P. 1
Cach Doc Bang Chu Cai

Cach Doc Bang Chu Cai

|Views: 285|Likes:
Được xuất bản bởiwindgiagia

More info:

Published by: windgiagia on Jun 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

Phát âm bảng chữ cái

Bảng chữ cái: El abecedario español está formado por 30 letras. (Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha có 30 chữ cái) a (a), b (be), c (ce), ch (che) d (de), e (e), f (efe), g (ge), h (ache), i (i), j (jota), k (ka), l (ele), ll (elle), m (eme), n (ene), ñ (eñe), o (o), p (pe), q (cu), r (ere), rr (erre), s (ese), t (te), u (u), v (uve), w (uve doble), x (equis), y (igriega), z (ceta) Hướng dẫn phát âm tiếng Tây Ban Nha 1. Nguyên âm: a Nguyên âm này được phát âm như âm ””a”” trong tiếng Việt: nada (không có gì), cama (cái giường), hasta (cho đến), papa (khoai tây), mamá (mẹ), papá (bố) 2. Nguyên âm: e Nguyên âm này được phát âm như âm ””ê”” trong tiếng Việt: bebé (en bé), tendré (tôi sẽ có), lentes (kính mắt), sede (chỗ ngồi), cereza (anh đào), leche (sữa) 3. Nguyên âm: i Nguyên âm này được phát âm như âm ””i”” trong tiếng Việt: idioma (tiếng, ngôn ngữ), tímido (nhút nhát), italiano (người Italia), bíblico (thuộc kinh thánh), difícil (khó khăn), finito (xác định, có hạn) 4. Nguyên âm: o Nguyên âm này được phát âm như âm ””ô”” trong tiếng Việt: loco (điên), poco (ít), como (như), ocho (tám), coco (dừa), roto (vỡ) 5. Nguyên âm: u Nguyên âm này được phát âm như âm ””u”” trong tiếng Việt: tú (anh), rubio (vàng nhạt), anuncio (quảng cáo), mucho (nhiều), música (âm nhạc), cultura (văn hoá) 6. Phụ âm: d Chữ d trong tiếng Tây Ban Nha có hai âm khác biệt nhau. Khi chữ d nằm giữa hai nguyên âm, nó sẽ được phát âm như chữ th trong tiếng Anh, còn nếu được phát âm giống chữ đ trong tiếng Việt thì lại là chữ r: dar (đưa cho), cuando (khi nào, bao giờ), dos (hai), día (ngày), donde (ở đâu), falda (váy) 7. Phụ âm: r Tiếng Tây Ban Nha có hai âm r và rr. Âm r được phát gần giống với chữ đ, lưỡi rung nhẹ. Âm rr được phát như r tiếng Việt ở một số tỉnh (như Thái Bình) với độ rung của lưỡi dài: pero (nhưng), caro (đắt), cero (số 0), hablar (nói), comer (ăn), triste (buồn) 8. Phụ âm: rr perro (chó), carro (xe hơi), zorro (con cáo), cerro (đồi), aburrido (chán chường), arriba (ở trên), raro (hiếm), romper (làm hỏng), carrera (sự chạy đua), correr (chạy), cerrar (đóng), carretera (đường cao tốc), trabalenguas (người nhiều chuyện)

9. -n hoặc –s thì trọng âm ở âm tiết trước âm tiết cuối cùng: nada na – da limonada li – mo – na – da zapatos za – pa – tos origen o – ri – gen compro com – pro esta es – ta estas es.tas 2. Các từ sau đây giống hệt nhau. đầu tiên ta phải nắm được quy luật của trọng âm – tức là. làm sao để biết được âm tiết nào được phát ra to nhất. Trọng âm quan trọng vì nó có thể làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ. Trong tiếng Tây Ban Nha. 1. Để tận dụng hệ thống phát âm đơn giản và gần như hoàn hảo này. chỉ khác vị trí của trọng âm: papá – bố papa – khoai tây compró – anh ấy đã mua compro – tôi mua Quy tắc của trọng âm Trong tiếng Tây Ban Nha. Từ có đuôi là nguyên am. Từ có đuôi là phụ âm trừ -n và –s thì trọng âm ở âm tiết cuối: doctor doc – tor ciudad ci – u – dad . từ viết thế nào được phát âm như thế. một âm tiết trong một từ thường được phát âm to hơn những âm tiết khác. Trọng âm “Trọng âm” liên quan đến độ lớn của một âm tiết.

nhưng không thể nhầm lẫn với câu trần thuật vì nó có từ nghi vấn. Dấu trọng âm cũng được dùng để phân biệt các từ được phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau: si – if sí – yes mi – my mí – me el – the él – he tu – your tú – you Đừng cho các quy tắc trên đây là rắc rối mà hãy lấy chúng để phát âm đúng tiếng Tây Ban Nha. 13. thì ngữ điệu lên ở mỗi sự lựa chọn và xuống ở sự lựa chọn cuối cùng. Ngữ điệu: Câu hỏi thông tin Trong tiếng Tây Ban Nha. Ngữ điệu: Câu hỏi không có từ nghi vấn Trong tiếng Tây Ban Nha.comer co – mer 3. thì người ta đánh dấu trọng âm: compró com – pró está es – tá estás es – tás 4. 10. sự lên xuống giọng. Ngữ điệu quan trọng bởi vì nó có thể làm thay đổi ý nghĩa lời nói. Trong tiếng Tây Ban Nha. . Cấu trúc ngữ điệu giống câu trần thuật. Khi quy tắc 1 và 2 trên đây không được áp dụng. câu trần thuật có ngữ điệu đi xuống. Ngữ điệu: Câu hỏi lựa chọn Khi một câu hỏi khai thác thông tin đòi hỏi câu trả lời là một trong hai hay nhiều lựa chọn. 11. 12. câu hỏi khai thác thông tin (câu hỏi có từ nghi vấn) có ngữ điệu xuống ở cuối câu. câu hỏi không có từ nghi vấn đơn giản không có từ nghi vấn có ngữ điệu lên ở cuối câu. thể hiện sự không chắc chắn. Ngữ điệu: Câu trần thuật “Ngữ điệu” tức là cao độ.

nó được phát âm như chữ ””c”” trong tiếng Việt. 22. 15. 18. 19. nó được phát âm gần giống chữ w trong tiếng Anh Mỹ nhưng hai môi không chạm nhau. Phụ âm: c Chữ “c” trong tiếng Tây Ban Nha có hai âm riêng rẽ. Nối âm: Phần I Trong ngôn ngữ nói tiếng Tây Ban Nha. thì phụ âm cuối ấy được nối với nguyên âm đầu. Phụ âm: ch Chữ “ch” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống chữ ””ch”” trong tiếng Việt. Nguyên âm kép: ei (ey) Nguyên âm này được phát âm gần giống với vần ””ây”” trong tiếng Việt. Nối âm: Phần II Trong ngôn ngữ nói tiếng Tây Ban Nha. or “y-ở cuối” không mang trọng âm xuất hiện sau một nguyên âm khác trong cùng một âm tiết. Nối âm: Phần III Trong ngôn ngữ nói tiếng Tây Ban Nha. thì nguyên âm kép không còn. 20. Phụ âm: b/v Chữ “b” (be dài) và “v” (be ngắn) trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống nhau hoàn toàn. Nguyên âm kép: ai (ay) Nguyên âm này được phát âm gần giống với vần ””ai”” trong tiếng Việt. ””i””. và được phát âm như ””x”” trong tiếng Việt ở Mỹ Latin. khi một từ có đuôi là một phụ âm và theo sau là một từ bắt đầu bằng một nguyên âm. Âm nguyên âm của chúng không thay đổi. khi một từ có đuôi là một nguyên âm được nối tiếp là một từ bắt đầu cũng là một nguyên âm thì những nguyên âm này được nối thành một âm tiết. 17. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i””. 21. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. Hai chữ cái này có hai âm khác nhau. cứng và mềm. 23. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i””. khi chữ cái cuối cùng của từ trước giống chữ cái đầu của từ sau. Khi kết hợp với ””a””. âm cứng được phát như âm “b” trong tiếng Việt. nó được phát âm như chữ ””th”” trong ””thirty”” của tiếng Anh ở Tây Ban Nha. Nguyên âm kép: Tổng thể Nguyên âm kép xuất hiện khi một âm “i”. Khi đi với các chữ ””e””.. “u”. Consonant: f Chữ “f” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống chữ ””ph”” trong tiếng Việt. ””u””.14. thì chúng được phát âm thành một âm duy nhất. Trong các trường hợp khác. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. cứng và mềm. nhưng chúng hợp nhất thành một âm tiết đơn. thì nguyên âm kép không còn. ””o””. Ở đầu từ và sau “m” hay “n”. . 16. dù chúng có khác nhau đi nữa.

””o””. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i””. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i””. Nguyên âm kép: oi (oy) Nguyên âm này được phát âm gần giống với vần ””ôi”” trong tiếng Việt. Âm mềm xuất hiện khi ””g”” nằm giữa hai nguyên âm. nó được phát âm như chữ ””g”” trong tiếng Việt. thì nguyên âm kép không còn. 29. Nguyên âm kép: ui (uy) Nguyên âm này được phát âm gần giống với vần ””ui”” trong tiếng Việt. thì nguyên âm kép không còn. thì nguyên âm kép không còn. và khi đứng sau chữ ””n””. Nguyên âm kép: au Nguyên âm này được phát âm gần giống với vần ””au”” trong tiếng Việt. 28. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. Cuối cùng. . 31. âm này không có trong tiếng Việt và để nắm nó thì phải luyện tập nhiều. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””u””. là sự đọc nhanh ””a”” sang ””u”” chứ cũng không hoàn toàn giống tiếng Việt. nửa như chữ ””kh”” trong tiếng Việt. Chữ ””k”” được phát âm như chữ ””c”” trong tiếng Việt.” của tiếng Anh. nó được phát âm nửa giống chữ ””h””.24. cứng và mềm. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. Phụ âm: k and w Trong tiếng Tây Ban Nha. còn ””w”” được phát âm như “b/v” khi đứng giữa hai nguyên âm. Nguyên âm kép: eu Nguyên âm này được phát âm giống với vần ””êu”” trong tiếng Việt. 32. 26. 27. chữ “k” và “w” chỉ thấy trong các từ ngoại lai. chữ ””h”” luôn câm (không được phát âm). ””i””. thì nguyên âm kép không còn. Phụ âm: l Phụ âm ””l”” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm như phụ âm ””l”” trong tiếng Việt. nửa như chữ ””kh”” trong tiếng Việt. 25. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i””. Phụ âm: g Chữ “g” trong tiếng Tây Ban Nha có hai âm riêng rẽ. ””u””. khi đứng trước các chữ ””e””. Sau đoạn nghỉ hơi và khi kết hợp với ””a””. Phụ âm: j Chữ ””j”” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm nửa giống chữ ””h””. 30. Phụ âm: h Giống như chữ ””h”” trong từ “hour. trong tiếng Tây Ban Nha. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ.

40. Phụ âm: p Phụ âm “p” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống âm ””p”” trong tiếng Việt. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. Nguyên âm kép: ie Nguyên âm này là sự phát âm nối nhanh giữa ””i”” và ””e””. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. Nguyên âm kép: ia Nguyên âm này là sự phát âm nối nhanh giữa ””i”” và ””a””. thì nguyên âm kép không còn. . 44. chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i”” . 42. Phụ âm: ñ Phụ âm “ñ” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống chữ ””nh”” trong tiếng Việt 39. thì nguyên âm kép không còn. 43. Phụ âm: n Phụ âm “n” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống chữ ””n”” trong tiếng Việt. thì nguyên âm kép không còn. không hoàn toàn giống như vần ””ia”” trong tiếng Việt. Nguyên âm kép: iu Nguyên âm này được phát âm giống với vần ””iu”” trong tiếng Việt. thì nguyên âm kép không còn. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. 41. Phụ âm: ll Cách phát âm phụ âm “ll” trong tiếng Tây Ban Nha ở các vùng có sự khác nhau. Phụ âm: m Phụ âm “m” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống chữ ””m”” trong tiếng Việt. 37. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. 35. chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””u””. Nguyên âm kép: io Nguyên âm này là sự phát âm nối nhanh giữa ””i”” và ””o”” . Nguyên âm kép: ua Nguyên âm này là sự phát âm nối nhanh giữa ””u”” và ””a””. Phụ âm: q Chữ “q” trong tiếng Tây Ban Nha luôn đi cùng chữ ””u”” . thường là giống âm ””y”” trong chữ ””yes”” của tiếng Anh. 36. hay ””k”” trong tiếng Việt. và được phát âm như chữ ””c””. 34. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i””. chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””i”” . Phụ âm: s Phụ âm “s” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống âm ””x”” trong tiếng Việt.33. 38.

hơi giống vần ””uê”” trong tiếng Việt. 48. Phụ âm: z Phụ âm “z” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm ở Tây Ban Nha khác với ở Mỹ Latin. 46. . âm ””y”” có thể được phát âm như âm ””y”” trong ””yes”” . 50. Cách thứ ba phát âm giống chữ “ch” trong tiếng Việt và cũng chỉ thấy trong một số danh từ riêng (Xitle. Phần trước đã nói đến ””y”” với vai trò là nguyên âm. thì nguyên âm kép không còn. Nguyên âm kép: uo Nguyên âm này được phát âm giống với vần ””ua”” trong tiếng Việt. Phụ âm: y Chữ ””y” trong tiếng Tây Ban Nha vừa là nguyên âm. Cách thứ hai được phát âm giống chữ ””h”” trong tiếng Việt và chỉ xuất hiện trong một số danh từ riêng và những từ phái sinh của nó (như México. tùy theo vùng. và hai nguyên âm được phát âm riêng rẽ. Cách thứ nhất giống âm ””ks”” trong chữ ””talks”” của tiếng Anh (như trong từ examen). 49. hay ””j”” trong ””je”” của tiếng Pháp. 47. Chú ý khi có dấu trọng âm đánh trên chữ ””u”” . gần giống ””j”” trong ””joy”” của tiếng Anh.45. vừa là phụ âm. mexicano). Với vai trò là phụ âm. nó được phát âm như chữ ””th”” trong ””think”” của tiếng Anh. Phụ âm: t Phụ âm “t” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm giống chữ ””t”” trong tiếng Việt. Xela). Phụ âm: x Phụ âm “x” trong tiếng Tây Ban Nha có ba kiểu phát âm riêng rẽ. nó được phát âm như chữ ””x”” trong tiếng Việt. Ở Tây Ban Nha. trong khi ở Mỹ Latin. Nguyên âm kép: ue Nguyên âm này là sự phát âm nối nhanh giữa ””u”” và ””e””.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->