Nhu cầu ôxy hóa sinh học hay nhu cầu ôxy sinh học (ký hiệu: BOD, từ viết

tắt trong tiếng Anh của Biochemical (hay Biological) Oxygen Demand), là một chỉ số và đồng thời là một thủ tục được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết ôxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào. Nó được sử dụng trong quản lý và khảo sát chất lượng nước cũng như trong sinh thái học hay khoa học môi trường. BOD không là một thử nghiệm chính xác về mặt định lượng, mặc dù nó có thể coi như là một chỉ thị về chất lượng của nguồn nước.

Các giá trị BOD điển hình
Phần lớn các con sông còn nguyên sơ sẽ có BOD 5 ngày là nhỏ hơn 1 mg/L. Các con sông bị ô nhiễm ở mức độ nhẹ sẽ có giá trị BOD trong khoảng 2-8 mg/L. Nước thải đô thị được xử lý có hiệu quả bằng công nghệ ba giai đoạn có thể có giá trị của BOD vào khoảng 20 mg/L. Nước thải chưa xử lý thì có giá trị BOD không cố định, nhưng trung bình vào khoảng 600 mg/L tại châu Âu và khoảng 200 mg/L tại Hoa Kỳ hay tại các khu vực mà nó bị thấm lọc qua nước ngầm hay nước bề mặt. Các giá trị nói chung của Hoa Kỳ thấp chủ yếu là do tại đây lượng nước tiêu thụ trên đầu người là cao hơn rất nhiều so với các khu vực khác của thế giới. Bùn sệt từ các trang trại chăn nuôi bò sữa có giá trị BOD vào khoảng 8.000 mg/L còn thức ăn ủ thành xi lô có giá trị BOD vào khoảng 60.000 mg/L. Mức BOD (bằng ppm) 1-2 3-5 6-9 10+ Chất lượng nước Rất tốt-không có nhiều chất thải hữu cơ Tương đối sạch Hơi ô nhiễm Rất ô nhiễm

Thử nghiệm BOD
Việc thử nghiệm chỉ số BOD là phép đo tốc độ hấp thụ hết ôxy của vi sinh vật có trong mẫu nước thử ở nhiệt độ cố định (20 °C) và trong một khoảng thời gian chọn trước (thường là 5 ngày) trong bóng tối. Để đảm bảo mọi điều kiện là tương đương, một lượng rất nhỏ vi sinh vật mầm mống được thêm vào trong mỗi mẫu cần thử nghiệm cũng như trong một mẫu đối chứng chỉ chứa nước cất. Mầm mống này thông thường được sinh ra từ việc hòa loãng nước cống rãnh hoạt hóa bằng nước đã khử ion. Thử nghiệm nói chung được thực hiện trong thời gian 5 ngày, nhưng các thử nghiệm BOD khác cũng hay được sử dụng.

Phương pháp
Thử nghiệm BOD được thực hiện bằng cách hòa loãng mẫu nước thử với nước đã khử ion và bão hòa về ôxy, thêm một lượng cố định vi sinh vật mầm giống, đo lượng ôxy hòa

Giá trị mất đi của ôxy hòa tan trong mẫu thử. COD là ít cụ thể hơn do nó đo mọi thứ mà về mặt hóa học có thể bị ôxi hóa hơn là chỉ đo mức của các chất hữu cơ hoạt hóa về mặt sinh học. . Tuy nhiên. được sử dụng như là tiêu chuẩn so sánh tại Vương quốc Anh cho tới tận thập niên 1970 đối với chất lượng nước tuôn ra từ các công trình xử lý nước thải. là chỉ số của mức độ ô nhiễm. allylthiourea cũng được thêm vào ngay trước khi thử nghiệm để ngăn ngừa sự ôxi hóa amoniac.tan và đậy chặt nắp mẫu thử để ngăn ngừa ôxy không cho hòa tan thêm (từ ngoài không khí). Năm ngày đã được chọn như là khoảng thời gian thích hợp cho thử nghiệm. BOD về chức năng là tương tự như nhu cầu ôxy hóa học (COD) ở chỗ cả hai đều đo lượng các chất hữu cơ có trong nước. do nó được coi là thời gian dài nhất mà nước sông có thể chảy từ thượng nguồn tới cửa sông tại Vương quốc Anh. BOD được sử dụng như là tiêu chuẩn đánh giá tính hiệu quả của các nhà máy hay phương pháp xử lý nước thải. sau khi đã hiệu chỉnh. BOD có thể được tính toán bằng: • • Không pha loãng: DO ban đầu – DO cuối cùng = BOD Pha loãng: ((DO ban đầu .BOD mầm giống) x Hệ số pha loãng Lịch sử sử dụng BOD Royal Commission on River Pollution (Ủy ban Hoàng gia về Ô nhiễm Sông) được thành lập năm 1865 và sau đó là sự hình thành của Royal Commission on Sewage Disposal (Ủy ban Hoàng gia về Loại bỏ Nước thải) vào năm 1898 đã dẫn tới sự lựa chọn BOD5 vào năm 1908 như là thử nghiệm cuối cùng đối với ô nhiễm hữu cơ của các con sông. Ủy ban này cũng thiết lập tiêu chuẩn 20 ppm BOD5 như là nồng độ tối đa cho phép của nước thải đã qua xử lý để đổ vào các con sông với điều kiện là ít nhất phải có tỷ lệ hòa loãng 8:1 cho dòng chảy vào thời gian có thời tiết khô ráo. Mẫu thử được giữ ở nhiệt độ 20 °C trong bóng tối để ngăn chặn quang hợp (nguồn bổ sung thêm ôxy ngoài dự kiến) trong vòng 5 ngày và sau đó đo lại lượng ôxy hòa tan. được gọi là BOD5.DO cuối cùng). Nó được đặt trong tiêu chuẩn nổi tiếng 20:30 (BOD:Các chất rắn huyền phù) + nitrat hóa đầy đủ. Tại Vương quốc Anh. Giá trị BOD của mẫu đối chứng được trừ đi từ giá trị BOD của mẫu thử để chỉnh sai số nhằm đưa ra giá trị BOD chính xác của mẫu thử. Các kết quả từ các thử nghiệm này được gọi là BOT5(ATU) và được gọi là Carbonaceous BOD (CBOD: BOD cacbon) tại Hoa Kỳ. trong đó DO được đo lặp lại bằng đồng hồ đo DO trong cùng các chai lọ chuyên biệt hóa này cho đến khi nó đạt được cân bằng. Năm 1912. Khác biệt giữa lượng DO (ôxy hòa tan) cuối và lượng DO ban đầu chính là giá trị của BOD. Có nhiều chủng loại thiết bị được dùng để xác định nó. Ít được sử dụng hơn là thử nghiệm Ultimate BOD (UBOD: BOD tối thượng).

Để chuẩn hóa các số liệu người ta . Về mùa hè khi nhiệt độ của nước nguồn tăng. CO2. Do đó quá trình khoáng hóa các chất hữu cơ xảy ra chậm chạp. CH4. nhiệt độ và khả năng phân hủy các chất hữu cơ của hệ vi sinh vật trong nước thải. Bởi vậy khi đưa cặn mới vào nguồn thì quá trình phân giải yếm khí có thể xảy ra liên tục trong một thời gian dài và quá trình tự làm sạch nguồn nước có thể coi như chấm dứt. NHU CẦU OXY SINH HOÁ(BOD) VÀ NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD) CỦA NƯỚC THẢI Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một khoảng thời gian xác định và được ký hiệu bằng BOD được tính bằng mg/L. quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ xảy ra với cường độ mạnh hơn. cần phải loại bỏ bớt chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Chỉ tiêu BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. Ảnh hưởng của cặn lắng Khi xả nước thải chưa xử lý vào nguồn nước. Thời gian cần thiết để các vi sinh vật oxy hóa hoàn toàn các chất hữu cơ có thể kéo dài đến vài chục ngày tùy thuộc vào tính chất của nước thải. Vì vậy về mùa hè. Nếu lượng cặn lắng lớn và lượng oxy trong nước nguồn không đủ cho quá trình phân hủy hiếu khí thì oxy hoà tan của nước nguồn cạn kiệt (DO = 0). Các chất khí khi nổi lên mặt nước lôi kéo theo các hạt cặn đã phân hủy. BOD càng lớn thì nước thải (hoặc nước nguồn) bị ô nhiễm càng cao và ngược lại. Cần chú ý rằng quá trình yếm khí xảy ra chậm hơn nhiều so với quá trình hiếu khí. Nói một cách khác. Vì vậy trước khi xả vào sông hồ. các chất lơ lửng sẽ lắng xuống đáy nguồn và khi tốc độ dòng chảy trong nguồn không lớn lắm thì các chất đó sẽ lắng ở ngay cạnh cống xả. Các chất hữu cơ của cặn lắng bị phân hủy bởi vi khuẩn. tuy nhiên với nhiệt độ thấp các vi khuẩn hiếu khí tham gia vào quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ sẽ hoạt động yếu. Lúc đó quá trình phân giải yếm khí sẽ xảy ra và sản phẩm của nó là chất khí H2S. về mùa đông quá trình tự làm sạch của nước nguồn xảy ra một cách chậm chạp. Trong khi đó độ hòa tan của oxy vào nước lại giảm xuống. Nguồn như vậy không thể sử dụng vào mục đích cấp nước. Về mùa đông nhiệt độ nước nguồn thấp nên độ hòa tan tăng. độ thiếu hụt oxy tăng nhanh hơn so với mùa đông. đồng thời các bọt khí vỡ tung và bay vào khí quyển. cá sẽ không thể sống và có thể có nhiều thiệt hại khác nữa. Chúng làm ô nhiễm cả nước và không khí xung quanh.Ảnh hưởng của nhiệt độ Nhiệt độ của nước nguồn cũng có ảnh hưởng đáng kể đến chế độ oxy của nguồn nước.

10 k (20oC) (day-1) 0. Khi biết BOD5 có thể tính gần đúng BOD20 bằng cách chia cho hệ số biến đổi 0.70 0.05 ¸ 0.) Lo: BOD cuối cùng k: tốc độ phản ứng (d-1) tính theo hệ số e K: tốc độ phản ứng (d-1) tính theo hệ số 10.thường báo cáo kết quả dưới dạng BOD5 (BOD trong 5 ngày ở 20oC). Mức độ oxy hóa các chất hữu cơ không đều theo thời gian.12 ¸ 0.68 Hoặc tính BOD cuối cùng khi biết BOD ở một thời điểm nào đó người ta có thể dùng công thức: BODt = Lo (1 .30 0.12 ¸ 0.. quá trình oxy hóa xảy ra với cường độ mạnh hơn và sau đó giảm dần. Để kiểm tra khả năng làm việc của các công trình xử lý nước thải người ta thường dùng chỉ tiêu BOD5.23 0. Ví dụ: đối với nước thải sinh hoạt và nước thải của một số ngành công nghiệp có thành phần gần giống với nước thải sinh hoạt thì lượng oxy tiêu hao để oxy hóa các chất hữu cơ trong vài ngày đầu chiếm 21%.10 0.35 ¸ 0. Thời gian đầu.23 Để tính giá trị k ở nhiệt độ T ta có công thức . BOD20 = BOD5 : 0.05 ¸ 0.15 ¸ 0. 5 ngày.68. k = 2.10-Kt) trong đó BODt: BOD tại thời điểm t (3 ngày.303(K) Giá trị K và k tiêu biểu cho một số loại nước thải Loại nước thải Nước thải thô Nước thải đã được xử lý tốt Nước sông bị ô nhiễm K (20oC) (day-1) 0..e-kt) hay BODt = Lo (1 . qua 5 ngày đêm chiếm 87% và qua 20 ngày đêm chiếm 99%.

10).7 đến phương trình 1. Sự hòa tan oxy vào nước nguồn . Việc tiêu thụ lượng oxy hòa tan do quá trình oxy hóa các chất hữu cơ bởi các vi khuẩn (quá trình oxy hóa sinh hóa) thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất: oxy hóa các chất hữu cơ cao phân tử tạo cacbonic và nước (phương trình 1.Giải: • Xác định BOD cuối cùng BODt = Lo (1 .e-0.e-kt) 200 mg/L = Lo (1 .23 Lo = 293 mg/L • × 5 ) Xác định BOD ngày thứ nhất BODt = Lo (1 .e-kt) BODt = 60 mg/L SỰ TIÊU THỤ OXY VÀ SỰ HOÀ TAN OXY TRONG NƯỚC NGUỒN Sự tiêu thụ oxy Để quá trình tự làm sạch diễn ra một cách bình thường ở nguồn nước thì cần phải có một lượng dự trữ oxy hòa tan (DO).1) Giai đoạn thứ hai: oxy hóa các chất chứa nitơ thành nitrit và sau đó thành nitrat (phương trình 1.

Ngoài ra còn có một lượng oxy bổ sung vào nước nguồn còn do quá trình quang hợp của thực vật sống trong nước.17 8.41 .59 7.16 8.28 11.86 9.36 9.77 9.07 9.56 8. áp suất.53 10.21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11. để oxy hóa các chất hữu cơ trong nguồn nước luôn xảy ra quá trình bổ sung lượng oxy mới.98 9. độ hòa tan của oxy phụ thuộc vào nhiệt độ.67 7.65 9. Chúng hòa tan vào nguồn nước qua mặt thoáng của nguồn nước.99 8.09 7.92 10.Song song với quá trình tiêu thụ oxy.81 ToC DO mg/L 0 ppm salinity 5 ppm salinity 8.45 9. Như các chất khí khác.87 7.32 8.54 7.20 9.08 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8. độ hòa tan đó phụ thuộc vào mức độ xáo trộn gây ra bởi dòng chảy cũng như các tác nhân như gió trên mặt thoáng của dòng chảy. Độ hòa tan của oxy vào nước phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa hai pha oxy và nước. Nguồn bổ sung oxy là không khí.64 8.33 7.73 8. Vì vậy trong điều kiện như nhau.02 10.48 8.6).56 9.90 8.29 10.24 8.01 7. Các thực vật này đồng hóa cacbon từ axít cacbonic tan trong nước và giải phóng oxy tự do (pt 1.77 10. Lượng oxy hòa tan của không khí vào nước theo nhiệt độ và độ mặn ở 1atm ToC DO mg/L 0 ppm salinity 5 ppm salinity 10. độ mặn của nước.95 7.67 10.73 7.43 10.40 8.46 7.81 7.26 9.

3.Tiêu chuẩn Việt Nam Nước thải Phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy Waste water Method for the derter mination of biochemiccal oxygen demand (COD) Nhóm I TCVN 4566 – 88 Có hiệu lực từ 01/7/1989 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp Winkler xác định nhu cầu sinh hóa oxy (được viết tắc là BOD) (biochemical oxygen demad).785 g . Lấy mẫu theo TCVN 4556-88 1.3. Phương pháp xác định 2. 1. Mẫu lấy để xác định nhu cầu sinh hóa oxy lấy như mẫu xác định oxy hoà tan. 2.2. 2. 20 ngày tùy theo yêu cầu nghiên cứu).05M hay natri hidroxit NaOH 0.3. 15. Phương pháp lấy mẫu 1. 2. Nước đục.0125 M cho tới khi mất màu. tủ điều nhiệt. có nhiều cặn phải để lắng rồi lấy phần nước trong để xác định. rỏ natri thiosunfat Na 2S2O3 0. 2. Chai chứa mẫu để xác định nhu cầu sinh hóa oxy phải sấy để tiệt trùng ở 150oC.3. trong điều kiện nhiệt độ là 20oC và không có ánh sáng. 1. 10 ml axit axetic 5%.1. Nước chưa phân tích ngay phải bảo quản ở điều kiện nhỏ hơn 4oC.1 M để xác định điều chỉnh. Để xác định lượng oxy đó cần phải cung cấp cho nước thải một lượng oxy thừa đủ cho quá trình phân huỷ các chất hữu cơ do các vi sinh vật (quá trình đó có thể là: 5. Dụng cụ Chai Winkler có thể tích biết sẵn hay chai 250 ml nút mài. Nước chứa clo hoạt động cản trở phải loại trừ clo như sau: Trong 100 ml nước nghiên cứu cho vào 10 ml kali iodua KI 10%.1. pipét. do đó phải thực hiện trong môi trường trung tính. bình nón.2.2. 10. Nguyên tắc Nhu cầu sinh hóa oxy là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật phân huỷ các chất hữu cơ trong một đơn vị thể tích nước nhất định (1000 ml) trong một đơn vị thời gian nhất định. Thuốc thử Dung dịch dinh dưỡng dùng để bão hoà oxy gồm: Kali dihidrophotphat KH2PO4 2. Lượng oxy trong nước giảm đi so với ngày đầu cho biết số mg oxy mà các vi sinh vật đã tiêu thụ. Yếu tố cản trở Kiềm hoặc axit ảnh hưởng đến kết quả xác định. Có thể dùng axit sunfuric H2SO4 0. Burét. nhỏ vài giọt hồ tinh bột nếu xuất hiện màu tím xanh. Dụng cụ và thuốc thử 2.1.

ml Hóa theo KMnO4.4. .2.2. từng giọt một. mg/lit 15 250 – 150 15 – 40 100 – 75 40 – 60 50 – 40 60 – 120 30 – 20 120 – 240 15 – 10 240 – 360 10 2. Pha loãng nước thải bằng hai cách 2. Ví dụ: Kết quả xác định nhu cầu hóa học oxy của mẫu A là 80 mg/l oxy. Lấy 1 – 2 ml dung dịch dinh dưỡng pha trong 1000 ml nước cất.2.4g Có thể pha riêng từng thứ mỗi thứ đủ 1.000 ml. Dựa vào kết quả đã xác định nhu cầu oxy hóa học oxy. nếu lượng oxy trong nước có từ 8 – 10 mg trong một lít là được. Chai thứ nhất đem định lượng oxy (xem phần oxy hoà tan) kết quả định lượng chai thứ nhất tính ra mg/l sẽ là 0d1.4.5g Canxi clorua khan CaCl2 khan 5. Kết quả xác định độ oxy Số nước thải pha cho đủ 1000 ml. Xử lý mẫu theo 2. lấy 80 x 5 = 400 (hoặc 7 lần cho kết quả đảm bảo).1. Theo bảng Căn cứ vào độ oxy hóa theo kali pemanganat KmNO 4 của nước thải rồi đối chiếu với bảng để pha loãng.1. Nếu nước dùng để pha loãng nước thả đã làm bão hoà oxy có hàm lượng 10 mg/l thì lượng nước để pha loãng là 40 lít hay 40. Đem định lượng. Cần làm nhu cầu sinh hóa oxy sau 5 ngày.Dinatri hidrophotphat Na2HPO4.2H2O 8. Các thuốc thử khác theo TCVN 4564-88 về xác định oxy hoà tan. Lấy nước đã bào hoà oxy và hai chai nút nhám 250 ml (dùng ống xi phông đưa nước vào đáy chai. Như vậy lượng oxy cần cho 1000 ml nước thải tối thiểu là 400 mg.2. Dùng dung dịch dinh dưỡng (phần thuốc thử) pha vào nước cất.000 ml.5.7H2O 4.2.4. Cách tiến hành 2. Khi dùng lấy mỗi thứ 1ml rồi pha chung vào 1000 ml hoặc pha tất cả các thứ trên vào trong một bình thêm nước cất đến đủ 1000 ml.4. 2. không được để bọt khí). Định lượng oxy của nước dùng để pha loãng. Vậy đậm độ pha loãng là 25%. Cho nước cất chảy từ bình nọ sang bình kia. Làm nhiều lần đến khi nào định lượng nước đó có hàm lượng từ 8 – 10 mg oxy trong một lít dùng để pha vứi nước thải. Khuấy đều. Rút gọn tính ra được là 25 ml nước thải trong 1000 ml nước bão hoà oxy. 2.493g Magiê sunfat MgSO4.4.5 mg Amoniclrua NH4Cl 0. 2.

Chai thứ nhất để sau 5.2. 2. khi pha loãng nên thêm vào mỗi lít nước thải 1 – 2 ml nước thải sinh hoạt. kết tủa này sau đó bị ôxi hóa bởi ôxy hòa tan trong mẫu nước thành một màu nâu mangan kết tủa. Lượng oxy này không vượt quá 0.5. Cũng tính như vậy với DBO10. 20 ngày (cùng điều kiện nhiệt độ và ánh sáng như trên). iodide (I-) và hydroxit (HO -) các ion được thêm vào một mẫu nước gây ra một kết tủa trắng của Mn (OH) 2 để tạo thành. abbreviated DO. 15.) ions are added to a water sample causing a white precipitate of Mn(OH) 2 to form. is widely used in water quality studies and routine operation of water reclamation facilities. 2. Lấy nước thải đã được pha loãng bằng nước bão hoà oxy vào hai chai nút nhám dung tích 250ml. An vượt mangan (II) muối. được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu chất lượng nước và hoạt động thường xuyên của các cơ sở cải tạo nước. không có các vi sinh vật để oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải. This precipitate is then oxidized by the dissolved oxygen in the water sample into a brown manganese precipitate. Nếu hàm lượng NO2 lớn hơn 0. iodide (I-) and hydroxide (HO . Oxy hòa tan. Dissolved Oxygen. 15.1 mg thì quá trình BOD toàn phần được coi là kết thúc. Chú thích: 1) Khi đem nước phân tích hoàn toàn là nước thải công nghiệp. 20 ngày tuỳ yêu cầu nghiên cứu) đem định lượng oxy của chai thứ hai cho kết quả 0d5. không lẫn nước thải sinh hoạt. 10. viết tắt DO. An excess of manganese(II) salt. Kết quả tính ra mg O2/l ghi là OD5. In the next step. Tính kết quả Lượng oxy tiêu thụ sau 5 ngày hay nhu cầu sinh hóa oxy tính ra mg/l sẽ là: BOD5 = [(OD1 – OD5) – (Od1 – Od5)] x đậm độ pha loãng. Sau 5 ngày (10. a strong acid (either hydrochloric acid or sulfuric acid ) is added to acidify the solution. DBO15. Chai thứ nhất định lượng ngay. Các thử nghiệm Winkler được sử dụng để xác định nồng độ hòa tan oxy trong mẫu nước. 3) Khi xác định BOP toàn phần cần tiến hành song song xác định hàm lượng NO2. Hiệu số giữa OD1 và OD5 cho biết lượng oxy đã tiêu thụ sau 5 ngày đối với nước thải pha loãng.Chai thứ hai giữ lại ở điều kiện nhiệt độ 20oC ÷ 1oC và tránh ánh sáng. Trong bước tiếp theo. DBO20.1. Định lượng oxy của nước thải đã pha loãng.5 mg/l.5. Đem định lượng oxy. Kết quả tính ra mgO2/l ghi là OD1. Hiệu số giữa 0d1 và 0d5 cho biết lượng oxy tiêu thụ sau năm ngày của nước dùng để pha loãng. 2) Lượng oxy hoà tan còn lại ở ngày cuối cùng phải còn lại từ 1 – 2 mg/l. một acid mạnh (hoặc là acid hydrochloric hoặc acid .

Trong bước đầu tiên. which in turn indicates the production of biomass. Bacteria and eukaryotic organisms (zooplankton. tảo. Vi khuẩn và sinh vật nhân điển hình (động vật phù du. Lượng ôxy hòa tan là tỷ lệ thuận với chuẩn độ của iốt với một thiosulfate giải pháp [1] . mangan (II) sulfat (ở 48% tổng khối lượng) được thêm vào một mẫu nước môi trường. Trong dung dịch kiềm. dissolved oxygen will oxidize manganese(II) ions to the tetravalent state. algae. Phytoplankton and macroalgae present in the water mass produce oxygen by way of photosynthesis . The winkler test is often contraversial as it is not 100 percent accurate as the oxygen levels may fluctuate Các thử nghiệm Winkler thường contraversial như nó không phải là 100 phần trăm chính xác hàm lượng ôxy có thể dao động [ edit ] Sample method [ sửa ] phương pháp mẫu In the first step. oxy hoà tan sẽ ôxi hóa mangan (II) ion cho tetravalent nhà nước. kali iodide (15% trong kali hydroxit 70%) được thêm vào để tạo ra một kết tủa màu nâu hồng nhạt. The amount of dissolved oxygen is directly proportional to the titration of iodine with a thiosulfate solution [ 1 ] . Các kết tủa màu nâu sau đó chuyển đổi các ion iodide (I-) để iốt . Thử nghiệm lần đầu tiên được phát triển bởi Lagos Winkler trong khi làm việc trên luận án tiến sĩ của ông năm 1888. cá) tiêu thụ oxygen này thông qua hô hấp tế bào . potassium iodide (15% in potassium hydroxide 70%) is added to create a pinkish-brown precipitate. The amount of dissolved oxygen is a measure of the biological activity of the water masses. Sự khác nhau giữa sự tập trung vật chất của ôxy trong nước (hay nồng độ các lý thuyết nếu không có sinh vật sống) và nồng độ thực tế của ôxy được gọi là ứng nhu cầu sinh hóa trong oxy. The result of these two mechanisms determines the concentration of dissolved oxygen. manganese(II) sulfate (at 48% of the total volume) is added to an environmental water sample.sulfuric ) sẽ được thêm vào tinh chua giải pháp. this was a way for him to obtain his doctorate. đây là một cách cho anh ta để lấy tiến sĩ của ông. The difference between the physical concentration of oxygen in the water (or the theoretical concentration if there were no living organisms) and the actual concentration of oxygen is called the biochemical demand in oxygen. 2 Mn(OH) 2 (s) + O 2 (aq) → 2 MnO(OH) 2 (s) 2 Mn (OH) 2 (s) + O 2 (aq) → 2 MnO (OH) 2 (s) . Next. The brown precipitate then converts the ́ iodide ion (I-) to iodine . In the alkaline solution. Lịch sử The test was first developed by Lagos Winkler while working on his doctoral dissertation in 1888. thực vật phù du và hiện tại macroalgae trong khối lượng nước sản xuất khí oxy bằng cách quang hợp . Tiếp theo. Kết quả của hai cơ chế này xác định nồng độ oxy hòa tan. mà lần lượt cho biết việc sản xuất sinh khối. Lượng oxy hòa tan là một thước đo của hoạt động sinh học của khối nước. fish) consume this oxygen through cellular respiration .

chúng tôi có thể làm việc ra số mol của các phân tử oxy có trong mẫu nước ban đầu.1 mol của O 2 → 2 mol MnO (OH) 2 → 2 nốt ruồi của tôi 2 → 4 mol của S 2 O 3 2 Therefore. chúng ta có thể thấy rằng: 1 mole of O 2 → 2 moles of MnO(OH) 2 → 2 mole of I 2 → 4 mole of S 2 O 3 2. Có một số nhầm lẫn về việc liệu các mangan ôxi hóa là tetravalent hoặc trivalent . Thiosulfate giải pháp được sử dụng.(aq) + I 2 → S 4 O 6 2. with a starch indicator.(aq) + 2 I . nhưng ngậm nước MnO 2 cũng có thể cung cấp cho các màu nâu. after determining the number of moles of iodine produced. Some sources claim that Mn(OH) 3 is the brown precipitate. 2 S 2 O 3 2. Các kết tủa sẽ hòa tan trở lại vào giải pháp. The precipitate will dissolve back into solution. The Mn(SO 4 ) 2 formed by the acid converts the iodide ions into iodine . sau khi xác định số mol của iốt sản xuất. Một số nguồn cho rằng Mn (OH) 3 là kết tủa màu nâu. Mn(SO 4 ) 2 + 2 I .(aq) + I 2 → S 4 O 6 2 (aq) + 2 I . we can work out the number of moles of oxygen molecules present in the original water sample. Nội dung ôxy thường được trình bày như mg dm -3. Mangan có chứa các ion iodua vào nguyên tố Iodine. but hydrated MnO 2 may also give the brown colour. Phần thứ hai của bài thi Winkler giảm acidifies giải pháp.(aq) Mn (SO 4) 2 + 2 I (aq) → Mn 2 + (aq) + I 2 (aq) + 2 SO 4 2 . chính nó đang được giảm trở lại mangan (II) ion trong môi trường axit. The acid facilitates the conversion by the brown.(aq) 2 S 2 O 3 2 . The oxygen content is usually presented as mg dm -3 . với một chỉ số tinh bột. Vì vậy. Các Mn (SO 4) 2 hình thành bởi các acid chuyển đổi các ion iodide thành i-ốt . Manganese-containing precipitate of the Iodide ion into elemental Iodine. để chuẩn độ của dung dịch các iốt.MnO(OH) 2 appears as a brown precipitate . itself being reduced back to manganese(II) ions in an acidic medium. acid tạo điều kiện chuyển đổi do kết tủa màu nâu.(aq) → Mn 2+ (aq) + I 2 (aq) + 2 SO 4 2. There is some confusion about whether the oxidised manganese is tetravalent or trivalent . .(AQ) [ edit ] Analysis [ sửa ] Phân tích From the above stoichiometric equations. to titrate the iodine. 4 Mn(OH) 2 (s) + O 2 (aq) + 2 H 2 O → 4 Mn(OH) 3 (s) 4 Mn (OH) 2 (s) + O 2 (aq) + 2 H 2 O → 4 Mn (OH) 3 (s) The second part of the Winkler test reduces acidifies the solution. we can find that: Từ trên cân bằng hóa học phương trình.(AQ) Thiosulfate solution is used. MnO (OH) 2 xuất hiện như một màu nâu kết tủa .

Ruth . these bacteria are known as "seed". các vi khuẩn này được gọi là "hạt giống". although the test is still used to check instrument calibration. Sự khác biệt trong DO và pha loãng các yếu tố được sử dụng để tính BOD 5. In some cases. vi khuẩn được sử dụng để cung cấp một nguồn ôxy cho mẫu. • Chủ đề: Khoa học Thủy sản và Thủy sản (SFRC) | Quản lý Pond | Francis-Floyd. Sự thành công của phương pháp này là nghiêm trọng phụ thuộc vào cách thức mà mẫu được chế tác. the water sample must be free of any solutes that will oxidize or reduce iodine. các bước phải được thực hiện để đảm bảo rằng oxy không phải là giới thiệu và cũng không bị mất từ mẫu. phương pháp cụ để đo oxy hòa tan có rộng rãi thay thế việc sử dụng thường xuyên của các thử nghiệm Winkler. several dilutions of a sample are analyzed for dissolved oxygen before and after a five-day incubation period at 20 degrees Celsius (68 degrees Fahrenheit) in the dark. Hơn nữa. At all stages. Các thử nghiệm BOD 5 là một ví dụ về phân tích để xác định các lớp vật liệu trong một mẫu. mặc dù kiểm tra vẫn được sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn cụ.[ edit ] Limitations [ sửa ] Hạn chế The success of this method is critically dependent upon the manner in which the sample is manipulated. Số lượng kết quả (thường được báo cáo trong phần triệu hoặc mg / lít) là hữu ích trong việc xác định sức mạnh tương đối của nước thải hữu cơ hoặc các vùng nước bị ô nhiễm khác. The resulting number (usually reported in parts per million or milligrams per liter) is useful in determining the relative organic strength of sewage or other polluted waters. Tại tất cả các khâu. bacteria are used to provide a source of oxygen to the sample. [ edit ] BOD 5 [ sửa ] BOD 5 To determine five-day Biochemical oxygen demand (BOD 5 ). một số dung dịch pha loãng một mẫu được phân tích cho oxy trước và sau một ngày thời kỳ ủ bệnh-năm ở 20 độ C (68 độ F) trong bóng tối. Trong một số trường hợp. Instrumental methods for measurement of dissolved oxygen have widely supplanted the routine use of the Winkler test. Furthermore. steps must be taken to ensure that oxygen is neither introduced to nor lost from the sample. The difference in DO and the dilution factor are used to calculated BOD 5 . Để xác định năm ngày nhu cầu oxy sinh hóa (BOD 5). các mẫu nước phải được miễn phí của bất kỳ chất tan mà sẽ ôxi hóa hoặc giảm iốt. The BOD 5 test is an example of analysis that determines classes of materials in a sample.

Dissolved Oxygen for Fish Production 1 Oxy hòa tan để sản xuất cá 1 Ruth Francis-Floyd 2 Ruth Francis-Floyd 2 What Is Dissolved Oxygen? Oxy hòa tan là gì? Dissolved oxygen (DO) refers to oxygen gas that is dissolved in water. bao gồm cả cá. Nồng độ oxy hòa tan trong ao biến động trên cơ sở 24 giờ. However. is produced during the day when sunlight shines on the plants in the water. trong khi các loài động vật sử dụng đất phổi hấp thụ ôxy từ khí quyển. Oxygen levels drop at night because of respiration by plants and animals. fish are able to absorb oxygen directly from the water into their bloodstream using gills. photosynthesis by aquatic plants and phytoplankton is the most important. và 3) photosynthesis. Oxygen. Biến động này được gọi là một chu trình oxy ban ngày. Những dự đoán được những thay đổi trong DO xảy ra mỗi 24 giờ được gọi là chu trình oxy ban ngày ( hình 1 ). Cá "hít thở" ôxy giống như các động vật đất làm. Of these. 2) và hành động sóng gió. cá có khả năng hấp thụ oxy trực tiếp từ nước vào máu của họ bằng cách sử dụng mang. Oxygen. What are the Sources of Oxygen in an Aquatic Environment? các nguồn oxy trong một môi trường thủy sản là gì? There are three main sources of oxygen in the aquatic environment: 1) direct diffusion from the atmosphere. These predictable changes in DO that occur every 24 hours are called the diurnal oxygen cycle ( Figure 1 ). Dissolved oxygen concentration in ponds fluctuates on a 24-hour basis. and Có ba nguồn chính của oxy trong môi trường nước: 1) khuếch tán trực tiếp từ khí quyển. Cấp oxy thả vào ban đêm vì sự hô hấp của thực vật và động vật. 3) quang hợp. Hình 1. được sản xuất trong ngày khi ánh sáng mặt trời tỏa sáng trên cây trong nước. Fish "breathe" oxygen just as land animals do. xuất phát từ quang hợp. Ôxy hòa tan (DO) là khí oxy hòa tan trong nước. Oxy hòa tan trong giờ làm tăng ánh sáng ban ngày khi quang hợp đang xảy ra và giảm vào ban đêm khi hô hấp vẫn tiếp tục nhưng không quang hợp. quang hợp của cây trồng thuỷ sản và thực vật phù du là quan trọng nhất. This fluctuation is called a diurnal oxygen cycle. . whereas land animals use lungs to absorb oxygen from the atmosphere. Trong số này. 2) wind and wave action. derived from photosynthesis. Tuy nhiên. Figure 1. including fish. Dissolved oxygen increases during daylight hours when photosynthesis is occurring and decreases at night when respiration continues but photosynthesis does not.

sự suy giảm oxy sự kiện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. however. bể chứa khử trùng nước thải. however. Why Are Oxygen Depletion Events Most Troublesome in the Summer? Tại sao sự suy giảm oxy Sự kiện Troublesome nhất vào mùa hè này? In outdoor ponds. and excess fish feed). tuy nhiên. Một nồng độ 5 mg / L DO được khuyến khích cho sức khỏe cá tối ưu. Độ nhạy với các mức thấp của ôxy hòa tan là loài cụ thể. septic tank waste water. increased organic waste entering the water (ie. Sự suy giảm oxy dùng để chỉ các mức thấp của DO và có thể dẫn đến tử vong cá. Tỷ lệ tử vong thường xảy ra ở nồng độ thấp hơn 2 mg / L. plant or algae die-offs). Số lượng cá chết trong một sự kiện sự suy giảm oxy được xác định bởi làm thế nào các DO thấp được và bao lâu nó sẽ nằm xuống. oxygen depletion events can occur at anytime. hoặc bằng hóa chất nhất định (tức là formalin) mà loại bỏ oxy trực tiếp từ các cột nước. they are most likely to cause fish kills during hot summer weather. What Causes Oxygen Depletion? Nguyên nhân sự suy giảm oxy gì? Oxygen depletion occurs when oxygen consumption exceeds oxygen production. tăng chất thải hữu cơ vào nước (tức là phân từ trại chăn nuôi . Sensitivity to low levels of dissolved oxygen is species specific. Usually larger fish are affected by low DO before smaller fish are. death and decay of organic matter (ie. formalin) that remove oxygen directly from the water column. The number of fish that die during an oxygen depletion event is determined by how low the DO gets and how long it stays down. Gia tăng tiêu thụ ôxy có thể được gây ra bởi một phong phú. họ có nhiều khả năng nguyên nhân cá chết trong thời tiết mùa hè nóng. trên thực vật thủy sản hoặc các loại tảo trong hệ sinh thái. manure from feedlots. A decrease in oxygen production is caused by incidents such as cloudy weather and plant or algae die-offs that shut down photosynthesis. Thông thường cá lớn bị ảnh hưởng bởi DO thấp trước khi nhỏ hơn cá. cây trồng hoặc tảo chết-offs). "doanh thu" của một cơ thể của nước (xem phân tầng / Doanh thu phần Pond). or by certain chemicals (ie. "turnover" of a body of water (see Stratification/Pond Turnover section). Sự suy giảm oxy xảy ra khi oxy tiêu thụ vượt quá sản xuất oxy. Trong ao ngoài trời. Một trong sản xuất oxy giảm là do sự cố như thời tiết nhiều mây và cây trồng hoặc tảo chết- . A concentration of 5 mg/L DO is recommended for optimum fish health. và dư thừa thức ăn cá).What is Oxygen Depletion? Oxygen suy thoái là gì? Oxygen depletion refers to low levels of DO and may result in fish mortality. cái chết và phân rã của các chất hữu cơ (ví dụ. tuy nhiên. phần lớn các loài cá đang đau khổ khi DO rơi xuống 2-4 mg / L. Increases in oxygen consumption can be caused by an over-abundance of aquatic plants or algae in the ecosystem. most species of fish are distressed when DO falls to 2-4 mg/L. Mortality usually occurs at concentrations less than 2 mg/L.

Tuy nhiên. Trong thời tiết nóng. remains unchanged. Oi bức. The net result over a period of several days is oxygen depletion and. muggy. As the difference in temperature increases between warm surface water and cool bottom water. Oxygen chuyển giao (từ không khí vào trong nước) là tối thiểu bởi vì có ít hoặc không có gió / sóng hành động. do đó nhu cầu sinh lý của họ để làm tăng oxy. Oxygen transfer (from the atmosphere into the water) is minimal because there is little or no wind/wave action. tỷ giá trao đổi chất của họ tăng lên. oi bức. thời tiết ẩm ướt phổ biến vào những ngày mùa hè u ám. trong khi nước đó là 45 ° F có thể chứa 11. cá chết.offs đó tắt quang hợp. nước bề mặt ấm lên nhanh hơn so với các vùng nước sâu hơn. vẫn không thay đổi. However. Là sự khác biệt trong tăng nhiệt độ giữa mặt nước nóng và nước lạnh dưới cùng. Hiện tượng vật lý này sẽ đặt cá vào nguy hiểm tăng gấp đôi bởi vì ở nhiệt độ nước cao. water that is 90° F can only hold 7. Kết quả là mất mát ròng của oxy trên từng thời kỳ 24-giờ. This results in a net loss of oxygen over each 24-hour period. u ám ngày hè thường kết tủa depletions oxy. Still Weather Có mây.4 mg/L DO at saturation. There are several reasons why oxygen depletion events are more common in the summer and they are discussed below. a thermocline develops. cường độ của các vùng nước bề mặt đạt được rất nhiều ánh sáng giảm đi. Có nhiều lý do tại sao sự suy giảm oxy sự kiện được phổ biến hơn trong mùa hè và chúng sẽ được thảo luận dưới đây. High Water Temperature Nhiệt độ nước cao Warm water is much less capable of holding oxygen gas in solution than cool water. Ví dụ. Vẫn Thời tiết Muggy.9 mg / L DO lúc bão hòa. fish kills. surface waters warm up more rapidly than deeper waters. often. thường. tuy nhiên. Việc mất ôxy từ giảm sản xuất là confounded bởi vẫn còn. the intensity of light reaching surface waters is greatly diminished. Cloudy. dẫn đến giảm đáng kể sản xuất oxy từ quang hợp. Trong thời tiết nhiều mây. Stratification/Pond Turnover Phân tầng / Pond Doanh thu During hot weather. Ấm nước là ít có khả năng giữ khí oxy trong giải pháp hơn so với nước mát. resulting in a marked decrease in oxygen production from photosynthesis. humid weather common on overcast summer days. Heavy populations of plants or algae are the most important producers of oxygen in the system. Kết quả có được trong khoảng thời gian vài ngày là oxy suy giảm và.9 mg/L DO at saturation. Nặng quần thể cây trồng hoặc tảo là những nhà sản xuất quan trọng nhất của oxy trong hệ thống. During cloudy weather. they are also the most important users of oxygen. Oxygen consumption. For example. thermocline một phát triển. họ cũng là những người sử dụng quan trọng nhất của oxy. however. whereas water that is 45° F can hold 11. This physical phenomenon puts the fish in double jeopardy because at high water temperatures their metabolic rates increase. Oxy tiêu thụ.4 mg / L DO lúc bão hòa. This loss of oxygen from decreased production is confounded by still. overcast summer days often precipitate oxygen depletions. hence their physiologic demand for oxygen increases. A thermocline is an area of rapid temperature . nước đó là 90 ° F chỉ có thể chứa 7.

Một cơn bão nặng có thể đã xảy ra ngay lập tức trước khi giết chết cá. How to Determine If Low DO Is the Cause of a Fish Kill Làm thế nào để Xác định Nếu DO thấp là nguyên nhân của một cá Kill • • • • • • All fish die at approximately the same time (often during the night or in the predawn hours). This is most commonly seen in hybrid striped bass and. Thời tiết ngay lập tức trước khi giết cá có thể đã được nóng. still and overcast. Một số loài có thể chết với lại cong của họ. resulting in severe oxygen depletion and a fish kill. Một sự kiện suy giảm oxy nghiêm trọng. nước ở các lớp sâu trở thành devoid của oxy và phát triển một nhu cầu ôxy. các vùng nước bề mặt giàu ôxy kết hợp với các vùng nước thiếu ôxy dưới cùng. Nếu nhu cầu ôxy là đủ. Điều này là phổ biến nhất là nhìn thấy trong striped bass lai và. gills flared and mouth open. Moribund fish may be seen at the surface "gasping" for oxygen (this is called "piping"). trong cá da trơn. The weather immediately prior to the fish kill may have been hot. If the oxygen demand is sufficient. vẫn còn và Overcast. A severe thunderstorm may have occurred immediately prior to the fish kill. Bởi vì quang hợp và sản xuất oxy chỉ xảy ra gần bề mặt. Because photosynthesis and oxygen production only occur near the surface. When a thermocline is present there is no mixing of surface and deep layers of water. dẫn đến sự suy giảm oxy trầm trọng và một con cá chết. all DO present will rapidly be removed from the water column. tất cả các mặt DO sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ từ cột nước. mang bùng lên và miệng mở. phổ biến trong cơn dông mùa hè. đủ để cho kết quả đáng kể tỷ lệ tử vong cá thường được quan sát trong nước với quần nặng của tảo hoặc cây trồng thuỷ sản. Khi thermocline bị hỏng. occasionally. Some species may die with their back arched. cá suy tàn có thể xem ở bề mặt "ngáp" để oxy (điều này được gọi là "đường ống"). . When the thermocline breaks down. the oxygen-rich surface waters mix with oxygen-deficient bottom waters. in catfish. An oxygen depletion event severe enough to result in significant fish mortality is often observed in water with heavy populations of algae or aquatic plants. Khi thermocline một là hiện tại không có pha trộn của bề mặt và các lớp sâu của nước. Tất cả các cá chết ở cùng một khoảng thời gian (thường là vào ban đêm hoặc trong những giờ trước bình minh). common during summer thunderstorms. Large fish may be affected more than small fish. water in the deep layer becomes devoid of oxygen and develops an oxygen demand. The thermocline can be broken by heavy wind and cold rain. cá thể bị ảnh hưởng lớn hơn các loài cá nhỏ.change that acts as a physical barrier between warm water at the surface (epilimnion) and cold water at the bottom (hypolimnion). thermocline có thể được phá vỡ bởi gió mạnh và mưa lạnh. đôi khi. thermocline A là một khu vực của sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng hoạt động như một rào cản vật chất giữa nước ấm ở bề mặt (epilimnion) và nước lạnh ở phía dưới (hypolimnion).

These are more troublesome to run. biologists with the Florida Game and Freshwater Fish Commission or an IFAS Aquaculture Extension Specialist may be available to assist. Giám sát oxy suốt đêm là không thực tế cho Chủ sở hữu giải trí ao cá và nông dân bán thời gian. These instruments are available through most aquaculture supply companies at a variety of prices. nhưng là chính xác và không yêu cầu như là một khoản đầu tư của chủ sở hữu ao lớn. các nhà sinh học với các Game Florida và Ủy ban cá nước ngọt hoặc một IFAS mở rộng nuôi trồng thuỷ sản chuyên có thể có sẵn để trợ giúp. ngăn ngừa bằng cách giám sát mức độ oxy hòa tan trong ao. nhỏ có thể được thực hiện để giúp các cá. Some county extension agents are equipped with water testing equipment. Các công cụ hiệu quả nhất để đo DO là một đồng hồ điện tử oxy. To confirm the problem. Đây là cách chắc chắn nhất để tránh một con cá chết gây ra bởi thấp DO. Chemical test kits are also available. Ngoài ra. hàm lượng ôxy cần được kiểm tra trong khi giết cá được tiến hành. The most efficient tool for measuring DO is an electronic oxygen meter. Commercial catfish farms often hire night oxygen crews to monitor the DO concentration in each pond at two-hour intervals through the night. For these people it is easier to "predict" an oxygen depletion by measuring DO levels in the late afternoon (5-6 pm) and late evening (8-10 . Một số đại lý mở rộng quận được trang bị thiết bị kiểm tra nước. Trang trại nuôi cá da trơn thương mại thường thuê thuyền viên oxy vào ban đêm để theo dõi nồng độ DO trong ao mỗi khoảng hai giờ qua đêm. In addition. Để xác nhận các vấn đề. Những dụng cụ có sẵn thông qua các công ty cung cấp hầu hết nuôi trồng thủy sản tại nhiều loại giá cả.What To Do if Low DO is Suspected as the Cause of a Fish Kill Để làm gì nếu thấp DO là nghi là nguyên nhân của các cá một Kill The most important thing to do if fish are dying from low DO is to turn on an aerator. If emergency aeration is not available. Preventing Oxygen Depletion Ngăn chặn sự suy giảm oxy An oxygen depletion event can be predicted and. Hóa chất bộ kiểm tra cũng có sẵn. Một sự kiện oxy suy giảm có thể được dự đoán. prevented by monitoring dissolved oxygen levels in a pond. This is the surest way of avoiding a fish kill caused by low DO. little can be done to help the fish. và do đó. hệ thống sục khí có thể được bật lên nếu thả oxy cấp dưới đây một nồng độ nhất định (thường là 2-4 mg / L) tuỳ thuộc vào loài cá. Nếu trường hợp khẩn cấp sục khí là không có. therefore. Aeration systems can be turned on if oxygen levels drop below a certain concentration (usually 2-4 mg/L) depending on the fish species. Điều quan trọng nhất để làm gì nếu cá chết từ thấp DO là để chuyển trên một thiết bị thông gió. but are accurate and do not require as great an investment by pond owners. Monitoring oxygen throughout the night is impractical for recreational pond owners and part-time fish farmers. oxygen levels should be tested while the fish kill is in progress. Đây là những nhiều phiền hà để chạy.

Dự toán tiềm năng cho sự suy giảm oxy hòa tan. There is a heavy summer wind and a rainstorm. biểu hiện. There has been an extended period of hot cloudy weather. Một mùi hư phát sinh từ các nước. Emergency aeration should be applied whenever fish show signs of oxygen depletion or when dissolved oxygen drops below 4 mg/L. Nhiều chủ sở hữu giải trí ao mua aerators và đặt chúng vào giờ điện. Many recreational pond owners purchase aerators and place them on electric timers. signifying loss of an algal bloom. There is a rapid change in water color to brown. Thích hợp sử dụng bộ đếm thời gian nên có các thiết bị . Khẩn cấp sục khí nên được áp dụng bất cứ khi nào cá có dấu hiệu suy giảm oxy hoặc khi giải thể oxy giảm xuống dưới 4 mg / L. Sự suy giảm trong DO vào ban đêm có thể được dự đoán bởi đồ DO tập trung chống lại thời gian trên giấy tiêu chuẩn đồ thị ( Hình 2 ). Cá bơi tại hoặc gần bề mặt Nuốt chút không khí (đường ống). the following observations and conditions can be used to anticipate oxygen depletion: Nếu thiết bị để kiểm tra nồng độ DO (mét hoặc thử nghiệm kit) không có sẵn. The decline in DO during the night can be predicted by graphing DO concentration against time on standard graph paper ( Figure 2 ). If the projected concentration of DO is below 4 mg/L before 7 am emergency aeration is recommended. Estimation of potential for dissolved oxygen depletion. Đối với những người này là dễ dàng hơn để "dự đoán" một sự suy giảm oxy bằng cách đo DO cấp vào cuối buổi chiều (5-6 pm) và vào cuối buổi tối (80-10 giờ chiều). Có một thay đổi nhanh chóng trong nước màu sắc để mất nâu đen hoặc màu xám. Có một mùa hè gió nặng và một cơn mưa. Hiện đã có một thời gian dài của thời tiết nhiều mây nóng. của một hoa tảo. A putrid odor arises from the water. Cá đột nhiên dừng lại ăn. Fish suddenly stop feeding. Figure 2. Nếu nồng độ DO dự kiến là dưới 4 mg / L trước khi 7:00 sục khí khẩn cấp được khuyến khích. Proper use of the timer should have the aerator turn on during the late evening (10 pm to midnight) and turn off after daylight (7-8 am).pm). Hình 2. black or gray. If equipment to test DO concentration (meter or test kit) is not available. các quan sát và điều kiện sau có thể được sử dụng để dự đoán sự suy giảm oxy: • • • • • • Fish swim at or near the surface gulping air (piping).

Sử dụng thiết bị thông gió là không thể thay thế hoàn toàn để theo dõi nồng độ DO và sự suy giảm oxy một sự kiện kết quả là giết chết cá vẫn có thể xảy ra. Hầu hết DO trong ao được sản xuất trong quá trình quang hợp của cây trồng thuỷ sản và tảo. sục khí khẩn cấp phải được cung cấp bất cứ khi nào DO giảm xuống dưới 4 mg / L hoặc điều kiện môi trường có lợi cho một sự kiện sự suy giảm oxy. declines during the night. However.. . Vì lý do này DO tăng trong giờ làm ánh sáng ban ngày. giảm vào ban đêm. hoặc dông nặng. Dissolved oxygen concentrations below 5 mg/L may be harmful to fish and piping (gulping air at the surface) may be observed when DO falls below 2 mg/L. Using an aerator is not a complete substitute for monitoring DO concentrations and an oxygen depletion event resulting in a fish kill may still occur. Low levels of DO are most frequently associated with hot. Summary Tóm tắt Dissolved oxygen (DO) is oxygen gas (O 2 ) that is dissolved in water. Ôxy hòa tan (DO) là khí oxy (O 2) được hòa tan trong nước. cloudy weather. or heavy thunderstorms. hóa học oxy thử nghiệm kit. algae die-offs. Nồng độ oxy hòa tan dưới 5 mg / L có thể gây hại cho cá và các đường ống (Nuốt chút không khí ở bề mặt) có thể được quan sát thấy khi DO giảm xuống dưới 2 mg / L.thông gió bật trong buổi tối muộn (10 giờ chiều đến nửa đêm) và tắt sau khi ánh sáng ban ngày (7-8 giờ sáng). tảo chết-offs. Mức độ DO thấp nhất thường xuyên kết hợp với thời tiết nóng. và là thấp nhất ngay trước khi tảng sáng. and is lowest just before daybreak. Tuy nhiên. use of an aerator is recommended and will prevent many problems. Emergency aeration should be supplied whenever DO falls below 4 mg/L or environmental conditions favor an oxygen depletion event. Oxy hòa tan có thể được theo dõi bằng cách sử dụng một đồng hồ điện tử. việc sử dụng thiết bị thông gió một được khuyến khích và sẽ ngăn chặn nhiều vấn đề. Most DO in ponds is produced during photosynthesis by aquatic plants and algae. nhiều mây. For this reason DO increases during daylight hours. Dissolved oxygen can be monitored using an electronic oxygen meter or chemical test kit.