tắc 5W1H. • Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc quy trình nhận ra vấn đề cũng như qui trình đề ra giải pháp và quyết định tối ưu. • Thu thập thông tin để xác định vấn đề. • Các Giám đốc chức năng. 3. sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim ảnh. • Thực hành PHƯƠNG PHÁP • Phương pháp học theo nhóm. … KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC • Cung cấp cho học viên những kiến thức. • Đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm. • Thực hành. • Phương pháp đưa ra tất cả các giải pháp để giải quyết vấn đề. • Nắm bắt vấn đề tận gốc rễ và đưa ra quyết định chuẩn xác theo phương pháp khoa học và tư duy hệ thống. rủi ro và sáng tạo: • Sự cố là gì? Triết lý và phương pháp “kết thúc” và “triệt tiêu” sự cố. Sử dụng các kỹ thuật để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. doanh nghiệp.

từ đó đưa ra các chiến lược. . • Một doanh nghiệp kinh doanh thành công thì (1) không chỉ CSKH trong quá trình bán hàng. kỹ năng liên quan đến giao tiếp và chăm sóc khách hàng (CSKH) nhằm đạt được các mục tiêu tốt hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tầm quan trọng của chăm sóc khách hàng (CSKH): • Chăm sóc khách hàng là gì? • Vai trò của chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2. Xác định nhu cầu của khách hàng: • Khách hàng là ai? • Khách hàng thường mong muốn điều gì? • Những yếu tố trụ cột nào để thỏa mãn khách hàng? 3. khó tính • Đáp ứng nhu cầu giải quyết than phiền của khách hàng PHƯƠNG PHÁP Phương pháp giảng dạy hiện đại sẽ được sử dụng trong khóa học nhằm khuyến khích sự tham gia của học viên.xây dựng mối quan hệ với khách hàng • Kỹ năng ứng xử với khách hàng nóng giận. phát huy tính chủ động và sáng tạo của học viên giúp họ kết hợp được giữa lý thuyết và thực hành. Với những quan điểm như vậy. • Khóa học cũng hỗ trợ việc nhận biết tính cách và sở thích của đối tượng giao tiếp. (2) Luôn luôn giữ được một “chuẩn mực”.kể cả khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Đáp ứng nhu cầu và giải quyết than phiền: • Kỹ năng kết nối tình cảm. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Khóa học được thiết kế cho tất cả mọi nhân viên. biện pháp giải quyết tình huống phù hợp và làm hài lòng khách hàng. Trong khóa học sẽ sử dụng: • Giới thiệu các khái niệm • Bài tập tình huống • Thảo luận nhóm • Thực hành KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC • Cung cấp cho học viên kiến thức. mà còn CSKH cả sau bán hàng. chương trình đào tạo “Kỹ năng chăm sóc khách hàng” đã góp phần giúp đội ngũ của các công ty chuyên nghiệp hơn trong CSKH và thành công hơn trong bán hàng. một “đẳng cấp” trong việc CSKH của mình. những người có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho người khác .

hoặc các cá nhân đang làm việc trong môi trường kinh doanh có liên quan đến công tác đàm phán.win" nhằm tạo dựng niềm tin. các trưởng phó phòng kinh doanh. Trong khóa học sẽ sử dụng: • Giới thiệu các khái niệm • Bài tập tình huống • Thảo luận nhóm • Thực hành KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Giúp học viên nắm vững các kỹ năng đàm phán đồng thời cung cấp các tình huống giả định để học viên thực hành. phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác . Quản lý quá trình đàm phán: • Chuẩn bị đàm phán : đánh giá tình hình / đề ra mục tiêu / chuẩn bị nhân sự / đề ra chiến lược / lập kế hoạch về kết quả đàm phán • Tiến hành đàm phán: tạo không khí đàm phán / tuyên bố mở đầu / xác định chương trình làm việc • Tạo sự hiểu biết : đặt câu hỏi / Im lặng / lắng nghe / quan sát / phân tích lý lẽ và quan điểm / trả lời câu hỏi • Thương lượng : thuyết phục / đối phó với thủ thuật của bên kia / nhượng bộ / phá vỡ bế tắc • Kết thúc đàm phán : hoàn tất thỏa thuận / rút kinh nghiệm • Những điều cần lưu ý trước / trong / sau khi đàm phán 3. thảo luận xây dựng mục tiêu “win .KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Các lãnh đạo tổ chức. phát huy tính chủ động và sáng tạo của học viên giúp họ kết hợp được giữa lý thuyết và thực hành. Hiểu về đàm phán: • Đàm phán là gì? Quá trình đàm phán / Xác định mục tiêu đàm phán • Những nguyên tắc trong đàm phán • Các phương pháp đàm phán phân loại theo vấn đề / thái độ / điều kiện để thỏa thuận / biểu hiện • Các hình thức đàm phán bằng văn bản / điện thoại • Các phong cách đàm phán • Giao tiếp phi ngôn từ trong đàm phán • Phẩm chất cần thiết của nhà đàm phán • Yếu tố ảnh hưởng vị thế đàm phán • Yếu tố ảnh hưởng kết quả đàm phán • Tạo bầu không khí trong đàm phán • Phương pháp đột phá đột phá thế bế tắc trong đàm phán • Kỹ năng thuyết phục và phản bác • 10 nguyên tắc giúp bạn thuyết phục người khác 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Văn hóa trong đàm phán kinh doanh quốc tế: • Những lưu ý khi đàm phán với một nền văn hóa khác • Một số khác biệt cơ bản giữa văn hóa phương Đông và phương Tây • Một số lưu ý khi đàm phán với thương nhân ở các nước PHƯƠNG PHÁP Phương pháp giảng dạy hiện đại sẽ được sử dụng trong khóa học nhằm khuyến khích sự tham gia của học viên. doanh nghiệp.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->