P. 1
THUẾ

THUẾ

|Views: 3,990|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Mạnh Đức

More info:

Published by: Nguyễn Mạnh Đức on Jun 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

THUẾ Câu 1.So sánh thuế với phí và lệ phí ? Tại sao có những khác nhau đó ? a.

Giống nhau: + Đều là những nguồn thu của ngân sách nhà nước. +Do các cơ quan quản lý tài chính tiến hành + Căn cứ để tiến tiến hành thu đều là văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. b. Phân biệt thuế với phí và lệ phí: -Các khái niệm Thuế là khoản thu bắt buộc mang tính cưỡng chế bằng sức mạnh của nhà nước mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định. Các khoản thu này không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế. Lệ phí là khoản thu vừa mang tính chất phục vụ cho đối tượng nộp lệ phí về việc thực hiện một số thủ tục hành chính vừa mang tính chất động viên sự đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Phí là khoản thu mang tính chất bù đắp chi phí thường xuyên hoặc bất thường như phí về xây dựng, bảo dưỡng, duy tu của Nhà nước đối với những hoạt động phục vụ người nộp phí. Thuế và lệ phí, phí đều là nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và đều mang tính pháp lý nhưng giữa chúng có sự khác biệt như sau: Tiêu chí Tính pháp lý Thuế Phí , lệ phí Cao hơn thể hiện cơ quan ban hành là Thấp hơn, có nhiều cơ quan có thẩm cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quyền ban hành như Uỷ ban thường vụ dưới hình thức là đạo luật hoặc pháp Quốc hội, Chính phủ, Bộ tài chính, Hội lệnh đồng nhân tỉnh.. Không có tính đối giá tính hoàn trả Có tính đối giá tính hoàn trả trực tiếp. Tính đối giá trực tiếp. Người nộp thuế không trên Người nộp phí,lệ phí trên cơ sở được tính hoàn trả cơ sở được hưởng những lợi ích vật hưởng những lợi ích nhất định, có trực tiếp chất tương ứng. Dù có hưởng lợi hay hưởng lợi mới phải nộp phí, lệ không hưởng lợi nếu thảo mãn điều phí,không hưởng lợi thì không phải Mục tiêu kiện luật định đều phải nộp thuế. nộp. Tạo lập nguồn thu chủ yếu cho Bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí NSNN, điều tiết hoạt động đầu tư, sản mà Nhà nước bỏ ra để phục vụ người xuất tiêu dùng xã hội; điều hoà thu nộp phí , lệ phí không có các mục tiêu Mức thu nhập … Thường lớn, diện rộng quan trọng như thuế. Thường thấp

Tiêu chí

Thuế

Phí, lệ phí
1

phân biệt Cơ sở Được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật pháp lý có hiệu lực pháp lý cao (Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết), do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành là Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. trình tự ban hành một luật thuế phải tuân theo một trình tự chặt chẽ Vai trò Là khoản thu chủ yếu, quan trọng, trong hệ chiếm trên 90% các khoản thu cho thống Ngân sách nhà nước.=>Nhằm điều Ngân chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh sách nhà doanh, quản lý và định hướng phát triển nước kinh tế và đảm bảo sự bình đẳng giữa những chủ thể kinh doanh và công bằng xã hội. Như vậy,thuế có tác động lớn đến toàn bộ qúa trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, đồng thời thuế là một bộ phận rất quan trọng cấu thành chính sách tài chính quốc gia. Tính đối Không mang tính đối giá và hoàn trả giá trực tiếp Tính bắt Mang tính bắt buộc đối với cả người buộc nộp thuế và cơ quan thu thuế Tên gọi Mỗi luật thuế đều có mục đích riêng,tên và mục gọi các sắc thuế thường phản ánh đối đích tượng tính thuế Phạm vi - Không có giới hạn, không có sự khác áp dụng biệt giữa các đối tượng, các vùng lãnh thổ. - Áp dụng hầu hết đối với các cá nhân, tổ chức.

Được điều chỉnh bởi những văn bản dưới luật (Nghị định, quyết định), do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành.

Là khoản thu phụ, không đáng kể, chỉ đủ chi dùng cho các hoạt động phát sinh từ phí. nguồn thu này không phải dùng đáp ứng nhu cầu chi tiêu mọi mặt của Nhà nước, mà trước hết dùng để bù đắp các chi phí hoạt động của các cơ quan cung cấp cho xã hội một số dịch vụ công cộng như: dịch vụ công chứng, dịch vụ đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản, dịch vụ hải quan...

Mang tính đối giá rõ ràng và hoàn trả trực tiếp. Chỉ bắt buộc khi chủ thể nộp lệ phí, phí thừa hưởng trực tiếp những dịch vụ do Nhà nước cung cấp Mục đích của từng loại phí,lệ phí rất rõ ràng, tên gọi của loại phí,lệ phí phản ánh đầy đủ mục đích sử dụng của loại phí,lệ phí đó - Mang tính địa phương, địa bàn rõ ràng. - Chỉ những cá nhân tổ chức có yêu cầu “Nhà nước” thực hiện một dịch vụ nào đó.

c. Thuế không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp. • Trong quan hệ pháp luật thuế không có mối liên hệ trực tiếp giữa số tiền thuế mà các đối tượng nộp thuế đã nộp cho nhà nước và các quyền, lợi ích hợp pháp mà đối tượng nộp thuế nhận được từ nhà nước. - Không mang tính đối giá: người nộp thuế nhiều và người nộp thuế ít đều được hưởng lợi ích như nhau.
2

. thuế giá trị gia tăng Phạm vi tác động Việc thu thuế Ưu điểm . .Tiền thuế không được cấu thành trong giá cả hàng hoá. Trong thuế gián thu.Tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hoá. Công dân phải đóng thuế khi đủ điều kiện và họ không nhận được bất cứ lợi ích trực tiếp gì từ việc đóng thuế. thuế nhà đất. -khác nhau Tiêu chí Thuế gián thu Thuế trực thu phân biệt Khái là loại thuế thu gián tiếp thông qua giá cả là loại thuế thu trực tiếp vào đối tượng niệm hàng hóa và dịch vụ. So sánh thuế trực thu và thuế gián thu ? -Giống nhau: +Đều điều tiết vào thu nhập của các tổ chức.Việc thu thuế là tương đối khó khăn vì tâm lý phản ứng với thuế của nười tiêu dung. làm cho người tiêu dùng lầm tưởng đó là 3 .Trong thuế trực thu. . Tại sao các sắc thuế phải do cơ quan quyền lực NN cao nhất (Quốc hội ban hành ? trong khi đó phí và lệ phí có thể do hội đồng nhân dân các cấp ban hành ?) Dựa vào vai trò của thuế trong hệ thống ngân sách nhà nước và phạm vi áp dụng của thuế (đã phân biệt ở Cột trên).Không hoàn trả trực tiếp: Thuế không phải là khoản phải trả khi các đối tượng nộp thuế đã nhận được một lợi ích hay quyền lợi cụ thể nào từ phía nhà nước. +người nộp thuế (dù thuế trực thu hay thuế gián thu) đều phải trích một phần tài sản để chuyển cho nhà nước mà khôg thể khước từ hoặc trì hoãn.Nhà nước điều tiết thu nhập của người chịu thức điều thuế một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng tiết hoá. . thuế tài nguyên . Tiền thuế . Bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp. dịch vụ. tuy nhiên có sự hoàn trả gián tiếp thông qua việc Nhà nước sử dụng thuế cho các nhu cầu chung của xã hội.Trong thuế gián thu. đối nộp thuế. Phương .Phạm vi tác động của thuế gián thu là rất rộng rãi. dịch vụ. thuế thu nhập cá nhân. thuế tiêu thụ thuế đặc biệt. đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là khác nhau. đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là một. . người có nghĩa vụ nộp thuế tượng nộp thuế không phải là người chịu thuế đồng thời là người chịu thuế (người gánh chịu thuế là người tiêu dùng). Câu 2.Nhà nước điều tiết trực tiếp thu nhập của người chịu thuế.Phạm vi tác động của thuế trực thu là tương đối hẹp. đảm bảo công bằng xã hội hơn cho việc điều tiết thu nhập vì nhà nước hiểu rõ và cá biệt hóa được người chịu thuế không phải là người chịu thuế (Thường hạn chế sự phản ứng thuế từ người gánh chịu thuế do nó cấu thành trong giá cả hàng hoá dịch vụ. Các loại Bao gồm:Thuế xuất nhập khẩu. Bản chất . cá nhân trong xã hội. d. dịch vụ.Dễ thu thuế bởi vì đối tượng nộp thuế .Việc thu thuế là tương đối dễ dàng hơn vì ít gặp sự phản ứng của người chịu thuế.

việc theo dõi. . Trong trường hợp này. người nộp thuế có xu hướng của người nghèo lại cao hơn tỷ trọng tiền thuế trốn thuế vì họ cảm thấy gánh nặng về gián thu trên thu nhập của người giàu. Để đảm bảo tính công bằng điều tiết thu nhập thì cần gia tăng các loại thuế trực thu nhưng để đảm bảo nguồn thu ổn định cho nhà nước thì lại cần gia tăng các loại thuế gián thu. (Không bít có đúng ko) 4 . kịp thời về cho ngân sách nhà nước. Vì vậy. tính toán và thu thuế phức tạp. Đây là thuế khi phải trích một phần lợi ích của tính không công bằng của thuế gián thu. đối với thuế trực thu. đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân với diện thu thuế rộng và phân tán. trong một số trường hợp đặc biệt. lậu thuế. Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu máy lạnh về để trang bị cho hệ thống văn phòng của mình. Với mỗi loại thuế sẽ xác định được phạm vi người nộp thuế. Thông thường. nguyên tắc đánh thuế. nếu không có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả thì dễ dẫn đến hạn chế tác dụng của loại thuế này trong việc tập trung số thu đầy đủ. đối tượng tính thuế. Nhược điểm . Nhận thức của đối tượng nộp thuế và người chịu thuế: trốn thuế ? Đối với loại thuế trực thu sẽ dễ gây phản ứng từ phía người nộp thuế hoặc dễ xảy ra tình trạng trốn. phản ánh được phạm vi tác động của sắc thuế đó.tiêu thụ hàng hóa. Trong thuế gián thu. căn cứ tính thuế. chính bản thân mình cho nhà nước. Vấn đề là phải làm sao để cân bằng được lợi ích của Nhà nước và người nộp thuế. Ví dụ thuế trực thu có hạn chế lớn là dễ gây phản ứng từ phía người nộp thuế hoặc dễ xảy ra tình trạng trốn.Tỷ trọng tiền thuế gián thu trên thu nhập khó thu thuế. Qua đó phân định thẩm quyền của các cơ quan hành thu thuế từ đó có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả. đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là khác nhau.…từ đó có biện pháp thu thuế phù hợp. từ đó xây dựng được các sắc thuế phù hợp với mục đích điều tiết. thuế tiêu thụ đặc biệt.Có thể có. b. c. lậu thuế nếu quy định mức thuế suất cao. việc nộp thuế sẽ như một phần tất yếu khi sử dụng. • Có trường hợp nào một săc thuế vừa là thuế trực thu.giá mà họ trả để có được hàng hoá dịch vụ đó nên không có cảm giác gánh nặng về thuế). vậy cần thiết phải điều chỉnh mức thuế suất sao cho đảm bảo được mục đích điều tiết của loại thuế này. đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là một. Hoạt động lập pháp ?Việc phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu sẽ giúp các nhà lập pháp tìm ra được những phương thức điều tiết riêng. thuế nhập khẩu là thuế gián thu nhưng chính doanh nghiệp A là người chịu thuế đồng thời là người nộp thuế. dịch vụ. người chịu thuế chính là người tiêu dùng. vừa là thuế gián thu không ? Tại sao ? (câu này t ko rõ lắm) . thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên. • Việc phân loại thành thuế trực thu và thuế gián thu có ý nghĩa như thế nào đối với: a. Công tác tổ chức hành thu ?Việc phân loại thuế có ý nghĩa trong việc tổ chức thu thuế. cách thức tính thuế. Ví dụ. còn đối với loại thuế gián thu thì người nộp thuế không có gánh nặng về thuế.Nhà nước không cá biệt hóa được người chịu thuế nên khó khăn trong việc thực hiện chính sách miễn giảm về thuế.

cá nhân trực tiếp tiến hành việc nộp . . đối tượng nộp thuế trùng với người chịu thuế: khi đó là loại thuế trực thu hoặc thuế gián thu nhưng đối tượng nộp thuế chính là người tiêu dùng sản phẩm. cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. . b) Tổ chức. không phải lúc nào cũng nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế. các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ phải nộp thuế cho nhà nước. Trường hợp chủ thể được đối tượng nộp thuế ủy quyền (thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc ủy quyền dân sự) để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhưng chủ thể đó thực hiện không đúng pháp luật thuế thì ai là chủ thể chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế (chủ thể nhận ủy quyền hay đối tượng nộp thuế) ? Chủ thể nhận ủy quyền sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế vì trong trường hợp này chủ thể nhận ủy quyền chính là người nộp thuế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Luật quản lý thuế 2006 “c) Tổ chức. Phân biệt các khái niệm: đối tượng nộp thuế. đối tượng chịu thuế và người chịu thuế ? . cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất . hưởng thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế (đối với thuế giá trị gia tăng.dịch vụ.Là người thực sự phải trả tiền thuế nhưng thuế cho cơ quan thuế. Đối tượng nộp thuế Người chịu thuế -Được qui định cụ thể trong đạo luật. tổ chức. tài sản hoặc thu nhập thuộc phạm vi điều chỉnh của sắc thuế đó (là vật chuẩn mà dựa vào đó nhà nước thu được một số tiền thuế nhất định) . không phải mọi tổ chức. Đối tượng chịu thuế chính là mục đích của sắc thuế nhằm tác động lên để điều tiết một phần thu nhập từ các hoạt động này vào ngân sách nhà nước.Trong một số trường hợp. Theo Điều 2 Luật quản lý thuế 2006 thì Người nộp thuế là: a) Tổ chức.Đối tượng nộp thuế của một đạo luật thuế là những tổ chức. . Câu 4. hộ gia đình. hộ gia đình. sử dụng dịch vụ. cá nhân có hành vi tác động lên đối tượng chịu thuế đều là đối tượng nộp thuế mà còn phải thỏa mãn những điều kiện do pháp luật quy định. cá nhân khấu trừ thuế. người nộp thuế. Phân biệt các trường hợp miễn thuế. -người chịu thuế Là người thực sự phải trả tiền thuế nhưng không phải lúc nào cũng nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế. => Như vậy.Câu 3. cá nhân khấu trừ thuế. cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. cá nhân có hành vi tác động lên đối tượng chịu thuế và theo quy định của đạo luật thuế. -Người nộp thuế là người trực tiếp nộp thuế.Không được xác định trong đạo luật.Là tổ chức. -đối tượng chịu thuế: là những hàng hoá. tổ chức.nhập khẩu)? Tại sao hệ quả cuối cùng là số tiền thuế phải nộp bằng 0 đồng nhưng lại qui định thành 3 nhóm khác nhau như vậy? 5 .” Câu 5. c) Tổ chức. cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Được hoàn lại thuế khi số thuế đầu vào lớn hơn 0 Hệ quả số tiền thuế phải nộp là 0 đồng là hệ quả đương nhiên. Các tổ chức. Do đó có sự ưu đãi đặc biệt so với những trường hợp nôp thuế thông thường và trường hợp miễn thuế. Trình tự. Qui định về hoàn Không được khấu trừ thuế và hoàn thuế đối với thuế đầu vào đã nộp Hệ quả pháp lí Hệ quả của việc không phải nộp thuế là hệ quả đương nhiên. . VD: xuất khẩu các hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. dịch vụ trong trường hợp này sẽ không phải nộp thuế. Họ không được coi là đối tượng nộp thuế. Do đó có sự ưu đãi hơn so với những trường hợp nộp thuế thông thường. + Các chế độ trên thể hiện sự ưu đãi. cá nhân khi tác động vào đối tượng chịu thuế này sẽ được hưởng mức thuế suất là 0% và họ vẫn là đối tượng nộp thuế của loại thuế đó. các tổ chức. điều tiết của Nhà nước. Thuế suất 0% Là những trường hợp đạo luật qui định trong những trường hợp đặc biệt trong đó tổ chức. cá nhân tác động vào hàng hoá. thủ tục Không phải thực hiện thủ tục pháp lí gì Thuộc phạm vi điều chỉnh của một đạo luật thuế. 6 .Đối với trường hợp được miễn thuế: về bản chất các đối tượng này vẫn thuộc diện phải chịu thuế nhưng do có những đặc điểm. kê khai bình thường Căn cứ áp dụng Không thuộc phạm vi điều chỉnh của một đạo luật thuế. khi các tổ chức. Miễn thuế Là những trường hợp đạo luật dự liệu trước. Họ vẫn là đối tượng nộp thuế theo quy định của pháp luật.Mục Bản chất Không thuộc diện chịu thuế Là những trường hợp đạo luật thuế dự liệu trước. Cần phải làm hồ sơ xin miễn giảm gửi cơ quan thuế có thẩm quyền Mặc dù hệ quả là khác nhau nhưng pháp luật qui định thành 3 trường hợp như vậy là do mục đích điều chỉnh.Đối với trường hợp nộp thuế với thuế suất 0%: về bản chất các đối tượng này vẫn thuộc diện phải chịu thuế và đóng thuế bình thường nhưng thuế suất phải đóng là 0%. Thuộc phạm vi điều chỉnh của một đạo luật thuế. cá nhân khi thoả mãn các điều kiện đặt ra sẽ được miễn thuế. rơi vào những trường hợp nhất định mà được miễn cho phần thuế đáng ra phải đóng. khuyến khích của nhà nước đối với các đối tượng nhưng ở những mức độ khác nhau: . Không được khấu trừ và hoàn thuế đối với thuế đầu vào đã nộp Hệ quả được miễn thuế là hệ quả có điều kiện. Nhà nước áp dụng thuế suất này là để khuyến khích các hoạt động sản xuất và kinh doanh nhất định. cá nhân không cần phải làm đơn xin phép nhưng vân phải tiến hành đăng kí.

hay từ bản chất. giá trị gia tăng vì về thực chất những hàng hóa đó không phải làm thủ tục xuất khẩu. căn cứ tính thuế. Cùng là đối tượng chịu thuế nhưng mỗi loại hàng hóa. Có 2 loại thuế suất: là thuế suất tuyệt đối và thuế suất tỉ lệ. Khi nào xảy ra truy thu thuế? Có phải mọi trường hợp truy thu thuế đều phải xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật thuế không? Tại sao? Xác định thẩm quyền truy thu thuế? Truy thu thuế: là một quyết định hành chính của cơ quan thuế. Trường hợp này luật phải qui định là không thuộc diện chịu thuế mới chính xác chứ không thể áp dụng những chế độ khác. Trong đó thuế suất 0% là mức thuế suất đặc biệt ưu đãi đối với những hàng hóa. giá tính thuế. Ngoài ra. yêu cầu đối tượng nộp thuế phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra trong một đạo luật thuế. thuế suất ưu đãi và đặc biệt ưu đãi. giảm thuế. 5%. dịch vụ nhà nước muốn đặc biệt hạn chế tiêu dùng. dịch vụ đó… Ví dụ đối với hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường quả cửa khẩu. khi nói đến mức độ điều tiết là nói tới sự điều tiết khác nhau của nhà nước đối với các chủ thể. việc xác định đối tượng chịu thuế giúp xác định được phạm vi tác động của đạo luật thuế đó hay phạm vi điều tiết rộng hay hẹp của nhà nước). Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. xuất khẩu. nhập khẩu nên không phải chịu loại thuế này. mức thuế 70% được áp dụng đối với những hàng hóa. Tuy nhiên. biên giới Việt Nam là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu. khuyến khích hay thắt chặt hơn của nhà nước. thuế nhập khẩu. Ví dụ đối với thuế giá trị gia tăng. Tức là nhà nước không có sự điều chỉnh về thuế đối với những đối tượng này. mức thuế suất dao động từ 10 – 70%. thể hiện thái độ ưu đãi. Xét về mức độ điều tiết thì có 3 loại thuế suất: thuế suất bình thường. Mức độ điều tiết được thể hiện thông qua yếu tố nào của đạo luật thuế? Một đạo luật thuế về cơ bản gồm những yếu tố chính sau: tên đạo luật thuế. Trong một đạo luật thuế thì yếu tố thể hiện mức độ điều tiết của nhà nước là: Thuế suất: là mức thuế phải thu thể hiện mức độ điều tiết của nhà nước mà đối tượng nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo một mức nhất định. 0%. từ thông lệ quốc tế. đối tượng không thuộc diện chịu thuế. thuế tiêu thụ đặc biệt. có các mức thuế là 10%. thủ tục kê khai nộp thuế…. dịch vụ hay tài sản khác nhau lại có thể bị áp dụng mức thuế suất khác nhau. đối tượng nộp thuế. Câu 6. đối tượng chịu thuế. Câu 7. các trường hợp miễn. mặc dù có hệ quả số học là như nhau nhưng nó thể hiện mức khuyến khích ưu đãi khác nhau của nhà nước đối với các đối tượng. thuế suất. chịu thuế suất 0%. + Việc qui định có thể bắt nguồn từ những cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế. miễn thuế. một số yếu tố khác cũng gián tiếp thể hiện mức độ điều tiết của nhà nước như: đối tượng chịu thuế (có đối tượng không chịu thuế. qui định về trình tự .Đối với trường hợp không thuộc diện chịu thuế: về bản chất các đối tượng này không thuộc diện điều chỉnh của luật thuế. 7 - . Về cơ bản một đạo luật thuế nói chung và tất cả các yếu tố của nó đều thể hiện sự điều tiết của nhà nước. đặc điểm của hàng hóa. không thuộc diện nộp thuế. đối tượng giống nhau hoặc có cùng điều kiện nhất định. những trường hợp miễn giảm thuế. dịch vụ được khuyến khích sản xuất.

cố ý hoặc vô tình vi phạm. kê khai nộp thuế. do đó thuế suất cao sẽ làm cho giá bán hàng hóa. Tổng cục hải quan. Khả năng này giúp Nhà nước sắp xếp có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB và có chính sách điều chỉnh thích hợp đối với các hoạt động này. Thuế TTĐB là một trong những công cụ kinh tế để Nhà nước điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư có thu nhập cao. thuế gián thu. dịch vụ chịu thuế ở khâu nhập khẩu còn nhằm hạn chế việc tiêu dùng hàng hóa.1. Mức độ động viên của Nhà nước thông qua thuế TTĐB. 8 . Về bản chất thì truy thu thuế là một quyết định hành chính yêu cầu chủ thể chưa nộp đủ thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình chứ không phải là một quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên. vì vậy thường cao hơn so với mức độ động viên thông qua các sắc thuế gian thu khác. Vai trò của thuế TTĐB. điển hình là thuế TTĐB cũng phần nào đảm đương được vai trò này. Thuế TTĐB không đánh vào tất cả các loại hàng hóa. Thuế TTĐB là một trong những công cụ giúp Nhà nước thực hiện chính sách quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa. Cục hải quan. dịch vụ chịu thuế tăng lên. cũng như năng lực sản xuất của từng cơ sở sản xuất từng loại mặt hàng chịu thuế TTĐB. a. hướng dẫn tiêu dùng hợp lý. chủ quan. Truy thu thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lí thuế và cơ quan hải quan: Tổng cục thuế. và nguyên nhân của việc chậm nộp thuế có thể là do khách quan. dịch vụ đặc biệt mà Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng. Chi cục hải quan (đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.Truy thu thuế xảy ra khi những đối tượng nộp thuế chưa nộp hoặc đã nộp nhưng còn thiếu vào ngân sách nhà nước. khuyến khích việc tiêu dùng sản phẩm hàng hóa. có sự thay đổi trong việc thực hiện chế độ miễn. dịch vụ cùng loại sản xuất trong nước. nhập khẩu). dịch vụ. dịch vụ mà chỉ đánh vào một số loại hàng hóa. nhầm lẫn trong quá trình đăng kí. Nguyên nhân có thể là xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng nộp thuế. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương bảo hộ sản xuất trong nước mà hầu hết các quốc gia theo đuổi. Nói đến điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư người ta thường nghĩ tới vai trò hàng đầu của thuế trực thu. giảm thuế… Như vậy. b. truy thu thuế không phải lúc nào cũng xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng nộp thuế mà có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân. Hệ quả là đối tượng tiêu dùng các mặt hàng và dịch vụ chịu thuế TTĐB không thể là quảng đại quần chúng lao động mà chỉ là những tầng lớp khá giả trong xã hội. Vai trò cơ bản của thuế TTĐB ? Việc áp dụng thuế TTĐB có vi phạm nguyên tắc cơ bản trong lưu thông hàng hóa của nền kinh tế thị trường không ? Vì sao ? 1. Chi cục thuế. Bản thân thuế TTĐB cũng là thuế gián thu. Việc thu thuế TTĐB ở khâu sản xuất giúp cho Nhà nước có thể nắm bắt được một cách tương đối chính xác số lượng thực tế các cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB trong nền kinh tế. qua đó. dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài. Thuế TTĐB thu vào hàng hóa. không khuyến khích tiêu dùng. Việc thu thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu cũng giúp Nhà nước quản lý được hoạt động nhập khẩu mặt hàng. Câu 8. nếu xác định được việc chậm nộp thuế là do hành vi cố ý vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền có thể ra cả quyết định xử phạt vi phạm hành chính thậm chí là trách nhiệm hình sự cho chủ thể vi phạm. Cục thuế. dịch vụ được coi là đặc biệt.

1. Mục tiêu của loại thuế này là nhằm điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa. c. dịch vụ. thuế TNDN và thuế xuất nhập khẩu. Do vậy. Qua hơn 10 năm thực hiện. Vì: Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng của xã hội. khoản thu từ thuế TTĐB hàng năm chiếm từ 15% đến 18% trong tổng số thuế gián thu và chiếm từ 7% đến 10% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế và phí . nhaäp khaåu haøng hoùa vaø kinh doanh dòch vuï) trong suoát quaù trình saûn xuaát. thuế TTĐB đã góp phần quan trọng trong việc hướng dẫn phát triển sản xuất và tiêu dùng xã hội. . tất cả các loại rượu được chưng cất có nồng độ từ 20 độ cồn trở lên sẽ chịu một mức thuế tuyệt đối tính theo lít rượu cồn nguyên chất hoặc một mức thuế phần trăm. không khuyến khích tiêu dùng vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho những mục tiêu công cộng. điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý. cùng với các loại thuế khác như thuế GTGT. löu thoâng ñeán 9 . trong vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập WTO. góp phần đảm bảo công bằng xã hội. tiêu dùng xã hội theo định hướng của Nhà nước. Theo cam kết gia nhập WTO. Thuế TTĐB mặc dù có diện thu hẹp nhưng lại có thuế suất cao hơn thuế suất của các loại thuế gián thu khác. thông qua việc thu thuế TTĐB Nhà nước một mặt có thể định hướng tiêu dùng xã hội. góp phần động viên nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. tăng cường quản lý sản xuất.Thuế tiêu thụ đặc biệt không điều tiết vào tất cả các khâu của quá trình kinh doanh từ sản xuất. qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Câu 9.Như vậy. có thể thấy việc ban hành và áp dụng thuế TTĐB ở nước ta trong thời gian qua là hợp lý. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät chæ thu moät laàn (khi coù haønh vi saûn xuaát.2. vì vậy. mặt khác. việc áp dụng thuế TTDDB không vi phạm nguyên tắc cơ bản trong lưu thông hàng hóa. được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Luật thuế TTĐB ban hành nhằm tạo một sân chơi bình đẳng thực sự cho các loại hình doanh nghiệp và đảm bảo các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Với những kết quả đạt được trên. kinh doanh đối với một số hàng hóa. góp phần hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng thuế TTĐB không vi phạm nguyên tắc cơ bản trong lưu thông hàng hóa của nền kinh tế thị trường không.Vì Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hướng dẫn sản xuất. tiêu dùng của xã hội. lưu thông hàng hóa. dịch vụ không thiết yếu. nhaäp khaåu caùc maët haøng thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaø haønh vi kinh doanh dòch vuï thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät. số tiền thu được từ thuế TTĐB chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng thu ngân sách nhà nước. đúng đắn. Ngoaì ra. có thể huy động một bộ phận thu nhập của những đối tượng có khả năng tiêu dùng hàng hóa. bước đầu hình thành nên một hệ thống chính sách thuế mới tương đối đồng bộ trong điều kiện hiện nay ở nước ta. dịch vụ cao cấp hay những sản phẩm tiêu dùng không có lợi cho sức khỏe. Thuế TTĐB là công cụ quan trọng được sử dụng nhằm ổn định và tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế TTĐB có điều tiết vào tất cả các khâu của quá trình kinh doanh không ? Tại sao ? .theo quy định tại Luật thuế TTDB thì Thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø loaïi thueá thu vaøo haønh vi saûn xuaát.

hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhập từ nước ngoài vào khu chế xuất không phải nộp thuế TTĐB. Như vậy. . Theo khoản 5. thuế TTDB chỉ được đánh 1 lần duy nhất ở khâu sản xuất chứ không điều tiết vào tất cả các khâu của quá trình kinh doanh. khu kinh tế thương mại đặc biệt. So sánh phương pháp xác định giá tính thuế nhập khẩu và giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB. khu bảo thuế. • Phương pháp xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biêt: Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu 10 . Trong quá trình lưu thông.công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ => khu chế xuất được coi là khu phi thuế quan. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhập từ nước ngoài vào khu chế xuất có phải nộp thuế TTĐB không ? Tại sao ? . được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Qui định như này không được coi là đánh thuế 2 lần vì đánh thuế 2 lần được hiểu là 1 loại hàng hóa. thuế nhập khẩu. hay Thông tư 30/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT… thì Khu phi thuế quan được hiểu là bao gồm: khu chế xuất. kho ngoại quan. Vì vậy. doanh nghiệp chế xuất. Câu 11. dịch vụ có thể là đối tượng chịu thuế của nhiều luật thuế khác nhau nhưng đối với riêng một loại thuế thì không bao giờ phải chịu 2 lần. kho bảo thuế.tieâu duøng vôùi ñieàu kieän trong quaù trình ñoù. haøng hoùa khoâng thay ñoåi coâng naêng. khu thương mại . Quy định như vậy có được coi là đánh trùng thuế không ? Tại sao ? • Phương pháp xác định giá tính thuế nhập khẩu: Quy định tại Khoản 2 Điều 9 luật thuế xuất khẩu. nhập khẩu 2005. tính naêng söû duïng. thuế nhập khẩu quy định về đối tượng chịu thuế xuất khẩu. Câu 12. Qui định không được đánh thuế 2 lần tức là một loại hàng hóa. hướng dẫn chi tiết tại Điều 7 Nghị định 149/NĐ-CP ngày 6/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu. Điều 3 Luật thuế TTĐB 2008 thì hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan là thuộc đối tượng không chịu thuế.Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhập từ nước ngoài vào khu chế xuất không phải nộp thuế TTĐB. dịch vụ bị đánh thuế 2 lần mà chỉ căn cứ theo 1 luật thuế. khi nào thì hàng hóa trở thành đối tượng chịu thuế của một khâu tiếp theo ? Quy định như vậy có được coi là đánh thuế 2 lần không ? Vì sao ? Trong quá trình lưu thông.Vì: Theo các văn bản hướng dẫn hiện hành các luật thuế như: Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu. thuế nhập khẩu: Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến của khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng. hàng hóa trở thành đối tượng chịu thuế của một khâu tiếp theo khi thuộc vào đối tượng chịu thuế và không phải là đối tượng không chịu thuế theo quy định của Luật thuế đấy. hình daùng theå hieän. Câu 10.

+ Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa. dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất. • Thuế giá trị gia tăng góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước một cách hợp lý thông qua việc đánh thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ngay từ khi nó xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam. chứng từ. thuế Giá trị gia tăng và tổng số 11 . phương pháp tính thuế giá trị gia tăng = giá trị tăng thêm phát sinh từ sản xuất. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì thuế nhập khẩu được xác định trong giá tính thuế TTĐB theo số thuế nhập khẩu còn laïi phải nộp. cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế. lưu thông đến tiêu dung. dịch vụ. Quy định về hàng hoá nhập khẩu là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và vẫn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trên không có gì mâu thuẫn. Vì: Đánh trùng thuế tức là một đối tượng chịu thuế phải chịu một loại thuế nhiều lần. dịch vụ phải tính và thu thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa. Công thức: Thuế Giá trị gia tăng Số thuế Giá trị Thuế Giá trị = đầu vào được khấu gia tăng phải nộp gia tăng đầu ra trừ Trong đó: . Có mấy phương pháp tính thuế GTGT ? Điều kiện áp dụng ? Khi nào xảy ra tình trạng trùng thuế khi tính thuế giá trị gia tăng ? * Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng : phương pháp lhấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp. thuế nhập khẩu. dịch vụ chịu thuế bán ra x thuế suất thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa. * Quy định này không mâu thuẫn với quy định tại Điều 2 luật thuế giá trị gia tăng. * Áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu vì: • Thuế giá trị gia tăng giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động.  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm cả giá tính thuế xuât khẩu. Khi lập hoá đơn bán hàng hóa. cách tính cũng khác nhau với mục đích và ý nghĩa khac nhau. còn cung cấp cho công tác nghiên cứu. dịch vụ được tạo ra trong nước và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu. Do đó không được coi là đánh trùng thuế.Thuế Giá trị gia tăng đầu ra = giá tính thuế của hàng hóa. nhập khẩu. Câu 13.Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu. khắc phục được nhược điểm của thuế doanh thu là trốn thuế. thống kê những số liệu quan trọng. sản xuất. nhập khẩu. dịch vụ bán ra. Qua đó. Vì: Điều 2 luật thuế giá trị gia tăng thể hiện căn cứ. Tại sao áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu ? Ý nghĩa pháp lý của quy định này ? Quy định này có mâu thuẫn với quy định tại điều 2 Luật thuế GTGT không: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá. Câu 14. a) Phương pháp khấu trừ thuế (điều 10 Luật thuế GTGT). lưu thông đến tiêu dùng”. Tuy nhiên đây là hai loại thuế hoàn toàn khác nhau. * Ý nghĩa pháp lý của quy định này: Tạo ra sự bình đẳng giữa hàng hóa.  Quy đinh như vậy không bị coi là đánh trùng thuế. dịch vụ đó. kinh doanh hàng hóa nhờ kiểm soát được hệ thống hóa đơn.

chứng từ. chứng từ thanh toán theo quy định thống nhất của Bộ Tài chính. kinh doanh hàng hóa. Vì vậy tại khoản 2 điều 10 Luật thuế GTGT qu định: “Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán. mua bán vàng. hoá đơn.Cá nhân sản xuất. nhà nước khuyến khích các cơ sở kinh doanh sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn chứng từ. không phân biệt có hay không sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn chứng từ) kinh doanh.tiền người mua phải thanh toán. dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất. dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn. . hoá đơn. bán vàng. Nếu cơ sở không chứng minh được thì không có căn cứ để khấu trừ thuế. b) Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (Điều 11 Luật thuế GTGT. bản thân vàng. dịch vụ bán ra tăng của hàng hóa. đá quý. giúp nhà nước kiểm soát được giá trị gia tăng của hàng hóa. dịch vụ chịu thuế Giá trị gia tăng. bán vàng. chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế”. chứng từ theo quy định của pháp luật. • Điều kiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ: căn cứ vào phương pháp tính thuế. Hiện nay. dịch vụ khác. đá quý. dịch vụ đang lưu thông trên thị trường. đá quý thì được tính và kê khai thuế phải nộp riêng đối với hoạt động kinh doanh mua. bán vàng. Để chứng minh được số thuế giá trị gia tăng đầu vào và số thuế giá trị gia tăng đầu ra. Vì nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là phương pháp mang lại lợi ích nhất cho đối tượng nộp thuế nên thông qua đó.Tổ chức. cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam. họ phải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đây là điều bất lợi cho các cá nhân sản xuất. cơ sở kinh doanh phải sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn. Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán. . dịch vụ 12 . đá quý theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. bản thân nó không có sự gia tang giá trị trong quá trình lưu thông. Bởi vì. cơ sở kinh doanh muốn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải chứng minh được số thuế giá trị gia tăng đầu vào và số thuế giá trị gia tăng đầu ra. Lưu ý là mọi trường hợp (không phân biệt chủ thể. chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán. • Xác định thuế Giá trị gia tăng phải nộp: Số thuế Giá trị = Giá trị gia tăng của hàng x Thuế suất thuế Giá trị gia gia tăng hóa. số thuế Giá trị gia tăng ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế Giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức. ngoại tệ. bạc. không ghi giá chưa có thuế và thuế Giá trị gia tăng thì thuế Giá trị gia tăng của hàng hoá. • Đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng là: . bạc. Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua.Thuế Giá trị gia tăng đầu vào = tổng số thuế Giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn Giá trị gia tăng mua hàng hóa. cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán. bạc. Giá trị gia tăng (nếu có) thực chất là biểu hiện thông qua sự gia tăng giá trị của một loại hàng hóa. kinh doanh là người Việt Nam. tất cả mọi cá nhân là người Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh đều không sử dụng hóa đơn chứng từ. kinh doanh là người Việt Nam. . góp phần làm lành mạnh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. hoá đơn. bạc. đá quý. ngoại tệ đều phải nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. kinh doanh nhỏ lẻ vì pháp luật chưa có hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hóa đơn chứng từ đối với cá nhân sản xuất. ngoại tệ là vật ngang giá chung hơn là hàng hóa. Vì vậy.Cơ sở kinh doanh mua. bạc.

000 x 10%)= 5.100 Phương pháp khấu trừ thuế (điều 10 Luật thuế GTGT).000 đồng. Hãy xác định thuế GTGT phải nộp theo hai phương pháp tính thuế? Nếu anh (chị) là chủ công ty thì anh (chị) sẽ chọn phương pháp nào để nộp thuế? Vì sao? Giả sử nếu trong tháng công ty mới bán được 5. giá nhập khẩu 20. bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu.000 x 10% = 2.000.000đ/m.  Số thuế GTGT phát sinh = 21. * Nếu nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp trực tiếp thì có hiện tượng trùng thuế xảy ra do không tách bạch được giá trị gia tăng qua các khâu.000 * 5%) = 21. dịch vụ mua vào. bán ra là giá thực tế mua. dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hoá.000m vải. Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. thuế nhập khẩu 5%. bán ghi trên hoá đơn mua.Giá thanh toán của hàng hoá. kinh doanh hàng hoá.000 + (20. thuế GTGT 10%. hãy xác định số thuế GTGT phải nộp theo hai phương pháp ? Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có). Công thức: Số thuế Giá trị gia tăng phải nộp = Thuế Giá trị gia tăng đầu ra Thuế Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ • = (25. Giá tính thuế GTGT = 20. Trong tháng công ty đã bán toàn bộ số vải trên với giá bán chưa thuế GTGT là 25. Công thức tính thuế giá trị gia tăng Số thuế GTGT phát sinh = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT.000 x 10. dịch vụ bán ra dịch vụ dịch vụ bán ra . dịch vụ bán ra x Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa. cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bán ra.000 Theo quy định tại điều 6 Luật Thuế giá trị gia tăng thì căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp ở khâu trước đó lại cấu thành trong giá hàng hóa ở khâu tính thuếTrong tháng 07/2008 Công ty A nhập khẩu 10. dịch vụ. phí thu thêm mà bên bán được hưởng.phải nộp đó Giá trị gia tăng Giá vốn của Doanh số của hàng của hàng hóa.000 x 10. Phương pháp tính thuế trực tiếp: Số thuế Giá trị = Giá trị gia tăng của hàng gia tăng hóa. dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đã dùng cho sản xuất.000đ/m. .000m. dịch vụ 13 .000 x 10%) – (20. = hàng hóa. bán hàng hoá. thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.Giá thanh toán của hàng hoá. Công thức: Giá tính thuế Giá trị gia tăng = Giá giá nhập khẩu + Thuế TTĐB + Thuế Nhập khẩu. hóa.

dịch vụ của các tổ chức kinh doanh. cho thuê. thu nhập từ lãi tiền gửi. thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được. thường thì các nhà nghiên cứu kinh tế và pháp luật chỉ liệt kê các khoản thu được gọi là thu nhập của các tổ chức cá nhân. hoàn nhập các khoản dự phòng.Nếu căn cứ vào hoạt động làm phát sinh thu nhập thì thu nhập gồm: thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất. cho. Trong nền kinh tế thị trường thu nhập của các tổ chức. đó Câu 15. bán ngoại tệ.000 x 10. trợ cấp xã hội. 14 . Do đó. quyền sử dụng tài sản. kinh doanh. . +Thu nhập của tổ chức và thu nhập của cá nhân. khái niệm thu nhập chịu thuế: Do thuế thu nhập có đối tượng đánh thuế là thu nhập phát sinh. cá nhân cũng rất rộng và đa dạng. thu nhập từ tài sản. Đối chiếu với quy định về người nộp thuế. ưu đãi xã hội và các khoản thu nhập khác… . đã thực tế phát sinh. trợ cấp cho các đối tượng chính sách.000 – 20. thu nhập từ quyền sở hữu. kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất. +Thu nhập phát sinh trong nước và thu nhập phát sinh ở nước ngoài. khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác. Xem thêm khoản 2 điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghệp. có tính phổ biến và nằm trong giới hạn nhà nước có thể kiểm soát được b. chuyển nhượng bất động sản. tặng. thanh lý tài sản. 000) x 10% = 5 triệu đồng. +Thu nhập thực tế đã phát sinh và thu nhập tiềm năng. pháp luật xác định thu nhập chịu thuế là những khoản thu nhập hợp pháp. Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Theo quy định tại Điều 3 về thu nhập chịu thuế thì có thể xác định đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp gồm 2 nhóm: . Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thuế TNCN hiện hành ? So sánh với căn cứ xác định thu nhập chịu thuế của Luật thuế TNDN năm 2003 và Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ? a. thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ. thu nhập từ chuyển nhượng. thu nhập từ thừa kế. thu nhập từ lao động. +…  Chính vì tính chất đa dạng và phức tạp của thu nhập mà dưới góc độ pháp lý. cho vay vốn.phải nộp = (25. kinh doanh hàng hoá. tùy thuộc vào tiêu chí phân loại: .Thu nhập khác của các tổ chức kinh doanh: bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn. kinh doanh ở ngoài Việt Nam.000 x 10. tiền vốn. vì thế một trong những nội dung quan trọng của chính sách thu nhập thuế là phải các định được thu nhập chịu thuế.Nếu căn cứ vào một số tiêu chí khác thì thu nhập gồm: +Thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. +Thu nhập nhà nước có thể kiểm soát và thu nhập mà nhà nước chưa thể kiểm soát được. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 xác định thu nhập chịu thuế dựa trên cả 2 mối quan hệ: mối quan hệ quốc tịch (nhà nước và công dân) và mối quan hệ lãnh thổ (nhà nước và chủ quyền lãnh thổ quốc gia).Thu nhập từ hoạt động sản xuất. +Thu nhập hợp pháp và thu nhập bất hợp pháp.

cơ sở hạ tầng theo giá thấp nhưng giá bán nhà. tổ hợp tác có là đối tượng nộp thuế TNDN không ? 15 . các trường hợp được giao đất để kinh doanh bất động sản phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án.Thu nhập từ nhượng quyền thương mại: 9. 3. Luật TNDN 2008 bỏ quy định thu bổ sung đối với chuyển quyền sử dụng đất mà áp dụng chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả chuyển nhượng đất và tài sản trên đất). Câu 16. các doanh nghiệp được giao đất để kinh doanh nhà. cơ sở hạ tầng cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất theo giá thị trường nên có lợi nhuận siêu ngạch . tiền công.3 Điểm mới về thu nhập chịu thuế theo Luật TNDN 2008 Luật TNDN 2003 quy định thu nhập chịu thuế là phù hợp với thực tiễn tại thời điểm ban hành nhưng trước diễn biến thực tế của đời sống xã hội thì một số quy định không còn phù hợp. 1.Thu nhập từ bản quyền. doanh nghiệp phải kê khai riêng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế theo thuế suất chung (25%). hộ kinh doanh. t chỉ tìm được điểm mới thôi 1.2 So sánh. DN tư nhân. cần phải sửa đổi như sau: . Thu nhập từ tiền lương.Thu nhập từ trúng thưởng. 4. Là do: trước đây. nhưng nếu doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư thì khoản thu nhập này không được ưu đãi thuế và nếu có lỗ thì chỉ được bù trừ với lãi từ hoạt động này trong 5 năm tiếp theo mà không được bù trừ với lãi từ các hoạt động kinh doanh khác. Tuy nhiên . bán nền.Thu nhập từ nhận quà tặng 1. Vì vậy. 5. đồng thời nghiêm cấm việc phân lô. 6. hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm cả việc bán nhà. Luật thuế thu nhập cá nhân không còn xác định thu nhập dựa vào nguồn gốc thu nhập nữa mà xác định: thu nhập chịu thuế là tất cả các khoản thu nhập hợp pháp của cá nhân (Điều 3 Luật TNCN). chuyển nhượng đất thô để xây nhà ở nên doanh nghiệp không còn lợi nhuận siêu ngạch từ chuyển quyền sử dụng đất. 7.Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.Thu nhập từ kinh doanh. nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo giá đất sát giá thị trường. Với cách quy định như vậy đồng nghĩa với việc xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là tất cả các khoản thu nhập tính từ đồng thu nhập đầu tiên. tài sản gắn với việc chuyển quyền sử dụng đất nên khó có thể xác định riêng thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất với thu nhập từ bán tài sản trên đất. Mặt khác.Về thu nhập chịu thuế từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất: Luật TNDN 2003 quy định thu nhập chịu thuế từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất ngoài việc nộp thuế theo thuế suất 25% còn phải nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần từ 0% đến 25% theo tỷ suất thu nhập còn lại trên chi phí. việc nộp thuế như vậy là hợp lý.Thu nhập từ đầu tư vốn.t ko biết làm. để phù hợp với thực tế. Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế TNCN Với quan điểm mới yêu cầu cần tạo ra sự bình đẳng giữa các cá nhân trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng từ năm 2005.c. 2. phù hợp với thông lệ quốc tế.Thu nhập từ nhận thừa kế 10.Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. 8. khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực.

16 ..Tiền lương. kinh doanh và có thu nhập chịu thuế. kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng. tiền công. (note: khi đó. có đăng ký kinh doanh hay không có đăng ký kinh doanh (đăng ký dưới các hình thức khác theo Luật các tổ chứ tín dụng. dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường. để thu nhập được coi là thu nhập chịu thuế phải thỏa mãn 2 điều kiện: + Có hành vi kinh doanh phát sinh trên thực tế không phân biệt tư cách chủ thể là doanh nghiệp hay là các tổ chức khác. năng lượng.Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật.Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác. hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 1 50% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. .Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu. .Phần chi trả tiền lãi vay vốn sản xuất.k2 đ 9) • căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN và được Hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 điều 9 Nghị định 124/2008/ NĐ-CP về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm 14 khoản: . căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế TNDN và điểm a.Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng. hộ kinh doanh.Khoản trích rước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật. . vật liệu.Khoản chi khống đáp ứng đủ các điều kiện quy định.Phần chi phí nguyên liệu. kinh doanh. Luật Luật sư. hợp tác xã. doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân. DNTN đã nộp thuế TNDN thì chủ sở hữu DNTN không phải nộp thuế TNCN cho phần thu nhập từ doanh nghiệp) KL: DNTN . tổ hợp có là đối tượng nộp thuế TNDN khi có hoạt động sản xuất. Câu 17.phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định. . các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn.Thứ 2. hộ kinh doanh) chỉ cần có hoạt động sản xuất kinh doanh và có thu nhập chịu thuế theo Điều 3 của Nghị định 124 thì đều phải nộp thuế TNDN. Xác định các khoản chi phí không hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN ? Tại sao lại quy định như vây ?( có mà là các khoản chi ko được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ấy chứ. dưới góc độ lý luận. . tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân. .Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính. . hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng. tiền lương. Luật Đầu tư…) + Có thu nhập thực tế hợp pháp phát sinh trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên và các khoản thu nhập khác. thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất.Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là mọi tổ chức và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất. d và đ khoản Điều 2 Nghị định 124/2008/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN về người nộp thuế những tổ chức. . trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai. nhiên liệu. chứng từ theo quy định của pháp luật. . hợp tác xã. thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho. . . Như vậy. kinh doanh.

thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ. Cơ sở để pháp luật quy định như trên là xuất phát từ nguyên nhân: Mặc dù khoản 1 Điều 9 đã đưa ra các tiêu chí để xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. chi tiếp tân. thuế thu nhập doanh nghiệp. kinh doanh cộng thu nhập khác. thực thế hiện nay thì 2 tiêu chí là: + khoản chi thực tế phát sinh có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp + khoản chi có đủ hóa đơn. chi báo biếu. để hạn chế tình trạng đó thì pháp luật đã quy những khoản chi không nhằm vào mục đích sản xuất. báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất.các khoản lỗ được chuyển từ năm trước + theo quy định tại Khoản 2 điều 7 Luật TNDN thì: Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất. tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra. hợp thức hóa hóa đơn ma cũng phát triển rất rầm rộ). chi hỗ trợ tiếp thị. Tuy nhiên. kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ. đối với hoạt động thương mại. kể từ khi được thành lập Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này. y tế..các lưu ý cần chú ý khi xác định nội hàm của khái niệm: + ở khái niệm thu nhập tính thuế: Kỳ tính thuế: được quy định tại Điều 5 của Luật TNDN và Theo Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN và hướng dẫn thi hành Nghị Thu nhập chịu = thuế Chi phí hợp + lý được trừ 17 . đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu. trừ khoản tài trợ cho giáo dục. . . Phân biệt khái niệm “thu nhập chịu thuế” và “thu nhập tính thuế” trong Luật thuế TNDN ? Cần lưu ý gì khi xác định nội hàm của 2 khái niệm này ? .Phần chi quảng cáo. chiết khấu thanh toán. kể cả thu Doanh thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam . Như vậy Thu nhập khác.khái niệm (t nghĩ chỉ có 2 tiêu chí là k/n và công thức tính thôi. khuyến mại.Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ.Khoản tài trợ. kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam. khánh tiết hội nghị.thu nhập được miễn thuế . chi hỗ trợ chi phí. khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật. hoa hồng môi giới. tiếp thị. Vì vậy. Câu 18.vì chủ thể giống nhau) + Theo quy định tại khoản 1 điều 7 Luật TNDN thì: Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. kinh doanh hàng hóa dịch vụ và các khoản chi vượt quá mức mà pháp luật cho phép thì sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. chứng từ theo qiuy định của pháp luật Là 2 tiêu chí đúng đắn nhưng cũng rất dễ để các doanh nghiệp dựa vào đó để có các doanh nghiệp thực hiện hành vi gian lận thuế (vì trên thực tế các doanh nghiệp ma ở VN vẫn tồn tại rất nhiều cùng với đó thị trường mua bán. Như vậy công thức: thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế .

tiền cung ứng dịch vụ. sáp nhập. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng. phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng. hợp nhất. chia tách. Quy định này có một số vấn đề đáng lưu ý: . chia. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. chuyển đổi hình thức sở hữu. mua 18 . mây. lá. song. chuyển đổi hình thức sở hữu. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. giải thể. đánh bắt trực tiếp bán ra.Doanh thu không chỉ là tiền bán hàng. tách. tiền cung ứng dịch vụ mà còn bao gồm cả tiền có được do nhà nước trợ giá. Điều kiện để xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN ? So sánh với cách quy định của Luật thuế TNDN năm 2003 ? điều kiện xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp: Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều 9 LTTTDN( quá dài không thể đưa ra đây) thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất. kinh doanh của doanh nghiệp. mua sản phẩm thủ công làm bằng đay. + ở khái niệm thu nhập chịu thuế cần lưu ý xác định thế nào là doanh thu: Doanh thu theo điều 8 luật TNDN: Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng. + Quy định này nhằm hạn chế các cơ sở kinh doanh cấu kết với nhau nhằm kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước để chiếm dụng ngân sách nhà nước. lâm. tre. phụ thu. chứng từ theo quy định của pháp luật. sáp nhập. sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. phụ thu. rơm. phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. cói. vỏ dừa.Lưu ý: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng. Đối với các trường hợp: mua hàng hoá là nông. Khoản chi có đủ hoá đơn. giải thể. phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. nứa. tiền gia công. Câu 19. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. thuỷ sản của người sản xuất. giải thể. tiền gia công. chia tách. trợ giá. hợp nhất. sáp nhập.Doanh thu được xác định tại thời điểm có căn cứ làm phát sinh mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. . phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN thì: Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Bởi vì: + Việc thu được tiền hay chưa không phải là trách nhiệm của nhà nước mà là trách nhiệm của cơ sở kinh doanh. . chuyển đổi hình thức sở hữu.

19 . So sánh với các quy định tại LTTTDN 2003 Trong vấn đề xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp thì ta có thể nhận thấy một điều: quy định tại LTTTDN 2003 (k1 đ9) mang tính liệt kê không có sự bao quát như vậy rõ ràng khi áp dụng sẽ làm thiệt cho doanh nghiệp bởi có những chi phí nằm ngoài quy định đó nhưng lại rất hợp lý có giấy tờ hợp pháp nhưng pháp luật lại không cho phép họ trừ. trung học chuyên nghiệp.000 đồng. Còn về phía nha nước thì cũng không cần phải đối chiếu các khoản chi để trừ có hợp lý hay không mà chỉ cần doanh nghiệp đưa ra các giấy tờ hợp pháp cho các khoản chi là có thể tiến hành việc trừ chi phí hợp lý khi tính TTNDN. Câu 20. quy định này đem lại sự thuận lợi cho cả phía doanh nghiệp và phía nhà nước. mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt. . Con trên 18 tuổi bị tàn tật. doanh nghiệp thì không cần phải xem xem cái khoản chi của mình có trong “danh mục” được trừ hay không mà chỉ xem xét rằng các khoản chi của mình là có phù hợp hay không và có các giấy tờ hợp pháp hay không là được. không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500. tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. tỷ lệ giảm trừ trong từng trường hợp cụ thể? Những vấn đề pháp lý phát sinh từ những quy định này? Giảm trừ gia cảnh (đ19 LTTTCN 2007): Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh. cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hoá. Giảm trừ gia cảnh là gì? Điều kiện. cao đẳng. tiền lương. mẹ chồng) của người nộp thuế. mua đồ dùng tài sản của hộ gia đình. bao gồm: . Con đang theo học tại các trường: đại học. mẹ đẻ. mẹ vợ (hoặc cha chồng. không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt 500.000 đồng. không có khả năng lao động.Vợ hoặc chồng của người nộp thuế. Người nộp thuế phải tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. cát.000 đồng Người ngoài độ tuổi lao động hoặc người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật. Điều kiện: đối với những người phụ thuộc: Con dưới 18 tuổi. Còn đối với quy định tại LTTTDN 2008 (cũng tại k1đ9) thì lại rất gọn nhẹ không hề cồng kềnh mà lại hiệu quả điều luật không chỉ rõ những khoản chi nào sẽ được trừ mà chỉ nêu một cách tổng quát mà lại dẽ dàng thực hiện chỉ cần doanh nghiệp đưa ra các giấy tờ hợp pháp là có thể được trừ khi tính thuế thu nhập. Vô hình chung pháp luật đã tước đi của doanh nghiệp cái quyền được hưởng lợi chính đáng của mình. đá.. .Cha đẻ. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.đất. nguyên tắc.Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. không có khả năng lao động. sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra. dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm. cha vợ. dạy nghề.

điều tiết nền kt.b khoản 1 điều 19 LTTNCN. (k2 đ19 LTTTCN). Trường hợp các đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế (k2 đ12 NĐ 100/2008 quy định chi tiết thi hành LTTNCN).b khoản 1 điều 12 NĐ100/2008. Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1. không có thu nhập. Như vậy ta có thể khẳng định doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Tại sao LTTNDN lại quy định như vậy rõ ràng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì làm gì có thu nhập mà đánh thuế.6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. còn nếu cá nhân mà không có thu nhập thấp và đặc biệt là không có thu nhập thì sẽ không là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. thông tư 84/2008/ BTC hướng dẫn nghị định 100/2008 Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng. Dụng ý của luật là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh sản xuất để phục hồi bởi theo đ16 LTTNDN thì doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau và số lỗ này sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Câu 21. điểm a.xã hội. thì doanh nghiệp đó vẫn là đối tượng nộp thuế TNDN. Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này (mục 3. Tỷ lệ giảm trừ trong từng trường hợp cụ thể: điểm a. không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng. • Điểm khác nhau: TCPB Đtg nộp thuế TNDN Đtg nộp thuế TNCN Chủ thể nộp Mọi tổ chức và doanh nghiệp Là cá nhân có thu nhập chịu 20 . -Việc xác định đối tượng nộp thuế nhằm tạo nguồn thu cho NSNN. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm. So sánh đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành. Chính quy định này đã giúp nhiều doanh nghiệp phục hồi lại được công việc của mình. Câu 22.Nguyên tắc: việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. điều hòa thu nhập xã hội. Sự khác biệt ở đây có thể nhận thấy rằng cho dù doanh nghiệp có làm ăn thua lỗ không tạo ra thu nhập thì cũng vẫn cứ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. • Điểm giống nhau: -Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là người có nghĩa vụ nộp thuế hay là người trực tiếp phải gánh chịu thuế -Cơ sở để xác định đối tượng nộp thuế là dựa vào thực trạng của đời sống kinh tế .1 thông tư 84/2008 BTC). Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó. không có thu nhập. thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không? Điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập? Tất cả những người theo quy định tại điều 2 LTTNDN thì đều là những người nộp thuế (hay đối tượng nộp thuế) và vấn đề lãi hay lỗ trong việc kinh doanh ảnh hưởng đến đối tượng chịu thuế. 48 triệu đồng/năm.

thu nhập phát sinh có liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú tại Việt Nam không thuế theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện mục đích điều tiết một phần thu nhập của họ để thực hiện công bằng xã hội…  cá nhân có thu nhập là thuộc đối tượng nộp thuế không phân biệt cá nhân đó có tư cách chủ thể. bản hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân.có thu nhập phát sinh trong hay ngoài lãnh thổ việt nam . tức là độ tuổi hay xác định năng lực trách nhiệm pháp luật… Cơ sở pháp lý .có thu nhập phát sinh trong hay ngoài lãnh thổ việt nam NĐ 124/2008/NĐ-CP.mối quan hệ quốc tịch (nhà đối tượng chịu nước và công dân) và mối quan thuế hệ lãnh thổ (nhà nước và chủ quyền lãnh thổ quốc gia . Câu 23 : Phân biệt thuế với khoản thu từ vay của nhà nước. kinh doanh. Tiêu chí Tính pháp lý Tính hoàn trả Thuế là khoản thu mang tính chất bắt buộc Không mang tính hoàn trả trực tiếp vay nợ của nhà nước Khoản thu mang tính tự nguyện luôn mang tính hoàn trả trực tiếp 21 . -> ko phải mọi tổ chức doanh nghiệp cứ có thu nhập là đối tượng chịu thuế mà Đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp.thuộc mọi thành phần kinh tế có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất. Luật TNDN năm 2008 và các văn bản thuế TNCN 2007 và các văn hướng dẫn thi hành. hợp tác xã thì chỉ trở thành người nộp thuế nếu tổ chức có thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.Cá nhân cư trú hay không cư trú: + cá nhân cư trú: * Phải hiện diện: Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam *Phải có nơi ở thường xuyên: Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam + cá nhân không cư trú: không đáp ứng được những điều kiện trên . Luật thuế NĐ 100/2008/NĐ-CP. Cơ sở xác định .

thường xuyên không lớn kkông mang tính thường xuyên Vai trò Mục đích sử dụng hệ Tạo lập nguồn thu. Bù đắp bội chi NSNN tiêu dùng và điều hoà thu nhập xã hội Chi cho mọi mục tiêu của nhà nước chỉ SD chi cho đầu tư phát triển Chủ thể trong quan Có tư cách pháp lý bất bình đẳng. Điều này có ý nghĩa pháp lý quan trọng khi ban hành pháp luật về thuế và chi phối phương pháp thực hiện thu thuế của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tính bắt buộc thể hiện ở chỗ. Vì vậy. NK . một nghĩa vụ tài chính của các tổ chức. . Thuế không phải là khoản phải trả khi các đối tượng nộp thuế đã nhận được một lợi ích hay quyền lợi cụ thể từ phía nhà nước. cá nhân có thể bằng tiền hoặc hiện vật. Nguồn thuế là nguồn đóng góp cơ bản và ngân sách chủ yếu cảu nước tòa 22 . chủ yếu và có tính là nguồn thu mang tính tạm thời. Đó là các khoản thu từ phí. Thuế xuất hiện cùng với sự xuât hiện của nhà nước. thực hiện việc cung cấp cơ sở vật chất cho nhà nước thực hiện các chức năng. nhiệm vụ của mình. do Bình đẳng.tính chất là nguồn thu lớn. .Thuế không mang tính đối giá. một lần hoặc thường xuyên. Tính bắt buộc của thuế có quan hệ mật thiết với tính không hoàn trả. về lý thuyết khó tìm thấy sự tự nguyện khi nộp thuế. thuế suất… được quy định và chỉ gắn với yếu tố quyền lực thì thuế mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tạo nguồn thu nhập tài chính cho nhà nước. đối với người nộp thuế. các quốc gia không phân biệt mức độ phát triển đều có xu hướng ghi nhận thuế ở các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất – luật thuế. Nêu và phân tích những đặc điểm của thuế? Phân biệt thuế với với các khoản thu từ vay nợ của nhà nước Thuế là một khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định. Thuế bao gồm những đặc điểm sau: . Để gắn được yếu tố quyền lực nhà nước cho thuế. thoả thuận cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Do CP hoặc HĐND tỉnh quyết định ban hành Câu 24. không hoàn trả. Các yếu tố như đối tượng nộp thuế. lệ phí. * Phân biệt thuế với các khoản vay nợ của nhà nước . Đặc tính bắt buộc của thuế là là một trong những dấu hiệu quan trọng để phân biệt với các khoản thu trên cơ sở tự nguyện hình thành nên ngân sách nhà nước. Tính quyền lực của thuế được xuất phát bởi lý do xuất hiện các khoản thu về thuế nhà nước. đây là nghĩa vụ chuyển giao tài sản của họ cho nhà nước khi có đủ điều kiện mà không phải là quan hệ thanh toán dù trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng. phải sử dụng biện pháp bắt buộc như là một thuộc tính cơ bản. Điều này cho phép phân biệt thuế và các khoản thu nộp do đối tượng nộp chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình đã nhận được một lợi ích nhất định từ phía nhà nước. điều tiết SX. Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước.Thuế là khoản thu nộp bắt buộc vào ngân sách. Các chủ thể khác phải có nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.Thuế là khoản thu vào NSNN. dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành theo nguyên tắc bắt buộc không bồi hoàn. khi thực hiện thu thuế ổn định.Thuế gắn với yếu tố quyền lực. Do thuế không có tính hoàn trả.

dịch Đối tượng tiêu dùng trong nền kinh tế vụ nhất định không được nhà nước khuyến khích tiêu dùng Phạm vi Rộng Hẹp đánh thuế Quy định hệ thống thuế suất tỷ kệ làm Có thể là thuế suất cố định hoặc thuế suất Thuế suất tỷ căn cứ tính thuế tỷ lệ. lưu thông tiêu nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng dùng đồng thời tăng nguồn thu ngân sách nhà nước Hầu hết các mặt hàng và dịch vụ được Chỉ tập chung vào một số mặt hàng. nhằm mục đích giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. dịch vụ mà nhà nước không khuyến khích. tổ chức có sản xuất. . tiêu dùng và phát triển xã hội. chủ thể thực tế phải trả khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ thuế một phần thu nhập do chính hành vi tiêu chịu thuế TTĐB dùng Pháp luật Luật thuế GTGT Luật thuế TTĐB điều chỉnh Thời điểm Thu qua mỗi khâu của quá trình sản xuất Thường chỉ thu một lần ở khâu sản xuất thu thuế kinh doanh hoặc nhập khẩu Câu 26. Trong quan hệ này. Giải thích và chứng minh: Pháp luật thuế TTĐB là công cụ được nhà nước sử dụng để điều tiết tiêu dùng xã hội đối với một số loại hàng dịch vụ mà nhà nước không khuyến khích? Thuế TTĐB là một trong những công cụ giúp nhà nước thực hiện chính sách quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa. tùy theo quan điểm của nhà làm lệ luật mỗi nước Chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của Đánh trên toàn bộ doanh thu bán hàng Cách đánh hàng hóa. . . nhập Chủ thể chịu thể chịu thuế.Cơ quan nhà nước chủ thể có quyền lực tham gia vào quan hệ của hai loại thuế. người có nghĩa vụ là nhà nước. So sánh thuế GTGT và Thuế TTĐB * Giống nhau: .Căn cứ tình thuế là giá tính thuế và thuế suất.Là một loại thuế gián thu. Câu 25. * Khác nhau: Tiêu chí Thuế GTGT Thuế TTĐB Là loại thuế thu trên phần giá trị tăng Là loại thuế đáng vào một số loại hàng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh hóa dịch vụ đặc biệt cần điều tiết mạnh Khái niệm trong quá trình sản xuất. 23 . . vay từ nhân dân dưới các hình thức trái phiếu.Là một trong những công cụ quan trọng để nhằm ổn định và tăng cường ngân sách nhà nước.án và nó đảm bảo cho việc chi tiêu trong cả nuwocs điều chỉnh mối quan hệ thu nhập. dịch vụ hoặc trên giá trị tăng thêm của hàng hóa thuế ở mỗi khâu trong quá trình lưu thông Mọi đối tượng trong xã hội đều là chủ Là cá nhân. đầu tư.Các khoản vay nợ của nhà nước: ví dụ như vay nợ từ viện trợ nước ngoài.

cá nhân sản xuất. Bản thân thuế TTĐB cũng là thuế gián thu. Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa thuế thu nhân Tiêu chí Thuế thu nhập doanh nghiệp Khái niệm Là loại thuế trực thu đáng vào thu nhập của doanh nghiệp trong thời kỳ tính thuế Đối tượng nộp Các tổ chức. nhà nước một mặt có thể định hướng tiêu dùng xã hội.Việc thu thuế TTĐB ở khâu sản xuất giúp cho nhà nước có thể nắm bắt một cách tương đối chính xác số lượng thực tế các cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB. góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Mức độ động viên của nhà nước thông qua thuế TTĐB. thông qua việc thu thuế TTĐB. dịch vụ chịu thuế TTĐB không thế là quảng đại quần chúng lao động mà chỉ là những tầng lớp khá giả trong xã hội. do đó thuế suất cao sẽ làm cho giá bán hàng hóa. vì vậy thường cao hơn mức độ động viên thông qua các sắc thuế gián thu khác. Như vậy. Câu 27. kinh thuế doanh hàng hóa. dịch vụ quy định tại Điều 1 Nghị định 24/2007 Chủ thể nộp Các cơ sở sản xuất kinh doanh thuế nhập doanh nghiệp với thuế thu nhập cá Thuế thu nhập cá nhân Là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm hoặc từng lần phát sinh Quy định tại Điều 2 Nghị định 100/2008 Cá nhân có mức thu nhập chịu thuế 24 . mặt khác có thể huy động một bộ phận thu nhập của những đối tượng có khả năng tiêu dùng hàng hóa. không khuyến khích tiêu dùng. không khuyến khích tiêu dùng vào NSNN để sử dụng cho những mục tiêu công cộng. Khả năng này giúp nhà nước sắp xếp có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB và có chính sách điều chỉnh thích hợp đối với các hoạt động này. dịch vụ không thiết yếu. Việc thu thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu giúp nhà nước quản lý được hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng. dịch vụ được coi là đặc biệt.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->