HƯỚNG DẪN XEM THỜI KHÓA BIỂU.

SINH VIÊN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB: http://dt.cntp.edu.vn/

Nhấp vào mục XEM TKB Chọn Cá nhân người dùng

Sau đó nhập vào mã số sinh viên của mình và nhấn nút OK

Chúc các bạn thành công . Thời khóa biểu sẽ hiện lên như sau để bạn in ra máy in. xuất ra file.Thời khóa biểu hiện lên Bạn nhấp vào nút in TKB để có thời khóa biểu cho riêng mình.